Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus- ja opetustarjonta"

Transkriptio

1

2 Opetussuunnitelmatyö Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutusja

3 Opintohallinnon kehitysvaiheita LUKUJÄRJESTYS- JA OPISKELIJA- HALLINTO- OHJELMAT KANSALLISET OPPIJAN VERKKO- PALVELUT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OPINTO- HALLINTO RUUTUPAPERIT NASTATAULUT LEGOT Opintohallinnon viitearkkitehtuuri

4 Oppijan verkkopalvelussa rakennettavat kansalliset palvelut Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Todennetun osaamisen rekisteri Asiakaspalveluratkaisu Haku aikuiskoulutukseen Opintopolku.fi HOPS - työkalu Haku korkeakouluihin Rakenteiset ja sähköiset opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen

5 Rakenteistetun ja tuotteistetun koulutus- ja opetustarjonnan kehittäminen OKM:n ja OPH:n eopsprojekti luo tutkintojen perusteille rakenteisen tietomallin ja rakenteistaa tutkintojen perusteet Mallinnustyössä luodaan Opetussuunnitelman rakenteinen tietomalli ja rakenteistetaan tutkinnon osien opetuksen toteutussuunnitelmat ja tutkinnon osien osaamisen arviointisuunnitelmat. Mallinnustyössä syntyneiden mallien perusteella kehitetään sähköinen opetus-, toteutusja arviointisuunnitelmien laadinta- ja hallintatyökalu Ammattikoulutuksen tutkintorakenne (OPH) Tutkintojen perusteet pt, at, eat (OPH) WinNovan ammattikoulutusstrategia ja opetussuunnitelman yhteinen osa WinNovan opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat (pt, at, eat) tutkinnon osien opetuksen toteutussuunnitelmat tutkinnon osien arviointisuunnitelmat Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutustarjonta ja koulutus Sähköinen henkilökohtaistamistyökalu opintohallintojärjestelmään / OmaWinNovaan Oppijan palvelukokonaisuus eops TOR hakupalvelu Ammattikoulutusstrategia ja ops:n yhteinen osa Klusteri 1 Tekniikka ja liikenne A Klusteri 2 Liiketalous, Vaatetus Klusteri 3 Elintarvikeala, matkailu-, ravitsemis- ja talous Klusteri 4 Tekniikka ja liikenne B Klusteri 5 Sosiaali- ja terveys, Kauneus Klusteri 6 Atto Opetus-, toteutus- ja arviointisuunnitelmien päivitys sähköiseen rakenteistettuun muotoon Aikataulu Opsin yhteinen osa valmis kesällä 2013, Rakenteistaminen ja tuotteistaminen vuonna Rakenteistettu ja tuotteistettu koulutus käynnistyy syksyllä

6 Yksilölliset ja joustavat polut Tuleva yhteistyökumppani ja asiakas Opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat on laadittu tutkinnon perusteiden mukaisesti Osaaminen vastaa työelämän tarpeita Nivelvaihe työelämään Yhteinen opetuksen jaksotus mahdollistaa valinnat Yhteisiä tutkinnon osia klusterin ja WinNovan sisällä Joustavat opintopolut Aidot valinnaisuudet Henkilökohtaistaminen Yhteistyö työelämän kanssa ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa Hankittu osaaminen, tavoitteet, hakeutumisvaiheen ohjaus Kansalliset ja paikalliset Oppijan palvelut Hakeutuva opiskelija

7 Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaista tutkinnon osista - pakollisten ja valinnaisten tutkintojen osien määrät ja laajuudet vaihtelevat tutkinnoittain Esimerkkinä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt. ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat Tutkinnon osat ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, ammattikorkeakoulusta, lukio-opinnot yms. Tutkinnon osat muista perustutkinnoista ja WinNovan yhteiset kaikille valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon kaikille valinnaiset tutkinnon osat VV-tarj. A Tutkinnon osa X Yrittäjyys Juomien myynti ja tarjoilu Pikaruokapalvelut VV-tarj. B Tutkinnon osa Y Siivousp. er. koht. Majoitusliikkeen varaust. Ála carteruoanvalm. VV-tarj. C Tutkinnon osa Z Jatko-op. valm.10 ov Palvelu- ja jakeluk. toim. Kahvilapalvelut Lukioopinnot Erikoistuotteiden valm. Suurkeittiön ruokat. Kokouspalvelut Tilaus- ja juhlar. valm. Laivatalous Ála cartetarjoilu Tilaus- ja juhlar. tarj. Valittava pkpohj. opisk. Valittava 30 ov Vastaanottovirkailijan koulutusohjelma Tarjoilijan koulutusohjelma Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov Vastaanoton asiakaspalvelu 20 ov Annosruokien ja juomien tarj. 20 ov Valittava yksi koulutusohjelmista 40 ov Kokin koulutusohjelma Lounasruokien valmistus 20 ov Annosruokien valmistus 20 ov Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat Atto pak. 16 ov + Atto val. 4 ov Sisältyvät pkpohj. opisk. 20 ov Tutkinnon kaikille pakolliset ammatilliset tutkinnon osat Majoitus ja ravitsemispalv. toim. 20 ov Sisältyy kaikille 20 ov Ammatilliset tutkinnon osien laajuudet ovat pääsääntöisesti 10:llä jaollisia Yhteensä 120 ov

8 Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaista tutkinnon osista - pakollisten ja valinnaisten tutkintojen osien määrät vaihtelevat tutkinnoittain Esimerkkinä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt. näyttötutkintona Tutkinnon osat ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, ammattikorkeakoulusta Tutkinnon osa X Tutkinnon osa Y Tutkinnon osa Z Tutkinnon osat muista perustutkinnoista Siivouspalvelut erityisk. Erikoistuotteiden valmistus Tutkinnon kaikille valinnaiset tutkinnon osat Juomien myynti ja tarjoilu Ála carteruoanvalmistus Majoitusliikkeen varaust. Palvelu- ja jakelukeittiön t. Kokouspalvelut Suurkeittiön ruokat. Pikaruokapalvelut Kahvilapalvelut Tilaus- ja juhlaruokien valm. Laivatalous Ála cartetarjoilu Tilaus- ja juhlaruokien tarjoilu Valittava 3 tutkinnon osaa Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Asiakaspalvelu ja myynti Vastaanoton asiakaspalvelu Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Asiakaspalvelu ja myynti Annosruokien ja juomien tarjoilu Valittava yksi osaamisaloista Kokin osaamisala, kokki Lounasruokien valmistus Annosruokien valmistus Tutkinnon kaikille pakolliset ammatilliset tutkinnon osat Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen Sisältyy kaikille tutkinnon suorittajille

9 Periaatekuva opetussuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä OPH Tutkinnon perusteet pt, at, eat WinNova Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää Tutkinnon toteutussuunnitelman tutkintoon sisältyvät osaamisalat, koulutusohjelmat, pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat ja opiskelijan mahdollisuudet valita tutkinnon osia oman tutkinnon ulkopuolelta tai laajentaa tutkintoaan tutkinnon osien toteutuksen eteneminen sekä Tutkinnon osien opetuksen toteutussuunnitelmat arvioinnin toteutussuunnitelmat TUTKINNON OSAN OPETUKSEN TOTEUTUSSUUNNITELMA Tutkinnon osan opetuksen toteutussuunnitelma muodostuu yhdestä tai tarvittaessa useammasta oppimisjaksosta oppimisjakso 1 oppimisjakso 2 oppimisjakso n TUTKINNON OSAN ARVIOINNIN TOTEUTUSSUUNNITELMA Tutkinnon osan arvioinnin toteutussuunnitelma muodostuu oppimisen arvioinnin toteutuksesta osaamisen arvioinnin toteutuksesta arviointikohteittain arvioijien määrittämisestä arvosanan muodostamisen periaatteista OPPIMISJAKSOJEN TOTEUTUS Oppimisjakso muodostuu tarjottavasta opetustuntimäärästä, joka voidaan jakaa tietopuoliseen opetukseen työn opetukseen työpaikalla järjestettävään koulutukseen eli työssäoppimiseen Tietopuolinen opetus muodostuu tarjottavasta opetustuntimäärästä, oppitunneista, jotka sijoitetaan opettajan työjärjestykseen ja opiskelijan lukujärjestykseen Työn opetus muodostuu tarjottavasta opetustuntimäärästä, oppitunneista, jotka sijoitetaan opettajan työjärjestykseen ja opiskelijan lukujärjestykseen Työssäoppiminen muodostuu tarjottavasta opetustuntimäärästä, oppitunneista, jotka sijoitetaan opiskelijan työssäoppimissuunnitelmaan

10 Osaamisen osoittaminen Tutkinnon osan tuotteistaminen ja opetuksen suunnittelu Tuotteistamisella edistetään koulutuksen ja opetuksen suunnittelua, ohjausta, toteutusta ja markkinointia. Tuotteistaminen parantaa opiskelijoiden edellytyksiä opintojen suunnitteluun, oppimiseen ja seurantaan. Tuotteistetun koulutuksen tarjonta, tutkintojen toteutussuunnitelmat, tutkinnon osien opetuksen toteutussuunnitelmat ja tutkinnon osien arviointisuunnitelmat ovat käytettävissä opintohallintojärjestelmässä, OmaWinNovassa ja WinNovan verkkosivuilla. Tutkinnon osa voidaan jakaa yhteen tai useampaan oppimisjaksoon. Oppimisjaksot jäsentävät tutkinnon osan oppimisprosessia ennen osaamisen osoittamista. Oppimisjaksoihin suunnitellaan opetussisällöt tietopuolisessa opetuksessa, työn opetuksessa ja / tai työssäoppimisessa. Oppimisjakso 1 Oppimisjakso 2 Oppimisjakso 3 Tietopuolinen opetus X opetustuntia Tietopuolinen opetus X opetustuntia Tietopuolinen opetus X opetustuntia Työnopetus Y opetustuntia Työssäoppiminen Y opetustuntia Työnopetus Y opetustuntia Työssäoppiminen Y opetustuntia Työnopetus Y opetustuntia Työssäoppiminen Y opetustuntia

11 Osaamisen osoittaminen Moduulit Tuotteistamistyön yhteydessä alle ja yli :n laajuisista tutkinnon osista muodostetaan :n *) moduuleja. Tutkinnon osan sisältämien moduulien ajallinen toteutus noudattaa aina suunniteltua järjestystä. Esim. Tutkinnon osa 20 ov Moduuli A - tutkinnon osan yhdessä jaksossa toteutettava opetusmoduuli Moduuli B - tutkinnon osan yhdessä jaksossa toteutettava opetusmoduuli Tietopuolinen opetus X opetustuntia Tietopuolinen opetus X opetustuntia Tietopuolinen opetus X opetustuntia Työnopetus Y opetustuntia Työssäoppiminen Y opetustuntia Työnopetus Y opetustuntia Työssäoppiminen Y opetustuntia Työnopetus Y opetustuntia Työssäoppiminen Y opetustuntia 11 *) myös 5 ov:n moduulit mahdollisia esim. atoissa

12 Esimerkki perustutkinnon tutkinnon osien / moduulien tarjonnasta lukuvuoden aikana 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso Yrittäjyys Lähiopetus + Näyttö Jatko-opintoihin valmentautuminen Jatko-opintoihin valmentautuminen Yrittäjyys Lähiopetus + Näyttö Majoitusliikkeen varaust. Lähiopetus + TO + Näyttö Matkailupalvelut Lähiopetus + Näyttö Laivatalous Lähiopetus + TO + Näyttö Pikaruokapalvelut Lähiopetus + TO + Näyttö tutkinnon osia Ála carte-tarjoilu Lähiopetus + TO + Näyttö Kahvilapalvelut Lähiopetus + TO + Näyttö Tilaus- ja juhlaruokien tarj. 10 ov Lähiopetus + TO + Näyttö Pikaruokapalvelut Lähiopetus + TO + Näyttö Kokouspalvelut Lähiopetus + TO + Näyttö Juomien myynti ja tarjoilu Lähiop. + TO + Näyttö VV-tarj. A Lähiopetus Palvelu- ja jakelukeittiön toim. TO + Näyttö Suurkeittiön ruokatuotanto 10 ov Lähiop. + TO + Näyttö Siivouspalvelut erityiskoht. 10 ov Lähiopetus + Näyttö VV-tarj. B Lähiopetus + TO Ála carte-ruoanvalmistus Lähiopetus + TO + Näyttö Atto Moduulit Atto Atto C 5 ov & D 5 ov Moduulit C 5 ov & D 5 ov Moduulit C 5 ov & D 5 ov Annosruokien ja juomien tarj. Osa A Lähiopetus Tilaus- ja juhlaruokien valm. 10 ov Lähiop. + TO + Näyttö Erikoistuotteiden valmistaminen Lähiopetus + Näyttö Atto Moduulit Atto A 5 ov & B 5 ov Atto Moduulit A 5 ov & B 5 ov Moduulit A 5 ov & B 5 ov Vastaanoton asiakaspalvelu Osa A Lähiopetus + TO Annosruokien ja juomien tarj. Osa A Lähiopetus Suurkeittiön ruokatuotanto 10 ov Lähiop. + TO + Näyttö Atto Moduulit C 5 ov & D 5 ov Atto Moduulit Atto A 5 ov & B 5 ov Moduulit A 5 ov & B 5 ov Annosruokien ja juomien tarj. Osa B TO + Näyttö Annosruokien ja juomien tarj. Osa A Lähiopetus VV-tarj. C TO Atto Moduulit A 5 ov & B 5 ov Atto Moduulit Atto C 5 ov & D 5 ov Moduulit C 5 ov & D 5 ov Vastaanoton asiakaspalvelu Osa B TO + Näyttö Annosruokien ja juomien tarj. Annosruokien ja juomien tarj. Osa B TO + Näyttö Osa TO Näyttö 5 / :n moduuleja, jotka muodostuvat 1 ov:n tutkinnon osista tai oppimisjaksoista Asiakaspalvelu ja myynti Osa B TO + Näyttö Annosruokien valmistus Osa A Lähiopetus Lounasruokien valmistus Osa B TO + Näyttö Asiakaspalvelu ja myynti Osa B Asiakaspalvelu ja myynti Osa B TO + Näyttö TO + Näyttö Annosruokien valmistus Osa A Lähiopetus Lounasruokien valmistus Osa B TO Lounasruokien + Näyttö valmistus Osa B TO + Näyttö Asiakaspalvelu ja myynti Osa A Asiakaspalvelu ja myynti Osa Lähiopetus Lähiopetus Annosruokien valmistus Osa A Lähiopetus Annosruokien valmistus Osa B TO + Näyttö Asiakaspalvelu ja myynti Osa A Lähiopetus Annosruokien valmistus Osa B Annosruokien valmistus Osa B TO + Näyttö TO + Näyttö :n moduuleja, joista muodostuu tutkinnon osia Majoitus ja rav.palv. toim. Osa A Majoitus ja rav.palv. toim. Osa A Lähiopetus Majoitus ja rav.palv. toim. Osa A Lähiopetus Lähiopetus Majoitus ja rav.palv. toim. Osa A Lähiopetus Majoitus ja rav.palv. toim. Osa A Lähiopetus Majoitus ja rav.palv. toim. Osa A Majoitus ja rav.palv. toim. Osa B Lähiopetus Lähiop. Majoitus + Näyttö ja rav.palv. toim. Osa B Lähiop. + Näyttö Lounasruokien valmistus Osa Lounasruokien A Lähiopetus valmistus Osa A Lähiopetus Majoitus ja rav.palv. toim. Osa B Lähiop. Majoitus + Näyttö ja rav.palv. toim. Osa B Lähiop. + Näyttö Lounasruokien valmistus Osa A Lähiopetus Majoitus ja rav.palv. toim. Osa B Lähiop. Majoitus + Näyttö ja rav.palv. toim. Osa B Lähiop. + Näyttö

13 Esimerkki porrastetusta HOPSista ammatillisessa peruskoulutuksessa Muut valinnaiset Yrittäjyys Jatko-opintoihin valment. Jatko-opintoihin valment. Yrittäjyys HOPS Siirtyminen työelämään / jatko-opintoihin HOPS Valinnaisten tutkinnon osien valinnat (ammatillinen profiloituminen, nivelvaihe työelämään) Kokin polut Hotellipolku Tarjoilijan polut Ála carteruoanvalmistus Suurkeittiön ruokatuotanto Majoitusliikkeen varaustoim. Ála cartetarjoilu Kahvilapalvelut Tilaus- ja juhlaruokien valm. Palvelu- ja jakelukeittiön toim. Matkailupalvelut 10 ov Tilaus- ja juhlaruokien tarj. Erik. tuotteiden valm. Laivatalous Pikaruokapalvelut Siivouspalvelut erityiskoht. Kokouspalvelut Juomien myynti ja tarjoilu VapValtarjonta A VapValtarjonta B VapValtarjonta C Valittava valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia 30 ov + HOPS Koulutusohjelman / koulutusammatin valinta Vastaanottovirkailija Tarjoilija Kokki Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov Lounasruokien valmistus 20 ov Vastaanoton asiakaspalvelu 20 ov Annosruokien ja juomien tarj. 20 ov Annosruokien valmistus 20 ov Valittava yksi koulutusohjelmista 40 ov 13 HOPS Hakeutumisvaihe. Kaikille pakolliset tutkinnon osat, osaamisen tunnustaminen, kaksoistutkinto-opiskelijan hops Atto pak. 16 ov Atto val. 4 ov, A Majoitus ja ravitsemispalv. toim. 20 ov Atto val. 4 ov, B Atto val. 4 ov, C Atto val. 4 ov, D Sisältyvät pkpohj. opisk., valittava 4 ov Sisältyy kaikille 20 ov 20 ov

14 Esimerkki tutkinnon osien jakautumisesta moduuleihin ja opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun toteutumisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa Opiskelijan HOPSiin valitut tutkinnon osat ja laajuudet Kaikille pakolliset tutkinnon osat Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Kaikille valinnaiset tutkinnon osat ja Vap.val. Majoitus ja ravitsemispalv. toim. 20 ov Lounasruokien valmistus 20 ov Annosruokien valmistus 20 ov Ála carteruokien valmistus10 ov Tilaus- ja juhlaruokien valm. Laivatalous VV-tarj. C Atto pak. 16 ov + Atto val. 4 ov, C 3. lukuvuosi 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso kesäjakso Ála carteruokien valmistus10 ov Lähiop. + TO +Näyttö Tilaus- ja juhlaruokien valmistaminen Lähiop. + TO + Näyttö Laivatalous Lähiop. + TO +Näyttö VV-tarjonta C TO 40 ov / lukuvuosi 2. lukuvuosi Lounasruokien valm. Osa B TO + Näyttö Atto C 5 ov Annosr. Attomoduulit valm. voidaan sijoittaa Osa A myös 5 ov erikseen Lähiop. eri jaksoille Atto D 5 ov Annosr. valm. Osa B 5 ov Lähiop. Annosruokien valm. Osa C TO + Näyttö 40 ov / lukuvuosi 1. lukuvuosi Majoitus ja rav.palv. toim. Osa A Lähiopetus Majoitus ja rav.palv. toim. Osa B Lähiop. + Näyttö Lounasruokien valm. Osa A Lähiopetus Atto A 5 ov Atto B 5 ov 40 ov / lukuvuosi =120 ov / tutkinto

15 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus Yhteiset oppimisjaksot ja opetussisällöt lisäävät yhteistyömahdollisuuksia Hotelli-, ravintola- ja catering-alan ravintolapalvelun osaamisalueen tutkinnon ja tutkinnon osat HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TARJOILIJAN BAARIMESTARIN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA AMMATTITUTKINTO ERIKOISAMMATTITUTKINTO SUURTALOUSESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Pakolliset osat (2) Pakolliset osat (2) Pakolliset osat (2) Kahvila-ravintolan myynti ja Baaritarjoilu Tuotanto- ja palvelutoiminnan Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 ov 20 tarjoilu ohjaaminen Ruokaravintolan tarjoilu Baarin myynti- ja Esimiestyö palvelutoiminnot 4.2 Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija 40 Valinnaiset osat (2) Valinnaiset osat (1) Valinnaiset osat (1) Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov Tilaus- ja kokouspalvelu Baarivastaavan tehtävien Myynti- ja markkinointi 20 toteuttaminen Annosruokien ja juomien tarjoilu, 20 ov 20 Baaritarjoilu Viinitarjoilu Kielitaito palvelu- ja 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 30 ov tutkinnon osista À la carte -ruoanvalmistus, À la carte -tarjoilu, Juomien myynti ja tarjoilu, Kahvilapalvelut, Kokouspalvelut, Majoitusliikkeen varaustoiminnot, Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, Pikaruokapalvelut, Suurkeittiön ruokatuotanto, Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, Tilaus- ja juhlatarjoilu, Laivatalous, Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, Yrittäjyys, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, Tarjoilija 30 Viinitarjoilu Yrittäjyys majoitus- ja ravitsemisalalla Yrittäjyys majoitus- ja ravitsemisalalla Tutkinnon osa: Juomien myynti ja tarjoilu Oppimisjakso: Alkoholien tuotetuntemus Oppimisjakso: Alkoholijuomien myynti Oluet 14 h Anniskelulainsäädäntö Miedot viinit 14 h Vastaavana hoitajana toimiminen ja -testi Väkevät viinit, 7 h Alkoholijuomien sherryt yms. hinnoittelu Viskit ja konjakit 14 h Baarissa toimiminen Muut 7 h Juomasekoitusten alkoholijuomat valmistaminen ja myyminen Lukio-opinnot, 0 Rakenteistettu 0-10 ja tuotteistettu koulutus- ja Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta, 10 7 h 7 h 7 h 14 h 21 h perehdyttämistilanteessa Yrittäjyys Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa Oppimisjakso: Alkoholijuomien myynti ja tarjoilu Alkoholijuomien myynti ja tarjoilu, työssäoppiminen 240 h

16 Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli Tutkinnon rakenne Opetuksen toteutus Osaamisen arviointi Koulutusala Opintoala Perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Opetuksen toteutussuunnitelma Arvioinnin toteutussuunnitelma Koulutusohjelma Osaamisala Erikoisammattitutkinto Oppimisjakso Ammattitaitovaatimus Tutkintonimike Tutkinnon osa Tietopuolinen opetus Arvioinnin kohde Arviointikuvaus Ammattitaitoa täydentävä pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen kaikille pakollinen tutkinnon osa Työn opetus Arviointikriteeri Ammattitaitoa täydentävä valinnainen tutkinnon osa Ammatillinen kaikille valinnainen tutkinnon osa Muu valinnainen tutkinnon osa Oppimisen arviointi Työssäoppiminen Arviointiasteikko Todistus Vapaasti valittava tutkinnon osa Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa Jukka Söderdahl

17 Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen järjestäjä määrittää haettavissa olevan koulutustarjontansa ja välittää sen OPH:n keskitettyihin Oppijan palveluihin. Hakemus tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja valintapäätös tehdään OPH:n Oppijan palvelun valintaesityksen perusteella Koulutusohjelma / Osaamisala Henkilö HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilö saa opiskelija roolin, kun hänet hakemuksen perusteella valitaan opiskelijaksi hakemaansa koulutukseen. Tutkinto Tutkinnon osa Ammattitaitovaatimus Koko tutkinnon opetuksen toteutussuunnitelma Tutkinnon osan opetuksen toteutussuunnitelma Koko tutkinnon suorittamisen taso - valittu tutkinto - valitut tutkinnon osat - osaamisen tunnustaminen Tutkinnon osan suorittamisen taso - valitaan oppimisjaksot - osaamisen tunnistaminen - osaamisen tunnustaminen - näyttösuunnitelma - oppimisen arviointi -> opettajan ohjaava arviointi -> opiskelijan itsearviointi Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Henkilökohtaistamissuunnitelma (aikuiset) - hakeutumis-, suorittamis- ja ammattitaidon hankkimisvaihe Henkilökohtainen opiskeluohjelma (oppisopimuskoulutus) Oppimisjakso(t) / Työssäoppimisjakso (t) - työssäoppimissuunnitelma Arvioinnin kohde, keskeinen sisältö ja kriteerit Oppitunti Tutkinnon osan arvioinnin toteutussuunnitelma - oppimisen arviointi - osaamisen arviointi Jukka Söderdahl

18 Tutkinnon perusteiden rakenne (perustutkinto) Linkitys arvioinnin kohteisiin arviointikriteereihin puuttuu! ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 AMMATTI- TAITO- VAATIMUKSET 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

19 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (20 ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän o valmistautuu palvelutilanteisiin o huolehtii työympäristöstä o palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta o hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa o hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet o tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä o selvittää toiminnan kannattavuutta. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö Etunimi Sukunimi

20 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Arvioinnin kohde 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valmistelee työtehtäviä ohjatusti suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden työtehtäviä yrityksen tai oma-aloitteisesti ja vastuullisesti mukaisesti organisaation ohjeiden mukaisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden noudattaa ohjattuna omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa laaditun suunnitelman mukaisesti kysyy neuvoa ollessaan epävarma kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti mukaisesti noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee laaditun suunnitelman mukaisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa joustaen tilanteiden vaatimusten mukaisesti toimii valtuuksiensa mukaisesti toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavat työvaiheet ja toiset työntekijät toimii yrityksen tai organisaation laatuja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti Taulukkoa on yhteensä 6 sivua Etunimi Sukunimi

21 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (20 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: o asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti o työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen o palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen o palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Etunimi Sukunimi

22 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Perustustyöt (20 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä materiaalilaskelmia tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- ja vedeneristystöitä toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia perusmittavälineillä tehdä perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöitä sekä asentaa perustuselementtejä ja tehdä perustusten harkko-muurauksia tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan pääperiaatteet käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä Etunimi Sukunimi

23 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Perustustyöt Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää seuraavia työkaluja: betonintiivistin (vibra) kulmahiomakone laastin sekoitin maantiivistin moottorisaha tai ketjusaha nostoapuvälineet työmaasirkkeli teräsleikkuri teräksen taivutin paineilmanaulain ja kompressori porakone poravasara tai piikkauskone pyörösaha. Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassa oleva tulityökortti, työturvallisuuskortti ja perustaidot ensiavun antamisesta. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö Etunimi Sukunimi

24 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen suunnittelee ohjattuna omaa työtään suunnittelee annettujen ohjeiden mukaan oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti Työn kokonaisuuden hallinta noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, - Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Perustustyö-menetelmien hallinta tekee tavallisimpia perustustöihin liittyviä maarakennus-, viemäri-, salaoja- ja eristystöitä ohjattuna avustaa mittaustöissä tekee tavanomaisten anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purkuja jälkihoitotöitä työryhmän jäsenenä aiheut-tamatta häiriötilanteita toimii muuraustyöryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita tekee tavallisimpia perustustöihin liittyviä maarakennus-, viemäri-, salaoja- ja eristystöitä annettujen ohjeitten perusteella tekee mittaustöitä perusmittavälineillä ohjattuna tekee tavanomaisten anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purku- ja jälkihoitotöitä työryhmän jäsenenä annettujen ohjeiden perusteella muuraa ohjattuna perustusharkkoja valmiiden johteiden mukaisesti tekee tavallisimpia perustustöihin liittyviä maarakennus-, viemäri-, salaoja- ja eristystöitä piirustusten mukaisesti lähes itsenäisesti käyttää perusmittavälineitä perustöiden eri vaiheissa tekee tavanomaisten anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, purku- ja jälkihoitotöitä työryhmän jäsenenä piirustusten mukaan muuraa perustusharkkoja valmiiden johteiden mukaisesti Taulukkoa on yhteensä 2,5 sivua Etunimi Sukunimi

25 Tutkinnon perusteiden rakenne (ammattitutkinto) KUNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO Pneumatiikan kunnossapito TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET Suora linkitys arvioinnin kohteisiin arviointikriteereihin puuttuu! Tutkinnon osan suorittaja osaa pneumatiikkajärjestelmien kytkentä ja huoltotöissä ottaa huomioon oman ja muiden työskentelyalueella tai läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuuden osaa tulkita järjestelmään liittyviä kaavioita niin, että pystyy suorittamaan siihen liittyviä kytkentä-, säätö- ja kunnossapitotehtäviä osaa järjestelmien rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä säätö- ja ohjaustavat osaa tehdä pneumatiikkajärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöitä. Arvioinnin kohde ja kriteerit Turvallisuus Tutkinnon osan suorittaja osaa varmistaa letkujen ja liittimien kiinnitykset osaa todentaa järjestelmän paineettomuuden turvallisen työskentelyn takaamiseksi ymmärtää paineisten letkujen irtoamisen aiheuttamat vaaratekijät lähietäisyydellä työskenteleville ymmärtää painesäiliöiden ja vastaavien riskitekijät ymmärtää paineilmajärjestelmän vuotojen kustannusvaikutukset. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan suorittaja voi osoittaa osaamisensa työskentelemällä turvallisesti ja ottaen huomioon muut mahdolliset työryhmän jäsenet tai muut työskentelyalueella tai läheisyydessä olevat henkilöt suorittamalla paineettomaksi tekemisen turvallisuusvaatimusten mukaisesti varmistamalla kohteen paineettomana säilymisen arvioimalla omia taitojaan. Pneumatiikan perusteet Tutkinnon osan suorittaja ymmärtää pneumatiikan fysikaaliset perusteet, suureet ja ilmiöt osaa lukea pneumatiikkakaavioita siten, että osaa päätellä järjestelmän toimintatavat ja työliikkeet tunnistaa pneumatiikkajärjestelmien komponentit ja tietää niiden toiminnat ja rakenteet sekä ohjaustavat ja säädöt. Tutkinnon osan suorittaja voi osoittaa osaamisensa selvittämällä kytkentäkaaviosta järjestelmän toiminnan ja komponentit arvioimalla omia taitojaan.

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki Dokumentin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot