Lohjan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupunki 13.3.2015"

Transkriptio

1 Lohjan kaupunki

2 Sisällys 1. Valtion erityisavustus on tarkoitettu erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen 2 2. Lähtötilanne Lohjalla 3 Yleistä 3 Esi- ja perusopetuksen nykytila 5 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatilanne 8 3. Suunnitelma Hakuvaatimukset Lähtökohdat Lohjalla Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Suunnitelma koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi Yhteenveto toimenpideohjelmista 18 1

3 Lohjan kaupungin suunnitelma erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien 1. Valtion erityisavustus on tarkoitettu erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Hakuohjeet Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille valtion erityisavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta erityisopetukseen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjäkohtaisesti, hakemuksen perusteella. Valtion erityisavustusta voidaan myöntää valtionavustuksen hakukriteerit täyttävälle perusopetuslaissa tarkoitetun järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle esi- ja perusopetukseen, lisäopetukseen sekä niiden yhteydessä järjestettävään aamupäivä/iltapäivätoimintaan. Valtion erityisavustusta voidaan käyttää opetuksen tuen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyen 1) Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esija perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, autismin kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. 2) Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, tai autismin kirjon diagnoosi. 2

4 2. Lähtötilanne Lohjalla Yleistä Vuoden 2013 alusta Karjalohja ja Nummi-Pusulan kunnat liitettiin Lohjan kaupunkiin. Vuoden 2013 Lohjaan liittyivät Karjalohja ja Nummi-Pusula. Lohja järjestää lisäksi Inkoon ja Karjalohjan yläkouluopetuksen. Lohja järjestää myös Siuntion ruotsinkielisen yläkouluopetuksen. Kuntaliitos tekee Lohjan alueista hyvinkin erilaisia. Liitoskunnat ovat asukasluvultaan pienempiä kuin Lohja, kouluverkko hajanainen ja toimintakulttuurit poikkeavat toisistaan. Kunta on laaja ja välimatkat pitkät. Yksiköt ovat 400 oppilaan kaupunkiympäristöstä hiljaisen maaseudun 20 oppilaan yksikköön. 3

5 Uusi Lohja jatkaa uuden valtuuston päätöksellä kaksikielisenä. Ruotsinkielisten osuus on nykyisellään Lohjalla 3,9 %, Karjalohjalla 2,0 % ja Nummi-Pusulassa 1,3 % väestöstä. Lohjan elinkeinorakenne on perinteisesti ollut teollisuuspainotteinen. Koulutustaso on Uudenmaan vertailussa alhainen tilaston mukaan perusopetuksen jälkeen tutkintoa vailla olevien osuus on 35,9 %. Erityisavustuksella tuetaan mm. sosiaalisesti ja tunne-elämältään haastavien oppilaiden opiskelua lähikouluissa. Valtionavustuksella halutaan tukea lähikoulujen mahdollisuutta tukea omassa koulussa oppilaita, joilla on käyttäytymiseen, uhmakkuuteen ja tunne-elämään liittyviä ongelmia. Nyt Lohjalla on 5 kaupungin yhteistä erityisluokkaa näitä oppilaita varten. Erityisluokat ovat keskittyneet kaupungin keskustaan ja kuntaliitosten myötä matka kunnan reuna-alueilta keskustaan on pitkä, joten erityisluokat eivät palvele tasapuolisesti kaikkia kunnan oppilaita. Uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan on tarkoitus rakentaa uusi malli vaativat erityisopetuksen järjestämiseen ja osin purkaa olemassa olevia erityisluokkia. Tämän toiminnan tukemiseksi palkataan avustajia ja järjestetään koulutusta. Toimintaympäristö 4

6 Esi- ja perusopetuksen nykytila Esiopetus Esiopetusta annetaan Lohjan kaupungissa 40 opetusryhmässä, joista 16 opetusryhmää sijaitsee kouluissa ja 22 sijaitsee päiväkodeissa ja 2 muualla (Karjalohjan esiopetusryhmä kunnantalon yläkerrassa ja Perttilän luontopainotteinen esiopetus kodassa Perttilässä). Esiopetus noudattaa Lohjan yläkoulujen oppilasalueita, joten sitä tarjotaan viidellä maantieteellisellä suomenkielisellä alueella ja yhdellä, koko Lohjan kattavalla ruotsinkielisellä alueella. Vaikka perheet voivat varhaiskasvatuksessa hakea päivähoitopalvelun asuinpaikastaan riippumatta heille sopivalta alueelta, ohjataan heidät viimeistään esiopetusvuoden alussa oman asuinalueensa esiopetukseen, jotta lapsen yhtenäinen polku esiopetuksen kautta lähikouluun mahdollistuisi. Poikkeuksen tästä muodostavat ne vuorohoidossa olevat lapset, jotka saavat esiopetuksen vuorohoidon puitteissa. Lohjan kaupungin valtuuston periaatepäätöksen palveluverkon kehittämisestä ( ) mukaisesti varhaiskasvatus tuottaa palveluita eri toimintamuodoin: päivähoito, perhepäivähoito, vuorohoito, kotihoito ja avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Päiväkotitoiminnan välttämättömät tilantarpeen lisäykset ratkaistaan aina kun mahdollista siirtämällä esiopetusta alakouluille tai uudisrakentamisella. Ratkaisut sovitetaan yhteen alakoulujen tilatarkastelun kanssa. Esiopetuksen järjestämisen lähtökohta on ollut, että ne esioppilaat, joilla ei ole ollut esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarvetta, ovat olleet koulujen yhteydessä; myös päivähoitopalveluita käyttävät päiväkodeissa. Myös päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osuus on koko ajan noussut, ja nykyään lähes kaikki koulujenkin yhteydessä toimivat esiopetusryhmät tarjoavat lapselle myös päivähoidon. 5

7 Perusopetus Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32 peruskoulua, joista alakouluja on 25 yläkouluja 6 ja erityiskouluja 1. Näistä ruotsinkielistä opetusta annetaan kahdessa alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa. Lohjan peruskouluissa opiskelee lukuvuonna yhteensä oppilasta, joista alakoulussa on oppilasta ja yläkouluissa oppilasta, sekä Jalavan erityiskoulussa 66. Taulukossa 1 on Lohjan perusopetuksen yksiköt, lukiot ja iltapäiväkerhotoiminta väestöalueittain. ( ) Taulukko 1. Esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja koululaisten iltapäivätoiminta yläkoulualueittain ( tilaston mukaan) Taulukko 1. Esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja koululaisten iltapäivätoiminta yläkoulualueittain ( tilaston mukaan) Koko kunta yht Anttilan yläkoulualue Harjun yläkoulualue Järnefeltin yläkoulualue 6 Ruotsinkielinen yläkoulualue Mäntynummen yläkoulualue Nummi-Pusula n yläkoulualue Esioppilaita v v v Jalavan koulun 66 erityisoppilaita Suomenkieline 28 n perusopetus -1-6 vuosiluokat (1) vuosiluokat Erityiskoulu 1 Ruotsinkielinen 3 perusopetus -1-6 vuosiluokat vuosiluokat 1 1 Lukiot 4 1 Koululaisten ip-toiminta 460 -suomenkiel ruotsinkiel Yleissivistävään koulutukseen kuuluu suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus. Lohjan alueella toimii 27 alakoulua, 5 yläkoulua, 1, yhtenäiskoulu, 4 lukiota ja 1 erityiskoulu. Oppilaita on yhteensä perusopetuksessa n ja lukioissa n. 943 eli kaikkiaan Henkilökuntaa on 550, joista opettajia 486. Koulutuspalveluja myydään mm. Inkoon, Siuntion ja Vihdin kunnille. Koulumatkakuljetusten piirissä yhteensä n kuljetusoppilasta (n. 29 % oppilaista). Koulualueet Lohjan oppilasalueet koostuvat viidestä alueesta suomenkielisten yläkoulujen mukaan. Ruotsinkielisenä oppilasalueena on koko Lohja. Lohja on opetuksen järjestäjänä Inkoon suomenkielisille oppilaille sekä Inkoon, Siuntion ja Vihdin ruotsinkielisille oppilaille. Lohjan suomenkielisistä peruskouluista siirrytään yläkouluihin kuvan 1 mukaisella tavalla. Harmaalla

8 kuvatut koulut ovat alle 100 oppilaan alakouluja, vaaleanvihreällä kuvatut koulut ovat alakouluja joiden oppilasmäärä on alle 200 oppilasta, lilalla kuvatut alakouluja, joiden oppilasmäärä on yli 200 oppilasta ja sinisellä kuvatut ovat yläkouluja. Lohjalla ei ole alakoulukohtaisia oppilaaksiottoalueita. Anttilan yläkoulualueeseen kuuluvat Hiiden koulu (1-6 lk) Karstun koulu (1-6 lk) Roution koulu (1-6 lk) Sammatin koulu (1-6 lk) Tytyrin koulu (1-6 lk) Anttilan koulu (7-9 lk) Jalavan koulu (erityiskoulu) Harjun yläkoulualueeseen kuuluvat Metsolan koulu (1-6 lk) Neitsytlinnan koulu (1-3 lk) Nummentaustan koulu (1-3 lk) Ojamon koulu (1-6 lk) 7

9 Harjun koulu (7-9 lk) Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat (Lohjansaaren koulu (1-2 lk)) Maksjoen koulu (1-6 lk) Rauhalan koulu (1-6 lk) Ristin koulu (1-6 lk) Järnefeltin koulu (7-9 lk) Mäntynummen yläkoulualueeseen kuuluvat Asemanpellon koulu (1-6 lk) Lehmijärven koulu (1-6 lk) Muijalan koulu (1-6 lk) Nummenkylän koulu (1-6 lk) Perttilän koulu (1-6 lk) ja Pullin koulu (1-6 lk) Mäntynummen yhtenäiskoulu (1-9 lk) Nummi-Pusulan yläkoulualueeseen kuuluvat Pohjoinen alue Ikkalan koulu (1-6 lk) Pusulan koulu koulu (1-6 lk) (Koisjärven koulu (1-6 lk)) Eteläinen alue Hyrsylän koulu (1-6 lk) Oinolan koulu (1-6 lk) ja Nummi-Pusulan koulu (7-9 lk) Ruotsinkielisen oppilasalueeseen kuuluvat Solbrinkens skola (1-6 lk) keskustassa Virkby skola (1-6 lk) Virkkalassa sekä Källhagens skola (7-9 lk) Virkkalassa Lukiokoulutus Lohjan Yhteislyseon lukio Lohjan lukion aikuislinja Virkby gymnasium Nummi-Pusulan lukio Liitteessä on 1 yhteenveto oppilasmääristä kouluittain ja luokittain ja liitteessä 2 koulut kartalla. 8

10 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatilanne Lohjan kaupungissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä varten on perustettu ohjausryhmä, joka suunnittelee, koordinoi, seuraa ja arvioi opetussuunnitelmatyötä. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt tuntijaon ja parhaillaan alatyöryhmät (liitteenä) työstävät ainekohtaisia osuuksia. Opetuksen ja koulunkäynnin tuki osuutta tukee erityisesti suunniteltu lisäresursointi mm. koulutuksiin. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja eheyttäminen oppimismotivaation ylläpitämisessä ja kehittämisessä Jotta kouluissa lähdettäisiin toteuttamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä kehittämään toimintakulttuuria OPS :aan kirjattujen toimintakulttuuria ohjaavien periaatteiden mukaisesti, tarvitaan koulutusta (sekä kouluttajakoulutusta että koko kunnan yhteisiä koulutustilaisuuksia), osa koulutuksista suunnattaisiin työpareille/pienryhmille, jotta uudet työtavat ja asenteet saataisiin osaksi koulujen toimintakulttuuria 9

11 työaikaa valmiiden mallien tekemiseksi, joissa on otettu mukaan koulun ulkopuoliset toimijat ja yhteistyökumppanit (kirjasto, museo, paikalliset yritykset, kolmannen sektorin toimijat jne. ) Suomen koululaitoksessa on ongelmana nopea oppimismotivaation lasku. Tarvitaan koulutusta, jossa opettajille annetaan keinoja ja välineitä, joiden avulla voidaan vahvistaa oppilaiden oppimismotivaatiota ja kouluviihtyvyyttä (mm. eheyttäminen ja oppilaiden omien vahvuuksien hyödyntäminen oppimisessa ). 3. Suunnitelma 3.1. Hakuvaatimukset Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille valtion erityisavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta erityisopetukseen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjäkohtaisesti, hakemuksen perusteella. Valtion erityisavustusta voidaan myöntää valtionavustuksen hakukriteerit täyttävälle perusopetuslaissa tarkoitetun järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle esi- ja perusopetukseen, lisäopetukseen sekä niiden yhteydessä järjestettävään aamupäivä/iltapäivätoimintaan. Valtion erityisavustusta voidaan käyttää opetuksen tuen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyen 1) Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esija perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, autismin kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. 2) Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, tai autismin kirjon diagnoosi. Lohjan kaupunki sitoutuu erityisavustuksen ehtoihin Lähtökohdat Lohjalla Tehostettua ja erityistä tukea koskeva laki perusopetuslain muuttamisesta tuli voimaan vuoden 2011 alusta. Tavoitteena on vahvistaa oppilaalle suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti annettavaa varhaista ja ennalta ehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea. 10

12 Lohjan kaupunki ja Nummi-Pusulan kunnat ovat olleet useina vuosina mukana Kelpo-hankkeessa, jossa on saatu hyviä erityisopetuksen käytänteitä eri kouluille. Lohjan kaupungissa erityisopetusta toteutetaan lähikouluperiaatteella. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa erityisoppilaat pyritään integroimaan olemassa oleviin ryhmiin. Tärkeää on tuolloin panostaa riittävän varhaiseen tukeen ja tukea opettajien työtä. Lisäksi kaupungissa on ns. yhteisiä Y-luokkia Tytyrin ja Ojamon alakoululla. Tytyrin ja Anttilan kouluilla on keskitetty ns. valmistava opetusta ja S2-opetusta. Syksystä 2015 aloittaa koululla maahanmuuttajaopetus, kun kaupunki vastaanottaa pakolaisia. Ojamon koululla on Aurinko-luokka ja ns. etuluokka. Yläkouluopetus toimii pääosin inkluusio-periaatteella. Anttilan koulussa toimiva K-luokka on kaupungin ainut yhteinen luokka. Oppilaat ohjautuvat sinne psykologitiimin kautta, mikä jo kertonee siitä, että luokan oppilaat eivät kehitys- ja oppimisvaikeuksiensa kanssa pärjää edes koulujen erityisopetuksen pienryhmissä. Luokka on tasoltaan tavallisen erityisopetuksen ja varsinaisen erityiskoulun välimaastossa ja oppiminen tapahtuu hyvin moninaisia keinoja käyttäen. Lohjan kaupungissa on lisäksi Jalavan erityiskoulu, jossa on oppilaita 66. Opetusmenetelmiä on hyvin monenlaisia, kaikki menetelmät tukevat toisiaan ja pohjautuvat ensisijaisesti oppilaiden kokemukselliseen oppimiseen. Koulun aikuiset antavat ohjaavaa opetusta. Kaupungin yhteisillä erityisluokilla annetaan pienryhmäopetusta. Opetuksessa korostetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja sosiaalisten taitojen opettelua sekä huomioidaan oppilaan erityistarpeet. Samalla pyritään oppilaan kokonaistilanteen selkiyttämiseen ja mahdollisen ei-toivotun käyttäytymisen pysäyttämiseen. Pidemmän aikavälin tavoitteena on antaa oppilaalle taidot ja edellytykset toimia erilaisten ryhmien jäsenenä sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja voimavaransa. Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät ovat liitteenä ( ). Perusopetuksen oppilastilastossa on eriteltynä myös erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat. Lohjan kaupunki hakee erityisavustusta vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta, tai autismin kirjon diagnoosi. Valtion erityisavustuksella katetaan 80 % vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kokonaiskustannuksista (kohta 2). Erityisavustuksen jakoperusteena tullaan käyttämään opetuksen järjestäjien esi- perus- ja 11

13 lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden kokonaismääriä sekä vaativan erityisopetuksen tarvetta. Liitteenä ovat esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmäärät ( ). Seuraavassa on suunnitelma kolmen kohdan osalta erikseen Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Erityisopetuksen laadun kehittämiseen Avustus halutaan kohdentaa erityisesti 1. Sosiaalisesti ja tunne-elämältään haastavien oppilaiden tukeminen lähikouluissa Valtionavustuksella halutaan tukea lähikoulujen mahdollisuutta tukea omassa koulussa oppilaita, joilla on käyttäytymiseen, uhmakkuuteen ja tunne-elämään liittyviä ongelmia. Nyt Lohjalla on 5 kaupungin yhteistä erityisluokkaa näitä oppilaita varten. Erityisluokat ovat keskittyneet kaupungin keskustaan ja kuntaliitosten myötä matka kunnan reuna-alueilta keskustaan on pitkä, joten erityisluokat eivät palvele tasapuolisesti kaikkia kunnan oppilaita. Osa oppilaista hyötyy kiinteästä pitkäjänteisestä työstä erityisluokalla, mutta osa luokista on tarkoitus muuttaa tukijaksoluokiksi. Tämän muutoksen tukemiseksi opettajat ja avustajat tarvitsevat koulutusta työparityöskentelystä ja käyttäytymisen, tunne-elämän ja sosiaalisten suhteiden haasteista. Uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan on tarkoitus rakentaa uusi malli vaativat erityisopetuksen järjestämiseen ja osin purkaa olemassa olevia erityisluokkia. Tämän toiminnan tukemiseksi järjestetään koulutusta ja palkataan avustajia Jalavan koulun ja kaupungin yhteisten luokkien sekä yleisopetuksen integraation sujumiseksi sekä esiopetuksen ja alkuopetuksen sujumiseksi. 2. Monimuotoiset oppimisvaikeudet / kehitysvammadiagnoosi sekä autisminkirjon ongelmat lähikouluissa Kehitysvammadiagnoosi tehdään nykyään usein vasta koulun alettua ja näin koulun aloituksen kynnyksellä oikeaa koulumuotoa joudutaan tarkasti pohtimaan. Myös laaja-alaiset oppimisvaikeudet edellyttävät opettajailta ja avustajilta osaamista. 3. Luokka-asteiden 7-9 koulunkäynnistä syrjäytyneet KOULUTUS 12

14 Kustannukset muodostuvat koulutuskustannuksista sekä koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannuksista AVTEKKI-toimintamalli: Vaativat haastavan käyttäytymisen tilanteet ja niiden turvallinen hallinta 3 AVEKKI-koulutusta (opettaja ja avustaja-pari ja iltapäivätoiminnan ohjaaja) Keskuspuiston ammattiopisto, Savonia, kunkin koulutuksen kesto 2 pv + 1 pv (2 koulutuskokonaisuutta AVEKKI-toimintamallissa annetaan työntekijöille ja työyhteisöille valmiuksia ennakoida ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutuksessa hankitaan valmiuksia lapsen haastavan käyttäytymisen ennakointiin ja hallintaan. esiopetus 3 lk lk 6. lk lk koulutukset + matkat ja yöpymiset = Opettaja - avustaja yhteistyö oppilaan tukena Koulutuskeskus Onerva 1 pv Yhteensä Jokaiselle yläkoulualueelle oma koulutus 6 x 1500 = 9000 Koulutusten mm. ratkaisukeskeisen koulutuksen ja kouluchoach järjestäminen Lähtökohtana on, että alueiden koululla olisi valmiuksia ennakkoluulottomasti löytää ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin. Edellä mainittujen alueiden kouluille järjestetään erilaista koulutusta, mm. ratkaisukeskeistä koulutusta jatketaan niin rehtorille kuin henkilökunnallekin. Alustavasti lohjalaiset ovat tutustuneet Lappeenrannan vastaaviin koulutuksiin ja sieltä on saatu ohjeistusta ja kuultu hyvistä kokemuksista. Mari Routti on käynyt esittelemässä Lappeenrannan järjestelyitä myös Lohjalla. Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa koulutus järjestetään oman työn tueksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aluksi kahtena osana kolmen alueen kouluille.. Koulutuksesta saa valmiuksia auttaa lasta tai nuorta, jolla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeinen työote on voimaannuttava sekä työntekijän että lasten ja nuorten näkökulmasta. Hahmotelmaa sisällöksi Ratkaisukeskeinen ohjaus 13

15 Ratkaisukeskeinen ohjaus on luonteeltaan voimaannuttavaa ja toiveikasta. Ohjauksessa etsitään voimavaroja ja ratkaisuja. Ohjaustilanteessa ongelma rajataan ratkaistavaksi ja rajauksessa käytetään avoimia kysymyksiä. Ohjattava on subjekti, toimija. Ohjaaja auttaa oppilasta löytämään vahvuutensa ja painotetaan hänen mahdollisuuksia. Ongelmanratkaisu on prosessi, minkä takia luodaan myönteisiä odotuksia. Pieni muutos oppilaan toiminnassa kerrallaan riittää. Ongelman ratkaisu etenee seuraavasti: Tullaan tietoiseksi ongelmasta Puretaan ongelmatilanteen aiheuttamat tunteet Selvitellään ongelman syitä Asetetaan ongelmaratkaisulle tavoite Laaditaan ratkaisusuunnitelma Seurataan ratkaisuprosessia ja ylläpidetään prosessia Arvioidaan prosessia Ongelmia ratkaiseva systeemi Koulun tulisi hyväksyä kaikki jäsenensä ja huolehtia sekä aikuisten että lasten hyvinvoinnista ja kasvusta. Koulua voidaan tarkastella yksilöiden muodostamana kokonaisuutena, jonka tila riippuu yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Esim. kiusaaminen on ryhmäilmiö. Kun tarkastellaan koulua systeeminä, tutkitaan kaikkien koulun ihmisten keskinäistä riippuvuutta ja vuorovaikutusta. Koulussa toimivilla ihmisillä pitäisi olla ainakin jossain määrin yhteiset arvot ja tavoitteet sekä tietoisuus kuulumisesta ryhmään. Oireet ja ristiriidat ovat muutoksen edelläkävijöitä ja niitä tulee käyttää hyväksi muutoksen käynnistämiseksi. Tilanteen uudelleen määrittelyssä oirekäyttäytyminen nähdään myönteisenä. Ainoa todellisuus, jonka tiedämme, syntyy havaintojen tekijän ja kohteen vuorovaikutuksessa. "Tee jotakin, että asioissa tapahtuisi käänne parempaan. Toisen tekemä ratkaisu ei ole siirrettävissä toiseen tilanteeseen. Asioihin ei ole vain yhtä oikeaa näkökulmaa. Pieni muutos on riittävä. Ennaltaehkäisevää ohjausta Ennaltaehkäisevän ohjaustyöt tavoitteena on suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia, varmistaa kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus, tukea yksilön ja yhteisön toimintakykyä, oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain ja edistää välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. 14

16 Ohjaustyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille Kustannukset: RATKES-koulutusta räätälöitynä prosessikoulutuksena avustajille ja erityisluokanopettajille (3 pv) Kouluchoach koulutus Koulutus suunnataan yläkouluissa työskenteleville 6 x 2500, yhteensä Oppilashuolto ja työnohjaus Moniammatilliset seminaaripäivät opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstölle (3 pv) x = Mun sieluun sattuu - oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen koulussa Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat tie toisen luo (kumppanuudet) Perhekoulun rakentaminen Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena (Sanna Alila KM) lk aineenopettajat (10 tapaamista) ja erityisluokanopettajille (10 tapaamista) 3000 sekä Jalavan koulun henkilöstölle (eritysluokanopettajat ja avustajat) 2 ryhmää 20 tapaamista/ryhmä) Verme -ryhmää opettajille ja avustajille (vertaismentorointi-toiminnan käynnistäminen Lohjalla, opettajia on koulutettu vertaismentoroinnin ohjaajiksi 100 x 10 tapaamista = ; 3x3000 = 9000 Yhteesä Opetusta tukevaa muuta koulutusta Taidepedagogiikka-koulutusta (draama, musiikki, kuvataide, liikuntailmaisu) 6 x 3 h = 18 h Laaja-alaiset oppimisvaikeudet / monimuotoiset kehityshäiriöt / kehitysvammaisuus ja onnistuneet opinpolut (1 pv)

17 Työvälineitä Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen (2 pv) Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet mitä haasteita oppimiselle? (2 pv) 3000 Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena, esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajille (2500 ) Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa keinona yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäkoko (NMI-kouluttajaksi ja mallia Muuramen Mäkelänmäen koulun Leikarin yksikössä toteutettavasta Teholuokkamallista) 1500 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet / monimuotoiset kehityshäiriöt / kehitysvammaisuus ja onnistuneet opinpolut 3000 Koulutusta aamu- ja iltapäivätoimintaan kokonaiskoulupäivän rakentamiseksi 1500 Yhteensä Siirtymävaiheet sujuviksi (7000 ) Varhaiskasvatuksesta perusopetukseen yhdessä saattaen Koulutus käsittelee pidennettyyn oppivelvollisuuteen ottamista, erityisen tuen prosesseja ja opetuksen järjestelyitä siirryttäessä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Kohderyhmänä on opinpolkua järjestelevä moniammatillinen henkilöstö. Kohti toista astetta erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen haasteet Koulutuksessa keskitytään asioihin, jotka pitää ottaa huomioon erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan valmistelussa toiselle asteelle. Aiheita ovat toisen asteen jatkomahdollisuudet sekä erityisopettajan ja opinto-ohjaajan rooli saattaen vaihtamisessa. Lukuintoa ja mediatietoisuutta kaikille: Tukea kieleen ja kommunikaatioon (3000 ) Kielellisten taitojen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa Koulutuksessa tarkastellaan lapsen kielellisten taitojen kehittymistä ja monipuolista tukemista esi- ja alkuopetuksessa. Kielellisten taitojen tukemista tarkastellaan vuorovaikutuksen, nimeämisen, äidinkielen ja matemaattisten valmiuksien kannalta. Koulutuksessa tutustutaan myös hyviksi havaittuihin materiaaleihin ja menetelmiin toiminnallisesti käytännön harjoittein. Lukusujuvuus ja luetun ymmärtäminen Koulutuksessa tutustutaan lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen vaikeuksien taustatekijöihin ja ilmenemismuotoihin. Koulutuksessa annetaan osallistujien käyttöön keinoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden lukemisen sujuvuutta sekä luetun ymmärtämisen taitoja esimerkiksi luetun ymmärtämisen strategioiden opettamisen kautta. 16

18 Luetun ymmärtäminen TVT:n keinoin Koulutuksessa käsitellään keinoja, vinkkejä ja strategioita luetun ymmärtämisen tukemiseen sekä keinoja ja menetelmiä tieto- ja viestintätekniikan yhdistämisestä niihin. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä luetun ymmärtämisessä harjoitellaan käytännössä. Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena Koulutuksessa paneudutaan tukiviittomien opettamiseen ja hyödyntämiseen kommunikaatiossa. Koulutuksessa perehdytään myös kuvakommunikaation mahdollisuuksiin (mm. struktuurista kommunikaatioon, visuaalinen materiaali, kommunikaatiokansiot). Apua käyttäytymiseen ja elämänhallintaan (1500 ) Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja opettaminen Koulutuksessa käsitellään sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittymistä, opettamista ja tukemista. Lisäksi tutustumme sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettäviin materiaaleihin kuten sosiaalisiin kuvatarinoihin ja sarjakuvitettuun keskusteluun sekä kognitiivis-affektiivisiin harjoituksiin. Neuropsykiatriset erityisvaikeudet NEPSY-pohjaista koulutusta opettajille ja avustajille (2500 ) Yleisimpiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat autismikirjon häiriöt kielenkehityksen erityisvaikeus ("dysfasia") Touretten oireyhtymä sekä ADHD ja ADD -häiriöt. Tutustutaan Nepsy-tukitiimin työmuotoihin neuropsykiatrisissa (nepsy) lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteissa. Nepsy-tukitiimi palvelee lapsia, nuoria ja heidän perheitään sekä heidän kanssaan työskenteleviä työntekijöitä. Yhteenveto: Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Koulutukset kokonaiskustannu s ( ) haettu määräraha ( ) omavastuu ( ) AVTEKKI-toimintamalli: Vaativat haastavan käyttäytymisen tilanteet ja niiden turvallinen hallinta Koulutusten mm. ratkaisukeskeisen koulutuksen ja kouluchoach järjestäminen Oppilashuolto ja työnohjaus Opetusta tukevaa muuta koulutusta Siirtymävaiheet sujuviksi Lukuintoa ja mediatietoisuutta kaikille: Tukea kieleen ja kommunikaatioon Apua käyttäytymiseen ja elämänhallintaan

19 Neuropsykiatriset erityisvaikeudet NEPSY-pohjaista koulutusta opettajille ja avustajille Yhteensä Kustannukset muodostuvat koulutuskustannuksista sekä koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannuksista 3.4. Suunnitelma koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi Hakuvaatimukset 1) Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien esija perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, autismin kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Suunnitelma koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Avustajia esitetään palkattavaksi haastaviin nivelkohtiin kaikissa nivelissä, eskari - alkuopetus, alakoulu yläkoulu, yläkoulu II-aste ja yleisopetus haastava erityinen tuki (yhteiset luokat, tukijaksot). Tarvitaan yhteensä 6 avustajaa, palkkakustannukset yhteensä euroa. Avustajat sijoittuvat jokaiselle yläkoulualueelle, eivät sijoitu välttämättä tiettyyn yksikköön, vaan lasten tarpeiden muukaan. Erityisesti avustajia tarvitaan esiopetuksen ja alkuopetuksen jatkumoon, yhteisille y-luokille ja Anttilan koulun K-luokalle, joka on kaupungin ainut yhteinen yläkoululuokka sekä Jalavan kouluun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Oppilaat ohjautuvat y-luokille psykologitiimin kautta, mikä jo kertonee siitä, että luokan oppilaat eivät kehitys- ja oppimisvaikeuksiensa kanssa pärjää edes koulujen erityisopetuksen pienryhmissä. Luokka on tasoltaan tavallisen erityisopetuksen ja varsinaisen erityiskoulun välimaastossa ja oppiminen tapahtuu hyvin moninaisia keinoja käyttäen. Omavastuuosuus on 50 % eli euroa, jolloin haettava avustus on euroa. Liitteenä on esi- ja perusopetuksen avustajatilanne Perusteluna Oppimaan oppiminen ja oppimismotivaation kasvattamiseen oppimaan oppimiseen liittyvää koulutusta rehtoreille ja koko opetushenkilöstölle (opettajat, avustajat). On tärkeä saada koulun johto opettajien ohella sisäistämään oppimaan oppimisen merkitys oppilaiden tulevaisuuden kannalta. Myös koulunkäyntiavustajien rooli oppimaan oppimisessa on tärkeä. 18

20 Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen esiopetuksessa esiopetukseen tarvitaan henkilöä (psykiatrinen sairaanhoitaja), joka on mukana arjessa tukemassa lasta ja henkilöstöä haastavissa tunne-elämään liittyvissä vaikeuksissa sekä tuomassa osaamista psyykkisen tuen järjestämiseen yhteisössä Ohjauksen vahvistaminen koulupudokkuuden ehkäisemiseksi yläkouluille tarvitaan yhteinen ns. koulu coach, joka nopeasti pystyy tarttumaan matalalla kynnyksellä poissaoloihin ja niiden syihin yläkouluissa. Mitä pitempään oppilas on poissa, sitä vaikeampi häntä on saada takaisin kouluun. Ongelma on nopeasti kasvava ja yhteinen kaikille Lohjan yläkouluille. 4. Yhteenveto toimenpideohjelmista Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Kustannukset yhteensä ( ) Haettu avustus ( ) Omavastuu ( ) Koulunkäyntiavustajien palkkaukseen Yhteensä Liitteenä ovat esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät ( ), avustajatilanne sekä yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma.. 19

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki 13.3.2015

Lohjan kaupunki 13.3.2015 Lohjan kaupunki 13.3.2015 Sisällys Lohjan kaupungin suunnitelma esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen 2 1. Valtion erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv )

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv ) Alakoulut 6.2.2015, kartta 1/2 (pohjoinen) 5 6 3 4 2 9 7 8 1 1 Karjalohjan koulu 2 Sammatin koulu 3 Oinolan koulu 4 Hyrsylän koulu 5 Pusulan koulu 6 Ikkalan koulu 7 Pullin koulu 8 Lehmijärven koulu 9 Karstun

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA 2015 Lohjan kaupunki 23.1.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA... 3 2.1. Esiopetus... 3 2.2. Perusopetus... 3 2.2. Oppilassuunnitteet... 4 2.3. Koulurakennusten kunto/toiminnallisuus...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun käynnin tuki

Oppimisen ja koulun käynnin tuki Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / Valteri-koulu Oppimisen ja koulun käynnin tuki Erityisasiantuntemus: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET 24.3.2015 Jussi Pihkala Yhteisiä tavoitteita - Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen Oppilaan oikeus saada perusopetusta - Varhainen tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Kaupunginhallitus 49 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 17.02.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI-JA ALKUOPETUS TOHOLAMMILLA, OPETUSSUUNNITELMA

VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI-JA ALKUOPETUS TOHOLAMMILLA, OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI-JA ALKUOPETUS TOHOLAMMILLA, OPETUSSUUNNITELMA 1. Vuosiluokkiin sitomattoman alkuopetuksen määrittely Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määritellään vuosiluokkiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet Suomenkielinen varhaiskasvatusja 90 30.11.2016 opetuslautakunta Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet 974/02.05.01.00/2013 Suomenkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa kehittämisryhmän loppuraportti Vantaa KT, Opetusneuvos Jussi Pihkala

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa kehittämisryhmän loppuraportti Vantaa KT, Opetusneuvos Jussi Pihkala Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa kehittämisryhmän loppuraportti 7.9.2017 Vantaa 12.10.2019 KT, Opetusneuvos Jussi Pihkala MISTÄ LÖYTYY? Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Kehittämisryhmän

Lisätiedot

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Kehittämisryhmän loppuraportti ja sen ehdotukset

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Kehittämisryhmän loppuraportti ja sen ehdotukset Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Kehittämisryhmän loppuraportti ja sen ehdotukset Valtakunnalliset LAPE-päivät 22.11.2017 KT, Opetusneuvos Jussi Pihkala Ryhmän tehtävänä oli: - tuottaa määrällistä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Helsinki, 26.4. 2012 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola (Haukkarannan ohjauspalvelut) KM, erityisluokanopettaja Tiina

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Vaativan erityisen tuen kehittäminen

Vaativan erityisen tuen kehittäminen Vaativan erityisen tuen kehittäminen Oppimisen Tuen Foorumi 20.4.2017 KT, Opetusneuvos Jussi Pihkala Vaativan erityisen tuen käsitteestä (Elina Kontu, Terhi Ojala, Henri Pesonen, Raija Pirttimaa) Vaativaa

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016 Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma Koulujen kohtien toimenpiteet Joulukuu 2016 Lähtökohdat, Työn keskiössä oli alakoulujen kohtien liikenneturvallisuustoimet, Työn aikana vierailtiin kaikkien käytössä

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen työryhmän kuulumiset

Opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen työryhmän kuulumiset Opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen työryhmän kuulumiset Kirsi Lamberg Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö Työryhmän asettamisen

Lisätiedot

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 06.05.2015 Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus 316/12.00.01/2013 KOPLK 06.05.2015 52 Lähtökohta Hyrsylän koulun vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen koskien

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 51/2011 12.4.2011 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden näkymät Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät Pirjo Koivula Opetusneuvos Helsinki, 16.11.2007 11 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot