1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet"

Transkriptio

1 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut Voimaantulo Liittymismaksut Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksun siirto- tai palautuskelpoisuus on mainittu liittymissopimuksessa. Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Liittymismaksu määräytyy liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kokonaiskerrosalan, kiinteistötyypin ja käytettävien palvelujen perusteella. Liittymismaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Liittymismaksu LM = A*P*K*yksikköhinta A= kokonaiskerrosala P= palvelukerroin K= kiinteistötyyppikerroin Palvelukertoimet: Vesi 0,35 Viemäri 0,55 Hulevesiviemäri 0,10 Kiinteistötyyppikertoimet: Rivitalot ja kytketyt pientalot 6 Kerrostalot 5 Muut kuin asuinkiinteistöt 5 Liittymismaksun yksikköhinta on 3,97 e Kaikkien kiinteistöjen minimiliittymismaksu on kohdassa 2 mainittu liittymismaksu. 2 Enintään kahden asunnon pientalokiinteistöt (myös vapaaajan kiinteistöt) Kiinteistön, jonka kokonaiskerrosala on alle 280 m2, liittymismaksu on euroa. Mikäli kiinteistön kokonaiskerrosala on 280 m2 tai suurempi lasketaan liittymismaksu yllä olevan kaavan mukaisesti käyttäen kiinteistötyyppikerrointa 6. Lisäliittymismaksua peritään kohdan 1 liittymismaksukaavan mukaisesti, kun kerrosala ylittää 280 m2. 3 Muut kuin pientalokiinteistöt Kiinteistön liittymismaksu määräytyy kohdan 1 liittymismaksukaavan mukaisesti kuitenkin seuraavin poikkeuksin: Logistiikka- ja varastorakennukset:

2 2 Kokonaiskerrosala (A), m2 Kiinteistötyyppikerroin (K) ,5 Laskentakaavassa kertoimia käytetään porrastetusti siten, että ensin lasketaan kokonaiskerrosalaa vastaava liittymismaksuosuus, seuraavaksi kokonaiskerrosalan välinen liittymismaksu, seuraavaksi kokonaiskerrosalan välinen liittymismaksu ja niin edelleen, kunnes koko rakennus on laskettu vastaavalla tavalla. Näin laskettujen kerrosalavälien liittymismaksujen summa muodostaa liittyjän liittymismaksun. Lisäliittymismaksua peritään jos määräytymisperusteissa tapahtuu muutoksia. 4 Vesiosuuskunta Vesiosuuskunnan liittymismaksu on 13,5 % osuuskunnan alueella olevien tämän taksan mukaan laskettujen kaikkien kiinteistöjen liittymismaksujen yhteen lasketusta määrästä. Mikäli osuuskunnan alue laajenee myöhemmin merkittävästi tai osuuskunnan liittymis-hetkellä olevan alueen vedenkäyttö kasvaa myöhemmin merkittävästi, on vesiosuuskunta velvollinen suorittamaan lisäliittymismaksua tämän taksan periaatteiden mukaisesti. Mikäli vesiosuuskunnan alueen välittömässä läheisyydessä oleva suuri laitos tai vastaava kiinteistö liittyy vesilaitoksen runkoputkiin sen sijaan, että se liittyisi osuuskuntaan, osuuskunnan liittymismaksusta voidaan vähentää suuren laitoksen tai vastaavan kiinteistön liittymismaksu. Osuuskunnalta perittävä liittymismaksu on kuitenkin vähintään puolet edellä olevan kappaleen mukaan lasketusta liittymismaksusta. Vesiosuuskunnan liittymismaksun tarkistaminen toisen kappaleen perusteella sovelletaan vain niiden suurten laitosten tai vastaavien kiinteistöjen osalta, jotka ovat olemassa osuuskunnan liittymishetkellä vesilaitokseen ja jotka liittyvät vesilaitoksen runkoputkiin samanaikaisesti vesiosuuskunnan kanssa. Mikäli vesiosuuskunta liittyy vain viemäriin, on liittymismaksu 60 % ensimmäisen kappaleen mukaan lasketusta liittymismaksusta ja vastaavasti vesijohtoon liityttäessä 40 %. Jätevesimaksut Käyttömaksun veroton hinta on 2,10 /m3 ja arvonlisäverollinen hinta 2,58 /m3 kultakin kiinteistön käyttämältä vesikuutiometriltä vesilaitoksen toteaman tai muulla tavoin mitatun vedenkulutuksen mukaisesti. Käyttömaksun määräämisessä voidaan huomioida jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Jätevesimaksun käyttömaksu maksuun pannaan noin vuoden mittaiselta laskentakaudelta. Laskentakauden päättyessä todetaan maksun perusteena oleva, kiinteistön laskentakauden lopullinen jätevesimaksu. Yksittäisissä tapauksissa laskentakausi voidaan sopia noin vuoden mittaisesta ajankohdasta poikkeavaksi. Laskentakauden kiinteistön jätevesimaksu laskutetaan kulutusarvion perusteella.

3 3 Jätevesilietteen vastaanottomaksut: Veron perust. Verollinen hinta - sakokaivoliete 8,71 /m3 10,71 /m3 - umpikaivoliete 3,09 /m3 3,80 /m3 Verokannassa tapahtuvat muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. Saatavien perinnässä noudatetaan kunnanhallituksen jaoston hyväksymiä yleisperiaatteita. Vesimaksut Käyttömaksun veroton hinta on 1,00 /m3 ja arvonlisäverollinen hinta 1,23 /m3. Veden käyttömaksu maksuun pannaan noin vuoden mittaiselta laskentakaudelta. Laskentakauden päättyessä todetaan maksun perusteena oleva, kiinteistön laskentakauden lopullinen vesimaksu. Yksittäisissä tapauksissa laskentakausi voidaan sopia noin vuoden mittaisesta ajankohdasta poikkeavaksi. Laskentakauden aikana kiinteistön vesimaksu laskutetaan kulutusarvion perusteella Rakentamisen aikaisesta veden käytöstä peritään niiltä omakotitaloliittyjiltä, jotka eivät ole asennuttaneet vesimittaria tonttivesijohdon rakentamisen yhteydessä ja jotka johtavat tonttivesijohdosta vettä, kertakaikkisena korvauksena 101,76 (verollinen 125,17 ). Vesimittari on asennutettava välittömästi sen jälkeen, kun rakennukseen tuleva tonttivesijohto asennetaan suunnitelman mukaiseen paikkaan. Perusmaksun kiinteistö on velvollinen maksamaan siitä lähtien, kun tonttivesijohto on asennettu. Perusmaksut Vesi Liittyjän Veron perusteena Verollinen noin vesimittari oleva hinta hinta alv 23 % - Ns ,99 /kuukausi 3,67 /kuukausi - Ns ,11 /kuukausi 5,05 /kuukausi - Ns 40 8,01 /kuukausi 9,86 /kuukausi - Ns ,46 /kuukausi 19,02 /kuukausi - Ns ,22 /kuukausi 35,94 /kuukausi Viemäri Liittyjän Veron perusteena Verollinen noin vesimittari oleva hinta hinta alv 23 % - Ns ,11 /kuukausi 5,05 /kuukausi - Ns ,68 /kuukausi 6,98 /kuukausi - Ns 40 11,05 /kuukausi 13,59 /kuukausi - Ns ,34 /kuukausi 26,25 /kuukausi - Ns ,35 /kuukausi 49,62 /kuukausi Yhteensä vesi ja viemäri Liittyjän Veron perusteena Verollinen noin vesimittari oleva hinta hinta alv 23 % - Ns ,10 /kuukausi 8,72 /kuukausi - Ns ,79 /kuukausi 12,03 /kuukausi - Ns 40 19,06 /kuukausi 23,45 /kuukausi - Ns ,80 /kuukausi 45,27 /kuukausi - Ns ,57 /kuukausi 85,56 /kuukausi Impulssimittarin perusmaksu on kolminkertainen verrattuna yllä luetellun samankokoisen mittarin perusmaksuun.

4 Takamittarivuokrat Liittyjän Veron perusteena Verollinen hinta vesimittari - Ns ,55 /vuosi 12,97 /vuosi - Ns ,95 /vuosi 19,62 /vuosi - Ns 40 32,32 /vuosi 39,76 /vuosi - Ns ,48 /vuosi 71,93 /vuosi - Ns ,80 /vuosi 138,74 /vuosi Vesimittarin tarkistusmaksu - Ns ,25 veroton (verollinen 95,02 ) - Ns ,40 veroton (verollinen 101,35 ) - Ns ,55 veroton (verollinen 107,69 ) Vesimittarin poisto/asennus 82,40 /käynti, veroton (verollinen 101,35 ) Jäätyneen vesimittarin vaihto ,50 /vaihto, veroton (verollinen 190,04 ) 4 Normaalin työajan ulkopuolella: 309,00 /vaihto, veroton (verollinen 380,07 ) >32 laskutetaan todelliset kustannukset Vesimittarin luentamaksu 48,42 /käynti, veroton (verollinen 59,56 ) (pyydettäessä) Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamiskustannus Yleisellä alueella uusien verkostojen rakentamisen yhteydessä rakennettavien tonttivesijohtojen ja viemäreiden rakentamiskustannukset peritään liittyjältä keskimääräisten rakennuskustannusten mukaan seuraavasti: Veron perust. Verollinen hinta - Vesijohto 40 e/johto 1 020, ,67 - Vesijohto 63 e/johto 1 102, ,63 - Vesijohto yli 63laskutetaan todelliset kustannukset - Viemäri 110 e/johto 842, ,97 - Viemäri 160 e/johto 930, ,50 - Viemäri yli 160 laskutetaan todelliset kustannukset - Vesijohto 40 + viemäri 110 e/johdot 1 140, ,67 - Vj 40 + jv sv 110 e/johdot 1 387, ,88 - Vj 63 + viemäri 160 e/johdot 1 313, ,17 - Vj 63 + jv sv 160 e/johdot 1 651, ,83 Ilvesvuoren alueen uusien verkostojen rakentamisen yhteydessä rakennettavien tonttivesijohtojen ja viemäreiden rakentamiskustannukset peritään liittyjiltä siten, että kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja korotetaan 75 %. Yleisellä alueella tapahtuvissa tonttijohtojen peruskorjauksissa, jotka tehdään samanaikaisesti vesilaitoksen runkojohtojen peruskorjauksen yhteydessä, noudatetaan taksassa olevaa vesijohdon, jätevesiviemärin tai niiden yhdistelmän hintaa kahdellakymmenellä (20) prosentilla alennettuna. Yleisellä alueella olemassa oleviin verkostoihin rakennettavien tonttivesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kustannusten korvauksena peritään liittyjältä todelliset työstä aiheutuneet kaikki kulut.

5 5 Milloin kuivatusjärjestelmä muutetaan avo-ojista sadevesiviemäreiksi, peritään yleisellä alueella tapahtuvan tonttisadevesiviemärin (sis. salaojavedet) rakentamisen rakentamiskorvauksena niiltä kiinteistöiltä, jotka peruskorjaavat avo-ojaan purkautuvan tonttisadevesiviemärin (sis. salaojavedet) liittymiskohdan yleiseen sadevesiviemäriin yleisen sadevesiviemärin rakentamistyön yhteydessä, seuraavat maksut: Veron perust. Verollinen hinta - viemäri 110 mm 109,24 134,37 - viemäri 160 mm 184,09 226,43 - viemäri yli 160 mmlaskutetaan todelliset kustannukset Kiinteistön alueelle rakennettavan tonttivesijohdon vesimittarille asti hankkii ja asentaa vesihuoltolaitos ja laskuttaa todellisten kustannusten mukaan. Tonttiviemärin kiinteistön alueella asentaa liittyjä kustannuksellaan. Kaivuutyöt muualla kuin asemakaavan yleisillä alueilla suorittaa liittyjä kustannuksellaan. Vesilaitoksella on oikeus rakentaa yleisellä alueella kahdelle kiinteistölle yhteiset tonttijohto-osuudet. Tonttijohtojen kunnossapidon kulut vesilaitos laskuttaa liittyjältä todellisten työstä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Töiden laskutukseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tilattujen töiden veloitushinnat Veron perusteena Verollinen hinta - Asentaja normaalina työaikana 39,14 /tunti 48,14 /tunti - Asentaja työajan edelliseen lisätään työehtosopimuksen ulkopuolella mukaiset korvaukset - Kaivinkone 56,65 /tunti 69,68 /tunti - Asennusryhmän auto 11,50 /tunti 14,15 /tunti - Kuorma-auto * 2-akselinen 55,00 /tunti 67,65 /tunti * 3-akselinen 65,00 /tunti 79,95 /tunti Tonttijohdon sulkemis- ja uudelleen avaamismaksu Tonttijohdon sulkemismaksun veroton hinta on 133,90 ja arvonlisäverollinen hinta 164,70 /sulkemiskäynti ja uudelleen avaamismaksun veroton hinta on 92,70 ja arvonlisäverollinen hinta 114,02. Vesipostimaksut Vedenotto vesipostista vedenajoa varten (pienin määrä 4,0 m3) 1,77 /m3, veroton (verollinen 2,18 /m3) Yleiseen käyttöön tarkoitetut vesipostit Käyttöön oikeutettava maksun veroton hinta on Nurmijärven kunnan asukkailta 38,72 ja arvonlisäverollinen hinta 47,62 /vuosi/käyttäjä, joka sisältää vesipostin avaimen. Muussa kunnassa asuvilta käyttäjiltä peritään maksu kaksinkertaisena. Kun käyttäjä käytön päätyttyä palauttaa saamansa avaimen vesilaitokselle, palautetaan käyttäjälle kertamaksuna arvonlisäverollisena 10. Sprinklerimaksu Kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämisestä sammutusvesilaitteiston mitoitusvesimäärästä riippuen vuosittain seuraavasti: mitoitusvesimäärä alle l/min 400 m3:n vesimaksu mitoitusvesimäärä yli l/min 800 m3:n vesimaksu.

6 6 Sammutusvesilaitteiston kokeilemiseen käytetystä vedestä peritään kulloinkin voimassaoleva vesi- ja jätevesimaksu. Sprinklerijohdon rakentamisesta katusulkuineen sekä korjaus- ja kunnossapitotöistä peritään asennusrajaan saakka työstä aiheutuneet palkka-, materiaali-, kone- ja kuljetuskustannukset sekä yleiskustannukset. Yleiskustannuksina 125 % maksetuista tuntipalkoista. Materiaalikustannukset laskutetaan normaalin vähittäiskauppahinnan mukaan. Asennusraja on perusmuurin sisäpuoleinen pääsulku. Tilattaviin töihin lisätään arvonlisävero 23 %. KVV-tarkastusmaksut (sis. suunnitelmien tarkastamisen ja tarkastuskäynnit) e/kiinteistö Omakotitalot 114,78 Rivitalot 159,41 Kerrostalot, teollisuus- ja toimitilat, julkiset rakennukset ja niihin rinnastettavat 242,32 Pienet laajennukset 63,76 Erinäiset muista toimenpiteistä perittävät maksut KVV-työnjohtajan hyväksyminen, e/hanke 62,69 Liitoslausunto rakennuslupaan 79,50 Pienet lausunnot 51,01 Suurehkot lausunnot 101,04 Laajat paljon aikaa vaativat lausunnot laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan Em. lisätään arvonlisävero 23 %, mikäli kyseessä ei ole viranomaistoiminta. Verokannassa tapahtuvat muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. Saatavien perinnässä noudatetaan kunnanhallituksen jaoston hyväksymiä yleisperiaatteita.

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Hyväksytty Valtuusto 29.6.2010 Voimaantulopäivä 1.9.2010 Vesihuoltolaitos perii liittymistä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211 1 LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 27. päivänä lokakuuta 2014 211 Voimaantulopäivä 1.1. 2015 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat

Lisätiedot

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1. TEKN.LTK 09.10.2014 72 LIITE 1. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN KUNNAN

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 Kunnanvaltuuston 23.10.2013 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2014 1 YLEISTÄ 1.1 laitostoiminnan kustannusten kattamiseksi kunta perii laitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä huoltolain (119/2001)

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

Nokian Vesi Oy:n palvelumaksut 1.5.2014 alkaen

Nokian Vesi Oy:n palvelumaksut 1.5.2014 alkaen Nokian Vesi Oy:n palvelumaksut 1.5.2014 alkaen NOKIAN VESI OY:N PALVELUMAKSUT 1.5.2014 ALKAEN Sivu Veden myyntihinnat 4 Vesihuollon perusmaksu 4 Yleisillä alueilla etukäteen rakennettavien tonttijohtojen

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus 26.11.2012 7 Voimaantulo 01.01.2013 Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä

Lisätiedot

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava. HINNASTO 1.2.2014 Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.fi Seunalantie 11, 04200 Kerava Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) TAKSAT Verottomiin maksuihin

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Jätevesimaksutaksa 1 (5) Tekniset palvelut Viemärilaitos

Kalajoen kaupunki Jätevesimaksutaksa 1 (5) Tekniset palvelut Viemärilaitos Kalajoen kaupunki Jätevesimaksutaksa 1 (5) Yleistä Kalajoen kaupungin viemärilaitos perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä seuraavia laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimassa 1.9.2004 alkaen 2 VESILAITOSYHDISTYS VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 1 1.1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 28.10.2002 30 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Sisällys 1 Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 3 1.1 Liittymisen vaiheet 3 1.2 Liitoskohtalausunnon

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot