Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solvenssi II -valvottavatilaisuus"

Transkriptio

1 Solvenssi II -valvottavatilaisuus ja

2 Välivaiheen raportointi, osa 1

3 Yleistä raportoinnista Johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho 2

4 Solvenssi II välivaiheen raportointi alkaa Vuosiraportointi Raportointitaulukot ja Vakavaraisuuskertomus Toimitetaan kesäkuussa 2015 Yksittäiset yhtiöt 22 viikkoa ja ryhmät 28 viikkoa tilikauden päättymisestä Kvarttaaliraportti tilanteesta Raportointitaulukot palautus 8/14 viikkoa osavuosijakson päättymisestä Avaavina tietoina 2015 raportoidaan erillinen setti raportteja Content of the submission Basic information Balance sheet Own funds SCR ja MCR Koskee kaikkia vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä Yksittäisiä yhtiöitä ryhmiä, mikäli ei osa pankkipainotteista finanssikonglomeraattia 3

5 Välivaiheen raportointi on valmistautumista Välivaihe on Oppimista Raportoinnin testausta SII -vaatimuksiin siirtymisen seurantaa Välivaiheen raportointilomakkeet ovat osa lopullista S II - raportointia Fiva raportoi edistymisestä EIOPAa kaikilta välivaiheen osaalueilta Raportointi Hallintojärjestelmä Riski- ja vakavaraisuusarvio Sisäisen mallit 4

6 Tilanteesta toimitettavat raportointitaulukot NIMI Y R NIMI Y R Y R Perustiedot S Toimitettujen tietojen sisältö S Perustiedot (BI) S Tase (BS-C1) Tase S Varat ja velat Valuutoittain (BS-C1D) Sijoitukset S Luettelo sijoituksista (AS- D1) S Avoimet johdannaissop. (AS-D2O) S Oma varallisuus (OF-B1Q) Oma varallisuus Vakavaraisuus X X S SRD-kaava ja osittaiset sisäinen malli (SCR B2A) S Ositt. s.malli (SCR-B2B) S Kok. s.malli SCR-B2C) X X S Markkinariski (SCR B3A) X X S Vastapuoliriski (SCR B3B) X S Henkivakuutusriski (SCR B3C) X X S Sairasvakuutusriski (SCR-B3D) X X S Vahinkovakuutusriski (SCR- B3E) X X S Operatiivinen riski (SCR-B3G) X X X X X X S Vahinkovakuutukseen liittyvä katastrofiriski (SCR-B3F) S ja S28.02 Vähimmäispääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X X Vastuuvelka X X X X X X S Henkivakuutusten vakuutustekninen vastuuvelka (TP-F1) S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka (TP-E1) 5 X X X X X X

7 Tilanteesta toimitettavat tiedot NIMI Yhtiö Ryhmä Perustiedot S Toimitettujen tietojen sisältö X S Perustiedot (BI) X X Tase S Tase (BS-C1) X X Sijoitukset S Luettelo sijoituksista (AS-D1) X X S Avoimet johdannaissopimukset (AS-D2O) X X Oma varallisuus S Oma varallisuus (OF-B1Q) X X Vastuuvelka S Henkivakuutusten ja sairausvakuutuksen, joiden liiketoiminta perustuu henki vakuutukselle ominaisiin teknisiin perusteisiin vakuutustekninen vastuuv. (TP-F1Q) S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka (TP-E1) X Vakavaraisuus S ja S28.02 Vähimmäispääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X 6 X

8 Vuosittain toimitettavat vain ryhmiä koskevat raportointitaulukot S Ryhmään kuuluvat yritykset (G01) S Yksittäistä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritystä koskevat vaatimukset (G03) S Muut säännellyt ja säätelemättömät yritykset ml. Vakuutusomistusyhtiötä koskevat yrityskohtaiset vaatimukset (G04) S Osuus ryhmän vakuutusteknisestä vastuuvelasta (G14) 7

9 Vuosittain toimitettavan vakavaraisuuskertomuksen sisältö Hallintojärjestelmää koskevat tiedot Ohje 21 Yleisiä hallintovaatimuksia koskevat tiedot Ohje 22 Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia koskevat tiedot Ohje 23 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 24 Sisäistä valvontajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 25 Lisätiedot Ohje 26 Hallintojärjestelmää koskevat tiedot ryhmät Ohje 27 Hallintorakennetta koskevat tiedot Pääoman hallintaa koskevat tiedot Ohje 28 Omia varoja koskevat tiedot Arvostamista koskevat tiedot Ohje 29 Sijoitusten arvostamista koskevat tiedot Ohje 30 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot Ohje 31 Muiden velkojen arvostamista koskevat tiedot Ohje 32 Mahdolliset muut olennaiset tiedot Ohje 33 Vakavaraisuuden arvostamista koskevat tiedot ryhmät 8

10 Raportoinnin tietoa löytyy EIOPAn verkkopalvelusta - linkki Fivan sivuilla 9

11 Kunkin maatunnuksen takaa löytyvät täyttöohjeet Vakuutuslajit Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Sijoitusten CIC koodit Tekninen liite: tietojen tarkistukset Sijoitusluokat Raportointilomakkeiden täyttöohjeet 10

12 Raportointia koskevat ohjeet Raportointilomakkeet löytyvät: https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reportingformat/index.html TAI https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2013- closed-consultations/march-2013/guidelines-on-preparing-forsolvency-ii/index.html Appendix I quantitative reporting templates Raportointilomakkeisiin tehdyt muutokset löytyvät saman linkin alta Technical Annex II 11

13 Raportointilomakkeita on kahdenlaisia: Business ja Annotated EIOPA on julkaissut kahdenlaiset raportointilomakkeet: Business Templates, missä näkyy viimeiset muutokset lomakkeisiin Annotated templates https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reportingformat/index.html Raportointilomakkeisiin tehdyt muutokset = Technical Annex II

14 Miksi Annotated Templates? Annotated templates ovat silta Liiketoiminnan lomakkeiden ja teknisen mallin (Data-Point Model ja XBRL-taksonomia) välillä Esitetty Excel-taulukko muodossa. Sisältö on sama, mutta esitystavassa eroja johtuen teknisestä toteutuksesta Annotated Templates sisältävät selitykset solun tiedon muodosta Eroja mm. Lomakenumerointi Lisävälilehdet/lomakkeet ring fenced funds raportointiin Lomakkeen taulukko on voitu jakaa kahteen taulukkoon (esim.s g) Soluja on voitu yhdistellä otsikkotiedoissa Tiedonkeruusovelluksen tuottama muoto vastaa Annotated templates ulkoasua.

15 Lomakkeiden numeroinnin erot Annotated template numerointi: erilliset välilehdet ring fenced funds raportoinnille

16 Esimerkki eroista, s a

17 Lukuohje raporttien täyttämiseen Katso ensin tietojen toimittamista koskevat ohjeet: Lista raportoitavista lomakkeista vuosi/kvartaali ja yksittäinen yritys/ryhmä Yleiskuvaus kustakin raportointilomakkeesta Katso yksittäisen raportointi täyttöohje (Annex II) Esim. raportti S Tase - raportin solu A2 - Taseen täyttöohje (Annex II) solu A2: aineettomat hyödykkeet: yksilöitävissä oleva ei-monetäärinen omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa 16

18 Muutokset taulukoissa näkyvät keltaisella/punaisella Välivaiheen raportointitaulukoita päivitetty Konsultaatiossa tulleet muutokset Huomatut virheet IT-sovellusta johtuvat muutokset 17

19 Voit esittää raportointia koskevia kysymyksiä EIOPAlle/Fivalle Q&A prosessi - Kysymykset ja vastaukset prosessi https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/qa-on-eiopaguidelines/answers-to-questions-on-submission-of-information-toncas/index.html Voi esittää kysymyksiä Voi katsoa jo esitettyjä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia 18

20 Fiva suosittaa LEI tunnuksen käyttöönottoa Perustuu EBAn suositukseen ja EIOPAn ohjeeseen Suositus annetaan Kuori-MOK:na, voimaan LEI-tunnukset kehotetaan hankkimaan Luottolaitokset mennessä Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt mennessä Lisäeläkesäätiöt ja kassat mennessä Sipojen ja rahastoyhtiöiden osalta ei ole asetettu määräaikaa Tunnukset otetaan käyttöön jo Solvenssi II välivaiheen raportoinneissa Tunnuksen saa PRH:lta 19

21 Tase ja arvostaminen Tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila 20

22 Raportointitaulukot - S II tase Tavoite antaa yleiskuva Yhtiön taloudellisesta asemasta ja vakavaraisuudesta S II sääntöihin perustuen sekä Verrattuna yhtiön tilinpäätöksessä esittämään taseeseen Kvartaali- ja vuosiraportointia koskevat taulukot ovat saman sisältöiset; Kvartaalitaulukossa ei esitetä S II taseen yhteydessä virallista tilinpäätöstasetta Yksittäistä yritystä ja ryhmää koskevat taseraportit ovat yhdenmukaiset 21

23 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 1/4 Varat ja velat kirjataan ja arvostetaan IFRS-standardien mukaisesti silloin kun niihin sisältyvät arvostusmenetelmät ovat yhdenmukaisia Solvenssi II direktiivin kanssa Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on kirjattava varat ja velat komission asetuksen (EY) N:o 1606/2002 perusteella käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on arvostettava varat ja velat komission asetuksen (EY) N:o 1606/2002 perusteella käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan, mikäli standardeihin sisältyy arvostamismenetelmiä, jotka ovat yhdenmukaisia direktiivin 2009/138/EY 75 artiklassa asetetun arvostukseen sovellettavan lähestymistavan kanssa 22

24 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 2/4 Poikkeus: Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritys voi kirjata ja arvostaa varat tai velat sen arvostamismenetelmän perusteella, jota se käyttää vuosi- tai konsernitilinpäätöksensä laatimiseen, mikäli: Arvostamismenetelmä on yhdenmukainen direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan (käypä arvo) kanssa; Arvostamismenetelmä on oikeassa suhteessa yrityksen liiketoiminnan riskien luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen; Yritys ei arvosta varoja ja velkoja tilinpäätöksessään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja käyttäen; Varojen ja velkojen arvostaminen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen aiheuttaisi yritykselle kuluja, jotka olisivat suhteettomia hallinnollisiin kokonaiskuluihin nähden 23

25 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 3/4 Finanssivalvonnan tulkinta välivaiheen raportointiin liittyen: Ei IFRS-raportoijat voivan soveltaa Finanssivalvonnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan määräys- ja ohjekokoelman (14/2012) määräyksiä ja ohjeita käypään arvoon arvostamisesta Huomioitava kuitenkin S II asetus kieltää hankintamenoon arvostamisen 24

26 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 4/4 Ehdoton kielto arvostaa hankintamenoon Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten ei tule arvostaa: Rahoitusvaroja tai -velkoja hankintamenoon tai jaksotettuun hankintamenoon, Ei tule arvostaa kiinteistöjä, sijoituskiinteistöjä, koneita ja kalustoja ns. hankintamenomalleilla silloin, kun omaisuuserän arvo määritetään poistoilla ja arvonalentumisella vähennettyyn hankintamenoon, Ei tule soveltaa arvostamismenetelmiä, jotka arvostavat ja myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. 25

27 Sijoitukset - arvostamishierarkia Varoja ja velkoja arvostaessa on noudatettava arvostushierarkiaa Hierarkiaa tulee noudattaa, eli esim. vaihtoehtoista arvostamismenetelmää ei saa käyttää, jos ehdot täyttävä markkinahinta on saatavilla. Markkina-arvo Markkina-arvoista johdettu hinta Vaihtoehtoiset arvostamismenetelmät 26

28 S II tase varat 1/6 27

29 S II tase varat 2/6 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Liikearvo arvostetaan nollan suuruiseksi Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo arvostetaan nollan suuruiseksi, ellei Aineetonta hyödykettä voida myydä erikseen, ja vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys kykenee osoittamaan, että samalla tai samankaltaisella hyödykkeelle löytyy arvo Vakuutusten aktivoidut hankintamenot Sisältyy S II vakuutustekniseen vastuuvelkaan 28

30 S II tase - varat 3/6 Laskennalliset verot kirjataan Kaikista varoista ja veloista, mukaan lukien vakuutustekninen vastuuvelka Laskennalliset verot lasketaan S II arvojen ja verotusarvojen välisestä erosta Laskennallista verosaamista voi kirjata vain siinä tapauksessa, että tulevaa verotettavaa tuloa on todennäköisesti syntyy ja laskennallinen verosaaminen on hyödynnettävissä Eläkejärjestelyihin liittyvät varat Esitetään, mikäli vakuutusyritys on vastuussa tulevista eläkkeistä 29

31 S II tase varat 4/6 30

32 S II tase varat 5/6 Jälleenvakuutusta ei esitetä osana vakuutusteknistä vastuuvelkaa vaan erillisenä eränä taseen varoissa saamisena 31

33 S II tase varat 6/6 Saamiset ensivakuutuksen vakuutuksenottajilta ja vakuutusedustajilta/ Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta Vain ne erät, jotka ovat erääntyneet 32

34 S II tase velat 33

35 S II tase velat Rahoitusvelat arvostetaan käypään arvoon IFRS-standardien mukaisesti ja Myöhempiä alkuperäisen kirjaamisen jälkeen vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen omassa luottokelpoisuudessa tapahtuneita muutoksia ei huomioida. Koskee myös omaan varallisuuden eräksi hyväksyttäviä pääomalainoja Rahoitusleasingsopimukset Leasing-omaisuus arvostetaan käypään arvoon; Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvon määrittämisessä on käytettävä markkinoiden kanssa yhdenmukaisia tietoja 34

36 S II tase velat 35

37 S II tase - ehdolliset velat (artikla 11) IFRS-standardeissa määritellyt ehdolliset velat, jotka ovat olennaisia, kirjataan veloiksi Ehdolliset velat katsotaan olennaisiksi, kun kyseisen velan nykyistä tai mahdollista suuruutta tai luonnetta koskeva tieto voi vaikuttaa sen henkilön päätöksentekoon tai harkintaan, jonka on tarkoitus käyttää kyseistä tietoa, mukaan lukien valvontaviranomaiset Ehdollisten velkojen arvostus Arvon on oltava yhtä suuri kuin ehdollisen velan maksamiseen kyseisen ehdollisen velan elinkaaren aikana tarvittavien tulevien kassavirtojen odotettavissa oleva nykyarvo Käyttäen riskitöntä peruskorkokäyrää 36

38 Sijoitukset Riskiasiantuntija Mikko Sinersalo 37

39 Luettelo sijoituksista Tärkeää: look through ei sovellettavissa tähän raporttiin, eli rahastoja ei avata tässä yhteydessä Pääomavaateen laskennassa tulee kuitenkin avata Tunnistetiedot Rahaston numero, ISIN, mahdollinen panttaus, arvopaperin nimi, liikkeeseenlaskijan nimi ja toimiala Huom! LEI-koodi: jos mitään koodia ei ole käytettävissä, jätetään tyhjäksi Sijoituksen koko Osakkeille kappalemäärä, bondeille nimellisarvo Riski Duraatio (modifioitu) Ulkopuolinen luokitus (bondit) Valuutta 38

40 Luettelo sijoituksista Arvostaminen Arvostamismenetelmä Clean price Dirty value (SII-kokonaismäärä) Maksamattomat korot Erääntymispäivä Perpetuaaleilla Q&A esim. Listaus-/säilytyspaikka 39

41 Avoimet johdannaissopimukset Pitkälti samat tunnistetiedot kuin sijoitusraportissa Liikkeeseenlaskijan sijaan vastapuolitietoja Noteeratuille pörssin nimi, OTC-johdannaisissa keskusvastapuoli, jos käytössä Jos tunnistekoodia ei ole saatavilla oma koodi Vastapuolen luottoluokitus vain OTC-johdannaisille Kohde-etuutta koskevat tiedot Valuutta Kohde-etuuden valuutta Johdannaisen käyttö Mikro/makro-suojaus, kassavirtojen suojaaminen, portfolion hallinnan tehostaminen 40

42 Avoimet johdannaissopimukset Delta Vain optioille Nimellismäärä Futuureille ja optioille toteushinnan mukainen määrä Pitkä tai lyhyt positio Onko positio ostettu vai myyty Vain futuureille, optioille, swapeille ja CDS:lle Swapeille omat merkitätavat (FX-FL jne.) Maksetut/saadut preemiot Optiot ja swapit 41

43 Avoimet johdannaissopimukset Sopimusten määrä ja ulottovuus - OTC-johdannainen yksi kpl per sopimus - Ulottuvuus: määrä, johon yksi sopimus oikeuttaa/velvoittaa Kynnysarvo - Toteutushinta tms. - Jos esim. optiolla on monta kynnysarvoa, ilmoitetaan nämä puolipisteellä erotettuina Kaupantekopäivä - Jos samalle instrumentille useita, käytetään ensimmäistä - Ei jokaista kauppaa eri rivillä 42

44 Avoimet johdannaissopimukset Sopimuksen purkamiskynnys Tapahtuma, joka aiheuttaa sopimuksen purkamisen Kohdeyksikön konkurssi, kohde-etuuden tietty arvonlaskun Luottoluokituksen muutos Purkamiseen johtavaan tapahtumaan liittyvä enimmäistappio Luottojohdannaiset 43

45 Varat ja velat valuutoittain Tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila 44

46 Varat ja velat valuutoittain 45

47 Varat ja velat valuutoittain Tavoitteena on antaa kuva S II tase-eriin sisältyvästä valuuttariskistä Taulukossa raportoidaan tase pääerittäin ja valuutat seuraavasti eriteltynä: Erikseen kukin olennainen valuutta Muut ei olennaiset valuutat yhteenlaskettuna Raportointivaluutta Kaikki valuutat yhteensä Eri valuuttoja raportoidaan niin paljon, että ne kattavat erikseen varoista ja veloista 90 % 46

48 Oma varallisuus Tilinpäätösasiantuntija Olli Salmi 47

49 Oma varallisuus - yleiskuvaus A. Oman varallisuuden määrittäminen Oma varallisuus Taseessa Taseen ulkopuolella Oma perusvarallisuus B. Oman varallisuuden luokitus Jaetaan ominaisuuksien perusteella Oma lisävarallisuus Tier 1 Tier 2 TIer 3 Tier 2 Tier 3 C. Oman varallisuuden hyväksyttävyys määrälliset rajoitukset

50 Oman varallisuuden laadulliset vaatimukset Pääasialliset luokitteluperusteet Luokka 1 Erät, joilla on olennaisilta osin pysyvän saatavuuden ja huonomman etuoikeuden ominaisuudet (esim. oman pääoman erät sekä ko. ominaisuudet omaava pääomalaina) Luokka 2 Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät on sijoitettava luokkaan 2, jos niillä on olennaisilta osin huonomman etuoikeuden ominaisuus (esim. pääomalaina) Omaan lisävarallisuuteen kuuluvat erät on sijoitettava luokkaan 2, jos niillä on olennaisilta osin pysyvän saatavuuden ja huonomman etuoikeuden ominaisuudet (esim. tietyt remburssit ja takaukset) Luokka 3 Omaan perusvarallisuuteen ja omaan lisävarallisuuteen kuuluvat erät, jotka eivät kuulu luokkiin 1 tai 2, on sijoitettava luokkaan 3 49

51 Oman varallisuuden raportointitaulukko Tavoitteena on antaa yleiskuva omasta varallisuudesta Pääerät A. Oma perusvarallisuus (basic own funds) B. Vähennykset sijoituksista rahoitus- ja luottolaitoksiin (deductions for participations in financial and credit institution) C. Oma lisävarallisuus (ancillary own funds) D. Käytettävissä olevat oma varallisuus (available own funds) E. Hyväksyttävissä oleva oma varallisuus (eligible own funds) F. SCR ja MCR G. Täsmäytyserä (reconciliation reserve) H. Vakuutusmaksuihin sisältyvät tulevat voitot (EPIFP) Omien varojen luokat 1,2 ja 3 50

52 Oma perusvarallisuus 1/6 51

53 Oma perusvarallisuus 2/6 Osakepääoma ja siihen liittyvä ylikurssi Voidaan luokitella luokkaan 1 tai 2 kuuluvaksi Finanssivalvonnan valvottavat: luokka 1 Takuupääoma, jäsenten maksuosuudet ja keskinäisten yhtiöiden vastaavat omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät Luokitellaan kuten edellä Finanssivalvonnan valvottavat: pohjarahasto ja takuupääoma: luokka 1 Etuoikeudeltaan huonompi jäsenten keskinäinen rahasto 52

54 Oma perusvarallisuus 3/6 Ylijäämävarallisuus Luokitellaan luokkaan 1 kuuluvaksi henkivakuutustoiminnassa kertynyt ylijäämä, joka on tarkoitettu jaettavaksi lisäetuina vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja edunsaajille, mutta jota ei ole ositettu Etuoikeutetut osakkeet ja siihen liittyvä ylikurssi Voidaan luokitella luokkaan 1, 2 tai 3 kuuluviksi Voi tulla kyseeseen mikäli useampia osakesarjoja Täsmäytyserä Luokitellaan luokaan 1 kuuluvaksi 53

55 Oma perusvarallisuus 4/6 Pääomalainat Voidaan luokitella luokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvaksi Laskennalliset verosaamiset Luokitellaan luokkaan 3 kuuluviksi Muut valvojan omaan perusvarallisuuteen hyväksymät erät Voivat kuulua mihin tahansa luokkaan S I aikana toimintapääomaan luettavat erät, jotka vaativat S II aikana valvojan hyväksynnän 54

56 Oma perusvarallisuus 5/6 55

57 Oma perusvarallisuus 6/6 Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei tule esittää täsmäytyserässä mutta joka ei täytä S II kriteereitä omaksi varallisuudeksi luokiteltavaksi eräksi Oman varallisuuden erien luettelossa esiintyviä eriä, jotka eivät täytä luokittelukriteereitä tai siirtymäsäännöksiä Oman varallisuuden rooliin tarkoitettuja eriä, jotka eivät esiinny oman varallisuuden erien luettelossa ja joita valvontaviranomainen ei ole hyväksynyt ja jotka eivät esiinny taseessa velkoina Etuoikeudeltaan huonompia velkoja, joita ei lueta omaan perusvarallisuuteen, ei tule ilmoittaa tässä Nämä erät tulee vähentää luokasta 1; koska ne eivät ole velkoja eivätkä omaa perusvarallisuutta. Ellei niitä vähennetä, ne sisältyvät virheellisesti täsmäytyserään Sijoitukset rahoitus- ja luottolaitoksiin Vähennetään 56

58 Oma lisävarallisuus 1/2 57

59 Oma lisävarallisuus 2/2 Oma lisävarallisuus Vaadittaessa maksettava osakepääoma Vaadittaessa maksettava takuupääoma, jäsenten maksuosuudet ja keskinäisten yhtiöiden vastaavat omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät Vaadittaessa maksettavat etuoikeutetut osakkeet Oikeudellisesti sitovat sopimukset 58

60 Käytettävissä ja hyväksyttävissä oleva oma varallisuus 59

61 Luokkien määrälliset rajoitukset pääomavaatimuksia täytettäessä 1/2 S II asetus artikla 82 Kun on kyse vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämisestä, luokasta 2 ja luokasta 3 hyväksyttävien erien määriin sovelletaan kaikkia seuraavia määrällisiä rajoja: Luokan 1 erien hyväksyttävä määrä on vähintään puolet vakavaraisuuspääomavaatimuksesta; Luokan 3 erien hyväksyttävä määrä on vähemmän kuin 15 % vakavaraisuuspääomavaatimuksesta; Luokan 2 ja luokan 3 erien hyväksyttävien määrien summa ei saa olla yli 50 % vakavaraisuuspääomavaatimuksesta 60

62 Luokkien määrälliset rajoitukset pääomavaatimuksia täytettäessä 2/2 Kun on kyse vähimmäispääomavaatimusten täyttämisestä, luokasta 2 ja luokasta 3 hyväksyttävien erien määriin sovelletaan kaikkia seuraavia määrällisiä rajoja: Luokan 1 erien hyväksyttävä määrä on vähintään 80 % vähimmäispääomavaatimuksesta; Luokan 2 ja luokan 3 erien hyväksyttävien määrien summa ei saa olla yli 20 % vähimmäispääomavaatimuksesta 61

63 Täsmäytyserä (reconciliation reserve) 1/2 62

64 Täsmäytyserä (reconciliation reserve) 2/2 Täsmäytyserä = S II taseen varat velat (Excess of assets over liabilities) vähennettynä seuraavilla: Hallussa olevat omat osakkeet; Odotettavissa olevat osingot, voitonjaot ja maksut; Oman pääomanehtoiset sijoitukset, Rajoitetusti käytettävissä olevat oman varallisuuden erät liittyen vastaavuuskorjauksen alaisiin portfolioihin ja erillään pidettäviin rahastoihin Rahoitus- ja luottolaitossijoitukset siltä osin, kuin ne eivät jo sisälly edellä mainittuihin kohtiin 63

65 Oman varallisuuden luokittelu - siirtymäsäännökset Vakuutusyhtiölain 11 luvussa säädetystä oman varallisuuden luokittelusta poiketen, omaan perusvarallisuuteen kuuluva omaisuuserä voidaan sijoittaa luokkaan 1 kuuluvaksi 1 päivä tammikuuta 2016 alkaen enintään 10 vuoden ajaksi, jos 1. Omaisuuserää ei luokitella oman varallisuuden luokkaan 1 tai 2 lain 11 luvun mukaisesti; 2. Omaisuuserä on hankittu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015; 3. Omaisuuserä tai sen osa on voitu lukea osaksi 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa; ja 4. Omaisuuserä kuuluu 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n 1,2 tai 3 momentissa tarkoitettuihin eriin. 64

66 Oman varallisuuden luokittelu - siirtymäsäännökset Lain 11 luvussa säädetystä oman varallisuuden luokittelusta poiketen, voidaan omaan perusvarallisuuteen kuuluva omaisuuserä sijoittaa luokkaan 2 kuuluvaksi 1 päivä tammikuuta 2016 alkaen enintään 10 vuoden ajaksi, jos 1. Omaisuuserä on hankittu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015; 2. Omaisuuserä tai sen osa on voitu lukea osaksi 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa; ja 3. Omaisuuserä kuuluu 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n 4 momentissa tarkoitettuihin eriin. 65

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen 2 Oma varallisuus Rakenne ja arvostaminen Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Erityisiä asioita Tasoitusmäärä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Muistio 1 (14) Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Sisällys 1 Sääntelykehikko... 2 1.1 Solvenssi II -vakavaraisuussääntely... 2 1.2 Oma varallisuus... 3 1.3 Vakavaraisuuspääomavaatimus

Lisätiedot

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPABoS14/174 FI Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email:

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA-BoS-15/111 FI Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana.

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana. MÄÄRÄYS/OHJE 30.12.2002 Dnro 11/002/2002 Vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a Vakuutuskassalain

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Markkina- ja vastapuoliriski

Markkina- ja vastapuoliriski Markkina- ja vastapuoliriski Aktuaariyhdistys 14.4.2010 Kai Niemi 4/23/10 / 1 Yleistä Perustuu pitkälti CEIOPS:n antamiin ehdotuksiin komissiolle 2. tason ohjeistuksesta Riskien vaikutus lasketaan delta-nav-periaatteella

Lisätiedot

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011 19.10.2011 Iltapäivän ohjelma 13.00 Finanssivalvonnan kokemuksia raportointiuudistuksesta Sami Tiainen, projektipäällikkö 13.30 Työeläkevakuutusyhtiöiden konekielinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 5,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Markkinariskeistä aiheutuva pääomavaatimus on eri markkinariskikomponenttien välisten korrelaatioiden jälkeen 200 miljoonaa euroa.

Markkinariskeistä aiheutuva pääomavaatimus on eri markkinariskikomponenttien välisten korrelaatioiden jälkeen 200 miljoonaa euroa. SHV-TUTKINTO Vakavaraisuus 24.9.2014 1. Henkivakuutusosakeyhtiö X:n vakuutusyhtiölain 11 luvun mukainen toimintapääoma hetkellä 31.12.2013 on 400 miljoonaa euroa. Yhtiön vakuutuskanta koostuu yksilöllisistä

Lisätiedot

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA-BoS-14/174 FI Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen.

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. SHV-tutkinto Vakavaraisuus 25.9.28 klo 9-15 1(5) 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. (1p) 2. Henkivakuutusyhtiö Huolekas harjoittaa vapaaehtoista henkivakuutustoimintaa

Lisätiedot

Ohjeita koskien erillään pidettäviä rahastoja

Ohjeita koskien erillään pidettäviä rahastoja EIOPABoS14/169 FI Ohjeita koskien erillään pidettäviä rahastoja EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Ohjeet varojen ja muiden velkojen kuin vakuutusteknisen vastuuvelan kirjaamisesta ja arvostamisesta

Ohjeet varojen ja muiden velkojen kuin vakuutusteknisen vastuuvelan kirjaamisesta ja arvostamisesta EIOPA-BoS-15/113 FI Ohjeet varojen ja muiden velkojen kuin vakuutusteknisen vastuuvelan kirjaamisesta ja arvostamisesta EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä eläkevakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia sekä sairauskuluvakuutuksia.

laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä eläkevakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia sekä sairauskuluvakuutuksia. SHV - TUTKINTO Vakavaraisuus 30.9.2010 klo 9-15 1(6) 1. Henkivakuutusosakeyhtiö Tuoni myöntää yksilöllisiä henkivakuutuksia (sijoitussidonnaisia, laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä

Lisätiedot

SII:n valvottavatapaaminen 27.11.2013 ja 28.11.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.11.2013 Finanssivalvonta

SII:n valvottavatapaaminen 27.11.2013 ja 28.11.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.11.2013 Finanssivalvonta SII:n valvottavatapaaminen 27.11.2013 ja 28.11.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.11.2013 Finanssivalvonta Agenda Tilaisuuden avaus Solvenssi II:n sääntelyrakenne

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1414 1415 SISÄLLYS N:o Sivu 1414 Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Välivaiheen raportointi, osa 2 MCR ja SCR matemaatikko Tuuli Wiio, johtava matemaatikko Jari Niittuinperä ja riskiasiantuntija Mikko Sinersalo 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (8) 12.11.2015 Talousvaliokunta HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot