GRUNDTVIG-WORKSHOPIT Käsikirja workshopin järjestäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2011. Käsikirja workshopin järjestäjälle"

Transkriptio

1 GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2011 Käsikirja workshopin järjestäjälle Rahoitustukea koskevat ja muut workshopin toteuttamiseen liittyvät ehdot on määritelty yksityiskohtaisesti rahoitussopimuksessa, joka sitoo järjestävää organisaatiota. Tässä käsikirjassa selvennetään joitakin sopimukseen ja workshopin toteuttamiseen liittyviä yksityiskohtia. Lisäksi pyritään antamaan workshopin järjestäjälle vinkkejä ja suosituksia, jotta workshopista muodostuisi kaikille osapuolille myönteinen oppimiskokemus. 1

2 SISÄLTÖ 1. WORKSHOP-TOIMINTO Tavoitteet Workshopin kansainvälinen ulottuvuus Aiheet Workshopin kelpoisuuskriteerit 4 2. RAHOITUS Rahoitustuki Rahoitustukea koskevia tarkennuksia 7 3. WORKSHOPIN TOTEUTTAMINEN Workshopien markkinointi Osallistujien valinta Yhteydenpito osallistujiin ennen workshopia Käytännön järjestelyissä huomioitavaa Vapaa-ajanohjelma Yksilöllinen tuki Laatunäkökohdat Tiedottaminen 13 2

3 1. WORKSHOP-TOIMINTO 1.1 Tavoitteet Grundtvig-ohjelman workshopien tavoitteena on mahdollistaa aikuisten oppijoiden osallistuminen kansainvälisiin seminaareihin tai työpajoihin, joita järjestetään ympäri Eurooppaa. Kyseessä on Grundtvigissa ja koko Elinikäisen oppimisen ohjelmassa uusi, kaikille aikuisille avoin liikkuvuuden muoto, joka käynnistyi vuonna Workshopit tuovat yhteen yksittäisiä oppijoita tai pieniä opintoryhmiä useista eri Euroopan maista. Erityisesti halutaan tukea sellaisten henkilöiden osallistumista, jotka eivät muuten pääse osalliseksi kansainvälisyydestä ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Tällaisia ryhmiä ovat esim. seniorit, maahanmuuttajat, vammaiset, työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat jne. Workshopit ovat innovatiivisia, interaktiivisia ja monikansallisia. Lähtökohtana on osallistujien oma kiinnostus aihetta kohtaan ja halu oppia uutta. Keskeistä on myös vuorovaikutus - osallistujia rohkaistaan jakamaan omia tietojaan ja näkemyksiään toistensa kanssa. 1.2 Workshopin kansainvälinen ulottuvuus Grundtvig-workshop on kansainvälinen oppimistapahtuma. Useat tai useimmat osallistujat opiskelevat workshopissa ensimmäistä kertaa kansainvälisessä ryhmässä. Kaikille osallistujille kyseessä on tavallisesta poikkeava oppimisympäristö, jossa varsinaisen aiheen opiskelun lisäksi myös kommunikoidaan vieraalla kielellä, kuullaan toisten osallistujien jokapäiväisestä elämästä ja eri maiden tavoista ja kulttuureista ja usein solmitaan myös ystävyyssuhteita. Workshopin järjestäjän tehtävänä on yrittää luoda suotuisat puitteet tälle kokemusten ja odotusten moninaisuudelle. Vieraan kielen käyttäminen saattaa vaatia runsaasti aikaa, koska asioita joutuu selittämään tarkemmin tai jopa kääntämään eri kielille. Eri kulttuureista tulevilla osallistujilla on myös erilaisia tapoja kommunikoida (esimerkiksi suhtautuminen toisen puheen keskeyttämiseen, tapa kritisoida toista, tapa esittää mielipiteensä suorasti tai epäsuorasti, kohteliaisuus kielenkäytössä, sanaton viestintä jne.) Workshopin järjestelyissä tulisi ottaa huomioon erilaiset kulttuuriset mieltymykset, kuten uskonnollisista, terveydellisistä tai elämäntapaan liittyvistä syistä johtuvat ruokavaliot. Osallistujat saattavat myös yllättyä esimerkiksi työskentelyajoista, majoituksen tasosta, opetusmenetelmistä ja vapaa-ajan ohjelmasta. Ole tietoinen erilaisista tavoista ja odotuksista; tärkeää on kommunikoida oma tapansa tehdä asioita. Anna jo varhaisessa vaiheessa mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa aikatauluista, ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä kuten majoituksesta ja ruokailuista, jotta osallistujat tietävät, mitä he voivat odottaa. Kulttuurien välinen oppiminen on olennainen osa workshopia aiheesta riippumatta, ja sille tulisi jättää riittävästi tilaa. On varmasti hyödyllistä antaa kaikille tilaisuus esitellä itsensä ja oma kulttuurinsa, jotka voivatkin osoittautua kaikkien stereotypioiden vastaisiksi. 1.3 Aiheet 3

4 Joitakin aihe-ehdotuksia on julkaistu Lifelong Learning Programme Guide - ohjelmaoppaassa, mutta workshopin järjestäjä voi valita minkä tahansa aiheen, mahdolliset eurooppalaiset prioriteetit huomioiden. Grundtvig-ohjelman kansallisilla toimistoilla voi olla käytössä tiettyjä kansallisia painopisteitä. Aiheen tulee olla sellainen, että se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden todelliseen uuden oppimiseen. Hylkäyskriteerinä voi olla esimerkiksi se, että workshop rakentuu pääasiassa matkailullisille elämyksille. Jos workshop liittyy kielten opiskeluun, myös muut kuin EU-kielet ovat kelpoisia workshopin aiheeksi. Aiheesta riippumatta workshop tarjoaa osallistujille aina mahdollisuuden kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja toinen toisiltaan oppimiseen. 1.4 Workshopin kelpoisuuskriteerit Osallistujien profiili Workshopiin voi osallistua kuka tahansa aikuisikäinen (vähintään 18-vuotias) LLPohjelmaan osallistuvan maan kansalainen. 1 Osallistua voivat myös muiden maiden kansalaiset, jotka opiskelevat, työskentelevät tai muusta syystä asuvat jossakin LLPohjelmaan osallistuvassa maassa. Kansallisilla toimistoilla on halutessaan oikeus vaatia todisteita tämän vaatimuksen noudattamisesta. Workshopiin osallistuvien ei tarvitse olla kirjautuneena mihinkään oppilaitokseen, vaan oma kiinnostus aihetta kohtaan riittää osallistumismotiiviksi. Aikuiskoulutushenkilöstö voi osallistua workshopiin, mutta he eivät voi muodostaa workshopin tavoiteltua kohderyhmää. Jos workshop on suunnattu pääasiassa tai yksistään aikuiskoulutushenkilöstölle (tai jollekin muulle ammattiryhmälle), ei sitä voida rahoittaa workshop-toiminnon kautta. Aikuiskoulutushenkilöstölle suunnattuja kursseja voi markkinoida Grundtvig-täydennyskoulutustoiminnon kautta ja julkaista Comenius/Grundtvig-kurssitietokannassa. Tällöin rahoitus tulee osallistujien maksamien kurssimaksujen kautta. Sama henkilö ei voi osallistua workshop-kurssille uudestaan samana tai kolmena seuraavana vuotena. Osallistujien allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeeseen sisältyy vakuutus, että osallistuja sitoutuu noudattamaan tätä sääntöä. Osallistujien lukumäärä Osallistujien tulee olla vähintään 3:sta eri maasta Suomen ulkopuolelta. Enintään 1/3 osallistujista saa olla samasta maasta. (Jos osallistujia on esimerkiksi 10, saa yhdestä maasta olla enintään 3 osallistujaa.) Suomalaiset ja Suomessa asuvat muiden maiden kansalaiset voivat osallistua workshopiin, mutta he eivät ole kelpoisia saamaan minkäänlaista rahoitustukea ohjelmasta. Järjestäjä voi periä heiltä osallistumismaksun majoituksen, aterioiden ja muiden kulujen, esim. materiaalikustannusten, kattamiseen. Myös Suomesta tuleviin osallistujiin pätee sama 1/3-sääntö. 1 Ohjelmaan osallistuvia maita ovat kaikki 27 EU-maata (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso- Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro), EFTA-ETA-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja) sekä Turkki. Vuodesta 2011 lähtien myös Kroatia ja Sveitsi ovat kelpoisia. 4

5 Järjestävän organisaation kelpoisuus Mikä tahansa aikuiskoulutusta tarjoava organisaatio tai taho on kelpoinen järjestämään aikuisopiskelijoiden workshopin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kyseessä ei ole aikuiskoulutushenkilöstölle tai jollekin muulle ammattiryhmälle suunnattu täydennyskoulutuskurssi. Workshopin koko, kesto, järjestelyt ja sijainti Workshopiin tulee osallistua vähintään 10 ulkomaista oppijaa. Osallistujien maksimimäärä on 20. Järjestäjä voi hyväksyä yli 20 osallistujaa, jos se on workshopin aiheen ja toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaista, mutta Grundtvig-tukea voidaan kuitenkin myöntää näistä vain 20:lle. Workshopin minimikesto on 5 ja maksimikesto 10 työskentelypäivää (molemmat ilman matkapäiviä). Workshop tulee järjestää aikavälillä Workshopin järjestäjä on vastuussa workshopin järjestelyistä, markkinoinnista ja osallistujien rekrytoinnista sekä heidän matkoistaan, täysihoidostaan ja majoituksestaan. Workshop tulee toteuttaa järjestäjän sijaintimaassa. Esimerkkejä: Workshopissa on 10 osallistujaa: 3 ES, 2 FR, 4 SE, 1 FI Workshop EI OLE kelpoinen, koska ulkomaisia osallistujia on vähemmän kuin 10 yhdestä maasta on osallistujia enemmän kuin 1/3 Workshopissa on 15 osallistujaa: 5 ES, 5 FR, 3 SE, 2 FI Workshop ON kelpoinen, koska osallistujia on 3 muusta maasta kuin Suomesta mistään maasta ei ole enempää kuin 1/3 osallistujista ulkomaisia osallistujia on vähintään 10 5

6 2. RAHOITUS 2.1 Rahoitustuki Workshopin järjestäjä saa tuen oman maansa kansalliselta toimistolta. Tuki määräytyy seuraavin perustein: Kululaji Reference in LLP Korvattavat kustannukset Laskentaperuste Suomessa käytössä olevat Guide tukisummat 1. Matka- ja elinkulut (Travel and subsistence grants for individuals) Table 1a (sets maximum per country) Majoitus ja täysihoito Kansainväliset ja paikalliset matkat Osallistujien vakuutus Vakiosumma (lump sum), joka perustuu osallistujien määrään kerrottuna kiinteämääräisellä (flatrate) tukisummalla per osallistuja (kiinteämääräinen tukisumma on sama kaikille osallistujille / osallistuja (ks. hakulomake) 2. Valmennuksen kulut (Preparation (other) cost) Section 4.C.C Pedagoginen, kieli- ja kulttuurivalmennus, jos tarpeellista ja perusteltua lähtömaasta riippumatta) Vakiosumma (lump sum) per osallistuja Enintään 100 / osallistuja 3. Workshopin järjestämisen tuki (Project organisation grant) 4. Erityistarpeet (Special needs) Table 3a (sets maximum per country) Workshopin valmistelu ja markkinointi Workshopin käytännön järjestelyihin liittyvät kulut (esim. tilavuokrat) Opettajien ja muun henkilökunnan palkat Muut workshopin toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset (esim. materiaalit, kirjat yms.) Hallintokulut Vakiosumma (lump sum) workshopin järjestämiseen, sama tukisumma kaikille samassa maassa järjestettäville workshopeille, osallistujamäärästä ja kestosta riippumatta Section 4.C.A Kansallinen toimisto arvioi Tosiasialliset kulut (Real costs) Määritellään tapauskohtaisesti 6

7 2.2 Rahoitustukea koskevia tarkennuksia Osallistumismaksu Workshopin järjestäjä ei saa periä osallistujilta osallistumismaksua. Poikkeuksena ovat kotimaasta tulevat osallistujat, jotka eivät ole oikeutettuja Grundtvig-tukeen. Ulkomaisille osallistujille laskettua tukisummaa ei voi käyttää kotimaisten osallistujien hyväksi. Workshopin tulee olla voittoa tuottamaton. Osallistujien erityistarpeet Henkilöllä, jolla on erityistarpeita, tarkoitetaan mahdollista osallistujaa, jonka yksilöllinen fyysinen, henkinen, terveyteen tai perheeseen liittyvä tilanne on sellainen, että hänen osallistumisensa ko. toimintoon ei olisi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Erityistarpeista johtuva lisätuen tarve määritellään jo hakuvaiheessa. Tukisummaa ei voida korottaa jälkikäteen, vaikka osoittautuisikin, että workshopiin osallistuu tosiasiallisesti enemmän näitä henkilöitä kuin alun perin on arvioitu. Workshopin peruuttaminen Jos workshopin järjestäjä ei saa vähintään 10 ulkomaista osallistujaa, workshop peruutetaan ja apurahasopimus puretaan. Workshopin järjestäjän täytyy osoittaa (kulutositteet mukaan lukien), että se on mainostanut workshopia riittävästi. Kansallinen toimisto arvioi workshopin järjestäjän tekemän työn ja annetut todisteet ja laskee todellisten kulujen perusteella kuinka paljon kuluja on ollut. Tämä arviointi voi johtaa seuraaviin tuloksiin: a) Jos annetut todisteet ovat vakuuttavia ja raportoidut kulut ovat aiheutuneet sopimuskaudella, workshopin järjestäjän täytyy maksaa takaisin vain ennakkomaksun ja kansalliselle toimistolle raportoitujen, hyväksyttävien kulujen erotus. b) Jos annetut todisteet eivät ole vakuuttavia ja / tai kulut eivät ole kelpoisia, workshopin järjestäjän on maksettava koko ennakkomaksu takaisin. Riittämätön määrä osallistujia Jos ilmoittautumisvaiheessa näyttää siltä, että ilmoittautuneiden osallistujien määrä on alhaisempi kuin alun perin suunniteltu osallistujamäärä (esim. 20 henkilöä), workshopin järjestäjä saattaa harkita workshopin peruuttamista. Jos ilmoittautuneiden ulkomaisten osallistujien määrä kuitenkin on vähintään 10, workshopia ei saa peruuttaa. Pienempi osallistujien määrä vähentää ainoastaan osallistujien elinkuluihin matkakulut mukaan lukien (subsistence cost) myönnettyä tukea. Jos raportointivaiheessa käy ilmi, että workshopin osallistujamäärä oli pienempi kuin hakulomakkeessa, elinkuluihin (subsistence cost) myönnettyä tukisummaa vähennetään vastaavasti. Jos osallistujia oli vähemmän kuin 10, koko workshop julistetaan sopimuksen vastaiseksi. Kansallinen toimisto voi periä tuen osittain tai kokonaan takaisin. Kansallinen toimisto antaa järjestäjälle mahdollisuuden esittää omat perustelunsa asiasta. Workshopin järjestäjää ei rangaista esim. siitä, jos joku osallistujista jättäytyy viime hetkellä pois workshopista järjestäjästä riippumattomista syistä. Varalistan käyttö on suositeltavaa mahdollisten peruutusten varalta! Workshopin keston laskeminen Workshopin tulee kestää vähintään 5 peräkkäistä (kokonaista) työskentelypäivää. Välissä saa olla viikonloppu. 7

8 Jos osallistuja saapuu workshopiin niin läheltä, että hän voi matkustaa paikalle ensimmäisen työskentelypäivän aamuna ja takaisin viidennen työskentelypäivän iltana, elinkulu lasketaan vain 5 päivän mukaan. Useimmissa tapauksissa kuitenkin matkapäivät lisätään varsinaisiin työskentelypäiviin. Pisimmillään oleskelukulu kattaa siis 12 päivää (10 työskentelypäivää + 2 matkapäivää). Viikonloppuun sijoittuvilta päiviltä ei korvata elinkuluja, ellei näinä päivinä ole workshopin ohjelmaan kuuluvaa toimintaa. Jos ohjelma jatkuu myös viikonloppuna, lasketaan nämä päivät normaalisti elinkulukorvaukseen. Muuta Järjestäjä ei maksa osallistujille taskurahaa. Osallistujat eivät saa apurahaa suoraan kansalliselta toimistolta. Workshopin järjestäjä on yksinään vastuussa osallistujien kulujen (kansainväliset matkat mukaan lukien) järjestämisestä ja korvaamisesta. Järjestäjän tulee sopia osallistujien kanssa, millaista käytäntöä noudatetaan. Järjestäjä ja osallistuja voivat esim. sopia, että osallistuja huolehtii itse matkajärjestelyistään ja saa matkakorvauksen kuitteja vastaan saavuttuaan paikalle tai vaihtoehtoisesti workshopin jälkeen tilille. Jotkut järjestäjät tekevät itse matkavaraukset osallistujien puolesta. Joka tapauksessa matkakulut kannattaa pyytää hyväksyttämään järjestäjällä ennen kuin osallistujat tekevät matkavarauksia. 3. WORKSHOPIN TOTEUTTAMINEN 3.1 Workshopien markkinointi Kansainvälisen kurssin markkinointi eroaa todennäköisesti organisaation tavallisista rahoitus- ja markkinointistrategioista, koska pyrkimyksenä on tavoittaa ulkomailla asuvia henkilöitä. Kun kansalliset toimistot ovat valinneet rahoitettavat workshopit, komissio kokoaa niistä luettelon, joka sisältää kaikki workshopit Euroopan laajuisesti. Luettelo on saatavilla sähköisessä muodossa ja se julkaistaan Euroopan komission ja kansallisten toimistojen verkkosivuilla. Kansalliset toimistot myös levittävät luetteloa omia kanaviaan pitkin, esimerkiksi postituslistojen kautta. Workshopin järjestäjä on kuitenkin itse pääroolissa ja -vastuussa workshopin markkinoinnissa ja osallistujien rekrytoinnissa. Järjestäjän tuleekin käyttää kaikki mahdolliset keinot mainostaakseen workshopia. Näitä ovat mm. kohdistettu postitus, sähköpostilistat, omat kansainväliset ja kansalliset verkostot, yhteistyö olemassa olevien kumppaniorganisaatioiden kanssa ja näiden kontaktien ja verkostojen hyödyntäminen. Esittele workshopia myös kansainvälisissä tapahtumissa tai kokouksissa, joihin osallistut. Yhteistyö muiden workshopien tai täydennyskoulutuskurssien järjestäjien sekä Grundtvig-hankkeiden kanssa voi olla hyödyllistä. Laadi tarkoitusta varten kumppaneillesi selkeää (sähköistä) materiaalia (saatekirje, esite), jota on helppo levittää. Julkaise yksityiskohtaista tietoa workshopista organisaatiosi verkkosivulla, jolle voit ohjata kiinnostuneet lisätiedon etsijät. Markkinoi workshopia myös kansallisten kanavien kautta, jotta tavoittaisit suomalaisia osallistujia. Workshop on hyvä vaihtoehto vaikkapa niille kansainvälistymisestä kiinnostuneille, jotka eivät jostain syystä itse pysty matkustamaan ulkomaille. Vaikka suomalaiset osallistujat eivät olekaan oikeutettuja Grundtvig-tukeen, on heidän 8

9 osallistumisensa laatunäkökulmasta suositeltavaa. Ulkomaiset osallistujat odottavat todennäköisesti tapaavansa myös suomalaisia. 3.2 Osallistujien valinta Ilmoittautumiseen käytetään komission laatimaa lomaketta, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat ja joka toimii samalla osapuolten välisenä sopimuksena. Näin pyritään välttämään mm. perusteettomia poisjääntejä. Järjestäjä esitäyttää lomakkeeseen omat tietonsa ja mahdolliset lisäkysymykset. Lisäkysymykset voivat liittyä esimerkiksi hakijan kielitaitotasoon tai aiempaan kokemukseen workshopin aiheesta. Lomakkeen tulee olla saatavilla järjestäjän webbisivulla tai pyydettäessä sähköpostitse. Osallistujat lähettävät lomakkeen suoraan workshopin järjestäjälle. Ilmoittautumislomaketta ei lähetetä kansallisille toimistoille. Workshopin järjestäjä valitsee osallistujat annettuja kelpoisuussääntöjä noudattaen ja sen mukaan, miten hän on määritellyt workshopin tavoitellun kohderyhmän ja osallistujien profiilin hakulomakkeessa. Osallistujia ei tule valita suoraan ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Valinnassa tulee suosia heikommassa sosiaalisessa asemassa olevia henkilöitä, kuten senioreita, maahanmuuttajia, vammaisia, työttömiä, vähemmän koulutettuja, syrjäytymisvaarassa olevia jne. Jos ilmoittautumisia tulee enemmän kuin paikkoja on tarjolla, on järjestäjän ilmoitettava asiasta hakijoille, joita ei voida ottaa mukaan. Järjestäjän on hyvä laatia varallaololista, josta voidaan hyväksyä osallistujia mahdollisten peruutusten sattuessa. Sama henkilö saa osallistua vain yhteen workshopiin kolmen vuoden aikana. Workshopiin ei siten saa valita henkilöitä, joiden tiedetään osallistuneen jo johonkin muuhun Grundtvig-workshopiin. 3.3 Yhteydenpito osallistujiin ennen workshopia Ilmoittautuneet osallistujat todennäköisesti arvostavat sitä, että heihin pidetään yhteyttä ja että he saavat järjestäjältä haluamaansa informaatiota ennen workshopia. Mitä enemmän tarjoat yksityiskohtaista tietoa oikeaan aikaan, sitä paremmin ihmiset kokevat tulevansa huomioiduksi. Yhteydenpito osallistujiin vähentää välimatkaa ja sen myötä perusteettomia peruutuksia tai yllättäviä poisjääntejä. Voit esimerkiksi kertoa ilmoittautumisen yhteydessä ottavasi yhteyttä osallistujiin X viikkoa ennen workshopia. Lähempänä voit muistuttaa heitä vielä uudestaan ja antaa viime hetken lisätietoja. Anna osallistujille täsmällistä tietoa: - siitä, kuinka päästä kurssipaikkakunnalle ja -paikalle (lähin lentokenttä tai rautatieasema, kulkuyhteydet hotelliin/majapaikkaan, paikallisliikenteen lippujen hinnat, mahdolliset järjestetyt kuljetukset); - käytännön seikoista, kuten paikkakunnasta ja tiloista, valuutanvaihdosta, säästä, kielestä (voit esim. koota pienen arkielämän/matkasanaston), kauppojen aukioloajoista, majoitus- ja kurssitiloista ja niiden varustelusta, ostos- ja vapaaajanviettomahdollisuuksista jne.; - kulttuuriin liittyvistä seikoista (paikkakunnan/alueen/maan historia ja traditiot, tapakulttuuri); - workshopin ohjelmasta (sekä opetusohjelmasta että vapaa-ajan toiminnasta, vierailuista ja retkistä), jotta osallistujat voivat varautua mm. oikeanlaiseen 9

10 vaatetukseen. Kerro myös tarkasti, mitä työvälineitä tai materiaaleja osallistujien oletetaan tuovan itse mukanaan ja mitä järjestäjän puolesta on käytettävissä; - maksukäytännöstä (kuka huolehtii matkajärjestelyistä, kuinka matkakorvaukset suoritetaan); - workshopiin valmistautumisesta (ennakkotehtävät ja -materiaalit, osallistujilta vaadittavat opiskelumateriaalit ja työvälineet); - workshopin dokumentaatiosta (valokuvataanko tai filmataanko ihmisiä, workshopin aikana tapahtuvaa toimintaa ja tuotoksia ja levitetäänkö näitä muille osallistujille ja/tai ulkopuolisille). Julkaisemiseen tarvitaan osallistujien suostumus. Huomioi tietosuojakysymykset, jos jaat osallistujien yhteystietoja ryhmän keskuudessa. Sosiaalisen median käyttö on osoittautunut toimivaksi käytännöksi. Useat workshopien järjestäjät (tai joskus osallistujat itse) ovat perustaneet esim. Facebookryhmän, jossa osallistujat voivat jo tutustua toisiinsa sekä pitää yhteyttä workshopin jälkeen. 3.4 Käytännön järjestelyissä huomioitavaa Workshopin järjestäjänä sinun tulee huomioida: - osallistujien erityisruokavaliot - mahdollisuus yhden tai kahden hengen huoneeseen osallistujien toiveiden mukaan - että myös liikuntarajoitteisilla osallistujilla on esteetön pääsy kaikkiin opetustiloihin, ruokailu- ja majoitustiloihin sekä vierailukohteisiin. Tarvittaessa varmistu asiasta etukäteen. 3.5 Vapaa-ajanohjelma Vapaa-ajanohjelmalla on erityisen suuri merkitys, kun kyseessä on eri kulttuurien keskinen oppimisprosessi. Siten vapaa-ajan ohjelman tulisikin olla kiinteä osa workshopin ohjelmaa. Vapaa-ajanohjelma voi liittyä: - workshopin aiheeseen (esim. teemaan sopiva vierailu, kansainvälinen tapahtuma tai illanvietto, European Buffet ); - osallistujien virkistykseen ja rentoutumiseen (liikunta, kulttuuriin liittyvä toiminta, museokäynti jne.); - tutustumiseen suomalaiseen/paikalliseen päivittäiseen elämään, kulttuuriin, tapoihin (esim. ruokakulttuuri, perinteiset juhlat). On hyvä muistaa, että osallistujat eivät ole todennäköisesti valinneet workshopia puhtaasti aiheen perusteella, vaan haluavat tutustua myös kyseiseen maahan. Tärkeää on tuoda selvästi esille, mikä sisältyy workshopin viralliseen ohjelmaan ja on siten osallistujille maksutonta ja mikä on vapaaehtoista oheistoimintaa, josta osallistujat joutuvat mahdollisesti maksamaan erikseen. Ota huomioon, että osallistujien lähtömaasta riippuen heillä saattaa olla hyvin erisuuruinen määrä rahaa käytettävissään vierailuihin tai muuhun ylimääräiseen ohjelmaan. Älä suunnittele ohjelmaa liian täyteen, sillä osallistujat arvostavat myös aikaa (ja ehdotuksiasi) vapaalle ajanvietolle, ostoksille, nähtävyyksille ja toistensa kanssa seurustelulle. 10

11 3.6 Yksilöllinen tuki Organisaatiossa tulisi olla nimetty yhteyshenkilö, joka pystyy vastaamaan nopeasti kiinnostuneiden osallistujien kysymyksiin ja joka pitää yhteyttä ilmoittautuneisiin. Ilmoittautumisvaiheessa tämä edistää osallistujien sitoutumista workshopiin. Workshopin aikana yksilöllinen tuki lieventää mahdollisia väärinymmärryksiä ja pettymyksiä, joita ilmenee jossain määrin kaikilla kansainvälisillä kursseilla. Workshopin jälkeenkin osallistujilla voi olla kysymyksiä mm. liittyen opitun soveltamiseen omassa elämässään. Kokemukset erilaisten kansainvälisten kurssien järjestämisestä ovat osoittaneet, että nimetyn tuki- tai yhteyshenkilön roolia ei tule aliarvioida, vaikka saatavilla olisi kuinka hyvää etukäteistietoa kurssista ja tarpeellisista käytännön järjestelyistä olisi huolehdittu. Vastaan saattaa tulla tilanteita, joissa: - osallistuja matkustaa ulkomaille ensimmäistä kertaa elämässään ja pyytää yksityiskohtaista tietoa matkoista (lentoyhteydet, lentojen varaaminen, paikallisliikenteen aikataulut ) ja oleskelusta (rahan nostaminen/vaihtaminen, pyykinpesumahdollisuus ); - osallistuja haluaa lomailla kohdemaassa ennen workshopia tai sen jälkeen ja pyytää lisätietoa mahdollisista lomakohteista, matkustamisesta ja majoituksesta ja/tai saattaa jopa pyytää avustamaan näiden järjestelyissä; - osallistuja haluaa ottaa mukaan puolisonsa, lapsensa tai muun perheenjäsenensä ja pyytää tälle majoitusta, ohjelmaa ja joissain tapauksissa jopa lastenhoitoa; - logististen kysymysten (lentojen myöhästyminen, kadonnut matkatavara, erilaiset kiinnostuksen kohteet vapaa-ajan ohjelman suhteen, erilaiset odotukset majoituksen ja ruokailujen tason suhteen) selvittäminen voi viedä runsaasti aikaa. Workshopin järjestäjänä haluat luultavasti toteuttaa osallistujien yksilölliset toiveet mahdollisimman pitkälle ja parhaan kykysi mukaan. Kaikkien organisaatioiden kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja on hyvä pohtia etukäteen valmiiksi, mitä on valmis tarjoamaan ja mitä odotat osallistujien hoitavan itse esimerkiksi internetin avulla tai yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. - Tee osallistujille selväksi osallistumisehdot (hyväksyminen ja täysi osallistuminen viralliseen ohjelmaan, mahdollisesti osallistuminen epäviralliseen ohjelmaan ainakin osittain, tietty kielitaitotaso jne.). Workshopin järjestäjänä sinulla on oikeus päättää, hyväksytkö perheenjäsenten mukaan ottamista. Jotkut järjestäjät eivät ota perheenjäseniä vastaan kurssipaikalle tai ohjelma-osioihin, koska heidän läsnäolonsa opetusryhmän ulkopuolisina saattaisi vaikuttaa ryhmädynamiikkaan kurssin aikana. Toiset taas keksivät perheenjäsenille tekemistä esimerkiksi pestaamalla omaisen kurssin valokuvaajaksi. Tästä tulisi keskustella perusteellisesti etukäteen workshopin kouluttajien ja muiden vastaavien keskuudessa. - Varmista, ettet joudu oikeudelliseen vastuuseen (kuten matkatoimistot) mistään järjestelyistä, joista olet huolehtinut tai tarjoutunut huolehtimaan mukana seuraaville henkilöille. Sen sijaan ohjaa heidät mieluummin ammattimaisten palveluntarjoajien luo. 3.7 Laatunäkökohdat Workshopien laadun ja sisällön seuranta ja arviointi CIMO osallistuu kansallisena toimistona mahdollisuuksiensa mukaan ainakin joihinkin workshopeihin monitorointitarkoituksessa. 11

12 Workshopin järjestäjänä olet velvollinen toimittamaan loppuraportin kansalliselle toimistolle tietyn ajan kuluessa workshopin päättymisestä, jotta rahoitustuen loppumaksu voidaan suorittaa. Loppuraporttilomake löytyy CIMOn verkkopalvelun Grundtvig-sivuilta. Loppuraporttiin liitetään kaikkien osallistujien täyttämät ja allekirjoittamat palautelomakkeet, joissa he arvioivat järjestämäsi workshopin laatua. Osallistujien palautelomake on loppuraporttipohjan liitteenä. Palautelomakkeesta ei saa poistaa kohtia, mutta siihen voi halutessaan lisätä kysymyksiä, jos haluat kerätä palautetta jostakin sellaisesta asiasta, jota ei ole valmiissa pohjassa. Workshopin arvioinnille ei ole asetettu ohjelmahallinnon taholta muita vaatimuksia. Oman toiminnan kehittämisen kannalta on kuitenkin mielekästä suorittaa perusteellisempaakin (itse)arviointia. Arvioinnissa tulee huomioida, että workshop on osa pidempiaikaista valmistelu-, toteutus- ja seurantajaksoa. Siksi onkin johdonmukaista arvioida koko prosessia ja ottaa huomioon workshop-toiminnon erityispiirteet. Workshop on myös aina erilaisten ihmisten ponnistelujen tulos workshopin organisaatiotiimin, kouluttajien, osallistujien, kansallisen toimiston ja kurssipaikan henkilökunnan. Vaikka samaa workshopia järjestettäisiin useaan kertaan, on prosessi ja lopputulos luultavasti joka kerralla erilainen. Workshop on jo itsessään vaativa suoritus kaikille osallisille. Arvioi sitä, mikä on todella tärkeää. Arviointi voi auttaa sinua kehittämään workshopia tai muuta kurssitoimintaa tulevaisuudessa. Opitun tunnistaminen / tunnustaminen Osallistujien tulee saada workshopista osallistumistodistus, josta käy ilmi workshopin nimi, aika ja paikka, tuntimäärä ja sisältö. Osallistumistodistuksessa on hyvä mainita myös, että kyseessä on kansainvälinen workshop. Tästä saattaa olla osallistujalle hyötyä myöhemmin esimerkiksi osoituksena kielitaidosta ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taidoista. Osallistumistodistuksessa on mainittava, että workshopia on tuettu Elinikäisen oppimisen ohjelmasta, ja siinä on käytettävä ohjelman logoa. Euroopan komission graafista ulkoasua koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta: Elinikäisen oppimisen ohjelman logot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ovat saatavilla CIMOn webbisivuilla osoitteessa: Opetus- ja työskentelymenetelmät Interaktiiviset ja toiminnalliset työskentelytavat antavat osallistujille mahdollisuuden tuoda esiin omaa kokemustaan ja näkemyksiään käsiteltävästä asiasta. Huomioi kuitenkin, että osallistujilla saattaa olla hyvinkin erilaisia oppimistyylejä, ja he ovat ehkä tottuneet toisenlaisiin opetusmenetelmiin ja välineisiin. Valmistaudu siihen, että saatat joutua esittelemään ja selittämään käytettäviä työtapoja tavallista perusteellisemmin, sillä ne eivät ehkä ole kaikille tuttuja. Ole myös joustava aikataulujen ja menetelmien suhteen aina voi tulla eteen jotain odottamatonta. Lisäksi työskentely vieraalla kielellä on vaativaa kaikille osapuolille. Vaihtele siis menetelmiä, anna tarpeeksi aikaa hengähdystauoille ja käytä virkistäviä leikkejä ja harjoituksia työskentelyn lomassa, sillä niiden merkitys korostuu kaikille tavallista vaativammassa oppimistilanteessa. 12

13 Osallistujien eritasoinen kielitaito asettaa varmasti haasteita jokaisessa workshopissa. Sopikaa workshopin alussa, miten osallistujat voivat viestittää, että eivät ole ymmärtäneet jotakin asiaa. Kieltä äidinkielenään puhuvia voi muistuttaa hitaasti ja selkeästi puhumisen merkityksestä. Kurssin esittelymateriaalissa kannattaa jo määritellä vaadittu kielitaitotaso, ja osallistujia voi pyytää arvioimaan oma kielitaitonsa ilmoittautumisen yhteydessä. Yksi keino on myös kerätä workshopin teemaan liittyvää sanastoa workshopin työskentelykielellä ja lähettää se osallistujille etukäteen, jotta he voivat perehtyä siihen Tiedottaminen Ulkomaisten vieraiden vastaanottaminen eri puolilta Eurooppaa voi olla monella tapaa antoisaa koko organisaatiolle. Kerro workshopista laajasti oman organisaatiosi jäsenille. Workshopin läpiviemiseen kannattaa ottaa mukaan henkilöstöä kaikilta organisaatiotasoilta ja eri henkilöstöryhmistä tarjoamalla heille tehtäviä workshopin organisoinnissa. Näin suurempi joukko voi päästä maistamaan eurooppalaista yhteistyötä. Tiedota workshopista paikalliselle medialle ja yhteistyökumppaneillesi. Tämä lisää tietoutta organisaatiosi kansainvälisestä osaamisesta ja auttaa monipuolistamaan organisaatiosi profiilia ja tarjontaa mahdollisten yhteistyökumppaneiden silmissä. Lähteenä käytetty (soveltuvin osin): Grundtvig Mobility: How to organise training courses for an international audience, National Agency Education for Europe at the Federal Institute for Vocational Training and Education, Bonn Saatavilla pdf-muodossa osoitteesta: at/taydennyskoulutusapurahat/hakijalle 13

GRUNDTVIG-WORKSHOPIT Käsikirja workshopin järjestäjälle

GRUNDTVIG-WORKSHOPIT Käsikirja workshopin järjestäjälle GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2010 Käsikirja workshopin järjestäjälle Rahoitustukea koskevat ja muut workshopin toteuttamiseen liittyvät ehdot on määritelty yksityiskohtaisesti rahoitussopimuksessa, joka sitoo

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-workshopit 2012 Hakuneuvonta järjestäjille 25.1.2012 Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 27.5.2014 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti

Rahoitusperiaatteet ja budjetti Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

COMENIUS-TÄYDENNYSKOULUTUSAPURAHAT OPETUSHENKILÖSTÖLLE 2012 Loppuraportin täyttöohje

COMENIUS-TÄYDENNYSKOULUTUSAPURAHAT OPETUSHENKILÖSTÖLLE 2012 Loppuraportin täyttöohje COMENIUS-TÄYDENNYSKOULUTUSAPURAHAT OPETUSHENKILÖSTÖLLE 2012 Loppuraportin täyttöohje 23.10.2012 SÄHKÖISEN LOPPURAPORTIN TÄYTTÖOHJE EU:n komissio on tehnyt sähköisen loppuraportin, joka on käytössä 33 maassa.

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Pohjoinen alue/eures palvelut

Pohjoinen alue/eures palvelut Yhteistyöllä kasvua tilaisuus henkilöstöpalvelualan yrityksille 2.11.2016 Tina Sundqvist, Eures asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Tuija Pahnila, Projektiasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM)

EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM) LIITE III ERITYISET MÄÄRÄYKSET EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM) III.1 Määritelmät Tässä rahoitustukisopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1. Sopimus: sopimuspuolen

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET-Round Table 1.12.2014 ECVETin tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2012 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Leonardo da Vinci Tilastoja 2011

Leonardo da Vinci Tilastoja 2011 Leonardo da Vinci Tilastoja ISBN 978-95-85-5-8 ISSN 798-6 / Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Sisältö. Yleistä hakukierroksesta. Liikkuvuushankkeet. Liikkuvuushankkeiden hakijaorganisaatiot.

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa Kansalaisten Eurooppa Ohjelma aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen Kansalaisten Eurooppa ohjelma meille kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelma tukee aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Energiateollisuus ry. Syysseminaari

Energiateollisuus ry. Syysseminaari Energiateollisuus ry Syysseminaari Juha Naukkarinen Kotitaloussähkön hinnan muodostus 30 snt/kwh 25 20 15 10 5 0 Bulgaria Viro Liettua Romania Kreikka Latvia Kroatia Turkki Ranska Suomi 2009 Puola Slovenia

Lisätiedot

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo verkossa

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus klo verkossa Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 14.6.2016 klo 13-15 verkossa Ohjelma Hakukierroksen tuloksia Hankehallinto: rahoitussopimus, rahoitussäännöt, raportointi

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Tasavertaiset mahdollisuudet Youth in Action ja LLP -ohjelmissa. Jun- 11

Tasavertaiset mahdollisuudet Youth in Action ja LLP -ohjelmissa. Jun- 11 Tasavertaiset mahdollisuudet Youth in Action ja LLP -ohjelmissa Jun- 11 EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Muita heikommassa olevien nuorten osallistuminen on yksi pysyvistä prioriteeteistä Ohjelmaoppaassa

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot