Helsingin kaupungin Taidemuseo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin Taidemuseo"

Transkriptio

1 Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin taidemuseon johtoryhmässä

2 2

3 1. Helsingin taidemuseon energiansäästösuunnitelma Kaupungin taidemuseon energiankulutus Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Käyttäjä Hallintokunta / muut käyttäjähallintokunnat Ylläpito (Tilakeskus ja Palmia) Yhteistyömuodoista sopiminen Korjaukset (Tilakeskus; hallintokunta, käyttäjä) Peruskorjaukset ja uudisrakentaminen (Tilakeskus; hallintokunta, HKR- Rakennuttaja) Tietolähteet Seuranta (kulutukset ja tavoitteiden toteutuminen) Energiansäästötyön jatkosta sopiminen

4 1. Helsingin taidemuseon energiansäästösuunnitelma Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeiden (hyväksytty kaupunginhallituksessa ) kohdan Energiansäästötavoitteet mukaisesti kaupungin eri hallintokunnille laaditaan sitovat energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi energian säästämisellä on kaupungin toimintamenoja vähentävä vaikutus. Hallintokuntien tulee vuoden 2014 talousarvioon määritellä energiansäästötavoitteet siten, että kaupunkitasolla pysytään kasvihuonekaasupäästöjen ja energiansäästötavoitteiden päätetyillä vähenemisurilla (Helsingin kaupungin sopimussitoumukset). Tämä energiansäästösuunnitelma (vuoden 2014 talousarvion liitteeksi) on laadittu Helsingin taidemuseolle. Suunnitelman on laatinut Helsingin taidemuseon Energiatyöryhmä puheenjohtaja Ukko Kaarron johdolla yhteistyössä Rakennusviraston Sirpa Eskelisen kanssa. Energiansäästösuunnitelma on jatkoa myös Helsingin kaupungin jo 1990-luvun alusta alkaneeseen energiatehokkuussopimuskäytäntöön (energia- ja ilmastosopimukset). Helsingin taidemuseolle on viimeksi päivitetty energiansäästöä koskevaa suunnitelmaa vuonna 2010 silloin taidemuseon hallinnassa olleiden kiinteistöjen osalta. 1.1 Kaupungin taidemuseon energiankulutus Taidemuseon toimipisteet sijaitsivat vuonna 2012 kuudessa eri toimipisteessä. Energian Taidemuseon kaikkiin tiloihin toimittaa Helsingin Energia. Laskutus tapahtuu kuitenkin useassa tapauksessa välikäsien kautta, johtuen Helsingin kaupungin hallinnollisesta rakenteesta. Kampin Graniittitalossa Taidemuseolla on ulkopuolinen vuokranantaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen. Muut tilat ovat Helsingin kaupungin toimitiloja. Ilmarisen omistamassa Graniittitalossa toimivat Taidemuseon hallinto- ja kokoelmayksiköt. Laskutus toimii siten, että käytännössä Helsingin Energia laskuttaa Ilmarista, joka puolestaan laskuttaa Taidemuseota. Kontulan varastotilat omistaa Helsingin kaupungin Pelastuslaitos. Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston alainen Tilakeskus puolestaan hallinnoi Kluuvin galleriaa sekä Meilahden näyttely- ja konservointitiloja. Taidemuseo hallinnoi itse Tennispalatsin toimitiloja ja Tammasaarenaukiolla sijaitsevaa taideteos Kidettä. Taidemuseo maksaa erikseen Tennispalatsin tilojen, Pelastuslaitoksen varastotilojen, Graniittitalon tilojen sekä taideteos Kiteen sähkönkulutuksen. Meilahden konservointitilan ja näyttelytilan sekä Kluuvin gallerian sähkö puolestaan sisältyy vuokraan. Näiden tilojen energiankulutusta valvoo Palmia, joka vastaa tiloista kokonaisvaltaisesti. Meilahdessa on oma sähkönkulutusmittari, mutta Kluuvin galleriassa ei sellaista ole pienen kokonsa vuoksi. Jäljempänä käytetty kulutusarvo onkin arvio, joka perustuu gallerian pinta-alan 4

5 osuuteen koko Kluuvin virastotalon pinta-alasta. Palmia seuraa koko virastotalon sähkönkulutusta. Toimipisteiden, niiden vuokranantajien ja sähköntoimittajan välinen yhteys on esitetty graafisesti alla kuviossa 3. Kuvio 3. Taidemuseon toimipisteet, vuokranantajat / tilojen hallinnoijat ja sähköntoimittaja. (lähde: Helsingin taidemuseon Ympäristöhjelma 2011). 5

6 Taidemuseon toimipisteiden ja Kide-taideteoksen sähkönkulutus oli vuonna 2012 yhteensä kwh ja lämmönkulutus yhteensä kwh alla olevien taulukoiden mukaisesti. Vuoden 2010 luvut ovat nähtävissä ylemmissä taulukoissa seurannan helpottamiseksi. Sähkönkulutus 2010 kwh/v Tennispalatsi Graniittitalo Kontulan varasto Taideteos Kide Kluuvin galleria Meilahti yhteensä Lämmönkulutus 2010 kwh/v Tennispalatsi Graniittitalo vuokrassa Kontulan varasto Taideteos Kide ei lämmönkulutusta Kluuvin galleria Meilahti ei lämmönkulutusta yhteensä Sähkönkulutus 2012 kwh/v Tennispalatsi Graniittitalo Kontulan varasto Taideteos Kide 2500 Kluuvin galleria Meilahti yhteensä Lämmönkulutus 2012 kwh/v Tennispalatsi Graniittitalo vuokrassa Kontulan varasto Taideteos Kide ei lämmönkulutusta Kluuvin galleria Meilahti ei lämmönkulutusta yhteensä Hallintokunnan kokonaisenergiankulutuksen vähentämistavoite vuodelle 2014 on kwh, yhteensä 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Vuoden 2012 loppuun mennessä oli saavutettu kwh (3,40 %) energiansäästöt. Energiatehokkuussopimuksen päätavoite on 9% kiinteä energiansäästö vuoden 2016 loppuun mennessä, joten vuosille jää säästettäväksi energiaa noin 5,60 % verran. On huomattava, että kaikki mainitut energiankulutustiedot pohjautuvat suurelta osin arviolaskentaan, koska Taidemuseon osuutta koko rakennuksen lämmönkulutuksesta ei ole erikseen missään toimipisteessä mitattu. Meilahden konservointitilan, Meilahden näyttelytijoen sekä Kluuvin gallerian sähkö sisältyy vuokraan. Meilahden konservointitila ja näyttelytila ovat öljylämmitteisiä, eivätkä tilat kuulu kaukolämpöverkkoon. Tilojen lämmityskulut eivät sisälly yllä olevaan laskelmaan. Meilahden näyttelytila suljettiin ja konservointitila siirtyy Meilahdesta 6

7 Tennispalatsiin vuoden 2014 remontin yhteydessä, joten suunnitelmia tarkemman energiankulutuksen seurantaan konservointitilan osalta ei ole. Taidemuseon taideteoksiin liittyvä museotoiminta asettaa erityisvaatimuksia ja reunaehtoja asetettaessa säästötavoitteita energiankulutukseen. Näyttely- sekä varastotilojen kosteuden ja lämmön olosuhdearvoja on säädeltävä taideteosten vaatimien arvojen mukaisesti. Näistä arvoista ei voi tinkiä. 1.2 Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Hallintokunnan kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2014 yhteensä 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön päämittareilta. Mikäli hallintokunnan energiankulutuksesta merkittävä osuus on muuta kuin sähköä tai kaukolämpöä (esim. polttoaineita), määrittelee hallintokunta itse ne kriteerit, joiden perusteella vastaava energiansäästötavoite syntyy. Jotta kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen olisi mahdollista, kaupungin rakennuksissa tyypillisesti vaikuttavien käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten oikeanlaisen ylläpidon ja käytön aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää. Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet syntyvät vain eri toimijoiden yhteistyön seurauksena. Helsingin taidemuseon vuokrasopimus Meilahden museorakennuksen osalta päättyi vuonna ja näyttelytoiminta keskittyi Tennispalatsiin ja Kluuvin galleriaan. Vuonna 2014 Helsingin taidemuseo saa haltuunsa entiset Kulttuurien museon toimisto- ja näyttelytilat ja tilat remontoidaan täydellisesti vuosina Graniittitalon toimistotilat sekä Meilahden konservointitilat poistuvat taidemuseon käytöstä vuoden 2015 aikana. Vuonna 2013 Taidemuseo sai hallintaansa Kuortaneenkadulla sijaitsevan varastokiinteistön. Toiminnan keskittämisen lisäksi taidemuseo jatkaa jokapäiväisiä arjen toimintaan liittyviä energiansäästötoimenpiteitä seuraavasti: 1. Vähentää omissa toimipisteissä sähkön, lämmön ja veden kulutusta henkilökuntaa ohjeistamalla sekä tekemällä kiinteistöissä kulutusta vähentäviä toimenpiteitä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa mahdollisuuksien mukaan. 2. Vähentää energiankulutusta laitehankintojen avulla. 3. Jatkaa näyttelynrakennusmateriaalien kierrätystä. 4. Vähentää paperinkulutusta sekä lisätä materiaalien kierrättämistä säästöjen saavuttamiseksi 5. Lisätä toiminnallaan ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta 6. Toteuttaa ympäristökatselmoinnit yhteistyössä eri kiinteistöjen toimijoiden kanssa 7. Tehostaa energiankulutuksen huomioimista hankintakriteereissä. 7

8 Ekologisen etätyön käyttöönoton mahdollisuutta tutkitaan. Lähes kaikki taidemuseon työntekijät tekevät työmatkansa joko julkisilla kulkuneuvoilla, polkupyörällä tai kävellen. 2. Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi 2.1 Käyttäjä 1) Tennispalatsin toimisto- ja näyttelytilojen energiatehokkuuden parantaminen remontoinnin yhteydessä. 2) Toiminnan keskittämisen jatkaminen useasta eri toimipisteestä Tennispalatsiin. 3) Seurantajärjestelmän ja mittareiden luominen ja jo luotujen mittareiden käytön tehostaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 2.2 Hallintokunta / muut käyttäjähallintokunnat Taidemuseolle on tehty ympäristöohjelma vuonna Ympäristöohjelmaa ja siinä määriteltyjä tavoitteita tullaan päivittämään soveltuvilta osin tulevina vuosina. Pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu taidemuseon oma ympäristöjärjestelmä (Ekokompassi, Ympäristökeskus). Kaupungin yhteisiä ympäristöjärjestelmiä luodessa tulisi ottaa huomioon taidemuseon kaltaiset pienet hallintokunnat, joissa resurssit ja vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. 2.3 Ylläpito (Tilakeskus ja Palmia) Tennispalatsin remontin yhteydessä tullaan kiinnittämään huomiota tilan energiankulutukseen ja sen seurantaan. Rakennusviraston mukaan tilaan on suunnitteilla ESCO hanke vuonna Yhteistyömuodoista sopiminen Tavoitteeseen sisältyy yhteistyömuodoista sopiminen ja yhteyshenkilöiden nimeäminen osana seurantajärjestelmää. 3. Korjaukset (Tilakeskus; hallintokunta, käyttäjä) Katso kohta 4. Peruskorjaukset ja uudisrakentaminen. 4. Peruskorjaukset ja uudisrakentaminen (Tilakeskus; hallintokunta, HKR-Rakennuttaja) Tennispalatsissa tullaan suorittamaan laajamittainen toimisto- ja näyttelytilaremontti vuosina Remontilla tulee olemaan vaikutusta myös energiankulutukseen vuodesta 2014 eteenpäin päivätyn remontin hankesuunnitelman mukaan Helsingin taidemuseon hallinnassa oleva neliömäärä Tennispalatsissa tulee olemaan noin tuplamäärä vuoden 2013 tasoon nähden, eli 5627,5 m 2. 8

9 5. Tietolähteet Tietolähteenä on käytetty Helsingin energian Sävel energiankulutusseurantajärjestelmää, sekä HKR- Rakennuttajan tietokantoja. 6. Seuranta (kulutukset ja tavoitteiden toteutuminen) Taidemuseo seuraa energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden toteutumista vuositasolla kaikkia saatavilla olevia mittareita käyttäen. Osa tavoitteista on sidottu osaksi tulospalkkiojärjestelmää tai muita tuottavuustavoitteita. LASKE kirjapitojärjestelmä toi mukanaan uusi kirjapitotilejä jotka ovat tarkoitettu ympäristöseurantaan (pääasiallisesti jätteet). Lisäksi LASKEen tulisi eritellä kulut jotka ovat tarkoitettu pääasiallisesti ilmasto ja ympäristösuojeluun, mutta toistaiseksi näin tarkkaan raportointiin ei ole ollut tarvetta määrien ollessa todella vähäisiä. Ympäristökeskuksen ja rakennusviraston pyytämät raportit ovat olleet pääasialliset tavat seurata ympäristöaktiviteetteja taidemuseossa. 7. Energiansäästötyön jatkosta sopiminen Hallintokunta tarkentaa energiansäästötavoitetta vuosittain ja päivittää suunnitelman tarpeellisilta osin. 9

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali 2011 HENNA TEERIHALME Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali TAUSTAMUISTIO ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMISEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA Henna Teerihalme Radanpidon

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 11.11.2011 Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 1 Taustaa Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään toimillaan energian ja luonnonvarojen kulutusta. Ohjelma kokoaa energiatehokkuuteen, kestävään

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 2. AVAINLUVUT JA RAPORTOITAVA KOKONAISUUS 4 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 4. HALLINTOKUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTA 9 Asukasosallistuminen

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot