KOKKOLAN KAUPUNKI. Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi Viljo Nissisen mineraalikokoelma Armas Järvelän perhoskokoelma TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNKI. Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi Viljo Nissisen mineraalikokoelma Armas Järvelän perhoskokoelma TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI KIEPPI Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi Viljo Nissisen mineraalikokoelma Armas Järvelän perhoskokoelma TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 1. HENKILÖSTÖ Paula Hyttinen, amanuenssi / kokoelmanhoitaja Anna-Lisa Lindgren, vahtimestari Helena Hannila, kokoelma-assistentti Mari Peltonen, kokoelma-avustaja, aukipitäjä Mari Mäenpää, kokoelma-avustaja Työharjoittelu: Misha Hyttinen, työharjoittelija Vincent Gleviczky, (maahanmuuttajakoulutus) Pauli Paananen, työharjoittelija Ari Rantala, työharjoittelija TET-harjoittelu: Sofia Suomela, oppilas, Länsipuiston koulu Luontotyöryhmä: Harri Hongell, puheenjohtaja ja Juhani Hannila, jäsen, sihteerinä lähtien Helena Hannila. Matkat: amanuenssi Paula Hyttinen. Mineraalikokoelman kehittäminen. Apurahan myöntämistilaisuus. (Renlundin säätiö) Helsinki amanuenssi Paula Hyttinen, Valtakunnalliset luonnontieteelliset museopäivät. Kasvimuseo. Helsinki amanuenssi Paula Hyttinen, Fossiilien tunnistaminen ja tutustuminen Eläinmuseon perusnäyttelyihin. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki vahtimestari Anna-Lisa Lindgren, Fossiilien tunnistaminen. Luonnontieteellinen keskusmuseo. Helsinki. Kävijämäärät: noin kävijää aikuisryhmiä 20 joissa yht. 296 kävijää eläkeläisryhmiä 19 joissa yht. 465 " opiskelijaryhmiä 18 joissa yht. 138 " koululaisryhmiä 60 joissa yht " päiväkotiryhmiä 22 joissa yht. 245 " opettajia/huoltajia ryhmien mukana 220 ulkomaisia kävijöitä n HALLINTO Luontokokoelma Kiepin kokoelmaohjesääntö hyväksyttiin Luontokokoelma Kieppi on kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan alainen tulosyksikkö. (Päätös kulttuuri ja nuorisotoimenlautakunta )

3 Kokoelmanhoitaja vastaa luontokokoelma Kiepin toiminnasta ja kehittämisestä. Kokoelmanhoitajana toimii amanuenssi Paula Hyttinen. Hänen esimiehensä on sivistysjohtaja. Kokoelmanhoitajan tehtävänä on sivistysjohtajan päätöksen mukaan: seurata Kiepin toimialaan kuuluvan luonnontieteellisen museo- ja näyttelytoiminnan kehitystä ja tehdä toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia yhdessä luontotyöryhmän kanssa osallistua talousarvion valmisteluun Kiepin osalta sekä seurata ja arvioida talousarvion toteutumista vastata Kiepin näyttely- ja tutkimustoiminnasta vastata Kiepin kokoelmien hoidosta vastata Kiepin julkaisuista ja tiedotustoiminnasta vastata ympäristökasvatuksesta ja asiakaspalvelusta sekä yhteistyöstä toimia Kieppiä koskevien asioiden valmistelijana hoitaa muut Kiepin toimintaa koskevat sivistysjohtajan määräämät tehtävät raportoida Kiepin toiminnasta sivistysjohtajalle lautakunnalle tehtävän raportoinnin yhteydessä Kokoelmanhoitaja hyväksyy Kiepin laskut. Hänen estyneenä ollessaan laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Luontotyöryhmä: Kokoelman hoitajalla on apunaan asiantuntijatyöryhmä, luontotyöryhmä, jonka jäsenet nimeää kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta kokoelmanhoitajaa (aik. Veikko Salkiota) ja luontotyöryhmää kuultuaan. Työryhmä on kokoelmanhoitajan apuna luontokokoelman hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä koskevissa asioissa. 3. TILAT JA NIMI Kiepillä on omat toimitilat museokorttelissa: piha-alue, puuosa ja uudisrakennuksen näyttelytila, jossa kokoelmilla on omat erilliset näyttelytilansa Luontomuseon nimi muutettiin seuraavasti: Kieppi, Veikko Salkion luonnonhistorialliset kokoelmat (Luontomuseon työryhmä 2/2000). Kun mineraalikokoelma ja perhoskokoelma on nyt (v. 2008) liitetty yhdeksi tulosyksiköksi yhdessä luontokokoelma Kiepin kanssa, käytetään yksiköstä nimitystä Kieppi tai selvennykseksi Luontokokoelma Kieppi. Kiepissä on kolme erillistä kokoelmaa: Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi, Viljo Nissisen mineraalikokoelma ja Armas Järvelän perhoskokoelma. 4. KOKOELMAT 4.1. Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi Luontokokoelma Kieppi on valtakunnallisesti arvokas luonnonhistoriallinen kokoelma ja sillä on huomattava merkitys niin luonto- ja ympäristökasvatuksessa kuin matkailullisestikin. Kokoelma on Veikko Salkion elämäntyönä syntynyt yhtenäinen kokonaisuus.

4 Veikko Salkion tavoitteena oli herättää kiinnostus luontoon ja luonnonsuojeluun tuomalla palan luontoa esille kokoelmassaan, se olisi myös tulevien sukupolvien nähtävänä. Kiepin tehtävänä on tallentaa näytteitä ja havaintoja luonnosta, seurata alansa tutkimustoimintaa ja tiedottaa siitä sekä järjestää näyttelyitä. Kieppi tekee yhteistyötä eri toimialojen, koulujen, laitosten sekä alan harrastajien ja tutkijoiden kanssa. Toiminnan painopisteenä on kokoelman hallinnoiminen ja hoito sekä luonto- ja ympäristökasvatus. Lautakunnan päätöksen mukaan Kokkolan kaupungin omistama Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi säilytetään yhtenäisenä siten, ettei siihen yhdistetä muiden täyttäjien töitä. (Kulttuuri-ja vapaa-ajan lautakunta ). Kaikki näytteet ja alustat ovat pääosin Veikko Salkion tekemiä. Kokoelma koostuu Veikko Salkion Kokkolan kaupungille lahjoittamasta luonnonhistoriallisesta kokoelmasta sekä hänen siihen tekemistään täydennyksistä. Lisäksi Luontokokoelmaan lahjoitetuista erillisistä luonnontieteellisistä kokoelmista ja näytteistä, jotka Veikko Salkio on siihen liittänyt. (Lahjakirja. 1555/1980). Kaupunki osti Veikko Salkiolta sarvi-ja kallokokoelman sekä pyyntivälinekokoelman ( KH ). Veikko Salkion kokoelmat ovat jakaantuneet kolmeen osaan, Kokkolan kaupungin omistama Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi, Veikko Salkion kokoelma sekä Rovaniemen kaupungin omistama kokoelma. 1. Kiepissä sijaitseva Kokkolan kaupungin omistama kokoelma, joka jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: Perinteinen metsästyskulttuuri Riistalinnut Sarvikokoelma Pyyntivälineet Suomalaiset nisäkkäät ja linnut Kallot ja luut, sarvet Täytetyt asetelmat linnuista ja nisäkkäistä Fossiilit ja erikoiset luonnonmuodostumat ja epäsäännöllisyydet Ulkomaiset näytteet (voivat olla mitä hyvänsä edellä mainittuja ryhmiä) Tieteellinen kokoelma Arkistomateriaali, kirjallisuus Linnunmunat 2. Veikko Salkion kokoelma Kokoelma liitettiin talletussopimuksella osaksi Luontokokoelma Kieppiä. Kokoelmaan kuuluu huomattavia fossiilinäytteitä sekä muita luontonäytteitä, luontokirjallisuutta ja arkistomateriaalia sekä pyyntivälineitä. Näytteet on pääosin luetteloitu ja kuvattu. 3. Rovaniemen kaupungin omistama kokoelma.

5 Neuvottelut Rovaniemen kanssa ovat olleet keskeytyneinä vuoden 2009 aikana. Neuvotteluja kokoelman yhtenäistämiseksi jatketaan vuonna Näyttelyt ja tapahtumat Veikko Salkion elämäntyötä kuvaava perusnäyttely ja työhuone Luontokokoelma Kiepissä avattiin lähtien kokoelman perustajan Veikko Salkion muistonäyttely ja tapahtuma Veikon retket. Istahda hetkeksi erätulille, kuuntele hiljaisuutta. Veikko Salkion työ luonnonsuojelun hyväksi kesti läpi hänen elämänsä. Samoja arvoja halusimme kunnioittaa myös hänen muistonäyttelyssään, joka jatkuu nyt pysyvänä perusnäyttelyn osana. Veikko Salkion työhuoneessa voi tutustua mm. luontonäytteiden tekemiseen. Perusmuodosta rakentuu lintujen ja nisäkkäiden preparaatteja taiteilijan herkkyydellä ja luonnontuntijan näkemyksellä. Lintujen ja nisäkkäiden tunnistaminen Kiepissä Veikko Salkion luontokokoelmassa ovat edustettuina lähes kaikki Suomessa tavatut linnut ja nisäkkäät. Lapsille, koululaisille ja ikääntyneille on järjestetty opastettu mahdollisuus tunnistaa lintuja ulkonäön perusteella sekä ääntelystä ja laulusta. Tapahtumassa on ollut käytössä Suomen linnut-cd, josta näkyvät myös muuttolintujen muuttoreitit ja ajat sekä pesintä ja esiintymisalueet. Kevät-talvella tutustuimme paikkalintuihin, myöhemmin keväällä muuttolintuihin. Syksyllä jatkoimme isoilla muuttajilla. Ryhmät ovat varanneet opastuksia myös nisäkkäiden elämästä sekä luunäytteistä. Ryhmän koko n. 10 henkeä. Veikko Salkion luontopäivät Kiepissä Veikko Salkion luontopäivät kunnioittaa Veikko Salkion ( ) merkittävää elämäntyötä luonnonsuojelun parissa. Luontopäivät järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Päivien järjestelyistä vastaavat Luontokokoelma Kieppi, Keskipohjanmaan kesäyliopisto ja Keskipohjanmaan lintutieteellinen yhdistys. Kiepin luontotyöryhmän jäsen, biologi Juhani Hannila esitteli eliölajien kannanmuutoksia Keski-Pohjanmaalla, alueella, jossa kohtaavat sekä useat pohjoiset että eteläiset lajit. Ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuoman luonnon rehevöitymisen myötä ovat eräät lajit taantuneet ja jopa hävinneet, toiset taas ilmaantuneet uudistulokkaina ja vakiintuneet tänne. Linnuilla hävinneitä tai voimakkaasti taantuneita lajeja edustavat mm. kultasirkku, pohjansirkku, riekko ja metso. Uudistulokkaita ovat puolestaan kyhmyjoutsen, valkoposki- ja kanadanhanhi sekä pikkuvarpunen, joka on parhaillaan syrjäyttämässä aikaisemmin paljon parjattua kotoista varpusta. Yleistynyt talviruokinta on lisännyt voimakkaasti mm. keltasirkkuja, viherpeippoja ja sinitiaisia. (Harri Hongell 2009) Biologi Ralf Wistbacka kertoi uhanalaisesta liito-oravasta. Liito-oravametsä oli ennen suomalaista perusmetsää, joka nyt korvataan yhden puulajin plantaasimaisilla puuviljelmillä. Nämä uudet kuusi- tai mäntyviljelmät eivät varttuessaankaan vastaa lajin elinvaatimuksia. Jäljellä olevat luonnonmukaiset metsät ovat korvaamattomia liito-oravalle ja muulle metsälajistolle. Tällaiset metsät ovat monessa paikassa

6 häviämässä kovaa vauhtia. Esimerkiksi Luodon kunnassa ne voivat olla menetettyjä jo vuoteen 2016 mennessä mikäli 2000-luvulla vallinnut hakkuutahti säilyy. Luonnonmukaisten metsien pirstoutumisesta ja häviämisestä johtuen liito-orava on Suomessa uhanalainen laji ja se lasketaan vaarantuneeksi (Vu). Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat on luonnonsuojelulain 49 mukaan suojeltu. Lainmukaisesta suojelusta on etenkin metsämaastossa ollut hyvin vähän hyötyä liito-oravalle. (Ralf Wistbacka 2009) Lopuksi Veikko Salkion ystävä, lavastemaalari Tapani Kurttila keskusteli yleisön kanssa Veikko Salkion luontonäytteistä, mukana myös luontoasiantuntijoita. Luonnon muotojen tarkkailu innosti Veikko Salkiota. Tästä hänellä oli hyötyä, kun hän suunnitteli ja toteutti luonnon pienoisdioraamoja. Hän preparoi linnut ja nisäkkäät mahdollisimman luonteviin ja lajille tyypillisiin asentoihin ja ympäristöihin. Punarintauros vartioi kun naaras hautoo sammalten suojassa pesässään. Kärppä hyppää ketterästi metsämyyrän niskaan. Hillerin vartalo on jännittynyt pitkäksi hännän päätä myöten. Se nuuhkii pudonneitten lehtien suojassa palloksi vetäytynyttä siiliä Kokoelman hoito ja luettelointi Veikko Salkion kouluttama eläintentäyttäjä Seija Jakobson on tarkistanut (tuholaiset) esillä olevia näytteitä. Kiepin kokoelmat on pääosin diaarioitu ja luetteloitu ja tiedot on saatettu digitaaliseen muotoon. Tiedot on luetteloitu Luonnontieteellisen keskusmuseon ohjeiden mukaan. Luetteloinnin tarkistus jatkuu. Veikko Salkion fossiilikokoelman esillä olevat näytteet on tunnistettu ja luetteloitu. Asiantuntijana on toiminut paleontologi Anneli Uutela Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Yhteistyötä näyttelyn uudistamiseksi ja tietojen saamiseksi esille jatketaan. Lintujen ja nisäkkäiden nimilaput on uusittu, samalla nimien tiedot on saatettu ajan tasalle. Asiantuntijana on toiminut biologi Terho Taarna. Pyyntivälinekokoelman esille panoa kehitetään ja näytteitä luetteloidaan. Suodioraaman valmistamisesta on tehty suunnitelma yhteistyössä valokuvataiteilija Jyrki Portinin kanssa. Salin päätyyn on rakennettu näyttelyseinä, jossa voidaan esitellä mm. luontokuvia, informaatiota luonnosta sekä muita kokoelmiin liittyviä näyttelyitä. Kiepissä toimii tiistai-iltaisin Nuorten lintukerho Viklo, jonka vetäjänä toimii Keski- Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys. Mukana toiminnassa on myös Kokkolan luontokoulu Tiedottaminen ja markkinointi Luontokokoelma tiedottaa tapahtumistaan tiedotustilaisuuksissa, tiedottein ja netissä. Kiepin nettisivuja on täydennetty vuoden aikana. Kieppi on mukana VistKokkola esitteessä ja Infomedian ulkomainoksessa Viljo Nissisen mineraalikokoelma

7 Mineraalikokoelma ja luontokokoelma Kieppi yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi suoraan kulttuuri- ja nuorisotoimenlautakunnan alaisuuteen kulttuuri- ja nuorisotoimenlautakunnan päätöksellä Päätöksen mukaan amanuenssi Paula Hyttinen toimii kokoelmien yhteisenä vastaavana kokoelmanhoitajana ja kokoelmien vahtimestarina toimii Anna-Lisa Lindgren Näyttelyt Perusnäyttelyn kehittämiseksi on laadittu 3-vuotinen projekti yhteistyössä GTK:n kanssa. Renlundin säätiön myöntämä apuraha vuodelle 2009 on Mineraalikokoelman kehittäminen (Kokkolalainen keräilijä Viljo Nissinen on luonut Kokkolassa Kiepissä sijaitsevan mineraalikokoelman. Hän on järjestänyt näytteet mineraalien koostumukseen perustuvan luokittelun mukaan. Hänelle on myös ollut tärkeää näytteiden kauneus, virheettömyys ja mineraalin erilaisuus löytöpaikasta johtuen. Hänen tavoitteenaan oli kerätä kaikki maailman mineraalit, kokoelmassa on tällä hetkellä n mineraalia näytteillä, lajeja n Nissinen toivoi, jotta kokoelma pysyisi korkeatasoisena ja arvokkaana, että kaupunki vastaisuudessa kartuttaisi kokoelmaa. ) Mineraalikokoelman kehittäminen on 3-vuotinen projekti, jossa 1. vuonna (2009) GTK:n asiantuntijat ovat perehtyneet kokoelmaan ja tehneet raporttimuotoisen esityksen kokoelman kehittämisestä yleisöystävällisemmäksi sekä malmiaiheisen oheismateriaalin tuottamiseksi. He ovat käyneet läpi mineraalinäytteet, tarkistaneet luettelotiedot ja tehneet muutosesitykset. Lisäksi 1. vuonna GTK on tuottanut informaatiotaulut ja hankkinut näytteet malmiinfopisteeseen, jossa asiakkaat voivat tunnistaa yleisimpiä mineraaleja. Infopisteeseen on hankittu vitriinit, pöytä ja tuolit. Näyttely rakennetaan valmiiksi Kiepin toimesta vuoden 2010 alussa. Tietoa mineraaleista, niiden synnystä, kiderakenteista ja luokittelusta sekä Nissisen kokoelmasta esitetään viidessä GTK:n laatimassa kuvataulussa, jotka asetetaan näytteille kokoelmaan heti vuoden 2010 alussa. Yhdessä GTK:n asiantuntijoiden kanssa on laadittu suunnitelma vuoden 2009 toimenpiteiden pohjalta vuodelle Mineraalikokoelman 2. vuoden (2010) suunnitellut (suoritteet) toimenpiteet GTK:n kehittämisraportin pohjalta: 1) Viljo Nissisen mineraalikokoelman esillepanon kehittäminen sisältäen asettelun muutostyöt sekä näytetietojen oikeellisuuden tarkistukset ja korjaukset. 2) Hankesuunnitelmassa määriteltyjen näyttelyn lisärakenteiden suunnittelu ja osittainen toteuttaminen sekä kivilajinäytteiden hankinta (n.10 kpl). 3) Näyttelyä tukevan maakunnallisen opetusmateriaalin tuottaminen. Aineisto koostuu tasosta (karttoja, valokuvia, piirroksia), jotka tarjotaan käyttäjille

8 museon verkkosivujen kautta. Materiaali laaditaan niin, että se soveltuu sellaisenaan vuonna 2011 laadittavan maakunnallisen kivioppaan grafiikaksi. 4) Kivipuiston toteuttaminen hankesuunnitelmassa kuvatun kiviaitaidean pohjalta niin, että esillä on aidan kansikivinä noin kivilajia jaettuna teemoittain kolmeen ryhmään. 3. vuoden (2011) toimenpidelistalla tulevat olemaan maakunnan malmi- ja mineraaliesiintymiä esittelevä opaskirja ja koulutustapahtumat. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa erillisnäyttely teemalla mineraalit ja ihminen. Asiantuntijapalvelut (suunnittelu ja sisällön tuottaminen) ostetaan GTK:lta. Rahoitus haetaan vuosittain tehtävän suunnitelman mukaan. Toteutus jakaantuu vuosille Mineraalikokoelman tiedottaminen ja markkinointi Mineraalikokoelman näyttelyistä ja tapahtumista järjestetään tiedotustilaisuudet ja lähetetään tiedotteet. Internet-sivut Kiepin sivujen alla, samoin tiedotteet VisitKokkolassa ja Infomedian ulkomainoksessa Armas Järvelän perhoskokoelma Kokkolan kaupunki päätti ottaa vastaan Armas Järvelän perhoskokoelman Museotoimenjohtajan päätöksellä perhoskokoelma siirrettiin K.H.Renlundin museosta luontokokoelma Kieppiin, jossa se säilyy erillisenä, yhtenäisenä kokoelmana. (Kaarlo Armas Järvelä ( ) oli syntyisin Kivikankhalta, Kaustisen Varilan kylästä. Hänen mieluisimpia harrastuksiaan oli Suomen perhosten keräily ja tutkimus, joka alkoi systemaattisesti vuonna Järvelä liittyi Suomen Perhostutkijain seuraan (SPS). Järvelän löytämiin perhosiin kuuluu muutamia harvinaisuuksia, joita on Suomessa tavattu vain pari kertaa.) Perhoskokoelman hoito, luettelointi ja esittely Kokoelmaan kuuluu n näytettä. Perhosista on olemassa tiedot, tieteellinen nimi, löytöpaikka, päiväys, löytäjä. Varsinaista luetteloa ei ole. Perhoskokoelman kehittämiseksi on neuvoteltu perhosharrastaja Juhani Kaurasen kanssa. Kokoelmaa varten on hankittu 4 vitriiniä, joissa perhosia tullaan pitämään esillä teemoittain lähtien esillä ovat olleet Suomen päiväperhoset. Yhteistyössä Keski- Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa järjestettiin yleisöluennot ikääntyvien yliopistolaisille sekä muulle yleisölle. Juhani Kauranen kertoi perhosharrastuksesta sekä yleisesti Suomen päiväperhosista. Kokoelmaan on järjestetty opastettuja tilaisuuksia. Käytössä on ollut myös Suomen Päiväperhoset cd. Kieppiin on ostettu perhoskirjallisuutta. Kiitäjät ja kehrääjät on valmisteltu esille pantavaksi tietoineen, samoin yökköset. Mittareiden tietojen kirjoittaminen on vielä kesken.

KOKKOLAN KAUPUNKI KIEPPI. Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi Viljo Nissisen mineraalikokoelma Armas Järvelän perhoskokoelma

KOKKOLAN KAUPUNKI KIEPPI. Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi Viljo Nissisen mineraalikokoelma Armas Järvelän perhoskokoelma KOKKOLAN KAUPUNKI KIEPPI Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi Viljo Nissisen mineraalikokoelma Armas Järvelän perhoskokoelma TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 HENKILÖSTÖ Paula Hyttinen, amanuenssi / kokoelmanhoitaja

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONTIETEELLISTEN KOKOELMIEN JA MUSEOIDEN KARTOITUS. Suomen museoliitto toimittanut Luk Anna Pirkkalainen

SUOMEN LUONNONTIETEELLISTEN KOKOELMIEN JA MUSEOIDEN KARTOITUS. Suomen museoliitto toimittanut Luk Anna Pirkkalainen SUOMEN LUONNONTIETEELLISTEN KOKOELMIEN JA MUSEOIDEN KARTOITUS 2006 Suomen museoliitto toimittanut Luk Anna Pirkkalainen Sisällysluettelo: Saatteeksi 3 Arktinen museo Nanoq 4 Erä- ja eläinmuseo 4 Eräjärven

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Roskalinnusta kaupunkipandaksi. Varpusen suojelun haasteet ja mahdollisuudet

Roskalinnusta kaupunkipandaksi. Varpusen suojelun haasteet ja mahdollisuudet Roskalinnusta kaupunkipandaksi Varpusen suojelun haasteet ja mahdollisuudet Satu Saunio Ympäristöpolitiikan pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Maaliskuu, 2010 Tampereen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan. kaupungin historiallinen. Hämeen maakuntamuseo

Hämeenlinnan. kaupungin historiallinen. Hämeen maakuntamuseo Toimintakertomus 2008 Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Kanta- Hämeen maakuntamuseo SISÄLLYS: 1. Katsaus vuoteen 2008 3 2. Museokohteet ja toimitilat 4 Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kannen kuva: Hannu Huttu. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuva-arkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

Muurlan koulu. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön muodot

Muurlan koulu. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön muodot Muurlan koulu Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö Yhteistyön muodot Leirikoulu Vanhemmat asiantuntijoina Luokan oppilaiden vierailu vanhempien luona Vanhempien vierailut koululla Opintokokonaisuus viestinnästä

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Kymenlaakson museon toimintakertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kymenlaakson museon toimintakertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO KYMENLAAKSON MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO MUSEON VUOSI 2013 3 HALLINTO JA STRATEGIA 5 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 7 NÄYTTELYT 8 SUOMEN KORIPALLOMUSEO 12 MUSEOPEDA 13 KOKOELMAT 14 ESINEKOKOELMAT

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 21.12.2010 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Kalle Kallio Kimmo Kestinen Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSEO

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSEO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSEO toimintakertomus 2007 Kirjoittajat: Marja-Liisa Hyvönen, Tanja Koskela, Hillevi Kotiranta, Jarkko Mäntynen, Niina Niemi, Emmi Tittonen, Janne Vilkuna, Pirjo Vuorinen Musican

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2009. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto,

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Mäntyharjun museo 2012 Teksti: Anne Närhi, FM Taitto: Anu Yli-Pyky Etukannen kuvatiedot: Ylhäällä vasemmalta oikealle: Elettiin täällä

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Hotelli Kämpin Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60

Lisätiedot

Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009

Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009 Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009 Sisällysluettelo 1. Lait ja asetukset 3 1.a. Museolaki 2006 3 1.b. ICOMin eettiset ohjeistukset 3 1.c. Kokoelmapoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 1 Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 Laatineet Maria Koskijoki Kristina Tohmo Jonina Jansson Elina Torvinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kokoelmaa määrittävät säännöt, lait ja asetukset 3.

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 13.4.2011 Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60 00180

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

OPAS PAIKALLISMUSEON HOITOON

OPAS PAIKALLISMUSEON HOITOON OPAS PAIKALLISMUSEON HOITOON Toimittajat Mirva Mattila, Marianna Kaukonen, Ulla Salmela Taitto Johnny Lonka Julkaisija Museovirasto ISBN 951-616-119-7 Paino Frenckellin Kirjapaino Oy 2005 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry OLET ARVOKAS! PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry Sisältö ALUKSI... 3 1. Projektin tavoitteet, tuotokset, tulokset ja itsearviointi... 5 1.1 Nuorten alle 18-vuotiaiden toiminnallisen

Lisätiedot

RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA

RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA E. Klemolan ehdotuksen pohjalta muokannut Miska Eilola 16.3.2015 1 KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka määrittelee kokoelmatehtävän ja pyrkii kiteyttämään Raahen museon

Lisätiedot