NAISTEN MIEHENÄ ELÄMISEN PERINNE JA NYKYAIKAISET TULKINNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAISTEN MIEHENÄ ELÄMISEN PERINNE JA NYKYAIKAISET TULKINNAT"

Transkriptio

1 1/17 HuK Elina Lahti ESSEE kulttuurihistoria, 2008 NAISTEN MIEHENÄ ELÄMISEN PERINNE JA NYKYAIKAISET TULKINNAT Johdanto Tässä esseessä tarkastelen naisten miehenä elämisen perinnettä Euroopassa ja Yhdysvalloissa luvulta 1900-luvulle. Sivuan myös nykyaikaa ja sitä, miten perinne jatkuu vielä 2000-luvulla. Tarkastelen lisäksi, miten tutkijat ovat selittäneet naisten miehenä elämistä, ja lopuksi esitän oman tulkintani. Motiivien selvittäminen on usein tutkimuskirjallisuudessa koettu tärkeäksi, vähintään sillä tasolla, että pyritään määrittelemään tutkimus kuuluvaksi esim. trans- tai lesbohistoriaan. Esseeni perustuu oletukseen perinteestä, joka on saanut monet naiset valitsemaan elämän miehenä viimeistään 1500-luvulta alkaen. Perinne on eurooppalainen ilmiö, mutta ollut voimissaan myös Amerikan mantereella eurooppalaisten siirtolaisten myötä. Se on välittynyt yhteisöissä suullisesti, mahdollisina kehotuksina, tositarinoissa, sekä näytelmien ja muiden fiktiivisten tuotteiden kautta. Käsite miehenä elänyt nainen on peräisin Maija Uusitalolta, joka ehdotti sitä eräässä maisteriseminaarin kokoontumisessa pohtiessani käsitteitä. Aiemmin olen käyttänyt käsitettä miehestä mennyt nainen, jota edelleen käytän yhteydessä, jossa haluan korostaa miesolemuksen uskottavuutta yhteisön silmissä. Miehestä mennyt nainen on käännös käsitteestä passing woman, jota yleisesti käytetään englanninkielisissä tutkimuksissa. Miehenä elänyt nainen kuitenkin kuvaa mielestäni paremmin niiden henkilöiden tilannetta, joille kyse ei ollut karnevaalipukeutumisesta tai muusta lyhytaikaisesta naamioitumisesta mieheksi. Miehenä eläminen tai miehestä meneminen liittyy myös käsitteisiin cross-dressing eli ristiinpukeutuminen ja cross-living eli ristiineläminen. Molempia käytetään transsukupuolisuuden tutkimuksessa. 1 Transvestismi on moderni käsite, joka lisäksi Suomessa on edelleen psykiatrinen 1 Kate More linjaa artikkelikokoelman Reclaiming Genders Transsexual Grammars at the Fin de Siecle käyttämän

2 2/17 sairausdiagnoosi. 2 Tästä syystä en puhu transvestismista. Naisista puhuessani tiedostan, että oikeaa sukupuolta ei välttämättä ole. Käytän naista merkityksessä biologinen nainen, ja siten kuin yhteisö paljastuneet näki tai näkee edelleen. Henkilö on minulle siis nainen nimenomaan suhteessa yhteisöönsä, ei minään absoluuttisena totuutena. Perinne ajatuksena pohjaa Rudolf Dekkerin ja Lotte van de Polin kirjaan The Tradition of Female Transvestism in Early Modern Europe. Tässä esseessä olen hyödyntänyt myös esim. Julie Wheelwrightin teosta Amazons and Military Maids sekä Deanne Blantonin ja Lauren Cookin They Fought Like Demons Women Soldiers in the American Civil War. Dekker ja van de Pol ovat erikoistuneet Alankomaihin ja 1700 luvuilla. Wheelwright käsittelee ajallisesti ja maantieteellisesti suhteellisen laajaa aluetta päätyen 1900-luvulle. Blanton ja Cook ovat keskittyneet Yhdysvaltain sisällissotaan 1860-luvulla. Kaikki kolme kirjaa ovat yleisesityksiä, joissa käsitellään laajaa joukkoa miehenä eläneitä naisia. Miehenä eläneistä naisista on kirjoitettu myös muissa teoksissa ja artikkeleissa. Lähteitä ei silti ole mitenkään erityisen runsaasti saatavilla. Tekeillä olevassa pro gradu työssäni olen käyttänyt Rosetta Wakemanin kirjeitä kotiin Yhdysvaltain sisällissodasta. Kirjeet on julkaissut Lauren Cook Burgess translitteroidussa muodossa. Enimmäkseen olen perehtynyt englanninkieliseen aineistoon. Ranskankielisestä saatavillani on ollut Sylvie Steinbergin La confusion des sexes Le travestissement de la Renaissance à la Révolution. Hollanninkielistä aineistoa en ole valitettavasti pystynyt kielitaidon puutteen vuoksi lukemaan. Suomeksi aineistoa tai suomalaista tutkimusta ei juurikaan ole. Kaksi suomalaista sanomalehtiuutista 1800-luvulta on löydettävissä Historiallisen sanomalehtiarkiston verkkopalvelusta käyttämällä hakua olikin nainen. Naistutkimuksen tohtori Antu Sorainen on väitöskirjassaan sivunnut paria suomalaista tapausta 1600-luvulta. Suomalaisista naisista miesten vaatteissa ja töissä on kirjoittanut Jan Löfström kirjassaan Sukupuoliero agraarikulttuurissa. Transhistorian kannalta asiasta ovat kirjoittaneet Malla Suhonen, Kati Mustola sekä Eeva-Kaisa ja Helga Leinonen Kati Mustolan ja Johanna Pakkasen toimittamassa kirjassa Sateenkaari-Suomi näyttelystä, joka oli vuonna 2007 esillä Vantaan kaupunginmuseossa. Anu Hakala on lisäksi kirjoittanut Maarian punakaartin naiskomppaniasta Suomen sisällissodassa 1918 kirjan Housukaartilaiset. termin transseksuaali tarkoittamaan ristiinelämistä, ei ristiinpukeutumista. More 1999, 2 2 Leinonen & Leinonen 2007, 77-78

3 3/17 Kaikissa miehenä eläneiden, miehestä menneiden naisten tapauksissa kyse on paljastumisesta jossain vaiheessa. Historiaan ei jätä erityistä jälkeä henkilö, joka sujuvasti on elänyt miehenä ja haudattu miehenä. Tästä syystä aineistossa ovat aina yliedustettuina sotilaat ja merimiehet, jotka paljastuivat olosuhteista johtuen todennäköisemmin kuin siviiliammateissa toimineet. Lisäksi on ainakin Albert Cashierin tapauksessa näyttöä siitä, että henkilöä kohtaan tunnetusta kunnioituksesta johtuen häntä tutkinut lääkäri piti salaisuuden omana tietonaan. 3 Rosetta/Lyons Wakeman puolestaan kuoli ja haudattiin miehenä. 4 Sodan aikana kaatuneita tai tauteihin kuolleita ei välttämättä ehditty tai jaksettu pestä ja haudata kuten tavallisesti. Perinne: aika, paikka ja sääty Jostain syystä suurin piirtein 1500-luvun puolesta välistä alkaen ilmaantuu eurooppalaisiin tuomiokirjoihin, sanomalehtiuutisiin ja muihin lähteisiin tapaus miehenä elänyt nainen. Vastaavia lähdemainintoja ei tietääkseni löydy ennen 1500-lukua, paitsi Jeanne d Arcin oikeudenkäyntipöytäkirjat sekä joitain tarinoita ja pyhimyslegendoja. 5 Joko Jeanne d Arc oli huomattava poikkeus ja ristiinpukeutumista esiintyi vain tarinoissa, tai sitten asiaan ei kiinnitetty huomiota. 6 On mahdollista, että sille ei ole annettu mitään erityisiä merkityksiä. On varmasti mahdotonta löytää kattavaa selitystä asialle, mutta se olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Alkoiko perinne todella vasta 1500-luvulla ja miksi siitä lähtien, erityisesti ja 1700 luvuilla, miehenä eläneet naiset ovat olleet jokseenkin näkyvä osa eurooppalaista kulttuuria? Perehtymättä ajankohtaan sen tarkemmin ensimmäisenä tulevat mieleen väestönkasvu, kaupungistuminen ja kaupunkien alaluokan laajentuminen. Ns. pieni jääkausi aiheutti katovuosia. Amerikka kutsui mm. konkistadoreja, 7 Euroopassa käytiin paljon sotia. Etenkin Englanti ja Espanja kunnostautuivat merten valloituksessa, ja purjehdus lisääntyi muutenkin uusien siirtomaiden ja kauppareittien myötä. 3 Blanton & Cook 2002, Cook Burgess 1995 [1994], 82 5 Tiia Aarnipuu on kirjoittanut aiheesta uskontotieteen pro gradu työssään Ei ole miestä eikä naista - Queerluenta keskiajan Euroopassa tunnettuja ristiinpukeutuvia pyhimyksiä kuvaavista teksteistä. Gradu on vuodelta 2005 ja löytyy mm. Helsingin yliopiston internet-tietokannassa julkaistuista tutkielmista pdf-muodossa. 6 it is in theory possible that cross-dressing was tolerated before that time and that no attention was paid to such women. Dekker & van de Pol 1997 [1989], ainakin soturinunna Catalina de Erauso

4 4/17 On huomattava, että miehenä eläneitä naisia ei olisi meidän kannaltamme olemassa, elleivät he olisi jossain vaiheessa paljastuneet. Sotilaat ja merimiehet paljastuivat helpommin kuin siviiliammateissa toimineet. Siitä syystä ylivoimaisesti suurin osa aineistosta käsittelee aina sotilaita ja merimiehiä ja todellista miehenä eläneiden naisten määrää ei koskaan voida saada selville. Toisaalta kaupunkiin muuttaneet maaseudun nuoret työläisnaiset, esim. Hollannin kauppakomppanian laivojen miehistöntarve tai kaikki eurooppalaiset sodat eivät selitä, miksi prostituoitujen asiakkaat kiihottuivat mieheksi pukeutuneesta naisesta. Samoin aatelismiehet saattoivat pukea rakastajattarensa mieheksi. 8 Kuuluisimmat ristiinpukeutumisroolit näytelmissä löytyvät Shakespearelta, mutta hän ei suinkaan ollut ainut teemaa hyödyntänyt näytelmäkirjailija. Yhtä aikaa miehenä eläneiden naisten kanssa ilmaantui suuren yleisön kiinnostus mieheksi pukeutuneita naisia kohtaan. Osa kiinnostuksesta oli ihailevaa, osa paheksuvaa, 9 osa samanlaista kuin nykyajan juorulehtien juttuja kohtaan tunnettu kiinnostus. Dekker ja van de Pol ovat kartoittaneet Alankomaista yhteensä 119 tapausta vuosien 1550 ja 1839 väliltä. He toteavat, että naiset olivat nuoria ja alaluokkaisia, yleensä perheettömiä ja yksinäisiä, joilla oli taustallaan ainakin toisen vanhemman kuolema, perheriitoja tai muutto. 10 Dekkerin ja van de Polin mukaan suurin osa miehenä eläneistä naisista eli Euroopan luoteisosissa. He selittävät asiaa kulttuurieroilla verrattuna Välimeren maihin, joissa nuorten naisten elämä oli rajatumpaa. Heidän mukaansa perinne myös hiipui 1800-luvulla. 11 Julie Wheelwrigth on tutkinut erityisesti Englantia, mutta ei anna mitään tarkkoja lukuja. Hän puhuu kuitenkin yli sadasta sotilaana toimineesta naisesta. 12 Sylvie Steinberg on kartoittanut miehenä eläneitä naisia Ranskan ns. ancien régimen ajalta, eli ennen suurta vallankumousta Hänenkin tietonsa alkavat 1500-luvulta. Steinberg on koonnut kaksi taulukkoa, joista toisessa on eritelty mieheksi pukeutumisen kesto. Muutaman tunnin ajasta muutamaan vuoteen kestäneitä tapauksia oli yhteensä Ikäluokkataulukossa puolestaan on yhteensä 57 tapausta. Lähteiden antamien tietojen rajallisuus on ehkä lukujen eroavaisuuden takana. Iältään alle 16-vuotiaita oli kolme, vuotiaita 33, vuotiaita 14, vuotiaita kolme 8 Dekker & van de Pol 1997 [1989], 54 9 esim. pamflettikirjoitus Hic Mulier 10 Dekker & van de Pol 1997 [1989], Dekker & van de Pol 1997 [1989], Wheelwright 1994 [1989], 8 13 Steinberg 2001, 329

5 5/17 ja yli 30-vuotiaita neljä. 14 Kun Steinbergin lukuihin lisätään ainakin kaksi tapausta Espanjasta, 15 jotka ovat mahdollisesti vain jäävuoren huippu, kuroutuu luoteisosien ylivoima Välimeren maihin nähden pienemmäksi. On otettava huomioon mahdollisuus tutkimuksen vähäisyydestä ja kielitaidon puutteiden vaikutus siihen, mitä itse kukin tutkija tietää eri maiden tilanteesta. Arkistot eivät välttämättä ole luokitelleet aineistostaan ristiinpukeutujia, mikä hankaloittaa tutkijoiden työtä. Aihe on lisäksi historiantutkimuksen piirissä marginaalinen. On myös mahdollista, että kuten ilmeisesti Suomessa, naiset ovat voineet toimia miesten ammateissa mieheksi pukeutuneena, ja heitä on korkeintaan pidetty erikoisina henkilöinä. Tutkimuksen lisääntyminen on ainakin tuonut esille sen seikan, että perinne ei suinkaan hiipunut 1800-luvulla, vaikka Dekker ja van de Pol niin arvelivat. 16 Deanne Blanton ja Lauren M. Cook ovat kartoittaneet yksistään Yhdysvaltain sisällissodasta yhteensä 250 miehenä sotaan osallistunutta naista. 17 Suurin osa heistä oli taustaltaan maanviljelysväestöä, työläisiä tai siirtolaisia. 18 Lisäksi Yhdysvaltojen rajaseudulta tunnetaan 1800-luvulta useampia miehenä eläneitä naisia. 19 Australiasta on myös ainakin yksi tapaus. 20 Varmasti useampia löytyisi, mutta en ole toistaiseksi perehtynyt Australian historiaan. Samoin tietoni 1800-luvun Euroopasta ovat puutteelliset. Geertje Mak on kirjoittanut 1800-luvun lopulla paljastuneesta unkarilaisesta miehenä eläneestä naisesta. Hänen mukaansa 1889 petoksesta pidätetty Sandor/Sarolta Vay oli ensimmäinen miehenä elänyt nainen, jonka tapausta tutkittiin psykologisesti ja tulkittiin seksuaaliseksi inversioksi. 21 Lisa Dugganin mukaan Yhdysvalloissa vuonna 1880 mielisairaalan lääkäri tulkitsi Lucy Ann Slaterin eli Joseph Lobdellin tapauksen seksuaaliseksi perversioksi. 22 Sekä Vay että Slater/Lobdell olivat paitsi eläneet miehinä, myös olleet suhteessa naiseen/naisiin. Sandor/Sarolta Vay oli aatelinen. Itse käsite 14 Steinberg 2001, Catalina de Erauso, josta on tehnyt tutkimuksen mm. Sherry Velasco: The Lieutenant Nun. Transgenderism, Lesbian Desire, and Catalina de Erauso. Ja Elena/Eleno, josta on kirjoittanut Israel Burshatin: Elena Alias Eleno. Teoksessa Gender Reversals and Gender Cultures. Anthropological and Historical Perspectives. Toim. Sabrina Petra Ramet. 16 On toki mahdollista, että perinne hiipui Euroopan puolella, mutta esim. Yhdysvalloissa se jatkui. Yhdysvallat on hyvin eurooppalainen valtio, vaikka molemmin puolin onkin ollut halua korostaa erilaisuutta. Siksi käsittelen tässä Yhdysvaltojen tapahtumia osana eurooppalaista perinnettä. 17 Blanton & Cook 2002, 7 18 Blanton & Cook 2002, 2 19 Cromwell 1999, passim 20 Lucy Chesser on kirjoittanut Edward De Lacy Evansista artikkelin A Woman Who Married Three Wives Managament of Disruptive Knowledge in the 1879 Australian Case of Edward De Lacy Evans. 21 Mak 2004, Duggan 2000, 163

6 6/17 seksuaalinen inversio on peräisin Karl Friedrich Otto Westphalilta, joka käytti sitä ensimmäistä kertaa vuonna Aiemmin leimana oli ollut eksentrikko, kylähullu, järkevä tai urhea nainen luvun lopulta alkaen tulkinta tehtiin useammin psykologisten luokitusten perusteella. Julie Wheelwright esittelee miehenä eläneitä naisia myös 1900-luvulta. Judith Halberstam on kirjoittanut erityisesti Brandon Teenasta ja Billy Tiptonista kirjassaan In a Queer Time and Place. Helsingin Sanomissa oli taannoin uutinen n. 30-vuotiaasta tsekkinaisesta, joka oli tekeytynyt teini-ikäiseksi norjalaispojaksi. Uutisessa ei kerrottu, mistä oikeastaan oli kyse, vaan korostettiin petosta. Ilmeisesti asiasta ei ollut vielä varmaa tietoa, enkä ole nähnyt uutiselle jatkoa. Joka tapauksessa monet transsukupuoliset henkilöt elävät ilman virallista statusta ja korjausleikkausta, joko omasta tahdostaan tai siksi, ettei heillä ole rahaa leikkaukseen. Henkilö voi myös nähdä oman sukupuolensa määrittymättömänä, itsensä androgyyninä tai sukupuolettomana. Toisaalta nainen voi joskus mennä miehestä tekemättä mitään erityistä. Halberstam on kirjoittanut omista kokemuksistaan, ja erityisesti vessaongelmasta, koska mieheltä näyttävä nainen naisten puolella aiheuttaa usein sen, että joku kutsuu vartijan paikalle. 24 Motiiveja tutkijoiden silmin Lähden liikkeelle Dekkerin ja van de Polin esittämistä motiiveista, ja mieheksi pukeutumisen syitä koskevista pohdinnoista, koska The Tradition of Female Transvestism in Early Modern Europe on laajalti siteerattu, ristiinpukeutumisen historian perusteos. Lähes yhtä merkittävään asemaan tuntuu viitteiden määrän ja tutkimuskirjallisuuden kommentoinnin perusteella kohonneen Julie Wheelwrightin Amazons and Military Maids. Käsittelen Wheelwrightin kantaa hieman myöhemmin, samoin kuin muun tutkimuskirjallisuuden. Englanninkielinen tutkimuskirjallisuus vaikuttaa yleisesti jokseenkin saman kaavan mukaan toteutetulta, erillisiä artikkeleita lukuun ottamatta. Motiivien tarkasteluun on yleensä varattu oma lukunsa, jossa kirjoittaja pääsee samalla kommentoimaan muiden teorioita. Steinbergin La confusion des sexes puolestaan vaikuttaa hieman eri tavalla rakennetulta. Luvut on jaettu teemoittain, ja jokaisessa käsitellään tietyn teeman alle kuuluvia tapauksia ja teoriaa. Valitettavasti 23 Mak 2004, Halberstam 2003 [1998], 20-23

7 7/17 perehtymiseni Steinbergin kirjaan on jäänyt pintapuoliseksi, johtuen tottumattomuudesta ranskankielisen tekstin lukemiseen. Vaikka queer-tutkimuksen näkökulmasta voisi olla perusteltua olla käsittelemättä motiiveja, hakematta perustaa miehenä elämiselle, asiaa on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa niin laajalti, etten katso voivani olla puuttumatta siihen. Lisäksi motiivit ja kulloisenkin tutkijan kanta niihin rajaavat sen, mistä katsotaan olevan kyse. Erilaiset poliittiset ryhmittymät hakevat kukin historiaansa ja esikuvia tämän päivän ihmisille. Miehenä eläneiden naisten tutkiminen on samalla kannanotto jonkin poliittisen ryhmän historian suhteen. Esim. transsukupuoliset henkilöt ja lesbot kokevat asian hyvin merkitykselliseksi. Brandon Teena on tässä historian ja esikuvien haussa joutunut kiistakapulaksi. Kiistassa on kyse siitä, oliko hän transsukupuolisten vai lesbojen marttyyri taistelussa väkivaltaisia konservatiiveja vastaan. 25 Samankaltaiseen asemaan on joutunut Catalina de Erauso, huolimatta siitä, että eli muutaman sata vuotta ennen Brandon Teenaa. 26 Dekker ja van de Pol ovat käsitelleet omina alalukuinaan laajalti motiiveja naisten mieheksi pukeutumiselle ja miehenä elämiselle. Yleisesti he toteavat, että aineistossa oli paljon siirtolaisena Alankomaihin tulleita. Käytännössä kaikki olivat alaluokkaisia. Keski- tai yläluokkaisia naisia on myös elänyt miehenä, mutta kaikessa tutkimuskirjallisuudessa nämä tapaukset ovat harvinaisia. Alkuperäislähteiden suhteen asia on jossain määrin päinvastainen, mikäli puhutaan omakohtaisista kokemuksista kirjoittamisesta. Taustaltaan aineistossa oli paljon täys- tai puoliorpoja, samoin perheriitojen vuoksi kotoa lähteneitä. Toisaalta Dekker ja van de Pol toteavat, että vastaava tausta oli aikakaudelle tyypillinen, eikä siitä voi välttämättä vetää mitään johtopäätöksiä mieheksi pukeutumisen motiivien suhteen. Suurin osa oli yksineläviä, mutta jotkut naimisissa olleet naiset ovat myös valinneet elämän miehenä. He tekivät niin joko ollakseen miehensä kanssa tai päästäkseen tästä eroon. 27 Motiiveissa oli useimmiten kyse siitä, että naiseksi paljastuneen piti selittää tekonsa joko oikeudessa tai muuten. Dekker ja van de Pol listaavat motiiveiksi: romanttiset suhteet, isänmaallisuus, taloudellinen tilanne, rikollisuus, interseksuaalisuus, transvestismi, homoseksuaalisuus, transsukupuolisuus. Lisäksi he käsittelevät yhdessä alaluvussa pyhimystarinoita ja neitsyyttä, joka on osa miehenä elämistä Albanian ja lähialueiden vuoristoseutujen valaneitsyillä 25 Halberstam 2005, Sherry Velasco käy väittelyä läpi kirjassaan. Velasco Koko kappaleessa tiedot: Dekker & van de Pol 1997 [1989], 10-13

8 8/17 (sworn virgins). 28 Sekä Wheelwright että Deanne Blanton ja Lauren M. Cook kirjassaan They Fought Like Demons antavat motiiveiksi samoja syitä kuin Dekker ja van de Pol. Siksi en koe mielekkääksi listata niitä erikseen, vaan paneudun tarkemmin perimmäisiin syihin, eli käytännössä näkökulmaan josta kukin tutkija on lähtenyt aineistoaan tarkastelemaan. Lesboja, transmiehiä, varhaisia feministejä, vai jotain muuta? Dekker ja van de Pol tuntuvat haluavan käsitellä aihetta mahdollisimman monipuolisesti ja monet lähtökohdat huomioiden. He tekevät mielenkiintoisen huomion liittyen homoseksuaalisiin tunteisiin aikana ennen lesbon käsitteen syntyä. Mahdollisesti naiseen rakastuneet naiset kokivat olevansa tunteidensa puolesta paremminkin miehiä, koska naisten välisestä romanttisesta rakkaudesta ei puhuttu esim luvulla vastaavasti kuin nykyään. 29 Toisaalta Dekkerin ja van de Polin käsitys transvestismista ja transsukupuolisuudesta tuntuu olevan psykologisten (sairaus)luokitusten mukainen. Marjorie Garber on kritisoinut luokittelua: For while doctors find it necessary to distinguish among transvestic syndromes, and especially between transvestites and transsexuals, in order to determine an appropriate course of treatment, trasvestites and transsexuals often resist such diagnostic taxonomies for political reasons. members of the the TV-TS community do not think of themselves as patients, nor do they particularly like the word transvestite, which seems to imply a compulsive disorder; they prefer cross-dresser, which suggests a choice of lifestyle. 30 Garberin teos Vested Interests on myös ristiinpukeutumisen tutkimuksen perusteoksia, mutta käsittelee aihetta lähinnä nykyajan kannalta. Heike Bauer on kirjoittanut Garberin näkemyksistä: For scholars such as Garber, cross-dressing is linked closely to the aspect of clothing, the idea that dress is the primary means for playing with or even 28 Dekker & van de Pol 1997 [1989], romanttiset suhteet 27-30, isänmaallisuus 30-32, taloudellinen tilanne 32-35, rikollisuus 35-39, pyhimykset ja neitsyys 44-46, interseksuaalisuus 49-53, transvestismi 53-55, homoseksuaalisuus 55-63, transseksuaalisuus If I love a woman, I must be a man. Dekker & van de Pol 1997 [1989], Garber 1997 [1992], 3-4

9 9/17 switching gender identities. 31 Sukupuolen performatiivisuuteen kuuluvat yleensä vaatteiden ja käyttäytymisen merkit. Siinä mielessä toki sukupuolta rakennetaan vaatteiden kautta, yhdistettynä mahdollisesti sukupuolelle tyypilliseksi nähtyyn käyttäytymiseen. Kuitenkin naismaskuliinisuus jää usein huomioimatta, mikäli pitäydytään vaatteiden merkityksessä sukupuolen esittämiseen. Naismaskuliinisuus on Judith Halberstamin käsite. Se ei miehenä eläneiden naisten tapauksessa ole täysin ongelmaton, johtuen luokkataustasta, mutta mielestäni silti varteenotettava vaihtoehto. Ei sinänsä pitäisi olla mitään syytä, etteikö myös raskasta ruumiillista työtä tekevä nainen voisi olla luokkataustaansa nähden maskuliininen. Maskuliinisuus siinä tapauksessa on jotain erilaista kuin toimistotyötä tekevän. Pitäisin mahdollisena, että jotkut naiset ovat vaikuttaneet luontevammilta miesten vaatteissa, eikä heidän ole ehkä tarvinnut tehdä mitään erityistä mennäkseen miehistä. Siinä tapauksessa voi tosin olla paikallaan miettiä, onko kyse lainkaan miehenä elämisestä. Ja liittyykö tällaiselle henkilölle asuvalinta ennemmin ammatinvalintaan kuin sukupuoleen. Onko joillekin ollut ehkä yksinkertaisempaa valita itselleen miehen nimi ja ammatti, jos muuten olemustaan joutuu jatkuvasti selittämään? Judith Halberstam vaikuttaa jakavan naismaskuliinisuuden lesbouteen liittyväksi, maanviljelysväestön maskuliinisuuden omaksi kategoriakseen, ja miehenä elämisen transsukupuolisuudeksi. Hän kirjoittaa: In relation to the female-born person who passes as male (with or without hormones) for most of his life, the term transgender registers the distinction between his cultivated masculinity and a male s biological masculinity, and it addresses the question of the transgender man s past history as female. For these subjects, of course, we need a transgender history, a method for recording the presence of gender-ambiguous subjects sensitive enough not to reduce them to either women all along or failed men. 32 Kati Mustola kysyy Sateenkaari-Suomi näyttelystä kirjoitetun kirjan artikkelissaan: 31 Bauer 2006, xiv 32 Halberstam 2005, 54

10 10/17 Kuuluvatko miehiksi pukeutuneet naiset lesbohistoriaan vai transhistoriaan? Voiko näitä erottaa toisistaan? 33 Malla Suhonen puolestaan saman kirjan artikkelissaan kritisoi Tuula Juvosta: Esimerkiksi teoksessaan Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia Tuula Juvonen yhtäältä nostaa esiin tapauksen naisesta, joka oli mies ja näin kirjoittaa palan suomalaista transhistoriaa. Toisaalta Juvonen kuitenkin jättää huomiotta vähemmän ilmeisen sukupuolen moninaisuuden ja tulkitsee sen lesboudeksi tai homoudeksi.... Juvosen ajattelua voi kuvata lesbonormatiiviseksi hänen tulkitessaan sukupuolen moninaisuuden lesbouden ilmentymäksi. 34 On väistämätön tosiasia, että osalla miehenä eläneistä naisista oli suhteita naisiin. Osa myös meni naimisiin naisen kanssa. Tälle on tarjottu useita selityksiä. Dekker ja van de Pol tarjoavat vaihtoehtona ajatusta, että naiseen rakastunut nainen olisi kokenut tunteidensa vuoksi olevansa mies. Jason Cromwellille ja Malla Suhoselle kyse on transsukupuolisista heteromiehistä. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että kyseiset naiset olivat lesboja ennen lesbon käsitteen syntyä. On myös toisenlaisia näkemyksiä, kuten Blantonin ja Cookin: In acting the part of one of the boys, at least three distaff soldiers courted civilian women. Loreta Velazquez felt that to truly portray Harry T. Buford as a dashing young Confederate officer, she should flirt with women. Albert Cashier apparently reported having a girlfriend for about two years. Whether this was a lesbian relationship, a platonic courtship designed to bolster Cashier s male persona, or a complete fabrication is not known. Prior to the war, Sarah Edmonds, who enjoyed a successful career as a door-to-door Bible salesman using her persona of Franklin Thompson, owned a horse and buggy and took women out on dates. As with Cashier, the nature of these relationships is unclear. Although Edmonds admitted to them, she never explained them. From all accounts her postwar marriage was a happy one, so it seems likely her prewar courtships were merely designed to enhance her male masquerade Mustola 2007, Suhonen 2007, Blanton & Cook 2002, 53-54

11 11/17 Olipa näkemyksistä mitä mieltä tahansa, vähintään voi todeta, että esim. Loreta Velazquez ja Sarah Edmonds saattoivat olla biseksuaaleja (molemmilla oli suhde yhden tai useamman miehen kanssa, Albert Cashierilla puolestaan ei). Biseksuaalisuus ei yleensä näyttäydy tutkijoille todellisena vaihtoehtona, vaan tulee mainituksi vain esim. lyhenteessä hlbt 36 tai vastaavien yleiskäsitteiden tasolla biseksuaalisuus on olemassa teoriassa, mutta ei käytännössä. Jason Cromwell on todennut artikkelissaan Passing Women and Female-bodied Men: To some degree or another, we all make default assumptions. For example, when we see what appears to be an effeminate man or a butch woman, we make an assumption that they are gay or lesbian, respectively. There are a number of default assumptions about both contemporary FTMs and their forerunners. It is a default assumption that females do not become men. Related to this are other default assumptions: (1) females become men only to take advantage of male privileges or as a cover for their lesbianism; (2) depending on the author s perspective, females quit assuming male identities in the mid-nineteenth or midtwentieth centuries; (3) females who live as men are women who cannot accept their lesbianism; (4) females cannot become men; and (5) cross-dressing/living is equivalent to homosexuality. The foundation for all these assumptions is that genitals equal sex which equals gender. 37 Cromwell on useammassa kohtaa artikkeliaan viitannut Julie Wheelwrightiin, kuten myös Judith Halberstam kirjassaan In a Queer Time and Place. Molempien viittaukset ovat sävyltään kriittisiä, ja Wheelwrightin asenne näyttäytyy samalla tavalla esi-feminismiä korostavalta kuin Blantonin ja Cookin. Vaikka Wheelwright vuoden 1994 painoksen esipuheessa toteaa: Everywhere the literature and first-hand descriptions of these unusual lives suggested that gender has always been a much more fluid concept than we had come to expect. 38 Wheelwrightin laajempaa teesiä ajatellen vaikuttaa, että virkettä täytyy lukea merkityksessä, että 36 homo, lesbo, bi, trans 37 Cromwell 1999, Wheelwright 1994 [1989], xvi-xvii

12 12/17 sukupuoli-ilmaisu naisilla on monipuolisempi kuin perinteisen näkemyksen mukaan on ajateltu. Eli toisin sanoen kaikki naiset eivät ole samanlaisia. Laajempi teesi tuntuu olevan feminismi ja perinteisen naiskäsityksen kritiikki. Wheelwright kirjoittaa: Today dress has lost its potency as an indicator of gender and social status but the rewards of male imitation remain. The business woman s suit which mimics its masculine counterpart is one contemporary example. The barriers to equality between the sexes have yet to be eliminated and our struggle for what is still deemed male power is far from over. The Amazons (tarkoittaa miehenä sotineita naisia), while uneasy heroines, can lay clam to be our feminist predecessors 39 Ja kritisoi perinteistä naiskäsitystä: The experience of the female combatants in this book contradict the notion that women are inherently more pacifist than men. It is simply naive and untrue. It is equally misleading to condemn the actions of these military women as a form of false conciousness. 40 Blanton ja Cook ovat selvittäneet, että miehinä sotineet naiset olivat varsin päteviä työssään. He kirjoittavat: In point of fact, most women were successful and capable soldiers precisely because their sex was unknown to their officers. With gender prejudices and stereotyping removed from consideration of their performance as soldiers, women were given and accomplished the same assignments in camp and on the battlefield, they suffered the same consequences of military life, and they were promoted at slightly higher rates than the men surrounding them. Although they numbered only several hundred out of several million soldiers, women who heeded the call to defend their country were overwhelmingly effective in their martial roles. More than a century after the fact, women s historical presence on the bloody fields of America s Civil War is a violation of the cultural norm that holds, among other 39 Wheelwright 1994 [1989], Wheelwright 1994 [1989], 16

13 13/17 things, that women are not and should not be violent. 41 Kuten esittämistäni sitaateista huomaa, tutkijat ovat keskenään erimielisiä. He kommentoivat toisiaan sekä yleistä yhteiskunnallista tilannetta ja keskustelua. False conciousness viittaa feminismin sisäiseen keskusteluun. Vain Dekker ja van de Pol tuntuvat pysyttäytyvän tarkoituksellisen neutraalin oloisina. Kukin tutkijoista on selkeästi liikkeellä omista lähtökohdistaan. 42 Sitä on mahdoton välttää, koska oma maailmankuva ja elämänkokemus tulevat näkyviin myös kirjoitetussa tekstissä. En väitä itsekään tekeväni omista lähtökohdistani riippumatonta tutkimusta tai tulkintoja, mutta yritän olla tietoinen suhteestani tutkimuskohteeseen. Omat tulkintani Miehenä eläneet naiset on mielestäni aivan omanlaisensa historiallinen kategoria, joka on vuosisatojen aikana saanut erilaisia merkityksiä. Queer on käsitteenä mielestäni hyvä, tässä yhteydessä nimenomaan merkityksessä outo. Vaikka kaikki miehenä eläneet naiset eivät välttämättä olleet yhteisönsä silmin outoja, suurin osa ilmeisesti oli. Nykyajan näkökulmasta he ovat kaikki outoja. Myös jotkut miehet ovat eläneet naisina, mutta heitä on käsitelty hieman eri tavalla kunakin aikakautena, mm. sodomian näkökulmasta. Miehen elämään naisena ei ole liittynyt yhteiskunnallisen aseman parantuminen, vaan huonontuminen. En koe mielekkääksi lähteä tarkastelemaan miehenä eläneitä naisia mistään yksittäisestä identiteettipoliittisesta näkökulmasta käsin, koska ihmiselämän kirjo on mielestäni moninaisempi kuin erilaiset identiteettikategoriat antavat ymmärtää. Lisäksi ratkaisuihin vaikuttavat koko elämäntilanne ja yhteiskunnallinen tilanne. On mahdollista, että yksittäinen henkilö on kokenut haluavansa olla mies, eikä nainen. On myös mahdollista, että hän on naisena halunnut suhteeseen toisen naisen kanssa. Yhtä lailla on mahdollista, että henkilö on nykytermein ollut biseksuaalisesti suuntautunut ja sukupuoleltaan enemmän androgyyni. Mahdollisesti henkilö on ollut maskuliininen nainen. Nämä seikat eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että jokaisen on aikuisena ansaittava 41 Blanton & Cook 2002, Esimerkkinä tästä: James M. McPherson on esitellyt An Uncommon Soldier kirjekokoelman esipuheessa Lauren M. Cookin, silloin Cook Burgess. Cook on sisällissodan uudelleennäyttemisen (re-enactment) harrastaja. Hän osallistui uudelleennäyttelemiseen miespuoliseksi sotilaaksi pukeutuneena, mutta paljastui mentyään naisten wc:een. Tapauksen jälkeen Cook on koonnut todisteita siitä, että Yhdysvaltain sisällissodassa oli myös naisia sotilaina. Autenttisuus, mitä se sitten onkin, vaikuttaa olevan uudelleennäyttelijöille ja vastaaville historian harrastajille hyvin tärkeää. Cook Burgess 1995 [1994], xii.

14 14/17 elantonsa jollain tapaa. Ottaen huomioon sen, että suurin osa miehenä eläneistä naisista oli varsin nuoria, on myös ajateltava heidän kehitysvaihettaan, ja mitä se merkitsi elämässä tehdyille valinnoille. Oikeammin kyse oli siitä, että valintoja oli pakko tehdä. Itsenäistyminen, ammatin hankkiminen, talon osto, kotipaikan valinta, ja ylipäänsä perustan luominen koko tulevalle elämälle olivat suuria asioita varmasti myös menneiden aikojen nuorille. Enkä tarkoita sitä, että valinta ruveta elämään miehenä olisi nykyäänkään pois laskuista. Miehenä eläneitä naisia on mahdollista luokitella erilaisten motiivien mukaan, kuten esim. Dekker ja van de Pol sekä Blanton ja Cook ovat tehneet. Mutta aina on ollut vaihtoehtoja, eikä yksittäisen ihmisen elämästä voi mielestäni osoittaa mitään selkeää syytä poikkeukselliseen toimintaan. Naiset ovat voineet ryhtyä avoimesti naisina joihinkin ammatteihin, ja 1700-luvulta alkanut teollistuminen toi runsaasti uusia työpaikkoja. Prostituutio on ollut joillekin naisille valinta turvata toimeentulo. Toki palkkaus ns. kunniallisissa töissä oli pienempi kuin miesten, mutta siitä huolimatta hyvin monet alaluokan naiset tekivät sen valinnan, eivätkä ruvenneet elämään miehinä. Toisaalta miehen asussa nainen on voinut olla rauhassa ahdistelulta. Voi kysyä, miksi jotkut naiset hankkivat jossain määrin ylimääräistä hankaluutta elämäänsä? Suurin osa varmasti halusi perustaa perheen jossain vaiheessa, yhtä lailla entisaikaan kuin nykyään. Mieheksi pukeutuminen oli myös paikoin lainsäädännöllä kielletty tai muuten sanktioitu. Naisten kanssa suhteisiin ryhtyneitä saattoi odottaa kuolemantuomio. Miksei siis tavoitella itsenäistä elämää naisille sallitun ammatin turvin? Naisena perheen perustaminenkin oli helpompaa, eikä tarvinnut pelätä paljastumista. Rationaaliset perustelut tuskin riittävät yksistään selittäjiksi yhteenkään tapaukseen. Mutta niitä ei voi myöskään sivuuttaa. Jos henkilö on esim. kokenut, että voisi yhtä hyvin tai mieluummin olla mies, valintaan ruveta elämään miehenä ovat voineet varsin hyvin vaikuttaa rationaaliset perusteet, kuten parempi taloudellinen tilanne. Ja kuten aiemmin totesin, pidän mahdollisena, että hyvin maskuliinisen oloinen nainen on jo lähtökohtaisesti mennyt miehestä monissa tilanteissa ja kokenut ehkä helpommaksi ruveta elämään miehenä nimeä myöten. Työn eli ammatin merkitys ihmisen identiteetille on varmasti ollut aiemmin vielä merkittävämpi kuin nykyään. Ihminen on mieltänyt itsensä mahdollisesti myös sukupuolittuneella tavalla jonkin

15 15/17 työn tekijäksi, esim. piiaksi tai rengiksi. Tiettyyn työhön on liittynyt tietynlainen pukeutuminen, pitkälti käytännöllisistä tai perinteen sanelemista syistä. Toisaalta tunnepuolen tekijöitäkään ei pidä sivuuttaa. Joissain tapauksissa sotilaaksi ryhtyneillä pelkästään isänmaallinen palo on ilmeisesti ollut merkittävä tekijä, eikä kiintymystä perheenjäseneen tai rakastettuun voi myöskään jättää huomioimatta. Ihmiset ovat olleet hyvin inhimillisiä kaikkina aikoina. Todennäköisesti syitä on yhtä monta kuin henkilöitä, kullakin heistä oma elämäntarinansa ja tilanteensa.

16 16/17 ALKUPERÄISLÄHTEET Cook Burgess, Lauren (toim.): An Uncommon Soldier. The Civil War Letters of Sarah Rosetta Wakeman, alias Pvt. Lyons Wakeman, 153 rd Regiment, New York State Volunteers, Oxford University Press, New York 1995 [1994]. TUTKIMUSLÄHTEET Bauer, Heike: General Introduction. Teoksessa Women and Cross-Dressing , osa 1. Toim. Heike Bauer, Routledge Lontoo New York Blanton, Deanne ja Cook, Lauren M: They Fought Like Demons. Women Soldiers in the American Civil War. Louisiana State University Press, Baton Rouge Cromwell, Jason: Passing Women and Female-bodied Men. (Re)claiming FTM History. Teoksessa Reclaiming Genders. Transsexual Grammars at the Fin de Siecle. Toim. Kate More ja Stephen Whittle. Cassell, Lontoo New York Dekker, Rudolf M. & van de Pol, Lotte C: The Tradition of Female Transvestism in Early Modern Europe. St.Martin s Press, New York 1997 [1989]. Duggan, Lisa: Sapphic Slashers. Sex, Violence, and American Modernity. Duke University Press, Durham Lontoo Garber, Marjorie: Vested Interests. Cross-dressing & Cultural Anxiety. HarperPerennial, New York 1997 [1992]. Halberstam, Judith: Female Masculinity. Duke University Press, Durham Lontoo 2003 [1998]. Halberstam, Judith: In a Queer Time and Place. New York University Press, New York Lontoo Leinonen, Eeva-Kaisa ja Helga: Transvestisuus. Teoksessa Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Toim. Kati Mustola ja Johanna Pakkanen. Like, Keuruu Mak, Geertje: Sandor/Sarolta Vay. From Passing Woman to Sexual Invert. Lehdessä Journal of Women s History 16/ More, Kate: Introduction 1. Teoksessa Reclaiming Genders. Transsexual Grammars at the Fin de Siecle. Toim. Kate More ja Stephen Whittle. Cassell, Lontoo New York Mustola, Kati: Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajavartijoita ja rajan ylittäjiä. Teoksessa Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Toim. Kati Mustola ja Johanna Pakkanen. Like, Keuruu 2007.

17 17/17 Steinberg, Sylvie: La confusion des sexes: le travestissement de la Renaissance à la Révolution. Fayard, Pariisi Suhonen, Malla: Transsukupuolisuuden näkymätön historia. Teoksessa Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Toim. Kati Mustola ja Johanna Pakkanen. Like, Keuruu Velasco, Sherry: The Lieutenant Nun. Transgenderism, Lesbian Desire, and Catalina de Erauso. University of Texas Press, Austin Wheelwright, Julie: Amazons and Military Maids. Women Who Dressed as Men in Pursuit of Life, Liberty and Happiness. HarperCollins, Glasgow 1994 [1989].

MIEHESTÄ MENNEIDEN NAISTEN REPRESENTAATIOT LONDON CHRONICLESSA 1760-LUVULLA

MIEHESTÄ MENNEIDEN NAISTEN REPRESENTAATIOT LONDON CHRONICLESSA 1760-LUVULLA MIEHESTÄ MENNEIDEN NAISTEN REPRESENTAATIOT LONDON CHRONICLESSA 1760-LUVULLA HuK Elina Lahti kulttuurihistoria kandidaatintutkielma 2006 elainelouve@yahoo.com SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 1.1 Miehestä

Lisätiedot

Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola

Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen Mikko Kivinen, Pauliina Murtola Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä 12.11.2012 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TRANSVESTISUUS PERHEESSÄ

TRANSVESTISUUS PERHEESSÄ TRANSVESTISUUS PERHEESSÄ Eeva-Kaisa Leinonen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Toukokuu 2005 Sosiaali- ja terveysala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI 2005-05-27 Tekijä(t) LEINONEN, Eeva-Kaisa

Lisätiedot

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen.

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Pirkko Koivunen Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro

Lisätiedot

MISTÄ TUNNET SÄ YSTÄVÄN? Tutkimus alkoholiongelmaisten läheisten kokemuksista, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta

MISTÄ TUNNET SÄ YSTÄVÄN? Tutkimus alkoholiongelmaisten läheisten kokemuksista, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta MISTÄ TUNNET SÄ YSTÄVÄN? Tutkimus alkoholiongelmaisten läheisten kokemuksista, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta NIINA ÄIJÖ Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön

Lisätiedot

YHTEISKUNTASOPIMUKSEN MAHDOTTOMUUDESTA: Leibnizin Hobbes- ja Locke-kritiikin luonne, taustat ja lähtökohdat

YHTEISKUNTASOPIMUKSEN MAHDOTTOMUUDESTA: Leibnizin Hobbes- ja Locke-kritiikin luonne, taustat ja lähtökohdat Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma YHTEISKUNTASOPIMUKSEN MAHDOTTOMUUDESTA: Leibnizin Hobbes- ja Locke-kritiikin luonne, taustat ja lähtökohdat Niko Laine pro

Lisätiedot

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Pro Gradu-tutkielma Yleinen historia Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Johanna Hyvönen, 0307949 Kasper Väänänen, 0308252 Pro gradu tutkielma Kevät 2014 Sosiaalityö

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAN PUOLISONA SUOMESSA Narratiivinen tutkimus kestävistä monikulttuurisista avioliitoista

MAAHANMUUTTAJAN PUOLISONA SUOMESSA Narratiivinen tutkimus kestävistä monikulttuurisista avioliitoista Jaana Anglé MAAHANMUUTTAJAN PUOLISONA SUOMESSA Narratiivinen tutkimus kestävistä monikulttuurisista avioliitoista Ohjaaja: professori Kaarina Määttä Esitarkastajat: dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä,

Lisätiedot

Dikotomisesta transsukupuolisuudesta queeriin transgenderiin? Paradigmamuutoksen mahdollisuus lääketieteen tavassa käsitteellistää trans*kokemusta

Dikotomisesta transsukupuolisuudesta queeriin transgenderiin? Paradigmamuutoksen mahdollisuus lääketieteen tavassa käsitteellistää trans*kokemusta Dikotomisesta transsukupuolisuudesta queeriin transgenderiin? Paradigmamuutoksen mahdollisuus lääketieteen tavassa käsitteellistää trans*kokemusta 18 Johdanto Abstract The medical discourse has historically

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN NÄKYMÄTÖN KÄSI, GLOBALISAATIO JA POLIITTINEN RISKI?

KANSAINVÄLINEN NÄKYMÄTÖN KÄSI, GLOBALISAATIO JA POLIITTINEN RISKI? KANSAINVÄLINEN NÄKYMÄTÖN KÄSI, GLOBALISAATIO JA POLIITTINEN RISKI? Paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia I want to be clear here from the start: there is a difference between ignorance and stupidity. Ignorance

Lisätiedot

RIKKAUS, RAKKAUS VAI RASITE? - Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa. Marjatta Vesalainen

RIKKAUS, RAKKAUS VAI RASITE? - Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa. Marjatta Vesalainen RIKKAUS, RAKKAUS VAI RASITE? - Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa Marjatta Vesalainen TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö Vesalainen Marjatta: Kaksikulttuuriset avioliitot Suomessa

Lisätiedot

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina VALTION TAIDEMUSEO, TAIDEMUSEOALAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ KEHYS/ KULTTUURIA KAIKILLE -PALVELU 2007 Sisällys OSA

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

MEIDÄN PITI TULLA TÄNNE VAIN PARIKSI VUODEKSI...

MEIDÄN PITI TULLA TÄNNE VAIN PARIKSI VUODEKSI... Päivi Suutarinen MEIDÄN PITI TULLA TÄNNE VAIN PARIKSI VUODEKSI... Suomalaisten naisten kokemuksia elämästä Brysselissä ja lähialueilla Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

Toni Jyvälä. Koomikon rooli. Ajatuksia stand up -komiikasta

Toni Jyvälä. Koomikon rooli. Ajatuksia stand up -komiikasta Toni Jyvälä Koomikon rooli Ajatuksia stand up -komiikasta Metropolia Ammattikorkeakoulu Teatteri-ilmaisun ohjaaja Esittävän taiteen koulutusohjelma Opinnäytetyö 25.4.2013 Tekijä Otsikko Toni Jyvälä Koomikon

Lisätiedot

TYÖSSÄ JAKSAMINEN HENKISESTI KUORMITTAVISSA ASIOIMISTULKKAUSTILANTEISSA

TYÖSSÄ JAKSAMINEN HENKISESTI KUORMITTAVISSA ASIOIMISTULKKAUSTILANTEISSA TYÖSSÄ JAKSAMINEN HENKISESTI KUORMITTAVISSA TIIVISTELMÄ ASIOIMISTULKKAUSTILANTEISSA Doaa Al-Shmes Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Asioimistulkkauksen koulutus Tulkki (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Englanniksiko maailmanmaineeseen?

Englanniksiko maailmanmaineeseen? Englanniksiko maailmanmaineeseen? Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945 2003 Raila Hekkanen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Universal Decimal Classification: 316.356.2 Sociological thesarus: alcohol abuse; parents; family life; children; childhood; experience

Universal Decimal Classification: 316.356.2 Sociological thesarus: alcohol abuse; parents; family life; children; childhood; experience KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 124 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 124 MARITTA ITÄPUISTO Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta Childhood

Lisätiedot

RAJAT YLITTÄVÄ RAKKAUS - TURVAKOTITYÖN NÄKÖKULMA SUOMEEN AVIOITUNEIDEN MAAHANMUUTTAJANAISTEN ELÄMÄÄN

RAJAT YLITTÄVÄ RAKKAUS - TURVAKOTITYÖN NÄKÖKULMA SUOMEEN AVIOITUNEIDEN MAAHANMUUTTAJANAISTEN ELÄMÄÄN RAJAT YLITTÄVÄ RAKKAUS - TURVAKOTITYÖN NÄKÖKULMA SUOMEEN AVIOITUNEIDEN MAAHANMUUTTAJANAISTEN ELÄMÄÄN Michele Andrew (yhteistyössä Miira Hartikaisen kanssa) Päättötyö Kevät 1998 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

BORÅSIN SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ 1960-JA 1970-LUVUILLA

BORÅSIN SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ 1960-JA 1970-LUVUILLA BORÅSIN SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ 1960-JA 1970-LUVUILLA koulutusohjelma Anette Malinen Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Humisevat harjut. Vanha ja uusi suomennos nykylukijoiden silmin

Humisevat harjut. Vanha ja uusi suomennos nykylukijoiden silmin Humisevat harjut Vanha ja uusi suomennos nykylukijoiden silmin Elisa Valtonen Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2010 Tampereen

Lisätiedot

NAISRAVINTOLAYRITTÄJYYS 2000-LUVUN SUOMESSA KOKEMUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ

NAISRAVINTOLAYRITTÄJYYS 2000-LUVUN SUOMESSA KOKEMUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ NAISRAVINTOLAYRITTÄJYYS 2000-LUVUN SUOMESSA KOKEMUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ Lia Kourula Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13.5.2004 Tekijä(t)

Lisätiedot

Tiina Hokkanen. Äitinä ja isänä eron jälkeen

Tiina Hokkanen. Äitinä ja isänä eron jälkeen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 267 Tiina Hokkanen Äitinä ja isänä eron jälkeen Yhteishuoltajavanhemmuus arjen kokemuksena JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI?

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? Mia Puumalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot