BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1 BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO - Liikevaihto tuhatta euroa (7 336 tuhatta euroa Q1/2004) - Liikevoitto 534 tuhatta euroa (1 252 tuhatta euroa) - Liikevoitto 6,3 prosenttia liikevaihdosta (17,1 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 47,3 prosenttia (44,5 %) - Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,08 euroa) - Iocore AS:n yrityskauppa toteutettiin ja omistusoikeus siirtyi Vuoden 2005 näkymät: liikevaihdon kasvu orgaanisesti yli 20 % ja Iocore AS:n yritysoston kanssa yli 30 % vuoden 2004 FAS-liikevaihtoon verrattuna, liikevoitto yli vuoden 2004 FAS-tason eli tuhatta euroa IFRS-lukujen lisäksi liikevaihdon kasvua ja liikevoittoa vertaillaan vuoden 2005 raporteissa Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisiin lukuihin, jotka antavat vertailukelpoisemman kuvan BasWaren kasvusta. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1 3/ /2004 Muutos, % 1 12/2004 Liikevaihto ,2 % Liikevoitto ,3 % % liikevaihdosta 6,3 % 17,1 % 18,5 % Voitto ennen veroja ,3 % Tilikauden voitto ,8 % Oman pääoman tuotto, % 3,1 % 31,4 % 38,3 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 % 46,9 % 50,8 % Rahavarat ,5 % Nettovelkaantumisaste, % -51,3 % -18,7 % -34,1 % Omavaraisuusaste, % 67,5 % 55,3 % 58,8 % Tulos/osake, euroa 0,01 0,08-83,3 % 0,47 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,08-83,3 % 0,47 Oma pääoma/osake, euroa 1,91 0,99 93,0 % 1,41 BasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä: Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana BasWare panosti merkittävästi kasvuun. Vahvistukset strategisten markkinoiden myyntiorganisaatioihin näkyvät täysimääräisesti liikevaihdossamme vasta vuoden toisella puoliskolla, mutta merkkejä toimenpiteiden onnistumisesta on jo havaittavissa Saksassa ja Yhdysvalloissa, jotka ylittivät tavoitteensa. Kokonaisuutena liikevaihdon orgaaninen kasvu saavutti tyydyttävästi tavoitteemme vuosineljänneksen aikana. Kannattavuus oli panostusten vuoksi viime vuoden poikkeuksellista Q1-tulosta heikommalla tasolla mutta kuitenkin arviomme mukainen. Iocore AS:n osto Norjassa noudattaa hyvin kasvustrategiaamme, sillä yhtiö täydentää BasWaren tytäryhtiöihin pohjautuvaa myyntiverkostoa Pohjoismaissa ja Enterprise Purchase to Pay - tuotevalikoimaamme. Partneriverkoston laajentuminen Euroopassa ylitti asetetun tavoitteen, sillä saimme vuosineljänneksen aikana kuusi uutta jälleenmyyjää.

2 OSAVUOSIKATSAUS 2 IAS/IFRS-RAPORTOINTI BasWare siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin Tämän raportin vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden alustavat tiedot julkistettiin (Q1-Q3) ja (Q4). Osavuosikatsaus sisältää IAS 34 -standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän osavuosijaksolta ja sen laskentaperiaatteet ovat samat kuin julkaistussa tiedotteessa. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Liikevaihdon kasvua ja liikevoittoa vertaillaan tilikaudella 2005 myös Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisiin lukuihin vuonna 2004, jotka antavat vertailukelpoisen kuvan yhtiön kasvusta. Vuoden 2004 IFRS-vertailulukuja nostavat poikkeuksellisesti tiettyjen tuotemyyntitulojen siirtyminen vuodelta Tämä nosti IFRS:n mukaista liikevaihtoa tuhatta euroa ja sillä on samansuuruinen vaikutus myös vuoden 2004 IFRS-liikevoittoon. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,2 prosenttia ja oli tuhatta euroa (7 336 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisiin vuoden 2004 lukuihin verrattuna vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 19,6 prosenttia. Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 6,7 prosenttia ja oli 35,1 prosenttia (38,2 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 35,1 prosenttia ja muodostivat 23,1 prosenttia (19,9 %) liikevaihdosta. Palveluihin liittyvät tuotot kasvoivat 15,9 prosenttia ja olivat 41,8 prosenttia (41,9 %) liikevaihdosta. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tammi-maaliskuussa 20,9 prosenttia (8,6 %) eli 626 tuhatta euroa. Jälleenmyyjänä aiemmin toimineen Iocore AS:n liikevaihto lasketaan osaksi konsernin liikevaihtoa alkaen. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 47,3 prosenttia (44,5 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 23,5 prosenttia. Sähköisen liiketoiminnan kansainvälinen osuus oli 56,1 prosenttia (53,2 %). Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan): Liikevaihto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos, % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia , Eurooppa , Muut , Segmenttien välinen liikevaihto , Konserni yhteensä , TULOSKEHITYS BasWaren liikevoitto laski vuosineljänneksellä 57,3 prosenttia ja oli 534 tuhatta euroa (IFRS: tuhatta euroa Q1/2004). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 6,3 prosenttia (17,1 prosenttia). Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaiseen Q1/2004-liikevoittoon verrattuna liikevoitto laski 46,7 prosenttia.

3 OSAVUOSIKATSAUS 3 Yhtiön kiinteät kulut olivat tuhatta euroa (5 332 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 33,2 prosenttia. Kiinteät kulut vähenivät edelliseen neljännekseen verrattuna 7,4 prosenttia. Tuotekehitysmenot olivat tuhatta euroa, joista katsauskaudelle on aktivoitu 163 tuhatta euroa eli 12,4 prosenttia tuotekehitysmenoista. Yhtiön tulos ennen varauksia ja veroja oli 539 tuhatta euroa (1 235 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli 117 tuhatta euroa (679 tuhatta euroa). Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan): Liikevoitto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos, % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia ,6-189 Eurooppa , Muut ,7-608 Konserni yhteensä , RAHOITUS JA INVESTOINNIT BasWare-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Yhtiön rahavarat olivat tuhatta euroa (3 598 tuhatta euroa), josta suunnatun osakeannin osuus maaliskuussa 2005 oli tuhatta euroa. Omavaraisuusaste oli 67,5 prosenttia (55,3 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -51,3 % (-18,7 %). Korollista vierasta pääomaa oli tuhatta euroa (2 015 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 478 tuhatta euroa (524 tuhatta euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tuhatta euroa (1 502 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli katsauskaudella tuhatta euroa (-358 tuhatta euroa), joka sisältää tuhannen euron ennakkomaksun Iocore AS:n yritysostosta. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 329 tuhatta euroa (175 tuhatta euroa). Ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin sekä CRMjärjestelmän ja verkkopalveluiden uusimisen. Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaisiin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot, olivat 492 tuhatta euroa (416 tuhatta euroa). Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET BasWaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana tuhatta euroa (1 089 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,1 prosenttia (-2,2 %). Tuotekehitysmenot vastasivat 15,5 prosenttia (14,8 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin katsauskaudella 12,4 prosenttia eli 163 tuhatta euroa. Vuoden alussa toteutetussa organisaatiouudistuksessa tuotekehitysyksikkö yhdistettiin Tuotteet ja teknologia -yksikön kanssa yhteiseksi Ohjelmistotuotannon liiketoiminta-alueeksi. Ohjelmistotuotannossa työskenteli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 75 (59) henkilöä, joista varsinaisessa tuotekehityksessä työskenteli 69 (59) henkilöä.

4 OSAVUOSIKATSAUS 4 Sähköisen liiketoiminnan (BasWare Enterprise Purchase to Pay) tuotevalikoimaan kuuluvista ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä (BasWare Invoice Processing), hankintojen hallintajärjestelmästä (BasWare Purchase Management) sekä toistuvaislaskujen ja ostotilausten täsmäytyksen lisäarvotuotteista julkaistiin uudet versiot helmikuussa Myös verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) palvelualusta päivitettiin versioon 2.5 helmikuussa Talousohjauksen (BasWare Financial Management) tuotevalikoimaan kuuluva konsernilaskennan (BasWare Group Consolidation) ohjelmisto ja siihen liittyvä rahavirtasovellus (BasWare Cash Flow) päivitettiin katsauskauden aikana. Liiketoiminnan suunnittelujärjestelmä (BasWare Business Planning) täydentävä uusi lisäarvotuote BasWare Transparent Reporting on pilottivaiheessa ja se tuodaan markkinoille huhtikuussa 2005 yhdessä suunnittelujärjestelmän uuden version kanssa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli keskimäärin 316 (262) ja katsauskauden lopussa 319 (262) henkilöä. Henkilöstö kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,8 prosenttia ja edelliseen neljännekseen verrattuna 5,6 prosenttia. Henkilöstöstä 33,2 prosenttia (29,4 %) työskentelee Suomen ulkopuolella. Henkilöstön keski-ikä on 34,0 (33,3) vuotta. Heistä 38,2 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 33,5 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma sekä kaksi optio-ohjelmaa. LIIKETOIMINTA Yleinen taloudellinen tilanne säilyi alkuvuonna 2005 edellisvuoden lopun kaltaisena. BasWaren ohjelmistot tuottavat kustannussäästöjä asiakkaille, minkä johdosta ohjelmistojen kysyntä ei ole ollut voimakkaasti riippuvainen vallitsevasta suhdanteesta. Myös taloudellista raportointia koskevat uudistukset ovat vahvistaneet sähköisen liiketoiminnan ja erityisesti talousohjauksen tuotteiden kysyntää. Toisaalta vuoden ensimmäinen neljännes on tyypillisesti BasWarelle muita neljänneksiä heikompi. BasWaren ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä ja olennaisia kilpailutilanteen muutoksia ei ole tapahtunut. Erityisesti ostolaskujen automaattisen käsittelyratkaisun kysyntä oli katsauskaudella vilkasta, vaikka paikallinen kilpailu perinteisten ostolaskujen käsittelyjärjestelmien kohdalla on lisääntynyt joillakin markkinoilla. Talousohjauksen ohjelmistojen ja IFRS-osaamisen muodostama ratkaisukokonaisuus on kilpailukykyinen kilpailijoiden perinteisiin konsernilaskennan ohjelmistoihin verrattuna. Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 18,0 prosenttia ja edustaa 84,1 prosenttia (82,9 %) koko liikevaihdosta. Sähköisen liiketoiminnan tuotemyynti kasvoi 10,7 prosenttia ja palvelutuotot kasvoivat 14,9 prosenttia. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 7,7 prosenttia ja oli 15,9 prosenttia (17,1 %) yhtiön liikevaihdosta. Talousohjauksen tuotemyynti laski 15,9 prosenttia ja palvelutuotot kasvoivat 21,4 prosenttia. Yhteensä sähköisen liiketoiminnan yksiköissä tehtiin 21 uutta ostolaskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan sopimusta 9 maassa. Uusia asiakkaita ovat muun muassa Lappset Group, ISS Facility Services AB, Europæiske Rejseforsikring A/S ja Medtronic B.V. Talousohjauksen yksikkö solmi katsauskauden aikana 7 uutta sopimusta Suomessa. Uusia asiakkaita ovat muun muassa Polar Electro Oy, Finndomo Oy, Tieto-Tapiola Oy ja Aina Group.

5 OSAVUOSIKATSAUS 5 Jälleenmyyntikanava Partneriverkoston laajentaminen on keskeinen osa kansainvälistä toimintaa vuonna Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin partnerisopimukset kuuden uuden kokonaispalvelua tarjoavan jälleenmyyjän kanssa, jotka vastaavat myynnin ja markkinoinnin lisäksi asiakkaidensa tarvitsemasta palvelu- ja tukitoiminnasta. Yhteensä jälleenmyyjiä on 17, jotka toimivat 18 maassa. Uudet jälleenmyyjät sähköisen liiketoiminnan tuotteiden osalta ovat foxray AG (Saksa), ASTRON Cominformatic AG (Sveitsi, Saksa, Itävalta, Puola), Maerys SAS (Ranska), Flucticiel SAS (Ranska) ja Data Capture Solutions Ltd (Iso-Britannia). Talousohjauksen tuotteiden uutena jälleenmyyjänä aloitti Cutwater ApS (Tanska). Lisäksi solmittiin markkinointi- ja myyntikumppanuuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Partnerien kautta toteutui tuotemyynnin liikevaihdosta 20,9 prosentin (8,6 %) netto-osuus, mikä on 15,5 prosenttia (7,4 %) kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta. Pohjoismaat Pohjoismaissa myydään BasWaren kaikkia tuotteita sähköisen liiketoiminnan (Enterprise Purchase to Pay) ja talousohjauksen (Financial Management) tuotteita. Alueen konsernirakenne ja -ohjaus yhdenmukaistuivat vuoden alussa tehdyssä organisaatiouudistuksessa, jossa Suomen sähköisen liiketoiminnan yksikkö sekä Ruotsin ja Tanskan tytäryhtiöt muodostivat Pohjoismaiden liiketoimintaalueen. Iocore AS:n yritysoston seurauksena liiketoiminta-alueeseen kuuluu alkaen uusi tytäryhtiö Norjassa. Kokonaisuutena BasWaren Pohjoismaiden liiketoiminta kehittyi vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan. Suomessa sähköisen liiketoiminnan yksikkö saavutti tavoitteensa. Ruotsissa liiketoiminta kehittyi myös tavoitteiden mukaisesti. Tanskan liiketoiminta sitä vastoin ei onnistunut toivotulla tavalla ja yksikkö jäi asetetusta tavoitteesta. Yksikön myynti- ja markkinointitoimintaa on edelleen lisätty ja ohjausta on tehostettu. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) laskuvolyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana: palvelun kautta välitettiin yli laskua eli 104,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2004 vastaavan kauden aikana ja 13,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Verkkolaskupalvelun asiakaskunta on pääosin suomalaista, mutta palvelun myynti on aloitettu BasWaren olemassa oleville asiakkaille Skandinaviassa. Talousohjauksen yksikkö saavutti myös tavoitteensa vuosineljänneksellä. Suomessa kysyntä säilyi hyvänä niin liiketoiminnan suunnittelun (BasWare Business Planning) kuin konsernilaskennan (BasWare Group Consolidation) ja siihen yhdistettävien IFRS-pohjaisten lisäarvotuotteiden osalta. Talousohjauksen tuotteiden markkinointi ja myynti alkoi vuoden alussa Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa myyntitoiminta on juuri alkanut uuden jälleenmyyjän, Cutwaterin, toimesta. Eurooppa Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt Hollannissa, Saksassa, Isossa- Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi partneritoiminta on käynnissä yhdeksässä muussa maassa. Euroopan liiketoiminta-alue saavutti vuosineljännekselle asetetun tavoitteen kohtuullisesti. Myyntitoiminta keskittyi ostolaskujen käsittelyjärjestelmään, jonka kysyntä on ollut vilkasta. Alueen liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia. Ison-Britannian tytäryhtiö ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita erityisesti siirtyneiden kauppojen vuoksi. Myyntitoiminnan virkistämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Saksassa liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti uuden maajohtajan aloittamisen jälkeen ja yksikkö ylitti tavoitteensa vuosineljänneksen aikana.

6 OSAVUOSIKATSAUS 6 Muut alueet Euroopan ulkopuolella BasWarella on tytäryhtiö Yhdysvalloissa, joka keskittyy sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tytäryhtiössä aloitti vuoden alussa ensimmäinen paikallinen maajohtaja. BasWare, Inc.:n toiminta kehittyi myönteisesti vuosineljänneksen aikana. Yhtiön liikevaihto ylitti asetetun tavoitteen ja kasvu oli 130,4 prosenttia. Yhdysvaltojen tytäryhtiö allekirjoitti maaliskuussa merkittävän sopimuksen strategia- ja teknologiakonsultointiin erikoistuneen yhtiön kanssa BasWaren ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ja tilausten täsmäytyksen ohjelmiston toimittamisesta. Konsulttiyhtiön palvelukeskus käsittelee BasWaren ohjelmistojen avulla yli miljoona laskua vuosittain ja palvelee käyttäjää. Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden myynti hoidetaan jälleenmyyjien kautta. Niiden liikevaihto kirjautuu segmenttikohtaisessa raportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön toimintaa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO BasWare Oyj:n 3. maaliskuuta 2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2004 hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä ,96 euroa. Edellisten tilikausien voittovarojen tilille jätettiin ,04 euroa. Yhtiön hallitukseen valittiin Kirsi Eräkangas, Esa Korvenmaa, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu, jotka kaikki toimivat hallituksessa myös edellisellä toimikaudella. Hallituksen jäsenenä aiemmin toiminut Sakari Perttunen aloitti yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja vs. talousjohtajana Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Väisänen. Yhtiökokous jatkoi myös hallitukselle myönnettyjä antivaltuutuksia asti. Valtuutuksen perusteella oikeutetaan merkitsemään enintään kappaletta uusia osakkeita uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio-oikeuksia antamalla. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,80 eurolla. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Hannu Vaajoensuun jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hallitus päätti, ettei erillisiä valiokuntia ei muodosteta, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät vaadi asioiden valmistelemista koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuoden 2005 alusta alkaen Ilkka Sihvo. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT BasWare ilmoitti ostavansa norjalaisen ohjelmistoyritys Iocore AS:n koko osakekannan. Kauppahinnasta tuhatta euroa maksettiin Loppuosa eli kiinteä tuhannen euron kauppasumma sekä Iocoren liikevaihdon ja tuloksen mukaan määräytyvä, enintään 500 tuhannen euron lisähinta maksetaan helmikuussa BasWare Oyj:n hallitus päätti toteuttaa suunnatun osakeannin tietyille suomalaisille ja kansainvälisille instituutionalisille sijoittajille yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen uutta BasWaren osaketta, joiden merkintähinta osakeannissa oli

7 OSAVUOSIKATSAUS 7 8,00 euroa osakkeelta. Uusista osakkeista allokoitiin noin 86,0 prosenttia suomalaisille sijoittajille ja noin 14,0 prosenttia kansainvälisille sijoittajille. Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön hallintoperiaatteissa mainituin poikkeuksin. Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen sijoittajaosiossa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT BasWaren yrityskauppa ohjelmistoyrityksen Iocore AS:n koko osakekannan ostamisesta toteutui , kun kaupan toteutumisen ehdot täyttyivät. Iocore AS on BasWare Oyj:n tytäryhtiö ja se yhdistellään konsernitilinpäätökseen alkaen. OSAKEPÄÄOMA JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET BasWare Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa ,90 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta. Osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana kaksi kertaa. Suomi I -optio-ohjelman perusteella merkittiin osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, yhteensä ,90 euroa, merkittiin kaupparekisteriin Suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeelle uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, yhteensä euroa, merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen antivaltuudet ovat voimassa saakka. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,80 eurolla, joka vastaa enintään uuden osakkeen merkintää. Valtuutusta käytettiin suunnatun osakeannin toteuttamiseen maaliskuussa 2005, ja annin jälkeen osakepääomaa voidaan korottaa valtuutuksen perusteella vielä ,80 eurolla ja uudella osakkeella. Tällä hetkellä voimassa olevat optio-ohjelmat Suomi I ja Suomi II antavat oikeuden merkitä enintään uutta osaketta. Merkintöjen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään eurolla. Osakkeiden merkintäajat optio-ohjelma Suomi I:ssä alkoivat porrastetusti , , ja Optio-ohjelma Suomi II:ssa merkintäajat on porrastettu alkamaan , ja Tähän mennessä osakkeita on merkitty optio-ohjelmien perusteella yhteensä kappaletta, joiden perusteella osakepääomaa on korotettu ,90 eurolla. Katsauskauden jälkeen hallitus on lisäksi hyväksynyt osakkeen merkinnän optiotodistuksilla, mutta korotusta ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin. Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita, eikä yhtiö omista omia osakkeitaan. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa (25 584) osakkeenomistajaa. Katsauskauden aikana yhtiölle jätettiin yksi liputusilmoitus, kun Essi Launimon omistus yhtiössä laski alle 5 prosentin suunnatun osakeannin yhteydessä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 8,81 euroa (8,15 euroa), alin 7,70 euroa (6,10 euroa) ja päätöskurssi 8,70 euroa (6,75 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 8,37 euroa (6,98 euroa).

8 OSAVUOSIKATSAUS 8 Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta ( kpl), mikä vastaa 7,1 prosenttia (6,4 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli euroa ( euroa). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Markkinat, joihin BasWaren sähköisen liiketoiminnan tuotteet kuuluvat, kasvavat useiden tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan yleistä talouskasvua selvästi nopeammin. Myös useat BasWaren sisäiset tekijät tukevat kasvun jatkumista. Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja tuoteperheen muodostaman kokonaiskonseptin ansiosta. Kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön myynti- ja markkinointitoiminnan panostuksiin erityisesti strategisilla markkinoilla ja jälleenmyyntikanavan laajentamiseen Euroopassa. Epäsuoran jakelukanavan rakentaminen aloitetaan vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Lisäksi talousohjauksen tuotteiden myynti on laajennettu Suomesta muihin Pohjoismaihin. Kotimaassa kasvu on hitaampaa kuin kansainvälisessä toiminnassa mutta edelleen nopeampaa kuin keskimäärin Suomen ohjelmistomarkkinoilla. BasWare jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista Pohjoismaissa. Yritysostojen avulla voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää tuoteportfoliota. Niillä on myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa pohjoismaisilla verkkolaskumarkkinoilla. Vuonna 2005 BasWare arvioi liikevaihdon orgaanisen kasvun olevan yli 20 prosenttia ja Iocore AS:n yrityskaupan kanssa yli 30 prosenttia verrattuna yhtiön vertailukelpoiseen, Suomen kirjapitolainsäädännön (FAS) mukaiseen liikevaihtoon vuonna Liikevoiton arvioidaan nousevan yli edellisen vuoden, tuhannen euron, FAS:n mukaisen tason. Espoossa 12. huhtikuuta 2005 BASWARE OYJ Hallitus Tiedotustilaisuus BasWare järjestää tänään 12. huhtikuuta osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello hotelli Kämpin Paavo Nurmi huoneessa Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa. Lisätietoja Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj, p. (09) , tai , sähköposti: Jakelu: Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

9 OSAVUOSIKATSAUS 9 KONSERNIN TULOSLASKELMA Tuhatta euroa Muutos, % LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot ,6 89 Materiaalit ja palvelut , Henkilöstökulut , Poistot ja arvonalentumiset ,6-733 Liiketoiminnan muut kulut , Liikevoitto , Rahoitustuotot ja -kulut ,3-137 Voitto ennen veroja , Tuloverot , TILIKAUDEN VOITTO , Tulos/osake (laimentamaton), euroa 0,01 0,08-83,3 0,47 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,08-83,3 0,47

10 OSAVUOSIKATSAUS 10 KONSERNITASE Tuhatta euroa VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet omistusyhteysyrityksissä Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Oma pääoma VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA

11 OSAVUOSIKATSAUS 11 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Muuntoeron muutos Osakepalkitseminen Myönnetyt optiot Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot Tilikauden voitto Kokonaisvoitot ja -tappiot Osingonjako Uusmerkintä Emissiovoitto Transaktiomenot omasta pääomasta OMA PÄÄOMA Tuhatta euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Muuntoeron muutos Osakepalkitseminen Myönnetyt optiot Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot Tilikauden voitto Kokonaisvoitot ja -tappiot Osingonjako OMA PÄÄOMA

12 OSAVUOSIKATSAUS 12 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ennakkomaksu tytäryhtiöosakkeista Investointien rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

13 OSAVUOSIKATSAUS 13 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 1 3/ / / / /2004 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto % 6,3 % 17,1 % 19,9 % 17,9 % 18,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja % 6,3 % 16,8 % 19,8 % 17,6 % 17,7 % Tuloverot KATSAUSKAUDEN VOITTO % 1,4 % 9,3 % 12,8 % 9,5 % 14,4 % SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia , Eurooppa , Muut , Segm. välinen liikevaihto , Konserni yhteensä , Liikevoitto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia ,6-189 Eurooppa , Muut ,7-608 Konserni yhteensä , Henkilöstö (työsuhteessa keskimäärin) 1 3/ /2004 Muutos % 1 12/2004 Suomi ,6 195 Skandinavia ,9 46 Eurooppa ,3 32 Muut ,3 7 Henkilöstö yhteensä ,5 280

14 OSAVUOSIKATSAUS 14 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1 3/ / /2004 Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % 16,2 % Liikevoitto Liikevoiton kasvu, % -57,3 % % liikevaihdosta 6,3 % 17,1 % 18,5 % Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 6,3 % 16,8 % 18,1 % Tilikauden tulos % liikevaihdosta 1,4 % 9,3 % 11,9 % Oman pääoman tuotto, % 3,1 % 31,4 % 38,3 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 % 46,9 % 50,8 % Korollinen vieras pääoma Rahavarat Nettovelkaantumisaste, % -51,3 % -18,7 % -34,1 % Omavaraisuusaste, % 67,5 % 55,3 % 58,8 % Taseen loppusumma Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin *) % liikevaihdosta 5,8 % 5,7 % 4,9 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 3,9 % 2,4 % 4,3 % Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta 15,5 % 14,8 % 13,6 % T&K henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstön kasvu, % 21,8 % 2,7 % 18,9 % Tulos/osake, euroa 0,01 0,08 0,47 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,08 0,47 Oma pääoma/osake, euroa 1,91 0,99 1,41 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: -laimentamaton laimennettu *) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot

15 OSAVUOSIKATSAUS 15 KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa Tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset 652 Muut omat vastuut Leasingvastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 404 Yhteensä 692 Muut vuokravastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut Yhteensä Muut vastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät muut vastuut Yhteensä Muut omat vastuut yhteensä 5 271

16 OSAVUOSIKATSAUS 16 VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA Konsernin tuloslaskelma FAS IFRS- IFRS Tuhatta euroa oikaisut LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

17 OSAVUOSIKATSAUS 17 OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA Konsernitase FAS IFRS- IFRS Tuhatta euroa oikaisut VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 3 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 1 1 Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Oma pääoma VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA Avaava tase on julkistettu pörssitiedotteella Oman pääoman täsmäytyslaskelma ja tilikauden 2004 voiton täsmäytyslaskelma on julkistettu pörssitiedotteella

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1 BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 (IFRS) YHTEENVETO - Liikevaihto 20 490 tuhatta euroa (16 278 tuhatta euroa H1/2004) - Q2 liikevaihto 11 963 tuhatta euroa (8 942 tuhatta euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 1 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 YHTEENVETO Liikevaihto 4.062 tuhatta euroa kasvu 95,8 % Liikevoitto 96 tuhatta euroa (-445 tuhatta euroa) kasvu 121,5 % Sähköinen liiketoiminta kasvoi 119,6 % Kansainvälinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(18) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 (IFRS) YHTEENVETO - Liikevaihto 14 243 tuhatta euroa (8 527 tuhatta euroa Q1/2005) kasvu 67 prosenttia - Liikevoitto 1 339 tuhatta euroa (534

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 YHTEENVETO Liikevaihto 5 434 tuhatta euroa kasvu 33,8 % Liikevoitto -1 009 tuhatta euroa (96 tuhatta euroa) Liikevoitto -18,6 % liikevaihdosta (2,4

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

BASWAREN NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2005 (IFRS)

BASWAREN NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2005 (IFRS) BasWare Oyj 1 BASWAREN NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS (IFRS) YHTEENVETO Tilikausi : Liikevaihto 42 810 tuhatta euroa (33 891 tuhatta euroa) Liikevoitto 4 756 tuhatta euroa (6 256 tuhatta euroa) Liikevoitto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 YHTEENVETO Liikevaihto 11 980 tuhatta euroa kasvu 29,5 % Q2 liikevaihto 6 546 tuhatta euroa kasvu 26,2 % Liikevoitto -692 tuhatta euroa (669 tuhatta euroa)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005

TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 1 (11) TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto 3,15 milj. euroa (5,15 milj. euroa) Liikevoitto 0,32 milj. euroa (-1,29 milj. euroa) Tulos ennen veroja 0,32

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

STONESOFT OYJ PöRSSITIEDOTE 28.10.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSITIEDOTE TAMMI-SYYSKUU 2005 YHTEENVETO

STONESOFT OYJ PöRSSITIEDOTE 28.10.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSITIEDOTE TAMMI-SYYSKUU 2005 YHTEENVETO STONESOFT OYJ PöRSSITIEDOTE 28.1.25 KLO 9. STONESOFT OYJ:N OSAVUOSITIEDOTE TAMMI-SYYSKUU 25 YHTEENVETO Tammikuu-syyskuu (jäljempänä katsauskausi ) - Katsauskauden liikevaihto oli 16,4 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1), joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TJ Group -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 (IFRS)

TJ Group -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 (IFRS) TJ Group -konsernin osavuosikatsaus 30.6.2005 (IFRS) - Liikevaihto 5,71 milj. euroa (10,66 milj. euroa) - Liikevoitto 49 tuhatta euroa (-1,93 milj. euroa) - Tulos ennen veroja 44 tuhatta euroa (-2,17 milj.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2000 klo 12:00 1(6)

BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2000 klo 12:00 1(6) BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2000 klo 12:00 1(6) BASWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 - Liikevaihto 1.171 tuhatta euroa kasvu 44,6 % - Liiketulos 15 tuhatta euroa lasku 108,8 % - Henkilöstön

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.07.2004, klo 09.00 QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.

QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.07.2004, klo 09.00 QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Julkaistu: 2004-07-28 07:02:16 CEST QPR Software Oyj - neljännesvuosikatsaus QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.07.2004, klo 09.00 QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 YHTEENVETO Liikevaihto 2.075 tuhatta euroa - kasvu 77,2 % Liikevoitto -445 tuhatta euroa (-15 tuhatta euroa) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 143,2 % Kansainvälinen myynti

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2007-29.2.2008 Vaahto Group konsernin katsauskauden liikevaihto oli 41,8 milj. euroa (37,6 milj. euroa) ja liikevoitto

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.7.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2008 (IFRS) - Liikevaihto 1,78 milj. euroa (1,78 milj. euroa) - Liiketulos -0,35 milj. euroa (-0,29 milj.

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 12.2.2009 klo 8:40 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS) - Liikevaihto 3,84 milj. euroa (3,81 milj. euroa) - Liiketulos -0,27 milj. euroa (-0,42

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 48,8 milj.euroa (40,5) -

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot