Investointiohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investointiohjelma 2014 2016"

Transkriptio

1 , tiet ja yleiset alueet, perustelut Investointiohjelma Kadut 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus Teollisuusalueen katuverkon parantamista jatketaan suunnitelmallisesti teknisen lautakunnan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Hankkeella parannetaan teollisuusalueen liikennevälien kuntoa ja saatetaan ne säädylliselle tasolle. Vuosi 2014: Vepsänjoentien parantaminen, pituus noin 380 m (pl 0-380). Kadun kantavuutta parannetaan sekoitusjyrsinnällä ja kantavaa kerrosta lisäämällä. Kuivatusta parannetaan rakentamalla sadevesiviemäröinti. Vepsänjoentien, Välitien ja Sahateollisuustien luiskat ja vierialueet nurmetetaan. Hanke sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuodelle Vepsänjoentien (pl ) ja Vepsänpolun (pl ) rakentamiseen liittyvät viimeistelytyöt ja päällystäminen jäävät suunnittelukauden ulkopuolelle. 2. Väyryläntien ja Aimontien rakentaminen peruskorjaus ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen välille Aimontie-Kokkokalliontie : Hankkeeseen kuuluva kevyen liikenteen väylän rakentaminen (toria vastapäätä Väyryläntien varteen välille Kokkokalliontie- Aimontie) sisältyy liikenneturvallisuussuunnitelmissa mainittuihin hankkeisiin. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen kaavassa varatulle välille Aimontie-Kokkokalliontie parantaa kevyenliikenteen kulkuyhteyksiä. Väli Kokkokalliontie/Kauppakujan risteys - Aimontie (terveyskeskus) on erittäin routiva ja vaurioitunut vaikeuttaen mm. hälytysajoneuvojen ajoa ja kohde sijaitsee ydinkeskustassa vilkkaasti liikennöidyllä tieosalla. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat Hankkeeseen on varauduttu taloussuunnitelmassa vuodelle Kustannusjako: Väyryläntie: Väyryläntie/Viemärilaitos: 7520 Väyryläntie/Vesilaitos: Aimontie: Kevyen liikenteen väylä välille Aimontie-Kokkokalliontie: Yhteensä: Vuosi 2015: Väyryläntie: Väyryläntie/Viemärilaitos: Väyryläntie/Vesilaitos: Aimontie: Kevyen liikenteen väylä välille Aimontie-Kokkokalliontie: Yhteensä: Vuonna 2015 suoritetaan massan vaihdot, rakennetaan kerrokset ja tehdään vesihuoltotyöt.

2 Vuosi 2016: Väyryläntie: Aimontie: Kevyen liikenteen väylä välille Aimontie-Kokkokalliontie: Yhteensä: Vuonna 2016 tehdään viimeistelytöitä, vierialueiden nurmetusta ja ajoväylät päällystetään. 3. Katuvaloverkoston ja valaistujen latujen valaisimien saneeraus : Elohopealamppujen ja korvaavien suurpainenatriumlamppujen myynti päättyy vuonna Edellä mainitun johdosta taajaman katuvalaisimista suurin osa sekä valaistujen latujen (Kopravaara, Kokkokallio, Taivaanpankko, Kajoo ja Nunnanlahti) valaisimet ja osa ohjauskeskuksista joudutaan uusimaan. Suurimpaan osaan valaisimista joudutaan uusimaan myös valaisinvarret. Vuonna 2012 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaan hankkeenkustannusarvio on Kustannuksiin ei sisälly Nunnanlahden ladun/pururadan valaistus, joka toteutetaan 2013 ladun/pururadan rakentamisen yhteydessä. Uudentyyppiset valaisimet puolittavat energiakustannukset. Lisäksi vuonna 2014 uusitaan kaksi katuvalokeskusta (Alatie ja Syrjälä?) kustannuslisä?? Valaistuksen saneeraus tuo lähes 50 %:n säästön energiankulutukseen. Hankkeen aloitus sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuodelle Vuosi 2014: Toteutetaan suunnitelmassa mainitun Alueen 1 saneeraus, liitekartta. Kahden katuvalokeskuksen uusiminen. Vuosi 2015: Toteutetaan suunnitelmassa mainitun alueen 2 saneeraus, liitekartta Valaistujen latujen saneerausmäärärahat on esitetty kohdassa 6308, kohta Venevalkamat Vuosi 2014: Paalasmaan sataman kunnostussuunnitelma Laituri on veden puolelta painunut pahasti ja maapenkereen reunatuki pettää vuosittain aallokon ja tulvavesien vaikutuksesta. Laituri on vaarallinen käyttäjille. Määräraha oli vuoden 2013 talousarviossa, mutta hanketta ei ehditty toteuttamaan Ulkoliikuntapaikat 1. Nunnanlahden valaistu latu 2015: , tulot , valtion avustuksen viimeinen (toinen) erä Rakentamisen viimeistelytyöt, mm. purun ajo latupohjalle ja vanhan valaistuksen purku. 2. Valaistut ladut, valaistuksen uusiminen : Ahmovaara ja Kajoo = Toteutetaan Kokkokallion ja Taivaanpankon (2014), Kopravaaran (2015) sekä, Kajoon ja Ahmovaaran (2016) valaistujen latujen valaistuksen saneeraus. Valaistuksen saneeraus tuo lähes 50 %:n säästön energiankulutukseen.

3 3. Koulukeskuksen jääkiekkokaukalon uusiminen: Nykyinen kaukalo on koottu vanhoista koulukeskuksen ja Ilvolankosken kaukalon vanhoista ja heikkokuntoisista elementeistä. Kaukalo alkaa olla vaarallinen käyttäjille, koska reunaelementit ovat heikkokuntoisia. Lisäksi kaukalo on lähistöllä liikkuville vaarallinen, koska kaukalon sivureunoilta puuttuvat suojaverkot. Kaukalo on lisäksi alimittainen. Kaukalon uusiminen täysimittaiseksi vaatii kaukalon ja koko koulukeskuksen alueella merkittävästi ennakkosuunnittelua ja työtä (sekä rahaa): mm. koko koulualueen käyttösuunnitelman, kaukalon lisäalueen massanvaihdon ja kunnallistekniikan siirron suunnittelun, kustannusarvion ja toteutuksen. Nykyisen kaukalon alueella on kaksi vesi- ja viemärilinjaa sekä sadevesilinja. Alakentän alueella on vesi- ja viemärilinja. Lisäksi kenttien välissä on vielä kaukolämpölinja. Hanke on huomattavan kallis ja se on sidoksissa koko muun alueen suunnitteluun. Tämän johdosta koulukeskuksen alueen yleissuunnitteluun tulee varata määräraha vuodelle 2014 samoin kuin myös erillinen määräraha vesihuollon suunnitteluun. Vuosi 2014: Suunnittelumääräraha jollekin sopivalle momentille Määrärahalla laaditaan ensiksi koko koulukeskusalueen ja lähiympäristön yleissuunnitelma. Tämän pohjalta laaditaan sitten lähiliikuntapaikkoja varten yleissuunnitelma. Alueen vesihuollon ja sadevesilinjojen siirron suunnitteluun esitetään erillinen määräraha kohdassa 6503, kohta 1. Suunnittelu tulee toteuttaa yhtä aikaa koko alueen suunnittelun kanssa. Vuosi 2015: Uuden kaukalon hankinta Hinta sisältää kaukalon (nykyisillä mitoilla 50m x 29 m) + pääty- ja reunaverkot. Jääkiekkokaukalon viralliset mitat: maks. 60 m x 30 m; min. 56 m x 26 m. 4. Ilvolankosken kentän kunnostus Ilvolankosken kenttä on rakennettu vuonna Suorituspaikat ovat osittain vaarallisia eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Juoksuradan kumiasfalttipinnoitteesta on jäljellä vain asfaltti eli se on juoksukelvoton. Kunnostetut suorituspaikat antavat kohtuulliset mahdollisuudet kehittää eri ikäryhmien liikuntamuotoja, järjestää harjoituksia ja kilpailuja. Perusparannetulla kentällä on heijastusvaikutuksia myös lähikuntiin. Asiaa on palloteltu jo vuodesta 2007 lähtien. Hanke sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuodelle Kentän kunnostuksesta on teetetty kustannusarviot Suomen johtavalla urheilukenttien suunnittelijalla (joka on laatinut myös alkuperäiset kunnostussuunnitelmat) kolmella eri toteutusvaihtoehdolla: Toteutusvaihtoehto I: Suorituspaikoilta (juoksurata, heitto- ja hyppypaikat) poistetaan oleva päällyste ja alusasfaltti. Suorituspaikolle tulee joustava kestopäällyste alusasfaltteineen. Toimenpiteillä saadaan tasaukset kuntoon. Kenttä tulee nykyaikaisemmaksi ja on suhteellisen huoltovapaa. Jos ei ajatella kustannuksia, tämä vaihtoehto on käytön ja toimivuuden kannalta paras. Toteutusvaihtoehto II: Suorituspaikoilta (juoksurata, heitto- ja hyppypaikat) poistetaan oleva päällyste ja alusasfaltti. Hyppypaikoille tulee joustava kestopäällyste alusasfaltteineen. Juoksurata, ja vesiesteen oikaisu ja

4 keihäänheiton vauhdinottopaikka päällystetään punamurskalla. Keihäänheiton vauhdinottopaikka on päällystettävä punamurskalla, koska juoksurata on myös punamurskalla. Punamurska ei ole nykyaikainen ratkaisu ja se pölyää kuivana. Punamurska saattaa liejuuntua kovalla sateella. Sama koskee myös vesiesteen jälkeistä osuutta estettä käytettäessä. Murska vaatii täyttöä ja lanaamista. Toteutusvaihtoehto III: Suorituspaikkojen (juoksurata, heitto- ja hyppypaikat) nykyinen päällyste rei itetään ja sen päälle tulee uusi alusasfaltti ja joustava kestopäällyste. Tasaus noudattelee nykyistä tasausta kaikkine poikkeamineen. Ratkaisu on yhtä huoltovapaa kuin vaihtoehto I. Vuosi 2014: Suunnitelmat ja työselitykset tarkistetaan päätettävän toteutusvaihtoehdon mukaan. Vuosi 2015: , tulot Kenttä kunnostetaan vaihtoehto III mukaisesti 5. Jäänhoitokone 2015: Nykyinen jäänhoitokone (Jäämatti) on hankittu vuonna 1986 ja se on erittäin heikossa kunnossa. Koneella voidaan ainoastaan tasata ja jäädyttää jään pintakerros. Lumitöitä varten tarvitaan lisäksi oma kone. Uudella jäänhoitokoneella voidaan hoitaa kentän puhdistus lumesta (lumilinko) ja heti perään suoritetaan samanaikaisena toimenpiteenä jään tasaus ja pinnan jäädytys. Em. johtuen työskentely nopeutuu huomattavasti kun lumityön ja jään hoito voidaan tehdä samalla koneella. Jäänhoitokoneen hankintahinta on tänä päivänä Kone uusimalla varmistetaan jääkenttien asianmukainen hoito Vesilaitos 1. Täydentävät pohjavesitutkimukset 2014: Pohjaveden hankinnan tehostamiseksi aloitetaan täydentävät pohjavesitutkimukset aloitetaan heti pohjaveden hankinta- ja vedenjakelusuunnitelman päivityksen valmistuttua ja kohdistetaan päivityksen tulosten perusteella johonkin/joihinkin seuraavista alueista: - Taivaanpankon pohjavesialueen eteläpää (kaivot K7 ja K8) - Surmasärkkä (kaivo K9) - Kiieskankaan pohjavesikaivot ( 2 kpl) 2. Surmansärkän lisäkaivo + yhdysputki 2015: Taivaanpankon lisäkaivot K7 ja K8 + syöttöjohto (projekti 8543) 2016: Verkoston lisärakentaminen (projekti 8501) : /vuosi Pienet kohteet, lisäliittymät. Väyryläntien kunnostukseen (Siwan seutu) liittyvä vesijohtoputken uusiminen (n ) sisältyy hankkeeseen 6301 Väyryläntien, Aimontien rakentaminen. 5. Verkoston peruskorjaus/palopostit ja sulkuventtiilit (projekti 8544) : /vuosi Palopostien ja venttiilien suunnitelmallinen uusiminen aloitetaan.

5 6. Kiieskankaan syöttövesijohdon ja viemärilinjan rakentaminen Kiieskankaan vesihuolto käsittää ensimmäisessä vaiheessa vesi- ja viemäriputkien rakentamisen välille Koskela Niemelä Ojaksela Turunkangas ja vesijohdon välille Turunkangas - Kiieskangas.. Vuosi 2014: kustannusarvio , tulot Vesi- ja viemäriputken rakentaminen. Vesijohto: Viemäri: Vuosi 2017: Kiieskankaan vedenottamon rakentaminen Viemärilaitos 1. Koulukeskus alueen vesihuollon suunnittelu 2014: Perustelut esitetty kohdassa 6308 Ulkoliikuntapaikat, kohta 2. Suunnittelu tulee toteuttaa samassa yhteydessä kuin koulukeskusalueen yleissuunnittelu. 2. Verkoston lisärakentaminen (projekti 8530) : /vuosi Pienet kohteet, lisäliittymät 3. Verkoston peruskorjaus (projekti 8539) : /vuosi Vuosi 2014: Koskelan alueella siirretään vesijohdot ja viemäri pois tonttialueelta. Peruskorjaus sisältyy Kiieskankaan suunnan vesihuollon toteuttamiseen vuonna Vuodet : Verkoston peruskorjaus erillisen peruskorjausohjelman ja vuotovesiselvityksen mukaisesti. Väyryläntien kunnostukseen (Siwan seutu) liittyvän viemärin uusimisen (n ). sisältyy hankkeeseen 6301 Väyryläntien, Aimontien rakentaminen. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on verkostosaneeraukseen esitetty vuosittain varattavaksi Arvonpolun jv-pumppaamon P5 (projekti 8547) ja sinne johtavan viemärilinjan saneeraus väli Vanhatie - pumppaamo 2014: Pumppaamon saneerausta on suunniteltu jo vuodesta 2007 lukien. 5. Koskelan jv-pumppaamon uusiminen, suunnittelu 2014: Seppo Portimo kuntatekniikan päällikkö