TUKEVA 2 jatkohanke lyhyesti. Salla Korhonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKEVA 2 jatkohanke lyhyesti. Salla Korhonen 5.5.2011"

Transkriptio

1 TUKEVA 2 jatkohanke lyhyesti Salla Korhonen

2 STM:n Kaste-ohjelman lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishankkeet kartalla Lapsen ääni Etelä-Suomessa Kasperi Väli-Suomessa REMONTTI Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa TUKEVA Pohjois-Suomessa Pohjakartat: Affecto Finland Oy, Lupa L8021/09

3 TUKEVA 2 osahankealueet kartalla

4 TUKEVA 2 -jatkohanke Aikataulu: Kokonaisbudjetti: josta STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat: Oulun seutu (hallinnoi) Kainuun maakunta - kuntayhtymä Oulunkaaren kuntayhtymä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä/poske Lappi

5 TUKEVA 2 projektiorganisaatio

6

7 Osahankkeiden toimintaympäristöt Oulun seutu Oulun seudulla kehittämistyötä tehdään kymmenessä kunnassa eri hallinnonaloilla. Osahankkeen kehittämistyötä koordinoi Oulun seutu - organisaation palkkaama hankehenkilöstö. Kehittämistoimenpiteet ja pilotointi toteutetaan kuntien sosiaali- ja terveystoimessa, nuorisotoimessa sekä sivistystoimessa. Kuntien työntekijöillä on merkittävä rooli kehittämistyössä ja uusien toimintamallien pilotoinnissa -> hanke ostaa kuntien työntekijöiden työpanosta asiantuntijatyönä.

8 Kainuu Osahankkeiden toimintaympäristöt Kainuun maakunta-kuntayhtymä järjestää alueella kaikki sosiaalija terveydenhuollon palvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Maakunta-kuntayhtymä vastaa myös nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta sekä lukiokoulutuksesta. Osahankkeen kehittämistyötä koordinoi maakunta-kuntayhtymän palkkaama hankehenkilöstö Hankkeen kehittämistoimenpiteet kohdistuvat maakuntakuntayhtymän ja kuntien tuottamiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

9 Oulunkaari Osahankkeiden toimintaympäristöt Oulunkaaren kuntayhtymään (aloittanut ) kuuluu neljä Oulun ympäristökuntaa. Kuntayhtymän tehtävänä on mm. alueen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. (Simon kunta mukaan kuntayhtymään v alussa.) Osahankkeen kehittämistyötä koordinoi Oulunkaaren kuntayhtymän palkkaama hankehenkilöstö. Hankkeen kehittämistoimet kohdistuvat pääsääntöisesti kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien tuottamiin palveluihin.

10 Osahankkeiden toimintaympäristöt Lappi Lapin osahankkeessa on mukana 16 kuntaa. Osahankkeen kehittämistyötä koordinoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen palkkaama hankehenkilöstö. Kehittämistoimenpiteet ja pilotointi toteutetaan osin yhteisenä koko osahankealueella osin seudullisesti kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimessa hankkeen palkkaamien kehittäjä-työntekijöiden tuella.

11 Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen ja ohjelmatyö hyvinvoinnin arvioinnin moniammatillinen kehittäminen ikäkausittaiset hyvinvointiarviot (pilotointi 4-vuotistarkastusten yhteydessä) raportointi ja tiedon hyödyntäminen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluprosessien kehittäminen jo pilotoitujen toimintatapojen juurruttaminen/jakaminen, myös valtakunnallisesti sosiaalisen median hyödyntäminen palveluprosessien tukena osallistavan taiteen työmenetelmien soveltaminen ja jakaminen mallintaminen kustannushyötyanalyysit / vaikuttavuuden arviointi 3. Lapsiperheiden palvelujen saatavuuden edistäminen huomioiden myös Pohjois-Suomen pitkät etäisyydet tietoteknisiä ratkaisuja hyödyntäen psykososiaalisen erityisasiantuntijuuden tuominen perheiden lähiympäristöön videoteitse tehtävän asiakastyön työmenetelmien toimivuuden arviointi Kumppanuus yhteistyöverkostot Kaste-hankeyhteistyö / hyvät käytännöt TUKEVA-alueen sisäinen asiantuntijuuden vaihto tutkimus- ja kehitysyhteistyö

12 Yhteinen koordinaatio Tukee osahankkeiden toimintaa ja huolehtii osahankealueiden välisen yhteistyön, yhteisen viestinnän, hankehallinnoinnin ja talouden seurannan, raportoinnin ja arvioinnin tehtävistä Koordinaatio budjetin kautta kustannetaan mm. yhteisen viestinnän tukimateriaalit, yhteisen sähköisen työskentelyalustan käyttöoikeudet ja koko hankekokonaisuuden yhteiset seminaarit ja muut tilaisuudet sekä osahankkeiden kesken sovitut arviointiin liittyvät kokonaisuudet.

13 Oulun seudun osahanke 1. Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen Tavoitteena on kehittää hyvinvointiarviointijärjestelmiä raportoinnin ja tiedon hyödyntämisen näkökulmasta sekä luoda toimintamalli, joka mahdollistaa kerätyn tiedon hyödyntämisen perustyössä ja päätöksenteossa. Pilotoidaan Oulussa, Kempeleessä ja Limingassa laajojen neuvolan 4-v tarkastusten yhteydessä. 2. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö Ohjelmatyön avulla saadaan lähtökohta poliittiselle päätöksenteolle ja edellytyksiä hyvinvointipalveluiden johtamistyöhön kohdejoukkoa tukevien palveluiden kehittämiseksi ja turvaamiseksi 3. Juurrutetaan viisi uutta toimintamallia lapsiperheiden palveluihin seudun kuntiin. Oulun seudun kuntien palvelutarpeista valikoitui TUKEVA 1:n aikana 14 kehitettävää ja pilotoitavaa prosessia. Prosessit pilotoitiin TUKEVA 1:n aikana ja niistä on valittu viisi seudullisiksi toimintatavoiksi, jotka viedään TUKEVA 2:n aikana kunnissa juurrutettaviksi ja osaksi perustyötä (kuva seuraavalla kalvolla).

14 Kainuun osahanke 1. Ankkuroidaan Tukeva 1 aikana luotu TUKEVA-työote arjen työkäytäntöihin lapsiperhepalveluissa. 2. Juurrutetaan laadunhallintaan liitetyt hoitopolkumallinnukset työyksiköiden työkäytäntöihin ja arvioidaan mallinnusten käytettävyyttä. 3. Rakennetaan hoidollisen vauvaperhetyön alueellinen verkosto.. 4. Vahvistetaan perhekeskustiimien toimintaa ja kokeillaan uudenlaista vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä MLL:n kanssa perhevalmennuksen yhteydessä. 5. Kehitetään uusi toimintamalli nuorten mielenterveys-työntekijöiden ja koulupsykologien sijoittuessa nuorten palvelujärjestelmään. 6. Kehitetään maakunnallista oppilashuoltotyötä ja oppilashuollon ohjausryhmätoimintaa. 7. Tehdään selvitys sosiaalisen median merkityksestä ja käytöstä nuorten palveluissa ja lisätään sosiaalisen median tieto-taitoa. 8. Syvennetään soveltavan taiteen käyttöä yhteistyössä koulun, oppilashuollon ammattilaisten ja taiteen ammattilaisten välillä yhdessä kouluyhteisössä.

15 Oulunkaaren osahanke 1. TUKEVA 1 -hankkeessa mallinnetun verkostoituneen perhekeskusmallin käytäntöön vieminen 2. Uusien toimintamallien pilotointi Ii: vanhempain koulu lastensuojelun valikoiduille asiakasperheille, Exit nopean puuttumisen tiimi Pudasjärvi: fyysinen perhekeskus Utajärvi-Vaala: raskausajan moniammatilliset ennakoivat kotikäynnit, etäperhevalmennus, Exit-nopean puuttumisen tiimi 3. Moniammatillisten työryhmien käynnistäminen palvelualueilla sekä seudullisten työryhmien käynnistäminen etäteknologiaa hyödyntäen 4. Yhteistyön tiivistäminen 3- sektorin toimijoiden kanssa

16 Lapin osahanke 1. Kehitetään ehkäisevän ja varhaisen psykososiaalisen tuen toimintamalleja viidessä aluepilotissa. Ehkäisevän päihdetyön ja nuorten päihteiden käyttöön puuttumisen toimintamallin kehittäminen, syrjäytymistä ja kiusaamista ehkäisevien toimintamuotojen, nuorten masennuksen ehkäisy ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen ryhmätoiminnalla, eroperheiden lasten ja nuorten tukeminen, Perheneuvolan sosiaalityöntekijän jalkauttaminen yläkoululle, moniammatillisen varhaisen tuen mallin kehittäminen, erityistä tukea tarvitsevien nuorten lähi- ja laitoskuntoutuksen kehittäminen. 2. Tuetaan työntekijöiden osaamista ja oman työn kehittämistä Tuetaan uusien toimintamallien käyttöön ottoa mm. järjestämällä menetelmäkoulutusta ja ohjausta. 3. Kehitetään lapsiperheille videoneuvottelua hyödyntäviä psykososiaalisia etäpalveluja Perustetaan virtuaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen psykososiaalisen asiantuntijatiimin / työparin videovastaanotto, johon perheillä mahdollisuus verkossa varata aika ja osallistua vastaanotolle omalta tietokoneelta

17 Yhteystiedot: TUKEVA-hankkeen koordinaatio projektijohtaja Salla Korhonen Oulun seudun osahanke: projektipäällikkö Irja Lampinen Kainuun osahanke: projektipäällikkö Maarit Rusanen projektipäällikkö Leena Hassi Oulunkaaren osahanke: projektipäällikkö Anne Leppälä-Hast Lapin osahanke: projektipäällikkö Marja-Sisko Tallavaara

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Hankesuunnitelma

Lisätiedot

TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Väliraportti 1.4. - 30.9.2011

TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Väliraportti 1.4. - 30.9.2011 KASTE -OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Väliraportti

Lisätiedot

KASTE -ohjelma 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja. TUKEVA 3 -juurruttamishanke

KASTE -ohjelma 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja. TUKEVA 3 -juurruttamishanke KASTE -ohjelma 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 3 -juurruttamishanke Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Väliraportti 1.10.2012

Lisätiedot

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke -työkalupakki Mikä nauraa niin kuin aurinko, mikä itkee niin kuin kuu Mille meidän isä salaa kuiskaa: baby I love You Nyt tulkaa kaikki katsomaan kun vauva hymyilee - niin tiedättepä senkin missä onni

Lisätiedot

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 TUKEVA Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 19.10.2010 Anne Leppälä-Hast Oulunkaaren kuntayhtymä / TUKEVA -hanke Piisilta 1 91100 Ii www.oulunkaari.com/sivu/fi/hankkeet/tukeva 2 Sisällys

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II Itä- ja Keski-Suomessa. Lapset ja perheet Kaste II hanke; jatkohanke

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II Itä- ja Keski-Suomessa. Lapset ja perheet Kaste II hanke; jatkohanke 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II Itä- ja Keski-Suomessa Lapset ja perheet Kaste II hanke; jatkohanke 1.10.2012 31.10.2013 Hankesuunnitelma 12/2011 Maakunnalliset johtoryhmät

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 on

Lisätiedot

Jorma Posio ja Marika Ahola

Jorma Posio ja Marika Ahola Kuva: Matti Virtanen Jatkohanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen seudulliseen kehittämiseen v.2007 2009 Loppuraportti Jorma Posio ja Marika Ahola 1 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 2 KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 TUULAS - PERHEKESKUSHANKE LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1 TUUSULAN PERHEKESKUSHANKE TUULAS... 5 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.10.2010 30.4.2011

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2011 2013 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2011 2013 valtionavustus 25.3.2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2011 2013 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Lapsen ääni kehittämisohjelma

Lisätiedot

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marianna Kokko Projektikoordinaattori Heidi Gerdt Erikoissuunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI Toimittanut Virpi Filppa Filppa, Virpi (toim.) & Järvinen, Ismo

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.5.2009 31.10.2009 22.10.2009

Lisätiedot

Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Hakemus saapunut Liite nro Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija Vastuuhenkilön

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke 17.8.2009 31.10.2011 Sirpa Tuomela-Jaskari, Sari Hintsa, Sari Pöytälaakso ja Auli Romppainen SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite Hakemus saapunut Diaarinro Liite nro: 5 akemuksen vastaanottaja: [ ] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] LAPIN LÄÄNINHALLITUS [ ] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [x] OULUN LÄÄNINHALLITUS

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Haasteena palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija Neljän tuuleen seminaari 12.2.2014 LAMK AUDITORIO, LAHTI 20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot