Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 10/2014 1(30) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka THL:n kokoustila Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja (x) Hämäläinen Päivi THL Varapuheenjohtaja (x) Palotie-Heino Tiina THL Jäsen Varajäsen Organisaatio (-) Eronen Marianne (-) Helminen Sari Kela (x) Hartikainen Kauko (-) Savolainen Tuija Suomen Kuntaliitto (x) Häkkinen Pirjo (-) Räikkönen Outi THL/Tieto-osasto (-) Härkönen Sampo Lääkärikeskus Aava Oy (-) Junttila Kristiina (-) Vinkanharju Anne HUS, Hoitotyö (-) Kaskinen Timo (-) Mykkänen Juha HL7 Finland ry. (x) Kopra Kyösti (-) Lukander Maisa HUS (x) Kälviä Minna (-) Marttinen Paula Eksote, Sosiaalityö (-) Leinonen Kirsiliina (x) Kallio Leea Helsingin kaupunki, terv. huolto (-) Lindgren Marina (x) Toivola Kari Kela, Kanta-palveluyksikkö (x) Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna Valvira (-) Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani VM (-) Porrasmaa Jari STM (-) Pouta Anneli (x) Salo Jarmo THL/ sosiaali-ja terveyspalvelu (-) Räsänen Maija (-) Kantola Christian Vaasan sairaanhoitopiiri (-) Siipola Anne (x) Väinälä Anna Helsingin kaupunki, sos.huolto (x) Siponen Tiina Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (x) Virkkunen Heikki (-) Laaksonen Maarit THL/OPER (x) Virtanen Martti (-) Lukander Maisa Nordic Casemix Center (-) Witick Tanja (-) Andtbacka Marjo Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi (-) Ylönen Saija (-) Kaukonen Essi Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi (-) Ailio Erja THL (x) Eerola Johanna THL (x) Härkönen Mikko THL (x) Kalliokuusi Virpi THL (-) Kärki Jarmo THL (x) Lehtonen Jari THL (-) Lehtonen Santeri THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (-) Volmanen Petri THL (x) Vuokko Riikka THL Esittelijät: Koivisto Annika Kela/ Kanta-palvelut (asiakohdat 2-5)

2 Pöytäkirja 10/2014 2(30) Gissler Mika THL (asiakohta 6) Heino Anna THL (asiakohta 6) Vuori Eija THL (asiakohta 6) TIIVISTELMÄ KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ (asiakohta toimii linkkinä kyseisiin kohtiin) 2. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Kela-Valmisteen korvausluokka Päätetiin, että Kela-Valmisteen korvausluokka hyväksytään avauskäsittelynä sekä hyväksymiskäsittelynä samassa kokouksessa. Hyväksyttiin Kela-Valmisteen korvausluokka koodisto julkaistavaksi esitetyssä muodossa. Käyttötarkoituskuvaukseen lisätään tieto siitä, että tätä käytetään lääketietokannassa. Terminologinen laaduntarkistus tulee varmistaa ennen koodistopalvelimelle latausta. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 3. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Kela-Korvausnumero Päätettiin, että Kela-Korvausnumero luokitus voidaan käsitellä sekä avaus- että hyväksymiskäsittelynä samassa kokouksessa ja luokitus voidaan julkaista koodistopalvelimella. Koodeissa kannattaa käyttää nelinumeroista koodia. Kuvauksissa olisi hyvä olla linkitys kriteereihin. Linkitys voidaan valmistella ennen laaturyhmän käsittelyä. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 4. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Kela-Valmisteen erillisselvitys Päätettiin, että Kela-Valmisteen erillisselvitys luokitus voidaan käsitellä yhdessä käsittelyssä ja julkaista koodistopalvelimella. Käyttötarkoituskuvaukseen lisätään tieto missä sitä käytetään sekä päätösten linkitys kuvauksiin. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 5. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Kela- Valmisteen suorakorvausrajoite Hyväksyttiin esitys avata hankevalmisteluun sekä samassa yhteydessä hyväksyä julkaistavaksi koodistopalvelimella Kela-Valmisteen suorakorvausrajoite. Käyttötarkoituskuvaukseen pyydetään lisäämään linkitys lisätietoon. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 6. Avattavaksi THL/Lomake -Ilmoitus lapsen syntymästä sekä THL/Tietosisältö-Syntyneen lapsen rekisteri

3 Pöytäkirja 10/2014 3(30) THL/Lomake -Ilmoitus lapsen syntymästä sekä THL/Tietosisältö-Syntyneen lapsen rekisteri - tietosisältö hyväksytään valmisteluhankkeiksi. Valmistelun aikana tulee huomioida kokonaisarkkitehtuurinäkökulma, tietojärjestelmätoimittajien sekä kentän tarpeet. Jatkovalmistelussa tehdään äidin, isän ja lapsen Hilmon lisälehdet, jotka yhdessä muodostavat yhden Hilmo-lisälehden. Kiireellisyysluokka: 3 7. Avattavaksi Kanta-palvelut Yksityisten toimijoiden liittymismallit sekä mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Päätettiin, että avattavaksi tuotu luokitusesitys voidaan ottaa samalla hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksyttiin Kanta-palvelut Yksityisten toimijoiden liittymismallit luokitus. Koodien kuvaukset tulee tehdä monipuolisemmaksi ennen julkaisua. Kiireellisyysluokka: 1 8. Hyväksyttäväksi VRK-Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään (avattu nimellä SYN Syntymätodistus (avattu ) Päätetiin että VRK-Ilmoitus lapsen syntymästä lomakerakenne voidaan julkaista koodistopalvelimella. Kotona syntyneisin ja ambulanssissa syntyneisiin tulisi olla viittaus, mihin tieto kirjataan. Lomakerakenteessa pitäisi ilmetä, keitä tämä lomake koskee. Jos on käytettävissä maistraatin ohjeita, niihin voidaan lomakerakenteessa viitata. 9. Hyväksyttäväksi THL-Mittauksen tai tutkimuksen tuloksen poikkeavuus (avattu ) Hyväksyttiin THL-Mittauksen tai tutkimuksen tuloksen poikkeavuus koodisto julkaistavaksi esitetyssä muodossa koodistopalvelimella. 10. Hyväksyttäväksi THL-Rokotussuoja (avattu ) Hyväksyttiin THL-Rokotussuoja julkaistavaksi koodistopalvelimella. Jatkovalmistelussa huomioidaan koodien järjestysasia, terminologinen tarkastus sekä seurataan koodiston kliinistä käyttöä, esiintyykö luokituksen käytössä ongelmia. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa rokotteen eri valmisteet suojaavat eri tautityyppiä vastaan. Pyydetään korjaamaan koodien 13 ja 14 kirjoitusvirheet. 11.Hyväksyttäväksi THL-Rokotteet (avattu ) Hyväksyttiin, että THL-Rokotteet luokitus hyväksytään esityksen mukaisena julkaistavaksi koodistopalvelimella. 12. Avattavaksi hankevalmisteluun THL-Rokotevalmisteet ja mahdollisesti hyväksymiskäsittelyyn

4 Pöytäkirja 10/2014 4(30) Hyväksyttiin, että luokitus voidaan avata ja ottaa päätöskäsittelyyn tässä samassa kokouksessa. THL-Rokotevalmisteet luokitus hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelimella. Koodistopalvelun julkaisutoimikunta valtuutetaan miettimään sujuva ja hallinnollisesti tehokas luokituksen päivitysmekanismi. 13. Hyväksyttäväksi THL/Tietosisältö-Lääkitystarkistusmerkintä (avattu nimellä THL/Tietosisältö-kokonaislääkityksen tarkistusmerkintä yhdessä THL-Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi luokituksen kanssa) Hyväksyttiin THL/Tietosisältö-Lääkitystarkistusmerkintä julkaistavaksi koodistopalvelussa.

5 Pöytäkirja 10/2014 5(30) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hyväksyttiin asialista. Ehdotettiin asiakohtia 2-5 myös hyväksyttäväksi samassa kokouksessa. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Se voidaan julkaista thl.fi-sivuilla. 2. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Kela-Valmisteen korvausluokka Proviisori Annika Koivisto Kelan Kanta-palveluista esitti avattavaksi hankevalmisteluun Kela- Valmisteen korvausluokka koodiston. Taustaa Sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007, muutoksineen) säädetään sähköisen lääkemääräyksen laadinnassa ja toimittamisessa käytettävästä lääketietokannasta ja sen ylläpidosta. Lain 3 :n, sellaisena kuin se on lakimuutoksessa 251/2014, mukaan lääketietokannalla tarkoitetaan tietokantaa, joka sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritellyistä muista valmisteryhmistä. Lain 22 :n, sellaisena kuin se on lakimuutoksessa 781/2009, mukaan lääketietokantaa ylläpitää Kansaneläkelaitos (Kela). Lääketietokannassa olevien valmisteiden korvattavuustiedot perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) ja Kelan päätöksiin. Hila vahvistaa sairausvakuutuslain (luvut 5 ja 6) perusteella korvattavien lääkevalmisteiden kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvattavuudet ja tukkuhinnat. Kansaneläkelaitos puolestaan päättää Hilan päätöksen jälkeen lääkkeiden erityis- ja peruskorvausoikeuden sekä kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuden edellytyksistä. Kela tuottaa päätöksensä yhteydessä myös Lääketietokannassa käytettävät korvausluokka-, korvausnumero-, erillisselvitys- ja suorakorvausrajoitetiedot. Tietoja käytetään Lääketietokannan lisäksi mm. viranomaisten ja erilaisten lääketietoa ylläpitävien organisaatioiden tietojärjestelmissä sekä kansalaisille suunnatuissa hakupalveluissa, kuten esimerkiksi Kelan lääkehaku Lääketietokannan kehitystyö Lääketietokannan jatkokehitystyö on parhaillaan meneillään ja uudet määrittelyt valmistuivat elokuussa Neljän vuoden aikana saadun kokemuksen ja Lääketietokannan kehittämistarpeita kartoittaneen laajan valtakunnallisen kyselyn myötä kävi ilmi, että Lääketietokannan tiedon laatua

6 Pöytäkirja 10/2014 6(30) tulisi parantaa erityisesti lisäämällä siihen sisältyvän tiedon rakenteisuutta. Rakenteita kehitetään yhtenäisten kansallisten ja kansainvälisten koodistojen käyttöönotolla. Tavoitteena on entisestään parantaa tietojen käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä eri tietojärjestelmissä ja organisaatioissa, mikä osaltaan tukee rationaalista ja turvallista lääkehoitoa. Tietojen koodittaminen koskee myös Lääketietokannassa käytettäviä korvattavuustietoja, jotka viedään Lääketietokantaan sisältyville valmisteille pakkauskohtaisesti. Lisätietoa Lääketietokannan kehittämisestä: Avattavaksi esitettävät ja samassa kokouksessa hyväksyttävät korvattavuuskoodistot Kela - Korvausluokka Kelan tuottama korvausluokka-tieto perustuu lääkkeiden hintalautakunnan ja Kelan päätöksiin. Korvausluokka kertoo, onko valmiste korvattava vai ei sekä korvauksen suuruuden ja siihen liittyvät rajoitteet (esim. peruskorvaus, alempi erityiskorvaus, ylempi erityiskorvaus, vaatiiko korvaus erillisen reseptimerkinnän jne.). Esim. RRAEK = rajoitettu alempi erityiskorvaus reseptimerkinnällä RRAEK-tieto on Lääketietokannassa lääkkeellä, jonka hinnasta tai viitehinnasta korvataan 65 % Kelan asiakkaalle myöntämän korvausoikeuden sekä lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän merkinnän perusteella. Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut lääkkeelle rajoitetun alemman erityiskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Tietoa tarvitaan terveydenhuollossa ja apteekeissa sekä lisäksi mm. kansalaisille suunnatuissa hakupalveluissa. Korvausluokkakoodi sisältää 2-5 kirjainta. Korvausluokkakoodistoa päivitetään erittäin harvoin. Korvausluokkia on tällä hetkellä 10 kpl. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Keskusteltiin yleisellä tasolla kaikista luokituksista. - Tiedusteltiin luokituksen käyttötarkoituksesta. Vastauksena todettiin, että näitä käytetään lääketietokannan tietosisällössä. Nyt näitä ylläpidetään Lääketietokannan sisällä ja jaetaan käyttäjille XML-tiedostona. - Todettiin, että luokituksen ylläpito poikkeaa muista koodistoista. Kelalle pyydetään antamaan suora ylläpitokäyttöliittymä näille neljälle luokitukselle. - Tiedusteltiin sitä, että koodin pituus asettaa rajoitteita. Voisiko samassa yhteydessä lisätä pituutta.

7 Pöytäkirja 10/2014 7(30) - Todettiin, nämä ovat asialistalla nyt avaushankkeena ja ehdotetaan myös hyväksymistä vaikka siitä ei ole tiedotettu jäsenille. - Muutetaan käyttötarkoituskuvausta niin, että lisätään tieto siitä, että tätä käytetään lääketietokannassa. - Todettiin, että asiasisältö tulee Kelan puolelta. Terminologiset laaduntarkistukset tulisi varmistaa ennen koodistopalvelimelle latausta. Päätettiin, että Kela-Valmisteen korvausluokka hyväksytään avauskäsittelynä sekä hyväksymiskäsittelynä samassa kokouksessa. Hyväksyttiin Kela-Valmisteen korvausluokka koodisto julkaistavaksi esitetyssä muodossa. Käyttötarkoituskuvaukseen lisätään tieto siitä, että tätä käytetään lääketietokannassa. Terminologinen laaduntarkistus tulee varmistaa ennen koodistopalvelimelle latausta. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 3. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Kela-Korvausnumero Proviisori Annika Koivisto Kelan Kanta-palveluista esitti avattavaksi hankevalmisteluun Kela- Korvausnumero koodiston. Kela - Korvausnumero Kelan tuottama korvausoikeuden numero, joka viittaa tiettyyn sairauteen tai lääkeaineeseen. Valmiste voidaan korvata Kelan asiakkaalle myöntämän korvausoikeuden perusteella. Korvausnumero kytkeytyy käyttökontekstissaan Kelan korvausluokkiin LRPK, AEK, YEK, RRAEK, RRYEK ja LPK. Koodistot eivät kuitenkaan muodosta yhteistä hierarkkista koodistoa. Korvausnumerokoodi sisältää tällä hetkellä 3 numeroa, mutta varaudutaan 4 numeroon. Korvausnumerokoodistoa päivitetään usein, sillä uusia korvausnumeroita tulee lähes joka kuukausi. Korvausnumeroita on tällä hetkellä yhteensä 144 kpl. Korvausnumeroita tulee kuukausittain. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin mukana olevissa lääkeaineissa olevasta koivun allergeeniuutteesta. Tiedusteltiin, onko olemassa kriteereitä, milloin voi antaa. Vastauksena todettiin, että lääkkeiden hintalautakunta on antanut päätöksen ykisttäiselle koodille. Kela antaa tämän jälkeen oman päätöksensä. - Todettiin, että käyttötarkoituskuvaukseen pitäisi lisätä ohjeet, mistä kriteerit löytyvät. Vastauksena ehdotettiin, että voi laittaa myös linkin Kelan päätökseen. - Todettiin, että lääkärinlausunnon perusteella Kela myöntää korvausta yksittäiselle kansalaiselle.

8 Pöytäkirja 10/2014 8(30) - Pyydettiin huomioimaan jatkovalmistelussa neljän numeroinnin käyttö koodeissa. - Tiedusteltiin sitä, että näissä ei ole suoraan linkitetty diagnoosikoodeihin. Ehdotettiin, että tämä kannattaisi tehdä jatkovalmistelussa. - Vastauksena todettiin, että on selvitetty mahdollisuuksia linkittää Tautiluokitus ICD- 10:een. Sitä ei täysin pysty linkittämään. Kaikkien koodien kohdalla sitä ei voi tehdä. - Todettiin, että varsinkin rekisteritutkimuksessa tehdään hilmotietoihin liittyvää yhdistämistä. Tämä perustuu siihen, että tietyllä lääkkeellä on tietty indikaatio. Tähän liittyvänä dokumenttina olisi linkitys tarpeellinen tieto. Päätettiin, että Kela-Korvausnumero luokitus voidaan käsitellä sekä avaus- että hyväksymiskäsittelynä samassa kokouksessa ja luokitus voidaan julkaista koodistopalvelimella. Koodeissa kannattaa käyttää nelinumeroista koodia. Kuvauksissa olisi hyvä olla linkitys kriteereihin. Linkitys voidaan valmistella ennen laaturyhmän käsittelyä. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 4. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Kela-Valmisteen erillisselvitys Proviisori Annika Koivisto Kelan Kanta-palveluista esitti avattavaksi hankevalmisteluun Kela- Valmisteen erillisselvitys koodiston. Kela - Erillisselvitys Kelan tuottama erillisselvityskoodi. Lääke voidaan korvata, kun lääkkeen määrääjä on kirjannut reseptiin koodiston mukaisen erillisselvityksen. Esim. 91A = Sepelvaltimotautikohtaus + pvm (korv. max 12 kk) Koodi 91 A on Lääketietokannassa lääkkeellä, josta voidaan maksaa peruskorvaus enintään 12 kuukauden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta lukien. Jos asiakkaalla on korvausnumero 206 ja reseptissä on em. erillisselvitys, lääkkeestä voidaan maksaa erityiskorvaus enintään 12 kuukauden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta lukien. Erillisselvityskoodissa on 2 numeroa ja yksi kirjain. Erillisselvityksiä on tällä hetkellä 18 kappaletta. Erillisselvityskoodistoa päivitetään useita kertoja vuodessa, koska uusia erillisselvityksiä lisätään tarvittaessa. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että tähänkin voisi sopia linkitys diagnooseihin sekä mihin Kelan päätökseen tämä liittyy.

9 Pöytäkirja 10/2014 9(30) - Tiedusteltiin esimerkkiä ikä alle 5 v koodista. Vastauksena todettiin, että esimerkiksi lääkeaineessa Takrolimuusirakeet tarvitaan tietää lapsen ikä. Seuraavien lääkeaineiden korvaamisen edellytysten täyttyminen osoitetaan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä. PK = lääkemääräyksessä tulee olla reseptimerkintä, jotta valmisteesta voidaan maksaa peruskorvaus sekä AE + YE = asiakkaan erityiskorvausoikeuden lisäksi lääkemääräyksessä tulee olla reseptimerkintä, jotta valmisteesta voidaan maksaa erityiskorvaus. (lähde: - Todettiin, että käyttötarkoituskuvaukseen tulisi lisätä tieto, missä sitä käytetään. Päätettiin, että Kela-Valmisteen erillisselvitys luokitus voidaan käsitellä yhdessä käsittelyssä ja julkaista koodistopalvelimella. Käyttötarkoituskuvaukseen lisätään tieto missä sitä käytetään sekä päätösten linkitys kuvauksiin. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 5. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Kela- Valmisteen suorakorvausrajoite Proviisori Annika Koivisto Kelan Kanta-palveluista esitti avattavaksi hankevalmisteluun Kela- Valmisteen suorakorvausrajoite koodiston. Kela - Suorakorvausrajoite Kelan tuottama suorakorvaamista koskeva rajoite. Lääke voidaan korvata, kun suorakorvausrajoitteen ilmoittama ehto täyttyy. Esim. 004 = Ylempi erityiskorvaus 20 ikävuoteen saakka. Koodi 004 on Lääketietokannassa lääkkeellä, josta voidaan maksaa ylempi erityiskorvaus kasvuiässä oleville lapsille. Kasvuiän ylärajaksi on määritelty 20 vuoden ikä. Suorakorvausrajoitekoodissa on kolme numeroa. Suorakorvausrajoitekoodistoa päivitetään muutaman kerran vuodessa. Suorakorvausrajoitteita on tällä hetkellä 7 kpl. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että käyttötarkoituskuvauksesta puuttuu linkitys Kelan sivuilta löytyvään lisätietoon. Hyväksyttiin esitys avata hankevalmisteluun sekä samassa yhteydessä hyväksyä julkaistavaksi koodistopalvelimella Kela-Valmisteen suorakorvausrajoite. Käyttötarkoituskuvaukseen pyydetään

10 Pöytäkirja 10/ (30) lisäämään linkitys lisätietoon. THL ja Kela voivat sopia suorapäivitysmahdollisuudesta tämän koodiston osalta. Kiireellisyysluokka: 1 6. Avattavaksi THL/Lomake -Ilmoitus lapsen syntymästä sekä THL/Tietosisältö-Syntyneen lapsen rekisteri Tutkimusprofessori Mika Gissler THL:stä esitti avattavaksi hankevalmisteluun THL/Lomake- Ilmoitus lapsen syntymästä lomakerakenteen sekä THL/Tietosisältö-Syntyneen lapsen rekisteri. Kerätään tietoja synnyttäjistä, synnytyksistä ja vastasyntyneistä. Keskeisimpiä osoittimia ovat synnyttäjien määrä ja tausta (kuten ikä ja painoindeksi), synnytystapa ja vastasyntyneen terveysmittarit esimerkiksi lasten painosta ja perinataalikuolleisuudesta. Lisäksi tietoja on mm. raskaudenaikaisesta hoidosta ja tärkeimmistä synnytystoimenpiteistä. Rekisteriä kerätty vuodesta 1987 lähtien, vuodesta 2004 lähtien lisäosana pienten keskosten rekisteri. Nykyinen lomake löytyy osoitteesta Lomakeuudistus Uusi lomake tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2016 alusta. Aikaisemmat lomakeuudistukset tehty vuosina 1987, 1990, 1996, Vuonna 2004 osana rekisteriä perustettu pienten keskosten rekisteri, mutta nyt käynnissä oleva uusitustyö ei koske ko. lomaketta. Uudistustyötä tehty yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa. Uudistuksen tavoitteet Vastata muuttuneisiin käytäntöihin ja huomioida teknologian muutokset Tuottaa tietoa asioista, joita ei aikaisemmin ole voitu tutkia Huomioida sähköinen kehitys Huomioida Kanta-vaatimukset ja lisätä lomake koodistopalvelimelle Mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistaa luokituksia ja muuttujia sekä muiden LISrekisterien (mm. ER) että muiden THL:n rekisterien (mm. AvoHILMO) kanssa. Samalla huolehditaan myös siitä, että kehitteillä oleva äitiyskorttiuudistus on linjassa synreuudistuksen kanssa. THL:n TIKI-yksikön päällikkö Aleksi Yrttiahon kanssa on keskusteltu kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta. Keskeisimmät muutokset Rekisteriin ollaan lisäämässä uusia muuttujia koskien mm. foolihappolisän käyttöä, seulontatutkimuksia ja niiden tuloksia, vastasyntyneen ravintoa, lapsen alkuhoitoa synnytyssalissa sekä kontrollikäyntiä synnytyksen jälkeen.

11 Pöytäkirja 10/ (30) Lisäksi olemassa olevien muuttujien luokituksia ollaan osittain päivittämässä (mm. äitiin ja lapseen kohdistuvat toimenpiteet). Keskustelussa on ollut, mutta päätetty, ettei lisätä mm: Alkoholi (ei lisätä lomakkeelle, tarkoitus lisätä AUDIT AvoHILMOOn ja jatkossa saada tietoja sitä kautta) ja huumeet Sokerirasitustestin tulokset Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että käsittelyssä on valmisteluhankkeen avaus. Täydennettiin esitystä sillä, että terveydenhuollon henkilörekisterilainsäädäntö on vanhentunut ja EU-tietosuoja-asetus on valmistelussa. STM on käynnistämässä rekisterilainsäädännön päivitystä, jossa huomioidaan EU-säädökset. - Todettiin, että tällä hetkellä rekisterien yhdistelyn mahdollisuus ei ole juridisesti selkeä. - Tiedusteltiin, miten paljon on tehty yhteistyötä Hilmo-tietosisällön asiantuntijoiden kanssa. Syntymärekisterissä ei ole käytetty toimenpideluokitusta. Vastauksena todettiin, että lomakkeessa on valintakenttä rasti ruutuun -periaatteella, onko kivunlievitystä tehty tai ei. - Todettiin, että valmistelun ajatuksena on siirtyä tietosisältömuotoon. - Todettiin, että tarkoitus on jatkossa hyödyntää kertaalleen kirjattua tietoa, jotka saadaan suoraan muualta. -Todettiin, että isästä ei ole aina varmaa tietoa. Isyystieto saadaan väestörekisterikeskuksesta. - Tiedusteltiin, kuinka tietoa on tarkoitus kerätä. Tällä hetkellä syntyneiden lapsien tiedot toimitetaan kerran vuodessa. Todettiin, että neljä synnytyssairaalaa toimittaa tiedon suoraan THL:n tietokantaan, muut sairaalat keräävät tiedon omista tietojärjestelmistään. Visiona on, että tiedot pystyttäisiin keräämään reaaliaikaisesti. - Todettiin, että tässä kannattaisi tehdä kokonaisarkkitehtuurin selvitys. - Todettiin, että kirjaamisen asiaa on painotettu. Rekisterissä tarvittava tieto, joka saadaan suoraan muualta tulisi sieltä, esim. Potilastiedon arkistosta. - Todettiin, että lainsäädäntö vaikeuttaa tällä hetkellä kokonaisarkkitehtuuriajattelun viemistä eteenpäin. Tähän liittyy esimerkiksi se perusongelma, että sikiöajalle ja terveelle vastasyntyneelle ei perusteta omaa sairauskertomusta, johon henkilön sikiöaikaisen kehityksen ja syntymähetken tiedot jäisivät hänen omaa terveyshistoriaansa varten talteen. - Todettiin, että vastasyntyneen potilaskertomukseen liittyvä asia on tärkeää huomioida. - Tiedusteltiin tietosisältömuutoksista miten vaikuttaa kentän tietojärjestelmiin, jotka toimittaa tietoa. Vastauksena todettiin, että tästä asiasta konsultoidaan synnytyssairaaloita. He saavat tiedon heti ensi vuoden alussa ja toivotaan, että muutoksen tulo huomioidaan. Sen jälkeen keskustellaan kehittämisasioista. - Todettiin, että tämä on tavallaan Hilmon lisälehti ja luontevampaa olisi, että lapsella olisi oma Hilmon lisälehti. - Todettiin, että nämä asiat liittyvät kokonaisarkkitehtuurin ja lainsäädännön ongelmaan. Ydinrekisteri olisi Hilmo-runkoinen ja muut (esim. implantit, synnytys) olisi syvennyksiä perustiedonkeruuseen. Tietokannassa tätä voidaan hyödyntää monipuolisesti.

12 Pöytäkirja 10/ (30) - Ehdotettiin, että jatkovalmistelussa tehdään äidin, isän ja lapsen hilmon lisälehdet, jotka yhdessä muodostavat yhden Hilmo-lisälehden. Hilmo-lisälehti siis muotoutuisi kolmesta osasta. Todettiin, että isästä tulisi tehdä kontaktimerkintä. - Todettiin, että Hilmoasiantuntijaryhmän kanssa tehdään valmistelun aikana yhteistyötä. Samaan aikaan tietoja päivitetään myös vastaamaan hilmotietoja. Kiireellisyysluokka: 3 THL/Lomake -Ilmoitus lapsen syntymästä sekä THL/Tietosisältö-Syntyneen lapsen rekisteri - tietosisältö hyväksytään valmisteluhankkeiksi. Valmistelun aikana tulee huomioida kokonaisarkkitehtuurinäkökulma, tietojärjestelmätoimittajien sekä kentän tarpeet. Jatkovalmistelussa tehdään äidin, isän ja lapsen Hilmon lisälehdet, jotka yhdessä muodostavat yhden Hilmo-lisälehden. 7. Avattavaksi Kanta-palvelut Yksityisten toimijoiden liittymismallit sekä mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Erikoissuunnittelija Jari Lehtonen Kelan valtuuttamana esitti avattavaksi hankevalmisteluun sekä mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa käsittelyssä Kanta-palvelut Yksityisten toimijoiden liittymismallit luokituksen. Kanta-palvelut Yksityisten toimijoiden liittymismallit -luokitusta tarvitaan Potilastiedon arkistossa ilmaisemaan, että sanoman lähettänyt toimija on yksityisen terveydenhuollon toimija ja millaisella liittymismallilla se on liittynyt Potilastiedon arkistoon. Tämä tiedon perusteella Potilastiedon arkisto osaa toimia oikein pääsynhallinnan ja sanoman tarkistusten kohdalla. Luokituksen sisältö Yksilöintitunnus Nimi Kuvaus 1 Yksityinen toimija liittynyt suoraan Kanta-palveluihin 2 Yksityinen toimija liittynyt Kantapalveluihin yhteisliiittymisen kautta arvo, joka kertoo, että yksityisen terveydenhuollon toimija on liittynyt suoraan Kanta-palveluihin arvo, joka kertoo, että yksityisen terveydenhuollon toimija on liittynyt Kanta-palveluihin yhteisliittymismallin kautta Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että asia voidaan avata ja käsitellä hyväksymiskäsittelynä samassa yhteydessä.

13 Pöytäkirja 10/ (30) - Tiedusteltiin käyttötarkoituskuvaus ei kuvaa enempää kuin nimi. Käyttötarkoituskuvausta täydennetään ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Päätettiin, että avattavaksi tuotu luokitusesitys voidaan ottaa samalla hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksyttiin Kanta-palvelut Yksityisten toimijoiden liittymismallit luokitus. Koodien kuvaukset tulee tehdä monipuolisemmaksi ennen julkaisua. Kiireellisyysluokka: 1 8. Hyväksyttäväksi VRK-Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään (avattu nimellä SYN Syntymätodistus (avattu ) Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti hyväksyttäväksi VRK-Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään (SYN) lomakerakenteen. VRK - Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään (SYN) Avattu valmisteluun pakettina nimellä Syntymätodistus (SYN) Syntymätodistus on maistraatin antama todistus Suomessa synnyttäneelle ulkomaalaiselle äidille Suomen kansalaisille todistusta ei tarvita, tiedot ilmoitetaan sähköisesti suoraan väestötietojärjestelmään Syntymästä tarvitaan todistus synnytyssairaalalta maistraatille Potilastietojärjestelmissä on käytössä sisällöltään hieman poikkeavia Syntymätodistuksia Nyt tämä yhtenäistetään valtakunnallisesti Käyttötarkoitus: VRK - Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään -lomake on tarkoitettu lapsen syntymätietojen välittämiseksi maistraatille väestötietojärjestelmään vietäväksi niissä tilanteissa, kun tietojen välittäminen sähköisesti Väestörekisterikeskuksen sähköisen välityspalvelun kautta ei ole mahdollista. Maistraatti antaa väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen (128/2010) 39 :n perusteella syntymätodistuksen Suomessa synnyttäneelle ulkomaalaiselle äidille tilanteissa, joissa lapsen syntymätietoja ei rekisteröidä väestötietojärjestelmään. Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään -lomakkeen kansallisesti yhtenäistä rakennetta hyödynnetään terveydenhuollon paikallisissa ja valtakunnallisissa tietojärjestelmissä. - Sähköinen ilmoitus Väestörekisterikeskukseen noudattaa Väestörekisterikeskuksen erikseen määrittelemää sanomarakennetta. - Esitys KP-jorylle: Hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelimella. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa:

14 Pöytäkirja 10/ (30) - Tiedusteltiin, syntyykö näistä rekisteri maistraattiin. Vastauksena todettiin, että käsiteltyjen tapausten rekisteri jää maistraattiin. Toistaiseksi tämä on paperimuotoisena tietona. Tulevaisuudessa ilmoitus menee hallinnollisesti suoraan maistraattiin. - Tiedusteltiin, koskeeko tämä ilmoitus kotona synnyttäjiä, joista ei voida tehdä automaattista tiedonvälitystä. -Tiedusteltiin, onko yhtenä vaihtoehtona koti ja se olisi pakollinen tieto. Vastauksena todettiin, että tapahtuipa synnytys missä tahansa, tieto syntymästä menee terveydenhuollon kautta ja näin tieto päätyy Potilastiedon arkistoon. Vaihtoehtona kotisynnytyksessä voisi olla, että vanhemmat voisivat lisätä samalla tietosisällöllä tiedon suoraan maistraattiin. Toistaiseksi terveydenhuollon organisaatio tekee ilmoituksen. Tieto synnytyssairaalasta ei ole tietosisällössä pakollinen tieto, jos jää tyhjäksi laitetaan tiedoksi että syntynyt muualla. - Todettiin, että lähes kaikki kotona ja muualla syntyneet menevät jossakin vaiheessa synnytyssairaalaan. -Tiedusteltiin, koskeeko tämä ulkomailla syntyneitä suomalaisia. Vastauksena todettiin, että ei koske. Syntyneet saavat syntymätodistuksen siitä maasta jossa syntyvät ja vanhemmat toimittavat tiedon Suomessa maistraattiin. - Tiedusteltiin tilannetta, jossa äiti on ulkomainen ja synnyttää Suomessa. Vastauksena todettiin, että Kuntaluettelossa on tälle tilanteelle oma koodinsa, jota käytetään tällöin. - Tiedusteltiin, jos nämä tiedot olisi käytössä myös perusterveydenhuollon puolella tilanteessa, kun lapsi tulee heidän asiakkaaksi. Vastauksena todettiin, että lomakkeen tieto tallennetaan Potilastiedon arkistoon. - Tiedusteltiin, miten määritellään ulkomailla asuva, jos on ulkomainen henkilö ja henkilötunnusta ei ole. Vastauksena todettiin, että käytännössä, jos maistraatin antama syntymätodistus tarvitaan ulkomaille ja tietoa ei voi välittää VRK sähköisen järjestelmän kautta (eli äiti ei ole suomen kansalainen ja /tai hänellä ei ole Suomen henkilötunnusta). - Tiedusteltiin kaksoiskansalaisuutta. Jos lapsesta tulee kaksoiskansalainen, miten tieto ilmoitetaan tällöin? Vastauksena todettiin, että jos voidaan välittää VRK järjestelmän kautta, niin ei tarvita syntymäilmoitusta eli Suomen kansalaisuuden perusteella menee normaalisti. (Toisen kansalaisuuden vanhemmat hakevat erikseen) -Todettiin, että olisi hyvä saada kokonaiskuva Kanta-järjestelmää ja palveluväylää hyödyntävistä tiedonsiirron kehittämisprojekteista, mitä tietoja kulkee organisaatioista toiseen ja mitä on tällä hetkellä tekeillä. Näin saataisiin kokonaiskuva sähköisen tiedonvälityksen tilanteesta. - Todettiin, että tällä hetkellä on menossa A-lääkärintodistuksen välityspilotti organisaatiosta Kelan käsittelyjärjestelmään. Paikallisia tiedonvälityksiä on olemassa. Pyydetään tuomaan nämä johtoryhmälle tiedoksi. Päätetiin että VRK-Ilmoitus lapsen syntymästä lomakerakenne voidaan julkaista koodistopalvelimella. Kotona syntyneisin ja ambulanssissa syntyneisiin tulisi olla viittaus, mihin tieto kirjataan. Lomakerakenteessa pitäisi ilmetä, keitä tämä lomake koskee. Jos on käytettävissä maistraatin ohjeita, niihin voidaan lomakerakenteessa viitata.

15 Pöytäkirja 10/ (30) 9. Hyväksyttäväksi THL-Mittauksen tai tutkimuksen tuloksen poikkeavuus (avattu ) Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti hyväksyttäväksi Tiedonhallintapalveluun kuuluvan THL-Mittauksen tai tutkimuksen tuloksen poikkeavuus -koodiston. Taustaa Koodisto on erotettu vuonna 2012 AR/LABRA Poikkeustilanneviestit koodeista omaksi sisäiseksi koodistoksi, koska ovat vain osittain yhteensopivia Sisältää tähän tarkoitukseen sopimattomia koodeja Nyt muutetaan sisäinen koodisto varsinaiseksi koodistoksi Palautettu valmisteluun Koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa Käsitelty KAYRAssa : Ehdotetut muutokset boldilla Käyttötarkoitus: THL - Mittauksen tai tutkimuksen tuloksen poikkeavuus -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa kuvantamistutkimusten ja fysiologisten mittausten lausunnoissa kuvaamaan mittaustuloksen poikkeavuutta viitearvojen mukaisesta tuloksesta tai muutoin normaaliksi arvioidusta tuloksesta. 1 = Normaali 2 = Poikkeava Lievästi poikkeava 3 = Kriittinen Merkittävästi poikkeava 4 = Ei tiedossa Esitys KP-jorylle: Hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelimella. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, sopiiko johtoryhmälle luokitus korjattuna esitetyllä tavalla. - Kukaan KP-joryn jäsenistä ei esittänyt tyytymättömyyttä korjatulle muodolle. Hyväksyttiin THL-Mittauksen tai tutkimuksen tuloksen poikkeavuus koodisto julkaistavaksi esitetyssä muodossa koodistopalvelimella. 10. Hyväksyttäväksi THL-Rokotussuoja (avattu ) Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitti hyväksyttäväksi THL-Rokotussuoja koodiston. Rokotusluokitukset Avattu valmisteluun Uudet luokitukset: THL Rokotteet THL Rokotuskohde (->Rokotussuoja) Jompikumpi tai molemmat KP-jory käsittelyssä

16 Pöytäkirja 10/ (30) THL Rokotussuoja Hyväksyttäväksi THL Rokotteet Hyväksyttäväksi THL Rokotevalmisteet Avattavaksi ja tarvittaessa hyväksyttäväksi Rokotustiedot Tavoitteena saada rokotustiedot tautikohtaisesti Luokituksia tarvitaan Rokotevalmisteiden yhdistämiseksi tautikohtaiseen Rokotesuojaan Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa:

17 Pöytäkirja 10/ (30) - Tiedusteltiin, onko pohdittu koodien järjestämisperiaatetta. Nyt on helposti koodattu juoksevalla numerolla. Koodinumero on eri kuin järjestysnumero ja osa on mukana yhdistelmävalmisteena. Vastauksena todettiin, että tarkoitus olisi esittää loogisessa järjestyksessä. - Tiedusteltiin, miten usein tämä päivittyy ja miten usein tätä päivitetään. Vastauksena todettiin, että ei päivity kovin usein, koska rokotteeen kehittäminen vie paljon aikaa. - Todettiin, että influenssa on poikkeus. - Tiedusteltiin, pitääkö eri influenssatyypeille olla eri koodinumero.vastauksena todettiin, että pandeeminen influenssa käsitellään erillisenä rokotteena. Tautina influenssa on sama. - Tiedusteltiin tilannetta jossa pandemia on menossa ja pitää selvittää, onko saanut pandemia-rokotteen vai ei. Vastauksena todettiin, että tämä tieto löytyy rokotevalmisteena. - Todettiin, että päällimmäisenä näkyvät uusimmat rokotetiedot. Tämä on selvitettävissä. - Pyydetään korjaamaan kirjoitusvirheet koodeissa 13 ja 14 hepatiitti-a virus. - Todettiin, että influenssarokotteissa on mahdollista antaa kaksi eri valmistetyyppiä. Tiedusteltiin, miten on ajateltu ratkaista tilanne, missä tarvitaan kahta eri tyyppistä rokotetta. Miten merkitään, kun annetaan kaksi rokotetta peräkkäin. -Vastauksena todettiin, että rokotevalmisteet merkitään. Tämä ei kerro kuitenkaan sitä, mitä rokote suojaa. Vastauksena todettiin, että merkitään kaksi rokotetta. Jos halutaan rakenteisesti merkitä vaikuttavia aineita, silloin pitää tehdä uusi luokitus. - Todettiin, että rokotesuoja ei ole tarkka, kun on eri tyyppisiä rokotuksia. - Ehdotus on, että kun tämä luokitus otetaan käyttöön, seurataan aiheuttaako tämä kliinikoille käytännön ongelmia. Käyttökokemuksien kautta halutaan selvittää, pitääkö tämä jatkotyöstää eteenpäin. Hyväksyttiin THL-Rokotussuoja hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelimella. Jatkovalmistelussa huomioidaan koodien järjestysasia, terminologinen tarkastus sekä seurataan koodiston kliinistä käyttöä, esiintyykö luokituksen käytössä ongelmia. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa rokotteen eri valmisteet suojaavat eri tautityyppiä vastaan. Pyydetään korjaamaan koodien 13 ja 14 kirjoitusvirheet. 11.Hyväksyttäväksi THL-Rokotteet (avattu ) Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitti johtoryhmälle tiedoksi THL-Rokotteet luokituksen valmistelun tilanteen. Kyseessä on tekninen luokitus, joka yhdistää rokotussuojan sekä rokotevalmisteet yhteen. Käyttötarkoitus: THL - Rokote -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa ilmaisemaan, mitä rokotetuotetta potilaalle on annettu. Yksi rokotetuote voi sisältää monta rokotussuojaa. Koodistoa käytetään tuottamaan rokotevalmistetiedon pohjalta tiedot rokotteen sisältämistä yksittäisistä rokotesuojista. Codeid Abbreviation ShortName

18 Pöytäkirja 10/ (30) 1 BCG BCG-rokote 2 dt Kurkkumätä-jäykkäkouristustehosterokote 3 dtap Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskätehosterokote 4 dtap-ipv Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-poliotehosterokote 5 DTaP-IPV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-poliorokote 6 DTaP-IPV-Hib Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-polio-hib-rokote DTaP-IPV-Hib- 7 HBV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-polio-hib-hepatiitti B- rokote 8 HABV Hepatiitti A ja B-rokote 9 HAV Hepatiitti A-rokote 10 HBV Hepatiitti B-rokote 11 Hib Haemophilus influenzae tyyppi b-rokote 12 HPV Ihmisen papilloomavirusrokote (HPV) 13 Influ Influenssarokote 14 IPV Poliorokote 15 JEV Japanin aivotulehdusrokote 16 Cholera Kolerarokote 17 Men Meningokokkirokote 18 MPR Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote (MPR) 19 PanInflu Pandemiainfluenssarokote 20 Pneu Pneumokokkirokote 21 Rabies Vesikauhurokote 22 Rota Rotavirusrokote 23 TBE Puutiaisaivotulehdusrokote (TBE) 24 Typ Lavantautirokote 25 Var Vesirokkorokote 26 YFV Keltakuumerokote 27 Diphteria Kurkkumätärokote 28 DT Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote 29 DTP Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskärokote 30 Tetanus Tetanusrokote 31 Morbilli Tuhkarokkorokote 32 Paroititis Sikotautirokote 33 Rubella Vihurirokkorokote 34 Variola Isorokkorokote 35 DT-IPV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-poliorokote 36 Pestis Ruttorokote 37 Anthrax Pernaruttorokote 38 T-IPV Jäykkäkouristus-poliorokote 39 Pertussis Hinkuyskärokote 40 DTP-Hib Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä-Hib-rokote 41 DTP-IPV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä-poliorokote Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa:

19 Pöytäkirja 10/ (30) - Tiedusteltiin, mitä tapahtuu silloin, kun on vanha rokote ja halutaan rekisteröidä tietoa. Meneekö tämän kautta? Vastauksena todettiin, että periaatteessa voidaan kirjata rokotteella, tai jos ei tiedetä, voidaan käyttää suoraan. Hyväksyttiin, että THL-Rokotteet luokitus hyväksytään esityksen mukaisena julkaistavaksi koodistopalvelimella. 12. Avattavaksi hankevalmisteluun THL-Rokotevalmisteet ja mahdollisesti hyväksymiskäsittelyyn Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti avattavaksi hankevalmisteluun sekä mahdollisesti hyväksyttäväksi THL-Rokotevalmisteet. Käyttötarkoitus: THL - Rokotevalmisteet -koodistoa käytetään terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa ilmaisemaan, mitä rokotevalmistetta potilaalle on annettu. Yksi rokotevalmiste voi sisältää monta rokotussuojaa. Koodistoa käytetään tuottamaan rokotevalmistetiedon pohjalta tiedot rokotteen sisältämistä yksittäisistä rokotesuojista. Code LongName A:Rokoteid A:Rokotelyhenne A:Rokote_fi Id 1 BCG Vaccine SSI 43 BCG BCG-rokote 2 Boostrix 38 dtap Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskärokote 3 Dukoral 33 Cholera Kolerarokote 4 ditebooster 42 dt Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote 5 Boostrix Polio 65 dtap-ipv Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-poliotehosterokote 6 Infanrix-Polio 62 DTaP-IPV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-poliorokote 7 Pentavac 63 DTaP-IPV- Hib Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-polio-hib-rokote 8 Infanrix-Polio+HIB 63 DTaP-IPV- Hib Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-polio-hib-rokote 9 Tetravac 62 DTaP-IPV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-poliorokote 10 Engerix-B 49 HBV Hepatiitti B-rokote 12 Epaxal 50 HAV Hepatiitti A-rokote 13 Havrix 50 HAV Hepatiitti A-rokote 14 Twinrix Adult 51 HABV Hepatiitti A ja B-rokote 15 Twinrix Paediatric 51 HABV Hepatiitti A ja B-rokote 16 Hiberix 34 Hib Haemophilus influenzae tyyppi b-rokote 17 Cervarix 60 HPV Ihmisen papilloomavirusrokote 18 Gardasil 60 HPV Ihmisen papilloomavirusrokote 19 Imovax Polio 53 IPV Poliorokote 20 Flupar-Vaccin 48 Influ Influenssarokote 21 Fluarix 48 Influ Influenssarokote

20 Pöytäkirja 10/ (30) 22 Influvac 48 Influ Influenssarokote 23 Inflexal 48 Influ Influenssarokote 24 Vaxigrip 48 Influ Influenssarokote 25 Viroflu 48 Influ Influenssarokote 26 Japanese 47 JEV Japanin aivotulehdusrokote Encephalitis Vaccine 27 Priorix 52 MPR Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote 28 Mencevax ACWY Men Meningokokkipolysakkaridirokote 29 Meningovac AC Men Meningokokkipolysakkaridirokote 30 NeisVac-C Men Meningokokkikonjugaattirokote 31 M-M-RVAXPRO 52 MPR Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote 32 Pandemrix 66 PanInflu Pandemiainfluenssarokote 33 Ticovac 46 TBE Puutiaisaivotulehdusrokote 34 Pneumovax Pneu Pneumokokkipolysakkaridirokote 35 Synflorix Pneu Pneumokokkikonjugaattirokote 36 Veropol 53 IPV Poliorokote 37 Rabies-Imovax 54 Rabies Vesikauhurokote 38 Rotarix 55 Rota Rotavirusrokote 39 Rotateq 55 Rota Rotavirusrokote 40 Zostavax 57 Var Vesirokkorokote 41 Encepur 46 TBE Puutiaisaivotulehdusrokote 42 Encepur lapset 46 TBE Puutiaisaivotulehdusrokote 43 Ticovac Junior 46 TBE Puutiaisaivotulehdusrokote 44 Typherix 44 Typ Lavantautirokote 45 Vivotif 44 Typ Lavantautirokote 46 Varilrix 57 Var Vesirokkorokote 47 Stamaril 59 YFV Keltakuumerokote 48 Ixiaro 47 JEV Japanin aivotulehdusrokote 49 Prevenar Pneu Pneumokokkikonjugaattirokote 52 Mencevax ACWY Men Meningokokkipolysakkaridirokote Novum 53 Begrivac 48 Influ Influenssarokote 54 Triaxis 38 dtap Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskärokote 55 Typhim VI Typ Lavantautirokote mikrog/0.5 ml 56 Intanza 48 Influ Influenssarokote 57 Prevenar 13 Pneu Pneumokokkikonjugaattirokote 58 Inflexal V 48 Influ Influenssarokote 59 Preflucel 48 Influ Influenssarokote 61 Menveo Men Meningokokkikonjugaattirokote 62 Vaccin Rabique 54 Rabies Vesikauhurokote Pasteur 63 Nimenrix Men Meningokokkipolysakkaridirokote 64 Fluvirin 48 Influ Influenssarokote 65 Fluenz 48 Influ Influenssarokote

21 Pöytäkirja 10/ (30) 66 Imovax dt Adult 42 dt Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote 71 Poliorix 53 IPV Poliorokote 72 Infanrix Hexa 64 DTaP-IPV- Hib-HBV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-soluton hinkuyskä-polio-hib-hepatiitti B-rokote ActHIB HIB Haemophilus influenzae tyyppi b-rokote Anthrax Vaccine Anthrax Pernaruttorokote Arilvax YFV Keltakuumerokote BCG Vaccine BP BCG BCG-rokote Cholera Impfstoff Cholera Kolerarokote D.T.Polio DT-IPV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-poliorokote Fluzone Influ Influenssarokote FSME-Immun TBE Puutiaisaivotulehdusrokote (TBE) HibTITER Hib Haemophilus influenzae tyyppi b-rokote Immun BCG Pasteur F BCG BCG-rokote INTRADERMAL BCG BCG BCG-rokote Vaccine Je-Vax JEV Japanin aivotulehdusrokote Kaksoisrokote DT Kurkkumätäjäykkäkouristustehosterokote Kolmoisrokote (KTL) DTP Kurkkumätä-jäykkäkouristushinkuyskärokote Lavantautirokote (KTL) Typ Lavantautirokote MMR II MPR Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote (MPR) Mutagrip Influ Influenssarokote Plague Vaccine USP Pestis Ruttorokote Pneumo 23 Pneu Pneumokokkirokote PolioKOLMOISROKO TE DTP-IPV Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskäpoliorokote Novum IPV Poliorokote Sabin IPV Poliorokote ProHIBit Hib Haemophilus influenzae tyyppi b-rokote T.Polio T-IPV Jäykkäkouristus-poliorokote Tetanus-d dt Kurkkumätäjäykkäkouristustehosterokote TRIVIRATEN MPR Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote (MPR) Virivac MPR Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote (MPR) TETRAMUNE DTP-Hib Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä- Hib-rokote TETRAct-HIB DTP-Hib Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä- Hib-rokote HiB-vax Hib Haemophilus influenzae tyyppi b-rokote Biken JEV Japanin aivotulehdusrokote Rabies Vaccin Merieux Rabies Vesikauhurokote H-B-Vax Hib Haemophilus influenzae tyyppi b-rokote Rubeaten Berna Rubella Vihurirokkorokote Hinkusykärokote (KTL) Pertussis Hinkuyskärokote

22 Pöytäkirja 10/ (30) Tetanus (KTL) Tetanus Tetanusrokote Menomune-A Men Meningokokkirokote Rimevax Morbilli Tuhkarokkorokote Polio-rokote (Orion) IPV Poliorokote Yellow fever vaccine YFV Keltakuumerokote USP Dif-Vaccin (Oion) Diphteria Kurkkumätärokote Mencevax AC Men Meningokokkirokote Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltin, tulevatko nämä tiedot suoraan lääketietokannasta. Vastauksena todettiin, että lääkkeet poimitaan lääketietokannasta ja sitä täydennetään muulla tiedolla. Tällä luokituksella tehdään linkitys. Periaatteessa voidaan viedä suoraan potilastietojärjestelmään. - Tiedusteltiin mahdollisesta riskittömyydestä, että lääketietokannan ja tämän kautta ei mene tiedot. THL rokotetutkimusyksikkö ei vie päivityksiä koodistopalveluun. Jatkovalmistelussa päivityksien ylläpito tulee suunnitella. - Todettiin, että tässä ei tarvitse rakentaa samanlaista ylläpitoa kuten asiakohdassa 2 Kela- Korvausluokka aikaisemmin hyväksyttiin. Hyväksyttiin. että luokitus voidaan avata ja ottaa päätöskäsittelyyn tässä samassa kokouksessa. THL-Rokotevalmisteet luokitus hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelimella. Koodistopalvelun julkaisutoimikunta valtuutetaan miettimään sujuva ja hallinnollisesti tehokas luokituksen päivitysmekanismi. 13. Hyväksyttäväksi THL/Tietosisältö-Lääkitystarkistusmerkintä (avattu nimellä THL/Tietosisältö-kokonaislääkityksen tarkistusmerkintä yhdessä THL-Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi luokituksen kanssa) Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esittää hyväksyttäväksi THL-Lääkitystarkistusmerkintä luokituksen. Lääkityksen tarkistaminen Lääkitystiedon ylläpitoon käytetään Tiedonhallintapalvelun Lääkityslistaa Lääkityksestä voidaan tarkistaa Lääkityslistan ajantasaisuutta Kuka tahansa periaatteessa myös potilas itse Lääkityslistan asianmukaisuutta Arvioinnin voi tehdä koulutettu ammattihenkilö Muuttaa voi vain lääkäri* *Tietyiltä osin myös lääkkeen määräämiseen oikeutettu hoitaja Voidaan tarkistaa lääkekohtaisesti tai kokonaisuutena

23 Pöytäkirja 10/ (30) On osana Lääkityslistan tietoja (Kokonais)Lääkityksen tarkistus (Kokonais)lääkityksen arviointi kirjauksille haettu paikkaa On osa lääkitysmerkintöjä Osana (LÄÄ) Lääkitysnäkymää Oma merkintä, ei lääkekohtainen, koska koskee useita lääkkeitä

24 Pöytäkirja 10/ (30) Lääkitystarkistusmerkintä Käyttötarkoitus: THL/Tietosisältö - Lääkityksen tarkistusmerkintä määrittää valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettavan lääkityksen tarkistusmerkinnän rakenteisen kirjauksen tietosisällön. Sisältää mm. Tarkistuspvm ja tyyppi Arvion tekijän Tarkistetut lääkkeet Arvion ja tarv. muutosehdotuksen ja toteutussuunitelman tekstinä

25 Pöytäkirja 10/ (30) Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa - Todettiin, tämä on erillinen lääkityksen tarkistusmerkintä ja erikseen on lääkemerkinnän tietosisältö. - Todettiin, että potilaan tiedonhallintapalvelussa on potilaan lääketiedot. Sen lisäksi on lääkitystarkistusmerkintä. - Tiedusteltiin, kun tähän lääkitystarkistusmerkintään kirjataan arvoa lääkityksestä ja suositellaan toimenpiteitä, mikä on potilaskertomustiedon ja tiedonhallintapalvelun suhde. - Todettiin, että hoitaja tekee vain potilaskertomusmerkinnän ja tiedohallintapalvelu on kooste potilaskertomusmerkinnöistä. - Tiedusteltiin tilannetta kun kokonaisarvio on tehty, mistä merkintä tulee. Vastauksena todettiin, että käyttäjän on se itse kirjattava ja se tulee sitä kautta. Tarkistusmerkintä on rakenteistettu osa sairauskertomusta. Hyväksyttiin THL/Tietosisältö-Lääkitystarkistusmerkintä julkaistavaksi koodistopalvelussa. 14. Tiedoksi THL- Lääkitystarkistuksen tyyppi-luokituksen tilanteen Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti johtoryhmälle tiedoksi THL-Lääkitystarkistuksen tyyppi- luokituksen tilannekatsauksen. Asiaa jatkovalmistellaan Fimean kanssa, joten asia tulee nyt johtoryhmälle tiedoksi. Lähtökohtana on STM Lääkepolitiikka 2020 Luokka Luokan kuvaus Lääkehoidon tarkistus ammattilaisen (lääkäri, sairaanhoitaja, proviisori, farmaseutti) tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen tarkistus, jossa tarkistetaan, että lääkkeiden annostukset ja antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä, sekä kartoitetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet, mutta joka ei sisällä lääkehoidon tarpeen tai indikaation arviointia Huom. Voidaan tehdä myös apteekissa itsehoitolääkkeen osalta.

26 Pöytäkirja 10/ (30) Lääkehoidon arviointi Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin tarvittaessa muun terveydenhuoltohenkilökunnan (kliinisen farmakologin, erityiskoulutetun proviisorin tai farmaseutin tai muun erityiskoulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön) avustamana tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen, sen tarpeen sekä tarkoituksenmukaisuuden arviointi osana potilaan hoitoa yhteistyössä kliinisten asiantuntijoiden ja/tai moniammatillisen ryhmän kanssa tapahtuva lääkehoidon ongelmien ratkaiseminen, joka tapahtuu hoitavan lääkärin aloitteesta ja lääkehoidon arvioinnin pohjalta ja joka sisältää lääkehoidon perusteellisen kartoituksen lisäksi tarvittavat toimenpide-ehdotukset Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että jos tulee tähän liittyviä ehdotuksia, niin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse Heikki Virkkuseen. Todettiin, että johtoryhmä on saanut asian tiedoksi. 15. Tiedoksi THL/Tietosisältö-Lääkemerkintä tietosisällön päivitys Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti johtoryhmälle tiedoksi THL/Tietosisältö- Lääkemerkintä tietosisällön päivityksen. Esittelymateriaali oli jaettu johtoryhmän jäsenille etukäteen. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että tämä on tulossa tammikuussa 2015 Julkaisutoimikunnan hyväksymiskäsittelyyn. - Todettiin, että tietosisällön päivitystyö on annettu johtoryhmälle tiedoksi. Lisätietona kerrottiin, että koodistopalvelmelle viedään tietosisällön seuraava versio. Onko se tulossa seuraavalla kerralla vai täydennetäänkö myöhemmin? Käytännössä sarakkeet d, e, f ja g ovat tulossa tammikuussa 2015 reseptin tiedot (sarakkeet b ja c) tulevat myöhemmin keväällä. -Todettiin, että kun reseptin uudet määrittelyt valmistuvat Kelan toimesta, lääkemerkinnän tietosisältöä päivitetään määrittelyjen mukaiseksi. - Todettiin, että lääkityksen kirjaamisen ohjeistus on julkaistu painetussa muodossa Rakenteisen kirjaamisen oppaassa alkuvuodesta Tiedusteltiin, miten tämä elää suhteessa julkaisuihin. Vastauksena todettiin, että Tiedonhallintapalvelun julkaisu on julkaistu lokakuun lopulla, Lääkemerkinnän toiminnallinen määrittely on valmisteilla ja viimeistelyssä. Toiminnallinen määrittely on tarkoitus julkaista vuodenvaihteessa, joten se menee hyvin yhteen tämän tietosisältömäärittelyn kanssa.

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Lohja 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Heinola 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Nokia 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Kalajoki 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Kokemuksia rokotustietojen keruusta 2009 2011. Jonas Sundman

Kokemuksia rokotustietojen keruusta 2009 2011. Jonas Sundman Kokemuksia rokotustietojen keruusta 2009 2011 Jonas Sundman 14.5.2012 mitä tietoja on kerätty mitkä ovat kenttien merkitykset mitä tietoa kenttiin on tallennettu miten olemme tulkinneet kenttiä mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Lasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti 2014

Lasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti 2014 Lasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti Terveyskeskus : Aava Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin perustuu ajantasaiseen AvoHILMO-

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 N:o 722 726 SISÄLLYS N:o Sivu 722 Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan määrittely 2016 Liite 1 Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus

Suomen rokotuskattavuus Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV) 2 kk - DTaP-IPV-Hib +RV+ Pneumokokkirokote

Lisätiedot

Kela. Lääketietokanta-ohje

Kela. Lääketietokanta-ohje Lääketietokanta 1 (5) Kela Lääketietokanta-ohje Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KanTa-palveluryhmä Kela Lääketietokanta 2 (5) Sisällys 1 Lääketietokanta... 3 2 Lääketietokannan

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014 Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö 22.10.2014 Valtakunnallinen rokotusrekisteri - tavoite, suunnitelmat

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Reija Klemetti, Anna Heino, Kaisa Mölläri, Anja Mursu, Riitta Konttinen Workshop, THL 29.8.2017 29.8.2017 1 Mihin perustuvat ja mistä lähdettiin? 29.8.2017

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 1 Sidonnaisuudet Omistukset : - Matkat, luentopalkkiot, muut huomion/suosion osoitukset : -

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Onko rokotukset kunnossa?

Onko rokotukset kunnossa? Onko rokotukset kunnossa? Rokotusten täydentäminen lapselle tai aikuiselle th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö/THL 6.4.2016 1 Onko rokotettu vai ei siinäpä pulma! Rokotustietoja ei ennen ole kerätty

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot