Joukkorahoituslaki. Talousvaliokunnan kuuleminen Neuvotteleva virkamies Aki Kallio. Rahoitusmarkkinat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkorahoituslaki. Talousvaliokunnan kuuleminen Neuvotteleva virkamies Aki Kallio. Rahoitusmarkkinat"

Transkriptio

1 Joukkorahoituslaki Talousvaliokunnan kuuleminen Neuvotteleva virkamies Aki Kallio Rahoitusmarkkinat

2 Rahoitusmarkkinoiden murros Taustalla muun muassa vuoden 2008 rahoitusmarkkinoiden kriisi. Seurauksena luottolaitoksia koskevien vakavaraisuus- ja maksukykyvaatimusten kiristyminen (sääntelytsunami). Lisäksi pitkään jatkunut taantuma ja heikko sekä epävarma taloustilanne on: Lisännyt pankkien luottotappioiden riskiä; ja Yleisesti ottaen vähentänyt riskinottohalukkuutta. Internetin saavutettavuus ja yleistyminen sekä teknologian kehitys merkittävinä taustavaikuttajina. 2

3 Digitalisoituvat rahoitusmarkkinat Internet ja palveluiden digitalisoituminen ovat muokanneet maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä ennennäkemättömällä tavalla. Finanssiteknologian (engl. fintech) jatkuvasti laajeneva ja yleistyvä käyttö. Fintech -termillä viitataan siis rahoitus- ja finanssialan uusiin ratkaisuihin, joiden avulla kuluttajat ja yritykset pääsevät käsiksi täysin uusiin tapoihin siirtää rahaa, suorittaa maksuja, hakea lainaa, rahoitusta ja pääomaa. Finanssiteknologialla tuotettujen palveluiden odotetaan laskevan kustannuksia, parantavan tehokkuutta ja transaktioiden nopeutta, monipuolistavan rahoitusmarkkinoita ja lisäävän kilpailua. Automaattisella tietojenkäsittelyllä ja tekoälyllä kasvava merkitys rahoitusmarkkinoiden murroksessa. 3

4 Fintech innovaatiot lisäävät tehokkuutta ja laskevat kustannuksia Fintech innovaatioiden luokittelu Maksatus, määritys ja toteutus (engl. Payment, clearing and settlement) Talletukset, lainaus ja pääoman hankinta (engl. Deposits, lending and capital raising) Markkinajärjestelyt (engl. Market provisioning) Sijoitusten hoito ja hallinta (engl. Investment management) -Mobiili- ja nettipohjaiset maksatukset -Digitaaliset (virtuaali)valuutat -Lohkoketjujen (engl. blockchain / distributer ledger) käyttö -Joukkorahoitus -Vertaislainaus -Digitaaliset (virtuaali)valuutat -Lohkoketjujen (engl. blockchain / distributer ledger) käyttö -e-kerääjät (engl. e- aggregators) -Älykkäät sopimukset -Iso data -Pilvilaskenta (engl. cloud computing) -Digitaalinen tunnistautiminen -Tekoälypohjainen neuvonanto (algoritmit) -e-kauppa -Älykkäät sopimukset Lähteet: Financial Stability Board Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities: Fintech: Describing the Landscape and a Framework for Analysis ( ) ja World Economic Forum: The Future of Financial Services Final Report (Kesäkuu 2015). 4

5 Mitä joukkorahoitus on? Osa digitalisoituvia rahoitusmarkkinoita. Ajatuksena on yleensä kerätä verkossa suhteellisen pieniä summia suurelta joukolta ihmisiä. Samalla voidaan tehdä yhteistyötä ja saada huomiota hankkeelle (markkinointikanava). Kiinnostaa etenkin siemen-, kasvu- ja osin myös pk-yrityksiä. Verkko ja some ovat mahdollistaneet kasvun. Rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta kyseessä on sijoitus- ja rahoituskanava. 5

6 Joukkorahoituksen eri muodot Rahoitusmuoto Palautuksen muoto Rahoittajan motiivi Esimerkkejä palveluntarjoajista Kotimainen lainsäädäntö Lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus Lahjoitus Ei palautusta Sosiaalinen - Rahankeräyslaki Hyödykemuotoinen joukkorahoitus Lainamuotoinen joukkorahoitus Laina (yksityisille tai yrityksille) Hyödyke Palkinto Vastike Palvelu Tuote Laina korkoineen, mutta sosiaalinen lainaus yleensä korotonta Sosiaalinen, mutta myös tietyn konkreettisen vastikkeen saaminen Taloudellinen ja sosiaalinen Mesenaatti.me Kiririnki Rapport PocketVenture Kickstarter (US) Lainaaja.fi Fixura Fellow Finance Fundu Vauraus Suomi Kiva (US) Lending Club (US) Rahankeräys-, kuluttajansuoja- ja kauppalaki Lahjoitus Ennakko-osto Ennakkotilaus, Ennakkositoumus Rahoitusmarkkinalainsäädäntö ja kuluttajansuojalaki Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus Sijoitus (usein osakkeisiin, joukkolainoihin tai hybridiinstrumentteihin) Usein taloudellinen, mutta myös sosiaalinen Invesdor Venture Bonsai Kansalaisrahoitus PocketVenture FundedByMe (SE) Crowdcube (UK) Pääoman arvonnousu, jos yritys menestyy Osinko Myös sosiaalinen tuki ilman tuottoodotuksia Rahoitusmarkkinalainsäädäntö 6

7 Hallituksen kärkihankkeita Osa hallituksen kärkihankkeiden toimintasuunnitelmaa. Hallitus pitää tärkeänä, että VM valmistelee hallituksen esitykset joukkorahoitusta koskevan puitelainsäädännön luomiseksi. Tavoitteena erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden parantaminen. Laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus keskiössä. 7

8 Joukkorahoitus kasvaa nopeasti Suomessa Eri joukkorahoitusmuodoilla kerätyt/välitetyt rahoitusmäärät (arvio) Lainamuotoinen joukkorahoitus 16,3 milj. 48,6 milj. (+198 %) 68,9 milj. (+42 %) Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus 13,7 milj. 8,14 milj. ( 41 %) 15,5 milj. (+90 %) Lähde: Valtiovarainministeriön kotimaisille markkinatoimijoille elokuussa 2014 ja lokakuussa 2015 sähköpostitse tekemä kyselytutkimus. 8

9 Suosio kasvaa vielä nopeammin maailmalla Joukkorahoitusmarkkinoilla kerätyt/välitetyt rahoitusmäärät (arvio) Suomi - 30,2 milj. 57,1 milj. (+89 %) 84,4 milj. (+48 %) Eurooppa 735 milj. 1,2 mrd. (+63 %) 3 mrd. (+144 %) 6 mrd. (+100 %) Yhdysvallat 1,6 mrd. USD 3,8 mrd. USD (+125 %) 9,5 mrd. USD (+150 %) 17 mrd. USD (+80 %) Aasia 33 milj. USD 810 milj. USD (+2355 %) 3,4 mrd. USD (+320 %) 11 mrd. USD (+224 %) Maailma 2,7 mrd. USD 6,1 mrd. USD (+126 %) 16,2 mrd. USD (+166 %) 34,4 mrd. USD 8 (+112 %) Lähteet: Massolution: 2015CF The Crowdfunding Industry Report (2015), Cambridge Centre for Alternative Finance, Cambridge University Judge Business School: Moving Mainstream The European Alternative Finance Benchmarking Report (2015), European Commission: Communication - Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union COM(2014) 172 ja valtiovarainministeriön kotimaisille markkinatoimijoille elokuussa 2014 ja lokakuussa 2015 sähköpostitse tekemä kyselytutkimus. 9

10 Joukkorahoituksen kasvun haasteet Joukkorahoitusta ei ole oikeudellisesti määritelty. Vaikeutena alan monimuotoisuus ja liityntä useaan toisistaan erilliseen sääntelykehikkoon. Jopa sijoitusmuotoisessa joukkorahoitustoiminnassa monia eri lähestymis- ja toimintatapoja. Ilman pakottavaa joukkorahoituksen muottiin laittavaa sääntelyä arviointi aina in casu. Epävarmuus niin sijoittajien, joukkorahoituksen välittäjien kuin rahoitusta hakevien oikeuksista ja velvollisuuksista. Huomioon otettavan sääntelyn määrä huomattava niin EU- kuin kansallisella tasolla. 10

11 Lakiesitys valmisteltu laajassa yhteistyössä Valtiovarainministeriö on valmistellut kotimaista joukkorahoituslakia yhteistyössä niin markkinatoimijoiden kuin viranomaisten kanssa. Lakiluonnoksesta järjestettiin lausuntokierros touko-kesäkuussa Lausunnon antoi 47 tahoa, ja esitykseen suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Kaksi viranomaiskuulemista ja yksi markkinatoimijakuuleminen. Lausuntopalaute otettu pääosin huomioon. Valmistelijat ovat tavanneet keskeisiä sidosryhmiä kymmeniä kertoja. 11

12 Tavoitteena tukea alan kasvua Luodaan selkeät laintasoiset pelisäännöt, jotta ala pystyy toimimaan ja kasvamaan Suomessa. Selkeytetään viranomaisten vastuita valvonnassa, parannetaan sijoittajansuojaa ja monipuolistetaan rahoitusmarkkinoita. Lisätään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä pienten innovatiivisten ja kasvuhakuisten yritysten rahoitusvaihtoehtoja. Tuodaan sijoittajille korkeariskisempiä ja korkeatuottoisempia sijoitusvaihtoehtoja. Saatetaan joukkorahoitus osaksi vakiintuneita ja säänneltyjä rahoitusmarkkinoita. 12

13 Koskee lainoja ja sijoituksia Joukkorahoituslaki kattaa ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetyn laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen. Se ei koske vertaislainojen välitystä tai rahankeräystä. Laki koskee keskeisiltä osiltaan joukkorahoituksen välittäjiä. Jotta varmistetaan riittävä sijoittajansuoja, laissa on lisäksi asetettu velvoitteita joukkorahoitusta keräävälle taholle ja vastaavasti tiettyjä oikeuksia sijoittajaasiakkaalle. 13

14 Välittäjät rekisteriin Joukkorahoitusta saa välittää vain elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty erityiseen joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin. Rekisteröinnillä pyritään luomaan riittävä markkinoille tulon kynnys. Lisää sijoittajansuojaa ja rahoitusmuodon uskottavuutta. Rekisteristä ja valvonnasta vastaa Finanssivalvonta. 14

15 Rahoitusta voivat kerätä yhteisöt ja säätiöt Joukkorahoitusta voi kerätä elinkeinotoimintaan yhteisö (esim. listaamaton osakeyhtiö) tai säätiö. Joukkorahoitusta keräävä taho ei voi olla konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Yrityksen saneerausmenettely ei estä joukkorahoituksen keräämistä, kunhan asiasta ja siihen liittyvistä riskeistä tiedotetaan sijoittajille. Pörssiyhtiö ei saa kerätä joukkorahoitusta. 15

16 Sijoittajansuoja paranee Laki selkeyttää toimialan käsitteistöä ja viranomaisvastuita sekä parantaa monimutkaisen asiakokonaisuuden ymmärrettävyyttä. Tiedonantovelvollisuus ulotetaan myös niihin tilanteisiin, joissa joukkorahoitusta hankittaessa tai välitettäessä hyödynnetään siirtokelvottomia arvopapereita. Ei totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Annettava oikeat ja riittävät tiedot joukkorahoituksen saajasta. Tietyt sijoituspalvelulain säännökset soveltuvin osin. 16

17 Laki koskee vain joukkorahoituksen välitystä Yhteisö voi hankkia varoja tarjoamalla itsenäisesti omia arvopapereitaan (elinkeinovapaus). Esimerkiksi osakeanti omalla verkkosivustolla. Ei käytetä joukkorahoituksen välittäjää. Yhteisön on huolehdittava, että se noudattaa muun muassa osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia. Lain näkökulmasta kyseessä ei ole joukkorahoitus, vaan yhteisön itsenäisesti toteuttama liikkeeseenlasku tai muu vastaava yleisölle suunnattu varainhankintajärjestely. 17

18 Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sääntely kevenee Nyt Toimilupa (välittäjille kallis, hallinnollisesti raskas ja aikaa vievä). Välittäjän liityttävä sijoittajien korvausrahastoon. Välittäjän vähimmäispääoma euroa. Uuden lain mukaan Rekisteröityminen (halvempi, yksinkertaisempi ja nopeampi) tai toimilupa. Välittäjän ei tarvitse liittyä sijoittajien korvausrahastoon. Välittäjän vähimmäispääoma euroa. Pääomavaatimuksen vaihtoehdoksi vastuuvakuutus, pankkitakaus tai muu vastaava vakuus. 18

19 Lainamuotoinen joukkorahoitus saa selkeät laintasoiset pelisäännöt Nykyisin lainamuotoinen joukkorahoitus on katsottu pitkälti rahoituksen välitykseksi, jota ei ole kaikissa tapauksissa säännelty laissa. Tämä koskee etenkin luottojen välittämistä yrityksille. Vastedes lainamuotoista joukkorahoitusta säännellään kuten sijoitusmuotoista joukkorahoitusta. Sijoittajansuoja paranee. Osapuolten ymmärrys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan selkeytyy. 19

20 Toimilupa avaa EU-markkinat Sääntelyn keventäminen koskee joukkorahoituksen välittämistä ja hankkimista kotimaassa. Kun toimitaan myös muissa EU-maissa, välittäjän kannattaa edelleen hakea esimerkiksi sijoituspalveluyrityksen toimilupa. Toimilupa mahdollistaa yksinkertaisen pääsyn eurooppalaisille markkinoille. 20

21 Selkeyttää oikeudellista tilaa Joukkorahoitusta voi välittää nykyistä keveämmin hallinnollisin edellytyksin Suomessa ilman hallinnollisesti raskasta ja kallista toimilupaa. Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID I) kolmannen artiklan täytäntöönpano sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa (jäsenvaltioille valinnainen). Tehdään selkeä rajanveto siirtokelpoisen ja siirtokelvottoman arvopaperin välillä. Keskeinen merkitys joukkorahoituksen välittäjälle toimintamahdollisuuksien kannalta. Ratkaistaan rajanveto-ongelmia suhteessa muuhun kansalliseen lainsäädäntöön. 21

22 Esiteraja nousee 5 miljoonaan euron Tuetaan rahoitusmuodon kasvua siten, että vasta yli 5 miljoonan euron kansallisesta arvopaperitarjouksesta pitää julkistaa arvopaperiesite (joukkorahoituspoikkeus). Nykyisin yleinen kansallinen esiteraja-arvo on 2,5 miljoonaa euroa. Esitteen laatiminen on kallista. Pyritään mahdollistamaan joukkorahoituksen hyödyntäminen elinkeinotoiminnan rahoituksessa nykyistä laajemmin. Säädetään valtiovarainministeriön asetuksella kevennetty tiedonantovelvollisuus. 22

23 Siirtokelpoiset ja -kelvottomat arvopaperit Jos välittäjä käyttää siirtokelpoisia rahoitusvälineitä, se joutuu käyttämään välimiehenä tai asiamiehenä toimiluvallista rahoitusmarkkinatoimijaa. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole, jos siirtokelpoisia arvopapereita tarjotaan ainoastaan tietyille ammattimaisille sijoittajille. Toimeksiantoja siirtokelvottomista arvopapereista voidaan välittää suoraan kaikille sijoittajille. 23

24 Näin toimitaan siirtokelpoisilla arvopapereilla Joukkorahoituksen saaja Joukkorahoituksen välittäjä Osa ammattimaisista sijoittajista Toimiluvallinen toimija (esim. sijoituspalveluyritys tai luottolaitos) Ei-ammattimainen sijoittaja ja osa ammattimaisista sijoittajista 24

25 Näin toimitaan siirtokelvottomilla arvopapereilla Joukkorahoituksen saaja Joukkorahoituksen välittäjä Ei-ammattimainen ja ammattimainen sijoittaja 25

26 Näin toimitaan, kun on toimilupa Joukkorahoituksen saaja Vaihtoehto 2: Toiminta tytäryhtiön kautta tai antamalla oma toimilupa sidonnaisasiamiehenä toimivan joukkorahoituksen välittäjän käyttöön Vaihtoehto 1: Toiminta suoraan oman toimiluvan pohjalta Toimiluvallinen rahoitusmarkkinatoimija Joukkorahoituksen välittäjä (tytäryhtiö tai sidonnaisasiamies) Ei-ammattimainen ja ammattimainen sijoittaja 26

27 Myös muut joukkorahoitusmuodot arvioinnin kohteena Lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus on vastikkeetonta toimintaa. Rahankeräyslain kokonaisuudistus on toistaiseksi keskeytyksissä. Hyödykemuotoinen joukkorahoitus kuluttajansuoja- ja kauppalain piirissä. Vertaislainaus kuuluu osittain kuluttajansuojalain soveltamisalaan. Oikeusministeriö on parhaillaan täsmentämässä sääntelyä vertaislainauksesta osana asuntoluottodirektiivin täytäntöönpanoa. Asiaa koskeva hallituksen esitys on menossa eduskuntaan toukokuun alussa. 27

28 Muuta joukkorahoituslaista Hyvä joukkorahoitustapa. Itsesääntely toimialalle. Asiakkaan tuntemisvelvollisuus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi. Tarkennuksia ja selvennyksiä muihin lakeihin. 28

29 EU-maat tekevät kansallisia ratkaisuja EU-sääntelyä ei ole odotettavissa lähiaikoina. EU:n komissio on perustanut eurooppalaisen sidosryhmäfoorumin (engl. European Crowdfunding Stakeholder Forum, ECSF). Odotettavissa raportti joukkorahoituksesta huhtikesäkuussa 2016 Kansallista sääntelyä ovat panneet täytäntöön Italia, Ranska, Britannia, Saksa, Espanja, Itävalta ja Portugali. Kansainvälisesti muun muassa Yhdysvallat, Australia, Kanada ja Japani. Sääntelytarvetta selvitetään parhaillaan useissa muissa EUvaltioissa. 29

30 KIITOS! Kysymyksiä ja/tai kommentteja? Aki Kallio Neuvotteleva virkamies Puh (vaihde) Lisätieto:

Joukkorahoitus osana yritysrahoituksen uudistumista

Joukkorahoitus osana yritysrahoituksen uudistumista Joukkorahoitus osana yritysrahoituksen uudistumista Toimialojen rahoitusseminaari 10. 11.5.2017 Säätytalo, Snellmaninkatu 9, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju & Finanssineuvos Urpo Hautala Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

Joukkorahoituslaki. Tiedotustilaisuus 12.4.2016 Valtiovarainministeri Alexander Stubb ja neuvotteleva virkamies Aki Kallio.

Joukkorahoituslaki. Tiedotustilaisuus 12.4.2016 Valtiovarainministeri Alexander Stubb ja neuvotteleva virkamies Aki Kallio. Joukkorahoituslaki Tiedotustilaisuus 12.4.2016 Valtiovarainministeri Alexander Stubb ja neuvotteleva virkamies Aki Kallio Rahoitusmarkkinat Mitä joukkorahoitus on? Ajatuksena on yleensä kerätä verkossa

Lisätiedot

Miksi tarvitaan joukkorahoituslaki?

Miksi tarvitaan joukkorahoituslaki? 1 (6) Joukkorahoitus / Q&A 28.4.2016 Miksi tarvitaan joukkorahoituslaki? Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia joukkorahoituksesta. Yleistä joukkorahoituksesta Mitä joukkorahoitus on? Ajatuksena on yleensä

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus

Kuulemistilaisuus Kuulemistilaisuus 29.5.2017 Joukkorahoituslain muutokset Rahoitusmarkkinaosasto, Janne Häyrynen, Paula Kirppu Miksi JRL:ää muutetaan? JRL tullut voimaan 1.9.2016 JRL:n muutostarve ennakoitu (HE 46/2016)

Lisätiedot

Hallituksen esitys joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 (12) Eduskunnan talousvaliokunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleistä Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

HE 46/2016 59/2016 72/2016 vp

HE 46/2016 59/2016 72/2016 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE JOUKKORAHOITUSLAIKSI SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi erillislaki joukkorahoituksesta. Esityksessä

Lisätiedot

WEBINAARI: JOUKKORAHOITUS MAASEUDULLA

WEBINAARI: JOUKKORAHOITUS MAASEUDULLA WEBINAARI: JOUKKORAHOITUS MAASEUDULLA 19.1.2018 Asiantuntija: Talouslehtori Markus Suomi, HUMAK Webinaari nauhoitetaan. Linkki tallenteeseen lähetetään osallistujille ja laitetaan myös sivulle http://www.maaseutupolitiikka.fi/materiaalipankki/uutiset_ja_tiedotteet/jo

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta Ville Kajala. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Eduskunnan talousvaliokunta Ville Kajala. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Hallituksen esitys laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 151/2017 vp.) Eduskunnan talousvaliokunta 14.11.2017 Yhteenveto

Lisätiedot

Keskeiset huomioon otettavat seikat Joukkorahoituslain HE-luonnoksen lausuntopalautteen pohjalta jatkovalmistelussa

Keskeiset huomioon otettavat seikat Joukkorahoituslain HE-luonnoksen lausuntopalautteen pohjalta jatkovalmistelussa Yhteenveto VM0124:00/2013 1 (6) Joukkorahoitus HE-luonnos Lausuntopalaute 13.8.2015 Keskeiset huomioon otettavat seikat Joukkorahoituslain HE-luonnoksen lausuntopalautteen pohjalta jatkovalmistelussa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Joukkorahoitusyhdistys (rekisteröinti vireillä) Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSLAIN MUUTOSEHDOTUKSESTA.

Joukkorahoitusyhdistys (rekisteröinti vireillä) Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSLAIN MUUTOSEHDOTUKSESTA. Joukkorahoitusyhdistys (rekisteröinti vireillä) Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSLAIN MUUTOSEHDOTUKSESTA Tiivistelmä Lakimuutoksen perusteena oleva VM:n tulkinta MiFID II direktiivin pakollisista

Lisätiedot

Taustamuistio; Kysely joukkorahoituksesta

Taustamuistio; Kysely joukkorahoituksesta Taustamuistio 1 (6) Aki Kallio/VM/RMO 27.11.2013 Taustamuistio; Kysely joukkorahoituksesta 1 Joukkorahoitus Joukkorahoitus eli crowdfunding on tapa tehdä yhteistyötä ja saada huomiota erilaisille, henkilöiden

Lisätiedot

Vertaislainasijoittaminen - opas suomalaisille sijoittajille. Joona Lepistö

Vertaislainasijoittaminen - opas suomalaisille sijoittajille. Joona Lepistö Vertaislainasijoittaminen - opas suomalaisille sijoittajille Joona Lepistö Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2016 Tiivistelmä Tekijä(t) Joona Lepistö Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Eduskunnan talousvaliokunta 5.4.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Pörssikaupan toimeksiannosta osakkeenomistajaksi Sijoituspalvelu Palveluntarjoajina

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) 2.5.2016 Talousvaliokunnalle HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ JOUKKORAHOITUSLAIKSI

Lisätiedot

Liite 1 (41)

Liite 1 (41) Liite 1 (41) 31.5.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju p. 02955 30215, ilkka.harju@vm.fi Neuvotteleva virkamies Aki Kallio p. 02955 30477, aki.kallio@vm.fi Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lisätiedot

Muistio 1 (10)

Muistio 1 (10) Muistio 1 (10) 31.5.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju p. 02955 30215, ilkka.harju@vm.fi Neuvotteleva virkamies Aki Kallio p. 02955 30477, aki.kallio@vm.fi Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Joukkorahoituslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään vastikkeellisen laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimisesta,

Lisätiedot

Toinen maksupalveludirektiivi HE 143/2017 vp. maksulaitos- ym. laeista

Toinen maksupalveludirektiivi HE 143/2017 vp. maksulaitos- ym. laeista Toinen maksupalveludirektiivi HE 143/2017 vp. maksulaitos- ym. laeista Talousvaliokunta 27.10.2017 Risto Koponen Rahoitusmarkkinaosasto Yleistä Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2) Maksimiharmonisaatiodirektiivi,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

VAURAUS SUOMI OYJ Joukkorahoitus yrityskaupan mahdollistajana

VAURAUS SUOMI OYJ Joukkorahoitus yrityskaupan mahdollistajana VAURAUS SUOMI OYJ Joukkorahoitus yrityskaupan mahdollistajana Omistajanvaihdos 2017 Finlandia-talo 07.11.2017 SISÄLTÖ VAURAUS SUOMI OYJ LYHYESTI JOUKKORAHOITUS YLEISESITTELY YRITYSLAINA- YRITYSKAUPAN MAHDOLLISTAJA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto 13.3.2017 Annina Tanhuanpää Rahoitusmarkkinaosasto Lakien valmistelu Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä,

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaosasto 15.5.2015 Julkinen HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE JOUKKORAHOITUSLAIKSI SEKÄ LAEIKSI ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Rahoitusmarkkinaosasto 15.5.2015 Julkinen HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE JOUKKORAHOITUSLAIKSI SEKÄ LAEIKSI ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA HE-luonnos 1 (76) VM0124:00/2013 Rahoitusmarkkinaosasto 15.5.2015 Julkinen HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE JOUKKORAHOITUSLAIKSI SEKÄ LAEIKSI ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö Puh

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma E 72/2015 vp

Pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma E 72/2015 vp Pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma E 72/2015 vp 2.12.2015 Jyrki Knuutinen Eduskunnan talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Pääomamarkkinaunionin (PMU) taustaa Pj Juncker esitti ajatuksen pääomamarkkinaunionista

Lisätiedot

Joukkorahoituksen sääntely norminpurku, suhteellisuusperiaate ja epävarmuustekijät

Joukkorahoituksen sääntely norminpurku, suhteellisuusperiaate ja epävarmuustekijät Artikkeli on julkaistu FINEn juhlakirjassa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 45 vuotta (Toim. Olli Norros, Irene Luukkonen, Erik Sirén ja Ville Raulos), Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Helsinki 2016. Ilkka

Lisätiedot

Lausunto joukkorahoituslain muutosehdotuksesta

Lausunto joukkorahoituslain muutosehdotuksesta Lausunto joukkorahoituslain muutosehdotuksesta LAUSUNNON TAUSTA Olen toiminut valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla eri tehtävissä yhteensä 4,5 vuoden ajan aikavälillä 5/2012-1/2017. Toimenkuvaani

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 21 kohta

Lisätiedot

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006).

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 1(14) LAKIEHDOTUKSET säädetään: 1. Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista

Lisätiedot

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Hyväksytty hallituksessa 27.05.2016, versio 1.0.2 ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Lisätiedot

KESKUSVASTAPUOLTEN ELVYTYS- JA KRIISINRATKAISUASETUS (U 14/2017 vp)

KESKUSVASTAPUOLTEN ELVYTYS- JA KRIISINRATKAISUASETUS (U 14/2017 vp) KESKUSVASTAPUOLTEN ELVYTYS- JA KRIISINRATKAISUASETUS (U 14/2017 vp) Jyrki Knuutinen Eduskunnan talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetusehdotus Komission

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä U5/2016 vp

Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä U5/2016 vp Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä U5/2016 vp 23.2.2016 Jaakko Weuro ja Markku Puumalainen Eduskunnan talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Tausta Pankkiunionin kolmas vaihe Komissio antoi asetusehdotuksen

Lisätiedot

Viranomaisten ja markkinatoimijoiden suhtautuminen joukkorahoituslakiluonnokseen

Viranomaisten ja markkinatoimijoiden suhtautuminen joukkorahoituslakiluonnokseen Viranomaisten ja markkinatoimijoiden suhtautuminen joukkorahoituslakiluonnokseen Annika Vaara Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Annika Vaara Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tuottoa vertais- ja joukkorahoituslainoista @fellowfinancefi Fellow Finance Oyj Joukkorahoitusta ihmisille ja yrityksille Perustettu 2013 Toimii Suomessa, Saksassa ja Puolassa 165 miljoonaa euroa välitetty

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1 Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset

1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1 Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset 1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1. Lakiehdotusten perustelut 1.1 Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1. Soveltamisala. Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta. Pykälän 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Markkinarakennetoimija-asetuksen (EMIR) uudelleentarkastelu Talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Annina Tanhuanpää

Markkinarakennetoimija-asetuksen (EMIR) uudelleentarkastelu Talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Annina Tanhuanpää Markkinarakennetoimija-asetuksen (EMIR) uudelleentarkastelu Talousvaliokunta 21.6.2017 Rahoitusmarkkinaosasto Annina Tanhuanpää Tausta - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012 OTC-johdannaisista,

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunnalle. Hallituksen esitys 46/2016 vp (joukkorahoitus)

Eduskunnan talousvaliokunnalle. Hallituksen esitys 46/2016 vp (joukkorahoitus) NMMU Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen LAUSUNTO 28.4.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle Hallituksen esitys 46/2016 vp (joukkorahoitus) Oikeusministeriö tukee esityksen tavoitteita. Oikeusministeriöllä

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 1 (5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT I Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. II Ammattimainen asiakas 1 Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN OPPPIAINE. Marjo Hakola JOUKKORAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN OPPPIAINE. Marjo Hakola JOUKKORAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN OPPPIAINE Marjo Hakola JOUKKORAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Talousoikeuden pro gradu -tutkielma Yritys- ja rahoitusjuridiikan linja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto. Luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkorahoituslaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto. Luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkorahoituslaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausuntoyhteenveto 1 (25) VM0124:00/2013 Rahoitusmarkkinaosasto Tiina Heinonen, Ilkka Harju ja Aki Kallio 21.9.2015 Julkinen Lausuntoyhteenveto Luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkorahoituslaiksi

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta

Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta 13.9.2016 Armi Taipale Talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Ehdotuksen tausta neljännen rahanpesudirektiivin muutos, ehdotuksen taustalla

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

Yhteisörahoitus! Marko Tanninen! mesenaatti.me! 21.1.2015

Yhteisörahoitus! Marko Tanninen! mesenaatti.me! 21.1.2015 Yhteisörahoitus Marko Tanninen mesenaatti.me 21.1.2015 2 MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS Yhteisörahoitus on kansainvälisesti vakiintunut rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 6 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen?

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Esityksen sisältö: 1. Oman pääoman rahoitus tienhaarassa: enkeleitä onko heitä? 2. Milloin rahoitusta kannattaa hakea? 3. Joukkorahoitus vai pääomasijoittaja?

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat

MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat Perustietoa kauppapaikkoja koskevasta sääntelystä Huom! Seuraavilla sivuilla esitetty kattaa rahoitusmarkkinadirektiivin eli MiFID II:n ja siihen liittyvän sääntelyn joitakin

Lisätiedot

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Euro & talous 2/212 Rahoitusjärjestelmän vakaus 212 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 8.5.212 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Teemat 1) Suomen rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Lasse Mäkelä Perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Invesdor Oy. Pohjois-Euroopan johtava osakepohjainen joukkorahoituspalvelu

Lasse Mäkelä Perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Invesdor Oy. Pohjois-Euroopan johtava osakepohjainen joukkorahoituspalvelu Lasse Mäkelä Perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Invesdor Oy Pohjois-Euroopan johtava osakepohjainen joukkorahoituspalvelu Invesdor Rakennamme Euroopan johtavaa joukkorahoituspalvelua Ammattimainen tiimi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kasvutie kurkihirttä riskeeraamatta , Eväitä kasvun nälkään, Seinäjoki 1

Kasvutie kurkihirttä riskeeraamatta , Eväitä kasvun nälkään, Seinäjoki 1 Kasvutie kurkihirttä riskeeraamatta 1.2.2017, Eväitä kasvun nälkään, Seinäjoki 1 MIKSI PERUSTETTU? Monipuolistamaan ja täydentämään suomalaista rahoitusympäristöä. Tuomaan uudenlaisia sijoitusmuotoja piensijoittajien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla Mervi Niskanen Kuopion yliopisto Kauppatieteiden laitos Suomalaiset rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan kaikkien rahoitusvaateiden markkinoita Rahamarkkinat

Lisätiedot

Digitalisaatio ja FinTech minkälainen ympäristö Suomi on?

Digitalisaatio ja FinTech minkälainen ympäristö Suomi on? Aleksi Grym Suomen Pankki Digitalisaatio ja FinTech minkälainen ympäristö Suomi on? 4.11.2016 Julkinen 1 Sisällysluettelo Ajankohtaiset teemat finanssialan digitalisaatiossa Lohkoketjut ja hajautetut tilikirjat

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

LIITTEET VM , komission tiedonanto KOM(2014) 172

LIITTEET VM , komission tiedonanto KOM(2014) 172 Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00263 RMO Kallio Aki(VM) 06.05.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Asia Komission tiedonanto joukkorahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä Euroopan

Lisätiedot

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus sijoitusprosessi piensijoittajan näkökulmasta

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus sijoitusprosessi piensijoittajan näkökulmasta Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus sijoitusprosessi piensijoittajan näkökulmasta Timonen, Joonas 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus sijoitusprosessi

Lisätiedot

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus Tekes rohkaisee uudistumaan Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus 27.1.2015 Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 440 Finnvera

Lisätiedot