YHTEYSOPETTAJAN TIETOPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSOPETTAJAN TIETOPAKETTI"

Transkriptio

1 YHTEYSOPETTAJAN TIETOPAKETTI 1

2 Sisältö 3 YHTEYSOPETTAJANA OAJ:SSÄ 4 YHTEYSOPETTAJAN TOIMENKUVA 5 TYÖKALUPAKKI YHTEYSOPETTAJA- TOIMINTAA VARTEN OAJ VASTUUTA TULEVAISUUDESTA 8 OAJ vaikuttaa 8 OAJ:n jäsenyys 8 OAJ:n toiminta JÄSENASIAT 9 Jäsenkelpoisuus 10 Rinnakkaisjäsenyys akavalaisissa liitoissa 10 Jäseneksi liittyminen 11 Jäsenmaksut 12 Jäsenyyden päättyminen TYÖTTÖMYYSTURVA 13 Tukea ja turvaa työttömyyskassasta 13 Työttömyysturva 13 Työttömyyspäiväraha 13 Päivärahan hakeminen ja maksaminen 13 Työmarkkinatuki 14 Työttömyyskassan vaihtaminen TYÖMARKKINOIDEN NEUVOTTELU- JA SOPIMUSJÄRJESTELMÄT 14 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu 14 Keskitetty työmarkkinaratkaisu 14 Liittokohtainen sopimus 15 OAJ sopimustoiminnassa LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ 15 Luottamusmiehen asema ja tehtävät 16 Alueasiamiehet ja alueelliset palkkasihteerit TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA 16 Edustuksellinen ja välitön yhteistoiminta 16 Terveellinen ja turvallinen ympäristö 16 Työsuojelun yhteistoiminta 17 PALKKAERIMIELISYYKSIEN SELVITTELY OIKEUSTURVA TYÖTAISTELUTILANNE 17 Lakko työtaistelutoimenpiteenä 18 Lakkoon osallistuminen 18 Paikallinen lakko-organisaatio 18 APUA ONGELMATILANTEESSA 20 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 21 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 2

3 Yhteysopettajana OAJ:ssä Käsissäsi on yhteysopettajamateriaali, jonka Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on julkaissut tukemaan arvokasta työtäsi linkkinä järjestön ja jäsenistön välillä. Tiivis yhteysopettajaverkosto on OAJ:lle ja kaikille opettajille suuri voimavara. Yhteys opettaja/ -henkilö löytyy lähes jokaisesta koulusta, päiväkodista ja oppilaitoksesta. Näin kaikilta työpaikoilta on tarvittaessa saatavissa opastusta, kun jäsenet kaipaavat tietoa ammattijärjestöstään tai etsivät vaikutuskanavia. Myös uusien jäsenten liittyminen onnistuu helposti yhteysopettajien avulla. Yhteysopettajana nautit oppilaitoksesi/päiväkotisi opettajakunnan sekä yhdistyksesi luottamusta ja yhteystietosi ovat kaikkien ulottuvilla. Sinun tehtävänäsi on seurata säännöllisesti yhdistyksesi eri tiedotuskanavia ja tiedottaa ajankohtaisista asioista kollegoillesi työpaikallasi. Siksi on olennaista, että pääset osallistumaan erilaisiin koulutuksiin, joista saamillasi eväillä pystyt pitämään itsesi tietoisena ajankohtaisista asioista. Tehtävänkuvasi muodostuu jäsenhankinnan lisäksi mm. tiedottamisesta, raportoinnista, opastamisesta sekä kuuntelemisesta. Yhteysopettajien avulla saadaan tarvittaessa joukkovoimaa liikkeelle. Muistathan, että OAJ:lla on yhteensä lähes koulutettua luottamus miestä vastaamassa jäsenten kysymyksiin. OAJ-tietoa sekä materiaalia vaikutta mistyöhön löytyy runsaasti verkkosivuilta osoitteesta sekä OAJ:n jäsensivuilta. Lisätietoa ja tukea työhösi saat myös alueellisilta luottamushenkilöiltä, kuten palk kasihteereiltä, kuntakouluttajilta ja piirien YT-henkilöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät OAJ-kalenterista. Nuoria opettajia koskevissa asioissa parhaita asiantuntijoita ovat alueelliset NOPE-kouluttajat. OAJ auttaa sinua kaikin tavoin arvokkaassa työssäsi. OAJ on hankkinut itselleen erinomaisen aseman ja arvostuksen, jo tämä auttaa sinua jäsenhankintatyössäsi. Paras liiton tuki on hyvin hoidettu edunvalvontatyö ja tyytyväiset jäsenet, joiden lisäksi saat tietoa ja välineitä työskentelyysi. Tärkein apuvälineesi on positiivinen asenne ja oma aktiivisuutesi. Kuuntele, keskustele ja auta, niin teet suuren palveluksen monelle uudelle jäsenelle. Menestystä tehtävässäsi! 3

4 Yhteysopettajan toimenkuva Yhteysopettajan toimenkuva vaihtelee työpaikan/toimintaalueen mukaan. On tärkeää selvittää heti alkuun, mitä juuri Sinun tehtävänkuvaasi kuuluu. Tärkeintä on, että yhteysopettaja on henkilö, joka on työpaikalla helposti tavoitettavissa. Yhteysopettaja ei suinkaan ole henkilö, joka pystyy vastaamaan kysymykseen kuin kysymykseen ammattijärjestöön liittyen yhteysopettajan tulee olla valmis selvittämään, mistä tarvittava tieto löytyy. Yhteysopettajan toimenkuva muodostuu mm. seuraavista tehtävistä:» TIEDOTTAMINEN ammattiyhdistysasioista omassa oppilaitoksessa/päiväkodissa jäsenistön henkilökohtainen informoiminen ja opastaminen ajankohtaisista asioista tiedottaminen koulutus- ja virkistystoiminnasta tiedottaminen oppilaitoksessa/päiväkodissa esillä olevan materiaalin ajan tasalla pitäminen Muista tiedottaessasi myös virkavapaalla/työlomalla olevat!» KUUNTELEMINEN hyvä jäsenhankkija on mainio kuuntelija. usein ammattijärjestöön liittymisen esteenä on ollut tiedon puute. Kun potentiaalinen jäsen pääsee keskustelemaan ajatuksistaan ja näkemyksistään henkilökohtaisesti, hänen mielikuviinsa ammattijärjestöstä on mahdollista vaikuttaa.» LINKKINÄ TOIMIMINEN ammattiyhdistyksen hallituksen ja jäsenten välillä toimittaa jäsenten aloitteet yhdistyksen hallitukselle toimii molemminpuolisen tiedonkulun välittäjänä» JÄSENASIOISTA HUOLEHTIMINEN omassa oppilaitoksessa/päiväkodissa jäsenluettelon ylläpito ja päivittäminen uusien opettajien jäsenhankinta opettajien osoitteen- yms. muutosilmoitukset kerää ja ylläpitää jäsenistön sähköpostiosoitteistoa uusien työntekijöiden järjestöasioihin perehdyttäminen» JÄRJESTÖPÄÄTÖSTEN TOTEUTTAMISEN VALVOMINEN omassa oppilaitoksessa/päiväkodissa tiedottaa mahdollisista laiminlyönneistä ammattiyhdistyksen hallitukselle» HALLITUKSEN PYYTÄMIEN TIEDUSTELUJEN SUORITTAMINEN oppilaitoksessaan/päiväkodissaan» YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMIIN KOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN osallistuu koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin tai ollessaan itse estynyt, huolehtii varaedustajan paikalle.» JÄRJESTÖN VAALITILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN osallistuu järjestön vaalitilaisuuksien järjestämiseen oppilaitoksessaan/päiväkodissaan» UUDEN YHTEYSOPETTAJAN VALINNASTA HUOLEHTIMINEN JA PEREHDYTTÄMINEN huolehtii siitä, että oppilaitoksessa/päiväkodissa valitaan yhteysopettaja ja hänelle varamies. Väistyvä yhteysopettaja perehdyttää seuraajansa. 4

5 Työkalupakki yhteysopettajatoimintaa varten Työkalupakkiin on kerätty keskeisiä teemoja ja vinkkejä yhteysopettajan arkityön tueksi. 1. KEINOJA JÄSENHANKINTAAN Miten saada uusi työntekijä liittymään jäseneksi? Miten vakuuttaa jääräpäinen työkaveri ammattiyhdistyksen tarpeellisuudesta? kalle voi pyytää esimerkiksi paikallisyhdistyksen toimijoita luennoimaan. Ihanteellista kyseisten tilaisuuksien järjestäminen olisi yhteistyössä useamman oppilaitoksen tai päiväkodin kesken. Henkilökohtainen kontakti Jäsenhankintatyö on henkilökohtaista vaikuttamista toiseen ihmiseen. Uusien opettajien kohdalla henkilökohtainen kontakti ja ammattiyhdistysasioista kertominen on tehokas ja mielekäs tapa tutustua ja tutustuttaa omaan ammattijärjestöön. Järjestäytyminen on ainoa todellinen keino vaikuttaa omiin asioihin. Tämän on todennut yli 95 % kasvatus- ja opetustyötä tekevistä liittyessään omaan ammattijärjestöönsä. Sinulla yhteysopettajana, jäsenhankkijana, on ratkaiseva rooli tunnistaa potentiaaliset uudet jäsenet. Tehtävänäsi on vakuuttaa heidät siitä, että OAJ:n jäsenyys on hyödyllinen juuri heidän näkökulmastaan. Suurin este ammattiliittoon liittymiselle on tiedon puute, siksi roolisi ammattijärjestön viestinviejänä on korvaamaton. Tuloksellinen jäsenhankintatyö edellyttää innostusta ja asiantuntemusta. Ennen varsinaista rekrytointia on hyvä selvittää, mitä ja kenelle on tarjoamassa. Ammattijärjestön jäsenyys on kuin tuote, joka hankitaan parantamaan elämänlaatua. Tämän vuoksi sinun on tärkeää olla tietoinen siitä, mihin esimerkiksi uusi opettaja tarvitsee ammattijärjestöä. Tämän tiedon saamiseksi erinomainen keino on keskustelu; kysele ja haastattele henkilöä työelämään sekä mielipiteisiin liittyvissä asioissa ja löydä sitä kautta syy sille, miksi henkilön on järkevää liittyä ammattijärjestöön. Tällöin sinun on tärkeää hallita OAJ:n taustatiedot. Hyvää informaatiota löydät wwwsivujen lisäksi esimerkiksi OAJ:n ja SOOLin yhteistyössä työstämästä Uuden opettajan oppaasta. Konkreettisia keinoja jäsenhankintaan: Info-tilaisuus Mikäli työpaikallanne aloittaa yhtä aikaa useampi uusi henkilö, heille voisi järjestää yhteisen info-tilaisuuden tai jonkin muun toimintaan tutustuttamistilaisuuden ilman velvoitteita. Tilaisuudesta voi halutessaan tehdä myös laajemman ja pai- www-sivut Kerro uudelle/ potentiaaliselle jäsenelle, mistä hän löytää OAJ:n ja oman yhdistyksen sivut. Yhdistyksen toimijoiden kanssa kannattaa huolehtia, että omat www-sivut ovat aina ajan tasalla. Helppolukuiset ja ajan tasalla olevat nettisivut houkuttavat tutustumaan ja antavat positiivisen kuvan ammattiyhdistyksen toiminnasta. Toimivat linkit ovat myös tärkeä tekijä positiivisen mielikuvan luomisessa. Työympäristön myönteinen suhtautuminen ammattijärjestöön Kuten työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen muutoinkin, työpaikan ilmapiiri vaikuttaa myös yhteysopettajan toiminnan mielekkyyteen. Myönteisen ilmapiirin luomiseen ja sen ylläpitämiseen kannattaa nähdä vaivaa. Ammattiyhdistysasioista kertominen, keskusteleminen ja niistä tiedottaminen on mielekkäämpää kaikille, kun se ei ole pakkopullaa, joka on vain hoidettava. Uusi työntekijä aistii nopeasti, mikäli ilmapiiri työpaikalla ei ole myönteinen ammattiyhdistystä kohtaan. Kenenkään ei ole syytä antaa muiden kielteisiä ennakkokäsityksiä valmiina uudelle kollegalle. Keskustele esimiehesi kanssa ay-asioista ja sovi, miten, milloin ja missä voit niistä tiedottaa (esim. opettajankokoukset). Henkilökohtaisten kontaktien hyödyntäminen Lähipiirissä, harrastuksissa tai työyhteisössä kannattaa hyödyntää henkilökohtaisia kontakteja. Jäsenyydestä ja sen eduista puhuminen vapaamuotoisesti eri tilanteissa on järkevää ja usein tehokasta jäsenrekrytointia. 5

6 Konkreettiset esimerkit ja kytkökset Potentiaaliselle jäsenelle kannattaa antaa konkreettisia ja tuoreita esimerkkejä siitä, mitä ammattijärjestö on tehnyt. Kun ammattijärjestön saa esiteltyä jäsenyyttä pohtivalle henkilölle mahdollisimman läheisenä, hänet on helpoin saada kokemaan ammattijärjestö omakseen. 2. YHTEYSOPETTAJAN YHTEISTYÖTAHOT Ammattiyhdistystoiminnassa kukaan ei ole yksin. Kenen kaikkien kanssa yhteysopettaja on tehtävänsä kautta yhteyksissä? Keneltä voi tiukan paikan tullen kysyä apua? 1. Muut yhteysopettajat 2. Paikallisyhdistyksen hallitus 3. Luottamusmiehet, alueasiamiehet 4. Palkkasihteeri sekä muut alueelliset OAJ-toimijat 5. Rehtori 6. Potentiaaliset jäsenet/ jäsenet 7. Muu henkilökunta työpaikalla 3. TIEDOTTAMINEN Järjestötoiminnassa yksi tärkeimmistä osa-alueista on tiedottaminen. Kun tiedotus toimii tehokkaasti, toimijoiden työtaakka kevenee huomattavasti. Mikä olisikaan mukavampi tapa ottaa uusi työntekijä vastaan työpaikalla, kuin järjestää ammattiyhdistyksen tervetulotoivotus heti alkuun! Tehokkaita tiedotuskanavia ovat mm. yhdistyksen nettisivut sähköpostilista mahdollinen keskustelupalsta opettajankokoukset, esimerkiksi 5 minuuttia ammattiyhdistysasiaa henkilökohtainen tiedottaminen 4. MITEN AKTIVOIDA UUSIA TOIMIJOITA MUKAAN JÄRJESTÖTOIMINTAAN? Järjestöissä aktiiviset toimijat ovat yleensä pitkään toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Uusien innokkaiden löytäminen ei aina ole helppoa. Tämän vuoksi pitkäjänteinen työ ammattiyhdistystoiminnan positiivisen mielikuvan luomiseksi on tärkeää. Uuden jäsenen aktivoinnissa hyväksi havaittuja keinoja ovat mm. seuraavat: 1. henkilökohtainen pyytäminen/ innostaminen johonkin selkeään ja konkreettiseen tehtävään 2. epävirallisten tapahtumien järjestäminen 3. erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet 4. toiminnan mielekäs esittely 5. oikeasta narusta oikeaan aikaan vetäminen Ilmoitustaululla on syytä aina olla näkyvillä seuraavat asiat: Yhteysopettajan yhteystiedot Työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaationne Luottamusmiesverkosto paikkakunnallanne yhteystietoineen ja mahdollisesti luottamusmiesten välinen työnjako alueittain tai aihepiireittäin Oman yhdistyksesi hallituksen toimihenkilöt ja heidän vastuualueensa Oman yhdistyksesi kotisivujen osoite 6

7 Monet nuoret opettajat ovat saaneet kipinän järjestötoimintaan OAJ:n Nuori Opettaja -koulutuksessa. Markkinoi Nope-koulutuksia nuorille jäsenille! Miksi liittyä jäseneksi? Oman alan ammattijärjestöön kuulumista voi perustella esimerkiksi seuraavin tavoin: OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka valvoo kasvatus- ja opetustyötä tekevien etuja Ammattijärjestön kautta pääsee halutessaan vaikuttamaan omaa ammattikuntaa koskeviin asioihin Oman ammattijärjestön kautta saa ajankohtaista ja tärkeää tietoa mm. omaan ammattiin ja työsuhteeseen liittyvistä asioista Oman ammattijärjestön tarjoama oikeusturva ja lakipalvelut voivat osoittautua tarpeen tullen korvaamattomiksi Ammattijärjestöön kuuluminen vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä ja yhteenkuuluvaisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta Oma yhdistys tarjoaa monipuolista toimintaa (mm. virkistystä ja koulutusta) Mitä enemmän OAJ:llä on joukkovoimaa, sitä enemmän on vaikutusvaltaa, esimerkiksi neuvottelupöydässä OAJ tarjoaa jäsenilleen turvaa mm. työttömyyden, työtaistelun tai palvelussuhdeongelmien varalta OAJ:n kouluttama luottamusmies on lähellä jokaista opettajaa Laadukkaat jäsenedut (Opettaja-lehti, vakuutusedut ym.) 5. KYSYMYKSIÄ, JOIHIN ON HYVÄ VALMISTAUTUA VASTAAMAAN Yhteysopettaja kohtaa työssään lukuisia erilaisia kysymyksiä, joihin on etsittävä jäsenelle sopiva vastaus. Yhteysopettajan työtä tehneiden mukaan matkalla tulee vastaan mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: 1. Mitä hyötyä jäsenyydestä on? 2. Mitä työttömyysturva tarkoittaa? 3. Milloin voin saada ansiosidonnaista päivärahaa? 4. Vaikuttaako jäseneksi liittyminen palkkaan? 5. Mihin jäsenmaksuni paikallisyhdistyksessä käytetään? 6. Mitä ammattijärjestö tekee? Etsi yhdessä yhdistyksesi tai muiden yhteysopettajien kanssa vastaukset näihin kysymyksiin! 6. ONGELMIA, JOIHIN KANNATTAA VARAUTUA Yhteysopettajana toimiminen on antoisaa ja mielekästä puuhaa. Välillä eteen tulee kuitenkin asioita, joista selviytyminen vaatii kärsivällisyyttä ja monenlaista tietotaitoa. Yhteysopettajana työskennelleet ovat listanneet ongelmatilanteiksi seuraavanlaisia asioita, joiden ilmenemiseen kannattaa varautua jo etukäteen: 1. Sähköpostilistat eivät ole ajan tasalla ja niiden ylläpito aiheuttaa kohtuutonta vaivaa 2. Yhteyshenkilö sairastuu tilanteessa, jolloin häntä kipeimmin tarvitaan 3. Yhteysopettajan toiminta-alueella on etäjäseniä, jotka työskentelevät fyysisesti eri paikassa 4. Toimintamahdollisuudet ovat rajalliset, esimerkiksi epäsuotuisan työympäristön vuoksi 5. Työpaikalla on ammattiyhdistykseen kielteisesti suhtautuva henkilö, joka kylvää ympärilleen ay-vastaista henkeä 6. Työtaistelutilanteen epäselvä työnjako, toiminta ja yhteydenpito 7

8 OAJ VASTUUTA TULEVAISUUDESTA Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka toimii kasvatus- ja opetusalalla työskentelevän jäsenkuntansa etujärjestönä. OAJ:n tärkein tehtävä on parantaa ja kehittää jäsenkuntansa palvelussuhteen ehtoja ja työolosuhteita sekä turvata jäsenkuntansa oikeudellinen asema. Tämän lisäksi OAJ:n tehtävänä on parantaa opettajan ammatin ja opettajien arvostusta. OAJ vaikuttaa OAJ on vahva ja arvostettu järjestö, jota kuunnellaan ja jolta pyydetään näkemyksiä. OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista ja valvoo niiden noudattamista. OAJ on myös jäsentensä ammatillinen edunvalvoja, keskeinen koulutuspoliittinen vaikuttaja sekä koulutuksen ja kasva tuksen puolestapuhuja. OAJ:n jäsenjakauma OAJ:n jäsenyys OAJ:ssä järjestäytyminen on ammattikuntapohjaista. Toisin sanoen jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opetus- tai kasvatusalalla palkansaaja-asemassa. OAJ:n jäseneksi liitytään paikallisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Yli 95 % opetus- ja kasvatusalalla toimivista palkansaajista on OAJ:n jäseniä. Jäsenet ja yhdistykset OAJ:n jäsenet toimivat varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perus- ja lukio-opetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, ammattikorkeakouluissa ja yli opistoissa sekä opetustoimen hallinnossa. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja senioriopettajia. OAJ:n toiminta OAJ:llä on 295 paikallisyhdistystä ja 460 opettajaryhmätai oppilaitoskohtaista yhdistystä. Henkilöjäseniä OAJ:ssä on jäsenyhdistysten kautta lähes Lisäksi OAJ:n ulkojäsenyhdistyksinä on lukuisia opettajien itsenäisiä pedagogisia yhdistyksiä ja liittoja. OAJ-YSI 61 % OAO 23 % LTOL 14 % OAJ:n paikallinen toiminta Paikallisen tason edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta sekä neuvottelu- ja sopimustoiminnasta vastaavat alue- ja paikallisyhdistykset sekä niiden jäsen yhdistykset. Tämä takaa sen, että paikalliset olosuhteet tulevat kaikessa toimin nassa huomioiduiksi. Sinun tehtäväsi kannalta tärkein taho on oma yhdistyksesi, jonka toiminnasta sinun tulee olla tietoinen. YLL 2 % Opsia 0,06 % OAJ:llä on varsinaisia jäseniä OAJ:hin kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi myös opiskelijajäseniä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kautta sekä eläkkeelle jääneitä opettajia Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n kautta. Alueellinen toiminta OAJ:n eri jäsenryhmät tekevät alueellista yhteistyötä ja vaikuttavat maakunnissa toimivissa asiantuntijaverkostoissa. Kaikkien opettajaryhmien yhteisiä alueyhdistyksiä on jo usealla alueella ja muutamassa yhdistyksessä on käynnistynyt alueasiamiestoiminta. OAJ:ssä on 11 aluetoimistoa ympäri maata palvelemassa jäsenistöä, luottamusmiehiä ja jäsenyhdistyksiä. 8

9 Valtakunnallinen toiminta Jäsenistö valitsee yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi 150-jäsenisen valtuuston, joka määrittelee OAJ:n toiminnan ja talouden suuntaviivat. Valtuusto puolestaan valit see OAJ:n puheenjohtajan 4-vuotiskaudeksi sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat 2-vuotiskaudeksi. Hallitus nimeää tarvittavan määrän jäsenistöstä koostuvia toimikuntia hoitamaan ja valmistelemaan eri toiminta-alueiden asioita. Puheenjohtaja johtaa yhdessä hallituksen kanssa järjestön toimintaa. Kes kustoimisto vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta puheenjohtajan johdolla. Kansainvälinen toiminta OAJ on jäsenenä maailman opettajajärjestössä Education Internationalissa, joka on maailman suurin alakohtainen ayjärjestö. Euroopan unionissa opetusalan sihteeristö ETUCE on virallinen neuvotteluosapuoli. OAJ toimii aktiivisesti myös Pohjolan opetusalan järjestö NLS:ssa. Lisäksi OAJ:llä on yhteistyöhankkeita mm. Itämeren maissa ja Afrikassa. Hyvä tietää! Oman yhdistyksesi hallituksen toi mihenkilöt ja heidän vastuualueensa Yhdis tyksesi kotisivujen osoite JÄSENASIAT Kuka ja miten voi liittyä OAJ:n jäseneksi? OAJ:n jäseneksi voi liittyä opetus- ja kasvatustyötä tekevä henkilö Järjestäytyminen OAJ:ssä on ammattikuntapohjaista: opettajakelpoisuusehdot täyttävällä tulee olla jäsenyyden hakemishetkellä voimassa oleva työsuhde opettajakelpoisuutta vailla olevalla tulee olla vähintään lukukauden mittainen sijaisuus tai toimi OAJ:n jäsen voi olla alennetulla jäsenmaksulla rinnakkaisjäsenenä koulutuksensa/tutkintonsa perusteella toisessa akavalaisessa järjestössä Jäseneksi liitytään joko sähköisellä tai perinteisellä jäseneksiliittymislomakkeella Samalla lomakkeella liitytään myös Opettajien työttömyyskassan jäseneksi Jäsenmaksuvelvoite alkaa liittymistä seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia Jäsenkelpoisuus OAJ:hin järjestäytyminen on ammattikuntapohjaista. Jäseneksi voivat liittyä kaikki opetus- ja kasvatustyötä tekevät koulutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta. Jäsenkelpoisia ovat tavanomaisten lastentarhanopettaja-, opettaja-, rehtori- ja johtajatehtäviä hoitavien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä hoitavat (esim. hallinto, suunnittelu ja tutkimus), varsinkin jos heillä on opettajakelpoisuus ja/ tai opettajatausta. 9

10 Opettajan kelpoisuusehdot täyttävällä jäsenyyteen riittää voimassa oleva työsuhde jäsenyyden hakemishetkellä. Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei ole jäsenyyden este, jos toimi tai sijaisuus on vähintään lukukauden mittainen. Opettajan jäsenyys yhdistyksessä määräytyy sen oppilaitoksen mukaan, jossa hänellä on virka tai toimi tai keskimäärin eniten opetustunteja. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Rinnakkaisjäsenyys akavalaisissa liitoissa AKAVAssa sovittujen periaatteiden mukaisesti jäsenyys akavalaiseen liittoon määräytyy sen mukaan, mikä järjestö hoitaa alan edunvalvontaa. Näin opetus- ja kasvatusalalla toimivien ensisijainen ammattiliitto ja jäsenyyspaikka on OAJ, joka hoitaa alan edunvalvontaa ja jonka jäsenyyteen sisältyvät keskus- ja neuvottelujärjestöjen (AKAVA, JUKO) jäsenmaksut sekä työttömyysturva ja monet muut jäsenedut. Tämän ohella OAJ:n jäsen voi olla rinnakkaisjäsenenä koulutuksensa/ tutkintonsa mukaisesti toisessa akavalaisessa ammattiliitossa. Rinnakkaisjärjestäytymistilanteessa ensisijaisen järjestön jäsenmaksu on täysimääräinen, mutta rinnakkaisjärjestön jäsenmaksu on alennettu. Lisätietoja alennetuista rinnakkaisjäsenmaksuista kannattaa tiedustella ko. liittojen toimistoista ja verkkosivuilta. OAJ:n yhdistyssivuilta löytyy ajantasaiset tiedot niistä akavalaisista liitoista, joiden kanssa OAJ:llä on oma erillinen sopimuksensa. Jäseneksi liittyminen Jäsenasiat on syytä hoitaa kuntoon heti lukuvuoden alussa varsinkin uusien opettajien osalta. Uusia opettajia on neuvottava hakemaan jäsenyyttä heti palvelussuhteen alussa, jotta jäsenyyteen liittyvän ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellyttämä kymmenen kuukauden (43 viikkoa) jäsenyysaika ehtii täyttyä lukuvuoden aikana. Työssäoloehdon täyttyminen edellyttää lisäksi vähintään kahdeksan (8) tuntia viikoittaista opetustyöaikaa (varhaiskasvatuksessa tai muussa kuin opetustyössä vähintään 18 tuntia). Jäsenhakemukset päivätään hakemispäivämäärälle, josta alkaen yhdistys voi hyväksyä jäsenyyden. Jäsenyys voi kuitenkin alkaa aikaisintaan työsuhteen alkupäivämäärästä. Jäseneksi liitytään oman kunnan alueella toimivan paikallisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Liittyminen tapahtuu täyttämällä sähköinen jäsenhakemus OAJ:n kotisivuilla (www.oaj.fi). Liittyessään OAJ:n jäseneksi verkossa, liittyjä saa jäsenedut käyttöönsä heti, kun liittymislomake on tarkistettu OAJ:ssä. Näin viiveitä esimerkiksi kassajäsenyyden suhteen ei pääse syntymään. Jäseneksi hakeva voi käyttää myös paperista jäsenhakemuslomaketta, joka on samalla jäsenmaksun perintävaltakirja. Sähköinen tai paperinen jäsenhakemuslomake tulee täyttää aina, kun jäsen liittyy yhdistykseen tai vaihtaa työnantajaa. Pidä huoli siitä, että sinulla on aina jäseneksiliittymislomakkeita saatavillasi ja pyydä tarvittaessa lisää yhdistyksestäsi. Jäseneksi liittyvälle tai liittymistä harkitsevalle on hyvä antaa liittymislomakkeen lisäksi esimerkiksi OAJ fakta ja jäsenetuesite luettavaksi. Lisäksi kannattaa mainita OAJ:n internet-sivujen osoite (www.oaj.fi) sekä kertoa erityisesti jäsensivuista, jotta potentiaalinen tai uusi jäsen voi tutustua järjestöön liittymishetkellä. OAJ-esitteitä saat omalta yhdistykseltäsi. Jäsenyyttä hakeva jättää paperisen jäsenhakemuksensa ja siihen liittyvän perintävaltakirjan yhteysopettajalle tai yhdistyksen jollekin muulle toimihenkilölle. Yhdistyksen edustaja merkitsee välittömästi hakemukseen sen vastaanottopäivämäärän ja nimensä. Hyväksyessään liittymisen ehdot hakija liittyy samalla myös Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi ja antaa työnantajalle valtuutuksen jäsenmaksujen perintään. Yhdistys toimittaa hakijalle tiedon yhdistyksen ja työttömyyskassan jäseneksi hyväksymisestä. Uudet jäsenet saavat uuden jäsenen materiaalipaketin, joka sisältää mm. yleistietoa OAJ:stä, taskukalenterin, jäsenkortin sekä jäsenyystietojen muutoksiin liittyviä toimintaohjeita. Monet työnsä aloittavat uudet opettajat ovat opiskeluaikanaan olleet Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n jäseniä. Kun he liittyvät paikallisyhdistyksen jäseniksi, heidän jäsenyytensä SOOLissa päättyy automaattisesti ja mahdollinen työttömyyskassajäsenyys jatkuu keskeytyksettä. Täyttäessään OAJ:n jäsenyyskriteerit, opiskelija tulee ohjata liittymään välittömästi OAJ:n jäseneksi, vaikka hän tekisikin työn ohessa vielä opintoja. 10

11 Hyvä tietää! Oppilaitoksesi/päiväkotisi jäsenten ajantasaiset yhteystiedot Sähköpostilista, jolle kuuluvat kaikki oppilaitoksesi/ päiväkotisi OAJ:n jäsenet. Muista, että tarvitset uusilta jäseniltä luvan liittää heidät sähköpostilistallesi Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Jäsenen oikeudet oikeus saada yhdistyksen ja järjestön tarjoamat jäsenedut oikeus osallistua yhdistyksen ja järjestön tarjoamaan koulutukseen oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja toimintaan oikeus tutustua yhdistyksen pöytäkirjoihin, suunnitelmiin ja tilinpäätökseen oikeus erota yhdistyksen ja OAJ:n jäsenyydestä Jäsenen velvollisuudet jäsenmaksujen suorittaminen järjestövelvoitteiden noudattaminen Jäsenmaksut Jäsenmaksuvelvoite alkaa jäseneksi liittymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien ja päättyy jäsenyydestä eroamista seuraavan kalenterikuukauden päättyessä. Eläkkeelle jäätäessä jäsenmaksun perintävaltakirja on syytä pyytää työnantajalta pois. OAJ:n jäsenmaksu on 0,95 % ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Jäseniltä perittävä jäsenmaksuprosentti on kuitenkin suurempi, koska jäsenet ovat velvollisia suorittamaan myös valtakunnallisten yhdistysten tai opettajien ammattiyhdistyspiirien sekä paikallisyhdistysten ja niiden jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Lopullinen jäsenmaksuprosentti riippuu järjestäytymistavasta ja vaihtelee yhdistyksittäin. Ammattijärjestön jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. OAJ toimittaa tiedon saamistaan jäsenkohtaisista jäsenmaksuista suoraan verottajalle. Veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, että verottaja on ottanut ne verotuksessa huomioon. Yhteisten opettajien jäsenmaksut Eri oppilaitosten yhteisenä opettajana tai tuntiopettajana toimivat ovat jäsenmaksuvelvollisia kaikesta eri oppilaitoksissa tehdystä opetustyöstä maksetuista kokonaisansioista. Nämä jäsenmaksut voi maksaa itse pyytämällä tätä varten viitesiirtolistan jäsenrekisteristä. Jos jäsen haluaa nämä jäsenmaksut työnantajaperintään, tulee hänen jättää erillinen jäsenmaksuvaltakirja kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joissa hänellä on opetustyötä. Erillisistä valtakirjoista on toimitettava kopiot OAJ:n jäsenrekisteriin. Jäsen maksaa jäsenmaksua sen prosentin mukaan, jonka hänen yhdistyksensä on päättänyt. Poikkeavat jäsenmaksut Opettajanvirasta tai -toimesta virkavapaalla/työlomalla oleva ja tänä aikana muussa kuin opettajantyössä toimiva suorittaa jäsenmaksut muun työn palkkauksen perusteella, kuitenkin enintään sen mukaan, mitä hän olisi velvollinen suorittaman opettajanvirkansa tai -toimensa mukaisesta palkasta. OAJ:n jäsenmaksu on työttömänä, palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla vailla ansiotuloja oleville 6 euroa kalenterikuukautta kohden. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset valtakunnallisten yhdistysten omat vähimmäisjäsenmaksut. Opettaja, joka on tilapäisesti lyhyen ajan esimerkiksi kesällä työttömänä opettajan tehtävistään (ei siis virasta/ toimesta) ja on tänä aikana muussa kuin opettajan työssä, maksaa jäsenmaksua vähintään 6 euroa/kk (maksu vaihtelee jäsenryhmittäin). Jäsenmaksu on työssäkäyvien osalta vuoden 2010 alusta lukien aina vähintään 6 euroa kuukaudessa. Näissä tapauksissa jäsenen tulee pyytää jäsenrekisteristä viitelista jäsenmaksujen hoitamista varten. Jäsenen on itse ilmoitettava OAJ:n jäsenrekisteriin työttömyyden, palkattoman opiskelu- tai hoitovapaan tai muun palkattoman virkavapaan/työloman alkamisesta. Jäsenrekisteristä hänelle lähetetään viitesiirtolista jäsenmaksun maksamista varten. Jäsenmaksuvelvollisuus koskee myös 11

12 vuorotteluvapaalla olevia. Jäsenen on huolehdittava vastaavien ilmoitusten tekemisestä myös omalle yhdistykselleen. Sairasloman tai määräaikaisen työkyvyttömyyden ajan jäsenyys jatkuu normaalisti. Jäsenmaksu on entinen ajalta, jolloin työnantaja maksaa sairaus- tai työkyvyttömyysajan palkkaa. Jäsenen siirtyessä KELAn tai eläkelaitoksen maksamalle päivärahalle tai eläkkeelle, jäsenmaksu muuttuu 6 euroon/kk (maksu vaihtelee jäsenryhmittäin). Mikäli määräaikainen työkyvyttömyys johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen, jäsen siirretään Opetusalan Seniorijärjestön jäsenyyteen. Virkavapaudesta/työlomasta ja sen mukaisesta jäsenmaksuperusteen muutoksesta jäsenen tulee ilmoittaa OAJ:n jäsenrekisteriin, josta hänelle lähetetään viitesiirtolista jäsenmaksun maksamista varten. Itsemaksavat jäsenet Joissakin erityistapauksissa myös työssäkäyvät maksavat itse jäsenmaksunsa. Tällöin jäsen maksaa jäsenmaksua sen prosentin mukaan, jonka hänen jäsenyhdistyksensä on päättänyt. Jäsenrekisteri lähettää myös tässä tapauksessa jäsenelle viitesiirtolistan, jonka mukaan jäsen maksaa jäsenmaksunsa kuukausittain. Jäsenyyden päättyminen Halutessaan erota yhdistyksestä tulee jäsenen ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen yleisessä kokouksessa. Myös OAJ:n jäsenrekisteri ottaa vastaan (vain kirjallisia) eroilmoituksia ja välittää tiedot edelleen jäsenen omalle yhdistykselle. Eläkkeelle siirtyvien tulee itse toimittaa joko yhdistykselle tai suoraan OAJ:n jäsenrekisteriin tieto eläkkeelle jäämisestä. Ilmoitus tehdään muutosilmoituslomakkeella. Jäsenrekisteri siirtää eläkkeelle jääneen jäsenen Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseneksi. OAJ maksaa jäsenmaksun liittymisvuodelta. Tämän jälkeen senioriopettaja vastaa itse jäsenmaksusta. OSJ:n jäsenenä jäsen säilyttää osan jäseneduista, joiden ehdot tosin poikkeavat varsinaisten jäsenten eduista. OAJ:n ottamat varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kollektiiviset vakuutukset päättyvät jäsenen jäädessä eläkkeelle viimeisenä työpäivänä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla: Jäsenmaksujen laiminlyönti Jäsenrekisteri valvoo jäsenmaksun suorittamista. Mikäli jäsenmaksuihin syntyy aukkoja, jäsenrekisteri lähettää jäsenelle tiedustelukirjeen maksamattomista jäsenmaksuista ja selvittää syyn jäsenmaksurästeihin ja antaa jäsenelle mahdollisuuden hoitaa maksut kuntoon ja siten säilyttää jäsenyyden. Maksamattomuuden syyt saattavat joskus olla esim. teknisiä tiedonkulun katkoksia. Mikäli jäsen ei hoida kehotuksista huolimatta jäsenmaksujaan kuntoon, viime kädessä jäsenrekisteri katsoo jäsenen eronneeksi jäsenmaksujen maksamattomuuden vuoksi. Jäsenyyden ehtojen raukeaminen Mikäli jäsenen opettajantyö on pysyvästi päättynyt yhdistyksen toimialueella, eivät myöskään ko. yhdistyksen jäsenyyden ehdot enää täyty. Työttömäksi jääminen ei kuitenkaan katkaise jäsenyyttä. Mikäli jäsen siirtyy opettajaksi toisen yhdistyksen toimialueelle, tulee hänen itse huolehtia jäsenyyden vaihtamisesta uuteen yhdistykseen ja entisen yhdistyksen huolehtia jäsenen poistamisesta. Työttömänä ollessaan jäsenen ei ole mahdollista vaihtaa yhdistystä. Jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusta vastaan Mikäli jäsen toimii järjestön tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä järjestön määräämiä velvollisuuksia (yhdistyksen sääntöjen 9 ), hänet voidaan erottaa jäsenyydestä. Erottamispäätöksestä on ehdottomasti ilmoitettava jäsenelle aina henkilökohtaisesti ja kerrottava hänen oikeuksistaan. Jäsenellä on mahdollisuus valittaa erottamispäätöksestä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä jättämällä kirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle. Mikäli erotettu jäsen haluaa jatkaa Opettajien Työttömyyskassan jäsenyyttä, tulee hänen selvittää asia erikseen kassan kanssa. 12

13 TYÖTTÖMYYSTURVA Tukea ja turvaa työttömyyskassasta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta. Liittyessään OAJ:n jäseneksi opettaja liittyy samalla Opettajien Työttömyyskassaan. Koska ansiosidonnainen päiväraha edellyttää 10 kuukauden jäsenyyttä ja 43 viikkoa työtä, on erittäin tärkeää, että jäsenyyttä haetaan jo työsuhteen ensimmäisestä päivästä lukien. Kassan jäsenmaksu sisältyy OAJ:n jäsenmaksuun. Työttömyysturva Jos henkilö hakee työttömyysturvaa työttömyyden tai lomautuksen takia, hänen tulee ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Työvoimatoimistosta saa ohjeet ja lomakkeet päivärahahakemuksen vireillepanemiseksi. OAJ:n jäsenet saavat neuvoja myös Opettajien Työttömyyskassasta. Opettajien Työttömyyskas sa julkaisee vuosittain OAJ:n kalenterin välissä lisäliitteenä jaettavan Opettajien Työttömyyskassa - jäsenyys ja etuudet -vihkosen, jossa on tarkkaa tietoa mahdol lisen työttömyyden varalta. Ohjeita löytyy myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjes tön (TYJ) www-sivuilta. Työttömäksi työnhakijaksi täytyy ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhaku on voimassa. Työttömyyspäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päiväs tä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta takautuvasti lähetetty hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Työttömyyspäiväraha Työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyyspäiväraha joko peruspäivä rahana tai ansioon suhteutettuna päivärahana. Työttömyyspäivärahaan on oikeus työvoimatoimistoon ilmoittautuneella, kokoaikatyötä hakevalla, työkykyisellä työttömällä henkilöllä, joka on työmarkkinoiden käytettävissä ja täyttää työssä oloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukau den aikana ollut 43 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä. Mikäli henkilö on saanut työttömyyspäivärahaa jälkeen, työssäoloehto on vastaavassa työssä 34 viikkoa 24 kuukauden aikana. Tarkastelujaksoa pidentä vät esim. asevelvollisuus, äitiys- ja vanhempainrahakaudet tai muu näihin verrat tava hyväksyttävä syy, kuitenkin enintään seitsemän vuotta. Työssäoloehdon täyttäväksi työviikoksi lasketaan opetusalalla viikko, jolloin työaika on ollut vähintään puolet ko. opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alim masta viikoittaisesta tuntimäärästä. Esimerkiksi peruskoulussa ja lukiossa kah deksan tunnin viikoittainen työaika täyttää ehdon. Yliopistonlehtoreilla työajan täyttää seitsemän tunnin viikoittainen työaika. Opetusalalla, jolla ei ole päätoimi sia tuntiopettajia, viikoittaisen työajan vähimmäismääränä pidetään kahdeksaa tuntia. Päivärahan hakeminen ja maksaminen Ansioon suhteutettua päivärahaa haetaan työttömyyskassasta. Siihen on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 10 edellistä kuukautta ja joka kassassa vakuu tettuna ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Lisäksi edellytetään, että henkilö on maksanut jäsenmaksunsa koko jäsenyysajalta. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määräytyy hakijan työttömyyttä edeltäneen vakiintuneen palkan pohjalta. Tällä tarkoitetaan palkkaa siltä työttömyyttä välittömästi edel täneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt työssäoloehdon eli työttömyyttä edeltäneiden vähintään 10 kuukauden (43 työssäoloviikon) ansioita. Arvioidun päivärahan suuruuden voi laskea Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www-sivuilla. Työmarkkinatuki Henkilölle, joka ei täytä työssäoloehtoa tai jonka ansiosidonnaisen päivärahan enimmäisaika on täyttynyt, voidaan maksaa työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on yleensä tarveharkintainen. Työmarkkinatukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Lisätietoja työmarkkinatuesta, sen suuruudesta ja maksamisesta, saa Kansaneläke laitoksen www-sivuilta. Työttömyyskassan vaihtaminen Siirtyminen toisesta kassasta Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi on mahdollista, kun jäsenyysehdot täyttyvät. Kaikki 13

14 saavutetut edut säilyvät, kun eroaminen vanhasta kassasta ja liittyminen uuteen kassaan tapahtuu kuukauden sisällä. Kahdessa kassassa ei voi olla yhtä aikaa jäsenenä. Ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset: hakija on työtön työttömyyskassan jäsenyys on jatkunut 10 kuukautta hakija on jäsenyyden aikana täyttänyt työssäoloehdon hakija on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi Tulopoliittinen kokonaisratkaisu Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli TUPO-sopimus on ollut työmarkkinakeskusjär jestöjen ja muiden keskeisten etujärjestöjen sekä valtiovallan sopimus talous-, tulo- ja palkkapolitiikassa sekä muissa työ- tai palvelussuhteen ehdoissa noudatettavista perusteista tietyksi sopimuskaudeksi. Se on ollut raamisopimus, jossa on sovittu esim. palkantarkistusten tasosta, verotuksesta, maataloustulosta ja sosiaa lisista ratkaisuista. TUPO-ratkaisuihin on liittynyt usein myös työelämän kehittä miseen liittyviä yleisiä kysymyksiä. TUPO-ratkaisuun osallistuneet ovat tehneet sitovat alakohtaiset sopimukset yhteisesti sovitun raamin puitteissa. Näitä ovat esimerkiksi metallin tai tekstiilin sopimukset tai kunnalliset virka- ja työehtosopimukset. Erityisesti yksityissektorilta on esitetty näkemyksiä, että TUPOjen aika on ohi. 14 TYÖMARKKINOIDEN NEUVOTTELU- JA SOPIMUSJÄRJESTELMÄT OAJ:n edustaman opetusalan opettajat työnantajittain KVTES 9 % Lastentarhanopettajat Kunta, OVTES 79 % Yksityinen opetusala (YOL) 7 % Yksityinen opetusala Yksityiset ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Yksityiset päiväkodit Valtio 4 % OPH/kielikoulut, erityiskoulut OPM/yliopistolehtorit, harjoittelukoulut STAKES/koulukodit SM/pelastusopisto PM/maanpuolustuskorkeakoulu, maasotakoulu RISE/vankeinhoidon koulutuskeskukset PTY 2 % Opetusala Päiväkodit Tärkeimmät palvelussuhteen ehdot, kuten palkkaus ja työaika määritellään virka- ja työehtosopimuksissa. Eri opettajaryhmiä koskevia virka- ja työehtosopimuksia on useita. Keskitetty työmarkkinaratkaisu Keskitetty ratkaisu on palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestöjen välinen valta kunnallinen raamisopimus palkka- ja muista palvelussuhteen ehdoista tietyksi sopimuskaudeksi. Mikäli ratkaisuun päädytään, se muodostaa alakohtaisten virka- ja työehtosopimusten perustan. Tässä ratkaisussa ei valtiovalta ole mukana. Liittokohtainen sopimus Liittokohtaisella sopimuksella yhden toimialan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt sopivat yksityiskohtaisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Mikäli maahan on aiemmin saatu aikaan TUPO- tai keskitetty kokonaisratkaisu, tehdään liittokohtaiset sopimukset sen mukaisesti. Ellei yhteistä raamia ole saatu sovituksi, laaditaan liittokohtaiset sopimukset kunkin alan edellytysten pohjalta. OAJ sopimustoiminnassa Akava edustaa OAJ:n jäsenistöä valtiovallan ja keskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Kunnan ja valtion sopimukset tehdään pääsopijajärjestön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n nimissä. Yksityissektorin työehtosopimukset OAJ tekee liittona.

15 OAJ on mukana sopimassa seuraavia opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstöä koskevia virka- ja työehtosopimuksia: Kunta/kuntayhtymä Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtio Yksityinen oppilaitos Yksityinen päiväkoti Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus ja oppilaitoskohtaiset tarkentavat virkaehtosopimukset Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus ja sen oppilaitoskohtaiset määräykset (EK, yleissitova) Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus (EK, yleissitova) Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) opetusalan työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (EK, yleissitova) Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtosopimus LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ Luottamusmiesjärjestelmä on työnantaja- ja sopijajärjestökohtainen. Toiminnan tarkoituksena on edistää sopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Järjestelmä on erilainen riippuen siitä, toimitaanko yksityisellä vai julkisella sektorilla. JUKO voi asettaa kuntaan/kuntayhtymään ja valtion virastoihin pääluotta musja luottamusmiehiä. Paikallisesti valituista luottamismie histä ilmoitetaan JUKOlle, josta toimitetaan vahvistus sekä luottamusmiehelle että työnantajalle. Sen jälkeen luottamusmies edustaa sopijajärjestöä. Luottamusmiesten työnjaosta sovitaan paikallisesti. Yksityisissä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa luottamusmies edustaa OAJ:tä. Valituista luottamusmiehistä ilmoitetaan OAJ:lle, josta toimitetaan vahvistus sekä luottamusmiehelle että työnantajalle. Sen jälkeen luottamusmies edustaa sopijajärjestöä paikallisesti. Luottamusmiehen asema ja tehtävät Luottamusmies on linkki työnantajan ja työntekijän välillä Luottamusmiehet käyvät paikallisia virka- ja työehtosopimuksia koskevia neuvotteluja, valvovat sopimusten noudattamista ja ratkovat erimielisyyksiä Luottamusmiehet neuvot televat myös henkilöstöhallintoon ja henkilöstön työelämän laatuun liittyvistä kysymyksistä yhteistoimintalakien mukaisissa asioissa Luotta musmies tuntee sopimukset, säädökset ja määräykset sekä paikallisen toimin taympäristön Luottamusmies on aina vaitiolovelvollinen 15

16 Alueasiamiehet ja alueelliset palkkasihteerit Alueasiamiehet ja alueelliset palkkasihteerit toimivat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä varhaiskasvatuksen saralla. He antavat mm. neuvoja OAJ:n jäsenten palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. He toimivat luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten tukena ja kouluttajina. Yhteydenotoissa on hyvä edetä niin, että ensin otetaan yhteyttä omaan luottamusmieheen, sen jälkeen pääluottamusmieheen ja tarvittaessa alueelliseen palkkasihteeriin tai alueasiamieheen. Hyvä tietää! Oma luottamusmiesverkostosi ja luottamusmiesten mahdollinen tehtävänjako alueittain tai aihepiireittäin TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintalakeihin ja niitä täydentäviin sopimuksiin perustuvan menettelyn tarkoituksena on toiminnan ja työolosuhteiden kehittäminen sekä tuloksellisuuden edistäminen. Neuvoteltavia asioita ovat mm. töiden tai työtilojen järjestelyt, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, sisäinen tiedotus ja virkistystoiminta. Erityinen neuvotteluvelvoite on henkilöstön vähentämistilanteessa. Neuvotteluissa käsitellään asian perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot. Näin työnantaja saa päätöksenteon tueksi henkilöstöllä olevan asiantuntemuksen ja käytännön tiedon. Henkilöstölle turvataan mahdollisuus parantaa työelämän laatua vaikuttamalla omaa työtään ja työyhteisöään koskevien asioiden käsittelyyn ja päätöksenteon valmisteluun. Yhteistoimintaa tapahtuu myös virallisen menettelyn ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi työnantajan ja pääluottamus miesten kuukausitapaamiset tai yhdistysten järjestämät viranhaltija- ja päättäjätilaisuudet. Edustuksellinen ja välitön yhteistoiminta Edustuksellinen yhteistoiminta toteutuu yhteistoimintaorganisaatiossa (YT-toimikunta) tai työnantajan ja henkilöstön edustajien (pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet) välisissä koko henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa. Edustuksellista yhteistoimintaa on myös työnantajan ja henkilöstön edustajien välinen neuvottelu yhtä hallintokuntaa, yksikköä, työpaikkaa tai ammattiryhmää koske vassa asiassa. Jos yksittäistä henkilöä koskevalla asialla on periaatteellista luonnetta, asia voidaan hänen pyynnöstään käsitellä YT-elimessä. Työpaikkatason välitöntä yhteistoimintaa toteutetaan mm. työpaikkakokouk sissa, tiimeissä, työpaikkaneuvotteluissa ja tiedottamisessa. Näihin neuvotteluihin voidaan pyytää mukaan henkilöstön edustaja, joka on yleensä pääluottamustai luottamusmies. Terveellinen ja turvallinen työympäristö Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheudu työssä vaaraa. Joka työpaikalla on tehtävä vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi. Lakia sovelletaan myös oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Muilta osin oppilaisiin sovelletaan koulutusta koskevaa lainsäädäntöä. Työnantajalla on velvollisuus jär jestää lakisääteinen työterveyshuolto. Työntekijän tulee noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia niiden mukaisesti omasta ja muiden turvallisuudesta. Työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä ongelmissa (esim. työn kuormittavuus, kiire, häirintä ja väkivalta, melu ja hälinä, ergonomia, sisäilma-asiat ja tartunnan vaara) otetaan ensin yhteys lähimpään esimieheen, joka ryhtyy toimenpiteisiin linjaorganisaatiossa tilanteen korjaamiseksi. Vastuuta ei voi siirtää työsuojeluorganisaatiolle, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ja huolehtia yhteistyöstä työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijäpuolen välillä. Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää suunnitelmallisesti työympäristöä ja parantaa työntekijöiden henkistä hyvinvointia sekä työn turvallisuutta ja terveelli syyttä. Samalla edistetään tuloksellisuutta ja parannetaan työelämän laatua, henkilöstöpolitiikkaa ja johtamiskäytäntöjä. Yhteistoiminnasta säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja 16

17 työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Sen lisäksi on eri sopimusaloille laadittu täsmentäviä työsuojelu- ja työympäristösopimuksia. Laissa määritellään mm. työsuojelupäällikön, työsuojeluval tuutettujen ja työsuojelutoimikunnan tehtävät. Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät yhteistoiminta-asiat käsitellään työpaikalla esimiehen ja alaisen tai alaisten kesken. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn pyynnöstä tai muutoinkin tarvittaessa. Laajakantoiset organisaatiota tai työpaikkaa yleisesti koskevat asiat tulevat työsuojelutoimikunnan käsittelyyn. Toimikunnan jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä yhteistoiminnan kehittämisestä ja käsiteltävistä asioista sekä saada niistä palautetta. Työsuojelu-/yhteistoiminta-asioita voivat olla esimerkiksi seuraavat: Henkinen ja fyysinen väkivalta Melu ja hälinä Työn kuormittavuus Sisäilma-asiat Tartuntataudit Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi Hyvä tietää! Millainen on oman organisaation / työpaikan työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatio ja ketkä ovat henkilöstön edustajia? PALKKAERIMIELISYYKSIEN SELVITTELY OAJ:n edunvalvontaan kuuluu olennaisena osana virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta syntyvien erimielisyyksien selvittely. OAJ käy sopimusten tulkintaerimielisyyksissä tarvittaessa paikallis- ja keskusneuvottelut sekä saattaa asiat viime kädessä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Jos palkka-asioissa on ongelmia, jotka eivät ratkea esimiehesi kanssa, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi. OIKEUSTURVA OAJ:llä on laajaa sopimuksiin, lainsäädäntöön ja oikeudelliseen asemaan liittyvää neuvontapalvelua ja oikeusapua. OAJ:n lakimiehet hoitavat järjestölle merkittävät hallintotuomioistuinprosessit, kuten esim. lomautusten riitauttamiset, laittomat määräaikaisuudet sekä irtisanomiset. Lisäksi OAJ on ottanut jäsentensä turvaksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen opetusalan ammatissa aiheutuvien vahinkojen ja oikeudenkäyntien varalta. Jos tarvitset oikeusturvaa, ota yhteyttä OAJ:n toimiston lakimieheen. TYÖTAISTELUTILANNE OAJ sopii jäsenkuntansa palvelus suhteen ehdoista ensisijaisesti neuvottelemalla. Uskottava ja vaikuttava neuvottelutoiminta edellyttää tuekseen valmiutta järjestöllisiin toimenpiteisiin. Perusvalmiutta tarvitaan aina, mutta erityisesti ennen sopimuskauden päättymistä valmiutta on tehostettava ja valmis teltava toimenpiteitä lakkouhan ja mahdollisen lakon varalta. Järjestön johto antaa erikseen neuvottelutilanteen, lakkouhan ja lakon alkamisen edellyttämiä toimin taohjeita ja -käskyjä. Lakko työtaistelutoimenpiteenä Lakko on työtaistelutoimenpide, jonka tarkoituksena on työnantajan painostaminen keskeyttämällä kaikki työtehtävät. Sopimuksen voimassaolon päätyttyä lakko-oikeutta voidaan 17

18 käyttää laillisesti. Lakkovaroituksessa järjestö ilmoittaa lakon syyt, lakkorajat ja lakon alkamisajan. Lakko voi alkaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun lakkovaroitus on annettu. Järjestön päätöksellä toteutettava lakko on jäsenen kannalta laillinen työtaistelu, josta vastuu on järjestöllä. Työsulku on vastaava työnantajan toimenpide, jolla keskeytetään palkanmaksu ja työntekijän työskentely. Lakkoon osallistuminen Kun järjestö on tehnyt päätöksen lakkouhasta ja sen mukaisesta lakosta, jokai nen lakon piiriin kuuluva on velvollinen noudattamaan tehtyä päätöstä. Lakkoon osallistuvat myös viransijaiset ja muut väliaikaiset viran- ja toimenhaltijat. Laillisessa työtaistelussa ovat mukana myös pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. Lakkoon ei saa ryhtyä muutoin kuin siitä päättäneen järjestön päätöksen perusteella. Virka- ja työsuhde säilyvät lakon aikana. Lakolla on kuitenkin vaikutusta esim. palkkaukseen ja vuosiloman kertymiseen, sillä palveluajaksi ei lueta aikaa, jonka on ollut lakossa. tapahtumista ja näiden taloudesta. Tiedotusmateriaali, paikalliset tiedotus- ym. tilaisuudet, nettisivut ja tiedotusverkostot ovat parhaita välineitä jäsenistön informoimiseksi. Järjestön lehdestä, tiedotteista sekä internet- ja jäsensivuilta saa oikeaa ja tuoretta tietoa jäsenis tölle välitettäväksi. APUA ONGELMATILANTEESSA Koska olet oppilaitoksesi tai päiväkotisi yhteysopettaja, muut opettajat tulevat usein kysymään sinulta neuvoa ongelmatilanteissa. Seuraava vinkkilista auttaa sinua selvittämään, kenen puoleen erilaisissa ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä. Voit vaikkapa kopioida viereisen sivun oppilaitoksesi tai päiväkotisi ilmoitustaululle. Luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja yhdistyksesi yhteystiedot löydät työpaikkasi ilmoitustaululta sekä OAJ:n jäsensivuilta. Muut yhteystiedot löydät OAJ:n kalenterista ja OAJ:n www-sivuilta. Lakon vaikutuksista palvelussuhteen ehtoihin annetaan erikseen ohjeita ja selvi tyksiä lakkotilanteen uhatessa. Järjestö vastaa lakosta, ei yksittäinen jäsen. Lakko ei kohdistu paikalliseen työnantajaan eikä työantaja voi rajoittaa lakkoon osallistumista. Paikallinen lakko-organisaatio Jokaisen jäsenen on jo työtaistelun uhatessa oltava selvillä paikallisesta lakko-organisaatiosta. Sieltä saa tiedot järjestön päätöksistä ja toimenpiteistä sekä toi mintakäskyjä lakon aikana. OAJ:n paikallisyhdistyksen hallitus toimii lakon paikallisjohtona yhdessä johtoryhmän kanssa. Paikallisyhdistys ja johtoryhmä vastaavat valmiuden ylläpidosta ja kohottamisesta, suunnittelevat ja päättävät lakkovartioinnista, tiedotuksesta, sisäisestä yhteydenpidosta, mielenilmaisuista, 18

19 Ongelma/selvitettävä asia? Yritä selvittää asia lähimmän esimiehen (yhdistysasioissa yhteysopettajan) kanssa Kiteytä ongelmakohdat ja ota yhteyttä LUOTTAMUSMIES palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyvät asiat olennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä määräaikaisuudet, varoitukset, irtisanomiset OAJ:N ALUEELLINEN PALKKASIHTEERI palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat TYÖSUOJELU- VALTUUTETTU työturvallisuuteen tai -terveyteen liittyvät epäkohdat ja aloitteet työterveyshuolto OAJ:N TOIMISTON LAKIMIEHET vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen käyttö OAJ:N PAIKALLISYHDISTYS kasvatuksen ja koulutuksen resurssit alueelliset ja kuntatason koulutuksen strategiat ja niiden toteuttaminen aloitteet toiminnan kehittämiseksi yhdistystoiminta jäsenyysasiat 19

20 Tärkeitä yhteystietoja Yhteysopettajan yhteystiedot Nimi Sähköposti Puhelinnumero YhDISTYKSEN HALLITUS Yhdistyksen kotisivut Puheenjohtaja Jäsenasioidenhoitaja/sihteeri Sähköposti Sähköposti Puhelinnumero LUOTTAMUSMIESVERKOSTO Luottamusmies Yhteystiedot Pääluottamusmies Yhteystiedot työsuojelu- ja YHTEISTOIMINTA Työsuojeluvaltuutettu Yhteystiedot Muuta tärkeää tietoa 20

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Yhteysopettajan opas

Yhteysopettajan opas 1 Yhteysopettajan opas Sisällys 1 Yhteysopettajan toimenkuva 4 2 Yhteysopettajan työkalupakki 6 2.1 Keinoja jäsenhankintaan 6 2.1.1 Konkreettisia vinkkejä jäsenhankintaan 6 2.2 Yhteysopettajan yhteistyötahot

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.2 Jäsenmaksut 9 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 10 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Erkki Mustonen, johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sopimuskorotukset 2014 2015 Sopimus: OVTES

Lisätiedot

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2. OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.2012 Jäsenyyskriteerit Järjestäytymisperuste: ammattikuntaisuus

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

OAJ O P E T U S A L A N A M M A T T I J Ä R J E S T Ö

OAJ O P E T U S A L A N A M M A T T I J Ä R J E S T Ö OAJ O P E T U S A L A N A M M A T T I J Ä R J E S T Ö Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö,

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA TURUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 27.11.2013, voimaan 1.1.2014 NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2.

Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2. Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2.2011 Mikä SOOL? Kaikkien opettajaksi opiskelevien järjestö Paikallisten ainejärjestöjen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 TYKA Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA I: kunta 1.3.2014-31.12.2015, yksityinen 1.4.2014-31.1.2016 TYKA II: kunta 1.1.2016-31.1.2017,

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi Jäsenyys ja jäsenet Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö (katsokaa säännöt) Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi. OAJ:N YLÖJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

OAJ opettajien edunvalvojana

OAJ opettajien edunvalvojana OAJ opettajien edunvalvojana AO-akatemia 12.3.2014 Pasi Pesonen, OAJ 1 Teemat: OAJ ja sen jäsenet Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä OAJ:n neuvottelu ja päätöksentekojärjestelmä OAJ:n alueellinen ja paikallinen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen maksamistaan perimään maksamistaan etuuksista etuuksista liiton jäsenmaksu. liiton jäsenmaksu. Valtuutus raukeaa Valtuutus työsuhteen raukeaa työsuhteen päätyttyä. päätyttyä. perii jäsenmaksun perii jäsenmaksun

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2016

Jäsenmaksuohjesääntö 2016 Muutokset on esitetty punaisella värillä ja selitykset kursiivilla. Jäsenmaksuohjesäännössä perusmaksu on korvattu kauttaaltaan ilmauksella minimimaksu. Jäsenmaksuohjesääntö 2016 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ Jouni Vainio Puheenjohtaja YKL ry Mikä YKL on? YKL on akavalainen ammattiliitto. YKL syntyi vuoden 1994 alussa Geologiliiton, Geofyysikkojen liiton ja Ympäristöalan ammattijärjestön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot