The Safety Valve VAROVENTTIILIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The Safety Valve VAROVENTTIILIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET"

Transkriptio

1 The Safety Valve VAROVENTTIILIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1

2 Nostoyksikkö Säätöruuvi Jousilevy Jousikupu Kara Jousi Vaarnaruuvi Kuusiomutteri Runkotiiviste Ohjainlevy Lautanen Suutin Pesä 2

3 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Yleistä Testaus/merkintä Paine Varoventtiilin toiminta Varoventtiilin toiminnallinen tiiviys Väliaine Väliaineen ja ympäristön lämpötila Jousen valinta Palkeellinen varoventtiili Säätörenkaalla varustettu varoventtiili Varoventtiili laitteistossa Avoin jousikupu Säännöllinen testaus Varoventtiiliin vaikuttavat voimat Liitännät Varoventtiilien asennusasento Virtaus Lauhtuminen Värähtelyjen vaimennus Ulospuhallusputki Epäsuotuisat ympäristöolosuhteet Epäpuhtauksien aiheuttamat vuoto Varastointi- ja kuljetus Korroosiosuojaus Huolto Varoventtiilien tunnistus Vivulliset varoventtiilit Säätöohjeet jousikuormitteisille varoventtiileille Nostoyksikkö H Nostoyksikkö H Jousen vaihto Käsittely Apuohjausyksikkö Varoventtiili ja murtokalvo yhdistelmänä Yllättävät olosuhteet Tuotekatsaus Asennusohjeet Poissulkemisehto Yleistä Seuraavat yleisesti voimassa olevat ohjeet koskevat jousikuormitettuja ja apuohjattavia (lisäkuormitettuja) varoventtiilejä. Jotta varoventtiili voi täyttää sille annetut tehtävät, kaikki yksittäiset osat on valmistettu suurta tarkkuutta noudattaen ja siksi varoventtiilien käsittely vaatii erityistä huolellisuutta. Laiminlyönti voi aiheuttaa vaaraa ihmisille ja rakennelmille. On muistettava, että myös virheettömästi toimiva venttiili sisältää vaaran riskin. Esimerkiksi kun, a.) varoventtiili ei toimi virheettömästi tai se on väärin mitoitettu: painelaite voi räjähtää. Vahinkoa voi aiheuttaa sekä itse räjähdys että kuuma, myrkyllinen tai aggressiivinen väliaine. b) varoventtiili toimii moitteettomasti, mutta vaarallista väliainetta karkaa. c) varoventtiili vuotaa: kuuma, myrkyllinen ja aggressiivinen väliaine aiheuttaa vaaran. d) käsittely aiheuttaa vaaratilanteita, esim. terävät kulmat tai raskaat esineet. 3

4 Yllä mainittujen vaaratilanteiden minimoimiseksi on huolto-ohjeita noudatettava ja alla olevat suositukset otettava huomioon. Käyttöohjeiden laadinnassa on hyödynnetty sekä käytännön kokemuksia että vallitsevia määräyksiä. Säännöt ja standardit: - paineastia ja höyrykattila asetukset (engl.) TRD 421, 721 TRB 403, 801 nr.45 AD DIN EN ISO 4126 Painelaitedirektiivi 97/23/EC ASNME osa II ja VIII API 526, 520, 527 muut Kaikki LESERin tuotteet valmistetaan voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti ja tästä on asianmukaiset todistukset. LESER on sertifioitu seuraavien normien, DIN EN ISO 9001/2000 (laadunhallintajärjestelmä) DIN EN ISO 14001/2005 (ympäristönhallintajärjestelmä) painelaitedirektiivi, moduuli D (tuotteen laatutakaus) ASME VIII (UV) ja KTA 1401, mukaan. Näin varmistetaan, että kaikkia laatua ja ympäristöä koskevia määräyksiä on noudatettu. 3 Testaus/merkintä Säätämisen ja testiajon jälkeen jokainen varoventtiili sinetöidään. Sinetöinnin tekee LESER tai valtuutettu asiantuntija. Jos venttiilimerkinnät tehdään leimaamalla venttiilin runkoon, on ne tehtävä siten, ettei runko vahingoitu. Rungon muodon muuttuminen voi aikaansaada vuodon. Jos runko on tehty ohuesta materiaalista, sitä ei pidä leimata. Varoventtiilin tyyppikilvestä imenee seuraavat tiedot: tilaustiedot (sarjanumero) tekniset tiedot asetuspaine VdTüV-hyväksyntänumero CE-merkintä sekä nimetyn paikan numero muita tietoja, kuten UV-leima, jos kyseessä on ASME-hyväksytty varoventtiili Varoventtiileissä, joilla ei ole tyyppihyväksyntää, on annettu ainoastaan tilaustiedot ja tekniset tiedot. Muut vaaditut tunnusmerkinnät on joko valettu tai kierreliitäntämalleissa stanssattu venttiiliin. Lämmitysvaipalla varustetuissa varoventtiileissä on vaipalle erillinen tyyppikilpi. Teknisten muutosten jälkeen on aina tarkistettava, täytyykö merkintää mukauttaa. Ainoastaan koulutetut henkilöt saavat tehdä muutoksia venttiileihin ja tunnusmerkintöihin (katso luku 12.14). 4

5 4 Paine Määrittelyt a) testipaine: paine, johon venttiili on säädetty LESERillä. Venttiilin poistopuoli on avoinna ilmakehän paineelle. b) asetuspaine: valittu paine, jossa varoventtiili on määritetty aukeavaksi. c) avautumispaine: paine, jossa venttiili purkaa laskennallisen virtausmäärän (tämä voidaan antaa myös prosentuaalisena erona asetuspaineeseen -> avautumispaine-ero) d) sulkeutumispaine: paine, jossa venttiili sulkeutuu. e) käyttöpaine: järjestelmässä vallitseva normaali paine. f) muodostuva vastapaine: venttiilin läpikulkeva väliaine aiheuttaa poistopuolelle vastapainetta. g) poistopuolella vallitseva vastapaine: poistoputkessa oleva vastapaine, silloin kun venttiilin pitäisi aueta. h) yhteenlaskettu vastapaine: kohdat f ja g yhteensä. Vastapainetta ei huomioida, ellei sitä ole erikseen ilmoitettu (testauspaine = asetuspaine) Jos poistopuolella on painetta (vallitseva vastapaine), muodostuu voima, joka vaikuttaa lautasen yläpuolella. Tämä nostaa asetuspainetta juuri kyseisellä paineella. Jos vallitseva vastapaine on vakio, voidaan paine-eroa säätää alentamalla testauspainetta yhteenlasketun vastapaineen verran (testipaine erisuuri kuin asetuspaine). Jos vallitsevaa vastapainetta ei ole, laskee asetuspaine. Yhteenlaskettua vastapainetta ei saa ylittää, koska muuten myös asetuspaine nousee. Suurin paine, jolla varoventtiili toimii, jos asetuspainetta ei huomioida riippuu useasta tekijästä mm. materiaalista väliaineen lämpötilasta suunnitellusta paineesta laippojen paineluokista muista tekijöistä Nämä seikat on otettava huomioon varoventtiiliä valittaessa. Käyttöpaineen on oltava pysyvästi alhaisempi kuin sulkeutumispaine lisättynä 5 prosenttiyksiköllä. Muussa tapauksessa LESER ei voi taata, että venttiili sulkeutuu turvallisesti avautumisen jälkeen. (Poikkeus: venttiili on varustettu apuohjausyksiköllä. Katso kohta 15). 5 Varoventtiilin toiminta Tarvittaessa on puhallustodistuksesta varmistettava purkausvirtauksen määrä. Varoventtiiliin johtavan putken tulee olla mitoitettu ja asennettu siten, että esteetön virtaus taataan ja suuret hydrodynaamiset virtaushäviöt estetään. Putkessa ei saa olla jyrkkiä mutkia. Säännöksissä, standardeissa ja valmistajan ohjeissa annettuja mitoituksia on ehdottomasti noudatettava. Tulolinjaa ei saa sulkea sulkuventtiilillä, ellei suojeltavaa painelaitetta ole suojattu liialliselta paineelta muulla varolaitteella tai paineilmaverkostosta on poistettu paine. Varoventtiilin toimintavarmuus taataan kun poistopuolen vastapaine ei ylitä testipainetta 15 %:lla. Muodostuva vastapaine ja poistopuolella vallitsevan vastapaineen vaikutus testipaineeseen voidaan kompensoida (maks. 35 %) käyttämällä haponkestävästä teräksestä valmistettuja palkeita. Käyttö- ja asetuspaine pysyvät muuttumattomina. Jos on epäselvää 5

6 kompensoivatko palkeet paineen, on syytä olla yhteydessä maahantuojaan. Palkeen paine- ja lämpötilarajoja ei saa ylittää (kts. luku 10). Jos poistoputki varustetaan sadeveden tai epäpuhtauksien sisäänpääsyn estävällä suojalla, on varmistettava, ettei suojaus tukki tai rajoita varoventtiilin ulospuhallusta. Poistopuhallusputken mitoituksessa on käytettävä suurinta yhteenlaskettua vastapainetta ja soveltuvaa lämpötilaa. Poistopuolen putkisto on suunniteltava siten, ettei siellä ole kuristuksia eikä turhia mutkia, jotka aiheuttavat turbulenssia ja kasvattavat painehäviötä. Näin varmistetaan venttiilin virheetön toiminta. Varoventtiilin kapasiteetti ja toiminta on varmistettava myös sellaisessa sovelluksessa, jossa poistojärjestelmään on liitetty useampia venttiilejä. Ulospuhalluksen aikana reaktiovoimat vaikuttavat varoventtiiliin, sen liitäntöihin ja kiinteisiin liitoksiin. Reaktiovoiman huomioiminen on erityisen tärkeää kiinteiden liitosten mitoituksessa. Seuraavat näkökohdat tulee ottaa huomioon varoventtiiliin tai venttiilistä johtavan putken staattinen, dynaaminen tai lämpölaajenemisesta johtuva kuormitus ei saa vaikuttaa venttiilin toimintaan varoventtiili on kiinnitettävä piirroksen osoittamalla tavalla. Asennuskappaleiden poistaminen tai käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa kohtuuttoman suurten voimien tai jännitysten syntymisestä. katso myös kohta Varoventtiilin toiminnallinen tiiveys Metallitiivisteisten varoventtiilien kohdalla on pieni vuoto sallittua. Vuotava väliaine ei kuitenkaan saa vahingoittaa ihmisiä, ympäristöä tai sovellusta. Varoventtiilit, joissa on pehmeä tiiviste, ovat huomattavasti luotettavampia. LESER valmistaa erilaisista pehmeistä materiaaleista valmistettuja tiivisteitä eri käyttötarkoituksiin. Materiaalia valittaessa on huomioitava väliaine, paine sekä vallitseva lämpötila. Kaikkien LESER-tuotteiden virheettömyys varmistetaan. Kuljetusten aikaisten vahinkojen välttämiseksi, venttiilien laipat ja kierreliitännät suojataan suojatulpilla ennen kuin ne pakataan kuljetuspakkaukseen. Nämä suojat poistetaan vasta asennuksen yhteydessä. Ennen asennusta on venttiili kuitenkin vielä tarkastettava mahdollisten kuljetuksen aikana tapahtuneiden vahinkojen vuoksi. Kun venttiilin on asennettu verkkoon, tarkistetaan vielä mahdolliset vuodot. Tiivistepinnat on työstetty tarkasti. Tiiviys saavutetaan esim. kovettamalla, kuumakäsittelyllä, hienohionnalla sekä läppäämällä. Tämän vuoksi varoventtiili on altis iskuille, koska tärähdykset voivat tehdä siitä epätiiviin. Tiivistepinnat ovat työstetyt erityisellä huolella mm. karkaisemalla ja kiillottamalla. Tästä johtuen pinnat ovat alttiita vahingoille, esimerkiksi tärinä voi aikaansaada vuotoa. Seuraavat seikat tulee huomioida varoventtiilit on suojattava kuljetuksen, asennuksen ja käytön aikana tärinältä. varoventtiilit on kuljetettava varovasti. Esimerkiksi kevennysvipua ei saa käyttää apuna nostamisessa eikä venttiiliä saa pudottaa. Istukan ja lautasen välinen sulkuvoima pienenee, kun käyttöpaine nousee. Näin ollen myös vuodon todennäköisyys kasvaa, jos käyttöpaine on lähellä venttiilin asetuspainetta. Vaurioituneet tai likaantuneet tiivistyspinnat aiheuttavat vuotoja. 6

7 7 Väliaine (neste, kaasu, höyry ja ilma) Liikkuvia osia on suojattava hankaavilta/syövyttäviltä aineilta, jotta vältetään venttiilin juuttuminen tai toiminnan lakkaaminen. Tämä voidaan tehdä huoltamalla venttiili aina avautumisen jälkeen tai käyttämällä haponkestävästä teräksestä/kumista valmistettuja palkeita. Sovelluksen palkeille asettamat rajoitteet on huomioitava. Hankaavan väliaineen käytön yhteydessä on tiivistepintojen kulumisesta aiheuttavat vuodot huomioitava. Vaarallisia aineita ei saa päästä ympäristöön. Jos asiassa esiintyy epävarmuutta on venttiili avautumisen jälkeen vaihdettava/huollettava. Suuttimen vähäinen vaurioituminen voidaan kompensoida pehmeillä lautasen tiivisteillä. Aina on kuitenkin otettava huomioon väliaineen ja käyttötarkoituksen tiivisteelle asettamat rajoitukset. Yksittäiset osat (runko, kara tai jousi) saattavat heiketä hankaavan väliaineen vaikutuksesta. Hankaavien väliaineiden kanssa on noudatettava lyhyempiä huoltovälejä. Tiivistepinnat eivät saa tarttua toisiinsa. Tämä voidaan välttää tarkastamalla toiminta säännöllisesti kuumentamalla tai jäähdyttämällä muilla tarttumista estävillä toimenpiteillä Korroosion rungolle tai sisäosille aiheuttamat vahingot eivät aina ole helposti havaittavissa. Siksi on varmistauduttava, ettei väliaine vahingoita materiaalia, josta venttiili on valmistettu. Ellei tämä ole mahdollista on tämä huomioitava venttiiliä tarkistettaessa ja huollettaessa. Tarvittaessa voidaan venttiilit valmistaa erikoismateriaalista. Mineraaliöljypohjaisia voiteluaineita käytetään apuna asennuksessa. Nämä aineet voivat saastuttaa väliainetta ellei tähän kiinnitetä erityistä huomiota. Seuraavat seikat on syytä huomioida voiteluaine voi joutua kosketuksiin väliaineen kanssa ja saastuttaa sitä tai aiheuttaa kemiallisen reaktion. voiteluaine voi lähteä pois pesussa ja vaikeuttaa venttiilin purkamista. venttiilit voidaan suunnitella öljyvapaiksi. Tällaisten venttiilien pinnoilta poistetaan kaikki öljypohjaiset voiteluainejäämät ja käytetään erikoisvoiteluaineita. palkeet estävät voiteluaineen ja väliaineen sekoittumisen. 8 Väliaineen ja ympäristön lämpötila LESER varoventtiileille on annettu minimi ja maksimi käyttölämpötilat. Nämä tarkoittavat aina väliaineen lämpötilaa, joka voi olla sama kuin ympäröivä lämpötila. Tästä syystä on varsinkin ääriolosuhteissa aina huomioitava myös ympäristön lämpötila. Käsiteltäessä erikoisia väliaineita erikoissovelluksissa on lämpötilan vaikutus väliaineen maksimipaineeseen otettava huomioon. Myös yleiset määräykset ja valmistajan ohjeet tulee huomioida. Jos varoventtiili eristetään, ei jousikupua ja jäähdytyskappaletta (mikäli sellainen on) saa peittää. Muuten jousi voi ylikuumentua. Mikäli venttiiliä käytetään kylmissä olosuhteissa, voidaan asetuspainetta korottaa korjauskertoimen avulla. Näin vältetään asetuspaineen uudelleenasetus kun väliaineen lämpötila on korkealla (menetelmä: kylmäasetus LESER Werknorm LWN mukaan). 7

8 Väliaineen jähmettyminen tai jäätyminen voi estää venttiiliä avautumasta tai sulkeutumasta. Näin voi käydä jos lämpötila laskee alle väliaineen jäähtymispisteen. Mikäli alhainen lämpötila aiheuttaa väliaineen jähmettymistä, voi viskositeetti alentua huomattavasti. Jos väliaineessa on jäätyviä höyryjä kasvaa jäätymisen riski höyryjen laajentuessa, koska tästä seuraa lämpötilan edelleen lasku. Jos jäätymisen riski on olemassa, on kiinnitettävä erityistä huomioita venttiilin valintaan. Pääsy kuumiin tai vaarallisen kylmiin varoventtiilin pintoihin on estettävä asianmukaisella suojauksella. 9 Jousen valinta LESERin valmistamat jouset on suunniteltu tietylle paine-alueelle. Jousi valitaan aina asetuspaineen perusteella (kohta 4). Jousi toimii asianmukaisesti, mikäli se on oikein mitoitettu ja ohjeita noudatettu. Kun venttiilejä puretaan, on varottava sekoittamasta jousia toisiinsa. Väärän jousen käyttö heikentää venttiilin toimintaa, ääritapauksissa jousi voi olla täysin kasaan puristuneena eikä venttiili toimi. Kun asetuspainetta muutetaan, on varmistettava soveltuuko jousi/jouset uudelle paineelle. Tämän voi tarkistaa LESER jousitaulukosta (LWN 060). Tarvittaessa selvitetään asia maahantuojalta. Mikäli vanha jousi on uudelle asetuspaineelle sopimaton, vaihdetaan uusi sopiva jousi. Kun varoventtiilin asetuspainetta muutetaan, on koko venttiilin ja mitoituksen sopivuus varmistettava. LESER jouset on selvästi merkittyjä. Sellaisia jousia, joissa merkki ei ole näkyvillä, tai jotka ovat kuluneet, ei tule käyttää. Jousia ei pidä käyttää uudelleen, mikäli ei voida varmistaa kuinka kauan jousi on ollut käytössä. Tämä koskee erityisesti jousia, jotka ovat olleet tärinälle alttiina olevissa venttiileissä. Näissä tapauksissa jousen todellinen kunto on lähes mahdotonta varmistaa. LESER varoventtiilissä oleva jousi on yhteensopiva venttiilin materiaalin kanssa. Joissakin tapauksissa lämpötilan nousu tai korroosio edellyttää seuraavien seikkojen huomioimista: - Lämpötilan vaikutus o Koska jousen lämpötila on riippuvainen useista ulkoisista tekijöistä, ei väliaineelle voida antaa lämpötilarajoja. Jokaisessa tapauksessa on arvioitava erikseen mitä seuraavista kohdista voidaan soveltaa lämmönkestävän tai kylmänkestävän jousen käyttö asetuspaineen mitoitus korjauskerrointa käyttämällä, jolloin kompensoidaan asetuspaineen lasku korkeissa lämpötiloissa (kylmäsäätö kts. kohta 8) jousen lämpötilan vaikutusta voidaan minimoida käyttämällä lämmönkestävää materiaalia yhdessä jäähdytyskappaleen, avonaisen jousikuvun ja palkeiden kanssa. - Korroosion vaikutus jos käytetään varoventtiileitä ilman palkeita, väliainetta saattaa joutua jousitilaan. syövyttävät/hankaavat väliaineet vähentävät kestolujuutta. Tämä on huomioitava valinnan, asennuksen ja huollon yhteydessä voidaan käyttää jousimateriaaleja, joiden syöpymisenkesto on parempi, esim. jaloterästä, Hastelloyta tms. 8

9 10 Palkeelliset varoventtiilit Palkeiden paine- ja lämpötilarajoja on noudatettava. Palkeet voivat olla vioittuneet, jos väliainetta vuotaa avoimesta jousikuvusta tai tarkastus/ tuuletusreiästä. Tällaiset vuodot tulee pyrkiä estämään. Toimenpiteet vuodon sattuessa varusta venttiili tarkistuspainemittarilla ja keräysastialla jos venttiilissä on avonainen jousikupu, ei vuotoa voida estää, mikäli palje on vioittunut. Vahingot pitää minimoida (esim. käyttämällä riittävää turvaetäisyyttä, suojavarusteita tai ei-haitallista väliainetta). Vahingoittunut palje on vaihdettava välittömästi, jotta venttiilin virheetön toiminta voidaan taata. Haponkestävät palkeet, joiden sallittu aukeamismäärä on ylitetty tai se ei ole tiedossa, on vaihdettava. Palkeet on myös vaihdettava aina kun venttiili puretaan. Kosteus tai lika ei saa päästä jousikupuun tarkastus/tuuletusreiän kautta. Asianmukaiset suojaustoimenpiteet on suoritettava. 11 Säätörenkaalla varustettu varoventtiili Säätörenkaalla varustetut varoventtiilit, kuten malli 526, toimitetaan aina rengas asennettuna alimpaan asentoon. Rengas on ruuvattu suuttimen kierteen pohjaan asti. Rengas on kiinnitetty lukitusruuvilla, joka on sinetöity. Renkaan paikkaa ei saa muuttaa. 12 Varoventtiili laitteistossa 12.1 Avoin jousikupu Venttiilin jumiutumisen välttämiseksi on avoimella jousikuvulla varustetuissa ja painokuormitetuissa venttiileissä varottava kosketusta liikkuvien osien (esim. jousien) kanssa. Väliaine voi vuotaa avoimesta jousikuvusta tai painekuormitetun venttiilin karalta. On varmistettava, ettei vuotava väliaine aiheuta vahinkoja ja että turvaetäisyys on riittävä Säännöllinen toiminnan tarkistus Varoventtiili täytyy avata säännöllisin määräajoin toiminnan varmistamiseksi ja jäämien poistamiseksi. Venttiili on mahdollista avata jos käyttöpaine on vähintään 75 % asetuspaineesta. Tästä voidaan poiketa vain jos toiminta tarkistetaan säännöllisesti muulla tavalla esim. sopivan lyhyillä huoltoväleillä. Voimassaolevia varoventtiilin asennusmääräyksiä on noudatettava. Avaamisen jälkeen nostokahvan täytyy liikkua vapaasti, nostolaitteessa oleva nostohaarukka ei saa koskettaa karan hattua Varoventtiiliin vaikuttavat voimat Liian suuret staattiset, dynaamiset tai termiset kuormitukset eivät saa vaikuttaa varoventtiiliin. Kuormitusta voivat aiheuttaa liitosputkien jännitykset (staattinen) voimat puhalluksen aikana (staattinen) ulospuhalluksen aiheuttamat reaktiovoimat (staattinen) tärinä (dynaaminen) lämpölaajeneminen (terminen) 9

10 Kuormitukseen voi varautua seuraavasti järjestelmän täytyy päästä laajenemaan lämmetessään putkistoa ei pidä asentaa siten, että niihin kohdistuu jännitteitä venttiili kiinnitetään kiinnityskorvakkeista venttiilin tärinä estetään 12.4 Liitännät Varoventtiilin ja putkiston välillä olevien tiivisteiden on oltava riittävän kokoiset. Virheettömän toiminnan varmistamiseksi on mitoituksen oltava säännösten mukainen. (Kts. myös kohdat 4 ja 8). Käyttäjän vastuulla on venttiiliin tulevien putkien, poistoputkien tai muiden varoventtiiliin yhteydessä olevien putkien liitännät. Näistä liitännöistä LESER ei vastaa. Asianmukaisen liitännän varmistamiseksi on tarkistettava etteivät laippojen kiinnityspinnat ole vaurioituneet Varoventtiilin asennusasento TÜV Nord mukaan: Jousikuormitteiset varoventtiilit on asennettava AD 2000-Merkblatt A2:n mukaan pystyyn huomioiden virtauksen suunta. Lisäksi AD 2000-Merkplatt A2:ssa on vaatimus, että varoventtiilien täytyy vastata viimeisintä tekniikkaa ja olla sopivat siihen tarkoitukseen, johon ne asennetaan. Seuraavissa olosuhteissa on mahdollista ja jopa suositeltavaa poiketa pystyasennuksesta. Varoventtiilillä on tyyppihyväksyntä vaaka-asennukseen ja tästä on maininta VdTüV-Merkblattissa. Jos käyttäjä, valmistaja ja venttiilin asennusta valvova tekninen tarkastaja ovat yhtä mieltä venttiilin asentamista vaaka-asentoon ja siitä on riittävän pitkä kokemus, voidaan kyseistä asennustapaa suositella. Asennustapa saattaa vaatia erityissovelluksia. Yllä mainitun perusteella voidaan venttiili asentaa eri asentoon kuin AD 2000-Merkblatt A2 määrittää. Mikäli vaadittavat olosuhteet täyttyvät ja venttiili asennetaan muuhun kuin pystysuoraan asentoon, on seuraavat seikat huomioitava pesän tyhjennyksestä on huolehdittava huolto-ohjeet on päivitettävä ja vesitysjärjestelmän toiminta on varmistettava LESERille tulee ilmoittaa kyseisestä asennustavasta ja saada sille hyväksyntä 12.6 Virtaussuunta Asennuksessa on huomioitava virtauksen suunta. Se voidaan varmistaa seuraavista merkeistä rungossa olevasta nuolesta luettelossa, käyttöohjeissa ja asennusohjeista olevista käyristä 12.7 Lauhde Väliaine tai lauhde täytyy poistaa varoventtiilistä Seuraavat seikat on huomioitava Poistettava aine pitää poistaa poistoputken kautta. Poistoputki on asennettava alaspäin viettäväksi, niin että se tyhjenee itsestään (kuva 3). Varoventtiilin jälkeen ei putkistossa saa olla taivutusta ylöspäin, koska se estäisi lauhteen asianmukaisen poistumisen (kuva 4). Poistoputki on varustettava riittävän isolla vesitysyhteellä, joka asennetaan poistoputken alhaisimpaan kohtaan. Jos poistoputken koko on enemmän kuin 40 mm on vesitysyhteen oltava halkaisijaltaan vähintään 20 mm. (Höyrysovelluksissa voi suurempikin koko olla tarpeen. Tällaisissa tapauksissa on otettava määräykset huomioon.) 10

11 LESER varoventtiileissä ei ole vesitysyhdettä, koska lauhde on poistettava poistoputken kautta. Poikkeus: Tietyt määräykset vaativat vesitysyhteet (esim. laivoissa) Tällaisiin sovelluksiin tarkoitetut venttiilit on varustettu vesitysyhteillä ja ne valmistetaan vain erikseen tilattaessa. Vesitysyhde voidaan myöhemminkin porata sille suunniteltuun kohtaan. Huomio: poraamisen aiheuttamat epäpuhtaudet voivat johtaa varoventtiilin vuotoon tai toimimattomuuteen. Vesitysputket on asennettava alaspäin viettäväksi. Näiden putkien kokoa ei pidä pienentää esim. paikallisten rajoitusten vuoksi. Lauhteen ulostuloon on oltava esteetön näkyvyys. Kaikki vuotavasta väliaineesta johtuvat riskit on vältettävä (Esim. sopivilla lauhteenpoistimilla, lauhdesäiliöillä, suodattimilla jne.) Käyttämättömät vesitysliitännät on tukittava 12.8 Värähtelyjen vaimentaminen Kaikki putkiston varoventtiiliin johtamat värähtelyt on estettävä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on varoventtiili erotettava putkistosta esim. palkeilla. Paineenvaihtelu tai paineisku voi aiheuttaa vaarallista tärinää varoventtiilille. Myös tämä on estettävä. Mikäli tärinän välittymistä ei voida välttää, voidaan käyttää esim. o-rengasvaimenninta Poistoputki Kun varoventtiili puhaltaa, on väliaineen aiheuttamien vahinkojen lisäksi otettava seuraavat mahdolliset riskit huomioon suuret virtausmäärät korkeat lämpötilat melu Tässä yhteydessä seuraavat seikat on huomioitava Kun kyseessä on höyry tai kaasu on poistoputket suunnattava ylös, jotta poisto tapahtuu vaarattomasti. Kun kyseessä on nesteet, tulee kevennysputket suunnata alas, jotta kaikki neste poistuu venttiilistä. Varoventtiilin tai kevennysputken ulostulolaippa on suunnattava niin, ettei poistuva väliaine aiheuta vaaraa. Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia poisto säiliöön suora pääsy varoventtiiliin tai kevennysputkeen estetään äänenvaimentimen käyttö Epäsuotuisat ympäristöolosuhteet Kaikki korrosoituvat LESER varoventtiilit pinnoitetaan suojamaalilla varastoinnin ja kuljetuksen aikaisten vaurioiden estämiseksi. Korrosoivassa ympäristössä on lisäsuojaus tarpeen. (Katso. kohta 12.13). Ääriolosuhteisiin LESER suosittelee haponkestävästä teräksestä valmistettuja varoventtiileitä. Apuohjausyksiköitä ei suojamaalata. Ulkoiset aineet (esim. sade tai lika/pöly) eivät saa päästä poistoputkeen tai joutua kosketuksiin toiminnallisten osien kanssa. Yksinkertaiset suojatoimenpiteet suojaa poistoputki ja estä haitallisten aineiden pääsy suojaa muut toiminnan kannalta tärkeät osat 11

12 12.11 Vieraiden esineiden aiheuttamien vuotojen välttäminen Epäpuhtauksia ja vieraita esineitä (esim. hitsausjäänteet, tiivistemateriaalit, ruuvit yms.) ei saa jäädä asennukseen. Yksi keino tämän varmistamiseksi on huuhdella järjestelmä ennen lopullista käyttöönottoa. Jos vuoto johtuu tiivistepintojen epäpuhtauksista, ne voidaan puhaltaa puhtaaksi. Mikäli vuoto ei lakkaa, on jompikumpi tiivistepinnoista todennäköisesti vaurioitunut. Tässä tapauksessa on varoventtiili huollettava Varoventtiilin suojaus varastoinnin ja kuljetuksen aikana Ennen asennusta on kaikki varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi asennetut suojat poistettava. Asennuksen jälkeen on jousikuvusta irrotettava vivun suojus, sillä muuten ei venttiiliä voida manuaalisesti avata. Vivun on voitava liikkua vapaasti. Kun kyseessä on painokuormitteinen venttiili, on kuljetuksen aikaiseksi suojaksi asennettu puinen kiila poistettava Korroosiolta suojaaminen Suojaavalla pintakäsittelyllä ei saa estää liikkuvien ja toiminnalle tärkeiden osien toimintaa. Karanohjainta (8) ei saa lakata. Toimilaitetta ei saa peittää suojamaalilla (Katso myös kohta 15) Huolto Huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. LESER ei voi määritellä kuinka usein laite on huollettava, sillä siihen vaikuttavat useat tekijät kuten Korrosoiva, aggressiivinen tai hankaava väliaine nopeuttaa kulumista ja tällöin vaaditaan lyhyempää huoltoväliä Usein tapahtuva avautuminen vaatii lyhyempää huoltoväliä Huoltovälistä on sovittava käyttäjän, tarkastajan ja valmistajan kanssa. Tarkastukset on suoritettava painelaitteiden säännöllisten sisäisten ja ulkoisten valvontojen yhteydessä Varoventtiilin tunnistaminen Ennen varoventtiilin asennusta on varmistettava, että venttiili on tarkoitettu juuri kyseiseen asennuskohteeseen ja että se vastaa dokumentaatiota Painokuormitteiset venttiilit Venttiilin asetuspaine määräytyy painojen massan ja paikan avulla. Näitä ei saa muuttaa. Lisäpainoja ei saa asentaa. Vipua ei saa käyttää esim. vaatteiden ripustukseen. 12

13 13. Jousikuormitteisen varoventtiilin asetuspaineen säätö Seuraavat ohjeet soveltuvat vain venttiileille, joissa ei ole lisälaitteita. Mikäli venttiilissä on esim. o-rengasvaimennus, rajakytkin tai palkeet, sovelletaan eri ohjeita Malli H3 1. Poista sinettilanka ja akseli (40.4). 2. Poista vipu(40.6). 3. Löysää kuusioruuvi (40.3). 4. Kierrä hattu irti (40.1). 5. Irrota lukitusmutteri (19). 6. Säädä haluttu asetuspaine kiertämällä jousen säätöruuvia (18). Varmista, että jousessa on asetuspaineen vaatima säätöalue. Kun säätöruuvia kiristetään myötäpäivään kasvaa jousen jännitys ja asetuspaine suurenee. Löysäämällä eli kiertämällä ruuvia vastapäivään saadaan asetuspaine pienenemään. 7. Lukitse asetuspaine, kokoa venttiili päinvastaisessa järjestyksessä ja sinetöi venttiili. Kuva Malli H4 1. Käännä vipu osoittamaan kohti poistolaippaa. 2. Kierrä hattu irti (40.1.1) ja löysää lukitusmutteri (19). 3. Säädä haluttu asetuspaine samoin kuin H3 mallissa. 4. Kokoa venttiili ja sinetöi asetuspaine Kuva 2 13

14 13.3 Jousen vaihto 1. Poista sinettilanka. 2. Kuten kohta 1 malli H4. 3. Irrota karan päätyholkki poistamalla ensin varmennusrengas ja sitten sokka. 4. Löysää säätöruuvin (18) lukitusmutteri (19). 5. Käännä säätöruuvia (18) vastapäivään, jolloin jousen jännitys poistuu. *) 6. Irrota jousikuvun kiinnitysmutterit (56). 7. Poista jousikupu. 8. Poista jousi (54) ja jousilevyt (16 ja 17). 9. Poista varovasti kara-lautanen yhdistelmä sekä ohjaimen ja rungon välinen tiiviste. 10. Puhdista lautasen ja istukan tiivistyspinnat ja tarvittaessa myös sisäosat. 11. Asenna osat (12, 8 ja 7) takaisin paikalleen. 12. Sovita jaettu rengas (14) karan uraan ja lukitse lukitusrenkaalla (59). Lisää alempi jousilevy (14) jaetun renkaan päälle. 13. Laita uusi jousi. 14. Laita ylempi jousilevy (16) karalle (12) ja vaihda tarvittaessa runkotiiviste (60). 15. Asenna säätöruuvi (18) ja jousikupu (9) paikalleen. 16. Kiinnitä ja kiristä jousikuvun mutteri (56). 17. Kiristä jouseen haluttu asetuspaine. Kiertämällä säätöruuvia myötäpäivään paine nousee ja vastapäivään kiertämällä paine puolestaan laskee. 18. Lukitse säätöruuvi lukitusmutterilla. 19. Kiinnitä ja varmista karan päätyholkki (40.12) sokalla (40.13) ja varmistusrenkaalla (40.14). 20. Kierrä hattu (40.1) paikalleen. 21. Kiinnitä vipu tarvittaessa Testaa vivun toiminta. *) Käytä esim. tuurnaa estämään karan pyörähtämistä, kun säätöruuvi on irti. Tämä ohje koskee normaali-, suhde- ja korkeanousuisia jousivaroventtiilejä. Huom: kaikissa töissä on ehdottomasti varmistettava, ettei kara pääse kääntymään ja näin vaurioittamaan tiivistepintoja. Huomioi seuraava: Asetuspaineen tahattoman säädön varmistaa lyijysinetti. Valmistaja dokumentoi lakimääräysten mukaisesti kiinnittämällä kokonaan täytetyn tyyppikilven, siten että venttiili ja sen kuvaus vastaavat teknisiä tietoja; valmistaja ei sen vuoksi voi vastata kolmannen osapuolen tekemistä venttiilin asetuspaineen muutoksista tai muista muutoksista. Jos venttiiliin tästä huolimatta on tehtävä muutoksia, on suositeltavaa, että nämä annetaan LESERin valtuuttaman huollon tai TüV-hyväksytyn tai muun hyväksytyn valvontaviranomaisen tehtäväksi. 14 Käsittely Koska terävät reunat tai lastut voivat aiheuttaa vahinkoa, on kaikkia venttiilin osia käsiteltävä huolellisesti. Venttiilin kaatuminen on estettävä. Jousi ei saa olla jännittynyt, kun venttiiliä puretaan. 14

15 Jännittynyt jousi voi aiheuttaa osien sinkoutumista. Huomioi asennusohjeet. Ennen venttiilin purkamista varmista onko jousikuvussa väliainetta ja mitä se on. Varoventtiilin sisään jäänyt väliaine voi aiheuttaa vahingollisia kemiallisia reaktioita tai myrkkypäästöjä. Käytä vain laadukkaita työkaluja. Mahdollisten erikoistyökalujen tarpeesta on maininta kasausohjeissa. Varoventtiilin saa kasata ja purkaa vain tähän pätevöitynyt henkilö. Huoltohenkilöstön on oltavat tietoinen varoventtiilin aiheuttamista riskeistä. Varoventtiilin vahingoittumisen välttämiseksi on käytettävä asianmukaisia pakkauksia, laippojen suojatulppia, ja suojakelmuja. Ennen asennusta on virheettömän toiminnan varmistamiseksi kaikki pakkausmateriaali poistettava. Varoventtiilit varastoidaan kuivassa paikassa. Suositeltava varastointilämpötila on C. O-rengastiivisteisten venttiilien säilytystä alle 0 C lämpötilassa on vältettävä ja tiivistemateriaalin pakkasenkestävyys on syytä varmistaa. Korkein säilytyslämpötila on +50 C ja alhaisin -10 C. 15 Apuohjausyksiköt Apuohjausyksiköille on saatavana erillinen ohje. 16 Varoventtiilin ja murtokalvon yhdistelmä Tietyn valmistajan murtokalvon ja LESER-varoventtiilin yhdistelmän rakenneosatestillä varmistetaan, että sekä toiminta- että tehomääräykset täyttyvät. LESER:iltä voi tiedustella, mitkä yhdistelmät ovat testattuja. Kun on osoitettu, että LESER-varoventtiilien sekä toisen valmistajan murtokalvojen yhdistelmä täyttää turvatekniset määräykset, myös nämä ovat sallittuja. Erityisesti seuraavat seikat on huomioitava: murtokalvojen omat käyttöohjeet murtokalvon toisiopuolen ja varoventtiilin tuloliitännän välisen tilan valvonta. murtokalvon asentaminen: rakenteen olisi oltava sellainen, että väärin asentaminen ei ole mahdollista. murtokalvon on avauduttava pirstoutumatta, kalvon osia ei saa joutua varoventtiilin sisään, jolloin venttiilin toiminta heikkenee. säännöt koskien murtokalvoja (AD lehtinen A1, ASME,...) 17 Odottamattomat tekijät Kaikkia virheitä ei voida täysin ennakoida. Näistä on kuitenkin syytä olla tietoinen ja varautua seuraavasti riskianalyysi arviointi vaarasta ja mahdollisesta vahingosta viallisen toiminnan aiheuttamat toimenpiteet henkilökunnan koulutus henkilöiden ja ympäristön suojaustoimet 15

16 18 Tuoteyhteenveto Tuoteyhteenveto on selvitetty vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. 19 Asennusohjeet Yleisohjeen lisäksi on saatavana joukko mallikohtaisia asennusohjeita. 20 Poissulkemisehto Valmistaja pidättää kaikki oikeudet teknisiin muutoksiin sekä parannuksiin. lisävedenpoistojärjestelmä jos kierreaukot ovat olemassa väärin! oikein! Kuva 4 Kuva 3 Valmistaja: LESER GmbH & Co. KG P.O.Box HAMBURG Maahantuoja: Oy Armatec Finland Ab Sinikalliontie 18 A FI ESPOO puh

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje EB FI. Paineenalennin malli 44-0 B malli 44-1 B. Kuva 1 malli 44-0 B/44-1 B. malli 44-0 B Punametallirunko

Asennusja käyttöohje EB FI. Paineenalennin malli 44-0 B malli 44-1 B. Kuva 1 malli 44-0 B/44-1 B. malli 44-0 B Punametallirunko Paineenalennin malli 44-0 B malli 44-1 B malli 44-0 B Punametallirunko malli 44-1 B Haponkestävärunko Kuva 1 malli 44-0 B/44-1 B Asennusja käyttöohje EB 2626-1 FI Painos toukokuu 2007 Sisällysluettelo

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Huolto- ja asennusohje

Huolto- ja asennusohje Huolto- ja asennusohje Varoventtiili Tyyppi 851 / 451 Tyyppi 852 / 452 / 352 Tyyppi 860 Tyyppi 652 / 652 GL FIN 0036 1 Yleiset turvallisuusohjeet 1. Käytä tätä venttiiliä ainoastaan: - tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½, ¾ ja 1 Asennus- ja huolto-ohje 1484050/1 IM-P148-39 ST Issue 1 CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Asennus- ja huolto-ohjeet Paineenalennusventtiilit Tyyppi 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP FIN Tarkastus vastaa DIN EN 1567-standardia 1 Yleiset turvaohjeet 1. Paineenalennusventtiiliä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%).

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%). sennus ja huolto Säätölaiteet STZ-16, STZ-16 3-tieistukkaventtiili, valurautaa VXF31 Käytetään sekoitus- tai jakoventtiilinä lämpöilmanvaihto- ja ilmankäsittelylaitteissa. Vain suljetuissa nestepiireissä.

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

AE44 ja AE44S automaattiset ilman- ja kaasunpoistimet nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE44 ja AE44S automaattiset ilman- ja kaasunpoistimet nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1491150/1 IM-P149-12 ST Issue 1 AE44 ja AE44S automaattiset ilman- ja kaasunpoistimet nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 2-2-21 Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Ylivirtausventtiili malli Kuva 1 malli Asennusja käyttöohje EB FI

Ylivirtausventtiili malli Kuva 1 malli Asennusja käyttöohje EB FI Ylivirtausventtiili malli 2335 Kuva 1 malli 2335 Asennusja käyttöohje EB 2552-2 FI Painos kesäkuu 2004 Sisällysluettelo Sisältö Sivu 1 Rakenne ja toimintaperiaate...................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

kyunique Single Seat Alfa Laval Unique SSV DN125 ja DN150

kyunique Single Seat Alfa Laval Unique SSV DN125 ja DN150 . kyunique Single Seat lfa Laval Unique SSV ja Konsepti Unique Single Seat - ja -venttiilit ovat pneumaattisia pystykaraventtiilejä, joiden hygieeninen ja modulaarinen rakenne sopii useisiin käyttötarkoituksiin,

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

CF ECHO II Asennusopas

CF ECHO II Asennusopas CF ECHO II Asennusopas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asennus lyhyesti 4 2. Toimituksen sisältö 5 3. Huomioitavaa 5 3.1. Turvallisuus 5 3.2. Suojaus 5 3.3. Yleiset ohjeet 6 4. Virtausmittarin asennus 6 4.1. Asennusohjeet

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

Sulkupaine (ΔP) 16 bar 63 / 40 / 25 / 16 bar Pallotiiviste Stelliitti (KC) PTFE (TC) Tiiviysluokka ISO 5208, EN RATE D RATE A

Sulkupaine (ΔP) 16 bar 63 / 40 / 25 / 16 bar Pallotiiviste Stelliitti (KC) PTFE (TC) Tiiviysluokka ISO 5208, EN RATE D RATE A V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS 5 V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. 5KC venttiilin

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Paineenalennin malli Kuva 1 malli Asennusja käyttöohje EB FI

Paineenalennin malli Kuva 1 malli Asennusja käyttöohje EB FI Paineenalennin malli 2333 Kuva 1 malli 2333 Asennusja käyttöohje EB 2552-1 FI Painos toukokuu 2004 Sisällysluettelo Sisältö Sivu 1 Rakenne ja toimintaperiaate...................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Autonhoitokaupan vianetsintä- ja huolto-ohje PT Foam Lancelle

Autonhoitokaupan vianetsintä- ja huolto-ohje PT Foam Lancelle Autonhoitokaupan vianetsintä- ja huolto-ohje PT Foam Lancelle Foam lancen toimintahäiriöiden kolme yleisintä syytä ovat: 1. Pesuaineen imusuuttimen tukkeutuminen 2. Vaahdotusverkon tukkeutuminen 3. Painesuuttimen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 29-06-2016 35000 35500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään maakaasulle.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

kyatex-liite Unique SSV -venttiilille

kyatex-liite Unique SSV -venttiilille . kytex-liite Unique SSV -venttiilille Unique SSV TEX Standard Konsepti Unique Single Seat TEX-venttiilin hygieenisyys ja turvallisuus vastaavat kaikkia prosessin asettamia vaatimuksia. Hyväksi käytännössä

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot