Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten"

Transkriptio

1 Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten palveluista Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti kehittämispäällikkö; lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö 14/10/2010 1

2 Minkä on muututtava tt Suurin, kallein ja tuhoisin ongelma yhteiskunnassamme on nuoren jääminen ilman mahdollisuutta osallistua ja merkitä 14/10/2010 2

3 Minkä on muututtava tt Vähintään nuorta vaarassa jäädä syrjään opinnoista ja työelämästä, ulkopuoliseksi määrä ä lisääntyy vuosittain i yli tuhannella nuorella joka päivä kymmenen nuorta jää pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle ttö ll Jokainen syrjään jäävä tulee maksamaan yhteiskunnalle arviolta miljoona euroa kuluina epäsuorat kulut vielä suuremmat inhimillinen hinta mittaamaton 14/10/2010 3

4 Syrjäytyminen - vai syrjäyttäminen Sanana syrjäytyminen viittaa väärällä tavalla yksilön omaan toimintaan Syrjäytyminen on seuraus toistuvista kokemuksista siitä, ettei saa tukea ja apua oma mahdollisuus merkitä jää kokematta syrjäytyminen siirtyy sukupovesta toiseen kierre täytyy katkaista koska se voidaan katkaista Sallimalla syrjäytymisen yhteiskuntamme näivettyy sosiaaliseen ja taloudelliseen verenvuotoon Jukka Mäkelä 4

5 Syrjäytymisen ehkäisy 90-luvun politiikka todisti että kehitystä tukevalla ja ehkäisevällä toiminnalla on merkitystä Jukka Mäkelä 5

6 90-luvun ratkaisuja lapsiperheille Neuvolan perhevalmennusta karsittiin vanhemmuuskoulutuksella on osoitettu olevan ongelmia ehkäisevä ä vaikutus Neuvolan kotikäyntejä vähennettiin kotikäyntien lisääminen vähentää lasten myöhempiä mielenterveys ja käytösongelmia Oppilashuoltoa supistettiin lapset, nuoret ja perheet haluaisivat saada avun koulussa nopea avun saanti parantaa vaikuttavuutta dramaattisesti i Jukka Mäkelä 6

7 Ratkaisujen seuraukset Erityisopetuksessa olevien lasten määrä kasvoi kaksinkertaiseksi Kodin ulkopuolelle l ll sijoitettujen it tt j lasten määrä ä kasvoi kaksinkertaiseksi Lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito lisääntyi kolmin - nelinkertaiseksi sekä avokäynnit että sairaalahoitopäivät Näistä koostuvat kalliit erityispalvelut Jukka Mäkelä 7

8 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret (siis 0-20 vuotiaat) Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset niistä huostaanotettuina tai kiireellisesti sijoitettuina Lähde: Lastensuojelu 2008,Thl Ismo Linnosmaa 8

9 Erityisopetuksessa olleiden osuus luokka-asteittain i 12 % Lähde: Tilastokeskus OPH:n raportointitietokanta ROPTI ja WERA 14/10/2010 9

10 Psykiatrian potilaat vuoden aikana ikäryhmittäin tuhatta asukasta kohden Lähde: THL, Hoitoilmoitusrekisteri (Hilmo) 14/10/

11 Psykiatrinen osastohoito/ pojat tytöt 7-12 pojat tytöt pojat tytöt Lähde: Sotkanet 14/10/

12 Lapsiperheiden korjaavien palveluiden menot 2000 luvulla ( asukkaan kaupunki), milj. Lähde: Veijo Nevalainen, THL Jukka Mäkelä 12

13 Sektorien väliset rajat esteenä Sosiaali- ja terveystoimi, sivistys- ja nuorisotoimi Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatria ja päihdetyö Perusterveydenhuolto ja erityistaso Perheiden kannalta palvelut ovat hajallaan neuvola, kouluterveydenhuolto, koulupsykologi ja kuraattori; perheneuvolat; eri toimijoiden perhetyö, lastensuojelu, nuorisotoimi; päihdepalvelut; kolmas sektori, seurakunnat ja yhteisöt Hoidetaan yksittäisiä ongelmia, Ei edistetä pärjäävyyttä ja tervettä sosiaalista kehitystä Kenen asia on ennaltaehkäisevä lastensuojelu 13 14/10/

14 Meidän on ajateltava rajojen yli Palvelujärjestelmä j on lohkoutunut - elämä ei ole lohkoutunutta Sektori A Sektori B B Yksikkö B1 Yksikkö B2 Yksikkö B3 monialainen ja monihallinnollinen kehittäminen on välttämätöntä Ysikkö A1 Yksikkö A2 Yksikkö A3 Lapsiperheen p arki kuva mukaillen: Tom Arnkil, THL 14/10/

15 Miksi ehkäisevään työhön ei sijoiteta tarpeeksi? 1. Ei uskota sen mahdollisuuksiin ehkäiseväisyyttä itsessään pidetään hyvänä, mutta yhtäkään ratkaisua ei nähdä tehokkaana 2. Uskotaan, että sen hyöty tulee liian myöhään 3. Arvellaan, että joku muu siitä saa hyödyn monialainen johtaminen tuo hyödyn y näkyviin 4. Syrjäytymisen polkuja ei tunneta ehkäisy alkaa liian myöhään tai jatkuu liian vähän aikaa ehkäisy on väärin suunnattua tai liian kapea-alaista Jukka Mäkelä 15

16 Ehkäisyn mahdollisuudet d Yksittäisilläkin monialaisilla ratkaisuilla on suuri vaikutus Jukka Mäkelä 16

17 Vij Veijo Nevalainen li THL Jukka Mäkelä 17

18 Ajattelun on muututtava tt Meillä on pois lähettämisen kulttuuri Jukka Mäkelä 18

19 Palvelupolku / hoitoketju -ajattelu Yksi palvelu toisensa jälkeen perheneuvola/ oppilashuolto Lapsi/nuori kotona / päivähoidossa / koulussa psykiatrian pkl/ lastensuojelun avohuolto psyk.osasto/ sijoitus Kuka siirtyy? lapsi tai nuori, ehkä yksi vanhempi Kehitykseen osallistuva ympäristö ei siirry Tytti Solantaus 19 19

20 Nykytieteen malli lapsen kehityksestä ja sen häiriintymisestä ii i tä Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa monitahoisen ja - tasoisen ympäristön kanssa ulkoisesta syntyy yy sisäinen Arjen kanssakäymisistä läheisten kanssa syntyy sisäisiä rakenteita ja kykyjä kotona, päivähoidossa, koulussa, kaveripiirissä, netin ääressä Lapsen ja nuoren kehitys sen tukeminen ja ohjaaminen sen häiriintyminen ja paraneminen tapahtuvat suhteessa ympäristöön ja siinä oleviin ihmisiin kanssa 14/10/2010 Tytti Solantaus 20

21 Kasvun tukeminen on läsnäoloa omana itsenään Lapsen tai nuoren näkemistä erityisenä utelias kiinnostus lapsen todellisuuden hyväksyminen arvon ja merkityksen antaminen toihan meni tosi hyvin sinä olet kiva tyttö/poika Kunnioittamista vastuun ottamista omista virheistä nyt en tainnut kuunnella nyt olin liian ankara Myötä tuntemista sinulla on ollut tosi rankkaa olipa ihana tarina Yhteistä ääneen ajattelemista ennakoimista, i purkamista ja kiittämistä i ä Esityksen nimi / Tekijä 21

22 Kehitysympäristöt i töt ja palvelut l Kehitysympäristöjen i töj voimavarat ja tarpeet t jääneet vähälle huomiolle Tarvitaan uusia työmenetelmiä ja malleja sekä uudistuvaa ajattelua häiriökeskeisyydestä iök k i kehityskeskeisyyteen k k i t dialogiset verkostotyön menetelmät synnyttävät uusia voimavaroja aktiivisen vuorovaikutuksen menetelmät lisäävät läsnä olevan aikuisen tukea intensiiviset moniammatilliset avohoidon menetelmät hoitavat vaikeassakin kriisissä 14/10/

23 Visio hyvästä lasten ja nuorten kehitystä tukevasta työstä Lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa tuen ja avun niissä ympäristöissä, joissa he luonnostaan ovat Ongelmien ja häiriöiden ilmaantuessa tuetaan ensisijaisesti kehitysympäristöjä, jolloin lapsia ja nuoria ei hoidettaisi erillään heille luonnollisesti kuuluvista ihmissuhteista ja arkisista toimista 14/10/

24 Tuki lapsille, nuorille ja heidän kehitysympäristöille Koti / Päivähoito/Koulu äh i Vapaa-ajan sijaishuolto ympäristöt Peruspalvelut Internet

25 Tuki lapsille, nuorille ja heidän kehitysympäristöille Koti / Päivähoito/Koulu äh i Vapaa-ajan sijaishuolto ympäristöt Ongelmia, joiden kanssa ei pärjätä Peruspalvelut Internet

26 Tuki lapsille, nuorille ja heidän kehitysympäristöille Koti / Päivähoito/Koulu äh i Vapaa-ajan sijaishuolto ympäristöt Ongelmia, joiden kanssa ei pärjätä Peruspalvelut Internet Erityispalvelut

27 Miten suunnata muutosprosessia yhtenäiseen suuntaan Yksittäiset hankkeet eivät ole toimineet Valmiita ratkaisuja ei ole Tarvitaan kansallista keskinäisen kuuntelemisen kulttuuria 14/10/

28 KASTE - Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma i hj Lakisääteinen kehittämisen ohjaustyökalu Viisi aluejohtoryhmää, jotka kokoavat paikalliset aloitteet kaikilla alueilla lasten ja nuorten teema noussut esiin Valtionavustukset suunnataan hyvinvointia vahvistavaan ja eriarvoisuutta vähentävään työhön tukee kuntia uuden lastensuojelulain toteuttamisessa luo uudenlaisia palveluita monialaisella koulutuksella sekä johtamisen että työn menetelmien kehityttävä

29 Lasten, nuorten ja perheiden Kaste Uudistetaan lasten ja nuorten ja lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena siten, että peruspalveluja kehitetään kokoamalla yhteen kehitystä tukevat, ongelmia ja häiriöitä ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen, erityispalveluja kehitetään tukemaan peruspalveluja erilaisilla työmenetelmillä ja palvelut tuodaan suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöihin

30 KASTE -rahoitus Siirtomääräraha, jolla aloitetaan muutosprosessi muutoksen ymmärretään vievän kymmeniä vuosia Valtionavustuspäätös / Lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen Itä- ja Keski- Suomessa Remontti - lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa Tukeva - lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa

31 Valtionavustuspäätös / Etelä-Suomen Lapsen ääni -kehittämisohjelma Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kehittämishanke Kasperi Valtionavustuspäätös / Lapset ja perheet Kaste II Remontti II Tukeva II lasten, nuorten ja perheiden Kaste-prosesseille myönnetty yhteensä

32 Valtakunnallinen verkkopalvelu Kasvun kumppanit Lasten hyvinvointia vahvistamassa Avattu lokakuussa

Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa

Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa Lapset, lapsiperheet ja lama 90-luvun laman aikana kunnissa supistettiin lasten ja lapsiperheiden peruspalveluja Laman jälkeen lasten ja nuorten erityispalvelujen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaarinan kaupunki Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja palvelujen toimivuus v. 2009 2.1

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Inari - vahva lapsistaan

Inari - vahva lapsistaan Valtuuston 17.11.20 10 hyväksymä Inari - vahva lapsistaan Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2010-2013 INARI i-,t n.+.itas Irenrt.: cvs:.

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot