PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT"

Transkriptio

1 PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie Pori Finland Puh Faksi The port serving vessels of all sizes Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille

2 Sisällys YLEISTÄ... 1 TAVARAMAKSUT... 2 YLEISET PERUSTEET... 2 TAVARAMAKSUHINNASTO... 3 ALUSMAKSUT YLEISET PERUSTEET LASTIALUKSET MATKUSTAJA-ALUKSET HINAAJAT TELAKALLA RAKENNETUT TAI KORJATTAVAT ALUKSET HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT RIISUTUT ALUKSET... 6 JÄTEHUOLTOMAKSU... 7 LASTIJÄTTEET... 7 VAARALLISET JÄTTEET... 7 ÖLJYISET JÄTTEET... 7 KÄYMÄLÄJÄTTEET... 7 VESIJÄTTEET... 7 ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT... 8 SATAMANOSTURIEN MAKSUT TUNTIMAKSU KOUKULLA VARUSTETTUNA TUNTIMAKSU KAHMARILLA VARUSTETTUNA SAHATAVARAN KÄSITTELY MUITA MÄÄRÄYKSIÄ VARASTOALUEIDEN TILAPÄISVUOKRAUSTEN TAKSA VARASTOALUEET VAARALLISTEN AINEIDEN ULKOVARASTO VESIALUEET YLEISIÄ EHTOJA VESIMAKSUT SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSU LAITURIMAKSUTAKSA TUNTITYÖ YHTEYSTIEDOT... 15

3 1 Yleistä Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Maksuehto on 14 pv netto. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, alusmaksun, satamanosturien maksun tai muun Porin Sataman laskuttaman maksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satamalle tarvittavat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. Mikäli tietoja ei anneta määräajassa, voidaan veloitus suorittaa arvioperusteisesti. Virheellisesti, puutteellisesti tai määräajan jälkeen annetuista laskutustiedoista aiheutuvien työ- ja rahoituskustannusten kattamiseksi peritään maksu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksu on kuitenkin vähintään 50 euroa alkavalta työtunnilta. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) aluksesta tai tavaralähetyksestä (tai tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset ensimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen ja jälkimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen. Lasku on vähintään 17,70 Tästä palveluhinnastosta on olemassa suomenkielinen ja englanninkielinen painos. Tulkintaerimielisyyksissä suomenkielinen palveluhinnasto on ratkaiseva.

4 2 Tavaramaksut Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti sekä koti-, että ulkomaanliikenteessä vesitse Porin satama-alueen tai Porin Sataman hallinnoiman ja ylläpitämän vesialueen kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. 2 Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satamalle tarvittavat oikeat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. 3 Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, ellei taksassa ole toisin määrätty. 4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: a. takavarikoitu tavara, b. matkustajien matkatavarat, c. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Sataman satamajohtaja voi soveltaa voimassa olevaan tavaramaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja erillisellä sopimuksella. 5 Tavarasta, joka täysin samanlaisena jälleenlaivataan Porin sataman kautta, voidaan Porin Sataman satamajohtajan harkinnan mukaan periä vain yksi tavaramaksu. 6 Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. 7 Porin satamassa ahtaustoimintaa harjoittava yritys on velvollinen kustannuksellaan siivoamaan ja kuljettamaan pois kaiken toiminnasta aiheutuneen tuotteen tai jätteen. Siivous on suoritettava viivyttelemättä laituriolosuhteet ja liikenne huomioiden. Mikäli Porin Satama huomautusten jälkeen suorittaa siivouksen, on sillä oikeus laskuttaa aiheutuneet kustannukset lastinkäsittelijältä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Nestemäisten aineiden aiheuttaman siivouksen suorittavat aineen käsittelijä. Käsittelyalueella olevat sadevesikaivot on peitettävä tavarankäsittelijän toimesta, jos käsiteltävän tavaran kulkeutuminen niihin on mahdollista. Mikäli tavaraa joutuu sadevesijärjestelmään, mahdolliset puhdistukset ja tyhjennykset peritään tavarankäsittelijältä.

5 3 Tavaramaksuhinnasto TAVARAMAKSU Hinta/bruttopaino LiVi:n nimike MERKITYS /t (jos ei mainittu muuta yksikköä) 22, 24-27, 31-35, 37 (vain NaOH, biopolttoaine ja lignosulfaatti), 38-41, 44, 1, 45 Jätepaperi, romu, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet (ei sahatavara), kuiva irtotavara, öljytuotteet, natriumhydroksidi, biopolttoaineet, lignosulfaatti sekä eräät kasvi- ja eläinkunnan tuotteet Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt, muut puuteollisuustuotteet, rauta- ja muut malmit, rikasteet, romut, raakaöljy, öljytuotteet, natrium hydroksidi, kivihiili, koksi, turve, lannoitteet, raakamineraalit, kaoliini, sementti, kalkki, teolliset mineraalituotteet, vilja, tekninen tärkkelys, sokerijuurikas, eläinten rehu, öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat, ilmeniitti Sahattu ja sahaamaton puutavara 0,50 /k-m³ 23, 28 (ei seokset) Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet, metallit Paperi, paperituotteet, pahvi, metallit (ei seokset) 1,23 Kemianteollisuuden tuotteet 1,77 36, (seokset), , 42-44, Hiilikemikaalit, terva, muut kemianteollisuuden tuotteet Muut tavarat Muut tavarat sekä kuorma-autoissa ja niiden perävaunuissa tai konteissa kuljetettava tavara ellei sisältöä ole eritelty Maksu suuryksiköltä Suuryksiköissä kuljetettavasta tavarasta voidaan tavaramaksu periä asiakkaan pyynnöstä myös kokonaishintana suuryksikköä kohden. Tällöin sisältöä ei tarvitse eritellä tavaramaksun määräämistä varten. Tätä kohtaa voidaan soveltaa konteissa, perävaunuissa ja kuorma-autoissa kuljetettavaan tavaraan, ei kuitenkaan räjähteisiin (LiVi 37.2) 56 Alukset, Öljynporauslautat ja niiden osat Porin telakalta tai konepajalta vesille lasketut, tilaajalle luovutetut öljynkäsittely laitteet tai niiden osat, alukset, myös alukset, jotka viedään Porin satamasta muuhun satamaan tulliselvitystä/luovutusta varten 2,03 Maksu suuryksiköltä 32,79 Hinta arvon perusteella: 0,099 % arvosta

6 4 LiVi SELITE HS-NIMIKE 20 SAHAAMATON PUU, HAKE 44.01, 44.03, SAHATTU PUUTAVARA 44.06, 44.07, SELLULOOSA, PUUHIOKE, JÄTEPAPERI PAPERI, PAPERITUOTTEET, PAHVI VANERI, RAKENNUSLEVY MUUT PUUTEOLLISUUSTUOTTEET 44.05, 44.08, 44, BULK RAUTAMALMI, RIKASTE, RAUTAROMU 26.01, 26.02, , RIKASTE 26.03, 26.04, RIKKIHAPPO FERROTUOTTEET KIPSI BULK MUU MALMI, RIKASTE 26.05, , , , , 76.02, 78.02, 79.02, ILMENIITTI RAUTA, TERÄS, EPÄJALOT METALLIT , , , , 76.01, , 78.01, , 79.01, , ,80.01, , MUUT METALLIT, METALLISEOKSET , , 75.08, , PROJEK- TINA KONEET, LAITTEET KULJETUSVÄLINEET 84-86, , UUDET MOOTTORIAJONEUVOT MUUT METALLITUOTTEET 82, RAAKAÖLJY ÖLJYTUOTTEET KIVIHIILI, KOKSI 27.01, 27.02, POLTTOTURVE LANNOITTEET 25.10, HIILIKEMIKAALIT, TERVA 27.05,-27.08, METANOLI MUUT KEMIANTEOLLISUUDEN TUOTTEET 28, 30, 32-38, BULK LIPEÄ TITAANIDIOKSIDI BULK ALUMIINISULFAATTI(HYDROKSIDI) BULK RAAKAMINERAALIT , , SUOLA MASUUNIKUONA SEMENTTI, KALKKI, GRANIITTI, TEOLLISESTI VALMISTETUT MINERAALITUOTTEET , 68, VILJA, TEKNINEN TÄRKKELYS 10, 35.05,10 41 SOKERIJUURIKAS TUOREET HEDELMÄT, VIHANNEKSET, PERUNAT 7, 8 43 ELÄVÄT ELAIMET 1 44 RUOKA-AINEET, ELÄINTEN REHU 2-4, 11, , ÖLJYKASVIT, KASVIÖLJYT, ELÄINRASVAT , TEKSTIILIRAAKA-AINEET, VUODAT, KUMI 5,13,14, , , 41, , , , , KIERRÄTYSKUMIROUHE NAHAT, TEKSTIILIT, VAATTEET 42, 43, , , , , 54, , LASI, KERAMIIKKATUOTTEET , MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET , , 44.02, 45, 46, 49, ERITTELEMÄTÖN KAPPALETAVARA, YLEISMAKSU 51 SEKALAISET TUOTTEET 6,17,97 54 AUTOJEN OSAT KOTIMAISEEN VALMISTUKSEEN ALUKSET JA VENEET 89 Sahatavaran m³ hinta muutetaan tonnihinnaksi käyttämällä muuntosuhteena 1m³= 0,6 tonnia

7 5 Alusmaksut 1 Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Porin kaupungin satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti. 1. Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta. 2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. 3. Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu. 4. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. 5. Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella/redillä. Satamaviranomaisen päätöksellä tai erityisellä sopimuksella voidaan tästä kuitenkin poiketa. 6. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Porin Satama, liikelaitoksen johtokunnalla on oikeus liiketaloudellisesti merkittävistä syistä soveltaa voimassaolevaan alusmaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja ja erityisestä syystä vapauttaa alus kokonaan alusmaksun maksamisesta. 7. Aluksista, jotka pitävät Porin satamaa tukikohtanaan (hinaajat, proomut, työalukset, yms.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laiturimaksutaksan mukaisesti. 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltotaksan mukaisesti. 9. Alus, jolla Porin satamaan tuotu lasti jälleenlaivataan, voi Porin Satama, liikelaitoksen johtokunnan harkinnan mukaan saada alennuksen tai vapautuksen alusmaksusta. 10. Mikäli sataman tai satamarakenteen turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso) aluksesta johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen. 2 Lastialukset Lasti- tai matkustaja-aluksesta sekä proomuista ja ponttoneista kotimaan- ja ulkomaan liikenteessä, veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,48 euroa/nt Vähin maksu on kuitenkin 303,00 euroa

8 6 3 Matkustaja-alukset 1 Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 :ssä on määrätty. 2 Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus. Alennusta on haettava Porin Satama, liikelaitoksen johtokunnalta. 3 Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. Vähin maksu on kuitenkin 303,00. 4 Hinaajat Hinaajasta, joka käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: pituus m alle 15 48, ,00 yli ,00 5 Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua, se maksaa alusmaksun tämän taksan 2 :n mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta. 6 Huollon yms. aiheuttamat käynnit Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, veloitetaan 40 % 2 :n mukaisesta maksusta. Vähin maksu on kuitenkin 152,00 7 Riisutut alukset Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten satamamaksu sovitaan erikseen varustamon ja satamalaitoksen välillä.

9 7 Jätehuoltomaksu Jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta seuraavasti: NT euroa alus euroa alus euroa alus euroa alus Jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä, aluksilta jotka Liikenteen Turvallisuusvirasto (TRAFI) on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. Aluksen normaalikäyttöön kohtuuttoman suurista jätemääristä veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan. Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää jätettä satamaan, on Porin Satamalla oikeus toimittaa jäte edelleen käsiteltäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla laivan/varustamon laskuun. Lastijätteet Lastijätteiden vastaanotosta peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. Vaaralliset jätteet Aluksen vaarallisista jätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella. Öljyiset jätteet Nestemäiset öljyiset jätteet veloitetaan alukselta 0,22 /NT, nettovetoisuus. Suurin veloitettava nettovetoisuus on NT. Käymäläjätteet Käymäläjätteistä veloitetaan 12,50 /m 3 Vesijätteet Aluksen lastitilojen pesuvesien ja painolastivesien vastaanotosta veloitetaan kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

10 8 Alusten kiinnitys- ja irrotusmaksut NT Ma Pe klo 07:00 00:00 Ma La klo 00:00 07:00 La Ma ja arkipyhinä klo 07:00 07: ,00 193,00 230, ,00 270,00 302, ,00 330,00 360, ,00 460,00 490,00 ODOTUS 81,00 alkava puolituntia 97,00 alkava puolituntia 115,00 alkava puolituntia 1. Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta aina aluksen tullessa Porin Sataman laituriin. Maksu peritään myös siirron yhteydessä, mikäli alus siirtyy satamanosasta toiseen. Samassa satamanosassa aluksen siirrosta peritään vain kiinnitysmaksu. 2. Maksua ei veloiteta sellaiselta alukselta, joka on vapaa satamamaksusta. Maksua ei veloiteta myöskään saman satamanosan sisällä tapahtuneen siirron yhteydessä, jos siirto tapahtuu satamatoimiston aloitteesta. 3. Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta. 4. Maksu sisältää odotusta 0,5 tuntia. Yli puolen tunnin odotuksista veloitetaan taulukon mukaisesti odotusmaksua jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. 5. Poikkeuksellisten sää- tai muiden olosuhteiden johdosta tarvittavasta lisätyövoimasta veloitetaan todellisten kulujen mukaan. 6. Kiinnitys ja irrotus tulee tilata satamavalvonnasta vähintään kaksi tuntia ennen toivottua kiinnitys- ja irrotusaikaa. 7. Jos tilauksen peruutus tapahtuu alle tuntia ennen kiinnitystä tai irrotusta, veloitetaan peruutuksesta alusten kiinnitys- ja irrotusmaksutaksan mukainen veloitus.

11 9 Satamanosturien maksut Porin Satama luovuttaa nosturit ja omistamansa laitteet asiakkailleen käyttöön voimassa olevan satamalaitteiden käyttösäännön mukaisesti. Käyttösääntö on löydettävissä osoitteesta 1. Tuntimaksu koukulla varustettuna Nostot tn / h a) Monitoiminosturit b) 200 tonnin kiinteä nosturi alle 6 92, , ,00 alle , ,00 Nostot tn / tn c) 200 tonnin kiinteä nosturi ja 30, 32, 40 ja 50 tonnin monitoiminosturit d) 140 tonnin mobiilinosturin minimiveloitus on 252,50 /h , , , , , ,00 - Mikäli 140 tonnin mobiilinosturilla korvataan sataman rikkoutunut muu nosturi, on veloitus sama kuin mitä se oli korvattavalla nosturilla. e) Yhteisnostoista edellisten lisäksi kaikkien nosturien veloitus on 76,60 /h Mikäli yhden kollin käsittely kestää yli tunnin, veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta lisäksi 169,00 /h 2. Tuntimaksu kahmarilla varustettuna a) Monitoiminosturit 158,00 / h - Non Stop työssä 215,00 / h b) Lastaajan käyttö erillisen sopimuksen mukaan, tapahtumakohtaisesti. 3. Urakkatyö kahmarilla sekä kontit ja vastaavat lastiyksiköt a) Joukkotavaran käsittely 1,40 / tn b) Hakkeen ja lekasoran käsittely 0,63 / im³ c) Konttien käsittely: - maksu kontilta ja vastaavilta lastiyksiköiltä 23,00 / kpl - ylityönä nostetuista 30,00 / kpl - kuitenkin vähintään alkavalta tunnilta < 5 kpl 113,00 / h 4. Sahatavaran käsittely Sahatavaran käsittely 0,80 / m³ Pylväiden ja tukkien käsittely 1,11 / m³

12 10 5. Muita määräyksiä a) Ylityönä tehdystä työstä veloitetaan kutakin henkilöä kohden lisäksi arkiyötyöstä 60,60 / h ja pyhä- ja sunnuntaityöstä 106,00 / h. Sunnuntaityöksi luetaan myös arkipyhinä, lauantaina klo 15:30-24:00 ja pyhäpäivänaattona klo 18:00-24:00 välisenä aikana tehty työ. b) Yli ½ tuntia kestävältä odotusajalta veloitetaan puolet kunkin nosturin alimmasta tuntimaksusta ja sekä ylityönä tapahtuneesta odotuksesta lisäksi kohdan a) mukainen veloitus. Kontinkäsittelyssä noudatetaan kohdan 3 c). c) Urakkatyö suoritetaan aina tonnimaksun mukaan. Jos se kuitenkin jää tuntimaksua pienemmäksi, veloitetaan tuntimaksun mukaan. d) Vähin maksu on yhtä käyttötuntia vastaava maksu e) Tuntimaksu määrätään kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman taakan painon mukaan. Tuntimaksu on puolen tunnin tarkkuudella, vähimmäisveloitus on kuitenkin 1 tunti. f) Nosturin joutuessa epäkuntoon tilaaja ei ole oikeutettu kohdistamaan Porin Satamalle vaatimusta kustannuksista jotka aiheutuvat aluksen odotusajalta, rautateiden vaunuvuokrista tms. välillisestä vahingosta. g) Nosturitöiden peruuttaminen: Ma to klo jälkeen veloitetaan 200 ja perjantaina klo jälkeen tehdyistä peruutuksista 500. h) Mobiilinosturin siirroista satama-alueella peritään siirtomaksu 91,00 / siirto. Siirtomaksua ei kuitenkaan peritä, jos työkohteessa on vähintään viisi laskutettavaa nostoa tai tunti laskutettavaa työtä. Muusta siirtohinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Sataman satamajohtaja voi soveltaa voimassa olevaan satamanosturien taksaan nähden poikkeavia hintoja.

13 11 Varastoalueiden tilapäisvuokrausten taksa Satamassa toimija on velvollinen tekemään ilmoituksen Porin Satamalle alueella säilytettävästä yksiköistä ja tavaroista. Porin Satama on oikeutettu perimään säilytysvuokraa alueella tapahtuvasta säilytyksestä. Vuokra määräytyy varastoinnin päättymisajankohdan mukaisella yksikköhinnalla. Varastoalueet yksikköhinta x varastoimisaika x pinta-ala. 1. Sahatavara ja muu yksiköimätön tavara / m² / vrk 1-3 vrk 1-15 vrk 0, vrk - 3 kk 0,060 3 kk lähtien 0, Kontit ja muut suuryksiköt (Kallonlahden konttialueen ulkopuolella) / TEU / vrk 1-3vrk vrk 0,75 > 16 vrk 1,23 3. Konttialueella säilytettävistä konteista veloitetaan 1,01 /TEU. Vaarallisten aineiden ulkovarasto / m² / vrk 1-3 vrk vrk 0,12 > 16 vrk 0,48 Vesialueet Vesialueet 0,052 / 10 m² / vrk Yleisiä ehtoja a) Vähimmäisveloitus on 10,50 euroa laskuriviltä ja 17,70 euroa laskulta. b) TEU = 20 jalan yksikkö.. c) Mikäli satamassa toimija laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on Porin Satama oikeutettu perimään vuokra kaksinkertaisena.

14 12 Vesimaksut Aluksen tai aluksen edustajan on tehtävä vesitilaus Porin Sataman satamavalvontaan vähintään 24 tuntia ennen kuin alus tarvitsee vettä. Mikäli vesitilaus tehdään myöhemmin, peritään pikatilauslisä 50,50 euroa. Mikäli vettä tilataan muuhun käyttöön, on toimituksesta sovittava erikseen satamavalvonnan kanssa. Satama perii myytävästä vedestä seuraavat maksut: Aluksille 4,40 / m³ Muille / kytkentä + 4,40 / m³ Minimiveloitus 10 m 3 :ä 44,80 Ylityökorvaukset Veloitukset normaalityöajan ulkopuolella klo 16:00 07:00 Lauantaisin ja aattopäivinä klo 00:00-18:00 Pyhinä sekä lauantaisin ja aattopäivinä klo 18:00 jälkeen 30,60 / tunti 30,60 / tunti 51,00 / tunti Sähkön käyttömaksu Liittymä on tarkoitettu tilapäiseen korjaus- tai huoltokäyttöön ja liittymän suurin sallittu kuormitus on 32 / 63 A. Veloitus on täysiltä vuorokausilta ja alkaa siitä, jolloin sähköliittymä on otettu käyttöön tai varattu. Käyttäjä maksaa energiamaksun joko vuorokausitaksan tai mittauksen mukaan. Mittaus sisältää työmaakeskuksen käytön. Maksutapa on ilmoitettava liittymää tilattaessa. Tilapäisestä sähköliittymästä on sovittava Sataman kanssa ennen sähkön käyttöä. (Puh ) Tilapäinen liittymä, joka sisältää energiamaksun Tilapäinen liittymä, joka sisältää työmaakeskuksen ja energian mittauksen 100,00 / vrk. 50,00 / vrk ja lisäksi veloitetaan kulutusta energiasta 0,157 / kwh Laiturimaksutaksa Jatkuva sulakkeiden vaihto laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan. Vähimmäisveloitus on 80,00 Satama-alueella jatkuvasti toimivilta hinaajilta veloitetaan voimassa olevan satamamaksutaksan 4 :n mukainen maksu, mutta kuitenkin vähintään kertakaikkisena maksuna jokaiselta alkavalta puolelta vuodelta 500,00 Riisutut alusrekisterissä olevat alukset 0,36 / m / vrk Valtion ja meripelastusseuran alukset alle 7 vrk ei maksua, yli 7 vuorokautta erillissopimuksilla Porin Sataman satamajohtajan päätöksellä. Maksun laiturien käytöstä muuhun kuin satamamaksutaksan ja tämän taksan määräämään tarkoitukseen määrää Porin Sataman satamajohtaja.

15 13 Tuntityö Porin Sataman suorittamissa korjaus yms. töissä käytettävä tuntihinnasto: Tuntihintataulukko, alv 0% Työntekijä Työnjohtaja Arkipäivisin /h 52 /h Arki-iltaisin ja öisin sekä lauantaisin /h 82 /h Lauantaista15.30 maanantaihin /h 135 /h Konsultointi / asiantuntijapalvelut (osastopäällikkötaso) Virka-aikana 100 /h Laskuun lisätään 10 % yleiskustannuslisä.

16 MUISTIINPANOJA 14

17 15 Yhteystiedot Porin satama Merisatamantie 4, Pori Puh s-posti Puhelin Faksi Satamajohtaja Talous- ja hallintopäällikkö Kehityspäällikkö Operatiivinen päällikkö Liikenne- ja turvaosaston päällikkö Turvapäällikön päivystyspuhelin 24 h Satamavalvojat Toimistosihteerit: Myyntilaskutus Ostolaskut Satamalaitteiden työnjohto 24 h / vrk Ympäristöasiat Nosturinkäyttäjien taukotila Kunnossapito Sähkö- ja automaatio Mekaaninen Tahkoluodon työnjohtaja Syväsatama Faksi Vartiointiliike ja porttipalvelut

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS * ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/41 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 YLEISET SOPIMUKSET... 6 3 MÄÄRITELMÄT... 7 4 YLEISTÄ... 8 4.1

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 ISBN 978-952-269-111-8 (painettu) ISBN 978-952-269-112-5 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 * Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 YLEISTÄ... 7 3.1 Miehistön pätevyys... 7 3.2

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI

asennus- palvelu- Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI asennus- palvelu- HINNASTO 2013 Hinnasto voimassa 1.10.2011 alkaen. SUOMI Asennuspalveluiden veloitusperusteet Hintamme koskevat normaaleina arkipäivinä (ma-pe klo 07.00-16.00 suoritettavia töitä). Yli-

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot