BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1 BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO - Liikevaihto tuhatta euroa (7 336 tuhatta euroa Q1/2004) - Liikevoitto 534 tuhatta euroa (1 252 tuhatta euroa) - Liikevoitto 6,3 prosenttia liikevaihdosta (17,1 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 47,3 prosenttia (44,5 %) - Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,08 euroa) - Iocore AS:n yrityskauppa toteutettiin ja omistusoikeus siirtyi Vuoden 2005 näkymät: liikevaihdon kasvu orgaanisesti yli 20 % ja Iocore AS:n yritysoston kanssa yli 30 % vuoden 2004 FAS-liikevaihtoon verrattuna, liikevoitto yli vuoden 2004 FAS-tason eli tuhatta euroa IFRS-lukujen lisäksi liikevaihdon kasvua ja liikevoittoa vertaillaan vuoden 2005 raporteissa Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisiin lukuihin, jotka antavat vertailukelpoisemman kuvan BasWaren kasvusta. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1 3/ /2004 Muutos, % 1 12/2004 Liikevaihto ,2 % Liikevoitto ,3 % % liikevaihdosta 6,3 % 17,1 % 18,5 % Voitto ennen veroja ,3 % Tilikauden voitto ,8 % Oman pääoman tuotto, % 3,1 % 31,4 % 38,3 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 % 46,9 % 50,8 % Rahavarat ,5 % Nettovelkaantumisaste, % -51,3 % -18,7 % -34,1 % Omavaraisuusaste, % 67,5 % 55,3 % 58,8 % Tulos/osake, euroa 0,01 0,08-83,3 % 0,47 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,08-83,3 % 0,47 Oma pääoma/osake, euroa 1,91 0,99 93,0 % 1,41 BasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä: Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana BasWare panosti merkittävästi kasvuun. Vahvistukset strategisten markkinoiden myyntiorganisaatioihin näkyvät täysimääräisesti liikevaihdossamme vasta vuoden toisella puoliskolla, mutta merkkejä toimenpiteiden onnistumisesta on jo havaittavissa Saksassa ja Yhdysvalloissa, jotka ylittivät tavoitteensa. Kokonaisuutena liikevaihdon orgaaninen kasvu saavutti tyydyttävästi tavoitteemme vuosineljänneksen aikana. Kannattavuus oli panostusten vuoksi viime vuoden poikkeuksellista Q1-tulosta heikommalla tasolla mutta kuitenkin arviomme mukainen. Iocore AS:n osto Norjassa noudattaa hyvin kasvustrategiaamme, sillä yhtiö täydentää BasWaren tytäryhtiöihin pohjautuvaa myyntiverkostoa Pohjoismaissa ja Enterprise Purchase to Pay - tuotevalikoimaamme. Partneriverkoston laajentuminen Euroopassa ylitti asetetun tavoitteen, sillä saimme vuosineljänneksen aikana kuusi uutta jälleenmyyjää.

2 OSAVUOSIKATSAUS 2 IAS/IFRS-RAPORTOINTI BasWare siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin Tämän raportin vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden alustavat tiedot julkistettiin (Q1-Q3) ja (Q4). Osavuosikatsaus sisältää IAS 34 -standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän osavuosijaksolta ja sen laskentaperiaatteet ovat samat kuin julkaistussa tiedotteessa. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Liikevaihdon kasvua ja liikevoittoa vertaillaan tilikaudella 2005 myös Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisiin lukuihin vuonna 2004, jotka antavat vertailukelpoisen kuvan yhtiön kasvusta. Vuoden 2004 IFRS-vertailulukuja nostavat poikkeuksellisesti tiettyjen tuotemyyntitulojen siirtyminen vuodelta Tämä nosti IFRS:n mukaista liikevaihtoa tuhatta euroa ja sillä on samansuuruinen vaikutus myös vuoden 2004 IFRS-liikevoittoon. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,2 prosenttia ja oli tuhatta euroa (7 336 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisiin vuoden 2004 lukuihin verrattuna vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 19,6 prosenttia. Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 6,7 prosenttia ja oli 35,1 prosenttia (38,2 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 35,1 prosenttia ja muodostivat 23,1 prosenttia (19,9 %) liikevaihdosta. Palveluihin liittyvät tuotot kasvoivat 15,9 prosenttia ja olivat 41,8 prosenttia (41,9 %) liikevaihdosta. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tammi-maaliskuussa 20,9 prosenttia (8,6 %) eli 626 tuhatta euroa. Jälleenmyyjänä aiemmin toimineen Iocore AS:n liikevaihto lasketaan osaksi konsernin liikevaihtoa alkaen. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 47,3 prosenttia (44,5 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 23,5 prosenttia. Sähköisen liiketoiminnan kansainvälinen osuus oli 56,1 prosenttia (53,2 %). Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan): Liikevaihto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos, % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia , Eurooppa , Muut , Segmenttien välinen liikevaihto , Konserni yhteensä , TULOSKEHITYS BasWaren liikevoitto laski vuosineljänneksellä 57,3 prosenttia ja oli 534 tuhatta euroa (IFRS: tuhatta euroa Q1/2004). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 6,3 prosenttia (17,1 prosenttia). Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaiseen Q1/2004-liikevoittoon verrattuna liikevoitto laski 46,7 prosenttia.

3 OSAVUOSIKATSAUS 3 Yhtiön kiinteät kulut olivat tuhatta euroa (5 332 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 33,2 prosenttia. Kiinteät kulut vähenivät edelliseen neljännekseen verrattuna 7,4 prosenttia. Tuotekehitysmenot olivat tuhatta euroa, joista katsauskaudelle on aktivoitu 163 tuhatta euroa eli 12,4 prosenttia tuotekehitysmenoista. Yhtiön tulos ennen varauksia ja veroja oli 539 tuhatta euroa (1 235 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli 117 tuhatta euroa (679 tuhatta euroa). Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan): Liikevoitto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos, % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia ,6-189 Eurooppa , Muut ,7-608 Konserni yhteensä , RAHOITUS JA INVESTOINNIT BasWare-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Yhtiön rahavarat olivat tuhatta euroa (3 598 tuhatta euroa), josta suunnatun osakeannin osuus maaliskuussa 2005 oli tuhatta euroa. Omavaraisuusaste oli 67,5 prosenttia (55,3 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -51,3 % (-18,7 %). Korollista vierasta pääomaa oli tuhatta euroa (2 015 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 478 tuhatta euroa (524 tuhatta euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tuhatta euroa (1 502 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli katsauskaudella tuhatta euroa (-358 tuhatta euroa), joka sisältää tuhannen euron ennakkomaksun Iocore AS:n yritysostosta. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 329 tuhatta euroa (175 tuhatta euroa). Ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin sekä CRMjärjestelmän ja verkkopalveluiden uusimisen. Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaisiin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot, olivat 492 tuhatta euroa (416 tuhatta euroa). Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET BasWaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana tuhatta euroa (1 089 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,1 prosenttia (-2,2 %). Tuotekehitysmenot vastasivat 15,5 prosenttia (14,8 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin katsauskaudella 12,4 prosenttia eli 163 tuhatta euroa. Vuoden alussa toteutetussa organisaatiouudistuksessa tuotekehitysyksikkö yhdistettiin Tuotteet ja teknologia -yksikön kanssa yhteiseksi Ohjelmistotuotannon liiketoiminta-alueeksi. Ohjelmistotuotannossa työskenteli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 75 (59) henkilöä, joista varsinaisessa tuotekehityksessä työskenteli 69 (59) henkilöä.

4 OSAVUOSIKATSAUS 4 Sähköisen liiketoiminnan (BasWare Enterprise Purchase to Pay) tuotevalikoimaan kuuluvista ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä (BasWare Invoice Processing), hankintojen hallintajärjestelmästä (BasWare Purchase Management) sekä toistuvaislaskujen ja ostotilausten täsmäytyksen lisäarvotuotteista julkaistiin uudet versiot helmikuussa Myös verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) palvelualusta päivitettiin versioon 2.5 helmikuussa Talousohjauksen (BasWare Financial Management) tuotevalikoimaan kuuluva konsernilaskennan (BasWare Group Consolidation) ohjelmisto ja siihen liittyvä rahavirtasovellus (BasWare Cash Flow) päivitettiin katsauskauden aikana. Liiketoiminnan suunnittelujärjestelmä (BasWare Business Planning) täydentävä uusi lisäarvotuote BasWare Transparent Reporting on pilottivaiheessa ja se tuodaan markkinoille huhtikuussa 2005 yhdessä suunnittelujärjestelmän uuden version kanssa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli keskimäärin 316 (262) ja katsauskauden lopussa 319 (262) henkilöä. Henkilöstö kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,8 prosenttia ja edelliseen neljännekseen verrattuna 5,6 prosenttia. Henkilöstöstä 33,2 prosenttia (29,4 %) työskentelee Suomen ulkopuolella. Henkilöstön keski-ikä on 34,0 (33,3) vuotta. Heistä 38,2 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 33,5 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma sekä kaksi optio-ohjelmaa. LIIKETOIMINTA Yleinen taloudellinen tilanne säilyi alkuvuonna 2005 edellisvuoden lopun kaltaisena. BasWaren ohjelmistot tuottavat kustannussäästöjä asiakkaille, minkä johdosta ohjelmistojen kysyntä ei ole ollut voimakkaasti riippuvainen vallitsevasta suhdanteesta. Myös taloudellista raportointia koskevat uudistukset ovat vahvistaneet sähköisen liiketoiminnan ja erityisesti talousohjauksen tuotteiden kysyntää. Toisaalta vuoden ensimmäinen neljännes on tyypillisesti BasWarelle muita neljänneksiä heikompi. BasWaren ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä ja olennaisia kilpailutilanteen muutoksia ei ole tapahtunut. Erityisesti ostolaskujen automaattisen käsittelyratkaisun kysyntä oli katsauskaudella vilkasta, vaikka paikallinen kilpailu perinteisten ostolaskujen käsittelyjärjestelmien kohdalla on lisääntynyt joillakin markkinoilla. Talousohjauksen ohjelmistojen ja IFRS-osaamisen muodostama ratkaisukokonaisuus on kilpailukykyinen kilpailijoiden perinteisiin konsernilaskennan ohjelmistoihin verrattuna. Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 18,0 prosenttia ja edustaa 84,1 prosenttia (82,9 %) koko liikevaihdosta. Sähköisen liiketoiminnan tuotemyynti kasvoi 10,7 prosenttia ja palvelutuotot kasvoivat 14,9 prosenttia. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 7,7 prosenttia ja oli 15,9 prosenttia (17,1 %) yhtiön liikevaihdosta. Talousohjauksen tuotemyynti laski 15,9 prosenttia ja palvelutuotot kasvoivat 21,4 prosenttia. Yhteensä sähköisen liiketoiminnan yksiköissä tehtiin 21 uutta ostolaskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan sopimusta 9 maassa. Uusia asiakkaita ovat muun muassa Lappset Group, ISS Facility Services AB, Europæiske Rejseforsikring A/S ja Medtronic B.V. Talousohjauksen yksikkö solmi katsauskauden aikana 7 uutta sopimusta Suomessa. Uusia asiakkaita ovat muun muassa Polar Electro Oy, Finndomo Oy, Tieto-Tapiola Oy ja Aina Group.

5 OSAVUOSIKATSAUS 5 Jälleenmyyntikanava Partneriverkoston laajentaminen on keskeinen osa kansainvälistä toimintaa vuonna Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin partnerisopimukset kuuden uuden kokonaispalvelua tarjoavan jälleenmyyjän kanssa, jotka vastaavat myynnin ja markkinoinnin lisäksi asiakkaidensa tarvitsemasta palvelu- ja tukitoiminnasta. Yhteensä jälleenmyyjiä on 17, jotka toimivat 18 maassa. Uudet jälleenmyyjät sähköisen liiketoiminnan tuotteiden osalta ovat foxray AG (Saksa), ASTRON Cominformatic AG (Sveitsi, Saksa, Itävalta, Puola), Maerys SAS (Ranska), Flucticiel SAS (Ranska) ja Data Capture Solutions Ltd (Iso-Britannia). Talousohjauksen tuotteiden uutena jälleenmyyjänä aloitti Cutwater ApS (Tanska). Lisäksi solmittiin markkinointi- ja myyntikumppanuuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Partnerien kautta toteutui tuotemyynnin liikevaihdosta 20,9 prosentin (8,6 %) netto-osuus, mikä on 15,5 prosenttia (7,4 %) kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta. Pohjoismaat Pohjoismaissa myydään BasWaren kaikkia tuotteita sähköisen liiketoiminnan (Enterprise Purchase to Pay) ja talousohjauksen (Financial Management) tuotteita. Alueen konsernirakenne ja -ohjaus yhdenmukaistuivat vuoden alussa tehdyssä organisaatiouudistuksessa, jossa Suomen sähköisen liiketoiminnan yksikkö sekä Ruotsin ja Tanskan tytäryhtiöt muodostivat Pohjoismaiden liiketoimintaalueen. Iocore AS:n yritysoston seurauksena liiketoiminta-alueeseen kuuluu alkaen uusi tytäryhtiö Norjassa. Kokonaisuutena BasWaren Pohjoismaiden liiketoiminta kehittyi vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan. Suomessa sähköisen liiketoiminnan yksikkö saavutti tavoitteensa. Ruotsissa liiketoiminta kehittyi myös tavoitteiden mukaisesti. Tanskan liiketoiminta sitä vastoin ei onnistunut toivotulla tavalla ja yksikkö jäi asetetusta tavoitteesta. Yksikön myynti- ja markkinointitoimintaa on edelleen lisätty ja ohjausta on tehostettu. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) laskuvolyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana: palvelun kautta välitettiin yli laskua eli 104,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2004 vastaavan kauden aikana ja 13,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Verkkolaskupalvelun asiakaskunta on pääosin suomalaista, mutta palvelun myynti on aloitettu BasWaren olemassa oleville asiakkaille Skandinaviassa. Talousohjauksen yksikkö saavutti myös tavoitteensa vuosineljänneksellä. Suomessa kysyntä säilyi hyvänä niin liiketoiminnan suunnittelun (BasWare Business Planning) kuin konsernilaskennan (BasWare Group Consolidation) ja siihen yhdistettävien IFRS-pohjaisten lisäarvotuotteiden osalta. Talousohjauksen tuotteiden markkinointi ja myynti alkoi vuoden alussa Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa myyntitoiminta on juuri alkanut uuden jälleenmyyjän, Cutwaterin, toimesta. Eurooppa Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt Hollannissa, Saksassa, Isossa- Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi partneritoiminta on käynnissä yhdeksässä muussa maassa. Euroopan liiketoiminta-alue saavutti vuosineljännekselle asetetun tavoitteen kohtuullisesti. Myyntitoiminta keskittyi ostolaskujen käsittelyjärjestelmään, jonka kysyntä on ollut vilkasta. Alueen liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia. Ison-Britannian tytäryhtiö ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita erityisesti siirtyneiden kauppojen vuoksi. Myyntitoiminnan virkistämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Saksassa liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti uuden maajohtajan aloittamisen jälkeen ja yksikkö ylitti tavoitteensa vuosineljänneksen aikana.

6 OSAVUOSIKATSAUS 6 Muut alueet Euroopan ulkopuolella BasWarella on tytäryhtiö Yhdysvalloissa, joka keskittyy sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tytäryhtiössä aloitti vuoden alussa ensimmäinen paikallinen maajohtaja. BasWare, Inc.:n toiminta kehittyi myönteisesti vuosineljänneksen aikana. Yhtiön liikevaihto ylitti asetetun tavoitteen ja kasvu oli 130,4 prosenttia. Yhdysvaltojen tytäryhtiö allekirjoitti maaliskuussa merkittävän sopimuksen strategia- ja teknologiakonsultointiin erikoistuneen yhtiön kanssa BasWaren ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ja tilausten täsmäytyksen ohjelmiston toimittamisesta. Konsulttiyhtiön palvelukeskus käsittelee BasWaren ohjelmistojen avulla yli miljoona laskua vuosittain ja palvelee käyttäjää. Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden myynti hoidetaan jälleenmyyjien kautta. Niiden liikevaihto kirjautuu segmenttikohtaisessa raportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön toimintaa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO BasWare Oyj:n 3. maaliskuuta 2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2004 hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä ,96 euroa. Edellisten tilikausien voittovarojen tilille jätettiin ,04 euroa. Yhtiön hallitukseen valittiin Kirsi Eräkangas, Esa Korvenmaa, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu, jotka kaikki toimivat hallituksessa myös edellisellä toimikaudella. Hallituksen jäsenenä aiemmin toiminut Sakari Perttunen aloitti yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja vs. talousjohtajana Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Väisänen. Yhtiökokous jatkoi myös hallitukselle myönnettyjä antivaltuutuksia asti. Valtuutuksen perusteella oikeutetaan merkitsemään enintään kappaletta uusia osakkeita uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio-oikeuksia antamalla. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,80 eurolla. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Hannu Vaajoensuun jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hallitus päätti, ettei erillisiä valiokuntia ei muodosteta, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät vaadi asioiden valmistelemista koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuoden 2005 alusta alkaen Ilkka Sihvo. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT BasWare ilmoitti ostavansa norjalaisen ohjelmistoyritys Iocore AS:n koko osakekannan. Kauppahinnasta tuhatta euroa maksettiin Loppuosa eli kiinteä tuhannen euron kauppasumma sekä Iocoren liikevaihdon ja tuloksen mukaan määräytyvä, enintään 500 tuhannen euron lisähinta maksetaan helmikuussa BasWare Oyj:n hallitus päätti toteuttaa suunnatun osakeannin tietyille suomalaisille ja kansainvälisille instituutionalisille sijoittajille yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen uutta BasWaren osaketta, joiden merkintähinta osakeannissa oli

7 OSAVUOSIKATSAUS 7 8,00 euroa osakkeelta. Uusista osakkeista allokoitiin noin 86,0 prosenttia suomalaisille sijoittajille ja noin 14,0 prosenttia kansainvälisille sijoittajille. Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön hallintoperiaatteissa mainituin poikkeuksin. Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen sijoittajaosiossa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT BasWaren yrityskauppa ohjelmistoyrityksen Iocore AS:n koko osakekannan ostamisesta toteutui , kun kaupan toteutumisen ehdot täyttyivät. Iocore AS on BasWare Oyj:n tytäryhtiö ja se yhdistellään konsernitilinpäätökseen alkaen. OSAKEPÄÄOMA JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET BasWare Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa ,90 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta. Osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana kaksi kertaa. Suomi I -optio-ohjelman perusteella merkittiin osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, yhteensä ,90 euroa, merkittiin kaupparekisteriin Suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeelle uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, yhteensä euroa, merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen antivaltuudet ovat voimassa saakka. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,80 eurolla, joka vastaa enintään uuden osakkeen merkintää. Valtuutusta käytettiin suunnatun osakeannin toteuttamiseen maaliskuussa 2005, ja annin jälkeen osakepääomaa voidaan korottaa valtuutuksen perusteella vielä ,80 eurolla ja uudella osakkeella. Tällä hetkellä voimassa olevat optio-ohjelmat Suomi I ja Suomi II antavat oikeuden merkitä enintään uutta osaketta. Merkintöjen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään eurolla. Osakkeiden merkintäajat optio-ohjelma Suomi I:ssä alkoivat porrastetusti , , ja Optio-ohjelma Suomi II:ssa merkintäajat on porrastettu alkamaan , ja Tähän mennessä osakkeita on merkitty optio-ohjelmien perusteella yhteensä kappaletta, joiden perusteella osakepääomaa on korotettu ,90 eurolla. Katsauskauden jälkeen hallitus on lisäksi hyväksynyt osakkeen merkinnän optiotodistuksilla, mutta korotusta ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin. Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita, eikä yhtiö omista omia osakkeitaan. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa (25 584) osakkeenomistajaa. Katsauskauden aikana yhtiölle jätettiin yksi liputusilmoitus, kun Essi Launimon omistus yhtiössä laski alle 5 prosentin suunnatun osakeannin yhteydessä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 8,81 euroa (8,15 euroa), alin 7,70 euroa (6,10 euroa) ja päätöskurssi 8,70 euroa (6,75 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 8,37 euroa (6,98 euroa).

8 OSAVUOSIKATSAUS 8 Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta ( kpl), mikä vastaa 7,1 prosenttia (6,4 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli euroa ( euroa). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Markkinat, joihin BasWaren sähköisen liiketoiminnan tuotteet kuuluvat, kasvavat useiden tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan yleistä talouskasvua selvästi nopeammin. Myös useat BasWaren sisäiset tekijät tukevat kasvun jatkumista. Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja tuoteperheen muodostaman kokonaiskonseptin ansiosta. Kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön myynti- ja markkinointitoiminnan panostuksiin erityisesti strategisilla markkinoilla ja jälleenmyyntikanavan laajentamiseen Euroopassa. Epäsuoran jakelukanavan rakentaminen aloitetaan vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana myös Pohjois-Amerikan markkinoilla. Lisäksi talousohjauksen tuotteiden myynti on laajennettu Suomesta muihin Pohjoismaihin. Kotimaassa kasvu on hitaampaa kuin kansainvälisessä toiminnassa mutta edelleen nopeampaa kuin keskimäärin Suomen ohjelmistomarkkinoilla. BasWare jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista Pohjoismaissa. Yritysostojen avulla voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää tuoteportfoliota. Niillä on myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa pohjoismaisilla verkkolaskumarkkinoilla. Vuonna 2005 BasWare arvioi liikevaihdon orgaanisen kasvun olevan yli 20 prosenttia ja Iocore AS:n yrityskaupan kanssa yli 30 prosenttia verrattuna yhtiön vertailukelpoiseen, Suomen kirjapitolainsäädännön (FAS) mukaiseen liikevaihtoon vuonna Liikevoiton arvioidaan nousevan yli edellisen vuoden, tuhannen euron, FAS:n mukaisen tason. Espoossa 12. huhtikuuta 2005 BASWARE OYJ Hallitus Tiedotustilaisuus BasWare järjestää tänään 12. huhtikuuta osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello hotelli Kämpin Paavo Nurmi huoneessa Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa. Lisätietoja Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj, p. (09) , tai , sähköposti: Jakelu: Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

9 OSAVUOSIKATSAUS 9 KONSERNIN TULOSLASKELMA Tuhatta euroa Muutos, % LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot ,6 89 Materiaalit ja palvelut , Henkilöstökulut , Poistot ja arvonalentumiset ,6-733 Liiketoiminnan muut kulut , Liikevoitto , Rahoitustuotot ja -kulut ,3-137 Voitto ennen veroja , Tuloverot , TILIKAUDEN VOITTO , Tulos/osake (laimentamaton), euroa 0,01 0,08-83,3 0,47 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,08-83,3 0,47

10 OSAVUOSIKATSAUS 10 KONSERNITASE Tuhatta euroa VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet omistusyhteysyrityksissä Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Oma pääoma VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA

11 OSAVUOSIKATSAUS 11 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Muuntoeron muutos Osakepalkitseminen Myönnetyt optiot Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot Tilikauden voitto Kokonaisvoitot ja -tappiot Osingonjako Uusmerkintä Emissiovoitto Transaktiomenot omasta pääomasta OMA PÄÄOMA Tuhatta euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Muuntoeron muutos Osakepalkitseminen Myönnetyt optiot Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot Tilikauden voitto Kokonaisvoitot ja -tappiot Osingonjako OMA PÄÄOMA

12 OSAVUOSIKATSAUS 12 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ennakkomaksu tytäryhtiöosakkeista Investointien rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

13 OSAVUOSIKATSAUS 13 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 1 3/ / / / /2004 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto % 6,3 % 17,1 % 19,9 % 17,9 % 18,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja % 6,3 % 16,8 % 19,8 % 17,6 % 17,7 % Tuloverot KATSAUSKAUDEN VOITTO % 1,4 % 9,3 % 12,8 % 9,5 % 14,4 % SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia , Eurooppa , Muut , Segm. välinen liikevaihto , Konserni yhteensä , Liikevoitto (tuhatta euroa) 1 3/ /2004 Muutos % 1 12/2004 Suomi , Skandinavia ,6-189 Eurooppa , Muut ,7-608 Konserni yhteensä , Henkilöstö (työsuhteessa keskimäärin) 1 3/ /2004 Muutos % 1 12/2004 Suomi ,6 195 Skandinavia ,9 46 Eurooppa ,3 32 Muut ,3 7 Henkilöstö yhteensä ,5 280

14 OSAVUOSIKATSAUS 14 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1 3/ / /2004 Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % 16,2 % Liikevoitto Liikevoiton kasvu, % -57,3 % % liikevaihdosta 6,3 % 17,1 % 18,5 % Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 6,3 % 16,8 % 18,1 % Tilikauden tulos % liikevaihdosta 1,4 % 9,3 % 11,9 % Oman pääoman tuotto, % 3,1 % 31,4 % 38,3 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 % 46,9 % 50,8 % Korollinen vieras pääoma Rahavarat Nettovelkaantumisaste, % -51,3 % -18,7 % -34,1 % Omavaraisuusaste, % 67,5 % 55,3 % 58,8 % Taseen loppusumma Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin *) % liikevaihdosta 5,8 % 5,7 % 4,9 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 3,9 % 2,4 % 4,3 % Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta 15,5 % 14,8 % 13,6 % T&K henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstön kasvu, % 21,8 % 2,7 % 18,9 % Tulos/osake, euroa 0,01 0,08 0,47 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,08 0,47 Oma pääoma/osake, euroa 1,91 0,99 1,41 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: -laimentamaton laimennettu *) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot

15 OSAVUOSIKATSAUS 15 KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa Tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset 652 Muut omat vastuut Leasingvastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 404 Yhteensä 692 Muut vuokravastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut Yhteensä Muut vastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät muut vastuut Yhteensä Muut omat vastuut yhteensä 5 271

16 OSAVUOSIKATSAUS 16 VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA Konsernin tuloslaskelma FAS IFRS- IFRS Tuhatta euroa oikaisut LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

17 OSAVUOSIKATSAUS 17 OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA Konsernitase FAS IFRS- IFRS Tuhatta euroa oikaisut VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 3 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 1 1 Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Oma pääoma VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA Avaava tase on julkistettu pörssitiedotteella Oman pääoman täsmäytyslaskelma ja tilikauden 2004 voiton täsmäytyslaskelma on julkistettu pörssitiedotteella

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 40 545 tuhatta euroa (34 814 tuhatta euroa) kasvu 16,5 prosenttia - Liikevoitto 2 177

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 YHTEENVETO Liikevaihto 11 980 tuhatta euroa kasvu 29,5 % Q2 liikevaihto 6 546 tuhatta euroa kasvu 26,2 % Liikevoitto -692 tuhatta euroa (669 tuhatta euroa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 1 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 YHTEENVETO Liikevaihto 4.062 tuhatta euroa kasvu 95,8 % Liikevoitto 96 tuhatta euroa (-445 tuhatta euroa) kasvu 121,5 % Sähköinen liiketoiminta kasvoi 119,6 % Kansainvälinen

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2008

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2008 Pörssitiedote 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 YHTEENVETO Liikevaihto 2.075 tuhatta euroa - kasvu 77,2 % Liikevoitto -445 tuhatta euroa (-15 tuhatta euroa) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 143,2 % Kansainvälinen myynti

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012 Osavuosikatsaus 1 (20) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu - Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) kasvua

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007). Proha Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2008 klo 09.00 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (IFRS) Tammi syyskuu 2008: Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 1 (28) :n osavuosikatsaus 21.7.2015 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Yhteenveto kk 4 6 /2015 kk 4 6 /2014 Muutos kk 1 6 /2015 kk 1 6 /2014 Muutos kk 1 12 /2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 16.10.2001 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 YHTEENVETO Liikevaihto 8.413 tuhatta euroa - kasvu 82,7 % Q3 liikevaihto 2.931 tuhatta euroa (1.625 tuhatta euroa) Liikevoitto 184 tuhatta euroa (569 tuhatta euroa)

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005

TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 1 (11) TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto 3,15 milj. euroa (5,15 milj. euroa) Liikevoitto 0,32 milj. euroa (-1,29 milj. euroa) Tulos ennen veroja 0,32

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010. Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010. Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30 Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30 Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010 Yhteenveto Westend ICT Oyj ja Innofactor Software Oy:n (entinen Innofactor Oy) osakkeenomistajat allekirjoittivat

Lisätiedot

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Sisällys BasWare vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo BasWare lyhyesti 2 Vuoden 2004 päätapahtumat 3 Taloudelliset tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Missio 7 Visio 7

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 1 (32) :n Tilinpäätöstiedote 28.2.2012 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.10. 31.12.2011: liikevaihto 5 136 tuhatta euroa (2010:

Lisätiedot

Proha-konserni lyhyesti

Proha-konserni lyhyesti Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005 Tilinpäätös 2005

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2007. 1. Proha Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo: Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2007. 1. Proha Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2007 Sisällysluettelo: Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2007 1. Proha Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 11 2.2

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q2/2012 1 (31) :n osavuosikatsaus 31.7.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.4. 30.6.2012: liikevaihto 3 982 tuhatta euroa

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot