ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

2 1 (21) Sisällysluettelo 1 Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma Palmian merkitys energiankulutuksen suhteen Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Tehdyt toimenpiteet Tulevat toimenpiteet Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa... 6 Tilakeskus... 6 Opetusvirasto... 6 Rakennusvirasto... 6 Metropolia Tietolähteet Kulutuksen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Energiansäästötyön jatkosta sopiminen... 7

3 2 (21) 1 Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen energiasäästösuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin kaupungin strategiaohjelman (vuosille , päivätty ) kohtaan Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi/ Energian tuotanto, hankinta ja käyttö. Sen mukaisesti kaupungin eri hallintokunnille laaditaan sitovat energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi energian säästämisellä on kaupungin toimintamenoja vähentävä vaikutus. Energiansäästöä koskevat tavoitteet ovat vuodesta 2008 sisältyneet Palmian ympäristöohjelmaan, erityisesti Palmian catering-palvelujen Pakkalan kiinteistöjen osalta. Tämän energiansäästösuunnitelman ovat laatineet ympäristösuunnittelija Anna- Mari Lehmonen, laatukoordinaattori Sinikka Hukari, yksikönjohtaja Juha Kolkkinen ja laatuasiantuntija Kirsi Liete. 1.1 Palmian merkitys energiankulutuksen suhteen Palmian merkitys Helsingin kaupungin energiankulutuksen suhteen jakaantuu kiinteistönhoitoon kuuluviin toimenpiteisiin ja energiankulutuksen seurantaan sekä Palmian toiminnasta aiheutuvaan omaan energiankulutukseen. Palmian oma energiankulutus kohdistuu erityisesti catering-palvelujen keittiöissä ja ravintoloissa tarvittavaan käyttäjäsähköön, lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin sekä eri yksiköissä tarvittavan kuljetuksen ja liikenteen sekä työkoneiden polttoaineeseen. Yksiköt toimintoineen on kuvattu alla Palmian energiankulutuksen jakautumisen erittelemiseksi. Palmian catering-palveluilla on ravintolatoimintaa pääosin Helsingissä yli 500 toimipaikassa, jotka ovat kouluja, päiväkoteja, oppilaitoksia, sairaaloiden ravintokeskuksia, vanhustenkeskuksia, palvelutaloja sekä henkilöstö- tai muita ravintoloita. Liitteenä 1 on luettelo toimipaikoista, joissa on valmistus- tai kuumennuskeittiö. Lisäksi toimintaan kuuluvat kokous- ja juhlapalvelut sekä kotiateriapalvelut. Keittiöt on tässä jaettu valmistus- ja kuumennuskeittiöihin sekä kolmeen eri luokkaan päivittäin tarjotun ateriamäärän mukaan. Valmistuskeittiössä ruoka valmistetaan pannussa, parilalla, uunissa tai keittämällä. Kuumennuskeittiössä kuumennetaan esikypsennettyjä puolivalmisteita tai valmiita ruokia uunissa, vesihauteessa tai keittämällä. Valmistus- ja kuumennuskeittiöiden energiankulutukset poikkeavat niiden erilaisen toiminnan vuoksi. Kuvissa 1 ja 2 on esitettynä keittiöluokittain keskimääräiset energiankulutukset megawattitunteina (kuva 1) ja keittiöiden keskimääräiset prosenttiosuudet koko rakennuksen energiankulutuksesta (kuva 2).

4 3 (21) Kuva 1. Kuumennus- ja valmistuskeittiöiden keskimääräiset energiankulutukset. Valmistuskeittiöissä kuluu niiden toiminnasta johtuen kuumennuskeittiöitä enemmän sähköä, joskin pienimmän kokoluokan kohdalla ero on melko pieni (kuva 1). Ero kasvaa annosmäärien ja keittiölaitteiden volyymin kasvaessa. Suurten valmistuskeittiöiden keskiarvoa nostaa muutama erittäin suuri sairaalakeittiö. Kuva 2. Keittiön energiankulutuksen osuus rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta. Erilaisten keittiöiden osuus rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta vaihtelee 12:sta 14 prosenttiin lukuunottamatta pieniä valmistuskeittiöitä (kuva 2). Pienten valmistuskeittiöiden keskimääräinen osuus rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta on 25 %, mikä on muita keittiöluokkia suurempi. Pieniin valmistuskeittiöihin kuuluu suuri määrä pieniä päiväkotien keittiöitä. Palmian kiinteistöpalvelut tuottaa kiinteistönhuollon ja -hoidon palveluita sekä teknisen huollon palveluita. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös

5 4 (21) kouluisäntäpalvelut ja kuljetuspalvelut, joihin kuuluu vaihtolavatoimintaa ja sairaaloissa mm. ruoankuljetusta, potilaskuljetuksia ja apteekkitavaran kuljetuksia. Kiinteistönhuollon kohteita on hoidettavana yhteensä noin 600. Pääosa kohteista on Helsingin kaupungin omistamia toimitiloja. Vuodelle 2011 suunniteltuja kiinteistönhoitoon kuuluvia toimenpiteitä ja energiankulutuksen seurantaa kuvataan Tilakeskuksen ja Palmian energiansäästösuunnitelmassa 2011 (liitteenä 2). Kiinteistöpalvelujen oma energiankulutus syntyy pääosin autojen ja koneiden polttoaineen kulutuksesta, mutta kiinteistöpalveluilla on merkittävä rooli hoitamiensa kohteiden energiankulutuksen vähentämisessä. Palmian siivouspalvelut huolehtii päivittäin puhtaudesta ja siisteydestä useimmissa Helsingin kaupungin virastoissa, laitoksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Peruspalveluihin kuuluu päivittäinen ylläpitosiivous ja asiakkaan kanssa erikseen sovittava perussiivous. Palmia tarjoaa siivouksen lisäpalveluja myös erilaisiin juhliin, tilaisuuksiin ja vapaa-ajan majoituksiin. Lisäksi Palmia hoitaa päivystystyönä ilkivaltasiivoukset, henkilövahinkojen jälkeiset siivoukset ja eritesiivoukset. Palmian siivouspalvelut siivoaa runsaat miljoona neliötä päivittäin. Siivouspalvelujen energiankulutus muodostuu lähinnä polttoaineen kulutuksesta. Palmian turvapalvelut huolehtii päivittäin turvallisuudesta Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten tai yksityisissä kohteissa. Turvapalvelut vastaa myös mm. järjestyksenvalvonnasta erilaisissa tilaisuuksissa sekä ylläpitää hälytyskeskusta ja myy turvatekniikkapalveluja. Turvapalvelujen energiankulutuksesta merkittävimmän osan muodostaa ajoneuvojen polttoaineen kulutus. Palmian puhelin- ja hyvinvointipalvelut tuottaa vaihde- ja puhelinpalvelut Helsingin kaupungin virastoille ja laitoksille, välittää kuljetuksia erityisryhmille ja tuottaa neuvontapalveluita, sekä yhteistyössä terveyskeskuksen ja Palmian turvapalvelujen kanssa järjestää kotihälytyspalveluja terveyskeskuksen kotihoidon asiakkaille. Yksikön energiankulutus muodostuu pääosin puhelinpalvelujen toimistotilojen sähkönkulutuksesta. Yksiköllä on oman energiankulutuksensa lisäksi mahdollisuus vähentää polttoaineen kulutusta yhdistelemällä ja optimoimalla tilattuja matkoja. Näiden lisäksi Palmian energiankulutukseen kuuluu asiakas- ja kehittämisyksikön, talous- ja hallintopalvelujen sekä yksiköiden johdon osuus toimistorakennuksen energiankulutuksesta. 1.2 Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Keittiöitä on yhteensä yli 500 ja yksittäisen keittiön kulutus keskimäärin yli 25 MWh vuodessa, joten niiden energiankulutuksen osuus koko Palmian toimintojen energiankulutuksesta on huomattava. Motivan arvion mukaan prosesseja kehittämällä voidaan saada aikaan jopa 60 % suurtalouskeittiön mahdollisesta energiansäästöstä. Tämän vuoksi energiansäästösuunnitelmassa keskitytään erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joilla keittiöiden energiankulutusta voidaan vähentää energiatehokkaiden toimintatapojen avulla. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan vähintään 2 % energiansäästöä. Jotta vähenemä pystyttäisiin todentamaan, pitäisi kiinteistöjen keittiöiden energiankulutusta pystyä mittaamaan erikseen, mikä tällä hetkellä ei ole mahdollista. Keittiöiden säkönkulutuksen lisäksi toisena energiansäästön painopisteenä pyritään vähentämään liikennepolttoaineiden kulutusta vähentämällä ajon tarvetta sekä

6 5 (21) kannustamalla Palmian työntekijöitä osallistumaan taloudellisen ajotavan koulutukseen, millä voitaisiin vähentää polttoaineen kulutusta vähintään 3 %. 2 Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi 2.1 Tehdyt toimenpiteet Tähän mennessä on valmistettu materiaaleja energiansäästötoimenpiteiden tueksi ja kulutuksen seurantaa varten. Catering on ottanut käyttöön Ekotehokas toimipaikka -lomakkeen (liite 3), johon merkitään toimipaikkakohtaisesti laitteiden ohjeelliset käyttöajat, jotta vältettäisiin niiden turhaa päällä pitämistä. Lomake ohjeistaa myös veden säästöön. Lisätietoa keittiöiden energiankulutuksesta ja sen vähentämismahdollisuuksista on saatu Save Energy -hankkeesta, joka päättyi tänä vuonna. Catering Pakkalaan on hankittu automaattisesti sulkeutuvia nosto-ovia, joiden tarkoituksena on vähentää lämpöhukkaa. Ilmastointia ja höyrynkäyttöä on säädetty tuotantoaikojen mukaiseksi hukkakulutuksen välttämiseksi. Lämpimän käyttöveden kulutusta on vähennetty pesujärjestelmien ohjauksella. Muista toimenpiteistä tärkeimpiä ovat energiansäästön yhteistyöhanke Tilakeskuksen kanssa sekä ekotukihenkilöiden kouluttaminen muiden palmialaisten tueksi ja energiansäätötoimenpiteiden integroimiseksi jokapäiväiseen toimintaan. 2.2 Tulevat toimenpiteet Jatkossa tullaan keskittymään erityisesti turhan energiankulutuksen karsimiseen toimintatapoja muuttamalla: sammuttamalla turhat valot, pitämällä ikkunoita ja ovia kiinni lämmönhukan estämiseksi, sammuttamalla sähkölaitteet mahdollisuuksien mukaan valmiustilan sijaan, kopioimalla tulostamisen sijaan sekä käyttämällä laitteita oikein niin keittiöissä, toimistoissa kuin isännöintikohteissakin. Tilakohtaista ohjeistusta lisätään, jotta myös muut tilojen käyttäjät toimisivat energiaa säästäen. Keittiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi aloitetaan erillinen kehityshanke. Hankinnoissa kiinnitetään huomiota laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuuteen. Uudet käyttäjät perehdytetään laitteiden oikeaan käyttöön ja heille opetetaan energiaa ja vettä säästävät toimintatavat esimerkiksi keittiöissä. Taloudellisen ajotavan koulutukseen panostetaan vuonna Tavoitteena on kouluttaa ensi vuonna yhteensä 77 henkilöä eli vajaat 40 % Palmian autoja ajavista, ensisijaisesti ne, jotka ajavat päivittäin. Arvion mukaan taloudellisella ajotavalla autoilija voi vähentää polttoaineen kulutusta 10 prosenttia. Kiinteistönhuoltopalveluissa kiinnitetään erityisesti huomiota lämmityksen, ilmanvaihdon ja vesikalusteiden toimivuuteen ja oikeisiin säätöihin, jotta lämpötila olisi sopiva ja ilmanlaatu pysyisi hyvänä. Sisäilman lämmössä ja muissa energiankulutukseen liittyvissä ongelmissa otetaan yhteyttä isännöitsijään, jotta ongelmat saadaan korjattua. Eko-Teko-hankkeessa seurataan yhteistyössä tilakeskuksen ja tilojen käyttäjän kanssa kiinteistönhoidon vaikutusta kulutukseen.

7 6 (21) 2.3 Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa Koska Palmian toiminnoista suuri osa tapahtuu muiden hallintokuntien tiloissa, joissa toimii Palmian lisäksi myös muita Helsingin kaupungin hallintokuntia sekä muita toimijoita, on tärkeää tehdä yhteistyötä kaupungin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja ohjata yhteistyötahoja huomioimaan toiminnassaan energiatehokkuus. Tavoitteena on sopia myös kaupungin ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa energiansäästötoimista. Jo päätettyjen yhteistyömuotojen lisäksi on harkittu myös ohjeiden ja käyttöehtojen laatimista tilojen virka-ajan ulkopuolisille käyttäjille sekä pohdittu mahdollisuutta varmistaa sopimusteitse iltavalvontapalvelua tuottavien tahojen kanssa ovien ja ikkunoiden sulkeminen sekä valojen sammuttaminen iltaisin. Tilakeskus Tilakeskuksen ja Palmian yhteinen Eko-Teko-hanke on parhaillaan käynnissä ja jatkuu maaliskuun 2011 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on 21 pilottikohteessa seurata kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutusta, sisäilman lämpötilaa, ilmanvaihdon käyntiaikoja sekä kiinteistönhoidollisten toimenpiteiden vaikutusta kulutusten vähentämiseksi. Kohteissa pidetään kerran kuussa seurantakokous, jossa käydään läpi kulutustietoja ja toimenpiteitä. Pilottivaiheen jälkeen tarkastellaan tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta ja päätetään jatkotoimenpiteistä loppuvuodelle Opetusvirasto Opetusviraston kanssa tehdään yhteistyötä kiinteistöpalvelujen kohteissa, sillä monet kohteista ovat kouluja. Opetusviraston kanssa järjestetään ympäristökokouksia kahdesti vuodessa ja käsitellään myös energiansäästöön liittyviä asioita. Opetusviraston kanssa tehdään yhteistyötä ekotukihenkilökoulutuksissa, joissa on ollut Palmian työntekijöitä kouluttamassa. Syksyllä 2011 järjestetään yhteistyössä opetusviraston kanssa Vihreä viikko, jonka aikana kouluissa kampanjoidaan mm. energiansäästön puolesta. Rakennusvirasto Rakennusviraston HKR-rakennuttajan kanssa tehdään yhteistyötä energiankulutustietojen saannin parantamiseksi ja niiden hyödyntämiseksi energian säästämisessä. Myös energiakatselmusten osalta tehdään yhteistyötä rakennusviraston kanssa. Vuonna 2011 käynnistetään rakennusviraston kanssa yhteishanke keittiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Metropolia Metropolian kanssa on tehty kolme vuotta yhteistyötä oppilaitoksen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyökokouksia on kuudesti vuodessa. Metropolia on mukana WWF:n Green Office -ohjelmassa, jonka yksi osa-alue on energiankulutuksen vähentäminen. Yhteistyötä jatketaan myös vuonna Palmia voi vähentää energiankulutusta keittiön osalta noudattamalla energiaa säästäviä toimintatapoja.

8 7 (21) 3 Tietolähteet VTT:n e3-portaali, jossa koottuna energiakatselmuksia. Käytetty lähteenä keittiöiden energiankulutusten laskennassa. Motiva: Energiatehokas ammattikeittiö, Saatavissa: 4 Kulutuksen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Energiasäästön seurantaa toteutetaan jokaisessa palveluyksikössä kahdesti vuodessa yksiköiden kokouksissa. Yhteenveto tehdään kaksi kertaa vuodessa johtoryhmässä vuosikellon mukaisesti. 5 Energiansäästötyön jatkosta sopiminen Hallintokunta tarkentaa energiansäästötavoitetta vuosittain ja päivittää suunnitelman tarpeellisilta osin. Eko-Teko-pilottihankkeen päätyttyä maaliskuussa tarkastellaan sillä saavutettuja tuloksia ja päätetään toimenpiteistä hankkeen jatkon suhteen.

9 8 (21) LIITE 1 Catering-palveluiden toimipaikat Valmistuskeittiöt merkitty tähdellä Päiväkodit Aalto päiväkoti * Kaanaankuja 2 Ahti päiväkoti * Leikosaarentie 24 Albert päiväkoti Albertinkatu 2 Aleksi päiväkoti * Aleksanterinkatu 1 Alku päiväkoti Kumpulanportti 3 Alppimaja päiväkoti * Castreninkatu 28 Apila päiväkoti * Arentikuja 3 Arabia päiväkoti Berliininkatu 4 Arla päiväkoti Eläintarhantie 18 B Asteri päiväkoti * Asteritie 12 Aulanko päiväkoti * Aulangontie 4 Auringonkukka päiväkoti * Kevätkatu 6 Auringonpilkku päiväkoti Villliruusunkuja 4 Bertha-Maria hemmet päiväkoti * Töölönkatu 47 Blomängen DH Inkeroistentie 6 Botby päiväkoti Kauppakartanonkatu 16 Domus päiväkoti * Kulosaarentie 4 Eira päiväkoti * Ehrensvärdintie 14 Elias päiväkoti * Lönnrotinkatu 12 Elka päiväkoti * Riihitie 9 Ella päiväkoti * Näyttelijäntie 17 Fanny päiväkoti * Maistraatinkatu 8 Floora päiväkoti Koreankylä Koreankatu 2 Floora päiväkoti Vaahterakylä (Paviljonki) Syyriankatu 1 Floora päiväkoti, päätalo * Syyriankatu 1 Fregatti päiväkoti Messitytönkuja 4 Fylgia- Solhem päiväkoti * Tehtaankatu 16 Fylgia- Solhem päiväkoti, sivupiste Vuorimiehenkatu 12 A 1 Haaga päiväkoti Isonnevantie 27 Haikara päiväkoti * Kurkimäentie 17 Hakuninmaa päiväkoti * Perhekunnantie 1-3 Haltia päiväkoti * Lukupolku 2 Hanna päiväkoti Tyynylaavantie 19 Haukka päiväkoti * Iso Roobertinkatu 43 Havukka päiväkoti * Elontie 35 Hertta päiväkoti * Leankatu 6 Herttoniemi päiväkoti * Susitie 2-6 Herttua päiväkoti * Juhana Herttuantie 13 Herukka päiväkoti * Kauppakartanonkatu 13 Hiekkalinna päiväkoti * Hiekkalaiturintie 10 Himmeli päiväkoti * Olkilyhteentie 17 Hippaheikki päiväkoti Hiekkalaiturintie 6 Humikkala päiväkoti * Humikkalantie 45 Ilomäki päiväkoti * Ilomäentie 8 Immola päiväkoti Kirkonkyläntie 70 Impivaara päiväkoti * Sompiontori 3 Inari päiväkoti * Saariseläntie 2 Inkivääri päiväkoti * Inkiväärikuja 3 Isoniitty päiväkoti * Jyrängöntienpuisto Itämeri päiväkoti * Selkämerenkatu 6 Jollas päiväkoti * Laitatuulenkaari 2 Jousi päiväkoti * Kaarenjalka 7 Jäkälä päiväkoti Jäkälätie 11 Kaartintorppa päiväkoti * Saunalahdentie 2 Kaisla päiväkoti Hakaniemenranta 28 Kaivopuisto päiväkoti Puistokatu 6 Kajuutta päiväkoti Kalkkihiekankuja 4 Kaleva päiväkoti Porthaninkatu 2

10 9 (21) Kalkkilaiva päiväkoti * Hiekkalaiturintie 11 Kallio päiväkoti * Helmiäispolku 5 Kamomilla päiväkoti * Tilanhoitajankaari 34 Kamppi päiväkoti Eteläinen rautatiekatu 14 B Kanerva päiväkoti * Pietari Hannikaisentie 3 Kannel päiväkoti * Kannelpolku 5 Kannelmäki päiväkoti * Kanneltie 1 Kappeli päiväkoti Kraputie 4 Karavaani päiväkoti Venemestarintie 14 Karhi päiväkoti * Äestäjäntie 17 Karhutorppa päiväkoti Karhutorpantie 1 Karvikka päiväkoti Karviaisrinne 2 Kaskisavu päiväkoti * Töyrynummentie 6 Kasöörinkatu päiväkoti Kasöörinkatu 2 Katajanokka päiväkoti * Kauppiaankatu 8-10 A Katiska päiväkoti * Harustie 4 Kesäheinä päiväkoti, päätalo * Isonniitynkatu 7 Keula päiväkoti * Keulatie 4 Killingen päiväkoti * Laivalahdenportti 3 Kissankello päiväkoti * Leskirouva Freytaginkuja 3 Kivikko päiväkoti * Johtokiventie 3 Kivilinna päiväkoti * Linnoituksentie 8 Klaara päiväkoti Mehiläistie 6-8 Koivikko päiväkoti * Väinö Auerinkatu 1 Kolkka päiväkoti * Kolkkapojantie 10 Kontula päiväkoti * Naapurintie 14 Koralli päiväkoti Merirastilantie 6 Kotikallio päiväkoti * Saarenkatu 4 Kotilo päiväkoti Somerikkokuja 1 Kotinummi päiväkoti Kotinummentie 1 Kotitorppa päiväkoti * Ylä-Fallintie 11 Kukkaniitty päiväkoti * Inkeroistentie 6 Kulosaari päiväkoti Ristorytintie 26 Kumina päiväkoti * Pikkaraistie 7 Kumpula päiväkoti * Valtimontie 1 Kuovi päiväkoti * Kurkisuontie 2-6 Kurki päiväkoti * Karpalokuja 7 Kvarnberget päiväkoti Isokaari 5 Kytöniitty päiväkoti * Kytöniityntie 2 Käpylinna päiväkoti * Mäkelänkatu Laakavuori päiväkoti Jänkäpolku 1 Laivakello päiväkoti * Suolakivenkatu 14 Laivuri päiväkoti * Itämerenkatu 8 Lakka päiväkoti Kauppakartanonkatu 16 Lammikko päiväkoti * Leikkikuja 4 Lanbdo Dh Landbontie 2 Lapinmäki päiväkoti * Kangaspellontie 6 Lappi päiväkoti * Lapinlahdenkatu 6 G Lasse-Maja päiväkoti * Ohjaajantie 2 Lassi päiväkoti * Vaakakuja 3 Lehdokki päiväkoti * Pakkamestarinkatu 4 Leipuri päiväkoti * Orpaanporras 14 Lekstugan päiväkoti * Leikkikuja 5 C Lemmikki päiväkoti * Rukkilanrinne 8 Leppäsuo päiväkoti Lapinlahdentie 1 Leskenlehti päiväkoti Leskirouva Freytaginkuja 9 Liinakko päiväkoti * Rekipellonkuja 1 Linnunlaulu päiväkoti * Maistraatinkatu 1 Loimi päiväkoti * Koskenhaankuja 5 Loiske päiväkoti * Gunnel Nymaninkatu 5 Lokki päiväkoti * Puistokaari 4 Longinoja päiväkoti * Ampujantie 9

11 10 (21) Louhikko päiväkoti * Kiilletie 6 Luotsi päiväkoti * Laivastokuja 4 Maininki päiväkoti Loistokuja 1 C Majava päiväkoti * Maapadontie 1 Malmgård päiväkoti * Luutnantintie 10 Maria päiväkoti * Lönnrotinkatu 42 Marjala päiväkoti Limingantie 78 Marmori päiväkoti * Marmoritie 8 Masto päiväkoti * Kruunuvuorenkatu Maunula päiväkoti * Metsäpurontie 27 Melissa päiväkoti Apteekkarinkatu 10 Melkko päiväkoti * Melkonkatu 19 C Meripirtti päiväkoti * Merimiehenkatu 43 Merirasti päiväkoti Jaluspolku 3 Merituuli päiväkoti * Suolakivenkuja 6 Meritähti päiväkoti * Isonvillasaarentie 9 Mestari päiväkoti * Kornetintie 5 Metsätähti päiväkoti Kartanonmetsäntie 13 Miilu päiväkoti * Paloheinäntie 5 Minttu päiväkoti * Palovartijantie 19 Munkkivuori päiväkoti * Raumantie 5 Mustakivi päiväkoti Pohjavedenkatu 3 Mustikka päiväkoti * Tupasvillanpolku 10 Muusa päiväkoti Muusantori 4 Myllytonttu päiväkoti * Mustapuronpolku 4 Myllytupa päiväkoti * Myllärintie 2 A Myrskyluoto päiväkoti * Leikosaarenkuja 6 Naava päiväkoti * Jakomäenpolku 5 Nalle päiväkoti * Reiherintie 3 Nalli päiväkoti Nallitie 3 Nestori päiväkoti * Kylänvanhimmantie 1 Neulanen päiväkoti * Neulapadontie 6 A ja 6 B Niitty päiväkoti * Laurinmäenpolku 4 Niittyvilla päiväkoti * Isonniitynkatu 5 I Norppa päiväkoti * Teinitie 13 Nummi päiväkoti * Kalliotie 1 Nuotti päiväkoti, A-talo * Jokipellontie 15 Nurkka päiväkoti Nurkkatie 2 Nurmikko päiväkoti * Väinö Auerinkatu 3 Onnela päiväkoti * Tehtaankatu 21 B 37 Oulunkylä päiväkoti * Kivalterintie 25 Pacius päiväkoti * Vesikuja 8 Pajalahti päiväkoti * Pajalahdentie 10 Pajamäki päiväkoti * Poutamäentie 18 Pakila päiväkoti * Palosuontie 2 Pasila päiväkoti * Paulankatu 2 A Pastelli päiväkoti Lehtisaarentie 1 Pehtoori päiväkoti * Erik Spårentie 7 Pelimanni päiväkoti * Pelimannintie 16 Pensseli päiväkoti Taavetinkuja 11 Pentinkulma päiväkoti * Linnunradantie 6 Perhonen päiväkoti * Jokiniementie 40 Perttu päiväkoti * Pertunpellontie 6 Pieksu päiväkoti * Pieksupolku 5 Pihapirtti päiväkoti Ostostie 5 Pihlaja päiväkoti * Pihlajatie 32 Pihlajamäki päiväkoti * Maasälväntie 3 Pikku-Duunari päiväkoti * Sturenkatu 8 Pikkuprinssi päiväkoti * Maatullinkuja 12 Pikkusuo päiväkoti * Pikkusuonkuja 3 Pikkusuo päiväkoti, Suosaarentalo Pikkusuonkuja 5 Pikku-Veräjä päiväkoti Otto Brandtintie 13

12 11 (21) Pilten päiväkoti * Umpiaidanpolku 6/Kettukuja 4 Poikkilaakso päiväkoti Puuskaniementie 21 Porslahti päiväkoti * Marielundinaukio 4 Portti päiväkoti * Lohkarekuja 3 Puimuri päiväkoti * Kujanen 4 Pukinmäki päiväkoti Palsamipolku 10 Puotila päiväkoti * Rusthollanrinkuja 5 Puotinharju päiväkoti * Olavinlinnantie 1 B Purje päiväkoti Tilkankatu 19 Puuskakulma päiväkoti * Jollaksentie 67 Pyynikki päiväkoti * Pyynikintie 5 Päiväpirtti päiväkoti, päätälo * Rajasaarentie 6 Päiväpirtti päiväkoti, vanhatalo * Rajasaarentie 6 Pääskylä päiväkoti Hämeentie 55 F Raitti päiväkoti * Heinäpellonpolku 4 Ranta päiväkoti * Neitojenpolku 23 Rastila päiväkoti * Halkaisijanpolku 1 Rastis päiväkoti Ulapparaitti 6 Ratamo päiväkoti * Ratamestarinkatu 13 Riikka päiväkoti * Runeberginkatu 63 Roihuvuori päiväkoti * Vuorenpeikontie 1 Runo päiväkoti * Päijänteentie 3-5 Ruoholahden Lastentalo päiväkoti Laivapojankatu 9 Ruskeasuo päiväkoti * Raisiontie 10 Ruusu päiväkoti * Perustie 40 Ruuti päiväkoti * Kontulankaari 22 Saana päiväkoti * Kurkisuontie 20 Sakara päiväkoti * Kontulankaari 5 Sakarinmäki päiväkoti Knutersintie 924 Saniainen päiväkoti * Saniaiskuja 1 Santahamina päiväkoti * Santahamina C 40 Sarvasto päiväkoti Sarvastonkaari 11 Satama päiväkoti * Sisselenkuja 3 Savela päiväkoti * Savelantie 9 Savotta päiväkoti Puunkaatajantie 16 Sepänmäki päiväkoti * Asteritie 7 Sesam päiväkoti * Pariisinkatu 2-4 Seulanen päiväkoti Seulastentie 11 Siilitie päiväkoti * Hillerikuja 1 Siima päiväkoti * Ramsinniementie 6 Silkkiuikku päiväkoti Särkiniementie 29 Siltamäki päiväkoti * Jalopeurantie 6 Sinivuori päiväkoti * Säterintie 28 Skatan DH Kruunuvuorenkatu Sockenstugan päiväkoti Konalantie 13 A Solhälla päiväkoti Torpparikuja 9 Sparven päiväkoti * Liuskekuja 1 Staffan päiväkoti * Laulurastaantie 20 Stigen päiväkoti Haavikkotie 5 Strandboden päiväkoti * Prammikuja 3 Strömsinlahti päiväkoti * Untuvaisenkuja 3 Suomenlinna päiväkoti * Suomenlinna C 31 Suopursu päiväkoti Punamäenpolku 1 Susanna päiväkoti * Susannanpenger 1 Suurmetsä päiväkoti * Kalteenpolku 3 Suursuo päiväkoti, alatalo Metsäpurontie 12 Suursuo päiväkoti, ylätalo * Suursuonlaita 6 Suvi päiväkoti * Suvikuja 3 Särki päiväkoti * Särkiniementie 28 Sörkka päiväkoti * Vetehisenkuja 3 Tahvonlahti päiväkoti * Gunillantie 10 Takatasku päiväkoti * Takaniitynpolku 1

13 12 (21) Tammi päiväkoti Solakalliontie 13 Tammisalo päiväkoti * Paasitie 5 Taneli päiväkoti * Konalantie 16 Tapanila päiväkoti * Kuoppatie 43 Tapio päiväkoti Kaarlenkatu 19 A Terhi päiväkoti * Viides linja 4 Tilhi päiväkoti * Tilhipolku 6 Timotei päiväkoti Piianpolku 3 Toivo päiväkoti * Apteekkarinraitti 3 Tonttula päiväkoti * Pajuniityntie 6 Topelius päiväkoti * Mechelininkatu 38 Torpparinmäki päiväkoti Käräjätuvantie 1 Troolari päiväkoti Itämerenkatu 16 Tunturi päiväkoti * Korvatunturintie 7 Tuorinniemi päiväkoti * Agnetankuja 4 Tuuli päiväkoti * Jasmiinikuja 3 Tuulimylly päiväkoti Kiviparintie 9 Tähkä päiväkoti Tilanhoitajankaari 28 Tähtitorni päiväkoti * Tähtitorninkatu 3 Tärnan päiväkoti * Meripuistotie 7 Uutela päiväkoti Leikosaarentie 37 Vaahteramäki päiväkoti * Korppaanpolku 3 Vaapukka päiväkoti * Ison Antintie 22 Valkea päiväkoti * Tuohimäentie 107 Vallesmanni päiväkoti * Kuusmiehentie 3 Vanhainen päiväkoti * Soittajantie 10 Vankkuri päiväkoti * Rastilanpolku 1 Varhela päiväkoti * Varhelantie 9 Vartiokylä päiväkoti Sauramatie 3 Veijari päiväkoti * Köysikuja 8 Vellamo päiväkoti * Kaivonkatsojantie 9 Veräjämäki päiväkoti * Jokiniementie 3 Vihtori päiväkoti Mehiläistie 6 Viikinki päiväkoti * Viikingintie 15 Vikkeri päiväkoti * Harjannetie 8 Vikla päiväkoti Kurkiaiskuja 3 Viktoria päiväkoti Eerikinkatu 45 Villa-Familiaris päiväkoti Itäreimarintie 19 Vilppula päiväkoti * Pekanraitti 8 Viola päiväkoti Haukilahdenkuja 3 Virkkula päiväkoti Oikokatu 7 Vironniemi päiväkoti * Rauhankatu 13 Viskuri päiväkoti Viskurikuja 2 Vuorilinna päiväkoti * Vuorilinnakkeentie 4 b Yliskylä päiväkoti * Köökarinpolku 1 Ylä-Malmi päiväkoti * Notkotie 12 Zachrisbacken päiväkoti Knutersintie 924 Ågeli päiväkoti * Kivalterinpolku 3 Koulut Ala-Malmin pk Latokartanontie 16 Aleksis-Kiven pk * Porvoonkatu 2 Alppila ya ja lukio Tammisaarenkatu 2 Arabian pk * Berliininkatu 4 Auringonpilkun aa, sk * Villiruusunkuja 4 Aurinkolahden pk * Iiluodonpiha 1 Aurora-Kivelä koulu (hs Lönkan) Välskärinkatu 8 Auroran sairaalakoulu Paulankatu 2 Botby ls o hs * Kukkaniityntie 2 Brändö ls o gym. * Ståhlbergintie 2 Cygnaeus ls* Ratakatu 8 Degerö ls Linnanrakentajantie 16 Drumsö ls Tallbergin puistot.12

14 13 (21) Eläintarhan aa Savonkatu 2 Etu-Töölön lukio Arkadiankatu 26 Haagan pk aa Isonnevantie 16 HELPA-Kauno * Savonkatu 4 Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 Helsingin Luonnontiedelukio * Mäkelänkatu 84 Helsingin Medialukio * Moisiontie 3 HELTECH-AV-viestintä * Muotoilijankatu 3 HELTECH-Haaga * Ilkantie 3 HELTECH-Haaga voimalaitos Kontulantie 1 HELTECH-Käpylä * Kullervonkatu 11 HELTECH-Vallila Sturenkatu Herttoniemen aa Ahmatie 1 Herttoniemenrannan pk * Petter Wetterintie 5 HESOTE- Laakso * Lehtikuusentie 4 HESOTE- Oulunkylä Mäkitorpanpolku 4 HESOTE- Malmi Vilppulantie 14 Heteniityn aa Heteniityntie 4 Hietakummun aa Hietakummuntie 1 Hiidenkiven pk * Rajatie 7 Hiidenkiven pk, sk Jäkälätie 11 Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie 10 Itäkeskuksen pk * Olavinlinnanpolku 1 Itä-Pakilan aa Solakalliontie 13 Jakomäen aa Huokotie3 Jakomäen ya Somerikkopolku 6 Kaisaniemen aa Puutarhakatu 1 Kallahden pk * Kallahdenraitti 1 Kallion aa Neljäs linja Kallion lukio Porthaninkatu 15 Karavaanin aa Venemestarintie 14 Karviaistien ek Karviaistie 3 Katajanokan aa Laivastokuja 6 Keinutien aa Keinutie13 Kontulan aa Rintinpolku 4 Koskelan aa Juhana Herttuantie 13 Kotinummen aa Silkokuja 7 Kottby ls Pohjolankatu 45 Kronohagens ls Oikokatu 7 Kruununhaan ya Snellmaninkatu 18 Kulosaaren aa Kyösti Kalliontie 1 Kårböle ls Sorolantie 2 Käpylän pk aa Untamontie 2 Käpylän pk sk, Kumpula Limingantie 47 Käpylän pk ya Mäkelänkatu 93 Laajasalon aa Holmanmoisionpolku 1 Laajasalon ya * Koulutanhua 1 Kurkimäen Paviljonki Kurkisuontie 20 Laakavuoren aa Jänkäpolku 1 Latokartanon pk * Agronominkatu 22 Lauttasaaren aa Myllykalliontie 3 Länsi-Helsingin lukio ja Haagan pk ya Mäkipellontie 19 Länsi-Pasilan aa Maistraatintori Lärkan gymnasiet o Haga ls * Isonnevantie 22 Lönkan Högstadie Sandelsinkatu 3 Maatullin aa Kimnaasinpolku 5 Maunulan aa, Månsas ls Maunulanmäki 5 Meilahden aa Jalavatie 6 Meilahden ya Kuusitie 12 Mellunmäen aa Rukatunturintie 14 Meri- Rastilan aa Jaluspolku 3 Metsolan aa Kartanomuseontie 2

15 14 (21) Minerva Skolan Apollonkatu 12 Munkkiniemen aa Tietokuja 1 Munkkiniemen aa, sk, Lehtisaari Papinpöydänkuja 2 Munksnäs ls Lokkalantie 9 Mustakiven aa * Pohjavedenkatu 3 Mustakiven aa, sk Havukuja Myllypuron aa, sk Neulapadontie 6 Myllypuron ya ja lukio Yläkivenrinne 4 Mäkelänrinteen lukio Mäkelänkatu 47 Nallitien aa Nallitie 3 Naulakallion ek Naulakalliontie 13 Nordsjö ls Ulapparaitti 6 Nurkkatien aa Nurkkatie 2 Oulunkylän aa Teinintie 12 Oulunkylän aa puukoulu Teinintie 8 Oulunkylän aa sivurakennus Teinintie 12 Oulunkylän aa, sk Otto Brandtintie 13 Pakilan aa Halkosuontie 88 Pakilan ya Pakilantie 67 Paloheinän aa * Ylipalontie 1 Pihlajamäen aa Lucina Hagmaninkuja 3 Pihlajiston aa Pihlajistontie 1 Pikku-Huopalahden aa * Tilkankatu 19 Pohjois-Haagan aa Tolarintie 6 Poikkilaakson aa * Puuskaniementie 21 Porolahden aa Roihuvuorentie 2 Porolahden aa sk Strömsinlahdenpolku 4 Porolahden ya * Satumaanpolku 2 Puistolan aa Puistolanraitti18 Puistolan pk * Koudantie 2 Pukinmäen aa sk Erkki Melartinintie 2 Pukinmäen aa sk Immolantie 9 Pukinmäen pk * Kenttäkuja 12 Puotilan aa Klaavuntie 15 Ressun lukio Kalevankatu 8-10 Ressun pk Lapinlahdenkatu 10 Roihuvuoren aa Vuorenpeikontie 7 Roihuvuoren aa, sk Sinivuokonpolku 9 Ruoholahden aa Santakatu 6 Santahaminan aa Santahamina C 7 Sibelius lukio Liisankatu 13 Siilitien pk Hillerikuja 4 Siltamäen aa Siltakyläntie 9 Snellmanin aa Punavuorenkatu 8-10 Sockenbacka ls Konalantie 13 Soinisen koulu Kenttäpolku 1 Solakallion ek Kansantie 1 Staffansby ls Laulurastaantie 20 Suomenlinnan aa Suomenlinna C 55 Suutarilan aa Seulastentie 11 Suutarilan ya Vaskiniitynkuja 2 Svenska Normallyceum Högstadie Unioninkatu2 Tahvonlahden aa Gunillantie 12 Taivallahden aa, sk Väinämöisenkatu 2 Taivallahden pk Et. Hesperiankatu 38 Tapanilan aa Veljestenpiha 2 Tehtaankadun aa Tehtaankatu 15 Torpparinmäen pk * Ylä-Fallintie 54 Torpparinmäen pk, sk Käräjätuvantie 3 Töyrynummen aa Töyrynummentie 8 Töölön aa Töölönkatu Vallilan aa Hämeentie 80

16 15 (21) Vartiokylän aa Kiviportintie 10 Vartiokylän ya Rusthollarintie 6 Vesalan aa * Sakara 3 Vesalan ya Sakara 5 Vuosaaren aa * Punakiventie 4 Vuosaaren lukio, Tehtaanpuiston ya * Vuosaarentie 7 Vuosaaren pk ya * Koukkusaarentie 9 Yhtenäiskoulu Louhentie 3 Ylä-Malmin pk Talvelantie 1 Ylä-Malmin pk, sivukoulu Kirkonkyläntie 17 Zacharias topeliusskolan Stenbäckinkatu 14 Åshöjdens ls o. hs Sturenkatu 6 Hoitoalan keittiöt Herttoniemen sairaala * Kettutie 8 Hietaniemenkadun palvelukeskus * Hietaniemenkatu 5 B Itäkeskuksen palvelutalo * Voikukantie 6 Kampin palvelukeskus * Salomonkatu 19 Kinaporin palvelukeskus * Kinaporinkatu 9 Kivelän vanhustenkeskus * Sibeliuksenkatu 14 Marian sairaalan ravintola * Lapinlahdenkatu 16 Kontulan vanhustenkeskus * Kontukuja 5 Koskelan vanhustenkeskus * Käpyläntie 11 Kustaankartanon vanhustenkeskus * Kivalterintie 16 Laakso-Auroran sairaala * Lääkärinkatu 8 Munkkiniemen palvelukeskus Laajalahdentie 30 Myllypuron vanhustenkeskus * Myllymatkantie 4 Myllypuron palvelutalo Myllypadontie 6 Puistolan palvelutalo Aksiisipolku 1 Riistavuoren vanhustenkeskus * Isonnevantie 28 Roihuvuoren palvelukeskus ja Porolahden päiväkoti Roihuvuorentie 3 A Roihuvuoren vanhustenkeskus * Punahilkantie 16 Rudolfin palvelutalo Rudolfintie Suursuon sairaala * Suursuonlaita 3 B Töölön vanhustenkeskus Töölönkatu 33 A Vuorensyrjän palvelutalo Vuorensyrjä 7 Henkilöstö- ja opiskelijaravintolat Helsingin Energia Hanasaari * Parrukatu 3 Helsingin Energia Sähkötalo * Kampinkuja 2 HSY Vesi Ilmala * Ilmalankuja 2L HSY Vesi Viikinmäki * Hernepellontie 24 Henkilöstökeskuksen ravintola Piste * Ensilinja 1 HKL Koskela * Koskelantie 39 HKL Metrovarikko * Ratasmyllyntie 2 HKL Ruha * Nauvontie 3 HKL Töölö * Töölönkatu 49 HKL Vallila * Hämeentie HKL Varha * Viilarintie 5 HKR pääkonttori * Kasarminkatu 21 HKR Toukola * Hämeentie 115 Kahvila-ravintola Pasila pääkirjasto * Rautatieläisenkatu 8 Kaupungintalo * Sofiankatu 3 Kallion virastotalo * Toinen linja 4 A Keskuspelastusasema/ Pelastuslaitos * Agricolankatu 15 Kokous- ja juhlapalvelut * Lääkärinkatu 3 Kuntatalo * Toinen linja 14 Malmitalo * Ala-Malmintori 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö ravintola Vaskipohja * Meritullinkatu 10 Pelastuskoulu * Steniuksentie 14 Ravintola 27 * Vilhovuorenkatu 11 Ravintola Duetto * Läkkisepäntie 23 Ravintola Holkki * Holkkitie 5 Ravintola Serpens (YHTS) * Töölönkatu 37

17 16 (21) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) * Mannerheimintie 166 Tilastokeskus * Työpajankatu 13 Opiskelijaravintola Albertinkatu * Albertinkatu Opiskelijaravintola Bulevardi * Bulevardi 31 E Opiskelijaravintola Onnentie * Onnentie 18 Opiskelijaravintola Hämeentie * Hämeentie 161 Opiskelijaravintola Leiritie * Leiritie 1, Vantaa Opiskelijaravintola Agricolankatu * Agricolankatu 1-3 Opiskelijaravintola Sofianlehto * Sofianlehdonkatu 5 Opiskelijaravintola Tukholmankatu * Tukholmankatu 10 Opiskelijaravintola Vanha Maantie * Vanha Maantie 6, Espoo

18 17 (21) LIITE 2 TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA YLLÄPIDON VAIKUTUS ENERGIANSÄÄSTÖÖN Ylläpidon keinoin voidaan vaikuttaa erityisesti kiinteistöjen lämmitysenergian kulutukseen sekä ns. kiinteistösähkön kulutukseen. Pääsääntöisesti käyttäjät maksavat lämmitysenergian osana ylläpitovuokraa, poikkeuksena sähkölämmitteiset kiinteistöt, joista osassa käyttäjät maksavat myös lämmitysenergian. Sähkön maksaa pääsääntöisesti käyttäjä, eikä kohteissa yleensä ole mahdollista mitata erikseen ns. kiinteistösähköä ja käyttäjäsähköä. 2. SÄÄSTÖTAVOITE JA TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSEN SEURANTA 2%:n pudotus sekä sääkorjatun lämpöenergian että sähkön kulutuksissa vuoden 2011 aikana. Tällä hetkellä tiedossa oleva lähtötaso v.2009 ominaiskulutukset. - Toimistorakennukset 139,6 /89,1 kwh/m2 - Opetusrakennukset 166,2/54,3 kwh/m2 - Lasten päiväkodit ja leikkikentät 231,1/82,6 kwh/m2 - Kirjastot, museo- ja näyttelyrakennukset 147,3/89,7 kwh/m2 - Seura-, kerho ja monitoimitalo 155,2/86,5 kwh/m2 - Terveydenhuoltorakennukset 193,3/87,5 kwh/m2 Ekoteko-projektin 21 seurantakohdetta (liitteenä), joissa seurataan kulutusta kuukausitasolla. Säästötavoite vuositasolla vähintään 2 % sekä lämpö- ja sähköenergian osalta Yleisesti kiinteistökohtainen energiankulutuksen seuranta kiinteistöhoitajan, isännöitsijän, käyttäjän edustajan ja ekotukihenkilön yhteistyönä tavoitteena kiinteistökohtaisesti vuositasolla vähintään 2 %:n energiankulutuksen vähentyminen. 3. YLLÄPIDON TOIMENPIDEOHJELMA Lämmitysjärjestelmän säätö Hyvän sisäilman lämpötila on 21C. Lämpötila mitataan ns. oleskeluvyöhykkeeltä (tiloissa, joissa esim. lapset leikkivät lattialla, tulee ottaa huomioon myös lattian pintalämpötila) Jotta kaikissa työtiloissa olisi pääosan ajasta hyvä sisäilman lämpötila, tulee lämpötiloja seurata ja lämmitysjärjestelmä olla säädettynä oikein. Lisäksi käyttäjä voi vaikuttaa tilojen lämpötilaan mm. ehkäisemällä ylilämpöä sulkemalla turhat sähkölaitteet ja valot sekä sälekaihtimet auringon säteilylämmön minimoimiseksi lämpiminä vuoden aikoina Lämmityskaudella sisäilman lämpötilaa säädetään lämmitysjärjestelmän avulla ja ilmanvaihdon tuloilman tulee olla sisäilman lämpötilaa alhaisempi. Lämmityskauden ulkopuolella tiloja, joissa on jäähdytysjärjestelmä, voidaan tarvittaessa jäähdyttää, mutta tällöinkin tulee muistaa ehkäistä turhaa lämpöä ja ettei tiloja tällöin tule ikkunatuulettaa. Yleisesti ikkunatuuletus tulee toteuttaa nopeana max 5 minuuttia kestävänä tehokkaana läpivetona, eikä ikkunoita tule pitää jatkuvasti auki. TOIMENPIDE 1 Lämpötilojen seuranta kuuluu kiinteistönhoitajan tehtäviin. toimintaohje seurannasta Ekoteko liitteessä (kiinteistönhoito ja isännöinti) sovitaan kohdekohtaisesti seurattavat tilat (kiinteistönhoito, isännöitsijä, käyttäjän edustaja ja tai ekotukihenkilö)

19 18 (21) TOIMENPIDE 2 Lämmitysjärjestelmien säätäminen (kts. Ekoteko-ohjeistus ) kiinteistönhoitaja säätää lämpötilan asetusarvot vastaamaan tavoiteolosuhteita. Palveluesimies avustaa tarvittaessa kiinteistönhoitajaa. Lämmitysjärjestelmän toiminnan energiatehokkuus turvataan jatkossa seuraamalla huonelämpötiloja sekä lämpöenergian kulutusta webkulusta. tieto toimimattomista laitteista ilmoitetaan välittömästi isännöitsijälle, joka käynnistää korjaustoimenpiteet TOIMENPIDE 3 Isännöitsijä tarkastaa ikkunoiden ja ovien tiiveyden ja tilaa tarvittaessa tiivistyksen Kulutusseuranta Pääosassa kiinteistöjä on käytössä kuukausitasolla tapahtuva energiankulutuksen seuranta (webkulu). Energiankulutuksen seuranta kuuluu kiinteistönhoidon tehtäviin ja tähän tehtävään kuuluu myös energiankulutuksen poikkeamien havainnointi ja niistä tiedottaminen isännöitsijälle ja käyttäjälle. TOIMENPIDE 4 Energiankulutusseurannan tehostaminen kiinteistönhoitaja kirjaa energiankulutuksen muutoksen syyt, mikäli kuukauden energiankulutus on muuttunut yli 10 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Lämmön osalta käytetään sääkorjattua kulutusta. (Huhti syyskuussa lämmönkulutuksen muutos saa olla 25% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen). Mikäli kiinteistönhoitaja ei tiedä muutoksen syytä, pyrkii hän selvittämään syyn vikaselvityskaavion (liitteenä) mukaan ja tarvittaessa tekee korjaavia toimenpiteitä mikäli muutos on yli 20% (tai lämmön osalta huhti-syyskuussa yli 50%) ilmoittaa kiinteistönhoitaja/palveluesimies asiasta isännöitsijälle ja käyttäjälle viestinä sekä samalla sähköpostina mikäli syy energiankulutuksen nousemiseen ei ole tiedossa, selvittävät huoltomies ja isännöitsijä yhdessä mahdollisia syitä ja toimenpiteitä, joilla energiankulutukseen voidaan puuttua. TOIMENPIDE 5 Mittaroinnin kehittäminen: Selvitetään tarpeet lisätä mittarointia, jotta energiankulutusta voidaan seurata ja ohjata järkevästi. Tilakeskuksessa tehdään mm. insinöörityö sairaaloiden mittaroinnin kehittämisestä (mittaroinnin lisäämisen perusteet) Ilmanvaihto Ilmanvaihdon avulla turvataan hyvä sisäilma. Turha ilmanvaihto käyttää kuitenkin paljon turhaa sähkö- ja lämpöenergiaa. Yleisesti ilmanvaihdon tulee toimia täydellä teholla rakennuksen käytön ajan sekä huuhdella tiloja 1 tunnin ajan ennen ja märkätiloissa myös tunnin käytön jälkeen. Turhaa ilmanvaihtoa esiintyy kuitenkin erityisesti tiloissa, joiden ilmanvaihto on mitoitettu hetkellisten suurien käyttäjämäärien mukaan (esim. neuvotteluhuoneet, auditoriot ja liikuntasalit) TOIMENPIDE 6 Käyntiaikojen ja sisään puhalluslämpötilojen säätäminen todellisen tarpeen mukaiseksi kiinteistönhoitajan, isännöitsijän ja käyttäjän yhteistoimintana. Kiinteistönhoitajat käyvät käyttäjän edustajan kanssa läpi todelliset käyntiajat ja ohjaavat ilmanvaihdon käytön tarpeen mukaiseksi.

20 19 (21) TOIMENPIDE 7 Isännöitsijät selvittävät mihin kohteisiin voidaan / on kannattavaa asentaa ilmanvaihdon CO2- ohjaus TOIMENPIDE 8 Isännöitsijät selvittävät mihin kohteisiin/iv-koneisiin kannattaa asentaa taajuusmuuntajat tai ECmoottorit ilmanvaihdon ohjattavuuden parantamiseksi Valaistuksen ohjaus TOIMENPIDE 9 Kiinteistönhoito varmistaa hämäräkytkimien ja aikaohjausten toiminnan Saattolämmitysten toiminnan tarkastukset TOIMENPIDE 10 Kiinteistönhoitaja ja isännöitsijä tarkastavat saatto- ym. sulanapitolämmitysten ohjaukset / toiminnan. Veden säästäminen TOIMENPIDE 11 Vedenkulutuksen jatkuva seuranta mahdollisten piilovuotojen havaitsemiseksi. TOIMENPIDE 12 Vesivirtojen säätö kalusteiden vaihdon yhteydessä 4. ENERGIAKATSELMUSTEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMINEN TOIMENPIDE 13 HKR-Rakennuttajan energiayksikkö vie energiakatselmusten ns. 0 -investoinnit Pakkiin palvelupyyntöinä kiinteistönhoidon toteutettavaksi TOIMENPIDE 14 Isännöitsijät selvittävät muiden energiakatselmustoimenpiteiden toteutusmahdollisuudet ja käynnistävät toimenpiteet mahdollisuuksien mukaan 5. VAJAAKÄYTÖSSÄ OLEVIEN TAI TYHJENTYNEIDEN (TILAPÄISESTIKIN) TILAT Lämpötilaa ja ilmanvaihtoa säädetään pienemmälle edellyttäen että ko. tilaa voidaan säätää erikseen. 6. KEITTIÖIDEN ENERGIATEHOKKUUS Keittiölaitteita uusittaessa kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden energiatehokkuuteen. Laaditaan erillisohjeet vuoden 2011 aikana. Selvitetään yhteistyössä keittiöiden käyttäjien kanssa mahdollisuudet vähentää energiankulutusta (SaveEnergy -projektin kokemusten jalkauttaminen). 7. ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMISPROJEKTIT Selvitetään eri palveluntarjoajien energiatehokkuusprojekteja (Siemens, Schneider, YIT, egain jne.) sekä vaihtoehtoisia energiaratkaisuja kaukolämpöverkon ulkopuolella olevissa kohteissa. 8. ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN DOKUMENTOINTI Suoritetut energiansäästöön vaikuttavat toimenpiteet kirjataan Pakkiin energiansäästötoimenpiteinä.

21 20 (21) 9. AMMATTITAITOISEN KIINTEISTÖNHOIDON VARMISTAMINEN Vastaanottomenettely: Tilakeskus uudistaa vastaanottomenettelyn sellaiseksi, jolla taataan tiedon siirtyminen rakentamisesta huollolle ja isännöinnille huoltokirjaohjelman kautta. Tilakeskus laatii kohteelle yhdessä huoltoyhtiön kanssa huoltosuunnitelman, jonka huoltoyhtiö aikatauluttaa. Käytönopastus: Tilakeskus varmistaa, että kohteella on huoltosopimus voimassa, kun kohteella annetaan järjestelmätoimittajien käytönopastus. Huoltoyhtiö varmistaa, että huoltoyhtiöltä on huoltomies ja hänen esimiehensä käytönopastustilaisuudessa paikalla. Työhön opastus: Huoltoyhtiö laatii työhön opastus suunnitelman, johon sisältyy opastus myös huoltokirjaohjelman käytöstä. Huoltoyhtiö varmistaa, että opastus on tapahtunut. Huoltoyhtiö vastaa, että kohteeseen palkattu huoltomies omaa kohteen hoitoon ja huoltoon tarvittavan riittävän motivaation, ammattitaidon ja taloteknisten prosessien ymmärtämisen. Dokumentointi: Tilakeskuksella on ohjeet hankkeiden loppudokumenttien sisällöstä ja missä muodossa ne luovutetaan. Vastaanottomenettely varmistaa dokumenttien saannin ja arkistoinnin tilakeskuksen sähköistendokumenttien arkistoon ja että kohteeseen toimitetaan huollon käyttöön yksi sarja loppudokumentteja. Huolto vastaa kyseisen sarjan säilymisestä kohteessa. 10. TILAKESKUKSEN KORJAUSHANKKEET Noudatetaan Tilakeskuksen matalaenergiarakentamisohjetta Osakorjauksissa (esim. ikkunat, katto..) toteutetaan ko. korjattava rakennusosa matalaenergiakorjausten periaatteiden mukaan ottaen kuitenkin huomioon rakennuksen toiminta kokonaisuutena. 11. TILAKESKUKSEN UUDISRAKENNUSHANKKEET Noudatetaan Tilakeskuksen matalaenergiarakentamisohjetta

22 21 (21) LIITE 3 Catering-palveluiden energiatehokas toimipaikka -lomake Toimipaikan nimi ja osoite Päiväys Hankinnat Kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan tilauksissa huomiota pakkauskokoihin, tilausrytmeihin ja materiaalien kierrätettävyyteen. Jätteiden lajittelu biojäte paperi energiajae kartonki metalli ongelmajäte lasi sekajäte Energiatehokkuus Laitteet laitetaan päälle / pois toiminnan mukaan. Astianpesukone päälle kello Kylmäsäilytyslaitteiden / -tilojen lämpötilat säädetään omavalvontaohjeistuksen mukaisesti. Kylmiöt Kylmälaitteet Pakastimet Pakastehuoneet Jakelulaitteet Lautaslämmitin päälle kello ( jos tarpeen) Lämpöhaude päälle kello Kylmäallas päälle kello Vitriini / lasikko päälle kello * jos erillinen kytkin, valo päälle Valaistus Ruokasalin valot päälle kello Veden säästäminen Patojen pesu: vettä vain 1/3 padan tilavuudesta Käytettävät siivousmenetelmät / -laitteet / -välineet Rasvakaivon hälytys on * Hälytyksestä ilmoitetaan Asiakkaan / kiinteistön ympäristöyhdyshenkilö, jos on: Ympäristötehokkaan ammattikeittiön toimintatavoista kerrotaan tarkemmin catering-palveluiden ympäristöohjeistuksessa.

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 (liitettäväksi hallintokuntien energiansäästösuunnitelmiin) 1. YLLÄPIDON VAIKUTUS ENERGIANSÄÄSTÖÖN Ylläpidon keinoin voidaan vaikuttaa erityisesti

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut t lukuvuosi 2014 2015 Helsingissä on ja, joissa on, ja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt perus t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo, mihin un siirrytään

Lisätiedot

Helsingin päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, leikkipuistojen, perhetalojen ja kehitysvammaisten lasten toiminnan aukioloajat kesällä 2012

Helsingin päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, leikkipuistojen, perhetalojen ja kehitysvammaisten lasten toiminnan aukioloajat kesällä 2012 KAMPINMALMI- LAUTTASAARI- TÖÖLÖ Py Elias-Maria Pk Elias Pakari Py Melkko-Särki Pk Melkko avoinna suljettu suljettu Maahiset Py Fregatti-Itämeri-Maininki Pk Fregatti Pk Itämeri Pk Maininki Py Pajalahti-Veijari

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja suunnittelutoimisto Talous- ja laskentayksikkö Sosiaaliviraston johtoryhmä 7.3.2012, liite 5 asia 6. ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Siivouspalvelut , , , , ,07

Siivouspalvelut , , , , ,07 Siivouspalvelut 2014 Myyntisopimukset 74 97 187 110 190 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 1 798 133,00 2 865 951,00 2 710 874,28 2 633 861,00 2 775 644,07 NR. VIRASTO PALVELU KOHDE OSOITE ALUE PIIRI PRIME

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Py Leppäsuo - Lapinlahti Pk Leppäsuo avoinna suljettu suljettu avoinna avoinna Pk Lapinlahti avoinna suljettu suljettu avoinna avoinna

Py Leppäsuo - Lapinlahti Pk Leppäsuo avoinna suljettu suljettu avoinna avoinna Pk Lapinlahti avoinna suljettu suljettu avoinna avoinna KAMPINMALMI - LAUTTASAARI - TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE Py Elias - Maria Pk Elias avoinna suljettu suljettu avoinna avoinna Pk Maria avoinna suljettu suljettu avoinna avoinna Ryhmä Pakari avoinna suljettu

Lisätiedot

Liite 1 Lihavoituna yli 1 kk sulkemiset KAMPINMALMI - LAUTTASAARI - TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE

Liite 1 Lihavoituna yli 1 kk sulkemiset KAMPINMALMI - LAUTTASAARI - TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE Liite 1 Lihavoituna yli 1 kk sulkemiset KAMPINMALMI - LAUTTASAARI - TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE Py Elias - Maria Pk Elias avoinna suljettu suljettu avoinna avoinna Pk Maria avoinna suljettu suljettu avoinna

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

Py Elias - Maria Pk Elias suljettu Pk Maria suljettu Ryhmä Pakari suljettu

Py Elias - Maria Pk Elias suljettu Pk Maria suljettu Ryhmä Pakari suljettu Päätöksen liite (yli viisi päivää suljettuna olevat yksiköt) Liite 1 Vakajn pöytäkirja 18.11.2016 KAMPINMALMI-LAUTTASAARI-TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE Py Elias - Maria Pk Elias suljettu 23.12.2016-5.1.2017

Lisätiedot

Päätöksen liite (yli viisi päivää suljettuna olevat yksiköt) Liite 1 Vakajn pöytäkirja KAMPINMALMI-LAUTTASAARI-TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE

Päätöksen liite (yli viisi päivää suljettuna olevat yksiköt) Liite 1 Vakajn pöytäkirja KAMPINMALMI-LAUTTASAARI-TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE Päätöksen liite (yli viisi päivää suljettuna olevat yksiköt) Liite 1 Vakajn pöytäkirja 18.11.2016 KAMPINMALMI-LAUTTASAARI-TÖÖLÖ VARHAISKASVATUSALUE Py Elias - Maria Pk Elias Pk Maria suljettu 27.12.2016-5.1.2017

Lisätiedot

Liite JOULU JA VUODENVAIHDE Varhaiskasvatusyksikkö (vy) Suljettu Vy Herttoniemi Pk Herttoniemi avoinna Esiopetusryhmä

Liite JOULU JA VUODENVAIHDE Varhaiskasvatusyksikkö (vy) Suljettu Vy Herttoniemi Pk Herttoniemi avoinna Esiopetusryhmä Liite 30.11.2017 JOULU JA VUODENVAIHDE 2017-2018 Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 1 (Kulosaari, Herttoniemi, Laajasalo) Aluepäällikkö Ritva Lavinto Vy Herttoniemi Pk Herttoniemi Esiopetusryhmä 23.12.17-5.1.2018

Lisätiedot

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta 1.11.2011 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2012-2016 Vertailu Tilakeskuksen Opetuslautakunnan lausunto 1 Olk Opetustoimen uudisrakennushankkeet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 21.12.2010 (päivitetty 10.5.2012) 1 (21) Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 2 1.1.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSVIRASTON ORGANISAATIOLYHENTEET

VARHAISKASVATUSVIRASTON ORGANISAATIOLYHENTEET ORGANISAATIOYKSIKKÖ LYHENNE ESIMIES LYHENNE Varhaiskasvatuslautakunta Vakalk * Varhaiskasvatusvirasto Vaka Varhaiskasvatusjohtaja Vakaj * * * * HENKILÖSTÖ- JA KEHITTÄMISTOIMISTO Heke hallintopäällikkö

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2012 2013 Koululaisten iltapäivätoiminta Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingin kaupunki tarjoaa peruskoulujen 1. 2.-luokkalaisille ja erityisopetuksessa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 3.12.2014 Maija Sarpo, Palmian johtoryhmä hyväksynyt 9.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

Helsingin päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja leikkipuistojen aukioloajat kesällä 2013 Lisätiedot: Pia Arvonen p

Helsingin päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja leikkipuistojen aukioloajat kesällä 2013 Lisätiedot: Pia Arvonen p Kampinmalmi-Lauttasaar i- Töölö Vaka - alue Py Elias - Maria Pk Elias suljettu Pk Maria suljettu 1.7 lukien Ryhmä Pakari suljettu Py Melkko-Särki Pk Melkko suljettu Pk Särki suljettu 1.7 lukien Ryhmä Maahiset

Lisätiedot

Tilien nimet. VMY Kap Hornin katu 3 talotoimikunta

Tilien nimet. VMY Kap Hornin katu 3 talotoimikunta Tilien nimet Vuoralaistoimikunnat Heka-Jakomäki vuokralaistoimikunta Heka-Kannelmäki vuokralaistoimikunta Heka-Kansanasunnot vuokralaistoimikunta Heka-Kantakaupunki vuokralaistoimikunta Talotoimikunnat

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 11.12.2013 Maija Sarpo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian energiansäästötavoite... 4 4. Keskeiset

Lisätiedot

Varhaiskasvatusviraston päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotien aukioloajat

Varhaiskasvatusviraston päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotien aukioloajat Varhaiskasvatusviraston päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotien aukioloajat 2.6. 10.8.2014 KAMPINMALMI-LAUTTASAARI-TÖÖLÖ Py Elias - Maria Pk Elias suljettu Pk Maria suljettu Ryhmä

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa.

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa. PERUSOPETUKSEN KOULUT 2014 Kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus on korvamerkittyä eikä sitä voi kohdentaa muuhun toimintaan. Jos toimintaan tulee hakijasta riippumattomia muutoksia, tulee muutoksista

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

PESUKOHDELUETTELO/HINTAVASTAUSLOMAKE Tarjouspyyntö HEL 2014-002366. KOHDE 1, yhteensä 41 toimipistettä. puhelin

PESUKOHDELUETTELO/HINTAVASTAUSLOMAKE Tarjouspyyntö HEL 2014-002366. KOHDE 1, yhteensä 41 toimipistettä. puhelin N TOIMITILOJEN IKKUNA- JA LASIPINTOJEN SEKÄ KORKEALLA SIJAITSEVIEN MUIDEN PINTOJEN PUHDISTUSPALVELUJEN HANKINTA V. 2014 HEL 2014-002366 LIITE 1 Tarjoaja Nimi ja osoite E-mail Y-tunnus Yhteyshenkilö E-mail

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelman luonnos 2012 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 3.12.2012 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4

Lisätiedot

Aitta, Mustasaari Mustasaari 00340 HELSINKI Aleksanterin teatteri Bulevardi 23-27 00180 HELSINKI Annalan huvila, asuintalo Hämeentie 154 00560

Aitta, Mustasaari Mustasaari 00340 HELSINKI Aleksanterin teatteri Bulevardi 23-27 00180 HELSINKI Annalan huvila, asuintalo Hämeentie 154 00560 Aitta, Mustasaari Mustasaari 00340 HELSINKI Aleksanterin teatteri Bulevardi 23-27 00180 HELSINKI Annalan huvila, asuintalo Hämeentie 154 00560 HELSINKI Annalan huvila, luhtitalo Hämeentie 154 00560 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut. Lukuvuosi 2012 2013

Helsingin peruskoulut. Lukuvuosi 2012 2013 Helsingin t Lukuvuosi 2012 2013 Lukijalle Tästä oppaasta löydät tietoa koulujen kielitarjonnasta, painotetusta ja vieraskielisestä opetuksesta sekä kaikkien koulujen yhteystiedot. Opas on koottu alueellisesti.

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilaamat prosenttirahahankkeet taiteilija nimi vuosi kohde Nordin Antti Flai Flai 1992 Konalan ala asteen koulu, Hilatie 1,

Helsingin kaupungin tilaamat prosenttirahahankkeet taiteilija nimi vuosi kohde Nordin Antti Flai Flai 1992 Konalan ala asteen koulu, Hilatie 1, Helsingin kaupungin tilaamat prosenttirahahankkeet taiteilija nimi vuosi kohde Nordin Antti Flai Flai 1992 Konalan ala asteen koulu, Hilatie 1, Konala Marila Sakari Viva 1992 Kanneltalo, Klaneettitie 5,

Lisätiedot

Palvelukokonaisuus Palvelu Yksikkö Alayksikkö Tiimi

Palvelukokonaisuus Palvelu Yksikkö Alayksikkö Tiimi Palvelukokonaisuus Palvelu Yksikkö Alayksikkö Tiimi (Varhaiskasvatusjohtaja) Alue 1 (varhaiskasvatuksen aluepäällikkö) ( sijaitsee Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 1:llä) Vy Herttoniemi (päiväkodin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotien yli kuukauden kestävät sulkemiset

Varhaiskasvatuksen päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotien yli kuukauden kestävät sulkemiset Varhaiskasvatuksen päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotien yli kuukauden kestävät sulkemiset 2.6. 10.8.2014 KAMPINMALMI-LAUTTASAARI-TÖÖLÖ Py Elias-Maria Pk Elias Pk Maria Ryhmä

Lisätiedot

Kasvatus ja koulutusvarhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatus ja esiopetus AlueVartioharju (perhepäivähoidon ohjaaja)

Kasvatus ja koulutusvarhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatus ja esiopetus AlueVartioharju (perhepäivähoidon ohjaaja) Toimiala Palvelukokonaisuus Palvelu Yksikkö Alayksikkö Tiimi Kasvatus ja koulutus (Varhaiskasvatusjohtaja) Varhaiskasvatus ja esiopetus Alue 1 (varhaiskasvatuksen aluepäällikkö) ( sijaitsee Perusopetuksen

Lisätiedot

MELULLE HERKÄT KOHTEET ALLE 5 KILOMETRIN ETÄISYYDELLÄ SANTAHAMINAN AMPUMARADOISTA

MELULLE HERKÄT KOHTEET ALLE 5 KILOMETRIN ETÄISYYDELLÄ SANTAHAMINAN AMPUMARADOISTA Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat LIITE 7B MELULLE HERKÄT KOHTEET ALLE 5 KILOMETRIN ETÄISYYDELLÄ SANTAHAMINAN AMPUMARADOISTA NIMI Bumblebees Kindergarten YHTEYSTIEDOT Laivalahdenkaari 11, 00810

Lisätiedot

PROJEKTILUETTELO KAARI ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI ANITTA TUHKANEN

PROJEKTILUETTELO KAARI ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI ANITTA TUHKANEN KAARI ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI ANITTA TUHKANEN PROJEKTILUETTELO PROJEKTILUETTELO SEKÄ ESITTEITÄ KOHTEISTA www.kaari.fi Kaari Arkkitehdit Projekteja KOULUT (tilamuutos- ja perusparannuskohteita)

Lisätiedot

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste Soveltuvuusluokkaverkko 1.8.2016 alkaen ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste oppilas määrä Ehdotus 1.8.2016 luokka-aste oppilasmäärä Aurinkolahden pk, 7-9 Teknologia 7.-9. 32 Teknologia

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

JOULUKUUSIPAIKAT 2017

JOULUKUUSIPAIKAT 2017 1 JOULUKUUSIPAIKAT 2017 Kaup. osa 01 32. Liisanpuistikko, Liisankatu Maurinkatu Kruununhaka 163. Senaatintori Kruununhaka Kaup. osa 03. 145. Kauppatori Kaartinkaupunki Kaup. osa 04. 22. Lapinlahden puistikko

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja esiopetus Alue 3 (varhaiskasvatuksen aluepäällikkö) ( sijaitsee Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 1:llä)

Varhaiskasvatus ja esiopetus Alue 3 (varhaiskasvatuksen aluepäällikkö) ( sijaitsee Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 1:llä) Toimiala Palvelukokonaisuus Palvelu Yksikkö Alayksikkö Tiimi Kasvatus ja koulutus (Varhaiskasvatusjohtaja) Varhaiskasvatus ja esiopetus Alue 1 (varhaiskasvatuksen aluepäällikkö) ( sijaitsee Perusopetuksen

Lisätiedot

MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS LIITE 1

MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS LIITE 1 MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS 31.12.2014 LIITE 1 KORI 1 2017 KORI 2 2018 KORI 3 2019 KORI 4 2020 KORI 5 2021 KIPA 22 490,26 1 245 888,73 - - - RAVINTOLAT 72 918,00 58 491,00-1 551 707,00 - TURVA - - 482 926,56-57

Lisätiedot

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO Kartat Maps ALA-MALMI Lallintie 12, 00700 HELSINKI CITY / NARINKKATORI Narinkka, 00100 HELSINKI TÖÖLÖ Urheilukatu 7, 00250 HELSINKI KALLIO Helsinginkatu 23, 00510 HELSINKI KONTULA Rintinpolku, 00940 HELSINKI

Lisätiedot

JOULUKUUSIPAIKAT 2016

JOULUKUUSIPAIKAT 2016 JOULUKUUSIPAIKAT 2016 1. Isokaari 19 vastapäätä Lauttasaari 2. Särkiniementie Perttulantie Lauttasaari 3. Laajalahden aukio, Munkkiniemen puistotien päässä Munkkiniemi 4. Ulvilantie Professorintie Munkkiniemi

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS TULE MUKAAN PAREMPAAN VIIKONLOPPUUN! Parempi viikonloppu -toiminta käynnistyi nuorisotaloilla syksyllä 2004. Tavoitteena on tarjota nuorille

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2015 2016. Opas syksyn 2015 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2015 2016. Opas syksyn 2015 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2015 2016 Opas syksyn 2015 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Näin un ilmoittaudutaan... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2014 2015. Opas syksyn 2014 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2014 2015. Opas syksyn 2014 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2014 2015 Opas syksyn 2014 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Näin un ilmoittaudutaan... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA 7:15 8:30 Aamurukouspiiri Tuomiokirkon kappelin alasalissa 12 12:30 Päivärukous Tuomiokirkossa 18 19 Ekumeeninen Luottamuksen rukoushetki Tuomiokirkon kryptassa 12 12:30 Päivärukous

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2013 2014 Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 97 Laskujen käsittelyoikeuksien myöntäminen varhaiskasvatusvirastossa HEL 2016-000084 T 00 01 00 Päätös päätti myöntää laskujen hyväksymisoikeudet seuraavasti: Leikkipuistotoiminnan,

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) 8 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

EASY SPORT. ala-asteikäisille lapsille

EASY SPORT. ala-asteikäisille lapsille EASY SPORT ala-asteikäisille lapsille Liikuntaviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen järjestämät EasySport-liikuntaryhmät on tarkoitettu kaikille alakoululaisille lapsille. Toimintaa järjestetään

Lisätiedot

HKR-Rakennuttaja Rakennushankkeiden seurantaryhmä. Liite Kj:n asiaan nro 5 Khs Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus

HKR-Rakennuttaja Rakennushankkeiden seurantaryhmä. Liite Kj:n asiaan nro 5 Khs Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus HKR-Rakennuttaja Rakennushankkeiden seurantaryhmä Liite Kj:n asiaan nro 5 Khs 23.6.2008 Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus Tilanne 31.5.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SEURANTARAPORTTI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

PESTÄVÄT ERIKOISIKKUNAT JA MUUT ERIKOISTYÖT 2015

PESTÄVÄT ERIKOISIKKUNAT JA MUUT ERIKOISTYÖT 2015 Sivu 1(8) Koulu Osoite Yhteyshenkilö Puh. arvio Ikk. Tietoja ikkunoista pesu lkm m 2 POL 383 Päätyikkunat (etelä- ja pohjoispäädyt) 1 Aleksis Kiven peruskoulu Porvoonkatu 2, 00510 Hki Sakari Hartikainen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Helsinki Kaikki Kantakaupunki Arabianranta Toini Muonan katu 3 b Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.10.03 Kerrostalo 42 1-4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (11) 409 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinnasta tehtyjen oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (9) 351 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn tarjouskilpailun

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi 22.1.2014 Hyväksytty Helsingin

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Katuajoreitti 1 Kruununhaka

Katuajoreitti 1 Kruununhaka Katuajoreitti 1 Kruununhaka Katuajoreitti 1 Kruununhaka Simonkatu (pyörätie) Annankatu Kalevankatu Aleksanterinkatu * Pohjoisranta (pyörätie) Liisankatu Snellmaninkatu * (tai Mariankatu) Kirkkokatu Unioninkatu

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Stadin ilmasto -verkkosivut Stadinilmasto.fi- sivut avattu vuoden 2013 alussa, ensimmäinen uutiskirje joulukuussa 2012 Taustalla

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL

Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL Energiansäästön toimintasuunnitelma ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL 31.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HKL:n energiansäästösuunnitelma... 4 1.1. Taustaa...

Lisätiedot

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 17 Markku Lankinen Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki. Kuva: Mika Lappalainen. Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

Tilien nimet Vuoralaistoimikunnat Talotoimikunnat

Tilien nimet Vuoralaistoimikunnat Talotoimikunnat Tilien nimet Vuoralaistoimikunnat Heka-Myllypuro vuokralaistoimikunta Talotoimikunnat VMY 2610 Yläkiventie 2 talotoimikunta VMY 2615 Yläkiventie 5 talotoimikunta VMY 2616 Myllypurontie 22 talotoimikunta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 25.10.2010 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 Jokavuotiset avoimet ovet pidetään torstaina 16.1.2014 kello 10 15 kaikissa Varian toimipisteissä. Toimipisteiden välillä voi kulkea maksuttomalla pikkubussikuljetuksella.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot