Saarijärven Suvi. Saarijärvi soi Pienen ihmisen iso teko. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saarijärven Suvi. Saarijärvi soi Pienen ihmisen iso teko. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2014"

Transkriptio

1 Srijärv Suvi Srijärvi-Sur r.y: ksälh 2014 Srijärvi si P ihis is k Yksi, ksi si. Asiidss Suis Kirjllisuud Sur rkisss srijärvläisusi i Trpp löysi suur äärä Srijärvlä llu usiikkiiis. u ulu siv d, si pi u Kylillä kuil -kirj. Kylillä kuil si vlkulliski hui ulu vliuksi Vud ksuukirjksi vu Sis, lli suurpki huisius, lisi lup iv Srijärvi si -ksll skä sisällö, uuks ä yöäärä puls. Kirj ku j hullliss usiu Srijärvllä siu j rkisihi lidu 368 vh kssävlää. Js ikki ulu j si svi vik kl iuu iisiksi, lppuulks yh lähs 19 ui si, ulu, plk, jk j vik iä! Julkisisisuud ipuliss usiikis vssi Srijärv dliiirksri, jhj Esk Tlvih, ik. Srijärvi si i dl syyy hk lijhs. i Trpp li usiiki krääis rkisis vu Pikkuhilj iis ji, ku u uli uiki lähä, ku usvirs rkis, Kspri rkis j jp Su Urhiluus rkis, js löyyivä O rju kräää kshukrälä. lsigi ylipis kirjs käsikirjiuskk pljs käköisää Tiv Kuul kräää sävlä. Kirjss 368 ulu si, u, li ä kui sirkiksi J.N. Vii iiss Vlisuks Lulukirjss vudl Eikä Srijärvi si yydy vi lhdllä si: kirjss liiä ui vrr liv-ääiysä DVD:llä j CDlvy, jss kuulv 22 us pliiääiysä, vhi vudl Yksi prhis ll Lppäs slsiys vudl 1954, il säsysä Eikä slä Arik hllis kuulu -ii ulu, jss vsä vlä ähäki päivää: Eikä slä Arik hllis kuulu iku ikä uru, u slä kuuluu hirisi j suvripj ulu. Pis iä lähd, js l llu sur phj, js l llu ää pul yöj kui j, js l llu ää pul yöj kui j. u kui v iä ssäi, ku älä kylälä lähd j puri yöä ikä s rku äh. j puri yöä ikä s rku äh. pikki ku riiri likki j ki v lllls, ää pul ää hvi kiää pllä pulls ää pul ää hvi kiää pllä pulls. is Pyö i Trpp j kuulu ls ri Dhlbl skä uuiur Srijärvi si -kirj julkisisisuudss

2 2 PÄÄKIJOITUS Oks vlikul pukki ähy? O ässä si pääsy piirihi, usiikkipiirihi. Op ää ihä j dluki, yli viisikyä vu. Piää p vu Silli lul, vr kll, Tivk piäjä isk kskuluss väisi ulukkss si Viipuri Vihri j isksi Jussi vh hiri. Tillis viku, präisyyä i pkllisi kuvii i rviiu riks, v ulu yhsvikul prusl urksi uli kvädisuks 7. Yläluk pull si usiikipus ih, luss li hri j jskus yös pj pi. Opi jki vrr uj j uis sävsk äppäiisölä, u ks päässy käsiyks, iä vsl kädllä piäisi hdä siss. Prh pi si vrusvril Frii Erkilä, j p iull hril säkukki j s s yhdllä kädllä vläki. Tää y lkusiksi sill, ä iu iu, llikk, usiikkilhd kijäksi. Ekä y lvi ds hdl, j dl uss hvss kysyys. Lulu hji dll säilyy piilvää, u kuulu ksi sujuu, iki isisksi. Ol s pysyy 1950-luvul, u äyyy uus, ä ipä llu 30-luku hu usiiki vusiky. Alkupräi Dlpé dll yksi susikis ri uluslis, si Tij Jus j upp-vik Yö Alil ul siäisä l. Niipä i llu ikää äydlli hyppy u ää y sill ulv vh usiiki vldi. Näid pikää säilössä llid siys ääi- j ksi iull ikää kui pi l uu. J kvi kh iu s värikäs skäyö, j russ rjl lähs ikiss Srijärvi si -kirj uluiss. N y pääsää uh sikss iiuu pukkii: Siiä sävl lu pri kskurppi pilk ulu, u ii vi ää vrsi s syy Srijärvllä j y siis kirj piu, u kss. Oks vlikul pukki ähy rä rillä? Sill pikä pksu srv, kilikilikll uss. liu hii j h hl, hliu hii j h hl, hliu hii j h hl, kilikilikll uss. Tää lisi siäy ulukkss, js lisi silli y. Srijärvi-Sur dusjis is Pyö Puhjhj: Juk Tukii (09) Ylisdusj: Pk Läsisl (03), P uh (03), Eij Vii (03), irj Trvi (05) j Es kri (09) äilä, -äilä: Eli u (08) j Er irv (13) ri: Pirj Nyrö (11) j Sr Is-Ah (03) Kkkilä: ri yö (03), Ei Pur (11) j ir Sälä (12) lkh: iv (05) j Sirk (06) äki: ri rju (06) Lvsi: Esk Tlvih (09) j r Tl (03) Lh-uiri: Slkivi (03) j Tuu Kuh-Vuri (12) Li-hk: is Pyö (05) j L Kuh (05) hlu: Pirj Lppääki (05) Pjupur: Ei ii (05) j rj Ps (07) Pylköäki: uk Lh (10) j Juh Lh (09) Trv: Ei yväri (03) j rkku skh (03) LAULUT SOIAAN! ässä lhdssä julisuis uluis kuulviss siss: sis.ggl.c/sis/srijsuvi Pilikki hisss Q-kdiss. suuyöä vi u l vl S rijärvi-sur r.y: ii päääärää ksudu ikipuli khiäi. kis pää j käyäö yhsyö il suuisl svu pillisl sl hyviä ulksi. Kuiki ivsii pysyvii rkisii j j kuluuriu dllyävä iv ludllis psus. Srijärvi-Sur vis ul ivä hdllis älisi hkki. Niihi rvi ksuusi yäräv srijärvläis hkilöid j yriys u sirkiksi si i hjius udss. yvää sirkkiä äliss iis Srijärv us isi disäää srijärvläisä j kskisuis kuluuripriöä j id. Sur ki iv vihh slisill hkilöill, jid vi khd hkkis vrllisuu j j hluv lääyösä hyödyävä jkss vikp kk suuku. Tii jäsä i vphis vusj ksuusiiss Jäsksu ksi si rv ksuuyöä kh. Akvij vi kuki suu hluiis rkiuksii silli, ku kulliki lääil s prhi sllii. Sur ud hki Sur u svil Srijärv uss, Kirjupp Kips j Srijärv Käsiyökskukss. Tu käyää ksuuyö hyväksi. rkkipäivähjius rkkipäivähjius ivlli j viv p u ksuuyöä. Srijärvi-Surl ää vr Srijärvi-hs (li: FI ). Tälisi rkkipäiviä v sirkiksi syyäpäivä, hääpäivä j läkkll siiryispäivä. Lhjiuks Lhjiuks vi hdä Srijärvi-Surll. Vr käyää hjij ili rkiuks i lli siä l iliu, vr käyää ksuuyö ukis. Lhji vi yös sur sur lill. Vskää iv iv hjij yhysd j hdlli hjiuks rkius. Tsi Tshjius rkis siä, ä s hjij lääyösä j priösä kiuu pysyväs ksuuyö hyväksi. S sl hj ulvill sukuplvill. suuyö jkhisi sii suuyö kski yhskulli ääki vu kuuudisus yhdisyä ssili- j rvysplvluid uudisis. jj, rkid, hlli j lud uuksiss pidävä huli siiä, ä ihisä i äissä yllrryksissä uhd. ikiss puksiss ksuu hkisi j illisi rvi säilyy. Srijärvläis ksuu kuuluu Isä uuipii j uipii skä kulurllipii suukuii. suuyhdisyks Srijärvi-Sur iii yhsyössä vlkullis järjsösä Su suulii kss. Liil lähs 800 yhsöjäsä (642 pillisyhdisysä, 112 ku, ikki 18 ku lii, 16 lujärjsöä j 8 vlkullis järjsöä) skä yksiyisiä kjjäsiä 194. suuyö vi v: liypärisö viihyisyyd pri ksuuu vhvisi ksudu khiäi pillis riyispiird phjl lullis j pillis liisuud krsi j khiäi Srijärvi-Sur j Srijärv us ii skä Srijärv upugi kuluurlää ivä lisi ykyisssä sss il shjius. Niiäi ruv Tivi Järvi, j kuli , ssi suuri s isuuds Srijärvi-Surll, j uli jälkisäädöks u prus sääö häväää idus ri Pl. Srijärv il Tidsääö rkii sääörkisrii Sääö si isä Tivi Järvis kl il u. Sääö rkiuks Srijärv j s lähiluid i j kuluuri vlii skä ylisö lkii virillä piäi iiä kh. Sääö rkiävi hävä llu us ri vusi yhsyössä Srijärv upugi kss. usrkuks vrssä sijisv Tivi Järvis idk vi ylisöll j vu Pl pihpiirissä yös luvuil rku suirkus ulkrkuksi. Tukis liiyvissä siiss dusluihi luukslliss vsv u Lu Puhjhj i Ah hshij pilliskuluur vlii, disäi j sukid iisuud viisi j ksuuhg ylläpiäi. suuyö pi vu 2014 v: ksuuyö uuuvss Suss ksuduukius: ksuurkisj khiäi, ksuujulisuj ki j pillisusii khiäi skä järjsöii j jäsplvluyö khiäi. Srijärvi-Sur iis vu 2014 vid ii uu uss Srijärv Pvj j upugi jhd pi Pv päivä 25.1 ikihi (22.1), ubrgi päivä isuus 5.2 Srijärvi-sliss yhsiiss upugi kss, Kski-Su päivä v sllisui (16.4), Srijärv Pv julkisi juhuspäivää 21.6, usiikilli ksuurki skkyläll 25.7, ksuuyö uki jl purhj skä ur kvii ksuuyöhö, urrrkirj vlislu, Srijärvläis kirjilij -julisu vlislu, äkkilä j ri kyläusid siisö dkuii, Srijärv us vusi, uks ukiushkk (lpyydyks j ruuh) uki, is j ykyis srijärvläis kvii uis kyläku prsi skä l j krääää hihi liiyvää iis j us kkl rui, Srijärv ksllispuvu virllisis j yhdssä Su käsiyö us j Su ksllispukukskuks kss, yhsii j Srijärv Lssi kss, yhsii prusu Pääupukisudu Kskisuis -ksuuyhdisyks (spli) kss, Köi Kill kirkkushkk Pyyrih- Pyhäk rsikk-srijärvi uki, Suslä Suj kirkkvkppli isis uki, his Clius -isuud vhvisi Srijärvllä. Yhsii uid ksuuyhdisys skä suuku yhdisys kss kivis. u Lu Srijäv Suvi Srijärvi-Sur ry: ksälh Tiius: Srijärvi-Sur jhku. Pääiij: is Pyö. Ti j ulksu: Sp-lh. Pi: Lhspä Oy, Pksääki, 2014

3 3 Sihrrsukss kiilli usiikkil vipulis, ysäviä j rus lääkkus Sri k yhdssä Sirp Vrvik kss hy suuryö hjss ur ksusiikkiyhyä p ky vud j. Työ liv silli 8-9 -vui. Sirp kss l s l yöj rippi- j ylippisjuhliss j l vsss hidä kss Pliiyhyid Su sruu äsälässä vu Yhsyö jkuu. jäll uss Ksusiikkijuhlill, vlisl is lvyä j syksy juhvud ksrj. Siis lk klisl uvihiril p julisi kväällä 2010 Piilri-lvy. Kuv julkisisksr hrjiuksis, jss si yös Tu äisö. p vi kväällä 2011 Pliiyhyid Su sruud. pisi hrjiss s vud syksyllä Nrd 11-phu. Pikkuyö u uui, ku hä si hiri. Sri ksl llss siäi sis. ks usiikkihrrsus lki viisivu. uis, ä li ui-il, li ull sus j ssi Al psyyikuvs, j ihsui klis uvihirii. S kss i siäisll siuill, k kr ivss ks äisä li lhlikkiä. Kuviss k u i si usi Spss. Nurissur järjsäissä phuiss sii j siiyisvruus priv. s Srijärvllä i llu ksrvri isuudss hdllis piskl hrik siis, k li pi Jyväskylä ksrvriss. Sss ppiiksss li yös ulv pulis rri k. Vuds is jkuv yksisii vi puudu. lkii sihrrsuksi lisäsi, ku pj kh iu j rri si duj. Yhdssä siis il vr is plki jäsiä j. k piskli ksrvriss sisä vu. kyllä jsski vihss usiiki vlisis ksi j hi luki jälk Siblius-A ksusiikkilijll. Silli j surusli rri kss. Js lisi päässy, hkä lisi hluu lähä ii uksi pisk. Asi v äi hyvi. k vlisui srhpjksi j yöskl sipuksss Trvl kuluss. ksil kl s j 17 vu si vlisui k iv syyikdi pihpiirii Lvdll. isi siiyisiä ri kkpiss iu kusu si j hrrsukss l su plj. J pikkuyöä si uusu ii ii pillisii krisijii u Okss li Kuru-uu, Vikk is j Puli kvir kui vlkullisii usiikkivikujii. k siu lukuisiss kkpiss j s kks iuuisi hkiä kilpiluiss j ulkkil. Kikkj j sihrjiuslähöjä ähä ikää ssä vr uspi uh. srvriss k si kssis usiikki. Sii juu si ks, -ssi- j iskläusiikkii j pppii, rckii, hgllis j jsii. uisj juhuskkk- j kirkksiis prsidprill siiyis j YLEN sudiääiyksii. Vii vud Luusiss k vlii Luupliiksi. usiikki i llu s iu j iv jvi usiikki läpi lääi. si suu khdll j s l pljs kiilli. Ali yllylä

4 4 ku kulji i iä ä äi Srijärv ulu i sul syyy Prji li Sp-lhdssä survi sikk: Ku spiää Srijärv ulu? Si syy j sävlly ulu kk syyhisri uu dss, u lkupräis juks hki isä käy ili ikää kui vhigss, vähä rikisss siyhydssä. Lhrkkli siää si kiihks j iki puli silliss, i siiä iää: Tiius su räälä vusjl kirj, jss usu julki vrs srijärvläis lssä kyy jus Srijärv ulu isisksi.. A vusj kirj puhu puls. O piäjä ulu surj j yhdisys riisiss isuuksiss ulvksi yhss Srijärv uluss lisi lsäi luv isi kuv Srijärvsä kui vh rdi, ikä Srijärv Pv piäjäsä luu. Lulusi li surv krr sillä 8.2. sikl uilij j hrrslij, Srijärv ulu spiäää! Kysssä li Sp-lhd suuri kilpilu, jh i r sääö, uu uss s, ä kilpilu ksk is ulu sj. Plki hyväksyyksi ulls Srijärv ulus ilij s Aur us, rvl rk Luluhdus sisääjäöi li russ, rj li 1.5. Niipä ukkuu 10. päivää li julisviss pikku-uu, jss ilii, ä 45 ru spui ääräi, 1.5. ssä. Julisuklpis ru pi si ss j j liiä lh lukijill, j ääsyslipu väliyksllä sv usu lipisä 3:s prhs ruhdukss. Vik hduksi li ullu 45, udlliss j sisällölliss hiki äyyy jäää pis. Tähä liis l 27 ruhdus, j rv prusl uriu pyydä lukiji sivul lvl ääsyslipul usu lipisä ruis. Td, lhd u li 12-sivui lii, jss kuki kilpiluu klpuuu ks li sillä j sivu ääsyslipuss srkk, jss l prhi hdus s surv järjsyks. Lipukk pisus s s käsiyks, ä sl kr viisi ihisä si ääsää susikki sl sijluvuill 1, 2 j 3. Ksäkuu 28. päivää li Sp sisäsivuil luviss, ä Srijärv ulu -kilpilu rsu. VOITTAJA YLIOP- PILAS PENTTI SILLANTAUS LANNEVEL- TÄ. Eusivu uusksi äsä i llu, sllä krri kuv kss, ä vs ug Wir 80-vus. Lulu s pääyivä uiiss khyksissä usivull survss urss, 5.7. Sisäsivul kuv värikkisuiss P Silukss (s ) j hsluksssä käy ili, ä vij ki ylippis j kirjiu rus k, vljks ksäsukrsuss v ylisillä. Nuri s i ikää uusudu kirjllisuud s ruud hrrsjksi, u y äärä vv ihs hällä siää: kului kirjllis hrrsuksi supisuiv lki yksi sukl hj suriuks! Sävllyks suh hä ssi l hyviki krii: Tiv hrs siiä isuv ii hyvi, ä sävllys j ää ru isi äydä ulisiv hyvi äyäää kuik pikks rk Srijärv ksuuulu. Thävä suriu, Spss vr si. Syyä liki, lih kilpilu ui ikki yksiyiskh ii ruljssi, siiä i l päilysäkää. Arvslurdi kki, iis käsily, uls slviäi j kirji yä uu svii kyllä yösä kävi, siih i ku i uu ikä rviu ulukks u kuis kävikää? Luluss s: Syksy vi, syksy vi ri, syksy vi, syksy vi uurri -u Sp syksy i j iäs uu kui lukij ps, 6.9.: Srijärv ulu rvsluukull: s rv. uku j lukiji rvslu Srijärv ulu suh li ii hääsyävä, s s: lysllis yhä piävä, k li kysyä, k ukul ulu suh i vr pruslu j isäisä lipidä vi väkö ukri isäisyysä ääsyslukuj hypsii? Näi uili iirkki T- äkykssä. Sl lhdssä iius vssi päilyihi pikällä vsl, js kävi ili surv: Nii. T- päil, ä lukiji rvslukyvyöä rvslu dssä päisäi (j siis rvslukyvyö) uku hy päsillis rsu, ks s ullu s ulks kui ääsyks s lukij. T-K lsä ulu vli i siisi suurp siuisuu, js uku rsu lisi llu rii kui ääsyks uls. Ku T- i siä uu pruslu päilyksll ikä su pul ji is ulu hyväksyyä prp ikä pidä kilpilu s ii hikk, ä iisä i lisi i viu ulu vli, ii hä päilykslää lsäi puuuu kk silli prus. Okh ykyj iiuksiss sis surslkäisyyä pulus iksi si ii? Tää jälk i päilyksll piäy jäädä sij, u jäi kuiki, ku rll li ylisössll sui l illää siiyvä Tii Ni: uhuuuksi kilpilus Srijärv ulu isisksi: Srijärv ulu kilpilu ulu rsuksi slli llkirji, kilpilujuks hkisä isää, siää uui ruuisuuksi is kilpilus j surius rsus. Päivsi kui kilpiluuku, isi, ipu kilpilu sikää u äysi yydyävää uls lävä j säilyvä Srijärv ulu isisksi. Luluhdus jukss si i skä sisällykslää ä rukilliss vrsi hyviäki, u puuuu iilä usi ärkiä iisuuksi, ji kuulul vdi, j s udsuisi siksi, iä s piäisi l. Tärkiä dllyyks läväksi, säilyväksi j ikk sydäii käyväksi uluksi ulks ksuuulul vdi ik ruud yksikrisuu, hdllisi hrvil sil luhdiu ärkiä j lllisi s sudu luss j ksss, ill ulu is Tässä vihss syyä d, ä ksi ulu li vliu, vij plkiu j sävläi j rs hrisiss. is Pyö

5 5 Kuv: Srijärv us Viis sij P Silus kuvu ksäisllä vrkllä uruus isiss.

6 6 Lvd ksuuulu j uu Kuru-ul li sr i plissä Srijärv usiikki lääsä i vi s s, ku j us Kuru- u li u Okss ( ) ii sii. ä pkss pikku uluu j si ii iv, ä hä us piu kki usiikkikirj, Sävl sä Si. K irj iksi Kuru-u is vlisi lisiä kisää pplis, j si j likuvi ul lähll hä sluiss: Sä kuulh, kui sävl sä si u ulukirj jis srijärvläis plii uslkuss, ikä syyä, slä löyyy kuirvis Srijärv ulu, j sävläi lpul jäi hä häväks, sik sviuks siih kirji ri Väiö Viisl. Srijärv kuluuriil vläki syyä il isää kirj uiss, ks s käyäössä i yhäi s- j sävllyskk pikkul j kijä u lähs 50 vud jl. Sur sävläjä/sij psuuskdi ikkus äkyi Lvsi. S ulks syyi usiikilli us, u i s järvsä v vrissä, Sussr vlssi, j yhä dll vhäää kuulij j kiviss ri pliikkpj hjlisss. Op sävliä iu purikylääki, hrrs j ulli äkkilä ulu su u Kuru-u kyäsä, u s l kylälä Tii Liiis kirjii. Okss siss rkus lähy ks j sävl yös Svr rssii, u ilsyisi i däköiss llu lli ulu suurll lviäisll, vik vs li slvä: Aj uud si ähdä syyä, ur ää uis. Isä, äidi ikks sä dä j k. is Pyö isrilli kuv u Oksss: S-jl präisi lvss piirrksss hä si hirikisss Ääisliss Kuv: SA-kuv Kyläusiikki-il skkylällä u Okss Kuru-u Sävllyksiä kulk jis srijärvläis sij uslkuss j hjlisss. Tää vu Srijärvi-Sur prii ksuurki u usiikki-il skkylällä p Id ill järjsäisksi syyi kkuksss, jss si ihil uu, srijärvläissä usiikis ku kirj lli. Js ks välii sd uuksi j hisri pillisis sävläjisä j sijis, iksi i si sisi i isuu, jss äsä usiikis visi livä u? Tuus i! Kyläkuill j Sp ii ikuuss kysly hlukis siiyjisä j kkpis ksää jll. Iliuui ryhiä li kylliksi ri kyläkuil j skkylä h siiyispi, siiippli j kulu, v vlii vs vri. siiippli isuus kl 17 j sllä kuul iki pylköäkläisiä siiyjiä. Tuu Kuh-Vuri kr yös ppli hisris j ykyissä iis. skkylä kulu skkylä kulul j uu vud j järjsy ksr hiäkuu viiisä prji-il. ulu isääpri Tuir Ku j Erkki Vlk v i l urikis j läpiä ill, j hvilu j usisii hdllisuv uii lu kskllä. S suss sisällki huu. usiikkivsv iii ksäsrijärvläi A Lks. ulul isuus kl 19. Tää ksää kuul srijärvläis sävläj j sij usiikki ii äkkiläsä, Lvdlä, Pjupurl kui kskus lulki. Jku siiyvä siäisä kr j is v vhj kri. Siji j uji ul ri kyläkuil j ivvs iki ylisö Srijärv ids i. Juhpuh piäjä pidää sisuu, u krrk hä lv vlku kuulu j kirjllisuuds piävä Tiisuud v rillisiä.

7 7 Tkväll suu O hluss hhää S rijärvi si -kirj käsil js j ipuliss hlu h-iliöä, kruuuhäiä, ji sii suuri i vuds 1950 l. Näyläisss kuvss li kys vhj hääj siäissä duuiss, idss ypärisössä. Suurll ylisöll ää iu uli uuksi illä hlu hhää. Suur j uis ikki häähuuss liki: iillää li 27 hvs hääkulku päällä j husiyksissä ähi 30 hg ryhiä. Pisäki kkkrisä hy uluj. Esiää ul l l kuuliisssi. Niipä slvää, ä iikll hlu ulukyläll puuhi iki usyöä s j sävl hhäiä vr. Lulu kijäksi värväi pri Tiv k, siviilil s vusliikk isj, uu ksikri iki puli. iks pääll kijäll u rk kuvus phus, us j sllisujis. Näi vi d lähissä j vuhdiks kssä, j si pääyi ääilvyllki. Ääirkisss lvy sijksi j sävläjäksi ii k, u lvy kss yös kuuluis sävläjä ikki Al ii. Nii i äi, vu 1980 vi hlu urissur ll lvy julisuisuus, jss ähi j kuuli lvyllä siiyvää rs, Ei Vls. S, ä lppu hyvi, ikki hyvi. u äi i llu siii hlu hhää -jss, jss krsäks li pujhu phui virh: Ny hluss hhää. Su klippih i s älisss siss iää, v i p käyää siä siju, j pikkul vkiiuu. äs s hlu ivuusud ivä ll kulkuu. Lvyä yyi Srijärvllä lkvii, ksvirhsä huli. J uu ri siiä, ä hlipi sji liv, jil i llu lvysi! is Pyö Lvy ksiphviss kuv hhäisä, jiss sulhs Trh P j rsi Tij ui. hlu hhää Kuv: A Plri prhlbui Vir vrs ku ll, spui hlus hääkusu hill, siv kusus hrr j rhvs, jäi vi pill pllpss. h su hääl kh, puhs sllä häiä y jh sv suls kyys j pih isk silää j hrik sih. :,:Ny hluss hhää äiä hi i ikää sää prs äällä plii h skä ii, iv sh:,: Plsi j rssi ku siv puhhll rsi iv, ssii yhyvä s j sulh krää ulk kukkiji pull. Ns hääpri vlssiss j si r syöi lihki vurss kh isuu uikku kui isi s lh. :,:Ny hluss hhää äiä hi i ikää sää prs äällä plii h skä ii, iv sh:,: Täällä suur hääjuhl uu, kikku rsiuskruuu j huu huuppi ku pöyähä ui, s i j ljj jui Jäää rsiushjs vrs, pääyi ssi ku kukk j ks siih s si j j pl ikuu rus hääl kl. :,:Ny hluss hhää äiä hi i ikää sää prs äällä plii h skä ii, iv sh:,: 1980 Ei Vl, ulu Tiv k, s j sävl Lvy julkisisisuudss Ei Vls ilss rj-l Löyöjärvi, s. rju vs., j isss ilss A Plri.

8 8 L 29 Srijärv vä N P O rkk sliyks Vl S Ah-Vski Suu Yhdys Sujärvi uu iy uu Pykä Pikäjärvi upugirj Olki Tii 675 Osiur Lvsi 28 Ku Is isjärvi Tripi Tluskylälu ii O 25 Ku pää kuruudukk / uus Suurisu i s ijä rv isprä Tj-lu, js rkpi r kääöpull j-h Pl Pikäsupi ö Tlppiphj ikk llä Lip Vil i L h ä Turvulu Vsilu i är ih rp h k N k s k lu L ppär i äp ur r k k u g s r i äi ijs skkylä k Su ä ihpi 238 ky k lä 961 pää y lä jä ä ä rv rj yl rpikylä Trvpi uhi Jussilpi Kgspi Vrjärvi 851 Akylä u Sii i ik ä iji ä l l ri ulu k ä u s vi Kylki 168 järv S lli ä 490 ä 435 v ä pp 415 L Pju jär Suurisu 284 hr Kiviprä k s l S Nihik r p T u rä Pir kksu ä k rhil Iäslkuj k 843 U rr Pi-us h Vii Prjärvi Kgshrju p rä Ahvprä i IA ä ks Is-us iäsu Ahv 531 Ahv Kgspi r Lik si Kulh äki Eläprä Kuk r Ku P LT U s Uudlp Kiviprä S 120 i ä i k h rv 1335 äi i h ä Thjärv Siksu J k l k ä- l Si sk k siprä Viiprä Jkijärvi u l V ri ju kk hlu Pjuäki P ä s u p k S ll iä i ä Uusikylä Thjärvi Srjärvi Is Pljärvi h ä s k Ppisri Tl i r kä pi hlujärvi usä i u Pihisu 115 u s P J Tllihd l Sidiäki P svi i dö S Sli ky rv Vlisu Pi ikprä Pihsl i i ylly l s li s Sil Kukk rp l lä i kiä u hrj ir K i iky Kiigijärvi Väääiskylä uk Uus Kiigijärv rh 2791 Apiissu 3632 Väää 22 Thsu r hipi ökkisu P u Kuspi Supi kksu Isjärvi Pjupi h S lli k Is-jipi h T h Sirkkupi Is Vrspi uspi Tiprsu u jä Kkpi Pi Vrspi Lujärvi Suurisu Okipi Ai is uhk 460 S Lu k Pikäjärvi su 354 Nijärvi äs ä jsu Lv ä ö iikiä Srkv Kgssri Kisssri y i Ki l PYLKÖNÄKI Sris iäpi Lö lsk r k ä is r ä p k l p k d s h h Phjishd s j rä p p Ku Is-k u v u kk Kuikk V Päiväri sisu h L d k p l l h ku - uiri järvi Sri Pi Iäpi rv Vlskipi jprä Pj jä i h Euupi Tllä lprä u u Isv j Tllprä Al isä Si k ll rv uu P h Kulisri dä K K si i Ku lp g ls - kk pi L r Ksijärvi 1101 Ä I Sy is Vhujärvi V lk Ä T ksi ls l ps l 640 hj hd ik Kupp Lh Pikäpi rl Kupp Lh ui r - k 1094 rju r K skk i is pp i Lh 723 r V l Udisl P ki öl Vihi rp ä äpu r pä hd K i iv ik ju s r h u Jkihr s Pu p kk Löyäär s Pylkkäääki Ku Puli Svihd 23 Is-Löyää Tu Pi Vuhisri 137 ä l P NI SOI 24 jpi-ksi äkuj Vlki Vlkiskuj Vhu Kgsjärvi Ju h Kulusri li uuissri lli rj S Jkihd Vih i ä Vihisri rjärvi rkiäki Vuhisri Vihijärvi Lkkisri rv is Lupi Vhp ijä rislkä Slijärvi l Lh S ylä k i Phpää Luk ik Trvpi 191 Sui Sui si äk l kiv l Pi rhjärvi i rä r ä p r Slkäsri rii llih V ju i v i Kiv uv 1731 uk Tipp h Vihii Is rhjärvi u Sy rj älä r- Ajärvi Slkk rj Ki ps piv äkikylä r ijsäki r LA ä l l i Khuvprä ä äl ä 511 ur Kgspi Lssri su lä Vlli KA S Vk 25 N khud I k L ik Vlki Kivivru - vi Ki hä P TU ukipi J uupi lik A-r Pyhäprä Li Plsprä Al J Py rs u äy P ulik 251 u dk 427 rpi Pihsprä li äk i l- Tuhksk Tuhpi 26 upi -h Löyösu Uiusjärvi i Pääjärvi Is ikpi u ä ärkääki ppi p uu p Ylä-r Lä 148 A ii Luksjärvi Tkv ä Pir Luksi Niilkskuj K 890 i juk Läsi-ri rk ri Nhjuksri Sysiä P Kgsh ä l Li pää Kuus 27 Pi Vurijärvi r Särkijärvi hj ukhd Ku räki yp rju ihäki yll pr yllyphj S ä iki hsu ä 3 Löy 2 1 Kurjärvi iv 1: Pi-s j ärv Is-s r Kulhpi hsu Pi Pljärvi Ahvpi 217 P jä r r Pirsu 860 Ei s r ripi v Sli-Köppi Sipiläprä Srijärvi 21 Purusu Phjispi Srijärvi L h rhiprä Pi-us Kskipi Kgs-Köppi N järvi Is-Köppi 54 L Slkpi Pirjärvi irpi Siki Eläpi O Luprä llipi Lupi P Pääkkö Slijärvi llipi Is-us S Pikäjärvi

9 äsö kyliäi T S U järvi lliprä V iäjärvi Pkkipi 9 Lkäki Ahvi X Lkjärvi Psjärvi Z Y ukkujärvi Sijärvi kuspi Is-Piisp 29 uspi S Syväjärvi Pi pjärvi Kukk urjärvi TIENNIIA j-suus 2396 Tulijärvi Aijärvi pää Pikä Pujärvi upi Phpi iäphj ur Ahvpi hpi KO S KI uikkupi Is Vlkispi ON Pyhä-äki ksllispuis Pirupi ip ur iippipi Pikäpi Liji ukipi Is h Pääjärvi Spr-h rvspi KA S lli u säk Kiv v ikir - A h y Kiv h Kur i r pis Isv Py ö r ä ukipi y lä ä Lvsi lukuj Is Plspi i Ah 1736 rsri Plskylä ä iäv u r Thi kussri - P Elä h Pi Phjispi Li ul uspi pälp r 622 Kilpipi iäpi j l P ls ky Jrp plku lä Kk pää s Pu Vihpi hd ivu V 21 L ä Is Ah ivu 22 uisäki d uläki vii Pipi Kshd d Kur s i L Is Supi lik Jki Lukuä r jä rv Ki i s uspi kkisri k Kiikku k äkikylä k Vlpi lä h Pö i Jär v Sä rk ip p Pju i Prii u sk llipi Kiri irvisri Piik U Kski llipi Ukpi kylä i ukiäki Is ukipi Vlpi Lpsri T Kiisjärvi Olki l 23 Srjpi d k Upphj Lh UUAINEN Kulisri Liksr ä Shrjärvi Liäpi ri Pläki Kivipi Lvsi läi Ki v i Nirprä 214 Jäsäpi Piklus Lv d Srsuks Is ikpi ik Ahvpi j ku r ä pä i lk ä l v r llipi Pr Ukkh äkikylä 54 v äkipi l kylä Kyö Srvipi Sviphj ikkylä pi A-Lpipi Au Vh rv hipi A T ä Pvpi phj Sv 383 L ki k Npulplku 1188 Pirpi P likk v iid ur ur u K Eräpi Pus u ä Särkipi äj ä i Tspi Syväpi Sääks l s älä y ä rkuj s r Er uspi irvikgs 1327 lpi v är Juurikprä ä p ih ULTIA s Kyyräkylä k V h äis lly s y g i lij i uki Pi Sääkspää Prrisri ik äuks Is-r k Lähdr pli i Lih Sääkspää L hus h i O r hd il ulukuj k prä i hd L s S ä Uuris pur Pju K i ur Svuri P r Ky y r ä ih Lpri Vä Lhduks lä ä i u lli p 1082 l Pi r Tu Is Sääkspää Ispi Sukski Lpsri Ku 24 kpi h i hd rjprä Al Ylä-Lpipi Su sri pi ässössri Lhisri vu l Pkk upsuprä ä kylä L Pjupur rv Is Kylkijärvi lli Prrsphj is Pi Kylkijärvi k ä Lujärvi s i kuj r uj Pjupi prä Lusiksri Pvsri rj Uu s k Lujärv Su 465 Ok rv Prälä k ä Ssu kä yysäplku kil Pi Trv ik s kki äs lk i i jksk Käppäkuj Pudsjärvi Lukrisri Lisri - ik lli v r jä gi S us s r klpi irsri ukuupi k Li Träsh v Is Särkijärvi Järvpää sri äklä Köikuj Jäissri Suuri li i llijärvi is u plku ju hd ä sk Kurhd Li i Sussri lliksk J P g i 25 kpi - s k k li kkpi h r i i sä ä pälä uu l P krpi Kupupi Su ksk yöp ä ks Li irkrv llih jjärvi hä ksk ku li l S Kk Nuvriä - j pu ku up N li 510 l Pj u yllyrkuj ipp ukkusri upuvsri pi llii l sk k p v iäjärvi h kk Kukhk Vur hk puspi Juisri ks 93 ä is r Jäissri Kuikk Is-Lupri Svlsri T i Nispi Vljärvi Nur ä jjärvi hk Nurlri Puri Vihsri P ä Pur Kivihd 18 s ä Pi-Lupri hd j s Pyhäjärvi r pu Kräjärvi i ä Py ä KI KOS E ÄÄN i Kiihklsri lkuj lsri yl lly ä v ä uuhipi i Lu hd S j u k Pyhäkski sk l ä y i Luhu K vä 353 Sulkusil Sipi A purd i i Si u Kuus L ä ik rj Kri Is Sripi Niiy -äilä jsri hd hk Iisusri äilä ikrv Slsri li Iissl Ky kk Tiilih l Pskpi d h ip Jy Pv i Kurjlli J k i ru ä T ivur i irväki irvspi Jspiä s Sl 26 Lh v l l T is Viisri Elplku llu Kupplu Kurjsri Vi uhu i ksk ih riv iu L rik ikkilä uk s El r Sä y rjärvi Lhröykösr i j ri s Sv älä llik Kgsjärvi P U Kvä läi SAAIJÄVI rhisri Ku Vu l ir r kk Pi llijärvi Kgspi uvi jsr Ti s ir v ik lli Kiv lkh Srijärvi ususr 470 Pl Pr El Liusri k jhd Lähd Elsri li Pppilsri lk L i u r uh i s T 1272 Kis Akksri k r Kyö hd Tlli Lu i y Pilkpi s Pu lä Pr ii lkri iri L N Plkupi s Vhvi uj lly sri s ä Läh l Puk Kiukrv Päiväri i lkr r uh l V sl Pul T s us rii srplku i Is llijärvi i Pu äkih k P si hd Pu is Lh 146 v ul y v u Piil Ahv Ku Iis Pu l Jupi Nur k k 889 äkipi Luri V h Ty ä ä usiispi l järv pi Tu Kkkilä Ju ä Sripi Ahvpi j Alii Lpipi Srijärvi äkkilä Srlkylä Pirjärvi Ju Kisri Pulpi Liuphj Is Kurkipi Pih lä uk i lli i S Jk Yliäi Lpipi Is-K Phjispi rv N pi ilä i T p pul i ik r i L h S ppi k äk k 27 Plkylä Sik upipi Lukkui u y lk 1511 yk p Is-Sli Nppri äisökuj ky l ä rs ili Puli Skkpi Pö Sulikk l Pi-Sli u S ääsjärvi Sulik Ti Is Sujärvi Sulj v Sujärv är Issri urjärvi ä j r Jyskypi Sripi Sri llisri S Kupu j Kuivuupi P Suli-Kupu hu LA Skkkgs Ylä-Kivy A-Kivy Tiili Lhpi L Pi-hu uuskpi Kuupi TU i 28 hujärvi r Pi Pääpi h S Vurluspi u järvi jjärvi KA NN Pääpi ihipi h Jls ärkö rip Pikäspi Lijpi Kgsi älä ä rjärvi Sris uprä l iäjärvi rpi Is pjärvi rv j Jä l kylä Slär Ops Li järvi Sripi Tyräjärvi Slijärvi SAAIJ jkylä Tri h Vihprä Kirvs Pli sikäki X Y Z Srijärv u

10 10 hluis uluh hlu äkilöillä -kyläkirj (i. Luri ski, 1994) sil sivuil hlu usiikkipriä lk vs. Tuuu silä, ä hlu prälä sisi ku julisu plkäsää usiikis j s kijöisä. Piäjä isl idl, Lkäki- iäphj -kslil s säilää hilu pj Eu (Sul Evr) yvääki ( ), j kyäsä syyi uluj j äyliä kyiäi. Osllisuip hä sykskkääs Srijärv ulu -kilpiluuki, svu lppuulksiss sij ksi j kl. hlul pj Aksli äklä ( ) li si sij, j ii ikää kirji skä uluj ä ruj j li ik lisäksi iv viuluplii. Kyläkirjss krr, kui äklä krsi hlul pikiss, jiss li pi. Ish hk julu pi äär j si j uli riäi kv hlu rssi luvul hlu rssi li p kylä kuluss j siä uli urissur juhisuuksiss yhsulu. Vs Aksli äklä kul jälk hä piks Vi äklä svi hlu rssi uviivsll j julisi s uid Kski-Sus kräyj sävl j uluj kkss Pliisävliä II, si Kski-Sus, usiikki-fzr, lsiki, hlu ulu syyi purikylässä äilässä. ulu pj J.E. Juäki (Ju-Jussi) ki sävllyks j s, sviuks ki ri u äki. Lulu su l vii pss: Pihis ulus s uu Vi äklä. is Pyö hlu ulu Trv-hyi, uud j usiikki Kski-Su päivä uluphuss Srijärvi-sliss kuuli ssiyksä Trv-hyi, j yylijiss dus ää päivää ii siuksl kui ääisulki. Lulu sävl j s v ii Tksk käsi, j ykyi u ulu syyssäki: id j uus syyivä lukuis jukj i, l Jyväskyläsä lsikii. yi kuuls vähä juhllisl ilä ässä yhydssä. Ti siäjisä, A-ij skh kuvilki ldi Tpprisksi. Tkijöid lisäksi ssiyksssä li u psikur Ylääkis, j i dus vi ää päivää, v ulvisuu, surs. Prhiil Trv-hyi ulu Tppr Juhl pril ksäkuu hss vihrässä. Siu uluu ss, virlli us vlä kää, u isuu kyllä. Trv-hyi A-ij skh Kuv: Srijärv us, ri i Sävl j s ii Tkski j skh 1. sl vilj ihv, is kr ri. Nu is, u h j käsä yö, puhu ksk h lyö. Juur vhv, vhv, j piä ii sv. Sydä s u, ihi kuulu ä i, isä lää ului si. Vik ä kulkisi äärill, uski löyäisi illi uiip. Pv u vhrä vihrä hd lpul uih, ps jk ivl. 2. uuliuj ur hlk ivi u, j ruu yll rivu su. Käd p j suur yhdssä k ihiä hkssä. Vir vhv, s kulj. Jskus s isis r. s i kui uh s ulu ruis. Vik ä kulkisi äärill, uski löyäisi illi uiip. Pv u vhrä vihrä hd lpul uih. Lps jk ivl. 3. Lu uiipi kui vi kr, jis isä s ph: Js ps sisi i, visk sd ä prp. Vik ä kulkisi äärill, uski löyäisi illi uiip Pv u vhrä vihrä hd lpul uih. Lps jk ivl i. 1. Nus svu ski uiis riilä hlu kuid j rj kll si. Tisli äisä kuis hivljsriidiss, j ä h vi. Li-rp yvä su Liss - äällä ikil il piss. Näkyy kyllä hiss! Täällä ikki r vää lää pu suh vlää. Pyhääki, Piruvuri, Phäki, hä u kk kylä väki. Eäs äki, Lisri? Sllä sui si-isäi vri: prs, hi hkrs N - s pikä juu, vr ikill j uu. 2. hlu ks sikä j siiki syyvä, s ulipi suur. Viljlpi plj, j rki kui j sisu Pv juur. Kurh, Orh, Lih iissä piil h. Nus hv j sii, jskus uuu, ä lii! Pyhäjärvi kylä dssä piirää kuvjis vdssä: äikkösä j rj rid, ksj lpillä kivikkh. J h ski kuulu kr: O äällä hyvä l ihis, syyisudulli dä vr! is P.

11 Vh Srijärv ulu i i däkää, ä ss vh, hkä yli 50 vu si hy ulu j sävläy ri Vrvikk. S sviu. rvisikull j silli rvisiku siäy iki lui krj. Esiäi säkisö kuuluu: i Kski-Suss Srijärv rl. S pi köyhä j, v silä s kul. S pi köyhä j, u silä s kul. Sävl uis j ksului. Ku uis ui säkisöjä? Sj kijä jki lkhd pull suu s. Ku ää, ku? Sp E.I.Vrvikk Ku hiss Sp-lhd kirjiukss vi ähdä, Srijärv ulu jli p syyy j hisri häärässä, viiisi iäär jp 1800-luvu pulll. Ti käydä ii, ä yllä lv säks i ää jk löydy, ku lähs 70 vud j puuuv uu säkisö. Lik ähä ikää kui äydyksksi Srijärv uluj jukk Eu yvää Sp kskisss klssijll yläy Lulu Srijärvll, j sävlsi Väiö Viisl vu Olisikh Eul llu vähä pilkä siläkuss iss iirkiks Luv dkyli? Eriki krikispräi s rki sr, j usiikiss s rkis ssävli, jälkisl h juuu isku. is Pyö Lulu Srijärvll s kuus, kivikkri, rilä hgikkhrj, rl rll ulu i, siiävä silii välkkh v. yvä sl s kul, pr kukki, plj ul vihil kis krp uiiss svuss. llis, hll yö päiväsä päivää s äi, Pv il ku kuk lyö hg j i hä päi. Olkp sr piki äällä, siuus siv päi päällä kirkk juurl ukkuvi id rivji Täällä ihi urig pul, vikk lis vivj risä, äällä uis kukki, kul, ysävä riki läpii l. hl kur js uull jh, äällä äh, i hllii hh Srijärvi, su iis lu ui uis u! Luv dkyli (Eu yvääki) äilässä su k s ukk ku ä Urh - Urh ui-, ii s l sävläy äös ppl ku il ässä. liirksr siä jkus sl, j u ls Ei ylly iuv, ä ppäs jusss s ähä sävls, ii iä russi j äö siiä ul. Käöäkä js hluv. Siiä iu lsä k sävl. O yhöä js h, j ili hki s lähsyvä. i Li Il ässä 11 säv. Urh ui ä vlssi 1. Nii hilji kylä, äilää kh v, uu ää, lä s läiää ku vril kiipä, ä is ui s säilyä i uisissi. K syyy äällä, uhi i illi, ku lu riv, i urik kul. J syksyis ri u, ku rusks jäll lu, äki uiil. Ku silli ksssi l si, päivä ui suui, y pis, svu illi, ksä uuls suri s. Ku silli ksssi l si päivä ui suui, y pis, svu illi, ksä uuls suri s. 2. Vi uisissi vll, ruhis is, hvissi siu ää, rills pi pää. Lyhy ihis l, suru jäljllä phj, i isi uruu s. Krr siläi uis, ääräpää svu, u iää s, uul u kulj. Ku pur sish, sydä uupuu lv s, lui äki s. Ny piää sl plu u, krr jh s siu lu, ii urh s kulkij, jylhä is ivlj. Nii ylväää sä vri, u liuj ulu si riilläs hhkuu u ki, i uiip iv vi. Säv. Urh ui S. i Li

12 12 Srijärv ulu äkkilä ulu AUNO OKSANEN Sv. Väiö Viisl AUNO OKSANEN Sv. Oi Nisö 2. Siis sii j virj vu, sl, lli, k j su, p Su, ppl sydää s p ks ruj krp! Tää ikki yös idä sydää ksuu krv. 4. Vlä hujuv hg j välkkyvä v, s slkiä krävä sljä, s vä lyö iiss järv s vr suiss ks s. Ts u u u: k ää, k siä yhdisää. 2. Kylä äyä l uruu, läää, rivi Pvj il. rpi väisyi, j pisui hl j jää. r usi j ih ähkäpää äillä rkil j il. 4. Ksäilli kulis kuh Pyhäjärv pilii piiryy. Syysuuli ku ksiss vikr, häy illi ku vrh, uis isii ikihi siiryy. 3. Jk äkkilä krv i hlu ä, kupi jylhpi; uii ik ä. Pyhäjärvi i Su, yhä u, i ri k j äilä su. Sukuplv isil su uhvu vlvi. 5. Isä iv sk j kyivä, j ksvä rl. kulki, h kylvivä uuds, Sisu Pv h jävä ill j. Nää ill kuulu j ä, yöä j j. 3. Kulvilj sirpillä lii, vrs riihssä irr jyvä. yllyy kiirllä ri, jyvä puurjuhksi juhi. Niisä livu lipä ii hyvä. 5. ulu äikkö hhss kuu li äyä kui suj i. Tähivs l hlvis. ää psuusuisj kh. Kui hrkäksi l s si. 6. Kui suj ypäri srv v vlkkirkki lis kivui, j ruh, lv j rkud, j j, Pvj is. Si kivuj ksk ruh v yös krr idäki. P Silus 6. sudul päiväki kirkpi skä lppä ill uuli. Sd siuuks, Isä ivi. su lg läää jis. Siu, rr suuri. TiI Liii KUN ON AIKA rkul yyälä vi - p kl 7-15 uusu 2, SAAIJÄVI Lus rk. kl Á cr j il kl 19.30: Pikkuläpiä (kri, krpru ys.) Aiskluikud Suryyi Lhjvr Livks uki Pul Viiri Krsrv Livä Säpylä Trvul yyälää! Tiuks puhli , Fx KAVILA AVINTOLA LINNAN LIISA Ksä ukilj - p su Tphuili kl TEVETULOA! Jyväskylä 705, Srijärvi Puh iussudi frus Ajvruks: frus.bwswill.fi Tri 2 B 1, kski p Työski 3 (KC), Ääkski p UUDET PALVELUINNASTOT Tul j uusu! rps NIILAATTOJEN KAIVEUS u! Alk. 9,90 Arkisi j 10- i spiuks u Pv 23, Srijärvi Trvul! irill hrkkuski! Pv 22, Srijärvi, p Avi -p 10-17, yös vrkkupp likkirvikk * ruu * j kvri * hp * rius KALAIN KESÄTAPATUAT 2014 KESÄBINGO Su Pääplki Syö-huvilid grillis. KOPITTOIENTAKTOEIDEN KOKOONTUINEN L 9.8. ÄKIKYLÄNLENKKI/LIIKUNTAPÄIVÄ L Trkp phuis pillislhdissä j ksivuil lähpää phui. VUOKAA Nhjuks l ii juhliisi urs TAKSI Srijärvi (0,99 + pv) SAAIJÄVEN ILASTOINTI Oy LVI-suuilu j susyö iv-v puhdisus rkusplyö iläpöpupu Puh ,

13 13 hlu rssi s j sävl A.V.äklä Lvd ksuuulu sv. Vi äklä u Oks 1. hlu kylä uhi ull ikis rkhi hlu ä sä r ulu sävl s si Lulu ilki äällä ri s Tääll juh i suur suui Arkiyössä i vlä isi us hlu sävl si. 2. Tis j uis i kyläi krpi rivj sk suhu suur usi iil vh pll kkhg ui pir piilui rpik kuivui viljähkä hilui l häädi iiy iii Si ikui rjkll. 3. Tääll ii r ps likkii r U ur pilvili purppuripi ivr Täällä k llis sii Esil lkki ur ri syyi Uh i jää i rs ää Nus uis sävl si. 4. Ihisrih ipv ruh löyyykö illi hlu i ku ä kulj ruh yyi äyää ri Työ j is r äällä uljs O liki pu Pyyks ju Niisä vi si us pisi Vi si uhi. Aksli äklä 2. Ku us pääll hrj, ää Sus j siiä Lv. Lpi pi ull ksss vilkkuil, yllykski sll khis. di p j suur ruhis, sllä uv ähdä s prhi, r j äikkökh skä pll viljv. 3. O syksy i lv pkk, ksäpäivä i il ii läpöi, yhä rk ull Lvs kr prhid uisjs. Sukuplv su khdls vihuv hill rk ksuu. Täällä hisi vää ä vhuud skä päiväi viiis. TErVEYSSUIKEET; D-j B12 viiii, gsiui, vris rviid iyyi! IUSTUTKIUKSET ja OIDOT, kysy lisää! BTB13 sluj kviv KASVOOITO 16 (r. 32 ) yös khii! (r. 75 ) sis. 7 u kss Trvul! NYT 63 uus- j iuskliik J uppk. 5, Srijärvi p Exuvic KASVOOIDON YTEYDESSÄ EXUVIANCEN TUOTEPUSSAKKA TALOPIITOPALVELU ri äylä Vsv yöjhj Uudisrkuks rkuks Kususrvi Vp-j su Trx-ris yyi uppu 10, 2. krs, Srijärvi Puh , Lvd Spss vi rrili p lis j Tpi uvr hgssä Tri Eurpp Nljä Tps j p -ili li siyy kk ksäud kuss j vähä upki j pikkujuluj i kru spui Srijärv präll. lis rliss ähi srijärvläis vh uu Pv kiäki,kskllä, Tpi uvr ulu j kihäähi si Jri Silvi, ik. iriss rhkl yylillä äykski, rvyyyöä iii Tii Iis. Il käsikirjius li i i: si vuhdis äyläsiys, lpuksi ssi. Kui silli... irj il si hlu rssi kyläuluphuss Opsuj rkiä Pyhä-äki ksllispuisss rsi 10.7., 17.7., j kl 14. Lähöpik: Pyhä-äki pysäköiilu. Vp pääsy. puh KAIKENLAISET ISIAKENNUKSET höylä-, lli- j pyöröhirrsä. Vli 16, KOLKANLATI Puh. (014) , fx (014)

14 14 Sussr vlssi u Oks 2. Nii usi illi sl ä lj Sus. Ilrusk i kul r s, kuu hpis hhl. O Sussri sydä s, s u si spu. O sllä kui i rkud, s u uudll. Srijärvi-ihisi uluj llu ki. Asil v ll. Grg ls, vu 1930, pikku Lis Club Srijärvi Plvsli 1979 j.a. Nui Pv-rul vu J ku uis Irwi Gdi, Uusi Pv, vu 1966: Arv ki sis Su ss suurss. Tul sv kyäjäll, vr yösä äyäjäll... ppl li i sikllss räikä siukss ki. 3. Ku il yöksi hilj j ll yyy. Yö häy ku vrh r s, s vl sydä. O Sussri sydä s, s u si spu. O sllä kui i rkud, s u uudll. KAIVINKONETYÖT KOKO 21 JA 6 PUU- JA KIVIKOUA CE-rkiy USKELAJIKKEET spu: Sr 0-16, 0-32, O-56, 0-91 isi s Av SALAJASA ii v krl! is VsUKULAKIvET AK KU NA SI AVAI AT TA A! KA NN SIAK (14,98, 62,50 /kg) ULTIVITA AGNESIU 90 PUUTABL. Lihksill, luusll j hrsll ärkää gsiui prhi iyyvässä sirudss. ik gripikui purubl. j 0,30 sil Avi p i s h i i O TTI ASKO p k 11,50 A AVAIN US Puh Kiiksi j rvul! Priis LOALAISTEN KESÄTANSSIT Kukhss k kl Tssi vuhdiv: Wlri j Chris uikk Bd r. Ikärj 18 v (ksk ikki!). Tul, k j u! Srijärv upuki Srijärv Pullisus 11,50 (14,98, 62,50 /kg) SIA Avi p A AVAIN k i s h i i O j 0,30 sil A VAPA! Y PÄÄS I OTT KASK Sl kiiä ikki phu järjsäjiä kiviss pkss plvluj lävöiäisssä. US Tiv ikill kuisill, vp-j-sukill j lijill iki is ksää khss j riyiss ilis yhdssäl Kukhk ksässiss. KU AS IAK AVAIN AT TA A! KA NN isi s Av uppu 5, Srijärvi, Sääsökskus, (014) p 9-18, 9-14, su ULTIVITA AGNESIU 90 PUUTABL. Lihksill, luusll j hrsll ärkää gsiui prhi iyyvässä sirudss. ik gripikui purubl. hiäkuuss us rj! vi Vi skrl sik hiäkuuss us rj SEpELI SEULTTU ULTA Avisikksi liiyällä s prh kskiäisdu, jp 8% shyviyks! Asikksi liiyi ksu j s käyöösi Avisiskr! Srijärv us, Avi j päivä kl Tlviudl -su. hvi. Opsuks ukss 25. Visspuis, ryy, p iiyllä Suli i uis j sujl Näyly sily kskiviikkisi kl KESÄNÄYTTELYKOTEET ubrg äyly & Sääyläiskus, lkri 39, vi -su kl /1,50. J. L. ubrg Srijärvllä äyly, sisusu 1800-luvu lu yylii. Lpsill ukss i 1800-luvull Kiviud kylä, Kivikirv 10, vi kl su, hiäkuuss j päivä. Lji j vhi kiviusikhd. 40 ri khd. Lpsill iilli kylä sii. 9/ Juh, yöppälä 59, Tppr vljs k, vi -su kl ,50 Gllri Jrs, Tpi kk. Ppu Pu j pri uu, su Tivi Järvis idk Srijärv us pihpiirissä, rjärv 2. Tidkdiss sillä vhp suis id. Opsuks p kl 13 j p 4.7. kl 13. Ii sisääpääsy. uulli ryhill ukss,

15 15 1. Srijärv virsi s j sävl A.V.äklä Srijärvi-Sur julisu 2014 Slksi ii Srijärv r. Löyäväkö vrj ää sl, k. Nääkös sljä välkkyvä, r lhd vhkä. sudu uhi Srijärvi. Lupris hiljis, Lvd sljä, Pyhäjärv, Sus lis uis hljä. riss kgs, hlu lhd, iiy h, iil ksuki hrkkujs. O sp iv pyöriähä pu, livä vhv, vl u yö j u. Pll ul ur, krv kylä kuki. Trkl ills äällä lää ks. Ks si ähhi, rviisi i. Sisik Väiö klki, häis d i? gk lvi i syy syöihi, hgvirä villis Srijärvi ri. Srijärvi-Sur julisu 2014, yyi Srijärv us, , s julisuis yyissä Srijärv kirjupp Kipss skä Srijärv Käsiyökskuksss Srijärvi si, 368 kssävlää ykypli käyöö. Srijärv usiikkihisri u/i Trpp, 2013, 35,00 Kylillä kuil - Srijärvläisiä uskusrii/ i Trpp, ,00 Sydä Srijärvllä, Il Ikl juhkirj, Srijärv kuluurihisri/i. ir yvö, 2011, 30,00 Srijärvi-Sur r.y. 60 vu Kuk jälkiä Srijärv slil - j vähä uulki/ u Lu, 2008, 25,00 Pvl, urrs J.L. ubrgi ru Bd Pv, Kski-Su ur lyhy klippi/ rri Tppr, 2008, 10,00 Ss s l! Srijärvi 1800-luvul, Srijärv ur vhj kuluurisj slviyss/ P Kähkö, 2008, 15,00 Nälkä ps I-II, hisrilli dr/ P Kähkö, , 18,00 Srijärv rkuspriä / Ev- Liis Lh, 1990, 15,00 S ks idä ks, ubrg värikki j ksku/ Jh Wrd, 1988, 15,00 Pskr 1 j 2-sisi 1 /1,50 us- j pllpss Pv pss Sr Pylvääis Ekliprvi ri puhdyö j Elääpuu röijy Plv lukuus j Srijärv ksllispuku Pvsli 1900-luvul j syksyllä 2007 Il 1900-luvul j Julu Uudl- äisllä v uisdrssj, 5,00 Srijärvi sik CD, 15,00 Srijärvi-Sur ri värisiä lyhyhihisi T-pij, 20,00 Srijärvi-ihi Lijslki, lvkru, 110,00 Srijärvi kuvi -kirj Pillisi vii uu Srijärvi kuvi -kirj kr iä isupugiss hdää j s. Kirj yyvä Srijärvllä kirjup If j Kip, Kirj yyvä Srijärvllä kirjupp Kip skä Sp-lhd iis j f rdu. skä Sp-lhd iis. Kirjss 160 sivu, kv k j livärikuvius.

16 16 Pirj Lu Srijärv Pvksi 2014 Srijärv Pvksi vid vli s i i. Vliprusksi su uupu pislu kku hyväksi, s i uuksi ki skä ssili lu. Skri, jl vliv lääyösä suriu j svuu iäis prus lv vuks, i l illää vi rjiu. Pirj l Lu s. äi, äyää ukipki Pv-prusluid uusrki: ä ipuli j kivi - j sälud i skä is j sykskäs iij lukuisiss vphisjärjsöissä. Pirj Lu kirji ylippiksi 1979, vlisui kikksi 1981, suri luskulu 1982, surikurssi 1980-luvul skä lusyriäjäkurssi j sälusyriäjäuki 1990-luvul. ä llu - j säyriäjä yhdssä hsä kss vuds ä ykyisi isuu lähirus, s uiss j rkkiiis. Luus s, säsä, pkis, kirks Pirj iiu skä Lvd ä Srijärv j klusisiss 1980-luvu lus, kusski usi vusi puhjhj. ä Kski-Su - j klusis puhjhj j ää yöä yös PrAgri Kski-Su hlliuks jäs. Srijärv sähiyhdisyks hlliuks jäs hä llu 2000-luvu lus, yöhi j Y- s hlliuks jäs (Kuruu, ul, Päjävsi, Pylköäki-Srijärvi). Vud 2012 luss prusu Y Kski-Su hlliuks puhjhj hä iiu lus läh. Tähä yhdisyks kuuluu ksiis läis j phjis Kski-Su ku. Pirj Lu Järvi-Su säisjlii hlliuks jäs. Lii sähiyhdisys järjsö Kski-Su, Sv j kkis-su lul. ä yös TK: sävluusku jäs. Lisäksi Lvd pillissuuspki hlliuvs puhjhj. Pirj Lu kuuluu Srijärv upugi ssiliuku j ypärisöuku 1990-luvul. ä ykyis Srijärv surku kirkkvluus jäs. rki, hrjus, hyvyys, hyvivii Pirj, sillis äis, hrrsuksi kului liv 4-ii j surkuur. ä hrrs yös ulu pj Ul Thu. - j sälusyriäjää hä sllisuu säikilpiluihi, jis svuu lukuisi vij 1990-luvul j 2000-luvu luss. yös urissurii kuuluu hä hrrsuksiis. Suriiss Pirj sllisuu rviii,. suur pij järjslyihi, äylii, ilii, jhkuyösklyy j liikuphu järjslyy. ä hrrsuksi v lisäksi hiih, lkkily, puurhhi j käsiyö. ä hy kuis kis uu uss ksllispuvu j Lvd is su. äll yöy Su urissuri hpi sirkki j hä vliu Vud isyriäjäksi Srijärvllä vu Tul siirrävä Pirj Lul sydäsi yhsöllisyyd lisääi j pikku yöis khiäis sllisui. ällä sisäsyyisä isus j ssilisuu ylplss, g ivj j i sisi ul siirryä psäpii ksssisrii j vljii. Pirj Luss ilvä ykyj Srijärv Pv iispiir. N hä iy isälää, j li vrsii Srijärv Pv hglää j llää. ä li i vlis u puri j rivjsukuplv jsi s j khi yhsöää j ypärisöää, kui yös uhrsi prs uruu isä pulusss. u Lu is Pyö Ksäkuu lkupäiviä Luss hi viiis ukyö. Tl ää vlii äsäää viiis pri hhri. Tää vii jh ykypäivä Pv ll. Aj v uuu: kvä yö j Pv i!

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Signaalit aika- ja taajuustasossa

Signaalit aika- ja taajuustasossa Sili lomuoo Sili ik- uussoss Alomuoo kuv sili käyäyymisä fukio li iksoss. Ylsä lomuoo rksll simrkiksi oskilloskoopi äyöllä. Siimuooi sili Asiφ Asiπf φ i Acosφ Acosπf φ muodos prus kikki sili uussisällö

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

PROVISIO. Tampereen Kauppaopiskelijat ry. Näin säästät rahaa sekä ympäristöäsi. numero 4/2008

PROVISIO. Tampereen Kauppaopiskelijat ry. Näin säästät rahaa sekä ympäristöäsi. numero 4/2008 PROVISIO Tp Kpppilij. 4/2008 Ni h piöi Tp Kpppilij : jlhi Pii di. Lhi illi j ii il ii lj lii ill pilijill IfPii. Pii j Tp illl. Pii pliiii j llii iipp lhi. Lhd jli ili d ijij i i, i Tp Kpppilijid illi.

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viiin Synergiatalo Suoen ypäristöesusen eohoas toiitalo Suunnitluilpailu 50 800 RVSEUPÖYÄKIRJ uvalii, ilpailuehdotuset Viii Synergy uilding he Finnish Environent Institu s Ecologically Efficient ffice

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43 Revontu le 89:: :7 ur 9: urk kr j 9:9 P MA TT SÄ OPES ILY Y U 9:6. 9:7 9 ur LK. UP YÖ RÄ T HUOLTOAJO.... P. ur....... Korkeusjärjestelmä N Höjdsystemet N.. KE 66. RÄ T bk 677 LK UP YÖ US ET I IOP AP U

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo .1. Lukuj käsite, suppeemie j rj-rv.1. Lukuj käsite, lukuj suppeemie j rj-rv S lukuj vi yksikertisimmill ymmärtää tdellki j, jh kirjitettu lukuj peräkkäi. Sellisell jll, jk luvut vlittu täysi stuisesti,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta!

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta! SAT5 Piirinlyysi II syksy 6 / 8 skuhrjoius / Trnsini-ilmiö (rkisu muodosn diff. yhälö, I s käyä plc-muunnos!) Thävä. All olvss kuvss siyssä piirissä kykin siiryy hkllä = snnos snoon viivä (= induknssin

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA Wbiri 9.6.2015 Rii Oio H Hikkilä 1 JOHDANTO Riiääkö orgiioll, ä rkryoii hoi ih ok? Mrkiävä khiyrdi Employr brdig yöjkv mrkiy rkryoii oimi Soili

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy /6 Laskuharjoitus 6/ / Sähkömagneettisiin aaltoihin liittyvä teho

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy /6 Laskuharjoitus 6/ / Sähkömagneettisiin aaltoihin liittyvä teho SAT14 Dninn knäori sks 16 1 /6 Lskuhrjoius 6/ / Sähkögnisiin loihin liivä ho Thävä 1. Trksl survi rlisi sähköknäfunkioluskki, jok osoiv knän pikk- j ikriippuvuudn: ) cos c 1 ) sin c) cos 3 issä,,, c j

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

Saarijärven Suvi. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2015

Saarijärven Suvi. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2015 ijä Suvi 1 ijäi-sur r.y: ksälh 2015 uis oivuä ulu rjä kupss oli Ero ios opihjo 1950-60 -lukuj ttss. uistoj uluvuosilt ksi siäistä vuott kävi ulu oivuässä Id osk luol. Sur- vt 3. j 4. Ir Liis opiss, vuodst

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot