RUNGON ASENNUSAIKAINEN TOIMINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUNGON ASENNUSAIKAINEN TOIMINTA"

Transkriptio

1 Betnitellisuus ry (31) RUNGON ASENNUSAIKAINEN TOIMINTA Sisällysluettel 1 Tteuttamisen aikaiset kurmat Mititustilanteet ja rajatilat Kurmat Asennusliitkset Elementtirakennuksen vaakasaumat Reunapalkkien liitkset Asennusaikainen jäykistystarkastelu Työturvallisuus Rakennushankkeen sapulten työturvallisuusvelvitteet Rakenne-, valmissa- ja asennussuunnitelmissa esitettävät asiat Rakennesuunnittelijan surittama työturvallisuuden tteutumisen valvnta ja katselminti Tteutuksen vaaratekijöiden arviinti ja pistaminen rakennesuunnittelussa Asennustilanteiden simulinti ja tietmallinnus työturvallisuussuunnittelun työkaluna... 31

2 Betnitellisuus ry (31) 1 Tteuttamisen aikaiset kurmat 1.1 Mititustilanteet ja rajatilat Rakenteet mititetaan asennusaikana tavanmaiseen tapaan sekä murt- että käyttörajatilassa. Tarkasteltavia tilanteita vat tilapäiset mititustilanteet ja nnettmuusmititustilanteet sekä maanjäristysalueilla maanjäristysmititustilanteet. Mititustilanteet valitaan tarkituksenmukaisesti rakennekknaisuuden, rakennesien ja sittain valmiin rakennuksen sekä myös apurakenteiden ja - laitteiden kannalta. Valittavissa mititustilanteissa tulee ttaa humin lsuhteet, jtka vallitsevat eri tteuttamisvaiheiden aikana. Jkaiseen valittavaan tilapäiseen mititustilanteeseen liitetään nimellinen kest, jka n vähintään tarkasteltavan tteuttamisvaiheen ennakitavissa leva kest. Mititustilanteessa tetaan humin muuttuvien kurmien tistumisvälit. Ideana n, että lunnnkurman suuruus riippuu asennusajan keststa. Taulukk 1. Susiteltavia tistumisvälejä lunnnkurmien minaisarvjen määrittämiseen. Kest 3 vurkautta 3 kuukautta (mutta > 3 vurkautta) 1 vusi (mutta > 3 kuukautta) > 1 vusi Tistumisväli (vusina) - a 5 b a Keskimääräisen tistumisvälin käsite ei yleensä svellu tilanteisiin, jissa tteuttamisvaihe jää lyhyeksi. Klmen vurkauden mittainen nimelliskest, jka valitaan npeisiin tteuttamisvaiheisiin, vastaa työmaata kskevien lutettavien sääennustejaksjen pituutta. Kurman suuruus vidaan määrittää tällöin sääennusteen mukaan. Sääennusteen mukaista tieta vidaan käyttää, vaikka tteuttaminen kestää vähän kauemminkin, js muuttuviin tilanteisiin varaudutaan riittävin järjestelyin. b Kurmien nimelliskestn llessa enintään klme kuukautta kurmat vidaan määrittää ttamalla humin säätilassa vudenajan mukaan ja sitä lyhyemmällä aikavälillä tapahtuvat vaihtelut. Rakenteen ja rakennesien epätarkkuuksina käytetään tteuttamisen aikaisissa mititustilanteissa yleensä valmiin rakenteen nrmaalisti vallitsevan mititustilanteen epätarkkuuksia. Käytettävät epätarkkuudet n määritettävä kuitenkin hankekhtaisesti, js tteuttamisessa n työvaiheita missä rakennetta tai rakennesaa kurmitetaan eri asennssa tai sijainnissa kuin lpputilanteessa. Asennustyöstä aiheutuvat pakkvimat ja niistä aiheutuvat vinudet tulee ttaa tarvittaessa humin. Apurakenteiden vinudesta aiheutuvat epätarkkuudet n tettava tarvittaessa humin, js ne pikkeavat valmiin rakenteen epätarkkuudesta. Rakenteen vaatimustenmukaisuus murtrajatilassa tulee sittaa kaikissa vallitsevissa tteuttamisen aikaisissa tilapäisissä mititustilanteissa ja nnettmuustilanteissa sekä maanjäristysalueilla maanjäristystilanteissa. Onnettmuustilanteissa vaikuttavien kurmien yhdistelmät vivat jk käsittää nimenmaan nnettmuuskurman tai ne vivat liittyä nnettmuustapauksen jälkeiseen tilanteeseen. Rakennetta tarkistettaessa tetaan humin asianmainen gemetria ja valittavia mititustilanteita vastaavan keskeneräisen rakenteen kestävyys. Vastaavasti tulee sittaa, että rakenteen käyttörajatilille asetettavia ehtja ei ylitetä valittavissa tteuttamisen aikaisissa mititustilanteissa. Yleensä vallitsevat kurmayhdistelmät vat minaisyhdistelmä ja pitkäaikaisyhdistelmä. Tteuttamisen aikainen mudnmuuts vi lla suurempi kuin valmiilla rakenteella, mikäli mudnmuuts palautuu rakennusaikaisen kurman pistuttua eikä aiheuta vauriita pintamateriaaleille tai liittyville rakenteille. Tteuttamisen aikainen kurmitustilanne ei saa aiheuttaa rakenteeseen suurempia halkeamaleveyksiä ja rakenteen jäykkyys ei saa pienen-

3 Betnitellisuus ry (31) tyä halkeilun jhdsta nrmaalitilanteeseen verrattuna. Rakentamisen aikana tulee välttää timenpiteitä, jista saattaa aiheutua liiallista halkeilua tai ennenaikaisia taipumia. Halkeamat ja taipumat eivät saa haitallisesti vaikuttaa valmiin rakenteen säilyvyyteen, käyttökelpisuuteen tai ulknäköön. Apurakenteet tulee suunnitella siten, että valmiin rakenteen tleranssit eivät ylity. Rakentamisesta jhtuvien muuttuvien kurmien yhdistelykertimelle Ψ0 käytetään arva 1,0 ja muuttuvan kurman pitkäaikaisarvn yhdistelykertimelle Ψ2 käytetään arva 0, Kurmat Tteuttamisen aikaisten, suunnittelussa humiitavien kurmien lukitus (rakentamisesta jhtuvia kurmia lukuun ttamatta) esitetään taulukssa 2. Taulukk 1. Kurmien lukitus tteuttamisvaiheiden aikana (rakentamisesta jhtuvia kurmia lukuun ttamatta). Kurma Lukitus Humautuksia Lähde Aikariippuvuus Lukitus / alkuperä Sijainnin mukainen vaihtelu Oma pain Pysyvä Välitön Tleranssin puitteissa kiinteä / liikkuva Lunne Staattinen Liikkuva kuljetuksen / varastinnin aikana. Dynaaminen putamistapauksessa. EN Maan liike Pysyvä Välillinen Liikkuva Staattinen EN 1997 Maanpaine Pysyvä / muuttuva Esijännitys Pysyvä / muuttuva Esisiirtymätila Pysyvä / muuttuva Välitön Liikkuva Staattinen EN 1997 Välitön Kiinteä Staattinen Muuttuva mitittaessa paikallisesti (ankkurinti). EN 1990, EN1992 EN 1999 Välillinen Liikkuva Staattinen EN 1990 Lämpötila Muuttuva Välillinen Liikkuva Staattinen EN Kutistumisen / hydrataatin vaikutukset Pysyvä / muuttuva Tuulikurmat Muuttuva / nnettmuus Lumikurmat Muuttuva / nnettmuus Vedestä jhtuvat kurmat Jäätävällä säällä sateesta syntyvät kurmat Onnettmuus Pysyvä / muuttuva / nnettmuus Välillinen Liikkuva Staattinen EN 1992, EN 1993, EN 1994 Välitön Kiinteä / liikkuva Välitön Kiinteä / liikkuva Välitön Kiinteä / liikkuva Staattinen / dynaaminen Staattinen / dynaaminen Staattinen / dynaaminen Muuttuva Välitön Liikkuva Staattinen / dynaaminen Onnettmuus Maanjäristys Muuttuva / nnettmuus Välitön / välillinen Liikkuva Staattinen / dynaaminen (*) EN (*) EN Pysyvä / muuttuva hankeeritelmien (prjektieritelmien) mukaisesti Dynaaminen mahdllisille veden virtausilmiöille. EN 1990 (*) ISO (*) EN 1990, EN Välitön Liikkuva Dynaaminen (*) EN 1990 (khta 4.1), EN 1998 (*) Lähdeasiakirjja n syytä tarkastella yhdessä kansallisen liitteen kanssa, jssa vi lla lisätietja.

4 Betnitellisuus ry (31) Standardista EN löytyy lisätietja rakennusaikaisten kurmien määrittämisestä. Tteuttamisen aikaisen lumikurman suuruus vidaan harkita rakennusajankhdan rakennustyön kestn ja lumenpistn perusteella. Lumikurman llessa mahdllinen sen arva s ei tule valita pienemmäksi kuin 0,5 kn/m2. Arv s n katn tai rakenteiden lumikurma. Kurman vaikuttaessa työnaikaisesti muilla tasilla kuin katlla vidaan lumikurmaa pitää tasan jakautuneena kurmana ja lumen kinstumista esimerkiksi taslla levien esteiden takia ei tarvitse tarkastella. Tteuttamisen aikaisena tuulinpeuden mdifiimattman perusarvna vb,0 kestn llessa enintään 3 kuukautta vidaan käyttää meri- ja manneralueella kk maassa sekä alamaastssa tuntureiden juurella arva 18 m/s ja tuntureiden lakialueilla arva 24 m/s. Rakennustyön kestn llessa alle klme päivää vidaan tuulennpeuden mdifiimattmana perusarvna käyttää sääennusteeseen perustuvaa arva. Vähimmäisarv käytettävälle tuulennpeudelle n 10 m/s. Tuuli- ja lumikurmiin ei vi tehdä yhdistettäessä vähennyksiä mikäli käytettävä tuuli- tai lumikurma n pienempi kuin nrmaalisti vallitsevassa mititustilanteessa. Rakennesia ei yleensä mititeta nnettmuuskurmille, jtka aiheutuvat esim. työmaaajneuvjen, nstureiden, rakennuslaitteiden tai siirrettävien materiaalien iskuista tai tukien paikallisesta pettämisestä. Rakennesilla ja niiden liitksia tulee lla sellainen vaurinsietkyky, että vähäinen törmäys tai isku ei jhda rakenteen kantkyvyn menetykseen. Rakennesia ei myöskään yleensä mititeta laitteiden kaatumisesta tai putamisesta aiheutuville kurmille, ellei kaatuminen tai putaminen aiheuttaa khtuuttman suuria vahinkja. Ihmisen törmäyksestä aiheutuvan nnettmuuskurman mititusarvna käytetään: 2,5 kn vaikutuspinta-alan llessa 200 mm x 200 mm, minkä avulla tetaan humin kmpastumisen vaikutukset 6,0 kn vaikutuspinta-alan llessa 300 mm x 300 mm, minkä avulla tetaan humin putamisen vaikutukset. Khtaa a) vidaan sveltaa sellaisten rakenteiden suunnittelussa, jssa rakenteen pettäminen kmpastumisen seurauksena jhtaa putamiseen ja khtaa b) putamisen pysäyttävien sujarakenteiden mitituksessa. Sumessa maanjäristyskurmia ei tarvitse ttaa mitituksessa humin. Rakentamisesta jhtuvien kurmien lukitus ja ryhmittely n esitetty taulukissa 2-2 ja 2-3. Betnivalun yhteydessä syntyvät, humin tettavat kurmat esitetään taulukssa 2-4. Rakennusaikaisia kurmia vidaan käsitellä jk yksittäisinä muuttuvina kurmina tai erityyppisiä kurmia vidaan ryhmittää ja käsitellä yhtenä muuttuvana kurmana.

5 Betnitellisuus ry (31) Taulukk 2. Rakentamisesta jhtuvien kurmien lukitus. Kurma Lukitus Humautuksia Lähde Henkilöt ja käsityökalut Tavaran väliaikainen varastinti Aikariippuvuus Lukitus / alkuperä Sijainnin mukainen vaihtelu Lunne Muuttuva Välitön Liikkuva Staattinen Muuttuva Välitön Liikkuva Staattinen/ dynaaminen Väliaikaiset laitteet Muuttuva Välitön Kiinteä/ liikkuva Liikkuvat raskaat kneet ja laitteet Jätemateriaalien kasaantuminen Rakenteen sista eri tilapäisvaiheissa aiheutuvat kurmat Staattinen/ dynaaminen Muuttuva Välitön Liikkuva Staattinen/ dynaaminen Muuttuva Välitön Liikkuva Staattinen/ dynaaminen Dynaaminen kurmien pudtessa Vi aiheuttaa kurmia myös esim. pystypinnille Muuttuva Välitön Liikkuva Staattinen Dynaamiset vaikutukset jäävät tarkastelun ulkpulelle EN EN EN , EN EN EN

6 Betnitellisuus ry (31) Taulukk 3. Rakentamisesta jhtuvat kurmat Tyyppi (Merkintä) Henkilöt ja käsityökalut Q ca Tavaran väliaikainen varastinti Q cb Väliaikaiset laitteet Q cc Kuvaus Mallinnus Humautuksia Työntekijät, työnjht ja vierailijat, mukaan lukien mahdlliset käsityökalut tai muut työmaan pienet laitteet Varastitaessa väliaikaisesti liikuteltavaa tavaraa, kuten: rakennusmateriaaleja, elementtejä ja laitteita Käyttöpaikallaan levat väliaikaiset laitteet. Kurma n jk: staattista (esim. muttielementit, työtelineet, muttitelineet, kneet, kntit) tai liikkuvaa (esim. siirrettävät mutit, siltakannen asennuspalkist ja apupalkki, vastapaint) Mallinnetaan tasaisesti jakautuneena kurmana q ca, jka sijitetaan siten, että saavutetaan epäedullisimmat vaikutukset. Mallinnetaan liikkuvina kurmina, jita edustavat tilanteen mukaan: tasaisesti jakautunut kurma q cb pistekurma F cb Mallinnetaan liikkuvina kurmina, jita edustaa tilanteen mukainen: tasaisesti jakautunut kurma q cc Kurman q ca,k minaisarv n 1,0 kn/m 2. Saumaamattmalle elementtitaslle kurman q ca,k minaisarv n 0,5 kn/m 2. Ks. myös betnivalun yhteydessä syntyvät kurmat. Kurmien minasiarvt q cb,k ja F cb,k määritetään hankekhtaisesti. Rakennusmateriaalien tilavuuspainja esitetään standardissa EN Nämä kurmat vidaan määritellä hankekhtaisesti käyttämällä timittajalta saatavaa tieta. Ellei tarkempaa tieta le käytettävissä, kurmat vidaan mallintaa käyttämällä tasaisesti jakautunutta kurmaa, jnka susiteltava minaisarv q cc,k n vähintään 0,5 kn/m 2. Liikkuvat raskaat kneet ja laitteet Q cd Liikkuvat raskaat kneet ja laitteet, jtka kulkevat tavallisesti pyörillä tai kiskilla, (esim. nsturit, hissit, ajneuvt, nsttrukit, kmpressrit, tunkit, raskaat nstlaitteet) Ellei tarkempaa tieta le käytettävissä, mallinnetaan standardin EN 1991 asianmaisten sien sisältämän tiedn perusteella. Käytettävissä n jukk mititusta käsitteleviä CENstandardeja, esimerkiksi EN muttien mititusta ja EN muttitelineiden mititusta varten. Ajneuvista aiheutuvien kurmien määrittämiseen tarvittavaa tieta, mikäli sitä ei esitetä hanke-eritelmässä (prjektieritelmässä), esitetään standardissa EN Rakentamisessa syntyvien jätemateriaalien kasaantuminen Jätemateriaalien kasaantuminen (esim. ylimääräiset rakennusmateriaalit, irrtettu maaaines tai puretut materiaalit) Otetaan humin tarkastelemalla mahdllisia massan vaikutuksia vaakasuuntaisiin, kalteviin ja pystysuuntaisiin rakennesiin (kuten seiniin). Nstureista aiheutuvien kurmien määrittämiseen tarvittavaa tieta esitetään standardissa EN Nämä kurmat vivat vaihdella merkittävästi ja lyhyin aikavälein, riippuen esimerkiksi materiaalien tyypistä, ilmastlsuhteista, rakentamisen etenemisvauhdista ja jätemateriaalin tyhjentämisväleistä. Q ce Eri tilapäisvaiheissa levista rakenteen sista jhtuvat kurmat Q cf Tteuttamisen eri tilapäisvaiheissa levista rakenteen sista aiheutuvat kurmat ennen kuin lpulliset mitituskurmat tulevat vaikuttamaan (esim. nstista aiheutuvat kurmat) Otetaan humin ja mallinnetaan suunniteltujen tteuttamisvaiheiden mukaisesti, jllin tetaan humin vaiheiden seuraukset (esim. tietyistä työvaiheista, kuten asennuksista aiheutuva kurmittuminen ja kurmituksen pistuminen) Ks. myös betnivalun yhteydessä syntyvät lisäkurmat.

7 Betnitellisuus ry (31) Taulukk 4. Betnivalun yhteydessä syntyvien kurmien susiteltavat minaisarvt. Kurma Kurmitusalue Kurma [kn/m 2 ] (1) Työskentelyalueen ulkpulella 0,75, jhn sisältyy kurma Q ca (2) Neliön mutisella työskentelyalueella, jnka sivumitta n 3 m (tai jännemitta, js se n pienempi) 10 % betnin masta painsta, mutta vähintään 0,75 ja enintään 1,5 Sisältää kurmat Q ca ja Q cf (3) Tarkasteltava alue Mutin ja kurmaa kantavan rakennesan ma pain (Q cc) sekä mitituspaksuuden mukainen tureen betnin pain (Q cf) Suunnittelussa n humiitava lisäksi tteuttamisen aikaiset vaakasuuntaiset kurmat. Näihin kuuluvat muun muassa rakentamisesta jhtuvien kurmien vaakakmpnentit, tuulikurmat sekä sivutiesiirtymäepätarkkuuksien ja sivuttaistaipumien vaikutukset. Ekvivalenttisten vaakasuuntaisten kurmien minaisarvna käytetään 3 % pystysuuntaisista kurmista, jtka aiheuttavat epäedullisimman yhdistelmän. Tällöin vaakavimat asetetaan vaikuttamaan khtiin, jtka aiheuttavat epäedullisimman yhdistelmän. Tätä pienempää arva vidaan käyttää, js pystysuuntaisen kurman vinus tteuttamisen aikana vidaan arviida. Betnia valettaessa letetaan, että valun yläpinnan tasssa vaikuttaa mielivaltaisessa suunnassa muuttuva vaakasuuntainen pistekurma, jnka minaisarv n 1,5 kn. 2 Asennusliitkset 2.1 Elementtirakennuksen vaakasaumat Seinäelementtien vaakasaumjen kestävyyden likimääräinen arviinti rakennusaikana Rungn pystyrakenteiden vaakasaumjen kurmitus aiheutuu rungn pystykurmista sekä rakennuksen vaakakurmien aiheuttamasta taivutusmmentista ja leikkausvimasta. Seuraavassa esitetään likimääräinen menetelmä arviida vaakasaumjen puristuskestävyyttä tavanmaisessa elementtirakennuksessa. Vaativissa rakenteissa n saumjen rasitukset laskettava tarkemmin. SFS-EN khdan mukaan puristusliitksessa vaikuttavaa leikkausvimaa ei tarvitse ttaa humin, js leikkausvima V sd n alle 10% liitksen puristusvimasta N sd. Js leikkausvima ylittää tun arv, n se tettava humin sauman mitituksessa. Tämä tulee esille lähinnä krkeissa rakennuksissa paljn vaakavimia siirtävien jäykistysseinien yhteydessä. Rasituksena vain pystykurmia Tarkastellaan ensin valmiin rakennuksen vaakasaumjen puristuskestävyyttä kerrksittain. Oletetaan, että kaikkien kerrsten vaakasaumat tteutetaan kuten alin sauma, jka n rasitetuin. Oletetaan alimman sauman käyttöasteeksi 100 %.

8 Betnitellisuus ry (31) Tdellisuudessa käyttöaste n yleensä selvästi alhaisempi, eli letus n varmalla pulella. Alimman kerrksen yläpuliset saumat vat kevyemmin rasitettuja, jllin myös niiden käyttöaste n pienempi. Tarkastellaan tilannetta, jssa seinää ei kurmita vaakakurma, jllin rasitukset saadaan lineaarisesti kurmittavien kerrsten mukaan: n i n tarkasteltavan sauman yläpulella levien kerrsten lukumäärä n yhden kerrksen kurmista aiheutuva kurma Vaakasauman kapasiteetti riippuu vain betnin lujuudesta, kun kyseessä n raudittamatn sauma: missä n saumabetnin puristuslujuus k. ajanhetkellä, n sauman timiva pituus ja timiva leveys Nyt vidaan laskea saumjen käyttöasteet valmiissa rakennuksessa. Tarkastellaan rakennusta, jssa n 7 kerrsta ja kurman arvna 2.028, jtta saadaan käyttöasteeksi alimmassa saumassa 100%. Valitaan betnin lujuudeksi 14.2 MPa (C25/30 betni)ja saumjen mitat ykkösen suuruisiksi, jllin myös sauman lujuus n Tulkset saumjen käyttöasteesta n esitetty taulukssa 6. Taulukk 6. Saumjen käyttöasteet 7 kerrksisessa rakennuksessa kun kurmana n vain pystykurmaa ja alimman sauman käyttöaste n 100% ja kaikkien saumjen lujuus n sama. Sauma Yläpuliset N d N u Käyttöaste kerrkset 1 (alin sauma) Humaa! Saumjen käyttöasteet kerrksissa muuttuvat kun rakennuksen kerrsmäärä muuttuu (kuva 2).

9 Betnitellisuus ry (31) Kuva 1 Pystykurmat taulukn 6 rakennuksessa, valmis rakennus Kuva 2 Vaakasaumjen käyttöasteet eri krkuisissa rakennuksissa kun alimman sauman käyttöaste n 100% ja muut tekijät vat vakiita, valmis rakennus. Vaaka-akselilla n sauman numer alhaalta lukien. Asennusaikaisessa tilanteessa sauman rasitukset riippuvat sauman yläpulella levien kerrsten määrästä. Tarkastellaan alinta saumaa, jka n rasitetuin. Rasitukset kasvavat kerrsmäärän kasvaessa ja samin sauman lujuusvaatimukset. Tarvittavan saumabetnin lujuus asennettujen kerrsten mukaan n esitetty taulukssa 7.

10 Betnitellisuus ry (31) Taulukk 7. Saumjen vaadittu lujuus 7 kerrksisessa rakennuksessa kun alimman sauman käyttöaste n 100% ja lujuus 14.2MPa (C25/30). Kerrksia N d N d / N u,tt Vaadittu lujuus päällä Suhde N d / N u,tt kuvaa sauman käyttöastetta lppulujuuteen verrattuna, jsta vidaan sitten laskea tarvittava asennusaikainen betnin lujuus. Käyttöaste, ja näin llen myös tarvittava saumabetnin lujuus, saadaan siis suraan asennettujen kerrsten ja kknaiskerrsmäärän suhteesta. Ylläesitetty pätee, js lpputilanteen kurmitukset vat suuremmat kuin asennusaikaiset kurmat. Js asennusaikaiset kurmat vat suuremmat, täytyy tämä ttaa humin. Kuva 3 Vaakasaumjen vaadittu lujuus esimerkkitapauksessa erikrkuisissa rakennuksissa kun alimman sauman käyttöaste n 100 % ja muut tekijät vat vakiita. Rasituksena vaaka- ja pystykurmia Vaakasauman mititus ei le yleensä kuitenkaan ainastaan pystykurman funkti, vaan myös rakennuksen runkn khdistuvat vaakakurmat vaikuttavat sauman mititukseen, kska ne aiheuttavat mmentin seinän alareunan yli ja täten kasvattavat rasituksia seinän tisella reunalla.

11 Betnitellisuus ry (31) Seuraavassa n tarkastelu, jssa vaakasauman mitituksessa tetaan humin myös vaakakurmat. Tällöin sauma mititetaan vaakakurman aiheuttaman mmentin ja pystykurman yhteisvaikutuksen alaisena. Vaakakurmien aiheuttaman kknaismmentin ja pystykurmien suhde (epäkeskisyys) merkitään kirjaimella e. Raudittamattmissa liitksissa pystykurman epäkeskisyys n tyypillisesti krkeintaan h/6, jllin seinälle ei synny vielä vetrasituksia. Mikäli sauman khdalle syntyy vetrasituksia jstain kurmitustapauksesta ja nämä vetvimat kumtaan esimerkiksi jännittämällä seinä pystysuunnassa, n saumjen kurmitus laskettava aina tarkemmin tdellisia kurmia käyttäen! Epäkeskeisesti puristetun sauman kestävyys lasketaan kaavasta: 1 2 Kaavan mukaisesti vain sa seinän pituudesta kantaa kk kurman. Merkitään julkisivuun khdistuvaa vaakavimaa kirjaimella q, jnka letetaan levan saman jka kerrksessa. Valmiin rakennuksen saumissa vaikuttaa kurmitukset n kerrksen krkeus n sauman yläpulisten kerrsten määrä Tarkastellaan tapausta, että alimmassa saumassa /6, jllin saadaan seuraava taulukk valmiin rakennuksen käyttöasteista eri saumissa. Kuva 4. Rakennukseen khdistuu vaaka- ja pystykurmituksia

12 Betnitellisuus ry (31) Taulukk 8. Saumjen käyttöasteet 7 kerrksisessa rakennuksessa kun kurmana n vaaka- ja pystykurmaa ja alimman sauman käyttöaste n 100%. Kerrs Yläpuliset N dmax e N u Käyttöaste kerrkset ,17 9,37 1, , , , , , , Valmiissa rakennuksessa kerrsten saumjen käyttöaste pienenee siis npeammin, kun epäkeskisyys tetaan humin. Asennusaikana tilanne n samansuuntainen, eli saumjen käyttöaste pienenee npeammin kuin pelkän pystykurman tapauksessa. On kuitenkin muistettava, että vaaka- ja pystykurmien vaikuttaessa yhtä aikaa, n pystykurmakapasiteetti pienempi kuin pelkän pystykurman tapauksessa. Taulukk 9. Saumjen vaadittu lujuus 7 kerrksisessa rakennuksessa kun alimman sauman käyttöaste n 100% ja lujuus 14.2 (C25/30). Kerrksia päällä N d e N d / N u,tt Vaadittu lujuus ,17 1, , , , , , , Yhteenvetna vidaan tdeta että pelkän pystykurman humiiminen saumjen lujuustarkasteluissa antaa varmalla pulella levan arvin tarvittavasta asennusaikaisesta sauman lujuudesta kun alimman sauman mitituksessa n humiitu vaakakurmien aiheuttama lisärasitus.

13 Betnitellisuus ry (31) Eli vaadittu betnin lujuus saadaan lausekkeesta missä n sauman suunnittelulujuus n asennettujen kerrsten määrä n sauman yläpulisten kerrsten kknaismäärä Yllä levan kaavan mukaista periaatetta vidaan sveltaa myös pilareiden jutssaumihin, kun kyseessä n pilarit, jtka kantavat kurmia useammasta kerrksesta ja n liitkset n letettu niveliksi. Hallimaisten rakennusten mastpilarit n syytä tarkastella aina erikseen, kska asennusaikaisten kurmien suuruus vi vaihdella suuresti hallin rakenteista ja asennusjärjestyksestä riippuen. Laskentaesimerkki tdellisilla kurmituksilla Lasketaan esimerkkinä 7 kerrksisen asuinkerrstaln jäykistävän seinän vaakasaumjen kurmitus ja vaadittu saumausmassan lujuus kunakin ajankhtana. Rakennuksen asennusnpeus n 1 kerrs/viikk. Rakennus kuuluu seuraamuslukkaan CC2. Rakenne: Seinän paksuus t=200mm, kerrskrkeus 3m Betni C30/37 Saumausmassan lujuudeltaan C25/30 Seinän kurmitusalueen leveys vaakarakenteilta n b=10m Vaakarakenteet ntellaatta h=370 + pintabetni 40mm Kurmitukset: Tuulikurma q kw =1.21 kn/m2*0.75*10m=9.08 kn/m Hyötykurma asennusaikana q c =q ca +q cb +q cc =( )*10 =17.0 kn/m Pysyvät kurmat vaakarakenteilta/kerrs g=10*(5 +1)=60 kn/m Rakenteiden vinudesta aiheutuvat kurmat H q =0.75 kn/kerrs ja H g =2.7 kn/kerrs. Kurmat n laskettu käyttäen arva N/200. Vaakakurmia n laskettu keräytyvän n. 90m 2 alueelta. Kurmitusyhdistelmänä n laskennassa käytetty: 1.15*Gk+1.5*Qc+1.5*0.6*Qkw, jka antaa tässä tapauksessa määräävän kurmituksen. Kurmituksen aiheuttamat rasitukset eri asennusvaiheissa n esitetty kuvassa 5. Vimasuureet n tässä tapauksessa laskettu Strusft FEM-Design 9.0 hjelmalla. Rasitukset n yksittäiselle seinälle helpp laskea myös käsin, mutta n muistettava ttaa humin kunkin seinän rakennukseen vaakakurmista saama rasitus. Kuvassa 5 näkyy selvästi vaakakurmien aiheuttaman rasituksen suuden kasvu asennettujen kerrsten lisääntyessä. Vaakakurmat nkin ehdttmasti muistettava ttaa humin krkeissa rakennuksissa, jissa asennusnpeus n suuri.

14 Betnitellisuus ry (31) Kuva 5 Laskentaesimerkin vaakasauman rasitukset asennusaikana (laskentakurmia) Sauman mitat Lasketaan sauman kestävyys 1 metrin mittaiselle seinän pätkälle. Saumavalusta ei saumassa aina timi kk leveys, jten sauman pinta-alasta n syytä vähentää sa leveydestä esim. By 50 khdan mukaan sauman krkeuden verran. Seinän paksuus n 200mm, sauman krkeus n 25mm, jllin tehlliseksi sauman leveydeksi vidaan laskea b eff =200-2*0.5*25=175mm. Sauman pinta-ala 1m matkalla n siis A=0.175*1=0.175m 2. Sauman lujuudenkehitys Sauman lujuudenkehitysnpeus riippuu vimakkaasti käytetystä materiaalista ja n aina varmistettava khdekhtaisesti. SFS-EN n esitetty betnin puristuslujuuden kehitykselle 20C lämpötilassa kaava: f ck (t) = f cm (t)-8(mpa) välille 3 < t < 28 vurkautta f ck (t) = f ck välille t > 28 vurkautta f cm (t) = β cc (t) f cm β cc (t) = exp(s(1-(28/t) 1/2 )) t = betnin ikä vurkausina s = sementin tyypistä riippuva kerrin SFS-EN khta Eri sementtilaaduille n esitetty kirjallisuudessa aika- lujuus käyriä. Kuvassa 6 n esimerkki SFS-EN khdan mukaan lasketusta lujuudenkehityksestä betnille C25/30 20C lämpötilassa.

15 Betnitellisuus ry (31) Lujuus 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 +20C lämpötila fcd(t) 1.krs katn sauma Kuva 6 Esimerkki sauman lujuudenkehityksestä ja laskentaesimerkin 1.krs katn sauman rasituksista + 20C lämpötilassa 14,0 +2C lämpötila Lujuus 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 fcd(t) 1.krs katn sauma 0, Kuva 7 Esimerkki sauman lujuudenkehityksestä ja laskentaesimerkin 1.krs katn sauman rasituksista + 2C lämpötilassa

16 Betnitellisuus ry (31) Seinien vaakasaumjen leikkauskestävyys Vaakasaumjen leikkausvimat välitetään yleensä sauman kitkavimien avulla. Tällöin vaakavimista aiheutuvat leikkausrasitukset siirretään alempiin rakenteisiin sauman kitkan avulla, eli F µ µn missä µ n kitkakerrin N n saumassa vaikuttava nrmaalivima. Siten kitkaviman suuruus riippuu yläpulisten rakenteiden painsta eli kerrsmäärästä. Js lpputilanteen sauman kitkan mukainen kapasiteetti n riittävä, niin sillin asennustilanteessakin kapasiteetti n riittävä, kska kerrsten vaaka- ja pystykurmat muuttuvat yhtäläisesti kerrsmäärän mukaisesti ja kitkakerrin pysyy vakina. Asennusaikana pystykurmat vat hieman pienemmät, mutta vastaavasti tuulikurmasta saadaan tehdä vähennys, jka kmpensi pienemmät pystykurmat. Lisäksi saumihin laitetaan nnettmuusrajatilan mukaisesti tapit tai muut liitselimet, jtka antavat lisävarmuutta vaakasauman leikkauskestävyyteen. Näin llen seinien vaakasaumjen kapasiteetit eivät yleensä tule mitittavaksi asennusaikaisessa tilanteessa. Elementtiväliphjien- ja yläphjien leikkausta välittävät saumat Jäykistävinä levyrakenteina timivien laatastjen timinta perustuu sideraudituksiin, hitsauskiinnikkeisiin, laattjen välisiin leikkausvimaa siirtäviin jutsliitksiin ym. Kun levyjäykistys saadaan aikaan laattaelementtien välisten betni- tai laastisaumjen välityksellä, n eurkdin SFS-EN khdassa pituussuuntainen keskimääräinen leikkausrasitus v Rdi rajitettu arvn: 0.15MPa 0.10MPa pinnat sileitä tai karheita pintjen llessa hyvin sileitä. Pintjen määrittely löytyy SFS-EN khdasta Ontellaattjen saumat kuuluvat lukkaa sileä. Tarkasteltaessa asennusaikaista tilannetta n tettava humin saumabetnin tai laastin tdellinen lujuus ajanhetkellä t. Elementtien väliset pystysaumat (jäykistävät seinät) Elementtien väliset pystysaumjen rasitukset syntyvät vaakakurmista, jtka aiheuttavat leikkausrasituksia elementtien pystysaumihin. Pystysaumjen rasituksia vastaan riittävä kapasiteetti vidaan tteuttaa usealla eri tavalla, käyttäen saumassa teräslenkkejä, betnivaarnja tai näiden yhdistelmää. Sumessa nykyään yleisin käytetty seinäliits n vaijerilenkkiliits. Taipuisa lenkki helpttaa elementtien paikilleen asentamista ja npeuttaa saumaterästen asennusta. Vaijerilenkit vidaan justavuutensa vuksi sijittaa samaan krkeuteen mlemmin pulin. Vaijerilenkkejä vidaan käyttää kaikissa saumatyypeissä niiden kapasiteettien sallimissa rajissa. Raskaasti leikkauskurmitetuissa pystysaumissa judutaan käyttämään pyöröteräslenkki-betnivaarnaliitsta. Tällöin tulee välttää kahden jäykän lenkin khtaamista samassa saumassa. Asennusaikana kapasiteettia laskettaessa n muistettava käyttää betnin lujuutta tarkasteluajanhetkenä.

17 Betnitellisuus ry (31) Kuva 8 Vaarnasauman merkinnät SFS-EN khta Sauman mitituseht: v Edi v Rdi Eurkdin mukaan laskettava leikkausjännitys seuraavassa esitetystä kaavasta ei aina le suraan svellettavissa jäykistäville seinille, vaan jännitys n laskettava ylä- ja alareunaan vaikuttavien pystysuuntaisten vimien ertuksena. Kats kuva 9. v Edi n rajapinnassa vaikuttavan leikkausjännityksen mititusarv, jka lasketaan kaavasta v Edi =βv Ed /(zb i ), β n uutta betnia levan pikkileikkauksen jännitysresultantin ja kk pikkileikkauksen jännitysresultantin suhde jk puristus- tai vetalueella, mlemmat laskettuina samassa khdassa V Ed n rakennesan leikkausvima z n kk pikkileikkauksen sisäinen mmenttivarsi b i n rajapinnan leveys v Rdi n rajapinnan leikkauskestävyyden mititusarv. v Rdi = c f ctd + μσ n +ρf yd (μsin α+ cs α) 0.5 νf cd c ja μ vat kertimia, jtka riippuvat rajapinnan karheudesta σ n n rajapintaan khdistuva, sen leikkausviman kanssa samanaikaisesta ulkisesta nrmaalivimasta aiheutuva pienin mahdllinen nrmaalijännitys, puristus psitiivisena ja σ n < 0,6 f cd sekä vet negatiivisena. Kun σ n n veta, tullle cf ctd käytetään arva 0. Ρ = A s /A i A s n rajapinnan läpi kulkevan raudituksen pikkileikkausala, jhn kuuluu mahdllinen tavallinen leikkausrauditus, jka n ankkuritu riittävästi rajapinnan kummallekin pulelle A i n rajapinnan pinta-ala α määritellään kuvassa 8, ja se rajitetaan välille 45 α 90 ν = 0.6(1-f ck /250), n lujuuden pienennyskerrin

18 Betnitellisuus ry (31) Tarkemman tiedn puuttuessa pinnat vidaan lukittaa hyvin sileisiin, sileisiin, karheisiin tai vaarnattuihin: Hyvin sileä: pinta, jka n valettu teräs-, muvi- tai erikiskäsiteltyä puumuttia vasten: c = 0,10 ja μ= 0,5. Sileä: liukuvalettu pinta tai ekstruuderipinta tai tärytyksen jälkeen jälkikäsittelemättä jätetty vapaa pinta: c = 0,20 ja μ= 0,6. Karhea: pinta, jssa n vähintään 3 mm karheus nin 40 mm välein; se saavutetaan urakaapimalla, ruiskuttamalla pinta pesubetniksi tai muilla menetelmillä, jilla saavutetaan vastaava minaisuus: c = 0,40 ja μ= 0,7. Vaarnattu: pinta, jssa kuvan 8 mukainen hammastus: c = 0,50 ja μ= 0,9. Kuva 9 Saumassa vaikuttava vima jäykistävässä seinässä Saumassa vaikuttava vima vidaan laskea seuraavasti T d =N s +P d *L1

19 Betnitellisuus ry (31) Elementtien asennusaikainen tuenta Asennusvaiheessa elementit tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella (kuva 6). Elementtitukien kiinnityspisteiden elementissä ja kiinnitettävässä pinnassa n ltava varmja ja turvallisia. Nstapuvälineet saadaan irrttaa elementistä vasta kun elementti n kiinnitetty tai tuettu valmistajan ja suunnittelijan hjeiden mukaisesti. Elementit kiinnitetään mahdllisimman pian muuhun rakennuksen runkn. Asennusaikainen tuenta vidaan pistaa kun elementti n kiinnitetty lpullisesti paikalleen. Suurta kapasiteettia vaativissa seinäliitksissa tiheästi lenkitetyt teräsvaarnat hidastavat asennustyötä ja aiheuttavat runsaasti jälkityötä lenkkien taivuttelussa. Näissä tapauksissa hitsiliits n usein kilpailukykyinen ratkaisu. Hitsiliitksen etuna n lisäksi npea rakennusaikainen stabiliteetti ja elementtitukien pistamismahdllisuus heti hitsauksen jälkeen. Ratkaisu sveltuu erityisesti khteisiin, missä elementtituet vat vaikeasti asennettavia tai haittaavat kulkua. Talvella vaikutus krstuu, sillä pakkaskausilla saumjen lujittuminen riittävästi vintukien pistamiseksi vi kestää useita viikkja. Kuva 10. Seinäelementin asennusaikainen tuenta.

20 Betnitellisuus ry (31) 2.2 Reunapalkkien liitkset Kun reunapalkkina käytetään leukapalkkia, laatastn tukireakti n epäkeskeinen palkin keskilinjaan nähden. Palkkiin khdistuu tällöin vääntömmentti, ja palkki pyrkii kiertymään akselinsa ympäri. Tällöin palkki n kiinnitettävä päistään vääntöjäykästi ja mititettava väännölle. Vaihtehtisesti palkin kiertyminen n estettävä saumaraudituksen avulla, jllin vääntömmentti siirtyy laatan taivutusmmentiksi. Tällöin saumarauditus timii vetraudituksena ja laatan yläreunaan syntyy puristusalue, jka saumavalun välityksellä siirtää viman palkin kylkeen. Kuva 11. Saumaterästen mititus väännössä.

21 Betnitellisuus ry (31) Ontellaatta asennetaan betnipalkkiin liimatun nepreeninauhan varaan. Nauha timii asennusaikaisena tukipintana. Kuvassa 12 n esitetty asennusaikaiseen vääntöön liittyvät vimasuureet ja niiden sijainnit. Laatastn tukireaktin n laskettava laatastn mapain saumavaluineen sekä muut rakentamisesta jhtuvat kurmat. Kuva 12. Asennusaikaiset vimasuureet reunapalkissa. Ellei palkkia ja sen liitksia suunnitella j asennustilanteessa vääntöjäykiksi, palkki n tuettava asennusaikaiselle väännölle. Asennustukia käytettäessä elementtisuunnittelijan n esitettävä suunnitelmissaan asennusaikaiseen vääntöön liittyvän viman suuruus ja sijainti sekä asennustukien tukipintjen kk ja paikka. Ontellaattjen kestävyyden kannalta n edullista tukea palkki läheltä palkin päätä, jllin palkin taipumat pääsevät vapaasti syntymään ennen sauma- ja pintavalua. Js palkin vääntörauditus n riittämätön, tarvitaan tuentaa myös kentässä. Asennustukien käyttö n kuitenkin aikaa vievä työvaihe ja samin asennustuet haittaavat muita työvaiheita alemmissa kerrksissa. Ensimmäisen kerrksen asennustukien perustaminen talviaikaan maanvaraisesti n tdettu usein ngelmalliseksi. Nrmaalikerrksissa asennustuet tuetaan alemman laatastn varaan, jllin nämä kurmat n humiitava laatastn ja reunapalkin mitituksessa. Asennustukien käytölle löytyy parhaat perustelut matalista, 1 2 kerrksisista rakennuksista, jissa jänneväli n pitkä.

22 Betnitellisuus ry (31) Kuva 13. Reunapalkin tuenta.

23 Betnitellisuus ry (31) Kuva 14. Reunapalkin tuenta. 3 Asennusaikainen jäykistystarkastelu Rakennusrunglla tulee lla kaikissa asennustyön vaiheissa riittävä kknaisvakavuus. Rungn jäykistys vaakakurmia vastaan järjestetään siten, että rakennuksen vaakavimat jhdetaan kerrksittain rungn jäykistäville pystyrakenteille. Väli- ja yläphjarakenteen suunnitellaan siten, että ne timivat tasnsa suunnassa jäykkinä levyinä, jllin ne siirtävät rungn vaakasuuntaiset kurmat jäykistäville rakennesille. Jäykistävät pystyrakenteet siirtävät vimat edelleen perustuksille. Betnielementtirungssa vimat siirtyvät elementiltä tiselle niiden välisten liitsten avulle. Liitkset vat tyypillisesti jälkivalettuja betnisaumja. Siten rungn pystytysvaiheessa vakavuus riippuu erityisesti saumabetnin lujuudesta rakennusaikana. Asennusaikaiset kurmat pikkeavat lpputilanteen kurmista. Ennen kaikkien kerrsten ja rakennesien asennusta kurmat vat yleensä pienempiä kuin lpullisessa tilanteessa. Tisaalta rakenteet saattavat timia eri tavalla, jllin rasitukset vivat lla suurempiakin kuin lpullisessa tilanteessa. Esimerkkinä tarkastellaan saumatun väliphjalaatastn kurmituksia ennen seuraavan kerrksen laatastn valua. Saumatun väliphjan päälle asennettava julkisivu timii tällöin ulkkeena, ja saumattu laatta jutuu kantamaan suuremman vaakakurman kuin lpputilanteessa.

24 Betnitellisuus ry (31) W d H d N d 1,5 h H d N d h h Kuva 15. Väliphjalaatastn asennusaikaiset kurmat. Lpputilanteessa laatastlle tuleva vaakakurma n P d = W d + H d, missä W d n lpputilanteen tuulikurma H d n lpputilanteen vinudesta aiheutuva vaakakurma. Ennen yläpulisen laatastn saumausta tuulikurma tulee 1,5-kertaiselta alalta, ja rungn vinudesta aiheutuvat kurmat tulevat kahdelta kerrkselta, jllin saumatun laatastn vaakakurmaksi saadaan P d0 = 1,5W d0 + 2H d missä W d0 n asennusaikainen tuulikurma H d0 n asennusaikainen vinudesta aiheutuva vaakakurma. Tässä yhteydessä n muistettavaa, että asennusaikaisille kurmille sallitaan tiettyjä vähennyksiä lpputilanteen kurmiin verrattuna. 4 Työturvallisuus Työturvallisuuden hulehtimisvelvitteet rakennushankkeen sapulille määritetään työturvallisuuslaissa (738/2002) sekä valtineuvstn asetuksessa VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta. Suunnittelijan vastuualueet n selkeytetty SKOL ry:n julkaisussa Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät. Seuraavassa n esitetty lyhennelmänä edellä mainitun raprtin sisältöä, pääpainna suunnittelijan vastuualueet. Kursiivilla merkityt lauseet vat suraan laki- tai asetustekstistä. Teksti n lunteeltaan hje, ja mikäli siinä esiintyy ristiriitaisuuksia asetusten ja muiden sitvien hjeiden välillä, nudatetaan aina vimassa levia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

25 Betnitellisuus ry (31) 4.1 Rakennushankkeen sapulten työturvallisuusvelvitteet Pääsuunnittelija Vastaa rakennuksen suunnittelun kknaisuudesta ja hulehtii siitä, että eri sapulten suunnitelmat mudstavat kknaisuuden, jka täyttää rakentamisen tteuttamiselle asetetut vaatimukset Varmentaa suunnittelun kknaisuuden tteutumisen allekirjituksellaan tarkastusasiakirjaan ja elementtiasennussuunnitelmaan. Pääsuunnittelija valv, että kaikki tarvittavat suunnitelmat n hankkeeseen laadittu ja varmistaa suunnittelijiden pätevyydet tehtävään. Vastaava rakennesuunnittelija Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee hulehtia saltaan, että hankkeen muut sapulet vat hulehtineet mista tehtävistään työturvallisuuden suunnittelussa rakenteelliselta kannalta. Tämän lisäksi vastaava rakennesuunnittelija: Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan ja kkamiseen päätteuttajan kanssa yhteistyössä Hyväksyy saltaan asennussuunnitelman Muistuttaa, että muut khteen suunnitteluun sallistuvat rakennesuunnittelijat antavat tiedt pätevyydestään tehtäväänsä edelleen rakennusvalvntaviranmaiselle timitettavaksi. Rakennuttajan n hulehdittava, että vastaavalla rakennesuunnittelijalla n tiedt kyseisistä suunnittelijista Laatii kuvauksen rakennusrungn timinnasta lpputilanteessa asennussuunnitelman liitteeksi Hulehtii, että rungn tutesasuunnittelija n antanut asennussuunnitelmaan tiedt rungn asennuksenaikaisesta stabiliteetista Hulehtii, että hankkeeseen n laadittu rakennesuunnittelun vaaratekijöiden arviinti ja tarkastuslista vastuunjaktaulukkineen ja että kyseinen asiakirja n liitetty spimusasiakirjihin Hulehtii, että rakennesuunnitelmat ja erityissuunnitelmat vat asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattmat ja mudstavat kknaisuuden, jka täyttää elementtirakentamisen tteutuksen sille asettamat työturvallisuusvaatimukset (VNa 205/2009, 7 )

26 Betnitellisuus ry (31) Osakknaisuuden rakennesuunnittelija Kuten vastaava rakennesuunnittelija man sakknaisuutensa salta Rakennusrungn, julkisivun tai muun lennaisen rakennussan tutesasuunnittelija Tutesasuunnittelijalla tarkitetaan tässä yhteydessä runktimittajan rakennesuunnittelijaa tai rakennusrungn elementtisuunnittelijaa. Kyseisten tehtävien surittajan tulee saltaan hulehtia seuraavien tehtävien ja tietjen antamisesta. Tässä kuvattu tehtävien vastuujak n tavanmainen, mutta js spimussuhteista jhtuen vastuujat pikkeavat lennaisesti, n laadittava prjektikhtainen vastuunjaktaulukk, jssa selvennetään kunkin sapulen velvllisuudet: Antaa riittävät tiedt asennussuunnitelman laadintaan ja kkamiseen päätteuttajan kanssa yhteistyössä Rungn stabiliteettikuvaus asennuksen aikana Väliaikaisten tukien käyttö ja purkuajankhta Saumausbetnien lujuusvaatimukset ja laadunvalvnta Vaatimukset liitksien lujuudenkehitykselle ja sen seurannalle Vaatimukset talvibetninnille, lämmitystavat ja käytettävät materiaalit Selvitys hitsausmenetelmistä Vaatimukset hitsattaessa kylmissä tai ksteissa lsuhteissa Hitsien tarkastuslaajuus ja menetelmä Vinn asennettavien rakenteiden tuenta asennuksen aikana Ristikiden ja krkeiden palkkien kiepahdustuenta asennuksen aikana Betni- ja teräsrakenteiden asennustleranssit Minimitukipinnat laatille ja palkeille, asennuspaljen kt ja sijainnit Kiinnityssat, kuten esimerkiksi sisäkierteet, tartuntalevyt, pilareiden tukipannat ja kiinnityssien kt, tyypit ja sijainnit Tukitankjen kiinnitys esimerkiksi alapäässä maassa ja hlveilla Tukitangt leukapalkkien kiertymän estssa Ruuvikiinnitykset, liitslukat, esikiristykset, lukitusvaatimukset ja tarkastus ja dkumentinti Pintakäsittelyvaatimukset Teräsrakenteiden palsujaukset Ripustettujen rakenteiden tuentjen pistamisajankhta Antaa vaatimukset betnielementtien nst ja käsittelylujuuksista Määrittelee valmissien sallitut nst- ja käsittelytavat suunnitelmissaan yksityiskhtaisesti Suunnittelee valmissien tarvittavat asennus-, kaide-, putamissujaus yms. kiinnikkeet rakennuttajan tai päätteuttajan antamien hjeiden mukaan Hyväksyy saltaan asennussuunnitelman

27 Betnitellisuus ry (31) Valmissasuunnittelijat (betni-, teräs-, puu-, tila- jne.) Tämä suunnittelija suunnittelee esim. jännebetnipalkkien tai puuristikiden rauditus- tai valmistuspiirustuksen. Osallistuu asennussuunnitelman laadintaan ja kkamiseen päätteuttajan kanssa yhteistyössä Määrittelee elementtien nsttavat suunnitelmissaan yksityiskhtaisesti Suunnittelee valmissien työnaikaiset esim. painumatuet ja humii tuentjen vaikutukset valmissien raudituksissa ja liitsten mitituksessa yhteistyössä rungn tutesatimittajan kanssa. Tämän lisäksi valmissasuunnittelija antaa valmissien työnaikaisten tukien sijainnit ja tukien mititukseen tarvittavat kurmitustiedt suunnitelmissaan. Suunnittelee elementeissä tarvittavat asennus-, kaide-, putamissujaus- yms. kiinnikkeet päätteuttajan antamien hjeiden mukaisesti Hyväksyy saltaan asennussuunnitelman Getekninen suunnittelija Hulehtii, että rakennushankkeessa maan srtumanvaara sekä maan ja maamassjen kantavuus ja vakavuus n arviitu lutettavasti. Hulehtii, että kaivannista n laadittu asianmukaiset kaivu- ja tuentasuunnitelmat ennen työn alittamista. Muut suunnittelijat Muut suunnittelijat sallistuvat työturvallisuuden suunnitteluun rakennuttajan turvallisuuskrdinaattrin ja päätteuttajan hjeiden mukaisesti. 4.2 Rakenne-, valmissa- ja asennussuunnitelmissa esitettävät asiat Tässä hjeessa työturvallisuuslain (738/2002) ja valtineuvstn asetuksen VNa 205/2009 vaatimuksia n rakennesuunnitelmien salta selkiinnytetty seuraaviksi suunnitelmissa esitettäviksi käytännöiksi. Mikäli näitä ei le svittu tehtävälaajuuteen kuuluviksi, n näistä tehtävä kirjallinen lisätyöilmitus tilaajalle. Kaikkien sapulten n myös humattava, että elementtirakentamiseen liittyvien suunnitelmien n ltava kirjallisina työmaalla (VNa 205/2009, 36 ).

28 Betnitellisuus ry (31) Päärakennesuunnitelmissa esitetään tai annetaan tiedt muille sapulille Vaatimukset valmissasuunnitelmissa esitettävistä asiista työselitykseen Esitys asennussuunnittelun työnjasta tämän hjeen esimerkin mukaisesti Periaateratkaisut putamissujauskaiteiden kiinnityksistä tasreunihin ja räystäsleikkauksiin rakennuttajan hyväksymän järjestelmän mukaan (perustuu VNa 205/2009) Työtasjen kiinnitys- ja tuentaperiaatteet rakenteisiin rakennuttajan valitseman järjestelmän mukaan (perustuu VNa 205/2009). Päätteuttajan tulee esittää työssä käytettävät työtast ja niiden tuennat rakennesuunnittelijan hyväksyttäväksi Trninstureiden nstsäteet ja -kapasiteetit (RAK10 lisätyö) Trninstureiden työnaikaiset sijitusaukt ja kiinnitykset rakenteisiin (RAK10 lisätyö) Trninsturiperustusten rakennesuunnitelmat (RAK10 lisätyö) Valmissasuunnittelija merkitsee yksittäiseen elementtisuunnitelmaan Valmissan pain Valmissan painpisteen sijainti Nstlenkit ja niiden sijainti mititettuna Muut nstelimet, kuten nstreikä, nstkrvat, tarrainten kiinnittymiskhdat mititettuina Ohje sallituista nsttavista, nstkulmista, kääntötavasta ja muista rajituksista nstssa Ohje irrtettavista nstelimistä, esim. kierreankkurit Väliaikaisten tukien kiinnityskhdat ja tavat, esim. tönärit Ohje, mikäli valmissa vaatii kuljetuksen tai asennusaikaista kiepahdustuentaa Kaiteiden ja työtasjen kiinnityksiin tarvittavat kiinnityselimet Muttien purkulujuudet Elementin vaadittu lujuus nsttilanteessa Elementtien kääntöhjeet Valmissan valmistaja laatii elementtien kuljetus ja varastintihjeet Kurman lastaaminen ja sidnta Krkeiden ja pitkien kappaleiden tuenta kuljetuksessa Kurman purkuhjeet Tarvittavat nstapuvälineet Kuljetuksen ja varastinninaikaiset sujaushjeet

29 Betnitellisuus ry (31) Asennussuunnitelmaan kirjataan Kk asennussuunnitelman sisältö n esitetty VNa 205/2009 liitteessä 3. Tässä n esitetty vain vastaavan rakennesuunnittelijan valvnnan kannalta keskeisimmät tarpeet asennussuunnitelmassa. Rungn stabiliteettiselvitys asennuksen aikana Kuvaus rungn lpullisen stabiliteetin timinnasta Asennusjärjestys ja väliaikaisten tukien käyttö Väliaikaisten tukien purkuajankhta Saumausbetnien lujuusvaatimukset ja laadunvalvnta Vaatimukset liitksien lujuudenkehitykselle Vaatimukset talvibetninnille Selvitys hitsausmenetelmistä ja hitsaushjeet Vaatimukset hitsattaessa kylmissä tai ksteissa lsuhteissa Hitsien tarkastuslaajuus ja menetelmä Vinn asennettavien rakenteiden tuenta asennuksen aikana Minimitukipinnat laatille ja palkeille Ristikiden ja krkeiden palkkien kiepahdustuenta asennuksen aikana Elementtien nst-hjeet ja apuvälineiden käyttöhjeet Elementtien kuljetus ja varastintihjeet Putamissujaussuunnitelma Luettel hankkeen sapulista ja asennussuunnitelman laatijiden pätevyydet ja allekirjitukset Asennuspiirustuksissa esitetään Taspiirustuksiin merkitään asennusaikana tarvittavat palkkien kiepahdusta estävät tönärit ja niille tuleva kurmitus Kaikki tispulisesti asennettavat leukapalkit n tuettava, mikäli valmissasuunnittelija ei erikseen le antanut lupaa tuennan pisjättämiseen Asennushitsien tarkastuslaajuus merkitään suunnitelmiin RakMk B7 tai SFS EN mukaan Hitsausliitsten krrsisujaus Suunnittelijan n lisättävä työselitykseen maininta, ettei yksittäisen tönärin pisjääminen suunnitelmasta anna asentajalle ikeutta tteuttaa epäilyttävästi vaarallista rakennetta tukemattmana ilman asian selvittämistä suunnittelijalta. Näissä tilanteissa n nudatettava hyvää rakentamistapaa.

30 Betnitellisuus ry (31) 4.3 Rakennesuunnittelijan surittama työturvallisuuden tteutumisen valvnta ja katselminti Rakennuttaja nimeää khteeseen työturvallisuudesta vastaavan henkilön (työturvallisuuskrdinaattri), jnka tehtävänä n valva ja krdinida rakennushankkeen työturvallisuuden tteutumista Rakennesuunnittelijan tulee nrmaalin khteeseen kuuluvan yleisvalvnnan hessa surittaa työturvallisuuden tteutumisen yleisvalvntaa, esim. havainnimalla nk rakenteet asennettu ja tuettu annettujen suunnitelmien ja hjeiden mukaisesti. Rakennesuunnittelijan, gesuunnittelijan ja valmissasuunnittelijan tulee esittää työmaakkuksissa työmaakierrksella havaitsemiensa työturvallisuusseikkjen esiintumiseen, jita vat esimerkiksi: Asennussuunnitelman vaatimusten mukainen timinta, esim. nsttapa, tuennat, kiinnitykset Asennusjärjestyksen muutksista aiheutuvat timenpiteet Liitsten lujuudenkehityksen arviinti Purkutyön turvallinen surittamistapa Maaperän vakavuuden arviinti esim. nstissa ja varastinnissa Kaivantjen tuennan tteuttaminen Hlvien ja palkkien työnaikainen tuentatapa Palkkien työnaikaisten kiepahdustukien tarkastus Työnaikaisen putamissujauksen tteuttaminen rakenteelliselta kannalta 4.4 Tteutuksen vaaratekijöiden arviinti ja pistaminen rakennesuunnittelussa Työturvallisuusriskejä sisältävissä khteissa vastaavan rakennesuunnittelijan tulee hulehtia, että rakennesuunnittelun kannalta tehdään rakentamisen työturvallisuusriskien arviinti. Apuna vidaan käyttää esim. SKOL ry:n julkaisemaa tarkastuslistaa. Listan velvllisuudet n käytävä läpi työturvallisuuden alituskkuksessa wrkshp-tyyppisenä yhteistimintatilaisuutena. Riskianalyysissä tulee tarkastaa esimerkiksi: nk asennus-, purku- ja kaivusuunnitelmat laadittu asiantuntijan timesta nk palkkien asennuksenaikainen kiepahdustuenta esitetty suunnitelmissa nk rakennusmateriaalin varastinti tasilla suunniteltu ja nk niistä annettu kurmatiedt suunnittelijalle nk työnaikaisten putamissujakaiteiden ja verkkjen kiinnittämisestä rakennuttajan tai päätteuttajan esitys kaide- tai laitetyypistä ja nk sen vaatimat kiinnikkeet viety rakenneja valmissasuunnitelmiin nk liitsten lujuudenkehityksen seuranta järjestetty nk kaikille elementtityypeille lemassa suunniteltu nsttapa ja hjeet Vaaratekijöiden arviinnista tulee laatia muisti timenpide-ehdtuksineen jaettavaksi rakentamisen sapulille.

31 Betnitellisuus ry (31) On humattava, että mikäli khteessa n tehtävä rakenteellisen turvallisuuden riskianalyysi, sisältää khde yleensä myös erityisiä työturvallisuusriskejä. 4.5 Asennustilanteiden simulinti ja tietmallinnus työturvallisuussuunnittelun työkaluna Tietmallinnus antaa runsaasti uusia mahdllisuuksia työturvallisuuden suunnitteluun j nykyisillä työvälineillä. Rakennuttajan ja urakitsijiden kannattaa hyödyntää tietmallinnuksella saatavat lisähyödyt työturvallisuuden suunnittelussa mm seuraavissa lisäpalveluissa: Asennustilanteiden simulinti asennusjärjestyksen ja asennusaikaisen stabiliteetin selvittämiseksi Asennustilanteiden havainnllistaminen animaatiilla työturvallisuuden suunnittelussa ja pastuksessa Kaiteiden ja putamissujausten kiinnitysten suunnittelu valmissiin valmiilla liilla Kaiteiden, turvalaitteiden yms. suunnittelu 3D-työkaluilla määräluettelineen eri asennusvaiheissa Suunnittelutilanteen ja valmissien valmistuksen ja asennuksen seuranta 4D-työkaluilla

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Joten tässä esimerkissä mitoitetaan pystyrunko yksiaukkoisena tasaiselle tuulikuormalle ja vaakarunko yksiaukkoisena eristyslasin painolle.

Joten tässä esimerkissä mitoitetaan pystyrunko yksiaukkoisena tasaiselle tuulikuormalle ja vaakarunko yksiaukkoisena eristyslasin painolle. 1/16 ITOITUSTEHTÄÄ: ititetaan heisen timisttal HTC-Keilaniemen alumiinirunkisen julkisivuelementin kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Espn Keilaniemessä kaupunkialueella. II. Rakennemallin mudstaminen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY

PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY EMBASSY OF INDIA KULOSSARENKATU 30 00570 HELSINKI MUUTOS PALOKATKOSUUNNITELMA PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedt... 3 3. Pal-sastinti...

Lisätiedot

Suunnittelijat työturvallisuuden paalupaikalla. 20.05.2015 Harri Tinkanen

Suunnittelijat työturvallisuuden paalupaikalla. 20.05.2015 Harri Tinkanen Suunnittelijat työturvallisuuden paalupaikalla 20.05.2015 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Suomalaisessa omistuksessa oleva yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja.

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen Toimitusjohtaja 6.6.2012 Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen 1. Onko työturvallisuus kunnossa 2. Suunnittelijan kannalta asiaan vaikuttavat lait ja asetukset 3. Työkaluja ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt Tiedte 1(5) 24.2.2017 Muutkset asetukseen ajneuvn käytöstä tiellä, ajneuvn tai yhdistelmän käyttöä kskevat säännöt Asetusta ajneuvn käytöstä tiellä 1257/1992 (käyttöasetus) n muutettu asetuksella 47/2017

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 8 2.7.2014 Paalujen kallikärjet ja paalujen jatkkset Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 3.1. Paalujatks... 2

Lisätiedot

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OHJEKORTIT Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 2 Sisällysluettel A1-1 Vastaavan työnjhtajan pätevyysvaatimukset... 3 A1-2 KVV- ja IV-laitteistjen rakentamisesta vastaavien työnjhtajien pätevyysvaatimukset...

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ 1. LASKENTA BPW Kraatz Oy n timinut vetlaitteiden parissa j useamman vusikymmenen ajan ja edustamamme tutemerkit

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Olli Nieminen, arkkitehti safa Arkkitehtitimist ON Oy Kuka Olli Nieminen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitimist ON Oy Syntynyt

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla 2012 Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2. 9/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 9: Tasristikn sauvaelementti, sa. ES9E Svelletaan tasristikn sauvaelementin teriaa kuvan (a) kahden pisteviman kurmittamaan ristikkn, jnka elementtiverkssa (b) n

Lisätiedot

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin CALPEX Aluelämpöputkist Putkijärjestelmä, jka maksaa itsensä takaisin Kestävää laatua CALPEX Testaus ja valvnta Tutant Kiepitys CALPEX n krkealaatuinen aluelämpöverkn lämmitys- ja käyttövesiputkijärjestelmä:

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / lli 17.9.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Versi 1.1 Julukuu 2011 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT

081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081 JÄÄRATA 2016 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot