Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi"

Transkriptio

1 käyttöohjeet fi

2 Sisällys 1000DF00597 Iss 2 1/28 Esittely Käyttötarkoitus Tietoja tästä käyttöoppaasta Varoitukset ja huomautukset Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet Merkkivalot Symbolien selitykset Laitteeseen kiinnitetyt symbolit Työaseman ominaisuudet Modulaarinen malli Järjestelmävian merkkivalo Virransyöttö Akun virransyöttö Verkkovirran syöttö infuusiopumpuille Verkkovirran syöttö toiseen työasemaan Hälytyksen paikantimen merkkivalo (jos asennettu) Säädettävä pussikoukkujen korkeus Infuusioletkujen pidikkeet (jos asennettu) Työaseman kiinnitysvaihtoehdot Käyttöön liittyvät varoitukset Käyttöympäristö Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt Vaarat Työaseman käyttö Käynnistys Sammutus Työaseman nollaaminen Lisätyöaseman asentaminen Lisätyöaseman poistaminen Pumpun asentaminen Pumpun poistaminen Tietoliikenneliittymät Hoitajakutsuliitäntä Viivakoodinlukijan liitäntä RS232-sarjaportit (jos asennettu) Ethernet-liitännät Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Lisäliitäntä Tietojen käyttö Verkkopalvelut Verkkopalvelun asetusten määrittäminen Viivakoodinlukija (lisävaruste) Yleiskatsaus Merkkivalot Viivakoodin lukeminen Sivu

3 Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Hoitajakutsuliitäntä Viivakoodinlukijan liitäntä RS232-sarjaportti Ethernet-liitäntä Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Lisäliitäntä Tuotteen tekniset tiedot Sähkötiedot Akku Verkkopalvelut Ympäristötiedot: Luokitus Laitteen täyttämät normit Fyysiset tiedot Vaunun yhteensopivuus Kunnossapito Säännölliset ylläpitotoimet Akku Virtasulakkeiden vaihto Puhdistus ja säilytys Hävittäminen Tuotteet ja varaosat Alaris -infuusiojärjestelmä Varaosat Toimittajan yhteystiedot DF00597 Iss 2 2/28

4 Esittely Esittely -työasema (jota kutsutaan tämän jälkeen "työasemaksi") on modulaarinen järjestelmä, joka mahdollistaa tietoliikenteen Alaris -infuusiopumpun (jota kutsutaan tämän jälkeen "pumpuksi") ja pumpun keräämiä tietoja tarvitsevien potilastietojärjestelmien, potilasvalvontajärjestelmien ja sairaalatietojärjestelmien välillä. Ominaisuudet: Keskushallintajärjestelmä useille pumpuille MDI-kiinnitys (Medical Device Interface) ainutlaatuinen mekanismi, joka mahdollistaa tietoliikenteen ja virransyötön pumpulle. Yhden runkoliittimen ansiosta johtojen määrä vähenee Infuusiopumput on helppo kiinnittää paikalleen modulaarisen mallin ansiosta Infuusioletkut on helppo pitää järjestyksessä Sisäinen akku sähkönsyötön häiriöiden varalta Valinnainen kirkas merkkivalo auttaa löytämään hälytystilassa olevat pumput Hoitajakutsuliitännät kaikille työasemaan kiinnitetyille pumpuille Ohjelmisto mahdollistaa työaseman etäkäytön Työasemaan on saatavilla valinnaisia tietoliikenneportteja ja ohjelmistopäivityksiä, jotka mahdollistavat yhteyden asiakas/ palvelinjärjestelmiin. Käyttötarkoitus -työasema on tarkoitettu Alaris -infuusiopumppujen kiinnitykseen, virtalähteeksi ja tiedonvälityksen tueksi tässä käyttöohjeessa määritetyssä käyttöympäristössä. Näissä käyttöympäristöissä laitetta voidaan käyttää seuraavissa hoidoissa: nestehoito, verensiirrot, parenteraalinen ravitsemus, lääkehoito, kemoterapia, dialyysi ja anestesia. -työasemalla ei ole suoranaista vaikutusta infuusion antoon. Työaseman tietoja voidaan käyttää ja ohjelmiston asetuksia voidaan muuttaa asiakaskoneesta tavallisella web-selaimella; tämä voidaan tehdä Ethernet-verkon tai suoran yhteyden kautta. Ohjelmiston omistaa CareFusion ja se on suojattu tekijänoikeuslailla. 1000DF00597 Iss 2 3/28

5 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tietoja tästä käyttöoppaasta Käyttäjän on perehdyttävä huolellisesti tässä ohjeessa kuvattuun työasemaan ennen käyttöä. Pumppujen oikea käyttö on kuvattu niihin liittyvissä käyttöohjeissa. Työasemaan asennetun ohjelmiston käyttöohjeita voi lukea asiakaskoneelta web-selaimen avulla. Tässä käyttöoppaassa olevissa kuvissa on käytetty tyypillisiä asetuksia, joita voi käyttää työaseman toimintojen määrityksessä. Kyseiset asetukset ja arvot ovat vain esimerkkejä. Kaikki asetukset ja arvot on kuvattu kohdassa Tekniset tiedot. Tämän käyttöoppaan kuvissa esitetään kokoonpanoja ja laitteita, jotka eivät välttämättä ole saatavilla kaikkialla. Lisätietoja saat paikalliselta edustajalta. Varoitukset ja huomautukset Varoitukset kertovat käyttäjälle mahdollisista potilaalle tai käyttäjälle koituvista vakavista seurauksista (kuolema, vamma tai vakava haitta). Huomautukset muistuttavat käyttäjää työaseman tai sen ohjelmiston oikeanlaisesta käytöstä. 1000DF00597 Iss 2 4/28

6 Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet Symboli a ON/OFF-painike Selitys Paina kerran, niin työasema kytkeytyy päälle. Paina painiketta yhden sekunnin ajan, niin työasema sammuu. Voit tarvittaessa nollata järjestelmän pitämällä painikkeen painettuna vähintään neljän sekunnin ajan ja käynnistämällä sitten työaseman painamalla painiketta uudelleen. Merkkivalot Symboli j Akun S Verkkovirran Selitys merkkivalo Kun merkkivalo palaa, työasema käyttää virtalähteenä sisäistä akkua. Jos valo vilkkuu, akun varaus on vähissä ja järjestelmä sammuu pian automaattisesti. merkkivalo Kun valo palaa, työasema on kytketty verkkovirtaan ja akku latautuu. A -tilan merkkivalo Osoittaa, että ohjelmisto on toimintakunnossa. B -tilan merkkivalo Osoittaa, että verkko on toimintakunnossa. w ON -tilan merkkivalo Kun valo palaa, työasema on toimintakunnossa. Järjestelmävian merkkivalo Merkkivalo syttyy työasemassa, jos järjestelmässä havaitaan sisäinen vika. 1000DF00597 Iss 2 5/28

7 Symbolien selitykset Symbolien selitykset Laitteeseen kiinnitetyt symbolit Symboli Selitys Hoitajakutsun liitin RS232-liitin Lisäliitin Liitäntäportti, yleinen (Viivakoodinlukijan liitin) Ethernet-verkkoliitin Runkoliitin AUX Virtapistoke Ww x Potentiaalin O r Laite sisältää radiolähettimen (jos asennettu) Sulakkeen koko Huomio! (Tutustu laitteen mukana toimitettuihin ohjeisiin) tasaus (PE) -liitin Suojattu ylhäältä tulevilta vesiroiskeilta. Vaihtovirtaa käyttävä laite T t U Laite täyttää neuvoston direktiivin 93/42/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/47/EY) vaatimukset. Valmistuspäivämäärä Valmistaja Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella Luokan 1 lasertuote 1000DF00597 Iss 2 6/28

8 Työaseman ominaisuudet Työaseman ominaisuudet Modulaarinen malli Työasema on modulaarinen, joten käytettävissä olevien MDI-yksiköiden määrään ja paikkaan voi tehdä muutoksia. Perusmoduulissa on kolme MDI-yksikköä sekä kaksi pystysuuntaista laajennusyksikköä. Kaksi, kolme tai neljä MDI-yksikköä voidaan lisätä vaakasuuntaiseksi T-kappaleeksi pumppuja ja nestepussikoukkuja varten. Työaseman kokoonpanoa saa muuttaa vain pätevä huoltohenkilö. Kokoonpano 80203UNSxx-74: Perusmoduulin (kolme MDIyksikköä) etunäkymä Pussikoukut Säädettävä pystytanko Ruuvikiinnitin Akun merkkivalo Verkkovirran merkkivalo A/B-tilan merkkivalot ON-tilan merkkivalo Säätöpidike ON/OFF Järjestelmävian merkkivalo Infuusioletkujen pidikkeet Laitekisko Takanäkymä Varoitusvalo (LED) Virtapistoke Infrapunaportti Viivakoodinlukija RS232-sarjaportti (valinnainen) RS232-sarjaportti (valinnainen) RS232-sarjaportti (valinnainen) Hoitajakutsuliitäntä Vakiomallinen RS232-sarjaportti Lisäliitäntä Ethernetliitäntä Potentiaalin tasaus (PE) -liitin w Verkkovirtaliitäntä Vaihtovirtapistoke 1000DF00597 Iss 2 7/28

9 Työaseman ominaisuudet Kokoonpano 80203UNSxx-235, kiinnitettynä Alaris -vaunuun: Pussikoukut Pussikoukkujen kisko Kiskokiinnike Infuusioletkujen pidikkeet Kiskokiinnike Kiskokiinnike Vaunu Järjestelmävian merkkivalo Työasema valvoo jatkuvasti virransyötön ja tietoliikennejärjestelmän tilaa. Järjestelmävian sattuessa käytön aikana järjestelmävian merkkivalo syttyy ja laite tuottaa hälytysäänen. Jotta vältyttäisiin mahdollisilta katkoksilta infuusiossa, verkkovirran syöttö MDI-yksiköihin kiinnitettyihin pumppuihin jatkuu järjestelmävian aikana. Aina kun työasema käynnistetään, järjestelmävian merkkivalo palaa hetken ja aktivoi hälytysäänen. Huomio: Jos järjestelmävian merkkivalo ei syty työasemaa käynnistettäessä, poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Huomio: Jos järjestelmävika ilmenee käytön aikana, poista työasema käytöstä heti kun se on mahdollista ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Virransyöttö Työasema kytketään verkkovirtaan vakiomallisen IEC-liittimen kautta. Laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan verkkovirran merkkivalo palaa. Sekä laitteen virransyötön vaihejohdin että nollajohdin on suojattu sulakkeilla, jotka sijaitsevat runkoliittimen sulakealustassa. Varoitus: Kun laite kytketään verkkovirtaan, on käytettävä kolmijohtimista verkkojohtoa (vaihe, nolla, maa). Jos on syytä epäillä, että järjestelmän ulkoinen suojajohdin on viallinen tai väärin kytketty, työasemaa ei saa käyttää. 1000DF00597 Iss 2 8/28

10 Työaseman ominaisuudet Akun virransyöttö Työaseman on normaalisti oltava kytkettynä verkkovirtaan. Kuitenkin väliaikaisen sähkönsyötön häiriön tapahtuessa sisäinen virtalähde antaa noin 20 minuuttia toiminta-aikaa. Verkkovirta pitää kytkeä takaisin heti, kun se on mahdollista. Akun merkkivalo palaa työaseman käyttäessä sisäistä akkua voimanlähteenään. Kun merkkivalo palaa, työasema käyttää virtalähteenä sisäistä akkua. Jos valo vilkkuu, akun varaus on vähissä ja järjestelmä sammuu pian automaattisesti. Akku latautuu automaattisesti, kun työasema on kytkettynä verkkovirtaan. Koska työasema on suunniteltu käytettävän verkkovirralla, se käynnistyy vain kytkettynä verkkovirtaan. Verkkovirran syöttö infuusiopumpuille Työaseman oma virranjakopiiri syöttää vaihtovirtaa työasemaan kiinnitetyille pumpuille. Turvallisuussyistä virta ei kulje MDI-yksiköiden IEC-liittimiin ennen kuin pumppu on kiinnitetty MDI-yksikköön. Myös infuusiopumpun verkkovirran merkkivalo syttyy. Varoitus: MDI-yksikön virtapistoke on tarkoitettu yksinomaan pumppua varten. Älä koskaan kytke mitään muuta laitetta virtaliittimeen. Työasema minimoi mahdolliset käynnistysvirtapiikit, kun verkkovirta kytketään pumppuihin. Kun työasema käynnistetään tai kytketään uudestaan verkkovirtaan akun käytön jälkeen, verkkovirran syöttö eri MDI-yksiköihin tapahtuu pienellä viiveellä. Tämä porrastaa virranjakoa pumpuille ja vähentää käynnistysvirtapiikkiä. Verkkovirran syöttö toiseen työasemaan Työasemaan on asennettu ylimääräinen virtapistoke. Jos verkkovirran lähteistä on pulaa, voidaan toinen työasema kytkeä verkkovirtaan tämän IEC-virtapistokkeen avulla. Huomio: Ylimääräiseen virtapistokkeeseen kulkee virtaa ja se on jännitteinen aina, kun työasema on kytketty verkkovirtaan. Varoitus: Jotta vältyttäisiin suurimman sallitun maadoitusvuotovirran (500µA) ylittämiseltä, kumpaankin työasemaan kiinnitettyjen pumppujen enimmäismäärä voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: A Kytke Varoitus: 52µA x asennetut volumetriset Alaris GP -pumput + 15µA x asennetut volumetriset Alaris GW -pumput + 30µA x asennetut Alaris -ruiskupumput + 90µA x 2 työasemaa Alle 500µA epäselvissä tapauksissa kaikki työasemat eri virtalähteisiin. Ylimääräinen virtapistoke on tarkoitettu vain toisen työaseman tai hyväksytyn CareFusion-tuotteen liittämiseen. Älä koskaan liitä enempää kuin yhtä työasemaa tai muuta laitetta virtaliittimeen. Hälytyksen paikantimen merkkivalo (jos asennettu) Työaseman yläosaan upotettu merkkivalo auttaa paikantamaan hälytys- tai varoitustilassa olevat pumput. Merkkivalon värit ovat samat kuin pumpun tilan merkkivalon värit: punainen on hälytysvalo, keltainen on varoitusvalo. Merkkivalo alkaa vilkkua, kun jokin työasemaan kiinnitetty pumppu siirtyy hälytys- tai varoitustilaan. Merkkivalo sammuu, kun pumpun tila on kuitattu käyttäjän toimenpiteellä. Hälytyksen paikantimen merkkivalon voimakkuutta voidaan säätää verkkopalvelun kautta. Kun työasema käynnistetään, merkkivalo syttyy ensin punaisena ja sitten keltaisena. Hälytyksen paikantimen avulla hälytys- tai varoitustilassa olevat pumput löytyvät helpommin. Se ei kuitenkaan korvaa pumpun oma hälytys- ja varoitusmerkkiä, joka on ensisijainen osoitin hoitohenkilökunnan huomiota vaativasta tilanteesta. Huomio: Jos hälytyksen paikantimen merkkivalo ei syty työasemaa käynnistettäessä, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. A Hälytyksen merkkivaloa ei voi asentaa neljän MDI-yksikön vaakasuuntaiseen moduuliin. 1000DF00597 Iss 2 9/28

11 Työaseman ominaisuudet Säädettävä pussikoukkujen korkeus Nestepussit kiinnittyvät työasemaan kätevästi säädettävän halkaisijaltaan 18 mm pystytangon avulla. Tangon enimmäiskuorma on 3 kg. Pystytangon asento lukitaan kiinnittimellä ja säätöpidikkeellä. Näin nestepussit voidaan asentaa joustavasti vaaditulle korkeudelle. Kiinnittimen käyttö: 1. Ota kiinni tangon alaosan kahvasta ja avaa lukituskiristin varovasti. 2. Paina tangon kahvaa ylöspäin, jolloin lukitusvipu vapautuu ja tanko liikkuu vapaasti. 3. Pussikoukun korkeuden säätäminen: a) Pussikoukkujen korkeuden säätö ylöspäin: Työnnä tankoa ylöspäin haluamallesi korkeudelle. Kun oikea korkeus on saavutettu, päästä irti kahvasta, jolloin tanko lukittuu. b) Pussikoukkujen korkeuden säätö alaspäin: Pidä lukitusvipu vapautusasennossa ja laske tanko halutulle korkeudelle. Päästä irti lukitusvivusta ja tangon kahvasta, jolloin tanko lukittuu. 4. Lukitse tangon asento kiristämällä lukituskiristin b 2 3 A Kokoonpanoissa 80203UNSxx-235 ja 80203UNSxx-035 pussikisko on säädettävä käytettävän pumpun käyttöohjeiden mukaiseen suosituskorkeuteen. Infuusioletkujen pidikkeet (jos asennettu) Letkunpidikkeet voidaan kiinnittää työaseman takapuolelle helpottamaan infuusioletkujen ja ruiskujen reititystä työasemasta potilaaseen. Letkunpidikkeiden korkeutta voidaan säätää ja ne voidaan asettaa sekä ruiskuille että volumetrisille pumpuille. Lisäksi ne voidaan kiinnittää työaseman kummallekin puolelle. Infuusioletkujen pidikkeiden käyttö: 1. Löysää lukituskiristin ja säädä haluttuun asentoon. 2. Lukitse pidikkeen asento kiristämällä lukituskiristin. 3. Aseta kumilista paikalleen. 1000DF00597 Iss 2 10/28

12 Työaseman kiinnitysvaihtoehdot Työaseman ominaisuudet Työasema on muotoiltu niin, että laitteeseen kiinnitetyistä nestepusseista ja infuusioletkuista vuotava neste ei pääse kerääntymään laitteen kosketuspinnoille ja liittimiin. Kiinnitä työasema telineeseen nesteen kerääntymisen välttämiseksi. A Katso eri työasemakokoonpanojen suositeltu asennussarjojen määrä ja suositellut asennuspaikat teknisestä huoltooppaasta (1000SM00015). Tankokiinnitys Ruuvikiinnittimiä sisältävä asennussarja (1000SP00169) on saatavilla työaseman tankokiinnitystä varten. Ruuvikiinnittimien avulla työasema kiinnittyy pystysuoriin tankoihin, joiden halkaisija on mm. Varoitus: Varmista ennen kiinnitystä, että tanko kestää täyteen kuormatun työaseman painon (katso Tuotteen tekniset tiedot). Varoitus: Tarkista ennen käyttöä, että ruuvikiinnittimen kahva toimii oikein. Varoitus: Ruuvikiinnittimiä saa käyttää ainoastaan työaseman kiinnittämiseen kiinteisiin tankoihin / kääntyviin tukivarsiin. Varoitus: Voimiltaan rajoittuneiden henkilöiden ei tulisi käyttää ruuvikiinnitinjärjestelmää. Kiinnittäminen liikkuvaan vaunuun Kiinnitä laite liikkuvaan vaunuun työaseman mukana toimitetun asennussarjan avulla. Vakauden turvaamiseksi liikutettaessa vaunuun kiinnitettyä työasemaa on seurattava seuraavia ohjeita: 1. Poista kaikki tarpeettomat laitteet ja käsittele työasemaa varovasti kuljetuksen aikana. 2. Varmista, että enintään 1 kg:n painoiset IV-nestepussit on ripustettu säädettäviin tankoihin ja että tanko on ala-asennossa. Varoitus: Älä ylikuormita vaunua. Vakauden turvaamiseksi noudata Tuotteen tekniset tiedot -kohdassa annettuja ohjeita. Varoitus: Työasemaa ei saa kiinnittää liikuteltavaan telineeseen, ellei kokoonpanon vakautta ja kestävyyttä ole arvioitu IEC/EN standardin siirrettäviä laitteita koskevien ohjeiden mukaisesti. Kiinnittäminen laitekiskoon Työaseman mukana toimitetun asennussarjan avulla laite voidaan kiinnittää sairaalan laitekiskoon. Asennussarjan avulla työasema kiinnittyy suorakaiteen muotoiseen kiskoon. Säädä pystyrungon ala- ja yläpäässä olevat kiskokiinnikkeet oikealla korkeudelle, jotta työasema kiinnittyy tukevasti sairaalan laitekiskoon. Säädä kiinnikkeiden korkeutta laitekiskon kiinnitysvälien mukaisesti ja kiristä säätimet niin, että työasema lukittuu tukevasti paikalleen. Varoitus: Lääkintälaitteiden kiinnitykseen tarkoitettujen kiskojärjestelmien tulee olla standardin BSEN 12218:1999 mukaisia. Varmista ennen kiinnitystä, että kisko kantaa täyteen kuormatun työaseman painon (katso Tuotteen tekniset tiedot). Varoitus: Vuodon tapahtuessa älä kytke kastunutta runkoliitintä tai virtapistoketta työasemaan. 1000DF00597 Iss 2 11/28

13 Käyttöön liittyvät varoitukset Käyttöön liittyvät varoitukset M Käyttöympäristö Työaseman käyttäjien on luettava kaikki tämän käyttöohjeen ohjeet ennen kyseisen lääkintälaitteen käyttöä. Työasema soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, kuten kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Kun työasemaa asennetaan, kaikki mahdolliset sähköjohtojen ja infuusioletkujen reitityksen aiheuttamat vaarat on arvioitava. Johtojen ja letkujen paikkaa on tarvittaessa muutettava. Työasemaa saa käyttää vain yhteensopivien CareFusion -tuotteiden ja -lisävarusteiden sekä asianmukaisten infuusiopussien ja -letkujen kanssa. Potilaskäytössä kunkin työaseman pitää olla potilaskohtainen. Käytettäessä lisätyöasemaa tämän tulisi palvella samaa potilasta kuin ensisijainen työasema, johon se on kytketty. Tätä työasemaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä, joissa on ilmaa, happea tai ilokaasua. Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt Tämä työasema on suojattu ulkopuolisilta häiriöiltä, kuten korkeaenergisiltä radioaalloilta, magneettikentiltä ja sähköstaattisilta purkauksilta, joita saattavat aiheuttaa esim. sähkökirurgiset instrumentit ja diatermialaitteet, suuret moottorit, kannettavat radiolaitteet ja matkapuhelimet, ja se on testattu standardin IEC/EN mukaisesti. Työasema on CISPR II -standardin ryhmän 1 mukainen A-luokan laite. Kun Alaris -infuusiopumput on kiinnitetty ja ne ovat toiminnassa, järjestelmästä tulee CISPR II -standardin ryhmän 1 mukainen A-luokan järjestelmä. Tämä työasema on CISPR II -standardin ryhmän 1 mukainen A-luokan laite, joka käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäisiin toimintoihinsa normaaleissa tuotteissa. Tämän takia sen radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaiset eivätkä todennäköisesti aiheuta häiriöitä läheisissä sähkölaitteissa. Tästä työasemasta pääsee kuitenkin ympäristöön sähkömagneettista säteilyä, joka alittaa standardeissa IEC/EN ja IEC/EN määritellyt raja-arvot. Jos työasema kuitenkin häiritsee muiden laitteiden toimintaa, häiriöt on minimoitava esimerkiksi siirtämällä työasemaa tai laitteita. Sädehoitolaite: Työasemaa ei saa käyttää sädehoitolaitteiden läheisyydessä. Sädehoitolaitteen, kuten lineaarikiihdyttimen, säteilytasot voivat vaikuttaa voimakkaasti työaseman toimintaan. Katso valmistajan suosituksista turvallinen etäisyys ja muut varotoimivaatimukset. Lisätietoja saat paikalliselta CareFusionedustajaltasi. Magneettikuvaus (MRI): Työasemassa on ferromagneettisia materiaaleja, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä MRI-laitteiden magneettikenttiin. Työasema ei sovellu sellaisenaan magneettikuvausympäristöön. Jos työaseman käyttö magneettikuvausympäristössä on kuitenkin välttämätöntä, CareFusion suosittelee vahvasti kiinnittämään työaseman turvallisen etäisyyden päähän magneettikentästä rajatun pääsyalueen ulkopuolelle, jotta työasemaan ei aiheudu magneettista häiriötä eikä magneettikuva vääristy. Turvallinen etäisyys tulee määrittää valmistajan sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) koskevien suositusten mukaisesti. Lisätietoa saat tuotteen teknisestä huolto-oppaasta (TSM). Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen CareFusion-edustajaan. Lisävarusteet: Älä käytä työaseman kanssa muita kuin suositeltuja lisävarusteita. Työasema on testattu ja todettu EMC-vaatimusten mukaiseksi vain, kun käytetään suositeltuja lisävarusteita. Muiden kuin CareFusionin määrittämien lisävarusteiden, anturien tai kaapelien käyttö voi lisätä päästöjä tai heikentää työaseman eheyttä. Työasema sisältää valinnaisen radiotaajuudella toimivan IEEE b -langattoman verkkosovittimen (WLAN). Jos langaton verkko on käytössä, työasema säteilee sähkömagneettista energiaa toimiakseen tarkoituksenmukaisesti. Tämä saattaa vaikuttaa lähellä olevien sähkölaitteiden toimintaan. Joissakin tapauksissa työaseman toiminta voi häiriintyä ilmassa olevasta sähköstaattisesta purkauksesta, jonka voimakkuus on yli 15 kv tai radioaalloista, joiden taso on yli 10 V/m. Tällöin laitteen turvallisuus on varmistettu niin, että se tuottaa hälytysäänen ja hälytysvalot syttyvät. Jos hälytystila ei korjaannu käyttäjän toimenpiteillä, suosittelemme vaihtamaan kyseisen työaseman ja toimittamaan sen asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tutkittavaksi. Kannettavat ja liikuteltavat radiotaajuuslaitteet voivat häiritä läheisten elektronisten lääkintälaitteiden toimintaa. 1000DF00597 Iss 2 12/28

14 Käyttöön liittyvät varoitukset B A V Vaarat Työasema on painava ja sen nostaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Muista varovaisuus työasemaa purkaessa ja asentaessa. Työaseman käyttäminen tulenarkojen anestesiakaasujen lähellä voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Työasema on sijoitettava paikkaan, jossa ei ole tällaisia vaarallisia kaasuja. Vaarallinen jännite: Työaseman kotelon avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kaikki huoltotyöt on annettava ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. Kun laite kytketään ulkoiseen virtalähteeseen, on käytettävä kolmijohtimista verkkojohtoa (vaihe, nolla, maa). Jos on syytä epäillä, että järjestelmän ulkoinen suojajohdin on viallinen tai väärin kytketty, työasemaa ei saa käyttää. Älä avaa RS232/hoitajakutsun suojusta, kun toiminto ei ole käytössä. Noudata sähköstaattisiin purkauksiin (ESD) liittyviä varotoimia RS232/hoitajakutsua liittäessäsi. Liittimien nastojen koskettaminen voi aiheuttaa ESD-suojauksen pettämisen. Jotta vältyttäisiin 15 kv:n tasoisten tai sen ylittävien sähköstaattisten purkauksien aiheuttamilta häiriöiltä, on suositeltavaa että pumppu ei ole kiinnitettynä potilaaseen RS232/hoitajakutsua liitettäessä, ja että kaikki toimenpiteet annetaan asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tehtäväksi. Jos työasema putoaa, altistuu kosteudelle tai korkeille lämpötiloille tai sen epäillään muuten vaurioituneen, poista työasema käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Mikäli mahdollista, laite on kuljetettava ja varastoitava alkuperäispakkaukseen pakattuna noudattaen lämpötila-, kosteus- ja painesuosituksia, jotka on mainittu kohdassa Tekniset tiedot sekä laitteen uloimmassa pakkauksessa. Työaseman takaosan mustat kumiset suojalistat estävät nesteen ja muun lian pääsyn laitteen sisälle. Työasemaa ei saa asentaa tai käyttää ilman näitä suojalistoja. Lisävarusteena toimitettava viivakoodinlukija on luokan 1 laserlaite. Tuotteen käyttäminen tai säätöjen tekeminen ohjeiden vastaisesti saattaa altistaa käyttäjän lasersäteilylle. Älä koskaan yritä itse huoltaa viivakoodinlukijaa. Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen, vaikka näyttäisi, ettei viivakoodinlukija toimi. Älä koskaan avaa skanneria äläkä katso laitteen sisään. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa altistumisen lasersäteilylle. Optisten laitteiden käyttö laserlaitteen kanssa lisää silmävamman vaaraa. 1000DF00597 Iss 2 13/28

15 Työaseman käyttö Työaseman käyttö Käynnistys Kun työasema käynnistetään ensimmäisen kerran, laitteen sovellukset ja toiminnot ovat täydessä toimintavalmiudessa 90 sekunnin kuluttua käynnistyksestä. 1. Liitä verkkojohto työaseman IEC-liittimeen. 2. Varmista, että verkkovirran merkkivalo palaa. 3. Käynnistä työasema painamalla a-painiketta kerran. 4. Viivakoodinlukijan (jos asennettu) punainen merkkivalo välähtää ja viivakoodinlukijasta kuuluu merkkiääni. 5. Varmista, että hälytyksen paikantimen merkkivalo (jos asennettu) palaa hetken ensin punaisena ja sitten keltaisena. 6. Varmista, että vian merkkivalo syttyy hetkeksi ja että ennen sen sammumista kuuluu merkkiääniä. 7. Varmista, että työasemasta kuuluu lyhyt merkkiääni. 8. Varmista, että järjestelmävian merkkivalo syttyy hetkeksi. 9. Varmista, että ON-tilan merkkivalo palaa. 10. Kun laite käynnistyy normaalisti A- ja B-tilan merkkivalot vilkkuvat (vain malleissa, joissa valinnainen tietoliikennepäivitys on asennettuna vaihtoehdot 2 ja ylöspäin) Huomio: Älä sammuta työasemaa käynnistämistä seuraavan 90 sekunnin aikana. Huomio: Jos jokin yllä kuvatuista varmennuksista ei toteudu työaseman käynnistyessä, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Sammutus Sammuta työasema pitämällä a-painike painettuna yhden sekunnin ajan. Työaseman nollaaminen Jos työasema on jostain syystä nollattava, pidä a-painike painettuna vähintään neljän sekunnin ajan kunnes ON-tilan merkkivalo sammuu, vapauta sitten painike ja käynnistä työasema painamalla painiketta uudelleen. Huomio: Jos nollaamisesta huolimatta työaseman toiminnassa on ongelmia, poista laite käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Lisätyöaseman asentaminen 1. Sekä ensisijaisen työaseman että lisätyöaseman virran on oltava sammutettuna. 2. Kytke lisätyöaseman lisäliitin (punainen Ethernet-portti) ensisijaisen työaseman lisäliittimeen lisätyöaseman mukana tulleella Ethernet-kaapelilla. 3. Käynnistä ensisijainen työasema painamalla sen a-painiketta kerran. 4. Käynnistä lisätyöasema painamalla sen a-painiketta kerran. Lisätyöaseman poistaminen A Jos ensisijaista työasemaa ei voi sammuttaa, lisätyöasemaan kiinnitetyt pumput voi poistaa mutta lisätyöaseman virtaa ei saa sammuttaa. Jos lisätyöasema sammutetaan tai irrotetaan, järjestelmävikahälytys voi aktivoitua ensisijaisessa työasemassa. 1. Sammuta ensisijainen työasema painamalla sen a-painiketta kerran. 2. Sammuta lisätyöasema pitämällä a-painiketta painettuna noin neljän sekunnin ajan. 3. Irrota Ethernet-kaapeli ensisijaisen työaseman lisäliittimestä (punainen Ethernet-portti). 4. Irrota Ethernet-kaapeli lisätyöaseman lisäliittimestä. 1000DF00597 Iss 2 14/28

16 Pumpun asentaminen Työaseman käyttö 1. Pidä pumppua vaakatasossa ja työnnä se MDI-yksikköön. Kun pumppu on asennettu oikein, kiertonokka naksahtaa kiskoon ja pumpun liitin kytkeytyy virtapistokkeeseen. Varmista, että nokan salpa on suljetussa asennossa. 2. Tarkista, että pumpun verkkovirran merkkivalo palaa. Verkkovirran syöttö ja tietoliikenneyhteys toimivat vasta kun pumppu on kiinnitetty oikein MDI-yksikköön. Kun työaseman kanssa käytettään volumetrisiä pumppuja, on infuusiopussit hyvä kiinnittää pussikoukkuun, joka on suoraan infuusiopussin kanssa käytettävän pumpun yläpuolella. Näin letkut eivät sekoitu keskenään, kun käytössä on useita volumetrisia pumppuja. A Jos pumppu irrotetaan ja asennetaan uudelleen, kun työasema on käynnissä, pumpun tunnistaminen saattaa kestää noin 10 sekuntia. Huomio: Huomio: Työasemaan asennettujen pumppujen sijoittaminen (potilaan ylä- tai alapuolelle) saattaa aiheuttaa virtauksen muuttumisen tai ylipaineen. Katso lisäohjeistus asianmukaisesta käyttöohjeesta. Tarkista ennen volumetrisen pumpun infuusion käynnistämistä, että pumpun infuusioletkusto on liitetty oikeaan pussiin. Pumpun poistaminen 1. Pitele pumppua molemmin käsin, paina pumpun oikealla puolella olevaa vipua taaksepäin. 2. Pitäen vipua taaksepäin painettuna, vedä pumppua vaakatasossa kohti itseäsi. 3. Tarkista, että MDI-yksikön punainen merkkivalo ei pala, kun pumppu on irrotettu. Huomio: Jos MDI-yksikön merkkivalo palaa, vaikka infuusiopumppua ei ole asennettu, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. 1000DF00597 Iss 2 15/28

17 Tietoliikenneliittymät Tietoliikenneliittymät Käyttäjän tulee perehtyä työaseman sisältämiin tietoliikenneliittymiin ennen yhteyden muodostamista asiakas/palvelinjärjestelmiin. Virheellisesti kytketyt tietoliikennekaapelit eivät vahingoita työasemaa, mutta sen toiminnassa voi olla häiriöitä kunnes virhe on korjattu. Huomio: Noudata sähköstaattisiin purkauksiin (ESD) liittyviä varotoimia liitäessäsi tietoliikennekaapeleita työasemaan. Vältä koskettamasta liittimien nastoja, sillä se voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen suojauksen pettämisen. Hoitajakutsuliitäntä Hoitajakutsuliitäntä aktivoituu, kun työasemaan kiinnitetty pumppu siirtyy hälytys- tai varoitustilaan, ja se sammuu, kun tila kuitataan pumpusta. Hoitajakutsuliitäntä voidaan liittää normaalisti avoimeen tai normaalisti suljettuun piiriin. Varmista aina työasemaa käynnistettäessä, että hoitajakutsu aktivoituu automaattisesti. Hoitajakutsuliitännän avulla työasema liitetään sairaalan hoitajakutsujärjestelmään yhdellä liitännällä. Hoitajakutsu aktivoituu, jos pumppu lähettää hälytys- tai varoitussignaalin työasemalle IrDa-liittymän kautta. Hälytysviestien välitys saattaa häiriintyä, jos pumppua ei ole kiinnitetty oikein työasemaan. CareFusion suosittelee tilanteissa, joissa hoitajakutsuliitännän luotettavuus on elintärkeää, että liitäntä tehdään hoitajakutsujärjestelmästä suoraan pumpun hoitajakutsuliitäntään. Huomio: Jos hoitajakutsuliitäntä ei toimi työasemaa käynnistettäessä, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Viivakoodinlukijan liitäntä Työasemaan on mahdollista liittää viivakoodinlukija. Työasemassa oleva liitin mahdollistaa virransyötön ja datayhteyden viivakoodinlukijaan. Viivakoodinlukija tukee EAN-viivakoodistandardia. RS232-sarjaportit (jos asennettu) Työasemaan voi liittää yhden RS232-laitteen. Tämän sähköisesti eristetyn liitännän avulla työasemaan voi liittää RS232-portilla varustettuja pumppuja, jotka eivät ole yhteensopivia MDI-yksikön liitännän kanssa, sekä muiden valmistajien lääkintälaitteita. Valinnainen lisävarustus tarjoaa liittymät vielä kolmelle seuraavalle RS232-laitteelle. Ethernet-liitännät Työasemaa voidaan käyttää 10 Base-T/100 Base-Tx -lähiverkossa. DHCP-asiakaspalvelu mahdollistaa sekä kiinteän että dynaamisen IPosoitteen määrityksen. Työasema tukee myös DNS-asiakastoimintoa. Näiden asiakaspalveluiden asetukset määritetään verkkopalvelun kautta. Työaseman Ethernet-liitäntä on sähköisesti eristetty. Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Työasemaa voidaan käyttää IEEE b 2.4 GHz langattoman lähiverkon kautta. Laite tukee langattoman lähiverkon SSID-toimintoa sekä 128-bittistä WEP-salausta. Langattoman Ethernet-liittymän asetusten määrittäminen tapahtuu verkkopalvelun kautta. Työaseman sisältämässä WLAN PCMCIA -kortissa on sisäänrakennettu monikanavainen dipoliantenni. Lisäliitäntä Jos yhden suuren työaseman käyttö ei ole käytännöllistä, voidaan kaksi pienempää työasemaa linkittää niin, että ne toimivat kuin yksi työasema. Työasemien linkittäminen: 1. Varmista, että vain toiseen työasemaan on asennettu tietoliikennepäivitys (vaihtoehto 2 tai suurempi), ja että se on yhdistetty ulkoiseen asiakaslaitteeseen. 2. Yhdistä kaksi työasemaa tavallisella CAT5e Ethernet -kaapelilla, joka kiinnitetään kummankin työaseman lisäliitäntään (punainen Ethernet-portti). 3. Kummankin työaseman infuusiotiedot yhdistyvät automaattisesti ja ne muodostavat yhteisen yhteyden ulkoiseen asiakaslaitteeseen. Huomio: Järjestelmävian merkkivalo syttyy, jos lisäliitäntään kytketään jokin muu laite kuin oikein määritetty työasema. 1000DF00597 Iss 2 16/28

18 Tietojen käyttö Tietojen käyttö Työasema tallentaa kaikki infuusiotiedot XML-muodossa. Työaseman ohjelmisto kääntää kyseisen datan ulkoisen asiakaslaitteen vaatimaan muotoon. Tietojen käyttö riippuu työasemaan asennetuista ohjelmistoista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä, oikeellisuutta ja riippuvuutta hallitaan työaseman ohjelmistojen kautta. Yksityiskohtaiset tiedot saatavilla olevista ohjelmistoista on luettavissa verkkopalvelun ohjeesta. 1000DF00597 Iss 2 17/28

19 Verkkopalvelut Verkkopalvelut Työaseman ulkoinen käyttöliittymä on verkkoliittymä. Tätä ylläpitävä verkkopalvelu mahdollistaa: liittymien ja ohjelmistojen asetusten määrittämisen pumppujen infuusiotietojen tarkastelun työaseman luomien sisäisten lokitiedostojen tarkastelun asennetun ohjelmiston käyttöohjeiden lukemisen. Verkkopalvelua käytetään muodostamalla yhteys työasemaan tavallisen web-selaimen kuten Microsoft Internet Explorer avulla. Työaseman tehdasasetuksissa sen IP-osoitteeksi on määritetty Työaseman HTTP-palvelin on portissa 80. The Asena Gateway Workstation -työasema varaa ja väliset IP-osoitteet sisäiseen käyttöön. Siksi se ei ole yhteensopiva ulkoisten verkkojen kanssa, jotka käyttävät kyseisen alueen IP-osoitteita. Huomio: Työaseman konfigurointi tapahtuu ainoastaan verkkopalvelun kautta. Muutoksien teko käyttöjärjestelmään, järjestelmä- tai ohjelmatiedostoihin, rekisteriasetuksiin sekä sellaisten ohjelmien asentaminen, jotka eivät ole CareFusionin hyväksymiä, voivat aiheuttaa ongelmia työaseman toiminnassa. Verkkopalvelun asetusten määrittäminen 1. Kytke tietokone työaseman Ethernet-verkkoliittimeen ristiinkytketyllä CAT5-kaapelilla. 2. Valitse tietokoneessa Start > Control Panel (Käynnistä > Ohjauspaneeli). Kaksoisnapsauta Network Connections (Verkkoyhteydet) -kuvaketta ja sitten Local Area Connection (Lähiverkkoyhteys) -kuvaketta. 3. Valitse General (Yleiset) -välilehti ja napsauta Properties (Ominaisuudet) -painiketta. 4. Valitse Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla (TCP/IP)) ja valitse Properties (Ominaisuudet). 5. Määritä IP-osoitteeksi (IP address) ja aliverkon peitteeksi (Subnet Mask) ja valitse OK. Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen. 1000DF00597 Iss 2 18/28

20 Verkkopalvelut 6. Jos web-selain muodostaa yhteyden lähiverkkoon välityspalvelimen kautta, välityspalvelin on poistettava käytöstä. Valitse Internet Explorerissa, valitse Tools > Internet Options (Työkalut > Internet-asetukset). 7. Valitse Connection (Yhteydet) -välilehti ja valitse LAN Settings (Lähiverkon asetukset). Kirjoita muistiin välityspalvelimen asetukset ja poista valinta kohdasta Käytä välityspalvelinta lähiverkossa. 8. Muodosta yhteys verkkopalveluun osoitteessa A Tietyt volumetrisen Alaris GW -pumpun kokoonpanot näkyvät verkkoliittymässä GE-pumppuina. Enteraalinen Alaris -ruiskupumppu saatetaan tunnistaa Alaris GH -ruiskupumpuksi ja se saattaa näkyä verkkoliittymässä merkintänä GH_G. Valmiustilan aikana asennetun pumpun infuusiotiedot päivittyvät verkkoliittymässä vasta sitten, kun toiminta aloitetaan uudestaan (esimerkiksi infuusion käynnistys). 1000DF00597 Iss 2 19/28

21 Viivakoodinlukija (lisävaruste) Viivakoodinlukija (lisävaruste) Yleiskatsaus Jos viivakoodin lukija on asennettuna, sillä voi skannata ja lukea viivakoodeja. Kaapeliliitäntä Vihreä merkkivalo Punainen merkkivalo A Työasema Laseraukko on sammutettava ennen viivakoodinlukijan kytkemistä tai irrottamista. Merkkivalot Viivakoodinlukijassa on kaksi merkkivaloa (vihreä ja punainen). Kun lukija on käytössä, merkkivalot osoittavat sen tilan. Merkkivalot sammuneina - Viivakoodinlukija on valmiustilassa. Vihreä valo palaa - Laser on aktiivinen. Vihreä palaa, punainen välkähtää kerran - Viivakoodin luku onnistui. Viivakoodin lukeminen 1. Varmista, että viivakoodi on viivakoodinlukijan skannauskentässä (enintään 10 cm:n päässä laseraukosta). Viivakoodinlukija aktivoituu automaattisesti ja vihreä merkkivalo syttyy. 2. Kohdista viivakoodi laserviivaan. 3. Viivakoodinlukija skannaa viivakoodin automaattisesti. 4. Kun viivakoodin lukeminen onnistuu, punainen merkkivalo välkähtää ja viivakoodinlukijasta kuuluu yksi merkkiääni. Viivakoodin tiedot lähetetään työasemaan. 1000DF00597 Iss 2 20/28

22 Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Hoitajakutsuliitäntä Työaseman liitin Pistoketyyppi: Binder Kosketusliitin Liitintyyppi: Binder 710-sarja Kaapelityyppi: kaapelin enimmäishalkaisija 4 mm. Eristys: 1,5 kv Luokitus: 30V/1A Selitys Nasta 1: NC_COM 2 Nasta 2: NC_NC Nasta 3: NC_NO 1 3 Viivakoodinlukijan liitäntä Vain CareFusionin toimittamaa viivakoodilukijaa varten. Työaseman liitintyyppi: Binder Kaapelityyppi: - Selitys Nasta 1: +5 V 3 Nasta 2: TxD 2 4 Nasta 3: GND Nasta 4: RxD Nasta 5: SENSE 1 5 RS232-sarjaportti Liitintyyppi: D-tyyppi - 9-nastainen (naaras) Kaapelityyppi: Vakiomallinen RS232-kaapeli: Pituus < 1,5 m 1,3 Eristys: 1,5 kv Tiedonsiirtonopeus: baudia Selitys Nasta 1: N/C Nasta 2: RXD Nasta 3: TXD Nasta 4: N/C Nasta 5: GND Nasta 6: N/C Nasta 7: RTS Nasta 8: CTS Nasta 9: N/C 1000DF00597 Iss 2 21/28

23 Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Ethernet-liitäntä Liitintyyppi: RJ45 Kaapelityyppi: CAT5e-Ethernet-kaapeli: Pituus > 1,5 m 1 Eristys: 1,5 kv Tiedonsiirtonopeus: 10/100 Mbps Selitys Nasta 1: TxD+ Nasta 2: TxD Nasta 3: RxD+ Nasta 4: N/C Nasta 5: N/C Nasta 6: RxD Nasta 7: N/C Nasta 8: N/C Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Antenni: Tyyppi: Integroitu monikanavainen dipoliantenni Radiotaajuuskortti: Taajuusalue: ISM-alue 2,4 2,4897 MHz Modulaatio: CCK Käytettävissä oleva lähetysteho: 100 mw (20 dbm) Radiotaajuuskortin sertifiointi: Työasemaan asennettu langattoman lähiverkon PCMCIA-kortti täyttää radio- ja telepäätelaitteista annetun EY-direktiivin 1999/5/EC vaatimukset ja ehdot. Lisäliitäntä Liitintyyppi: RJ45 Kaapelityyppi: CAT5e-Ethernet-kaapeli: soveltuva 2 Eristys: 1,5 kv Selitys Nasta 1: Tx+ Nasta 2: Tx Nasta 3: Rx+ Nasta 4: N/C Nasta 5: N/C Nasta 6: Rx Nasta 7: N/C Nasta 8: N/C Huomautukset: 1 Olettaen, että asiakaslaite ei ole lääketieteellinen ja sijaitsee potilasympäristön ulkopuolella. Jos asiakaslaite on EN standardin mukainen lääkintälaite, kaapeli saa olla lyhyempi kuin 1,5 m. 2 Työasemaa voi käyttää kaikkialla potilasympäristössä. 3 Joko ristiin- tai suoraankytketty RS232-kaapeli. Katso tiedot kaapeleista kunkin laitteen käyttöoppaasta. 1000DF00597 Iss 2 22/28

24 Tuotteen tekniset tiedot Tuotteen tekniset tiedot Sähkötiedot Suojaaminen sähköiskulta: Luokka I Syöttöjännite: V, ~50 60 Hz Luokitus: 460 VA (suurin sallittu) Sulakkeet: 2 x 4 A, I 2 t-luokitus: 300 A2/s, 250 V (20 x 5 mm) Bussmann GMD-4A Osanro 0000EL00949 Käytä vain CareFusionin suosittelemia osia. Virtapistokkeet: MDI-yksiköille: V, ~50 60 Hz, 60 VA toiselle työasemalle: V, ~50 60 Hz, VA: Katso taulukko. Vesisuojaus: IPX1 - Suojattu ylhäältä tulevilta vesiroiskeilta. Akku Tyyppi: Nikkelimetallihydridi Latausaika: 2½ tuntia 100 %:n lataukseen Käyttöaika: 20 minuuttia Verkkopalvelut Oletus-IP-osoite: Web-selain: Internet Explorer versio 6; Windows XP tai käyttöjärjestelmä Ympäristötiedot: Käyttö Kuljetus ja säilytys Lämpötila: C C Kosteus: 20 % 90 % 15 % 95 % Ilmanpaine: hpa hpa Luokitus Jatkuvaan käyttöön Laitteen täyttämät normit Standardien IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN mukainen. 1000DF00597 Iss 2 23/28

25 Tuotteen tekniset tiedot Fyysiset tiedot Kokoonpano 1 Pussikoukut Korkeus (mm) 2 Leveys (mm) Syvyys (mm) Enimmäispaino (noin kg) Näennäisteho 4 Ilman kuormaa Kuormattuna UNSxx , UNSxx ,7 25, UNSxx ,8 30, UNSxx-34 2/ ,1 36, UNSxx ,2 21, UNSxx ,8 32, UNSxx , UNSxx-54 2/ ,2 43, UNSxx ,8 28, UNSxx , UNSxx , UNSxx-74 2/ , UNSxx ,3 45, UNSxx UNSxx ,5 45,5 360 Vaunun yhteensopivuus Kokoonpano 1 Asennettavissa vaunuun (80083UN00-00) 5 Asennettavissa Alaris -vaunuun (80203UNS00-00) UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx xx vastaa varustusvaihtoehtoa - 01, 02 tai Työaseman korkeus pussikoukut säädettynä ala-asentoon. Pussikoukkujen säätövara työaseman yläpuolella on 500 mm. 3 Sisältää pumput ja 1 litran nestepussit kussakin pussikoukussa. 4 Kahden yhdistetyn työaseman kokonaisnäennäisteho ei saa ylittää 460 VA. (mukaan lukien vuotovirtarajoitusten mukaiset pumppukokoonpanot) 5 Asenna mahdollisimman matalalle. Työasemaa ei saa kiinnittää yli 160 cm:n korkeudelle lattiasta laitteen yläosasta mitattuna. 6 Asenna mahdollisimman matalalle. Katso enimmäiskiinnityskorkeudet ohjeen 1000PB01717 uusimmasta painoksesta. 1000DF00597 Iss 2 24/28

26 Kunnossapito Kunnossapito Säännölliset ylläpitotoimet Työaseman toimintakunnon varmistamiseksi on tärkeää, että laite pidetään puhtaana ja huolletaan alla olevan luettelon mukaisesti. Kaikki korjaukset on annettava ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi, ja ne on tehtävä teknisessä huolto-oppaassa (TSM 1000SM00015) kuvatulla tavalla. Piirikaaviot, osaluettelot ja muut ammattitaitoista huoltohenkilökuntaa korjattavissa olevien osien korjaustoimenpiteissä avustavat huoltotiedot ovat saatavissa CareFusionilta. A Jos työasema putoaa, vaurioituu tai altistuu kosteudelle tai korkeille lämpötiloille, poista pumppu välittömästi käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Kaikki ennakoivat ja korjaavat huollot ja vastaavat toimet tulee suorittaa sopivassa paikassa annettujen ohjeiden mukaisesti. CareFusion ei ole vastuussa, jos tällaisia toimia tehdään CareFusionin antamien ohjeiden tai tietojen vastaisesti. Huoltoväli Pumppujen asennus Pumppujen poistaminen Sairaalan käytäntöjen mukaisesti Vähintään kerran vuodessa (katso osien tiedot teknisestä huoltoohjeesta) A Katso Säännöllinen huolto Tarkista, että jokainen pumppu on sijoitettu oikein sähköliittimiin ja lukittunut paikalleen. Tarkista, että punainen varoitusvalo sammuu, kun pumppu irrotetaan. Jos varoitusvalo ei sammu, pätevän huoltohenkilön on huollettava työasema. Jos laite varastoidaan pitkäksi ajaksi, puhdista sen ulkopinnat huolellisesti ennen varastointia ja sen jälkeen. Tarkista, onko virtapistokkeissa, tietokoneliittimissä ja runkoliittimessä vaurioita. Tee sähköturvallisuustestit. Laitteen kokonaisvuotovirta on mitattava. Jos vuotovirta on yli 500 µa, laitetta ei saa käyttää. Pätevän huoltohenkilön on huollettava laite. kalibrointitoimenpiteet teknisestä huolto-oppaasta. Kalibroinnissa käytetään standardinmukaisia SI-mittayksiköitä (The International System of Units). Akku Suosittelemme, että laitteen akun vaihtaminen annetaan aina ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. Käytä vain CareFusionin suosittelemaa akkua. Lisätietoja akun vaihtamisesta on teknisessä huolto-oppaassa. -työasemassa käytettävä akku on CareFusionin valmistama, ja siihen kuuluu patentoitu piirikortti, joka on suunniteltu nimenomaisesti -työasemaan. -työasemaohjelmiston kanssa käytettynä kortti säätelee akun käyttöä, jännitettä ja lämpötilaa. Muiden kuin CareFusionin -työasemaa varten valmistamien akkujen käyttäminen on asiakkaan vastuulla. CareFusion ei vastaa muiden valmistajien akkujen käytön seurauksista eikä suosittele niiden käyttämistä. CareFusionin takuu ei kata -työaseman vahingoittumista, ennenaikaista kulumista tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat muun valmistajan kuin CareFusionin akun käytöstä. Virtasulakkeiden vaihto Mikäli työasemaan asennettujen pumppujen akkukäytön merkkivalo palaa koko ajan ja verkkovirran merkkivalo ei pala, vaikka laite on kytketty verkkovirtaan ja laite on kytketty päälle, on mahdollista, että joko verkkopistokkeen sulake tai työaseman sisäiset verkkosulakkeet ovat palaneet. Tarkista ensin verkkopistokkeen sulake, jos sellainen on, jos verkkovirran merkkivalo ei syty, tarkista myös työaseman verkkosulakkeet. Katkaise ensin virta työasemasta ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Suosittelemme, että laitteen sisäisten verkkosulakkeiden vaihto annetaan aina koulutetun huoltohenkilön tehtäväksi. Lisätietoja verkkosulakkeen vaihtamisesta on teknisessä huolto-oppaassa. A Jos sulakkeet palavat edelleen, kyseessä voi olla sähkövika. Tarkistuta työasema ja tehonsyöttö koulutetulla huoltohenkilöllä. 1000DF00597 Iss 2 25/28