Rautalammin lukio, Rautalampi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautalammin lukio, Rautalampi 29.8.2014"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko klo Rautalammin kirjasto Anu Hotti Riitta Hiironen Pirkko Annala Helena Hänninen Reima Kultalahti Jouni Lund Anu Hirvonen puheenjohtaja varapj. jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Eeva Ruotsalainen Minna Laitinen Sari Hintikka-Varis esittelijä / sihteeri asiantuntija kunnanhallituksen edustaja Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Anu Hotti KÄSITELLYT ASIAT : PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalampi Eeva Ruotsalainen Allekirjoitukset Pirkko Annala Anu Hirvonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Rautalammin lukio, Rautalampi Pöytäkirjanpitäjä

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2014 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko klo Rautalammin lukio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Tiedoksiannot/ kotihoidontuen kuntalisä Eron myöntäminen/ Kirsi Saukkonen Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella Uinninvalvojan osa-aikainen tehtävä Päivähoidon ostopalvelu Valtuustoaloitteet Kysely vapaa-ajan ja kulttuuritoimen tilojen vuokraamisesta Pöytäkirjan Sivu PUHEENJOHTAJA Anu Hotti

3 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sivltk 61 Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Sivltk 62 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Annala ja Anu Hirvonen Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 4 Tiedoksiannot/ kotihoidontuen kuntalisä Sivltk 63 Kesäkuussa 2014 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 21 perheelle. Tuen piiriin kuului 36 lasta. Kesäkuussa kuntalisän menot olivat 3986,66 euroa. Heinäkuussa 2014 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 26 perheelle. Tuen piiriin kuului 44 lasta. Heinäkuussa kuntalisän menot olivat 5474,41 euroa. Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

5 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 5 Eron myöntäminen/ Kirsi Saukkonen Sivltk 64 Kirsi Saukkonen on pyytänyt eroa lastenhoitajan toimesta alkaen siten, että viimeinen työpäivä on Sivistyslautakunta päättää myöntää eron Kirsi Saukkoselle lastenhoitajan toimesta alkaen siten, että viimeinen työpäivä on Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

6 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 6 Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella Sivltk 65 Kesällä 2014 lakkasi kaksi Ely-keskuksen ostamaan linja-autovuoroa, jotka koskivat oppilaskuljetuksia. Tästä johtuen Rautalammin kunnan koulukuljetukset on järjestetty tälle lukuvuodelle siten, että kunta ostaa kaikki muut koulumatkavuorot paitsi aamulla Kerkonkoskelta Pakarilan ja Konnekosken kautta tulevan ns. omakustanteisen vuoron kyydit. Lukiolaiset pääsisivät kulkemaan näillä perusopetuksen oppilaille tarkoitetuilla kyydeillä ilman kunnalle aiheutuvia lisäkustannusta. Lukiolaisten osalta sivistysosasto laskuttaisi Kelalta sen myöntämän korvauksen koulukyydistä. Mikäli kunta laskuttaisi lukiolaisilta omavastuuosuuden, tuloja kertyisi Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lukiolaiset voivat käyttää peruskoulujen koulukyytejä koulumatkoihin. Kunta laskuttaa Kelalta koulumatkatuen osuuden. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Sari Hintikka-Varis ja Helena Hänninen postuivat kokouksesta klo

7 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 7 Uinninvalvojan osa-aikainen tehtävä Sivltk 66 Liite 1 Pitkäaikainen uinninvalvoja on ilmoittanut, ettei jatka enää uinninvalvojan tehtävässä. Uinninvalvojan viikoittainen työaika on noin 15h. Työ on iltatyötä ja sitä on viitenä iltana viikossa. Myös Kela on tarkentanut ohjeistustaan ja niiden mukaan altaalla tulee olla uinninvalvonta myös kuntoutettavien asiakkaiden käyntien ajan. Uinninvalvojan pätevyys on määritelty Kelan standardeissa. Tämä lisää uinninvalvojan tarvetta entisestään. Lisäksi kunnanhallitus on pyytänyt sivistyslautakuntaa selvittämään, miten henkilöstöresursseja urheilu- ja uimahallin sekä kuntosalien osalta voidaan käyttää tehokkaasti siten, että ne voivat jatkossa vastata myös mahdolliseen kysyntään. Uimahallien turvallisuutta valvoo ja ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki. Laissa on kirjattu uinninvalvojan pätevyysvaatimukset (Liite 1.) Uinninvalvojan tarve ei riipu uimahallin koosta eikä asiakkaiden määrästä, vaan lain mukaan uimahalleissa tulee aina olla uinninvalvoja yleisöuintien aikana. Liikuntatoimessa työskentelee tällä hetkellä vapaa-ajansihteeri puolitetulla työajalla sekä osa-aikainen uimahallin lippukassanhoitaja. Vapaaajansihteerin työhön sisältyy iltatyötä jo vähintään kahtena iltana viikossa, eikä hänen ole mahdollista työskennellä uinninvalvojana viitenä iltana viikossa. Uimahallin lipunmyyjä ei myöskään voi toimia uinninvalvojana, koska lain mukaan uinninvalvojalla ei saa olla muita tehtäviä valvonnan aikana. Kunnanhallitus on päättänyt , että sivistyslautakunnan tulee sisäisesti selvittää ensin se, miten henkilöstöresursseja urheilu- ja uimahallin sekä kuntosalien osalta voidaan käyttää tehokkaasti siten, että ne voivat vastata myös mahdolliseen kasvavaan kysyntään. Vapaa-ajansihteeri ehdottaa, että uinninvalvojan tehtävä täytetään määräaikaisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Syksyn aikana selvitetään, löytyykö alueelta toimijaa /yrittäjää, joka voisi tarjota Rautalammin kunnalle uinninvalvonnan yleisöuintien aikana sekä tuottaa liikunnanpalveluja matkailu- ja yritysryhmille. Lisäksi selvitetään mahdolliset kustannusvaikutukset sekä vastuukysymykset.

8 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 8 Sivistyslautakunta päättää esittää vapaa-ajansihteerin ehdotuksen mukaisesti, että pyydetään kunnanhallitukselta täyttölupaa uinninvalvojan tehtävään saakka. Lisäksi annetaan vapaa-ajansihteerille tehtäväksi selvittää laajemmin uinninvalvonnan ja liikunnan henkilöstöresurssit. Sivistyslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa uinninvalvojan tehtävään saakka. Vapaa-ajansihteerille annetaan tehtäväksi kartoittaa käytettävissä olevat uinninvalvonnan ja liikunnan resurssit ja tulevaisuuden tarpeet.

9 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 9 Päivähoidon ostopalvelu Sivltk 67 Rautalammin kunta on ostanut päivähoitopalveluja tarvittaessa naapurikunnilta. Palveluja on ostettu mikäli, lapsen vanhemmat käyvät töissä toisella paikkakunnalla ja lapsen hoitopaikkaan tuonti aiheuttaisi huomattavasti ylimääräistä matkaa. Keväällä 2014 varhaiskasvatusjohtaja on myöntänyt ostopalveluna päivähoitopaikan Konnevedeltä. Päivähoitopaikan hinta on klo 6-18 välillä on 41 e/ pv. Nyt lapsen hoidontarve on lisääntymässä ilta- ja viikonloppuhoitoon. Ilta- ja viikonloppuhoidon kustannukset ovat luonnollisesti kalliimpia. Lapsen päivähoitopaikka järjestyisi Pentinpellon päiväkodissa. Kuitenkin henkilöresurssia tulisi lisätä ainakin yöhoidon ja mahdollisesti iltahoidon osalta. Varhaiskasvatusjohtaja esittää seuraavaa: Rautalammin kunta tekee vuoden loppuun 2014 asti ostopalvelusopimuksen Konneveden kunnan kanssa. Tilannetta ja kustannusvaikutuksia seurataan ja marraskuussa asia otetaan uudelleen käsittelyyn.. Ostopalveluissa ei ole tälle vuodelle varattu määrärahoja. Näyttäisi kuitenkin, että muista päivähoidon määrärahoista pystytään kustannukset kattamaan. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä päivähoidon ostopalvelun Konneveden kunnalta varhaiskasvatuksen johtajan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

10 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 10 Valtuustoaloitteet Kh 373 Liitteet 6-7 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta, joista toinen koski nuorisotilan aukipitämistä viikonloppuiltoina (liite 6) ja toinen liikuntareseptin käyttöönottoa Rautalammilla (liite 7). Kunnanhallitus päättää: 1. antaa liitteen 6 mukaisen asian valmistelun sivistyslautakunnan tehtäväksi ja pyytää lautakunta antamaan asiasta perustellun lausunnon; 2. antaa liitteen 7 mukaisen asian valmistelun sivistyslautakunnan tehtäväksi ja kehottaa lautakuntaa neuvottelemaan vaihtoehdoista myös terveyskeskuksen kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Sivltk 25 Liite 2 Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt valtuustoaloitteita nuorisotilojen aukipitämisestä viikonloppuiltoina ja liikuntareseptin käyttöönottoa Rautalammilla ja antanut sen valmistelun sivistyslautakunnan tehtäväksi. Sivistyslautakunta keskustelee asiasta. Sivltk 68 Liikuntareseptin käyttöönottoa ovat olleet valmistelemassa Rautalammin kunnan sivistys- ja perusturvaosasto sekä Sisä-Savon terveydenhuollon henkilöstöä. Palaverissa sovittiin, että asiaa eteenpäin valmistelevat vs. vapaa-aikasihteeri ja fysioterapeutti.

11 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 11 Liitteenä on vapaa-ajansihteeri Minna Laitisen ja fysioterapeutti Ulla Saramäen esitys asian järjestämiseksi. Sivistyslautakunta keskustelee liikuntareseptiasiasta ja liitteenä olevasta ehdotuksesta. Sivistyslautakunta keskusteli erilaisista liikuntareseptin käyttöönoton mahdollisuuksista.

12 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu 12 Kysely vapaa-ajan ja kulttuuritoimen tilojen vuokraamisesta Sivltk 69 Vapaa-aika ja kulttuuritoimelle on tullut kysely, voisiko Vaalijalan kuntayhtymä vuokrata päivätoimintaansa varten vapaa-ajan ja kulttuurin tiloja kirjaston alakerrasta. Keskustellaan asiasta Sivistyslautakunta suhtautui asiaan myönteisesti ja valtuutti vapaa-ajan sihteerin jatkamaan asian selvittelyä.

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.6.2014 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 156

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 153 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15 Kunnanvirasto, valtuustosali 25 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 183 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010

TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010 Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistai 23.11.2010 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 131 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot