SII:n valvottavatapaaminen ja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SII:n valvottavatapaaminen 27.11.2013 ja 28.11.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.11.2013 Finanssivalvonta"

Transkriptio

1 SII:n valvottavatapaaminen ja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

2 Agenda Tilaisuuden avaus Solvenssi II:n sääntelyrakenne Ajankohtaista eli Omn 2 -ratkaisu Kahvitauko Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet Välivaiheen ohjeet & ryhmittymät Uuden sääntelyn valvonta Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Raportoinnin tekniikka Marja Nykänen Teija Korpiaho Pirkko Welin-Siikaluoma Anne Hakkila Anne Hakkila Katri Jokinen Seppo Juutilainen Reija Anttila Mikko Koutaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 1

3 Tilaisuuden avaus Marja Nykänen, osastopäällikkö Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 2

4 Solvenssi II -sääntely etenee vihdoinkin! Solvenssi II -direktiiviä muuttavasta Omnibus 2 -direktiivistä päästiin viimein sopimukseen SII-sääntelyn soveltaminen alkaa Implementoitava kansalliseen lainsäädäntöön mennessä Ensivuoden aikana viimeistellään tason 2 sääntely (delegoidut säädökset ja sitovat standardit) EIOPA vahvistanee standardien ja ohjeiden valmistelun tarkemman työsuunnitelman tammikuussa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 3

5 Omnibus 2 mistä sovittiin? Pikadirektiivistä numero 2, eli Solvenssi II -sääntelyn soveltamisen aloittamisesta vuoden 2016 alusta LTG-paketista Mukautuksista pitkäaikaisten vakuutussopimusten, lähinnä henkivakuutusten, ja niitä vastaavien varojen käsittelyyn vastuuvelan ja vakavaraisuuden laskennassa Siirtymäajoista, jopa 16 vuotta Kolmansien maiden valvonnan vastaavuuden arvioinnista Eräistä muista muutoksista Eurooppalaisen Finanssivalvontajärjestelmän perustaminen Lissabonin sopimuksen toimivaltasäännökset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 4

6 Välivaihe edeltää Solvenssi II -sääntelyä Solvenssi II Solvenssi II ml. Omnibus 2 soveltaminen alkaa Vakuutusyhtiölaki VYL 1,5 Hallintojärjestelmää ja mm. riskienhallintaa koskevat direktiivin artiklat tuodaan vakuutusyhtiölakiin Voimaan alkaen Vakuutusyhtiölakiin loput SII osat EIOPAn välivaiheen ohjeet Voimaan Annetaan Fivan ohjeina Voimassa kunnes koko Solvenssi II tulee voimaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

7 Vakuutusyhtiölakiin uudet hallintojärjestelmää koskevat säännökset alkaen Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden alusta Sisältää Solvenssi II -direktiivin artiklojen implementoinnin Lisäksi palkitsemista koskeva pykälä ORSA-artikla hieman muutettuna koska vakavaraisuusvaatimuksia ei vielä sovelleta Finanssikonglomeraattidirektiivin muutosten implementointi Luo vahvan lainsäädännöllisen pohjan EIOPAn välivaiheen hallintojärjestelmää ja ennakoivaa riskiarviota koskevan ohjeistuksen käyttöönotolle ja edistää SII sääntelyyn valmistautumista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 6

8 Finanssivalvonnan lähtökohtana on, että kaikki EIOPAn välivaiheen ohjeet otetaan käyttöön Johtokunta käsittelee asiaa vielä joulukuun kokouksessaan Kaikki neljä ohjepakettia otetaan Suomessa käyttöön kokonaisuudessaan Hallintojärjestelmä Ennakoiva riskiarvio Raportointi Sisäisten mallien ennakkoarviointi Kynnysarvoja ei sovelleta, eli kaikki yhtiöt Toimittavat välivaiheen raportit Fivaan 2015 alkaen Tekevät Ennakoivan riskiarvion kokonaisuudessaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 7

9 SII yksi ensi vuoden valvonnan teemoja Finanssivalvonnan ensi vuoden teemoissa ovat mukana Uudet vakuutusyhtiölain vaatimukset Välivaiheen ohjeet SII valmistautuminen yleensä Dialogi ja molemminpuolinen oppiminen Aktiivista otetta Pyrkimystä kohti SII soveltamista Välivaiheen ohjeiden noudattaminen Fiva raportoi raportoidaan EIOPAlle vuosittain Ensimmäinen raportti keväällä 2015 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 8

10 Solvenssi II -sääntelyrakenne Teija Korpiaho, johtava riskiasiantuntija Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 9

11 SII-sääntelykehikko on moniportainen ja toimijoita useita EU parlamentti ja Neuvosto Direktiivit Solvenssi II (annettu 2009) Omnibus 2 (neuvotteluissa) Eduskunta Komissio Vakuutusyhtiölaki (HE valmistelussa) Hallintoartikloiden implementointi Koko direktiivin implementointi Asetus (valmistelussa) Suoraan sovellettava Edellyttää valtuutusta direktiivissä Käännetään EU-kielille EIOPA/Komissio Finanssivalvonta Toimeenpano noudata tai selitä periaatteella Sitovat standardit (valmistelussa) Suoraan sovellettava Edellyttää valtuutusta direktiivissä Käännetään EU-kielille EIOPAn välivaiheen ohjeet EIOPAn SII ohjeet Käännetään EU-kielille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 10

12 Solvenssi II:n eteneminen Omnibus 2 -direktiivi Viimeistely käynnissä EU:ssa, voimaantulo Quick fix II -direktiiviehdotus Komissio antanut Muuttaa SII-direktiivin soveltamisen aloitusajankohdan vuoden 2016 alkuun Komission asetus ja päätös Tarkempaa sääntelyä, voimaan Vakuutusyhtiölaki (VYL 1,5) Mm. hallintojärjestelmää, sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat SII-direktiivin artiklat tuodaan VYL:iin Voimaan EIOPAn välivaiheen ohjeet EIOPA julkaissut , voimaan Annetaan Finanssivalvonnan ohjeina Voimassa SII:n voimaantuloon saakka Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11

13 Fivan verkkopalvelu kokoaa sääntelyn yhteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12

14 Fivan verkkopalvelu kokoaa sääntelyn yhteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13

15 Fivan välivaihetta koskevat määräykset ja ohjeet EIOPAn välivaihetta koskevat ohjeet implementoidaan neljänä erillisenä ns. kuori-mok:na Fivan määräys- ja ohjekokoelmaan: Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet Sisäisten mallien ennakkoarviointia koskevat ohjeet Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Kuori-MOK sisältää soveltamisalan ja ohjeen, jonka mukaan Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitetun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ohjeen ohjeita 1-X. EIOPA:n ohjeet on saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi. Ohjeiden käännökset suomeksi on tarkastettu Fivassa ja ruotsinkielisen version on tarkastanut Finansinspektionen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14

16 Mikä on komposiittiyhtiö? Finanssivalvonta on keskusteltuaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa komposiittiyhtiötulkinnasta päättänyt tässä vaiheessa tulkita, että komposiittiyhtiöitä eivät ole sellaiset vakuutusyhtiöt, jotka myöntävät vain lisävakuutustyyppisiä vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 mukaisia vakuutuksia Jos vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 mukaisia vakuutuksia myönnetään itsenäisinä, yhtiö tulkitaan komposiittiyhtiöksi Vakuutusten myöntämistä puolestaan tulkitaan siten, että tosiasiallinen harjoittaminen on ratkaisevaa eikä se, olisiko vakuutusyhtiöllä toimilupansa puitteissa oikeus harjoittaa yleisesti vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 mukaista toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriö tarkentaa Solvenssi II -lakipaketin tulkintaa komposiittiyhtiöistä jatkettaessa lakipaketin valmistelua Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 15

17 VYL 1,5 VS. EIOPAN OHJEET VYL 6 luku Hallintojärjestelmä (8 ) Ohjeet 3 10 Luotettavuus ja sopivuus (9 ) Ohjeet Riskienhallinta (11 ) Ohjeet Ei VYLissä - katemääräykset voimassa EIOPAn hallintojärjestelmää koskevat ohjeet (Prudent Person Principle) Ohjeet Ei VYLissä- Omien varojen hallinta Ohjeet Sisäinen valvonta (14 ) Ohjeet Sisäinen tarkastus (15 ) Ohjeet Aktuaaritoiminto (18 ja 19 ) Ohjeet Ulkoistaminen (16 ) Ohjeet Ei VYLissä Ryhmän hallinto Ohjeet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16

18 VYL 1,5 VS. EIOPAN OHJEET VYL 6 luku Palkitsemisjärjestelmät (17 ) ---- Riski- ja vakavaraisuusarvio, (12 ) EIOPAn välivaiheen ohjeet Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet (ORSA-periaatteisiin perustuen) Sis. mallien ennakkoarviointia koskevat ohjeet Tietojen toimittamista koskevat ohjeet 3 38 Raportointitaulukot ja liitteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 17

19 EIOPAn kysymyksiä & vastauksia -palvelu https://eiopa.europa.eu Valvottavat ja valvojat voivat esittää EIOPAlle kysymyksiä Suomeksi, ruotsiksi, englanniksi Vastaukset eivät sitovia Kysymyksiä varten oma lomake Kysymykset ja vastaukset julkaistaan EIOPAn nettisivuilla Vastausten ajantasaisuutta seurataan puolivuosittain Edistää yhdenmukaista soveltamista ja yhtenäisen valvontakulttuurin syntymistä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 18

20 Ajankohtaista eli Omnibus 2 -ratkaisu Pirkko Welin-Siikaluoma, johtava matemaatikko Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 19

21 Mikä Omnibus 2? Solvenssi II -direktiivi annettiin 2009 Omnibus 2 -direktiivillä muutetaan Solvenssi II -direktiiviä (mm.) Quick Fix 2 -direktiivillä muutetaan Solvenssi II -direktiivin soveltamisen aloituspäivää Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20

22 Miksi Omnibus 2? 2007/2008 finanssikriisi osoitti puutteita finanssivalvonnan toimivuudessa Esimerkiksi valvojien yhteistyössä, toimien koordinoinnissa, EU-lakien soveltamisessa, keskinäisessä luottamuksessa 2009 Larosiéren raportti Tavoitteena eurooppalaisen valvonnan vahvistaminen Ehdotus eurooppalaisen valvojan perustamisesta pankeille, arvopapereille ja vakuutukselle 2010 päätettiin perustaa 3 ESAa: EBA, ESMA ja EIOPA Valvonnan laadun parantaminen Rajat ylittävien ryhmien valvonnan vahvistaminen Yhtenäiset eurooppalaiset säännöt kaikille finanssilaitoksille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 21

23 Mitä Omnibus 2 (mm.)? (perustuu versioon ) Päivityksiä, esim. CEIOPS korvattu EIOPAlla Inflaatiokorotus MCR-euromääriin (vahinko 2,5 / henki + vastuu 3,7) Valtuutuksia, esim. Komissio: delegoituja säädöksiä (delegated acts), täytäntöönpanosäädöksiä (implementing acts) EIOPA: teknisten standardien luonnoksia, ohjeita Tehtäviä EIOPAlle, esim. Raportoida parlamentille, neuvostolle ja komissiolle Julkaista tietoja (esim. korkokäyrät, tilastotietoa) Rajat ylittävissä ryhmissä valvojana, tukena, sovittelijana, ratkaisijana Siirtymäsäännöksiä LTG (Long Term Guarantee) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 22

24 Siirtymäsäädökset Siirtymäsäädösten tarkoituksena on Vähentää markkinahäiriöitä Välttää sijoitusten pakkomyynnit Varmistaa vakuutustuotteiden saatavuus Rohkaista yhtiöitä täyttämään SII-vaatimukset mahdollisimman pian Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 23

25 Siirtymäsäännöksiä (Art. 308) 1. Toimintansa lopettavat yritykset (3-5 vuotta) 2. Tietojen toimittaminen (4 vuotta) 3. Omien varojen luokittelu (10 vuotta) 4. Keskittymäriski ja sprediriski (4 vuotta) 5. Osakeriski (7 vuotta) 6. SCR:n täyttäminen (2 vuotta) 7. Henkivakuutuksen korkokäyrä (16 vuotta) 8. Vastuuvelka (16 vuotta) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 24

26 Siirtymäsäädöksiä: 1. Toimintansa lopettavat yhtiöt Jos yhtiö run-offissa ja toiminta loppuu ennen , niin SII-vaatimuksia ei tarvitse täyttää (tai uudelleenjärjestelytoimenpiteet valmistuvat mennessä) Vuosittain edistymisraportti valvojalle Jos valvoja ei tyytyväinen edistymiseen, niin yhtiö tulee SII:n piiriin Ei koske toimintaansa jatkavaan ryhmään kuuluvia yhtiöitä Yhtiö voi kuitenkin vapaaehtoisesti noudattaa SII:ta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 25

27 Siirtymäsäädöksiä: 2. Tietojen toimittaminen Vuositason raportit valvojalle ja julkaistavat tiedot raportointi/julkaisu 20 viikossa raportointi/julkaisu 18 viikossa raportointi/julkaisu 16 viikossa raportointi/julkaisu 14 viikossa Kvartaaliraportit valvojalle Vuonna 2016 raportit valvojalle 8 viikossa Vuonna 2017 raportit valvojalle 7 viikossa Vuonna 2018 raportit valvojalle 6 viikossa Vuonna 2019 raportit valvojalle 5 viikossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 26

28 Siirtymäsäädöksiä: 3. Omien varojen luokittelu Luokkaan 1 (Tier 1) hyväksytään omat perusvarat, Jotka on laskettu liikkeeseen ennen ja ennen omien varojen luokitusta koskevan delegoidun säädöksen voimaantulopäivää Jotka voisivat muodostaa enintään 50 % SI:n mukaisesta toimintapääomasta Joita ei muuten luokiteltaisi luokkiin 1 tai 2 Luokkaan 2 (Tier 2) hyväksytään omat perusvarat, Jotka on laskettu liikkeeseen ennen ja ennen omien varojen luokitusta koskevan delegoidun säädöksen voimaantulopäivää Jotka voisivat muodostaa enintään 25 % SI:n mukaisesta toimintapääomasta Luokitus on voimassa enintään 10 vuotta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27

29 Siirtymäsäädöksiä: 4. Keskittymäriski ja sprediriski Lopullinen säädös: standardikaavan pääomavaatimusta laskettaessa ETA-valtioiden tai niiden keskuspankkien valtion omassa valuutassa liikkeelle laskemien sijoitusinstrumentteihin liittyvä keskittymä- ja sprediriskin pääomavaatimus on nolla Siirtymäsäädös: muussa ETA-valuutassa kuin omassa valuutassa liikkeelle laskettujen instrumenttien pääomavaatimus on 2016 nolla 2017 nolla 2018 standardikaavan mukainen pääomavaatimus alennettuna 80 %:lla 2019 standardikaavan mukainen pääomavaatimus alennettuna 50 %:lla 2020 standardikaavan mukainen pääomavaatimus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 28

30 Siirtymäsäädöksiä: 5. Osakeriski Lopullinen säädös: standardikaavan pääomavaatimusta laskettaessa osakeriskin stressi on 22 % / 39 % / 49 % + symmetrinen mukautus sijoituksen tyypistä riippuen Siirtymäsäädös: osakeriskin pääomavaatimus on 22 %:n ja standardikaavan mukaisen stressin painotettu keskiarvo, siten että 2016 standardikaavan mukaisen stressin paino on 0 % 2022 standardikaavan mukaisen stressin paino on 100 % Välillä standardikaavan paino kasvaa vuosittain vähintään lineaarisesti Koskee vain osakkeita jotka on hankittu viimeistään Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 29

31 Siirtymäsäädöksiä: 6. SCR:n täyttäminen Jos Yhtiö ei täytä SCR:aa vuonna 2016 Mutta täyttää SI-vaatimukset siten kuin ne on implementoitu Niin Valvoja vaatii yhtiötä ryhtymään toimenpiteisiin, jotka varmistavat, että SCR täyttyy Yhtiö toimittaa edistymisraportin valvojalle 3 kk:n välein Jos edistymistä ei tapahdu, niin siirtymäsäädöstä ei enää sovelleta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 30

32 Siirtymäsäädöksiä: 7. Henkivakuutuksen korkokäyrä Korkokäyrän mukautuserä, joka lisätään asianmukaiseen riskittömään korkokäyrään Valuuttakohtainen Sama kaikille maturiteeteille Mukautukseen tarvitaan valvojan suostumus Voidaan soveltaa henkivakuutussopimuksiin, Jotka tehty ennen (ei koske uusimisia) Joihin sovellettu henkidirektiivin artiklaa 20 Joihin ei sovelleta matching adjustmentia (MA) Mukautuserä perustuu erotukseen + Henkidirektiivin mukainen yhtiön käyttämä korko Efektiivinen vuosikorko, jonka avulla laskettuna sopimuksille saadaan sama paras estimaatti kuin käyttäen asianmukaista riskitöntä korkokäyrää (sis. VA) Mukautus on 2016: erotuksesta 100 % 2031: erotuksesta 0 % Välillä prosenttiosuus pienenee vuosittain lineaarisesti Ei voi käyttää yhtä aikaa vastuuvelan siirtymäsäädöksen kanssa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 31

33 Siirtymäsäädöksiä: 8. Vastuuvelka Vastuuvelan väliaikainen pienennyserä henki- ja vahinkovakuutuksessa Erän käyttöön tarvitaan valvojan suostumus Voidaan soveltaa homogeenisten riskiryhmien tasolla Pienennyserä perustuu erotukseen laskettu SII-nettovastuuvelka (sisältäen VA:n) laskettu SI-nettovastuuvelka Pienennyserä on 2016: erotuksesta 100 % 2031: erotuksesta 0 % Välillä prosenttiosuus pienenee vuosittain lineaarisesti Valvojan suostumuksella tai vaatimuksesta pienennyserä voidaan laskea uudelleen 2 vuoden välein (tai useammin jos riskiprofiili on muuttunut) Valvoja voi myös rajoittaa pienennyserän käyttöä Ei yhtä aikaa henkivakuutuksen korkosiirtymäsäädöksen kanssa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 32

34 Long Term Guarantee (LTG) SII:n markkinaehtoinen arvostaminen ja yhden vuoden tarkastelujänne aiheuttavat pitkiä vastuita omaaville yhtiöille keinotekoista volatiliteettia Matala korkotaso on entisestään lisännyt tällaisten yhtiöiden ahdinkoa LTG-säädöksillä pyritään hillitsemään taseen vaihtelua LTG-säädökset on tarkoitettu tuomaan läpinäkyvyyttä ja yhteisiä pelisääntöjä SII-sääntelyyn Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 33

35 LTG-ratkaisut 1. Ekstrapolointi 2. Volatility adjustment 3. Matching adjustment 4. Jatkoaika kun SCR ei täyty 5. (Siirtymäsäädös: Henkivakuutuksen korkokäyrä) 6. (Siirtymäsäädös: Vastuuvelka) 7. Riskienhallinta ja add-on 8. Julkaistavat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 34

36 LTG-ratkaisut: 1. Ekstrapolointi Tavoite: johdonmukainen menettely yli ajan ja turhan volan välttäminen Asianmukainen riskitön korkokäyrä perustuu asianmukaisista finanssiinstrumenteista johdettuun tietoon Otetaan huomioon ne maturiteetit, joissa markkinat ovat syvät, likvidit ja läpinäkyvät Muilta osin käytetään ekstrapolointia Ekstrapolointi tehdään käyttäen ns. ultimate forward rate -tekniikkaa Ekstrapoloitu osa perustuu termiinikorkoihin, jotka konvergoivat tasaisesti pisimmistä havaituista maturiteeteista kohti päätekorkoa (UFR) Resitaali: nykyisenlaisissa olosuhteissa ekstrapoloinnin tulisi alkaa eurolla 20 vuoden kohdalla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 35

37 Esimerkkejä korkokäyrän määräämisestä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lähde: EIOPA 36

38 LTG-ratkaisut: 2. Volatility adjustment (1/3) Tavoite: lyhyen aikavälin volatiliteetin vaikutusten vaimentaminen Korjataan markkinoiden ylilyönnit Vastine counter-cyclical premiumille Toteutus: Lisätään riskittömän korkokäyrän ekstrapoloimattomaan osaan ns. volatiliteettikorjaus (VA) Ekstrapolointi perustuu korkoihin joihin on lisätty VA Ei voi käyttää yhdessä MA:n kanssa VA:n muutosriskiä ei oteta huomioon SCR:ssa Korjaus perustuu joko valuuttakohtaiseen tai maakohtaiseen VA:han EIOPA laskee ja julkaisee valuutta- ja maakohtaiset VA:t vähintään kvartaaleittain Jäsenvaltio voi päättää, että VA:n käyttö vaatii valvojan suostumuksen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 37

39 LTG-ratkaisut: 2. Valuuttakohtaisen VA:n laskenta (2/3) Korjaus lasketaan erotuksesta Markkinatuotto Riskitön tuotto Riski (= riskikorjattu spredi) Markkinatuotto = tuotto joka olisi voitu saada referenssiportfolion varoille Riskitön tuotto = saadaan riskittömästä korkokäyrästä (ilman lisukkeita) Riski = se osa referenssiportfolion tuotosta, joka vastaa realistista arviota odotettavissa olevista tappioista, odottamattomasta luottoriskistä tai muusta riskistä Referenssiportfolio = valuuttakohtainen referenssiportfolio edustaa kyseisen valuutan arvoisia varoja, joilla vakuutusyhtiöt kattavat kyseisen valuutan mukaista vastuuvelkaa VA on 65 % riskikorjatusta spredistä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 38

40 LTG-ratkaisut: 2. Maakohtaisen VA:n laskenta (3/3) Jos VA maakohtaisesti laskettuna olisi kuitenkin huomattavan suuri, niin lasketaan myös maakohtainen VA Huomattavan suuri VA = maakohtainen riskikorjattu spredi on vähintään kaksinkertainen valuuttakohtaiseen riskikorjattuun sprediin nähden ja maakohtainen riskikorjattu spredi on suurempi kuin 100 bps Maakohtainen VA saadaan lisäämällä valuuttakohtaiseen VA:han maakohtainen erä Maakohtainen erä = 65 % (maakoht. riskikorjattu spredi 2 * valuuttakoht. riskikorjattu spredi) Maakohtaista VA:ta voidaan soveltaa ainoastaan kyseisessä maassa myytyihin vakuutuksiin liittyvään vastuuvelkaan Maakohtainen referenssiportfolio edustaa varoja, joilla vakuutusyhtiöt kattavat kyseisessä maassa myytyihin vakuutusvelvoitteisiin liittyvää kyseisen maan valuutan mukaista vastuuvelkaa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 39

41 LTG-ratkaisut: 3. Matching adjustment (1/3) Tavoite: välttää turhaa volatiliteettia vakuutusportfolioissa, joiden vastuuvelan kassavirta on replikoitu erillään pidettävillä sijoituksilla Vastine illiquidity premiumille Toteutus: Lisätään vastuuvelan diskonttauksessa käytettävään korkoon yhtiökohtaisesti portfoliotasolla laskettava MA-termi (positiivinen tai negatiivinen) Ei voi käyttää yhdessä VA:n tai vastuuvelan siirtymäsäädösten kanssa Sovellettavissa käytön edellytykset täyttäviin henkivakuutusvastuisiin ml. vahinkovakuutuksen eläkevastuut Käyttö edellyttää suostumuksen valvojalta MA:n käytöstä ei voi luopua, kun sen on kerran aloittanut Jos käytön edellytykset eivät täyty, niin 2 kk:n jälkeen luovuttava MA:sta Tällöin MA:n käytön voi aloittaa uudelleen aikaisintaan 24 kuluttua Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 40

42 LTG-ratkaisut: 3. MA-käytön edellytykset (2/3) Sovellettavissa sellaiseen vakuutusportfolion vastuuvelkaan, joka katetaan koko vakuutussopimusten eliniän pidettävillä bondeilla tai muilla sijoituksilla, joiden kassavirrat vastaavat vastuuvelan kassavirtoja Vastuuvelka ja sitä vastaavat sijoitukset tulee tunnistaa, järjestää ja hallita erillään Sijoituksia ei voi käyttää minkään muiden tappioiden kattamiseen Soveltamisen ehdot Vakuutuksiin ei makseta uusia maksuja eikä niihin liity muita optioita kuin takaisinosto, jonka takaisinostoarvo ei ylitä vastuuvelkaa kattavien varojen arvoa Sopimuksiin liittyy vain pitkäikäisyys-, kustannus-, muutos- ja pieni kuolevuusriski Sopimukseen liittyviä vastuita ei saa jakaa osiin Sijoituksia voi muuttaa vain sopivan katteen ylläpitämiseksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 41

43 LTG-ratkaisut: 3. MA:n laskenta (3/3) MA on sijoitusten markkina-arvoa ja vastuuvelkaa vastaavien efektiivisten korkojen erotus vähennettynä fundamentaalispredillä Sijoitusten markkina-arvoa vastaava efektiivinen korko on kiinteä korko, jota käyttäen vastuuvelan kassavirtojen nykyarvoksi saadaan sijoitusten markkina-arvo Vastuuvelkaa vastaava efektiivinen korko on kiinteä korko, jota käyttäen vastuuvelan kassavirtojen nykyarvoksi saadaan riskitöntä korkokäyrää käyttäen laskettu vastuuvelan paras estimaatti Fundamentaalispredi vastaa sijoitusten default-todennäköisyyttä ja odotettua downgrading-tappiota EIOPA julkaisee vähintään kvartaaleittain fundamentaalispredit Valuutoittain, duraatioittain, luottoluokittain ja sijoitusluokittain Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 42

44 LTG-ratkaisut: 4. Jatkoaika kun SCR ei täyty Tavoite: jos yhtiö joutuu pulaan äkillisen markkinahäiriön johdosta, niin valvoja voi myöntää sille lisäaikaa SCR:n täyttämiseen Toteutus: kun EIOPA julistaa markkinoilla alkaneen häiriötilan, valvoja voi myöntää ongelmiin joutuneelle yhtiölle kk:n lisäksi enintään 7 vuoden lisäajan täyttää SCR EIOPA tekee julistuksen valvojan aloitteesta Valvoja voi pyytää EIOPAlta julistusta, jos merkittävä osa yhtiöitä tai merkittävä osa vakuutuslajia ei markkinoiden häiriötilasta johtuen pysty toteuttamaan toimenpiteitä, joilla SCR täyttyisi EIOPA voi tarvittaessa konsultoida asiasta ESRB:ta Häiriötilan loppumisesta EIOPA päättää yhdessä valvojan kanssa Markkinoiden häiriötila aiheutuu Ennakoimattomasta, äkillisestä ja jyrkästä pudotuksesta finanssimarkkinoilla Pysyvästä alhaisten korkojen ympäristöstä Merkittävästä katastrofitapahtumasta Yhtiön tulee toimittaa valvojalle edistymisraportin 3 kk välein Valvoja voi peruuttaa jatkoajan jos edistymistä ei tapahdu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 43

45 LTG-ratkaisut: 7. Riskienhallinta ja add-on Riskienhallinta Jos yhtiö käyttää MA:ta tai VA:ta, sillä tulee olla likviditeettisuunnitelma kassavirtojen ennustamista ja seurantaa varten Osana ALM:aa yhtiön on säännöllisesti arvioitava vastuuvelan ja omien varojen herkkyys Ekstrapoloinnin taustaoletuksille MA:n taustaoletuksille ml. fundamentaalispredi, mahdollisille sijoitusten pakkomyynneille, sijoitusten muutoksille sekä MA:n nollautumiselle VA:n taustaoletuksille ja mahdollisille sijoitusten pakkomyynneille sekä VA:n nollautumiselle Add-on Valvoja voi asettaa pääomavaatimuksen korotuksen, kun Yhtiö soveltaa MA:ta, VA:ta tai korkokäyrän tahi vastuuvelan siirtymäsääntöä ja yhtiön riskiprofiili poikkeaa merkittävästi näiden taustalla olevista oletuksista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 44

46 LTG-ratkaisut: 8. Julkaistavat tiedot Jos yhtiö käyttää MA:ta Kuvaus asiaankuuluvista vastuista ja sijoituksista MA:n nollaamisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Jos yhtiö käyttää VA:ta VA:n nollaamisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Jos yhtiö käyttää korkokäyrän siirtymäsäädöstä Tieto siirtymäsäädöksen käytöstä Siirtymäsäädöksestä luopumisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Jos yhtiö käyttää vastuuvelan siirtymäsäädöstä Tieto siirtymäsäädöksen käytöstä Siirtymäsäädöksestä luopumisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 45

47 Voimaantulo SII:ta aletaan soveltaa Valvoja voi antaa päätöksen hakemukseen alkaen koskien mm. Omia lisävaroja Omien varojen luokittelua Yhtiökohtaisia parametreja Sisäisiä malleja Erillisyhtiöitä (SPV) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 46

48 Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet Anne Hakkila, lakimies Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 47

49 Otos S II:sta lakina ja ohjeina Solvenssi II:lle luonnosteltu kattavampi ohjeistus, josta valittiin osa ohjeista VYL muutoksina on tulossa myös osa S II:n säännöksistä. Ohjeet ja lainmuutokset yksi kokonaisuus, vaikka otokset eivät aivan samat Mitä käytännössä tarkoittaa lakipykälien ja valmistautumiseen kannustavien ohjeiden kokonaisuus Välivaiheessa erilaisia ratkaisuja eri maissa Lainmuutokset samanarvoisia, kuin muukin laintasoinen sääntely EIOPAn ohjeet konkretisoivat lain säännöksiä 52 ohjetta, päärakenne: 2 järjestelmää: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 4 valvovaa toimintoa: Riskienhallintatoiminto, säännösten noudattamista valvova toiminto, sisäisen tarkastuksen toiminto ja aktuaaritoiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 48

50 Hallinto-, johto- tai valvontaelin Yhtiöoikeutta ei harmonisoida tai muuteta tässä yhteydessä Suomessa tarkoittaa yleensä hallitusta Hallitukselle lisää tehtäviä ja vastuuta Hallitustyöhön kohdistuu enemmän odotuksia Kuka on tosiasiallisesta toiminnasta vastaava henkilö? On oltava kaksi vastuuhenkilöä Merkittävissä päätöksissä tulee noudattaa neljän silmän periaatetta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 49

51 Sopivuus ja luotettavuus Periaatteet samat kuin nyt Arvioitavien henkilöiden joukko laajempi valvottavissa Uutta osaamista tarvitaan Välivaiheessa esim. riskiarvion haastamiseen S II ympäristössä esim. SCR:n oletusten ymmärtämiseen Ulkoistamalla ei voi kiertää vaatimuksia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 50

52 Riskienhallinta Toimintaperiaatteet tällä osa-alueella: Riskienhallinta Vakuutusten myöntäminen ja vastuuvelkaan merkitseminen Operatiivisen riskin hallinta Jälleenvakuuttaminen ja muut riskienvähentämistekniikat Varojen ja vastuiden hallinta Sijoitusriskin hallinta Likviditeettiriskin hallinta Ohjeissa tarkemmin kerrottu mitä ainakin/vähintäänkin on käsiteltävä toimintaperiaatteissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 51

53 Varovaisuusperiaate Ei voi toimia vain reittareiden/ulkopuolisten varassa Pääomalla ei voi korvata asianmukaista riskienhallintaa tai muuta hallintojärjestelmää Huomioon otettavia asioita, kun tehdään muita kuin rutiiniluontoisia sijoituksia Osaaminen Sijoituksen riskit ja vaikutus riskiprofiiliin Sijoituksen yhteensopivuus vakuutettuihin etuihin, yrityksen vastuurajoituksiin ja tehokkaaseen salkunhoitoon Ohjeistusta erikseen: Sijoitus- ja indeksisidonnaiset sopimukset Varat, joilla ei käydä kauppaa säännellyillä rahoitusmarkkinoilla Johdannaiset Arvopaperistetut tuotteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 52

54 Omat varat ja sisäinen valvonta Pääomahallinnasta toimintaperiaatteet Keskipitkän aikavälin pääomanhallintasuunnitelma Sisäistä valvontaa edistettävä varmistamalla, että jokainen tuntee tehtävänsä sisäisessä valvontajärjestelmässä Sisäisessä valvonnassa sellaiset seuranta- ja raportointimenettelyt, jotka antavat päätöksenteolle keskeiset tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 53

55 Sisäinen tarkastus Riippumattomuus ja puolueettomuus Voidaan ehdottaa tarkastuskohteita Ei saa vaikuttaa tarkastukseen tai sen tuloksiin Toimintaperiaatteet Tehtävät Suunnitelma, myös muita tarkastuksia on voitava tehdä Riskiperusteisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 54

56 Aktuaaritoiminto ja ulkoistaminen Aktuaaritoiminto Toiminnon tehtävät käytännössä muokkautuvat, kun Pilari 1 vaatimukset ovat selkiytyneet On annettava lausunto vakuutusten myöntämisperiaatteista ja jälleenvakuutusjärjestelyistä Vuosittainen raportointi hallitukselle Tehtävät -> Tulokset -> Puutteet -> Korjaussuositukset Ulkoistamisen toimintaperiaatteiden on katettava koko ulkoistamisprosessi Erityisiä vaatimuksia, jos ulkoistetaan keskeistä toimintoa tai kriittisiä ja/tai tärkeitä operatiivisia toimintoja tai toimintaa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 55

57 Palkitseminen ja vastuullinen vakuutusmatemaatikko Palkitseminen Liiketoiminta- ja riskienhallintastrategian mukaista, pitkä aikaväli Sopusoinnussa riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä Pyrittävä välttämään eturistiriitoja Onko palkitsemisessa samat periaatteet eri toimijoissa, kuten esim. pankeissa ja vakuutusyhtiöissä? Samat periaatteet ja tavoitteet sääntelyssä, mutta toteutus kuitenkin hieman erilainen ja eriaikainen Vastuullinen vakuutusmatemaatikkojärjestelmä kansallisesti mietittävä kokonaisuus Vaatimus uusien vaatimusten rinnalla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 56

58 Kysymyksiä (1/2) Milloin keskeisistä toiminnoista vastaavien luotettavuus- ja sopivuusselvitykset toimitetaan Fivaan? Välivaiheessa yhtiöt tekevät arvioinnit, mutta niitä ei tarvitse toimittaa Finanssivalvontaan Välivaiheeseen liittyen ei ole tulossa uusia lomakkeita sopivuus- ja luotettavuusarviointeihin liittyen Mikä on sopiva säännöllinen aikaväli luotettavuuden- ja sopivuuden arviointiin Arvioitavien henkilöiden on täytettävä vaatimukset koko ajan. Sopivaan arviointiaikaväliin voi vaikuttaa toiminnan laatu ja laajuus ja merkittävät muutokset siinä sekä arvioitavan elämässä tapahtuneet muutokset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 57

59 Kysymyksiä (2/2) Miten varmistutaan ulkoistetussa keskeisissä toiminnoissa niistä vastaavan luotettavuudesta ja sopivuudesta? Ulkoistamisella ei voi kiertää vaatimuksia. Vastuu on aina ulkoistavalla yhtiöllä Onko vuonna 2014 tulossa tarkempaa sääntelyä ulkoistamisesta? EIOPAn valmistelu keskittyy nyt pääsääntöisesti Solvenssi II -standardien ja ohjeiden valmisteluun Finanssivalvonnassa on määräys- ja ohjekokoelman kokonaisuudistus meneillään. Lausuntomenettely liittyy tähän sääntelyyn Kuka voi tehdä hallintojärjestelmän kokonaisarvion? Mitä tarkoittaa esimerkiksi yhtiön sisäinen tarkastus tai yhtiöstä riippumaton ulkopuolinen arvioija? Yleensä omaa työtään ei voi arvioida ja arvioijalla ei tulisi olla kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa arvioon Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 58

60 Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet Anne Hakkila, lakimies Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 59

61 Solvenssi II -ohjeesta muokattu Eri tausta kuin hallintojärjestelmäohjeessa Ei mahdollisesti tasoa 2 tästä osuudesta Muokkaus välivaiheeseen kuitenkin tarpeellinen esim. Pilari 1:n keskeneräisyyden vuoksi Yksi kokonaisuus VYL:n säännösten kanssa Mitä käytännössä tarkoittaa lakipykälien ja valmistautumiseen kannustavien ohjeiden kokonaisuus Suomessa päästään aikaisemmin tekemään riskiarvioita kokonaisuutena Suomessa ennakoiva valvonta, mutta yhtiöt voivat siirtyä käyttämään S II:ta. Välivaiheen harjoitteluluonteen mukaisesti tulisi valmistautua S II:n käyttöönottoon 25 ohjetta, päärakenne: Kokonaisuusvakavaraisuustarve Pääomavaatimusten jatkuva täyttäminen Riskiprofiilin poikkeaminen vakavaraisuuspääomavaatimusten laskennan taustalla olevista oletuksista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 60

62 Johtamisväline yritykselle Yrityksen prosessi, jotka räätälöity organisaatioon ja riskienhallintajärjestelmään Hallituksella keskeinen tehtävä aktiivisena osallistujana Ohjaa Kyseenalaistaa Asiakirjat Toimintaperiaatteet Asiakirjat jokaisesta arviosta Sisäinen raportti Raportti valvojalle Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 61

63 Arviot Kokonaisvakavaraisuustarpeesta määrällinen arvio ja kuvaus olennaisista riskeistä Kokonaisvakavaraisuustarvetta arvioitaessa käytetään stressitestejä ja/tai skenaarioanalyysejä Kokonaisvakavaraisuustarpeen arvion on oltava ennakoiva Pääomavaatimusten jatkuva täyttäminen Vastuuvelkavaatimusten jatkuva täyttäminen Poikkeaminen vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennan taustalla olevista oletuksista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 62

64 Yhteys johtamiseen ja päätöksentekoon Riskiarvion tulokset ja näkemykset otettava huomioon Pääomien hallinnassa Toiminnan suunnittelussa Tuotekehityksessä Arvio tehtävä vähintään vuosittain, ensimmäinen 2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 63

65 Suhteellisuus Onko jotakin uutta? Monessa maassa on jo muissa sääntelyissä mukana valvojan toimintaa ohjaavana periaatteena Uusi ulottuvuus valvottavalle? Edellyttää pohdintaa soveltuvuudesta Edellyttää perusteluja käytölle Ei voi olla täyttämättä vaatimuksia, mutta tapa jolla vaatimuksen täytetään voi olla erilainen Ei etukäteishyväksyntöjä vakiomalleille tehdä kevytriskiarviota Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 64

66 Ryhmittymiä koskevat ohjeet Katri Jokinen, lakimies Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 65

67 Vakuutusryhmät Vakuutusryhmiä koskevia EIOPAn välivaiheen ohjeita sovelletaan niihin olemassa oleviin vakuutusryhmittymiin, joista on tulossa myös Solvenssi II:n mukaisia vakuutusryhmiä Sovelletaan sellaiseen vakuutusyhtiöön tai vakuutusomistusyhteisöön, joka on vakuutusyhtiölain 26 luvun mukaisen vakuutusryhmittymän ylin emoyritys ei sovelleta mahdollisiin alaryhmittymiin Vastuussa oleva yritys = yritys, joka ryhmätasolla vastaa hallintoa koskevien vaatimusten täyttämisestä Vakuutusryhmiä koskevia ohjeita ei sovelleta, mikäli ylin emoyritys kuuluu rahoituspainotteiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään Raportoinnin kynnysarvoja ei sovelleta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 66

68 Uuden sääntelyn valvonta Seppo Juutilainen, toimistopäällikkö Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 67

69 VYL:n muutosten vaikutus valvontaan Uusia valvottavia elementtejä: Riski- ja vakavaraisuusarvio Hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet (luettelo laissa) Keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden määrittely ja heidän kelpoisuusvaatimustensa täyttämisen varmistaminen Tiukentuneita tai entistä korostetumpia vaatimuksia seuraavia luotettavan hallinnon osa-alueita arvioitaessa: Säännösten noudattamista valvova toiminto Sisäinen tarkastus Ulkoistaminen Palkitseminen Täsmällisemmin määriteltyjä käsitteitä esimerkiksi luotettavan hallinnon arviointien ja tarkastusten kriteereinä käytettäessä: Hallintojärjestelmä Riskienhallintajärjestelmä ja riskienhallintastrategia Riippumaton riskienhallintatoiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 68

70 Riski- ja vakavaraisuusarvion valvonta ja arviointi Yhtiöiden on toimitettava ensimmäiset arviot vuoden 2014 aikana Fiva tullee kysymään keväällä yhtiöiden suunnittelemia aikatauluja arvion tekemisestä ja raportin toimittamisesta Tarkentavat ja syventävät keskustelut Fivan ja valvottavan välillä raportin toimittamisen jälkeen lienevät usein tarpeen Fiva antaa raportista vapaamuotoisen palautteen Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet käsittelevät prosessia ja dokumentaatiota (osa II) sekä arvion suorittamisen erityispiirteitä (osa III). Ohjeiden noudattamisen valvonta tapahtunee pitkälti osana raportin arviointia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 69

71 Ohjeiden noudattamisen valvonta Ohjeet ovat osa SII:een liittyvää valmistelutyötä, mikä otetaan huomioon Fivan arvioissa ja valvontatoimenpiteissä Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet voivat toimia kriteereinä ainakin Luotettavan hallinnon Riskienhallinnan Sijoitustoiminnan Aktuaaritoiminnon järjestämisen tarkastuksissa ja arvioinneissa Ohjeita tulee tässä vaiheessa nimenomaan hyödyntää toimintaprosessien ja toimintojen kehittämisessä oikeaan suuntaan, Fivan havainnot ja arvioinnit tulee nähdä tämän kehittämistyön tukemisena Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 70

72 Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Reija Anttila, tilinpäätösasiantuntija Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 71

73 Tietojen toimittamista koskevat ohjeet yleistä Raportointi alkaa Raportoinnin sisältö (tietojen toimittamista koskevat ohjeet) Vuosiraportointi Raportointitaulukot Vakavaraisuuskertomus Kvartaaliraportointi (Q3) Raportointitaulukot Tietojen palautus Palautus 22/28 viikkoa tilikauden päättymisestä Palautus 8/14 viikko osavuosijakson päättymisestä Koskee kaikkia vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä Yksittäisinä yrityksinä Ryhmänä, mikäli ei osa rahoituspainotteista finanssikonglomeraattia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 72

74 Mikä muuttui konsultaatiossa Ohjeistusta lisätty ja täsmennetty 1) Suhteellisuus ja olennaisuus kvartaaliraportoinnissa: Tase, pois lukien vakuutustekninen vastuuvelka arvioinnit voivat perustua arvioihin ja arviointimenetelmiin laajemmassa mitassa kuin vuosittaiset arvioinnit. arvostamiseen liittyvät menettelyt on suunniteltava siten, että ne takaavat saatavien tietojen luotettavuuden ja tiedot täyttävät Solvenssi II:n vaatimukset Vakuutusteknisen vastuuvelan laskenta vuoden aikana voi perustua yksinkertaistettuihin menetelmiin riskimarginaalin ja parhaan estimaatin laskemiseksi 2) Vain yksi kvartaali raportoidaan ennen siirtymistä S II:een Q3/2015 3) Raportointiaikaa vuosiraportoinnin osalta pidennetty kahdella viikolla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 73

75 Raportointi yksittäiset yritykset (Y) ja ryhmät (R) - vuosittain NIMI Y R NIMI Y R Y R Perustiedot S Toimitettujen tietojen sisältö S Perustiedot (BI) Tase ja sijoitukset S Tase (BS-C1) S Varat ja velat valuutoittain (BS-C1D) S Luettelo sijoituksista (AS-D1) S Avoimet johdannaiss. (AS-D2O) Omat varat S Omat varat (OF-1Q) Vakavaraisuus X X S Standardikaava ja osittaiset sisäinen malli (SCR B2A) S Osittainen s.malli (SCR-B2B) S Kokonainen s.malli (SCR-B2C) X X S Vahinkovakuutukseen liittyvä katastrofiriski (SCR-B3F) X X S Markkinariski (SCR B3A) X X S ja S28.02 Vähimmäis-pääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X X S Vastapuoliriski (SCR B3B) X X Vastuuvelka X S Henkivakuutusriski (SCR B3C) X X S Henkivakuutuksen vakuutustekninen vastuuv. (TP-F1) X X S Sairasvakuutusriski (SCR-B3D) X X S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuv.(tp-e1) X X S Vahinkovakuutusriski (SCR- B3E) X X S Operatiivinen riski (SCR-B3G) X X Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 74 X X X X X X X X

76 Raportointi yksittäiset yritykset ja ryhmät Q3/2015 NIMI Yksittäinen yritys S Toimitettujen tietojen sisältö X X S Perustiedot (BI) X X S Tase (BS-C1) X X S Luettelo sijoituksista (AS-D1) X X S Avoimet johdannaissopimukset (AS-D2O) X X S Omat varat (OF-B1Q) X X Ryhmä S Henkivakuutusten ja sairausvakuutuksen, joiden liiketoiminta perustuu henkivakuutukselle ominaisiin teknisiin perusteisiin vakuutustekninen vastuuvelka (TP-F1Q) S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka (TP-E1) S ja S28.02 Vähimmäispääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X X X Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 75

77 Raportointi yksittäiset yritykset ja ryhmät NIMI Vain ryhmiä koskevat taulukot S Ryhmään kuuluvat yritykset (G01) S Yksittäistä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritystä koskevat vaatimukset (G03) S Muut säännellyt ja säätelemättömät yritykset ml. Vakuutusomistusyhtiötä koskevat yrityskohtaiset vaatimukset (G04) S Osuus ryhmän vakuutusteknisestä vastuuvelasta (G14) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 76

78 Vakavaraisuuskertomuksen tiedot Hallintojärjestelmää koskevat tiedot Ohje 21 Yleisiä hallintovaatimuksia koskevat tiedot Ohje 22 Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia koskevat tiedot Ohje 23 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 24 Sisäistä valvontajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 25 Lisätiedot Ohje 26 Hallintojärjestelmää koskevat tiedot ryhmät Ohje 27 Hallintorakennetta koskevat tiedot Pääoman hallintaa koskevat tiedot Ohje 28 Omia varoja koskevat tiedot Arvostamista koskevat tiedot Ohje 29 Sijoitusten arvostamista koskevat tiedot Ohje 30 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot Ohje 31 Muiden velkojen arvostamista koskevat tiedot Ohje 32 Mahdolliset muut olennaiset tiedot Ohje 33 Vakavaraisuuden arvostamista koskevat tiedot ryhmät Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 77

79 Yleisiä hallintovaatimuksia koskevat tiedot (ohje 21) Tiedot, joiden avulla saadaan hyvä käsitys yrityksen hallintojärjestelmästä ja voidaan arvioida sen asianmukaisuutta yrityksen liiketoimintastrategian ja toiminnan kannalta Vastuunjakoa, raportointirakenteita ja toimintojen jakamista koskevat tiedot Hallinto-, johto- tai valvontaelimen rakenne sekä pääroolien ja -vastuiden kuvaus ja lyhyt kuvaus näiden elinten vastuiden erottamisesta toisistaan erityisesti näiden elinten sisällä olevista toimikunnista, sekä kuvaus tällaisten elinten keskeisten toimintojen päärooleista ja -vastuista. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 78

80 Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia koskevat tiedot (ohje 22) Luettelo keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä tai tällaisista yrityksen ulkopuolisista henkilöistä, mikäli yritys on ulkoistanut keskeisiä toimintojaan Tiedot yrityksen muodostamista toimintaperiaatteista ja prosesseista, joilla varmistetaan näiden henkilöiden sopivuus ja luotettavuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 79

81 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot (ohje 23) Kuvaus Yrityksen riskienhallintajärjestelmästä ja siihen kuuluvista strategioista, prosesseista ja raportointimenettelyistä ja Miten yritys pystyy tehokkaasti ja jatkuvasti tunnistamaan, mittaamaan, seuraamaan, hallitsemaan ja raportoimaan sellaisia yksittäisiä tai yhdistettyjä riskejä, joille kyseinen yritys altistuu tai voi altistua Riskienhallintajärjestelmä ja siihen sisältyvä riskienhallintatoiminto on toteutettu ja integroitu yrityksen organisaatiorakenteeseen ja päätöksentekoprosesseihin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 80

82 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot (ohje 23) jatkuu Tiedot Yrityksen riskienhallinnan strategioista, tavoitteista, prosesseita ja raportointimenettelyistä kunkin riskiluokan osalta sekä selvitys näiden dokumentoinnista, seurannasta ja täytäntöönpanosta Kuinka yritys täyttää velvollisuutensa sijoittaa kaikki varansa varovaisuusperiaatteen mukaisesti Kuinka yritys varmistaa ulkopuolisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten asianmukaisuuden ja kuinka ja missä laajuudessa ulkopuolisten luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia käytetään Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 81

83 Sisäistä valvontaa ja omia varoja koskevat tiedot Sisäistä valvontaa koskevat tiedot (ohje 24) Kuvaus yrityksen sisäisestä valvonnasta Tiedot sisäiseen valvontaan sisältyvistä keskeisistä menettelyistä; sekä kuvaus siitä, kuinka säännösten noudattamista valvova toiminto on toteutettu Omia varoja koskevat tiedot (ohje 28) Määrällinen ja laadullinen selvitys olennaisista eroista yrityksen tilinpäätöksessä esitetyn oman pääoman ja vakavaraisuustarkoitusta varten laskettujen nettovarojen (varat velat) välillä; sekä Omien perusvarojen ja lisävarojen rakennetta, määrää ja laatua koskevat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 82

84 Sijoitusten arvostamista koskevat tiedot (ohje 29) Erikseen kunkin olennaisen sijoitusluokan osalta varojen arvo sekä kuvaus vakavaraisuutta varten arvostamisessa käytetyistä perusteista, menetelmistä ja keskeisistä oletuksista Erikseen kunkin olennaisen sijoitusluokan osalta määrällinen ja laadullinen selvitys yrityksen vakavaraisuutta varten arvostamisen yhteydessä käyttämien ja tilinpäätöksen yhteydessä käytettyjen perusteiden, menetelmien ja keskeisten oletusten välisistä mahdollisista olennaisista eroista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 83

85 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot (ohje 30) Erikseen kunkin olennaisen vakuutuslajin osalta vakuutusteknisen vastuuvelan arvo, mukaan lukien parhaan estimaatin ja riskimarginaalin määrä, sekä kuvaus arvostamisessa käytetyistä perusteista, menetelmistä ja keskeisistä oletuksista Kuvaus vakuutusteknisen vastuuvelan määrään liittyvästä epävarmuudesta Erikseen kunkin olennaisen vakuutuslajin osalta määrällinen ja laadullinen selvitys vakavaraisuustarkoitusta varten lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan ja tilinpäätöksessä esitetyn vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamisen yhteydessä käytettyjen perusteiden, menetelmien ja keskeisten oletusten välisistä mahdollisista olennaisista eroista, sekä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 84

86 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot (ohje 30) jatkuu Kuvaus saamisista jälleenvakuutussopimuksista ja erityistä tarkoitusta varten perustetuilta yhtiöiltä (SPV). Lisäksi: Yksityiskohtaiset tiedot vakuutusteknisen vastuuvelan laskemisessa käytetyistä asianmukaisista vakuutusmatemaattisista metodologioista ja oletuksista, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä yksinkertaistuksista Tietoihin tulisi sisältyä riskimarginaalin johtaminen ja sen kohdentaminen yksittäisiin vakuutuslajeihin sekä perustelut sille, että valittu menetelmä on oikeassa suhteessa riskien luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 85

87 Mahdolliset muut olennaiset tiedot (ohje 32) Varojen ja velkojen arvostamista koskevien tietojen tulisi sisältää kuvaus: merkityksellisistä johdon tulevia toimenpiteitä koskevista oletuksista; ja merkityksellisistä vakuutuksenottajien käyttäytymistä koskevista oletuksista Arvostustekniikan pohjautuessa malliin (mark to model) vakavaraisuuskertomus sisältää seuraavat tiedot: selvitys sijoituksista ja veloista, joita kyseinen arvostamismenetelmä koskee perusteet kyseisen arvostamismenetelmän käytölle dokumentaatio kyseisen arvostamismenetelmän taustaoletuksista, sekä arvio sijoitusten ja velkojen arvostamiseen liittyvästä epävarmuudesta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 86

88 Raportoinnin tekniikka Mikko Koutaniemi, pääsuunnittelija Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 87

89 Tiedonkeruun tekninen toteutus Raportoija voi tuottaa vaaditun konekielisen xbrl-raportin julkaistavan Solvenssi II xbrl-taksonomian (eräänlainen xml-skeema) perusteella tai Fivan tuottaman tiedonkeruusovelluksen avulla XBRL = extensible Business Raporting Language, raportointikielen määrityksestä vastaa Tiedonkeruusovellus on ladattavissa Fivan Jakelu-palvelusta raportoijakohtaisilla tunnuksilla Optio; mahdollinen siirto web-palveluksi Tiedonkeruusovellus on Excelillä toteutettu elektroninen lomakkeisto, johon sisältö saadaan 1. Tietojen manuaalisella syötöllä 2. XBRL-raportin lataamisella ulkoisesta lähteestä Optio; XBRL-raporttia vastaavan csv-tiedoston lataamisella ulkoisesta lähteestä. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 88

90 Tiedonkeruusovellus Sovellus tarkistaa syötetyt tiedot, antaa mahdolliset virheilmoitukset ja tuottaa vaaditun XBRL-raportin sekä selväkielisenä että salattuna Salattu xbrl-raportti lähetetään sovittuun sähköpostiosoitteeseen Fivaan Optio; mahdollinen siirto web-palveluksi Tiedonkeruusovelluksen kieliversiot ovat suomi ja ruotsi, todennäköisesti myös englanti Valmiin xbrl-raportin tai voi tarkistaa ja salata sovelluksen avulla Tiedonkeruusovelluksen käyttäjän ei tarvitse periaatteessa tietää XBRL:stä mitään Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 89

EIOPACP 13/09 FI. Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet (ORSAperiaatteisiin perustuva)

EIOPACP 13/09 FI. Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet (ORSAperiaatteisiin perustuva) EIOPACP 13/09 FI Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet (ORSAperiaatteisiin perustuva) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site:

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 304/2015 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Solvenssi II Pilari 1- QIS 2. Aktuaariyhdistys Pasi Laaksonen

Solvenssi II Pilari 1- QIS 2. Aktuaariyhdistys Pasi Laaksonen Solvenssi II Pilari 1- QIS 2 Aktuaariyhdistys 12.12.2006 Pasi Laaksonen Sisällys Solvenssi II Yleistä - pilarit Vastuuvelka Best Estimate - Risk margin Vakavaraisuus Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuusvaatimus

Lisätiedot

Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet

Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet EIOPA-BoS-14/259 FI Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Valvottavatapaaminen

Valvottavatapaaminen Valvottavatapaaminen 3.6.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 3.6.2013 Päivän agenda 1. Tilaisuuden avaus 2. Eteneminen kohti Solvenssi II -sääntelyä; sääntelykehikosta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Verkkoartikkeli 1 (5) Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Kirjoittajat: Heli Birling, matemaatikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Henkivakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet 19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04 Ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista suosituksen EJRK/2012/02 suosituksen A kohdan 4 mukaisesti 1

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

EIOPACP 13/08 FI. Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet

EIOPACP 13/08 FI. Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet EIOPACP 13/08 FI Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Hallintojärjestelmää

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Matti Koivu, 30.1.2013 30.1.2013 Matti Koivu Agenda Pankki- ja vakuutusliiketoiminta keskeiset

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet JC/GL/2014/01 22. joulukuuta 2014 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 1 Sisältö Yhteiset

Lisätiedot

Vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna

Vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna Verkkoartikkeli 1 (7) Vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna Kirjoittajat: Kirsti Svinhufvud, analyytikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Korkotason lasku pienensi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne.

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Hyvät juhlavieraat Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Pidän tätä osoituksena siitä hyvästä keskusteluyhteydestä, joka Suomessa vallitsee valvottavien ja valvojan

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Ohjeet yrityskohtaisista parametreista

Ohjeet yrityskohtaisista parametreista EIOPA-BoS-14/178 FI Ohjeet yrityskohtaisista parametreista EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Laki biopolttoaineista ja bionesteistä Lain täytäntöönpano Energiamarkkinavirastossa Nora Kankaanrinta Kestävyyskriteerit-hankevastaava Energiamarkkinavirasto 16.5.2013 OHJELMA Tilaisuuden avaus Ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Solvenssi II ja tilintarkastus. Teija Sonni-Kautto Aktuaariyhdistys

Solvenssi II ja tilintarkastus. Teija Sonni-Kautto Aktuaariyhdistys Solvenssi II ja tilintarkastus Teija Sonni-Kautto Aktuaariyhdistys 19.5.2016 AGENDA Johdanto (Tilin)tarkastus Ongelmia FAS-tilinpäätöksessä? Mihin ollaan menossa? 2 Solvenssi II -direktiivi Solvenssi II

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Muistio 1 (5) Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen FK pitää yhdenmukaisen ja läpinäkyvyyden kannalta kannatettavana,

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot