PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT"

Transkriptio

1 PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie Pori Finland Puh Faksi The port serving vessels of all sizes Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille

2 Sisällys YLEISTÄ... 1 TAVARAMAKSUT... 2 YLEISET PERUSTEET... 2 TAVARAMAKSUHINNASTO... 3 ALUSMAKSUT YLEISET PERUSTEET LASTIALUKSET MATKUSTAJA-ALUKSET HINAAJAT TELAKALLA RAKENNETUT TAI KORJATTAVAT ALUKSET HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT RIISUTUT ALUKSET... 6 JÄTEHUOLTOMAKSU... 7 LASTIJÄTTEET... 7 VAARALLISET JÄTTEET... 7 ÖLJYISET JÄTTEET... 7 KÄYMÄLÄJÄTTEET... 7 VESIJÄTTEET... 7 ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT... 8 SATAMANOSTURIEN MAKSUT TUNTIMAKSU KOUKULLA VARUSTETTUNA TUNTIMAKSU KAHMARILLA VARUSTETTUNA SAHATAVARAN KÄSITTELY MUITA MÄÄRÄYKSIÄ VARASTOALUEIDEN TILAPÄISVUOKRAUSTEN TAKSA VARASTOALUEET VAARALLISTEN AINEIDEN ULKOVARASTO VESIALUEET YLEISIÄ EHTOJA VESIMAKSUT SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSU LAITURIMAKSUTAKSA TUNTITYÖ YHTEYSTIEDOT... 15

3 1 Yleistä Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Maksuehto on 14 pv netto. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, alusmaksun, satamanosturien maksun tai muun Porin Sataman laskuttaman maksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satamalle tarvittavat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. Mikäli tietoja ei anneta määräajassa, voidaan veloitus suorittaa arvioperusteisesti. Virheellisesti, puutteellisesti tai määräajan jälkeen annetuista laskutustiedoista aiheutuvien työ- ja rahoituskustannusten kattamiseksi peritään maksu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksu on kuitenkin vähintään 50 euroa alkavalta työtunnilta. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) aluksesta tai tavaralähetyksestä (tai tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset ensimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen ja jälkimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen. Lasku on vähintään 17,70 Tästä palveluhinnastosta on olemassa suomenkielinen ja englanninkielinen painos. Tulkintaerimielisyyksissä suomenkielinen palveluhinnasto on ratkaiseva.

4 2 Tavaramaksut Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti sekä koti-, että ulkomaanliikenteessä vesitse Porin satama-alueen tai Porin Sataman hallinnoiman ja ylläpitämän vesialueen kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. 2 Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satamalle tarvittavat oikeat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. 3 Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, ellei taksassa ole toisin määrätty. 4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: a. takavarikoitu tavara, b. matkustajien matkatavarat, c. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Sataman satamajohtaja voi soveltaa voimassa olevaan tavaramaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja erillisellä sopimuksella. 5 Tavarasta, joka täysin samanlaisena jälleenlaivataan Porin sataman kautta, voidaan Porin Sataman satamajohtajan harkinnan mukaan periä vain yksi tavaramaksu. 6 Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. 7 Porin satamassa ahtaustoimintaa harjoittava yritys on velvollinen kustannuksellaan siivoamaan ja kuljettamaan pois kaiken toiminnasta aiheutuneen tuotteen tai jätteen. Siivous on suoritettava viivyttelemättä laituriolosuhteet ja liikenne huomioiden. Mikäli Porin Satama huomautusten jälkeen suorittaa siivouksen, on sillä oikeus laskuttaa aiheutuneet kustannukset lastinkäsittelijältä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Nestemäisten aineiden aiheuttaman siivouksen suorittavat aineen käsittelijä. Käsittelyalueella olevat sadevesikaivot on peitettävä tavarankäsittelijän toimesta, jos käsiteltävän tavaran kulkeutuminen niihin on mahdollista. Mikäli tavaraa joutuu sadevesijärjestelmään, mahdolliset puhdistukset ja tyhjennykset peritään tavarankäsittelijältä.

5 3 Tavaramaksuhinnasto TAVARAMAKSU Hinta/bruttopaino LiVi:n nimike MERKITYS /t (jos ei mainittu muuta yksikköä) 22, 24-27, 31-35, 37 (vain NaOH, biopolttoaine ja lignosulfaatti), 38-41, 44, 1, 45 Jätepaperi, romu, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet (ei sahatavara), kuiva irtotavara, öljytuotteet, natriumhydroksidi, biopolttoaineet, lignosulfaatti sekä eräät kasvi- ja eläinkunnan tuotteet Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt, muut puuteollisuustuotteet, rauta- ja muut malmit, rikasteet, romut, raakaöljy, öljytuotteet, natrium hydroksidi, kivihiili, koksi, turve, lannoitteet, raakamineraalit, kaoliini, sementti, kalkki, teolliset mineraalituotteet, vilja, tekninen tärkkelys, sokerijuurikas, eläinten rehu, öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat, ilmeniitti Sahattu ja sahaamaton puutavara 0,50 /k-m³ 23, 28 (ei seokset) Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet, metallit Paperi, paperituotteet, pahvi, metallit (ei seokset) 1,23 Kemianteollisuuden tuotteet 1,77 36, (seokset), , 42-44, Hiilikemikaalit, terva, muut kemianteollisuuden tuotteet Muut tavarat Muut tavarat sekä kuorma-autoissa ja niiden perävaunuissa tai konteissa kuljetettava tavara ellei sisältöä ole eritelty Maksu suuryksiköltä Suuryksiköissä kuljetettavasta tavarasta voidaan tavaramaksu periä asiakkaan pyynnöstä myös kokonaishintana suuryksikköä kohden. Tällöin sisältöä ei tarvitse eritellä tavaramaksun määräämistä varten. Tätä kohtaa voidaan soveltaa konteissa, perävaunuissa ja kuorma-autoissa kuljetettavaan tavaraan, ei kuitenkaan räjähteisiin (LiVi 37.2) 56 Alukset, Öljynporauslautat ja niiden osat Porin telakalta tai konepajalta vesille lasketut, tilaajalle luovutetut öljynkäsittely laitteet tai niiden osat, alukset, myös alukset, jotka viedään Porin satamasta muuhun satamaan tulliselvitystä/luovutusta varten 2,03 Maksu suuryksiköltä 32,79 Hinta arvon perusteella: 0,099 % arvosta

6 4 LiVi SELITE HS-NIMIKE 20 SAHAAMATON PUU, HAKE 44.01, 44.03, SAHATTU PUUTAVARA 44.06, 44.07, SELLULOOSA, PUUHIOKE, JÄTEPAPERI PAPERI, PAPERITUOTTEET, PAHVI VANERI, RAKENNUSLEVY MUUT PUUTEOLLISUUSTUOTTEET 44.05, 44.08, 44, BULK RAUTAMALMI, RIKASTE, RAUTAROMU 26.01, 26.02, , RIKASTE 26.03, 26.04, RIKKIHAPPO FERROTUOTTEET KIPSI BULK MUU MALMI, RIKASTE 26.05, , , , , 76.02, 78.02, 79.02, ILMENIITTI RAUTA, TERÄS, EPÄJALOT METALLIT , , , , 76.01, , 78.01, , 79.01, , ,80.01, , MUUT METALLIT, METALLISEOKSET , , 75.08, , PROJEK- TINA KONEET, LAITTEET KULJETUSVÄLINEET 84-86, , UUDET MOOTTORIAJONEUVOT MUUT METALLITUOTTEET 82, RAAKAÖLJY ÖLJYTUOTTEET KIVIHIILI, KOKSI 27.01, 27.02, POLTTOTURVE LANNOITTEET 25.10, HIILIKEMIKAALIT, TERVA 27.05,-27.08, METANOLI MUUT KEMIANTEOLLISUUDEN TUOTTEET 28, 30, 32-38, BULK LIPEÄ TITAANIDIOKSIDI BULK ALUMIINISULFAATTI(HYDROKSIDI) BULK RAAKAMINERAALIT , , SUOLA MASUUNIKUONA SEMENTTI, KALKKI, GRANIITTI, TEOLLISESTI VALMISTETUT MINERAALITUOTTEET , 68, VILJA, TEKNINEN TÄRKKELYS 10, 35.05,10 41 SOKERIJUURIKAS TUOREET HEDELMÄT, VIHANNEKSET, PERUNAT 7, 8 43 ELÄVÄT ELAIMET 1 44 RUOKA-AINEET, ELÄINTEN REHU 2-4, 11, , ÖLJYKASVIT, KASVIÖLJYT, ELÄINRASVAT , TEKSTIILIRAAKA-AINEET, VUODAT, KUMI 5,13,14, , , 41, , , , , KIERRÄTYSKUMIROUHE NAHAT, TEKSTIILIT, VAATTEET 42, 43, , , , , 54, , LASI, KERAMIIKKATUOTTEET , MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET , , 44.02, 45, 46, 49, ERITTELEMÄTÖN KAPPALETAVARA, YLEISMAKSU 51 SEKALAISET TUOTTEET 6,17,97 54 AUTOJEN OSAT KOTIMAISEEN VALMISTUKSEEN ALUKSET JA VENEET 89 Sahatavaran m³ hinta muutetaan tonnihinnaksi käyttämällä muuntosuhteena 1m³= 0,6 tonnia

7 5 Alusmaksut 1 Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Porin kaupungin satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti. 1. Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta. 2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. 3. Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu. 4. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 5. Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella/redillä. Satamaviranomaisen päätöksellä tai erityisellä sopimuksella voidaan tästä kuitenkin poiketa. 6. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Porin Satama, liikelaitoksen johtokunnalla on oikeus liiketaloudellisesti merkittävistä syistä soveltaa voimassaolevaan alusmaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja ja erityisestä syystä vapauttaa alus kokonaan alusmaksun maksamisesta. 7. Aluksista, jotka pitävät Porin satamaa tukikohtanaan (hinaajat, proomut, työalukset, yms.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laiturimaksutaksan mukaisesti. 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltotaksan mukaisesti. 9. Alus, jolla Porin satamaan tuotu lasti jälleenlaivataan, voi Porin Satama, liikelaitoksen johtokunnan harkinnan mukaan saada alennuksen tai vapautuksen alusmaksusta. 10. Mikäli sataman tai satamarakenteen turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso) aluksesta johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen. 2 Lastialukset Lasti- tai matkustaja-aluksesta sekä proomuista ja ponttoneista kotimaan- ja ulkomaan liikenteessä, veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,48 euroa/nt Vähin maksu on kuitenkin 303,00 euroa

8 6 3 Matkustaja-alukset 1 Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 :ssä on määrätty. 2 Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus. Alennusta on haettava Porin Satama, liikelaitoksen johtokunnalta. 3 Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. Vähin maksu on kuitenkin 303,00. 4 Hinaajat Hinaajasta, joka käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: pituus m alle 15 48, ,00 yli ,00 5 Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua, se maksaa alusmaksun tämän taksan 2 :n mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta. 6 Huollon yms. aiheuttamat käynnit Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, veloitetaan 40 % 2 :n mukaisesta maksusta. Vähin maksu on kuitenkin 152,00 7 Riisutut alukset Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten satamamaksu sovitaan erikseen varustamon ja satamalaitoksen välillä.

9 7 Jätehuoltomaksu Jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta seuraavasti: NT euroa alus euroa alus euroa alus euroa alus Jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä, aluksilta jotka Liikenteen Turvallisuusvirasto (TRAFI) on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. Aluksen normaalikäyttöön kohtuuttoman suurista jätemääristä veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan. Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää jätettä satamaan, on Porin Satamalla oikeus toimittaa jäte edelleen käsiteltäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla laivan/varustamon laskuun. Lastijätteet Lastijätteiden vastaanotosta peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. Vaaralliset jätteet Aluksen vaarallisista jätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella. Öljyiset jätteet Nestemäiset öljyiset jätteet veloitetaan alukselta 0,22 /NT, nettovetoisuus. Suurin veloitettava nettovetoisuus on NT. Käymäläjätteet Käymäläjätteistä veloitetaan 12,50 /m 3 Vesijätteet Aluksen lastitilojen pesuvesien ja painolastivesien vastaanotosta veloitetaan kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

10 8 Alusten kiinnitys- ja irrotusmaksut NT Ma Pe klo 07:00 00:00 Ma La klo 00:00 07:00 La Ma ja arkipyhinä klo 07:00 07: ,00 193,00 230, ,00 270,00 302, ,00 330,00 360, ,00 460,00 490,00 ODOTUS 81,00 alkava puolituntia 97,00 alkava puolituntia 115,00 alkava puolituntia 1. Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta aina aluksen tullessa Porin Sataman laituriin. Maksu peritään myös siirron yhteydessä, mikäli alus siirtyy satamanosasta toiseen. Samassa satamanosassa aluksen siirrosta peritään vain kiinnitysmaksu. 2. Maksua ei veloiteta sellaiselta alukselta, joka on vapaa satamamaksusta. Maksua ei veloiteta myöskään saman satamanosan sisällä tapahtuneen siirron yhteydessä, jos siirto tapahtuu satamatoimiston aloitteesta. 3. Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta. 4. Maksu sisältää odotusta 0,5 tuntia. Yli puolen tunnin odotuksista veloitetaan taulukon mukaisesti odotusmaksua jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. 5. Poikkeuksellisten sää- tai muiden olosuhteiden johdosta tarvittavasta lisätyövoimasta veloitetaan todellisten kulujen mukaan. 6. Kiinnitys ja irrotus tulee tilata satamavalvonnasta vähintään kaksi tuntia ennen toivottua kiinnitys- ja irrotusaikaa. 7. Jos tilauksen peruutus tapahtuu alle tuntia ennen kiinnitystä tai irrotusta, veloitetaan peruutuksesta alusten kiinnitys- ja irrotusmaksutaksan mukainen veloitus.

11 9 Satamanosturien maksut Porin Satama luovuttaa nosturit ja omistamansa laitteet asiakkailleen käyttöön voimassa olevan satamalaitteiden käyttösäännön mukaisesti. Käyttösääntö on löydettävissä osoitteesta 1. Tuntimaksu koukulla varustettuna Nostot tn / h a) Monitoiminosturit b) 200 tonnin kiinteä nosturi alle 6 92, , ,00 alle , ,00 Nostot tn / tn c) 200 tonnin kiinteä nosturi ja 30, 32, 40 ja 50 tonnin monitoiminosturit d) 140 tonnin mobiilinosturin minimiveloitus on 252,50 /h , , , , , ,00 - Mikäli 140 tonnin mobiilinosturilla korvataan sataman rikkoutunut muu nosturi, on veloitus sama kuin mitä se oli korvattavalla nosturilla. e) Yhteisnostoista edellisten lisäksi kaikkien nosturien veloitus on 76,60 /h Mikäli yhden kollin käsittely kestää yli tunnin, veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta lisäksi 169,00 /h 2. Tuntimaksu kahmarilla varustettuna a) Monitoiminosturit 158,00 / h - Non Stop työssä 215,00 / h b) Lastaajan käyttö erillisen sopimuksen mukaan, tapahtumakohtaisesti. 3. Urakkatyö kahmarilla sekä kontit ja vastaavat lastiyksiköt a) Joukkotavaran käsittely 1,40 / tn b) Hakkeen ja lekasoran käsittely 0,63 / im³ c) Konttien käsittely: - maksu kontilta ja vastaavilta lastiyksiköiltä 23,00 / kpl - ylityönä nostetuista 30,00 / kpl - kuitenkin vähintään alkavalta tunnilta < 5 kpl 113,00 / h 4. Sahatavaran käsittely Sahatavaran käsittely 0,80 / m³ Pylväiden ja tukkien käsittely 1,11 / m³

12 10 5. Muita määräyksiä a) Ylityönä tehdystä työstä veloitetaan kutakin henkilöä kohden lisäksi arkiyötyöstä 60,60 / h ja pyhä- ja sunnuntaityöstä 106,00 / h. Sunnuntaityöksi luetaan myös arkipyhinä, lauantaina klo 15:30-24:00 ja pyhäpäivänaattona klo 18:00-24:00 välisenä aikana tehty työ. b) Yli ½ tuntia kestävältä odotusajalta veloitetaan puolet kunkin nosturin alimmasta tuntimaksusta ja sekä ylityönä tapahtuneesta odotuksesta lisäksi kohdan a) mukainen veloitus. Kontinkäsittelyssä noudatetaan kohdan 3 c). c) Urakkatyö suoritetaan aina tonnimaksun mukaan. Jos se kuitenkin jää tuntimaksua pienemmäksi, veloitetaan tuntimaksun mukaan. d) Vähin maksu on yhtä käyttötuntia vastaava maksu e) Tuntimaksu määrätään kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman taakan painon mukaan. Tuntimaksu on puolen tunnin tarkkuudella, vähimmäisveloitus on kuitenkin 1 tunti. f) Nosturin joutuessa epäkuntoon tilaaja ei ole oikeutettu kohdistamaan Porin Satamalle vaatimusta kustannuksista jotka aiheutuvat aluksen odotusajalta, rautateiden vaunuvuokrista tms. välillisestä vahingosta. g) Nosturitöiden peruuttaminen: Ma to klo jälkeen veloitetaan 200 ja perjantaina klo jälkeen tehdyistä peruutuksista 500. h) Mobiilinosturin siirroista satama-alueella peritään siirtomaksu 91,00 / siirto. Siirtomaksua ei kuitenkaan peritä, jos työkohteessa on vähintään viisi laskutettavaa nostoa tai tunti laskutettavaa työtä. Muusta siirtohinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Sataman satamajohtaja voi soveltaa voimassa olevaan satamanosturien taksaan nähden poikkeavia hintoja.

13 11 Varastoalueiden tilapäisvuokrausten taksa Satamassa toimija on velvollinen tekemään ilmoituksen Porin Satamalle alueella säilytettävästä yksiköistä ja tavaroista. Porin Satama on oikeutettu perimään säilytysvuokraa alueella tapahtuvasta säilytyksestä. Vuokra määräytyy varastoinnin päättymisajankohdan mukaisella yksikköhinnalla. Varastoalueet yksikköhinta x varastoimisaika x pinta-ala. 1. Sahatavara ja muu yksiköimätön tavara / m² / vrk 1-3 vrk 1-15 vrk 0, vrk - 3 kk 0,060 3 kk lähtien 0, Kontit ja muut suuryksiköt (Kallonlahden konttialueen ulkopuolella) / TEU / vrk 1-3vrk vrk 0,75 > 16 vrk 1,23 3. Konttialueella säilytettävistä konteista veloitetaan 1,01 /TEU. Vaarallisten aineiden ulkovarasto / m² / vrk 1-3 vrk vrk 0,12 > 16 vrk 0,48 Vesialueet Vesialueet 0,052 / 10 m² / vrk Yleisiä ehtoja a) Vähimmäisveloitus on 10,50 euroa laskuriviltä ja 17,70 euroa laskulta. b) TEU = 20 jalan yksikkö.. c) Mikäli satamassa toimija laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on Porin Satama oikeutettu perimään vuokra kaksinkertaisena.

14 12 Vesimaksut Aluksen tai aluksen edustajan on tehtävä vesitilaus Porin Sataman satamavalvontaan vähintään 24 tuntia ennen kuin alus tarvitsee vettä. Mikäli vesitilaus tehdään myöhemmin, peritään pikatilauslisä 50,50 euroa. Mikäli vettä tilataan muuhun käyttöön, on toimituksesta sovittava erikseen satamavalvonnan kanssa. Satama perii myytävästä vedestä seuraavat maksut: Aluksille 4,40 / m³ Muille / kytkentä + 4,40 / m³ Minimiveloitus 10 m 3 :ä 44,80 Ylityökorvaukset Veloitukset normaalityöajan ulkopuolella klo 16:00 07:00 Lauantaisin ja aattopäivinä klo 00:00-18:00 Pyhinä sekä lauantaisin ja aattopäivinä klo 18:00 jälkeen 30,60 / tunti 30,60 / tunti 51,00 / tunti Sähkön käyttömaksu Liittymä on tarkoitettu tilapäiseen korjaus- tai huoltokäyttöön ja liittymän suurin sallittu kuormitus on 32 / 63 A. Veloitus on täysiltä vuorokausilta ja alkaa siitä, jolloin sähköliittymä on otettu käyttöön tai varattu. Käyttäjä maksaa energiamaksun joko vuorokausitaksan tai mittauksen mukaan. Mittaus sisältää työmaakeskuksen käytön. Maksutapa on ilmoitettava liittymää tilattaessa. Tilapäisestä sähköliittymästä on sovittava Sataman kanssa ennen sähkön käyttöä. (Puh ) Tilapäinen liittymä, joka sisältää energiamaksun Tilapäinen liittymä, joka sisältää työmaakeskuksen ja energian mittauksen 100,00 / vrk. 50,00 / vrk ja lisäksi veloitetaan kulutusta energiasta 0,157 / kwh Laiturimaksutaksa Jatkuva sulakkeiden vaihto laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan. Vähimmäisveloitus on 80,00 Satama-alueella jatkuvasti toimivilta hinaajilta veloitetaan voimassa olevan satamamaksutaksan 4 :n mukainen maksu, mutta kuitenkin vähintään kertakaikkisena maksuna jokaiselta alkavalta puolelta vuodelta 500,00 Riisutut alusrekisterissä olevat alukset 0,36 / m / vrk Valtion ja meripelastusseuran alukset alle 7 vrk ei maksua, yli 7 vuorokautta erillissopimuksilla Porin Sataman satamajohtajan päätöksellä. Maksun laiturien käytöstä muuhun kuin satamamaksutaksan ja tämän taksan määräämään tarkoitukseen määrää Porin Sataman satamajohtaja.

15 13 Tuntityö Porin Sataman suorittamissa korjaus yms. töissä käytettävä tuntihinnasto: Tuntihintataulukko, alv 0% Työntekijä Työnjohtaja Arkipäivisin /h 52 /h Arki-iltaisin ja öisin sekä lauantaisin /h 82 /h Lauantaista15.30 maanantaihin /h 135 /h Konsultointi / asiantuntijapalvelut (osastopäällikkötaso) Virka-aikana 100 /h Laskuun lisätään 10 % yleiskustannuslisä.

16 MUISTIINPANOJA 14

17 15 Yhteystiedot Porin satama Merisatamantie 4, Pori Puh s-posti Puhelin Faksi Satamajohtaja Talous- ja hallintopäällikkö Kehityspäällikkö Operatiivinen päällikkö Liikenne- ja turvaosaston päällikkö Turvapäällikön päivystyspuhelin 24 h Satamavalvojat Toimistosihteerit: Myyntilaskutus Ostolaskut Satamalaitteiden työnjohto 24 h / vrk Ympäristöasiat Nosturinkäyttäjien taukotila Kunnossapito Sähkö- ja automaatio Mekaaninen Tahkoluodon työnjohtaja Syväsatama Faksi Vartiointiliike ja porttipalvelut

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi 1 (7) KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty.

3' Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty. KUOPION KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA Kaupunkirakennelautakunta 7.12.2016 207 TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1' Tavaramaksu veloitetaan Kuopion satamien kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tämän hinnaston

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2016 alkaen Porin Satama Oy, hallituksen 17.12.2014 vahvistama PORIN SATAMA OY Merisatamantie 4 28880 Pori Finland info.port@portofpori.fi y-tunnus: 2647353-5 www.portofpori.fi

Lisätiedot

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO

JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1 (6) JOENSUUN SATAMAN PALVELUHINNASTO 1.3.2016 ALKAEN Saimaan Satamat Oy:n hallituksen hyväksymä 8.12.2015 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Tavaramaksuliikenteen maksutaulukko 3. JÄTEHUOLTOMAKSU Lastialukset,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA

PALVELUHINNASTO 2016 VAASA PALVELUHINNASTO 2016 VAASA SISÄLLYSLUETTELO Sivu HINNASTOA KOSKEVAT YLEISET PERUSTEET...1 TAVARAMAKSUT...2 ALUSMAKSUT...3 JÄTEMAKSUT...4 Alusjätteistä ja lastijätteistä ilmoittaminen...4 MUUT MAKSUT...5

Lisätiedot

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15

YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 ALUSPALVELUT 6 YLEISET PERUSTEET 8 KENTTIEN VUOKRAT 12 MUUT PALVELUT 13 KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 15 2014 YLEISET EHDOT 1 TAVARANKÄSITTELYPALVELUT 2 1. TAVARAMAKSU 2 2. AUTOVAAKAMAKSU 5 3. SIIVOUSMAKSU 5 ALUSPALVELUT 6 4. ALUSMAKSU JA LAITURIPAIKKOJEN KÄYTTÖ 6 5. MAKSUT ALUKSEN KIINNITTÄMISESTÄ JA IRROTTAMISESTA

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa

PALVELUHINNASTO. Voimassa PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2017 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Hepokarintie 2 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu

4. JÄTEHUOLTO Talousjätemaksu Alusperäisten öljyisten jätteiden maksut Siivousmaksu 1 SISÄLLYSLUETTELO Yleiset ehdot 1. TAVARAMAKSU 2. ALUSMAKSU Alusmaksu lastialuksilta Alusmaksu matkustaja-aluksilta Alusmaksu hinaajilta 3. SATAMAPALVELUTAKSA Kiinnitys- ja irrotusmaksut Haalaus Lisätyövoima

Lisätiedot

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA HELSINGIN SATAMA Olympiaranta 3, PL 800, 00099 Helsingin kaupunki Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 Port of Helsinki 2014 HINNASTO www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA

PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA PALVELUHINNASTO 2016 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Liikennepäällikkö

Lisätiedot

HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2017

HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2017 2017 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2017 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2016 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 15.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 3376 N:o 1199 Liite 1 LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: LUOTSAUSTAKSA Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT. Hinnasto voimassa alkaen YLEISET PERUSTEET HINNASTO 2017 SISÄLLYSLUETTELO TAVARAMAKSUT Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen sivu YLEISET PERUSTEET Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 10 Alusjätemaksut 11 Alusten

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) 15.9.2015 Turun Satama Oy Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) TURUN SATAMA OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 02 2674 111, faksi 02 2674 110 ÅBO HAMN AB, Hertig Johans parkgata 21, 20100

Lisätiedot

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012 PIHAKIVIHINNASTO 1.1.01 korvaa hinnaston 1.1.011 SISÄLLYSLUETTELO Pihakivet valmistava tehdas Oulu Roomalainen ladontakuvio 4 Ympyrä Klassikko lajitelmalla 5 Pihalaatat valmistava tehdas Oulu 6 Muurikivet

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot:

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: 1 Vuokranantaja Helsingin kaupungin liikuntavirasto 2 Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa kirjallisen

Lisätiedot

MAKSUT 2016 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2016 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2016 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2016 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

24.2.2012. Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 Muutos 12/11

24.2.2012. Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 Muutos 12/11 24.2.2012 Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 1-1/2012 1-1/2011 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 214 487 238 178-9,95% 214 487 238 178-9,95% Tuonti 105 968 114 385-7,36% 105 968 114 385-7,36%

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesihuoltolaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 II Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Jätehuoltosuunnitelman säädösperusta...2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI TORITAKSA

MIKKELIN KAUPUNKI TORITAKSA MIKKELIN KAUPUNKI TORITAKSA Hyväksytty: Tekninen lautakunta 28.1.2014 19 Voimassa: 1.5.2014 alkaen, 1.2.2014 Maalismarkkinahinnat YHTEYSTIEDOT Ville Kämppi torikaupanvalvoja puh. 044 794 2509 ma-la klo

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset PORIN KAUPUNGIN S A T A M A J Ä R J E S T Y S (KV hyväksynyt 25.2.2008, voimaantulo 6.3.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU Yleiset säännökset II LUKU

Lisätiedot

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET

I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1 (5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Tilakeskus I TORIPAIKKOJEN VUOKRAUSOHJEET 1. YLEISTÄ Tämä toripaikkojen vuokrausohje sisältää ohjeita ja määräyksiä Lappeenrannan kaupungin hallinnoimilla Kauppatorilla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Kokousaika 8:00-9:01 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Hirvikallio, Matti B.Berner, Michael Kalliola, Markus Laitinen, Ritva Salin, Olli Taivaloja, Tina Ihanus,

Lisätiedot

Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille

Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille SUOMEN SATAMALIITTO 2006 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO...3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ TAUSTAMATERIAALIKSI VASTUUHENKILÖLLE...5 2.1 Sataman jätehuoltoa

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut Palvelumaksut 1 PALVELUMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE HN/AN/ES/JM ASIOINTIOHJE 29.06.2016 OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE Hietaseen saapuminen Kaikki tavaran tuojat ja hakijat ilmoittautuvat Stevecon autovastaanotossa Hietasen portilla.

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA:

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA: MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 2017 HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO 14.11.2016 asia 64 VOIMASSA: 01.01.2017 - VESIMAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN Hyväksytty: Valtuusto 14.11.2016 asia 64 1 Vesilaitoksen rakentamiskustannusten

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnan teknisen lautakunnan vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.01.2017 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta

Lisätiedot