GRUNDTVIG-WORKSHOPIT Käsikirja workshopin järjestäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2011. Käsikirja workshopin järjestäjälle"

Transkriptio

1 GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2011 Käsikirja workshopin järjestäjälle Rahoitustukea koskevat ja muut workshopin toteuttamiseen liittyvät ehdot on määritelty yksityiskohtaisesti rahoitussopimuksessa, joka sitoo järjestävää organisaatiota. Tässä käsikirjassa selvennetään joitakin sopimukseen ja workshopin toteuttamiseen liittyviä yksityiskohtia. Lisäksi pyritään antamaan workshopin järjestäjälle vinkkejä ja suosituksia, jotta workshopista muodostuisi kaikille osapuolille myönteinen oppimiskokemus. 1

2 SISÄLTÖ 1. WORKSHOP-TOIMINTO Tavoitteet Workshopin kansainvälinen ulottuvuus Aiheet Workshopin kelpoisuuskriteerit 4 2. RAHOITUS Rahoitustuki Rahoitustukea koskevia tarkennuksia 7 3. WORKSHOPIN TOTEUTTAMINEN Workshopien markkinointi Osallistujien valinta Yhteydenpito osallistujiin ennen workshopia Käytännön järjestelyissä huomioitavaa Vapaa-ajanohjelma Yksilöllinen tuki Laatunäkökohdat Tiedottaminen 13 2

3 1. WORKSHOP-TOIMINTO 1.1 Tavoitteet Grundtvig-ohjelman workshopien tavoitteena on mahdollistaa aikuisten oppijoiden osallistuminen kansainvälisiin seminaareihin tai työpajoihin, joita järjestetään ympäri Eurooppaa. Kyseessä on Grundtvigissa ja koko Elinikäisen oppimisen ohjelmassa uusi, kaikille aikuisille avoin liikkuvuuden muoto, joka käynnistyi vuonna Workshopit tuovat yhteen yksittäisiä oppijoita tai pieniä opintoryhmiä useista eri Euroopan maista. Erityisesti halutaan tukea sellaisten henkilöiden osallistumista, jotka eivät muuten pääse osalliseksi kansainvälisyydestä ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Tällaisia ryhmiä ovat esim. seniorit, maahanmuuttajat, vammaiset, työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat jne. Workshopit ovat innovatiivisia, interaktiivisia ja monikansallisia. Lähtökohtana on osallistujien oma kiinnostus aihetta kohtaan ja halu oppia uutta. Keskeistä on myös vuorovaikutus - osallistujia rohkaistaan jakamaan omia tietojaan ja näkemyksiään toistensa kanssa. 1.2 Workshopin kansainvälinen ulottuvuus Grundtvig-workshop on kansainvälinen oppimistapahtuma. Useat tai useimmat osallistujat opiskelevat workshopissa ensimmäistä kertaa kansainvälisessä ryhmässä. Kaikille osallistujille kyseessä on tavallisesta poikkeava oppimisympäristö, jossa varsinaisen aiheen opiskelun lisäksi myös kommunikoidaan vieraalla kielellä, kuullaan toisten osallistujien jokapäiväisestä elämästä ja eri maiden tavoista ja kulttuureista ja usein solmitaan myös ystävyyssuhteita. Workshopin järjestäjän tehtävänä on yrittää luoda suotuisat puitteet tälle kokemusten ja odotusten moninaisuudelle. Vieraan kielen käyttäminen saattaa vaatia runsaasti aikaa, koska asioita joutuu selittämään tarkemmin tai jopa kääntämään eri kielille. Eri kulttuureista tulevilla osallistujilla on myös erilaisia tapoja kommunikoida (esimerkiksi suhtautuminen toisen puheen keskeyttämiseen, tapa kritisoida toista, tapa esittää mielipiteensä suorasti tai epäsuorasti, kohteliaisuus kielenkäytössä, sanaton viestintä jne.) Workshopin järjestelyissä tulisi ottaa huomioon erilaiset kulttuuriset mieltymykset, kuten uskonnollisista, terveydellisistä tai elämäntapaan liittyvistä syistä johtuvat ruokavaliot. Osallistujat saattavat myös yllättyä esimerkiksi työskentelyajoista, majoituksen tasosta, opetusmenetelmistä ja vapaa-ajan ohjelmasta. Ole tietoinen erilaisista tavoista ja odotuksista; tärkeää on kommunikoida oma tapansa tehdä asioita. Anna jo varhaisessa vaiheessa mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa aikatauluista, ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä kuten majoituksesta ja ruokailuista, jotta osallistujat tietävät, mitä he voivat odottaa. Kulttuurien välinen oppiminen on olennainen osa workshopia aiheesta riippumatta, ja sille tulisi jättää riittävästi tilaa. On varmasti hyödyllistä antaa kaikille tilaisuus esitellä itsensä ja oma kulttuurinsa, jotka voivatkin osoittautua kaikkien stereotypioiden vastaisiksi. 1.3 Aiheet 3

4 Joitakin aihe-ehdotuksia on julkaistu Lifelong Learning Programme Guide - ohjelmaoppaassa, mutta workshopin järjestäjä voi valita minkä tahansa aiheen, mahdolliset eurooppalaiset prioriteetit huomioiden. Grundtvig-ohjelman kansallisilla toimistoilla voi olla käytössä tiettyjä kansallisia painopisteitä. Aiheen tulee olla sellainen, että se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden todelliseen uuden oppimiseen. Hylkäyskriteerinä voi olla esimerkiksi se, että workshop rakentuu pääasiassa matkailullisille elämyksille. Jos workshop liittyy kielten opiskeluun, myös muut kuin EU-kielet ovat kelpoisia workshopin aiheeksi. Aiheesta riippumatta workshop tarjoaa osallistujille aina mahdollisuuden kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja toinen toisiltaan oppimiseen. 1.4 Workshopin kelpoisuuskriteerit Osallistujien profiili Workshopiin voi osallistua kuka tahansa aikuisikäinen (vähintään 18-vuotias) LLPohjelmaan osallistuvan maan kansalainen. 1 Osallistua voivat myös muiden maiden kansalaiset, jotka opiskelevat, työskentelevät tai muusta syystä asuvat jossakin LLPohjelmaan osallistuvassa maassa. Kansallisilla toimistoilla on halutessaan oikeus vaatia todisteita tämän vaatimuksen noudattamisesta. Workshopiin osallistuvien ei tarvitse olla kirjautuneena mihinkään oppilaitokseen, vaan oma kiinnostus aihetta kohtaan riittää osallistumismotiiviksi. Aikuiskoulutushenkilöstö voi osallistua workshopiin, mutta he eivät voi muodostaa workshopin tavoiteltua kohderyhmää. Jos workshop on suunnattu pääasiassa tai yksistään aikuiskoulutushenkilöstölle (tai jollekin muulle ammattiryhmälle), ei sitä voida rahoittaa workshop-toiminnon kautta. Aikuiskoulutushenkilöstölle suunnattuja kursseja voi markkinoida Grundtvig-täydennyskoulutustoiminnon kautta ja julkaista Comenius/Grundtvig-kurssitietokannassa. Tällöin rahoitus tulee osallistujien maksamien kurssimaksujen kautta. Sama henkilö ei voi osallistua workshop-kurssille uudestaan samana tai kolmena seuraavana vuotena. Osallistujien allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeeseen sisältyy vakuutus, että osallistuja sitoutuu noudattamaan tätä sääntöä. Osallistujien lukumäärä Osallistujien tulee olla vähintään 3:sta eri maasta Suomen ulkopuolelta. Enintään 1/3 osallistujista saa olla samasta maasta. (Jos osallistujia on esimerkiksi 10, saa yhdestä maasta olla enintään 3 osallistujaa.) Suomalaiset ja Suomessa asuvat muiden maiden kansalaiset voivat osallistua workshopiin, mutta he eivät ole kelpoisia saamaan minkäänlaista rahoitustukea ohjelmasta. Järjestäjä voi periä heiltä osallistumismaksun majoituksen, aterioiden ja muiden kulujen, esim. materiaalikustannusten, kattamiseen. Myös Suomesta tuleviin osallistujiin pätee sama 1/3-sääntö. 1 Ohjelmaan osallistuvia maita ovat kaikki 27 EU-maata (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso- Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro), EFTA-ETA-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja) sekä Turkki. Vuodesta 2011 lähtien myös Kroatia ja Sveitsi ovat kelpoisia. 4

5 Järjestävän organisaation kelpoisuus Mikä tahansa aikuiskoulutusta tarjoava organisaatio tai taho on kelpoinen järjestämään aikuisopiskelijoiden workshopin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kyseessä ei ole aikuiskoulutushenkilöstölle tai jollekin muulle ammattiryhmälle suunnattu täydennyskoulutuskurssi. Workshopin koko, kesto, järjestelyt ja sijainti Workshopiin tulee osallistua vähintään 10 ulkomaista oppijaa. Osallistujien maksimimäärä on 20. Järjestäjä voi hyväksyä yli 20 osallistujaa, jos se on workshopin aiheen ja toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaista, mutta Grundtvig-tukea voidaan kuitenkin myöntää näistä vain 20:lle. Workshopin minimikesto on 5 ja maksimikesto 10 työskentelypäivää (molemmat ilman matkapäiviä). Workshop tulee järjestää aikavälillä Workshopin järjestäjä on vastuussa workshopin järjestelyistä, markkinoinnista ja osallistujien rekrytoinnista sekä heidän matkoistaan, täysihoidostaan ja majoituksestaan. Workshop tulee toteuttaa järjestäjän sijaintimaassa. Esimerkkejä: Workshopissa on 10 osallistujaa: 3 ES, 2 FR, 4 SE, 1 FI Workshop EI OLE kelpoinen, koska ulkomaisia osallistujia on vähemmän kuin 10 yhdestä maasta on osallistujia enemmän kuin 1/3 Workshopissa on 15 osallistujaa: 5 ES, 5 FR, 3 SE, 2 FI Workshop ON kelpoinen, koska osallistujia on 3 muusta maasta kuin Suomesta mistään maasta ei ole enempää kuin 1/3 osallistujista ulkomaisia osallistujia on vähintään 10 5

6 2. RAHOITUS 2.1 Rahoitustuki Workshopin järjestäjä saa tuen oman maansa kansalliselta toimistolta. Tuki määräytyy seuraavin perustein: Kululaji Reference in LLP Korvattavat kustannukset Laskentaperuste Suomessa käytössä olevat Guide tukisummat 1. Matka- ja elinkulut (Travel and subsistence grants for individuals) Table 1a (sets maximum per country) Majoitus ja täysihoito Kansainväliset ja paikalliset matkat Osallistujien vakuutus Vakiosumma (lump sum), joka perustuu osallistujien määrään kerrottuna kiinteämääräisellä (flatrate) tukisummalla per osallistuja (kiinteämääräinen tukisumma on sama kaikille osallistujille / osallistuja (ks. hakulomake) 2. Valmennuksen kulut (Preparation (other) cost) Section 4.C.C Pedagoginen, kieli- ja kulttuurivalmennus, jos tarpeellista ja perusteltua lähtömaasta riippumatta) Vakiosumma (lump sum) per osallistuja Enintään 100 / osallistuja 3. Workshopin järjestämisen tuki (Project organisation grant) 4. Erityistarpeet (Special needs) Table 3a (sets maximum per country) Workshopin valmistelu ja markkinointi Workshopin käytännön järjestelyihin liittyvät kulut (esim. tilavuokrat) Opettajien ja muun henkilökunnan palkat Muut workshopin toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset (esim. materiaalit, kirjat yms.) Hallintokulut Vakiosumma (lump sum) workshopin järjestämiseen, sama tukisumma kaikille samassa maassa järjestettäville workshopeille, osallistujamäärästä ja kestosta riippumatta Section 4.C.A Kansallinen toimisto arvioi Tosiasialliset kulut (Real costs) Määritellään tapauskohtaisesti 6

7 2.2 Rahoitustukea koskevia tarkennuksia Osallistumismaksu Workshopin järjestäjä ei saa periä osallistujilta osallistumismaksua. Poikkeuksena ovat kotimaasta tulevat osallistujat, jotka eivät ole oikeutettuja Grundtvig-tukeen. Ulkomaisille osallistujille laskettua tukisummaa ei voi käyttää kotimaisten osallistujien hyväksi. Workshopin tulee olla voittoa tuottamaton. Osallistujien erityistarpeet Henkilöllä, jolla on erityistarpeita, tarkoitetaan mahdollista osallistujaa, jonka yksilöllinen fyysinen, henkinen, terveyteen tai perheeseen liittyvä tilanne on sellainen, että hänen osallistumisensa ko. toimintoon ei olisi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Erityistarpeista johtuva lisätuen tarve määritellään jo hakuvaiheessa. Tukisummaa ei voida korottaa jälkikäteen, vaikka osoittautuisikin, että workshopiin osallistuu tosiasiallisesti enemmän näitä henkilöitä kuin alun perin on arvioitu. Workshopin peruuttaminen Jos workshopin järjestäjä ei saa vähintään 10 ulkomaista osallistujaa, workshop peruutetaan ja apurahasopimus puretaan. Workshopin järjestäjän täytyy osoittaa (kulutositteet mukaan lukien), että se on mainostanut workshopia riittävästi. Kansallinen toimisto arvioi workshopin järjestäjän tekemän työn ja annetut todisteet ja laskee todellisten kulujen perusteella kuinka paljon kuluja on ollut. Tämä arviointi voi johtaa seuraaviin tuloksiin: a) Jos annetut todisteet ovat vakuuttavia ja raportoidut kulut ovat aiheutuneet sopimuskaudella, workshopin järjestäjän täytyy maksaa takaisin vain ennakkomaksun ja kansalliselle toimistolle raportoitujen, hyväksyttävien kulujen erotus. b) Jos annetut todisteet eivät ole vakuuttavia ja / tai kulut eivät ole kelpoisia, workshopin järjestäjän on maksettava koko ennakkomaksu takaisin. Riittämätön määrä osallistujia Jos ilmoittautumisvaiheessa näyttää siltä, että ilmoittautuneiden osallistujien määrä on alhaisempi kuin alun perin suunniteltu osallistujamäärä (esim. 20 henkilöä), workshopin järjestäjä saattaa harkita workshopin peruuttamista. Jos ilmoittautuneiden ulkomaisten osallistujien määrä kuitenkin on vähintään 10, workshopia ei saa peruuttaa. Pienempi osallistujien määrä vähentää ainoastaan osallistujien elinkuluihin matkakulut mukaan lukien (subsistence cost) myönnettyä tukea. Jos raportointivaiheessa käy ilmi, että workshopin osallistujamäärä oli pienempi kuin hakulomakkeessa, elinkuluihin (subsistence cost) myönnettyä tukisummaa vähennetään vastaavasti. Jos osallistujia oli vähemmän kuin 10, koko workshop julistetaan sopimuksen vastaiseksi. Kansallinen toimisto voi periä tuen osittain tai kokonaan takaisin. Kansallinen toimisto antaa järjestäjälle mahdollisuuden esittää omat perustelunsa asiasta. Workshopin järjestäjää ei rangaista esim. siitä, jos joku osallistujista jättäytyy viime hetkellä pois workshopista järjestäjästä riippumattomista syistä. Varalistan käyttö on suositeltavaa mahdollisten peruutusten varalta! Workshopin keston laskeminen Workshopin tulee kestää vähintään 5 peräkkäistä (kokonaista) työskentelypäivää. Välissä saa olla viikonloppu. 7

8 Jos osallistuja saapuu workshopiin niin läheltä, että hän voi matkustaa paikalle ensimmäisen työskentelypäivän aamuna ja takaisin viidennen työskentelypäivän iltana, elinkulu lasketaan vain 5 päivän mukaan. Useimmissa tapauksissa kuitenkin matkapäivät lisätään varsinaisiin työskentelypäiviin. Pisimmillään oleskelukulu kattaa siis 12 päivää (10 työskentelypäivää + 2 matkapäivää). Viikonloppuun sijoittuvilta päiviltä ei korvata elinkuluja, ellei näinä päivinä ole workshopin ohjelmaan kuuluvaa toimintaa. Jos ohjelma jatkuu myös viikonloppuna, lasketaan nämä päivät normaalisti elinkulukorvaukseen. Muuta Järjestäjä ei maksa osallistujille taskurahaa. Osallistujat eivät saa apurahaa suoraan kansalliselta toimistolta. Workshopin järjestäjä on yksinään vastuussa osallistujien kulujen (kansainväliset matkat mukaan lukien) järjestämisestä ja korvaamisesta. Järjestäjän tulee sopia osallistujien kanssa, millaista käytäntöä noudatetaan. Järjestäjä ja osallistuja voivat esim. sopia, että osallistuja huolehtii itse matkajärjestelyistään ja saa matkakorvauksen kuitteja vastaan saavuttuaan paikalle tai vaihtoehtoisesti workshopin jälkeen tilille. Jotkut järjestäjät tekevät itse matkavaraukset osallistujien puolesta. Joka tapauksessa matkakulut kannattaa pyytää hyväksyttämään järjestäjällä ennen kuin osallistujat tekevät matkavarauksia. 3. WORKSHOPIN TOTEUTTAMINEN 3.1 Workshopien markkinointi Kansainvälisen kurssin markkinointi eroaa todennäköisesti organisaation tavallisista rahoitus- ja markkinointistrategioista, koska pyrkimyksenä on tavoittaa ulkomailla asuvia henkilöitä. Kun kansalliset toimistot ovat valinneet rahoitettavat workshopit, komissio kokoaa niistä luettelon, joka sisältää kaikki workshopit Euroopan laajuisesti. Luettelo on saatavilla sähköisessä muodossa ja se julkaistaan Euroopan komission ja kansallisten toimistojen verkkosivuilla. Kansalliset toimistot myös levittävät luetteloa omia kanaviaan pitkin, esimerkiksi postituslistojen kautta. Workshopin järjestäjä on kuitenkin itse pääroolissa ja -vastuussa workshopin markkinoinnissa ja osallistujien rekrytoinnissa. Järjestäjän tuleekin käyttää kaikki mahdolliset keinot mainostaakseen workshopia. Näitä ovat mm. kohdistettu postitus, sähköpostilistat, omat kansainväliset ja kansalliset verkostot, yhteistyö olemassa olevien kumppaniorganisaatioiden kanssa ja näiden kontaktien ja verkostojen hyödyntäminen. Esittele workshopia myös kansainvälisissä tapahtumissa tai kokouksissa, joihin osallistut. Yhteistyö muiden workshopien tai täydennyskoulutuskurssien järjestäjien sekä Grundtvig-hankkeiden kanssa voi olla hyödyllistä. Laadi tarkoitusta varten kumppaneillesi selkeää (sähköistä) materiaalia (saatekirje, esite), jota on helppo levittää. Julkaise yksityiskohtaista tietoa workshopista organisaatiosi verkkosivulla, jolle voit ohjata kiinnostuneet lisätiedon etsijät. Markkinoi workshopia myös kansallisten kanavien kautta, jotta tavoittaisit suomalaisia osallistujia. Workshop on hyvä vaihtoehto vaikkapa niille kansainvälistymisestä kiinnostuneille, jotka eivät jostain syystä itse pysty matkustamaan ulkomaille. Vaikka suomalaiset osallistujat eivät olekaan oikeutettuja Grundtvig-tukeen, on heidän 8

9 osallistumisensa laatunäkökulmasta suositeltavaa. Ulkomaiset osallistujat odottavat todennäköisesti tapaavansa myös suomalaisia. 3.2 Osallistujien valinta Ilmoittautumiseen käytetään komission laatimaa lomaketta, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat ja joka toimii samalla osapuolten välisenä sopimuksena. Näin pyritään välttämään mm. perusteettomia poisjääntejä. Järjestäjä esitäyttää lomakkeeseen omat tietonsa ja mahdolliset lisäkysymykset. Lisäkysymykset voivat liittyä esimerkiksi hakijan kielitaitotasoon tai aiempaan kokemukseen workshopin aiheesta. Lomakkeen tulee olla saatavilla järjestäjän webbisivulla tai pyydettäessä sähköpostitse. Osallistujat lähettävät lomakkeen suoraan workshopin järjestäjälle. Ilmoittautumislomaketta ei lähetetä kansallisille toimistoille. Workshopin järjestäjä valitsee osallistujat annettuja kelpoisuussääntöjä noudattaen ja sen mukaan, miten hän on määritellyt workshopin tavoitellun kohderyhmän ja osallistujien profiilin hakulomakkeessa. Osallistujia ei tule valita suoraan ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Valinnassa tulee suosia heikommassa sosiaalisessa asemassa olevia henkilöitä, kuten senioreita, maahanmuuttajia, vammaisia, työttömiä, vähemmän koulutettuja, syrjäytymisvaarassa olevia jne. Jos ilmoittautumisia tulee enemmän kuin paikkoja on tarjolla, on järjestäjän ilmoitettava asiasta hakijoille, joita ei voida ottaa mukaan. Järjestäjän on hyvä laatia varallaololista, josta voidaan hyväksyä osallistujia mahdollisten peruutusten sattuessa. Sama henkilö saa osallistua vain yhteen workshopiin kolmen vuoden aikana. Workshopiin ei siten saa valita henkilöitä, joiden tiedetään osallistuneen jo johonkin muuhun Grundtvig-workshopiin. 3.3 Yhteydenpito osallistujiin ennen workshopia Ilmoittautuneet osallistujat todennäköisesti arvostavat sitä, että heihin pidetään yhteyttä ja että he saavat järjestäjältä haluamaansa informaatiota ennen workshopia. Mitä enemmän tarjoat yksityiskohtaista tietoa oikeaan aikaan, sitä paremmin ihmiset kokevat tulevansa huomioiduksi. Yhteydenpito osallistujiin vähentää välimatkaa ja sen myötä perusteettomia peruutuksia tai yllättäviä poisjääntejä. Voit esimerkiksi kertoa ilmoittautumisen yhteydessä ottavasi yhteyttä osallistujiin X viikkoa ennen workshopia. Lähempänä voit muistuttaa heitä vielä uudestaan ja antaa viime hetken lisätietoja. Anna osallistujille täsmällistä tietoa: - siitä, kuinka päästä kurssipaikkakunnalle ja -paikalle (lähin lentokenttä tai rautatieasema, kulkuyhteydet hotelliin/majapaikkaan, paikallisliikenteen lippujen hinnat, mahdolliset järjestetyt kuljetukset); - käytännön seikoista, kuten paikkakunnasta ja tiloista, valuutanvaihdosta, säästä, kielestä (voit esim. koota pienen arkielämän/matkasanaston), kauppojen aukioloajoista, majoitus- ja kurssitiloista ja niiden varustelusta, ostos- ja vapaaajanviettomahdollisuuksista jne.; - kulttuuriin liittyvistä seikoista (paikkakunnan/alueen/maan historia ja traditiot, tapakulttuuri); - workshopin ohjelmasta (sekä opetusohjelmasta että vapaa-ajan toiminnasta, vierailuista ja retkistä), jotta osallistujat voivat varautua mm. oikeanlaiseen 9

10 vaatetukseen. Kerro myös tarkasti, mitä työvälineitä tai materiaaleja osallistujien oletetaan tuovan itse mukanaan ja mitä järjestäjän puolesta on käytettävissä; - maksukäytännöstä (kuka huolehtii matkajärjestelyistä, kuinka matkakorvaukset suoritetaan); - workshopiin valmistautumisesta (ennakkotehtävät ja -materiaalit, osallistujilta vaadittavat opiskelumateriaalit ja työvälineet); - workshopin dokumentaatiosta (valokuvataanko tai filmataanko ihmisiä, workshopin aikana tapahtuvaa toimintaa ja tuotoksia ja levitetäänkö näitä muille osallistujille ja/tai ulkopuolisille). Julkaisemiseen tarvitaan osallistujien suostumus. Huomioi tietosuojakysymykset, jos jaat osallistujien yhteystietoja ryhmän keskuudessa. Sosiaalisen median käyttö on osoittautunut toimivaksi käytännöksi. Useat workshopien järjestäjät (tai joskus osallistujat itse) ovat perustaneet esim. Facebookryhmän, jossa osallistujat voivat jo tutustua toisiinsa sekä pitää yhteyttä workshopin jälkeen. 3.4 Käytännön järjestelyissä huomioitavaa Workshopin järjestäjänä sinun tulee huomioida: - osallistujien erityisruokavaliot - mahdollisuus yhden tai kahden hengen huoneeseen osallistujien toiveiden mukaan - että myös liikuntarajoitteisilla osallistujilla on esteetön pääsy kaikkiin opetustiloihin, ruokailu- ja majoitustiloihin sekä vierailukohteisiin. Tarvittaessa varmistu asiasta etukäteen. 3.5 Vapaa-ajanohjelma Vapaa-ajanohjelmalla on erityisen suuri merkitys, kun kyseessä on eri kulttuurien keskinen oppimisprosessi. Siten vapaa-ajan ohjelman tulisikin olla kiinteä osa workshopin ohjelmaa. Vapaa-ajanohjelma voi liittyä: - workshopin aiheeseen (esim. teemaan sopiva vierailu, kansainvälinen tapahtuma tai illanvietto, European Buffet ); - osallistujien virkistykseen ja rentoutumiseen (liikunta, kulttuuriin liittyvä toiminta, museokäynti jne.); - tutustumiseen suomalaiseen/paikalliseen päivittäiseen elämään, kulttuuriin, tapoihin (esim. ruokakulttuuri, perinteiset juhlat). On hyvä muistaa, että osallistujat eivät ole todennäköisesti valinneet workshopia puhtaasti aiheen perusteella, vaan haluavat tutustua myös kyseiseen maahan. Tärkeää on tuoda selvästi esille, mikä sisältyy workshopin viralliseen ohjelmaan ja on siten osallistujille maksutonta ja mikä on vapaaehtoista oheistoimintaa, josta osallistujat joutuvat mahdollisesti maksamaan erikseen. Ota huomioon, että osallistujien lähtömaasta riippuen heillä saattaa olla hyvin erisuuruinen määrä rahaa käytettävissään vierailuihin tai muuhun ylimääräiseen ohjelmaan. Älä suunnittele ohjelmaa liian täyteen, sillä osallistujat arvostavat myös aikaa (ja ehdotuksiasi) vapaalle ajanvietolle, ostoksille, nähtävyyksille ja toistensa kanssa seurustelulle. 10

11 3.6 Yksilöllinen tuki Organisaatiossa tulisi olla nimetty yhteyshenkilö, joka pystyy vastaamaan nopeasti kiinnostuneiden osallistujien kysymyksiin ja joka pitää yhteyttä ilmoittautuneisiin. Ilmoittautumisvaiheessa tämä edistää osallistujien sitoutumista workshopiin. Workshopin aikana yksilöllinen tuki lieventää mahdollisia väärinymmärryksiä ja pettymyksiä, joita ilmenee jossain määrin kaikilla kansainvälisillä kursseilla. Workshopin jälkeenkin osallistujilla voi olla kysymyksiä mm. liittyen opitun soveltamiseen omassa elämässään. Kokemukset erilaisten kansainvälisten kurssien järjestämisestä ovat osoittaneet, että nimetyn tuki- tai yhteyshenkilön roolia ei tule aliarvioida, vaikka saatavilla olisi kuinka hyvää etukäteistietoa kurssista ja tarpeellisista käytännön järjestelyistä olisi huolehdittu. Vastaan saattaa tulla tilanteita, joissa: - osallistuja matkustaa ulkomaille ensimmäistä kertaa elämässään ja pyytää yksityiskohtaista tietoa matkoista (lentoyhteydet, lentojen varaaminen, paikallisliikenteen aikataulut ) ja oleskelusta (rahan nostaminen/vaihtaminen, pyykinpesumahdollisuus ); - osallistuja haluaa lomailla kohdemaassa ennen workshopia tai sen jälkeen ja pyytää lisätietoa mahdollisista lomakohteista, matkustamisesta ja majoituksesta ja/tai saattaa jopa pyytää avustamaan näiden järjestelyissä; - osallistuja haluaa ottaa mukaan puolisonsa, lapsensa tai muun perheenjäsenensä ja pyytää tälle majoitusta, ohjelmaa ja joissain tapauksissa jopa lastenhoitoa; - logististen kysymysten (lentojen myöhästyminen, kadonnut matkatavara, erilaiset kiinnostuksen kohteet vapaa-ajan ohjelman suhteen, erilaiset odotukset majoituksen ja ruokailujen tason suhteen) selvittäminen voi viedä runsaasti aikaa. Workshopin järjestäjänä haluat luultavasti toteuttaa osallistujien yksilölliset toiveet mahdollisimman pitkälle ja parhaan kykysi mukaan. Kaikkien organisaatioiden kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja on hyvä pohtia etukäteen valmiiksi, mitä on valmis tarjoamaan ja mitä odotat osallistujien hoitavan itse esimerkiksi internetin avulla tai yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. - Tee osallistujille selväksi osallistumisehdot (hyväksyminen ja täysi osallistuminen viralliseen ohjelmaan, mahdollisesti osallistuminen epäviralliseen ohjelmaan ainakin osittain, tietty kielitaitotaso jne.). Workshopin järjestäjänä sinulla on oikeus päättää, hyväksytkö perheenjäsenten mukaan ottamista. Jotkut järjestäjät eivät ota perheenjäseniä vastaan kurssipaikalle tai ohjelma-osioihin, koska heidän läsnäolonsa opetusryhmän ulkopuolisina saattaisi vaikuttaa ryhmädynamiikkaan kurssin aikana. Toiset taas keksivät perheenjäsenille tekemistä esimerkiksi pestaamalla omaisen kurssin valokuvaajaksi. Tästä tulisi keskustella perusteellisesti etukäteen workshopin kouluttajien ja muiden vastaavien keskuudessa. - Varmista, ettet joudu oikeudelliseen vastuuseen (kuten matkatoimistot) mistään järjestelyistä, joista olet huolehtinut tai tarjoutunut huolehtimaan mukana seuraaville henkilöille. Sen sijaan ohjaa heidät mieluummin ammattimaisten palveluntarjoajien luo. 3.7 Laatunäkökohdat Workshopien laadun ja sisällön seuranta ja arviointi CIMO osallistuu kansallisena toimistona mahdollisuuksiensa mukaan ainakin joihinkin workshopeihin monitorointitarkoituksessa. 11

12 Workshopin järjestäjänä olet velvollinen toimittamaan loppuraportin kansalliselle toimistolle tietyn ajan kuluessa workshopin päättymisestä, jotta rahoitustuen loppumaksu voidaan suorittaa. Loppuraporttilomake löytyy CIMOn verkkopalvelun Grundtvig-sivuilta. Loppuraporttiin liitetään kaikkien osallistujien täyttämät ja allekirjoittamat palautelomakkeet, joissa he arvioivat järjestämäsi workshopin laatua. Osallistujien palautelomake on loppuraporttipohjan liitteenä. Palautelomakkeesta ei saa poistaa kohtia, mutta siihen voi halutessaan lisätä kysymyksiä, jos haluat kerätä palautetta jostakin sellaisesta asiasta, jota ei ole valmiissa pohjassa. Workshopin arvioinnille ei ole asetettu ohjelmahallinnon taholta muita vaatimuksia. Oman toiminnan kehittämisen kannalta on kuitenkin mielekästä suorittaa perusteellisempaakin (itse)arviointia. Arvioinnissa tulee huomioida, että workshop on osa pidempiaikaista valmistelu-, toteutus- ja seurantajaksoa. Siksi onkin johdonmukaista arvioida koko prosessia ja ottaa huomioon workshop-toiminnon erityispiirteet. Workshop on myös aina erilaisten ihmisten ponnistelujen tulos workshopin organisaatiotiimin, kouluttajien, osallistujien, kansallisen toimiston ja kurssipaikan henkilökunnan. Vaikka samaa workshopia järjestettäisiin useaan kertaan, on prosessi ja lopputulos luultavasti joka kerralla erilainen. Workshop on jo itsessään vaativa suoritus kaikille osallisille. Arvioi sitä, mikä on todella tärkeää. Arviointi voi auttaa sinua kehittämään workshopia tai muuta kurssitoimintaa tulevaisuudessa. Opitun tunnistaminen / tunnustaminen Osallistujien tulee saada workshopista osallistumistodistus, josta käy ilmi workshopin nimi, aika ja paikka, tuntimäärä ja sisältö. Osallistumistodistuksessa on hyvä mainita myös, että kyseessä on kansainvälinen workshop. Tästä saattaa olla osallistujalle hyötyä myöhemmin esimerkiksi osoituksena kielitaidosta ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taidoista. Osallistumistodistuksessa on mainittava, että workshopia on tuettu Elinikäisen oppimisen ohjelmasta, ja siinä on käytettävä ohjelman logoa. Euroopan komission graafista ulkoasua koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta: Elinikäisen oppimisen ohjelman logot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ovat saatavilla CIMOn webbisivuilla osoitteessa: Opetus- ja työskentelymenetelmät Interaktiiviset ja toiminnalliset työskentelytavat antavat osallistujille mahdollisuuden tuoda esiin omaa kokemustaan ja näkemyksiään käsiteltävästä asiasta. Huomioi kuitenkin, että osallistujilla saattaa olla hyvinkin erilaisia oppimistyylejä, ja he ovat ehkä tottuneet toisenlaisiin opetusmenetelmiin ja välineisiin. Valmistaudu siihen, että saatat joutua esittelemään ja selittämään käytettäviä työtapoja tavallista perusteellisemmin, sillä ne eivät ehkä ole kaikille tuttuja. Ole myös joustava aikataulujen ja menetelmien suhteen aina voi tulla eteen jotain odottamatonta. Lisäksi työskentely vieraalla kielellä on vaativaa kaikille osapuolille. Vaihtele siis menetelmiä, anna tarpeeksi aikaa hengähdystauoille ja käytä virkistäviä leikkejä ja harjoituksia työskentelyn lomassa, sillä niiden merkitys korostuu kaikille tavallista vaativammassa oppimistilanteessa. 12

13 Osallistujien eritasoinen kielitaito asettaa varmasti haasteita jokaisessa workshopissa. Sopikaa workshopin alussa, miten osallistujat voivat viestittää, että eivät ole ymmärtäneet jotakin asiaa. Kieltä äidinkielenään puhuvia voi muistuttaa hitaasti ja selkeästi puhumisen merkityksestä. Kurssin esittelymateriaalissa kannattaa jo määritellä vaadittu kielitaitotaso, ja osallistujia voi pyytää arvioimaan oma kielitaitonsa ilmoittautumisen yhteydessä. Yksi keino on myös kerätä workshopin teemaan liittyvää sanastoa workshopin työskentelykielellä ja lähettää se osallistujille etukäteen, jotta he voivat perehtyä siihen Tiedottaminen Ulkomaisten vieraiden vastaanottaminen eri puolilta Eurooppaa voi olla monella tapaa antoisaa koko organisaatiolle. Kerro workshopista laajasti oman organisaatiosi jäsenille. Workshopin läpiviemiseen kannattaa ottaa mukaan henkilöstöä kaikilta organisaatiotasoilta ja eri henkilöstöryhmistä tarjoamalla heille tehtäviä workshopin organisoinnissa. Näin suurempi joukko voi päästä maistamaan eurooppalaista yhteistyötä. Tiedota workshopista paikalliselle medialle ja yhteistyökumppaneillesi. Tämä lisää tietoutta organisaatiosi kansainvälisestä osaamisesta ja auttaa monipuolistamaan organisaatiosi profiilia ja tarjontaa mahdollisten yhteistyökumppaneiden silmissä. Lähteenä käytetty (soveltuvin osin): Grundtvig Mobility: How to organise training courses for an international audience, National Agency Education for Europe at the Federal Institute for Vocational Training and Education, Bonn Saatavilla pdf-muodossa osoitteesta: at/taydennyskoulutusapurahat/hakijalle 13

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit 2013. Hakuneuvonta järjestäjille 12.12.2012 Riika Väliahde, CIMO

Grundtvig-workshopit 2013. Hakuneuvonta järjestäjille 12.12.2012 Riika Väliahde, CIMO Grundtvig-workshopit 2013 Hakuneuvonta järjestäjille 12.12.2012 Riika Väliahde, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig-ohjelma Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville. Ohjelman

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 22.1.2010 Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa Grundtvig-workshopeja hakevia organisaatioita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig-workshopien

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Grundtvig -liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat

Lisätiedot

Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010

Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010 Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010 Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 10.2.2010 Terésa Pöyhönen Kelpoiset kulut Kulu, joka liittyy suoraan intensiivikurssin työohjelmassa mainittuihin

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Grundtvig. liikkuvuustoiminnot. Euroopan unionin. ohjelma aikuiskoulutukselle

Grundtvig. liikkuvuustoiminnot. Euroopan unionin. ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle liikkuvuustoiminnot Grundtvig Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelman tavoitteena on vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen

Lisätiedot

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden valossa Euroopan talouskriisi ja elinolot Tilastokeskus, 11.3.2012 Hannele Sauli Kaisa-Mari Okkonen Kotitalouksien reaalitulokehitys kriisimaissa ja Itä- Euroopassa

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009 www.cimo.fi/grundtvig Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja lisätä liikkuvuuksien määrää kehittää

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti

Rahoitusperiaatteet ja budjetti Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa. Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen

Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa. Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen Tarkastelussa Lasten ja lapsiperheiden tulot, pienituloisuus ja koettu

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 31.1.2012 Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 31.1.2012 Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 31.1.2012 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 25.9.213 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitys 26.6.2009

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitys 26.6.2009 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitys 26.6.29 Uusiutuvien osuus energian loppukulutuksesta (EU-27) 25 ja tavoite 22 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Viro Romania Tanska Slovenia Liettua EU

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 18.11.214 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 1.2.2011 Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 1.2.2011 Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 1.2.2011 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Mitä odottaa EVS-hankkeelta TIETOPAKETTI, OSA 1 MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Youth in Action -ohjelma TIETOPAKETTI Osa 1 Toukokuu 2011 Johdanto Tämä julkaisu on tarkoitettu EVS-ohjelmaan (Eurooppalainen

Lisätiedot