PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014"

Transkriptio

1 PIETARSAAREN sataman TAVARA- JA PALVELUMAKSUT 2014 TAVARAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 2 SATAMAMAKSU TAVARASTA 3 ALUSMAKSUT 4 JÄTEHUOLTOMAKSUT 5 KIINNITYSMAKSUT 6 KENTTÄVUOKRAMAKSUT 6 PUHELIN 6 SÄHKÖ 6 VESI 7 VESILLELASKU 7 1

2 PIETARSAAREN SATAMAN HINNASTO Satamajohtokunnan hyväksymä , 32. Voimassa alkaen. Hinnasto on saatavana Pietarsaaren satamalaitoksen sivuilta Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäis-viivästyskoron suuruinen. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Pietarsaaren kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. Sataman ratapihan käytöstä maaliikenteessä peritään käyttömaksua tavaran lajista ja määrästä riippuen erillisten sopimusten perusteella. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisävero lisätään niihin hintoihin, jotka lain mukaan ovat arvonlisäverollisia. TAVARAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1. Tavaramaksu on suoritettava tämän hinnaston mukaisesti vesiteitse Pietarsaaren sataman kautta ulkomailta tuodusta tai ulkomaille viedystä tavarasta. Maksu on suoritettava myös kotimaanliikenteessä Pietarsaaren sataman kautta vesitse tuodusta tai viedystä tavarasta. 2. Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan satamalaitokselle tarvittavat veloitustiedot. 3. Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei toisin ole määrätty. 4. Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: a) takavarikoitu tavara b) matkustajien matkatavarat c) saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat samoin kuin tuotteet, jotka tuodaan kaupunkiin torilla tai satamassa myytäviksi d) kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita. 5. Tavarasta, joka laitetaan vapaavarastoon tai yleiseen tai yksityiseen tullivarastoon, veloitetaan tavaramaksu tavaraa varastosta otettaessa. 6. Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS koodin taso 1) tavaralähetyksistä (tai tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen. 2

3 SATAMAMAKSU TAVARASTA MKL:n nimike / 1000 kg 1. (51) Yleismaksu, säiliöt 3,22 2. (34, 35, 40, Rehu, vilja, lannoitteet, turve, 44, 51) yhteiskuntajätteet ja lumput 1,05 3. (33) Hiili 1,13 4. (32) Öljy 0,98 5. (37) Lipeä ja muut kemikaalit 0,95 6. (20, 25) Raakapuu, pölkyt 1,10 7. (20) Hake 1,10 8. (23) Paperi, pahvi ja kartonki 1,57 9. (22, 24,27) Vaneri ja rakennuslevyt sekä selluloosa, kivi ja eräät kivituotteet, käsittelemätön metalli, sinkki, romu, rauta- ja terästangot, pellit, kiskot, putket ja säkkitavara (jos tavara esiintyy normaalisti bulk -tavarana) 1, (21) Sahatavara 0,66 / m (37) Maaöljykaasut, mäntyöljy 1, (56) Alukset ja veneet 0,075 % arvosta tuonti / vienti, korkeintaan 5.000,00 EUR. 13. (29, 46) Esiparkitut nahat, raa at turkisnahat, muokattu nahka, rauta- ja raitiotiekalusto, autot, traktorit, polkupyörät, ilma-alukset ym. 10, (39) Sementti, kalkki, mineraalituotteet 0, Konttimaksut (8) - lastattu 20 jalan kontti 17,80 / kpl (12) - lastattu 40 jalan kontti 27,00 / kpl Tavaramaksu on aina vähintään 20,00. 3

4 ALUSMAKSUT 1. Yleiset ehdot Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Pietarsaaren kaupungin satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän hinnaston mukaisesti. 1. Kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta. 2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuut ta. 3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään sata majärjestyksen mukaiset alusilmoitukset. 4. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella. 5. Erityisestä syystä voidaan alusmaksua alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta. 6. Aluksista, jotka pitävät Pietarsaaren satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, koti maan matkustaja-alukset ym.) veloitetaan alusmaksu erikseen voimassaolevan hinnaston mu kaisesti. 7. Alusten jätehuollosta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. 2. Lastialukset Lastialuksesta veloitetaan 0,52 / NT. Maksu on aina vähintään 185,00. Kansilastiponttoneilta, joilla on lastia vain kannella, veloitetaan puolet yllämainitusta maksusta. 3. Matkustaja-alukset Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan 0,52 / NT. Maksu on aina vähintään 185,00. 4

5 4. Hinaajat Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: < 15 m 60,00 15 > 30 m 120,00 30 m > 150,00 Hinaaja-proomuyhdistelmästä suoritetaan alusmaksu proomun osalta nettovetoisuuden mukaan. 5. Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua, se maksaa alusmaksun tämän hinnaston 2 :n mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta. 6. Muut käynnit Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 40 % tämän hinnaston 2 :n mukaisesti. 7. Riisutut alukset Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksusta sovitaan erikseen varustamon ja satamalaitoksen kesken. JÄTEHUOLTOMAKSUT Jätemaksut Jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta 0,10 / NT. Pienin maksu on 50,00 / alus ja suurin maksu 160,00 / alus. Jätemaksua ei peritä aluksilta, jotka itse huolehtivat jätteistään ja jotka ovat tehneet jonkun sataman kanssa tätä tarkoittavan sopimuksen. Öljypitoinen jäte Aluksista peräisin olevat öljypitoiset jätteet 0,26 / NT. Sekajäte 0,67 / kg. Sataman yleiskulut Aluksen seka-, ongelma- ja lastiperäisistä jätteistä veloitetaan muodostuneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman 10 % yleiskululla. 5

6 KIINNITYSMAKSUT Alusten kiinnitys- ja irrotusmaksut / kerta (NT) Aluksen NT Maanantai - Perjantai Klo Maanantai - Lauantai Klo Lauantai - Maanantai Klo ,14 158,30 181, ,99 243,37 268, ,91 283,22 307, ,61 318,75 367, ,06 393,06 486,75 Odotusraha tunnilta 51,69 77,54 108,77 1. Maksut sisältävät korvauksen ylityöstä. 2. Aluksen kiinnityksestä ja irrotuksesta veloitetaan kultakin erikseen. 3. Maksutta, mikäli alus siirretään satamaviranomaisen määräyksestä. 4. Mikäli alus halutaan siirtää muusta syystä veloitetaan kohdan 2. mukaisesti. 5. Kiinnitysmaksu peritään aina aluksen suurimman NT mukaan, mikäli aluksella on 2 NT. 6. Kiinnitysmaksu määritetään sen ajankohdan mukaan, jolloin aluksen viimeinen köysi kiinnitetään laituriin. Irrotusmaksu määritetään sen ajankohdan mukaan, jolloin aluksen viimeinen köysi irrotetaan laiturista. 7. Jos työ ei ala sovittuna ajankohtana, veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta odotusraha. Odotusrahaa ei kuitenkaan peritä ensimmäiseltä tunnilta. 8. Arkipyhinä veloitetaan lauantai-maanantai klo tariffin mukaisesti. 9. Jos kiinnityksessä tai irrotuksessa on tarpeen käyttää useampaa kuin kahta (2) henkilöä esimerkiksi aluksen koon tai vaikeiden sääolosuhteiden jne. vuoksi, veloitetaan 40 alkavalta tunnilta ja henkilöltä lisätyövoiman osalta. KENTTÄVUOKRAMAKSUT Lyhytaikainen varastointi päällystetyllä kentällä Pitkäaikainen varastointi päällystetyllä kentällä Pitkäaikainen varastointi pohjustetulla kentällä Pitkäaikainen varastointi muilla kentillä Lyhytaikainen varastointi laiturialueella Kontit ja suuryksiköt lyhytaikainen varastointi Kontit ja suuryksiköt pitkäaikainen varastointi 0,12 / m 2 / vrk 0,36 / m 2 / kk 0,15 / m 2 / kk 0,10 / m 2 / kk 0,46 / m 2 / vrk 0,82 / m 2 / vrk 1,44 / m 2 / kk PUHELIN Liittymismaksu 16,85 Alus maksaa lisäksi puhelut käypään hintaan SÄHKÖ Liittymismaksu 50,00 Pitkäaikaiskäyttö 0,25 / kwh Vähimmäismaksu 50,00 6

7 VESI Vesimaksu 4,00 / m 3 Vähimmäismaksu 41,00 Vesipalvelusta veloitetaan normaalin työajan ulkopuolella edellisten lisäksi: Maanantai - Perjantai Klo Maanantai - Lauantai Klo Lauantai - Maanantai Klo ,00 / tilaus 62,00 / tilaus Arkipyhinä veloitetaan lauantai-maanantai klo tariffin mukaisesti. VESILLELASKU Purje- ja moottoriveneen vesillelasku tai nosto satamalaiturilta / satamalaiturille 50,00 7

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

S A T A M A M A K S U T A K S A

S A T A M A M A K S U T A K S A LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN S A T A M A M A K S U T A K S A satamamaksutaksa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.11.2008, 107 Sisältö sivu TAVARAMAKSU - Yleiset perusteet 1 - Liikenteen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2015 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Satamantie 9 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SATAMAMAKSU

Lisätiedot

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2014 alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail info.port@pori.fi www.portofpori.fi

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2014 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä.

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä. HINNASTO 2015 SISÄLLYSLUETTELO Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen sivu Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Vedenmyynti

Lisätiedot

Port of Helsinki 2011 HINNASTO

Port of Helsinki 2011 HINNASTO Port of Helsinki 2011 HINNASTO Sisällysluettelo Hinnasto voimassa 1.1.2011 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Kuljetusmaksu 12

Lisätiedot

Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys-

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN LIIKUNTAPAIKKOJEN VUODEN 2015 YLEISET OHJEET JA MAKSUT

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN LIIKUNTAPAIKKOJEN VUODEN 2015 YLEISET OHJEET JA MAKSUT HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN LIIKUNTAPAIKKOJEN VUODEN 2015 YLEISET OHJEET JA MAKSUT Arvonlisäprosentit 10 ja 24 Liv hinnasto 2015 Lilk 8.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET OHJEET 1.1. Varauspaikka

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

tavarankuljetusvakuutus

tavarankuljetusvakuutus tavarankuljetusvakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen KU 05 TAVARANKULJETUSVAKUUTUSEHDOT KU 05...3 KU TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT...3 KU 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014

TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2011-2013 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(15) KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 1(29) Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 Yleiset toimitusehdot... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...3 Määritelmät... 4 1.4. Vesihuoltolaitos...

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT

FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT Voimassa 1.6.2005 alkaen 1. TARJOUS Myyjän tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin sovita. Mikäli myyjän tarjous on tehty

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9. 0 Vesihuoltolaitos Yleiset toimitusehdot KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.2010 49 1 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT...

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot 1 2 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 6 Yleiset toimitusehdot 6 1.1 Soveltamisala 6 1.2 Voimaantulo 6 1.3 Soveltamisjärjestys 6 Määritelmät 6 1.4 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot