Vakuuttaminen luo turvallisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuuttaminen luo turvallisuutta"

Transkriptio

1 Vakuutustutkimus 2008 FK FC Finansbranschens Centralförbund

2 Vakuutustutkimus 2008 Sisältö Sivu Tutkimuksen taustaa...1 Asennoituminen vakuutusalaan...1 Vakuutus riskienhallintavälineenä...3 Korvausmenettely...5 Asennoituminen vakuutuksiin ja vahingontorjuntaan...7 Kansalaisten riskitietoisuus...8 Suomalaisten tietämys omasta eläketurvastaan...10 teetti vuonna 2008 Taloustutkimuksella tutkimuksen suomalaisten asennoitumisesta vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin. Aikaisemmat tutkimukset ovat vuosilta 2000 ja Tähän julkaisuun on koottu vakuutustutkimusten keskeiset tulokset. Tekstin on kirjoittanut ja kuvat toimittanut valtiotieteiden lisensiaatti Eija Ahola-Hyppönen Taloustutkimuksesta. Yhteenveto on Finanssialan Keskusliiton kotisivulla 1

3 Tutkimuksen taustaa Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu neljän vuoden välein. Kohderyhmänä tutkimuksissa ovat olleet vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Haastatteluja on jokaisella tutkimuskierroksella tehty noin tuhat, joten otos on valtakunnallisesti edustava. Tiedonkeruu on toteutettu henkilökohtaisina haastatteluina vastaajien kodeissa. Asennoituminen vakuutusalaan Vuoden 2008 vakuutustutkimuksen mukaan yleiskuva vakuutusalasta on varsin myönteinen. Alaa pidetään asiantuntevana ja suhteellisen luotettavana. Tunnusomaisin piirre vakuutusyhtiöille on turvallisuus. Puolet vastaajista kertoo luottamuksensa vakuutusyhtiöitä kohtaan parantuneen viime aikoina. Yhtä monen mielestä vapaaehtoiset vakuutukset ovat välttämättömiä lakisääteisen sosiaaliturvan täydentämisessä. Vakuutustutkimuksen mukaan vakuutusalaa pidetään markkinointi- ja kilpailuhenkisenä. Lähes yhtä kuvaavaa edellisten kanssa on asiantuntevuus. Vähiten alalle sopiva ominaisuus on vanhoillisuus. Vastaajista 57 prosenttia ajattelee, että vanhoillisuus kuvaa vakuutusalaa melko vähän tai ei lainkaan. Näyttääkin siltä, että markkinointihenkisyys viestii kansalaisille uudenlaista ajattelua, johon ei liity negatiivista latausta. Vakuutusalaa kuvaillaan myös uudenaikaiseksi. Noin puolet kaikista vastaajista liittää tämän ominaisuuden alaan ainakin jossain määrin. Uudenaikaisena vakuutusalaa pitävät useimmin vuotiaat. Kilpailuhenkinen Markkinointihenkinen Asiantunteva Byrokraattinen Palveluhenkinen Luotettava Vakuutusyhtiöille tunnusomaisia ominaisuuksia 1/2 n=kaikki vastaajat Paljon Melko paljon Ei osaa sanoa Melko vähän Ei lainkaan

4 Vakuutusyhtiöille tunnusomaisia ominaisuuksia 2/2 n=kaikki vastaajat Paljon Melko paljon Ei osaa sanoa Melko vähän Ei lainkaan Tulevaisuuteen suuntautunut Kansainvälinen Kehittyvä Uudenaikainen Vanhoillinen Vakuutusalalle ominaisiksi koetut piirteet ovat muuttuneet vain vähän vuodesta Tulevaisuuteen suuntautunut ja kehittyvä korostuvat ominaisuuksissa aikaisempaa vähemmän ja luotettavuus aikaisempaa enemmän. Nuoret pitävät muita useammin vakuutusalaa tulevaisuuteen suuntautuneena. Vakuutustutkimus 2008:ssa kysyttiin nuorilta (15 34-vuotiaat) mielikuvia alasta työnantajana. Enemmistö nuorista pitää alalle ominaisina piirteinä turvallisuutta, byrokraattisuutta, hyviä uralla etenemismahdollisuuksia ja hyvää palkkausta. Käsitys alan kansainvälisyydestä on aiempiin tutkimuksiin nähden laskenut nuorten keskuudessa. Työnantajana vakuutusalaa ei koeta kovin vetovoimaiseksi, sillä nuorilla ei useinkaan ole tarkkaa käsitystä siitä, minkälaisia työpaikkoja ala voisi heille tarjota. Nuoret miehet ovat naisia kiinnostuneempia vakuutusalalla työskentelystä. 2

5 Vakuutus riskinhallintavälineenä Vapaaehtoisten vakuutusten määrä on kasvanut tasaisesti verrattuna aiempiin kyselyihin. Samaan aikaan usko lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyyteen on vähentynyt kansalaisten keskuudessa. Kaikkia henkilövakuutuksia pidetään tärkeinä erityisesti perheille, joilla on lapsia ja lainaa. Vapaaehtoisilla omaisuusvakuutuksilla puolestaan halutaan turvata kalliit usein ainakin osin lainalla rahoitetut hankinnat, kuten asunto ja auto. Vapaaehtoisten vakuutusten omistus Kotivakuutus 81 Vapaaehtoinen autovakuutus (kasko) 65 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalle Vuosimatkavakuutus Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus Vapaaehtoinen eläkevakuutus Lainaturvavakuutus Jokin tuotekohtainen vakuutus (esim. kodinkone tai silmälasit) Venevakuutus Säästöhenkivakuutus Metsävakuutus Jokin yksittäiseen sairauteen liittyvä vakuutus Suosituimpia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat kotivakuutus ja vapaaehtoinen autovakuutus (Kasko). Kotivakuutus oli keskimäärin 81 prosentilla tutkimukseen vastanneista. Ero omistusasunnossa asuvien ja vuokralla asuvien välillä on kuitenkin suuri. Vuokralla asuvista vain 54 prosentilla on vakuutus, kun taas omistusasunnossa asuvista se on 93 prosentilla. Erosta huolimatta peräti 92 prosenttia pitää kotivakuutusta tarpeellisena kaikille kotitalouksille. Omistusasunnoissa asuvista tätä mieltä on 98 prosenttia ja vuokralla asuvista 84 prosenttia. Kotivakuutuksella haetaan turvaa erityisesti suurten onnettomuuksien, kuten tulipalojen varalta. Vakuutuksen toivotaan tietenkin korvaavan myös pienempiä vahinkoja, mutta juuri kaiken menettämisen uhka saa kansalaiset ottamaan kotivakuutuksen. Vapaaehtoinen autovakuutus, Kasko, otetaan puolestaan taloudellisten syiden vuoksi. Autot ovat kalliita, ne on usein ostettu lainavaroin ja niiden korjaaminen maksaa. Myös auto-onnettomuuden todennäköisyyttä pidetään kohtalaisena. 3

6 Noin 40 prosentilla vastaajista oli vapaaehtoinen henkivakuutus. Kuolemanvaraturvan sisältävien henkivakuutusten suosio on kasvanut neljän vuoden takaisesta. Henkivakuutuskorvausten suuruus on useimmiten euroa. Tyypillinen korvausmäärä on kuitenkin nousussa; yli euron korvausten osuus on kaksinkertaistunut vuodesta Henkivakuutusta pidetään tarpeellisena kaikille perheille, joilla on lapsia ja/tai lainaa. Yli puolet vastaajista piti henkivakuutuksen maksuja kohtuullisina. Mielipiteet vapaaehtoista henkivakuutusta koskevista väitteistä Henkivakuutus on tarpeellinen kaikille perheille, joilla on lapsia tai lainaa Kaikki vastaajat, n=981 Keskiarvo 1-4 3,45 Henkivakuutuksen vakuutusmaksut ovat kohtuullisia 2,69 Lakisääteinen sosiaaliturva antaa riittävän turvan ennenaikaisen kuoleman varalta 2,02 Ennenaikaisen kuoleman todennäköisyys on niin pieni, että henkivakuutusta ei tarvita 1, ) Täysin samaa mieltä 3) Osittain samaa mieltä Ei osaa sanoa 2) Osittain eri mieltä 1) Täysin eri mieltä 4

7 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus oli yli puolella (55 ) haastatelluista. Osuus on kasvanut jokaisella tutkimuskerralla. Vakuutuksen maksuja pidetään varsin kohtuullisina ja vakuutus nähdään jälleen tarpeellisena erityisesti perheille, joilla on lapsia ja/tai lainaa. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus puuttuu usein opiskelijoilta ja nuorilta yleensä. Tällä ryhmällä onkin muita useammin sellainen käsitys, että lakisääteinen sosiaaliturva antaa riittävän turvan vapaa-ajan tapaturmien varalta. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on tarpeellinen kaikille perheille, joilla on lapsia tai lainaa Mielipiteet vapaa-ajan tapaturmavakuutusta koskevista väitteistä Kaikki vastaajat, n=981 Keskiarvo 1-4 3,37 Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksut ovat kohtuullisia 2,80 Lakisääteinen sosiaaliturva antaa riittävän turvan vapaa -ajan tapaturmien varalta 1,95 Vapaa-ajan tapaturman todennäköisyys on niin pieni, että vapaa-ajan tapaturmavakuutusta ei tarvita 1, ) Täysin samaa mieltä 3) Osittain samaa mieltä Ei osaa sanoa 2) Osittain eri mieltä 1) Täysin eri mieltä Vapaaehtoisten sairaus tai sairauskuluvakuutusten määrä on hieman kasvanut vuodesta Vaikka vakuutus on vain noin viidenneksellä vastaajista, pitää kolme neljästä sitä tarpeellisena perheille, joilla on lapsia. Haastatelluista 62 prosenttia pitää sitä tarpeellisena myös yksineläjille. Mitä suuremmat talouden bruttotulot ovat, sitä todennäköisemmin vastaajalla on tämä vakuutus. Korvausmenettely Valtaosa vastaajista on tyytyväisiä vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn. Tyytyväisten määrä on lisääntynyt jonkin verran vuoden 2004 tutkimuksesta. Mielipiteitä korvausmenettelystä kysyttiin tutkimuksessa sellaisilta henkilöiltä, jotka olivat vuoden sisällä hakeneet korvausta vakuutuksesta. Vastaajista 85 prosenttia arvioi korvauksen olleen vakuutusehtojen mukainen. Korvaus oli heidän mielestään vastannut sattunutta vahinkoa ja korvaushakemus oli käsitelty viivytyksettä. 5

8 Korvausta hakeneiden määrä on 2000-luvulla kasvanut tasaisesti. Kuluvan vuoden aikana 24 prosentille vastaajista oli sattunut vahinko. Eniten korvauksia haettiin autovakuutuksesta (24 ), sairaus- tai sairauskuluvakuutuksesta (12 ), matkavakuutuksesta (12 ) ja vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta (11 ). Mielipiteet vakuutusyhtiön korvausmenettelystä Sattunut vahinko, josta hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä, n=216 4) Täysin samaa mieltä 3) Osittain samaa mieltä Ei osaa sanoa 2) Osittain eri mieltä 1) Täysin eri mieltä Keskiarvo 1-4 Korvaus oli vakuutusehtojen mukainen ,49 Sain hyvää palvelua vakuutusyhtiöstä vahinkotilanteessa ,46 Korvaushakemukseni käsiteltiin viivytyksettä ,44 Korvaus vastasi sattunutta vahinkoa ,39 Käytettävissä olevat valitus- ja muutoksenhakukeinot ilmoitettiin selvästi ,24 Korvaushakemukseni hylättiin ,29 Mielipiteet vakuutusyhtiön korvausmenettelystä (Samaa mieltä - eri mieltä nettoerotukset, ) n=sattunut vahinko, josta hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä Sain hyvää palvelua vakuutusyhtiöstä vahinkotilanteessa Korvaus oli vakuutusehtojen mukainen Korvaushakemukseni käsiteltiin viivytyksettä Korvaus vastasi sattunutta vahinkoa Käytettävissä olevat valitus- ja muutoksenhakukeinot ilmoitettiin selvästi Korvaushakemukseni hylättiin 2000, n= , n= , n=

9 Asennoituminen vakuutuksiin ja vahingontorjuntaan Useimmat suomalaiset pitävät vakuutuksia tärkeinä; ne tuovat turvallisuutta jokapäiväiseen elämään. Vakuutuksilla taataan arjen jatkuvuus mahdollisten onnettomuuksien kohdatessa. Vahinkojen ennaltaehkäiseminen taloudellisessa mielessä on useimmille tärkeä asia. Vakuutusten tarjoama turva merkitsee kansalaisille jonkinasteista mielenrauhaa ja huolettomuutta ennalta arvaamattoman tulevaisuuden edessä. Vahinkojen ennaltaehkäiseminen koettiin tutkimuksessa merkittäväksi asiaksi. Lähes kaikki vastaajat olivat samaa mieltä seuraavista asioista: - Voimavaroja rikollisuuden torjuntaan ja huumevalistukseen on lisättävä. - Turvallisuuskampanjat ovat hyödyllisiä. - Vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyö vahingontorjunnassa on tärkeää. - Turvallisuuskasvatuksen tulee olla osa päivähoidon ja koulun opetusohjelmia. Turvallisuuskampanjat ovat hyödyllisiä Mielipiteet vahingontorjuntaa koskevista väitteistä (Samaa mieltä - eri mieltä nettoerotukset, ) n=kaikki vastaajat Vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyö vahingontorjunnassa on tärkeää Voimavaroja rikollisuuden torjuntaan ja huumevalistukseen on lisättävä Turvallisuuskasvatuksen tulee olla osa päivähoidon ja koulun opetusohjelmia Jokaisen tulee arvioida itse omat vahingon uhkat ja riskit Vakuutuspetosten vähentämiseksi on vakuutusyhtiöiden saatava vaihtaa nykyistä enemmän asiakasta koskevia tietoja Vahingontorjunta kuuluu (julkisille laitoksille) viranomaisille ja vakuutusyhtiöiden varoja ei tule käyttää vahingontorjuntaan Tunnen henkilön, joka on huijannut vakuutusyhtiötä On hyväksyttävää liioitella vahingon määrää korvaushakemuksessa Vahingon määrän liioittelu vahinkoilmoituksessa on kuitenkin edelleen valitettavan yleistä. Tulos on aikaisempien vakuutustutkimusten tasoa eli lähes viidennes vastaajista hyväksyy ns. plussaamisen. Lisäksi viidennes vastaajista ilmoitti tuntevansa vakuutusyhtiötä huijanneen henkilön. Tulos on yhdenmukainen mm. Pohjoismaissa tehtyjen selvitysten kanssa. Yli 60 prosenttia vastaajista olisi valmis antamaan vakuutusyhtiöille nykyistä laajemman oikeuden vaihtaa asiakasta koskevia tietoja vakuutuspetosten torjumiseksi. 7

10 Kansalaisten riskitietoisuus Suomalaiset kokevat tapaturman ja pitkäaikaisen sairauden suurimmiksi uhkiksi omalle tai läheisten hyvinvoinnille. Lähes puolet vakuutustutkimukseen vastanneista pitää näitä omalla kohdallaan todennäköisimpinä riskeinä. Ikäryhmästä riippumatta vähiten huolissaan ollaan yksinhuoltajaksi tai leskeksi jäämisestä. Puolison kuollessa yksinhuoltajaksi jäämisen kokee uhkaksi vain 11 prosenttia vastaajista ja leskeksi jäämisen 20 prosenttia vastaajista. Vanhin ikäryhmä (65 79-vuotiaat) katsoo nuorempia enemmän monien eri asioiden uhkaavan omaa hyvinvointia. Samoin naiset ovat miehiä huolestuneempia mahdollisista uhista. Erot naisten ja miesten välillä ovat selkeät. Esimerkiksi naisista 25 prosenttia on huolissaan pitkäaikaissairauksista kun miehillä vastaava prosentti on 16. Kansalaisten lakisääteiseen sosiaaliturvaan liittyvässä tietoisuudessa näyttäisi olevan parantamisen varaa. Sosiaaliturva tunnettiin tässä tutkimuksessa heikommin kuin aiemmissa tutkimuksissa. Tutuin yhteiskunnan tarjoamista turvista on työttömyysturva. Vastaajista 54 prosenttia katsoo tuntevansa tämän turvan hyvin tai melko hyvin. Huonoiten tunnetaan puolison kuolemaan liittyvä lakisääteinen sosiaaliturva. Vain vajaa kolmannes ilmoittaa tuntevansa tämän turvan hyvin tai melko hyvin. Missä määrin eri asioiden katsotaan uhkaavan hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessa ja kuinka hyvin tuntee lakisääteisen sosiaaliturvan Kaikki vastaajat, n=981 Tapaturma Pitkäaikainen sairaus Varkaus, ilkivalta Tulipalo Vuotovahinko Työttömyys Työkyvyttömyys Leskeksi jääminen Uhkaa hyvinvointia (paljon+melko paljon -osuudet) Tuntee lakisääteisen sosiaaliturvan (hyvin+melko hyvin -osuudet) Yksinhuoltajaksi jääminen puolison kuoleman takia

11 Missä määrin eri asioiden katsotaan uhkaavan hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessa (Paljon + melko paljon -osuudet) n=kaikki vastaajat Tapaturma Pitkäaikainen sairaus Varkaus, ilkivalta Tulipalo Vuotovahinko Työttömyys Työkyvyttömyys Leskeksi jääminen Yksinhuoltajaksi jääminen puolison kuoleman takia Kuinka hyvin tunnetaan lakisääteisen sosiaaliturvan takaama turva (Hyvin + melko hyvin -osuudet) n=kaikki vastaajat Työttömyys Työkyvyttömyys Tapaturma Pitkäaikainen sairaus Varkaus, ilkivalta Tulipalo Vuotovahinko Yksinhuoltajaksi jääminen puolison kuoleman takia Leskeksi jääminen 9

12 Suomalaisten tietämys omasta eläketurvastaan Suurimmalla osalla tutkimukseen vastanneista on varsin realistinen käsitys siitä, kuinka suuri tuleva lakisääteinen vanhuuseläke suunnilleen on. Vastaajat arvioivat oman eläkkeen olevan keskimäärin 52 prosenttia viimeisen työvuoden palkasta. Pienimmäksi tulevan eläkkeensä arvioivat nuorimmat (15 24 vuotiaat) sekä pienituloisimmat, joihin kuuluu myös paljon opiskeluvaiheessa tai työuransa alkutaipaleella olevia henkilöitä. Kaikki, n=624 Sukupuoli Nainen, n=327 Mies, n=297 Ikäryhmä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=130 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=211 Toimihenkilö, n=181 Itsenäinen yrittäjä/johtava aseman, n=50 Opiskelija, n=114 Koulutus Perus/keskikoulu, n=100 amm.k/lukio/opisto, n=372 amm.kk/yliopisto/kork.k, n=147 Talouden bruttotulot Alle EUR/v, n= EUR/v, n= EUR/v, n=125 Yli EUR/v, n=163 Miten suureksi arvioi lakisääteisen vanhuuseläkkeen muodustuvan suhteessa viimeisen työvuoden tuloon ( kuukausituloista, keskiarvo) n=ei ole tällä hetkellä eläkkeellä Vastaajien mielestä riittävä eläke olisi keskimäärin 71 prosenttia loppupalkasta. Eroa saatavaksi oletetun ja riittäväksi katsotun eläkkeen välillä on liki 20 prosenttia. Keskituloiset tavoittelevat suurempaa eläkettä suhteessa viimeisen työvuoden tuloon kuin suuri- ja pienituloiset. 10

13 Kaikki, n=624 Sukupuoli Nainen, n=327 Mies, n=297 Ikäryhmä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=130 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=211 Toimihenkilö, n=181 Itsenäinen yrittäjä/johtava aseman, n=50 Opiskelija, n=114 Koulutus Perus/keskikoulu, n=100 amm.k/lukio/opisto, n=372 amm.kk/yliopisto/kork.k, n=147 Talouden bruttotulot Alle EUR/v, n= EUR/v, n= EUR/v, n=125 Yli EUR/v, n=163 Kuinka monta prosenttia loppupalkasta olisi riittävä eläke n=ei ole tällä hetkellä eläkkeellä Eroa riittävän ja todellisuutta vastaavan eläkearvion välillä korjataan mm. yksilöllisten, vapaaehtoisten eläkevakuutusten avulla. Niiden suosio on kasvanut tasaisesti jokaisella tutkimuskerralla. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on keskimääräistä suositumpi toimihenkilöiden ja erityisesti yrittäjien keskuudessa. Myös koulutus- ja tulotaso vaikuttavat eläkevakuutuksen ottamiseen. Eniten eläkevakuutuksia on vuotiailla. Kaikki, n=981 Sukupuoli Nainen, n=520 Mies, n=461 Ikäryhmä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=186 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=241 Toimihenkilö, n=205 Itsenäinen yrittäjä/johtava aseman, n=58 Opiskelija, n=116 Eläkeläinen, n=302 Koulutus Perus/keskikoulu, n=245 amm.k/lukio/opisto, n=549 amm.kk/yliopisto/kork.k, n=181 Talouden bruttotulot Alle EUR/v, n= EUR/v, n= EUR/v, n=166 Yli EUR/v, n=196 Yksilöllinen/vapaaehtoinen eläkevakuutus (Kyllä vastausten -osuus) n=kaikki vastaajat

14 FK Bulevardi Helsinki Faksi

Turvaa vakuuttamisesta

Turvaa vakuuttamisesta FK FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Tutkimuksen taustaa 2 Vakuutusyhtiötä pidetään luotettavana sopimuskumppanina 2 Vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn ollaan tyytyväisiä 3 Vapaaehtoinen vakuutus

Lisätiedot

Yksityinen sektori on julkisen kumppani

Yksityinen sektori on julkisen kumppani Yksityinen sektori on julkisen kumppani FK FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Tutkimuksen taustaa 2 Vapaaehtoinen vakuutus julkisen turvan täydentäjänä 2 Vastuu lähiomaisen hoivasta koetaan usein

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2012

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2012 TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA Vakuutustutkimus 2012 20.6.2012 1 Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla Sisällysluettelo 1 Tutkimuksen taustaa... 2 2 Vakuutusyhtiötä pidetään luotettavana sopimuskumppanina...

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014 TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA Vakuutustutkimus 0 9..0 Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla Sisällysluettelo Johdanto.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... Mielipiteet vakuutuksista ja

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö 9.. Kevät Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit LUOTONOTTO. Nykyiset luottomuodot.

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

30.5.2007. Nuorisotutkimus

30.5.2007. Nuorisotutkimus .. Kevät 9.. Toukokuu Sisältö Sivu JOHDANTO KIINNOSTUS PANKKI- JA TALOUSASIOIHIN. Pankki- ja talousasioiden seuraamisen säännöllisyys. Pankki- ja talousasioiden tärkeys RAHANKÄYTTÖ. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ

LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Ohjaaja: Antti

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

SENIORITUTKIMUS. Tekstiraportti Kevät 2012

SENIORITUTKIMUS. Tekstiraportti Kevät 2012 SENIORITUTKIMUS Tekstiraportti Kevät.. SENIORITUTKIMUS Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE...

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varallisuus

Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varallisuus Kati Ahonen ja Lauri Moilanen Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot ja varallisuus Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:1 Kati Ahonen ja Lauri Moilanen Kotitalouksien eläkesäästäminen, tulot

Lisätiedot

SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014. Tekstiraportti Kevät 2014

SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014. Tekstiraportti Kevät 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät.. SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen monisteita 45

Eläketurvakeskuksen monisteita 45 Eläketurvakeskuksen monisteita 45 Joustava eläkeikä tutkimus Esiraportti joustavien ikärajojen valintatilanteeseen vuosina 2005 2007 tulevista yksityisalojen palkansaajista Eila Tuominen Janne Pelkonen

Lisätiedot

Oulun kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194

Oulun kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194 n kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194 n seudun asukasbarometri 2006 Sisältö Esipuhe...1 Johdanto...2 1. Vastaajien taustatiedot...3 1.1 Asuinkunta, ikä ja sukupuoli... 3 1.2 Asuntokunnan koko

Lisätiedot

Yrittäjien ja palkansaajien eroja eläkeiän valinnassa

Yrittäjien ja palkansaajien eroja eläkeiän valinnassa Raili Hyrkkänen Yrittäjien ja palkansaajien eroja eläkeiän valinnassa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2006:2 Raili Hyrkkänen Yrittäjien ja palkansaajien eroja eläkeiän valinnassa Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Työnantajakuva - imagotutkimus

Työnantajakuva - imagotutkimus 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 2010 Tiivistelmä Sisältö 1. Työantajien ja työpaikkojen tärkeimmät arviointikriteerit 2 2. Finanssialan imago 3 3. Vakuutusalan imago

Lisätiedot

NUORTEN KULUTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ VAKUUTUSTEN OSTAMISESTA JA SÄHKÖI SESTÄ VAKUUTUSPALVELUSTA Case: Fennian Magis

NUORTEN KULUTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ VAKUUTUSTEN OSTAMISESTA JA SÄHKÖI SESTÄ VAKUUTUSPALVELUSTA Case: Fennian Magis TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos NUORTEN KULUTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ VAKUUTUSTEN OSTAMISESTA JA SÄHKÖI SESTÄ VAKUUTUSPALVELUSTA Case: Fennian Magis Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Turun yliopiston Poliittisen historian raportteja 8 Turun

Lisätiedot

VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA

VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA 2013 FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA 1 LUKIJALLE KESTÄVYYSVAJE ON RATKAISTAVISSA Yksilön ja kotitalouden arkipäivä on jatkuvaa

Lisätiedot