SUUNNATTU ANTI TARJOTTU OSAKETTA MERKITTY OSAKETTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNATTU ANTI TARJOTTU 1.323.530 OSAKETTA MERKITTY 294.117 OSAKETTA"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE SUUNNATTU ANTI TARJOTTU OSAKETTA MERKITTY OSAKETTA Benefon Oyj:n ( Benefon tai Yhtiö ) hallitus on kokouksessaan päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman ja kaupparekisteriin rekisteröidyn valtuutuksen nojalla suunnatun osakeannin järjestämisestä ( Osakeanti ). Osakkeet ( Osakkeet ) tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Xpediant LLC:lle (yhdysvaltalainen yhtiö). Osakeannissa Yhtiön osakepääomaa korotettiin yhteensä ,86 eurolla laskemalla liikkeeseen kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,91 euroon. Benefon Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, Selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) I-listalla alkaen ja sitä ennen meklarilistalla alkaen. Tällä hetkellä Yhtiön listalla olevat osakkeet on siirretty tarkkailulistalle, joka on Arvopaperipörssin ohjesäännön mukaisesti osa yhtiön varsinaista listaa. Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt hakea yhtiön asettamista yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn ja toimittanut asiaa koskevan hakemuksen Turun käräjäoikeuteen. Suunnatussa annissa merkittäväksi tarjotut uudet Osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin I-listalla arviolta Tämä listalleottoesite on laadittu Suomen lakien, muun muassa arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) sekä Rahoitustarkastuksen antaman poikkeusluvan 25/271/2003 mukaisesti. Poikkeusluvan perusteella listalleottoesitteen sisällöstä on poikettu siten, että tämä listalleottoesite sisältää soveltuvin osin ainoastaan valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman päätöksen 4, 9, 10, 13, 15, 20 ja 21 :ssä tarkoitetut tiedot Osakkeista ja liikkeeseenlaskijasta. Tähän listalleottoesitteeseen sovelletaan Suomen lakia. Listalleottoesitettä koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen, Dnro:lla 47/271/2003, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Benefon Oyj:n kotipaikka on Salo ja yritys- ja yhteisötunnus Yhtiön pääkonttorin osoite on Meriniitynkatu 11, Salo, puhelinnumero (02) Esitteessä mainittuun Rahoitustarkastuksen poikkeuslupaan voi tutustua Yhtiön pääkonttorissa. Tämä esite on saatavilla yhtiön pääkonttorissa, sekä osoitteessa HEXgate, Fabianinkatu 14, Helsinki

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhtiöstä Rahoitusjärjestelyn pääasiallinen sisältö Merkinnän ehdot Suunnatun annin suhde jatkorahoitukseen ja tämän hetkinen nykytilanne Listalleottoesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt (VMA 4 ) Tiedot osakkeista (VMA 9 ) Tiedot osakkeiden tarjoamisesta (VMA 10 ) Tiedot liikkeellelaskijan pääomasta (VMA 13 ) Tiedot osakepääomasta ja lisäerästä Omistuksen jakautuminen Benefon Oyj:ssä Äänivallan jakautuminen Benefon Oyj:ssä Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta (VMA 15 ) Myynti ja markkinointi Tuotteet ja palvelut Tuotekehitys ja tuotanto Henkilöstö ja toimipisteet Muita taloudellisen asemaan vaikuttavia seikkoja Tilintarkastuskertomus koskien tilinpäätöstä tilivuodelta Tilinpäätökset (Konserni) Riskit (VMA 20 ) Rahoitus ja maksuvalmius Toimiala Tuotteiden ja palveluiden myynti ja Benefonin markkina-asema Kilpailu Riippuvuus avainhenkilöstöstä Teknologiset muutokset Valuuttakurssivaihtelut Myyntisaamiset Komponenttien saatavuus ja komponenttivarasto Riippuvuus muiden omistamista teknologioista ja aineettomista oikeuksista Tuotekehityskyky Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Vastuut ja ehdolliset vastuut Varaus koskien tulevaisuuteen katsovia arvioita tai lausumia Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot (VMA 21 ) Hankkeet Tulevaisuuden näkymät...25 TOC 2

3 1 Yhtiöstä Benefon Oyj on perustettu Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ratkaisuja ja palveluja hengen ja omaisuuden turvaamiseen sekä toiminnanohjauksen tehostamiseen. Benefonin mobiilitelematiikkaratkaisujen ytimessä on mallisto päätelaitteita sekä niitä tukevia ohjelmistotuotteita ja palveluita. Päätelaitemallisto kattaa niin henkilökohtaiset sovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Ratkaisuissa käytettäviä avainteknologioita ovat tarkkuuspaikannus, mobiili tiedonsiirto ja mobiilit tietojärjestelmät. 2 Rahoitusjärjestelyn pääasiallinen sisältö 2.1 Merkinnän ehdot Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen NRJ International LLC:n emoyhtiölle Xpediant LLC:lle. Xpediant LLC on annin ainoa merkitsijä. Yhtiön kotipaikka on Delaware, USA ja osoite on 30 Old Rudnick Lane, Dover, Delaware 19901, USA. Osakeannissa Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään ,54 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä Benefon Oyj:n sijoitusosaketta. Merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään ,59 euroon. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään sijoitusosaketta. Merkintähinta on 0,34 euroa Osakkeelta ja annin kokonaismerkintähinta siten enintään ,20 euroa. Uusmerkintä edelsi suurempaa Benefonin osake-, optio- ja vaihtovelkakirjamerkintää, josta päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi sanotun hallituksen kokouksen jälkeen ja päättyy klo 24:00 Suomen aikaa (Merkintäaika). Benefon voi oman harkintansa mukaan pidentää tätä takarajaa merkitsijän perustellusta pyynnöstä. Merkintäaikaa pidennettiinkin merkitsijän pyynnöstä asti. Merkitsijä suorittaa merkinnän maksamalla merkintähinnan merkintäajan päättymiseen mennessä Benefonin pankkitilille: IBA FI SWIFT NDEAFIHH. Merkitsijän merkitsemät Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja ne otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin I-listalla yhdessä vanhojen osakkeiden rinnalle arviolta

4 Merkintään sovelletaan Suomen lakia. Merkintää koskevat tai siitä aiheutuvat muutoin ratkaisemattomat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välityssääntöjä noudattaen. Välimiesmenettelyssä käytettävänä kielenä on englanti. 2.2 Suunnatun annin suhde jatkorahoitukseen ja tämän hetkinen nykytilanne Benefon Oyj jatkoi rahoitusneuvotteluja annetussa tiedotteessa kerrotun mukaisesti. Yhtiö haki yhteensä vähintään ja enintään euron määräistä lisärahoitusta tämän listalleottoesitteen mukainen suunnattu anti mukaan lukien. Jatkorahoitusta koskeva päätös oli tarkoitus tehdä Benefon Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Vuoden 2002 syksyllä käynnistyneet monivaiheiset ja vuoden lopulla tiivistyneet rahoitusneuvottelut venyivät ponnistuksista huolimatta niin että toivottuun tulokseen ei päästy viime vuoden puolella eikä vielä tammikuussakaan. Helmikuun alkupuolella tilanne arvioitiin viivästymisen vuoksi niin kriittiseksi, että annettuun tilinpäätöstiedotteeseen lisättiin erityinen kappale, jossa todettiin, että pikainen riittävä rahoitusratkaisu on edellytys yhtiön toiminnan jatkamiselle. Tämä aiheutti osakkeen kurssin huomattavan laskun mikä edelleen vaikeutti rahoitusneuvotteluja yhtiö kuitenkin sai NRJ International LLC:ltä oman pääomanehtoisen rahoitustarjouksen, jonka pohjalta toiminnan jatkaminen nähtiin mahdolliseksi. Hallitus ei kuitenkaan ollut asiasta yksimielinen, mikä aiheutti hallituksen puheenjohtajan eroamisen. Tämän jälkeen jatkuneiden neuvottelujen tuloksena yhtiö julkisti neuvotellun vähintään 12 Meuron suuruisen rahoituspaketin, jonka pääosa muodostuu NRJ International LLC:lle suunnatusta 10 Meuron suuruisesta osake- ja vaihtovelkakirjaannista. Kyseisestä rahoituspaketista oli määrä päättää pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Esitettyyn rahoituspakettiin liittyi 0,34 euron osakkeen arvolla toteutettavan osake- ja vaihtovelkakirja-annin lisäksi samalla osakkeen arvolla niinikään NRJI:lle suunnattu 10 Meuron suuruinen optiopaketti. Neuvoteltuun rahoituspakettiin kuului myös samalla osakekurssilla tarjottu 0,45 Meuron suuruinen siltarahoitusanti, jonka merkintäaikaa pidennettiin investoijan pyynnöstä asti. Kaikkiaan koko rahoituspaketin oli määrä korottaa yhtiön osakepääoma moninkertaiseksi ja se olisi samalla muuttanut yhtiön omistussuhteita olennaisesti. NRJI:lle suunnattu siltarahoitusanti toteutui lopulta huomattavasti myöhässä ja vain 0,1 Meuron suuruisena yhtiöstä riippumattomista syistä. Tämä aiheutti erittäin kireän kassatilanteen, jota helpotettiin muun muassa tarpeettoman leasing-vuokratun tuotantokaluston myynnillä yhteistyössä leasing-rahoittajan kanssa. Juuri ennen yhtiökokousta yhtiö sai Turkissa asuvalta Libanonin kansalaiselta Dr. Philippe Frangiélta rinnakkaisen tarjouksen, jossa Dr. Frangié sitoutui merkitsemään yhtiön S-osakkeita 12 Meurolla 0,34 euron osakehinnalla sillä ehdolla, että hän saa yhtiöstä sekä osake- että äänienemmistön. NRJI:n ja Dr. Frangién tarjousten lisäksi yhtiö sai velkojilta yhteensä noin 2,6 Meuron suuruiset tarjoukset velkojen kuittaamiseksi osakkeita vastaan sillä ehdolla, että annin kokonaismäärä nousee vähintään 12 Meuroon. Yhtiön hallitus päätyi huolellisen harkinnan jälkeen esittämään yhtiökokoukselle sekä NRJI:n että Dr. Frangién investointiehdotusten hyväksymistä niin, että hallitus tulisi hyväksymään sen investoijan ehdotuksen kokonaisuudessaan, joka ensimmäisenä suorittaisi merkintänsä ja että velkojien kuittaustarjoukset hyväksytään kummassakin 4

5 tapauksessa. Samalla ehdotettiin merkintäajan pidentämistä asti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Muut kuin pääsijoittajat eli velkojat merkitsivät yhteensä osaketta. Hallitus hyväksyi merkinnät ehdollisesti siten, että lopullinen merkintöjen hyväksyminen on ehdollinen muun annin toteutumiselle. Kumpikaan pääsijoittajaehdokkaista ei merkinnyt pääannissa osakkeita merkintäajan päättymiseen mennessä. Näin ollen velkojien merkinnät eivät olleet enää muodollisesti voimassa. Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen NRJI ilmoitti vetäytyvänsä tekemästään investointitarjouksesta mutta ilmoitti vähän myöhemmin olevansa valmis tekemään uuden tarjouksen, jos Dr. Frangié ei suorittaisi merkintäänsä. Dr. Frangié ei suorittanut merkintäänsä määräaikaan mennessä mutta vakuutti toistuvasti pysyvän sitoumuksessaan. Hallitus ilmoitti olevansa valmis hyväksymään myös myöhässä tulevia merkintöjä. NRJI antoi yhtiölle uuden sijoitustarjouksen siirtyneellä aikataululla mutta tarjoukseen liittyi ehtoja, jotka eivät olleet toteuttamiskelpoisia minkä vuoksi yhtiö teki NRJI:lle vastatarjouksen. Tähän vastatarjoukseen NRJI lähetti luonnoksen uuden tarjouksen ehdoiksi, joista yhtiö joutuu neuvottelemaan myös tilintarkastajien ja päärahoittajien kanssa. Yhtiö jatkoi tilanteen selvittämistä ja neuvotteluja sekä NRJI:n että Dr. Frangién kanssa ja ilmoitti, selvittävänsä yhteistyössä rahoittajien ja velkojien kanssa myös muut vaihtoehdot pyrkimyksenä löytää toiminnan jatkumisen mahdollistava ratkaisu. Tilanteen arvioinnin pohjalta päädyttiin erityisesti selvittämään epäluotettavaksi osoittautuneesta ulkopuolisesta rahoituksesta riippumattomia ratkaisuja, jolloin sekä NRJI:n että Dr. Frangién toteutumattomien sitoumuksien johdosta käydyt neuvottelut ovat jääneet takaalalle eikä niitä ole jatkettu puolin eikä toisin tiedotetun jälkeen. Koska Benefon Oyj:n taloudellisen tilanteen kannalta välttämättömät rahoitusjärjestelyt eivät toteutuneet suunnitellusti, Benefon Oyj:n hallitus päätti keskeisen liiketoiminnan jatkamisedellytysten turvaamiseksi hakea yhtiön asettamista yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn ja toimitti asiaa koskevan hakemuksen Turun käräjäoikeuteen. Päätös tehtiin päärahoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Yhtiön suurimmat velkojat näkevät yrityssaneerauksen yhtiön edun mukaisena. Samalla hallitus päätti osakeyhtiölain mukaisesti saattaa asia ensi tilassa koolle kutsuttavan varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi, joka yhtiökokous kutsuttiin pidettäväksi Hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle hallituksen jättämän yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta päättämistä sekä asiaan liittyvistä toimenpiteistä päättämistä. Tilinpäätöksen käsittelyn osalta yhtiö on antamassaan pörssitiedotteessa tiedottanut, että yhtiön hallitus tulee selostamaan yhtiökokoukselle tilinpäätöstilanteen ja tulee esittämään yhtiökokoukselle vuoden 2002 tilinpäätöksen käsittelyn siirtämistä ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun yrityssaneeraushakemuksen osalta on saatu ratkaisu. Samalla yhtiön hallitus päätti käynnistää YT-menettelyn suunnitellun saneerausohjelman edellyttämien kustannusleikkausten toteuttamiseksi. YT-menettely ei koskenut tuotekehitystoimintoja. YT-menettelyssä päädyttiin noin 100 henkilöä koskeviin enintään 90 päivää kestäviin lomautuksiin. Tämän lisäksi kustannussäästöjä haetaan keskittymällä tuotekehityksessä erityisesti lähiaikojen myyntiä ja materiaalivaraston purkamista 5

6 edistäviin hankkeisiin kassavirran maksimoimiseksi. Kaikkiaan yhtiön kiinteitä kustannuksia voidaan alentaa noin puolella jo kesäkuuhun 2003 mennessä verrattuna alkuvuoden toteutuneeseen kustannustasoon. Kustannusleikkausten lisäksi yhtiö jatkaa myynnin ja myynnin lisäarvon kasvattamiseen tähtääviä toimia. Haettuun lakisääteiseen saneerausmenettelyyn liittyy velkojen järjestely maksuvalmiuden varmistamiseksi ja taseen kuntoon saattamiseksi. Yhtiö on valmis tähän liittyen tarjoamaan käytettäväksi myös oman pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja. Yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen yhtiö jatkoi neuvotteluja velkojien kanssa ja tämä johti päätökseen selvittää mahdollisuudet vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn, joka korvaisi lakisääteisen saneerausmenettelyn. Vapaaehtoinen velkajärjestely perustuisi keskeisesti tarjoukseen muuntaa lakisääteisessä prosessissa tarkoitetut saneerausvelat yhtiön osakkeiksi ja oman pääoman ehtoisiksi vaihtovelkakirjalainoiksi ja pienimpien velkojen osalta tarjottuun maksuohjelmaan. Vapaaehtoisen järjestelyn mahdollisuus selvitetään yhtiökokoukseen mennessä. Mikäli vapaaehtoinen järjestely ei ole mahdollinen, yhtiö jatkaa lakisääteistä yrityssaneerausprosessia. Tilanteesta johtuen yhtiön tilintarkastajat mainittuun annettuun tiedotteeseen kokonaisuudessaan liitetyssä tilinpäätöksen johdosta antamassaan tilintarkastuskertomuksessa katsovat, että tilinpäätöksen perusteena oleva jatkuvuusperiaate ei ole voimassa, jolloin omaisuuserät pitäisi arvostaa realisointiarvoon, minkä jälkeen yhtiön oma pääoma ei täytä osakeyhtiölain vaatimuksia ja selvitystilasäännökset tulevat sovellettaviksi. Näin ollen he eivät voi puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista. Jätetyn yrityssaneeraushakemuksen käsittelyaikataulun osalta on ilmeistä, että päätöstä hakemuksesta ei saada ennen pidettävää varsinaista yhtiökokousta, mistä syystä yhtiöllä ei ole toistaiseksi tietoa syntyvästä ratkaisusta ja sen aikataulusta. Tästä syystä yhtiön hallitus päätyi pyytämään ja sai Rahoitustarkastukselta lykkäystä varsinaisen osavuosikatsauksen antamiseen sen jälkeen kun yrityssaneeraushakemuksen osalta on saatu ratkaisu, ja yhtiö antoi sen sijaan tiedotteen yhtiön tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen operatiivisesta tuloksesta ja rahoitusasemasta. Yhtiön hallitus tulee selostamaan yhtiökokoukselle tilinpäätöstilanteen ja tulee esittämään yhtiökokoukselle vuoden 2002 tilinpäätöksen käsittelyn siirtämistä ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun yrityssaneeraushakemuksen osalta on saatu ratkaisu. 6

7 3 Listalleottoesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt (VMA 4 ) Benefon Oyj:n hallituksen vakuutus Yhtiön hallitus vastaa tähän listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenet vakuuttavat parhaan ymmärryksensä mukaan, että tähän listalleottoesitteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Salossa 20. päivänä toukokuuta 2003 Benefon Oyj:n hallitus Liikkeeseenlaskija Benefon Oyj, yhtiötunnus , osoite Meriniitynkatu 11, Salo. Yhtiön hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Raimo Voipio asti minkä jälkeen puheenjohtajana on toiminut Jorma Nieminen. Muina hallituksen jäseninä ovat olleet Jukka Nieminen, Jorma Tiirakari ja Lasse Linnilä. Toimitusjohtajana oli Jorma Nieminen asti minkä jälkeen toimitusjohtajana on ollut Jukka Nieminen. Listalleottoesitteen laatimishetkellä Yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava: Jorma Nieminen Jukka Nieminen Lauri Linnilä Jorma Tiirakari Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Tilintarkastajat Yhtiön päävastuullisina tilintarkastajina ovat kolmelta edelliseltä tilikaudelta toimineet Veikko Olavi Soinio, Lehmustie 12, Turku sekä PricewaterhouseCoopers Oy, y- tunnus sekä Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, Y-tunnus , kummankin päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Mikael Ali-Tolppa, KHTtilintarkastaja, Valmuskankatu 5, Tampere. Oikeudellinen neuvonantaja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii ACE LAW Oy, Erottajankatu 9 A, Helsinki. 7

8 4 Tiedot osakkeista (VMA 9 ) Yhtiön osakkeen tunnus Helsingin Pörssin kaupankäynnissä on BEN ja ISIN-koodi on FI Yhtiön osakkeet on otettu Helsingin Pörssin I-listalla tapahtuvan julkisen kaupankäynnin kohteeksi alkaen. Yhtiön osakkeet ovat olleet tarkkailulistalla alkaen. Uudet Osakkeet on tarkoitus ottaa listalle Helsingin Pörssin I-listalla välittömästi kun se on mahdollista suunnatun annin toteutumisen jälkeen. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, S-sarjan sijoitusosakkeet ja K-sarjan äänivaltaisemmat osakkeet. Kukin S-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja kukin K-sarjan osake tuottaa 20 ääntä yhtiökokouksessa. Yhtiöllä oli merkitty kaupparekisteriin K-sarjan osaketta ja S-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,05 euroa ja se jakautui täysin maksettuun osakkeeseen. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,34 euroa (ei tarkka arvo). Yhtiön S-osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön mahdollisesti purkautuessa Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus jako-osuuteen. Oikeus saada Yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: i. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai ii. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Uudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon alkaneelta tilikaudelta. Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Osinko-oikeuden vanhentumiseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Yhtiön maksaman osingon vanhentumisaika on kymmenen vuotta osingonmaksun alkamispäivästä lukien. Maksamatta jääneet osingot kuuluvat Yhtiölle vanhentumisajan jälkeen. Yhtiö huolehtii osinkoon mahdollisesti liittyvän lähdeveron perimisestä. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat merkitsijälle osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Yhtiöjärjestyksen 17 mukaan jos kantaosake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä Yhtiön hallitukselle ja on Yhtiön perustamiskokouksessa sijoitusosakkeita merkinneillä osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla: i. Lunastusoikeus ei koske perintöön eikä avio-oikeuteen perustuvia saantoja. ii. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. 8

9 iii. Osakkeen lunastushinta on siirronsaajan maksama hinta. Mikäli saanto on vastikkeeton, lunastushinta on Yhtiön tilintarkastajien määrittelemä käypä arvo. iv. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. v. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti Yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. vi. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle samanaikaisesti lunastusvaatimuksen kanssa. vii. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään vuodesta 1994 alkaen. Uudet Osakkeet suunnatussa annissa lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä arviolta Yhtiön osakkeista ei ole tehty AML 6 luvun mukaisia julkisia ostotarjouksia tai lunastustarjouksia. Yhtiön tiedottama osakevaihtotarjous koko Ismap S.A:n osakekannasta on tarkoitus toteuttaa heti koko rahoituspaketin toteutumisen jälkeen huolimatta siihen varatun määräajan kulumisesta umpeen Osakevaihtotarjousta käsitellään tarkemmin esitteen kohdassa Tiedot osakkeiden tarjoamisesta (VMA 10 ) Yhtiön varsinainen yhtiökokous on valtuuttanut Yhtiön hallituksen yhden vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen pitämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa uusmerkinnällä yhteensä enintään ,97 eurolla eli osakkeella. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 :n mukaisesta merkintäetuoikeudesta. Hallitukselle annettu valtuutus on merkitty kaupparekisteriin Tätä valtuutusta käytettiin heinäkuun osakeannissa osakkeen verran, joten valtuutusta vuoden 2002 lopulla oli vielä käytettävissä osakkeen verran Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Xpediant LLC:n merkittäväksi. Osakkeita ei tarjota yleisön merkittäväksi. Yhtiön uusi osakepääoma annin seurauksena on ,91 euroa, joka jakautuu osakkeeseen. Merkittyjen yhteensä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräisen Osakkeen yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on ,86 euroa, jolla Yhtiön osakepääomaa korotettiin. Näin ollen osakepääoman tapahtui yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen enimmäismäärän puitteissa. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin

10 Osakkeiden merkintähinta on 0,34 euroa Osakkeelta, mikä perustuu Yhtiön ja Xpediant LLC:n neuvotteluissa saavuttamaan yhteisymmärrykseen. Osakkeiden merkintä suoritettiin merkintäaikana maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 :n mukaisesti Osakkeiden merkintähinta Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Syynä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on lyhyellä tähtäimellä Yhtiön kriittisen taloustilanteen vahvistaminen sekä Yhtiön toiminnan jatkamisedellytysten turvaaminen nyt kyseessä olevasta annista merkintähinnan muodossa saatavalla siltarahoituksella. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Ainoana merkitsijänä oleva Xpediant LLC merkitsi Osaketta hintaan 0,34 euroa Osakkeelta. Merkittyjen Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta on siten ,78 euroa. Uudet Osakkeet ovat samanarvoisia Yhtiön muiden sijoitusosakkeiden kanssa ja oikeuttavat täyteen osinkoon alkaneelta ja tätä myöhemmiltä tilikausilta. Uudet Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien. Xpediant LLC:lle suoritettavan annin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä n euroa. Yhtiö vastaa merkinnän aiheuttamista kustannuksista. Yhtiö on edeltävän 12 kuukauden aikana ottanut osakkeita julkisen kaupankäynnin kohteeksi kahdesti. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta , ,92 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään ja enintään uutta sijoitussarjan osaketta. Osakkeita merkittiin yhteensä kappaletta ja Yhtiön osakepääomaa korotettiin merkintöjen seurauksen yhteensä ,06 eurolla. Päätöksen nojalla osakepääomaa korotettiin siten ,06 eurolla ,80 eurosta ,86 euroon ja osakkeiden määrä nousi osakkeesta osakkeeseen, joista on sijoitussarjan osakkeita. Korotus rekisteröitiin Lisäksi Yhtiö korotti annetun pörssitiedotteen mukaisesti suunnatussa annissa osakepääomaansa ,19 eurolla laskemalla liikkeeseen uutta Yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Osakepääoman korotuksen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,86 eurosta ,05 euroon ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä osakkeesta osakkeeseen, joista noteerattuja sijoitusosakkeita on kappaletta. Osakepääoman korotus rekisteröitiin

11 6 Tiedot liikkeellelaskijan pääomasta (VMA 13 ) 6.1 Tiedot osakepääomasta ja lisäerästä Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden äänimäärä S-osakkeita K-osakkeita Yhteensä Osakepääoma ,05 Suunnatussa uusmerkinnässä merkittiin yhteensä kappaletta sijoitusosakkeita merkintähintaan 0,34 euroa osakkeelta eli yhteensä merkintähintaan ,78 euroa. Osakepääomaa korotettiin vastaavasti ,86 eurolla. Tällä on seuraava vaikutus Yhtiön osakkeiden lukumäärään, äänivaltaan ja osakepääomaan: Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden äänimäärä S-osakkeita K-osakkeita Yhteensä Uusi osakepääoma ,91 Suunnatussa osakeannissa merkityt Osakkeet edustavat n. 3,18% sijoitusosakkeista, 3,01% kaikista osakkeista, 3,01% osakepääomasta sekä 1,53% äänistä ennen osakeannin toteuttamista. Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hallituksella on vielä käytettävänään yhteensä ,85 euron korotusvaltuus. Osakepääoman korottamisesta on yhtiöjärjestyksessä määrätty, että uusmerkinnässä ja rahastoannissa voidaan edellä mainituissa rajoissa, yhtiökokouksen päätöksen mukaan, antaa ainoastaan sijoitusosakkeita. Kumpaankin osakelajiin kuuluvien osakkeiden omistajilla on yhtäläinen etuoikeus merkitä uudet osakkeet siinä suhteessa kuin ne ennestään omistavat osakkeita niiden lajista riippumatta. Yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että jokainen kantaosake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen sijoitusosake yhdellä (1) äänellä. Hallituksella ei ole valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiöllä ei ole pääomalainoja tai vaihtovelkakirjalainoja. Yhtiön päättämissä optiolainoissa, joiden merkintäaika päättyi ei merkitty uusia osakkeita. 11

12 6.2 Omistuksen jakautuminen Benefon Oyj:ssä Halyard Oy kuuluu Jorma U. Niemisen määräysvaltaan, jonka vuoksi ohessa on laskettu yhteen Halyard Oy:n ja Jorma U. Niemisen osakkeiden lukumäärät. Osakkeenomistaja Osakkeita % osakkeista 1. Finnvera ,94 2. Halyard Oy ,20 Halyard Oy + Jorma U. Nieminen ,76 3. EBV Elektronik ,92 4. Finnfoam Eristeet ,61 5. Xpediant LLC ,93 6. Langaton Kiint Oy ,29 7. Sijoitusrahasto Phoenix ,39 8. Innovative Ideas ,38 9. Head Invest Oy , Hansaprint ,13 Hallintarekisteröidyt osakkeet 1. Nordea Pankki Suomi Oyj ,00 2. Mandatum Pankkiiriliike ,87 3. Scandinaviska Enskilda Banken ,14 Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä , Äänivallan jakautuminen Benefon Oyj:ssä Osakkeenomistaja Ääniä % äänistä 1. Halyard Oy ,05 2. Jorma U. Nieminen ,20 Halyard Oy + Jorma U. Nieminen ,26 3. Finnfoam Eristeet ,68 4. Finnvera ,14 5. EBV Elektronik ,53 6. Jouko Nurminen ,53 7. Xpediant LLC ,50 8. Langaton Kiint Oy ,18 9. Sijoitusrahasto Phoenix , Innovative Ideas ,71 Hallintarekisteröidyt osakkeet 1. Nordea Pankki Suomi Oyj ,71 2. Mandatum Pankkiiriliike ,44 3. Scandinaviska Enskilda Banken ,07 Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä ,23 Halyard Oy kuuluu Jorma U. Niemisen määräysvaltaan, jonka vuoksi ohessa on laskettu yhteen Halyard Oy:n ja Jorma U. Niemisen äänimäärät. 12

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004

BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004 Tämä Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 9.2.2004 jälkeen julkaistuista yhtiön tärkeimmistä

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006

ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006 1 ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006 SITOUMUKSENANTAJILLE, OSAKKEENOMISTAJILLE JA MUILLE SIJOITTAJILLE SUUNNATTUJEN VÄHINTÄÄN 42.307.693 JA ENINTÄÄN 119.047.620 UUDEN S- OSAKKEEN TARJOAMISEEN

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 KONSERNIN TASE 11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 17 Konsernitase (IFRS) 18 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT Saneerausohjelma saatiin päätökseen 2,5 vuotta etuajassa Lisärahoitusta saatu toiminnan varmistamiseksi Satelinx-aiesopimus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 29.6.2010 LISTALLEOTTOESITE

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 29.6.2010 LISTALLEOTTOESITE Incap Oyj Incap Oyj:n yhtiökokous päätti 13.4.2010 suunnatun osakeannin toteuttamisesta. Yhteensä 2 000 000 uutta osaketta tarjottiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2003 liikkeeseen laskemien osakkeiden sekä Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.2.2002

Lisätiedot

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com. 1 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2012 klo 12:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003

RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003 RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003 Ruukki Group Oyj:n (Myös Yhtiö, Ruukki Group tai RG ) hallituksen 8.9.2003 varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 antaman valtuutuksen nojalla, sekä ylimääräisen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

10.2.2006 BASWARE OYJ

10.2.2006 BASWARE OYJ LISTALLEOTTOESITE 10.2.2006 BASWARE OYJ BasWare Oyj:n hallituksen 30.1.2006 päättämä suunnattu osakeanti ja toinen hallituksen 15.2.2006 yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle esittämän osakeantivaltuutuksen

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 YLEISTÄ Yhtiön hakenut saneerausohjelman loppuunviemisen aikaistamista Yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen huhtikuussa

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE SUUNNATTU OSAKEANTI 11.4.2012

LISTALLEOTTOESITE SUUNNATTU OSAKEANTI 11.4.2012 INCAP OYJ SUUNNATTU OSAKEANTI 11.4.2012 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Incap Oyj (jäljempänä Incap tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Incap Oyj:n osake

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset - GeoSolutions-akvisiitio - Daniel Harple hallituksen puheenjohtajaksi - Sijoittajaneuvottelut

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi 17.227.730 osaketta Turvatiimi

Lisätiedot