Kartanonrannan koulu Opetussuunnitelma 11/2013. Arvioinnin periaatteet vuosiluokille 1-6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartanonrannan koulu Opetussuunnitelma 11/2013. Arvioinnin periaatteet vuosiluokille 1-6"

Transkriptio

1 Kartanonrannan koulu Opetussuunnitelma 11/2013 Arvioinnin periaatteet vuosiluokille 1-6

2 Sisällysluettelo 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, luku 8. Oppilaan arviointi 2. Käyttäytymisen arviointi vuosiluokat 1-4 ja Työskentelyn arviointi 4. Oppiaineen arvosanan määräytymisperusteet (äidinkieli 1-2, kaikki aineet 3-6) 5. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 6. Itsearviointi vuosiluokat 1-2 ja 3-6

3 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 8. Oppilaan arviointi

4 2. Käyttäytymisen arviointi Kartanonrannan koulussa luokat 1-4 Noudatat koulun ja luokan sääntöjä kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti lähes aina Tarkennus: - näyttää esimerkkiä - edistää työrauhaa - on sisäistänyt hyvät käytöstavat - on empaattinen yleensä - annat työrauhan - noudatat hyviä ruokailutapoja - et myöhästele - osaat käyttäytyä hyvin tuntien alussa ennen opettajan tuloa - asennoidut myönteisesti koulutyöhön - korjaat käytöstäsi ohjeiden mukaan - yrität parhaasi - kunnioitat auktoriteettia - kuljet rauhallisesti käytävillä vaihtelevasti Tarkennus: - myöhästelee - tarvitsee aikuisen kontrollin - samaa asiaa joutuu toistamaan - hyväksyy auktoriteetit valikoidusti Otat toiset huomioon kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti Suhtaudut vastuullisesti kouluympäristöön Tarkennus: - näyttää esimerkkiä - puuttuu havaitsemaansa kiusaamiseen - on empaattinen - käyttäydyt ystävällisesti - puhetapasi on kohteliasta - tervehdit - pyydät ja annat anteeksi - et kiusaa - osaat odottaa vuoroasi Tarkennus: - kiusaa joskus - puhetapasi on joskus epäkohteliasta kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti harvoin Tarkennus: - myöhästelee usein - ei ymmärrä eikä hyväksy auktoriteettien merkitystä - asennoituminen välinpitämätöntä Tarkennus: - kiusaa toistuvasti - puhetapasi on epäkohteliasta - anteeksi pyytäminen ja antaminen on vaikeaa Tarkennus: - auttaa toisia jälkien siivoamisessa - huolehtii yleisestä siisteydestä - arvostat omaa ja toisten työtä - pidät pulpetin siistinä - siivoat jälkesi - palautat tavarat paikoilleen - et riko/sotke/varasta yhteistä tai toisten omaisuutta Tarkennus: - töhrii ja piirtelee esim. pulpettiin ja kirjoihin Tarkennus: - rikkoo tahallisesti koulun tai toisten omaisuutta - suhtautuu välinpitämättömästi koulutavaroihinsa

5 Työskentelytaitojen arviointi Kartanonrannan koulussa luokat 1-4 Huolehdit koulutyöstäsi kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - teet kotitehtävät lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin - tarvittavat välineet ovat mukanasi - työsi jälki on ohjeiden mukaista ja siistiä. Osaat työskennellä itsenäisesti kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - kuuntelet ohjeet ja toimit lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin niiden mukaisesti - työskentelet itsenäisesti ja oma-aloitteisesti Osaat työskennellä ryhmässä kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - otat toiset huomioon ja olet yhteistyöhaluinen ja kykyinen lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin - ratkaiset erimielisyydet neuvottelemalla - edistät omalla toiminnallasi työrauhaa.

6 Käyttäytymisen arviointi Kartanonrannan koulussa luokat 5-6 ERINOMAINEN 10 Hyvän ja kiitettävän kriteerien lisäksi: -Näyttää esimerkkiä tavoitteiden saavuttamisessa. -On empaattinen ja luokka/kouluyhteisönsä rakentava voima. HYVÄ (kuntakohtaiset kriteerit) 8 -Ottaa huomioon toiset ihmiset. -Antaa kaikille työrauhan. -Arvostaa omaa ja toisten työtä. -Pystyy yhteistyöhön erilaisissa ryhmissä ja haluaa antaa tietonsa ja taitonsa ryhmän käyttöön toisia kuunnellen. -Ei hyväksy eikä osallistu toisen fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen vahingoittamiseen (=kiusaaminen). -Noudattaa hyviä käytöstapoja. -Noudattaa koulun yhdessä sopimia sääntöjä. -Huolehtii velvoitteistaan. -Suhtautuu vastuullisesti ympäristöönsä ja yhteiseen omaisuuteen. KIITETTÄVÄ 9 Hyvän kriteerien lisäksi: -Käyttäytymisessä korostuvat hyvät tavat luontevasti. -Puuttuu havaitsemaansa kiusaamiseen. TYYDYTTÄVÄ 7 -Noudattaa yhteisiä sääntöjä vaihtelevasti. -Tarvitsee ohjausta hyvien tapojen noudattamisessa (esim. ruokailutilanteissa -Saattaa aiheuttaa työrauhaongelmia. -On voinut saada rangaistuksia. KOHTALAINEN 6 -Yhteisten sääntöjen noudattaminen vaikeaa. -Tarvitsee ohjausta hyvien tapojen noudattamisessa. -Aiheuttaa työrauhaongelmia. -On voinut saada rangaistuksia. VÄLTTÄVÄ 5 -Rikkoo toistuvasti ja tietoisesti koulun sääntöjä. -Ei toimi hyvien tapojen mukaisesti. -Aiheuttaa säännöllisesti työrauhaongelmia. -On saanut rangaistuksia. HEIKKO 4 -Ei sopeudu kouluyhteisöön. -Ei ole kurinpitokeinoin ojennettavissa. VASTUULLISUUS, TASA-ARVO, YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN ovat hyvän käyttäytymisen perusperiaatteet kouluyhteisössä.

7 3. Työskentelyn arviointi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan: Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Kartanonrannan koulussa työskentely arvioidaan Kirkkonummen todistuskaavakkeen mukaisesti vuosiluokilla 1-4 omana osanaan. Työskentelyn arviointi on avattu kohdassa 2. Kartanonrannan koulussa vuosiluokilla 5-6 työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia.

8 4. Oppiaineen arvosanan määräytymisperusteet äidinkieli 1-2 luokat ÄIDINKIELI 1. LUOKKA VÄLITODISTUS LUKEMINEN kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Tuntee opetetut äänteet ja kirjaimet Osaa yhdistää äänteitä tavuiksi Lukee sanoja Lukee lauseita On oppinut nopeasti ja muistaa erehtymättä. Vaivatta ja varmasti. Nopeasti ja varmasti; satunnaiset virheet huomaa ja korjaa pääsääntöisesti itse. Sujuvasti ja varmasti; erehtyy harvoin ja silloin useimmiten huomaa ja korjaa itse virheensä. Muistaa useimmat, tarvitsee opettajan ohjausta vain satunnaisesti. Helpot vaivatta ja varmasti; nelikirjaimisissa, diftongin tai pitkän vokaalin sisältävissä tavuissa tarvitsee aika ajoin opettajan ohjausta. Sujuvasti, vaikkakin pitkissä/vaikeissa sanoissa saattaakin joskus tarvita ohjausta. Monet sanat voivat vielä olla tavutettuja. Selkeästi ja tarvitsee ohjausta melko harvoin. Lukunopeus voi olla rauhallinenkin, takeltelua esiintyy vähän. Useimmiten osaa jaksottaa lukemisensa päättömerkkiin. Muistaa useimmat, mutta tarvitsee opettajan ohjeita ja vihjeitä muistamisen tueksi. Tarvitsee melko paljon opettajan tukea onnistuakseen. Sanat lyhyitä, helppoja. Tarvitsee melko paljon opettajan ohjausta. Lyhyet lauseet voivat sujua itsenäisestikin, pitemmissä ohjauksen tarvetta usein. Osaa itselleen tutuimmat, saattaa vielä sekoittaa keskenään samankaltaiset. Lukeminen saattaa olla vielä melko hidasta, tarvitsee paljon apua tavujen muodostamisessa. Sanat lyhyitä, helppoja rakenteeltaan. Tarvitsee enimmäkseen tavutettua sanoja kyetäkseen lukemaan ne. Tarvitsee jatkuvaa opettajan ohjausta harjoitellessaan. Lukee tavuittain ja hitaasti. Tarvitsee tavutettua tekstiä lukemisen tueksi. Lyhyet sanat ja lauseet voivat sujua tavuttamattakin. Lukeminen ei ole vielä sujuvaa. Avun tarve on säännöllistä.

9 KIRJOITTAMINEN kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Kirjoittaa kirjaimia Sujuvuus, oikeat kirjoitussuunnat, kauneus, tasapainoisuus Selkeys, useimmiten oikea kirjoitussuunta. Hahmottaa rivi- ja sanavälin hyvin. Kirjoittaa tavuja Virheettömyys Useimmiten oikein, pitkissä ja vaikeissa tavuissa saattaa esiintyä virheitä. Kirjoittaa sanoja Useimmiten virheettömästi myös omaehtoisessa kirjoittamisessa. Hahmottaa sanavälit. Käsiala tasaista ja kaunista. Sanelusta pääsääntöisesti oikein. Käsiala selkeää, pysyy viivastossa. Kirjaimet tunnistettavia, vaikkakin kokonaisuus vielä kömpelöä. Tyyppivirheitä esiintyy vielä runsaasti, osaa pyydettäessä ne kuitenkin korjata. Käsiala vielä jäykkää/haparoivaa. Tyyppivirheitä vielä melko paljon. Kirjainten tunnistettavuus jossain määrin horjuvaa. Kirjoitussuunnissa vielä harjoittelemista. Tarvitsee opettajan ohjausta melko paljon. Lyhyet, helpot yhdistelmät onnistuvat. Runsaasti kirjoitusvirheitä. Kirjoittaa ajoittain ilman sanavälejä. Käsiala saattaa olla poukkoilevaa, vaikeuksia pysytellä viivastossa.

10 VUOROVAIKUTUSTAIDOT kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Osallistuu keskusteluihin ja ilmaisuharjoituksiin Kuuntelee keskittyneesti Ymmärtää kuulemansa Runsas ja monipuolinen sanavarasto. Aktiivinen ja kekseliäs. Kyky kuunnella huomaavaisesti toisia ja pysyä asiassa. Puheilmaisun selkeys ja ilmeikkyys. Kyky eläytyä luontevasti erilaisiin rooleihin ryhmän jäsenenä. Pystyy kuuntelemaan keskittyneesti pitkiäkin kertomuksia. Ympäristötekijät eivät häiritse keskittymistä. Osaa toimia yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Kykenee tekemään johtopäätöksiä kuulemastaan. Osallistuu mielellään kertoen omista kokemuksistaan. Osaa toimia roolissaan ryhmän jäsenenä. Keskittyvä kuuntelu sujuu useimmiten hyvin. Jaksaa yleensä kuunnella. Osaa useimmiten toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarvitsee vain silloin tällöin selvennystä ja lisäohjeita. Osallistuu halukkaasti, vaikkakin erilaisissa rooleissa toimiminen voi ajoittain olla hankalaa. Ilmaisu niukkaa/vähäsanaista. Keskittyminen vaihtelevaa, ajoittain herkkä häiriötekijöille. Edellyttää selkeitä ohjeita. Tarvitsee opettajan ohjausta ajoittain. On enimmäkseen kuuntelija, mutta osallistuu keskusteluihin silloin tällöin. Selviytyy pienistä roolitehtävistä. Kuuntelee keskittyneesti lyhyen aikaa, tarvitsee ohjausta ja muistutuksia, katsekontaktia. Ympäristötekijät vaikuttavat. Tarvitsee henkilökohtaisia ohjeita. Annettujen ohjeiden oltava selkeitä ja yksinkertaisia. Tarvitsee opettajan ohjausta säännöllisesti.

11 ÄIDINKIELI 1. LUOKKA LUKUVUOSITODISTUS LUKEMINEN kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Lukee sanoja Lukee lauseita Ymmärtää lukemansa Nopeasti ja varmasti; satunnaiset virheet huomaa ja korjaa pääsääntöisesti itse. Sanat pidentyneet ja monimutkaistuneet. Sujuvasti ja varmasti; erehtyy harvoin ja silloin useimmiten huomaa ja korjaa itse virheensä. Useimmiten osaa jaksottaa lukemisensa päättömerkkiin. Ymmärtää ja muistaa lukemaansa. Osaa selostaa lukemastaan pääkohdat ja kykenee tekemään päätelmiä. Sujuvasti, vaikkakin pitkissä/vaikeissa sanoissa saattaakin joskus tarvita ohjausta. Tavutetut sanat ovat jo harvinaisia Selkeästi ja tarvitsee ohjausta melko harvoin. Lukunopeus voi olla rauhallinenkin, takeltelua esiintyy vähän. Ymmärtää ja muistaa lukemaansa. Osaa vastata luetusta esitettyihin kysymyksiin (kuka? missä? mitä?) Lukeminen vielä melko vaivalloista. Tarvitsee melko paljon opettajan ohjausta. Lyhyet lauseet voivat sujua itsenäisestikin, pitemmissä vielä melko paljon ohjauksen tarvetta. Osaa jossain määrin selostaa lukemaansa. Lukeminen edelleen hidasta ja usein tavuttelevaa. Tarvitsee jatkuvaa opettajan ohjausta. Tarvitsee tavutettua tekstiä lukemisen tueksi. Lukeminen ei ole vielä sujuvaa. Tarvitsee jatkuvaa tukea ja ohjausta opettajalta. Pystyy vastaamaan yksittäisestä lauseesta esitettyyn kysymykseen. tarvitsee paljon ohjausta luetusta keskustelemiseen. Ymmärtää ja muistaa lukemansa lyhyen lauseen.

12 KIRJOITTAMINEN kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Kirjoittaa sanoja (tekstauskirjaimet) Kirjoittaa lauseita: oikeinkirjoitus Kirjoituksen sisältö Useimmiten virheettömästi myös omaehtoisessa kirjoittamisessa. Hahmottaa sanavälit. Käsiala tasaista ja kaunista. Kirjoittaminen kaunista, hallittua ja selkeää. Lähes virheetöntä. Tekstissä esiintyy paikoitellen päättömerkkejä ja isoja alkukirjaimia. Loogisuus esim. kuvasarjoista kirjoitettaessa. Teksti otsikon mukainen, kieli rikasta. Sanelusta pääsääntöisesti oikein. Käsiala selkeää, pysyy viivastossa. Sanavälit useimmiten kohdallaan. Tavurajat usein oikein. Selkeää. Pikku juttuja arkisista asioista. Tyyppivirheitä melko paljon. Osaa pyydettäessä useimmiten korjata virheet. Virheitä melko paljon. Tavuraja vielä ajoittain vakiintumaton. Lauseet lyhyitä. Epäloogisuutta esiintyy, mutta useimmiten aiheessa pysyvää. Lyhyitä arkikielisiä lauseita. Runsaasti kirjoitusvirheitä. Kirjoittaa ajoittain ilman sanavälejä. Käsiala saattaa olla poukkoilevaa, vaikeuksia pysytellä viivastossa. Pötkökirjoitusta esiintyy. Virheitä melko paljon. Lauseet irrallisia havaintoja. Teksti niukkaa.

13 VUOROVAIKUTUSTAIDOT kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Osallistuu keskusteluihin ja ilmaisuharjoituksiin Kuuntelee keskittyneesti Ymmärtää kuulemansa Runsas ja monipuolinen sanavarasto. Aktiivinen ja kekseliäs. Kyky kuunnella huomaavaisesti toisia ja pysyä asiassa. Puheilmaisun selkeys ja ilmeikkyys. Kyky eläytyä luontevasti erilaisiin rooleihin ryhmän jäsenenä. Pystyy kuuntelemaan keskittyneesti pitkiäkin kertomuksia. Ympäristötekijät eivät häiritse keskittymistä. Osaa toimia yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Kykenee tekemään johtopäätöksiä kuulemastaan. Osallistuu mielellään kertoen omista kokemuksistaan. Osaa toimia roolissaan ryhmän jäsenenä. Keskittyvä kuuntelu sujuu useimmiten hyvin. Jaksaa yleensä kuunnella. Osaa useimmiten toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarvitsee vain silloin tällöin selvennystä ja lisäohjeita. Osallistuu mielellään, vaikkakin erilaisissa rooleissa toimiminen voi ajoittain olla hankalaa. Keskittyminen vaihtelevaa, ajoittain herkkä häiriötekijöille. Edellyttää selkeitä ohjeita. Tarvitsee opettajan ohjausta ajoittain. On enimmäkseen kuuntelija, mutta osallistuu keskusteluihin silloin tällöin. Selviytyy pienistä roolitehtävistä. Kuuntelee keskittyneesti lyhyen aikaa, tarvitsee ohjausta ja muistutuksia, katsekontaktia. Ympäristötekijät vaikuttavat. Tarvitsee henkilökohtaisia ohjeita. Annettujen ohjeiden oltava selkeitä ja yksinkertaisia. Tarvitsee opettajan ohjausta säännöllisesti.

14 ÄIDINKIELI 2.LUOKKA Olet saavuttanut kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti tavoitteet Lukeminen Mekaaninen lukutaito sujuvaa ja ilmeikästä. Pystyy ymmärtämään tiedon epäsuorista ilmaisuista. Lukee mielellään. Lukemisessa pitkäjänteisyyttä. Osaa valinta tasolleen sopivaa luettavaa. Mekaaninen lukutaito sujuvaa. Ymmärtää lukemansa. Ymmärtää pääosin myös epäsuorat ilmaisut. Mekaaninen lukutaito melko sujuvaa, huomaa virheet ja korjaa, hakee vaikeita sanoja. Ymmärtää perustekstiä, vivahteet vaikeita. Helppolukuisia kirjoja lyhyehköjä aikoja. Mekaaninen lukutaito hidasta, ei huomaa virheitä. Vaikeuksia, ymmärtää ohjatusti. Pitää patistella lukemaan. Kirjoittaminen Vuorovaikutustaidot Oikeinkirjoitus sujuu, käyttää lopetusmerkkejä ja isoa alkukirjainta. Tuottaa tekstiä vaikeuksitta. Osaa esittää tarkentavia kysymyksiä kuulemastaan, Osaa muodostaa mielipiteen sekä kertoa ja perustella sen muille. Oikeinkirjoitus lähes virheetöntä, käyttää yleensä lopetusmerkkejä ja isoa alkukirjainta. Osaa kertoa kokemuksistaan johdonmukaisesti. Seuraa toisten kerrontaa ja pyrkii vastavuoroisuuteen. Sanatasoinen oikeinkirjoitus melkein virheetöntä. Tuottaa tekstiä avustettuna (kuvat, opettaja, lauseen alku, kysymykset) Keskittyy yleensä vain itseään kiinnostaviin asioihin. Ei jaksa kuunnella toisten käsiteltävään aiheeseen liittyviä ajatuksia. Ei osaa perustella omaa mielipidettään. Kaksoiskonsonantit, diftongit, pitkä vokaali tuottavat vielä vaikeuksia. Em. apukeinoja käyttäen saa aikaan irrallisia lauseita. Ei juurikaan ota osaa keskusteluihin.

15 Oppiaineen arvosanan määräytymisperusteet 5-6 luokat 10 erinomainen 9 kiitettävä 8 hyvä 7 tyydyttävä 6 kohtalainen 5 välttävä 4 hylätty Koenumerot erinomainen kiitettävä hyvä tyydyttävä kohtalainen välttävä hylätty Kotitehtävät tehty perusteellisesti ja harrastuneisuutta osoittaen tehty perusteellisesti tehty huolellisesti tehty usein tekemättä lähes aina tekemättä tekemättä Työskentely ja osallistuminen tunneilla aktiivista, huolellista, osoittaa harrastuneisuutta ja osaamistaan jatkuvasti, toimii lähes aina itsenäisesti aktiivista ja huolellista, osallistuu usein, toimii usein itsenäisesti kiinnostunutta osallistuu melko usein, pyrkii itsenäiseen toimintaan yrittävää, välillä horjuvaa, osallistuu vaihtelevasti, pyrkii ajoittain itsenäiseen toimintaan passiivista, osallistuu harvoin, harvoin omatoiminen välinpitämätöntä, halutonta, osaamattomuutta, ei osallistu Käytännön toimintataidot taitava ja varma, soveltaa tietoa ja perustelee näkemyksiään, työtään ja toimintaansa suunnitteleva ja organisoiva taitava, soveltaa tietoa, esittää omia näkemyksiään ja perustelee niitä, työtään ja toimintaansa suunnitteleva taitava, soveltaa tietoa, työn suunnittelu ja organisointi onnistuu tekee mallin mukaan, tarvitsee tukea oman toiminnan ohjauksessa, epävarma oman työn suunnittelussa ja organisoinnissa, mahdollisesti huolimattomuutta tarvitsee opettajan ohjausta ja/tai työskentely huolimatonta, tarvitsee tukea oman työn suunnitteluun ja organisointiin tarvitsee runsaasti opettajan ohjausta ja/tai työskentely huolimatonta, työn suunnittelu ja organisointi ei onnistu ilman tukea ei pysty työskentelemään ilman aikuisen ohjausta Yhteistyötaidot myönteinen ja innostunut, aktiivinen ja vastuullinen usein myönteinen ja innostunut, aktiivinen ja vastuullinen pyrkii myönteisyyteen, aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen pyrkii ajoittain myönteisyyteen, aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen harvoin myönteinen ja vastuullinen tarvitsee aikuisen tukea yhteistyöhön yhteistyö ilman aikuisen tukea ei onnistu

16 5. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Sellaisen oppilaan, jota ei ole otettu tai siirretty erityisopetukseen, lievät oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Arvioinnissa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa Lähde: OPS 2004 Työskentelyn ja kokeiden arviointimenetelmiä antamalla oppilaalle lisäaikaa siirtämällä oppilas eri tilaan käyttämällä apuvälineitä (esim. lukutikku, kuulokkeet, matematiikan toimintamateriaali) asioiden havainnollistaminen ja yksinkertaistaminen kokeen pilkkominen mahdollisuus suulliseen kokeen suorittamiseen (erityisesti reaaliaineissa) vaihtelevat tehtävätyypit Onko tuettu koe samanarvoinen kuin perinteinen koe? Edellä mainittujen menetelmien käyttö ei saa alentaa oppilaan arvosanaa. Jos tätä ei noudateta, kysymys on oppilaan oikeusturvasta. (Monesti väärä menettely johtuu olettamuksesta, että on oikein ja tasapuolista, jos kaikkien oppilaiden edellytetään tekevän samoin.) Lähde: Opetushallitus, Pirjo Koivula. 6. Itsearviointi Kartanonrannan koulussa itsearviointi toteutetaan ennen arviointiviikkoa 4, jotta arviointia voi halutessaan käyttää kolmikantakeskustelun pohjana.

17 Itsearviointi 1-2- luokat Nimi: Päivämäärä: Käyttäytyminen lähes aina yleensä vaihtelevasti satunnaisesti Noudatan koulun ja luokan sääntöjä. Otan toiset huomioon. Suhtaudun vastuullisesti kouluympäristöön. Työskentelytaidot lähes aina yleensä vaihtelevasti satunnaisesti Huolehdin koulutyöstäni. Osaan työskennellä itsenäisesti. Osaan työskennellä ryhmässä.

18 Oman koulutyöni arviointia 3-6 luokat Nimi: Päivämäärä: Noudatat koulun ja luokan sääntöjä. En häiritse luokan työrauhaa koskaan. Pyydän puheenvuoron viittaamalla. Osaan hyvät ruokailutavat. En myöhästy koskaan koulusta. Yritän aina parhaani. Otat toiset huomioon. Hillitsen itseni riitatilanteissa. Olen ystävällinen ja kohtelias muita kohtaan. Puhun kohteliaasti toisille. Suhtaudut vastuullisesti kouluympäristöösi. Pidän yhteisen työskentely-ympäristön siistinä. Pidän tavarani järjestyksessä luokassa ja naulakolla. Huolehdit koulutyöstäsi. Teen aina kotitehtäväni. Minulla on aina tarvittavat opiskeluvälineet mukana. Osaat työskennellä itsenäisesti. Kuuntelen ohjeet aina tarkasti. Viittaan ahkerasti ja osallistun tunneilla. Ryhdyn ripeästi töihin. Jaksan tehdä työni loppuun asti. Iloitsen töistäni. Osaat työskennellä ryhmässä. Työskentelyni erilaisissa ryhmissä sujuu hyvin. Osaan neuvotella ja kuunnella muiden mielipiteitä. Häiritsen työrauhaa päivittäin. Usein en viittaa vaan höläytän asiani ääneen. Häiritsen usein ruokailutilannetta. Myöhästyn usein koulusta. Teen koulutyöni hutiloiden. Tönin ja lyön helposti. Haastan riitaa ja ärsytän. Puhun usein epäkohteliaasti toisille. Minua ei kiinnosta yhteisten tilojen siisteys. Tavarani ovat usein hujan hajan. Kotitehtäväni ovat usein tekemättä. Minulta puuttuu usein opiskeluvälineitä. Kuuntelen harvoin ohjeita tarkkaan. Viittaan ja osallistun tuntityöskentelyyn harvoin. Töiden aloittamiseen kuluu aikaa. En jaksa keskittyä koulutöihin. En ole kiinnostunut työni tuloksista. Työskentelyni erilaisissa ryhmissä ei suju hyvin. En osaa neuvotella ja kuunnella muiden mielipiteitä.

19 Kartanonrannan koulu Opetussuunnitelma 11/2013 Arvioinnin periaatteet vuosiluokille 1-6

20 Sisällysluettelo 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, luku 8. Oppilaan arviointi 2. Käyttäytymisen arviointi vuosiluokat 1-4 ja Työskentelyn arviointi 4. Oppiaineen arvosanan määräytymisperusteet (äidinkieli 1-2, kaikki aineet 3-6) 5. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 6. Itsearviointi vuosiluokat 1-2 ja 3-6

21 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 8. Oppilaan arviointi

22 2. Käyttäytymisen arviointi Kartanonrannan koulussa luokat 1-4 Noudatat koulun ja luokan sääntöjä kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti lähes aina Tarkennus: - näyttää esimerkkiä - edistää työrauhaa - on sisäistänyt hyvät käytöstavat - on empaattinen yleensä - annat työrauhan - noudatat hyviä ruokailutapoja - et myöhästele - osaat käyttäytyä hyvin tuntien alussa ennen opettajan tuloa - asennoidut myönteisesti koulutyöhön - korjaat käytöstäsi ohjeiden mukaan - yrität parhaasi - kunnioitat auktoriteettia - kuljet rauhallisesti käytävillä vaihtelevasti Tarkennus: - myöhästelee - tarvitsee aikuisen kontrollin - samaa asiaa joutuu toistamaan - hyväksyy auktoriteetit valikoidusti Otat toiset huomioon kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti Suhtaudut vastuullisesti kouluympäristöön Tarkennus: - näyttää esimerkkiä - puuttuu havaitsemaansa kiusaamiseen - on empaattinen - käyttäydyt ystävällisesti - puhetapasi on kohteliasta - tervehdit - pyydät ja annat anteeksi - et kiusaa - osaat odottaa vuoroasi Tarkennus: - kiusaa joskus - puhetapasi on joskus epäkohteliasta kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti harvoin Tarkennus: - myöhästelee usein - ei ymmärrä eikä hyväksy auktoriteettien merkitystä - asennoituminen välinpitämätöntä Tarkennus: - kiusaa toistuvasti - puhetapasi on epäkohteliasta - anteeksi pyytäminen ja antaminen on vaikeaa Tarkennus: - auttaa toisia jälkien siivoamisessa - huolehtii yleisestä siisteydestä - arvostat omaa ja toisten työtä - pidät pulpetin siistinä - siivoat jälkesi - palautat tavarat paikoilleen - et riko/sotke/varasta yhteistä tai toisten omaisuutta Tarkennus: - töhrii ja piirtelee esim. pulpettiin ja kirjoihin Tarkennus: - rikkoo tahallisesti koulun tai toisten omaisuutta - suhtautuu välinpitämättömästi koulutavaroihinsa

23 Työskentelytaitojen arviointi Kartanonrannan koulussa luokat 1-4 Huolehdit koulutyöstäsi kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - teet kotitehtävät lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin - tarvittavat välineet ovat mukanasi - työsi jälki on ohjeiden mukaista ja siistiä. Osaat työskennellä itsenäisesti kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - kuuntelet ohjeet ja toimit lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin niiden mukaisesti - työskentelet itsenäisesti ja oma-aloitteisesti Osaat työskennellä ryhmässä kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - otat toiset huomioon ja olet yhteistyöhaluinen ja kykyinen lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin - ratkaiset erimielisyydet neuvottelemalla - edistät omalla toiminnallasi työrauhaa.

24 Käyttäytymisen arviointi Kartanonrannan koulussa luokat 5-6 ERINOMAINEN 10 Hyvän ja kiitettävän kriteerien lisäksi: -Näyttää esimerkkiä tavoitteiden saavuttamisessa. -On empaattinen ja luokka/kouluyhteisönsä rakentava voima. HYVÄ (kuntakohtaiset kriteerit) 8 -Ottaa huomioon toiset ihmiset. -Antaa kaikille työrauhan. -Arvostaa omaa ja toisten työtä. -Pystyy yhteistyöhön erilaisissa ryhmissä ja haluaa antaa tietonsa ja taitonsa ryhmän käyttöön toisia kuunnellen. -Ei hyväksy eikä osallistu toisen fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen vahingoittamiseen (=kiusaaminen). -Noudattaa hyviä käytöstapoja. -Noudattaa koulun yhdessä sopimia sääntöjä. -Huolehtii velvoitteistaan. -Suhtautuu vastuullisesti ympäristöönsä ja yhteiseen omaisuuteen. KIITETTÄVÄ 9 Hyvän kriteerien lisäksi: -Käyttäytymisessä korostuvat hyvät tavat luontevasti. -Puuttuu havaitsemaansa kiusaamiseen. TYYDYTTÄVÄ 7 -Noudattaa yhteisiä sääntöjä vaihtelevasti. -Tarvitsee ohjausta hyvien tapojen noudattamisessa (esim. ruokailutilanteissa -Saattaa aiheuttaa työrauhaongelmia. -On voinut saada rangaistuksia. KOHTALAINEN 6 -Yhteisten sääntöjen noudattaminen vaikeaa. -Tarvitsee ohjausta hyvien tapojen noudattamisessa. -Aiheuttaa työrauhaongelmia. -On voinut saada rangaistuksia. VÄLTTÄVÄ 5 -Rikkoo toistuvasti ja tietoisesti koulun sääntöjä. -Ei toimi hyvien tapojen mukaisesti. -Aiheuttaa säännöllisesti työrauhaongelmia. -On saanut rangaistuksia. HEIKKO 4 -Ei sopeudu kouluyhteisöön. -Ei ole kurinpitokeinoin ojennettavissa. VASTUULLISUUS, TASA-ARVO, YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN ovat hyvän käyttäytymisen perusperiaatteet kouluyhteisössä.

25 3. Työskentelyn arviointi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan: Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Kartanonrannan koulussa työskentely arvioidaan Kirkkonummen todistuskaavakkeen mukaisesti vuosiluokilla 1-4 omana osanaan. Työskentelyn arviointi on avattu kohdassa 2. Kartanonrannan koulussa vuosiluokilla 5-6 työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia.

26 4. Oppiaineen arvosanan määräytymisperusteet äidinkieli 1-2 luokat ÄIDINKIELI 1. LUOKKA VÄLITODISTUS LUKEMINEN kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Tuntee opetetut äänteet ja kirjaimet Osaa yhdistää äänteitä tavuiksi Lukee sanoja Lukee lauseita On oppinut nopeasti ja muistaa erehtymättä. Vaivatta ja varmasti. Nopeasti ja varmasti; satunnaiset virheet huomaa ja korjaa pääsääntöisesti itse. Sujuvasti ja varmasti; erehtyy harvoin ja silloin useimmiten huomaa ja korjaa itse virheensä. Muistaa useimmat, tarvitsee opettajan ohjausta vain satunnaisesti. Helpot vaivatta ja varmasti; nelikirjaimisissa, diftongin tai pitkän vokaalin sisältävissä tavuissa tarvitsee aika ajoin opettajan ohjausta. Sujuvasti, vaikkakin pitkissä/vaikeissa sanoissa saattaakin joskus tarvita ohjausta. Monet sanat voivat vielä olla tavutettuja. Selkeästi ja tarvitsee ohjausta melko harvoin. Lukunopeus voi olla rauhallinenkin, takeltelua esiintyy vähän. Useimmiten osaa jaksottaa lukemisensa päättömerkkiin. Muistaa useimmat, mutta tarvitsee opettajan ohjeita ja vihjeitä muistamisen tueksi. Tarvitsee melko paljon opettajan tukea onnistuakseen. Sanat lyhyitä, helppoja. Tarvitsee melko paljon opettajan ohjausta. Lyhyet lauseet voivat sujua itsenäisestikin, pitemmissä ohjauksen tarvetta usein. Osaa itselleen tutuimmat, saattaa vielä sekoittaa keskenään samankaltaiset. Lukeminen saattaa olla vielä melko hidasta, tarvitsee paljon apua tavujen muodostamisessa. Sanat lyhyitä, helppoja rakenteeltaan. Tarvitsee enimmäkseen tavutettua sanoja kyetäkseen lukemaan ne. Tarvitsee jatkuvaa opettajan ohjausta harjoitellessaan. Lukee tavuittain ja hitaasti. Tarvitsee tavutettua tekstiä lukemisen tueksi. Lyhyet sanat ja lauseet voivat sujua tavuttamattakin. Lukeminen ei ole vielä sujuvaa. Avun tarve on säännöllistä.

27 KIRJOITTAMINEN kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Kirjoittaa kirjaimia Sujuvuus, oikeat kirjoitussuunnat, kauneus, tasapainoisuus Selkeys, useimmiten oikea kirjoitussuunta. Hahmottaa rivi- ja sanavälin hyvin. Kirjoittaa tavuja Virheettömyys Useimmiten oikein, pitkissä ja vaikeissa tavuissa saattaa esiintyä virheitä. Kirjoittaa sanoja Useimmiten virheettömästi myös omaehtoisessa kirjoittamisessa. Hahmottaa sanavälit. Käsiala tasaista ja kaunista. Sanelusta pääsääntöisesti oikein. Käsiala selkeää, pysyy viivastossa. Kirjaimet tunnistettavia, vaikkakin kokonaisuus vielä kömpelöä. Tyyppivirheitä esiintyy vielä runsaasti, osaa pyydettäessä ne kuitenkin korjata. Käsiala vielä jäykkää/haparoivaa. Tyyppivirheitä vielä melko paljon. Kirjainten tunnistettavuus jossain määrin horjuvaa. Kirjoitussuunnissa vielä harjoittelemista. Tarvitsee opettajan ohjausta melko paljon. Lyhyet, helpot yhdistelmät onnistuvat. Runsaasti kirjoitusvirheitä. Kirjoittaa ajoittain ilman sanavälejä. Käsiala saattaa olla poukkoilevaa, vaikeuksia pysytellä viivastossa.

28 VUOROVAIKUTUSTAIDOT kiitettävästi hyvin tyydyttävästi kohtalaisesti Osallistuu keskusteluihin ja ilmaisuharjoituksiin Kuuntelee keskittyneesti Ymmärtää kuulemansa Runsas ja monipuolinen sanavarasto. Aktiivinen ja kekseliäs. Kyky kuunnella huomaavaisesti toisia ja pysyä asiassa. Puheilmaisun selkeys ja ilmeikkyys. Kyky eläytyä luontevasti erilaisiin rooleihin ryhmän jäsenenä. Pystyy kuuntelemaan keskittyneesti pitkiäkin kertomuksia. Ympäristötekijät eivät häiritse keskittymistä. Osaa toimia yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Kykenee tekemään johtopäätöksiä kuulemastaan. Osallistuu mielellään kertoen omista kokemuksistaan. Osaa toimia roolissaan ryhmän jäsenenä. Keskittyvä kuuntelu sujuu useimmiten hyvin. Jaksaa yleensä kuunnella. Osaa useimmiten toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarvitsee vain silloin tällöin selvennystä ja lisäohjeita. Osallistuu halukkaasti, vaikkakin erilaisissa rooleissa toimiminen voi ajoittain olla hankalaa. Ilmaisu niukkaa/vähäsanaista. Keskittyminen vaihtelevaa, ajoittain herkkä häiriötekijöille. Edellyttää selkeitä ohjeita. Tarvitsee opettajan ohjausta ajoittain. On enimmäkseen kuuntelija, mutta osallistuu keskusteluihin silloin tällöin. Selviytyy pienistä roolitehtävistä. Kuuntelee keskittyneesti lyhyen aikaa, tarvitsee ohjausta ja muistutuksia, katsekontaktia. Ympäristötekijät vaikuttavat. Tarvitsee henkilökohtaisia ohjeita. Annettujen ohjeiden oltava selkeitä ja yksinkertaisia. Tarvitsee opettajan ohjausta säännöllisesti.