Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola Pasi Laaksonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen"

Transkriptio

1 Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa Solvenssi II seminaari Tapiola Pasi Laaksonen

2 2 Oma varallisuus Rakenne ja arvostaminen Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Erityisiä asioita Tasoitusmäärä Korvamerkityt rahastot (Ring fenced fund) Ylijäämävarallisuus (Surplus Fund) Likvidaatio ero (Winding up cap) Materiaalia

3 3 Oman varallisuuden rakenne Oma varallisuus = oma perusvarallisuus + oma lisävarallisuus Varat Oma lisävarallisuus Oma perusvarallisuus -Määrä jolla varat ylittävät velat -Etuoikeudeltaan huonommat velat Velat Varat ja velat arvostetaan markkinaehtoisesti Markkinaehtoinen arvo = vaihdettavissa (Varat), Siirrettävissä tai maksettavissa (Velat) asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä

4 4 Oma varallisuus Prosessi: Mitkä erät omaa varallisuutta Mikä on niiden käypä arvo Luokittelu Tier luokkiin Katsotaan minkä verran kunkin luokan pääomia voidaan hyödyntää Oma perusvarallisuus ( Taseessa oleva varallisuus) Ylijäämä jolla varat ylittävät velat Etuoikeudeltaan huonommat velat Oma lisävarallisuus ( Taseen ulkopuolinen varallisuus) Maksamaton osakepääoma yms, jota ei ole vaadittu maksettavaksi Remburssit ja takuut Muut vakuutusyhtiön saamat oikeudellisesti sitovat sitoumukset Keskinäisen vakuutusyhtiön lisämaksut

5 5 Oma lisävarallisuus Omaan varallisuuteen mukaan otettaviin, lisävarallisuuteen kuuluvien erien määriin on saatava Finanssivalvonnan ennakkohyväksyntä. Kunkin omaan lisävarallisuuteen kuuluvan erän arvon on heijastettava erän kykyä kattaa tappioita ja arvostuksen on perustuttava varovaisiin ja realistisiin oletuksiin huomioiden asianomaisten vastapuolten maksukyky ja halukkuus; varojen perittävyys ottaen huomioon kyseisen erän oikeudellinen muoto sekä mahdolliset ehdot jotka voivat estää erän maksamisen tai maksettavaksi vaatimisen; tiedot vakuutusyhtiöiden tekemien aiempien vaatimusten tuloksista tällaisten omien lisävarallisuuteen kuuluvien erien suhteen, mikäli tietoja voidaan luotettavasti käyttää arvioitaessa tulevien vaatimusten odotettavia tuloksia. Kun omaan lisävarallisuuteen kuuluva erä on maksettu tai vaadittu maksettavaksi, sitä on pidettävä varoina eikä se enää kuulu omaan lisävarallisuuteen, kun se siirtyy varojen ja velkojen erotukseen ja on omaa perusvarallisuutta

6 6 Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Omaan varallisuuteen kuuluvat erät jaetaan kolmeen luokkaan ( Tier 1, 2 ja 3) Näiden erien luokitus riippuu siitä ovatko ne oman perusvarallisuuden vai oman lisävarallisuuden eriä ja siitä missä määrin niillä on seuraavia ominaisuuksia: A. erä on käytettävissä tai voidaan vaatia maksettavaksi tappioiden kattamiseen kokonaisuudessaan toiminnan jatkuessa tai kun kyse on yhtiön purkamisesta ( pysyvä saatavuus) B. kun kyse on yhtiön purkamisesta, erän koko määrä on käytettävissä tappioiden kattamiseen eikä erää makseta takaisin sen haltijalle ennen, kuin kaikki muut velvoitteet mukaan lukien vakuutussopimuksista johtuvat velvoitteet vakuutuksenottajia ja edunsaajia kohtaan on täytetty (huonompi etuoikeus). C. Arvioitaessa missä määrin oman varallisuuden erillä on edellisiä ominaisuuksia tarkasteluhetkellä ja tulevaisuudessa, on otettava asianmukaisesti huomioon erien elinaikakestoaika (duraatio) erityisesti se onko erä määräaikainen. Jos erällä on määräaika, kestoaika on otettava huomioon tarkasteltaessa erän kestoajan riittävyyttä (riittävä duraatio). Lisäksi on otettava huomioon seuraavat ominaisuudet: liittyykö erään lunastusvaatimuksia tai kannustimia lunastamiseen liittyykö erään kiinteitä, pakollisia maksuja liittyykö erään rasituksia

7 7 Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Oma perusvarallisuus Oma lisävarallisuus Tier 1 A) Pysyvä saatavuus JA B) Huonompi etuoikeus JA C) Riittävä duraatio Tier 2 B) Huonompi etuoikeus JA C) Riittävä duraatio A) Pysyvä saatavuus JA B) Huonompi etuoikeus JA C) Riittävä duraatio Tier 3 Muut Muut

8 Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Pääomalainoihin liittyen 8 Tier 1 Omat perusvarat Etuoikeudeltaan heikompi kuin vakuutuskorvaukset Eräpäivätön tai ensimmäinen mahdollinen takaisin maksu 10 vuoden päässä liikkeellelaskusta Takaisinmaksuun ei saa liittyä mitään insentiiviä ja takaisinmaksuun on saatava viranomaisen suostumus Takaisinmaksu kielletty jos sen jälkeen SCR vaatimus ei täyty Korkoja ei saa maksaa mikäli maksun jälkeen SCR vaatimus ei täyty Tier 2 Omat perusvarat Etuoikeudeltaan heikompi kuin vakuutuskorvaukset Eräpäivätön tai ensimmäinen mahdollinen takaisin maksu 5 vuoden päässä liikkeellelaskusta Takaisinmaksuun saa liittyä vain lieviä insentiivejä ja takaisinmaksuun on saatava viranomaisen suostumus Takaisinmaksu kielletty jos sen jälkeen SCR vaatimus ei täyty Korkoja ei saa maksaa mikäli maksun jälkeen SCR vaatimus ei täyty Tier 3 Omat perusvarat Etuoikeudeltaan heikompi kuin vakuutuskorvaukset Eräpäivätön tai ensimmäinen mahdollinen takaisin maksu 3 vuoden päässä liikkeellelaskusta Takaisinmaksuun saa liittyä vain lieviä insentiivejä ja takaisinmaksuun on saatava viranomaisen suostumus Takaisinmaksu kielletty jos sen jälkeen SCR vaatimus ei täyty Korkoja ei saa maksaa mikäli maksun jälkeen SCR vaatimus ei täyty

9 Hyväksyttävyys ja luokkiin 1, 2 ja 3 sovellettavat rajoitukset (IM7) 9 SCR MCR Tier 1 > 50% (enintään 20% pääomalainoja) 80% (enintään 20% pääomalainoja) Tier 2 < 50% < 20% Tier 3 < 15% 0 %

10 10 Tasoitusmäärä Tasoitusmäärä nykymuotoisena ei täytä Tier 1 vaatimuksia Ei ole saatavissa kaikkien riskien kattamiseen, koska voidaan käyttää vain runsasvahinkoisuuteen Tasoitusmäärään liittynyt myös nykyisessä vakavaraisuussääntelyssä ongelmia Ei kelpaa kattamaan toimintapääomavaadetta (Solvenssi I) Kasvua ei pysty rajoittamaan riittävästi ja yläraja on korkea Ei ole kelvannut finanssiryhmittymissä pääomaksi koska ei ole siirtokelpoinen Osana Solvenssi II työtä haetaan ratkaisua STM:n johtamassa työryhmässä Huomioitava käyttäytyminen: Vakavaraisuuslaskennassa Voitonjaossa - Verotuksessa

11 11 Korvamerkityt rahastot (Ring fenced fund) Korvamerkityn rahasto muodostuu kun Yhtiö on rajannut tietyn vakuutus- ja sijoitusportfolion tuotot / tappiot kohdistumaan vain tälle kannalle JA / TAI Tiettyä varallisuutta voidaan käyttää kattamaan vain tietyn portfolion, vakuutuksenottajan tai riskin tappioita Riippuen korvamerkityn rahaston luonteesta sekä kansallisesta lainsäädännöstä tulee muuttaa SCR laskentaa Miten korvamerkittyrahasto otetaan huomioon

12 12 Ylijäämävarallisuus (Surplus Fund) Ylijäämävarallisuutta voidaan katsoa olevan kertyneiden voittovarojen, joita ei ole ositettu jaettaviksi vakuutuksenottajille tai edunsaajille. Ylijäämävarallisuutta ei pidetä vastuuvelkana, sikäli kuin se täyttää omalle varallisuudelle asetetut laatuvaatimukset Ylijäämävarallisuus on mm. Ruotsissa ja Saksassa omana eränään taseessa Vastaavaa tulkintaa voi harkita run off tilassa olevan keskinäisen yhtiön vakavaraisuudesta

13 13 Likvidaatio ero (Winding up cap) 2 tason määräyksissä tullut esille, joka ei sovi hyvin solvenssi II periaatteisiin. Likvidaatio ero saadaan kun verrataan Going concern periaatteella laskettua vastuuvelkaa määrään joka pitäisi maksaa winding up tilanteessa, jossa myös oletetaan että kannansiirtoa ei toteuteta. Likvidaatio ero tulee siirtää Tier 1 luokasta Tier 3 luokkaan

14 14 Mistä materiaalia Direktiivi Artiklat Ceiops konsultaatiopaperit / tason 2 sääntelyn tueksi CEIOPS-L2-Final-Advice-Own-funds-Criteria (CP29) CEIOPS-L2-Final-Advice-on-Own-Funds-classification-andeligibility (CP46) CEIOPS-L2-Advice-Treatment-of-ring-fenced-funds (CP68) Eiopc / Luonnoksia tason 2 sääntelystä IM6 Rev1 supervisory approval of AOF IM7 draft EC doc on classification and eligibility of own funds Järjestöjen kommentit edellisiin papereihin CEA, CRO-forum, GC, Suurimmat toimijat

Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä

Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä EIOPA-BoS-14/170 FI Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos:

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: 99 Veijo Riistama Liite 5 OSAKEYHTIÖN JAKOKELPOISESTA VOITOSTA 14 1. TASEEN MUKAISEN OMAN PÄÄOMAN MÄÄRÄ Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: Omaisuus vähennettynä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00 Pankin maksukyvyttömyys Maaliskuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money How do banks become insolvent and the importance of deposit insurance Suomennos: Tomi Meilahti ja Patrizio Lainà

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot