ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä

2 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin työryhmä, jonka kokoonpano on seuraava: Kaupunginkirjasto: Hannu Mattheiszen Eija Palomäki Ritva Pesonen Leila Sonkkanen Jyrki Tirronen HKR-Rakennuttaja / Energiayksikkö: Sirpa Eskelinen Timo Posa Alexander Zaitsev Tilakeskus: Sari Hilden Palmia: Hannu Elovaara / Kirsi Kokkonen Hankintakeskus: Perttu Pohjonen Ympäristökeskus: Jari Viinanen 2

3 1. Helsingin kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelma Kaupunginkirjaston energiankulutus Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Kaupunginkirjaston toimipisteet Vuokraus, ylläpito ja rakentaminen (Tilakeskus, Palmia ja HKR/Rakennuttaja ja Energiayksikkö) Yhteistyömuodoista sopiminen ja seuranta Tietolähteet Energiansäästötyön jatkosta sopiminen... 7 LIITTEET 3

4 1. Helsingin kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Helsinki profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi ja energiatehokkuuden edelläkävijäksi. Toimenpiteet suunnataan energian tuotantoon, hankintaan ja käyttöön sekä rakennusten energiatehokkuuteen. Sähkön kulutus asukasta kohti käännetään laskuun, helsinkiläisille jaetaan energiansäästötietoutta ja kaupungin eri hallintokunnille laaditaan sitovat energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi energian säästämisellä on kaupungin toimintamenoja vähentävä vaikutus. Talousarvion 2011 laatimisohjeiden mukaan hallintokuntien tulee määritellä energiansäästötavoitteet siten, että kaupunkitasolla pysytään kasvihuonekaasupäästöjen ja energiansäästötavoitteiden päätetyillä vähenemisurilla. Energiansäästösuunnitelma on laadittu seuraavien virastojen yhteistyönä: Kaupunginkirjasto, HKR-Rakennuttaja, Kiinteistövirasto, Palmia, Ympäristökeskus. Energiansäästösuunnitelma on jatkoa Helsingin kaupungin 1990-luvun alussa käynnistyneelle energiatehokkuussopimuskäytännölle (energia- ja ilmastosopimukset). Helsingin kaupunginkirjastolle on viimeksi vuonna 2002 päivitetty energiansäästöä koskeva suunnitelma, joka koski kaupunginkirjaston hallinnassa olevia tiloja. 1.1 Kaupunginkirjaston energiankulutus Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa osana maailmanlaajuista verkkoa esteettömän pääsyn kulttuurin ja tiedon lähteille. Tehtävä perustuu kirjastolakiin, joka velvoittaa myös verkkopalvelujen kehittämiseen. Kaupunginkirjastolla on asetukseen perustuva tehtävä toimia yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Kirjaston palveluja käyttää 75 % helsinkiläistä. Kirjastossa työskentelee noin 500 henkilöä. Käytössä on neliötä. Palveluja tarjoavat: 36 kirjastoa ja kaksi kirjastoautoa 10 laitoskirjastoa yksi lehtisali kotipalvelu verkkokirjasto osoitteessa Kaupunginkirjaston toimitiloista 95 % on vuokrattu Tilakeskukselta siten, että niistä maksetaan ylläpitovuokra. Ylläpitovuokraan sisältyy lämpö-, vesi- ja joidenkin toimitilojen osalta myös sähkö. Kirjasto on tehnyt oman sähkösopimuksen 23 kirjaston osalta. Neljä toimitilaa on vuokrattu ulkopuoliselta, näiden osalta vuokrasopimus sisältää lämmön ja veden. Kaupunginkirjasto on ollut edelläkävijä tietoyhteiskunnan taitojen edistämisessä. Sähköisen asioinnin kehittäminen on kirjaston kärkihankkeita. Asiakkaiden käytössä noin 400 monipuolisilla ohjelmilla ja kirjaston hankkimilla tietokannoilla varustettua Asko-tietokonetta, joihin kirjaudutaan näiltä koneilta noin miljoona kertaa vuodessa. Helmet-verkkokirjastopäätteitä on noin 150 kpl ja hallinnollisessa käytössä on noin 600 tietokonetta. 4

5 Kirjaston asiakkaat käyttävät myös omia tietokoneitaan kirjaston tiloissa. Kirjaston palvelukonseptin muutokseen liittyy asiakkaiden omatoimisuuden edistäminen. Kirjastoverkossa on kattavasti asiakkaiden käytössä lainaus- ja palautusautomaatteja, joita asiakkaat käyttävät aktiivisesti. Automaatiota lisätään edelleen. Kaupunginkirjaston aukioloajat ovat laajat. Kirjastot ovat pääsääntöisesti auki maanantaista perjantaihin kello 9-20, lauantaisin ja muutamat kirjastot myös sunnuntaisin. Aukioloaikoja arvioidaan vuonna 2010 kertyvän tuntia. Kaupunginkirjaston toiminnan luonteesta johtuen sähkön kulutus on mm. pitkien aukioloaikojen vuoksi suurempaa kuin esimerkiksi hallintokunnilla, joiden tilat ovat toimistokäytössä. Kirjaston tilat ovat avoinna kaikille. Kirjaston tiloissa arvioidaan vuonna 2010 käyvän 6,4 miljoonaa asiakasta. Asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden ja viihtyisyyden kannalta sisäilman laatuun joudutaan kiinnittämään huomiota mm. ilmanvaihtoa parantamalla. Tämän suunnitelman liitteenä on luettelo kaupunginkirjaston toimipaikoista energiankulutustietoineen. Kiinteiden kirjastojen lisäksi energiaa käyttävät päivittäin käytössä olevat kaksi kirjastoautoa, mutta vuoden 2011 suunnitelmassa autojen polttoainekulutusta ei vielä ole otettu huomioon. 1.2 Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Talousarvion 2011 laatimisohjeen mukaan virastot määrittävät omat energiansäästötavoitteensa ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi niin, että kaupungin kokonaistavoite toteutuu. Energiansäästöneuvottelukunta on kirjeellään ( ) täsmentänyt energiansäästötavoitteen määrittämistä siten, että hallintokunnan kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2011 yhteensä 2 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sähkön ja kaukolämmön päämittareilta luettuna. Energiansäästötavoitteen laatimisessa on otettu huomioon tilojen osalta kaukolämpö ja sähkö. Kirjastotilojen kaukolämmön vuosikulutukseksi on vuonna 2009 laskettu 5158 MWh (noin euroa, alv 0 %). Kaukolämmön kulutus niissä rakennuksissa, joissa on useita toimijoita/tai tilat on vuokrattu ulkopuolelta, on kaukolämmön käyttö arvioitu ominaiskulutuksen perusteella. Sähkön vuosikulutukseksi on vuonna 2009 laskettu 3880 MWh (noin euroa, alv 0 %). Kaukolämmön ja sähkön kulutus yhteensä vuonna 2009 on 9038 MWh ( euroa). Kirjaston kokonaisenergiankulutuksen tavoitetaso vuodelle 2011on 8857 MWh, mikä merkitsee yhteensä 181 MWh alempaa tasoa vuonna 2011 kuin Kaukolämmön osalta asetettu säästötavoite (103 MWh) merkitsisi noin 5200 euron säästöä vuonna 2011 ja sähkön osalta (78 MWh) noin euron säästöä, yhteensä euroa. Kaukolämmön laskennassa on käytetty 50 /MWh ja sähkön osalta 85 /MWh (alv 0 %). Taloudellisten säästöjen lisäksi tulee huomioida säästöjen ympäristölliset vaikutukset, kuten toimipisteiden hiilijalanjäljen pienentyminen. Jotta kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen olisi mahdollista, kaupungin rakennuksissa vaikuttavien käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten oikeanlaisen ylläpidon ja käytön aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää. Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet syntyvät vain eri toimijoiden yhteistyön seurauksena. 5

6 2. Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi HKR-Rakennuttajan mukaan käyttäjän on mahdollista vaikuttaa puoleen vuosittain kulutetusta sähköenergiasta. Kaupunginkirjaston osalta tämä merkitsisi peräti noin euron säästöä sähkömenoissa. Kaupunginkirjaston ympäristöjohtamisen verkosto seuraa energiansäästötavoitteen toteutumista Vuosaaren kirjastossa toteutettiin lokakuussa 2010 energiansäästöön tähtäävä toimintaympäristön alkukartoitus, jonka tarkoituksena oli hakea keinoja energiansäästämiseksi. Tuloksia on käytetty pohjana energiansäästötoimenpideluetteloa laadittaessa. Syksyn 2010 aikana kahdessa kirjastossa toteutetaan myös laajempi Ekokompassi hankkeen ympäristötoiminnan alkukartoitus, johon sisältyy myös energiatiedot. Energiansäästöön voivat vaikuttaa käyttäjän lisäksi kaupunginkirjaston keskeiset yhteistyökumppanit Palmia ja Tilakeskus. 2.1 Käyttäjän (kaupunginkirjaston) toimenpiteet Kirjaston johtajan ja muun toimintayksikön esimiehen tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategian mukaista energiansäästötavoitetta. Ekotukihenkilöt ovat keskeisessä roolissa säästötavoitteiden toteuttamisessa kirjastoissa. Energiansäästötavoitteeseen voidaan päästä monenlaisin keinoin toimipistekohtaisesti. Esimerkkejä energiansäästötoimenpiteistä: - käsittele energia-asioita työpistekokouksissa säännöllisesti - sammuta valot ja ota energiansäästölamput käyttöön - pese astiat täysin konein ja suorita käsinpesu vettä säästäen - virkailijakoneet menevät yöksi standby-tilaan tunnin kuluttua uloskirjautumisesta. Standby-tila kuluttaa energiaa 5-10 W - sammuta tietokoneiden näytöt yöksi - sammuta tulostimet yöksi ja viikonlopuksi - käytä kopiokoneiden virransäästötilaa, sammuta kone yöksi ja viikonlopuksi - sammuta lainaus- ja palautusautomaatit yöksi ja viikonlopuksi - tuuleta tehokkaasti, älä pidä ikkunoita ja ovia turhaan auki - seuraa huoneistolämpötilaa - seuraa ja analysoi toimipisteesi energiankulutustietoja - ota yhteys välittömästi isännöitsijään, jos huomaat epäkohtia tilojen lämmityksessä tai muissa energiankulutukseen liittyvissä ongelmissa - ota energiatehokkaat ratkaisut huomioon koneiden, laitteiden sekä järjestelmien hankinnassa (esim. tietokoneet) - tarkkaile ilmastoinnin ja ulkovalaistuksen käyttöaikoja. 2.2 Vuokraus, ylläpito ja rakentaminen (Tilakeskus, Palmia ja HKR/Rakennuttaja ja Energiayksikkö) Tilakeskus: - koneiden ja laitteiden huoltojen järjestäminen 6

7 - kiinteistön kunnossapito tarpeettoman energiankulutuksen vähentämiseksi - energiankulutuksesta raportointi hallintokunnalle - yhteistyö HKR:n kanssa energiakatselmuksissa sekä seuranta- ja kulutustietojen hankinnassa ja hyödyntämisessä energian säästämiseksi - uudisrakentamisessa sekä perusparannushankkeiden suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys ja energiansäästötavoitteet. Palmia: - kulutustietojen syöttäminen Pakki-sähköiseen huoltokirjaann - iv koneiden ja -laitteiden säädöt - tilojen lämpötilan säätö - valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien sulkeminen - vesihanojen vuodot - veden kulutuksen vähentäminen. Liitteenä Tilakeskuksen ja Palmian energiansäästösuunnitelma HKR/Energiayksikkö: - toimittaa kunkin vuoden kesäkuun alkuun mennessä kaupunginkirjaston talouspäällikölle edellisen vuoden kulutustiedot/arviot. HKR/Rakennuttaja: - kaikissa perusparannus- ja uudisrakentamiskohteissa otetaan huomioon energiatehokkuus ja kestävän kehityksen vaatimukset. Tilakeskus, Palmia ja HKR-rakennuttaja ovat perustaneet projektin, nimeltään EKO-teko, jonka tarkoituksena on kartoittaa, miten lämmön ja ns. kiinteistösähkön kulutusta voidaan vähentää. EKO-tekoprojektiin on valittu 21 seurantakohdetta, joista 2 on kirjastotiloja (Pasilan kirjasto ja Suutarilan kirjasto/monitoimitalo). Mukaan kutsutaan kohteen käyttäjän edustaja. Projektin aikana ( ) seurataan kohteen kulutustietoja. Kohteen käyttäjän edustaja (ekotukihenkilön avustamana) opastaa ja kannustaa oman henkilökuntansa sähkön ja veden taloudelliseen käyttöön sekä tiedottaa saavutetuista säästöistä. Eko- tuki-projektin tuloksena saatuja käytäntöjä on tarkoitus jatkossa käyttää myös muissa kohteissa. 2.3 Yhteistyömuodoista sopiminen ja seuranta Energiansäästöä ja tavoitteiden toteutumista käsitellään kerran vuodessa ryhmässä, jonka muodostavat Tilakeskuksen, Palmian, HKR-Energiayksikön, kaupunginkirjaston ympäristöjohtamisen verkoston, tilasuunnittelun ja kirjastojen edustajat. Kokoonkutsujana on ympäristöjohtamisen verkoston puheenjohtaja. Ympäristöjohtamisen verkosto toimittaa kerran vuodessa kirjaston johtajille raportin edellisen vuoden energiankäytöstä. 3. Tietolähteet Pakki sähköinen huoltokirja. 4. Energiansäästötyön jatkosta sopiminen - kirjastot ja muut toimintayksiköt toteuttavat alkukartoituksen, analysoivat oman toimintansa osalta energian kulutustiedot ja päättävät energiansäästötoimenpiteistä - energiansäästötoimenpideluettelo toimitetaan kaupunginkirjaston ekotukiyhdyshenkilölle (Leila Sonkkaselle) mennessä sähköpostin liitetiedostona - ekotukiyhdyshenkilö kokoaa toimenpide-ehdotukset, jotka raportoidaan kaupunginkirjaston johtoryhmälle 7

8 - ympäristöjohtamisen verkosto päivittää energiansäästösuunnitelmaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista vuosittain. Energiansäästöprojektiryhmä ehdottaa, että energiansäästötyö juurrutetaan osaksi päivittäistä toimintaa ottamalla se yhdeksi kaupunginkirjaston tulospalkkioprojektiksi vuonna Tämä merkitsee alkukartoituksen toteuttamista kirjastoissa ja muissa toimintayksiköissä, energiansäästöön tähtäävistä toimenpiteistä päättämistä ja niistä raportointia. Lisäksi kaupunginkirjasto ehdottaa Tilakeskukselle energiamittauksen tehostamista siten, että käytettävissä olisi mitatut energiankulutustiedot (kaukolämpö ja sähkö) jokaisesta Tilakeskuksen kaupunginkirjastolle vuokraamasta toimitilasta. Liitteet Projektikuvaus Kaupunginkirjaston toimipisteiden energiankäytön kulutustiedot 2009 Tilakeskuksen ja Palmian energiansäästösuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 5.1.2011 SISÄLLYS JOHDANTO...3 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET...3 2 SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS...4 3 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 4/2006 EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖKARTOITUSRAPORTTI Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä YRTTI-projekti

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot