Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, Heidi Hakulinen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011. Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1"

Transkriptio

1 Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, Heidi Hakulinen,

2 Alustuksen sisältö Projektirahoituksen kohteet Hakeminen Käytännön pelisäännöt Heidi Hakulinen,

3 Projektirahoituksen kohteet, taustaa Avustusstrategia : Kolme päälinjaa: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen Menestystekijät: tavoitteista tuloksiin, ajassa mukana, yhteistyöstä voimaa, varojen taloudellinen käyttö ja hyvä hallintotapa, ihminen keskiössä Vuosittainen toimeenpanosuunnitelma Konkretisoi avustusstrategiaa Kuvaa ja peilaa toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä Heidi Hakulinen,

4 Projektirahoituksen kohteet, taustaa Vuoden 2011 avustuksista 22% projektirahoitusta (myönnetty 58,8 M, haettu 122 M ) Hakijan avustuskelpoisuus: Oikeustoimikelpoiset yleishyödylliset säätiöt ja yhteisöt Yhdistysrekisteriin rekisteröity, tarkoituksena terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen (toiminnan tarkoitus oltava kirjattuna hakijan sääntöihin) Hakijan toiminnan tuettava RAY:n avustusstrategian tavoitteita Toiminta ei saa kuulua valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin Avustuksen myöntäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa Euroopan talousalueella Heidi Hakulinen,

5 Projektirahoituksen kohteet Kehittämisavustukset (Ci-avustus) uusien toimintamallien tai prosessien luomiseen tähtääviin innovatiivisiin kehittämisprojekteihin Uusien innovatiivisten toimintamallien ja menetelmien etsimiseen, kehittämiseen, levittämiseen ja käytäntöön viemiseen Käynnistämisavustukset tai muut projektiavustukset (Ck-avustus) käynnistämisprojekteihin ja muihin erillisrahoitusta tarvitseviin erillisprojekteihin Heidi Hakulinen,

6 Projektirahoituksen kohteet, Kehittämisavustukset (Ci) Ci-avustusta hakevalta edellytetään riittävää selvitystä hankkeen toiminnallisesta suunnitelmasta sekä edellytyksistä rahoittaa hankkeen mahdollinen omarahoitusosuus ja käyttökulut Kriteerit, joilla RAY:ssa arvioidaan Ci-kehittämisprojektien hakemusta ja hankkeen suunnittelua: Hankkeen tarpeellisuus Tavoite Yhteistyö Tulokset Seuranta/toimintaprosessit Arviointi Talous Heidi Hakulinen,

7 Projektirahoituksen kohteet, Käynnistämisavustukset tai muut projektiavustukset (Ck) 1) hankkeet, joille ominaista projektimuotoisuus= tarkoitukseltaan ja kestoltaan selkeästi rajatut Esim. kansainväliset konferenssit, tiedotuskampanjat, oppaat ja verkkopalvelut sekä laajojen yhteistyöhankkeiden selvitykset ja kartoitukset Jos kampanjat, oppaat tai verkkopalvelut kuuluvat Ci-avustuksella tuettavaan kehittämishankkeen tuotoksiin,niitä ei voi irrottaa erilliseksi Ck-hankkeeksi. Sama koskee selvityksiä tai kartoituksia silloin, kun ne kuuluvat kehittämishankkeen alkuvalmisteluun, esimerkiksi ennakkoarviointiin 2) toiminnot, jotka eivät määräaikaisia tai projektimuotoisia, mutta niistä voidaan ottaa avustettavaksi jokin tietty vaihe Esim. uuden toiminnan tai toiminta-yksikön käynnistäminen tai jo olemassa olevan laajentaminen Heidi Hakulinen,

8 Hakeminen Tutustukaa RAY:n nettisivuihin: avustusstrategia, toimeenpanosuunnitelma, hakuopas, täyttöohjeet, avustustietokanta Toimintaa suunniteltaessa: Mitä toiminnalla tavoitetaan? Päämäärä, tarve, päätavoite, osatavoitteet, keinot, menetelmät Miten suunniteltu toiminta lähtee kohderyhmän tarpeista? Miten suunniteltu toiminta asemoituu ja suhteutuu alueen muihin kohderyhmälle suunnattuihin/olemassa oleviin palveluihin? Missä olette itse vahvimmillamme? Missä tarvitaan vahvistusta? Keiden kanssa? Ketkä ovat relevantteja tahoja yhteistyöhön? Heidi Hakulinen,

9 Hakeminen Hakemusten täyttäminen: lukekaa tarkkaan, mitä eri kohdissa lomaketta kysytään, jotta vastaatte varmasti siihen, mihin on tarkoitus Esim. määritelkää tarkkaan, mitä olette tekemässä ja miksi Mahdolliset aiesopimukset yhteistyötahojen kanssa hakemusten liitteeksi Järjestön RAY-hakemuksen liitteeksi lausunto kunnalta Heidi Hakulinen,

10 Hakeminen Avustusvalmistelijoihin kannattaa olla yhteydessä, mikäli on kysyttävää Aikataulut, esim. vuoden 2012 avustusten osalta: Uusien projektien hakuaika toukokuussa 2011 Jatkoprojektien hakuaika syyskuussa 2011 Avustusehdotus joulukuun lopussa 2011 Valtioneuvosto vahvistaa ehdotuksen alkuvuodesta 2012 (helmikuun alku) Heidi Hakulinen,

11 Käytännön pelisääntöjä, mitä kannattaa huomioida RAY-rahoitteista projektia suunniteltaessa Ideointivaihe: mahdollisimman vapaata ajatuksen lentoa, myöhemmin ehtii kyllä jäsentää ja deletoida Yhteistyö: avoin keskustelu eri toimijoiden kanssa jo ideointivaiheesta alkaen, myös kohderyhmää huomioiden ja kuunnellen Eri toimijoiden roolit, vastuut ja velvoitteet tehtävä selviksi jo suunnitelmavaiheessa Kuntarajapinta: RAY:n rahoituksella ei voi paikata tai tehdä julkiselle sektorille lakisääteisesti kuuluvaa toimintaa Heidi Hakulinen,

12 Käytännön pelisääntöjä: Järjestön ja julkisen sektorin rajapinta Järjestölähtöisen auttamistyön keinot: Ohjaus- ja neuvontatyö Vapaaehtois- ja vertaistuki Kehittämistoiminta Kohderyhmän edun ja oikeuksien valvonta, vaikuttamistyö Esimerkiksi: Sairausryhmäkohtaiset vertaistukiryhmät Omaishoitajien kuntouttava ryhmätoiminta Mielenterveyskuntoutujien klubitalotoiminta Julkiset palvelut Kotihoito, kotisairaanhoito Omaishoitajien etuudet: tuki, vapaapäivät Mielenterveyspalvelut Heidi Hakulinen,

13 Käytännön pelisääntöjä: Kuntien näkemyksiä järjestötyöstä RAY:n verkkokyselyn mukaan 6/2010 RAY:n verkkokysely kunnille 6/2010, vastauksia 199 kpl Järjestöt ovat periaatteessa voimavara ja yhteistyökumppani. Todellinen potentiaali on kuitenkin paljolti käyttämättä, eikä kolmannen sektorin asiantuntemusta osata vastaajien mielestä riittävästi hyödyntää. Toimintamalli ja rakenteet kunnan ja järjestöjen väliselle paikallisen tason yhteistyölle puuttuvat Järjestöjä on paljon ja ihmiset vaihtuvat: vaikeaa pysyä kärryillä siitä, kuka vastaa mistäkin. Ratkaisuksi ongelmaan esitettiin mm. kansalaisjärjestövastaavan nimeämistä. Tiedonpuute. Asenneongelmiakin tunnistettiin (ei arvosteta järjestöjen työtä) Parhaimmillaan järjestöt ovat vertaistuen tarjoajia ja kansalaisten aktivoijia. Järjestöt voivat kuntien mielestä tukea ihmisiä ongelmatilanteissa, lievittää yksinäisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Erityisesti varhaisella puuttumisella nähdään suuri merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. RAY voisi vastaajien mielestä edistää järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa sekä tukea kehittämistyötä ja uusien palvelujärjestelmien suunnittelua ja kokeilua. Vastaajat toivoivat RAY:ltä myös panostusta nuoriin sekä hyvinvointiongelmien kuten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Heidi Hakulinen,

14 Käytännön pelisääntöjä: Järjestöjen ja kuntien yhteistyön haasteita RAY:n verkkokysely kunnille 6/2010 Tiedon puute ja asenteet - molemmin puolin Järjestöjä paljon ja paikalliset järjestöt ovat pääsääntöisesti pieniä ja heikkoja Järjestöt tuovat toimintojaan ja aikaansaannoksiaan vähän näkyviin - resurssikysymys Kunnissa ei juuri lainkaan seurantaa kunta-avustuksilla tuetusta toiminnasta Järjestöjen vaikea tietää kuka kuntien edustajista missäkin asiassa on oikea Hyvistä yhteistyökäytännöistä liian vähän tietoa kaikilla Työnjako ja roolit epäselviä Mikä kuuluu kellekin ja mitä muut voivat niissä asioissa tehdä Väljät puitelait eivät selkiytä palveluiden järjestämisvelvoitteita edes kuntaihmisille Yhteistoimintaa edistävät rakenteet heikkoja tai puuttuvat kokonaan Kunnissa lakisääteinen palvelujärjestelmä vie päähuomion ja vähemmän huomiota riittää siihen miten kuntalaisten hyvinvointia voitaisiin edistää myös muilla keinoin Ostopalveluja tuottavat järjestöt nähdään, muita ei Kuntien kokonaisvaltaiset hyvinvointistrategiat tai järjestöstrategiat vielä harvinaisia Yhteistyön koordinaatiorakenteet heikkoja sekä kunnissa että järjestökentässä YHTEINEN TAHTO!? Heidi Hakulinen,

15 Käytännön pelisääntöjä, mitä kannattaa huomioida RAY-rahoitteista projektia suunniteltaessa Toiminnan suunnitelmissa tulee näkyä myös suunnitelmat toiminnan juurruttamiseksi Määräaikainen projektitoiminta ei ole itsetarkoitus, vaan tulosten pitäisi voida juurtua osaksi perustoimintaa (esim. osaksi kunnan toimintaa, osaksi järjestöjen perustoimintaa, osaksi muiden tahojen toimintaa) Kilpailunäkökulma: RAY-avustusta ei voi myöntää toimintaan, joka vääristää kilpailua Alueellisen ja paikallisen toiminnan rahoittaminen: linjaukset eivät vielä valmiit, toimintaa kyllä rahoitetaan, mutta melko tiukin kriteerein Alueellinen tai paikallinen toimija ei voida saada yleisavustusta (Ay) Heidi Hakulinen,

16 Kiitos! Heidi Hakulinen,

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1)

Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1) Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1) Satakunnan yhteisökeskus 27.5.2015 Ritva Annala Satakunnan ammattikorkeakoulu "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä ( Silfverberg.

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta R A Y : n a v u s t u s t o i m i n n a n A s i a k a s l e h t i 2 2 0 1 0 Yleisavustukset perattiin Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta Pelitreffeillä Kanen pääsihteeri Sari Aalto-Matturi:

Lisätiedot

Seurannan sisältö ja kehittäminen

Seurannan sisältö ja kehittäminen Seurannan sisältö ja kehittäminen Janne Jalava seurantapäällikkö RAY/avustusosasto Avustusosasto, Janne Jalava, 10.2.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (11) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet NÄKÖ kulmia Tiukka esitys tulossa Avustustenjaon lähtökohtia ovat tänä vuonna

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Avustustoiminnan raportteja 6 Martti Sirpa - Rostila Ilmari - Suikkanen Asko Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Päivä- ja työtoiminnan hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

Espoossa luotetaan järjestöyhteistyöhön

Espoossa luotetaan järjestöyhteistyöhön ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 3/2007 Espoossa luotetaan järjestöyhteistyöhön Miten käy RAY:N TUKEMILLE palvelutaloille? Rahoitusohjelma tarttuu oppimisen ongelmiin Arpajaislaki uudistuu ikäraja nousee

Lisätiedot

Harvinainen, mutta ei yksin. » Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN!

Harvinainen, mutta ei yksin. » Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN! RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN! 24 2 2012 Harvinainen, mutta ei yksin» Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 HYVÄN TEKIJÄ teksti tuija

Lisätiedot

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Aika: lauantai 29.3.2014 klo 9-12 Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (luokka A2042), Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1. Missä mennään järjestöyhteistyön

Lisätiedot