Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solvenssi II -valvottavatilaisuus"

Transkriptio

1 Solvenssi II -valvottavatilaisuus ja

2 Välivaiheen raportointi, osa 1

3 Yleistä raportoinnista Johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho 2

4 Solvenssi II välivaiheen raportointi alkaa Vuosiraportointi Raportointitaulukot ja Vakavaraisuuskertomus Toimitetaan kesäkuussa 2015 Yksittäiset yhtiöt 22 viikkoa ja ryhmät 28 viikkoa tilikauden päättymisestä Kvarttaaliraportti tilanteesta Raportointitaulukot palautus 8/14 viikkoa osavuosijakson päättymisestä Avaavina tietoina 2015 raportoidaan erillinen setti raportteja Content of the submission Basic information Balance sheet Own funds SCR ja MCR Koskee kaikkia vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä Yksittäisiä yhtiöitä ryhmiä, mikäli ei osa pankkipainotteista finanssikonglomeraattia 3

5 Välivaiheen raportointi on valmistautumista Välivaihe on Oppimista Raportoinnin testausta SII -vaatimuksiin siirtymisen seurantaa Välivaiheen raportointilomakkeet ovat osa lopullista S II - raportointia Fiva raportoi edistymisestä EIOPAa kaikilta välivaiheen osaalueilta Raportointi Hallintojärjestelmä Riski- ja vakavaraisuusarvio Sisäisen mallit 4

6 Tilanteesta toimitettavat raportointitaulukot NIMI Y R NIMI Y R Y R Perustiedot S Toimitettujen tietojen sisältö S Perustiedot (BI) S Tase (BS-C1) Tase S Varat ja velat Valuutoittain (BS-C1D) Sijoitukset S Luettelo sijoituksista (AS- D1) S Avoimet johdannaissop. (AS-D2O) S Oma varallisuus (OF-B1Q) Oma varallisuus Vakavaraisuus X X S SRD-kaava ja osittaiset sisäinen malli (SCR B2A) S Ositt. s.malli (SCR-B2B) S Kok. s.malli SCR-B2C) X X S Markkinariski (SCR B3A) X X S Vastapuoliriski (SCR B3B) X S Henkivakuutusriski (SCR B3C) X X S Sairasvakuutusriski (SCR-B3D) X X S Vahinkovakuutusriski (SCR- B3E) X X S Operatiivinen riski (SCR-B3G) X X X X X X S Vahinkovakuutukseen liittyvä katastrofiriski (SCR-B3F) S ja S28.02 Vähimmäispääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X X Vastuuvelka X X X X X X S Henkivakuutusten vakuutustekninen vastuuvelka (TP-F1) S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka (TP-E1) 5 X X X X X X

7 Tilanteesta toimitettavat tiedot NIMI Yhtiö Ryhmä Perustiedot S Toimitettujen tietojen sisältö X S Perustiedot (BI) X X Tase S Tase (BS-C1) X X Sijoitukset S Luettelo sijoituksista (AS-D1) X X S Avoimet johdannaissopimukset (AS-D2O) X X Oma varallisuus S Oma varallisuus (OF-B1Q) X X Vastuuvelka S Henkivakuutusten ja sairausvakuutuksen, joiden liiketoiminta perustuu henki vakuutukselle ominaisiin teknisiin perusteisiin vakuutustekninen vastuuv. (TP-F1Q) S Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka (TP-E1) X Vakavaraisuus S ja S28.02 Vähimmäispääomavaatimus (MCR-B4A ja MCR-B4B) X 6 X

8 Vuosittain toimitettavat vain ryhmiä koskevat raportointitaulukot S Ryhmään kuuluvat yritykset (G01) S Yksittäistä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritystä koskevat vaatimukset (G03) S Muut säännellyt ja säätelemättömät yritykset ml. Vakuutusomistusyhtiötä koskevat yrityskohtaiset vaatimukset (G04) S Osuus ryhmän vakuutusteknisestä vastuuvelasta (G14) 7

9 Vuosittain toimitettavan vakavaraisuuskertomuksen sisältö Hallintojärjestelmää koskevat tiedot Ohje 21 Yleisiä hallintovaatimuksia koskevat tiedot Ohje 22 Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia koskevat tiedot Ohje 23 Riskienhallintajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 24 Sisäistä valvontajärjestelmää koskevat tiedot Ohje 25 Lisätiedot Ohje 26 Hallintojärjestelmää koskevat tiedot ryhmät Ohje 27 Hallintorakennetta koskevat tiedot Pääoman hallintaa koskevat tiedot Ohje 28 Omia varoja koskevat tiedot Arvostamista koskevat tiedot Ohje 29 Sijoitusten arvostamista koskevat tiedot Ohje 30 Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat tiedot Ohje 31 Muiden velkojen arvostamista koskevat tiedot Ohje 32 Mahdolliset muut olennaiset tiedot Ohje 33 Vakavaraisuuden arvostamista koskevat tiedot ryhmät 8

10 Raportoinnin tietoa löytyy EIOPAn verkkopalvelusta - linkki Fivan sivuilla 9

11 Kunkin maatunnuksen takaa löytyvät täyttöohjeet Vakuutuslajit Tietojen toimittamista koskevat ohjeet Sijoitusten CIC koodit Tekninen liite: tietojen tarkistukset Sijoitusluokat Raportointilomakkeiden täyttöohjeet 10

12 Raportointia koskevat ohjeet Raportointilomakkeet löytyvät: https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reportingformat/index.html TAI https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2013- closed-consultations/march-2013/guidelines-on-preparing-forsolvency-ii/index.html Appendix I quantitative reporting templates Raportointilomakkeisiin tehdyt muutokset löytyvät saman linkin alta Technical Annex II 11

13 Raportointilomakkeita on kahdenlaisia: Business ja Annotated EIOPA on julkaissut kahdenlaiset raportointilomakkeet: Business Templates, missä näkyy viimeiset muutokset lomakkeisiin Annotated templates https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reportingformat/index.html Raportointilomakkeisiin tehdyt muutokset = Technical Annex II

14 Miksi Annotated Templates? Annotated templates ovat silta Liiketoiminnan lomakkeiden ja teknisen mallin (Data-Point Model ja XBRL-taksonomia) välillä Esitetty Excel-taulukko muodossa. Sisältö on sama, mutta esitystavassa eroja johtuen teknisestä toteutuksesta Annotated Templates sisältävät selitykset solun tiedon muodosta Eroja mm. Lomakenumerointi Lisävälilehdet/lomakkeet ring fenced funds raportointiin Lomakkeen taulukko on voitu jakaa kahteen taulukkoon (esim.s g) Soluja on voitu yhdistellä otsikkotiedoissa Tiedonkeruusovelluksen tuottama muoto vastaa Annotated templates ulkoasua.

15 Lomakkeiden numeroinnin erot Annotated template numerointi: erilliset välilehdet ring fenced funds raportoinnille

16 Esimerkki eroista, s a

17 Lukuohje raporttien täyttämiseen Katso ensin tietojen toimittamista koskevat ohjeet: Lista raportoitavista lomakkeista vuosi/kvartaali ja yksittäinen yritys/ryhmä Yleiskuvaus kustakin raportointilomakkeesta Katso yksittäisen raportointi täyttöohje (Annex II) Esim. raportti S Tase - raportin solu A2 - Taseen täyttöohje (Annex II) solu A2: aineettomat hyödykkeet: yksilöitävissä oleva ei-monetäärinen omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa 16

18 Muutokset taulukoissa näkyvät keltaisella/punaisella Välivaiheen raportointitaulukoita päivitetty Konsultaatiossa tulleet muutokset Huomatut virheet IT-sovellusta johtuvat muutokset 17

19 Voit esittää raportointia koskevia kysymyksiä EIOPAlle/Fivalle Q&A prosessi - Kysymykset ja vastaukset prosessi https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/qa-on-eiopaguidelines/answers-to-questions-on-submission-of-information-toncas/index.html Voi esittää kysymyksiä Voi katsoa jo esitettyjä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia 18

20 Fiva suosittaa LEI tunnuksen käyttöönottoa Perustuu EBAn suositukseen ja EIOPAn ohjeeseen Suositus annetaan Kuori-MOK:na, voimaan LEI-tunnukset kehotetaan hankkimaan Luottolaitokset mennessä Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt mennessä Lisäeläkesäätiöt ja kassat mennessä Sipojen ja rahastoyhtiöiden osalta ei ole asetettu määräaikaa Tunnukset otetaan käyttöön jo Solvenssi II välivaiheen raportoinneissa Tunnuksen saa PRH:lta 19

21 Tase ja arvostaminen Tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila 20

22 Raportointitaulukot - S II tase Tavoite antaa yleiskuva Yhtiön taloudellisesta asemasta ja vakavaraisuudesta S II sääntöihin perustuen sekä Verrattuna yhtiön tilinpäätöksessä esittämään taseeseen Kvartaali- ja vuosiraportointia koskevat taulukot ovat saman sisältöiset; Kvartaalitaulukossa ei esitetä S II taseen yhteydessä virallista tilinpäätöstasetta Yksittäistä yritystä ja ryhmää koskevat taseraportit ovat yhdenmukaiset 21

23 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 1/4 Varat ja velat kirjataan ja arvostetaan IFRS-standardien mukaisesti silloin kun niihin sisältyvät arvostusmenetelmät ovat yhdenmukaisia Solvenssi II direktiivin kanssa Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on kirjattava varat ja velat komission asetuksen (EY) N:o 1606/2002 perusteella käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on arvostettava varat ja velat komission asetuksen (EY) N:o 1606/2002 perusteella käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan, mikäli standardeihin sisältyy arvostamismenetelmiä, jotka ovat yhdenmukaisia direktiivin 2009/138/EY 75 artiklassa asetetun arvostukseen sovellettavan lähestymistavan kanssa 22

24 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 2/4 Poikkeus: Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritys voi kirjata ja arvostaa varat tai velat sen arvostamismenetelmän perusteella, jota se käyttää vuosi- tai konsernitilinpäätöksensä laatimiseen, mikäli: Arvostamismenetelmä on yhdenmukainen direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan (käypä arvo) kanssa; Arvostamismenetelmä on oikeassa suhteessa yrityksen liiketoiminnan riskien luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen; Yritys ei arvosta varoja ja velkoja tilinpäätöksessään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja käyttäen; Varojen ja velkojen arvostaminen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen aiheuttaisi yritykselle kuluja, jotka olisivat suhteettomia hallinnollisiin kokonaiskuluihin nähden 23

25 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 3/4 Finanssivalvonnan tulkinta välivaiheen raportointiin liittyen: Ei IFRS-raportoijat voivan soveltaa Finanssivalvonnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan määräys- ja ohjekokoelman (14/2012) määräyksiä ja ohjeita käypään arvoon arvostamisesta Huomioitava kuitenkin S II asetus kieltää hankintamenoon arvostamisen 24

26 S II tase - kirjaus- ja arvostusperiaatteet 4/4 Ehdoton kielto arvostaa hankintamenoon Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten ei tule arvostaa: Rahoitusvaroja tai -velkoja hankintamenoon tai jaksotettuun hankintamenoon, Ei tule arvostaa kiinteistöjä, sijoituskiinteistöjä, koneita ja kalustoja ns. hankintamenomalleilla silloin, kun omaisuuserän arvo määritetään poistoilla ja arvonalentumisella vähennettyyn hankintamenoon, Ei tule soveltaa arvostamismenetelmiä, jotka arvostavat ja myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. 25

27 Sijoitukset - arvostamishierarkia Varoja ja velkoja arvostaessa on noudatettava arvostushierarkiaa Hierarkiaa tulee noudattaa, eli esim. vaihtoehtoista arvostamismenetelmää ei saa käyttää, jos ehdot täyttävä markkinahinta on saatavilla. Markkina-arvo Markkina-arvoista johdettu hinta Vaihtoehtoiset arvostamismenetelmät 26

28 S II tase varat 1/6 27

29 S II tase varat 2/6 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Liikearvo arvostetaan nollan suuruiseksi Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo arvostetaan nollan suuruiseksi, ellei Aineetonta hyödykettä voida myydä erikseen, ja vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys kykenee osoittamaan, että samalla tai samankaltaisella hyödykkeelle löytyy arvo Vakuutusten aktivoidut hankintamenot Sisältyy S II vakuutustekniseen vastuuvelkaan 28

30 S II tase - varat 3/6 Laskennalliset verot kirjataan Kaikista varoista ja veloista, mukaan lukien vakuutustekninen vastuuvelka Laskennalliset verot lasketaan S II arvojen ja verotusarvojen välisestä erosta Laskennallista verosaamista voi kirjata vain siinä tapauksessa, että tulevaa verotettavaa tuloa on todennäköisesti syntyy ja laskennallinen verosaaminen on hyödynnettävissä Eläkejärjestelyihin liittyvät varat Esitetään, mikäli vakuutusyritys on vastuussa tulevista eläkkeistä 29

31 S II tase varat 4/6 30

32 S II tase varat 5/6 Jälleenvakuutusta ei esitetä osana vakuutusteknistä vastuuvelkaa vaan erillisenä eränä taseen varoissa saamisena 31

33 S II tase varat 6/6 Saamiset ensivakuutuksen vakuutuksenottajilta ja vakuutusedustajilta/ Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta Vain ne erät, jotka ovat erääntyneet 32

34 S II tase velat 33

35 S II tase velat Rahoitusvelat arvostetaan käypään arvoon IFRS-standardien mukaisesti ja Myöhempiä alkuperäisen kirjaamisen jälkeen vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen omassa luottokelpoisuudessa tapahtuneita muutoksia ei huomioida. Koskee myös omaan varallisuuden eräksi hyväksyttäviä pääomalainoja Rahoitusleasingsopimukset Leasing-omaisuus arvostetaan käypään arvoon; Vähimmäisleasingmaksujen nykyarvon määrittämisessä on käytettävä markkinoiden kanssa yhdenmukaisia tietoja 34

36 S II tase velat 35

37 S II tase - ehdolliset velat (artikla 11) IFRS-standardeissa määritellyt ehdolliset velat, jotka ovat olennaisia, kirjataan veloiksi Ehdolliset velat katsotaan olennaisiksi, kun kyseisen velan nykyistä tai mahdollista suuruutta tai luonnetta koskeva tieto voi vaikuttaa sen henkilön päätöksentekoon tai harkintaan, jonka on tarkoitus käyttää kyseistä tietoa, mukaan lukien valvontaviranomaiset Ehdollisten velkojen arvostus Arvon on oltava yhtä suuri kuin ehdollisen velan maksamiseen kyseisen ehdollisen velan elinkaaren aikana tarvittavien tulevien kassavirtojen odotettavissa oleva nykyarvo Käyttäen riskitöntä peruskorkokäyrää 36

38 Sijoitukset Riskiasiantuntija Mikko Sinersalo 37

39 Luettelo sijoituksista Tärkeää: look through ei sovellettavissa tähän raporttiin, eli rahastoja ei avata tässä yhteydessä Pääomavaateen laskennassa tulee kuitenkin avata Tunnistetiedot Rahaston numero, ISIN, mahdollinen panttaus, arvopaperin nimi, liikkeeseenlaskijan nimi ja toimiala Huom! LEI-koodi: jos mitään koodia ei ole käytettävissä, jätetään tyhjäksi Sijoituksen koko Osakkeille kappalemäärä, bondeille nimellisarvo Riski Duraatio (modifioitu) Ulkopuolinen luokitus (bondit) Valuutta 38

40 Luettelo sijoituksista Arvostaminen Arvostamismenetelmä Clean price Dirty value (SII-kokonaismäärä) Maksamattomat korot Erääntymispäivä Perpetuaaleilla Q&A esim. Listaus-/säilytyspaikka 39

41 Avoimet johdannaissopimukset Pitkälti samat tunnistetiedot kuin sijoitusraportissa Liikkeeseenlaskijan sijaan vastapuolitietoja Noteeratuille pörssin nimi, OTC-johdannaisissa keskusvastapuoli, jos käytössä Jos tunnistekoodia ei ole saatavilla oma koodi Vastapuolen luottoluokitus vain OTC-johdannaisille Kohde-etuutta koskevat tiedot Valuutta Kohde-etuuden valuutta Johdannaisen käyttö Mikro/makro-suojaus, kassavirtojen suojaaminen, portfolion hallinnan tehostaminen 40

42 Avoimet johdannaissopimukset Delta Vain optioille Nimellismäärä Futuureille ja optioille toteushinnan mukainen määrä Pitkä tai lyhyt positio Onko positio ostettu vai myyty Vain futuureille, optioille, swapeille ja CDS:lle Swapeille omat merkitätavat (FX-FL jne.) Maksetut/saadut preemiot Optiot ja swapit 41

43 Avoimet johdannaissopimukset Sopimusten määrä ja ulottovuus - OTC-johdannainen yksi kpl per sopimus - Ulottuvuus: määrä, johon yksi sopimus oikeuttaa/velvoittaa Kynnysarvo - Toteutushinta tms. - Jos esim. optiolla on monta kynnysarvoa, ilmoitetaan nämä puolipisteellä erotettuina Kaupantekopäivä - Jos samalle instrumentille useita, käytetään ensimmäistä - Ei jokaista kauppaa eri rivillä 42

44 Avoimet johdannaissopimukset Sopimuksen purkamiskynnys Tapahtuma, joka aiheuttaa sopimuksen purkamisen Kohdeyksikön konkurssi, kohde-etuuden tietty arvonlaskun Luottoluokituksen muutos Purkamiseen johtavaan tapahtumaan liittyvä enimmäistappio Luottojohdannaiset 43

45 Varat ja velat valuutoittain Tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila 44

46 Varat ja velat valuutoittain 45

47 Varat ja velat valuutoittain Tavoitteena on antaa kuva S II tase-eriin sisältyvästä valuuttariskistä Taulukossa raportoidaan tase pääerittäin ja valuutat seuraavasti eriteltynä: Erikseen kukin olennainen valuutta Muut ei olennaiset valuutat yhteenlaskettuna Raportointivaluutta Kaikki valuutat yhteensä Eri valuuttoja raportoidaan niin paljon, että ne kattavat erikseen varoista ja veloista 90 % 46

48 Oma varallisuus Tilinpäätösasiantuntija Olli Salmi 47

49 Oma varallisuus - yleiskuvaus A. Oman varallisuuden määrittäminen Oma varallisuus Taseessa Taseen ulkopuolella Oma perusvarallisuus B. Oman varallisuuden luokitus Jaetaan ominaisuuksien perusteella Oma lisävarallisuus Tier 1 Tier 2 TIer 3 Tier 2 Tier 3 C. Oman varallisuuden hyväksyttävyys määrälliset rajoitukset

50 Oman varallisuuden laadulliset vaatimukset Pääasialliset luokitteluperusteet Luokka 1 Erät, joilla on olennaisilta osin pysyvän saatavuuden ja huonomman etuoikeuden ominaisuudet (esim. oman pääoman erät sekä ko. ominaisuudet omaava pääomalaina) Luokka 2 Omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät on sijoitettava luokkaan 2, jos niillä on olennaisilta osin huonomman etuoikeuden ominaisuus (esim. pääomalaina) Omaan lisävarallisuuteen kuuluvat erät on sijoitettava luokkaan 2, jos niillä on olennaisilta osin pysyvän saatavuuden ja huonomman etuoikeuden ominaisuudet (esim. tietyt remburssit ja takaukset) Luokka 3 Omaan perusvarallisuuteen ja omaan lisävarallisuuteen kuuluvat erät, jotka eivät kuulu luokkiin 1 tai 2, on sijoitettava luokkaan 3 49

51 Oman varallisuuden raportointitaulukko Tavoitteena on antaa yleiskuva omasta varallisuudesta Pääerät A. Oma perusvarallisuus (basic own funds) B. Vähennykset sijoituksista rahoitus- ja luottolaitoksiin (deductions for participations in financial and credit institution) C. Oma lisävarallisuus (ancillary own funds) D. Käytettävissä olevat oma varallisuus (available own funds) E. Hyväksyttävissä oleva oma varallisuus (eligible own funds) F. SCR ja MCR G. Täsmäytyserä (reconciliation reserve) H. Vakuutusmaksuihin sisältyvät tulevat voitot (EPIFP) Omien varojen luokat 1,2 ja 3 50

52 Oma perusvarallisuus 1/6 51

53 Oma perusvarallisuus 2/6 Osakepääoma ja siihen liittyvä ylikurssi Voidaan luokitella luokkaan 1 tai 2 kuuluvaksi Finanssivalvonnan valvottavat: luokka 1 Takuupääoma, jäsenten maksuosuudet ja keskinäisten yhtiöiden vastaavat omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät Luokitellaan kuten edellä Finanssivalvonnan valvottavat: pohjarahasto ja takuupääoma: luokka 1 Etuoikeudeltaan huonompi jäsenten keskinäinen rahasto 52

54 Oma perusvarallisuus 3/6 Ylijäämävarallisuus Luokitellaan luokkaan 1 kuuluvaksi henkivakuutustoiminnassa kertynyt ylijäämä, joka on tarkoitettu jaettavaksi lisäetuina vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja edunsaajille, mutta jota ei ole ositettu Etuoikeutetut osakkeet ja siihen liittyvä ylikurssi Voidaan luokitella luokkaan 1, 2 tai 3 kuuluviksi Voi tulla kyseeseen mikäli useampia osakesarjoja Täsmäytyserä Luokitellaan luokaan 1 kuuluvaksi 53

55 Oma perusvarallisuus 4/6 Pääomalainat Voidaan luokitella luokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvaksi Laskennalliset verosaamiset Luokitellaan luokkaan 3 kuuluviksi Muut valvojan omaan perusvarallisuuteen hyväksymät erät Voivat kuulua mihin tahansa luokkaan S I aikana toimintapääomaan luettavat erät, jotka vaativat S II aikana valvojan hyväksynnän 54

56 Oma perusvarallisuus 5/6 55

57 Oma perusvarallisuus 6/6 Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei tule esittää täsmäytyserässä mutta joka ei täytä S II kriteereitä omaksi varallisuudeksi luokiteltavaksi eräksi Oman varallisuuden erien luettelossa esiintyviä eriä, jotka eivät täytä luokittelukriteereitä tai siirtymäsäännöksiä Oman varallisuuden rooliin tarkoitettuja eriä, jotka eivät esiinny oman varallisuuden erien luettelossa ja joita valvontaviranomainen ei ole hyväksynyt ja jotka eivät esiinny taseessa velkoina Etuoikeudeltaan huonompia velkoja, joita ei lueta omaan perusvarallisuuteen, ei tule ilmoittaa tässä Nämä erät tulee vähentää luokasta 1; koska ne eivät ole velkoja eivätkä omaa perusvarallisuutta. Ellei niitä vähennetä, ne sisältyvät virheellisesti täsmäytyserään Sijoitukset rahoitus- ja luottolaitoksiin Vähennetään 56

58 Oma lisävarallisuus 1/2 57

59 Oma lisävarallisuus 2/2 Oma lisävarallisuus Vaadittaessa maksettava osakepääoma Vaadittaessa maksettava takuupääoma, jäsenten maksuosuudet ja keskinäisten yhtiöiden vastaavat omaan perusvarallisuuteen kuuluvat erät Vaadittaessa maksettavat etuoikeutetut osakkeet Oikeudellisesti sitovat sopimukset 58

60 Käytettävissä ja hyväksyttävissä oleva oma varallisuus 59

61 Luokkien määrälliset rajoitukset pääomavaatimuksia täytettäessä 1/2 S II asetus artikla 82 Kun on kyse vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämisestä, luokasta 2 ja luokasta 3 hyväksyttävien erien määriin sovelletaan kaikkia seuraavia määrällisiä rajoja: Luokan 1 erien hyväksyttävä määrä on vähintään puolet vakavaraisuuspääomavaatimuksesta; Luokan 3 erien hyväksyttävä määrä on vähemmän kuin 15 % vakavaraisuuspääomavaatimuksesta; Luokan 2 ja luokan 3 erien hyväksyttävien määrien summa ei saa olla yli 50 % vakavaraisuuspääomavaatimuksesta 60

62 Luokkien määrälliset rajoitukset pääomavaatimuksia täytettäessä 2/2 Kun on kyse vähimmäispääomavaatimusten täyttämisestä, luokasta 2 ja luokasta 3 hyväksyttävien erien määriin sovelletaan kaikkia seuraavia määrällisiä rajoja: Luokan 1 erien hyväksyttävä määrä on vähintään 80 % vähimmäispääomavaatimuksesta; Luokan 2 ja luokan 3 erien hyväksyttävien määrien summa ei saa olla yli 20 % vähimmäispääomavaatimuksesta 61

63 Täsmäytyserä (reconciliation reserve) 1/2 62

64 Täsmäytyserä (reconciliation reserve) 2/2 Täsmäytyserä = S II taseen varat velat (Excess of assets over liabilities) vähennettynä seuraavilla: Hallussa olevat omat osakkeet; Odotettavissa olevat osingot, voitonjaot ja maksut; Oman pääomanehtoiset sijoitukset, Rajoitetusti käytettävissä olevat oman varallisuuden erät liittyen vastaavuuskorjauksen alaisiin portfolioihin ja erillään pidettäviin rahastoihin Rahoitus- ja luottolaitossijoitukset siltä osin, kuin ne eivät jo sisälly edellä mainittuihin kohtiin 63

65 Oman varallisuuden luokittelu - siirtymäsäännökset Vakuutusyhtiölain 11 luvussa säädetystä oman varallisuuden luokittelusta poiketen, omaan perusvarallisuuteen kuuluva omaisuuserä voidaan sijoittaa luokkaan 1 kuuluvaksi 1 päivä tammikuuta 2016 alkaen enintään 10 vuoden ajaksi, jos 1. Omaisuuserää ei luokitella oman varallisuuden luokkaan 1 tai 2 lain 11 luvun mukaisesti; 2. Omaisuuserä on hankittu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015; 3. Omaisuuserä tai sen osa on voitu lukea osaksi 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa; ja 4. Omaisuuserä kuuluu 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n 1,2 tai 3 momentissa tarkoitettuihin eriin. 64

66 Oman varallisuuden luokittelu - siirtymäsäännökset Lain 11 luvussa säädetystä oman varallisuuden luokittelusta poiketen, voidaan omaan perusvarallisuuteen kuuluva omaisuuserä sijoittaa luokkaan 2 kuuluvaksi 1 päivä tammikuuta 2016 alkaen enintään 10 vuoden ajaksi, jos 1. Omaisuuserä on hankittu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015; 2. Omaisuuserä tai sen osa on voitu lukea osaksi 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa; ja 3. Omaisuuserä kuuluu 31 päivänä joulukuuta 2015 voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n 4 momentissa tarkoitettuihin eriin. 65

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Muistio 1 (14) Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Sisällys 1 Sääntelykehikko... 2 1.1 Solvenssi II -vakavaraisuussääntely... 2 1.2 Oma varallisuus... 3 1.3 Vakavaraisuuspääomavaatimus

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen 2 Oma varallisuus Rakenne ja arvostaminen Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Erityisiä asioita Tasoitusmäärä

Lisätiedot

ESIPUHE Tänä päivänä liike-elämä ei tunne rajoja. Liike-elämän nopeasti kansainvälistyessä siinä mukana pysyminen vaatii usein nopeaa, läpinäkyvää ja tehokasta taloudellista raportointia yrityksen toiminnoista

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös Sisällys Konsernin tuloslaskelma 124 Konsernin laaja tuloslaskelma 125 Konsernitase 126 Konsernin rahavirtalaskelma 127 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 128 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot