Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi"

Transkriptio

1 käyttöohjeet fi

2 Sisällys 1000DF00597 Iss 2 1/28 Esittely Käyttötarkoitus Tietoja tästä käyttöoppaasta Varoitukset ja huomautukset Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet Merkkivalot Symbolien selitykset Laitteeseen kiinnitetyt symbolit Työaseman ominaisuudet Modulaarinen malli Järjestelmävian merkkivalo Virransyöttö Akun virransyöttö Verkkovirran syöttö infuusiopumpuille Verkkovirran syöttö toiseen työasemaan Hälytyksen paikantimen merkkivalo (jos asennettu) Säädettävä pussikoukkujen korkeus Infuusioletkujen pidikkeet (jos asennettu) Työaseman kiinnitysvaihtoehdot Käyttöön liittyvät varoitukset Käyttöympäristö Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt Vaarat Työaseman käyttö Käynnistys Sammutus Työaseman nollaaminen Lisätyöaseman asentaminen Lisätyöaseman poistaminen Pumpun asentaminen Pumpun poistaminen Tietoliikenneliittymät Hoitajakutsuliitäntä Viivakoodinlukijan liitäntä RS232-sarjaportit (jos asennettu) Ethernet-liitännät Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Lisäliitäntä Tietojen käyttö Verkkopalvelut Verkkopalvelun asetusten määrittäminen Viivakoodinlukija (lisävaruste) Yleiskatsaus Merkkivalot Viivakoodin lukeminen Sivu

3 Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Hoitajakutsuliitäntä Viivakoodinlukijan liitäntä RS232-sarjaportti Ethernet-liitäntä Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Lisäliitäntä Tuotteen tekniset tiedot Sähkötiedot Akku Verkkopalvelut Ympäristötiedot: Luokitus Laitteen täyttämät normit Fyysiset tiedot Vaunun yhteensopivuus Kunnossapito Säännölliset ylläpitotoimet Akku Virtasulakkeiden vaihto Puhdistus ja säilytys Hävittäminen Tuotteet ja varaosat Alaris -infuusiojärjestelmä Varaosat Toimittajan yhteystiedot DF00597 Iss 2 2/28

4 Esittely Esittely -työasema (jota kutsutaan tämän jälkeen "työasemaksi") on modulaarinen järjestelmä, joka mahdollistaa tietoliikenteen Alaris -infuusiopumpun (jota kutsutaan tämän jälkeen "pumpuksi") ja pumpun keräämiä tietoja tarvitsevien potilastietojärjestelmien, potilasvalvontajärjestelmien ja sairaalatietojärjestelmien välillä. Ominaisuudet: Keskushallintajärjestelmä useille pumpuille MDI-kiinnitys (Medical Device Interface) ainutlaatuinen mekanismi, joka mahdollistaa tietoliikenteen ja virransyötön pumpulle. Yhden runkoliittimen ansiosta johtojen määrä vähenee Infuusiopumput on helppo kiinnittää paikalleen modulaarisen mallin ansiosta Infuusioletkut on helppo pitää järjestyksessä Sisäinen akku sähkönsyötön häiriöiden varalta Valinnainen kirkas merkkivalo auttaa löytämään hälytystilassa olevat pumput Hoitajakutsuliitännät kaikille työasemaan kiinnitetyille pumpuille Ohjelmisto mahdollistaa työaseman etäkäytön Työasemaan on saatavilla valinnaisia tietoliikenneportteja ja ohjelmistopäivityksiä, jotka mahdollistavat yhteyden asiakas/ palvelinjärjestelmiin. Käyttötarkoitus -työasema on tarkoitettu Alaris -infuusiopumppujen kiinnitykseen, virtalähteeksi ja tiedonvälityksen tueksi tässä käyttöohjeessa määritetyssä käyttöympäristössä. Näissä käyttöympäristöissä laitetta voidaan käyttää seuraavissa hoidoissa: nestehoito, verensiirrot, parenteraalinen ravitsemus, lääkehoito, kemoterapia, dialyysi ja anestesia. -työasemalla ei ole suoranaista vaikutusta infuusion antoon. Työaseman tietoja voidaan käyttää ja ohjelmiston asetuksia voidaan muuttaa asiakaskoneesta tavallisella web-selaimella; tämä voidaan tehdä Ethernet-verkon tai suoran yhteyden kautta. Ohjelmiston omistaa CareFusion ja se on suojattu tekijänoikeuslailla. 1000DF00597 Iss 2 3/28

5 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tietoja tästä käyttöoppaasta Käyttäjän on perehdyttävä huolellisesti tässä ohjeessa kuvattuun työasemaan ennen käyttöä. Pumppujen oikea käyttö on kuvattu niihin liittyvissä käyttöohjeissa. Työasemaan asennetun ohjelmiston käyttöohjeita voi lukea asiakaskoneelta web-selaimen avulla. Tässä käyttöoppaassa olevissa kuvissa on käytetty tyypillisiä asetuksia, joita voi käyttää työaseman toimintojen määrityksessä. Kyseiset asetukset ja arvot ovat vain esimerkkejä. Kaikki asetukset ja arvot on kuvattu kohdassa Tekniset tiedot. Tämän käyttöoppaan kuvissa esitetään kokoonpanoja ja laitteita, jotka eivät välttämättä ole saatavilla kaikkialla. Lisätietoja saat paikalliselta edustajalta. Varoitukset ja huomautukset Varoitukset kertovat käyttäjälle mahdollisista potilaalle tai käyttäjälle koituvista vakavista seurauksista (kuolema, vamma tai vakava haitta). Huomautukset muistuttavat käyttäjää työaseman tai sen ohjelmiston oikeanlaisesta käytöstä. 1000DF00597 Iss 2 4/28

6 Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet Symboli a ON/OFF-painike Selitys Paina kerran, niin työasema kytkeytyy päälle. Paina painiketta yhden sekunnin ajan, niin työasema sammuu. Voit tarvittaessa nollata järjestelmän pitämällä painikkeen painettuna vähintään neljän sekunnin ajan ja käynnistämällä sitten työaseman painamalla painiketta uudelleen. Merkkivalot Symboli j Akun S Verkkovirran Selitys merkkivalo Kun merkkivalo palaa, työasema käyttää virtalähteenä sisäistä akkua. Jos valo vilkkuu, akun varaus on vähissä ja järjestelmä sammuu pian automaattisesti. merkkivalo Kun valo palaa, työasema on kytketty verkkovirtaan ja akku latautuu. A -tilan merkkivalo Osoittaa, että ohjelmisto on toimintakunnossa. B -tilan merkkivalo Osoittaa, että verkko on toimintakunnossa. w ON -tilan merkkivalo Kun valo palaa, työasema on toimintakunnossa. Järjestelmävian merkkivalo Merkkivalo syttyy työasemassa, jos järjestelmässä havaitaan sisäinen vika. 1000DF00597 Iss 2 5/28

7 Symbolien selitykset Symbolien selitykset Laitteeseen kiinnitetyt symbolit Symboli Selitys Hoitajakutsun liitin RS232-liitin Lisäliitin Liitäntäportti, yleinen (Viivakoodinlukijan liitin) Ethernet-verkkoliitin Runkoliitin AUX Virtapistoke Ww x Potentiaalin O r Laite sisältää radiolähettimen (jos asennettu) Sulakkeen koko Huomio! (Tutustu laitteen mukana toimitettuihin ohjeisiin) tasaus (PE) -liitin Suojattu ylhäältä tulevilta vesiroiskeilta. Vaihtovirtaa käyttävä laite T t U Laite täyttää neuvoston direktiivin 93/42/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/47/EY) vaatimukset. Valmistuspäivämäärä Valmistaja Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella Luokan 1 lasertuote 1000DF00597 Iss 2 6/28

8 Työaseman ominaisuudet Työaseman ominaisuudet Modulaarinen malli Työasema on modulaarinen, joten käytettävissä olevien MDI-yksiköiden määrään ja paikkaan voi tehdä muutoksia. Perusmoduulissa on kolme MDI-yksikköä sekä kaksi pystysuuntaista laajennusyksikköä. Kaksi, kolme tai neljä MDI-yksikköä voidaan lisätä vaakasuuntaiseksi T-kappaleeksi pumppuja ja nestepussikoukkuja varten. Työaseman kokoonpanoa saa muuttaa vain pätevä huoltohenkilö. Kokoonpano 80203UNSxx-74: Perusmoduulin (kolme MDIyksikköä) etunäkymä Pussikoukut Säädettävä pystytanko Ruuvikiinnitin Akun merkkivalo Verkkovirran merkkivalo A/B-tilan merkkivalot ON-tilan merkkivalo Säätöpidike ON/OFF Järjestelmävian merkkivalo Infuusioletkujen pidikkeet Laitekisko Takanäkymä Varoitusvalo (LED) Virtapistoke Infrapunaportti Viivakoodinlukija RS232-sarjaportti (valinnainen) RS232-sarjaportti (valinnainen) RS232-sarjaportti (valinnainen) Hoitajakutsuliitäntä Vakiomallinen RS232-sarjaportti Lisäliitäntä Ethernetliitäntä Potentiaalin tasaus (PE) -liitin w Verkkovirtaliitäntä Vaihtovirtapistoke 1000DF00597 Iss 2 7/28

9 Työaseman ominaisuudet Kokoonpano 80203UNSxx-235, kiinnitettynä Alaris -vaunuun: Pussikoukut Pussikoukkujen kisko Kiskokiinnike Infuusioletkujen pidikkeet Kiskokiinnike Kiskokiinnike Vaunu Järjestelmävian merkkivalo Työasema valvoo jatkuvasti virransyötön ja tietoliikennejärjestelmän tilaa. Järjestelmävian sattuessa käytön aikana järjestelmävian merkkivalo syttyy ja laite tuottaa hälytysäänen. Jotta vältyttäisiin mahdollisilta katkoksilta infuusiossa, verkkovirran syöttö MDI-yksiköihin kiinnitettyihin pumppuihin jatkuu järjestelmävian aikana. Aina kun työasema käynnistetään, järjestelmävian merkkivalo palaa hetken ja aktivoi hälytysäänen. Huomio: Jos järjestelmävian merkkivalo ei syty työasemaa käynnistettäessä, poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Huomio: Jos järjestelmävika ilmenee käytön aikana, poista työasema käytöstä heti kun se on mahdollista ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Virransyöttö Työasema kytketään verkkovirtaan vakiomallisen IEC-liittimen kautta. Laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan verkkovirran merkkivalo palaa. Sekä laitteen virransyötön vaihejohdin että nollajohdin on suojattu sulakkeilla, jotka sijaitsevat runkoliittimen sulakealustassa. Varoitus: Kun laite kytketään verkkovirtaan, on käytettävä kolmijohtimista verkkojohtoa (vaihe, nolla, maa). Jos on syytä epäillä, että järjestelmän ulkoinen suojajohdin on viallinen tai väärin kytketty, työasemaa ei saa käyttää. 1000DF00597 Iss 2 8/28

10 Työaseman ominaisuudet Akun virransyöttö Työaseman on normaalisti oltava kytkettynä verkkovirtaan. Kuitenkin väliaikaisen sähkönsyötön häiriön tapahtuessa sisäinen virtalähde antaa noin 20 minuuttia toiminta-aikaa. Verkkovirta pitää kytkeä takaisin heti, kun se on mahdollista. Akun merkkivalo palaa työaseman käyttäessä sisäistä akkua voimanlähteenään. Kun merkkivalo palaa, työasema käyttää virtalähteenä sisäistä akkua. Jos valo vilkkuu, akun varaus on vähissä ja järjestelmä sammuu pian automaattisesti. Akku latautuu automaattisesti, kun työasema on kytkettynä verkkovirtaan. Koska työasema on suunniteltu käytettävän verkkovirralla, se käynnistyy vain kytkettynä verkkovirtaan. Verkkovirran syöttö infuusiopumpuille Työaseman oma virranjakopiiri syöttää vaihtovirtaa työasemaan kiinnitetyille pumpuille. Turvallisuussyistä virta ei kulje MDI-yksiköiden IEC-liittimiin ennen kuin pumppu on kiinnitetty MDI-yksikköön. Myös infuusiopumpun verkkovirran merkkivalo syttyy. Varoitus: MDI-yksikön virtapistoke on tarkoitettu yksinomaan pumppua varten. Älä koskaan kytke mitään muuta laitetta virtaliittimeen. Työasema minimoi mahdolliset käynnistysvirtapiikit, kun verkkovirta kytketään pumppuihin. Kun työasema käynnistetään tai kytketään uudestaan verkkovirtaan akun käytön jälkeen, verkkovirran syöttö eri MDI-yksiköihin tapahtuu pienellä viiveellä. Tämä porrastaa virranjakoa pumpuille ja vähentää käynnistysvirtapiikkiä. Verkkovirran syöttö toiseen työasemaan Työasemaan on asennettu ylimääräinen virtapistoke. Jos verkkovirran lähteistä on pulaa, voidaan toinen työasema kytkeä verkkovirtaan tämän IEC-virtapistokkeen avulla. Huomio: Ylimääräiseen virtapistokkeeseen kulkee virtaa ja se on jännitteinen aina, kun työasema on kytketty verkkovirtaan. Varoitus: Jotta vältyttäisiin suurimman sallitun maadoitusvuotovirran (500µA) ylittämiseltä, kumpaankin työasemaan kiinnitettyjen pumppujen enimmäismäärä voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: A Kytke Varoitus: 52µA x asennetut volumetriset Alaris GP -pumput + 15µA x asennetut volumetriset Alaris GW -pumput + 30µA x asennetut Alaris -ruiskupumput + 90µA x 2 työasemaa Alle 500µA epäselvissä tapauksissa kaikki työasemat eri virtalähteisiin. Ylimääräinen virtapistoke on tarkoitettu vain toisen työaseman tai hyväksytyn CareFusion-tuotteen liittämiseen. Älä koskaan liitä enempää kuin yhtä työasemaa tai muuta laitetta virtaliittimeen. Hälytyksen paikantimen merkkivalo (jos asennettu) Työaseman yläosaan upotettu merkkivalo auttaa paikantamaan hälytys- tai varoitustilassa olevat pumput. Merkkivalon värit ovat samat kuin pumpun tilan merkkivalon värit: punainen on hälytysvalo, keltainen on varoitusvalo. Merkkivalo alkaa vilkkua, kun jokin työasemaan kiinnitetty pumppu siirtyy hälytys- tai varoitustilaan. Merkkivalo sammuu, kun pumpun tila on kuitattu käyttäjän toimenpiteellä. Hälytyksen paikantimen merkkivalon voimakkuutta voidaan säätää verkkopalvelun kautta. Kun työasema käynnistetään, merkkivalo syttyy ensin punaisena ja sitten keltaisena. Hälytyksen paikantimen avulla hälytys- tai varoitustilassa olevat pumput löytyvät helpommin. Se ei kuitenkaan korvaa pumpun oma hälytys- ja varoitusmerkkiä, joka on ensisijainen osoitin hoitohenkilökunnan huomiota vaativasta tilanteesta. Huomio: Jos hälytyksen paikantimen merkkivalo ei syty työasemaa käynnistettäessä, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. A Hälytyksen merkkivaloa ei voi asentaa neljän MDI-yksikön vaakasuuntaiseen moduuliin. 1000DF00597 Iss 2 9/28

11 Työaseman ominaisuudet Säädettävä pussikoukkujen korkeus Nestepussit kiinnittyvät työasemaan kätevästi säädettävän halkaisijaltaan 18 mm pystytangon avulla. Tangon enimmäiskuorma on 3 kg. Pystytangon asento lukitaan kiinnittimellä ja säätöpidikkeellä. Näin nestepussit voidaan asentaa joustavasti vaaditulle korkeudelle. Kiinnittimen käyttö: 1. Ota kiinni tangon alaosan kahvasta ja avaa lukituskiristin varovasti. 2. Paina tangon kahvaa ylöspäin, jolloin lukitusvipu vapautuu ja tanko liikkuu vapaasti. 3. Pussikoukun korkeuden säätäminen: a) Pussikoukkujen korkeuden säätö ylöspäin: Työnnä tankoa ylöspäin haluamallesi korkeudelle. Kun oikea korkeus on saavutettu, päästä irti kahvasta, jolloin tanko lukittuu. b) Pussikoukkujen korkeuden säätö alaspäin: Pidä lukitusvipu vapautusasennossa ja laske tanko halutulle korkeudelle. Päästä irti lukitusvivusta ja tangon kahvasta, jolloin tanko lukittuu. 4. Lukitse tangon asento kiristämällä lukituskiristin b 2 3 A Kokoonpanoissa 80203UNSxx-235 ja 80203UNSxx-035 pussikisko on säädettävä käytettävän pumpun käyttöohjeiden mukaiseen suosituskorkeuteen. Infuusioletkujen pidikkeet (jos asennettu) Letkunpidikkeet voidaan kiinnittää työaseman takapuolelle helpottamaan infuusioletkujen ja ruiskujen reititystä työasemasta potilaaseen. Letkunpidikkeiden korkeutta voidaan säätää ja ne voidaan asettaa sekä ruiskuille että volumetrisille pumpuille. Lisäksi ne voidaan kiinnittää työaseman kummallekin puolelle. Infuusioletkujen pidikkeiden käyttö: 1. Löysää lukituskiristin ja säädä haluttuun asentoon. 2. Lukitse pidikkeen asento kiristämällä lukituskiristin. 3. Aseta kumilista paikalleen. 1000DF00597 Iss 2 10/28

12 Työaseman kiinnitysvaihtoehdot Työaseman ominaisuudet Työasema on muotoiltu niin, että laitteeseen kiinnitetyistä nestepusseista ja infuusioletkuista vuotava neste ei pääse kerääntymään laitteen kosketuspinnoille ja liittimiin. Kiinnitä työasema telineeseen nesteen kerääntymisen välttämiseksi. A Katso eri työasemakokoonpanojen suositeltu asennussarjojen määrä ja suositellut asennuspaikat teknisestä huoltooppaasta (1000SM00015). Tankokiinnitys Ruuvikiinnittimiä sisältävä asennussarja (1000SP00169) on saatavilla työaseman tankokiinnitystä varten. Ruuvikiinnittimien avulla työasema kiinnittyy pystysuoriin tankoihin, joiden halkaisija on mm. Varoitus: Varmista ennen kiinnitystä, että tanko kestää täyteen kuormatun työaseman painon (katso Tuotteen tekniset tiedot). Varoitus: Tarkista ennen käyttöä, että ruuvikiinnittimen kahva toimii oikein. Varoitus: Ruuvikiinnittimiä saa käyttää ainoastaan työaseman kiinnittämiseen kiinteisiin tankoihin / kääntyviin tukivarsiin. Varoitus: Voimiltaan rajoittuneiden henkilöiden ei tulisi käyttää ruuvikiinnitinjärjestelmää. Kiinnittäminen liikkuvaan vaunuun Kiinnitä laite liikkuvaan vaunuun työaseman mukana toimitetun asennussarjan avulla. Vakauden turvaamiseksi liikutettaessa vaunuun kiinnitettyä työasemaa on seurattava seuraavia ohjeita: 1. Poista kaikki tarpeettomat laitteet ja käsittele työasemaa varovasti kuljetuksen aikana. 2. Varmista, että enintään 1 kg:n painoiset IV-nestepussit on ripustettu säädettäviin tankoihin ja että tanko on ala-asennossa. Varoitus: Älä ylikuormita vaunua. Vakauden turvaamiseksi noudata Tuotteen tekniset tiedot -kohdassa annettuja ohjeita. Varoitus: Työasemaa ei saa kiinnittää liikuteltavaan telineeseen, ellei kokoonpanon vakautta ja kestävyyttä ole arvioitu IEC/EN standardin siirrettäviä laitteita koskevien ohjeiden mukaisesti. Kiinnittäminen laitekiskoon Työaseman mukana toimitetun asennussarjan avulla laite voidaan kiinnittää sairaalan laitekiskoon. Asennussarjan avulla työasema kiinnittyy suorakaiteen muotoiseen kiskoon. Säädä pystyrungon ala- ja yläpäässä olevat kiskokiinnikkeet oikealla korkeudelle, jotta työasema kiinnittyy tukevasti sairaalan laitekiskoon. Säädä kiinnikkeiden korkeutta laitekiskon kiinnitysvälien mukaisesti ja kiristä säätimet niin, että työasema lukittuu tukevasti paikalleen. Varoitus: Lääkintälaitteiden kiinnitykseen tarkoitettujen kiskojärjestelmien tulee olla standardin BSEN 12218:1999 mukaisia. Varmista ennen kiinnitystä, että kisko kantaa täyteen kuormatun työaseman painon (katso Tuotteen tekniset tiedot). Varoitus: Vuodon tapahtuessa älä kytke kastunutta runkoliitintä tai virtapistoketta työasemaan. 1000DF00597 Iss 2 11/28

13 Käyttöön liittyvät varoitukset Käyttöön liittyvät varoitukset M Käyttöympäristö Työaseman käyttäjien on luettava kaikki tämän käyttöohjeen ohjeet ennen kyseisen lääkintälaitteen käyttöä. Työasema soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, kuten kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Kun työasemaa asennetaan, kaikki mahdolliset sähköjohtojen ja infuusioletkujen reitityksen aiheuttamat vaarat on arvioitava. Johtojen ja letkujen paikkaa on tarvittaessa muutettava. Työasemaa saa käyttää vain yhteensopivien CareFusion -tuotteiden ja -lisävarusteiden sekä asianmukaisten infuusiopussien ja -letkujen kanssa. Potilaskäytössä kunkin työaseman pitää olla potilaskohtainen. Käytettäessä lisätyöasemaa tämän tulisi palvella samaa potilasta kuin ensisijainen työasema, johon se on kytketty. Tätä työasemaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä, joissa on ilmaa, happea tai ilokaasua. Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt Tämä työasema on suojattu ulkopuolisilta häiriöiltä, kuten korkeaenergisiltä radioaalloilta, magneettikentiltä ja sähköstaattisilta purkauksilta, joita saattavat aiheuttaa esim. sähkökirurgiset instrumentit ja diatermialaitteet, suuret moottorit, kannettavat radiolaitteet ja matkapuhelimet, ja se on testattu standardin IEC/EN mukaisesti. Työasema on CISPR II -standardin ryhmän 1 mukainen A-luokan laite. Kun Alaris -infuusiopumput on kiinnitetty ja ne ovat toiminnassa, järjestelmästä tulee CISPR II -standardin ryhmän 1 mukainen A-luokan järjestelmä. Tämä työasema on CISPR II -standardin ryhmän 1 mukainen A-luokan laite, joka käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäisiin toimintoihinsa normaaleissa tuotteissa. Tämän takia sen radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaiset eivätkä todennäköisesti aiheuta häiriöitä läheisissä sähkölaitteissa. Tästä työasemasta pääsee kuitenkin ympäristöön sähkömagneettista säteilyä, joka alittaa standardeissa IEC/EN ja IEC/EN määritellyt raja-arvot. Jos työasema kuitenkin häiritsee muiden laitteiden toimintaa, häiriöt on minimoitava esimerkiksi siirtämällä työasemaa tai laitteita. Sädehoitolaite: Työasemaa ei saa käyttää sädehoitolaitteiden läheisyydessä. Sädehoitolaitteen, kuten lineaarikiihdyttimen, säteilytasot voivat vaikuttaa voimakkaasti työaseman toimintaan. Katso valmistajan suosituksista turvallinen etäisyys ja muut varotoimivaatimukset. Lisätietoja saat paikalliselta CareFusionedustajaltasi. Magneettikuvaus (MRI): Työasemassa on ferromagneettisia materiaaleja, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä MRI-laitteiden magneettikenttiin. Työasema ei sovellu sellaisenaan magneettikuvausympäristöön. Jos työaseman käyttö magneettikuvausympäristössä on kuitenkin välttämätöntä, CareFusion suosittelee vahvasti kiinnittämään työaseman turvallisen etäisyyden päähän magneettikentästä rajatun pääsyalueen ulkopuolelle, jotta työasemaan ei aiheudu magneettista häiriötä eikä magneettikuva vääristy. Turvallinen etäisyys tulee määrittää valmistajan sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) koskevien suositusten mukaisesti. Lisätietoa saat tuotteen teknisestä huolto-oppaasta (TSM). Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen CareFusion-edustajaan. Lisävarusteet: Älä käytä työaseman kanssa muita kuin suositeltuja lisävarusteita. Työasema on testattu ja todettu EMC-vaatimusten mukaiseksi vain, kun käytetään suositeltuja lisävarusteita. Muiden kuin CareFusionin määrittämien lisävarusteiden, anturien tai kaapelien käyttö voi lisätä päästöjä tai heikentää työaseman eheyttä. Työasema sisältää valinnaisen radiotaajuudella toimivan IEEE b -langattoman verkkosovittimen (WLAN). Jos langaton verkko on käytössä, työasema säteilee sähkömagneettista energiaa toimiakseen tarkoituksenmukaisesti. Tämä saattaa vaikuttaa lähellä olevien sähkölaitteiden toimintaan. Joissakin tapauksissa työaseman toiminta voi häiriintyä ilmassa olevasta sähköstaattisesta purkauksesta, jonka voimakkuus on yli 15 kv tai radioaalloista, joiden taso on yli 10 V/m. Tällöin laitteen turvallisuus on varmistettu niin, että se tuottaa hälytysäänen ja hälytysvalot syttyvät. Jos hälytystila ei korjaannu käyttäjän toimenpiteillä, suosittelemme vaihtamaan kyseisen työaseman ja toimittamaan sen asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tutkittavaksi. Kannettavat ja liikuteltavat radiotaajuuslaitteet voivat häiritä läheisten elektronisten lääkintälaitteiden toimintaa. 1000DF00597 Iss 2 12/28

14 Käyttöön liittyvät varoitukset B A V Vaarat Työasema on painava ja sen nostaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Muista varovaisuus työasemaa purkaessa ja asentaessa. Työaseman käyttäminen tulenarkojen anestesiakaasujen lähellä voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Työasema on sijoitettava paikkaan, jossa ei ole tällaisia vaarallisia kaasuja. Vaarallinen jännite: Työaseman kotelon avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kaikki huoltotyöt on annettava ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. Kun laite kytketään ulkoiseen virtalähteeseen, on käytettävä kolmijohtimista verkkojohtoa (vaihe, nolla, maa). Jos on syytä epäillä, että järjestelmän ulkoinen suojajohdin on viallinen tai väärin kytketty, työasemaa ei saa käyttää. Älä avaa RS232/hoitajakutsun suojusta, kun toiminto ei ole käytössä. Noudata sähköstaattisiin purkauksiin (ESD) liittyviä varotoimia RS232/hoitajakutsua liittäessäsi. Liittimien nastojen koskettaminen voi aiheuttaa ESD-suojauksen pettämisen. Jotta vältyttäisiin 15 kv:n tasoisten tai sen ylittävien sähköstaattisten purkauksien aiheuttamilta häiriöiltä, on suositeltavaa että pumppu ei ole kiinnitettynä potilaaseen RS232/hoitajakutsua liitettäessä, ja että kaikki toimenpiteet annetaan asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tehtäväksi. Jos työasema putoaa, altistuu kosteudelle tai korkeille lämpötiloille tai sen epäillään muuten vaurioituneen, poista työasema käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Mikäli mahdollista, laite on kuljetettava ja varastoitava alkuperäispakkaukseen pakattuna noudattaen lämpötila-, kosteus- ja painesuosituksia, jotka on mainittu kohdassa Tekniset tiedot sekä laitteen uloimmassa pakkauksessa. Työaseman takaosan mustat kumiset suojalistat estävät nesteen ja muun lian pääsyn laitteen sisälle. Työasemaa ei saa asentaa tai käyttää ilman näitä suojalistoja. Lisävarusteena toimitettava viivakoodinlukija on luokan 1 laserlaite. Tuotteen käyttäminen tai säätöjen tekeminen ohjeiden vastaisesti saattaa altistaa käyttäjän lasersäteilylle. Älä koskaan yritä itse huoltaa viivakoodinlukijaa. Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen, vaikka näyttäisi, ettei viivakoodinlukija toimi. Älä koskaan avaa skanneria äläkä katso laitteen sisään. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa altistumisen lasersäteilylle. Optisten laitteiden käyttö laserlaitteen kanssa lisää silmävamman vaaraa. 1000DF00597 Iss 2 13/28

15 Työaseman käyttö Työaseman käyttö Käynnistys Kun työasema käynnistetään ensimmäisen kerran, laitteen sovellukset ja toiminnot ovat täydessä toimintavalmiudessa 90 sekunnin kuluttua käynnistyksestä. 1. Liitä verkkojohto työaseman IEC-liittimeen. 2. Varmista, että verkkovirran merkkivalo palaa. 3. Käynnistä työasema painamalla a-painiketta kerran. 4. Viivakoodinlukijan (jos asennettu) punainen merkkivalo välähtää ja viivakoodinlukijasta kuuluu merkkiääni. 5. Varmista, että hälytyksen paikantimen merkkivalo (jos asennettu) palaa hetken ensin punaisena ja sitten keltaisena. 6. Varmista, että vian merkkivalo syttyy hetkeksi ja että ennen sen sammumista kuuluu merkkiääniä. 7. Varmista, että työasemasta kuuluu lyhyt merkkiääni. 8. Varmista, että järjestelmävian merkkivalo syttyy hetkeksi. 9. Varmista, että ON-tilan merkkivalo palaa. 10. Kun laite käynnistyy normaalisti A- ja B-tilan merkkivalot vilkkuvat (vain malleissa, joissa valinnainen tietoliikennepäivitys on asennettuna vaihtoehdot 2 ja ylöspäin) Huomio: Älä sammuta työasemaa käynnistämistä seuraavan 90 sekunnin aikana. Huomio: Jos jokin yllä kuvatuista varmennuksista ei toteudu työaseman käynnistyessä, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Sammutus Sammuta työasema pitämällä a-painike painettuna yhden sekunnin ajan. Työaseman nollaaminen Jos työasema on jostain syystä nollattava, pidä a-painike painettuna vähintään neljän sekunnin ajan kunnes ON-tilan merkkivalo sammuu, vapauta sitten painike ja käynnistä työasema painamalla painiketta uudelleen. Huomio: Jos nollaamisesta huolimatta työaseman toiminnassa on ongelmia, poista laite käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Lisätyöaseman asentaminen 1. Sekä ensisijaisen työaseman että lisätyöaseman virran on oltava sammutettuna. 2. Kytke lisätyöaseman lisäliitin (punainen Ethernet-portti) ensisijaisen työaseman lisäliittimeen lisätyöaseman mukana tulleella Ethernet-kaapelilla. 3. Käynnistä ensisijainen työasema painamalla sen a-painiketta kerran. 4. Käynnistä lisätyöasema painamalla sen a-painiketta kerran. Lisätyöaseman poistaminen A Jos ensisijaista työasemaa ei voi sammuttaa, lisätyöasemaan kiinnitetyt pumput voi poistaa mutta lisätyöaseman virtaa ei saa sammuttaa. Jos lisätyöasema sammutetaan tai irrotetaan, järjestelmävikahälytys voi aktivoitua ensisijaisessa työasemassa. 1. Sammuta ensisijainen työasema painamalla sen a-painiketta kerran. 2. Sammuta lisätyöasema pitämällä a-painiketta painettuna noin neljän sekunnin ajan. 3. Irrota Ethernet-kaapeli ensisijaisen työaseman lisäliittimestä (punainen Ethernet-portti). 4. Irrota Ethernet-kaapeli lisätyöaseman lisäliittimestä. 1000DF00597 Iss 2 14/28

16 Pumpun asentaminen Työaseman käyttö 1. Pidä pumppua vaakatasossa ja työnnä se MDI-yksikköön. Kun pumppu on asennettu oikein, kiertonokka naksahtaa kiskoon ja pumpun liitin kytkeytyy virtapistokkeeseen. Varmista, että nokan salpa on suljetussa asennossa. 2. Tarkista, että pumpun verkkovirran merkkivalo palaa. Verkkovirran syöttö ja tietoliikenneyhteys toimivat vasta kun pumppu on kiinnitetty oikein MDI-yksikköön. Kun työaseman kanssa käytettään volumetrisiä pumppuja, on infuusiopussit hyvä kiinnittää pussikoukkuun, joka on suoraan infuusiopussin kanssa käytettävän pumpun yläpuolella. Näin letkut eivät sekoitu keskenään, kun käytössä on useita volumetrisia pumppuja. A Jos pumppu irrotetaan ja asennetaan uudelleen, kun työasema on käynnissä, pumpun tunnistaminen saattaa kestää noin 10 sekuntia. Huomio: Huomio: Työasemaan asennettujen pumppujen sijoittaminen (potilaan ylä- tai alapuolelle) saattaa aiheuttaa virtauksen muuttumisen tai ylipaineen. Katso lisäohjeistus asianmukaisesta käyttöohjeesta. Tarkista ennen volumetrisen pumpun infuusion käynnistämistä, että pumpun infuusioletkusto on liitetty oikeaan pussiin. Pumpun poistaminen 1. Pitele pumppua molemmin käsin, paina pumpun oikealla puolella olevaa vipua taaksepäin. 2. Pitäen vipua taaksepäin painettuna, vedä pumppua vaakatasossa kohti itseäsi. 3. Tarkista, että MDI-yksikön punainen merkkivalo ei pala, kun pumppu on irrotettu. Huomio: Jos MDI-yksikön merkkivalo palaa, vaikka infuusiopumppua ei ole asennettu, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. 1000DF00597 Iss 2 15/28

17 Tietoliikenneliittymät Tietoliikenneliittymät Käyttäjän tulee perehtyä työaseman sisältämiin tietoliikenneliittymiin ennen yhteyden muodostamista asiakas/palvelinjärjestelmiin. Virheellisesti kytketyt tietoliikennekaapelit eivät vahingoita työasemaa, mutta sen toiminnassa voi olla häiriöitä kunnes virhe on korjattu. Huomio: Noudata sähköstaattisiin purkauksiin (ESD) liittyviä varotoimia liitäessäsi tietoliikennekaapeleita työasemaan. Vältä koskettamasta liittimien nastoja, sillä se voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen suojauksen pettämisen. Hoitajakutsuliitäntä Hoitajakutsuliitäntä aktivoituu, kun työasemaan kiinnitetty pumppu siirtyy hälytys- tai varoitustilaan, ja se sammuu, kun tila kuitataan pumpusta. Hoitajakutsuliitäntä voidaan liittää normaalisti avoimeen tai normaalisti suljettuun piiriin. Varmista aina työasemaa käynnistettäessä, että hoitajakutsu aktivoituu automaattisesti. Hoitajakutsuliitännän avulla työasema liitetään sairaalan hoitajakutsujärjestelmään yhdellä liitännällä. Hoitajakutsu aktivoituu, jos pumppu lähettää hälytys- tai varoitussignaalin työasemalle IrDa-liittymän kautta. Hälytysviestien välitys saattaa häiriintyä, jos pumppua ei ole kiinnitetty oikein työasemaan. CareFusion suosittelee tilanteissa, joissa hoitajakutsuliitännän luotettavuus on elintärkeää, että liitäntä tehdään hoitajakutsujärjestelmästä suoraan pumpun hoitajakutsuliitäntään. Huomio: Jos hoitajakutsuliitäntä ei toimi työasemaa käynnistettäessä, se saattaa olla epäkunnossa. Poista työasema käytöstä ja ota yhteys pätevään huoltohenkilöön. Viivakoodinlukijan liitäntä Työasemaan on mahdollista liittää viivakoodinlukija. Työasemassa oleva liitin mahdollistaa virransyötön ja datayhteyden viivakoodinlukijaan. Viivakoodinlukija tukee EAN-viivakoodistandardia. RS232-sarjaportit (jos asennettu) Työasemaan voi liittää yhden RS232-laitteen. Tämän sähköisesti eristetyn liitännän avulla työasemaan voi liittää RS232-portilla varustettuja pumppuja, jotka eivät ole yhteensopivia MDI-yksikön liitännän kanssa, sekä muiden valmistajien lääkintälaitteita. Valinnainen lisävarustus tarjoaa liittymät vielä kolmelle seuraavalle RS232-laitteelle. Ethernet-liitännät Työasemaa voidaan käyttää 10 Base-T/100 Base-Tx -lähiverkossa. DHCP-asiakaspalvelu mahdollistaa sekä kiinteän että dynaamisen IPosoitteen määrityksen. Työasema tukee myös DNS-asiakastoimintoa. Näiden asiakaspalveluiden asetukset määritetään verkkopalvelun kautta. Työaseman Ethernet-liitäntä on sähköisesti eristetty. Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Työasemaa voidaan käyttää IEEE b 2.4 GHz langattoman lähiverkon kautta. Laite tukee langattoman lähiverkon SSID-toimintoa sekä 128-bittistä WEP-salausta. Langattoman Ethernet-liittymän asetusten määrittäminen tapahtuu verkkopalvelun kautta. Työaseman sisältämässä WLAN PCMCIA -kortissa on sisäänrakennettu monikanavainen dipoliantenni. Lisäliitäntä Jos yhden suuren työaseman käyttö ei ole käytännöllistä, voidaan kaksi pienempää työasemaa linkittää niin, että ne toimivat kuin yksi työasema. Työasemien linkittäminen: 1. Varmista, että vain toiseen työasemaan on asennettu tietoliikennepäivitys (vaihtoehto 2 tai suurempi), ja että se on yhdistetty ulkoiseen asiakaslaitteeseen. 2. Yhdistä kaksi työasemaa tavallisella CAT5e Ethernet -kaapelilla, joka kiinnitetään kummankin työaseman lisäliitäntään (punainen Ethernet-portti). 3. Kummankin työaseman infuusiotiedot yhdistyvät automaattisesti ja ne muodostavat yhteisen yhteyden ulkoiseen asiakaslaitteeseen. Huomio: Järjestelmävian merkkivalo syttyy, jos lisäliitäntään kytketään jokin muu laite kuin oikein määritetty työasema. 1000DF00597 Iss 2 16/28

18 Tietojen käyttö Tietojen käyttö Työasema tallentaa kaikki infuusiotiedot XML-muodossa. Työaseman ohjelmisto kääntää kyseisen datan ulkoisen asiakaslaitteen vaatimaan muotoon. Tietojen käyttö riippuu työasemaan asennetuista ohjelmistoista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä, oikeellisuutta ja riippuvuutta hallitaan työaseman ohjelmistojen kautta. Yksityiskohtaiset tiedot saatavilla olevista ohjelmistoista on luettavissa verkkopalvelun ohjeesta. 1000DF00597 Iss 2 17/28

19 Verkkopalvelut Verkkopalvelut Työaseman ulkoinen käyttöliittymä on verkkoliittymä. Tätä ylläpitävä verkkopalvelu mahdollistaa: liittymien ja ohjelmistojen asetusten määrittämisen pumppujen infuusiotietojen tarkastelun työaseman luomien sisäisten lokitiedostojen tarkastelun asennetun ohjelmiston käyttöohjeiden lukemisen. Verkkopalvelua käytetään muodostamalla yhteys työasemaan tavallisen web-selaimen kuten Microsoft Internet Explorer avulla. Työaseman tehdasasetuksissa sen IP-osoitteeksi on määritetty Työaseman HTTP-palvelin on portissa 80. The Asena Gateway Workstation -työasema varaa ja väliset IP-osoitteet sisäiseen käyttöön. Siksi se ei ole yhteensopiva ulkoisten verkkojen kanssa, jotka käyttävät kyseisen alueen IP-osoitteita. Huomio: Työaseman konfigurointi tapahtuu ainoastaan verkkopalvelun kautta. Muutoksien teko käyttöjärjestelmään, järjestelmä- tai ohjelmatiedostoihin, rekisteriasetuksiin sekä sellaisten ohjelmien asentaminen, jotka eivät ole CareFusionin hyväksymiä, voivat aiheuttaa ongelmia työaseman toiminnassa. Verkkopalvelun asetusten määrittäminen 1. Kytke tietokone työaseman Ethernet-verkkoliittimeen ristiinkytketyllä CAT5-kaapelilla. 2. Valitse tietokoneessa Start > Control Panel (Käynnistä > Ohjauspaneeli). Kaksoisnapsauta Network Connections (Verkkoyhteydet) -kuvaketta ja sitten Local Area Connection (Lähiverkkoyhteys) -kuvaketta. 3. Valitse General (Yleiset) -välilehti ja napsauta Properties (Ominaisuudet) -painiketta. 4. Valitse Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla (TCP/IP)) ja valitse Properties (Ominaisuudet). 5. Määritä IP-osoitteeksi (IP address) ja aliverkon peitteeksi (Subnet Mask) ja valitse OK. Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen. 1000DF00597 Iss 2 18/28

20 Verkkopalvelut 6. Jos web-selain muodostaa yhteyden lähiverkkoon välityspalvelimen kautta, välityspalvelin on poistettava käytöstä. Valitse Internet Explorerissa, valitse Tools > Internet Options (Työkalut > Internet-asetukset). 7. Valitse Connection (Yhteydet) -välilehti ja valitse LAN Settings (Lähiverkon asetukset). Kirjoita muistiin välityspalvelimen asetukset ja poista valinta kohdasta Käytä välityspalvelinta lähiverkossa. 8. Muodosta yhteys verkkopalveluun osoitteessa A Tietyt volumetrisen Alaris GW -pumpun kokoonpanot näkyvät verkkoliittymässä GE-pumppuina. Enteraalinen Alaris -ruiskupumppu saatetaan tunnistaa Alaris GH -ruiskupumpuksi ja se saattaa näkyä verkkoliittymässä merkintänä GH_G. Valmiustilan aikana asennetun pumpun infuusiotiedot päivittyvät verkkoliittymässä vasta sitten, kun toiminta aloitetaan uudestaan (esimerkiksi infuusion käynnistys). 1000DF00597 Iss 2 19/28

21 Viivakoodinlukija (lisävaruste) Viivakoodinlukija (lisävaruste) Yleiskatsaus Jos viivakoodin lukija on asennettuna, sillä voi skannata ja lukea viivakoodeja. Kaapeliliitäntä Vihreä merkkivalo Punainen merkkivalo A Työasema Laseraukko on sammutettava ennen viivakoodinlukijan kytkemistä tai irrottamista. Merkkivalot Viivakoodinlukijassa on kaksi merkkivaloa (vihreä ja punainen). Kun lukija on käytössä, merkkivalot osoittavat sen tilan. Merkkivalot sammuneina - Viivakoodinlukija on valmiustilassa. Vihreä valo palaa - Laser on aktiivinen. Vihreä palaa, punainen välkähtää kerran - Viivakoodin luku onnistui. Viivakoodin lukeminen 1. Varmista, että viivakoodi on viivakoodinlukijan skannauskentässä (enintään 10 cm:n päässä laseraukosta). Viivakoodinlukija aktivoituu automaattisesti ja vihreä merkkivalo syttyy. 2. Kohdista viivakoodi laserviivaan. 3. Viivakoodinlukija skannaa viivakoodin automaattisesti. 4. Kun viivakoodin lukeminen onnistuu, punainen merkkivalo välkähtää ja viivakoodinlukijasta kuuluu yksi merkkiääni. Viivakoodin tiedot lähetetään työasemaan. 1000DF00597 Iss 2 20/28

22 Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Hoitajakutsuliitäntä Työaseman liitin Pistoketyyppi: Binder Kosketusliitin Liitintyyppi: Binder 710-sarja Kaapelityyppi: kaapelin enimmäishalkaisija 4 mm. Eristys: 1,5 kv Luokitus: 30V/1A Selitys Nasta 1: NC_COM 2 Nasta 2: NC_NC Nasta 3: NC_NO 1 3 Viivakoodinlukijan liitäntä Vain CareFusionin toimittamaa viivakoodilukijaa varten. Työaseman liitintyyppi: Binder Kaapelityyppi: - Selitys Nasta 1: +5 V 3 Nasta 2: TxD 2 4 Nasta 3: GND Nasta 4: RxD Nasta 5: SENSE 1 5 RS232-sarjaportti Liitintyyppi: D-tyyppi - 9-nastainen (naaras) Kaapelityyppi: Vakiomallinen RS232-kaapeli: Pituus < 1,5 m 1,3 Eristys: 1,5 kv Tiedonsiirtonopeus: baudia Selitys Nasta 1: N/C Nasta 2: RXD Nasta 3: TXD Nasta 4: N/C Nasta 5: GND Nasta 6: N/C Nasta 7: RTS Nasta 8: CTS Nasta 9: N/C 1000DF00597 Iss 2 21/28

23 Tietoliikenneliittimien tekniset tiedot Ethernet-liitäntä Liitintyyppi: RJ45 Kaapelityyppi: CAT5e-Ethernet-kaapeli: Pituus > 1,5 m 1 Eristys: 1,5 kv Tiedonsiirtonopeus: 10/100 Mbps Selitys Nasta 1: TxD+ Nasta 2: TxD Nasta 3: RxD+ Nasta 4: N/C Nasta 5: N/C Nasta 6: RxD Nasta 7: N/C Nasta 8: N/C Langaton Ethernet-liitäntä (jos asennettu) Antenni: Tyyppi: Integroitu monikanavainen dipoliantenni Radiotaajuuskortti: Taajuusalue: ISM-alue 2,4 2,4897 MHz Modulaatio: CCK Käytettävissä oleva lähetysteho: 100 mw (20 dbm) Radiotaajuuskortin sertifiointi: Työasemaan asennettu langattoman lähiverkon PCMCIA-kortti täyttää radio- ja telepäätelaitteista annetun EY-direktiivin 1999/5/EC vaatimukset ja ehdot. Lisäliitäntä Liitintyyppi: RJ45 Kaapelityyppi: CAT5e-Ethernet-kaapeli: soveltuva 2 Eristys: 1,5 kv Selitys Nasta 1: Tx+ Nasta 2: Tx Nasta 3: Rx+ Nasta 4: N/C Nasta 5: N/C Nasta 6: Rx Nasta 7: N/C Nasta 8: N/C Huomautukset: 1 Olettaen, että asiakaslaite ei ole lääketieteellinen ja sijaitsee potilasympäristön ulkopuolella. Jos asiakaslaite on EN standardin mukainen lääkintälaite, kaapeli saa olla lyhyempi kuin 1,5 m. 2 Työasemaa voi käyttää kaikkialla potilasympäristössä. 3 Joko ristiin- tai suoraankytketty RS232-kaapeli. Katso tiedot kaapeleista kunkin laitteen käyttöoppaasta. 1000DF00597 Iss 2 22/28

24 Tuotteen tekniset tiedot Tuotteen tekniset tiedot Sähkötiedot Suojaaminen sähköiskulta: Luokka I Syöttöjännite: V, ~50 60 Hz Luokitus: 460 VA (suurin sallittu) Sulakkeet: 2 x 4 A, I 2 t-luokitus: 300 A2/s, 250 V (20 x 5 mm) Bussmann GMD-4A Osanro 0000EL00949 Käytä vain CareFusionin suosittelemia osia. Virtapistokkeet: MDI-yksiköille: V, ~50 60 Hz, 60 VA toiselle työasemalle: V, ~50 60 Hz, VA: Katso taulukko. Vesisuojaus: IPX1 - Suojattu ylhäältä tulevilta vesiroiskeilta. Akku Tyyppi: Nikkelimetallihydridi Latausaika: 2½ tuntia 100 %:n lataukseen Käyttöaika: 20 minuuttia Verkkopalvelut Oletus-IP-osoite: Web-selain: Internet Explorer versio 6; Windows XP tai käyttöjärjestelmä Ympäristötiedot: Käyttö Kuljetus ja säilytys Lämpötila: C C Kosteus: 20 % 90 % 15 % 95 % Ilmanpaine: hpa hpa Luokitus Jatkuvaan käyttöön Laitteen täyttämät normit Standardien IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN mukainen. 1000DF00597 Iss 2 23/28

25 Tuotteen tekniset tiedot Fyysiset tiedot Kokoonpano 1 Pussikoukut Korkeus (mm) 2 Leveys (mm) Syvyys (mm) Enimmäispaino (noin kg) Näennäisteho 4 Ilman kuormaa Kuormattuna UNSxx , UNSxx ,7 25, UNSxx ,8 30, UNSxx-34 2/ ,1 36, UNSxx ,2 21, UNSxx ,8 32, UNSxx , UNSxx-54 2/ ,2 43, UNSxx ,8 28, UNSxx , UNSxx , UNSxx-74 2/ , UNSxx ,3 45, UNSxx UNSxx ,5 45,5 360 Vaunun yhteensopivuus Kokoonpano 1 Asennettavissa vaunuun (80083UN00-00) 5 Asennettavissa Alaris -vaunuun (80203UNS00-00) UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx xx vastaa varustusvaihtoehtoa - 01, 02 tai Työaseman korkeus pussikoukut säädettynä ala-asentoon. Pussikoukkujen säätövara työaseman yläpuolella on 500 mm. 3 Sisältää pumput ja 1 litran nestepussit kussakin pussikoukussa. 4 Kahden yhdistetyn työaseman kokonaisnäennäisteho ei saa ylittää 460 VA. (mukaan lukien vuotovirtarajoitusten mukaiset pumppukokoonpanot) 5 Asenna mahdollisimman matalalle. Työasemaa ei saa kiinnittää yli 160 cm:n korkeudelle lattiasta laitteen yläosasta mitattuna. 6 Asenna mahdollisimman matalalle. Katso enimmäiskiinnityskorkeudet ohjeen 1000PB01717 uusimmasta painoksesta. 1000DF00597 Iss 2 24/28

26 Kunnossapito Kunnossapito Säännölliset ylläpitotoimet Työaseman toimintakunnon varmistamiseksi on tärkeää, että laite pidetään puhtaana ja huolletaan alla olevan luettelon mukaisesti. Kaikki korjaukset on annettava ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi, ja ne on tehtävä teknisessä huolto-oppaassa (TSM 1000SM00015) kuvatulla tavalla. Piirikaaviot, osaluettelot ja muut ammattitaitoista huoltohenkilökuntaa korjattavissa olevien osien korjaustoimenpiteissä avustavat huoltotiedot ovat saatavissa CareFusionilta. A Jos työasema putoaa, vaurioituu tai altistuu kosteudelle tai korkeille lämpötiloille, poista pumppu välittömästi käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Kaikki ennakoivat ja korjaavat huollot ja vastaavat toimet tulee suorittaa sopivassa paikassa annettujen ohjeiden mukaisesti. CareFusion ei ole vastuussa, jos tällaisia toimia tehdään CareFusionin antamien ohjeiden tai tietojen vastaisesti. Huoltoväli Pumppujen asennus Pumppujen poistaminen Sairaalan käytäntöjen mukaisesti Vähintään kerran vuodessa (katso osien tiedot teknisestä huoltoohjeesta) A Katso Säännöllinen huolto Tarkista, että jokainen pumppu on sijoitettu oikein sähköliittimiin ja lukittunut paikalleen. Tarkista, että punainen varoitusvalo sammuu, kun pumppu irrotetaan. Jos varoitusvalo ei sammu, pätevän huoltohenkilön on huollettava työasema. Jos laite varastoidaan pitkäksi ajaksi, puhdista sen ulkopinnat huolellisesti ennen varastointia ja sen jälkeen. Tarkista, onko virtapistokkeissa, tietokoneliittimissä ja runkoliittimessä vaurioita. Tee sähköturvallisuustestit. Laitteen kokonaisvuotovirta on mitattava. Jos vuotovirta on yli 500 µa, laitetta ei saa käyttää. Pätevän huoltohenkilön on huollettava laite. kalibrointitoimenpiteet teknisestä huolto-oppaasta. Kalibroinnissa käytetään standardinmukaisia SI-mittayksiköitä (The International System of Units). Akku Suosittelemme, että laitteen akun vaihtaminen annetaan aina ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. Käytä vain CareFusionin suosittelemaa akkua. Lisätietoja akun vaihtamisesta on teknisessä huolto-oppaassa. -työasemassa käytettävä akku on CareFusionin valmistama, ja siihen kuuluu patentoitu piirikortti, joka on suunniteltu nimenomaisesti -työasemaan. -työasemaohjelmiston kanssa käytettynä kortti säätelee akun käyttöä, jännitettä ja lämpötilaa. Muiden kuin CareFusionin -työasemaa varten valmistamien akkujen käyttäminen on asiakkaan vastuulla. CareFusion ei vastaa muiden valmistajien akkujen käytön seurauksista eikä suosittele niiden käyttämistä. CareFusionin takuu ei kata -työaseman vahingoittumista, ennenaikaista kulumista tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat muun valmistajan kuin CareFusionin akun käytöstä. Virtasulakkeiden vaihto Mikäli työasemaan asennettujen pumppujen akkukäytön merkkivalo palaa koko ajan ja verkkovirran merkkivalo ei pala, vaikka laite on kytketty verkkovirtaan ja laite on kytketty päälle, on mahdollista, että joko verkkopistokkeen sulake tai työaseman sisäiset verkkosulakkeet ovat palaneet. Tarkista ensin verkkopistokkeen sulake, jos sellainen on, jos verkkovirran merkkivalo ei syty, tarkista myös työaseman verkkosulakkeet. Katkaise ensin virta työasemasta ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Suosittelemme, että laitteen sisäisten verkkosulakkeiden vaihto annetaan aina koulutetun huoltohenkilön tehtäväksi. Lisätietoja verkkosulakkeen vaihtamisesta on teknisessä huolto-oppaassa. A Jos sulakkeet palavat edelleen, kyseessä voi olla sähkövika. Tarkistuta työasema ja tehonsyöttö koulutetulla huoltohenkilöllä. 1000DF00597 Iss 2 25/28

Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi

Alaris Gateway Workstation. käyttöohjeet fi käyttöohjeet fi Sisällys 1000DF00597 Iss 4 1/28 Esittely.... 3 Käyttötarkoitus.... 3 Tietoja tästä käyttöoppaasta.... 4 Varoitukset ja huomautukset.... 4 Painikkeet ja merkkivalot.... 5 Painikkeet....

Lisätiedot

Alaris Gateway Workstation v1.2 -työasema. käyttöohjeet fi

Alaris Gateway Workstation v1.2 -työasema. käyttöohjeet fi laris Gateway Workstation v1.2 -työasema käyttöohjeet fi Sisällys Esittely.... 3 Työaseman laitteistovaihtoehdot.... 3 Työaseman ohjelmistovaihtoehdot.... 4 Käyttötarkoitus.... 5 Työaseman tunnistaminen....

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

VIP X1600 XFMD. Vastaanotinmoduuli. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFMD. Vastaanotinmoduuli. Pika-asennusopas VIP X1600 XFMD Vastaanotinmoduuli fi Pika-asennusopas 2 fi VIP X1600 XFMD Tämä pika-asennusopas koskee VIP X1600 XFMD -vastaanotinmoduulia.! VAROITUS! Tutustu aina käyttöoppaassa oleviin VIP X1600 XFMD

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot