NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI SATAMALAITOS SATAMAMAKSUT 2012

2 Yhteystiedot: Naantalin satamalaitos Satamatie Naantali Satamalautakunta/ Satamajohtaja Yrjö Vainiala Taksatiedustelut: Liikennepäällikkö Liisa Majuri Toimistosihteeri Helena Markkola Telefax Sähköposti Nähtävänäpito: Satamamaksut ovat luettavissa nettisivuilla. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO JULKISOIKEUDELLISET MAKSUT Tavaramaksut Alusmaksut Jätehuoltomaksu Matkustajamaksu YKSITYISOIKEUDELLISET MAKSUT Aluskiinnitys- tai irrotusmaksu Vesimaksu Venepalvelumaksut Pyöräkuormaajan käyttömaksu Varasto- ja tilavuokrat Sähkökeskuksen käyttömaksu 3

4 Satamalaitoksen tehtävä Naantalin sataman toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää laitoksen palveluja, liikenteen tarvitsemia rakennelmia sekä kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoida sataman käyttöä, huolehtia siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta sekä valvoa toiminnan kannattavuutta. Sataman ja satamatoiminnan kehittämisperiaatteet: 1. Satamakapasiteettia lisätään parantamalla nykyistä varustusta, uudisrakentamalla tarpeeseen ja kehittämällä toimintaympäristöä sekä yhteistoiminnalla. 2. Tuottoja lisätään ja toimintaedellytyksiä parannetaan tuottavalla rakentamisella, palvelujen myynnillä sekä taksapolitiikan avulla. 3. Toimintaa tehostetaan kehittämällä sataman laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä. 4. Kehittämisen perustana on kerätty asiakaspalaute. Sataman maksupolitiikka Pitkäjänteisen ja maltillisen taksapolitiikan avulla satama pyrkii omalta osaltaan huomioimaan ja turvaamaan siihen sidoksissa olevan teollisuuden toimintaedellytykset. Maksujen tarkistamisen lähtökohtia ovat kilpailukykyisyys, kustannusvastaavuus ja rahan arvon muutokset. 4

5 YLEISTÄ SATAMAMAKSUISTA Julkisoikeudellisista taksoista päättää aina toimielin, tässä tapauksessa satamalautakunta. Satamajohtosäännön mukaan maksut vahvistaa satamalautakunta. Satamamaksut perustuvat lakiin kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76). Kaupunginhallituksen yleisjaosto voi yksittäistapauksissa ottaa ratkaistavakseen helpotuksen tai vapautuksen myöntämisen julkisoikeudellisesta satamamaksusta. Maksut ovat satamalautakunnan vahvistamia ja astuvat voimaan Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä, jollei erikseen ole toisin sovittu. Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Naantalin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeiden mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. Maksut ovat arvonlisäverottomia. Kotimaan myynnissä maksuihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero. 5

6 TAVARAMAKSUT Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu veloitetaan näiden satamamaksujen mukaisesti vesitse Naantalin sataman kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. 2 Tavaramaksu veloitetaan bruttopainon perusteella ja maksu on aina vähintään 20,00. 3 Tavaramaksut on jaettu meriliikennetilaston (MKL) mukaisiin ryhmiin huomioiden tullitariffin HS-nimikkeistö. 4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: - telakkateollisuuden kotimaan rannikkosiirrot 5 Tavaranhaltija tai aluksen päällikkö tai asiamies on velvollinen antamaan Naantalin kaupungin satamalaitokselle ne tiedot, jotka ovat tarpeen tavaramaksun veloittamiseksi kotimaiselta tavaranhaltijalta, jollei erikseen ole sovittu, että tavaramaksu veloitetaan varustamolta tai muulta, joka määrää tavarasta. Tavaramaksun kohdistamiseksi on ilmoitettava kauppanimike ja tarvittaessa tullinimike. Mikäli tiedot tavaramaksun veloittamiseksi ovat puutteelliset tai virheelliset, niiden oikeellisuuden todentamisesta veloitetaan 38,00. 6

7 TULLINIMIKKEEN MUKAISET TAVARAMAKSUT Meriliikennetilasto HS-nimikkeistö /tonni 20 Sahaamaton puutavara 44.03, ,64/m³ 20.1 Polttohake, -puru, -murske Sahattu puutavara 44.06, 44.07, ,64/m³ 22 Selluloosa, puuhioke, 47 jätepaperi 23 Paperi, paperituotteet, pahvi Vaneri, muut puuraaka-aineet, levyt 25 Muut puuteollisuustuotteet 44.05, 44.08, 3, Rautamalmi, rikaste, 26.01, 26.02, rautaromu 26.1 Kuona 26.18, 26.19, , Rautaromu Muu malmi, rikaste romu , , 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, Romu, muu 28 Metallit, metalliteokset (ei metalliromu) 28.1 Teräs Koneet, laitteet, 84 86, , 3,79 kuljetusvälineet Uudet moottoriajoneuvot ,79 30 Muut metallituotteet 82, 83 3,79 31 Raakaöljy Nestemäiset polttoaineet Voiteluöljy Kivihiili 27.01, 27.02, Koksi Polttoturve Lannoitteet 25.10, Hiilikemikaalit, terva , 29 2,50 37 Muut kemianteoll. tuotteet 28, 30, 32 38, Sooda Fosfaatit Betaine molasses Nakutuksen estoaine 37.5 Voiteluöljyn lisäaine Vesilasi ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 7

8 38 Raakamineraalit , , , Pikkukivi, sora, sepeli , Raakakivi Suola Savi Hiekkapuhalluskivi Kipsikivi , Sementti, kalkki, teollisesti 25.22, 25.23, 68, valm. mineraalituotteet Kevytsora Kipsilevy Sementti Vilja Vehnä Ruis Ohra Kaura Riisi Maissi ,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 41 Sokerijuurikas Tuoreet hedelmät, 7, 8 3,79 vihannekset, peruna 43 Elävät eläimet 1 3,79 44 Eläinten rehu, maltaat 5.04, 5.06, 5.08, 5.11, 11.07, , , Ruoka-aineet 02 04, 09, 11 (ei 11.07) (ei ) , Sokeri Melassi Kalajauho Muu rehu Maltaat Vinasse 2,50 2,50 45 Kasviöljyt, eläinrasvat 15 2, Öljykasvit Soijapapu Rapsin-, rypsinsiemenet Kalaöljyt 46 Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumi , , (ei 5.04, 5.06, 5.08, 5.11) 13, 14, , , 41, , , , , ,50 3, Jätekumirouhe

9 47 Nahat, tekstiilit, vaatteet 42, 43, , 3, , , , 54, , Lasi, keramiikkatuotteet , 70 3, Lasimurske Muut teollisuustuotteet , , , 44.02, 45, 46, 49, Erittelemätön kappaletavara, 2,50 lauttaliikenne saapuva/lähtevä 51 Sekalaiset tuotteet yleismaksu 6, 71, 97 3,79 3,79 Kontit kuljetusvälineenä 32,00 /kpl Alukset 89 0,08 % arvosta 9

10 ALUSMAKSUT Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu/lähtee Naantalin kaupungin satama-alueelle/-alueelta, veloitetaan alusmaksu. 1 Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksu aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta. 2 Veloitusperusteiden toteamiseksi aluksen päällikkö tai asiamies on velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. Mikäli tiedot alusmaksun veloittamiseksi ovat puutteelliset tai virheelliset, niiden oikeellisuuden todentamisesta veloitetaan 38,00. 3 Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan 7 vuorokautta laiturissa. Ylimeneviltä vuorokausilta veloitetaan 0,06 /nettotonni. 4 Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. 5 Aluksista, jotka pitävät Naantalin satamaa asemapaikkanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit yms.) veloitetaan maksu sopimuksen mukaan. 6 Naantalin matkailuelinkeinoa palvelevalta saariston matkustajaliikenteeltä ei peritä alusmaksua, jos alus ei kiinnity kauppasataman laituriin. 7 Alusmaksua veloitetaan vain kerran aluksesta, joka poistuu satamaalueen ulkopuolelle esim. tankkien pesua varten ja palaa takaisin satama-alueelle. 8 Alusmaksua ei veloiteta aluksesta, joka telakalta käy koeajolla satamaalueen ulkopuolella. 9 Turvallisuussyistä suoritettavasta saattohinauksesta ei hinaajalta veloiteta alusmaksua. 10

11 1 Kauppa-alukset Alusmaksua veloitetaan 0,47 /nettotonni. Minimimaksu 144. Alle 50 m pitkiltä aluksilta maksu on 24,00 pituudesta riippumatta. Kuitenkin a) risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy laiturissa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. b) mikäli alus vähintään kolmen kuukauden ajan ylläpitää yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan säännöllistä vuorokautista liikennettä, myönnetään alusmaksusta 40 %:n alennus ja mikäli saman varustamon tai markkinointiyhtiön alukset ylläpitävät kaksi edestakaista vuoroa vuorokaudessa, myönnetään alennusta 60 % c) alukselle, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamaalueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, myönnetään 60 %:n alennus. 2 Hinaajat sekä hinaaja-proomu -yhdistelmät Hinaajasta veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: alle 15 m pitkä 45, m pitkä 89,00 yli 30 m pitkä 115,00 Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 :n 2 kohdan tarkoittama hinaaja-proomu -yhdistelmä, suoritetaan alusmaksu proomun osalta sen nettovetoisuuden mukaan. Alusmaksua ei veloiteta niiltä hinaajilta, jotka kiinnittymättä laituriin käyvät avustamassa muita konevoimalla kulkevia aluksia satama-alueella. 3 Telakalla rakennetut, huollettavat ja korjattavat alukset Alusmaksua veloitetaan 0,47 /nettotonni. Minimimaksu on 144. Alle 50 m pitkiltä aluksilta maksu on 24,00 pituudesta riippumatta. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta. 11

12 JÄTEHUOLTOMAKSU Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Naantalin kaupungin laituriin, veloitetaan jätehuoltomaksua alla olevan mukaisesti. Aluksen, joka käyttää sataman öljypitoisten jätteiden tai käymäläjätevesien vastaanottopalvelua, on ilmoitettava tästä satamalle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matkaaika on alle 24 tuntia. Jos aluksen lopullinen tulosatama selviää alle 24 tuntia ennen tähän satamaan saapumista on ilmoitus annettava välittömästi lopullisen tulosataman selvittyä. 1 Kiinteät jätteet Aluksista tuleva talous- ym. jäte on lajiteltava Naantalin sataman jätehuolto-ohjeiden mukaan. Kutakin jätelajia varten on jätepisteissä oma astia. Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta / nettotonni seuraavasti: Lajitellut jätteet 0,08 Vähimmäismaksu 30,00 Mikäli alus jättää määräysten vastaisesti lajittelematonta jätettä, veloitetaan /nettotonni seuraavasti: Lajittelemattomat jätteet 0,20 Vähimmäismaksu 160,00 2 Öljyjätemaksu Konehuoneesta peräisin olevasta öljypitoisesta jätteestä veloitetaan jätehuoltomaksua 0,15 /nettotonni. Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuksellisen suurista jätemääristä maksu veloitetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan. Öljypitoisen jätteen pumppaustehovaatimus on 3 m³/h, minkä jälkeen maksu veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan. Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamalaitoksen palvelua käyttäen, veloitetaan palvelusta aiheutuneiden kustannusten mukaan. Jätehuollosta veloitettavien maksujen vähimmäismäärä on 73,00. Maksua ei veloiteta alukselta, jolle Merenkulkulaitos on alusjäteasetuksen perusteella myöntänyt poikkeusluvan öljyisten jätteiden käsittelyssä. 12

13 3 Ongelmajäte Ongelmajätteet (lukuun ottamatta konehuoneesta peräisin olevaa öljypitoista jätettä) sisältyvät jätehuoltomaksuun, siltä osin kuin määrä on pienempi kuin kahdensadan (200) litran tynnyri tai siihen verrattava määrä. Suuremmista eristä veloitetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan lisättynä sataman yleiskuluilla 10 %. 4 Muut jätteet Naantalin satamassa ahtaustoimintaa suorittavat ovat velvolliset kustannuksellaan suorittamaan käsittelemästään tavarasta aiheutuneiden lastijäämien siivouksen ja pois siirtämisen. Lastiperäiset jätteet on siivottava seitsemän (7) vrk:n kuluessa aluksen lähdettyä satamasta, minkä jälkeen veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman yleiskuluilla 10 %. 5 Harmaa vesi sopimusliikenteessä Aluksen satamaan jättämästä harmaasta vedestä veloitetaan jätevesimaksua 2,47 /tonni. Käymälä- ja harmaavesi autokuljetuksena: Normaali työaika, arkipäivinä klo ,99 tn 30,00 /tn 5-9,99 tn 26,00 /tn 10-14,99 tn 24,00 /tn 15-19,99 tn 23,00 /tn tn ja yli 22,00 /tn Minimiveloitus 5 tonnin mukaan. Muina aikoina yksikköveloitukseen lisätään työehtosopimuksen mukaiset %-osuudet sekä hälytyskorvaus 106,00 /työ. Edellä mainittujen maksujen lisäksi veloitetaan sataman yleiskuluina 10 %. 13

14 MATKUSTAJAMAKSU Ulkomaanliikenteessä kulkevalta matkustaja-alukselta veloitetaan saapuvasta ja lähtevästä matkustajasta matkustajamaksua 1,05. Matkustajamaksu veloitetaan matkustajaluettelon mukaan. Maksua ei veloiteta 1 kuorma-autojen kuljettajista 2 risteilyalusten matkustajista, jotka ulkomailta saavuttuaan jatkavat samalla laivavuorolla toiseen ulkomaan satamaan 3 henkilöistä, jotka viranomaisen siihen asianmukaisesti määrääminä ovat aluksella tarkastaakseen tai valvoakseen sen laitteiden toimintaa 4 aluksen miehistöstä, jonka matka liittyy toimen hoitamiseen (siirtomiehistö). 14

15 ALUSKIINNITYS- TAI IRROTUSMAKSU Aluksen kiinnittämisestä tai irrottamisesta veloitetaan seuraavat maksut 1 Aluksen nettovetoisuus euroa , , ,00 Yli ,00 2 Siirroista peritään yllä olevan mukaan. Jos alus siirretään satamaviranomaisen määräyksestä, maksua ei peritä. 3 Haalauksesta veloitetaan vain yksi maksu. 4 Mikäli kiinnityksessä tai irrotuksessa käytetään moottorivenettä, veloitetaan siitä erikseen venepalvelumaksun mukaan. 5 Kiinnityksessä talvehtimis- ym. tilapäisiin kiinnityspaikkoihin peritään maksu todellisten kustannusten mukaan. 6 Milloin aluksen lähtö on myöhästynyt enemmän kuin puoli tuntia, on odotusajalta suoritettava 48,00 jokaiselta alkavalta odotusajan tunnilta. 7 Milloin kiinnityksessä ja irrotuksessa käytetään useampaa kuin kahta (2) henkilöä, veloitetaan lisätyöstä 48,00 henkilöltä jokaiselta alkavalta tunnilta. 8 Yöllä klo 23:00-06:00 sekä viikonloppuisin, lauantaista klo 06:00 sunnuntaihin klo 24:00 välisenä aikana ja arkipyhinä suoritetusta työstä veloitetaan maksu 30 %:lla korotettuna. 15

16 VESIMAKSU 1 Annettaessa vettä laiturin vesipostista 3,20 /m³ 2 Kello 18:00-06:00 välisenä aikana annetusta vedestä peritään yölisä 30,00 /krt 3 Pienin vesimaksu 35,00 4 Säiliöauton kuljettamana peritään lisäksi auton taksan mukainen korvaus 5 Säännöllisessä liikenteessä olevilla aluksilla on oikeus ottaa vettä vesijohtoposteista kaupungin mittareilla, jolloin veden hintana peritään 3,00 /m³ 16

17 VENEPALVELUMAKSUT VALPAS Muu käyttö (ei sis. henkilökuljetusta) 50,00 /h MS AJONPÄÄ JA LAMOR Satama-alueella ja satama-alueen ulkopuolella - henkilö- ja tavarakuljetukset - muu avustus ja palvelu Mikäli vuorossa olevien satamavalvojien lisäksi tarvitaan lisähenkilöitä, veloitetaan lisätyöstä jokaiselta alkavalta tunnilta 125,00 /h 48,00 /h/henk. Maksu veloitetaan alkavilta täysiltä tunneilta ja aika lasketaan siitä hetkestä, kun vene/alus lähtee asemapaikaltaan siihen asti kunnes se palaa lähtöpaikkaansa. Yöllä klo 23:00 06:00 sekä viikonloppuisin, lauantaista klo 06:00 sunnuntaihin klo 24:00 välisenä aikana ja arkipyhinä suoritetusta työstä veloitetaan maksu 30 %:lla korotettuna. Yölisä veneen käytöstä klo 23:00 06:00 välisenä aikana on 30,00 /h 17

18 PYÖRÄKUORMAAJAN KÄYTTÖMAKSU (Volvo L50D) Yleismaksu eri välinein - kauhat, haarukat - avoharjaus - desinfiointi (ei sis. desinf.ainetta) - hiekoitus (ei sis. hiekkaa) Puhdistus keräävällä harjalla 60,00 /h 80,00 /h Maksu veloitetaan alkavilta täysiltä tunneilta lähtöpaikasta lähtöpaikkaan. Aineet veloitetaan erikseen, vettä lukuun ottamatta. 18

19 VARASTO- JA TILAVUOKRAT VARASTOALUEET KOKOUSTILA Naantalin sataman, mukaan lukien Luonnonmaa, avonaisilla varastopaikoilla säilytettävästä tavarasta kannetaan seuraavat aluevuokrat: Päällystetyt varastointikentät 1-7 vrk vapaa 8-30 vrk 0,10 /m²/vrk yli 30 vrk kestävät varastoinnit sopimuksen mukaan Vähimmäisveloitus on 120,00. Vuokramaksu lasketaan: varastoimisajan päättymisajankohdan mukaan määräytyvä maksu x maksullinen varastoimisaika x pinta-ala. Vuokra terminaalin kokoustilasta (4. krs) - sisältää tilassa olevien laitteiden käytön ja siivouksen, - ei sisällä tilajärjestelyjä 130,00 /alkava vrk + alv 19

20 SÄHKÖKESKUKSEN KÄYTTÖMAKSU Energiamaksu, tilapäistariffi Keskusvuokra 0,30 /kwh 50,00 /vrk Sähkökeskuksen pitkäaikaiskäyttöön liittyvästä energiamaksusta sovitaan tapauskohtaisesti. 20

21 MUISTIINPANOJA: 21

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2015 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Satamantie 9 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SATAMAMAKSU

Lisätiedot

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2014 alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail info.port@pori.fi www.portofpori.fi

Lisätiedot

S A T A M A M A K S U T A K S A

S A T A M A M A K S U T A K S A LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN S A T A M A M A K S U T A K S A satamamaksutaksa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.11.2008, 107 Sisältö sivu TAVARAMAKSU - Yleiset perusteet 1 - Liikenteen

Lisätiedot

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2014 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys-

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

Port of Helsinki 2011 HINNASTO

Port of Helsinki 2011 HINNASTO Port of Helsinki 2011 HINNASTO Sisällysluettelo Hinnasto voimassa 1.1.2011 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Kuljetusmaksu 12

Lisätiedot

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä.

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä. HINNASTO 2015 SISÄLLYSLUETTELO Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen sivu Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Vedenmyynti

Lisätiedot

UUDET TES-KIRJAT PÄÄSOPIMUKSET JA YLEISSOPIMUKSET

UUDET TES-KIRJAT PÄÄSOPIMUKSET JA YLEISSOPIMUKSET Pöytäkirja UUDET TES-KIRJAT PÄÄSOPIMUKSET JA YLEISSOPIMUKSET 1. Työehtosopimuksen voimassaolo Todettiin, että kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskevat työehtosopimukset ovat voimassa 16.2.2005

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma

Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma Helsingin Satama Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma VS JÄT 9710-6001A 15.2.2012 Kimmo Vahanto 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä 3. Yleiskuvaus satama-alueesta ja

Lisätiedot

KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA

KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNTELMA HELSNGN SATAMA MATKUSTAJASATAMAT -OSASTO 2012 Sisältö Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 3 3 Yleiskuvaus satama-alueesta ja

Lisätiedot

SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 15 TARKISTUSPÖYTÄKIRJA... 18

SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 15 TARKISTUSPÖYTÄKIRJA... 18 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2014-2017 SISÄLLYS 1 SOVELTAMISALA... 1 2 PALKAT... 1 3 PERUSPALKKAAN SIDOTUT PALKANLISÄT... 3 4 LUONTOISEDUT... 3 5 KORVAUKSET... 4 6 TYÖAIKA JA SYNTYVÄ

Lisätiedot

MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PA Eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00 Vaihde 020 595 5000 www.palta.fi MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ koskeva MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS TYÖEHTOSOPIMUS 2013 2016 2013 2016

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS * ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/41 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 YLEISET SOPIMUKSET... 6 3 MÄÄRITELMÄT... 7 4 YLEISTÄ... 8 4.1

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014

TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2011-2013 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(15) KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017

ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 * ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/65 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 2 MÄÄRITELMÄT... 7 3 YLEISTÄ... 8 3.1 Miehistön pätevyys...

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013 Finnair TES -kooste Palvelualojen Toimialaliitto ry Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Työehtosopimus 1 Sopimuksen

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN PIENTONNISTON TYÖEHTOSOPIMUS

ULKOMAANLIIKENTEEN PIENTONNISTON TYÖEHTOSOPIMUS Sivu 1 / 19 ULKOMAANLIIKENTEEN PIENTONNISTON TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 (Päällystöliitot) 1 SOVELTAMISALA Suomen Varustamot ry toiselta puolen ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Konepäällystöliitto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) Liite VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN. I Virkamatkat...

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) Liite VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN. I Virkamatkat... HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN I Virkamatkat... 1 1 Yleistä... 1 1.1 Sopimusmääräykset... 1 1.2 Kustannusten korvaaminen...

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN PIENTONNISTON TYÖEHTOSOPIMUS. 16.02.2005-15.02.2008 (SM-U) 16.02.2005-30.09.2007 (Päällystöliitot)

ULKOMAANLIIKENTEEN PIENTONNISTON TYÖEHTOSOPIMUS. 16.02.2005-15.02.2008 (SM-U) 16.02.2005-30.09.2007 (Päällystöliitot) ULKOMAANLIIKENTEEN PIENTONNISTON TYÖEHTOSOPIMUS Ajalle 16.02.2005-15.02.2008 (SM-U) 16.02.2005-30.09.2007 (Päällystöliitot) SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala 2. Työhönotto 2.1. Yleistä 2.2. Työsopimus

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017

ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 * ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus 2/65 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia

Lisätiedot

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA Sisältö Sisältö... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirja... 15 Tarkistuspöytäkirja... 19

Allekirjoituspöytäkirja... 15 Tarkistuspöytäkirja... 19 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2012-2014 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Palkat... 1 3 Peruspalkkaan sidotut palkanlisät... 3 4. Luontoisedut... 3 5. Korvaukset... 4 6 Työaika

Lisätiedot