PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHINNASTO JA TAKSAT"

Transkriptio

1 PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa alkaen Porin Satama Oy, hallituksen vahvistama PORIN SATAMA OY Merisatamantie Pori Finland y-tunnus: The port serving vessels of all sizes Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille

2 Sisällys YLEISTÄ TAVARAMAKSUT... 2 YLEISET PERUSTEET... 2 HINNASTO ALUSMAKSUT... 5 YLEISET PERUSTEET... 5 HINNASTO JÄTEHUOLTOMAKSU VESIMAKSUT ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT SATAMANOSTURIEN MAKSUT VARASTOALUEIDEN TILAPÄISVUOKRAUSTEN TAKSA SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSU LAITURIMAKSUTAKSA TUNTITYÖ YHTEYSTIEDOT Porin Satama Oy Merisatamantie 4 VATFI Pori UN Locator code: FIPOR

3 1 Yleistä 1. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. 2. Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. 3. Maksuehto on 14 pv netto. 4. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, alusmaksun, satamanosturien maksun tai muun Porin Satama Oy:n laskuttaman maksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satama Oy:lle tarvittavat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. Mikäli tietoja ei anneta määräajassa, voidaan veloitus suorittaa arvioperusteisesti. Virheellisesti, puutteellisesti tai määräajan jälkeen annetuista laskutustiedoista aiheutuvien työja rahoituskustannusten kattamiseksi peritään maksu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksu on kuitenkin vähintään 50 euroa alkavalta työtunnilta. 5. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. 6. Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) aluksesta tai tavaralähetyksestä (tai tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset ensimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen ja jälkimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen. 7. Lasku on vähintään 17,70 8. Tästä palveluhinnastosta/taksasta on olemassa suomenkielinen ja englanninkielinen painos. Tulkintaerimielisyyksissä suomenkielinen palveluhinnasto on ratkaiseva.

4 2 1. Tavaramaksut Yleiset perusteet 1.1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti sekä koti-, että ulkomaanliikenteessä vesitse Porin Satama Oy:n omistaman alueen tai Porin Satama Oy:n omistaman ja ylläpitämän vesialueen kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. 1.2 Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satama Oy:lle tarvittavat oikeat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. 1.3 Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, ellei taksassa ole toisin määrätty. 1.4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: a. takavarikoitu tavara, b. matkustajien matkatavarat, c. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja voi soveltaa voimassa olevaan tavaramaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja erillisellä sopimuksella. 1.5 Tavarasta, joka täysin samanlaisena jälleenlaivataan Porin satama Oy:n alueiden kautta, voidaan Porin Satama Oy:n toimitusjohtajan harkinnan mukaan periä vain yksi tavaramaksu. 1.6 Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. 1.7 Porin Satama Oy:n alueella ahtaustoimintaa tai muuta toimintaa harjoittava yritys on velvollinen kustannuksellaan siivoamaan ja kuljettamaan pois kaiken toiminnasta aiheutuneen tuotteen tai jätteen. Siivous on suoritettava viivyttelemättä laituriolosuhteet ja liikenne huomioiden. Mikäli Porin Satama Oy:n huomautusten jälkeen suorittaa siivouksen, on sillä oikeus laskuttaa aiheutuneet kustannukset lastinkäsittelijältä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Nestemäisten aineiden aiheuttaman siivouksen suorittavat aineen käsittelijä.

5 3 Käsittelyalueella olevat sadevesikaivot on peitettävä tavarankäsittelijän toimesta, jos käsiteltävän tavaran kulkeutuminen niihin on mahdollista. Mikäli tavaraa joutuu sadevesijärjestelmään, mahdolliset puhdistukset ja tyhjennykset peritään tavarankäsittelijältä. Hinnasto TAVARAMAKSU Hinta/bruttopaino LiVi:n nimike MERKITYS /t (jos ei mainittu muuta yksikköä) 22, 24-27, 31-35, 37 (vain NaOH, biopolttoaine ja lignosulfaatti), 38-41, 44, 1, 45 Jätepaperi, romu, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet (ei sahatavara), kuiva irtotavara, öljytuotteet, natriumhydroksidi, biopolttoaineet, lignosulfaatti sekä eräät kasvi- ja eläinkunnan tuotteet Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt, muut puuteollisuustuotteet, rauta- ja muut malmit, rikasteet, romut, raakaöljy, öljytuotteet, natrium hydroksidi, kivihiili, koksi, turve, lannoitteet, raakamineraalit, kaoliini, sementti, kalkki, teolliset mineraalituotteet, vilja, tekninen tärkkelys, sokerijuurikas, eläinten rehu, öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat Sahattu ja sahaamaton puutavara 0,50 /k-m³ 23, 28 (ei teokset) 36, (teokset), 29-30, 42-44, Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet, metallit Paperi, paperituotteet, pahvi, metallit (ei teokset) Kemianteollisuuden tuotteet Hiilikemikaalit, terva, muut kemianteollisuuden tuotteet Muut tavarat Muut tavarat sekä kuorma-autoissa ja niiden perävaunuissa tai konteissa kuljetettava tavara ellei sisältöä ole eritelty Maksu suuryksiköltä Suuryksiköissä kuljetettavasta tavarasta voidaan tavaramaksu periä asiakkaan pyynnöstä myös kokonaishintana suuryksikköä kohden. Tällöin sisältöä ei tarvitse eritellä tavaramaksun määräämistä varten. Tätä kohtaa voidaan soveltaa konteissa, perävaunuissa ja kuorma-autoissa kuljetettavaan tavaraan, ei kuitenkaan räjähteisiin (LiVi 37.2) 56 Alukset, Öljynporauslautat ja niiden osat Porin telakalta tai konepajalta vesille lasketut, tilaajalle luovutetut öljynkäsittely laitteet tai niiden osat, alukset, myös alukset, jotka viedään Porin satamasta muuhun satamaan tulliselvitystä/luovutusta varten 1,23 1,77 2,03 Maksu suuryksiköltä 32,79 Hinta arvon perusteella: 0,08 % arvosta

6 4 SELITE Tullin tilastonimike LiVi 20 SAHAAMATON PUU, HAKE 44.01, 44.03, SAHATTU PUUTAVARA 44.06, 44.07, SELLULOOSA, PUUHIOKE, JÄTEPAPERI PAPERI, PAPERITUOTTEET, PAHVI VANERI, RAKENNUSLEVY MUUT PUUTEOLLISUUSTUOTTEET 44.05, 44.08, 44, BULK RAUTAMALMI, RIKASTE, RAUTAROMU 26.01, 26.02, , RIKASTE 26.03, 26.04, RIKKIHAPPO FERROTUOTTEET KIPSI BULK MUU MALMI, RIKASTE 26.05, , , , , 76.02, 78.02, 79.02, ILMENIITTI RAUTA, TERÄS, EPÄJALOT METALLIT , , , , 76.01, , 78.01, , 79.01, , ,80.01, , MUUT METALLIT, METALLISEOKSET , ,75.08, , PROJEK- TINA KONEET, LAITTEET KULJETUSVÄLINEET 84-86, , UUDET MOOTTORIAJONEUVOT MUUT METALLITUOTTEET 82, RAAKAÖLJY ÖLJYTUOTTEET KIVIHIILI, KOKSI 27.01, 27.02, POLTTOTURVE LANNOITTEET 25.10, HIILIKEMIKAALIT, TERVA 27.05,-27.08, METANOLI MUUT KEMIANTEOLLISUUDEN TUOTTEET 28, 30, 32-38, BULK LIPEÄ TITAANIDIOKSIDI BULK ALUMIINISULFAATTI(HYDROKSIDI) BULK RAAKAMINERAALIT , , SUOLA MASUUNIKUONA SEMENTTI, KALKKI, GRANIITTI, TEOLLISESTI VALMISTETUT MINERAALITUOTTEET , 68, VILJA, TEKNINEN TÄRKKELYS 10, 35.05,10 41 SOKERIJUURIKAS TUOREET HEDELMÄT, VIHANNEKSET, PERUNAT 7, 8 43 ELÄVÄT ELAIMET 1 44 RUOKA-AINEET, ELÄINTEN REHU 2-4, 11, , ÖLJYKASVIT, KASVIÖLJYT, ELÄINRASVAT , TEKSTIILIRAAKA-AINEET, VUODAT, KUMI 5,13,14, , , 41, , , , , KIERRÄTYSKUMIROUHE NAHAT, TEKSTIILIT, VAATTEET 42, 43, , , , , 54, , LASI, KERAMIIKKATUOTTEET , MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET , , 44.02, 45, 46, 49, ERITTELEMÄTÖN KAPPALETAVARA, YLEISMAKSU 51 SEKALAISET TUOTTEET 6,17,97 54 AUTOJEN OSAT KOTIMAISEEN VALMISTUKSEEN ALUKSET JA VENEET 89 Sahatavaran m³ hinta muutetaan tonnihinnaksi käyttämällä muuntosuhteena 1m³= 0,6 tonnia

7 5 2. Alusmaksut Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Porin Satama Oy:n alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti. Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella/redillä. Satama Oy:n päätöksellä tai erityisellä sopimuksella voidaan tästä kuitenkin poiketa. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Porin Satama Oy:llä on oikeus liiketaloudellisesti merkittävistä syistä soveltaa voimassaolevaan alusmaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja ja erityisestä syystä vapauttaa alus kokonaan alusmaksun maksamisesta. Aluksista, jotka pitävät Porin Satama Oy:n aluetta tukikohtanaan (hinaajat, proomut, työalukset, yms.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laiturimaksutaksan mukaisesti. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltotaksan mukaisesti. Alus, jolla Porin Satamaan tuotu lasti jälleenlaivataan, voi Porin Satama Oy:n toimitusjohtajan harkinnan mukaan saada alennuksen tai vapautuksen alusmaksusta. Mikäli sataman tai satamarakenteen turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso) aluksesta johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen. Hinnasto Lastialukset Lasti- tai matkustaja-aluksesta sekä proomuista ja ponttoneista kotimaan- ja ulkomaan liikenteessä, veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,48 euroa/nt Vähin maksu on kuitenkin 303,00 euroa Matkustaja-alukset a) Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 :ssä on määrätty.

8 6 b) Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus. Alennusta on haettava Porin Satama Oy:n hallitukselta. c) Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. Vähin maksu on kuitenkin 303,00. Hinaajat Hinaajasta, joka käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: pituus m alle 15 48, ,00 yli ,00 Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua, se maksaa alusmaksun tämän taksan kohdan 2.11 mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta. Huollon yms. aiheuttamat käynnit Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, veloitetaan 40 % kohdan 2.11 mukaisesta maksusta. Vähin maksu on kuitenkin 152,00 Mikäli huoltokäynnillä olevaa alusta joudutaan siirtämään Sataman määräyksestä, vastaa alus kaikista aiheutuneista kustannuksista. Riisutut alukset Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten satamamaksu sovitaan erikseen varustamon ja Pori Satama Oy:n välillä.

9 7 3. Jätehuoltomaksu 3.1 Jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta seuraavasti: NT euroa alus euroa alus euroa alus euroa alus 3.2 Jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä, aluksilta jotka Liikenteen Turvallisuusvirasto (TRAFI) on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. 3.3 Aluksen normaalikäyttöön kohtuuttoman suurista jätemääristä veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan. 3.4 Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää jätettä satamaan, on Porin Satama Oy:lla oikeus toimittaa jäte edelleen käsiteltäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla laivan/varustamon laskuun. 3.5 Lastijätteet Lastijätteiden vastaanotosta peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. 3.6 Vaaralliset jätteet Aluksen vaarallisista jätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella. 3.7 Öljyiset jätteet Nestemäiset öljyiset jätteet veloitetaan alukselta 0,22 nettovetoisuus. Suurin veloitettava nettovetoisuus on NT. 3.8 Käymäläjätteet Käymäläjätteistä veloitetaan 12,50 /m Vesijätteet Aluksen lastitilojen pesuvesien ja painolastivesien vastaanotosta veloitetaan kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

10 8 4. Vesimaksut 4.1 Aluksen tai aluksen edustajan on tehtävä vesitilaus Porin Satama Oy:n satamavalvontaan vähintään 24 tuntia ennen kuin alus tarvitsee vettä. Mikäli vesitilaus tehdään myöhemmin, peritään pikatilauslisä 50,50 euroa. Mikäli vettä tilataan muuhun käyttöön, on toimituksesta sovittava erikseen satamavalvonnan kanssa. 4.2 Satama perii myytävästä vedestä seuraavat maksut: Aluksille 4,40 / m³ Muille / kytkentä + 4,40 / m³ Minimiveloitus 10 m 3 :ä 44, Ylityökorvaukset Veloitukset normaalityöajan ulkopuolella klo 16:00 07:00 30,60 / tunti Lauantaisin ja aattopäivinä klo 00:00-18:00 30,60 / tunti Pyhinä sekä lauantaisin ja aattopäivinä klo 18:00 jälkeen 51,00 / tunti 5. Alusten kiinnitys- ja irrotusmaksut NT Ma Pe klo 07:00 00:00 Ma La klo 00:00 07:00 La Ma ja arkipyhinä klo 07:00 07: ,00 193,00 230, ,00 270,00 302, ,00 330,00 360, ,00 460,00 490,00 ODOTUS 81,00 alkava puolituntia 97,00 alkava puolituntia 115,00 alkava puolituntia 5.1 Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä aina aluksen tullessa Porin Satama Oy:n laituriin ja irrottamisesta aina aluksen lähtiessä Porin Satama Oy:n laiturista. Maksu peritään myös siirron yhteydessä, mikäli alus siirtyy satamanosasta toiseen. Samassa satamanosassa aluksen siirrosta peritään vain kiinnitysmaksu.

11 9 5.2 Maksua ei veloiteta sellaiselta alukselta, joka on vapaa satamamaksusta. Maksua ei veloiteta myöskään saman satamanosan sisällä tapahtuneen siirron yhteydessä, jos siirto tapahtuu satamayhtiön aloitteesta. 5.3 Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta. 5.4 Maksu sisältää odotusta 0,5 tuntia. Yli puolen tunnin odotuksista veloitetaan taulukon mukaisesti odotusmaksua jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. 5.5 Poikkeuksellisten sää- tai muiden olosuhteiden johdosta tarvittavasta lisätyövoimasta veloitetaan todellisten kulujen mukaan. 5.6 Kiinnitys ja irrotus tulee tilata satamavalvonnasta vähintään kaksi tuntia ennen toivottua kiinnitys- ja irrotusaikaa. 5.7 Jos tilauksen peruutus tapahtuu alle tuntia ennen kiinnitystä tai irrotusta, veloitetaan peruutuksesta alusten kiinnitys- ja irrotusmaksutaksan mukainen veloitus.

12 10 6. Satamanosturien maksut Porin Satama Oy luovuttaa nosturit ja omistamansa laitteet asiakkailleen käyttöön voimassa olevan satamalaitteiden käyttösäännön mukaisesti. Käyttösääntö on löydettävissä osoitteesta Tuntimaksu koukulla varustettuna Nostot tn / h a) Monitoiminosturit alle 6 92, , ,00 b) 200 tonnin kiinteä nosturi alle , ,00 Nostot tn / tn c) 200 tonnin kiinteä nosturi ja 30, 32, 40 ja 50 tonnin monitoiminosturit , , , , , ,00 d) 140 tonnin mobiilinosturin minimiveloitus on 252,50 /h - Mikäli 140 tonnin mobiilinosturilla korvataan sataman rikkoutunut muu nosturi, on veloitus sama kuin mitä se oli korvattavalla nosturilla. e) Yhteisnostoista edellisten lisäksi kaikkien nosturien veloitus on 76,60 /h Mikäli yhden kollin käsittely kestää yli tunnin, veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta lisäksi 169,00 /h 6.2 Tuntimaksu kahmarilla varustettuna a) Monitoiminosturit 158,00 / h - Non Stop työssä 215,00 / h b) Lastaajan käyttö erillisen sopimuksen mukaan, tapahtumakohtaisesti. 6.3 Urakkatyö kahmarilla sekä kontit ja vastaavat lastiyksiköt a) Joukkotavaran käsittely 1,40 / tn b) Hakkeen ja lekasoran käsittely 0,63 / im³

13 11 c) Konttien käsittely: - maksu kontilta ja vastaavilta lastiyksiköiltä 23,00 / kpl - ylityönä nostetuista 30,00 / kpl - kuitenkin vähintään alkavalta tunnilta < 5 kpl 113,00 / h 6.4 Sahatavaran käsittely Sahatavaran käsittely 0,80 / m³ Pylväiden ja tukkien käsittely 1,11 / m³ 6.5 Muita määräyksiä a) Ylityönä tehdystä työstä veloitetaan kutakin henkilöä kohden lisäksi arkiyötyöstä 60,60 / h ja pyhä- ja sunnuntaityöstä 106,00 / h. Sunnuntaityöksi luetaan myös arkipyhinä, lauantaina klo 15:30-24:00 ja pyhäpäivänaattona klo 18:00-24:00 välisenä aikana tehty työ. b) Yli ½ tuntia kestävältä odotusajalta veloitetaan puolet kunkin nosturin alimmasta tuntimaksusta ja sekä ylityönä tapahtuneesta odotuksesta lisäksi kohdan a) mukainen veloitus. Kontinkäsittelyssä noudatetaan kohtaa 5.3 c). c) Urakkatyö suoritetaan aina tonnimaksun mukaan. Jos se kuitenkin jää tuntimaksua pienemmäksi, veloitetaan tuntimaksun mukaan. d) Vähin maksu on yhtä käyttötuntia vastaava maksu e) Tuntimaksu määrätään kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman taakan painon mukaan. Tuntimaksu on puolen tunnin tarkkuudella, vähimmäisveloitus on kuitenkin 1 tunti. f) Nosturin joutuessa epäkuntoon tilaaja ei ole oikeutettu kohdistamaan Porin Satama Oy:lle vaatimusta kustannuksista, jotka aiheutuvat aluksen odotusajalta, rautateiden vaunuvuokrista tms. välillisestä vahingosta. g) Nosturitöiden peruuttaminen: Ma to klo jälkeen veloitetaan 200 ja perjantaina klo jälkeen tehdyistä peruutuksista 500. h) Mobiilinosturin siirroista satama-alueella peritään siirtomaksu 91,00 / siirto. Siirtomaksua ei kuitenkaan peritä, jos työkohteessa on vähintään viisi laskutettavaa nostoa tai tunti laskutettavaa työtä. Muusta siirtohinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja voi soveltaa voimassa olevaan satamanosturien taksaan nähden poikkeavia hintoja.

14 12 7. Varastoalueiden tilapäisvuokrausten taksa Satamassa toimija on velvollinen tekemään ilmoituksen Porin Satama Oy:lle alueella säilytettävästä yksiköistä ja tavaroista. Porin Satama Oy on oikeutettu perimään säilytysvuokraa alueella tapahtuvasta säilytyksestä. Vuokra määräytyy varastoinnin päättymisajankohdan mukaisella yksikköhinnalla. yksikköhinta x varastoimisaika x pinta-ala. 7.1 Varastoalueet a) Sahatavara ja muu yksiköimätön tavara / m² / vrk 1-3 vrk 1-15 vrk 0, vrk - 3 kk 0,060 3 kk lähtien 0,094 b) Kontit ja muut suuryksiköt (Kallonlahden konttialueen ulkopuolella) / TEU / vrk 1-3vrk vrk 0,75 > 16 vrk 1,23 c) Konttialueella säilytettävistä konteista veloitetaan 1,01 /TEU. 7.2 Vaarallisten aineiden ulkovarasto / m² / vrk 1-3 vrk vrk 0,12 > 16 vrk 0, Vesialueet Vesialueet 0,052 / 10 m² / vrk 7.4 Yleisiä ehtoja a) Vähimmäisveloitus on 10,50 euroa laskuriviltä ja 17,70 euroa laskulta. b) TEU = 20 jalan yksikkö. c) Mikäli satamassa toimija laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on Porin Satama Oy oikeutettu perimään vuokra kaksinkertaisena.

15 13 8. Sähkön käyttömaksu 8.1 Liittymä on tarkoitettu tilapäiseen korjaus- tai huoltokäyttöön ja liittymän suurin sallittu kuormitus on 32 / 63 A. 8.2 Veloitus on täysiltä vuorokausilta ja alkaa siitä, jolloin sähköliittymä on otettu käyttöön tai varattu. Käyttäjä maksaa energiamaksun joko vuorokausitaksan tai mittauksen mukaan. Mittaus sisältää työmaakeskuksen käytön. Maksutapa on ilmoitettava liittymää tilattaessa. 8.3 Tilapäisestä sähköliittymästä on sovittava Porin Satama Oy:n kanssa ennen sähkön käyttöä. (Puh ) Tilapäinen liittymä, joka sisältää energiamaksun 100,00 / vrk. Tilapäinen liittymä, joka sisältää työmaakeskuksen ja energian mittauksen 50,00 / vrk ja lisäksi veloitetaan kulutetusta energiasta 0,157 / kwh 8.4 Jatkuva sulakkeiden vaihto laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan. 8.5 Vähimmäisveloitus on 80,00

16 14 9. Laiturimaksutaksa 9.1 Porin Satama Oy:n alueella jatkuvasti toimivilta hinaajilta veloitetaan voimassa olevan satamamaksutaksan 4 :n mukainen maksu, mutta kuitenkin vähintään kertakaikkisena maksuna jokaiselta alkavalta puolelta vuodelta 500, Riisutut alusrekisterissä olevat alukset 0,36 / m / vrk 9.3 Valtion ja meripelastusseuran alukset alle 7 vrk ei maksua, yli 7 vuorokautta erillissopimuksilla Porin Satama Oy:n toimitusjohtajan päätöksellä. 9.4 Maksun laiturien käytöstä muuhun kuin satamamaksutaksan ja tämän taksan määräämään tarkoitukseen määrää Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja. 10. Tuntityö Porin Satama Oy:n henkilökunnan suorittamissa korjaus, puhdistus ja yms. töissä käytettävä tuntihinnasto: Tuntihintataulukko, alv 0% Työntekijä Työnjohtaja Arkipäivisin /h 52 /h Arki-iltaisin ja öisin sekä lauantaisin /h 82 /h Lauantaista15.30 maanantaihin /h 135 /h Konsultointi / asiantuntijapalvelut (osastopäällikkötaso) Virka-aikana 100 /h Laskuun lisätään 10 % yleiskustannuslisä.

17 MUISTIINPANOJA 15

18 16 Yhteystiedot Porin Satama Oy Merisatamantie 4, Pori Puhelin Toimitusjohtaja Operatiivinen päällikkö Liikenne- ja turvaosaston päällikkö Laskutus Turvapäällikön päivystyspuhelin 24 h Satamavalvojat Vartiointiliike ja porttipalvelut

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2015 alkaen Porin Satama Oy, hallituksen 17.12.2014 vahvistama PORIN SATAMA OY Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail

Lisätiedot

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2014 alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail info.port@pori.fi www.portofpori.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty.

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty. KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA Kaupunkirakennelautakunta 7.12.2016 207 TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1 (6) JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1.3.2016 ALKAEN Saimaan Satamat Oy:n hallituksen hyväksymä 8.12.2015 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Tavaramaksuliikenteen maksutaulukko 3. JÄTEHUOLTOMAKSU Lastialukset,

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

S A T A M A M A K S U T A K S A

S A T A M A M A K S U T A K S A LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN S A T A M A M A K S U T A K S A satamamaksutaksa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.11.2008, 107 Sisältö sivu TAVARAMAKSU - Yleiset perusteet 1 - Liikenteen

Lisätiedot

PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014

PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014 PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014 TAVARAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 2 SATAMAMAKSU TAVARASTA 3 ALUSMAKSUT 4 JÄTEHUOLTOMAKSUT 5 KIINNITYSMAKSUT 6 KENTTÄVUOKRAMAKSUT 6 PUHELIN 6 SÄHKÖ 6 VESI 7

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2013

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2013 PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2013 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Satamantie 9 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 Faksi +358 2 8451 5294 E-mail satama@uusikaupunki.fi

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2015 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Satamantie 9 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SATAMAMAKSU

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa

PALVELUHINNASTO. Voimassa PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2017 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Hepokarintie 2 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA PALVELUHINNASTO 2016 VAASA SISÄLLYSLUETTELO Sivu HINNASTOA KOSKEVAT YLEISET PERUSTEET...1 TAVARAMAKSUT...2 ALUSMAKSUT...3 JÄTEMAKSUT...4 Alusjätteistä ja lastijätteistä ilmoittaminen...4 MUUT MAKSUT...5

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2012 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu 1 SISÄLLYSLUETTELO Yleiset ehdot 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Alusmaksu lastialuksilta Alusmaksu matkustaja-aluksilta Alusmaksu hinaajilta 3. SATAMAPALVELUTAKSA Kiinnitys- ja irrotusmaksut Haalaus Lisätyövoima

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2010

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2010 NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2010 Yhteystiedot: Naantalin satamalaitos Satamatie 13 21100 Naantali Satamalautakunta/ Satamajohtaja Yrjö Vainiala 02 437 5511 050 464 9915 www.portofnaantali.fi

Lisätiedot

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15 2014 YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 1. TAVARAMAKSU 2 2. AUTOVAAKAMAKSU 5 3. SIIVOUSMAKSU 5 ALUSPALVELUT 6 4. ALUSMAKSU JA LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖ 6 5. MAKSUT ALUKSEN KIINNITTÄMISESTÄ JA IRROTTAMISESTA

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016 Hinnat voimassa alkaen

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016 Hinnat voimassa alkaen RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016 Hinnat voimassa 1.1.2016 alkaen YLEISET EHDOT 1 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 1 1. RAUMAN SATAMA OY:N LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖEHDOT 1 2. TAVARAMAKSU 3 3. AUTOVAAKAMAKSU

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016 RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2016 YLEISET EHDOT 1 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 1 1. RAUMAN SATAMAN LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖEHDOT 1 2. TAVARAMAKSU 3 3. AUTOVAAKAMAKSU 6 4. SIIVOUSMAKSU 6 ALUSPALVELUT 7 5.

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2018 Hinnat voimassa alkaen

RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2018 Hinnat voimassa alkaen RAUMAN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2018 Hinnat voimassa 1.1.2018 alkaen YLEISET KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 1 TAVARAMAKSU 2 2 AUTOVAAKAMAKSU 5 ALUSPALVELUT 6 3 ALUSMAKSU JA LAITURIPAIKKOJEN

Lisätiedot

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2014 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

HINNASTO. HaminaKotka Satama Oy. alkaen 1.1.2013 PORT OF HAMINAKOTKA PORT OF HAMINAKOTKA

HINNASTO. HaminaKotka Satama Oy. alkaen 1.1.2013 PORT OF HAMINAKOTKA PORT OF HAMINAKOTKA 2013 HaminaKotka Satama Oy HINNASTO alkaen 1.1.2013 PORT OF HAMINAKOTKA HaminaKotka Satama Oy PL 196, 48101 KOTKA Merituulentie 424, 48310 KOTKA Puh. 020 790 8800 Faksi 020 790 8891 Sähköposti: laskutus@haminakotka.fi

Lisätiedot

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA HELSINGIN SATAMA Olympiaranta 3, PL 800, 00099 Helsingin kaupunki Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 Port of Helsinki 2014 HINNASTO www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE Sisällysluettelo

Lisätiedot

HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2017

HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2017 2017 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2017 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2016 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2017 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2017 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS LIITE A2, SATLTK 24/25.11.2008 SATAMAMAKSUT 2009

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS LIITE A2, SATLTK 24/25.11.2008 SATAMAMAKSUT 2009 NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS LIITE A2, SATLTK 24/25.11.2008 SATAMAMAKSUT 2009 Yhteystiedot: Naantalin satamalaitos Satamatie 13 21100 Naantali Satamalautakunta/ Satamajohtaja Yrjö Vainiala 02 437 5511

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

SATAMAMAKSUT 2013 NAANTALIN SATAMA LIITE 1, SATLTK, 11.12.2012

SATAMAMAKSUT 2013 NAANTALIN SATAMA LIITE 1, SATLTK, 11.12.2012 SATAMAMAKSUT 2013 NAANTALIN SATAMA LIITE 1, SATLTK, 11.12.2012 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN SATAMA YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Satamatie 13, 21100 Naantali Telefax +358 2 435 1727 etunimi.sukunimi@naantali.fi

Lisätiedot

SATAMAMAKSUT 2009 N A A N T A L I N S A T A M A

SATAMAMAKSUT 2009 N A A N T A L I N S A T A M A SATAMAMAKSUT 2009 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS YHTEYSTIEDOT Naantalin Satamalaitos Satamatie 13, 21100 Naanatali Telefax (02) 435 1727 etunimi.sukunimi@naantali.fi www.portofnaantali.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012

NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012 NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012 Yhteystiedot: Naantalin satamalaitos Satamatie 13 21100 Naantali Satamalautakunta/ Satamajohtaja Yrjö Vainiala 050 464 9915 www.portofnaantali.fi Taksatiedustelut:

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Liikennepäällikkö

Lisätiedot

Port of Helsinki 2014 HINNASTO Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E

Port of Helsinki 2014 HINNASTO Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E Port of Helsinki 2014 HINNASTO Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E Sisällysluettelo Tavaramaksut Hinnasto voimassa 1.1.2014 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut

Lisätiedot

Port of Helsinki 2011 HINNASTO

Port of Helsinki 2011 HINNASTO Port of Helsinki 2011 HINNASTO Sisällysluettelo Hinnasto voimassa 1.1.2011 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Kuljetusmaksu 12

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT YLEISET PERUSTEET. Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT YLEISET PERUSTEET. Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen HINNASTO 2016 SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen sivu YLEISET PERUSTEET Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 10 Alusjätemaksut 11 Alusten

Lisätiedot

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä.

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä. HINNASTO 2015 SISÄLLYSLUETTELO Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen sivu Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Vedenmyynti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET HINNASTO 2017 SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen sivu YLEISET PERUSTEET Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 10 Alusjätemaksut 11 Alusten

Lisätiedot

1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT 1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT JÄSENMAKSUT VUOSIJÄSEN 105 VUOSIJÄSEN, YLI 65 VUOTTA 53 VUOSIJÄSEN, PUOLISO 53 VUOSIJÄSEN, 19 27 VUOTTA 53 JUNIORIJÄSEN, ALLE 19 VUOTTA 25 MIEHISTÖJÄSEN 105 LIITTYMISMAKSUT

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 15.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Käyttömaksut / m 3 Vesi m 3 Jätevesi m 3 Yhteensä 1,88 2,63 4,51 Perusmaksut /vuosi Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan

Lisätiedot

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 3 62 MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2018 alkaen Maksut perustuvat

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys-

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

MAA- JA VESIALUEEN VUOKRASOPIMUS KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

MAA- JA VESIALUEEN VUOKRASOPIMUS KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ MAA- JA VESIALUEEN VUOKRASOPIMUS KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 MAA- JA VESIALUEEN VUOKRASOPIMUS Tämä maa- ja vesialueen vuokrasopimus ( Vuokrasopimus ) on solmittu tänään

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Hyväksytty: Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.9.2015 Voimaantulo: 1.1.2016 Taksat Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh.

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh. SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI 1.1.2017 puh. 0400 243 136 tai puh. 040 148 4297 Arvoisa asiakkaamme Nykyisiltä Sonkajärven vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN Kh 9.3.017 Liite 4 ( 49) Kv 30.3.017 Liite ( 14) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 30.03.017

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA VARAUSEHDOT ALLIN MATALA Yleistä Allin Matala tarjoaa viihtyisät tilat kokouksille ja juhlille. Vierailijoiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi tilojen vuokraajille (myöhemmin tilaaja) on

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA Nakkilan kunta Voimaantulo 1.8.2015 VESILAITOKSEN TAKSA (VESIMAKSUTAKSA) SISÄLLYSLUETTELO 1 VESILAITOKSEN LIITTYMISMAKSU... 2 2 VESILAITOKSEN KULUTUSMAKSU... 3

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT 1. Alusjätemaksu 2. Alusmaksu 3. Alusten kiinnitys ja irrotus 4. Lyhytaikaiset varasto- ja aluevuokrat 5. Matkustajamaksu 6. Muut palvelut 7.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 Luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot alusliikenteen toimijoille. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Palveluehtojen soveltaminen ja voimassaolo...

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9. UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto UURAISTEN KUNNAN VESI- JA JÄTEVESITAKSA Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.2013 (perusmaksut) Liittyy Yleisiin määräyksiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Yksikkö Veroton. hinta, normaali työaika h 49,19 11,81 60,99 ylityö 50 %, h 73,78 17,71 91,49 ma pe 2 ensimmäistä tuntia klo

Yksikkö Veroton. hinta, normaali työaika h 49,19 11,81 60,99 ylityö 50 %, h 73,78 17,71 91,49 ma pe 2 ensimmäistä tuntia klo VESIHUOLLON PALVELUMAKSUHINNASTO 1.1.2018 ALKAEN alkaen 1 Tuntiveloitushinnat Asentajien tuntiveloitushinnat normaali työaika h 49,19 11,81 60,99 ylityö 50 %, h 73,78 17,71 91,49 ma pe 2 ensimmäistä tuntia

Lisätiedot

Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2013 alkaen

Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta hyväksyy maksujen määräämisen perusteet. Työstä

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 3376 N:o 1199 Liite 1 LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: LUOTSAUSTAKSA Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2017 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2017 alkaen HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2017 alkaen 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT

TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT TURUN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2017 HINNASTON YLEISET EHDOT 1. Alusmaksut 2. Matkustajamaksut 3. Alusjätemaksut 4. Alusten kiinnitys ja irrotus 5. Tavaramaksut 6. Satamanosturimaksut 7. Muut palvelut

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

24.2.2012. Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 Muutos 12/11

24.2.2012. Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 Muutos 12/11 24.2.2012 Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 1-1/2012 1-1/2011 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 214 487 238 178-9,95% 214 487 238 178-9,95% Tuonti 105 968 114 385-7,36% 105 968 114 385-7,36%

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto

Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto Hyväksytty: Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus 18.1.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen

Lisätiedot

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012 PIHAKIVIHINNASTO 1.1.01 korvaa hinnaston 1.1.011 SISÄLLYSLUETTELO Pihakivet valmistava tehdas Oulu Roomalainen ladontakuvio 4 Ympyrä Klassikko lajitelmalla 5 Pihalaatat valmistava tehdas Oulu 6 Muurikivet

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot