OPPIJAN VERKKOPALVELUT Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri (Kohvi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIJAN VERKKOPALVELUT Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri (Kohvi)"

Transkriptio

1 OPPIJAN VERKKOPALVELUT Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri (Kohvi) Kohvi-jalkautuspilotti Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

2 Kohvi-pilotin tavoitteet Kehitetään opintohallinnon viitearkkitehtuurin käyttöönottoon tukipaketti, jota samanaikaisesti pilotoidaan ja täydennetään. Lopuksi laaditaan käyttöohje. Varmista yhteentoimivuus Sovella viitearkkitehtuuria toimintaa ja ratkaisuja kehitettäessä Laadi oma opintohallinnon kehittämispolkusi Tunnista kehittämis- ja yhteentoimivuustarpeesi Selvitä oma lähtötilanteesi Tutustu huolellisesti kansalliseen opintohallinnon viitearkkitehtuuriin

3 Koulutuksen järjestäjän haasteita Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuuri Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) Oppijan palvelukokonaisuus Keskitetyt, julkiset ja koulutuksen järjestäjän palvelut Opintohallinnon viitearkkitehtuuri Keskitetyt palvelut paikallinen opintohallinto Koulutustarjonta eperusteet / eopsit Haku- ja valintapalvelut Todennetun osaamisen rekisteri (TOR) Tiedolla johtaminen Reaaliaikainen mittaustietojen keruu, analysointi ja reagointi Tosiasioihin perustuva johtaminen

4 Oppijan palvelukokonaisuus Palvelu tarjoaa kanavan lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen Palveluun on koottu kansalaisten tutkintotodistukset Opetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Todennetun osaamisen rekisteri UUSI Toisen asteen haku ja haku muihin peruskoulun jälkeisiin koulutuksiin Opintopolku Kaikille palveluille yhteinen palveluportaali Asiakaspalveluratkaisu UUSI Aikuiskoulutuksen haku UUSI Korkeakouluhaku OPH:n, CIMO:n ja UAF:n yhteispalvelu Palvelu tarjoaa kanavan aikuiskoulutukseen hakeutumiseen Palvelu tarjoaa kanavan korkeakouluopintoihin

5 Mitä kokonaisarkkitehtuuri (KA) on? Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää soveltamalla voidaan kuvata, miten organisaation toimintaprosessit, palvelut, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena yhteen. Toiminta-arkkitehtuuri käsittää toimintaprosessit, joilla tuotetaan palvelut ja tuotteet. Tavoitteet, strategia, palvelut, organisaatio, prosessit Toiminta Tieto Tietoarkkitehtuuri kuvaa toiminnassa käytettävät avaintiedot. Käsitteet, koodistot, tietomallit, tietovirrat, tietovarannot Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa järjestelmät ja sovellukset, joita tarvitaan tietojen käsittelyyn. Tietojärjestelmä Teknologia Teknologia-arkkitehtuuri käsittää teknologiat, joita tietojärjestelmät käyttävät. Järjestelmäpalvelut, järjestelmäsalkku, järjestelmäintegraatio Teknologiaratkaisut, valvonta ja hallinta, verkkokaavio, teknologiakomponentit (palvelimet, työasemat) Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä

6 Opintohallinnon kehitysvaiheita LUKUJÄRJESTYS- JA OPISKELIJA- HALLINTO- OHJELMAT KANSALLISET OPPIJAN VERKKO- PALVELUT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OPINTO- HALLINTO RUUTUPAPERIT NASTATAULUT LEGOT Opintohallinnon viitearkkitehtuuri

7 Opintohallinto lyhyesti (Kohvi s.9) Opintohallinnon ydintehtävänä on hallita kaikkia niitä koulutuksen suunnittelun ja läpiviennin sekä tulosten arvioinnin kokonaisprosesseja, joilla koulutuksen järjestäjät toteuttavat koulutuspalvelujaan, joilla valitaan opiskelijat, tuetaan näiden oppimista ja dokumentoidaan näiden suorittamat opinnot ja tutkinnot. Opintohallinto kytkeytyy vahvasti myös koulutuksen johtamisen ratkaisuihin ja palveluihin. Opintohallinto on koulutuksen järjestäjän sähköinen tiedonhallintakokonaisuus, joka mahdollistaa koulutuksen järjestäjän sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin. Opintohallinnolla tarkoitetaan koulutuksen järjestämisen prosessipohjaista hallintakokonaisuutta. Se kattaa koko koulutuksen toteuttamisprosessin hallinnan hakeutumisesta tutkinnon suorittamiseen. Sillä hallitaan kattavasti kaikkien koulutusasteiden koulutusta: esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta mukaan lukien oppisopimuskoulutus, työvoimakoulutus sekä korkeakoulutusta ja aikuiskoulutusta. Opintohallinto on pedagogisen johtamisen työväline ja sen lähtökohtana ovat koulutus- ja tutkintorakenteen sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. Se on koulutuksen suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuus, jonka avulla laaditaan opetussuunnitelmat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat sekä työjärjestykset, varataan ja jaetaan resurssit, henkilökohtaistetaan, suoritetaan oppimisen ja osaamisen arviointi, tuotetaan todistukset ja muut asiakirjat sekä koulutuksen seuranta-, tilasto- ja raportointitiedot. Opintohallinto palvelee kokonaisvaltaisesti myös oppijan tarpeita opiskelun kaikissa vaiheissa. Sen kautta toteutetaan hakeutujan palvelut, opintojen aikaiset palvelut sekä siirtymä- ja liikkumisvaiheen palvelut. Opintohallinnon kautta tutkintosuoritukset siirretään todennetun osaamisen rekisteriin.

8 Opintohallinnon pääprosessi elinkaarinäkökulmasta Opintohallinnon pääprosessi Koulutuksen suunnittelu Koulutustarjonnan hallinta Opiskelijahaku ja valinta Opetuksen toteutuksen suunnittelu Opintojen suunnittelu Toteutusten hallinta Opetus ja opiskelu Arviointi ja suoritusten hyväksyminen Tilastointi ja raportointi Koulutuksen ja opetuksen strateginen suunnittelu Koulutuksen yleissuunnittelu Opetussuunnitelm ien hallinta Koulutustarjonnan määrittely Valintaperusteiden suunnittelu Koulutuspaikkojen tarjoaminen haettavaksi Suoritettavien tutkintojen suunnittelu Rahoitussuunnittelu Viestintä / markkinointi Opiskelijahaku Opiskelijavalinnat Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen Neuvontapalvelut Opintojaksototeutusten suunnittelu Resurssisuunnittelu: Tilojen, välineiden ja opetushenkilöstön hallinta Lukujärjestyssuunnittelu Toteutusten julkaisu haettavaksi Tutkintotilaisuuksien suunnittelu Henkilökohtaista minen Opintojaksototeutuksiin ilmoittautuminen Läsnäoloilmoittautuminen Opintojaksototeutuksiin sijoittelu Logistiikka, koulukuljetukset, muu tarkennettu resurssien hallinta Opiskelijan tietojen hallinta Tarkennettu toteutussuunnittelu Opinto-ohjaus Opetuksen toteuttaminen Pedagogisten välineiden hyödyntäminen Opiskelijan ja huoltajien vuorovaikutuksen hallinta TET ja työssäoppimisjaksojen & harjoittelun hallinta Poissaolojen hallinta Oppilashuolto Opinto-ohjaus Keskeyttämistilanteiden hall. Palautteen kokoaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi ja hall. Opiskelija- ja huoltajapalautteen kokoaminen Tutkintojen myöntäminen Todistusten tuottaminen Yleisesti: tuloksellisuuden arviointi Tilastojen tuottaminen Mittarien arviointi Raportointi Kelalle, OKM:ään ja Tilastokeskukseen OPH:n arvioinnin käsittely Yhteistyö entisten opiskelijoiden kanssa Työelämäyhteistyö (työssäoppiminen, harjoittelu) Toiminnan suunnittelun, ohjauksen Ura- ja ja rekrytointipalvelut johtamisen sekä tietojärjestelmien tulee tukea tätä prosessia systemaattisesti. Johtaminen, seuranta Tukiprosessit: talous-, henkilöstö- ja tietohallinto tms. 8

9 Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut Keskitetyt oppijan palvelut, opintopolku.fi Opintohallintojärjestelmä WinNovan koulutustarjonta ammatillinen peruskoulutus pt-, at- ja eat näyttötutkintona täydennys- ja muu koulutus opetussuunnitelmat toteutus ja arviointisuunnitelmat Hakijatietojen hallinta hakijatiedot Opintopolkupalvelusta tai muista lähteistä valintapäätös tiedot opiskelijarekisteriin Opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin hallinta henkilökohtaistaminen, hops, hojks opintokortti ja verkko-hops resurssienvaraukset ja lukujärjestys seuranta ja ohjaava oppimisen arviointi osaamisen tunnistaminen ja arviointi todistukset ja muut asiakirjat reaaliaikaiset seuranta-, tilasto- ja raportointitiedot Toteutetun koulutuksen tiedot arkistoitavat dokumentit palautetiedot tilastotiedot taloustiedot Potentiaaliset asiakkaat Opiskelijaksi hakijat Opiskelijan opiskelu- ja oppimisprosessi Henkilökohtaistaminen Tutkinnon, tutkinnon osan tai muun koulutuksen suorittanut osaaja Hakeutumisvaiheen palvelut markkinointiviestintä neuvonta- ja ohjaus yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän sekä viranomaisten kanssa Valintavaiheen palvelut yksilö ja yrityskohtainen neuvonta- ja ohjaus koulutussisältöjen ja toteutusmallien esittelyt kutsu koulutukseen Palvelut opiskelun aikana opettajan opetus- ja ohjauspalvelut ryhmänohjaajan palvelut koulutuspalvelusihteerin palvelut opinto-ohjaajan ja kuraattorin palvelut erityisopetuspalvelut terveydenhuoltopalvelut ruokailu- ja asumispalvelut ura- ja rekrytointipalvelut Opiskelun jälkeiset palvelut neuvonta- ja ohjaus markkinointiviestintä Opiskelijapalvelut = viestintä + neuvonta + ohjaus

10 Rakenteistetun ja tuotteistetun koulutus- ja opetustarjonnan kehittäminen OKM:n ja OPH:n eopsprojekti luo tutkintojen perusteille rakenteisen tietomallin ja rakenteistaa tutkintojen perusteet Mallinnustyössä luodaan Opetussuunnitelman rakenteinen tietomalli ja rakenteistetaan tutkinnon osien opetuksen toteutussuunnitelmat ja tutkinnon osien osaamisen arviointisuunnitelmat. Mallinnustyössä syntyneiden mallien perusteella kehitetään sähköinen opetus-, toteutusja arviointisuunnitelmien laadinta- ja hallintatyökalu Ammattikoulutuksen tutkintorakenne (OPH) Tutkintojen perusteet pt, at, eat (OPH) WinNovan ammattikoulutusstrategia ja opetussuunnitelman yhteinen osa WinNovan opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat (pt, at, eat) tutkinnon osien opetuksen toteutussuunnitelmat tutkinnon osien arviointisuunnitelmat Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutustarjonta ja koulutus Sähköinen henkilökohtaistamistyökalu opintohallintojärjestelmään / opiskelijaintraan Oppijan palvelukokonaisuus eperusteet TOR hakupalvelu Ammattikoulutusstrategia ja ops:n yhteinen osa Klusteri 1 Tekniikka ja liikenne A Klusteri 2 Liiketalous, Vaatetus Klusteri 3 Elintarvikeala, matkailu-, ravitsemis- ja talous Klusteri 4 Tekniikka ja liikenne B Klusteri 5 Sosiaali- ja terveys, Kauneus Klusteri 6 Atto Opetus-, toteutus- ja arviointisuunnitelmien päivitys sähköiseen rakenteistettuun muotoon Aikataulu Opsin yhteinen osa valmis 2013, Rakenteistaminen ja tuotteistaminen vuonna Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus käynnistyy syksyllä 2014

11 Tutkinnon osien tarjonta, vaiheistettu tutkinnon osien valinta sekä opiskelijan yksilöllisen opintopolun muodostuminen Muut valinnaiset 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso Yrittäjyys 4) Jatko-opintoihin valment. 4) Yrittäjyys 4) Yrittäjyys 4) Esimerkkinä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt. 4. HOPS Siirtyminen työelämään / jatko-opintoihin 3. HOPS Valinnaisten tutkinnon osien valinnat 30 ov + vapaasti valittavat (ammatillinen profiloituminen, nivelvaihe työelämään) Kokin polut Hotellipolku Tarjoilijan polut Ála carteruoanvalmistus Suurkeittiön ruokatuotanto Majoitusliikkeen varaustoim. Ála cartetarjoilu Kahvilapalvelut Tilaus- ja juhlaruokien valm. Palvelu- ja jakelukeittiön toim. Matkailupalvelut 10 ov 1) Tilaus- ja juhlaruokien tarj. Pikaruokapalvelut Laivatalous Erik. tuotteiden valm. 3) Ylläpitosiivous 2) Kokouspalvelut Juomien myynti ja tarjoilu VapValtarjonta A VapValtarjonta B VapValtarjonta C 1) Tutkinnon osa Matkailualan pt:sta 2) Tutkinnon osa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt:sta 3) Tutkinnon osa Elintarvikealan pt:sta 4) Tutkinnon osat WinNovan yhteisestä opetustarjonnasta Esimerkkiopiskelijan yksilöllisen opintopolun muodostuminen 2. HOPS Osaamisalan / koulutusohjelman valinta. (ammatillisen suuntautumisen vaihe) Vastaanottovirkailija Tarjoilija Kokki Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov Lounasruokien valmistus 20 ov Vastaanoton asiakaspalvelu 20 ov Annosruokien ja juomien tarj. 20 ov Annosruokien valmistus 20 ov 3. vuosi 2. vuosi Ala carteruokien valmistus AON Lounasruokien valmistus B ATTO C Tilaus- ja juhlaruokien valmistus AON Lounasruokien valm. D AON Annosruokien valmistus Annosruokien valm. Yrittäjyys AON Vapaasti valittavat tutkinnon osat (AON) Annosruokien valmistus AON ATTO D 1. HOPS, Hakeutumisvaihe. (ammatillisen perusosaamisen hankkimisvaihe, kaikille pakolliset tutkinnon osat) Majoitus ja ravitsemispalv. toim. 20 ov Atto valinnaiset 4 ov Atto pakolliset 16 ov 1. vuosi Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Majoitus- ja ravitsemispalv. toimiminen ATTO A Majoitus- ja ravitsemispalv. toim. AON ATTO B Lounas ruokien valmistus A Lounas ruokien valmistus C

12 Opintohallinto on koulutuksen järjestämisen prosessipohjainen hallintakokonaisuus Esimerkki 2. asteen ammatillisesta koulutuksesta Ammatilliset perustutkinnot - ammatillisena peruskoulutuksena Ammatilliset perustutkinnot - näyttötutkintona (peruskoulutuksen vos-rahoitus) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - näyttötutkintona (lisäkoulutuksen vos-rahoitus) Perus- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - oppisopimuskoulutusrahoituksena Perus- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - työvoimakoulutusrahoituksena Henkilöstökoulutus Muu koulutus OPINTOHALLINTO Koulutuksen ja opetuksen suunnittelu-, ohjaus-, resurssienvaraus-, toteutus-, oppimisen ja osaamisen arviointisekä tilastointi- ja raportointi-järjestelmä Tiedot oman toiminnan kehittämiseen johto henkilöstö omistajat sidosryhmät Tiedot viranomaisille OPH Tilastokeskus Kela muut viranomaiset Tiedot benchmarkkausta varten muut oppilaitokset kehittämisorganisaatiot yhteistyökumppanit

13 Tietohallinnon lähtötilanne ja tavoitetila 2017 Integroitu tietohallinto Opintohallinto koulutuksen suunnittelu rakenteistettu koulutustarjonta opiskelijahaku ja -valinta opetuksen toteutuksen suunnittelu opetuksen toteutus opiskelun ja oppimisen ohjaus ja hallinta oppimisen ja osaamisen hallinta asiakirjojen hallinta (todistukset yms.) seuranta-, tilastointi- ja raportointitiedot Asiakkuuden hallinta yritys- ja yhteisöasiakkaat henkilöasiakkaat viranomaisasiakkaat työssäoppimispaikat Henkilöt (opiskelijat) Tilat Ajoneuvot Henkilöstö Talous Toimintajärjestelmä (IMS) Dokumenttien hallinta arkistointi asiointi hyväksyntä Oman toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen tarvittava tiedonkeruu ennakointi tuloskortti / ohjausmittarit itsearviointi oppimistulokset Sisältää myös samoja tietoja, joita kerätään kansallisesti. Yhteentoimivat rajapinnat Keskitetyt oppijan verkkopalvelut tutkintojen perusteet (eops) opintopolku.fi - koulutustarjonta, haku- ja valintapalvelut todennetun osaamisen rekisteri (TOR) Kansallinen tiedonkeruu Opetushallitus Tilastokeskus Kansaneläkelaitos muut YHTEENTOIMIVUUS Yhteentoimivuus varmistetaan määrittelemällä käsitteet, tietomallit, koodistot, rajapinnat, siirtomuodot ym. tiedon käsittelyyn ja siirtoon liittyvät tekniset vaatimukset.

14 Tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys Opintohallinto (EduErp) Taloushallinto Henkilöstöhallinto WinNovan integroitu tietohallinto WinERP OKM/OPH: kansalliset palvelut Käyttöliittymäkerros Asiakkuudenhallinta - opiskelijat - yritykset - viranomaiset Resurssien hallinta - tilat - ajoneuvot - muut resurssit Dokumenttien ja asianhallinta WinNovan yhteiset toimintalogiikat Asioinnin peruspalvelut Palvelun ohjaus, integraatio Toimintajärjestelmä (IMS) Webin hallinta - Intra - www-sivut Palvelukerros Tietovarantokerros Palvelukerros Tietovarantokerros Käyttöliittymäkerros Käyttöliittymän toimintalogiikka

15 Opintohallinnon kansallisen viitearkkitehtuurin jalkautuspilotti Satakunnan jalkautuspilotin yhteyshenkilöt OKM:n konsultti Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Porin kasvatus- ja opetusvirasto Esa Kohtamäki, hallintopäällikkö Satakunnan ammattikorkeakoulu Osmo Santamäki, tietohallintopäällikkö Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Jukka Söderdahl, laatuasiantuntija

16 Satakunnan pilotin vaiheistus Tehtävä Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Satakunnan projektin suunnittelu Nykytila-arviopohja / malli toimittaminen osallistujille Nykytilan täsmentäminen, kehittämiskohteiden tunnistaminen Työpaja 1: Viitearkkitehtuurikoulutus, kehittämisen priorisointi 1 Kansallisen yhteentoimivuuden arviointikriteeristön laatiminen Työpaja 2: Kansallisen yhteentoimivuuden valmiusarvio Kehittämispolkudokumenttipohjan laatiminen Työpaja 3: Satakunnan koulutuksen järj. alustava kehittämispolku Vaatimuslomakkeen luonnoksen laatiminen Työpaja 4: Satakunnan tarkennettu kehittämispolku, vaatimukset Opintohallintojärjestelmän vaatimusten laatiminen Työpaja 5: Pilottiprojektin päätöstyöpaja Pilottipaketin viimeistely

17 Kehittämispolun rakentamisen mallintaminen ja pilotointi Kehittämisen lähtökohdat Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Lähtötilanne pähkinänkuoressa Yhteentoimivuuden arviointi Keskeiset kehittämistarpeet Strategiset tavoitteet Tavoitetila määrittely Organisaation visio, strategia ja tavoitteet Tieto- ja opintohallinnon visio, strategia ja tavoitteet Toimeenpanosuunnitelma laadinta Kehittämisen organisointi, vastuutus, resursointi ja kustannusarvio Kehittämisen mittarit

18 Yhteensopivuusarvio 0: Ei tiedossa, ei pystytä arvioimaan : Ei yhteensopiva, ei aktiivista kehittämistä 2: Ei yhteensopiva, kehittäminen käynnissä 3: Osittain yhteensopiva, ei aktiivista kehittämistä : Osittain yhteensopiva, kehittäminen käynnissä 5: Yhteensopiva

19 WinNovan opintohallinnon kehittämispolku pähkinänkuoressa 3. päävaihe: Tulosten käyttöönotto Kokonaisarkkitehtuuri ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri toiminnan perustana Välineistä ja verkkoympäristöstä vapaat tietotekniset opetus- ja opiskeluratkaisut Siirrytty sähköiseen asiointiin Raportointitiedot saadaan yhdestä rajapinnasta päävaihe: Toimeenpano Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta luo perustan koulutuksen suunnitteluun, markkinointiin ja toteuttamiseen sekä mahdollistaa yksilölliset opintopolut Valmius rajapintoihin OPH:n Opintopolku-järjestelmään Aikuisten ja nuorten master-tieto samassa tietokannassa Opetuksen rakenteistamis- ja tuotteistamistyökalu valmiina Opintohallinnon ja muiden tietojärjestelmien integrointi Opetuksen vuosisuunnitelma tuottaa budjetoinnin ja kirjanpidon tiedot 1. päävaihe: Opinto- ja tietohallinnon uudistussuunnitelma Tietorakenteen uudistaminen ja yhteentoimivien rajapintojen muodostaminen Koko ammattikoulutuksen kattava ja rakenteistettu koulutustarjontaa tukeva opintohallintojärjestelmä WinNovan strategian laatiminen Asiakkuus Osaaminen - Ammattikoulutus - Tietohallinto Organisointi Kehityspäällikkö / kehityspalvelut, ICT-palvelut, opiskelijapalvelut Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen kehittäminen

20 Esille nousseita yhteisiä kehittämiskohteita Kasvatus- ja opetusvirasto Satakunnan ammattikorkeakoulu Koulutustarjonnan rakenteistamisen ja tuotteistamisen yhteinen kehittäminen Koulutusasteiden nivelvaiheiden määrittäminen ja oppijoiden identiteetin hallinta Verkko-opetuksen ja sen välineiden kehittäminen Tieto- ja opintohallinnon yhdenmukaistaminen palvelukerroksen kehittäminen Tieto- ja opintohallinnon teknologiaratkaisujen yhdenmukaistaminen Yhteisten toimitilojen hallinta- ja varausjärjestelmän kehittäminen Kansallisen palveluväylän hyödyntämisen selvitys ja kehittäminen

21 Yhteistyössä kohti sähköistä asiointia KIITOS!

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012 1 Aiheet Kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin kohdealue Keitä tämä koskee Opintohallinto tässä viitearkkitehtuurissa Kansallisen

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta

Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta 1 27.2.2013 Opetussuunnitelmatyö Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutusja 2 27.2.2013 Opintohallinnon kehitysvaiheita LUKUJÄRJESTYS- JA OPISKELIJA- HALLINTO- OHJELMAT KANSALLISET OPPIJAN VERKKO- PALVELUT

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 12.11.2012 Versio: 0.9 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 12.11.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen kokonaisarkkitehtuuri - esi-, perus-, lukio-, ammatillisen- ja aikuiskoulutuksen osakohdealueella

Koulutuksen ja opetuksen kokonaisarkkitehtuuri - esi-, perus-, lukio-, ammatillisen- ja aikuiskoulutuksen osakohdealueella Koulutuksen ja opetuksen kokonaisarkkitehtuuri - esi-, perus-, lukio-, ammatillisen- ja aikuiskoulutuksen osakohdealueella Sähke Expo, Kansallisarkisto 29.11.2012 Leena Kononen ARKISTO ENNEN ARKISTO NYT!

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.91

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.91 Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri v.0.91 Muutoshistoria: Versio pvm tekijä Muutos v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietojärjestelmäpalvelut

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti

Lisätiedot

Voimassa 19.8.2015 alkaen.

Voimassa 19.8.2015 alkaen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 2015 Voimassa 19.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa... 4 1.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Esityksen sisältö Mitä ovat kansalliset keskitetyt palvelut OPH:n

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1(32) 16.4.2012 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, fornamn.efternamn@oph.fi,

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Tämän session aiheet RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna Mitä eurooppalainen ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ 1. JOHDANTO... 5 1.1. LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY:N YLEISET TOIMIVALTASUHTEET... 5 1.1.1. Tehtäväkuvausten tarkoitus ja nimikkeet... 5 1.1.2. Henkilöstön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot