LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5"

Transkriptio

1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona klo Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kartano Ulla, jäsen Kerttula Anu, jäsen Lundström Jorma, jäsen Miettunen Maria, jäsen Sandelius Pirjo, jäsen Selinummi Ilkka, jäsen Veräväinen Matti, varajäsen Seija Koivisto, sihteeri Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Heli Ulvinen Sihteeri Seija Koivisto Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hämeenlinna Allekirjoitukset Maria Miettunen Pirjo Sandelius Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto Todistaa Kirkkoherra Heli Ulvinen Otteen oikeaksi todistaa

2 51 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Sivu 2 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostina ja postitse Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 53 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 54 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan, vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sen valmistuttua. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Maria Miettunen ja Pirjo Sandelius.

3 55 Lammin seurakunnan strategia 2020 Sivu 3 Lammin seurakunta on toteuttanut perustehtäväänsä käyttäen apuna vuonna 2008 hyväksyttyä Lammin seurakunnan strategia Strategia on ollut yhteisesti hyväksytty kartta, yhteinen linjaus, jonka pohjalta seurakunta on suunnistanut tulevaisuuteen ja asettanut kullekin vuodelle toiminnan painopisteet. Strategiassa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin: Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä. Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on ollut, että Lammilla Sanalle uskollinen ja kristillistä kasvua tukeva seurakunta elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja on: aloitteellinen uskon yhteisö, jossa toimiminen on läheistä lammilaisille; Hyvä ja osaava yhteistyökumppani Aikaansaava ja vastuullinen työyhteisö. Strategiassa määritellyn yhdeksän painopisteen avulla on edellä mainittua tulevaisuudennäkyä pyritty toteuttamaan. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto keskusteli Lammin seurakunnan strategiasta todeten, että Lammin seurakunnan toimintaympäristö on vuoden 2008 jälkeen monessakin suhteessa muuttunut ja sen myötä on avautunut uusia toimintamahdollisuuksia, noussut esiin uudenlaisia haasteita ja uhkia. Näitä ja niiden vaikutusta Lammin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen pidettiin tärkeänä tutkia sekä yhdessä pohtia ja päättää, millaista tulevaisuudennäkyä haluamme jatkossa toteuttaa ja miten sen teemme. Edellä kerrotusta johtuen seurakuntaneuvosto päätti samassa yhteydessä päivittää Lammin seurakunnan strategian vuoteen 2020 ja nimetä strategiatyöryhmän. Päivitystyö tuli saattaa loppuun vuoden 2015 aikana. Strategiatyöryhmään nimettiin luottamushenkilöistä Anja Huostila, Mari Huostila, Anu Kerttula ja Pirjo Sandelius sekä lisäksi kirkkoherra Heli Ulvinen ja työntekijöiden edustajana seurakuntapastori Sari Järä, jonka tuli toimia samalla ryhmän sihteerinä. Strategiatyöryhmän tehtävänä oli ohjata strategiatyöskentelyä ja työstää strategiaa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden esiin nostamien teemojen pohjalta. Strategiatyöryhmä sai valita keskuudestaan puheenjohtajan, johon tehtävään ryhmä myöhemmin valitsi Heli Ulvisen. Suomen ev.lut. kirkossa on laadittu ja hyväksytty Kirkko 2020 tulevaisuusselonteko. Seurakuntaneuvosto näki tärkeänä, että Lammin seurakunnan strategia päivitetään ottaen huomioon edellä mainitun asiakirjan linjauksia ja huomioita sekä asiakirjan aikajänteen vuoteen Vuoden 2014 aikana Lammin seurakunnassa toteutui piispantarkastusprosessi, jonka kehitystehtävänä oli Lammin seurakunnan strategia 2020 työstäminen. Niin piispantarkastusprosessissa kuin sen myötä osassa strategiaprosessia oli mukana tuomiokapitulin määräämä työyhteisökonsultti, Orimattilan seurakunnan kirkkoherra Anna-Kaisa Rantala.

4 Sivu 4 Strategian työstäminen alkoi toteutetulla kaikkien Lammin seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisellä strategiatyöskentelyn aloitusseminaarilla. Tilaisuudessa luottamushenkilöt ja työntekijät työskentelivät Lammin seurakunnan nykytilakartan ja tulevaisuuskartan äärellä. Työskentely tuotti runsaasti materiaalia, jota strategiatyöryhmä työsti eteenpäin seuraavan kesän ja syksyn aikana SWOT -analyysia apuna käyttäen siten, että työryhmällä oli esittää hahmotelma strategian 2020 visiosta Lammin seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä toteutetussa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä työskentelyssä Viimeksi mainitussa tilaisuudessa luottamushenkilöt ja työntekijät ideoivat ja pohtivat yhdessä, miten esitellyn vision kuvaamaan tilaan voitaisiin päästä. Tämäkin työskentely tuotti runsaasti materiaalia. Lisäksi piispa Matti Repo ja asessori Riitta Särkiö kommentoivat työskentelyn tuloksia. Strategiatyöryhmä päätti omalta osaltaan strategian visiosta ensimmäisessä kokouksessaan piispantarkastuksen jälkeen ja työsti piispantarkastuksen yhteydessä toteutetun työskentelyn tuloksia strategian painopisteiden kiteyttämiseksi. Strategiatyöryhmän työskentelyn tuloksena strategiaan kiteytyi yhdeksän painopistettä, joilla vision kuvaamaan tilaan pyritään. Strategiatyöryhmä suoritti myös Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamalla lastenohjaajien ja nuorisotyönohjaajan välityksellä kyselyn päiväkerholaisten, varhaisnuorten ja nuorten keskuudessa. Lapsilta ja nuorilta kysyttiin, millainen on heidän mielestään hyvä seurakunta? Millaiseen seurakunnan toimintaan lapset ja nuoret haluaisivat tulla mukaan? Millaista toimintaa he haluaisivat olla itse toteuttamassa? Kysely tuotti paljon mielenkiintoisia kommentteja ja toimintaideoita. Kyselyn tulokset saatuaan strategiatyöryhmä kuitenkin totesi, että niissä ei ole mitään sellaista, joka olisi ristiriidassa tai joka ei jo sisältyisi strategian visioon tai jota ei olisi mahdollista toteuttaa kiteytettyjen painopisteiden avulla. Päätöksenä todettiin, että lapsille ja nuorille tehdyn kyselyn tulokset eivät aiheuta muutoksia strategiatyöryhmän ehdotukseen Lammin seurakunnan strategiaksi Strategiatyöryhmän esitys Lammin seurakunnan strategia 2020 Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä on liitteenä nro 1. Strategian tarkastelu tapahtuu jatkossa kolmen vuoden rullaavan TTS - suunnittelun ja tavanomaisen vuosisuunnittelun yhteydessä. Keväällä toimintakertomuksen arvioinnilla käynnistetään seuraavaa vuotta koskeva päälinjojen tarkastelu. TTS -suunnittelussa päätetään toimenpiteistä, joilla strategiassa vahvistettua toimintaohjelmaa käytännössä toteutetaan. Näin tapahtuu ajallista jaksottamista ja asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Samalla voidaan määritellä mittareita, joilla toteutumaa voidaan seurata. Strategian on tarkoitus toimia suunnitelmallisen toiminnan perustana. Seurakuntaneuvosto seuraa ja ohjeistaa strategian toteutumista.

5 Sivu 5 Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle strategiatyöryhmän ehdotuksen Lammin seurakunnan strategia 2020 Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä hyväksymistä. Strategian tarkastelu tapahtuu jatkossa kolmen vuoden rullaavan TTS -suunnittelun ja tavanomaisen vuosisuunnittelun yhteydessä siten, että luottamushenkilöt ja työntekijät yhdessä valitsevat strategiasta vuosittain 1-2 painopistettä, jolla strategian vision kuvaamaan tilaan pyritään. Tehtäväalueiden vuosittaisten avaintavoitteiden tulee pohjautua kulloinkin valittuun painopisteeseen. Seurakuntaneuvosto seuraa ja ohjeistaa strategian toteutumista.

6 Sivu 6 56 Kirkkoherranviraston kesäkauden 2015 aukioloaika Lammin seurakunnalla ja Hauhon seurakunnalla on keskinäinen sopimus kirkkoherranvirastojen välisestä yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Hauhon seurakunnan seurakuntasihteeri hoitaa Lammin seurakunnan toimistosihteerin tehtävät hänen vuosilomiensa ja tarvittaessa muidenkin lomien aikana oman työnsä ohella. Samoin Lammin seurakunnan toimistosihteeri hoitaa Hauhon seurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät hänen vuosilomiensa ja tarvittaessa muidenkin lomien aikana oman työnsä ohella. Lammin ja Hauhon kirkkoherrojen sekä Lammin toimistosihteerin ja Hauhon seurakuntasihteerin yhteisessä neuvottelussa on sovittu, että kirkkoherranviraston työntekijöiden vuosilomien aikana työntekijä on Hauhon virastossa maanantaisin ja keskiviikkoisin ja Lammin virastossa tiistaisin ja perjantaisin sekä lisäksi torstaisin klo , jonka jälkeen hän siirtyy iltapäiväksi Tuuloksen kirkkoherranvirastoon. Edellä mainitusta johtuen Lammin seurakunnan kirkkoherranviraston aukioloaikaa joudutaan kesän lomajaksolla supistamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa viikkoja ( ). Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että Lammin kirkkoherranvirasto on suljettuna ajalla maanantaisin ja keskiviikkoisin. Muina arkipäivinä kirkkoherranvirasto on avoinna normaalisti klo Torstaisin klo virastossa päivystää pappi. Muuttuneesta aukiolosta tiedotetaan edellä mainitulla ajanjaksolla viikoittain Keski-Häme -lehden kirkollisissa ilmoituksissa, seurakunnan kotisivuilla, seurakunnan ilmoitustauluilla ja tiedotteella kirkkoherranviraston ovessa.

7 Sivu 7 57 Lapsi- ja perhetyön osa-aikaisen lastenohjaajan toimen perustaminen Lammin seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on tällä hetkellä kaksi lastenohjaajan osa-aikaista (36 h/vko) työsuhdetta, joista molemmat ovat täytettynä toistaiseksi. Molemmat lastenohjaajat tekevät kerhovuoden täyttä työaikaa ja ovat lomautettuina koulujen loma-ajat elleivät ole vuosilomalla. Lastenohjaajien työtunnit tarkistetaan vuosittain syystoimintakauden alkaessa seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioiden vastaamaan lastenohjaajapalvelujen tarvetta. Lisäksi Lammin seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on kolmantena työntekijänä toiminut alkaen määräaikaisella osa-aikaisella (29-33 h/vko) sopimuksella oppisopimuksella lastenohjaajaksi opiskeleva Mirja Äijälä, joka valmistuttuaan lastenohjaajaksi suunniteltua aikaisemmin on jatkanut kirkkoherran viranhaltijapäätöksillä nro 46/2014 ja nro 8/2015 kerhovuoden määräaikaisena, osa-aikaisena (29 h/vko) lastenohjaajana. Määräaikaisuus päättyy Lammin seurakunnalla on yhteistyösopimus lapsi- ja perhetyöstä Tuuloksen seurakunnan kanssa. Sopimuksen mukaan Lammin seurakunta hoitaa Tuuloksen seurakunnan päiväkerhot, perhekerhon ja päiväkodin pyhäkouluhetket. Yhteistyösopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. Vuosien varrella lapsi- ja perhetyön toimien kokonaisuutta on tarkasteltu määräaikaisten työsuhteiden päättyessä ja työntekijävaihdosten yhteydessä. Toimet on pyritty järjestämään tarkoituksenmukaisuusperiaatetta noudattaen ja vastaamaan kulloinkin olevaa tarvetta seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioiden. Lammin seurakunta tarvitsee kolme lastenohjaajaa Tuuloksen seurakunnan kanssa toistaiseksi solmitun lapsi- ja perhetyön yhteistyösopimuksen voimassaolon ajaksi, jotta Lammin ja Tuuloksen seurakuntien päivä- ja perhekerhot voidaan toteuttaa. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin seurakuntaan perustetaan Tuuloksen seurakunnan kanssa toistaiseksi solmitun lapsi- ja perhetyön yhteistyösopimuksen voimassaolon ajaksi osa-aikainen lastenohjaajan toimi, jonka työtuntimäärä on 27 h/vko. Lastenohjaajalta edellytetään piispainkokouksen hyväksymää lapsi- ja perhetyön tutkintoa. Lastenohjaaja on lomautettuna koulujen loma-ajat, ellei hän ole vuosilomalla. Lastenohjaajan työtunnit tarkistetaan vuosittain syystoimintakauden alkaessa vastaamaan lastenohjaajapalveluiden tarvetta seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioiden. Asia vahvistetaan kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.

8 Sivu 8 58 Lastenohjaajan osa-aikaisen toimen täyttäminen Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan perustaa Tuuloksen seurakunnan kanssa toistaiseksi solmitun lapsi- ja perhetyön yhteistyösopimuksen voimassaolon ajaksi lapsi- ja perhetyöhön osa-aikaisen (27 h/vko) lastenohjaajan toimen. Lastenohjaaja on lomautettuna koulujen loma-ajat, ellei ole vuosilomalla. Lastenohjaajan työtunnit tarkistetaan vuosittain syystoimintakauden alkaessa vastaamaan lastenohjaajapalveluiden tarvetta seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioiden. Työtunnit vahvistetaan kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Lastenohjaajalta edellytetään piispainkokouksen hyväksymää lapsi- ja perhetyön tutkintoa. Lastenohjaaja Mirja Äijälä sai seurakuntaneuvoston päätöksellä lastenohjaajan oppisopimuskoulutuspaikan Lammin seurakunnasta alkaen. Lastenohjaajaksi valmistuttuaan kesällä 2014 hän jatkoi kirkkoherran viranhaltijapäätöksillä nro 46/2014 ja nro 8/2015 Lammin seurakunnan määräaikaisena, osa-aikaisena (29 h/vko) lastenohjaajana. Työsuhde päättyy Mirja Äijälä on ilmoittanut olevansa käytettävissä lastenohjaajan osa-aikaista tointa täytettäessä. Hän on suorittanut piispainkokouksen hyväksymän lapsi- ja perhetyön tutkinnon. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Tuuloksen seurakunnan kanssa toistaiseksi solmitun lapsi- ja perhetyön yhteistyösopimuksen voimassaolon ajaksi perustettuun lastenohjaajan osa-aikaiseen (27 h/vko) toimeen otetaan alkaen toistaiseksi lastenohjaaja Mirja Äijälä. Palkkaus on kirkon palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 401 mukainen. Lastenohjaaja on lomautettuna koulujen syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman, ellei hän ole vuosilomalla. Lastenohjaajan työtunnit tarkistetaan vuosittain seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioiden vastaamaan lastenohjaajapalveluiden tarvetta.

9 59 Ystävyysseurakuntavierailu Rannuun kesällä 2015 Sivu 9 Lammin seurakunnalla ja Lammin kunnalla on ollut ystävyysseurakunta ja ystävyyskunta Etelä-Virossa, Rannussa jo 20 vuoden ajan. Viimeisimmät vuodet itsenäisen Lammin kunnan aikana ystävyyssuhteita Lammin ja Rannun välillä kunta ja seurakunta molemmin puolin hoitivat yhdessä. Lammin kunnan liityttyä Hämeenlinnan kaupunkiin päävastuu yhteyksien hoitamisesta Rannuun on jäänyt Lammin seurakunnalle. Edellisellä ystävyysseurakuntavierailulla kesällä 2012 Lammilta Rannuun oli mukana kolme Hämeenlinnan kaupungin Ydin-Hämeen aluetoimikunnan edustajaa. Kesällä 2013 rannulaisten viimeksi vieraillessa Lammilla Hämeenlinnan kaupunki kutsui vieraat lammilaisine isäntäperheineen kaupungin tarjoamalle lähtöpäivän lounaalle. Viimeksi mainitun vierailun isäntiä Lammin seurakunnan ohella olivat myös Lammin Yrittäjät ry ja Kehitysosakeyhtiö Myötätuuli. Kesän 2013 vierailun yhteydessä Rannun kunnanjohtaja Maano Koemets ja Rannun pappi Maarja Sokk esittivät vastavierailukutsun lammilaisille Rannuun kesällä Vierailuajankohdaksi sovittiin Ystävyysseurakuntavierailu ei kuitenkaan tuolloin toteutunut vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Tästä johtuen rannulaisten kanssa sovittiin, että yritämme toteuttaa vierailun kesällä Vierailun ajankohdaksi tulevana kesänä on varmistunut Ystävyysseurakuntavierailu on tarkoitus toteuttaa uudella tavalla siten, että se yhdistetään Lammin seurakunnan kesäretkeen. Kesäretki suuntautuu Tarttoon, josta käsin vierailemme su Rannussa ja vietämme tuon päivän yhdessä rannulaisten kanssa. Majoittuminen tapahtuu hotellissa retkeläisten omalla kustannuksella Tartossa. Samoin osa ruokailuista tapahtuu retkeläisten omalla kustannuksella, kuten myös matkat Lammi Tartto / Rannu Lammi virallisia edustajia lukuun ottamatta. Ystävyysseurakuntamatkan Rannuun kesällä 2015 seurakuntaneuvosto on vahvistanut hyväksyessään Lammin seurakunnan talousarvion käyttösuunnitelman 2015 kokouksessaan Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se nimeää Lammin seurakunnan edustajiksi mahdollisesti toteutettavalle seurakuntaretki /ystävyysseurakuntavierailulle Tarttoon / Rannuun kirkkoherra Heli Ulvisen ja diakoniatyöntekijä Jürgen Skaffarin. Edellä mainittujen tehtävänä on myös vastata matkajärjestelyistä ja toimia retken / vierailun johtajina. Lisäksi esitän, että Hämeenlinnan kaupunkia ja Lammin Yrittäjät ry:tä pyydetään nimeämään vierailulle edustajansa.

10 60 Seurakuntaneuvoston seuraava kokous Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään seuraavasti: - ke klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa. (TTS II ke klo seurakuntasalissa) - johtoryhmä kokoontuu pe klo 9 Päätösehdotus (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Sivu 10

11 61 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset Sivu 11 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset (nro 1/ /2015) esitellään kokouksessa. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 12 mukaisesti kirkkoherran viranhaltijapäätökset saatetaan seurakuntaneuvoston tietoon puolivuosittain. Viranhaltijapäätökset ovat seurakuntaneuvoston jäsenten nähtävillä kokoushuoneen pöydällä puoli tuntia ennen kokouksen alkua. Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi.

12 62 Ilmoitusasiat Sivu 12 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen päätökset - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätökset - kanttorin viran puolittamisen jatkaminen ajalla hiippakunnallinen videofoorumi luottamushenkilöille ja työntekijöille; rakennemuutostyöskentelyn linjat ja tavoitteet - Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Pappilanniemen kurssikeskuksessa Sääksmäellä - Lammin seurakunnan kesä 2015 esite - Lammi-viikko Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi.

13 Sivu Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 64 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Tiistaina 16.4.2013 klo 17.00 18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Elina Nieminen, varajäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.5.2013 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 14.11.2012 klo 17.00 18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 26.5.2015 SEURAKUNTA Nro 3/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/8 Kokousaika Tiistai 26.5.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, rippikoulusali, Turuntie 34

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Kai Kauppinen sihteeri Marco Björkskog,

Lisätiedot

Asp Sami, Leivonen-Majaniemi Päivi, Niskanen Voitto, Pietiläinen Arvo

Asp Sami, Leivonen-Majaniemi Päivi, Niskanen Voitto, Pietiläinen Arvo VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 AIKA: 19.2.2015 Klo 18.00 - PAIKKA: SEURAKUNTATALO LÄSNÄ: Aula Maria Kaisa Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Jämsen Pertti Kananen Mauri

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.00 18.42 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. PÖYTÄKIRJA 4/2015 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Paikka: Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 Läsnä: Kairavuo, Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Aika Paikka 9.11.2010 klo 17:30 Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Laaksonen, Leena Suni, Pentti Skyttä,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2012 Sivu 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen.

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen. SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo 18.00-20.10 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2011 26.4.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2011 26.4.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 26.4.2011 klo 17.00 19.05 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot