Turvaa vakuuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvaa vakuuttamisesta"

Transkriptio

1 FK FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Sisältö Tutkimuksen taustaa 2 Vakuutusyhtiötä pidetään luotettavana sopimuskumppanina 2 Vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn ollaan tyytyväisiä 3 Vapaaehtoinen vakuutus täydentää sosiaaliturvaa 6 Sairaus, tapaturma ja vastuu omaisen hoivasta koetaan suurimmiksi riskeiksi 7 Kotivakuutus yleistyy nuorten ja vuokralaisten keskuudessa 9 Moni uskoo valtion tuovan hätään joutuneen matkalaisen kotiin 1 Internet ja puhelin yleistyvät vakuutusasioiden hoitokanavina 11 Vakuutukset ja ilmastonmuutos 13 teetti vuonna 21 Taloustutkimuksella tutkimuksen suomalaisten asennoitumisesta vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin. Aikaisemmat tutkimukset ovat vuosilta 2, 24 ja 28. Tähän julkaisuun on koottu vakuutustutkimusten keskeiset tulokset. Tekstin on kirjoittanut ja kuvat toimittanut valtiotieteiden lisensiaatti Eija Ahola-Hyppönen Taloustutkimuksesta. Yhteenveto on Finanssialan Keskusliiton kotisivulla 1

4 Tutkimuksen taustaa Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti 2-luvulla. Tämän raportin tiedot pohjautuvat keväällä 21 tehtyyn haastatteluun, jossa kohderyhmänä olivat Suomessa asuvat vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tiedonkeruu toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina vastaajien kodeissa. Haastatteluja tehtiin noin tuhat, joten otos on valtakunnallisesti edustava. Vakuutusyhtiötä pidetään luotettavana sopimuskumppanina Vuoden 21 vakuutustutkimuksen mukaan vakuutusyhtiöitä pidetään edellisten tutkimusten tapaan - luotettavina sopimuskumppaneina. Vastaajista 69 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Luottamus ei ole merkittävästi muuttunut puoleen eikä toiseen aiempiin tutkimuskierroksiin verrattuna. Vakuutusalaan liitetään voimakkaasti vaatimus eettisyydestä. Peräti 86 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vakuutusyhtiöiden on sijoitustoiminnassaan huomioitava tuoton lisäksi myös eettiset arvot. Erityisesti nuoret aikuiset olivat tätä mieltä. Peräti 93 prosenttia vuotiaista korosti eettisyyden merkitystä sijoitustoiminnassa. Mielipiteet vakuutustoiminnasta Kaikki vastaajat, n=994 Vakuutusyhtiöiden on sijoitustoiminnassaan huomioitava tuoton lisäksi myös eettiset arvot On hyvä, että yritysten bonuskorteilla saa alennusta vakuutusmaksuissa Vakuutusyhtiöt pyrkivät vakuutusehtoihin vetoamalla vapautumaan korvausten maksamisesta, kun siihen on tilaisuus Vakuutusyhtiöiden on kerättävä rahastoja tulevien korvausten ja eläkkeiden maksamiseksi Vakuutusyhtiöiden tulee suunnata sijoituksiaan kotimaisen infrastruktuurin (esim. tie- ja rataverkko) rakentamiseen Pidän vakuutusyhtiötä luotettavana sopimuskumppanina Pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteistyö luo liian suuria riskikeskittymiä Vakuutusyhtiö antaa tuotteistaan oikean kuvan ja riittävästi tietoa Luottamukseni vakuutusyhtiöitä kohtaan on viime aikoina parantunut Vakuutusyhtiöiden tulee tavoitella mahdollisimman hyviä sijoitustuottoja myös riskejä ottamalla Vapaaehtoinen vakuutus on välttämätön pakollisen sosiaaliturvan täydentämiseksi 4) Täysin 3) Osittain Ei osaa sanoa 2) Osittain ) Täysin Keskiarvo 4-1 3,4 3,25 3,17 2,98 2,91 2,86 2,73 2,65 2,46 2,41 2,38 2

5 Suomalaiset ovat tottuneet moniin eri bonuskortteihin. Suurin osa, 76 prosenttia, haastatelluista suhtautuikin positiivisesti siihen, että yritysten bonuskorteilla saa alennusta myös vakuutusmaksuista. Naisista näin ajatteli peräti 8 prosenttia. Myös nuoret ja nuoret aikuiset olivat keskimääräistä useammin. Vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn ollaan tyytyväisiä Valtaosa vastaajista oli edellisvuosien tapaan tyytyväisiä vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn. Tyytyväisten määrä oli suunnilleen sama kuin vuonna 28. Mielipidettä korvausmenettelystä kysyttiin tutkimuksessa sellaisilta henkilöiltä, jotka olivat vuoden sisällä hakeneet korvausta vakuutuksesta. Vastaajista 84 prosenttia arvioi korvauksen olleen vakuutusehtojen mukainen ja vastanneen sattunutta vahinkoa (82 ). Korvauksen vastaavuuteen suhteessa vahinkoon oltiin sitä tyytyväisempiä, mitä korkeampi oli vastaajan koulutus. Myös korvauskäsittelyn nopeuteen oltiin tyytyväisiä. Vastaajista 85 prosenttia koki saaneensa vahinkotilanteessa hyvää palvelua ja 84 prosentin mielestä korvaushakemus käsiteltiin viivytyksettä. Tutkimuksen mukaan 94 prosenttia sattuneista vahingoista korvattiin haetun mukaisesti. Mielipiteet vakuutusyhtiön korvausmenettelystä Sattunut vahinko, josta hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä, n=21 4) Täysin 3) Osittain Ei osaa sanoa 2) Osittain 1) Täysin Keskiarvo 4-1 Sain hyvää palvelua vakuutusyhtiöstä vahinkotilanteessa ,61 Korvaus oli vakuutusehtojen mukainen ,57 Korvaushakemukseni käsiteltiin viivytyksettä ,54 Korvaus vastasi sattunutta vahinkoa ,49 Käytettävissä olevat valitusja muutoksenhakukeinot ilmoitettiin selvästi ,33 3

6 Eniten korvauksia haettiin autovakuutuksesta (31 ). Seuraaviksi yleisimpiä olivat kotivakuutus (22 ), sairaus- tai sairauskuluvakuutus (16 ) ja liikennevakuutus (12 ). Mikä oli vakuutus, josta haki korvausta n=sattunut vahinko, josta hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä Autovakuutus (kasko) Sairaus- tai sairauskuluvakuutus Kotivakuutus muu vahinko Kotivakuutus vuoto- tai vesivahinkotapauksessa Kotivakuutus varkaustapauksessa Kotivakuutus palovahinkotapauksessa Liikennevakuutus Tapaturmavakuutus Matkavakuutus Kotivakuutus murto- tai ilkivaltatapauksessa Vastuuvakuutus Eläinvakuutus Työtapaturmavakuutus Oikeusturvavakuutus Joku muu Ei osaa sanoa , n=186 28, n=216 21, n=21 3 Korvaushakemus tehdään yhä useammin Internetin kautta. Netin suosio on koko 2-luvun kasvanut merkittävästi. Tämän vuoden tutkimuksen mukaan 32 prosenttia korvauksenhakijoista oli hyödyntänyt nettiä korvausasioissa. Toinen yleinen korvauksenhakukanava on puhelin (27 ). Henkilökohtainen käynti konttorissa on myös edelleen arvostettua. Vastaajista 28 prosenttia kertoi hoitaneensa korvausasiansa siellä. Peräti viidennes vastaajista (2 ) pitää hyväksyttävänä liioitella korvaushakemuksessa vahingonmäärää. Määrä on pysynyt lähes samana kaikissa 2-luvulla tehdyissä vakuutustutkimuksissa. Neljännes vastaajista (25 ) kertoi myös tuntevansa henkilön, joka on huijannut vakuutusyhtiötä. Eniten tällaisia henkilöitä tuntevat vuotiaat (39 ) miehet (28 ). Henkilöitä, jotka tuntevat vakuutusyhtiötä huijanneita on sitä enemmän, mitä suurempi tulo- ja korkeampi koulutustaso vastaajilla on. Itsenäisinä yrittäjinä tai johtavassa asemassa olevista peräti 4 kertoi tuntevansa vakuutusyhtiötä huijanneen henkilön. 4

7 Internetissä Vakuutusyhtiön konttorissa Puhelimessa Vakuutusyhtiön asiamiehen kanssa Kaupassa, matkatoimistossa, autoliikkeessä tai postissa Pankissa Vakuutusmeklarin kanssa Jossain muualla Ei osaa sanoa Mitä kautta teki korvaushakemuksen n=sattunut vahinko, josta hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä , n=186 28, n=216 21, n=21 5

8 Vapaaehtoinen vakuutus täydentää sosiaaliturvaa Vapaaehtoisten vakuutusten määrä on jatkanut kasvuaan verrattuna aiempiin kyselyihin. Samaan aikaan usko siihen, että lakisääteinen sosiaaliturva takaisi riittävän turvan eri kriisitilanteissa, on kansalaisten keskuudessa vähenemään päin. Lähes puolet (47 ) on sitä mieltä, että vapaaehtoiset vakuutukset ovat välttämättömiä sosiaaliturvan täydentämiseksi. Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia pidetään tärkeinä erityisesti sellaisille, joilla on lapsia ja lainaa. Omaisuusvakuutuksilla puolestaan halutaan turvata kalliit usein ainakin osin lainalla rahoitetut hankinnat, kuten asunto ja auto. Jokin yksittäiseen sairauteen liittyvä vakuutus Kotivakuutus Henkilövahingot korvaava matkavakuutus (jatkuva tai matkakohtainen) Vapaaehtoinen autovakuutus (kasko) Vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalle Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus Vapaaehtoinen eläkevakuutus Jokin tuotekohtainen vakuutus (esim. kodinkone tai silmälasit) Lainaturvavakuutus Säästöhenkivakuutus Venevakuutus Metsävakuutus Vakuutusten yleisyys

9 Sairaus, tapaturma ja vastuu omaisen hoivasta koetaan suurimmiksi riskeiksi Vapaaehtoisten vakuutusten tarkoitus on turvata oma ja läheisten elintaso yllättävissä tilanteissa. Suurimmiksi riskeiksi hyvinvoinnille koetaan tutkimuksen mukaan pitkäaikainen sairaus (39 ), tapaturma (39 ) sekä vastuu lähiomaisen hoivasta (35 ). Sen sijaan puolison kuolemaa ja avio- tai avoeroa ei juurikaan mielletä hyvinvoinnin uhkiksi (17 ja 1 ). Missä määrin eri asioiden katsotaan uhkaavan hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessa Kaikki vastaajat, n=994 Paljon Melko paljon Ei osaa sanoa Melko vähän Ei lainkaan Pitkäaikainen sairaus Tapaturma Vastuu lähiomaisen hoivasta Varkaus, ilkivalta Työttömyys/lomautus Tietoturvaan liittyvät riskit Vuotovahinko Tulipalo Työkyvyttömyys Puolison kuolema Avio- tai avoero Vanhin ikäryhmä (65 79-vuotiaat) kokee nuorempia useammin monien eri asioiden uhkaavan omaa hyvinvointia. Eniten vanhin ikäryhmä on huolissaan sairauksista ja vanhuusiän hoivaan liittyvistä kysymyksistä. Nuoremmissa ikäryhmissä ( vuotiaat) uhkiksi hyvinvoinnille koetaan useimmiten työelämään sidoksissa olevat asiat, kuten työttömyys, lomautukset ja työkyvyttömyys. Lähes 6 prosenttia vastaajista kertoo kartoittaneensa omat ja perheensä riskit suhteessa vakuutusturvan riittävyyteen. Puolet vastaajista sanoo tutustuneensa vakuutusehtoihin ja 4 prosenttia uskoo tietävänsä, mitä omat vakuutukset korvaavat. Vaikeinta kansalaisille on vakuutustuotteiden ominaisuuksien ymmärtäminen ja tuotteiden vertailtavuus keskenään. 7

10 Mielipiteet vakuutuksiin ja niiden ehtoihin liittyvistä väittämistä (Samaa mieltä - nettoerotukset, ) n=kaikki vastaajat Olen kartoittanut omat ja perheeni riskit ja nykyinen vakuutusturvani on riittävä Olen tutustunut vakuutusehtoihin Tiedän, mitä ottamani vakuutukset korvaavat Vakuutustuotteet/vakuutusehdot ovat helposti ymmärrettäviä 21, n=994 Vakuutustuotteiden ominaisuuksien ja vakuutusmaksujen vertailtavuus on helppoa

11 Kotivakuutus yleistyy nuorten ja vuokralaisten keskuudessa Vapaaehtoisista vakuutuksista suosituin on kotivakuutus. Se oli 83 prosentilla kaikista vastaajista. Kotivakuutuksen suosio on kasvanut erityisesti alle 35-vuotiaiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Vuokralla asuvilla on yleensä harvemmin kotivakuutus kuin omistusasujilla (95 ). Huomionarvoista on kuitenkin se, että vuokralaisten keskuudessa kotivakuutus on yleistynyt kahdessa vuodessa merkittävästi. Vuoden 28 tutkimuksessa vain 54 prosentilla vuokralla asuvista oli kotivakuutus. Nyt osuus on noussut 68 prosenttiin. Yksi syy tähän lienee se, että vuokranantajat edellyttävät vuokralaiselta yhä useammin vakuutusta. Kotivakuutus koetaan tärkeäksi. Vastaajista 9 prosenttia pitää sitä tarpeellisena kaikille kotitalouksille. Mielipiteet kotivakuutusta koskevista väitteistä Kaikki vastaajat, n=994 4) Täysin 3) Osittain Ei osaa sanoa 2) Osittain 1) Täysin Keskiarvo 4-1 Kotivakuutus on tarpeellinen kaikille kotitalouksille ,63 Kotivakuutus on tarpeellinen vuokralla asuville ,47 Opiskelijalla tulee olla kotivakuutus opiskelija-asunnolleen ,4 Kotivakuutuksen vakuutusmaksu on kohtuullinen ,91 Ostamastani asunnosta löytyy hometta. Turvaa kaupasta syntyvän riita-asian minulle aiheuttamiin oikeudenkäyntikuluihin voin saada kotivakuutuksesta. Törmään jalkakäytävällä pyöräillessäni jalankulkijaan ja aiheutan hänelle vakavan vamman. Turvaa tästä syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden varalta voin saada kotivakuutuksesta. Todennäköisyys kotona sattuvaan omaisuusvahinkoon on niin pieni, että kotivakuutusta ei tarvita ,84 2,67 1,63 9

12 Moni uskoo virheellisesti valtion tuovan hätään joutuneen matkalaisen kotiin Matkustaessaan suomalaiset eivät läheskään aina ota itselleen matkavakuutusta. Huomattavaa on, että peräti 38 prosenttia vastaajista uskoo virheellisesti Suomen valtion järjestävän tarvittaessa kotiinkuljetuksen matkalla sattuneen vakavan sairauden tai tapaturman kohdatessa. Tutkimukseen vastanneista 69 prosentilla oli matkustaessaan joko jatkuva tai matkakohtainen henkilövahingot kattava matkavakuutus. Naisilla on matkavakuutus miehiä useammin (74 ja 64 ). Myös toimihenkilöt (89 ) sekä johtavassa asemassa/yrittäjinä toimivat (82 ) ottavat matkavakuutuksen muita useammin. Opiskelijoista 45 prosenttia matkustaa ilman vakuutusta. Matkavakuutusta pidetään kuitenkin tarpeellisempana kuin mitä sen yleisyydestä voisi päätellä. Peräti 9 :n mielestä matkasairaudet ja tapaturmat kattava matkavakuutus pitäisi olla aina voimassa, kun matkustetaan. Mielipiteet matkavakuutuksia koskevista väitteistä Kaikki vastaajat, n=994 4) Täysin 3) Osittain Ei osaa sanoa 2) Osittain 1) Täysin Keskiarvo 4-1 Matkasairaudet ja -tapaturmat kattava matkavakuutus on tarpeellinen aina matkustettaessa ,61 Vakavan matkasairauden tai -tapaturman kohdatessa Suomen valtio järjestää minulle tarvittaessa kotiinkuljetuksen ,37 Matkasairauksien ja -tapaturmien todennäköisyys on matkustaessani niin pieni, että en tarvitse matkavakuutusta ,61 1

13 Internet ja puhelin yleistyvät vakuutusasioiden hoitokanavina Puhelin ja Internet ovat 2-luvulla kasvattaneet jatkuvasti suosiotaan vakuutusten asiointikanavina. Niiden yhteenlaskettu osuus tavallisimpana vakuutusten asiointikanavana on 41 prosenttia. Myös vakuutusyhtiön konttori on edelleen suosittu asiointipaikka. Vastaajista 38 prosenttia kertoo hoitavansa tavallisimmin vakuutusasiansa siellä. Missä hoitaa tällä hetkellä vakuutusasioita Kaikki vastaajat, n=994 Tavallisimmin Joskus Ei lainkaan Ei osaa sanoa Vakuutusyhtiön konttorissa Internetissä Puhelimessa Vakuutusyhtiön asiamiehen kanssa Pankissa Kaupassa, matkatoimistossa, autoliikkeessä tai postissa Vakuutusmeklarin kanssa Tutkimukseen osallistuneista vajaa puolet (n = 434) oli vakuutusasioihin liittyen asioinut Internetissä. Yleisimmin vakuutusyhtiön nettisivuilta haetaan tietoa vakuutuksista (48 ). Netin kautta tehdään myös paljon korvaus- ja vakuutushakemuksia. Ne, jotka ovat nettiä hyödyntäneet, kokevat asioinnin pääsääntöisesti sujuvaksi. 11

14 Mitä asioita on hoitanut vakuutusyhtiön internetsivuilla Hoitanut asioita vakuutusyhtiön internetsivuilla, n=434 Tiedon hakeminen vakuutuksista 48 Korvaushakemuksen tekeminen 38 Lähettänyt viestin vakuutusyhtiölle (esim. yhteydenottopyyntö, palaute tms.) 38 Vakuutuksia koskevien muutosten tekeminen 35 Vakuutuksen hakeminen 34 Tarkistanut voimassaolevaa vakuutusturvaani 31 Tarjouspyynnön tekeminen 27 Vakuutuksen lopetus 15 Muu asia Ei osaa sanoa 9 12

15 Vakuutukset ja ilmastonmuutos Suurin osa (64 ) vastaajista piti tärkeänä sitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon tulevaisuuden vakuutustuotteissa ja ehdoissa. Vastaajista 62 prosenttia valitsisi vakuutuksen, joka kattaa muuttuvan ilmaston mukanaan tuomat riskit. Kuitenkin vain alle puolet (46 ) on käytännössä valmiita maksamaan tällaisesta vakuutuksesta enemmän. Ilmastonmuutokseen ja myös yleisemmin eri riskeihin liittyvissä asenteissa on havaittavissa ristiriitaa. Yleisellä tasolla riskeihin varautumista pidetään positiivisena ja tärkeänä asiana. Silti arvot ja asenteet eivät läheskään aina vaikuta käytännön toimintaan. Mielipiteet väittämistä, jotka koskevat ilmaston ja sääolosuhteiden muuttumiseen liittyviä vahinkoja (esim. rankkasateiden, tulvien ja myrskyjen aiheuttamat vahingot) Kaikki vastaajat, n=994 4) Täysin 3) Osittain Ei osaa sanoa 2) Osittain 1) Täysin Keskiarvo 4-1 Tulvavahinkojen korvaaminen kuuluu valtiolle ,3 Vakuutusyhtiön tulee ottaa huomioon ilmastonmuutos tarjoamissaan vakuutustuotteissa ja -ehdoissa Valitsen itselleni mieluummin sellaisen vakuutuksen, joka kattaa muuttuvan ilmaston mukanaan tuomat riskit Tulvavahinkojen varalle on syytä olla vakuutus On oikein, että vakuutusmaksu määräytyy sen mukaan, olenko omassa toiminnassani huomioinut ilmastoystävällisyyden esim. valitsemalla vähäpäästöisen auton Vakuutusyhtiöiden tulee luopua moottoriurheilun sponsoroinnista Olen valmis maksamaan enemmän sellaisesta vakuutuksesta, joka kattaa muuttuvan ilmaston mukanaan tuomat riskit Vakuutusyhtiöillä on suuri rooli ilmastoon liittyvien vahinkojen ehkäisemisessä ,93 2,83 2,81 2,72 2,64 2,44 2,39 13

16 FK Bulevardi Helsinki Faksi

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2012

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2012 TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA Vakuutustutkimus 2012 20.6.2012 1 Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla Sisällysluettelo 1 Tutkimuksen taustaa... 2 2 Vakuutusyhtiötä pidetään luotettavana sopimuskumppanina...

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014 TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA Vakuutustutkimus 0 9..0 Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla Sisällysluettelo Johdanto.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... Mielipiteet vakuutuksista ja

Lisätiedot

Yksityinen sektori on julkisen kumppani

Yksityinen sektori on julkisen kumppani Yksityinen sektori on julkisen kumppani FK FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Tutkimuksen taustaa 2 Vapaaehtoinen vakuutus julkisen turvan täydentäjänä 2 Vastuu lähiomaisen hoivasta koetaan usein

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

Ostopäätöksen teko verkossa

Ostopäätöksen teko verkossa Ostopäätöksen teko verkossa Puntari, Eveliina 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Ostopäätöksen teko verkossa Eveliina Puntari Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu,

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

Työtapaturmariski edelleen korkein talonrakennustöissä

Työtapaturmariski edelleen korkein talonrakennustöissä Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmariski edelleen korkein talonrakennustöissä Palkansaajien tapaturmariski on suurin talonrakennustöissä. Kyseisessä ammateissa toimiville sattui 10 906 vähintään

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ

LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Ohjaaja: Antti

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työpaikkakuolemien riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työpaikkakuolemien riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Maatalousyrittäjien työpaikkakuolemien riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa Maatalousyrittäjien kuoleman riski työpaikalla on alentunut 13 prosenttia vuosina

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Työnantajakuva - imagotutkimus

Työnantajakuva - imagotutkimus 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 2010 Tiivistelmä Sisältö 1. Työantajien ja työpaikkojen tärkeimmät arviointikriteerit 2 2. Finanssialan imago 3 3. Vakuutusalan imago

Lisätiedot

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa 2005. Laatijat: Dosentti Juha Nurmela ja tutkija Timo Sirkiä 1. Aluksi...1 2.

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Työmarkkinat 2015 Työtapaturmat 2013 Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Korjattu 18.6.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella. Maatalousyrittäjien

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille Työmarkkinat 2014 Työtapaturmat 2012 Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille Vuonna 2012 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 22 296 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat

Lisätiedot

30.6.2009. Senioritutkimus

30.6.2009. Senioritutkimus .. Senioritutkimus Kesäkuu Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit TALOUDEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006

MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006 MAASEUTUMATKAILUN KULUTTAJATUTKIMUS 2006 SAATTEEKSI 2 Lomalaidun ry ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos toteuttivat yhteistyössä Maaseutumatkailun

Lisätiedot

POHJOLAN VAHINKOVAKUUTUSASIAKKAIDEN SIIRTYMINEN TOISIIN VA- KUUTUSYHTIÖIHIN

POHJOLAN VAHINKOVAKUUTUSASIAKKAIDEN SIIRTYMINEN TOISIIN VA- KUUTUSYHTIÖIHIN POHJOLAN VAHINKOVAKUUTUSASIAKKAIDEN SIIRTYMINEN TOISIIN VA- KUUTUSYHTIÖIHIN Jonna Sauvola Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö 9.. Kevät Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit LUOTONOTTO. Nykyiset luottomuodot.

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot