Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt"

Transkriptio

1 Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn sen arvioimiseksi, tarvitaanko yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöitä koskevia lainsäädäntötoimia. Se ei edusta Euroopan komission näkemyksiä eikä vaikuta mahdollisiin tuleviin päätöksiin yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöistä. JOHDANTO [1] Eurooppalaista yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevassa vuoden 2012 toimintasuunnitelmassaan komissio totesi, että eurooppalaisilla pk-yrityksillä on tärkeä tehtävä EU:n talouden vahvistamisessa, erityisesti talouskriisin aikana. Merkittävää työtä on jo tehty pk-yritysten toiminnan helpottamiseksi sellaisilla alueilla, joilla niillä näyttäisi olevan ongelmia, kuten Small Business Act -aloitteen vuoden 2011 tarkistusta seuranneet toimet. Komissio uskoo etenkin yhtiöoikeuden osalta, että pk-yritykset tarvitsevat yksinkertaisempia ja vähemmän rasittavia ehtoja liiketoimintaan EU:n alueella, ja komission selkeänä tavoitteena onkin ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin tämän suhteen. Yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevan ehdotuksen neuvotteluissa ei ole edistytty ja vuoden 2012 julkinen kuuleminen osoitti, että sidosryhmät epäröivät tämän ehdotuksen neuvottelujen jatkamista, mutta olivat kuitenkin samanaikaisesti innokkaita tutkimaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Tämän kuulemisen tavoitteena on saada tarkempaa tietoa siitä, tarjoaisiko kansallisten lakien yhdenmukaistaminen yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöiden osalta yrityksille, ja etenkin pk-yrityksille, yksinkertaiset, joustavat ja tunnetut, koko EU:n alueen kattavat säännöt ja vähentäisikö se yritysten tämänhetkisiä kuluja. Vastaukset otetaan huomioon mahdollisen uuden välineen tarpeen ja vaikutusten arvioinnissa. Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöiden olemassaolosta säädetään 12:nnessa yhtiöoikeuden direktiivissä (direktiivi 2009/102/EY yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä). Tällä direktiivillä kansallisia lakeja yhdenmukaistetaan vain hyvin rajallisesti eikä siinä käsitellä tärkeimpiä kysymyksiä, kuten rekisteröintivaatimukset, velkojien suojelu, kotipaikan siirto, pääoman vähimmäisvaatimukset ja yrityksen purkaminen. Kaikki nämä kysymykset jätetään kansallisen sääntelyn piiriin. Vaikuttaa siltä, että useisiin erilaisiin kansallisiin oikeusjärjestelmiin liittyvät kulut ja riskit usein estävät yrityksiä laajentamasta toimintojaan ulkomaille. Lisäksi luottamuksen puute ulkomaisiin yrityksen oikeudellisiin muotoihin voi vaikeuttaa pk-yritysten osallistumista sisämarkkinoihin. Nykyiset, yritysten liikkuvuutta helpottavat säädökset, kuten direktiivi rajatylittävistä sulautumisista ja SE-asetus sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, eivät vastaa kaikkiin pk-yritysten tarpeisiin. Tästä syystä kyselyssä on kysymyksiä siitä, tarvitaanko EU:ssa lainsäädäntötoimia, sekä kysymyksiä näiden toimien mahdollisesta sisällöstä ja nykyisistä esteistä yrityksille, jotka haluaisivat lisätä osallistumistaan sisämarkkinoihin. Kyselyn vastausten tulisi olla lyhyitä ja kysymyksiin perustuvia, ja ne on lähetettävä vastaukset on annettava verkossa. Jos on tarvetta lähettää liitteitä, ne voi lähettää osoitteeseen viimeistään Kyselyn (alla) Sanasto: Rajavastuuyhtiöt: katso luettelo kyseisistä yhtiöistä direktiivistä 2009/102/EY, liite I,

2 Osakeyhtiöt: katso luettelo kyseisistä yhtiöistä direktiivistä 2012/30/EU, liite I, Katso tietosuojaseloste [1] Asteriskilla merkittyihin kysymyksiin on annettava vastaus. I. Tiedot 1. Ilmoita, kenen puolesta vastaat: a) Viranomaisen (mukaan lukien valtio) b) Yksityisen sektorin yrityksen c) Julkisen sektorin yrityksen d) Yliopiston/tutkimuslaitoksen/ajatushautomon tai vastaavan e) Asianajajan/notaarin f) Elinkeinoliiton/elinkeinojärjestön/kauppakamarin, muun liiton, järjestön tai organisaation g) Ammattijärjestön/työntekijäliiton tai vastaavan h) Yksityishenkilön i) Kuluttajajärjestön j) Jonkin muun Täsmennä: (enintään 500 merkki(ä))

3 Kotimaasi: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat Nimesi ja osoitteesi: 2. Tietoa yrityksestäsi 2.1 Yrityksen koko a) Mikro (0 9 työntekijää) b) Pieni (10 49 työntekijää) c) Keskisuuri ( työntekijää) d) Suuri (yli 250 työntekijää)

4 2.2 Yrityksen oikeudellinen muoto a) Yksityinen elinkeinonharjoittaja b) Rajavastuuyhtiö c) Osakeyhtiö d) Eurooppayhtiö (SE) e) Muu (esim. rajoittamattoman vastuun yhtiö, avoin yhtiö) Onko kyseessä yhdenmiehen yhtiö? Oletko ainoa osakas/osakkeenomistaja toisessa yhdenmiehen yhtiössä?, omassa kotimaassani b) Kyllä, toisessa EU-maassa c) En 2.3 Yrityksen toimiala a) Tavarat b) Palvelut c) Jokin muu 2.4 Mihin maahan yritys on tällä hetkellä rekisteröity? EU-maahan EU:n ulkopuoliseen maahan

5 Valitse maa Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat Täsmennä maa: (enintään 500 merkki(ä)) 2.5 Onko yrityksesi jo mukana rajat ylittävässä kaupankäynnissä/toiminnassa EU:ssa? Mikä on rajat ylittävän EU:n sisäisen kaupan prosenttiosuus yrityksen koko liikevaihdosta? a) 1 10 % b) % c) % d) yli 50 % e) en tiedä

6 2.6 Suunnitteletko rajat ylittävän kaupankäynnin aloittamista lähitulevaisuudessa? b) En 2.7 Onko edustamasi organisaatio rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin? Sinulla on mahdollisuus rekisteröidä organisaatio ( ennen vastausten lähettämistä. II. Yhdenmukaistamisen tarve 1. Oletko samaa mieltä sen havainnon kanssa, että pk-yritysten osallistuminen rajat ylittävään kaupankäyntiin/toimintaan EU:ssa on vähäistä niiden potentiaaliin nähden? b) En Kommentit: (enintään 500 merkki(ä)) 2. Onko pk-yritysten vaikea laajentaa kaupallista toimintaansa / kaupankäyntiään perustamalla sivuliike tai tytäryhtiö ulkomaille (EU:n alueelle)?

7 Kommentit: (enintään 500 merkki(ä)) 3. Onko pk-yritysten vaikea siirtää rekisteröity toimipaikka, pääkonttori tai päätoimipaikka ulkomaille (EU:n alueelle)? Kommentit: (enintään 500 merkki(ä)) 4. Miksi kaupallisen toiminnan / kaupankäynnin siirtäminen tai laajentaminen on vaikeaa perustamalla sivuliike tai tytäryhtiö ulkomaille (EU:n alueelle)? a) Yhtiöoikeuteen liittyvän ulkomaisen lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvat kustannukset (käännökset, rekisteröintivaatimukset/-maksut, pääomavaatimukset, raportointi, toiminta-/ylläpitokustannukset ja niihin liittyvä oikeudellinen neuvonta jne.) b) Rajojen ylittämisestä johtuvat rahoitusongelmat c) Yrityksen perustamiseen liittyvät, vieraasta oikeusjärjestelmästä johtuvat oikeudellisen neuvonnan kustannukset d) Tiedon/luottamuksen puute ulkomaisten yritysten oikeudellisista muodoista e) Muu syy f) En tiedä

8 Täsmennä: (enintään 500 merkki(ä)) Kommentit: (enintään 500 merkki(ä)) 5. Kun mietitään ulkomaisen lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, mikä on mielestäsi suurin este kaupallisen toiminnan / kaupankäynnin siirtämiselle tai laajentamiselle perustamalla sivuliike tai tytäryhtiö ulkomaille (EU:n alueelle)? a) Rekisteröintimaksut (mukaan lukien notaarin palkkiot) b) Alkupääoma c) Vuosittaiset toiminta-/ylläpitokustannukset, mukaan lukien raportointi, kirjanpito, tilintarkastus, oikeudellinen neuvonta d) Käännökset e) Jokin muu (esim. työlainsäädäntö, terveys- ja turvallisuusasiat) 5.1 Onko tämä este: a) vakava b) keskisuuri c) lievä 5.2 Onko tämä este: a) vakava b) keskisuuri c) lievä

9 5.3 Onko tämä este: a) vakava b) keskisuuri c) lievä 5.4 Onko tämä este: a) vakava b) keskisuuri c) lievä Täsmennä: (enintään 500 merkki(ä)) 6. Jos yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä yhdenmukaistettaisiin EU:ssa, lisäisikö/helpottaisiko se pk-yritysten rajat ylittävää liiketoimintaa EU:n alueella? (Yhdenmukaistamiseen voisi kuulua muun muassa rekisteröinti, perustamismenetelmät, alkupääoma, velkojien suojelu, rekisteröidyn toimipaikan siirto ja sivuliikkeen rekisteröinti.) Mikä muu voisi lisätä pk-yritysten rajat ylittävää liiketoimintaa? a) Tiedotuskampanja b) Keskitetyt asiointipisteet c) Jokin muu

10 Täsmennä: III. Numeroihin perustuvat tiedot 1. Kuinka monta yhdenmiehen rajavastuuyhtiötä maassasi on kyselyn täyttämisen aikana? Anna lukumäärä: 2. Kuinka monta yhdenmiehen osakeyhtiötä maassasi on kyselyn täyttämisen aikana? Anna lukumäärä:

11 3. Mikä on pääoman vähimmäisvaatimus (euroissa), jos haluaa perustaa yhdenmiehen rajavastuuyhtiön maassasi? Jos vaatimukset vaihtelevat eri aloilla, anna yleisin summa. Anna summa: 4. Mikä on pääoman vähimmäisvaatimus (euroissa), jos haluaa perustaa yhdenmiehen osakeyhtiön maassasi? Jos vaatimukset vaihtelevat eri aloilla, anna yleisin summa. Anna summa: 5. Kuinka suuri on yhdenmiehen rajavastuuyhtiön rekisteröintimaksu (euroissa, mukaan lukien oikeudelliset ja/tai notaarin enimmäispalkkiot) maassasi? Anna summa: 6. Kuinka suuri on yhdenmiehen osakeyhtiön rekisteröintimaksu (euroissa, mukaan lukien oikeudelliset ja/tai notaarin enimmäispalkkiot) maassasi? Anna summa:

12 7. Kuinka suuret ovat keskimääräiset, yhdenmiehen rajavastuuyhtiön perustamiseen liittyvät oikeudellisen neuvonnan kustannukset (euroissa) maassasi? Anna summa: 8. Kuinka suuret ovat keskimääräiset, yhdenmiehen osakeyhtiön perustamiseen liittyvät oikeudellisen neuvonnan kustannukset (euroissa) maassasi? Anna summa: 9. Kuinka suuret ovat kokonaislisäkustannukset kokemukseesi/tietoosi perustuen, jos yhdenmiehen rajavastuuyhtiö perustetaan ulkomaille (EU:n alueelle) verrattuna siihen, että yhtiö perustettaisiin omaan kotimaahasi? Anna summa: a) b) c) d) Yli e) Ei lisäkustannuksia f) En tiedä

13 Kotimaasi: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat Toinen maa: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat 10. Kuinka suuret ovat kokonaislisäkustannukset kokemukseesi/tietoosi perustuen, jos yhdenmiehen osakeyhtiö perustetaan ulkomaille (EU:n alueelle) verrattuna siihen, että yhtiö perustettaisiin omaan kotimaahasi? Anna summa: a) b) c) d) Yli e) Ei f) En tiedä lisäkustannuksia

14 Kotimaasi: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat Toinen maa: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat 11. Kuinka suuret ovat oikeudellisen neuvonnan lisäkustannukset kokemukseesi/tietoosi perustuen, jos yhdenmiehen rajavastuuyhtiö perustetaan ulkomaille (EU:n alueelle) verrattuna siihen, että yhtiö perustettaisiin omaan kotimaahasi? Anna summa: a) b) c) d) Yli e) Ei f) En tiedä lisäkustannuksia

15 Kotimaasi: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat Toinen maa: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat 12. Kuinka suuret ovat oikeudellisen neuvonnan lisäkustannukset kokemukseesi/tietoosi perustuen, jos yhdenmiehen osakeyhtiö perustetaan ulkomaille (EU:n alueelle) verrattuna siihen, että yhtiö perustettaisiin omaan kotimaahasi? Anna summa: a) b) c) d) Yli e) Ei f) En tiedä lisäkustannuksia

16 Kotimaasi: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat Toinen maa: Itävalta Kreikka Norja Belgia Unkari Puola Bulgaria Islanti Portugali Kroatia Irlanti Romania Kypros Italia Slovakia Tšekki Latvia Slovenia Tanska Liechtenstein Espanja Viro Liettua Ruotsi Suomi Luxemburg Sveitsi Ranska Malta Yhdistynyt kuningaskunta Saksa Alankomaat IV. Sisältö yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöitä koskeva mahdollinen aloite

17 1. Pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää yksinkertaiset säännöt, jotka koskisivat yhtiön verkkorekisteröintiä ja yhtä yhtenäistä, koko EU:n kattavaa rekisteröintilomaketta? Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 2. Pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää säännöt, jotka koskisivat mahdollisuutta perustaa sivuliike verkossa ulkomaille (EU:n alueelle) kansallisten yritysrekistereiden keskusjärjestelmän kautta? Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 3. Pitäisikö mahdollisessa aloitteessa yhdenmukaistaa yhtiöpääoman vähimmäisvaatimus yhdenmiehen rajavastuuyhtiön perustamiselle?

18 3.1. Minkä suuruinen yhdenmukaistetun vähimmäispääoman pitäisi olla? a) 1 euro b) c) d) tai enemmän e) en tiedä Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 4. Pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää osinkoja/voitonjakoa koskevat säännöt, jos yhtiö ei pysty maksamaan erääntyviä velkojaan osinkojen maksun / voitonjaon jälkeen? Kommentit (enintään 500 merkki(ä))

19 5. Jos pääoman vähimmäisvaatimus olisi yli 1, pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää säännöt, jotka koskisivat velkojien vastustusta pääoman merkittävälle alentamiselle? Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 6. Pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää rekisteröidyn toimipaikan siirtoa koskevat säännöt? Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 7. Jos yhdenmiehen rajavastuuyhtiön jäsenten määrä kasvaa useampaan kuin yhteen, pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää kansallisten lakien keinot muuttaa yhdenmiehen yhtiö joksikin muuksi kansallisesti hyväksytyksi yrityksen oikeudelliseksi muodoksi?

20 Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 8. Pitäisikö mahdollisessa aloitteessa asettaa rajat sille, kuinka monta yhdenmiehen rajavastuuyhtiötä yksi luonnollinen tai oikeushenkilö voi perustaa? Millaisia sääntöjä ehdottaisit? (enintään 1000 merkki(ä)) Kommentit (enintään 500 merkki(ä))

21 9. Pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää pk-yrityksiä koskevat erityissäännöt, joiden perusteella yhdenmiehen rajavastuuyhtiön perustaminen olisi helpompaa ja halvempaa niille kuin suuremmille yrityksille? Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 10. Pitäisikö mahdollisen aloitteen sisältää uusi yhteinen lyhenne (kuten SEUP Societas Europea UniPersonam), joka koskisi kaikkia yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä EU:ssa luottamuksen lisäämiseksi "ulkomaisia" yritysten oikeudellisia muotoja kohtaan? c) Jokin muu lyhenne d) En tiedä Ehdotuksesi lyhenteeksi

22 Kommentit (enintään 500 merkki(ä)) 11. Pitäisikö mahdollisen aloitteen kattaa yhdenmiehen rajavastuuyhtiöiden lisäksi myös yhdenmiehen osakeyhtiöt? Kommentit: V. Kommentit Jos sinulla on lisäkommentteja, kirjoita ne tähän

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.12.2012 COM(2012) 743 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto MUISTIO Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT 1 Johdanto Suomessa on yritysten välisissä kauppa- yms. sopimuksissa perinteisesti ollut sopimusvapaus sen suhteen, minkä ajan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 TMO Lahtinen Päivi(TEM) 18.05.2015 JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto 28.-29.5.2015 Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-,

Lisätiedot

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2011 KOM(2011) 794 lopullinen 2011/0374 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä

OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juha Myllysilta 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Sinun Eurooppasi sinun oikeutesi. Käytännön tietoa kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja mahdollisuuksista EU:n sisämarkkinoilla

Sinun Eurooppasi sinun oikeutesi. Käytännön tietoa kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja mahdollisuuksista EU:n sisämarkkinoilla Sinun Eurooppasi sinun oikeutesi Käytännön tietoa kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja mahdollisuuksista EU:n sisämarkkinoilla Tunne oikeutesi, käytä oikeuksiasi Maksuton numero 00 800 6 7 8 9 10 11

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat toimintalinjat

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat toimintalinjat .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat toimintalinjat 1/13 SISÄLTÖ Sisältö 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 3 1 kohta. Rekisteröijän tulee määritellä, täyttääkö se Yleiset kelpoisuusperusteet...

Lisätiedot

Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa

Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa EUROOPAN KOMISSIO Aluepolitiikan pääosasto Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Lokakuu 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Tietoja oppaasta 1. Tämä Opas julkaistaan Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi. Kuulemisasiakirja

Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi. Kuulemisasiakirja Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi 1. Johdanto Kuulemisasiakirja Joissakin jäsenvaltioissa on virallisia vientiluottolaitoksia, jotka vakuuttavat viennin

Lisätiedot

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Euroopan unionissa Opas lakimiehille www.eurocivil.info Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla pyritään helpottamaan kansalaisten

Lisätiedot

Matti Ristiluoma MAAHANTUONTIYRITYKSEN PERUSTAMINEN AUTOALAN YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA. Liiketalous ja matkailu

Matti Ristiluoma MAAHANTUONTIYRITYKSEN PERUSTAMINEN AUTOALAN YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA. Liiketalous ja matkailu Matti Ristiluoma MAAHANTUONTIYRITYKSEN PERUSTAMINEN AUTOALAN YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Liiketalous ja matkailu 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Matti Ristiluoma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot