Lohjan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupunki 13.3.2015"

Transkriptio

1 Lohjan kaupunki

2 Sisällys 1. Valtion erityisavustus on tarkoitettu erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen 2 2. Lähtötilanne Lohjalla 3 Yleistä 3 Esi- ja perusopetuksen nykytila 5 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatilanne 8 3. Suunnitelma Hakuvaatimukset Lähtökohdat Lohjalla Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Suunnitelma koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi Yhteenveto toimenpideohjelmista 18 1

3 Lohjan kaupungin suunnitelma erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien 1. Valtion erityisavustus on tarkoitettu erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Hakuohjeet Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille valtion erityisavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta erityisopetukseen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjäkohtaisesti, hakemuksen perusteella. Valtion erityisavustusta voidaan myöntää valtionavustuksen hakukriteerit täyttävälle perusopetuslaissa tarkoitetun järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle esi- ja perusopetukseen, lisäopetukseen sekä niiden yhteydessä järjestettävään aamupäivä/iltapäivätoimintaan. Valtion erityisavustusta voidaan käyttää opetuksen tuen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyen 1) Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esija perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, autismin kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. 2) Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, tai autismin kirjon diagnoosi. 2

4 2. Lähtötilanne Lohjalla Yleistä Vuoden 2013 alusta Karjalohja ja Nummi-Pusulan kunnat liitettiin Lohjan kaupunkiin. Vuoden 2013 Lohjaan liittyivät Karjalohja ja Nummi-Pusula. Lohja järjestää lisäksi Inkoon ja Karjalohjan yläkouluopetuksen. Lohja järjestää myös Siuntion ruotsinkielisen yläkouluopetuksen. Kuntaliitos tekee Lohjan alueista hyvinkin erilaisia. Liitoskunnat ovat asukasluvultaan pienempiä kuin Lohja, kouluverkko hajanainen ja toimintakulttuurit poikkeavat toisistaan. Kunta on laaja ja välimatkat pitkät. Yksiköt ovat 400 oppilaan kaupunkiympäristöstä hiljaisen maaseudun 20 oppilaan yksikköön. 3

5 Uusi Lohja jatkaa uuden valtuuston päätöksellä kaksikielisenä. Ruotsinkielisten osuus on nykyisellään Lohjalla 3,9 %, Karjalohjalla 2,0 % ja Nummi-Pusulassa 1,3 % väestöstä. Lohjan elinkeinorakenne on perinteisesti ollut teollisuuspainotteinen. Koulutustaso on Uudenmaan vertailussa alhainen tilaston mukaan perusopetuksen jälkeen tutkintoa vailla olevien osuus on 35,9 %. Erityisavustuksella tuetaan mm. sosiaalisesti ja tunne-elämältään haastavien oppilaiden opiskelua lähikouluissa. Valtionavustuksella halutaan tukea lähikoulujen mahdollisuutta tukea omassa koulussa oppilaita, joilla on käyttäytymiseen, uhmakkuuteen ja tunne-elämään liittyviä ongelmia. Nyt Lohjalla on 5 kaupungin yhteistä erityisluokkaa näitä oppilaita varten. Erityisluokat ovat keskittyneet kaupungin keskustaan ja kuntaliitosten myötä matka kunnan reuna-alueilta keskustaan on pitkä, joten erityisluokat eivät palvele tasapuolisesti kaikkia kunnan oppilaita. Uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan on tarkoitus rakentaa uusi malli vaativat erityisopetuksen järjestämiseen ja osin purkaa olemassa olevia erityisluokkia. Tämän toiminnan tukemiseksi palkataan avustajia ja järjestetään koulutusta. Toimintaympäristö 4

6 Esi- ja perusopetuksen nykytila Esiopetus Esiopetusta annetaan Lohjan kaupungissa 40 opetusryhmässä, joista 16 opetusryhmää sijaitsee kouluissa ja 22 sijaitsee päiväkodeissa ja 2 muualla (Karjalohjan esiopetusryhmä kunnantalon yläkerrassa ja Perttilän luontopainotteinen esiopetus kodassa Perttilässä). Esiopetus noudattaa Lohjan yläkoulujen oppilasalueita, joten sitä tarjotaan viidellä maantieteellisellä suomenkielisellä alueella ja yhdellä, koko Lohjan kattavalla ruotsinkielisellä alueella. Vaikka perheet voivat varhaiskasvatuksessa hakea päivähoitopalvelun asuinpaikastaan riippumatta heille sopivalta alueelta, ohjataan heidät viimeistään esiopetusvuoden alussa oman asuinalueensa esiopetukseen, jotta lapsen yhtenäinen polku esiopetuksen kautta lähikouluun mahdollistuisi. Poikkeuksen tästä muodostavat ne vuorohoidossa olevat lapset, jotka saavat esiopetuksen vuorohoidon puitteissa. Lohjan kaupungin valtuuston periaatepäätöksen palveluverkon kehittämisestä ( ) mukaisesti varhaiskasvatus tuottaa palveluita eri toimintamuodoin: päivähoito, perhepäivähoito, vuorohoito, kotihoito ja avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Päiväkotitoiminnan välttämättömät tilantarpeen lisäykset ratkaistaan aina kun mahdollista siirtämällä esiopetusta alakouluille tai uudisrakentamisella. Ratkaisut sovitetaan yhteen alakoulujen tilatarkastelun kanssa. Esiopetuksen järjestämisen lähtökohta on ollut, että ne esioppilaat, joilla ei ole ollut esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarvetta, ovat olleet koulujen yhteydessä; myös päivähoitopalveluita käyttävät päiväkodeissa. Myös päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osuus on koko ajan noussut, ja nykyään lähes kaikki koulujenkin yhteydessä toimivat esiopetusryhmät tarjoavat lapselle myös päivähoidon. 5

7 Perusopetus Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32 peruskoulua, joista alakouluja on 25 yläkouluja 6 ja erityiskouluja 1. Näistä ruotsinkielistä opetusta annetaan kahdessa alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa. Lohjan peruskouluissa opiskelee lukuvuonna yhteensä oppilasta, joista alakoulussa on oppilasta ja yläkouluissa oppilasta, sekä Jalavan erityiskoulussa 66. Taulukossa 1 on Lohjan perusopetuksen yksiköt, lukiot ja iltapäiväkerhotoiminta väestöalueittain. ( ) Taulukko 1. Esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja koululaisten iltapäivätoiminta yläkoulualueittain ( tilaston mukaan) Taulukko 1. Esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja koululaisten iltapäivätoiminta yläkoulualueittain ( tilaston mukaan) Koko kunta yht Anttilan yläkoulualue Harjun yläkoulualue Järnefeltin yläkoulualue 6 Ruotsinkielinen yläkoulualue Mäntynummen yläkoulualue Nummi-Pusula n yläkoulualue Esioppilaita v v v Jalavan koulun 66 erityisoppilaita Suomenkieline 28 n perusopetus -1-6 vuosiluokat (1) vuosiluokat Erityiskoulu 1 Ruotsinkielinen 3 perusopetus -1-6 vuosiluokat vuosiluokat 1 1 Lukiot 4 1 Koululaisten ip-toiminta 460 -suomenkiel ruotsinkiel Yleissivistävään koulutukseen kuuluu suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus. Lohjan alueella toimii 27 alakoulua, 5 yläkoulua, 1, yhtenäiskoulu, 4 lukiota ja 1 erityiskoulu. Oppilaita on yhteensä perusopetuksessa n ja lukioissa n. 943 eli kaikkiaan Henkilökuntaa on 550, joista opettajia 486. Koulutuspalveluja myydään mm. Inkoon, Siuntion ja Vihdin kunnille. Koulumatkakuljetusten piirissä yhteensä n kuljetusoppilasta (n. 29 % oppilaista). Koulualueet Lohjan oppilasalueet koostuvat viidestä alueesta suomenkielisten yläkoulujen mukaan. Ruotsinkielisenä oppilasalueena on koko Lohja. Lohja on opetuksen järjestäjänä Inkoon suomenkielisille oppilaille sekä Inkoon, Siuntion ja Vihdin ruotsinkielisille oppilaille. Lohjan suomenkielisistä peruskouluista siirrytään yläkouluihin kuvan 1 mukaisella tavalla. Harmaalla

8 kuvatut koulut ovat alle 100 oppilaan alakouluja, vaaleanvihreällä kuvatut koulut ovat alakouluja joiden oppilasmäärä on alle 200 oppilasta, lilalla kuvatut alakouluja, joiden oppilasmäärä on yli 200 oppilasta ja sinisellä kuvatut ovat yläkouluja. Lohjalla ei ole alakoulukohtaisia oppilaaksiottoalueita. Anttilan yläkoulualueeseen kuuluvat Hiiden koulu (1-6 lk) Karstun koulu (1-6 lk) Roution koulu (1-6 lk) Sammatin koulu (1-6 lk) Tytyrin koulu (1-6 lk) Anttilan koulu (7-9 lk) Jalavan koulu (erityiskoulu) Harjun yläkoulualueeseen kuuluvat Metsolan koulu (1-6 lk) Neitsytlinnan koulu (1-3 lk) Nummentaustan koulu (1-3 lk) Ojamon koulu (1-6 lk) 7

9 Harjun koulu (7-9 lk) Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat (Lohjansaaren koulu (1-2 lk)) Maksjoen koulu (1-6 lk) Rauhalan koulu (1-6 lk) Ristin koulu (1-6 lk) Järnefeltin koulu (7-9 lk) Mäntynummen yläkoulualueeseen kuuluvat Asemanpellon koulu (1-6 lk) Lehmijärven koulu (1-6 lk) Muijalan koulu (1-6 lk) Nummenkylän koulu (1-6 lk) Perttilän koulu (1-6 lk) ja Pullin koulu (1-6 lk) Mäntynummen yhtenäiskoulu (1-9 lk) Nummi-Pusulan yläkoulualueeseen kuuluvat Pohjoinen alue Ikkalan koulu (1-6 lk) Pusulan koulu koulu (1-6 lk) (Koisjärven koulu (1-6 lk)) Eteläinen alue Hyrsylän koulu (1-6 lk) Oinolan koulu (1-6 lk) ja Nummi-Pusulan koulu (7-9 lk) Ruotsinkielisen oppilasalueeseen kuuluvat Solbrinkens skola (1-6 lk) keskustassa Virkby skola (1-6 lk) Virkkalassa sekä Källhagens skola (7-9 lk) Virkkalassa Lukiokoulutus Lohjan Yhteislyseon lukio Lohjan lukion aikuislinja Virkby gymnasium Nummi-Pusulan lukio Liitteessä on 1 yhteenveto oppilasmääristä kouluittain ja luokittain ja liitteessä 2 koulut kartalla. 8

10 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatilanne Lohjan kaupungissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä varten on perustettu ohjausryhmä, joka suunnittelee, koordinoi, seuraa ja arvioi opetussuunnitelmatyötä. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt tuntijaon ja parhaillaan alatyöryhmät (liitteenä) työstävät ainekohtaisia osuuksia. Opetuksen ja koulunkäynnin tuki osuutta tukee erityisesti suunniteltu lisäresursointi mm. koulutuksiin. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja eheyttäminen oppimismotivaation ylläpitämisessä ja kehittämisessä Jotta kouluissa lähdettäisiin toteuttamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä kehittämään toimintakulttuuria OPS :aan kirjattujen toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden mukaisesti, tarvitaan koulutusta (sekä kouluttajakoulutusta että koko kunnan yhteisiä koulutustilaisuuksia), osa koulutuksista suunnattaisiin työpareille/pienryhmille, jotta uudet työtavat ja asenteet saataisiin osaksi koulujen toimintakulttuuria 9

11 työaikaa valmiiden mallien tekemiseksi, joissa on otettu mukaan koulun ulkopuoliset toimijat ja yhteistyökumppanit (kirjasto, museo, paikalliset yritykset, kolmannen sektorin toimijat jne. ) Suomen koululaitoksessa on ongelmana nopea oppimismotivaation lasku. Tarvitaan koulutusta, jossa opettajille annetaan keinoja ja välineitä, joiden avulla voidaan vahvistaa oppilaiden oppimismotivaatiota ja kouluviihtyvyyttä (mm. eheyttäminen ja oppilaiden omien vahvuuksien hyödyntäminen oppimisessa ). 3. Suunnitelma 3.1. Hakuvaatimukset Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille valtion erityisavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta erityisopetukseen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjäkohtaisesti, hakemuksen perusteella. Valtion erityisavustusta voidaan myöntää valtionavustuksen hakukriteerit täyttävälle perusopetuslaissa tarkoitetun järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle esi- ja perusopetukseen, lisäopetukseen sekä niiden yhteydessä järjestettävään aamupäivä/iltapäivätoimintaan. Valtion erityisavustusta voidaan käyttää opetuksen tuen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyen 1) Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esija perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, autismin kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. 2) Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, tai autismin kirjon diagnoosi. Lohjan kaupunki sitoutuu erityisavustuksen ehtoihin Lähtökohdat Lohjalla Tehostettua ja erityistä tukea koskeva laki perusopetuslain muuttamisesta tuli voimaan vuoden 2011 alusta. Tavoitteena on vahvistaa oppilaalle suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti annettavaa varhaista ja ennalta ehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea. 10

12 Lohjan kaupunki ja Nummi-Pusulan kunnat ovat olleet useina vuosina mukana Kelpo-hankkeessa, jossa on saatu hyviä erityisopetuksen käytänteitä eri kouluille. Lohjan kaupungissa erityisopetusta toteutetaan lähikouluperiaatteella. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa erityisoppilaat pyritään integroimaan olemassa oleviin ryhmiin. Tärkeää on tuolloin panostaa riittävän varhaiseen tukeen ja tukea opettajien työtä. Lisäksi kaupungissa on ns. yhteisiä Y-luokkia Tytyrin ja Ojamon alakoululla. Tytyrin ja Anttilan kouluilla on keskitetty ns. valmistava opetusta ja S2-opetusta. Syksystä 2015 aloittaa koululla maahanmuuttajaopetus, kun kaupunki vastaanottaa pakolaisia. Ojamon koululla on Aurinko-luokka ja ns. etuluokka. Yläkouluopetus toimii pääosin inkluusio-periaatteella. Anttilan koulussa toimiva K-luokka on kaupungin ainut yhteinen luokka. Oppilaat ohjautuvat sinne psykologitiimin kautta, mikä jo kertonee siitä, että luokan oppilaat eivät kehitys- ja oppimisvaikeuksiensa kanssa pärjää edes koulujen erityisopetuksen pienryhmissä. Luokka on tasoltaan tavallisen erityisopetuksen ja varsinaisen erityiskoulun välimaastossa ja oppiminen tapahtuu hyvin moninaisia keinoja käyttäen. Lohjan kaupungissa on lisäksi Jalavan erityiskoulu, jossa on oppilaita 66. Opetusmenetelmiä on hyvin monenlaisia, kaikki menetelmät tukevat toisiaan ja pohjautuvat ensisijaisesti oppilaiden kokemukselliseen oppimiseen. Koulun aikuiset antavat ohjaavaa opetusta. Kaupungin yhteisillä erityisluokilla annetaan pienryhmäopetusta. Opetuksessa korostetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja sosiaalisten taitojen opettelua sekä huomioidaan oppilaan erityistarpeet. Samalla pyritään oppilaan kokonaistilanteen selkiyttämiseen ja mahdollisen ei-toivotun käyttäytymisen pysäyttämiseen. Pidemmän aikavälin tavoitteena on antaa oppilaalle taidot ja edellytykset toimia erilaisten ryhmien jäsenenä sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja voimavaransa. Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät ovat liitteenä ( ). Perusopetuksen oppilastilastossa on eriteltynä myös erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat. Lohjan kaupunki hakee erityisavustusta vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, tai autismin kirjon diagnoosi. Valtion erityisavustuksella katetaan 80 % vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kokonaiskustannuksista (kohta 2). Erityisavustuksen jakoperusteena tullaan käyttämään opetuksen järjestäjien esi- perus- ja 11

13 lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden kokonaismääriä sekä vaativan erityisopetuksen tarvetta. Liitteenä ovat esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät ( ). Seuraavassa on suunnitelma kolmen kohdan osalta erikseen Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Erityisopetuksen laadun kehittämiseen Avustus halutaan kohdentaa erityisesti 1. Sosiaalisesti ja tunne-elämältään haastavien oppilaiden tukeminen lähikouluissa Valtionavustuksella halutaan tukea lähikoulujen mahdollisuutta tukea omassa koulussa oppilaita, joilla on käyttäytymiseen, uhmakkuuteen ja tunne-elämään liittyviä ongelmia. Nyt Lohjalla on 5 kaupungin yhteistä erityisluokkaa näitä oppilaita varten. Erityisluokat ovat keskittyneet kaupungin keskustaan ja kuntaliitosten myötä matka kunnan reuna-alueilta keskustaan on pitkä, joten erityisluokat eivät palvele tasapuolisesti kaikkia kunnan oppilaita. Osa oppilaista hyötyy kiinteästä pitkäjänteisestä työstä erityisluokalla, mutta osa luokista on tarkoitus muuttaa tukijaksoluokiksi. Tämän muutoksen tukemiseksi opettajat ja avustajat tarvitsevat koulutusta työparityöskentelystä ja käyttäytymisen, tunne-elämän ja sosiaalisten suhteiden haasteista. Uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan on tarkoitus rakentaa uusi malli vaativat erityisopetuksen järjestämiseen ja osin purkaa olemassa olevia erityisluokkia. Tämän toiminnan tukemiseksi järjestetään koulutusta ja palkataan avustajia Jalavan koulun ja kaupungin yhteisten luokkien sekä yleisopetuksen integraation sujumiseksi sekä esiopetuksen ja alkuopetuksen sujumiseksi. 2. Monimuotoiset oppimisvaikeudet / kehitysvammadiagnoosi sekä autisminkirjon ongelmat lähikouluissa Kehitysvammadiagnoosi tehdään nykyään usein vasta koulun alettua ja näin koulun aloituksen kynnyksellä oikeaa koulumuotoa joudutaan tarkasti pohtimaan. Myös laaja-alaiset oppimisvaikeudet edellyttävät opettajailta ja avustajilta osaamista. 3. Luokka-asteiden 7-9 koulunkäynnistä syrjäytyneet KOULUTUS 12

14 Kustannukset muodostuvat koulutuskustannuksista sekä koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannuksista AVTEKKI-toimintamalli: Vaativat haastavan käyttäytymisen tilanteet ja niiden turvallinen hallinta 3 AVEKKI-koulutusta (opettaja ja avustaja-pari ja iltapäivätoiminnan ohjaaja) Keskuspuiston ammattiopisto, Savonia, kunkin koulutuksen kesto 2 pv + 1 pv (2 koulutuskokonaisuutta AVEKKI-toimintamallissa annetaan työntekijöille ja työyhteisöille valmiuksia ennakoida ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutuksessa hankitaan valmiuksia lapsen haastavan käyttäytymisen ennakointiin ja hallintaan. esiopetus 3 lk lk 6. lk lk koulutukset + matkat ja yöpymiset = Opettaja - avustaja yhteistyö oppilaan tukena Koulutuskeskus Onerva 1 pv Yhteensä Jokaiselle yläkoulualueelle oma koulutus 6 x 1500 = 9000 Koulutusten mm. ratkaisukeskeisen koulutuksen ja kouluchoach järjestäminen Lähtökohtana on, että alueiden koululla olisi valmiuksia ennakkoluulottomasti löytää ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin. Edellä mainittujen alueiden kouluille järjestetään erilaista koulutusta, mm. ratkaisukeskeistä koulutusta jatketaan niin rehtorille kuin henkilökunnallekin. Alustavasti lohjalaiset ovat tutustuneet Lappeenrannan vastaaviin koulutuksiin ja sieltä on saatu ohjeistusta ja kuultu hyvistä kokemuksista. Mari Routti on käynyt esittelemässä Lappeenrannan järjestelyitä myös Lohjalla. Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa koulutus järjestetään oman työn tueksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aluksi kahtena osana kolmen alueen kouluille.. Koulutuksesta saa valmiuksia auttaa lasta tai nuorta, jolla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeinen työote on voimaannuttava sekä työntekijän että lasten ja nuorten näkökulmasta. Hahmotelmaa sisällöksi Ratkaisukeskeinen ohjaus 13

15 Ratkaisukeskeinen ohjaus on luonteeltaan voimaannuttavaa ja toiveikasta. Ohjauksessa etsitään voimavaroja ja ratkaisuja. Ohjaustilanteessa ongelma rajataan ratkaistavaksi ja rajauksessa käytetään avoimia kysymyksiä. Ohjattava on subjekti, toimija. Ohjaaja auttaa oppilasta löytämään vahvuutensa ja painotetaan hänen mahdollisuuksia. Ongelmanratkaisu on prosessi, minkä takia luodaan myönteisiä odotuksia. Pieni muutos oppilaan toiminnassa kerrallaan riittää. Ongelman ratkaisu etenee seuraavasti: Tullaan tietoiseksi ongelmasta Puretaan ongelmatilanteen aiheuttamat tunteet Selvitellään ongelman syitä Asetetaan ongelmaratkaisulle tavoite Laaditaan ratkaisusuunnitelma Seurataan ratkaisuprosessia ja ylläpidetään prosessia Arvioidaan prosessia Ongelmia ratkaiseva systeemi Koulun tulisi hyväksyä kaikki jäsenensä ja huolehtia sekä aikuisten että lasten hyvinvoinnista ja kasvusta. Koulua voidaan tarkastella yksilöiden muodostamana kokonaisuutena, jonka tila riippuu yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Esim. kiusaaminen on ryhmäilmiö. Kun tarkastellaan koulua systeeminä, tutkitaan kaikkien koulun ihmisten keskinäistä riippuvuutta ja vuorovaikutusta. Koulussa toimivilla ihmisillä pitäisi olla ainakin jossain määrin yhteiset arvot ja tavoitteet sekä tietoisuus kuulumisesta ryhmään. Oireet ja ristiriidat ovat muutoksen edelläkävijöitä ja niitä tulee käyttää hyväksi muutoksen käynnistämiseksi. Tilanteen uudelleen määrittelyssä oirekäyttäytyminen nähdään myönteisenä. Ainoa todellisuus, jonka tiedämme, syntyy havaintojen tekijän ja kohteen vuorovaikutuksessa. "Tee jotakin, että asioissa tapahtuisi käänne parempaan. Toisen tekemä ratkaisu ei ole siirrettävissä toiseen tilanteeseen. Asioihin ei ole vain yhtä oikeaa näkökulmaa. Pieni muutos on riittävä. Ennaltaehkäisevää ohjausta Ennaltaehkäisevän ohjaustyöt tavoitteena on suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia, varmistaa kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus, tukea yksilön ja yhteisön toimintakykyä, oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain ja edistää välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. 14

16 Ohjaustyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille Kustannukset: RATKES-koulutusta räätälöitynä prosessikoulutuksena avustajille ja erityisluokanopettajille (3 pv) Kouluchoach koulutus Koulutus suunnataan yläkouluissa työskenteleville 6 x 2500, yhteensä Oppilashuolto ja työnohjaus Moniammatilliset seminaaripäivät opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstölle (3 pv) x = Mun sieluun sattuu - oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen koulussa Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat tie toisen luo (kumppanuudet) Perhekoulun rakentaminen Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena (Sanna Alila KM) lk aineenopettajat (10 tapaamista) ja erityisluokanopettajille (10 tapaamista) 3000 sekä Jalavan koulun henkilöstölle (eritysluokanopettajat ja avustajat) 2 ryhmää 20 tapaamista/ryhmä) Verme -ryhmää opettajille ja avustajille (vertaismentorointi-toiminnan käynnistäminen Lohjalla, opettajia on koulutettu vertaismentoroinnin ohjaajiksi 100 x 10 tapaamista = ; 3x3000 = 9000 Yhteesä Opetusta tukevaa muuta koulutusta Taidepedagogiikka-koulutusta (draama, musiikki, kuvataide, liikuntailmaisu) 6 x 3 h = 18 h Laaja-alaiset oppimisvaikeudet / monimuotoiset kehityshäiriöt / kehitysvammaisuus ja onnistuneet opinpolut (1 pv)

17 Työvälineitä Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen (2 pv) Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet mitä haasteita oppimiselle? (2 pv) 3000 Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena, esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajille (2500 ) Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa keinona yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäkoko (NMI-kouluttajaksi ja mallia Muuramen Mäkelänmäen koulun Leikarin yksikössä toteutettavasta Teholuokkamallista) 1500 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet / monimuotoiset kehityshäiriöt / kehitysvammaisuus ja onnistuneet opinpolut 3000 Koulutusta aamu- ja iltapäivätoimintaan kokonaiskoulupäivän rakentamiseksi 1500 Yhteensä Siirtymävaiheet sujuviksi (7000 ) Varhaiskasvatuksesta perusopetukseen yhdessä saattaen Koulutus käsittelee pidennettyyn oppivelvollisuuteen ottamista, erityisen tuen prosesseja ja opetuksen järjestelyitä siirryttäessä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Kohderyhmänä on opinpolkua järjestelevä moniammatillinen henkilöstö. Kohti toista astetta erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen haasteet Koulutuksessa keskitytään asioihin, jotka pitää ottaa huomioon erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan valmistelussa toiselle asteelle. Aiheita ovat toisen asteen jatkomahdollisuudet sekä erityisopettajan ja opinto-ohjaajan rooli saattaen vaihtamisessa. Lukuintoa ja mediatietoisuutta kaikille: Tukea kieleen ja kommunikaatioon (3000 ) Kielellisten taitojen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa Koulutuksessa tarkastellaan lapsen kielellisten taitojen kehittymistä ja monipuolista tukemista esi- ja alkuopetuksessa. Kielellisten taitojen tukemista tarkastellaan vuorovaikutuksen, nimeämisen, äidinkielen ja matemaattisten valmiuksien kannalta. Koulutuksessa tutustutaan myös hyviksi havaittuihin materiaaleihin ja menetelmiin toiminnallisesti käytännön harjoittein. Lukusujuvuus ja luetun ymmärtäminen Koulutuksessa tutustutaan lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen vaikeuksien taustatekijöihin ja ilmenemismuotoihin. Koulutuksessa annetaan osallistujien käyttöön keinoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden lukemisen sujuvuutta sekä luetun ymmärtämisen taitoja esimerkiksi luetun ymmärtämisen strategioiden opettamisen kautta. 16

18 Luetun ymmärtäminen TVT:n keinoin Koulutuksessa käsitellään keinoja, vinkkejä ja strategioita luetun ymmärtämisen tukemiseen sekä keinoja ja menetelmiä tieto- ja viestintätekniikan yhdistämisestä niihin. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä luetun ymmärtämisessä harjoitellaan käytännössä. Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena Koulutuksessa paneudutaan tukiviittomien opettamiseen ja hyödyntämiseen kommunikaatiossa. Koulutuksessa perehdytään myös kuvakommunikaation mahdollisuuksiin (mm. struktuurista kommunikaatioon, visuaalinen materiaali, kommunikaatiokansiot). Apua käyttäytymiseen ja elämänhallintaan (1500 ) Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja opettaminen Koulutuksessa käsitellään sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittymistä, opettamista ja tukemista. Lisäksi tutustumme sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettäviin materiaaleihin kuten sosiaalisiin kuvatarinoihin ja sarjakuvitettuun keskusteluun sekä kognitiivis-affektiivisiin harjoituksiin. Neuropsykiatriset erityisvaikeudet NEPSY-pohjaista koulutusta opettajille ja avustajille (2500 ) Yleisimpiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat autismikirjon häiriöt kielenkehityksen erityisvaikeus ("dysfasia") Touretten oireyhtymä sekä ADHD ja ADD -häiriöt. Tutustutaan Nepsy-tukitiimin työmuotoihin neuropsykiatrisissa (nepsy) lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteissa. Nepsy-tukitiimi palvelee lapsia, nuoria ja heidän perheitään sekä heidän kanssaan työskenteleviä työntekijöitä. Yhteenveto: Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Koulutukset kokonaiskustannu s ( ) haettu määräraha ( ) omavastuu ( ) AVTEKKI-toimintamalli: Vaativat haastavan käyttäytymisen tilanteet ja niiden turvallinen hallinta Koulutusten mm. ratkaisukeskeisen koulutuksen ja kouluchoach järjestäminen Oppilashuolto ja työnohjaus Opetusta tukevaa muuta koulutusta Siirtymävaiheet sujuviksi Lukuintoa ja mediatietoisuutta kaikille: Tukea kieleen ja kommunikaatioon Apua käyttäytymiseen ja elämänhallintaan

19 Neuropsykiatriset erityisvaikeudet NEPSY-pohjaista koulutusta opettajille ja avustajille Yhteensä Kustannukset muodostuvat koulutuskustannuksista sekä koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannuksista 3.4. Suunnitelma koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi Hakuvaatimukset 1) Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esija perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, autismin kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Suunnitelma koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Avustajia esitetään palkattavaksi haastaviin nivelkohtiin kaikissa nivelissä, eskari - alkuopetus, alakoulu yläkoulu, yläkoulu II-aste ja yleisopetus haastava erityinen tuki (yhteiset luokat, tukijaksot). Tarvitaan yhteensä 6 avustajaa, palkkakustannukset yhteensä euroa. Avustajat sijoittuvat jokaiselle yläkoulualueelle, eivät sijoitu välttämättä tiettyyn yksikköön, vaan lasten tarpeiden muukaan. Erityisesti avustajia tarvitaan esiopetuksen ja alkuopetuksen jatkumoon, yhteisille y-luokille ja Anttilan koulun K-luokalle, joka on kaupungin ainut yhteinen yläkoululuokka sekä Jalavan kouluun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Oppilaat ohjautuvat y-luokille psykologitiimin kautta, mikä jo kertonee siitä, että luokan oppilaat eivät kehitys- ja oppimisvaikeuksiensa kanssa pärjää edes koulujen erityisopetuksen pienryhmissä. Luokka on tasoltaan tavallisen erityisopetuksen ja varsinaisen erityiskoulun välimaastossa ja oppiminen tapahtuu hyvin moninaisia keinoja käyttäen. Omavastuuosuus on 50 % eli euroa, jolloin haettava avustus on euroa. Liitteenä on esi- ja perusopetuksen avustajatilanne Perusteluna Oppimaan oppiminen ja oppimismotivaation kasvattamiseen oppimaan oppimiseen liittyvää koulutusta rehtoreille ja koko opetushenkilöstölle (opettajat, avustajat). On tärkeä saada koulun johto opettajien ohella sisäistämään oppimaan oppimisen merkitys oppilaiden tulevaisuuden kannalta. Myös koulunkäyntiavustajien rooli oppimaan oppimisessa on tärkeä. 18

20 Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen esiopetuksessa esiopetukseen tarvitaan henkilöä (psykiatrinen sairaanhoitaja), joka on mukana arjessa tukemassa lasta ja henkilöstöä haastavissa tunne-elämään liittyvissä vaikeuksissa sekä tuomassa osaamista psyykkisen tuen järjestämiseen yhteisössä Ohjauksen vahvistaminen koulupudokkuuden ehkäisemiseksi yläkouluille tarvitaan yhteinen ns. koulu coach, joka nopeasti pystyy tarttumaan matalalla kynnyksellä poissaoloihin ja niiden syihin yläkouluissa. Mitä pitempään oppilas on poissa, sitä vaikeampi häntä on saada takaisin kouluun. Ongelma on nopeasti kasvava ja yhteinen kaikille Lohjan yläkouluille. 4. Yhteenveto toimenpideohjelmista Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Kustannukset yhteensä ( ) Haettu avustus ( ) Omavastuu ( ) Koulunkäyntiavustajien palkkaukseen Yhteensä Liitteenä ovat esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät ( ), avustajatilanne sekä yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma.. 19

Lohjan kaupunki 13.3.2015

Lohjan kaupunki 13.3.2015 Lohjan kaupunki 13.3.2015 Sisällys Lohjan kaupungin suunnitelma esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen 2 1. Valtion erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET 24.3.2015 Jussi Pihkala Yhteisiä tavoitteita - Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen Oppilaan oikeus saada perusopetusta - Varhainen tuki

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Kaupunginhallitus 49 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 17.02.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 06.05.2015 Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus 316/12.00.01/2013 KOPLK 06.05.2015 52 Lähtökohta Hyrsylän koulun vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen koskien

Lisätiedot

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden näkymät Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät Pirjo Koivula Opetusneuvos Helsinki, 16.11.2007 11 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Helsinki, 26.4. 2012 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola (Haukkarannan ohjauspalvelut) KM, erityisluokanopettaja Tiina

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva... 4. Opetushallituksen rahoittamat koulutukset... 5. Tilauskoulutukset... 6

Sisällysluettelo. Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva... 4. Opetushallituksen rahoittamat koulutukset... 5. Tilauskoulutukset... 6 KOULUTUKSET Sisällysluettelo Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva... 4 Opetushallituksen rahoittamat koulutukset... 5 Tilauskoulutukset... 6 OPS 2016... 6 Uudistuva oppilashuolto... 6 Tukea kieleen ja kommunikaatioon...

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIEKSAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] 2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot