Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari"

Transkriptio

1 Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

2 Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari Suomi 2007 Redsense Medical AB Box 287 SE Halmstad, Ruotsi RM-1-RM030 Elokuu 09 Sisällys Varoitukset ja varotoimet Tietoja Redsense-hälytinjärjestelmästä Redsensen käytön valmistelu Dialyysin aikana Kun dialyysi on valmis Huolto Puhdistus Akun lataus Akun vaihtaminen Symbolit ja termit

3 Varoitukset ja varotoimet Redsense-laite on hälytysjärjestelmä, joka on tarkoitettu laskimoneulan valvontaan keinomunuaishoidon aikana. Redsense-laitetta saa käyttää vain suunniteltuun käyttötarkoitukseensa ja näiden ohjeiden mukaisesti. Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Redsense on testattu ja hyväksytty sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan standardin IEC mukaisesti. Redsense-laite edellyttää erityisiä varotoimia sähkömagneettisen yhteensopivuuden suhteen, ja sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen EMC-tietojen mukaisesti. Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuudella toimivat tiedonsiirtolaitteet voivat vaikuttaa Redsensen toimintaan. Tietoja Redsense-hälytinjärjestelmästä Redsense on laskimoneulan valvontajärjestelmä, jota käytetään keinomunuaishoidon aikana. Redsense koostuu hälytinyksiköstä ja anturilaastarista (ks. kuva 1). Kun anturilaastari on asennettu laskimoneulan päälle, anturilaastari havaitsee veren, joka tulee kosketuksiin sen kanssa. Tämä voi tapahtua, jos neula on vahingossa vedetty ulos, tai jos dialyysin aikana esiintyy verenhukkaa. KUVA 1 HÄLYTINYKSIKKÖ Tämä laite on vain hälytin. Se ei korvaa olemassa olevia turvatoimia. ANTURILAASTARI Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari 03

4 Redsensen käytön valmistelu Redsense tulee kiinnittää potilaaseen neulojen asennuksen jälkeen ja ennen dialyysin aloittamista. Redsensen virran on oltava kytkettynä koko dialyysin kestoajan. Kiinnitä hälytinyksikkö pidikkeellä enintään 25 cm etäisyydelle neulasta niin, että liittimet anturilaastariin päin. Voit kiinnittää hälytinyksikön myös lisävarusteena saatavalla tarranauhalla. Kuvassa 2 hälytinyksikkö on kiinnitetty olkavarteen pidikkeellä. Hälytinyksikön voi kiinnittää myös kyynärvarteen päinvastaiseen suuntaan käännettynä. You could also attach the alarm unit to the breast pocket. Fig 3. Kuvassa 4 hälytinyksikkö on kiinnitetty olkavarteen tarranauhalla. 1. Poista anturilaastari pakkauksestaan. Anturilaastarissa on oltava teksti "Redsense". Varmista, ettei anturilaastari ole mekaanisesti vaurioitunut. 2. Puhdista neulan ympärys perusteellisesti ja poista kaikki neste-, veri-, puhdistusneste- ja ihovoidejäämät yms. 3. Kiinnitä anturilaastari ihoon neulan päälle niin, että pistoskohta tulee laastarin imukykyisen osan keskelle. Varmista, ettei laastarin teippiosa peitä siipiä. Kuvasta 5 nähdään anturin oikea asennusasento. 4. Kiinnitä neulat paikoilleen normaalisti teipillä tai vastaavalla. Tarvittaessa myös anturikaapelin pitämiseen paikallaan voi käyttää teippiä. KUVA 2 KUVA 4 5. Kytke anturilaastari hälytinyksikköön työntämällä pistoke liittimeen niin, että kuuluu naksahdus (kuva ). YES YES KUVA 5 NO KUVA 3 KUVA Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari 04

5 Redsensen käytön valmistelu Kuvasta 7-8 nähdään, miten anturilaastarin valokaapelit voidaan kiinnittää potilaan käsivarteen. KUVA 7-8 Punainen merkkivalo ilmaisee, että anturi on havainnut verta. Jos kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat, on havaittu sisäinen ohjelmavirhe. Ota tällöin yhteyttä Redsense Medicaliin, josta saat tarkemmat ohjeet. Havaitut viat on korjattava, ennen kuin hälytinyksikköä yritetään käynnistää uudelleen. Jos anturi on joutunut kosketuksiin kosteuden tai veren kanssa, anturi pitää vaihtaa. Jos ilmenee muita teknisiä ongelmia, lopeta Redsense-yksikön käyttö ja ota yhteyttä Redsense Medicaliin. Dialyysin aikana Toiminnan aikana vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti, ja vikatapauksessa annetaan seuraavat hälytykset: Punainen merkkivalo yhdessä jatkuvan äänimerkin kanssa ilmaisee, että anturiin on vuotanut verta, koska neula on vedetty pois tai koska on ilmennyt vuoto. Selvitä tässä tapauksessa ensiksi vuodon syy ja kytke sitten hälytys pois päältä pitämällä painiketta painettuna yhden sekunnin ajan.. Käynnistä Redsense painamalla käynnistyspainiketta ja varmista, että kaikki LED-merkkivalot syttyvät ja kuuluu hälytysääni. Varmista, että potilaan valvoja kuulee tämän äänen selvästi sopivalta etäisyydeltä. 7. Merkkivalojen ja hälytysäänen testaus lopetetaan painamalla käynnistyspainiketta uudelleen. Vihreä merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan ja jää sitten palamaan jatkuvasti. Kun vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti, hälytin on aktivoitu, valvonta toimii oikein ja dialyysin voi aloittaa. Vihreän merkkivalon vilkkuminen ilmaisee, että yksikkö suorittaa testausta. Testauksen aikana esiintyy neljä tilaa, jotka saattavat vaatia huomiota. Nämä ilmaistaan seuraavilla merkkivaloilla ja symboleilla: Akkusymbolilla merkitty keltainen merkkivalo ilmaisee, että akussa ei ole tarpeeksi varausta dialyysihoitokertaa varten ja akku pitää ladata. Katso akun lataamisen tiedot jäljempänä olevasta huoltoa käsittelevästä osiosta. Keltainen akun varoitusvalo yhdessä katkonaisen äänimerkin kanssa ilmaisee, että akun varaus on liian pieni, ja valvontaa ei enää voida suorittaa virheettö mästi. Kytke tässä tapauksessa hälytysyksikkö pois päältä pitämällä painiketta painettuna ja vaihtamalla se täyteen ladattuun yksikköön. Keltainen varoitusvalo yhdessä katkonaisen äänimerkin kanssa ilmaisee toisen seuraavista tilanteista: Anturiin on päässyt kosteutta. Anturi on irronnut tai rikkoontunut. Kytke hälytys pois päältä pitämällä painiketta painettuna ja jatka dialyysiä ilman neulan valvontaa tai vaihda uusi anturilaastari. Kaikkien LED-merkkivalojen vilkkuminen yhdessä katkonaisen äänimerkin kanssa ilmaisee sisäisen ohjelmavirheen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Redsense Medicaliin. Kytke hälytys pois päältä pitämällä painiketta painettuna ja jatka dialyysiä ilman neulan valvontaa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Redsense Medicaliin. Varoitussymbolilla merkitty keltainen merkkivalo ilmaisee jommankumman seuraavista tilanteista: Anturissa on kosteutta. Anturia ei ole kunnolla kytketty. Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari 05

6 Kun dialyysi on valmis 1. Kytke hälytys pois päältä pitämällä painiketta painettuna yhden sekunnin ajan. 2. Irrota anturilaastari hälytinyksiköstä. 3. Irrota hälytinyksikkö potilaasta. 4. Irrota anturilaastari ja hävitä se muun dialyysijätteen kanssa. Huom: Hälytyksen voi myös kytkeä pois milloin tahansa dialyysin aikana. Akun lataus Akku tulee ladata, kun hälytinyksikkö ei ole käytössä eikä sitä ole kytketty potilaaseen. Täyteen ladattu akku kestää tuntia, joten on suositeltavaa ladata akku joka ilta käytön jälkeen. 1. Kytke latauslaite hälytinyksikköön kaapelilla. Latauslai teessa on oltava teksti Redsense. Huomaa, että anturi ei saa olla kytkettynä samanaikaisesti (kuva 10) KUVA 10 Huolto Puhdistus Anturilaastari on kertakäyttöinen, eikä sitä saa pestä uutta käyttöä varten. Hälytinyksikkö pyyhitään veteen tai alkoholiin kostutetulla liinalla. Tarranauha pitää vaihtaa, jos se on likaantunut. Kirjoituspinta Jos hälytinyksikköön tarvitsee kirjoittaa jonkinlaisia ohjeita, tähän tarkoitukseen on varattu pinta. Käytä tussia tai vastaavaa merkintäkynää. Jos kirjoitetut tiedot tarvitsee poistaa tai niitä pitää muuttaa, ne voi pyyhkiä pois alkoholiin kostutetulla liinalla. KUVA 9 2. Kytke latauslaite pistorasiaan ( V~). 3. Keltainen merkkivalo vilkkuu, kun lataus on käynnissä. 4. Kun vihreä merkkivalo syttyy palamaan, akku on täyteen ladattu. Tämä saattaa kestää jopa 4 tuntia. Akun vaihtaminen Akun vaihtaminen edellyttää käsivarsiyksikön avaamista, joten tämän voi tehdä vain laitetta huollettaessa. Laitteen saavat huoltaa vain Redsense Medicalin valtuuttamat henkilöt. Kirjoituspinta Sisäinen muisti Redsense-hälytinyksikössä on sisäinen muisti, johon tallentuvat viimeisten hoitojen tiedot. Sisäisen muistin tietoja saavat käsitellä vain Redsense Medicalin valtuuttamat henkilöt. Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari 0

7 Symbolit ja termit Tässä käyttöohjeessa ja tuotteessa käytetyt symbolit ja termit: Käynnistysja pysäytyspainike Keltainen merkkivalo ja akkusymboli Vihreä merkkivalo ja toimintasymboli Punainen merkkivalo ja hälytyssymboli Keltainen merkkivalo ja varoitussymboli Anturin valokaapelien liittimet Akun latauslaitteen pistoke Muiden tuotteessa ja sen tarvikkeissa käytettyjen symbolien merkitys: Tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. Erän numero, mukaan lukien valmistusvuosi (anturilaastari) Katso käyttöohje Käyttäjää koskettava osa on tyyppiä BF - Body Floating (laitteen ja potilaan välinen liitäntä ei johda sähköä) Redsense Medical AB Halmstad Sweden Valmistaja Redsense Medical AB, Ruotsi Hälytinyksikkö on WEEE-direktiivin alainen, joten se pitää kierrättää. (Hälytinyksikkö) Kertakäyttöinen (anturilaastari) Valmistusnumero, mukaan lukien valmistusvuosi (hälytinyksikkö) EXP Anturin viimeinen käyttöpäivä. Tässä esimerkissä syyskuu (Anturilaastari) Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari 07

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi Tuotenro 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

Molift Air / www.etac.com. Molift Air. FI - Käyttöohje. BM16105 Rev E 2015-01-12

Molift Air / www.etac.com. Molift Air. FI - Käyttöohje. BM16105 Rev E 2015-01-12 Molift Air FI - Käyttöohje BM16105 Rev E 2015-01-12 1 Suomenkielinen käyttöohje Sisältö Molift Air 205/300...2 Nostimen osat...2 Tietoja Molift Airista...2 Yleistä...3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...3

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21)

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. painos FI Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5 Lataa kannettava

Lisätiedot

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 Microphone Combo DM-30:n esittely 3 Toiminnot Microphone Combo DM-30 4 Ennen ensimmäistä

Lisätiedot

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100057 (RiseAtlas450M) 50100051 (RiseAtlas450M, High humidity) SWL: 205 kg QuickTrolleySystem-järjestelmällä varustettua RiseAtlas450M-nostinta

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 1.3. painos FI Osat Opi tuntemaan kannettava laturisi. 1 Mikro-USB-portti 2 Liittimen kädensija 3 Akun varaustason ilmaisin 4 Laturiliitäntä 5 USB-kaapeli

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-101Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Sisältö Turvallisuus 3 Aloittaminen 4 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 4 Lataa kaiutin

Lisätiedot

easypocket Version 2 Käyttöohje www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant.

easypocket Version 2 Käyttöohje www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. easypocket Version 2 Käyttöohje www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Sisältö Kauko-ohjain 4 Yleiskatsaus 5 Näyttö 6 Ohjainpainikkeet 8 Näppäinlukon kytkin 10 Ohjelmointiliitäntä 10 Akut

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje 1 9246086 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-58W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje

YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje 1 YL-007M4 GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KAMERALLA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Alustus... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Asennusopas... 4 3.1 SIM-kortin valinta... 4 3.2 Aseta SIM-kortti pääyksikköön... 4 3.3 Kytke

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Hälytysjärjestelmä 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0 Käyttöopas Onnittelemme Chuango G5 -hälytysjärjestelmän hankinnasta. Chuango G5 -hälytysjärjestelmän asentaminen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot