YHTEYSOPETTAJAN TIETOPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSOPETTAJAN TIETOPAKETTI"

Transkriptio

1 YHTEYSOPETTAJAN TIETOPAKETTI 1

2 Sisältö 3 YHTEYSOPETTAJANA OAJ:SSÄ 4 YHTEYSOPETTAJAN TOIMENKUVA 5 TYÖKALUPAKKI YHTEYSOPETTAJA- TOIMINTAA VARTEN OAJ VASTUUTA TULEVAISUUDESTA 8 OAJ vaikuttaa 8 OAJ:n jäsenyys 8 OAJ:n toiminta JÄSENASIAT 9 Jäsenkelpoisuus 10 Rinnakkaisjäsenyys akavalaisissa liitoissa 10 Jäseneksi liittyminen 11 Jäsenmaksut 12 Jäsenyyden päättyminen TYÖTTÖMYYSTURVA 13 Tukea ja turvaa työttömyyskassasta 13 Työttömyysturva 13 Työttömyyspäiväraha 13 Päivärahan hakeminen ja maksaminen 13 Työmarkkinatuki 14 Työttömyyskassan vaihtaminen TYÖMARKKINOIDEN NEUVOTTELU- JA SOPIMUSJÄRJESTELMÄT 14 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu 14 Keskitetty työmarkkinaratkaisu 14 Liittokohtainen sopimus 15 OAJ sopimustoiminnassa LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ 15 Luottamusmiehen asema ja tehtävät 16 Alueasiamiehet ja alueelliset palkkasihteerit TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA 16 Edustuksellinen ja välitön yhteistoiminta 16 Terveellinen ja turvallinen ympäristö 16 Työsuojelun yhteistoiminta 17 PALKKAERIMIELISYYKSIEN SELVITTELY OIKEUSTURVA TYÖTAISTELUTILANNE 17 Lakko työtaistelutoimenpiteenä 18 Lakkoon osallistuminen 18 Paikallinen lakko-organisaatio 18 APUA ONGELMATILANTEESSA 20 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 21 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 2

3 Yhteysopettajana OAJ:ssä Käsissäsi on yhteysopettajamateriaali, jonka Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on julkaissut tukemaan arvokasta työtäsi linkkinä järjestön ja jäsenistön välillä. Tiivis yhteysopettajaverkosto on OAJ:lle ja kaikille opettajille suuri voimavara. Yhteys opettaja/ -henkilö löytyy lähes jokaisesta koulusta, päiväkodista ja oppilaitoksesta. Näin kaikilta työpaikoilta on tarvittaessa saatavissa opastusta, kun jäsenet kaipaavat tietoa ammattijärjestöstään tai etsivät vaikutuskanavia. Myös uusien jäsenten liittyminen onnistuu helposti yhteysopettajien avulla. Yhteysopettajana nautit oppilaitoksesi/päiväkotisi opettajakunnan sekä yhdistyksesi luottamusta ja yhteystietosi ovat kaikkien ulottuvilla. Sinun tehtävänäsi on seurata säännöllisesti yhdistyksesi eri tiedotuskanavia ja tiedottaa ajankohtaisista asioista kollegoillesi työpaikallasi. Siksi on olennaista, että pääset osallistumaan erilaisiin koulutuksiin, joista saamillasi eväillä pystyt pitämään itsesi tietoisena ajankohtaisista asioista. Tehtävänkuvasi muodostuu jäsenhankinnan lisäksi mm. tiedottamisesta, raportoinnista, opastamisesta sekä kuuntelemisesta. Yhteysopettajien avulla saadaan tarvittaessa joukkovoimaa liikkeelle. Muistathan, että OAJ:lla on yhteensä lähes koulutettua luottamus miestä vastaamassa jäsenten kysymyksiin. OAJ-tietoa sekä materiaalia vaikutta mistyöhön löytyy runsaasti verkkosivuilta osoitteesta sekä OAJ:n jäsensivuilta. Lisätietoa ja tukea työhösi saat myös alueellisilta luottamushenkilöiltä, kuten palk kasihteereiltä, kuntakouluttajilta ja piirien YT-henkilöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät OAJ-kalenterista. Nuoria opettajia koskevissa asioissa parhaita asiantuntijoita ovat alueelliset NOPE-kouluttajat. OAJ auttaa sinua kaikin tavoin arvokkaassa työssäsi. OAJ on hankkinut itselleen erinomaisen aseman ja arvostuksen, jo tämä auttaa sinua jäsenhankintatyössäsi. Paras liiton tuki on hyvin hoidettu edunvalvontatyö ja tyytyväiset jäsenet, joiden lisäksi saat tietoa ja välineitä työskentelyysi. Tärkein apuvälineesi on positiivinen asenne ja oma aktiivisuutesi. Kuuntele, keskustele ja auta, niin teet suuren palveluksen monelle uudelle jäsenelle. Menestystä tehtävässäsi! 3

4 Yhteysopettajan toimenkuva Yhteysopettajan toimenkuva vaihtelee työpaikan/toimintaalueen mukaan. On tärkeää selvittää heti alkuun, mitä juuri Sinun tehtävänkuvaasi kuuluu. Tärkeintä on, että yhteysopettaja on henkilö, joka on työpaikalla helposti tavoitettavissa. Yhteysopettaja ei suinkaan ole henkilö, joka pystyy vastaamaan kysymykseen kuin kysymykseen ammattijärjestöön liittyen yhteysopettajan tulee olla valmis selvittämään, mistä tarvittava tieto löytyy. Yhteysopettajan toimenkuva muodostuu mm. seuraavista tehtävistä:» TIEDOTTAMINEN ammattiyhdistysasioista omassa oppilaitoksessa/päiväkodissa jäsenistön henkilökohtainen informoiminen ja opastaminen ajankohtaisista asioista tiedottaminen koulutus- ja virkistystoiminnasta tiedottaminen oppilaitoksessa/päiväkodissa esillä olevan materiaalin ajan tasalla pitäminen Muista tiedottaessasi myös virkavapaalla/työlomalla olevat!» KUUNTELEMINEN hyvä jäsenhankkija on mainio kuuntelija. usein ammattijärjestöön liittymisen esteenä on ollut tiedon puute. Kun potentiaalinen jäsen pääsee keskustelemaan ajatuksistaan ja näkemyksistään henkilökohtaisesti, hänen mielikuviinsa ammattijärjestöstä on mahdollista vaikuttaa.» LINKKINÄ TOIMIMINEN ammattiyhdistyksen hallituksen ja jäsenten välillä toimittaa jäsenten aloitteet yhdistyksen hallitukselle toimii molemminpuolisen tiedonkulun välittäjänä» JÄSENASIOISTA HUOLEHTIMINEN omassa oppilaitoksessa/päiväkodissa jäsenluettelon ylläpito ja päivittäminen uusien opettajien jäsenhankinta opettajien osoitteen- yms. muutosilmoitukset kerää ja ylläpitää jäsenistön sähköpostiosoitteistoa uusien työntekijöiden järjestöasioihin perehdyttäminen» JÄRJESTÖPÄÄTÖSTEN TOTEUTTAMISEN VALVOMINEN omassa oppilaitoksessa/päiväkodissa tiedottaa mahdollisista laiminlyönneistä ammattiyhdistyksen hallitukselle» HALLITUKSEN PYYTÄMIEN TIEDUSTELUJEN SUORITTAMINEN oppilaitoksessaan/päiväkodissaan» YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMIIN KOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN osallistuu koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin tai ollessaan itse estynyt, huolehtii varaedustajan paikalle.» JÄRJESTÖN VAALITILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN osallistuu järjestön vaalitilaisuuksien järjestämiseen oppilaitoksessaan/päiväkodissaan» UUDEN YHTEYSOPETTAJAN VALINNASTA HUOLEHTIMINEN JA PEREHDYTTÄMINEN huolehtii siitä, että oppilaitoksessa/päiväkodissa valitaan yhteysopettaja ja hänelle varamies. Väistyvä yhteysopettaja perehdyttää seuraajansa. 4

5 Työkalupakki yhteysopettajatoimintaa varten Työkalupakkiin on kerätty keskeisiä teemoja ja vinkkejä yhteysopettajan arkityön tueksi. 1. KEINOJA JÄSENHANKINTAAN Miten saada uusi työntekijä liittymään jäseneksi? Miten vakuuttaa jääräpäinen työkaveri ammattiyhdistyksen tarpeellisuudesta? kalle voi pyytää esimerkiksi paikallisyhdistyksen toimijoita luennoimaan. Ihanteellista kyseisten tilaisuuksien järjestäminen olisi yhteistyössä useamman oppilaitoksen tai päiväkodin kesken. Henkilökohtainen kontakti Jäsenhankintatyö on henkilökohtaista vaikuttamista toiseen ihmiseen. Uusien opettajien kohdalla henkilökohtainen kontakti ja ammattiyhdistysasioista kertominen on tehokas ja mielekäs tapa tutustua ja tutustuttaa omaan ammattijärjestöön. Järjestäytyminen on ainoa todellinen keino vaikuttaa omiin asioihin. Tämän on todennut yli 95 % kasvatus- ja opetustyötä tekevistä liittyessään omaan ammattijärjestöönsä. Sinulla yhteysopettajana, jäsenhankkijana, on ratkaiseva rooli tunnistaa potentiaaliset uudet jäsenet. Tehtävänäsi on vakuuttaa heidät siitä, että OAJ:n jäsenyys on hyödyllinen juuri heidän näkökulmastaan. Suurin este ammattiliittoon liittymiselle on tiedon puute, siksi roolisi ammattijärjestön viestinviejänä on korvaamaton. Tuloksellinen jäsenhankintatyö edellyttää innostusta ja asiantuntemusta. Ennen varsinaista rekrytointia on hyvä selvittää, mitä ja kenelle on tarjoamassa. Ammattijärjestön jäsenyys on kuin tuote, joka hankitaan parantamaan elämänlaatua. Tämän vuoksi sinun on tärkeää olla tietoinen siitä, mihin esimerkiksi uusi opettaja tarvitsee ammattijärjestöä. Tämän tiedon saamiseksi erinomainen keino on keskustelu; kysele ja haastattele henkilöä työelämään sekä mielipiteisiin liittyvissä asioissa ja löydä sitä kautta syy sille, miksi henkilön on järkevää liittyä ammattijärjestöön. Tällöin sinun on tärkeää hallita OAJ:n taustatiedot. Hyvää informaatiota löydät wwwsivujen lisäksi esimerkiksi OAJ:n ja SOOLin yhteistyössä työstämästä Uuden opettajan oppaasta. Konkreettisia keinoja jäsenhankintaan: Info-tilaisuus Mikäli työpaikallanne aloittaa yhtä aikaa useampi uusi henkilö, heille voisi järjestää yhteisen info-tilaisuuden tai jonkin muun toimintaan tutustuttamistilaisuuden ilman velvoitteita. Tilaisuudesta voi halutessaan tehdä myös laajemman ja pai- www-sivut Kerro uudelle/ potentiaaliselle jäsenelle, mistä hän löytää OAJ:n ja oman yhdistyksen sivut. Yhdistyksen toimijoiden kanssa kannattaa huolehtia, että omat www-sivut ovat aina ajan tasalla. Helppolukuiset ja ajan tasalla olevat nettisivut houkuttavat tutustumaan ja antavat positiivisen kuvan ammattiyhdistyksen toiminnasta. Toimivat linkit ovat myös tärkeä tekijä positiivisen mielikuvan luomisessa. Työympäristön myönteinen suhtautuminen ammattijärjestöön Kuten työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen muutoinkin, työpaikan ilmapiiri vaikuttaa myös yhteysopettajan toiminnan mielekkyyteen. Myönteisen ilmapiirin luomiseen ja sen ylläpitämiseen kannattaa nähdä vaivaa. Ammattiyhdistysasioista kertominen, keskusteleminen ja niistä tiedottaminen on mielekkäämpää kaikille, kun se ei ole pakkopullaa, joka on vain hoidettava. Uusi työntekijä aistii nopeasti, mikäli ilmapiiri työpaikalla ei ole myönteinen ammattiyhdistystä kohtaan. Kenenkään ei ole syytä antaa muiden kielteisiä ennakkokäsityksiä valmiina uudelle kollegalle. Keskustele esimiehesi kanssa ay-asioista ja sovi, miten, milloin ja missä voit niistä tiedottaa (esim. opettajankokoukset). Henkilökohtaisten kontaktien hyödyntäminen Lähipiirissä, harrastuksissa tai työyhteisössä kannattaa hyödyntää henkilökohtaisia kontakteja. Jäsenyydestä ja sen eduista puhuminen vapaamuotoisesti eri tilanteissa on järkevää ja usein tehokasta jäsenrekrytointia. 5

6 Konkreettiset esimerkit ja kytkökset Potentiaaliselle jäsenelle kannattaa antaa konkreettisia ja tuoreita esimerkkejä siitä, mitä ammattijärjestö on tehnyt. Kun ammattijärjestön saa esiteltyä jäsenyyttä pohtivalle henkilölle mahdollisimman läheisenä, hänet on helpoin saada kokemaan ammattijärjestö omakseen. 2. YHTEYSOPETTAJAN YHTEISTYÖTAHOT Ammattiyhdistystoiminnassa kukaan ei ole yksin. Kenen kaikkien kanssa yhteysopettaja on tehtävänsä kautta yhteyksissä? Keneltä voi tiukan paikan tullen kysyä apua? 1. Muut yhteysopettajat 2. Paikallisyhdistyksen hallitus 3. Luottamusmiehet, alueasiamiehet 4. Palkkasihteeri sekä muut alueelliset OAJ-toimijat 5. Rehtori 6. Potentiaaliset jäsenet/ jäsenet 7. Muu henkilökunta työpaikalla 3. TIEDOTTAMINEN Järjestötoiminnassa yksi tärkeimmistä osa-alueista on tiedottaminen. Kun tiedotus toimii tehokkaasti, toimijoiden työtaakka kevenee huomattavasti. Mikä olisikaan mukavampi tapa ottaa uusi työntekijä vastaan työpaikalla, kuin järjestää ammattiyhdistyksen tervetulotoivotus heti alkuun! Tehokkaita tiedotuskanavia ovat mm. yhdistyksen nettisivut sähköpostilista mahdollinen keskustelupalsta opettajankokoukset, esimerkiksi 5 minuuttia ammattiyhdistysasiaa henkilökohtainen tiedottaminen 4. MITEN AKTIVOIDA UUSIA TOIMIJOITA MUKAAN JÄRJESTÖTOIMINTAAN? Järjestöissä aktiiviset toimijat ovat yleensä pitkään toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Uusien innokkaiden löytäminen ei aina ole helppoa. Tämän vuoksi pitkäjänteinen työ ammattiyhdistystoiminnan positiivisen mielikuvan luomiseksi on tärkeää. Uuden jäsenen aktivoinnissa hyväksi havaittuja keinoja ovat mm. seuraavat: 1. henkilökohtainen pyytäminen/ innostaminen johonkin selkeään ja konkreettiseen tehtävään 2. epävirallisten tapahtumien järjestäminen 3. erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet 4. toiminnan mielekäs esittely 5. oikeasta narusta oikeaan aikaan vetäminen Ilmoitustaululla on syytä aina olla näkyvillä seuraavat asiat: Yhteysopettajan yhteystiedot Työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaationne Luottamusmiesverkosto paikkakunnallanne yhteystietoineen ja mahdollisesti luottamusmiesten välinen työnjako alueittain tai aihepiireittäin Oman yhdistyksesi hallituksen toimihenkilöt ja heidän vastuualueensa Oman yhdistyksesi kotisivujen osoite 6

7 Monet nuoret opettajat ovat saaneet kipinän järjestötoimintaan OAJ:n Nuori Opettaja -koulutuksessa. Markkinoi Nope-koulutuksia nuorille jäsenille! Miksi liittyä jäseneksi? Oman alan ammattijärjestöön kuulumista voi perustella esimerkiksi seuraavin tavoin: OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka valvoo kasvatus- ja opetustyötä tekevien etuja Ammattijärjestön kautta pääsee halutessaan vaikuttamaan omaa ammattikuntaa koskeviin asioihin Oman ammattijärjestön kautta saa ajankohtaista ja tärkeää tietoa mm. omaan ammattiin ja työsuhteeseen liittyvistä asioista Oman ammattijärjestön tarjoama oikeusturva ja lakipalvelut voivat osoittautua tarpeen tullen korvaamattomiksi Ammattijärjestöön kuuluminen vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä ja yhteenkuuluvaisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta Oma yhdistys tarjoaa monipuolista toimintaa (mm. virkistystä ja koulutusta) Mitä enemmän OAJ:llä on joukkovoimaa, sitä enemmän on vaikutusvaltaa, esimerkiksi neuvottelupöydässä OAJ tarjoaa jäsenilleen turvaa mm. työttömyyden, työtaistelun tai palvelussuhdeongelmien varalta OAJ:n kouluttama luottamusmies on lähellä jokaista opettajaa Laadukkaat jäsenedut (Opettaja-lehti, vakuutusedut ym.) 5. KYSYMYKSIÄ, JOIHIN ON HYVÄ VALMISTAUTUA VASTAAMAAN Yhteysopettaja kohtaa työssään lukuisia erilaisia kysymyksiä, joihin on etsittävä jäsenelle sopiva vastaus. Yhteysopettajan työtä tehneiden mukaan matkalla tulee vastaan mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: 1. Mitä hyötyä jäsenyydestä on? 2. Mitä työttömyysturva tarkoittaa? 3. Milloin voin saada ansiosidonnaista päivärahaa? 4. Vaikuttaako jäseneksi liittyminen palkkaan? 5. Mihin jäsenmaksuni paikallisyhdistyksessä käytetään? 6. Mitä ammattijärjestö tekee? Etsi yhdessä yhdistyksesi tai muiden yhteysopettajien kanssa vastaukset näihin kysymyksiin! 6. ONGELMIA, JOIHIN KANNATTAA VARAUTUA Yhteysopettajana toimiminen on antoisaa ja mielekästä puuhaa. Välillä eteen tulee kuitenkin asioita, joista selviytyminen vaatii kärsivällisyyttä ja monenlaista tietotaitoa. Yhteysopettajana työskennelleet ovat listanneet ongelmatilanteiksi seuraavanlaisia asioita, joiden ilmenemiseen kannattaa varautua jo etukäteen: 1. Sähköpostilistat eivät ole ajan tasalla ja niiden ylläpito aiheuttaa kohtuutonta vaivaa 2. Yhteyshenkilö sairastuu tilanteessa, jolloin häntä kipeimmin tarvitaan 3. Yhteysopettajan toiminta-alueella on etäjäseniä, jotka työskentelevät fyysisesti eri paikassa 4. Toimintamahdollisuudet ovat rajalliset, esimerkiksi epäsuotuisan työympäristön vuoksi 5. Työpaikalla on ammattiyhdistykseen kielteisesti suhtautuva henkilö, joka kylvää ympärilleen ay-vastaista henkeä 6. Työtaistelutilanteen epäselvä työnjako, toiminta ja yhteydenpito 7

8 OAJ VASTUUTA TULEVAISUUDESTA Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka toimii kasvatus- ja opetusalalla työskentelevän jäsenkuntansa etujärjestönä. OAJ:n tärkein tehtävä on parantaa ja kehittää jäsenkuntansa palvelussuhteen ehtoja ja työolosuhteita sekä turvata jäsenkuntansa oikeudellinen asema. Tämän lisäksi OAJ:n tehtävänä on parantaa opettajan ammatin ja opettajien arvostusta. OAJ vaikuttaa OAJ on vahva ja arvostettu järjestö, jota kuunnellaan ja jolta pyydetään näkemyksiä. OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista ja valvoo niiden noudattamista. OAJ on myös jäsentensä ammatillinen edunvalvoja, keskeinen koulutuspoliittinen vaikuttaja sekä koulutuksen ja kasva tuksen puolestapuhuja. OAJ:n jäsenjakauma OAJ:n jäsenyys OAJ:ssä järjestäytyminen on ammattikuntapohjaista. Toisin sanoen jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opetus- tai kasvatusalalla palkansaaja-asemassa. OAJ:n jäseneksi liitytään paikallisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Yli 95 % opetus- ja kasvatusalalla toimivista palkansaajista on OAJ:n jäseniä. Jäsenet ja yhdistykset OAJ:n jäsenet toimivat varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perus- ja lukio-opetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, ammattikorkeakouluissa ja yli opistoissa sekä opetustoimen hallinnossa. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja senioriopettajia. OAJ:n toiminta OAJ:llä on 295 paikallisyhdistystä ja 460 opettajaryhmätai oppilaitoskohtaista yhdistystä. Henkilöjäseniä OAJ:ssä on jäsenyhdistysten kautta lähes Lisäksi OAJ:n ulkojäsenyhdistyksinä on lukuisia opettajien itsenäisiä pedagogisia yhdistyksiä ja liittoja. OAJ-YSI 61 % OAO 23 % LTOL 14 % OAJ:n paikallinen toiminta Paikallisen tason edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta sekä neuvottelu- ja sopimustoiminnasta vastaavat alue- ja paikallisyhdistykset sekä niiden jäsen yhdistykset. Tämä takaa sen, että paikalliset olosuhteet tulevat kaikessa toimin nassa huomioiduiksi. Sinun tehtäväsi kannalta tärkein taho on oma yhdistyksesi, jonka toiminnasta sinun tulee olla tietoinen. YLL 2 % Opsia 0,06 % OAJ:llä on varsinaisia jäseniä OAJ:hin kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi myös opiskelijajäseniä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kautta sekä eläkkeelle jääneitä opettajia Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n kautta. Alueellinen toiminta OAJ:n eri jäsenryhmät tekevät alueellista yhteistyötä ja vaikuttavat maakunnissa toimivissa asiantuntijaverkostoissa. Kaikkien opettajaryhmien yhteisiä alueyhdistyksiä on jo usealla alueella ja muutamassa yhdistyksessä on käynnistynyt alueasiamiestoiminta. OAJ:ssä on 11 aluetoimistoa ympäri maata palvelemassa jäsenistöä, luottamusmiehiä ja jäsenyhdistyksiä. 8

9 Valtakunnallinen toiminta Jäsenistö valitsee yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi 150-jäsenisen valtuuston, joka määrittelee OAJ:n toiminnan ja talouden suuntaviivat. Valtuusto puolestaan valit see OAJ:n puheenjohtajan 4-vuotiskaudeksi sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat 2-vuotiskaudeksi. Hallitus nimeää tarvittavan määrän jäsenistöstä koostuvia toimikuntia hoitamaan ja valmistelemaan eri toiminta-alueiden asioita. Puheenjohtaja johtaa yhdessä hallituksen kanssa järjestön toimintaa. Kes kustoimisto vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta puheenjohtajan johdolla. Kansainvälinen toiminta OAJ on jäsenenä maailman opettajajärjestössä Education Internationalissa, joka on maailman suurin alakohtainen ayjärjestö. Euroopan unionissa opetusalan sihteeristö ETUCE on virallinen neuvotteluosapuoli. OAJ toimii aktiivisesti myös Pohjolan opetusalan järjestö NLS:ssa. Lisäksi OAJ:llä on yhteistyöhankkeita mm. Itämeren maissa ja Afrikassa. Hyvä tietää! Oman yhdistyksesi hallituksen toi mihenkilöt ja heidän vastuualueensa Yhdis tyksesi kotisivujen osoite JÄSENASIAT Kuka ja miten voi liittyä OAJ:n jäseneksi? OAJ:n jäseneksi voi liittyä opetus- ja kasvatustyötä tekevä henkilö Järjestäytyminen OAJ:ssä on ammattikuntapohjaista: opettajakelpoisuusehdot täyttävällä tulee olla jäsenyyden hakemishetkellä voimassa oleva työsuhde opettajakelpoisuutta vailla olevalla tulee olla vähintään lukukauden mittainen sijaisuus tai toimi OAJ:n jäsen voi olla alennetulla jäsenmaksulla rinnakkaisjäsenenä koulutuksensa/tutkintonsa perusteella toisessa akavalaisessa järjestössä Jäseneksi liitytään joko sähköisellä tai perinteisellä jäseneksiliittymislomakkeella Samalla lomakkeella liitytään myös Opettajien työttömyyskassan jäseneksi Jäsenmaksuvelvoite alkaa liittymistä seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia Jäsenkelpoisuus OAJ:hin järjestäytyminen on ammattikuntapohjaista. Jäseneksi voivat liittyä kaikki opetus- ja kasvatustyötä tekevät koulutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta. Jäsenkelpoisia ovat tavanomaisten lastentarhanopettaja-, opettaja-, rehtori- ja johtajatehtäviä hoitavien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä hoitavat (esim. hallinto, suunnittelu ja tutkimus), varsinkin jos heillä on opettajakelpoisuus ja/ tai opettajatausta. 9

10 Opettajan kelpoisuusehdot täyttävällä jäsenyyteen riittää voimassa oleva työsuhde jäsenyyden hakemishetkellä. Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei ole jäsenyyden este, jos toimi tai sijaisuus on vähintään lukukauden mittainen. Opettajan jäsenyys yhdistyksessä määräytyy sen oppilaitoksen mukaan, jossa hänellä on virka tai toimi tai keskimäärin eniten opetustunteja. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Rinnakkaisjäsenyys akavalaisissa liitoissa AKAVAssa sovittujen periaatteiden mukaisesti jäsenyys akavalaiseen liittoon määräytyy sen mukaan, mikä järjestö hoitaa alan edunvalvontaa. Näin opetus- ja kasvatusalalla toimivien ensisijainen ammattiliitto ja jäsenyyspaikka on OAJ, joka hoitaa alan edunvalvontaa ja jonka jäsenyyteen sisältyvät keskus- ja neuvottelujärjestöjen (AKAVA, JUKO) jäsenmaksut sekä työttömyysturva ja monet muut jäsenedut. Tämän ohella OAJ:n jäsen voi olla rinnakkaisjäsenenä koulutuksensa/ tutkintonsa mukaisesti toisessa akavalaisessa ammattiliitossa. Rinnakkaisjärjestäytymistilanteessa ensisijaisen järjestön jäsenmaksu on täysimääräinen, mutta rinnakkaisjärjestön jäsenmaksu on alennettu. Lisätietoja alennetuista rinnakkaisjäsenmaksuista kannattaa tiedustella ko. liittojen toimistoista ja verkkosivuilta. OAJ:n yhdistyssivuilta löytyy ajantasaiset tiedot niistä akavalaisista liitoista, joiden kanssa OAJ:llä on oma erillinen sopimuksensa. Jäseneksi liittyminen Jäsenasiat on syytä hoitaa kuntoon heti lukuvuoden alussa varsinkin uusien opettajien osalta. Uusia opettajia on neuvottava hakemaan jäsenyyttä heti palvelussuhteen alussa, jotta jäsenyyteen liittyvän ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellyttämä kymmenen kuukauden (43 viikkoa) jäsenyysaika ehtii täyttyä lukuvuoden aikana. Työssäoloehdon täyttyminen edellyttää lisäksi vähintään kahdeksan (8) tuntia viikoittaista opetustyöaikaa (varhaiskasvatuksessa tai muussa kuin opetustyössä vähintään 18 tuntia). Jäsenhakemukset päivätään hakemispäivämäärälle, josta alkaen yhdistys voi hyväksyä jäsenyyden. Jäsenyys voi kuitenkin alkaa aikaisintaan työsuhteen alkupäivämäärästä. Jäseneksi liitytään oman kunnan alueella toimivan paikallisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Liittyminen tapahtuu täyttämällä sähköinen jäsenhakemus OAJ:n kotisivuilla (www.oaj.fi). Liittyessään OAJ:n jäseneksi verkossa, liittyjä saa jäsenedut käyttöönsä heti, kun liittymislomake on tarkistettu OAJ:ssä. Näin viiveitä esimerkiksi kassajäsenyyden suhteen ei pääse syntymään. Jäseneksi hakeva voi käyttää myös paperista jäsenhakemuslomaketta, joka on samalla jäsenmaksun perintävaltakirja. Sähköinen tai paperinen jäsenhakemuslomake tulee täyttää aina, kun jäsen liittyy yhdistykseen tai vaihtaa työnantajaa. Pidä huoli siitä, että sinulla on aina jäseneksiliittymislomakkeita saatavillasi ja pyydä tarvittaessa lisää yhdistyksestäsi. Jäseneksi liittyvälle tai liittymistä harkitsevalle on hyvä antaa liittymislomakkeen lisäksi esimerkiksi OAJ fakta ja jäsenetuesite luettavaksi. Lisäksi kannattaa mainita OAJ:n internet-sivujen osoite (www.oaj.fi) sekä kertoa erityisesti jäsensivuista, jotta potentiaalinen tai uusi jäsen voi tutustua järjestöön liittymishetkellä. OAJ-esitteitä saat omalta yhdistykseltäsi. Jäsenyyttä hakeva jättää paperisen jäsenhakemuksensa ja siihen liittyvän perintävaltakirjan yhteysopettajalle tai yhdistyksen jollekin muulle toimihenkilölle. Yhdistyksen edustaja merkitsee välittömästi hakemukseen sen vastaanottopäivämäärän ja nimensä. Hyväksyessään liittymisen ehdot hakija liittyy samalla myös Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi ja antaa työnantajalle valtuutuksen jäsenmaksujen perintään. Yhdistys toimittaa hakijalle tiedon yhdistyksen ja työttömyyskassan jäseneksi hyväksymisestä. Uudet jäsenet saavat uuden jäsenen materiaalipaketin, joka sisältää mm. yleistietoa OAJ:stä, taskukalenterin, jäsenkortin sekä jäsenyystietojen muutoksiin liittyviä toimintaohjeita. Monet työnsä aloittavat uudet opettajat ovat opiskeluaikanaan olleet Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n jäseniä. Kun he liittyvät paikallisyhdistyksen jäseniksi, heidän jäsenyytensä SOOLissa päättyy automaattisesti ja mahdollinen työttömyyskassajäsenyys jatkuu keskeytyksettä. Täyttäessään OAJ:n jäsenyyskriteerit, opiskelija tulee ohjata liittymään välittömästi OAJ:n jäseneksi, vaikka hän tekisikin työn ohessa vielä opintoja. 10

11 Hyvä tietää! Oppilaitoksesi/päiväkotisi jäsenten ajantasaiset yhteystiedot Sähköpostilista, jolle kuuluvat kaikki oppilaitoksesi/ päiväkotisi OAJ:n jäsenet. Muista, että tarvitset uusilta jäseniltä luvan liittää heidät sähköpostilistallesi Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Jäsenen oikeudet oikeus saada yhdistyksen ja järjestön tarjoamat jäsenedut oikeus osallistua yhdistyksen ja järjestön tarjoamaan koulutukseen oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja toimintaan oikeus tutustua yhdistyksen pöytäkirjoihin, suunnitelmiin ja tilinpäätökseen oikeus erota yhdistyksen ja OAJ:n jäsenyydestä Jäsenen velvollisuudet jäsenmaksujen suorittaminen järjestövelvoitteiden noudattaminen Jäsenmaksut Jäsenmaksuvelvoite alkaa jäseneksi liittymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien ja päättyy jäsenyydestä eroamista seuraavan kalenterikuukauden päättyessä. Eläkkeelle jäätäessä jäsenmaksun perintävaltakirja on syytä pyytää työnantajalta pois. OAJ:n jäsenmaksu on 0,95 % ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Jäseniltä perittävä jäsenmaksuprosentti on kuitenkin suurempi, koska jäsenet ovat velvollisia suorittamaan myös valtakunnallisten yhdistysten tai opettajien ammattiyhdistyspiirien sekä paikallisyhdistysten ja niiden jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Lopullinen jäsenmaksuprosentti riippuu järjestäytymistavasta ja vaihtelee yhdistyksittäin. Ammattijärjestön jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. OAJ toimittaa tiedon saamistaan jäsenkohtaisista jäsenmaksuista suoraan verottajalle. Veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, että verottaja on ottanut ne verotuksessa huomioon. Yhteisten opettajien jäsenmaksut Eri oppilaitosten yhteisenä opettajana tai tuntiopettajana toimivat ovat jäsenmaksuvelvollisia kaikesta eri oppilaitoksissa tehdystä opetustyöstä maksetuista kokonaisansioista. Nämä jäsenmaksut voi maksaa itse pyytämällä tätä varten viitesiirtolistan jäsenrekisteristä. Jos jäsen haluaa nämä jäsenmaksut työnantajaperintään, tulee hänen jättää erillinen jäsenmaksuvaltakirja kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joissa hänellä on opetustyötä. Erillisistä valtakirjoista on toimitettava kopiot OAJ:n jäsenrekisteriin. Jäsen maksaa jäsenmaksua sen prosentin mukaan, jonka hänen yhdistyksensä on päättänyt. Poikkeavat jäsenmaksut Opettajanvirasta tai -toimesta virkavapaalla/työlomalla oleva ja tänä aikana muussa kuin opettajantyössä toimiva suorittaa jäsenmaksut muun työn palkkauksen perusteella, kuitenkin enintään sen mukaan, mitä hän olisi velvollinen suorittaman opettajanvirkansa tai -toimensa mukaisesta palkasta. OAJ:n jäsenmaksu on työttömänä, palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla vailla ansiotuloja oleville 6 euroa kalenterikuukautta kohden. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset valtakunnallisten yhdistysten omat vähimmäisjäsenmaksut. Opettaja, joka on tilapäisesti lyhyen ajan esimerkiksi kesällä työttömänä opettajan tehtävistään (ei siis virasta/ toimesta) ja on tänä aikana muussa kuin opettajan työssä, maksaa jäsenmaksua vähintään 6 euroa/kk (maksu vaihtelee jäsenryhmittäin). Jäsenmaksu on työssäkäyvien osalta vuoden 2010 alusta lukien aina vähintään 6 euroa kuukaudessa. Näissä tapauksissa jäsenen tulee pyytää jäsenrekisteristä viitelista jäsenmaksujen hoitamista varten. Jäsenen on itse ilmoitettava OAJ:n jäsenrekisteriin työttömyyden, palkattoman opiskelu- tai hoitovapaan tai muun palkattoman virkavapaan/työloman alkamisesta. Jäsenrekisteristä hänelle lähetetään viitesiirtolista jäsenmaksun maksamista varten. Jäsenmaksuvelvollisuus koskee myös 11

12 vuorotteluvapaalla olevia. Jäsenen on huolehdittava vastaavien ilmoitusten tekemisestä myös omalle yhdistykselleen. Sairasloman tai määräaikaisen työkyvyttömyyden ajan jäsenyys jatkuu normaalisti. Jäsenmaksu on entinen ajalta, jolloin työnantaja maksaa sairaus- tai työkyvyttömyysajan palkkaa. Jäsenen siirtyessä KELAn tai eläkelaitoksen maksamalle päivärahalle tai eläkkeelle, jäsenmaksu muuttuu 6 euroon/kk (maksu vaihtelee jäsenryhmittäin). Mikäli määräaikainen työkyvyttömyys johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen, jäsen siirretään Opetusalan Seniorijärjestön jäsenyyteen. Virkavapaudesta/työlomasta ja sen mukaisesta jäsenmaksuperusteen muutoksesta jäsenen tulee ilmoittaa OAJ:n jäsenrekisteriin, josta hänelle lähetetään viitesiirtolista jäsenmaksun maksamista varten. Itsemaksavat jäsenet Joissakin erityistapauksissa myös työssäkäyvät maksavat itse jäsenmaksunsa. Tällöin jäsen maksaa jäsenmaksua sen prosentin mukaan, jonka hänen jäsenyhdistyksensä on päättänyt. Jäsenrekisteri lähettää myös tässä tapauksessa jäsenelle viitesiirtolistan, jonka mukaan jäsen maksaa jäsenmaksunsa kuukausittain. Jäsenyyden päättyminen Halutessaan erota yhdistyksestä tulee jäsenen ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen yleisessä kokouksessa. Myös OAJ:n jäsenrekisteri ottaa vastaan (vain kirjallisia) eroilmoituksia ja välittää tiedot edelleen jäsenen omalle yhdistykselle. Eläkkeelle siirtyvien tulee itse toimittaa joko yhdistykselle tai suoraan OAJ:n jäsenrekisteriin tieto eläkkeelle jäämisestä. Ilmoitus tehdään muutosilmoituslomakkeella. Jäsenrekisteri siirtää eläkkeelle jääneen jäsenen Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseneksi. OAJ maksaa jäsenmaksun liittymisvuodelta. Tämän jälkeen senioriopettaja vastaa itse jäsenmaksusta. OSJ:n jäsenenä jäsen säilyttää osan jäseneduista, joiden ehdot tosin poikkeavat varsinaisten jäsenten eduista. OAJ:n ottamat varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kollektiiviset vakuutukset päättyvät jäsenen jäädessä eläkkeelle viimeisenä työpäivänä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla: Jäsenmaksujen laiminlyönti Jäsenrekisteri valvoo jäsenmaksun suorittamista. Mikäli jäsenmaksuihin syntyy aukkoja, jäsenrekisteri lähettää jäsenelle tiedustelukirjeen maksamattomista jäsenmaksuista ja selvittää syyn jäsenmaksurästeihin ja antaa jäsenelle mahdollisuuden hoitaa maksut kuntoon ja siten säilyttää jäsenyyden. Maksamattomuuden syyt saattavat joskus olla esim. teknisiä tiedonkulun katkoksia. Mikäli jäsen ei hoida kehotuksista huolimatta jäsenmaksujaan kuntoon, viime kädessä jäsenrekisteri katsoo jäsenen eronneeksi jäsenmaksujen maksamattomuuden vuoksi. Jäsenyyden ehtojen raukeaminen Mikäli jäsenen opettajantyö on pysyvästi päättynyt yhdistyksen toimialueella, eivät myöskään ko. yhdistyksen jäsenyyden ehdot enää täyty. Työttömäksi jääminen ei kuitenkaan katkaise jäsenyyttä. Mikäli jäsen siirtyy opettajaksi toisen yhdistyksen toimialueelle, tulee hänen itse huolehtia jäsenyyden vaihtamisesta uuteen yhdistykseen ja entisen yhdistyksen huolehtia jäsenen poistamisesta. Työttömänä ollessaan jäsenen ei ole mahdollista vaihtaa yhdistystä. Jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusta vastaan Mikäli jäsen toimii järjestön tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä järjestön määräämiä velvollisuuksia (yhdistyksen sääntöjen 9 ), hänet voidaan erottaa jäsenyydestä. Erottamispäätöksestä on ehdottomasti ilmoitettava jäsenelle aina henkilökohtaisesti ja kerrottava hänen oikeuksistaan. Jäsenellä on mahdollisuus valittaa erottamispäätöksestä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä jättämällä kirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle. Mikäli erotettu jäsen haluaa jatkaa Opettajien Työttömyyskassan jäsenyyttä, tulee hänen selvittää asia erikseen kassan kanssa. 12

13 TYÖTTÖMYYSTURVA Tukea ja turvaa työttömyyskassasta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta. Liittyessään OAJ:n jäseneksi opettaja liittyy samalla Opettajien Työttömyyskassaan. Koska ansiosidonnainen päiväraha edellyttää 10 kuukauden jäsenyyttä ja 43 viikkoa työtä, on erittäin tärkeää, että jäsenyyttä haetaan jo työsuhteen ensimmäisestä päivästä lukien. Kassan jäsenmaksu sisältyy OAJ:n jäsenmaksuun. Työttömyysturva Jos henkilö hakee työttömyysturvaa työttömyyden tai lomautuksen takia, hänen tulee ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Työvoimatoimistosta saa ohjeet ja lomakkeet päivärahahakemuksen vireillepanemiseksi. OAJ:n jäsenet saavat neuvoja myös Opettajien Työttömyyskassasta. Opettajien Työttömyyskas sa julkaisee vuosittain OAJ:n kalenterin välissä lisäliitteenä jaettavan Opettajien Työttömyyskassa - jäsenyys ja etuudet -vihkosen, jossa on tarkkaa tietoa mahdol lisen työttömyyden varalta. Ohjeita löytyy myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjes tön (TYJ) www-sivuilta. Työttömäksi työnhakijaksi täytyy ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhaku on voimassa. Työttömyyspäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päiväs tä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta takautuvasti lähetetty hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Työttömyyspäiväraha Työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyyspäiväraha joko peruspäivä rahana tai ansioon suhteutettuna päivärahana. Työttömyyspäivärahaan on oikeus työvoimatoimistoon ilmoittautuneella, kokoaikatyötä hakevalla, työkykyisellä työttömällä henkilöllä, joka on työmarkkinoiden käytettävissä ja täyttää työssä oloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukau den aikana ollut 43 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä. Mikäli henkilö on saanut työttömyyspäivärahaa jälkeen, työssäoloehto on vastaavassa työssä 34 viikkoa 24 kuukauden aikana. Tarkastelujaksoa pidentä vät esim. asevelvollisuus, äitiys- ja vanhempainrahakaudet tai muu näihin verrat tava hyväksyttävä syy, kuitenkin enintään seitsemän vuotta. Työssäoloehdon täyttäväksi työviikoksi lasketaan opetusalalla viikko, jolloin työaika on ollut vähintään puolet ko. opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alim masta viikoittaisesta tuntimäärästä. Esimerkiksi peruskoulussa ja lukiossa kah deksan tunnin viikoittainen työaika täyttää ehdon. Yliopistonlehtoreilla työajan täyttää seitsemän tunnin viikoittainen työaika. Opetusalalla, jolla ei ole päätoimi sia tuntiopettajia, viikoittaisen työajan vähimmäismääränä pidetään kahdeksaa tuntia. Päivärahan hakeminen ja maksaminen Ansioon suhteutettua päivärahaa haetaan työttömyyskassasta. Siihen on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 10 edellistä kuukautta ja joka kassassa vakuu tettuna ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Lisäksi edellytetään, että henkilö on maksanut jäsenmaksunsa koko jäsenyysajalta. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määräytyy hakijan työttömyyttä edeltäneen vakiintuneen palkan pohjalta. Tällä tarkoitetaan palkkaa siltä työttömyyttä välittömästi edel täneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt työssäoloehdon eli työttömyyttä edeltäneiden vähintään 10 kuukauden (43 työssäoloviikon) ansioita. Arvioidun päivärahan suuruuden voi laskea Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www-sivuilla. Työmarkkinatuki Henkilölle, joka ei täytä työssäoloehtoa tai jonka ansiosidonnaisen päivärahan enimmäisaika on täyttynyt, voidaan maksaa työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on yleensä tarveharkintainen. Työmarkkinatukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Lisätietoja työmarkkinatuesta, sen suuruudesta ja maksamisesta, saa Kansaneläke laitoksen www-sivuilta. Työttömyyskassan vaihtaminen Siirtyminen toisesta kassasta Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi on mahdollista, kun jäsenyysehdot täyttyvät. Kaikki 13

14 saavutetut edut säilyvät, kun eroaminen vanhasta kassasta ja liittyminen uuteen kassaan tapahtuu kuukauden sisällä. Kahdessa kassassa ei voi olla yhtä aikaa jäsenenä. Ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset: hakija on työtön työttömyyskassan jäsenyys on jatkunut 10 kuukautta hakija on jäsenyyden aikana täyttänyt työssäoloehdon hakija on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi Tulopoliittinen kokonaisratkaisu Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli TUPO-sopimus on ollut työmarkkinakeskusjär jestöjen ja muiden keskeisten etujärjestöjen sekä valtiovallan sopimus talous-, tulo- ja palkkapolitiikassa sekä muissa työ- tai palvelussuhteen ehdoissa noudatettavista perusteista tietyksi sopimuskaudeksi. Se on ollut raamisopimus, jossa on sovittu esim. palkantarkistusten tasosta, verotuksesta, maataloustulosta ja sosiaa lisista ratkaisuista. TUPO-ratkaisuihin on liittynyt usein myös työelämän kehittä miseen liittyviä yleisiä kysymyksiä. TUPO-ratkaisuun osallistuneet ovat tehneet sitovat alakohtaiset sopimukset yhteisesti sovitun raamin puitteissa. Näitä ovat esimerkiksi metallin tai tekstiilin sopimukset tai kunnalliset virka- ja työehtosopimukset. Erityisesti yksityissektorilta on esitetty näkemyksiä, että TUPOjen aika on ohi. 14 TYÖMARKKINOIDEN NEUVOTTELU- JA SOPIMUSJÄRJESTELMÄT OAJ:n edustaman opetusalan opettajat työnantajittain KVTES 9 % Lastentarhanopettajat Kunta, OVTES 79 % Yksityinen opetusala (YOL) 7 % Yksityinen opetusala Yksityiset ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Yksityiset päiväkodit Valtio 4 % OPH/kielikoulut, erityiskoulut OPM/yliopistolehtorit, harjoittelukoulut STAKES/koulukodit SM/pelastusopisto PM/maanpuolustuskorkeakoulu, maasotakoulu RISE/vankeinhoidon koulutuskeskukset PTY 2 % Opetusala Päiväkodit Tärkeimmät palvelussuhteen ehdot, kuten palkkaus ja työaika määritellään virka- ja työehtosopimuksissa. Eri opettajaryhmiä koskevia virka- ja työehtosopimuksia on useita. Keskitetty työmarkkinaratkaisu Keskitetty ratkaisu on palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestöjen välinen valta kunnallinen raamisopimus palkka- ja muista palvelussuhteen ehdoista tietyksi sopimuskaudeksi. Mikäli ratkaisuun päädytään, se muodostaa alakohtaisten virka- ja työehtosopimusten perustan. Tässä ratkaisussa ei valtiovalta ole mukana. Liittokohtainen sopimus Liittokohtaisella sopimuksella yhden toimialan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt sopivat yksityiskohtaisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Mikäli maahan on aiemmin saatu aikaan TUPO- tai keskitetty kokonaisratkaisu, tehdään liittokohtaiset sopimukset sen mukaisesti. Ellei yhteistä raamia ole saatu sovituksi, laaditaan liittokohtaiset sopimukset kunkin alan edellytysten pohjalta. OAJ sopimustoiminnassa Akava edustaa OAJ:n jäsenistöä valtiovallan ja keskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Kunnan ja valtion sopimukset tehdään pääsopijajärjestön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n nimissä. Yksityissektorin työehtosopimukset OAJ tekee liittona.

15 OAJ on mukana sopimassa seuraavia opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstöä koskevia virka- ja työehtosopimuksia: Kunta/kuntayhtymä Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtio Yksityinen oppilaitos Yksityinen päiväkoti Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus ja oppilaitoskohtaiset tarkentavat virkaehtosopimukset Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus ja sen oppilaitoskohtaiset määräykset (EK, yleissitova) Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus (EK, yleissitova) Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) opetusalan työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (EK, yleissitova) Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtosopimus LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ Luottamusmiesjärjestelmä on työnantaja- ja sopijajärjestökohtainen. Toiminnan tarkoituksena on edistää sopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Järjestelmä on erilainen riippuen siitä, toimitaanko yksityisellä vai julkisella sektorilla. JUKO voi asettaa kuntaan/kuntayhtymään ja valtion virastoihin pääluotta musja luottamusmiehiä. Paikallisesti valituista luottamismie histä ilmoitetaan JUKOlle, josta toimitetaan vahvistus sekä luottamusmiehelle että työnantajalle. Sen jälkeen luottamusmies edustaa sopijajärjestöä. Luottamusmiesten työnjaosta sovitaan paikallisesti. Yksityisissä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa luottamusmies edustaa OAJ:tä. Valituista luottamusmiehistä ilmoitetaan OAJ:lle, josta toimitetaan vahvistus sekä luottamusmiehelle että työnantajalle. Sen jälkeen luottamusmies edustaa sopijajärjestöä paikallisesti. Luottamusmiehen asema ja tehtävät Luottamusmies on linkki työnantajan ja työntekijän välillä Luottamusmiehet käyvät paikallisia virka- ja työehtosopimuksia koskevia neuvotteluja, valvovat sopimusten noudattamista ja ratkovat erimielisyyksiä Luottamusmiehet neuvot televat myös henkilöstöhallintoon ja henkilöstön työelämän laatuun liittyvistä kysymyksistä yhteistoimintalakien mukaisissa asioissa Luotta musmies tuntee sopimukset, säädökset ja määräykset sekä paikallisen toimin taympäristön Luottamusmies on aina vaitiolovelvollinen 15

16 Alueasiamiehet ja alueelliset palkkasihteerit Alueasiamiehet ja alueelliset palkkasihteerit toimivat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä varhaiskasvatuksen saralla. He antavat mm. neuvoja OAJ:n jäsenten palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. He toimivat luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten tukena ja kouluttajina. Yhteydenotoissa on hyvä edetä niin, että ensin otetaan yhteyttä omaan luottamusmieheen, sen jälkeen pääluottamusmieheen ja tarvittaessa alueelliseen palkkasihteeriin tai alueasiamieheen. Hyvä tietää! Oma luottamusmiesverkostosi ja luottamusmiesten mahdollinen tehtävänjako alueittain tai aihepiireittäin TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintalakeihin ja niitä täydentäviin sopimuksiin perustuvan menettelyn tarkoituksena on toiminnan ja työolosuhteiden kehittäminen sekä tuloksellisuuden edistäminen. Neuvoteltavia asioita ovat mm. töiden tai työtilojen järjestelyt, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, sisäinen tiedotus ja virkistystoiminta. Erityinen neuvotteluvelvoite on henkilöstön vähentämistilanteessa. Neuvotteluissa käsitellään asian perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot. Näin työnantaja saa päätöksenteon tueksi henkilöstöllä olevan asiantuntemuksen ja käytännön tiedon. Henkilöstölle turvataan mahdollisuus parantaa työelämän laatua vaikuttamalla omaa työtään ja työyhteisöään koskevien asioiden käsittelyyn ja päätöksenteon valmisteluun. Yhteistoimintaa tapahtuu myös virallisen menettelyn ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi työnantajan ja pääluottamus miesten kuukausitapaamiset tai yhdistysten järjestämät viranhaltija- ja päättäjätilaisuudet. Edustuksellinen ja välitön yhteistoiminta Edustuksellinen yhteistoiminta toteutuu yhteistoimintaorganisaatiossa (YT-toimikunta) tai työnantajan ja henkilöstön edustajien (pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet) välisissä koko henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa. Edustuksellista yhteistoimintaa on myös työnantajan ja henkilöstön edustajien välinen neuvottelu yhtä hallintokuntaa, yksikköä, työpaikkaa tai ammattiryhmää koske vassa asiassa. Jos yksittäistä henkilöä koskevalla asialla on periaatteellista luonnetta, asia voidaan hänen pyynnöstään käsitellä YT-elimessä. Työpaikkatason välitöntä yhteistoimintaa toteutetaan mm. työpaikkakokouk sissa, tiimeissä, työpaikkaneuvotteluissa ja tiedottamisessa. Näihin neuvotteluihin voidaan pyytää mukaan henkilöstön edustaja, joka on yleensä pääluottamustai luottamusmies. Terveellinen ja turvallinen työympäristö Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheudu työssä vaaraa. Joka työpaikalla on tehtävä vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi. Lakia sovelletaan myös oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Muilta osin oppilaisiin sovelletaan koulutusta koskevaa lainsäädäntöä. Työnantajalla on velvollisuus jär jestää lakisääteinen työterveyshuolto. Työntekijän tulee noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia niiden mukaisesti omasta ja muiden turvallisuudesta. Työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä ongelmissa (esim. työn kuormittavuus, kiire, häirintä ja väkivalta, melu ja hälinä, ergonomia, sisäilma-asiat ja tartunnan vaara) otetaan ensin yhteys lähimpään esimieheen, joka ryhtyy toimenpiteisiin linjaorganisaatiossa tilanteen korjaamiseksi. Vastuuta ei voi siirtää työsuojeluorganisaatiolle, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ja huolehtia yhteistyöstä työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijäpuolen välillä. Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää suunnitelmallisesti työympäristöä ja parantaa työntekijöiden henkistä hyvinvointia sekä työn turvallisuutta ja terveelli syyttä. Samalla edistetään tuloksellisuutta ja parannetaan työelämän laatua, henkilöstöpolitiikkaa ja johtamiskäytäntöjä. Yhteistoiminnasta säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja 16

17 työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Sen lisäksi on eri sopimusaloille laadittu täsmentäviä työsuojelu- ja työympäristösopimuksia. Laissa määritellään mm. työsuojelupäällikön, työsuojeluval tuutettujen ja työsuojelutoimikunnan tehtävät. Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät yhteistoiminta-asiat käsitellään työpaikalla esimiehen ja alaisen tai alaisten kesken. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn pyynnöstä tai muutoinkin tarvittaessa. Laajakantoiset organisaatiota tai työpaikkaa yleisesti koskevat asiat tulevat työsuojelutoimikunnan käsittelyyn. Toimikunnan jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä yhteistoiminnan kehittämisestä ja käsiteltävistä asioista sekä saada niistä palautetta. Työsuojelu-/yhteistoiminta-asioita voivat olla esimerkiksi seuraavat: Henkinen ja fyysinen väkivalta Melu ja hälinä Työn kuormittavuus Sisäilma-asiat Tartuntataudit Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi Hyvä tietää! Millainen on oman organisaation / työpaikan työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatio ja ketkä ovat henkilöstön edustajia? PALKKAERIMIELISYYKSIEN SELVITTELY OAJ:n edunvalvontaan kuuluu olennaisena osana virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta syntyvien erimielisyyksien selvittely. OAJ käy sopimusten tulkintaerimielisyyksissä tarvittaessa paikallis- ja keskusneuvottelut sekä saattaa asiat viime kädessä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Jos palkka-asioissa on ongelmia, jotka eivät ratkea esimiehesi kanssa, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi. OIKEUSTURVA OAJ:llä on laajaa sopimuksiin, lainsäädäntöön ja oikeudelliseen asemaan liittyvää neuvontapalvelua ja oikeusapua. OAJ:n lakimiehet hoitavat järjestölle merkittävät hallintotuomioistuinprosessit, kuten esim. lomautusten riitauttamiset, laittomat määräaikaisuudet sekä irtisanomiset. Lisäksi OAJ on ottanut jäsentensä turvaksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen opetusalan ammatissa aiheutuvien vahinkojen ja oikeudenkäyntien varalta. Jos tarvitset oikeusturvaa, ota yhteyttä OAJ:n toimiston lakimieheen. TYÖTAISTELUTILANNE OAJ sopii jäsenkuntansa palvelus suhteen ehdoista ensisijaisesti neuvottelemalla. Uskottava ja vaikuttava neuvottelutoiminta edellyttää tuekseen valmiutta järjestöllisiin toimenpiteisiin. Perusvalmiutta tarvitaan aina, mutta erityisesti ennen sopimuskauden päättymistä valmiutta on tehostettava ja valmis teltava toimenpiteitä lakkouhan ja mahdollisen lakon varalta. Järjestön johto antaa erikseen neuvottelutilanteen, lakkouhan ja lakon alkamisen edellyttämiä toimin taohjeita ja -käskyjä. Lakko työtaistelutoimenpiteenä Lakko on työtaistelutoimenpide, jonka tarkoituksena on työnantajan painostaminen keskeyttämällä kaikki työtehtävät. Sopimuksen voimassaolon päätyttyä lakko-oikeutta voidaan 17

18 käyttää laillisesti. Lakkovaroituksessa järjestö ilmoittaa lakon syyt, lakkorajat ja lakon alkamisajan. Lakko voi alkaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun lakkovaroitus on annettu. Järjestön päätöksellä toteutettava lakko on jäsenen kannalta laillinen työtaistelu, josta vastuu on järjestöllä. Työsulku on vastaava työnantajan toimenpide, jolla keskeytetään palkanmaksu ja työntekijän työskentely. Lakkoon osallistuminen Kun järjestö on tehnyt päätöksen lakkouhasta ja sen mukaisesta lakosta, jokai nen lakon piiriin kuuluva on velvollinen noudattamaan tehtyä päätöstä. Lakkoon osallistuvat myös viransijaiset ja muut väliaikaiset viran- ja toimenhaltijat. Laillisessa työtaistelussa ovat mukana myös pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. Lakkoon ei saa ryhtyä muutoin kuin siitä päättäneen järjestön päätöksen perusteella. Virka- ja työsuhde säilyvät lakon aikana. Lakolla on kuitenkin vaikutusta esim. palkkaukseen ja vuosiloman kertymiseen, sillä palveluajaksi ei lueta aikaa, jonka on ollut lakossa. tapahtumista ja näiden taloudesta. Tiedotusmateriaali, paikalliset tiedotus- ym. tilaisuudet, nettisivut ja tiedotusverkostot ovat parhaita välineitä jäsenistön informoimiseksi. Järjestön lehdestä, tiedotteista sekä internet- ja jäsensivuilta saa oikeaa ja tuoretta tietoa jäsenis tölle välitettäväksi. APUA ONGELMATILANTEESSA Koska olet oppilaitoksesi tai päiväkotisi yhteysopettaja, muut opettajat tulevat usein kysymään sinulta neuvoa ongelmatilanteissa. Seuraava vinkkilista auttaa sinua selvittämään, kenen puoleen erilaisissa ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä. Voit vaikkapa kopioida viereisen sivun oppilaitoksesi tai päiväkotisi ilmoitustaululle. Luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja yhdistyksesi yhteystiedot löydät työpaikkasi ilmoitustaululta sekä OAJ:n jäsensivuilta. Muut yhteystiedot löydät OAJ:n kalenterista ja OAJ:n www-sivuilta. Lakon vaikutuksista palvelussuhteen ehtoihin annetaan erikseen ohjeita ja selvi tyksiä lakkotilanteen uhatessa. Järjestö vastaa lakosta, ei yksittäinen jäsen. Lakko ei kohdistu paikalliseen työnantajaan eikä työantaja voi rajoittaa lakkoon osallistumista. Paikallinen lakko-organisaatio Jokaisen jäsenen on jo työtaistelun uhatessa oltava selvillä paikallisesta lakko-organisaatiosta. Sieltä saa tiedot järjestön päätöksistä ja toimenpiteistä sekä toi mintakäskyjä lakon aikana. OAJ:n paikallisyhdistyksen hallitus toimii lakon paikallisjohtona yhdessä johtoryhmän kanssa. Paikallisyhdistys ja johtoryhmä vastaavat valmiuden ylläpidosta ja kohottamisesta, suunnittelevat ja päättävät lakkovartioinnista, tiedotuksesta, sisäisestä yhteydenpidosta, mielenilmaisuista, 18

19 Ongelma/selvitettävä asia? Yritä selvittää asia lähimmän esimiehen (yhdistysasioissa yhteysopettajan) kanssa Kiteytä ongelmakohdat ja ota yhteyttä LUOTTAMUSMIES palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyvät asiat olennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä määräaikaisuudet, varoitukset, irtisanomiset OAJ:N ALUEELLINEN PALKKASIHTEERI palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat TYÖSUOJELU- VALTUUTETTU työturvallisuuteen tai -terveyteen liittyvät epäkohdat ja aloitteet työterveyshuolto OAJ:N TOIMISTON LAKIMIEHET vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen käyttö OAJ:N PAIKALLISYHDISTYS kasvatuksen ja koulutuksen resurssit alueelliset ja kuntatason koulutuksen strategiat ja niiden toteuttaminen aloitteet toiminnan kehittämiseksi yhdistystoiminta jäsenyysasiat 19

20 Tärkeitä yhteystietoja Yhteysopettajan yhteystiedot Nimi Sähköposti Puhelinnumero YhDISTYKSEN HALLITUS Yhdistyksen kotisivut Puheenjohtaja Jäsenasioidenhoitaja/sihteeri Sähköposti Sähköposti Puhelinnumero LUOTTAMUSMIESVERKOSTO Luottamusmies Yhteystiedot Pääluottamusmies Yhteystiedot työsuojelu- ja YHTEISTOIMINTA Työsuojeluvaltuutettu Yhteystiedot Muuta tärkeää tietoa 20

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.2 Jäsenmaksut 9 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 10 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Tukea, turvaa, etuja

Tukea, turvaa, etuja jäsen+2014 2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukea, turvaa, etuja www.oaj.fi Nuorten opettajien asialla Tänä keväänä OAJ:n valtuustoon uusina jäseninä valitut Mervi Berg ja Katja Järvinen kannustavat

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Kaikki opettajat mukaan. vaikuttamaan. www.opettaja.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Kaikki opettajat mukaan. vaikuttamaan. www.opettaja.fi jäsen+2010 2011 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kaikki opettajat mukaan vaikuttamaan www.opettaja.fi Nuorten opettajien aalto Tuore äidinkielenopettaja Suvi Lindfors onnistui saamaan työpaikan jo ennen

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tervetuloa työelämään! Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. krs

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Reilun työn pelisäännöt

Reilun työn pelisäännöt Reilun työn pelisäännöt Sinä olet meille Aivan Erityinen Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto asiantuntijaja esimiestehtävissä toimiville sekä näihin valmistuville opiskelijoille. Kasvavaan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Opas uusille luottamusmiehille

Opas uusille luottamusmiehille ENSIASKELEENI LUOTTAMUSMIEHENÄ Opas uusille luottamusmiehille KIRSI KOPONEN aluetoimitsija 1 Julkaisija: Puu- ja erityisalojen liitto Kirjoittaja: Kirsi Koponen Kuvat: Petteri Raito, Mira Tenhunen Ulkoasu:

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5.

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5. Työmarkkina-avain KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA ÖMARKKINA-AVAIN TYÖMARK IN TYÖMARKKINA-AVAIN TYÖ A-AVAIN TYÖMARKKINA-AVAI Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

TEATTERIALAN LUOTTAMUSMIESOPAS

TEATTERIALAN LUOTTAMUSMIESOPAS TEATTERIALAN LUOTTAMUSMIESOPAS Risto Lehikoinen Järjestötoimitsija Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry 1 SISÄLTÖ 1. ESIPUHE......3 2. OSA I LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ..5 2.1. Luottamusmies ja lainsäädäntö...

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot