VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 2 (13)"

Transkriptio

1 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 41 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2. pykälän mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 43 Pöytäkirjan tarkastus, nähtävänäolo ja siitä ilmoittaminen Seurakuntaneuvoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6. pykälän mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Käytetyn vuorojärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina ovat Arja Höykinpuro ja Jani Muikku. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arja Höykinpuro ja Jani Muikku. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Höykinpuro ja Jani Muikku. 44 Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksytään seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Lisäasioina käsiteltäviksi hyväksyttiin pykälissä olevat asiat.

2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 45 Operatiivisen johtoryhmän esittäytyminen Vaasan suomalaisen seurakunnan työalojen johtavista viranhaltijoista ja vastaavista aluepapeista muodostettu operatiivinen johtoryhmä vastaa seurakunnan operatiiviseen johtamiseen liittyvien asioiden koordinoinnista ja valmistelusta sekä muista seurakuntaneuvoston ja strategisen johtoryhmän sille asettamista valmistelutehtävistä. Operatiivinen johtoryhmä hoitaa ja koordinoi myös suhteita yhteistyötahoihin. Puheenjohtajan kutsusta operatiivinen johtoryhmä esittäytyi seurakuntaneuvostolle pidetyssä kokouksessa. Kaikilla operatiivisen johtoryhmän jäsenillä ei ollut mahdollisuutta osallistua tuohon kokoukseen muiden samanaikaisten työtehtävien vuoksi, joten heidät on kutsuttu esittäytymään tähän kokoukseen. Seurakuntaneuvosto antaa kokoukseen kutsutuille operatiivisen johtoryhmän jäsenille Kari Hietamäelle ja Arto Lehtinevalle läsnäolo- ja puheoikeuden pykälän ajaksi. Seurakuntaneuvosto kuulee lyhyet esittelyt ja merkitsee ne tiedoksi. Seurakuntaneuvosto antoi kokoukseen kutsutulle operatiivisen johtoryhmän jäsenelle Kari Hietamäelle läsnäolo- ja puheoikeuden pykälän ajaksi. Puheenjohtaja ilmoitti, ettei Arto Lehtinevalla ollut mahdollisuutta osallistua kokoukseen samanaikaisen työtehtävän vuoksi. Seurakuntaneuvosto kuuli nuorisotyönjohtaja Kari Hietamäen esittäytymisen ja nuorisotyön esittelyn ja merkitsi ne tiedoksi.

3 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 46 Lausunto Vaasan seurakuntayhtymän strategiasta ja kiinteistötoiminnan strategiasta Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan pyytää lausunnot Vaasan seurakuntayhtymän strategiasta ja kiinteistötoiminnan strategiasta seurakunnilta ja yhteistyötoimikunnalta siten, että ne voidaan käsitellä uuden yhteisen kirkkoneuvoston helmikuussa 2015 pidettävässä kokouksessa. Kokouksessa seurakuntaneuvostolle jaettiin ehdotukset Vaasan seurakuntayhtymän strategiaksi ja kiinteistötoiminnan strategiaksi. Seurakuntaneuvosto antoi kokouksessaan lausunnon valmistelemisen strategiselle johtoryhmälle ja täydensi johtoryhmää Tuulikki Kouhilla, Kai Niemelällä ja Merja Piipposella. Strateginen johtoryhmä valmisteli kokouksissaan ja lausuntoehdotuksen (liite 1). Seurakuntaneuvosto keskustelee Vaasan seurakuntayhtymän strategiasta ja kiinteistötoiminnan strategiasta ja antaa niistä lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto keskusteli laajasti Vaasan seurakuntayhtymän strategiasta ja kiinteistötoiminnan strategiasta, teki strategisen johtoryhmän lausuntoehdotukseen joitakin muutoksia ja päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto antoi kiitokset kiinteistötoimelle kiinteistöstrategiaehdotuksen laatimisesta.

4 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 47 Mieskuoro Pohjan Miehet ry:n anomus Mieskuoro Pohjan Miehet ry:n puheenjohtaja Olli Varila ja taiteellinen johtaja Katariina Korkman anovat päivätyssä kirjeessään Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta euron avustusta Krakovaan Puolaan suuntautuvan konserttimatkan kustannuksiin. Anomuksen mukaan Mieskuoro Pohjan Miehet tekee konserttimatkan Krakovaan kesällä Kuoro lähtee Puolaan ja konsertoi yhdessä krakovalaisen Echo-kuoron kanssa sekä avustaa latinankielisessä messussa Krakovan tuomiokirkossa. Edelleen anomuksessa todetaan, että kesäinen kuoromatka on perinne, joka nykyään on yhä vaikeampi rahoittaa, koska kuoron taloudellinen tilanne on haastava. Kuoromatkan kokonaishintaa on vaikea saada niin kohtuulliseksi, että kaikki halukkaat voisivat lähteä mukaan. Perusteluksi anojat toteavat, että Mieskuoro Pohjan Miehet on ollut kymmenien vuosien ajan kiinteä osa Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaelämää. Kuoro on laulanut mm. Vaasan kirkossa jouluaattoillan hartauksissa. Omia kirkkokonsertteja on valmistettu yhteistyössä seurakunnan kanssa. Vuosien varrella Mieskuoro Pohjan Miehet on avustanut Vaasasta lähetetyissä televisiojumalanpalveluksissa, osallistunut kesällä 2014 pidettyjen lähetysjuhlien talkoisiin ja vastannut vuorollaan kirkkokahvien keittämisestä Vaasan kirkon jumalanpalveluksien yhteydessä. Vuonna 2013 seurakuntaneuvosto myönsi euron avustuksen Mieskuoro Pohjan Miehille Kieliin tehtyä konserttimatkaa varten. Seurakuntaneuvosto on myöntänyt aiemmin joitakin avustuksia vaasalaisille kuoroille. Kamarikuoro Sonando, joka toimi Kuula-opiston ja Vaasan suomalaisen seurakunnan yhteydessä, sai vuoteen 2010 asti vuosittain avustuksen Vaasan suomalaiselta seurakunnalta. Vuonna 2010 avustus oli 650 euroa. Vuonna 2011 seurakuntaneuvosto myönsi Vaasan Korsukuorolle euron avustuksen. Sekakuoro Sirpaleille seurakuntaneuvosto myönsi 500 euron avustuksen vuosina 2007 ja Seurakuntaneuvosto on myöntänyt avustuksia myös seurakunnan omien kuorojen ja muiden vapaaehtoistyöntekijöiden mm. Pärnun ystävyysseurakuntaan tehtyjä matkoja varten. Vuonna 2004 seurakuntaneuvosto myönsi käyttövaroistaan Vaasan kirkkokuorolle euron avustuksen Pärnuun tehtyä matkaa varten. Vuonna 2007 seurakuntaneuvosto myönsi käyttövaroistaan 100 euron matkaavustuksen jokaiselle Tallinnaan ja Pärnuun tehdylle seurakuntamatkalle osallistuneelle Airut-kuoron jäsenelle ja 100 euron matka-avustuksen jokaiselle vuonna 2008 Pärnuun tehdylle seurakuntamatkalle osallistuneelle Pärnu-piirin ja Huutoniemen diakoniapiirin jäsenelle. Huutoniemen kirkkokuoron 50-vuotisjuhlavuonna 2014 seurakuntaneuvosto myönsi kuorolle euron avustuksen Pärnuun tehdylle matkalle. Seurakuntaneuvosto myöntää vuoden 2015 käyttövaroistaan euron avustuksen Mieskuoro Pohjan Miehet ry:lle Krakovaan tehtävää konserttimatkaa varten. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

5 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 48 Henkilöstöasia

6 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 49 Henkilöstöasia

7 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 50 Henkilöstöasia

8 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 51 Edustajien lähettäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään Rovaniemellä järjestettävien lähetysjuhlien yhteydessä klo 9 12 Rovaniemen kirkossa. Vaasan suomalainen seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen, ja se voi lähettää neljä edustajaa vuosikokoukseen. Julistustyön johtokunta päätti kokouksessaan ehdottaa seurakuntaneuvostolle, että Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajiksi valittaisiin Saija Alanko ja Juha Silander. Seurakuntaneuvosto valitsee Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran Rovaniemellä pidettävään vuosikokoukseen Saija Alangon ja Juha Silanderin. Edustajien matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset korvataan seurakuntaneuvoston määrärahasta matkalaskua vastaan. Seurakuntaneuvosto päätti valita Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran Rovaniemellä pidettävään vuosikokoukseen Saija Alangon, Juha Silanderin ja Arja Höykinpuron. Edustajien matka-, majoitusja ruokailukustannukset korvataan seurakuntaneuvoston määrärahasta matkalaskua vastaan.

9 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 52 Lisäys vuoden 2015 rippikoulutyön suunnitelmaan Seurakuntaneuvosto hyväksyi vuoden 2015 rippikoulutyön suunnitelman kokouksessaan Seurakuntapastori Jouni Viirimäki ehdottaa jättämässään esityksessä erityisrippikoulun lisäämistä Vaasan suomalaisen seurakunnan vuoden 2015 rippikoulutyön suunnitelmaan. Vaasan suomalaisen seurakunnan rippikoulun ohjesäännön mukaan seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman. Seurakuntapastori Jouni Viirimäki ehdottaa, että Vaasan suomalaisen seurakunnan rippikouluihin lisättäisiin erityisrippikoulu, joka koostuisi dysfaattisista ja autistisista nuorista. Jouni Viirimäen ehdotuksen mukaan rippikouluryhmään on tulossa kolme nuorta Vaasasta ja lähikunnista. Yhdellä nuorella on henkilökohtainen avustaja. Rippikouluryhmän opettajana ja vastuuhenkilönä toimisi Vähänkyrön seurakunnan seurakuntapastori Jouni Viirimäki ja toisena opettajana luokanopettaja Kaisa Viirimäki. Isosia ryhmässä ei tarvita. Erityisrippikoulu toteutettaisiin päiväkouluna Vaasan seurakuntayhtymän tiloissa Erillinen konfirmaatio järjestettäisiin joko lauantaina tai sunnuntaina myöhemmin sovittavana ajankohtana. Jouni Viirimäen tekemän ehdotuksen mukaan erityisrippikoulun kustannukset muodostuvat ruokailukustannuksista ja opettajien matkakustannuksista. Nuoret maksavat rippikoulusta yhteisen kirkkoneuvoston määräämän maksun. Oppikirjoja ei käytetä, ja nuoret saavat Raamatut omista seurakunnistaan. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Vaasassa järjestettävän erityisrippikoulun lisäyksenä vuoden 2015 rippikoulutyön suunnitelmaan. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

10 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 53 Vaasan ammattiopiston kanssa tehtävä puitesopimus yhteistyöstä Vaasan ammattiopisto ehdottaa, että Vaasan ammattiopiston Palvelut/Liiketalous ja viestintä -yksikön opiskelijat voisivat suorittaa käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen Vaasan suomalaisessa seurakunnassa. Sopimus koskee ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja asetuksessa (811/1998) tarkoitettua työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan eikä hänelle makseta palkkaa. Puitesopimus olisi voimassa toistaiseksi. Muista työssäoppimiseen liittyvistä asioista sovitaan opiskelijakohtaisissa sopimuksissa. Työssäoppimisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset otetaan tiedotustoiminnan määrärahasta. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Vaasan ammattiopiston Palvelut/Liiketalous ja viestintä -yksikön opiskelijoita koskevan puitesopimuksen opiston ehdottamassa muodossa (liite 3). Sopimus tulee voimaan seurakuntaneuvoston hyväksymispäivänä ja on voimassa toistaiseksi. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

11 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 54 Pastori Jenna Utriaisen viranhoitomääräys Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti antaa istunnossaan Jenna Utriaiselle viranhoitomääräyksen Vaasan suomalaisen seurakunnan I seurakuntapastorin virkaan lukien toistaiseksi. Tuomiokapituli määräsi virkasuhteeseen otettaessa kuuden kuukauden koeajan, joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta. Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

12 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (13) 55 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 1 6/2015. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A2 A3/2015. Kirkkoherra myönsi ehtoollisenjako-oikeuden ajaksi Mirjam Kalliolle, Tuija Nabbille, Kai Niemelälle ja Hanna Reetta Niemistölle, ajaksi Ari Huuhkalle ja Chika Matsunaga-Huuhkalle sekä ajaksi Hanna-Leena Koskenmäelle. Diakoniatyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Julistustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Huutoniemen Ristinummen alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Palosaaren Gerbyn alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Kirkkoherran päätösluettelot , , ja Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen. 56 Muut asiat Seurakuntaneuvosto keskusteli jäsenten esille ottamista asioista. Puheenjohtaja kutsui seurakuntaneuvoston jäsenet klo Koulukatu 28:n seurakuntasalissa pidettävään luottamushenkilöiden koulutukseen. 57 Muutoksenhakuohjeet Seurakuntaneuvosto antoi muutoksenhakuosoituksen (liite 2). 58 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin Anniina Halosen johdolla sisaruspiirinä pidettyyn rukoukseen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 (17) 22 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Krister Koskela kiitti seurakuntaneuvostoa muistamisesta hänen 60-vuotispäivänään. Puheenjohtaja piti alkuhartauden

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 121 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen.

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen. SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo 18.00-20.10 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen,

Lisätiedot

Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/17.2.2015.

Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/17.2.2015. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.3.2015 klo 16.30 Sivu 1 43 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 29.4.2015 klo 16.00 17.10 Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai 6.9.2011 klo 18.00 19.40. Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 26.5.2015 SEURAKUNTA Nro 3/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/8 Kokousaika Tiistai 26.5.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, rippikoulusali, Turuntie 34

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen 25 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.2.2012 klo 16.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Seppänen Johanna Hietala Heikki Vänskä Maiju Kangasluoma Pentti Pajula

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

12.12.2011 Kokous 10/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 12.12.2011 klo 18.00 22.00 Kokouksen alussa oli jouluruokailu.

12.12.2011 Kokous 10/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 12.12.2011 klo 18.00 22.00 Kokouksen alussa oli jouluruokailu. 12.12.2011 Kokous 10/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 12.12.2011 klo 18.00 22.00 Kokouksen alussa oli jouluruokailu. Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 25.3.2015 Nro 3. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1. Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 25.3.2015 Nro 3. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1. Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1 Kokousaika keskiviikko 25.3.2015 kello 18.00 19.15 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna Läsnä Muut osallistujat Kalaja Timo Aaltonen Kalervo Alanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 5/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 63

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 5/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 63 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 5/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 63 Kokousaika Tiistai 27.4.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 50 Kokouksen avaus 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9) Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9) SISÄLLYSLUETTELO 3/2015 Asialista: 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 48 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot