Koulutuspäivät Johtamistaidon opistolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspäivät Johtamistaidon opistolla 24.-25.10.2002"

Transkriptio

1 Henni Timonen (6) TT:n tulevaisuusluotain Koulutuspäivät Johtamistaidon opistolla Koulutusinnovaatioiden hahmottelua Perjantaina puolen päivän aikaan koulutusinnovaatioita hahmoteltiin yhteisessä Gallery walk seminaarissa, joka toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa jokainen sai vapaasi kirjoittaa omia ideoitaan ja kehittämisehdotuksiaan viiden teemakokonaisuuden puitteissa. Ideat kirjoitettiin tusseilla seinälle asetetuille lakanoille. Toisessa vaiheessa ideat arvotettiin siten, että osallistujat pisteyttivät kunkin teemakokonaisuuden parhaimmat ideat ja asettivat ne tärkeysjärjestykseen: kullakin osallistujalla oli käytettävissään viisi tähteä kutakin teemakokonaisuutta kohden. Gallery walkin aikana esiteltiin heikkoja signaaleja ja megatrendejä ja pyydettiin osallistujia miettimään erilaisten ilmiöiden vaikutusta käsiteltävään teemakokonaisuuteen. Ideointia avustamassa oli lisäksi viimeisimmästä väliraportista koottuja koulutusinnovaatioiden teesejä. Koulutusinnovaatioiden teesit: Lisääntynyt tieteiden välinen yhteistyö Työvoimatarpeisiin vastaava koulutusjärjestelmä Poikkitieteellisyyden kehittäminen ja lisääminen Erikoistumistilaisuuksia kaikille tasoille Opiskeluaikojen lyhentäminen Opetuksen tason nostaminen Näytöt, oppisopimus ja työssä oppiminen kaikkeen koulutukseen Aloituspaikat työllistävyyden mukaan Kiinteämpi yhteys työssäkäyntiin Lisääntynyt yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Gallery walkin avulla työstettävät teemakokonaisuudet: Oppimisen muodot Monitieteisyyden edistäminen Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Huippuosaaminen maailman paras Työviihtyvyys Heikot signaalit/ megatrendit: Teknologian tuomat mahdollisuudet Monikulttuurisuuden vaikutukset Elämysyhteiskunta (tunteet, taiteet, estetiikka, henkisyys) Kestävä kehitys Globaalit nomadit Edutainment TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO Postiosoite Katuosoite Puhelin Telefax PL 30 Eteläranta 10 (09) (09) Helsinki Helsinki

2 Henni Timonen (6) Teemakokonaisuus: Oppimisen muodot 19 ääntä Tutkiva oppiminen yläasteelta lähtien ja tähän rinnalle vahvat teoriajaksot (teorialähtöinen oppimi nen/ ongelmalähtöinen oppiminen) 13 ääntä Ongelmakeskeinen työskentely; toiminnallisuus; oppilaille rajat ja päämäärä, joilla tarkoitus päästä tavoitteeseen 10 ääntä Lisää liksaa opettajille 10 ääntä Oppimisen elämykset: 1) keksintö, tiedeteknologia, oivallustehtäviä 2) tietotekniikkaa lisää, multi mediaohjelmistoja lisää 6 ääntä Fyysinen koulu määrittää/ määrää opetusta 3 ääntä Opettaminen on osa ammattilaisen osaamista 3 ääntä Sisällön tuotanto oppiaineeksi 2 ääntä Mentorointi 2 ääntä Etäopiskelu 2 ääntä Pääosa oppimisesta siirretään työpaikoille ja vain teoreettiset jaksot muualla; Elämyksellisiä työpaikkoja ja oppimisympäristöjä 2 ääntä Professuurit määräaikaisiksi, arvotus perusteeksi valinnalle 2 ääntä Ulkomailla tapahtuvat opintojaksot kaikille 1 ääni Virtuaalinen koulutusosasto yrityksiin 1 ääni Opettajiksi parhaat oppilaat 1 ääni Tuntuma todelliseksi kaikessa koulutuksessa; ensin töihin sitten kouluun Unessa oppiminen Olosuhteet oppimiselle järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla (opetusryhmien koko/ työtilat) Erilaisten oppilaitosten yhteisiä projekteja Kännykkäkoulu kurssien ydinsisältö iskelmiksi - Kuunnellaan levyjä ja lauletaan Problem-based-learning Työssä oppiminen Vuorottelukoulutus vs. vuorotteluvapaa Ryhmätyöskentely ala-asteelta lähtien Päiväkodista oppia johtamaan itseä Hornan tuuttiin tarpeeksi pitkäksi aikaa ongelmaa pohtimaan riittävä tieto mukanaan Käsityön hyödyntäminen Pedagogiikkaa ja didaktiikkaa uusiksi (opettajankoulutus) Poikkialaisuus

3 Henni Timonen (6) Teemakokonaisuus: Monitieteisyyden edistäminen 20 ääntä Tutkintoihin osia toisilta aloilta (yrityksillä näkemyksiä mitä moduuleita tarvitaan) Humanisteille fysiikkaa, teknikoille psykologiaa, lääkäreille taloutta 12 ääntä Pakollinen opiskelijavaihto kaikille tasoille (vrt. ulkom. opinnot) 9 ääntä Luokanopettajien ja aineopettajien yhteistyö aihekokonaisuuksien toteutuksessa 7 ääntä Tiedonhallinta oppiaineeksi jo ala-asteesta lähtien 6 ääntä Opiskelijat suunnittelemaan SKIP-tuotteita 4 ääntä Opiskelijan pakolliset luennot päätetään arvonnan perusteella 4 ääntä Kaksi/kolme pienempää opinnäytetyötä (iso gradu pois) 4 ääntä Opinnäytetyöt aiheista, jotka edellyttävät vähintään kahta vahvaa erilaista tiede- ja teoriapohjaa näitä voisi löytyä teollisuudesta 3 ääntä Yleisprofessuurit yliopistoihin 2 ääntä Kannustetaan rohkeita koulutus/tutkimus kokeiluja (100% rahoitus) 2 ääntä Ammattikouluille urapolut (aihekokonaisuudet ohjeistetaan peruskouluun ja lukioon) 2 ääntä Pois ainejakoisesta opetuksesta kohti eheyttävää opetusta 2 ääntä Lisää työelämälähtöistä tutkimusta ja yhteistyötä Mittarit vahvistamaan monitieteisyyden tavoitetta, ei vahvistamaan kilpailua Virtuaalinen poikkitieteellinen yliopisto Pakollinen työharjoittelu myös toisella ammattialalla Professorit yhteistyöhön Vahva tutkimusmenetelmäkoulutus pakollinen soveltaminen kahdelle alalle Intuitio = kokemus = hiljainen tieto Uusia oppiaineyhdistelmiä Eri alojen oppilaitosten kiinteä yhteistyö ja opiskelijoille helppoa siirtyä eri oppilaitoksissa monitieteinen koulutus Ammatillinen liikkuvuus rikkaudeksi Ennakkoluulottomuus Opetetaan arvostamaan ei väheksymään muita ammatteja Opiskelijat ideoimaan klustereita Lisää monitieteisiä bileitä Oppikirjat moni/poikkitieteisiksi Pikkututkintojen sarja johtamaan isoon tutkintoon (5 pikkututkintoa = tohtorin tutkinto)

4 Henni Timonen (6) Teemakokonaisuus: Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö 12 ääntä Yrityksen expertit pitämään luennon oppilaitokseen. "Vastapalvelukseksi" opiskelijat töihin yritykseen. 12 ääntä Kuukausi vuodessa koulutusvastuuta yritysten kehityshenkilöstölle 11 ääntä Opettajille työelämäjaksoja säännöllisesti 9 ääntä Oppilaitosten ja yritysten henkilöstön vaihtojaksot 7 ääntä Jo ennen peruskoulun loppua oppilaille enemmän mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen => Helpottaa oikean opintosuunnan löytämistä 6 ääntä Oppilaitosten palkitseminen yhteistyöstä 5 ääntä Työpaikkakouluttajan ajokortti 5 ääntä Ja muillekin! (viittaa Kuukausi vuodessa koulutusvastuuta yritysten kehityshenkilöstölle ) 4 ääntä Työssäoppimisjaksot (ja oppisopimukset) myös korkeakoulutukseen 4 ääntä Joustava koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa työelämään osallistumisen opiskelujen aikana 3 ääntä Mentori toiminta käyttöön 3 ääntä Yritykset mukaan lopputyöaiheiden priorisointiin ja painotusalueiden määrityksiin 3 ääntä Valtakunnallinen koordinointikeskus 3 ääntä Opettajille kokonaistyöaika Tai edes viikko (viittaa Kuukausi vuodessa koulutusvastuuta yritysten kehityshenkilöstölle ) Opettajat firmoista, veroetuja Kummiyritykset, kummiopettajat, kummioppilaat Yritykset mukaan oppilasvalintaan Yritysedustajat oppilaitosten hallintoon Oppimiskeskuskonseptin laajentaminen Yritykset sponsoroimaan kouluja Harjoittelijoiden ymmärtäminen eduksi - ei rasitteeksi "Ylpis"opettaja - työelämäopettaja työpariksi Yhteiset projektit ja yritykset verkkoon Lisää harjoittelumahdollisuuksia joka tasolla koulutuksen aikana Yrityksille opetusjaksoja säännöllisesti Opettajien valinnassa painoa myös työelämäyhteistyölle ja -kyvylle Oppisopimuskoulut, rajoitteet pois Aineistot, mallit, tuki (viittaa Valtakunnallinen koordinointikeskus ) "Best practise" (viittaa Valtakunnallinen koordinointikeskus ) Yrityksistä ohjaajia ja kouluttajia yhteistyöhön Yrityskohtainen koulutus- ja yhteistyösuunnitelma Työpainotteiset koulutustavat käyttöön Yrityksille akreditoidut tutkinnon vastaanotto-oikeudet Työelämäopettajat pakollisiksi Arvopohjainen verkottuminen elinkeinoelämään OAJ lakkautettava Yritykset näkyvimmiksi joka päiväiseen kouluelämään esim. Extranetit ja sitä kautta säännöllisempi yhteistyö Opiskelu palkalliseksi, yritykset maksavat Kolmikanta periaatteen jatkuva kehittäminen näytöissä: Itsearviointi (viittaa Kolmikanta periaatteen jatkuva kehittäminen näytöissä ) Oppilaitoksen edustaja tiivimmin mukaan (viittaa Kolmikanta periaatteen jatkuva kehittäminen näytöissä ) Yritysten edustajien panos (viittaa Kolmikanta periaatteen jatkuva kehittäminen näytöissä ) Näyttöpankki uusiksi

5 Henni Timonen (6) Teemakokonaisuus: Huippuosaaminen maailman paras 17 ääntä Yksilöllisten tarpeiden ja kykyjen tunnistaminen ja niiden tukeminen kulutuksessa 15 ääntä Väärällä alalla olevien ohjaus oikealle alalle 9 ääntä Erilaisten osaamisten huomioiminen osana huippuosaamista 9 ääntä Kannustavaa opetusta, positiivisuutta -> keskinkertaisetkin lahjakkaita 8 ääntä Opiskelijoiden kv-harjoittelun lisääminen ja turvaaminen 6 ääntä Tunnistetaan myös generalistin huippuosaaminen (asioiden yhdistämiskyky) 4 ääntä Muodostetaan valmennusryhmiä taitavista nuorista tavoitteena huippuosaaminen 3 ääntä Yliopistojen määrärahat riippumaan tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä 3 ääntä Kansallinen projekti, suojelijana Tarja Halonen 2 ääntä Opintotuki riippumaan suorituksista 2 ääntä Huippulahjakkuuksien ostaminen kehittyvistä maista 2 ääntä Kansainvälisesti verkottuneet opetusohjelmat ja yliopistojen /korkeakoulujen yhteistyö pakolliseksi 1 ääni Yksityinen yliopisto 1 ääni Muualta ostetut professuurit 1 ääni Erikoistumismahdollisuuksia riittävästi 1 ääni Huippujen rahoitus yrityksistä 1 ääni Yliopistot vastuullisiksi opetuksen sujuvasta järjestämisestä Business yliopisto Innovaatiokoulutus Lahjakkuuden tunnistaminen, rohkaisu, lahjakkuuden varaan rakennetut yksilölliset koulutussuunnitelmat suomalaisia on niin vähän, kaikki voitaisiin räätälöiden saada omassa lajissaan huipuksi Markkinointisaamista huipputeknologiaan Vahvat taloudelliset kannusteet neroille Pitääkö olla maailma paras? Pitää! (viittaa Pitääkö olla maailma paras? ) Pienemmät ryhmäkoot, myös lahjakkaiden omia ryhmiä Usko omiin kykyihin ELearning Ruotsin kielen aseman uudelleenharkinta Yliopistojen ennakointitoiminnan käynnistäminen yritykset mukana Yliopistoilla tässä vastuuta Tuotehautomot Keskittyminen ja valinta (viittaa Tuotehautomot ) Yhteisiä yritysyksiköitä verkkoon Projektityöt ja tutkimukset yhdessä korkeakoulujen kanssa Suoritusaika myös yliopistoihin -> minimiaikatavoitteet Oppilashankinta naapurimaiden huippulukioista Yliopistot ja yritykset pitkäjänteisesti yhteistyöhön Harvardin (tai vastaavan) sivukonttori/yksikkö Suomeen yritykset Pol.päät.teko Akat.maailma future studies!

6 Henni Timonen (6) Teemakokonaisuus: Työviihtyvyys 23 ääntä Ilmapiiri-indeksi osaksi linjajohdon tulospalkkiota 17 ääntä Palkitaan yhteistyöstä, ei kilpailusta 14 ääntä Johtamis-/yhteistyötaidot osana asiantuntijakoulutusta 6 ääntä Nopea reagointi ihmissuhdeongelmiin 5 ääntä Joustavuus toimistolla 5 ääntä Laajempi vapaus oman ajan (työaika vs. henkilökohtainen) kontrollointiin -> etätyö -> joustavat työajat -> sapattivapaat -> opintovapaat 3 ääntä Etätyömahdollisuuksien lisääminen 3 ääntä Matalat organisaatiorakenteet 3 ääntä Kellokortit pois lapsiperheen vanhemmilta 2 ääntä Henkilökohtaiset kehitys/kehittämissuunnitelmat 2 ääntä Taidetta työpaikoille 2 ääntä Suurempi valinnanvapaus missä, milloin, miten tehdä työt 2 ääntä Oikeat välineet työntekemiseksi 2 ääntä Keskinäinen kannustaminen moitteen tilalle 2 ääntä Joustoja elämäntilanteen mukaan (yksilöllisyys kaikessa) 1 ääni Esimiesasemassa oleville lisää ihmisjohtamiskoulutusta 1 ääni Savolaiskiintiöt työpaikoille 1 ääni + muuta väriä mm. viherkasveja (viittaa Taidetta työpaikoille ) 1 ääni Itsemääräämisoikeus siitä, miten palkkani haluan - euroina, autona, eläkkeenä 1 ääni Beer bust perjantaisin Sovitut tavoitteet jokaiselle Välittäminen Työntekijät päättää päivät Innovoivat työtilat ja paikat Läpinäkyvyys ja avoimuus työyhteisössä Viihtyvyysindeksi Miksi työ on toisesta raskasta, toisesta ei? Kehityskeskustelut lakisääteisiksi Jotka myös pannaan täytäntöön (viittaa Henkilökohtaiset kehitys/kehittämissuunnitelmat ) Yrityksen järjestämät juhlat Kiva fyysinen työympäristö Etätyömahdollisuuksia Uusien teknologioiden hallittu käyttöönotto, vaiheittainen ja jatkuva koulutus, selviytymisen tuki ja seuranta positiivisessa hengessä Potkut kusipää johtajille Osaamisesta - ei tuloksesta (viittaa Palkitaan yhteistyöstä, ei kilpailusta ) Työ elämänsisältönä positiiviseksi Casual friday HR-politiikat ihmisiä ei yrityksiä varten Torkkuhuoneet, hiljaisuuden mahdollisuus Työpaikkaromanssit Tiimikohtaiset työaikajoustot/kiintiöt Ja itsensä johtamiskoulutusta (viittaa Esimiesasemassa oleville lisää ihmisjohtamiskoulutusta ) Erilaisuuden ja yksilöllisyyden arvostaminen osaksi johtajuutta, työtoveruutta, alaisena olemista. Ennen oli laatupiirejä - mitä on nyt? Käännetään hierarkia ylösalaisin vuoroviikkoina (ymmärrys kasvaa) Mentorit käyttöön Konkreettiset tavoitteet, laajemmat kuin henkilökohtaisesti palkitseminen suorituksesta Todellinen työpaikkademokratia Osallistuminen (aito) päätöksentekoon Koulutusta yhtiön/yrityksen toiminnan selvittämiseksi Esimieskoulutus avainasemassa l. parempia ihmissuhdetaitoja Organisaatiohierarkiat mataliksi