PALVELUHINNASTO. Voimassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015"

Transkriptio

1 PALVELUHINNASTO Voimassa UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Satamantie Uusikaupunki Finland Puh SISÄLLYSLUETTELO 1. SATAMAMAKSU TAVARASTA... 1 Yleiset perusteet... 1 Tavaramaksut... 2 Tavaramaksutalulukon ja HS-nimikkeiden välinen yhteys SATAMAMAKSU ALUKSESTA... 3 Yleiset perusteet... 3 Sataman kulunvalvonta... 3 Lasti- ja matkustaja-alukset... 4 Hinaajat ja hinaaja-proomu -yhdistelmät JÄTEHUOLTOMAKSU ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUS AUTOVAAKAMAKSU VESIMAKSU SÄHKÖ ALUEVUOKRAT VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYSMAKSUT KALASTUSALUKSET JA MUUT ALUKSET PALVELUHINTOJEN ARVONLISÄVERO MAKSUEHDOT NÄHTÄVÄNÄ PITO... 6

2 PALVELUHINNASTO 1 Voimassa Sataman hallitus hyväksynyt SATAMAMAKSU TAVARASTA Yleiset perusteet Tavaramaksu Uudenkaupungin sataman kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta on maksettava tämän palveluhinnaston mukaisesti. Tavaramaksun on velvollinen maksamaan (ja antamaan tarvittavat veloitustiedot) tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies, varustamo tai muu tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei ole erikseen toisin sovittu. Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, ellei hinnastossa toisin mainita. Tavaramaksusta ovat vapaat: - takavarikoitu tavara - matkustajien matkatavarat - saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustuotteet - bulk -laivauksissa kuljetuksen apuvälineet lavat ja muut kuljetusalustat Erityisen merkittävistä syistä voi Uudenkaupungin satama poiketa voimassa olevasta tavaramaksuhinnoittelusta. Poikkeamista tiedotetaan sataman johtokunnalle. Mikäli sataman turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) aluksesta tai tavaralähetyksestä (tai tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset ensimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen ja jälkimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen.

3 Tavaramaksut 2 LiVi:n 2015 nimike Joukkotavara (bulk) 20 28, kuiva bulk 1,02 /t 28 metalli 0,60 /t ryhmästä magnesiumsulfaatti, alumiinihydraatti 1,00 /t 38. ryhmästä jalostamaton kiviaines 0,50 /t 31,32,36,37 nestemäinen bulk, hapot 2,39 /t a. Moottoriajoneuvot - henkilöautot, kuorma-autot 3,60 /t moottoripyörät, traktorit (esim. työkoneet) max 30 /kone 50 Erittelemätön kappaletavara - kuorma-autoissa, perävaunuissa 2,00 /t tai konteissa 20 25, 37 Nimikkeistön mukaista kappaletavaraa - kuorma-autoissa, perävaunuissa 1,50 /t tai konteissa Yleismaksu (edellä mainitsemattomat) Tavaramaksulaskutus on aina vähintään 2,45 /t 25 /t 51 Muut luokittelemattomat tuotteet 1,50 /t Tavaramaksutalulukon ja HS-nimikkeiden välinen yhteys LiVi:n Selite HS-nimike nimike 20 Sahaamaton puutavara 44.01, 44.03, Sahattu puutavara 44.06, 44.07, Selluloosa, puuhioke, jätepaperi Paperi, paperituotteet, pahvi Vaneri, muut puuraaka-ainelevyt Muut puuteollisuustuotteet 44.05, 44.08, Rautamalmi, -rikaste, romu 26.01, 26.02, 26.18, 26.19, Muu malmi, rikaste, romu , , 74.04, 75.03, , 79.02, Metallit, metalliteokset Koneet, laitteet, kuljetusvälineet 84-86, , Uudet moottoriajoneuvot Muut metallituotteet 82, Raakaöljy Öljytuotteet Kivihiili, koksi 27.01, 27.02, Polttoturve Lannoitteet 25.10, Hiilikemikaalit, terva , Muut kemianteollisuudet tuotteet 28, 30, 32-28, Raakamineraalit , , ,

4 (jalostamaton kiviaines) 25.16, Sementti, kalkki, teollisesti valmistetut mineraalituotteet 25.22, 25.23, 68, Vilja Sokerijuurikas Tuoreet hedelmät, vihannekset, peruna 7, 8 43 Elävät eläimet 1 44 Ruoka-aineet, eläinten rehu 2-4, 9, 11, 12.13, 12.14, Öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat , Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumi 5, 13, 14, , 41, , , , , Nahat, tekstiilit, vaatteet 42, 43, , , , , 54, , Lasi, keramiikkatuotteet , Muut teollisuustuotteet , , 44.02, 45, 46, 49, Erittelemätön kappaletavara 51 Sekalaiset tuotteet 6, 71, Alukset ja veneet SATAMAMAKSU ALUKSESTA Yleiset perusteet Uudenkaupungin sataman satama-alueelle saapuvalta kauppa-merenkulkua harjoittavalta alukselta veloitetaan alusmaksu tämän palveluhinnaston mukaisesti. 1. Silloin kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta. 2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. 3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 4. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella. 5. Erityisestä syystä voi satama alentaa alusmaksua tai vapauttaa alus kokonaan alusmaksun maksamisesta. 6. Aluksista, jotka pitävät Uudenkaupungin satamaa tukikohtanaan (troolarit ym.), veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laituritaksan mukaisesti. 7. Alusten jätehuollosta veloitetaan erikseen hyväksytyt jätehuoltomaksut. Sataman kulunvalvonta - Satama-alue on voimassa olevan lainsäädännön perusteella kulunvalvonnan piirissä. Valvonta koskee henkilö- ja tavaraliikennettä. - Satama-alueella käytetään tallentavaa kamera- ja videovalvontaa. - Kulku satama-alueella Satama-alueella liikkuminen edellyttää sataman antamaa automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamakäyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty.

5 4 Lasti- ja matkustaja-alukset - 0,49 / nt Vähin maksu 250 /t Alusmaksu on samansuuruinen myös risteilyaluksilla ja telakka-aluksilla. Hinaajat ja hinaaja-proomu -yhdistelmät Hinaajasta veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: - alle 15 m pitkät 43, m pitkät 86,00 - yli 30 m pitkät 101,00 Milloin kyseessä on luotsausasetuksen 29 :n 2 kohdassa tarkoitettu hinaajaproomu yhdistelmä, veloitetaan alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaisesti. Vähin maksu JÄTEHUOLTOMAKSU Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan. Kutakin jätelajia varten on laiturilla oma astia. Maksu aluksen nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,076 /nt - vähin maksu 84 /alus - korkein maksu 178 /alus Talousjätemaksua ei peritä Uudenkaupungin satamaan säännöllisesti liikennöivältä alukselta, joka on sopimuksin jätehuoltoalan yrittäjän kanssa sitoutunut itse huolehtimaan jätteistään Uudenkaupungin satamassa. Aluksista peräisin olevien öljypitoiset jätteet Aluksen on annettava Uudenkaupungin satamalle jäteilmoitus (merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti) vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Maksu peritään jokaiselta satamassa käyvältä alukselta huolimatta siitä, jättääkö alus satamaan öljyistä jätettä vai ei - poikkeuksena alukset, joilla on merenkulkulaitoksen vapautus alusjätteiden jättö-pakosta. Jos jättöpakosta vapautettu alus jättää öljypitoista jätettä satamaan, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20% yleiskustannuksella. Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella. Mikäli öljyisten jätteiden pumppausnopeus on laivasta johtuvasta syystä keskimäärin pienempi kuin 2 tonnia tunnissa, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskululla. Mikäli öljyisten jätteiden pumppaus viivästyy aluksesta johtuvasta syystä, satama ei vastaa alukselle syntyneistä viivästyskustannuksista. Jos edellä mainitun aluksesta johtuvan viivästyksen takia alus joudutaan siirtämään toiseen laituriin pumppauksen jatkamista varten, kaikista siirtokuluista vastaa alus/ varustamo.

6 Öljyisten jätteiden vastaanottomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,09. Käymäläjätevesi 0,25 /nt Lastiperäiset jätteet ja ongelmajätteet Aluksen lastiperäisistä jätteistä sekä aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman 20% yleiskululla ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUS 5. AUTOVAAKAMAKSU Aluksen kiinnityksestä ja irrotuksesta veloitetaan: Nettotonni Maksu sisältää kiinnityksen ja irrotuksen. Ylityöaikana (arkisin klo ja viikonloppuisin perjantaista maanantaihin 07.00) tapahtuvasta kiinnityksestä tai irrotuksesta sekä tilatusta kellonajasta siirtyvästä odotusajasta veloitetaan lisäkorvauksena kutakin ylityöhön kutsuttua kohti 45 jokaiselta alkavalta tunnilta. Vähin veloitettava lisäkorvaus on 100. Joukkopunnitus 0,25 / tn (sis. alv) Kertapunnitus (vähin laskutus) 10,00 6. VESIMAKSU Laiturin vesipostista aluksille annettava vesi 4,20 / m 3 Vähin maksu on 30. Lisäkorvaus ylityöaikana annettavasta vedestä on SÄHKÖ Sähköstä laskutetaan 0,17 / kwh Vähin maksu on 30 Lisämaksu kytkennästä ALUEVUOKRAT /kk Sorapäällysteinen kenttä ,00 >200 m 2 jokainen alkava 100 m 2 17, ,00 m 2 Kestopäällystetty kenttä ,00 >200 m 2 jokainen alkava 100 m 2 25, ,00 Yli 1000 m 2 :n alueista ja yli kolmen (3) kuukauden vuokrauksista sovitaan erikseen. Sataman ratapiha Sataman ratapihan käyttö maaliikenteessä 1,03 /t / k-m 3 Vähimmäisveloitus on 40. tai 1,65 /t

7 9. VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYSMAKSUT Säännön mukaan vaarallisia aineita ei säilytetä Hepokarin satamassa vaan ne jatkavat matkaansa vuorokauden sisällä. Tästä poikkeavista kuljetuskäytännöistä on tiedusteltava Uudenkaupungin satamalta hyvissä ajoin etukäteen. 1-3 vrk 15, vrk 25,00 Yli 15 vrk 45,00 Saapumispäivältä ei veloiteta maksua KALASTUSALUKSET JA MUUT ALUKSET Kalastusaluksesta, joka pitää asemapaikkanaan tai muuten säännöllisesti käyttää Uudenkaupungin Humalkarin, Pitkäluodon tai Suukarin kalasatamaa, veloitetaan laiturimaksua: 1. yli 15 metriä pitkät alukset 315,00 / ½vuotta tai 73,50 /kk 2. alle 15 metriä pitkät alukset 262,50 /½v tai 63,00 /kk Kalasataman laiturissa tilapäisesti käyvät kalastusalukset maksavat kertamaksuna 30,00. Kertamaksu edellyttää välitöntä ilmoittautumista satamaviranomaiselle, ja vastaavasti oikeuttaa laiturin käyttöön viikon ajan. Kalastusalusten vesi 4,20 / m 3 sähkö 0,17 /kwh 11. PALVELUHINTOJEN ARVONLISÄVERO Kalastusalusmaksuihin sisältyy arvonlisävero. Muihin tämän taksan maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti laskettuna. 12. MAKSUEHDOT Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Uudenkaupungin sataman laskutuskäytännön mukaisesti. 13. NÄHTÄVÄNÄ PITO Tämä palveluhinnasto pidetään nähtävänä Uudenkaupungin satamatoimistossa ja sieltä saatavana.

S A T A M A M A K S U T A K S A

S A T A M A M A K S U T A K S A LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN S A T A M A M A K S U T A K S A satamamaksutaksa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.11.2008, 107 Sisältö sivu TAVARAMAKSU - Yleiset perusteet 1 - Liikenteen

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2014 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2014 alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail info.port@pori.fi www.portofpori.fi

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys-

Lisätiedot

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä.

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä. HINNASTO 2015 SISÄLLYSLUETTELO Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen sivu Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Vedenmyynti

Lisätiedot

Port of Helsinki 2011 HINNASTO

Port of Helsinki 2011 HINNASTO Port of Helsinki 2011 HINNASTO Sisällysluettelo Hinnasto voimassa 1.1.2011 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Kuljetusmaksu 12

Lisätiedot

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA Sisältö Sisältö... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) ENTER HOUSING OY:N (WWW.VUOKRAHUONE.COM) MAJOITUSPALVELUITA KOSKEVAT YLEISET VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Enter Housing

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011 Kuormaautojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2011 Vuonna 2011 kuormaautoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 313

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012

Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012 Kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2012 vähemmän kuin edeltävänä vuonna Vuonna 2012 kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita koti

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset 2013

Tieliikenteen tavarankuljetukset 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2013 2013 Kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2013 vähemmän kuin edeltävänä vuonna Vuonna 2013 kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje

Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje Satamaoperaattorit ry Suomen Satamaliitto ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (päivitetty 1.10.2006) Sisällysluettelo Asiointiohjeen tarkoitus ja

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014 1 Sovellusala Näitä kuljetusmääräyksiä sovelletaan kaikissa kuljetus- ja terminaalitehtävissä, ellei toisin ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Toimeksiannot suoritetaan Fennowayn erikseen ilmoittaman

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1/14 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT ------------------------------------------------------------------------------- 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9. 0 Vesihuoltolaitos Yleiset toimitusehdot KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.2010 49 1 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT...

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimassa 1.9.2004 alkaen 2 VESILAITOSYHDISTYS VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 1 1.1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot