SII:n valvottavatapaaminen ja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SII:n valvottavatapaaminen 27.11.2013 ja 28.11.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.11.2013 Finanssivalvonta"

Transkriptio

1 SII:n valvottavatapaaminen ja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

2 Agenda Tilaisuuden avaus Solvenssi II:n sääntelyrakenne Ajankohtaista eli Omn 2 -ratkaisu Kahvitauko Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet Välivaiheen ohjeet & ryhmittymät Uuden sääntelyn valvonta Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Raportoinnin tekniikka Marja Nykänen Teija Korpiaho Pirkko Welin-Siikaluoma Anne Hakkila Anne Hakkila Katri Jokinen Seppo Juutilainen Reija Anttila Mikko Koutaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 1

3 Tilaisuuden avaus Marja Nykänen, osastopäällikkö Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 2

4 Solvenssi II -sääntely etenee vihdoinkin! Solvenssi II -direktiiviä muuttavasta Omnibus 2 -direktiivistä päästiin viimein sopimukseen SII-sääntelyn soveltaminen alkaa Implementoitava kansalliseen lainsäädäntöön mennessä Ensivuoden aikana viimeistellään tason 2 sääntely (delegoidut säädökset ja sitovat standardit) EIOPA vahvistanee standardien ja ohjeiden valmistelun tarkemman työsuunnitelman tammikuussa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 3

5 Omnibus 2 mistä sovittiin? Pikadirektiivistä numero 2, eli Solvenssi II -sääntelyn soveltamisen aloittamisesta vuoden 2016 alusta LTG-paketista Mukautuksista pitkäaikaisten vakuutussopimusten, lähinnä henkivakuutusten, ja niitä vastaavien varojen käsittelyyn vastuuvelan ja vakavaraisuuden laskennassa Siirtymäajoista, jopa 16 vuotta Kolmansien maiden valvonnan vastaavuuden arvioinnista Eräistä muista muutoksista Eurooppalaisen Finanssivalvontajärjestelmän perustaminen Lissabonin sopimuksen toimivaltasäännökset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 4

6 Välivaihe edeltää Solvenssi II -sääntelyä Solvenssi II Solvenssi II ml. Omnibus 2 soveltaminen alkaa Vakuutusyhtiölaki VYL 1,5 Hallintojärjestelmää ja mm. riskienhallintaa koskevat direktiivin artiklat tuodaan vakuutusyhtiölakiin Voimaan alkaen Vakuutusyhtiölakiin loput SII osat EIOPAn välivaiheen ohjeet Voimaan Annetaan Fivan ohjeina Voimassa kunnes koko Solvenssi II tulee voimaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

7 Vakuutusyhtiölakiin uudet hallintojärjestelmää koskevat säännökset alkaen Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden alusta Sisältää Solvenssi II -direktiivin artiklojen implementoinnin Lisäksi palkitsemista koskeva pykälä ORSA-artikla hieman muutettuna koska vakavaraisuusvaatimuksia ei vielä sovelleta Finanssikonglomeraattidirektiivin muutosten implementointi Luo vahvan lainsäädännöllisen pohjan EIOPAn välivaiheen hallintojärjestelmää ja ennakoivaa riskiarviota koskevan ohjeistuksen käyttöönotolle ja edistää SII sääntelyyn valmistautumista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 6

8 Finanssivalvonnan lähtökohtana on, että kaikki EIOPAn välivaiheen ohjeet otetaan käyttöön Johtokunta käsittelee asiaa vielä joulukuun kokouksessaan Kaikki neljä ohjepakettia otetaan Suomessa käyttöön kokonaisuudessaan Hallintojärjestelmä Ennakoiva riskiarvio Raportointi Sisäisten mallien ennakkoarviointi Kynnysarvoja ei sovelleta, eli kaikki yhtiöt Toimittavat välivaiheen raportit Fivaan 2015 alkaen Tekevät Ennakoivan riskiarvion kokonaisuudessaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 7

9 SII yksi ensi vuoden valvonnan teemoja Finanssivalvonnan ensi vuoden teemoissa ovat mukana Uudet vakuutusyhtiölain vaatimukset Välivaiheen ohjeet SII valmistautuminen yleensä Dialogi ja molemminpuolinen oppiminen Aktiivista otetta Pyrkimystä kohti SII soveltamista Välivaiheen ohjeiden noudattaminen Fiva raportoi raportoidaan EIOPAlle vuosittain Ensimmäinen raportti keväällä 2015 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 8

10 Solvenssi II -sääntelyrakenne Teija Korpiaho, johtava riskiasiantuntija Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 9

11 SII-sääntelykehikko on moniportainen ja toimijoita useita EU parlamentti ja Neuvosto Direktiivit Solvenssi II (annettu 2009) Omnibus 2 (neuvotteluissa) Eduskunta Komissio Vakuutusyhtiölaki (HE valmistelussa) Hallintoartikloiden implementointi Koko direktiivin implementointi Asetus (valmistelussa) Suoraan sovellettava Edellyttää valtuutusta direktiivissä Käännetään EU-kielille EIOPA/Komissio Finanssivalvonta Toimeenpano noudata tai selitä periaatteella Sitovat standardit (valmistelussa) Suoraan sovellettava Edellyttää valtuutusta direktiivissä Käännetään EU-kielille EIOPAn välivaiheen ohjeet EIOPAn SII ohjeet Käännetään EU-kielille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 10

12 Solvenssi II:n eteneminen Omnibus 2 -direktiivi Viimeistely käynnissä EU:ssa, voimaantulo Quick fix II -direktiiviehdotus Komissio antanut Muuttaa SII-direktiivin soveltamisen aloitusajankohdan vuoden 2016 alkuun Komission asetus ja päätös Tarkempaa sääntelyä, voimaan Vakuutusyhtiölaki (VYL 1,5) Mm. hallintojärjestelmää, sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat SII-direktiivin artiklat tuodaan VYL:iin Voimaan EIOPAn välivaiheen ohjeet EIOPA julkaissut , voimaan Annetaan Finanssivalvonnan ohjeina Voimassa SII:n voimaantuloon saakka Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11

13 Fivan verkkopalvelu kokoaa sääntelyn yhteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12

14 Fivan verkkopalvelu kokoaa sääntelyn yhteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13

15 Fivan välivaihetta koskevat määräykset ja ohjeet EIOPAn välivaihetta koskevat ohjeet implementoidaan neljänä erillisenä ns. kuori-mok:na Fivan määräys- ja ohjekokoelmaan: Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet Sisäisten mallien ennakkoarviointia koskevat ohjeet Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Kuori-MOK sisältää soveltamisalan ja ohjeen, jonka mukaan Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitetun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ohjeen ohjeita 1-X. EIOPA:n ohjeet on saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi. Ohjeiden käännökset suomeksi on tarkastettu Fivassa ja ruotsinkielisen version on tarkastanut Finansinspektionen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14

16 Mikä on komposiittiyhtiö? Finanssivalvonta on keskusteltuaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa komposiittiyhtiötulkinnasta päättänyt tässä vaiheessa tulkita, että komposiittiyhtiöitä eivät ole sellaiset vakuutusyhtiöt, jotka myöntävät vain lisävakuutustyyppisiä vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 mukaisia vakuutuksia Jos vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 mukaisia vakuutuksia myönnetään itsenäisinä, yhtiö tulkitaan komposiittiyhtiöksi Vakuutusten myöntämistä puolestaan tulkitaan siten, että tosiasiallinen harjoittaminen on ratkaisevaa eikä se, olisiko vakuutusyhtiöllä toimilupansa puitteissa oikeus harjoittaa yleisesti vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 mukaista toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriö tarkentaa Solvenssi II -lakipaketin tulkintaa komposiittiyhtiöistä jatkettaessa lakipaketin valmistelua Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 15

17 VYL 1,5 VS. EIOPAN OHJEET VYL 6 luku Hallintojärjestelmä (8 ) Ohjeet 3 10 Luotettavuus ja sopivuus (9 ) Ohjeet Riskienhallinta (11 ) Ohjeet Ei VYLissä - katemääräykset voimassa EIOPAn hallintojärjestelmää koskevat ohjeet (Prudent Person Principle) Ohjeet Ei VYLissä- Omien varojen hallinta Ohjeet Sisäinen valvonta (14 ) Ohjeet Sisäinen tarkastus (15 ) Ohjeet Aktuaaritoiminto (18 ja 19 ) Ohjeet Ulkoistaminen (16 ) Ohjeet Ei VYLissä Ryhmän hallinto Ohjeet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16

18 VYL 1,5 VS. EIOPAN OHJEET VYL 6 luku Palkitsemisjärjestelmät (17 ) ---- Riski- ja vakavaraisuusarvio, (12 ) EIOPAn välivaiheen ohjeet Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet (ORSA-periaatteisiin perustuen) Sis. mallien ennakkoarviointia koskevat ohjeet Tietojen toimittamista koskevat ohjeet 3 38 Raportointitaulukot ja liitteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 17

19 EIOPAn kysymyksiä & vastauksia -palvelu https://eiopa.europa.eu Valvottavat ja valvojat voivat esittää EIOPAlle kysymyksiä Suomeksi, ruotsiksi, englanniksi Vastaukset eivät sitovia Kysymyksiä varten oma lomake Kysymykset ja vastaukset julkaistaan EIOPAn nettisivuilla Vastausten ajantasaisuutta seurataan puolivuosittain Edistää yhdenmukaista soveltamista ja yhtenäisen valvontakulttuurin syntymistä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 18

20 Ajankohtaista eli Omnibus 2 -ratkaisu Pirkko Welin-Siikaluoma, johtava matemaatikko Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 19

21 Mikä Omnibus 2? Solvenssi II -direktiivi annettiin 2009 Omnibus 2 -direktiivillä muutetaan Solvenssi II -direktiiviä (mm.) Quick Fix 2 -direktiivillä muutetaan Solvenssi II -direktiivin soveltamisen aloituspäivää Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20

22 Miksi Omnibus 2? 2007/2008 finanssikriisi osoitti puutteita finanssivalvonnan toimivuudessa Esimerkiksi valvojien yhteistyössä, toimien koordinoinnissa, EU-lakien soveltamisessa, keskinäisessä luottamuksessa 2009 Larosiéren raportti Tavoitteena eurooppalaisen valvonnan vahvistaminen Ehdotus eurooppalaisen valvojan perustamisesta pankeille, arvopapereille ja vakuutukselle 2010 päätettiin perustaa 3 ESAa: EBA, ESMA ja EIOPA Valvonnan laadun parantaminen Rajat ylittävien ryhmien valvonnan vahvistaminen Yhtenäiset eurooppalaiset säännöt kaikille finanssilaitoksille Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 21

23 Mitä Omnibus 2 (mm.)? (perustuu versioon ) Päivityksiä, esim. CEIOPS korvattu EIOPAlla Inflaatiokorotus MCR-euromääriin (vahinko 2,5 / henki + vastuu 3,7) Valtuutuksia, esim. Komissio: delegoituja säädöksiä (delegated acts), täytäntöönpanosäädöksiä (implementing acts) EIOPA: teknisten standardien luonnoksia, ohjeita Tehtäviä EIOPAlle, esim. Raportoida parlamentille, neuvostolle ja komissiolle Julkaista tietoja (esim. korkokäyrät, tilastotietoa) Rajat ylittävissä ryhmissä valvojana, tukena, sovittelijana, ratkaisijana Siirtymäsäännöksiä LTG (Long Term Guarantee) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 22

24 Siirtymäsäädökset Siirtymäsäädösten tarkoituksena on Vähentää markkinahäiriöitä Välttää sijoitusten pakkomyynnit Varmistaa vakuutustuotteiden saatavuus Rohkaista yhtiöitä täyttämään SII-vaatimukset mahdollisimman pian Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 23

25 Siirtymäsäännöksiä (Art. 308) 1. Toimintansa lopettavat yritykset (3-5 vuotta) 2. Tietojen toimittaminen (4 vuotta) 3. Omien varojen luokittelu (10 vuotta) 4. Keskittymäriski ja sprediriski (4 vuotta) 5. Osakeriski (7 vuotta) 6. SCR:n täyttäminen (2 vuotta) 7. Henkivakuutuksen korkokäyrä (16 vuotta) 8. Vastuuvelka (16 vuotta) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 24

26 Siirtymäsäädöksiä: 1. Toimintansa lopettavat yhtiöt Jos yhtiö run-offissa ja toiminta loppuu ennen , niin SII-vaatimuksia ei tarvitse täyttää (tai uudelleenjärjestelytoimenpiteet valmistuvat mennessä) Vuosittain edistymisraportti valvojalle Jos valvoja ei tyytyväinen edistymiseen, niin yhtiö tulee SII:n piiriin Ei koske toimintaansa jatkavaan ryhmään kuuluvia yhtiöitä Yhtiö voi kuitenkin vapaaehtoisesti noudattaa SII:ta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 25

27 Siirtymäsäädöksiä: 2. Tietojen toimittaminen Vuositason raportit valvojalle ja julkaistavat tiedot raportointi/julkaisu 20 viikossa raportointi/julkaisu 18 viikossa raportointi/julkaisu 16 viikossa raportointi/julkaisu 14 viikossa Kvartaaliraportit valvojalle Vuonna 2016 raportit valvojalle 8 viikossa Vuonna 2017 raportit valvojalle 7 viikossa Vuonna 2018 raportit valvojalle 6 viikossa Vuonna 2019 raportit valvojalle 5 viikossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 26

28 Siirtymäsäädöksiä: 3. Omien varojen luokittelu Luokkaan 1 (Tier 1) hyväksytään omat perusvarat, Jotka on laskettu liikkeeseen ennen ja ennen omien varojen luokitusta koskevan delegoidun säädöksen voimaantulopäivää Jotka voisivat muodostaa enintään 50 % SI:n mukaisesta toimintapääomasta Joita ei muuten luokiteltaisi luokkiin 1 tai 2 Luokkaan 2 (Tier 2) hyväksytään omat perusvarat, Jotka on laskettu liikkeeseen ennen ja ennen omien varojen luokitusta koskevan delegoidun säädöksen voimaantulopäivää Jotka voisivat muodostaa enintään 25 % SI:n mukaisesta toimintapääomasta Luokitus on voimassa enintään 10 vuotta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27

29 Siirtymäsäädöksiä: 4. Keskittymäriski ja sprediriski Lopullinen säädös: standardikaavan pääomavaatimusta laskettaessa ETA-valtioiden tai niiden keskuspankkien valtion omassa valuutassa liikkeelle laskemien sijoitusinstrumentteihin liittyvä keskittymä- ja sprediriskin pääomavaatimus on nolla Siirtymäsäädös: muussa ETA-valuutassa kuin omassa valuutassa liikkeelle laskettujen instrumenttien pääomavaatimus on 2016 nolla 2017 nolla 2018 standardikaavan mukainen pääomavaatimus alennettuna 80 %:lla 2019 standardikaavan mukainen pääomavaatimus alennettuna 50 %:lla 2020 standardikaavan mukainen pääomavaatimus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 28

30 Siirtymäsäädöksiä: 5. Osakeriski Lopullinen säädös: standardikaavan pääomavaatimusta laskettaessa osakeriskin stressi on 22 % / 39 % / 49 % + symmetrinen mukautus sijoituksen tyypistä riippuen Siirtymäsäädös: osakeriskin pääomavaatimus on 22 %:n ja standardikaavan mukaisen stressin painotettu keskiarvo, siten että 2016 standardikaavan mukaisen stressin paino on 0 % 2022 standardikaavan mukaisen stressin paino on 100 % Välillä standardikaavan paino kasvaa vuosittain vähintään lineaarisesti Koskee vain osakkeita jotka on hankittu viimeistään Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 29

31 Siirtymäsäädöksiä: 6. SCR:n täyttäminen Jos Yhtiö ei täytä SCR:aa vuonna 2016 Mutta täyttää SI-vaatimukset siten kuin ne on implementoitu Niin Valvoja vaatii yhtiötä ryhtymään toimenpiteisiin, jotka varmistavat, että SCR täyttyy Yhtiö toimittaa edistymisraportin valvojalle 3 kk:n välein Jos edistymistä ei tapahdu, niin siirtymäsäädöstä ei enää sovelleta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 30

32 Siirtymäsäädöksiä: 7. Henkivakuutuksen korkokäyrä Korkokäyrän mukautuserä, joka lisätään asianmukaiseen riskittömään korkokäyrään Valuuttakohtainen Sama kaikille maturiteeteille Mukautukseen tarvitaan valvojan suostumus Voidaan soveltaa henkivakuutussopimuksiin, Jotka tehty ennen (ei koske uusimisia) Joihin sovellettu henkidirektiivin artiklaa 20 Joihin ei sovelleta matching adjustmentia (MA) Mukautuserä perustuu erotukseen + Henkidirektiivin mukainen yhtiön käyttämä korko Efektiivinen vuosikorko, jonka avulla laskettuna sopimuksille saadaan sama paras estimaatti kuin käyttäen asianmukaista riskitöntä korkokäyrää (sis. VA) Mukautus on 2016: erotuksesta 100 % 2031: erotuksesta 0 % Välillä prosenttiosuus pienenee vuosittain lineaarisesti Ei voi käyttää yhtä aikaa vastuuvelan siirtymäsäädöksen kanssa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 31

33 Siirtymäsäädöksiä: 8. Vastuuvelka Vastuuvelan väliaikainen pienennyserä henki- ja vahinkovakuutuksessa Erän käyttöön tarvitaan valvojan suostumus Voidaan soveltaa homogeenisten riskiryhmien tasolla Pienennyserä perustuu erotukseen laskettu SII-nettovastuuvelka (sisältäen VA:n) laskettu SI-nettovastuuvelka Pienennyserä on 2016: erotuksesta 100 % 2031: erotuksesta 0 % Välillä prosenttiosuus pienenee vuosittain lineaarisesti Valvojan suostumuksella tai vaatimuksesta pienennyserä voidaan laskea uudelleen 2 vuoden välein (tai useammin jos riskiprofiili on muuttunut) Valvoja voi myös rajoittaa pienennyserän käyttöä Ei yhtä aikaa henkivakuutuksen korkosiirtymäsäädöksen kanssa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 32

34 Long Term Guarantee (LTG) SII:n markkinaehtoinen arvostaminen ja yhden vuoden tarkastelujänne aiheuttavat pitkiä vastuita omaaville yhtiöille keinotekoista volatiliteettia Matala korkotaso on entisestään lisännyt tällaisten yhtiöiden ahdinkoa LTG-säädöksillä pyritään hillitsemään taseen vaihtelua LTG-säädökset on tarkoitettu tuomaan läpinäkyvyyttä ja yhteisiä pelisääntöjä SII-sääntelyyn Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 33

35 LTG-ratkaisut 1. Ekstrapolointi 2. Volatility adjustment 3. Matching adjustment 4. Jatkoaika kun SCR ei täyty 5. (Siirtymäsäädös: Henkivakuutuksen korkokäyrä) 6. (Siirtymäsäädös: Vastuuvelka) 7. Riskienhallinta ja add-on 8. Julkaistavat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 34

36 LTG-ratkaisut: 1. Ekstrapolointi Tavoite: johdonmukainen menettely yli ajan ja turhan volan välttäminen Asianmukainen riskitön korkokäyrä perustuu asianmukaisista finanssiinstrumenteista johdettuun tietoon Otetaan huomioon ne maturiteetit, joissa markkinat ovat syvät, likvidit ja läpinäkyvät Muilta osin käytetään ekstrapolointia Ekstrapolointi tehdään käyttäen ns. ultimate forward rate -tekniikkaa Ekstrapoloitu osa perustuu termiinikorkoihin, jotka konvergoivat tasaisesti pisimmistä havaituista maturiteeteista kohti päätekorkoa (UFR) Resitaali: nykyisenlaisissa olosuhteissa ekstrapoloinnin tulisi alkaa eurolla 20 vuoden kohdalla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 35

37 Esimerkkejä korkokäyrän määräämisestä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lähde: EIOPA 36

38 LTG-ratkaisut: 2. Volatility adjustment (1/3) Tavoite: lyhyen aikavälin volatiliteetin vaikutusten vaimentaminen Korjataan markkinoiden ylilyönnit Vastine counter-cyclical premiumille Toteutus: Lisätään riskittömän korkokäyrän ekstrapoloimattomaan osaan ns. volatiliteettikorjaus (VA) Ekstrapolointi perustuu korkoihin joihin on lisätty VA Ei voi käyttää yhdessä MA:n kanssa VA:n muutosriskiä ei oteta huomioon SCR:ssa Korjaus perustuu joko valuuttakohtaiseen tai maakohtaiseen VA:han EIOPA laskee ja julkaisee valuutta- ja maakohtaiset VA:t vähintään kvartaaleittain Jäsenvaltio voi päättää, että VA:n käyttö vaatii valvojan suostumuksen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 37

39 LTG-ratkaisut: 2. Valuuttakohtaisen VA:n laskenta (2/3) Korjaus lasketaan erotuksesta Markkinatuotto Riskitön tuotto Riski (= riskikorjattu spredi) Markkinatuotto = tuotto joka olisi voitu saada referenssiportfolion varoille Riskitön tuotto = saadaan riskittömästä korkokäyrästä (ilman lisukkeita) Riski = se osa referenssiportfolion tuotosta, joka vastaa realistista arviota odotettavissa olevista tappioista, odottamattomasta luottoriskistä tai muusta riskistä Referenssiportfolio = valuuttakohtainen referenssiportfolio edustaa kyseisen valuutan arvoisia varoja, joilla vakuutusyhtiöt kattavat kyseisen valuutan mukaista vastuuvelkaa VA on 65 % riskikorjatusta spredistä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 38

40 LTG-ratkaisut: 2. Maakohtaisen VA:n laskenta (3/3) Jos VA maakohtaisesti laskettuna olisi kuitenkin huomattavan suuri, niin lasketaan myös maakohtainen VA Huomattavan suuri VA = maakohtainen riskikorjattu spredi on vähintään kaksinkertainen valuuttakohtaiseen riskikorjattuun sprediin nähden ja maakohtainen riskikorjattu spredi on suurempi kuin 100 bps Maakohtainen VA saadaan lisäämällä valuuttakohtaiseen VA:han maakohtainen erä Maakohtainen erä = 65 % (maakoht. riskikorjattu spredi 2 * valuuttakoht. riskikorjattu spredi) Maakohtaista VA:ta voidaan soveltaa ainoastaan kyseisessä maassa myytyihin vakuutuksiin liittyvään vastuuvelkaan Maakohtainen referenssiportfolio edustaa varoja, joilla vakuutusyhtiöt kattavat kyseisessä maassa myytyihin vakuutusvelvoitteisiin liittyvää kyseisen maan valuutan mukaista vastuuvelkaa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 39

41 LTG-ratkaisut: 3. Matching adjustment (1/3) Tavoite: välttää turhaa volatiliteettia vakuutusportfolioissa, joiden vastuuvelan kassavirta on replikoitu erillään pidettävillä sijoituksilla Vastine illiquidity premiumille Toteutus: Lisätään vastuuvelan diskonttauksessa käytettävään korkoon yhtiökohtaisesti portfoliotasolla laskettava MA-termi (positiivinen tai negatiivinen) Ei voi käyttää yhdessä VA:n tai vastuuvelan siirtymäsäädösten kanssa Sovellettavissa käytön edellytykset täyttäviin henkivakuutusvastuisiin ml. vahinkovakuutuksen eläkevastuut Käyttö edellyttää suostumuksen valvojalta MA:n käytöstä ei voi luopua, kun sen on kerran aloittanut Jos käytön edellytykset eivät täyty, niin 2 kk:n jälkeen luovuttava MA:sta Tällöin MA:n käytön voi aloittaa uudelleen aikaisintaan 24 kuluttua Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 40

42 LTG-ratkaisut: 3. MA-käytön edellytykset (2/3) Sovellettavissa sellaiseen vakuutusportfolion vastuuvelkaan, joka katetaan koko vakuutussopimusten eliniän pidettävillä bondeilla tai muilla sijoituksilla, joiden kassavirrat vastaavat vastuuvelan kassavirtoja Vastuuvelka ja sitä vastaavat sijoitukset tulee tunnistaa, järjestää ja hallita erillään Sijoituksia ei voi käyttää minkään muiden tappioiden kattamiseen Soveltamisen ehdot Vakuutuksiin ei makseta uusia maksuja eikä niihin liity muita optioita kuin takaisinosto, jonka takaisinostoarvo ei ylitä vastuuvelkaa kattavien varojen arvoa Sopimuksiin liittyy vain pitkäikäisyys-, kustannus-, muutos- ja pieni kuolevuusriski Sopimukseen liittyviä vastuita ei saa jakaa osiin Sijoituksia voi muuttaa vain sopivan katteen ylläpitämiseksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 41

43 LTG-ratkaisut: 3. MA:n laskenta (3/3) MA on sijoitusten markkina-arvoa ja vastuuvelkaa vastaavien efektiivisten korkojen erotus vähennettynä fundamentaalispredillä Sijoitusten markkina-arvoa vastaava efektiivinen korko on kiinteä korko, jota käyttäen vastuuvelan kassavirtojen nykyarvoksi saadaan sijoitusten markkina-arvo Vastuuvelkaa vastaava efektiivinen korko on kiinteä korko, jota käyttäen vastuuvelan kassavirtojen nykyarvoksi saadaan riskitöntä korkokäyrää käyttäen laskettu vastuuvelan paras estimaatti Fundamentaalispredi vastaa sijoitusten default-todennäköisyyttä ja odotettua downgrading-tappiota EIOPA julkaisee vähintään kvartaaleittain fundamentaalispredit Valuutoittain, duraatioittain, luottoluokittain ja sijoitusluokittain Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 42

44 LTG-ratkaisut: 4. Jatkoaika kun SCR ei täyty Tavoite: jos yhtiö joutuu pulaan äkillisen markkinahäiriön johdosta, niin valvoja voi myöntää sille lisäaikaa SCR:n täyttämiseen Toteutus: kun EIOPA julistaa markkinoilla alkaneen häiriötilan, valvoja voi myöntää ongelmiin joutuneelle yhtiölle kk:n lisäksi enintään 7 vuoden lisäajan täyttää SCR EIOPA tekee julistuksen valvojan aloitteesta Valvoja voi pyytää EIOPAlta julistusta, jos merkittävä osa yhtiöitä tai merkittävä osa vakuutuslajia ei markkinoiden häiriötilasta johtuen pysty toteuttamaan toimenpiteitä, joilla SCR täyttyisi EIOPA voi tarvittaessa konsultoida asiasta ESRB:ta Häiriötilan loppumisesta EIOPA päättää yhdessä valvojan kanssa Markkinoiden häiriötila aiheutuu Ennakoimattomasta, äkillisestä ja jyrkästä pudotuksesta finanssimarkkinoilla Pysyvästä alhaisten korkojen ympäristöstä Merkittävästä katastrofitapahtumasta Yhtiön tulee toimittaa valvojalle edistymisraportin 3 kk välein Valvoja voi peruuttaa jatkoajan jos edistymistä ei tapahdu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 43

45 LTG-ratkaisut: 7. Riskienhallinta ja add-on Riskienhallinta Jos yhtiö käyttää MA:ta tai VA:ta, sillä tulee olla likviditeettisuunnitelma kassavirtojen ennustamista ja seurantaa varten Osana ALM:aa yhtiön on säännöllisesti arvioitava vastuuvelan ja omien varojen herkkyys Ekstrapoloinnin taustaoletuksille MA:n taustaoletuksille ml. fundamentaalispredi, mahdollisille sijoitusten pakkomyynneille, sijoitusten muutoksille sekä MA:n nollautumiselle VA:n taustaoletuksille ja mahdollisille sijoitusten pakkomyynneille sekä VA:n nollautumiselle Add-on Valvoja voi asettaa pääomavaatimuksen korotuksen, kun Yhtiö soveltaa MA:ta, VA:ta tai korkokäyrän tahi vastuuvelan siirtymäsääntöä ja yhtiön riskiprofiili poikkeaa merkittävästi näiden taustalla olevista oletuksista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 44

46 LTG-ratkaisut: 8. Julkaistavat tiedot Jos yhtiö käyttää MA:ta Kuvaus asiaankuuluvista vastuista ja sijoituksista MA:n nollaamisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Jos yhtiö käyttää VA:ta VA:n nollaamisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Jos yhtiö käyttää korkokäyrän siirtymäsäädöstä Tieto siirtymäsäädöksen käytöstä Siirtymäsäädöksestä luopumisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Jos yhtiö käyttää vastuuvelan siirtymäsäädöstä Tieto siirtymäsäädöksen käytöstä Siirtymäsäädöksestä luopumisen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 45

47 Voimaantulo SII:ta aletaan soveltaa Valvoja voi antaa päätöksen hakemukseen alkaen koskien mm. Omia lisävaroja Omien varojen luokittelua Yhtiökohtaisia parametreja Sisäisiä malleja Erillisyhtiöitä (SPV) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 46

48 Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet Anne Hakkila, lakimies Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 47

49 Otos S II:sta lakina ja ohjeina Solvenssi II:lle luonnosteltu kattavampi ohjeistus, josta valittiin osa ohjeista VYL muutoksina on tulossa myös osa S II:n säännöksistä. Ohjeet ja lainmuutokset yksi kokonaisuus, vaikka otokset eivät aivan samat Mitä käytännössä tarkoittaa lakipykälien ja valmistautumiseen kannustavien ohjeiden kokonaisuus Välivaiheessa erilaisia ratkaisuja eri maissa Lainmuutokset samanarvoisia, kuin muukin laintasoinen sääntely EIOPAn ohjeet konkretisoivat lain säännöksiä 52 ohjetta, päärakenne: 2 järjestelmää: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 4 valvovaa toimintoa: Riskienhallintatoiminto, säännösten noudattamista valvova toiminto, sisäisen tarkastuksen toiminto ja aktuaaritoiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 48

50 Hallinto-, johto- tai valvontaelin Yhtiöoikeutta ei harmonisoida tai muuteta tässä yhteydessä Suomessa tarkoittaa yleensä hallitusta Hallitukselle lisää tehtäviä ja vastuuta Hallitustyöhön kohdistuu enemmän odotuksia Kuka on tosiasiallisesta toiminnasta vastaava henkilö? On oltava kaksi vastuuhenkilöä Merkittävissä päätöksissä tulee noudattaa neljän silmän periaatetta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 49

51 Sopivuus ja luotettavuus Periaatteet samat kuin nyt Arvioitavien henkilöiden joukko laajempi valvottavissa Uutta osaamista tarvitaan Välivaiheessa esim. riskiarvion haastamiseen S II ympäristössä esim. SCR:n oletusten ymmärtämiseen Ulkoistamalla ei voi kiertää vaatimuksia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 50

52 Riskienhallinta Toimintaperiaatteet tällä osa-alueella: Riskienhallinta Vakuutusten myöntäminen ja vastuuvelkaan merkitseminen Operatiivisen riskin hallinta Jälleenvakuuttaminen ja muut riskienvähentämistekniikat Varojen ja vastuiden hallinta Sijoitusriskin hallinta Likviditeettiriskin hallinta Ohjeissa tarkemmin kerrottu mitä ainakin/vähintäänkin on käsiteltävä toimintaperiaatteissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 51

53 Varovaisuusperiaate Ei voi toimia vain reittareiden/ulkopuolisten varassa Pääomalla ei voi korvata asianmukaista riskienhallintaa tai muuta hallintojärjestelmää Huomioon otettavia asioita, kun tehdään muita kuin rutiiniluontoisia sijoituksia Osaaminen Sijoituksen riskit ja vaikutus riskiprofiiliin Sijoituksen yhteensopivuus vakuutettuihin etuihin, yrityksen vastuurajoituksiin ja tehokkaaseen salkunhoitoon Ohjeistusta erikseen: Sijoitus- ja indeksisidonnaiset sopimukset Varat, joilla ei käydä kauppaa säännellyillä rahoitusmarkkinoilla Johdannaiset Arvopaperistetut tuotteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 52

54 Omat varat ja sisäinen valvonta Pääomahallinnasta toimintaperiaatteet Keskipitkän aikavälin pääomanhallintasuunnitelma Sisäistä valvontaa edistettävä varmistamalla, että jokainen tuntee tehtävänsä sisäisessä valvontajärjestelmässä Sisäisessä valvonnassa sellaiset seuranta- ja raportointimenettelyt, jotka antavat päätöksenteolle keskeiset tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 53

55 Sisäinen tarkastus Riippumattomuus ja puolueettomuus Voidaan ehdottaa tarkastuskohteita Ei saa vaikuttaa tarkastukseen tai sen tuloksiin Toimintaperiaatteet Tehtävät Suunnitelma, myös muita tarkastuksia on voitava tehdä Riskiperusteisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 54

56 Aktuaaritoiminto ja ulkoistaminen Aktuaaritoiminto Toiminnon tehtävät käytännössä muokkautuvat, kun Pilari 1 vaatimukset ovat selkiytyneet On annettava lausunto vakuutusten myöntämisperiaatteista ja jälleenvakuutusjärjestelyistä Vuosittainen raportointi hallitukselle Tehtävät -> Tulokset -> Puutteet -> Korjaussuositukset Ulkoistamisen toimintaperiaatteiden on katettava koko ulkoistamisprosessi Erityisiä vaatimuksia, jos ulkoistetaan keskeistä toimintoa tai kriittisiä ja/tai tärkeitä operatiivisia toimintoja tai toimintaa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 55

57 Palkitseminen ja vastuullinen vakuutusmatemaatikko Palkitseminen Liiketoiminta- ja riskienhallintastrategian mukaista, pitkä aikaväli Sopusoinnussa riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä Pyrittävä välttämään eturistiriitoja Onko palkitsemisessa samat periaatteet eri toimijoissa, kuten esim. pankeissa ja vakuutusyhtiöissä? Samat periaatteet ja tavoitteet sääntelyssä, mutta toteutus kuitenkin hieman erilainen ja eriaikainen Vastuullinen vakuutusmatemaatikkojärjestelmä kansallisesti mietittävä kokonaisuus Vaatimus uusien vaatimusten rinnalla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 56

58 Kysymyksiä (1/2) Milloin keskeisistä toiminnoista vastaavien luotettavuus- ja sopivuusselvitykset toimitetaan Fivaan? Välivaiheessa yhtiöt tekevät arvioinnit, mutta niitä ei tarvitse toimittaa Finanssivalvontaan Välivaiheeseen liittyen ei ole tulossa uusia lomakkeita sopivuus- ja luotettavuusarviointeihin liittyen Mikä on sopiva säännöllinen aikaväli luotettavuuden- ja sopivuuden arviointiin Arvioitavien henkilöiden on täytettävä vaatimukset koko ajan. Sopivaan arviointiaikaväliin voi vaikuttaa toiminnan laatu ja laajuus ja merkittävät muutokset siinä sekä arvioitavan elämässä tapahtuneet muutokset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 57

59 Kysymyksiä (2/2) Miten varmistutaan ulkoistetussa keskeisissä toiminnoissa niistä vastaavan luotettavuudesta ja sopivuudesta? Ulkoistamisella ei voi kiertää vaatimuksia. Vastuu on aina ulkoistavalla yhtiöllä Onko vuonna 2014 tulossa tarkempaa sääntelyä ulkoistamisesta? EIOPAn valmistelu keskittyy nyt pääsääntöisesti Solvenssi II -standardien ja ohjeiden valmisteluun Finanssivalvonnassa on määräys- ja ohjekokoelman kokonaisuudistus meneillään. Lausuntomenettely liittyy tähän sääntelyyn Kuka voi tehdä hallintojärjestelmän kokonaisarvion? Mitä tarkoittaa esimerkiksi yhtiön sisäinen tarkastus tai yhtiöstä riippumaton ulkopuolinen arvioija? Yleensä omaa työtään ei voi arvioida ja arvioijalla ei tulisi olla kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa arvioon Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 58

60 Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet Anne Hakkila, lakimies Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 59

61 Solvenssi II -ohjeesta muokattu Eri tausta kuin hallintojärjestelmäohjeessa Ei mahdollisesti tasoa 2 tästä osuudesta Muokkaus välivaiheeseen kuitenkin tarpeellinen esim. Pilari 1:n keskeneräisyyden vuoksi Yksi kokonaisuus VYL:n säännösten kanssa Mitä käytännössä tarkoittaa lakipykälien ja valmistautumiseen kannustavien ohjeiden kokonaisuus Suomessa päästään aikaisemmin tekemään riskiarvioita kokonaisuutena Suomessa ennakoiva valvonta, mutta yhtiöt voivat siirtyä käyttämään S II:ta. Välivaiheen harjoitteluluonteen mukaisesti tulisi valmistautua S II:n käyttöönottoon 25 ohjetta, päärakenne: Kokonaisuusvakavaraisuustarve Pääomavaatimusten jatkuva täyttäminen Riskiprofiilin poikkeaminen vakavaraisuuspääomavaatimusten laskennan taustalla olevista oletuksista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 60

62 Johtamisväline yritykselle Yrityksen prosessi, jotka räätälöity organisaatioon ja riskienhallintajärjestelmään Hallituksella keskeinen tehtävä aktiivisena osallistujana Ohjaa Kyseenalaistaa Asiakirjat Toimintaperiaatteet Asiakirjat jokaisesta arviosta Sisäinen raportti Raportti valvojalle Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 61

63 Arviot Kokonaisvakavaraisuustarpeesta määrällinen arvio ja kuvaus olennaisista riskeistä Kokonaisvakavaraisuustarvetta arvioitaessa käytetään stressitestejä ja/tai skenaarioanalyysejä Kokonaisvakavaraisuustarpeen arvion on oltava ennakoiva Pääomavaatimusten jatkuva täyttäminen Vastuuvelkavaatimusten jatkuva täyttäminen Poikkeaminen vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennan taustalla olevista oletuksista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 62

64 Yhteys johtamiseen ja päätöksentekoon Riskiarvion tulokset ja näkemykset otettava huomioon Pääomien hallinnassa Toiminnan suunnittelussa Tuotekehityksessä Arvio tehtävä vähintään vuosittain, ensimmäinen 2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 63

65 Suhteellisuus Onko jotakin uutta? Monessa maassa on jo muissa sääntelyissä mukana valvojan toimintaa ohjaavana periaatteena Uusi ulottuvuus valvottavalle? Edellyttää pohdintaa soveltuvuudesta Edellyttää perusteluja käytölle Ei voi olla täyttämättä vaatimuksia, mutta tapa jolla vaatimuksen täytetään voi olla erilainen Ei etukäteishyväksyntöjä vakiomalleille tehdä kevytriskiarviota Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 64

66 Ryhmittymiä koskevat ohjeet Katri Jokinen, lakimies Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 65

67 Vakuutusryhmät Vakuutusryhmiä koskevia EIOPAn välivaiheen ohjeita sovelletaan niihin olemassa oleviin vakuutusryhmittymiin, joista on tulossa myös Solvenssi II:n mukaisia vakuutusryhmiä Sovelletaan sellaiseen vakuutusyhtiöön tai vakuutusomistusyhteisöön, joka on vakuutusyhtiölain 26 luvun mukaisen vakuutusryhmittymän ylin emoyritys ei sovelleta mahdollisiin alaryhmittymiin Vastuussa oleva yritys = yritys, joka ryhmätasolla vastaa hallintoa koskevien vaatimusten täyttämisestä Vakuutusryhmiä koskevia ohjeita ei sovelleta, mikäli ylin emoyritys kuuluu rahoituspainotteiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään Raportoinnin kynnysarvoja ei sovelleta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 66

68 Uuden sääntelyn valvonta Seppo Juutilainen, toimistopäällikkö Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 67

69 VYL:n muutosten vaikutus valvontaan Uusia valvottavia elementtejä: Riski- ja vakavaraisuusarvio Hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet (luettelo laissa) Keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden määrittely ja heidän kelpoisuusvaatimustensa täyttämisen varmistaminen Tiukentuneita tai entistä korostetumpia vaatimuksia seuraavia luotettavan hallinnon osa-alueita arvioitaessa: Säännösten noudattamista valvova toiminto Sisäinen tarkastus Ulkoistaminen Palkitseminen Täsmällisemmin määriteltyjä käsitteitä esimerkiksi luotettavan hallinnon arviointien ja tarkastusten kriteereinä käytettäessä: Hallintojärjestelmä Riskienhallintajärjestelmä ja riskienhallintastrategia Riippumaton riskienhallintatoiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 68

70 Riski- ja vakavaraisuusarvion valvonta ja arviointi Yhtiöiden on toimitettava ensimmäiset arviot vuoden 2014 aikana Fiva tullee kysymään keväällä yhtiöiden suunnittelemia aikatauluja arvion tekemisestä ja raportin toimittamisesta Tarkentavat ja syventävät keskustelut Fivan ja valvottavan välillä raportin toimittamisen jälkeen lienevät usein tarpeen Fiva antaa raportista vapaamuotoisen palautteen Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet käsittelevät prosessia ja dokumentaatiota (osa II) sekä arvion suorittamisen erityispiirteitä (osa III). Ohjeiden noudattamisen valvonta tapahtunee pitkälti osana raportin arviointia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 69

71 Ohjeiden noudattamisen valvonta Ohjeet ovat osa SII:een liittyvää valmistelutyötä, mikä otetaan huomioon Fivan arvioissa ja valvontatoimenpiteissä Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet voivat toimia kriteereinä ainakin Luotettavan hallinnon Riskienhallinnan Sijoitustoiminnan Aktuaaritoiminnon järjestämisen tarkastuksissa ja arvioinneissa Ohjeita tulee tässä vaiheessa nimenomaan hyödyntää toimintaprosessien ja toimintojen kehittämisessä oikeaan suuntaan, Fivan havainnot ja arvioinnit tulee nähdä tämän kehittämistyön tukemisena Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 70

72 Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Reija Anttila, tilinpäätösasiantuntija Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 71

73 Tietojen toimittamista koskevat ohjeet yleistä Raportointi alkaa Raportoinnin sisältö (tietojen toimittamista koskevat ohjeet) Vuosiraportointi Raportointitaulukot Vakavaraisuuskertomus Kvartaaliraportointi (Q3) Raportointitaulukot Tietojen palautus Palautus 22/28 viikkoa tilikauden päättymisestä Palautus 8/14 viikko osavuosijakson päättymisestä Koskee kaikkia vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä Yksittäisinä yrityksinä Ryhmänä, mikäli ei osa rahoituspainotteista finanssikonglomeraattia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 72

74 Mikä muuttui konsultaatiossa Ohjeistusta lisätty ja täsmennetty 1) Suhteellisuus ja olennaisuus kvartaaliraportoinnissa: Tase, pois lukien vakuutustekninen vastuuvelka arvioinnit voivat perustua arvioihin ja arviointimenetelmiin laajemmassa mitassa kuin vuosittaiset arvioinnit. arvostamiseen liittyvät menettelyt on suunniteltava siten, että ne takaavat saatavien tietojen luotettavuuden ja tiedot täyttävät Solvenssi II:n vaatimukset Vakuutusteknisen vastuuvelan laskenta vuoden aikana voi perustua yksinkertaistettuihin menetelmiin riskimarginaalin ja parhaan estimaatin laskemiseksi 2) Vain yksi kvartaali raportoidaan ennen siirtymistä S II:een Q3/2015 3) Raportointiaikaa vuosiraportoinnin osalta pidennetty kahdella viikolla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 73

75 Raportointi yksittäiset yritykset (Y) ja ryhmät (R) - vuosittain NIMI Y R NIMI Y R Y R Perustiedot S Toimitettujen tietojen sisältö S Perustiedot (BI) Tase ja sijoitukset S Tase (BS-C1) S Varat ja velat valuutoittain (BS-C1D) S Luettelo sijoituksista (AS-D1) S Avoimet johdannaiss. (AS-D2O) Omat varat S Omat varat (OF-1Q) Vakavaraisuus X X S Standardikaava ja osittaiset sisäinen malli (SCR B2A) S Osittainen s.malli (SCR-B2B) S Kokonainen s.malli (SCR-B2C) X X S Vahinkovakuutukseen liittyvä katastrofiriski (SCR-B3F) X X S Markkinariski (SCR B3A) X X S ja S28.02 Vähimmäis-pääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X X S Vastapuoliriski (SCR B3B) X X Vastuuvelka X S Henkivakuutusriski (SCR B3C) X X S Henkivakuutuksen vakuutustekninen vastuuv. (TP-F1) X X S Sairasvakuutusriski (SCR-B3D) X X S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuv.(tp-e1) X X S Vahinkovakuutusriski (SCR- B3E) X X S Operatiivinen riski (SCR-B3G) X X Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 74 X X X X X X X X

76 Raportointi yksittäiset yritykset ja ryhmät Q3/2015 NIMI Yksittäinen yritys S Toimitettujen tietojen sisältö X X S Perustiedot (BI) X X S Tase (BS-C1) X X S Luettelo sijoituksista (AS-D1) X X S Avoimet johdannaissopimukset (AS-D2O) X X S Omat varat (OF-B1Q) X X Ryhmä S Henkivakuutusten ja sairausvakuutuksen, joiden liiketoiminta perustuu henkivakuutukselle ominaisiin teknisiin perusteisiin vakuutustekninen vastuuvelka (TP-F1Q) S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka (TP-E1) S ja S28.02 Vähimmäispääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X X X Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 75

77 Raportointi yksittäiset yritykset ja ryhmät NIMI Vain ryhmiä koskevat taulukot S Ryhmään kuuluvat yritykset (G01) S Yksittäistä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritystä koskevat vaatimukset (G03) S Muut säännellyt ja säätelemättömät yritykset ml. Vakuutusomistusyhtiötä koskevat yrityskohtaiset vaatimukset (G04) S Osuus ryhmän vakuutusteknisestä vastuuvelasta (G14) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 76

78 Vakavaraisuuskertomuksen tiedot Hallintojärjestelmää koskevat tiedot Ohje 21 Yleisiä hallintovaatimuksia koskevat tiedot Ohje 22 Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia koskevat tiedot Ohje 23 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 24 Sisäistä valvontajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 25 Lisätiedot Ohje 26 Hallintojärjestelmää koskevat tiedot ryhmät Ohje 27 Hallintorakennetta koskevat tiedot Pääoman hallintaa koskevat tiedot Ohje 28 Omia varoja koskevat tiedot Arvostamista koskevat tiedot Ohje 29 Sijoitusten arvostamista koskevat tiedot Ohje 30 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot Ohje 31 Muiden velkojen arvostamista koskevat tiedot Ohje 32 Mahdolliset muut olennaiset tiedot Ohje 33 Vakavaraisuuden arvostamista koskevat tiedot ryhmät Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 77

79 Yleisiä hallintovaatimuksia koskevat tiedot (ohje 21) Tiedot, joiden avulla saadaan hyvä käsitys yrityksen hallintojärjestelmästä ja voidaan arvioida sen asianmukaisuutta yrityksen liiketoimintastrategian ja toiminnan kannalta Vastuunjakoa, raportointirakenteita ja toimintojen jakamista koskevat tiedot Hallinto-, johto- tai valvontaelimen rakenne sekä pääroolien ja -vastuiden kuvaus ja lyhyt kuvaus näiden elinten vastuiden erottamisesta toisistaan erityisesti näiden elinten sisällä olevista toimikunnista, sekä kuvaus tällaisten elinten keskeisten toimintojen päärooleista ja -vastuista. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 78

80 Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia koskevat tiedot (ohje 22) Luettelo keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä tai tällaisista yrityksen ulkopuolisista henkilöistä, mikäli yritys on ulkoistanut keskeisiä toimintojaan Tiedot yrityksen muodostamista toimintaperiaatteista ja prosesseista, joilla varmistetaan näiden henkilöiden sopivuus ja luotettavuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 79

81 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot (ohje 23) Kuvaus Yrityksen riskienhallintajärjestelmästä ja siihen kuuluvista strategioista, prosesseista ja raportointimenettelyistä ja Miten yritys pystyy tehokkaasti ja jatkuvasti tunnistamaan, mittaamaan, seuraamaan, hallitsemaan ja raportoimaan sellaisia yksittäisiä tai yhdistettyjä riskejä, joille kyseinen yritys altistuu tai voi altistua Riskienhallintajärjestelmä ja siihen sisältyvä riskienhallintatoiminto on toteutettu ja integroitu yrityksen organisaatiorakenteeseen ja päätöksentekoprosesseihin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 80

82 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot (ohje 23) jatkuu Tiedot Yrityksen riskienhallinnan strategioista, tavoitteista, prosesseita ja raportointimenettelyistä kunkin riskiluokan osalta sekä selvitys näiden dokumentoinnista, seurannasta ja täytäntöönpanosta Kuinka yritys täyttää velvollisuutensa sijoittaa kaikki varansa varovaisuusperiaatteen mukaisesti Kuinka yritys varmistaa ulkopuolisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten asianmukaisuuden ja kuinka ja missä laajuudessa ulkopuolisten luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia käytetään Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 81

83 Sisäistä valvontaa ja omia varoja koskevat tiedot Sisäistä valvontaa koskevat tiedot (ohje 24) Kuvaus yrityksen sisäisestä valvonnasta Tiedot sisäiseen valvontaan sisältyvistä keskeisistä menettelyistä; sekä kuvaus siitä, kuinka säännösten noudattamista valvova toiminto on toteutettu Omia varoja koskevat tiedot (ohje 28) Määrällinen ja laadullinen selvitys olennaisista eroista yrityksen tilinpäätöksessä esitetyn oman pääoman ja vakavaraisuustarkoitusta varten laskettujen nettovarojen (varat velat) välillä; sekä Omien perusvarojen ja lisävarojen rakennetta, määrää ja laatua koskevat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 82

84 Sijoitusten arvostamista koskevat tiedot (ohje 29) Erikseen kunkin olennaisen sijoitusluokan osalta varojen arvo sekä kuvaus vakavaraisuutta varten arvostamisessa käytetyistä perusteista, menetelmistä ja keskeisistä oletuksista Erikseen kunkin olennaisen sijoitusluokan osalta määrällinen ja laadullinen selvitys yrityksen vakavaraisuutta varten arvostamisen yhteydessä käyttämien ja tilinpäätöksen yhteydessä käytettyjen perusteiden, menetelmien ja keskeisten oletusten välisistä mahdollisista olennaisista eroista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 83

85 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot (ohje 30) Erikseen kunkin olennaisen vakuutuslajin osalta vakuutusteknisen vastuuvelan arvo, mukaan lukien parhaan estimaatin ja riskimarginaalin määrä, sekä kuvaus arvostamisessa käytetyistä perusteista, menetelmistä ja keskeisistä oletuksista Kuvaus vakuutusteknisen vastuuvelan määrään liittyvästä epävarmuudesta Erikseen kunkin olennaisen vakuutuslajin osalta määrällinen ja laadullinen selvitys vakavaraisuustarkoitusta varten lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan ja tilinpäätöksessä esitetyn vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamisen yhteydessä käytettyjen perusteiden, menetelmien ja keskeisten oletusten välisistä mahdollisista olennaisista eroista, sekä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 84

86 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot (ohje 30) jatkuu Kuvaus saamisista jälleenvakuutussopimuksista ja erityistä tarkoitusta varten perustetuilta yhtiöiltä (SPV). Lisäksi: Yksityiskohtaiset tiedot vakuutusteknisen vastuuvelan laskemisessa käytetyistä asianmukaisista vakuutusmatemaattisista metodologioista ja oletuksista, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä yksinkertaistuksista Tietoihin tulisi sisältyä riskimarginaalin johtaminen ja sen kohdentaminen yksittäisiin vakuutuslajeihin sekä perustelut sille, että valittu menetelmä on oikeassa suhteessa riskien luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 85

87 Mahdolliset muut olennaiset tiedot (ohje 32) Varojen ja velkojen arvostamista koskevien tietojen tulisi sisältää kuvaus: merkityksellisistä johdon tulevia toimenpiteitä koskevista oletuksista; ja merkityksellisistä vakuutuksenottajien käyttäytymistä koskevista oletuksista Arvostustekniikan pohjautuessa malliin (mark to model) vakavaraisuuskertomus sisältää seuraavat tiedot: selvitys sijoituksista ja veloista, joita kyseinen arvostamismenetelmä koskee perusteet kyseisen arvostamismenetelmän käytölle dokumentaatio kyseisen arvostamismenetelmän taustaoletuksista, sekä arvio sijoitusten ja velkojen arvostamiseen liittyvästä epävarmuudesta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 86

88 Raportoinnin tekniikka Mikko Koutaniemi, pääsuunnittelija Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 87

89 Tiedonkeruun tekninen toteutus Raportoija voi tuottaa vaaditun konekielisen xbrl-raportin julkaistavan Solvenssi II xbrl-taksonomian (eräänlainen xml-skeema) perusteella tai Fivan tuottaman tiedonkeruusovelluksen avulla XBRL = extensible Business Raporting Language, raportointikielen määrityksestä vastaa Tiedonkeruusovellus on ladattavissa Fivan Jakelu-palvelusta raportoijakohtaisilla tunnuksilla Optio; mahdollinen siirto web-palveluksi Tiedonkeruusovellus on Excelillä toteutettu elektroninen lomakkeisto, johon sisältö saadaan 1. Tietojen manuaalisella syötöllä 2. XBRL-raportin lataamisella ulkoisesta lähteestä Optio; XBRL-raporttia vastaavan csv-tiedoston lataamisella ulkoisesta lähteestä. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 88

90 Tiedonkeruusovellus Sovellus tarkistaa syötetyt tiedot, antaa mahdolliset virheilmoitukset ja tuottaa vaaditun XBRL-raportin sekä selväkielisenä että salattuna Salattu xbrl-raportti lähetetään sovittuun sähköpostiosoitteeseen Fivaan Optio; mahdollinen siirto web-palveluksi Tiedonkeruusovelluksen kieliversiot ovat suomi ja ruotsi, todennäköisesti myös englanti Valmiin xbrl-raportin tai voi tarkistaa ja salata sovelluksen avulla Tiedonkeruusovelluksen käyttäjän ei tarvitse periaatteessa tietää XBRL:stä mitään Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 89

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Välivaiheen raportointi, osa 1 Yleistä raportoinnista Johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho 2 Solvenssi II välivaiheen raportointi alkaa 1.1.2015

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Riskienhallinta. 5 Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka. 13 Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi.

Riskienhallinta. 5 Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka. 13 Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi. 5 Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka 6 Riskit 12 Ansaintalogiikka 13 Sampo-konsernin ohjausmalli ja riskienhallintaprosessi 14 Emoyhtiön ohjaus 15 Tytäryhtiöiden toiminta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RATA SELVITTI ASUNTOLAINAKILPAILUN VAIKUTUKSIA - VAIHTUVAT KOROT ALTISTAVAT KOTITA- LOUDET KORKORISKILLE

RATA SELVITTI ASUNTOLAINAKILPAILUN VAIKUTUKSIA - VAIHTUVAT KOROT ALTISTAVAT KOTITA- LOUDET KORKORISKILLE 1 (30) RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 5/2004 SISÄLLYSLUETTELO LISTAYHTIÖIDEN TIEDOTTAMINEN IFRS-VALMISTAUTUMISESTA VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISSÄ VIELÄ VÄHÄISTÄ Rahoitustarkastuksen mukaan listayhtiöt ovat tiedottaneet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ohjeita koskien erillään pidettäviä rahastoja

Ohjeita koskien erillään pidettäviä rahastoja EIOPA-BoS-14/169 FI Ohjeita koskien erillään pidettäviä rahastoja EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Muistio 1 (14) Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Sisällys 1 Sääntelykehikko... 2 1.1 Solvenssi II -vakavaraisuussääntely... 2 1.2 Oma varallisuus... 3 1.3 Vakavaraisuuspääomavaatimus

Lisätiedot

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta 12.4.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta Financial crisis, risk and

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN Taloustieteen pro gradu -tutkielma 4.7.2011 Laatinut: Ilari Puranen Ohjaaja:

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot