LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY"

Transkriptio

1 LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 THE CENTRE FOR CREATIVE PHOTOGRAPHY 1

2 Luovan valokuvauksen keskus toimii alueellisena valokuvakeskuksena Keski- Suomen maakunnasta käsin. Yhdistys järjestää ja organisoi näyttelytoimintaa, kansainvälistä toimintaa ja koulutustoimintaa. Verkostojen avulla toiminta käsittää myös alueellisten valokuvakeskusten yhteistyön, paikallisen sidosryhmien kanssa toimimisen, ja kansainvälisen yhteistyön luotujen verkostojen kautta. Valokuvakeskus sijaitsee Jyväskylän Matkakeskuksen läheisyydessä olevissa Veturitallien tiloissa, jossa yhdistyksellä on ajanmukaiset toimitilat, ja ensiluokkaiset työskentelyolosuhteet sekä analogisen kuin myös digitaalisen valokuvan tekemiseen. Toimitilat jaetaan edelleenkin Jyväskylän grafiikkakeskuksen kanssa. Uuden gallerian nimi on RATAMO. NÄYTTELYTOIMINTA Paikallinen näyttelytoiminta jatkuu pääosin Galleria Ratamon tiloissa. Tilat ovat Jyväskylän kaupungin vuokratiloja, ja yhdistys käyttää niitä yhdessä Grafiikkakeskuksen kanssa. Galleriaan voi hakea näyttelyaikaa vuosittain elokuussa. Valokuvakeskus järjestää näyttelyitä myös muualla, ja yhteistyö Jyväskylän taidemuseon, Keski- Suomen museon ja alueen gallerioiden kanssa jatkuu. Tässä suhteessa aktiivinen vuosi 2014 tarjoaa loistavan lähtökohdan. Valokuvakeskukselle vuonna 2013 palkattu toiminnanjohtaja rakentaa Jyväskylään uutta kansainvälistä näyttelyä ja tapahtumaa työnimellä uusilumo. Siinä yhdistetään vanhat Graphica Creativa ja LUMO trinniaalit. Tapahtuma tullaan järjestämään aina 2,5 vuoden välein, jolloin se sijoittuu vuorokerroin vuoden valoisimpaan ja vuoden pimeimpään ajankohtaan. Hankkeesta jätetään hakemus Suomen kultuurirahastolle Ensimmäinen kokonaisuus valmistuu Veturitalleille kesällä Gilles ja Nicole Perrinin maaseutuprojekti, joka tuotti materiaalia yli 50 maatilalta, on viivästynyt. Keskus on sopinut irlantilaisen Sirius Art Centerin kanssa yhteisnäyttelystä ja Perrinien residensseihin perustuvasta kirja- projektista. Uutena osallistujana hankkeeseen on liittynyt WB- valokuvakeskus Kuopiosta. Näyttely toteutuu vuoden 2015 aikana, ja kirja tuotetaan vuoden 2014 aikana julkaistavaksi samaan aikatauluun näyttelyn kanssa. Galleria Ratamolla on mahdollista jakaa galleria kahdeksi erilliseksi näyttelyksi ja valokuvakeskuksen näyttelyiden määrä omassa galleriassa kasvaa esillä on seitsemän omaa näyttelyä ja kaksi yhteisnäyttelyä Live Herring tapahtuman ja grafiikkakeskusksen kanssa. Näyttelyehdotusten deadline oli lokakuun lopussa, ja hallitus valitsee niistä 3-4 näyttelyä marraskuussa. Galleria Ratamon alustava näyttelyaikataulu valokuvakeskuksen osalta: Live Herring kutsunäytely hakemusten pohjalta hakemusten pohjalta hakemusten pohjalta KANGAS - projekti ll Nobuyuki Kobayashi: Portrait of Nature Myriads of Gods 2

3 Kankaan dokumentaatio Valokuvakeskus käynnisti kaksivaiheisen hankkeen historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän alueen luonteen, identiteetin ja muutoksen tulkitsemiseksi valokuvataiteen avulla. Olemme valinneet ehdotuseten pohjalta hankkeeseen viisi Jyväskylän alueella asuvaa valokuvaajaa. He ovat: Mikko Auerniitty, Jussi Jäppinen, Martti Kapanen, Jyrki Markkanen ja Rune Snellman. Valitut valokuvaajat tuottavat alueella vuoden kuluessa omat projektinsa, joiden pohjalta järjestetään laaja valokuvataiteen näyttely syyskuussa Projekti jatkuu alueen kehityksen dokumentointina aina sen valmistumiseen asti luvulla. Näyttelyn materiaalista tuotetaan kuvateos. Projektin lähtökohtana on, että Jyväskylän kaupunki ja muut yhteistyötahot, sekä alueen tulevat toimijat voivat hyödyntää projektin kuvastoa, ja myös valokuvaajien muuta tuotantoa alueelta sovittuja kuvakorvauksia vastaan. Näin kehittyvän alueen tulevatkin toimijat voivat lunastaa kuvia käyttöönsä, kun tarvetta ilmenee. Näin myös osallistuville kuvaajille koituu mahdollisuus myydä työtään vielä vuosikausia varsinaisen projektin päätyttyä. Äkkigalleria- yhteisnäyttelyt Residenssiyhteistyöhön liittyen keskus jatkaa Patricia Driscoll n aloittamaa Photo Annual näyttelysarjaa, jossa käytetään kirkkopuistoa reunustavia mainosvalolaatikoita residenssin näyttelytilana. Vuoden 2014 näyttelyvieras tulee Meksikosta. Höyrygalleria Korpilahden satamassa sijaitseva Höyrygalleriaan tuotetaan 2014 kesänäyttely. Näyttely perustuu avoimeen hakuun joka kohdennetaan keskisuomalaisille valokuvaajille ja taiteilijoille. Uusi journalistinen kuva Valokuvakeskus on kutsunut kokoon nuorenpolven kuvajournalisteja, joiden kanssa julkaistaan kuratoitu ryhmänaytely. Näyttely on osa valokuvakeskuksen ja Poznanin taideyliopiston yhteistyöprojektia ja se vierailee yliopiston galleriassa syksyllä Valokuvaajien puolelta ryhmää vetää valokuvaaja Tommi Anttonen, ja näyttelyn kuraattorina toimii Kimmo Lehtonen. Kirjastogalleria Valokuvakeskuksen aloittaman Kirjastogallerian ohjelmisto elää sille tarjottujen näyttelyideoiden mukaan. Valokuvakeskus kutsuu Markus Henttosen ja kanadalaisen Louie Palun näyttelyt esiteltäväksi gallerian kevään ohjelmistossa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Valokuvakeskus ylläpitää laajaa kansainvälisen verkostoa, ja osallistuu kansainvälisen toiminnan koordinoinnin kehittämiseen alueellisten valokuvakeskusten kesken. Keskisuomalaisten taiteilijoiden mahdollisuuksiin kansainväliseen yhteistyöhön tullaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota. Yhdistys on Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelutuottaja, ja toimintaan kuuluu sekä kotimaisen että kansainvälisen residenssiohjelma. Valokuvakeskus tuottaa Jyväskylään kaksi, ja organisoi vastavuoroisesti ainakin yhden lähtevän residenssin. Jyväskylän valokuvakeskustapaamisessa päätettiin residenssitoiminnan yhteistyö- ja kehitysnäkymien tarkistamisesta johon Luovan valokuvauksen keskus osallistuu oman ohjelmansa kautta. 3

4 Poznan University of Arts. Professori Andrzej Florkowski kokoaa näyttelyä valokuvakeskukselle. Vastaavasti keskus vie uuden journalismin näyttelyn taideyliopistolle, siellä järjestettävään kansainväliseen tapahtumaan Näyttely- yhteistyö yhdistetään myös osaksi valokuvakeskuksen residenssiohjelmaa, ja keskus tarjoaa yhdelle valmistuvalle valokuvan opiskelijalle mahdollisuuden lyhyeen residenssiin puolalaisten näyttelyyn tai mobiilin kuvan hankkeeseen liittyen. Ranskan residenssin yhteyshenkilönä toimivan Gilles Perrinin kirja- ja näyttelyprojekti etenee. VB - valokuvakeskus Kuopiosta on ilmoittanut tulevansa hankkeeseen mukaan. Hankkeen päätavoite on julkaista Perrinin residenssien taiteesta kirja yhdessä irlantilaisen Sirius Art Centerin kanssa. Resurssien salliessa materiaalista kootaan näyttely,joka kiertää keskukset vuoden 2015 aikana. Näyttely kytketään residenssivaihtoyhteistyöhön niin, että Suomesta voidaan lähettää residenssivieras sekä Irlantiin että Ranskaan. Viimeinen kolmannes toimintaresurssista on varattu Äkkigalleriayhteistyöhön. Vuoden 2014 residenssitaiteilija tulee Meksikosta. tapahtuma tarkasteli suomalaisen mobiilin kuvan olemusta. Ensimmäinen näyttely esiteltiin vuoden 2013 lopussa galleria Ratamossa ja yhdistyksen Kirjastogalleriassa. Vuonna 2014 samaa ideaa jatketaan näyttelyllä. Tapahtumaa laajennetaan Itämeren maihin yhdessä Poznanin Taideyliopiston valokuvauksen opetuksen kanssa. Edellisessä kohdassa kuvaillun uusilumo- tapahtuman suunnittelua jatketaan Jyväskylän Taidemuseon, ja Grafiikkakeskuksen kanssa. Valokuvakeskuksella asiaa hoitaa palkattu toiminnanjohtaja. EU Luova Eurooppa ohjelma. Kankaan dokumentointihankkeen suunnitelmaan kuuluu, että projekti laajenee vuoden 2014 lopulla Euroopan laajuiseksi projektiksi, jossa Euroopan unionin jäsenmaissa toteutettaisiin samanlaisia valokuvaprojekteja, ja näiden tiimoilta järjestettäisiin laajempia kiertäviä näyttelykokonaisuuksia. Jyväskylällä ja Luovan valokuvauksen keskuksella olisi tällaisessa hankkeessa mahdollisuus toimia hankkeen alullepanijana ja koordinoijana. Päätös hankkeen laajudesta tehdään kun EU on julkaissut ohjelman sisällölliset ja muodolliset vaatimukset. KOULUTUSTOIMINTA Yhdistys järjestää itse työpajoja, kursseja, luentosarjoja ja näyttelyn esittelyjä. Valokuvakeskus järjestää työpaja- ja kurssitoimintaa omalle jäsenistölle ja yhteistyöorganisaatioille. Koulutusresursseiltaan vaatimattomien yhdistysten, kuten Jyväskylän kameraseuran ja Opiskelijakameroiden, tukeminen on oleellista sekä valokuvakeskuksen toiminnalle, että koko alueen valokuvauksen perinteen säilymiselle. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan kehittämään uusia opetusmuotoja eri toimijoiden, mutta ennen kaikkea alueen oppilaitosten kanssa. Yhdistys opastaa uusia jäseniä pimiön sekä atk- laitteiston käytössä. 4

5 Luennot: Jyväskylän yliopiston ja alueen oppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettyjä valokuva- aiheisia luentoja järjestetään edelleen. Luentosarjan toistuvuus tarjoaa aktiivisen lisän alueen taiteen ja kulttuurin opetukseen. Luentojen runko rakentuu edelleenkin taiteilijavieraiden ja heidän asiantuntemuksen varaan. Aloitettu yhteistyö Helsingissä aktiivisen Photo Do ry:n kanssa jatkuu. Yhteistyön tarkoituksena on ulottaminen Jyväskylään yhteisten valokuvaaja ja asiantuntija Näyttely- työskentelyesittelyjä järjestetään Galleria Ratamolla tilausten mukaan. Tässäkin erityisen tärkeä kohderyhmä ovat alueen oppilaitokset. Veturitallien muiden toimijoiden tarpeet tulevat lisäämään tätä toimintaa oleellisesti. Suosittuja Teetä taiteilijan kanssa - yleisötapaamisia jatketaan myös. Keskustelu- tilaisuudet myös lisäävät osaltaan näyttelyn kävijämäärää. Työpajat: ATK- laitteistojen perehdyttämisopetusta jäsenistölle jatketaan. Taiteilijoiden ja yhdistyksen oman käytön oheen on kehittynyt vilkas ja monipuolinen jäsenistön vedostuskäyttö, kameraseuran ja taiteilijaseuran piiristä. Jatkossa toimintaan liitetään mukaan maksullinen tulostustiedostojen viimeistelykoulutus. Tuomo Mannisen Ghettovalaisun kurssin jatkokurssi pidetään tammikuussa. Keskus on osallistunut maailmanlaajuiseen World Wide Pinhole Photography Day - tapahtumaan jo vuosia. Pinhole ryhmä jatkaa toimintaansa, ja varsinainen neulanreikäkuvauksen - kurssi toteutetaan kansainvälisen teemapäivän yhteydessä. Jalo Porkkala pitää vanhoja vedostusmenetelmiä ja digitaalista kuvankäsittelyä yhdistelevän märkälevy vedostuskurssin keväällä Syksyn 2014 koulutustoiminnasta päättää vuosikokouksessa nimitettävä uusi hallitus. PAINOTUOTTEET JA JULKAISUTOIMINTA The History of European Photography Valokuvakeskus on kutsuttu mukaan hankeorganisaatioksi Bratislavasta FOTOFO associationin ja Month of Photography festivalin toimesta tuotettuun uuden eurooppalaisen valokuvataiteen kolmiosaiseen ensyklopedia- hankkeeseen. Teoksen kaksi ensimmäistä osaa on julkaistu ja ensyklopedian viimeinen osa julkaistaan vuoden 2014 kuluessa. Toimituskuntaan ja kirjoittajiin kuuluu valokuva- keskukselta Kimmo Lehtonen. Oma julkaisutoiminta Näyttelyihin painetaan kutsukortteja, julisteita ja julkaistaan lehdistötiedotteita. Internet- pohjaista julkaisutoimintaa kehitetään, valtakunnallisesti merkittävän julkaisumuodon kehitystyö tapahtuu osin alueellisten valokuvakeskusten, Suomen Valokuvataiteen museon ja Valokuvataiteilijoiden liiton yhteistyönä. 5

6 Kankaan dokumentointi kuvateos. Kaupunkiympäristön muutoksen kulttuurihistorian tulkintaan ja tallentamiseen käynnistyvä alueen uudelleen muotoutuminen on mittakaavassaan aivan omaa luokkaansa. Projektin valokuvataiteellisen osan toteuttaa Luovan valokuvauksen keskus. Dokumentaatio- hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksista julkaistaan kirja. Keski- Suomen museo huolehtii alueen etnograafisesta valokuvadokumentoinnista. Jatkossa museon kanssa pohditaan onko edellytyksiä jatkaa materiaalin julkaisemista kirjasarjaksi. EU- hankkeen käynnistyessä myös julkaisutoiminta koordinoidaan osaksi euroopplaista hanketta. Valokuvakeskus toimittaa tehdyn sopimuksen mukaisesti kirjastokappaleet kotimaisten valokuvakeskusten aja oppilaitosten lisäksi mm. International Center of Photography (ICP) New York, ja saa vastaavasti laatutukiteosten ja omien hankintojen lisäksi niteitä omaan kirjastoonsa. Gilles Perrinin teos yhteistyössä WB- valokuvakeskuksen ja Sirius Art Centerin kanssa toteutuu. Keskisuomalaista valokuvaa esitelevän teoksen valmistelut jatkuvat. Asiasta on keskusteltu lehtikuvaaja Matti Salmen, ja Keski- suomen Museon valokuvaaja Pekka Helinin kanssa. Keskuksen kotisivujen hallintaa kehitetään edelleen. Uusissa tiloissa keskuksen galleriasivusto sijoittuu Jyväskylän kaupungin tietoverkkoon ja se asettaa sivuston toimivuudelle aivan uudet haasteet. Toistaiseksi yhdistys ylläpitää rinnalla myös omaa - sivustoa ja sosiaalisen median sivustojaan. Resurssien salliessa kuvitettujen toimintakertomusten julkaisu aloitetaan vasta tänä vuonna. Syksyn 2013 valokuvakeskustapaamisessa sovittiin, että esittämämme kirjarinki- idean otetaan keskusten välillä käyttöön keskusten ja niiden julkaisutoiminnan näkyvyyden parantamiseksi. MUU TOIMINTA Yhdistys jatkaa aktiivista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän grafiikkakeskuksen, Jyväskylän taiteilijaseuran ja kaupungin taidemuseon kanssa. Hallinnollisista muutoksista huolimatta keskus aikoo jatkaa hedelmällistä yhteistyötä Keski- Suomen taidetoimikunnan kanssa. Yhteistyössä painottuvat taiteen pedagogiaan ja mediataiteen osa- alueet. Poikkitaideristeily Valokuvakeskus jatkaa paikallisen taideyhteisön keskeiseksi vuotuiseksi kokoontumiseksi muotoutuneen risteilyn järjestämistä yhdessä Jyväskylän taiteilijaseuran ja Keski- Suomen Kirjailijoiden kanssa. Kesän 2014 risteilyn reitti julkistetaan helmikuussa Puhetta kuvista Vuonna 2009 aloitettua yhteistyötä UPM- kesänäyttelyn ja yleisötapahtumien tiimoilta jatketaan. Valokuvakeskuksen ATK- laitteistoa ylläpidetään näyttelyvedostuksen edellyttämällä tasolla. Yhdistys tilaa edelleen kirjastoonsa seuraavat alan koti- ja ulkomaiset lehdet: Afterimage (USA), Aperture (USA), Art on paper (USA), European Photography (Saksa), Flash Art (Italia), Kamera 6

7 (Suomi), Musta taide (Suomi), Photofile (Australia) ja Photo Raw (Suomi) Blind Spot (USA), Imago (Slovakia), Portfolio (UK). Yhdistyksen kirjastoon tilataan kirjoja sekä elektronisia tallenteita. Nidelukua kartutetaan vuosittain hallituksen sopivaksi katsomalla määrällä. Kirjasto kuuluu laatutukikirjojen valtakunnallisiin vapaakappalekirjastoihin. Tämän statuksen merkitys on vuosien saatossa kasvanut. Oman hajanaisen lisänsä kirjaston nidelukuun tuovat kansainvälisten verkoston kautta saadut lahjoitukset ja markkinointikappaleet. Alueellisen rahoituksen kehittäminen Yhdistyksellä on ollut palveluntuotantosopimus Jyväskylän kaupungin kanssa vuodesta Veturitalli- hankkeen myötä keskuksen saama kaupungin vuokratuki kasvoi lähes kaksinkertaiseksi, ja se nostaa paikallisen rahoituksen osuutta. Samalla uudet toimintaolosuhteet asettavat uusia vaatimuksia myös varsinaiselle toiminnalle. Kaupungin taloudellisen tuen määrä ja sen mahdollinen kasvattaminen tulevat ajankohtaisiksi jo tänä vuonna. TALOUS Suurin yksittäinen vuotuinen menoerä yhdistykselle on 50 %:n osuus Galleria Ratamon valvojan palkkakuluista: yhdistys jakaa edellisvuosien tapaan galleriavalvojan palkkauskustannukset Jyväskylän Grafiikkakeskuksen kanssa. Yhdistys palkkasi vuosille projektihenkilökuntaa. Työsopimuspohjaisen työntekijän palkkaaminen on tehostanut keskuksen toimintaa. Projektituottajan käyttäminen suunnittelemaan ja valmisteleman kokonaan uusia toimintamuotoja ei ole käynnistynyt toivotulla tavalla. Tästä syystä valokuvakeskus on palkannut toiminnanjohtajan. Hänen tehtävänään on ideoida ja valmistella keskuksen toiminnan pääpiirteet selkeiksi suunnitelmiksi, joita toteuttamaan voidaan palkata tuottajat vastaamaan näiden toteuttamisesta. Yhdistyksen resurssit eivät tällä hetkellä riitä toiminnanjohtajan palkkaamiseen pysyvään työsuhteeseen, vaan toimi on määräaikainen, ja sen jatkoa arvioidaan tulosten ja resurssien valossa keväällä Tällä hetkellä yhdistys rahoittaa merkittävän osan toiminnanjohtajan palkasta valtion palkkatuella. Järjestelmä toimii hyvin, mutta se on työllistämisavustuksena aina sidottu työllistettävään henkilöön, eikä vastaa yhdistyksen tavoitteita parhaalla tavalla. Toisena käytettävänä vaihtoehtona on projektituottajan palkkaus. Akavan suositusten mukaisena palkkana maksetaan työntekijän kokemuksen ja koulutuksen mukaan tariffin mukainen kuukausipalkka. Palkkaus tehdään kunkin hankkeen resurssien edellyttämien toetutumisprosenttien mukaisesti. UusiLumo työnimellä etenevän tapahtuman käynnistyessä yhdistys joutuu myös ratkaisemaan kansainvälisesti pätevän ja ammattimaisen tapahtuma johtamisen haasteet, ja etsimään resurssit tämän kysymyksen järkeväksi ratkaisuksi. Solmitun palvelutuotantosopimuksen seurauksena kaupunki on muuttanut taloudellisen tuen kirjaamismenettelyään niin, että yhdistykselle sen kulttuuritoiminnan menoihin kirjataan valokuvakeskuksen käytössä olevaa kiinteistöä vastaava vuokratuki, arvoltaan noin Tämä 7

8 vastaavasti korottaa kaupungin toiminta- avustuspanostusta yli puolet. Yhdistyksen tavoitteena on nostaa vuosiavustustensa taso toimintaa ja sen laatua vastaavaan kokoluokkaan, ja samalla tehdä mahdolliseksi projektiluonteisten yksittäisten hankkeiden rahoittaminen niiden vaatimaa työmäärää vastaavalla tavalla keskeiseltä osalta suoraan keskuksen vuosirahoituksen kautta. Toiminnanjohtajan ja projektituottajan työhön tulee jatkossa kuulumaan aikaisempaa selkeämpiä resurssien hankkimistavoitteita. Yhdistyksen suunnitelmat vuoden 2014 varainkäytöstä selviävät talousarviosta. Aikaisempaan nähden merkittävin muutos on toiminnan laajenemisen ja monipuolistumisen aiheuttama palkkakustannuksien kasvu. Nämä kustannukset on allokoitu jo budjetointivaiheessa niin, että yhdistys kykenee lisäämään erilaisia työpanoksia resurssien toteutumisen mukaisesti niin, ettei varsinainen sisällön- ja toiminnan tuotanto tule näiden sitoumusten vuoksi vaarantumaan. JYVÄSKYLÄSSÄ Vakuudeksi Kimmo Lehtonen Puheenjohtaja Maija Holma sihteeri 8

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2009 THE CENTRE FOR CREATIVE PHOTOGRAPHY 1 Tämän toimintasuunnitelman vahvistaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti maaliskuussa 2009 pidettävä Luovan valokuvauksen

Lisätiedot

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 THE CENTRE FOR CREATIVE PHOTOGRAPHY 1 1. YHDISTYS Luovan valokuvauksen keskus ry. on yhdistys keskisuomalaisille valokuvauksen harrastajille, valokuvaajille

Lisätiedot

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytään yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa 2015 YHTEYSTIEDOT: Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä sähköposti: info@ccp.fi http://www.jyvaskyla.fi/ratamo

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Live Herring työryhmä / Live Herring ry Hankesuunnitelma (päivitetty elokuussa 2013) Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Hankkeen esittely Mediataide kartalle -hankkeen päätavoitteena

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Mediataiteen läänintaiteilija Soile Ollikainen Taiteen edistämiskeskus / Keski-Suomen aluetoimipiste Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Hankesuunnitelma (päivitetty 9.1.2014)

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Anna Tompuri KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Huhtikuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.04.2006

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi Taustaa Live Herring -työryhmä huomasi läänintaiteilijakautensa ja sitä edeltävän toiminnan aikana, että mediataiteen (erityisesti uusmediataiteen)

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys Käännös julkaisusta: Concept and Development Study for a Guggenheim Helsinki (Käännös ei sisällä alkuperäisen julkaisun kuvia ja karttoja, s. 144 167)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelman kirjoitti yhteisten keskustelujen pohjalta yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Vuorenmaa. Sitä kommentoivat ja täydensivät

Lisätiedot

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus Helsingin kulttuurikeskus tys Selvi terin eat t e k sta e Nuk s k sku e k e u al 2012 Selvitys Nukketeatterin aluekeskuksesta 2012 Langat käsissä A N N A N TA L O CAISA E S PA N L AVA K A N N E LT A L

Lisätiedot

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry Valokuvataiteilijoiden Liitto ry ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 1 NÄYTTELYTOIMINTA 2 Kevään 2015 näyttelyohjelmisto Valokuvagalleria Hippolyte Hippolyte Studio 2 PROJEKTIT Suomalaiset valokuvakirjat

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-15 Käsittelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Toimintasuunnitelmaa olivat työstämässä Joonas Martikainen, Marjo Selin, Matti Selin, Outi-Maria Takkinen, Riikka Vuorenmaa ja Mette Ylikorva.

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot