PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHINNASTO JA TAKSAT"

Transkriptio

1 PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa alkaen Porin Satama Oy, hallituksen vahvistama PORIN SATAMA OY Merisatamantie Pori Finland Puh Faksi y-tunnus: The port serving vessels of all sizes Palveleva satama kaikenkokoisille laivoille

2 Sisällys YLEISTÄ TAVARAMAKSUT... 2 YLEISET PERUSTEET... 2 HINNASTO ALUSMAKSUT... 5 YLEISET PERUSTEET... 5 HINNASTO JÄTEHUOLTOMAKSU ALUSTEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT SATAMANOSTURIEN MAKSUT VARASTOALUEIDEN TILAPÄISVUOKRAUSTEN TAKSA VESIMAKSUT SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSU LAITURIMAKSUTAKSA TUNTITYÖ YHTEYSTIEDOT... 15

3 1 Yleistä 1. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. 2. Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. 3. Maksuehto on 14 pv netto. 4. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, alusmaksun, satamanosturien maksun tai muun Porin Satama Oy:n laskuttaman maksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satama Oy:lle tarvittavat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. Mikäli tietoja ei anneta määräajassa, voidaan veloitus suorittaa arvioperusteisesti. Virheellisesti, puutteellisesti tai määräajan jälkeen annetuista laskutustiedoista aiheutuvien työ- ja rahoituskustannusten kattamiseksi peritään maksu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksu on kuitenkin vähintään 50 euroa alkavalta työtunnilta. 5. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. 6. Mikäli sataman tai sataman osan turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso 1) aluksesta tai tavaralähetyksestä (tai tavaran kuljetusyksiköstä) johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset ensimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen ja jälkimmäisessä tapauksessa täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on tavaramaksun suorittaminen. 7. Lasku on vähintään 17,70 8. Tästä palveluhinnastosta/taksasta on olemassa suomenkielinen ja englanninkielinen painos. Tulkintaerimielisyyksissä suomenkielinen palveluhinnasto on ratkaiseva.

4 2 1. Tavaramaksut Yleiset perusteet 1.1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti sekä koti-, että ulkomaanliikenteessä vesitse Porin Satama Oy:n omistaman alueen tai Porin Satama Oy:n omistaman ja ylläpitämän vesialueen kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. 1.2 Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten, tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan Porin Satama Oy:lle tarvittavat oikeat veloitustiedot välittömästi laivan lähdettyä satamasta, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua lastauksen tai purkamisen päätyttyä. 1.3 Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, ellei taksassa ole toisin määrätty. 1.4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 4.1. takavarikoitu tavara, 4.2. matkustajien matkatavarat, 4.3. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja voi soveltaa voimassa olevaan tavaramaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja erillisellä sopimuksella. 1.5 Tavarasta, joka täysin samanlaisena jälleenlaivataan Porin satama Oy:n alueiden kautta, voidaan Porin Satama Oy:n toimitusjohtajan harkinnan mukaan periä vain yksi tavaramaksu. 1.6 Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta. 1.7 Porin Satama Oy:n alueella ahtaustoimintaa tai muuta toimintaa harjoittava yritys on velvollinen kustannuksellaan siivoamaan ja kuljettamaan pois kaiken toiminnasta aiheutuneen tuotteen tai jätteen. Siivous on suoritettava viivyttelemättä laituriolosuhteet ja liikenne huomioiden. Mikäli Porin Satama Oy:n huomautusten jälkeen suorittaa siivouksen, on sillä oikeus laskuttaa aiheutuneet kustannukset lastinkäsittelijältä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Nestemäisten aineiden aiheuttaman siivouksen suorittavat aineen käsittelijä. Käsittelyalueella olevat sadevesikaivot on peitettävä tavarankäsittelijän toimesta, jos käsiteltävän tavaran kulkeutuminen niihin on mahdollista. Mikäli tavaraa joutuu sadevesijärjestelmään, mahdolliset puhdistukset ja tyhjennykset peritään tavarankäsittelijältä.

5 3 Hinnasto TAVARAMAKSU Hinta/bruttopaino LiVi:n nimike MERKITYS /t (jos ei mainittu muuta yksikköä) 22, 24-27, 31-35, 37 (vain NaOH, biopolttoaine ja lignosulfaatti), 38-41, 44, 1, 45 Jätepaperi, romu, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet (ei sahatavara), kuiva irtotavara, öljytuotteet, natriumhydroksidi, biopolttoaineet, lignosulfaatti sekä eräät kasvi- ja eläinkunnan tuotteet Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt, muut puuteollisuustuotteet, rauta- ja muut malmit, rikasteet, romut, raakaöljy, öljytuotteet, natrium hydroksidi, kivihiili, koksi, turve, lannoitteet, raakamineraalit, kaoliini, sementti, kalkki, teolliset mineraalituotteet, vilja, tekninen tärkkelys, sokerijuurikas, eläinten rehu, öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat Sahattu ja sahaamaton puutavara 0,50 /k-m³ 23, 28 (ei teokset) Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet, metallit Paperi, paperituotteet, pahvi, metallit (ei teokset) 1,23 Kemianteollisuuden tuotteet 1,77 36, (teokset), 29-30, 42-44, Hiilikemikaalit, terva, muut kemianteollisuuden tuotteet Muut tavarat Muut tavarat sekä kuorma-autoissa ja niiden perävaunuissa tai konteissa kuljetettava tavara ellei sisältöä ole eritelty Maksu suuryksiköltä Suuryksiköissä kuljetettavasta tavarasta voidaan tavaramaksu periä asiakkaan pyynnöstä myös kokonaishintana suuryksikköä kohden. Tällöin sisältöä ei tarvitse eritellä tavaramaksun määräämistä varten. Tätä kohtaa voidaan soveltaa konteissa, perävaunuissa ja kuormaautoissa kuljetettavaan tavaraan, ei kuitenkaan räjähteisiin (LiVi 37.2) 2,03 Maksu suuryksiköltä 32,79

6 4 LiVi SELITE Tullin tilastonimike 20 SAHAAMATON PUU, HAKE 44.01, 44.03, SAHATTU PUUTAVARA 44.06, 44.07, SELLULOOSA, PUUHIOKE, JÄTEPAPERI PAPERI, PAPERITUOTTEET, PAHVI VANERI, RAKENNUSLEVY MUUT PUUTEOLLISUUSTUOTTEET 44.05, 44.08, 44, BULK RAUTAMALMI, RIKASTE, RAUTAROMU 26.01, 26.02, , RIKASTE 26.03, 26.04, RIKKIHAPPO FERROTUOTTEET KIPSI BULK MUU MALMI, RIKASTE 26.05, , , , , 76.02, 78.02, 79.02, ILMENIITTI RAUTA, TERÄS, EPÄJALOT METALLIT , , , , 76.01, , 78.01, , 79.01, , ,80.01, , MUUT METALLIT, METALLISEOKSET , , 75.08, , PROJEK- TINA KONEET, LAITTEET KULJETUSVÄLINEET 84-86, , UUDET MOOTTORIAJONEUVOT MUUT METALLITUOTTEET 82, RAAKAÖLJY ÖLJYTUOTTEET KIVIHIILI, KOKSI 27.01, 27.02, POLTTOTURVE LANNOITTEET 25.10, HIILIKEMIKAALIT, TERVA 27.05,-27.08, METANOLI MUUT KEMIANTEOLLISUUDEN TUOTTEET 28, 30, 32-38, BULK LIPEÄ TITAANIDIOKSIDI BULK ALUMIINISULFAATTI(HYDROKSIDI) BULK RAAKAMINERAALIT , , SUOLA MASUUNIKUONA SEMENTTI, KALKKI, GRANIITTI, TEOLLISESTI VALMISTETUT MINERAALITUOTTEET , 68, VILJA, TEKNINEN TÄRKKELYS 10, 35.05,10 41 SOKERIJUURIKAS TUOREET HEDELMÄT, VIHANNEKSET, PERUNAT 7, 8 43 ELÄVÄT ELAIMET 1 44 RUOKA-AINEET, ELÄINTEN REHU 2-4, 11, , ÖLJYKASVIT, KASVIÖLJYT, ELÄINRASVAT , TEKSTIILIRAAKA-AINEET, VUODAT, KUMI 5,13,14, , , 41, , , , , KIERRÄTYSKUMIROUHE NAHAT, TEKSTIILIT, VAATTEET 42, 43, , , , , 54, , LASI, KERAMIIKKATUOTTEET , MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET , , 44.02, 45, 46, 49, ERITTELEMÄTÖN KAPPALETAVARA, YLEISMAKSU 51 SEKALAISET TUOTTEET 6,17,97 54 AUTOJEN OSAT KOTIMAISEEN VALMISTUKSEEN ALUKSET JA VENEET 89 Sahatavaran m³ hinta muutetaan tonnihinnaksi käyttämällä muuntosuhteena 1m³= 0,6 tonnia

7 5 2. Alusmaksut Yleiset perusteet Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Porin Satama Oy:n alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti Hinnasto Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta. Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaan liikenteestä kotimaan liikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaan liikenteen alusmaksu. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella/redillä. Satama Oy:n päätöksellä tai erityisellä sopimuksella voidaan tästä kuitenkin poiketa. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta. Porin Satama Oy:llä on oikeus liiketaloudellisesti merkittävistä syistä soveltaa voimassaolevaan alusmaksutaksaan nähden poikkeavia hintoja ja erityisestä syystä vapauttaa alus kokonaan alusmaksun maksamisesta. Aluksista, jotka pitävät Porin Satama Oy:n aluetta tukikohtanaan (hinaajat, proomut, työalukset, yms.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laiturimaksutaksan mukaisesti. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltotaksan mukaisesti. Alus, jolla Porin Satamaan tuotu lasti jälleenlaivataan, voi Porin Satama Oy:n toimitusjohtajan harkinnan mukaan saada alennuksen tai vapautuksen alusmaksusta Mikäli sataman tai satamarakenteen turvatasoa joudutaan korottamaan normaalitasosta (ISPS määräysten taso) aluksesta johtuvasta syystä, peritään turvatason nostosta johtuvat kustannukset täysimääräisesti siltä, jonka velvollisuutena on alusmaksun suorittaminen Lastialukset Lasti- tai matkustaja-aluksesta sekä proomuista ja ponttoneista kotimaan- ja ulkomaan liikenteessä, veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,48 euroa/nt Vähin maksu on kuitenkin 303,00 euroa 2.12 Matkustaja-alukset a) Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 :ssä on määrätty.

8 6 b) Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus. Alennusta on haettava Porin Satama Oy:n hallitukselta. c) Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille. Vähin maksu on kuitenkin 303, Hinaajat Hinaajasta, joka käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti: pituus m alle 15 48, ,00 yli , Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua, se maksaa alusmaksun tämän taksan kohdan 2.11 mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta Huollon yms. aiheuttamat käynnit Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, veloitetaan 40 % kohdan 2.11 mukaisesta maksusta. Vähin maksu on kuitenkin 152,00 Mikäli huoltokäynnillä olevaa alusta joudutaan siirtämään Porin Satama Oy:n määräyksestä, vastaa alus kaikista aiheutuneista kustannuksista Riisutut alukset Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten satamamaksu sovitaan erikseen varustamon ja Pori Satama Oy:n välillä.

9 7 3. Jätehuoltomaksu 3.1 Jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta seuraavasti: NT euroa alus euroa alus euroa alus euroa alus 3.2 Jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä, aluksilta jotka Liikenteen Turvallisuusvirasto (TRAFI) on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. 3.3 Aluksen normaalikäyttöön kohtuuttoman suurista jätemääristä veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan. 3.4 Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää jätettä satamaan, on Porin Satama Oy:lla oikeus toimittaa jäte edelleen käsiteltäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla laivan/varustamon laskuun. 3.5 Lastijätteet Lastijätteiden vastaanotosta peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. 3.6 Vaaralliset jätteet Aluksen vaarallisista jätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella. 3.7 Öljyiset jätteet Nestemäiset öljyiset jätteet veloitetaan alukselta 0,22 nettovetoisuus. Suurin veloitettava nettovetoisuus on NT. 3.8 Käymäläjätteet Käymäläjätteistä veloitetaan 12,50 /m Vesijätteet Aluksen lastitilojen pesuvesien ja painolastivesien vastaanotosta veloitetaan kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

10 8 4. Alusten kiinnitys- ja irrotusmaksut NT Ma Pe klo 07:00 00:00 Ma La klo 00:00 07:00 La Ma ja arkipyhinä klo 07:00 07: ,00 193,00 230, ,00 270,00 302, ,00 330,00 360, ,00 460,00 490,00 ODOTUS 81,00 alkava puolituntia 97,00 alkava puolituntia 115,00 alkava puolituntia 4.1 Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä aina aluksen tullessa Porin Satama Oy:n laituriin ja irrottamisesta aina aluksen lähtiessä Porin Satama Oy:n laiturista. Maksu peritään myös siirron yhteydessä, mikäli alus siirtyy satamanosasta toiseen. Samassa satamanosassa aluksen siirrosta peritään vain kiinnitysmaksu. 4.2 Maksua ei veloiteta sellaiselta alukselta, joka on vapaa satamamaksusta. Maksua ei veloiteta myöskään saman satamanosan sisällä tapahtuneen siirron yhteydessä, jos siirto tapahtuu satamayhtiön aloitteesta. 4.3 Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta. 4.4 Maksu sisältää odotusta 0,5 tuntia. Yli puolen tunnin odotuksista veloitetaan taulukon mukaisesti odotusmaksua jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. 4.5 Poikkeuksellisten sää- tai muiden olosuhteiden johdosta tarvittavasta lisätyövoimasta veloitetaan todellisten kulujen mukaan. 4.6 Kiinnitys ja irrotus tulee tilata satamavalvonnasta vähintään kaksi tuntia ennen toivottua kiinnitys- ja irrotusaikaa. 4.7 Jos tilauksen peruutus tapahtuu alle tuntia ennen kiinnitystä tai irrotusta, veloitetaan peruutuksesta alusten kiinnitys- ja irrotusmaksutaksan mukainen veloitus.

11 9 5. Satamanosturien maksut Porin Satama Oy luovuttaa nosturit ja omistamansa laitteet asiakkailleen käyttöön voimassa olevan satamalaitteiden käyttösäännön mukaisesti. Käyttösääntö on löydettävissä osoitteesta 5.1 Tuntimaksu koukulla varustettuna Nostot tn / h a) Monitoiminosturit b) 200 tonnin kiinteä nosturi alle 6 92, , ,00 alle , ,00 Nostot tn / tn c) 200 tonnin kiinteä nosturi ja 30, 32, 40 ja 50 tonnin monitoiminosturit d) 140 tonnin mobiilinosturin minimiveloitus on 252,50 /h , , , , , ,00 - Mikäli 140 tonnin mobiilinosturilla korvataan sataman rikkoutunut muu nosturi, on veloitus sama kuin mitä se oli korvattavalla nosturilla. e) Yhteisnostoista edellisten lisäksi kaikkien nosturien veloitus on 76,60 /h Mikäli yhden kollin käsittely kestää yli tunnin, veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta lisäksi 169,00 /h 5.2 Tuntimaksu kahmarilla varustettuna a) Monitoiminosturit 158,00 / h - Non Stop työssä 215,00 / h b) Lastaajan käyttö erillisen sopimuksen mukaan, tapahtumakohtaisesti. 5.3 Urakkatyö kahmarilla sekä kontit ja vastaavat lastiyksiköt a) Joukkotavaran käsittely 1,40 / tn b) Hakkeen ja lekasoran käsittely 0,63 / im³ c) Konttien käsittely: - maksu kontilta ja vastaavilta lastiyksiköiltä 23,00 / kpl - ylityönä nostetuista 30,00 / kpl - kuitenkin vähintään alkavalta tunnilta < 5 kpl 113,00 / h 5.4 Sahatavaran käsittely Sahatavaran käsittely 0,80 / m³ Pylväiden ja tukkien käsittely 1,11 / m³

12 Muita määräyksiä a) Ylityönä tehdystä työstä veloitetaan kutakin henkilöä kohden lisäksi arkiyötyöstä 60,60 / h ja pyhä- ja sunnuntaityöstä 106,00 / h. Sunnuntaityöksi luetaan myös arkipyhinä, lauantaina klo 15:30-24:00 ja pyhäpäivänaattona klo 18:00-24:00 välisenä aikana tehty työ. b) Yli ½ tuntia kestävältä odotusajalta veloitetaan puolet kunkin nosturin alimmasta tuntimaksusta ja sekä ylityönä tapahtuneesta odotuksesta lisäksi kohdan a) mukainen veloitus. Kontinkäsittelyssä noudatetaan kohtaa 5.3 c). c) Urakkatyö suoritetaan aina tonnimaksun mukaan. Jos se kuitenkin jää tuntimaksua pienemmäksi, veloitetaan tuntimaksun mukaan. d) Vähin maksu on yhtä käyttötuntia vastaava maksu e) Tuntimaksu määrätään kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman taakan painon mukaan. Tuntimaksu on puolen tunnin tarkkuudella, vähimmäisveloitus on kuitenkin 1 tunti. f) Nosturin joutuessa epäkuntoon tilaaja ei ole oikeutettu kohdistamaan Porin Satama Oy:lle vaatimusta kustannuksista, jotka aiheutuvat aluksen odotusajalta, rautateiden vaunuvuokrista tms. välillisestä vahingosta. g) Nosturitöiden peruuttaminen: Ma to klo jälkeen veloitetaan 200 ja perjantaina klo jälkeen tehdyistä peruutuksista 500. h) Mobiilinosturin siirroista satama-alueella peritään siirtomaksu 91,00 / siirto. Siirtomaksua ei kuitenkaan peritä, jos työkohteessa on vähintään viisi laskutettavaa nostoa tai tunti laskutettavaa työtä. Muusta siirtohinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti. Liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja voi soveltaa voimassa olevaan satamanosturien taksaan nähden poikkeavia hintoja.

13 11 6. Varastoalueiden tilapäisvuokrausten taksa Satamassa toimija on velvollinen tekemään ilmoituksen Porin Satama Oy:lle alueella säilytettävästä yksiköistä ja tavaroista. Porin Satama Oy on oikeutettu perimään säilytysvuokraa alueella tapahtuvasta säilytyksestä. Vuokra määräytyy varastoinnin päättymisajankohdan mukaisella yksikköhinnalla. yksikköhinta x varastoimisaika x pinta-ala. 6.1 Varastoalueet a) Sahatavara ja muu yksiköimätön tavara / m² / vrk 1-3 vrk 1-15 vrk 0, vrk - 3 kk 0,060 3 kk lähtien 0,094 b) Kontit ja muut suuryksiköt (Kallonlahden konttialueen ulkopuolella) / TEU / vrk 1-3vrk vrk 0,75 > 16 vrk 1,23 c) Konttialueella säilytettävistä konteista veloitetaan 1,01 /TEU. 6.2 Vaarallisten aineiden ulkovarasto / m² / vrk 1-3 vrk vrk 0,12 > 16 vrk 0, Vesialueet Vesialueet 0,052 / 10 m² / vrk 6.4 Yleisiä ehtoja a) Vähimmäisveloitus on 10,50 euroa laskuriviltä ja 17,70 euroa laskulta. b) TEU = 20 jalan yksikkö. c) Mikäli satamassa toimija laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on Porin Satama Oy oikeutettu perimään vuokra kaksinkertaisena.

14 12 7. Vesimaksut 7.1 Aluksen tai aluksen edustajan on tehtävä vesitilaus Porin Satama Oy:n satamavalvontaan vähintään 24 tuntia ennen kuin alus tarvitsee vettä. Mikäli vesitilaus tehdään myöhemmin, peritään pikatilauslisä 50,50 euroa. Mikäli vettä tilataan muuhun käyttöön, on toimituksesta sovittava erikseen satamavalvonnan kanssa. 7.2 Satama perii myytävästä vedestä seuraavat maksut: Aluksille 4,40 / m³ Muille / kytkentä + 4,40 / m³ Minimiveloitus 10 m 3 :ä 44, Ylityökorvaukset Veloitukset normaalityöajan ulkopuolella klo 16:00 07:00 Lauantaisin ja aattopäivinä klo 00:00-18:00 Pyhinä sekä lauantaisin ja aattopäivinä klo 18:00 jälkeen 30,60 / tunti 30,60 / tunti 51,00 / tunti 8. Sähkön käyttömaksu 8.1 Liittymä on tarkoitettu tilapäiseen korjaus- tai huoltokäyttöön ja liittymän suurin sallittu kuormitus on 32 / 63 A. 8.2 Veloitus on täysiltä vuorokausilta ja alkaa siitä, jolloin sähköliittymä on otettu käyttöön tai varattu. Käyttäjä maksaa energiamaksun joko vuorokausitaksan tai mittauksen mukaan. Mittaus sisältää työmaakeskuksen käytön. Maksutapa on ilmoitettava liittymää tilattaessa. 8.3 Tilapäisestä sähköliittymästä on sovittava Porin Satama Oy:n kanssa ennen sähkön käyttöä. (Puh ) Tilapäinen liittymä, joka sisältää energiamaksun 100,00 / vrk. Tilapäinen liittymä, joka sisältää työmaakeskuksen ja energian mittauksen 50,00 / vrk ja lisäksi veloitetaan kulutetusta energiasta 0,157 / kwh 8.4 Jatkuva sulakkeiden vaihto laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan. 8.5 Vähimmäisveloitus on 80,00

15 13 9. Laiturimaksutaksa 9.1 Porin Satama Oy:n alueella jatkuvasti toimivilta hinaajilta veloitetaan voimassa olevan satamamaksutaksan 4 :n mukainen maksu, mutta kuitenkin vähintään kertakaikkisena maksuna jokaiselta alkavalta puolelta vuodelta 500, Riisutut alusrekisterissä olevat alukset 0,36 / m / vrk 9.3 Valtion ja meripelastusseuran alukset alle 7 vrk ei maksua, yli 7 vuorokautta erillissopimuksilla Porin Satama Oy:n toimitusjohtajan päätöksellä. 9.4 Maksun laiturien käytöstä muuhun kuin satamamaksutaksan ja tämän taksan määräämään tarkoitukseen määrää Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja. 10. Tuntityö Porin Satama Oy:n henkilökunnan suorittamissa korjaus, puhdistus ja yms. töissä käytettävä tuntihinnasto: Tuntihintataulukko, alv 0% Työntekijä Työnjohtaja Arkipäivisin /h 52 /h Arki-iltaisin ja öisin sekä lauantaisin /h 82 /h Lauantaista15.30 maanantaihin /h 135 /h Konsultointi / asiantuntijapalvelut (osastopäällikkötaso) Virka-aikana 100 /h Laskuun lisätään 10 % yleiskustannuslisä.

16 MUISTIINPANOJA 14

17 15 Yhteystiedot Porin Satama Oy Merisatamantie 4, Pori Puh s-posti Puhelin Faksi Toimitusjohtaja Talous- ja hallintopäällikkö Kehityspäällikkö Operatiivinen päällikkö Liikenne- ja turvaosaston päällikkö Turvapäällikön päivystyspuhelin 24 h Satamavalvojat Vartiointiliike ja porttipalvelut

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT

PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT PORIN SATAMA, LIIKELAITOS PALVELUHINNASTO JA TAKSAT Voimassa 1.1.2014 alkaen PORIN SATAMA Merisatamantie 4 28880 Pori Finland Puh. +358 2 621 2600 Faksi +358 2 634 9498 E-Mail info.port@pori.fi www.portofpori.fi

Lisätiedot

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014

HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 HaminaKotka Satama Oy:n palveluhinnasto 2014 HAMINAKOTKA SATAMA OY:N PALVELUHINNASTO 2014 SATAMAMAKSU TAVARASTA s.3 SATAMAMAKSU ALUKSESTA s.6 MATKUSTAJAMAKSU s.8 ALUSTEN JÄTEHUOLTO s.8 ALUSTEN KIINNITYS

Lisätiedot

S A T A M A M A K S U T A K S A

S A T A M A M A K S U T A K S A LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN S A T A M A M A K S U T A K S A satamamaksutaksa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.11.2008, 107 Sisältö sivu TAVARAMAKSU - Yleiset perusteet 1 - Liikenteen

Lisätiedot

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4

TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SATAMAMAKSUT 2015 Sisältö sivu SATAMAMAKSUTAKSA TAVARAMAKSU 2-4 - Yleiset perusteet 2 - Tavaramaksut 3-4 ALUSMAKSU 4-5 - Yleiset perusteet 4-5 - Lastialukset, matkustaja-alukset,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015

PALVELUHINNASTO. Voimassa 01.01.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa 01.01.2015 UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Satamantie 9 23500 Uusikaupunki Finland Puh. +358 50 420 5193 +358 500 538 627 E-mail satama@ukiport.fi www.ukiport.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SATAMAMAKSU

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys-

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015

NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY PALVELUHINNASTO 2015 NAANTALIN SATAMA OY YHTEYSTIEDOT Naantalin Satama Oy Satamatie 13 21100 Naantali www.portofnaantali.fi Toimitusjohtaja Pasi Haarala +358 44 023 4644 Satamajohtaja

Lisätiedot

Port of Helsinki 2011 HINNASTO

Port of Helsinki 2011 HINNASTO Port of Helsinki 2011 HINNASTO Sisällysluettelo Hinnasto voimassa 1.1.2011 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Kuljetusmaksu 12

Lisätiedot

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä.

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava Helsingin Satama Oy:n satamajärjestystä. HINNASTO 2015 SISÄLLYSLUETTELO Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen sivu Hinnaston yleiset ehdot 2 Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Vedenmyynti

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun,

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014. Voimassa 1.1.

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014. Voimassa 1.1. Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Voimassa 1.1.2015 lähtien Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen,

Lisätiedot

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 1(29) Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 Yleiset toimitusehdot... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...3 Määritelmät... 4 1.4. Vesihuoltolaitos...

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

UUDET TES-KIRJAT PÄÄSOPIMUKSET JA YLEISSOPIMUKSET

UUDET TES-KIRJAT PÄÄSOPIMUKSET JA YLEISSOPIMUKSET Pöytäkirja UUDET TES-KIRJAT PÄÄSOPIMUKSET JA YLEISSOPIMUKSET 1. Työehtosopimuksen voimassaolo Todettiin, että kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskevat työehtosopimukset ovat voimassa 16.2.2005

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkön myyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset

Lisätiedot

Energiateollisuus r y:n suosittelemat. sähkönmyyntiehdot SME 2010

Energiateollisuus r y:n suosittelemat. sähkönmyyntiehdot SME 2010 Energiateollisuus r y:n suosittelemat sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset 5 ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot