VÄLITTÄMISEN KANSANLIIKE: JOKAISELLE MAHDOLLISUUS OSALLISTUA JA TOIMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLITTÄMISEN KANSANLIIKE: JOKAISELLE MAHDOLLISUUS OSALLISTUA JA TOIMIA"

Transkriptio

1 VÄLITTÄMISEN KANSANLIIKE: JOKAISELLE MAHDOLLISUUS OSALLISTUA JA TOIMIA Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuusseminaari / Laura Hakoköngäs

2 Helsingin Diakonissalaitos välittää, vaikuttaa ja saa aikaan uutta Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja sekä yleishyödyllistä kansalaistoimintaa. HDL on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä, jolla on vahva sosiaalinen omatunto. Pian 150 vuoden ajan HDL on ollut luomassa uusia ratkaisuja siellä missä ihmisarvo on uhattuna. Arvot: kristillinen lähimmäisenrakkaus ja ihmisarvo Visio: rohkean diakonian edelläkävijä ja kestävän hyvinvoinnin rakentaja Missio: jokaiselle ihmisarvoinen huominen

3 Mitä: välittämisen kansanliike kansalaistoiminta HDL:lla Yhteisöjen rakentaminen ja tukeminen (Kaapelivalmennusmetodiikka) Vapaaehtoistoiminta Kansalaistoiminnan mallien kehittämishankkeet Vertaistoiminta Tapahtumat, verkostot, kaupunkiaktivismi, pöhinä, naapuriapu

4 Miksi: Osallisuutta ja onnellisuutta HDL:n palveluiden piirissä olevien ihmisten hyvinvointia tutkittaessa yksinäisyyden tunne noussut esille: 2014 tehdyssä selvityksessä esimerkiksi nuorten palveluiden asiakkaista 56% koki itsensä yksinäiseksi. Myös palveluiden passivoiva vaikutus näkyy kyselyissä. Moni vapaaehtoistoimintaan hakeutuva ihminen etsii toiminnasta palkitsevaa hyvän tekemisen tunnetta, mutta yhtä moni hakeutuu toisten ihmisten kanssa tehtävään työhön löytääkseen yhteyden toisiin ihmisiin. Kansalaistoimintaan osallistuminen voi vähentää kokemusta yksinäisyydestä ja osattomuudesta. Jokaisella on voimavaroja, joita hän voi käyttää itsensä ja muiden hyväksi. Onnellinen elämä toteutuu silloin, kun ihminen saa käyttää kykyjään sen yhteisön hyväksi, johon hän kuuluu

5 Miten: Rakennamme yhteisöjä, joissa ihmisten on parempi olla LUOTTAMUS VÄLITTÄMINEN KIINNITTYMINEN KUNNIOITTAMINEN RINNALLA KULKEMINEN HENKILÖSTÖ &OPISKE- LIJAT Uudistuva ammatillisuus Voimavaraistuminen Vastavuoroisuus Kaapeli-yhteisöpedagogiikka Dialogisuus Diakoninen työote ASIAKAS/ ASUKAS VOIMA- VARAISTUMINEN VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN VASTA- VUOROISUUS VAPAA- EHTOISET & VERTAISET Sosiaalinen vastuu Yhteisöllisyys Naapuriapu Yhteistoimintaa Vaikuttamista Jaettua inhimillistä pääomaa Taidetta ja kulttuuria Vastavuoroisuutta 5

6 Kontulan D-asema kansalaistoimintaa ihmisten kanssa ja aluetyön rinnalle Kaapelivalmennuksilla voimavaraistetaan alueen ihmisiä. He kiinnittyvät vapaaehtois- ja vertaistoimintaan. HDL on valmentanut lähes 300 Itä-Helsingin ja Vantaan asukasta ja yhteistyökumppania Kaapelimenetelmällä ja siirtänyt menetelmäosaamista isolle paikallisten toimijoiden joukolle. Luotu toimiva yhteistyö aluetyötä tekevien sote-rakenteiden ja yhteisöjen kanssa: seurakunnat, työllisyyspalvelut, sosiaalityö, päiväkeskukset, kansalaisjärjestöt, idän päihdepoli, Myllypuron ruokajakelu jne, korjausrakentamisen verkosto D-asemalla 2015-: 1) Kaapeli-yhteisövalmennukset erilaisille syrjään jääneiden ryhmille sekä 2) vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen alueen muiden toimijoiden kanssa omaehtoisen toiminnan alustoiksi. Jo testatut, toimivat vapaaehtois- ja vertaistoiminnan mallit (mentorointi, kielikummit jne) leviävät

7 Yhteisövalmennuksien vaikutusmittaus subjektiivisten hyvinvointikokemusten perusteella Haastattelututkimus ennen ja jälkeen yhteisövalmennuksen ja sitä seuranneen toiminnan (2012) 26 pitkäaikaistyötöntä ihmistä, keski-ikä 52 vuotta Yli puolet kertoo elämän yleensä parantuneen. Päihteiden käytön hallinta parantunut 42 %:lla. 42 % koki onnellisuutensa lisääntyneen selvästi tai jonkin verran. 43% kertoi, että itsetunto ja itsekunnioitus on parantunut selvästi tai vähän. Yli puolet koki, että ajankäyttö ja mielekäs tekeminen ovat parantuneet. 73 % arvelee olevansa tulevaisuudessa aktiivinen kansalaistoiminnassa

8 Vapaaehtoistoiminta tarjoaa yhä useammalle kaupunkilaiselle mahdollisuuksia liittyä yhteisöön, tehdä merkityksellisiä asioita ja pysyä työ- ja toimintakykyisenä lisää turvallisuudentunnetta, vähentää yksinäisyyttä, kaventaa sosiaalisia etäisyyksiä ja parantaa ihmisten elämänlaatua edistää palveluiden kohdentumista ja tehostaa niiden vaikutusta

9 VAPAA- EHTOIS- TOIMINTA HDL:LLA Rakennettu palvelutuotannon rinnalle ja lomaan Jo yli 600 ihmistä mukana välittämisen kansanliikkeessä, kokeiltu kaikilla palvelualueilla määrä kasvaa tasaisesti Mukana paljon vuotiaita, opiskelijoita, työelämän ulkopuolella olevia 50+ ikäisiä sekä ulkomaalaisia; naiset-miehet 80%-20% Matala kynnys, joustavuus, räätälöinti, nopeus, täsmävalmennukset Omaehtoisuus, vastavuoroisuus ja tasavertaisuus 9

10 WHAT WORKS? mentori kävelyttäjä enkuttaja kielikaveri läksyhelppi liikuntatukihenkilö sosiaalikuiskaaja musikantti tempauksien järjestäjä lukuryhmän ohjaaja yleisorganisaattori keikkalainen vanhuksen kotikaveri harrastusopas kankaanpainantaryhmän ohjaaja torstaisin klo joogaohjaaja uimamaikka kokkikerhon vetäjä bingoemäntä henkilökohtainen avustaja hartausohjaaja porinaryhmän ohjaaja pianonsoiton opettaja 10

11 Kehittämishankkeet kokeilevat tavoitteellisesti kansalaistoiminnan potentiaalia, malleja ja metodiikkaa erilaisten ihmisten hyväksi: sosiaalisten etäisyyksien kaventamiseksi, yksinäisyyden lievittämiseksi sekä palveluiden kohdentumisen ja niiden vaikuttavuuden parantamiseksi ja synnyttävät kokonaan uusia tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan palvelutuotanto ja toimintamalleja 11

12 12

13 Nyt minulla on kaveri, jonka kanssa juhlia syntymäpäivää - sitä juhlittiin viimeksi monta monituista vuotta sitten. Olen saanut oikean ystävän Amigo-hankkeen kautta. - Amigo-mentorin saanut nainen, 20 v MENTOROINTI: NUORET JA MAAHAN- MUUTTAJAT Amigo-mentorointi (RAY): 180 mentoria valmennettu tukemaan vaikeassa asemassa olevia nuoria SAIMIT-mentorointi (EU/sisäministeriö): 90+ mentoriparia + etsivän työn malli thaimaalaissyntyisten naisten parissa syntynyt Vaikutukset tähän mennessä mm.: Elämänlaatu paranee, hyvinvointi kohentuu, sosiaaliset taidot elpyvät, yksinäisyys lievittyy, palveluohjaus tehostuu, polkuja koulutukseen tai työllistymiseen löytynyt Thaimaalaiset naiset kiinnostuneet vapaaehtoistoiminnasta ja hoiva-alasta Syntynyt aidosti toimiva ja vetovoimainen kansalaistoiminnan malli, jota on helppo levittää ja joka soveltuu monelle kohderyhmälle Etsivän työn malli/palveluohjaus voi myös muuttua palvelutuotannoksi 13

14 Seniori-Vamos yhdistää ennakkoluulottomat kaupunkilaiset ja vanhustyön ammattilaiset KOTIIN VIETÄVÄ VAPAAEHTOIS- TOIMINTA: n 80 vapaaehtoista Seniori-Vamos (RAY ) tavoittelee hybridimallia, jossa kansalaistoiminta yhdistyy kotona asuvien vanhusten palveluverkostoon. 140 vanhusta toiminnan piirissä eli ns asiakkaana (31 % pärjää itsenäisesti kotonaan, mutta haurastumisen riski on olemassa. 18 %:lla avun ja tuen tarve on ilmeinen, mutta on syystä tai toisesta palvelujen ulkopuolella. 51 % saa tukea ja palveluja, jotka eivät riitä vanhuksen tarpeisiin. 67 vanhuksella ollut oma säännöllinen tukihenkilö (mm. vapaaehtoinen, opiskelija). Merkittävin yhteistyökumppani kaupungin ylikuormittunut kotihoito. Tähän mennessä kehitetty kotiin vietävän vapaaehtoistoiminnan malli, jonka avulla 80 haurasta yksin asuvaa kalliolaista vanhusta on saanut vapaaehtoisen tukihenkilön. 14

15 Vapaaehtoinen vanhuksen kotona - vaikutuksia Turvallisuuden tunne ja itseluottamus lisääntyvät. Ihminen uskaltaa lähteä itse ulos liikkumaan ja hoitamaan asioitaan. Ihminen alkaa tunnistaa tarpeitaan ja toiveitaan ja rohkaistuu myös ilmaisemaan niitä. Todelliset tarpeet mm. kotihoidon tukipalveluihin tarkentuvat /tehostuvat. Yksinolo vähenee. Ikäihminen kokee pieniä tähtihetkiä ja läheisyyttä toiseen ihmiseen, vaikka ei enää pääse kotoaan ulos. Kotihoitoon kohdistuvat paineet, yhteydenotot vähenevät. Muistisairas vanhus on levollisempi niinä päivinä kun hänen luonaan on ollut vapaaehtoinen. Ihminen kokee olevansa merkityksellinen ja alkaa hoitaa itseään ja kotiaan jopa niin, että kotihoidon käyntejä voidaan vähentää

16 4. Miten kuvailisit vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyttä sinulle? Kyselytutkimus kevät 2015 (n=99) 97% vastanneista koki, että vapaaehtoisena toimimisella on itselle jonkin verran merkitystä tai että se on erittäin merkityksellistä

17 5. Vaikuttaako vapaaehtoisena toimiminen jollain tapaa yleiseen hyvinvointiisi? (n=100) 95% vastanneista koki, että vapaaehtoisena toimimisella on erittäin suuri myönteinen vaikutus hyvinvointiin tai jonkin verran myönteistä vaikutusta hyvinvointiin

18 Kiitos!

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi!

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi! JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tule vapaaehtoiseksi! 1 Järjestöjen ja kuntien tarjoama vapaaehtoistoiminta Pääkaupunkiseudulla Toimittanut Ulkoasu Doinita Negruti

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Mentoroinnilla HYVINVOINTIA ikääntyneille

Mentoroinnilla HYVINVOINTIA ikääntyneille Turun Kaupunkilähetys ry:n lehti 1/2014 TUAS kunnes elämä kantaa Turun Kaupunkilähetys on vanhuspsykiatrisen HOITOKETJUN TÄRKEÄ LENKKI Mentoroinnilla HYVINVOINTIA ikääntyneille Turun Kaupunkilähetys ry

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN!

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! Marita Rentola Tuija Tolvanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö FINAL PAPER ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

Lisätiedot

KANNUSTAMISTA JA MUUTOKSEN TEKEMISTÄ VOIMAKAS-PROJEKTIN VÄLISEMINAARI VARKAUS 19.3.2014!!!

KANNUSTAMISTA JA MUUTOKSEN TEKEMISTÄ VOIMAKAS-PROJEKTIN VÄLISEMINAARI VARKAUS 19.3.2014!!! KANNUSTAMISTA JA MUUTOKSEN TEKEMISTÄ! VOIMAKAS-PROJEKTIN VÄLISEMINAARI VARKAUS 19.3.2014!!! KUKA OLEN? Olli Alanen, VTM, Helsingin yliopisto Nuorten palvelujen koordinaattori Helsingin Diakonissalaitoksella

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014

KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014 Stina Högnabba, Sanna Ranto, Vesa Keskinen, Pirjo Mattila, Tiina Nurmi, Harri Taponen KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014 3 TYÖPAPEREITA 2014 TYÖPAPEREITA ARBETSPAPPER WORKING PAPERS 2014:3 SISÄLLYS

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA Raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa 2012 2014 Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (toim.) VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille Sitran selvityksiä 93 Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt Elina Willberg Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 93 ISBN 978-951-563-915-8 (PDF)

Lisätiedot

Yhteinen päiväkeskus

Yhteinen päiväkeskus Yhteinen päiväkeskus Margit Tepponen, Päivi Strandén ja Hannu Rutanen (toim.) Yhteinen päiväkeskus Apua arkeen, tukea kuntoutumiseen ja askeleita yhteisöllisyyteen Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Taitto

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA - Katisten malli ja sen soveltaminen muualle Taina Laakso, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Marjatta Tuomisto, Katisten alueen asukasyhdistys ry Oppaan kirjoittaja:

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Teema: verkottuminen ja yhteistyö

Teema: verkottuminen ja yhteistyö 1. 2012 Järjestöjen ja kunnan yhteistyö Verkostot vanhusten tukena Lauttasaaren seinätön vanhusten palvelukeskus Teema: verkottuminen ja yhteistyö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kimpassa

Lisätiedot

edistää lapsen kannalta hyvän ympäristön suunnittelua tehdä nuorisotyötä antaa mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa.

edistää lapsen kannalta hyvän ympäristön suunnittelua tehdä nuorisotyötä antaa mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa. Tukihenkilötoiminnan vuosiraportti 2014 Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lapsiperheiden vapaaehtois-, palveluja etujärjestö. Varsinais-Suomen piiri on yksi Liiton kymmenestä piiristä. Sen alueella

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

2 3. 2013 JUHLANUMERO

2 3. 2013 JUHLANUMERO 2 3. 2013 JUHLANUMERO Teema: kulttuuri ja hyvinvointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Presidentin tervehdys 6 Kurkistus tulevaan 8 Suomi voisi olla loistava maa innovoida vanhuutta 10 Meillä

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Olli Hietanen ja Jari Pekka Laiho 18.11.2013 Sisällysluettelo 1. Järjestökysely... 2 1.1. Onko

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti 1 2013 KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys Apua tarvitsevien tukena vuodesta 1880 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun

Lisätiedot

Johdanto... 4. Taustatiedot... 5. Miten vanhustyön asiakkaan asema on viimeisen 5 vuoden aikana muuttunut?... 6

Johdanto... 4. Taustatiedot... 5. Miten vanhustyön asiakkaan asema on viimeisen 5 vuoden aikana muuttunut?... 6 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Vanhustyön tulevaisuus 2010 Kyselyn yhteenvetoraportti Huhtikuu 2010 Suunnittelija Anu Kuikka 2 SISÄLLYS Johdanto... 4 Taustatiedot... 5 Miten vanhustyön asiakkaan

Lisätiedot