KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2009"

Transkriptio

1 1 / 6 KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2009 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kauppakatu 1, 2.kerroksen kokoushuone Läsnä: Juhana Juntunen, Kuhmon kaupunki (Kaarina Heikkinen) Erkki Kemppainen, Kajaanin kaupunki Keijo Mulari, Suomussalmen kunta Juhani Pieniniemi, Sotkamon kunta (vpj) Pentti Kemppainen, Ristijärven kunta Seppo Rajala, Puolangan kunta Paula Karppinen, Kainuun maakunta Arja Korhonen, Kainuun maakunta (siht.) Ville Koskimäki, Kainuun maakunta Eero Vilhu, Kainuun maakunta Juha-Matti Oinonen, Oulun yliopisto, Kajaanin TOL Janne Pysäys, Oulun yliopisto, Kajaanin TOL Poissa: Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry (Jouko Sormunen ) Kaarlo Komulainen, Hyrynsalmen kunta (Veli-Pekka Mäkeläinen) Arto Laurikainen, Paltamon kunta (pj) Juha Määttä, Kainuun TE-keskus Raija Potila, Ristijärven kunta, varajäsen paikalla 1. Kokouksen avaus Juhani Pieniniemi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kajaanin yliopistokeskuksen opiskelijat esittäytyivät ja kertoivat tekevänsä gradututkimusta tietoyhteiskunnasta. Kokouksessa esille tulevia asioita voidaan käyttää tutkimusaineistona. 2. Ajankohtaista (Paula) Ohjausryhmän kokoonpano: Ohjausryhmän kokoonpanoon esitettiin täydennyksiä, jotka vielä varmistetaan kunnissa: Puolangan kuntaa ohjausryhmässä edustaa Seppo Rajala varajäsenenään Timo Kananen. Vaalan kunta on nimennyt Veijo Rautiaisen edustajakseen, varajäseneksi tulee Juha Torvinen. Varajäseniksi ohjausryhmän jäsenille esitetään Kajaani: Matti Kemppainen, Sotkamo: Rauno Korhola, ja Suomussalmi: Antti Westersund.

2 2 / 6 Kainuun lausunto laista laajakaistarakentamisen tuesta Käsiteltiin ja täydenneltiin Kainuun lausunnon luonnos (lopullinen lausunto muistion liitteenä). Maakuntien yhdyshenkilöiden, liikenne- ja viestintäministeriön sekä viestintäviraston valmistelijoiden tapaamisen kuulumiset (Paula Karppinen) Matti Koivisto Etelä-Savon liitossa (LVM kustantaa työn) on valmistellut kesän aikana laajakaistapilottihankkeiden kilpailutusasiakirjapohjat, jotka käytiin läpi Helsingin palaverissa. Samoilla asiakirjapohjilla tullaan kilpailuttamaan myös varsinaiset hankkeet. Asiakirjapohjat on tarkoitettu helpottamaan joka maakunnassa tehtävää kilpailutusta, toki kukin maakunta voi poiketa niistä, esimerkiksi eri valintatekijöiden painotuksissa. Seuraavat versiot asiakirjoista lähetetään ohjausryhmälle elo-syyskuun vaihteessa. Pohjois-Karjala on koeponnistanut kilpailutusasiakirjapohjat ja kilpailuttanut pilottinsa, Lieksa-Nurmes laajakaistaverkon. Kilpailutuksen tulos ja Joensuun seudun hankintatoimen päätösesitys on nähtävänä Joensuun kaupungin sivuilla osoitteessa > Hankintatoimen johtokunta >. Hankkeiden kilpailutuksesta vastaa maakuntaliitot, hankinnan ja sopimuksen valitun toimittajan kanssa tekee kunta. Valittu toimittaja (operaattori) rakentaa verkon omalla kustannuksellaan, laskuttaa kunnilta niiden osuuden hankkeeseen ja hakee tuen ministeriöltä sekä myös EU:n tuet (TEM). Valtion ja EU:n tuet maksetaan hankkeiden toteuduttua. Tämän vuoden kilpailutuksiin, pilottihankkeisiin (joita yhteensä 10) Kainuu ei osallistu. Maakunnallisten hankeohjelmien minimitasossa ilmoitettavat asiat on sovittu (ohje ja LVM palaveri ), ja hankkeiden vertailu maakuntien kesken tehdään niillä perusteilla. Minimivaatimukset täyttää ohjelma, johon on merkitty o hankealueen rajat o runkoverkon reitti o puskurialue 2 km molemmin puolin runkoverkkoa o mahdollisten liittyjien määrä o kustannuslaskelmassa tulee huomioida vakituiset asunnot, julkishallinnon toimipaikat ja loma-asutus. Palaverissa keskusteltiin ministeriön ja viestintäviraston kanssa myös järkevistä hankealueista (koko kunta, koko maakunta) sekä toimivista, hyvistä kilpailutettavista hankekokonaisuuksista. Asia jäi vielä valmisteluun.

3 3 / 6 Muuta Keskusteltiin Kainuun hankealueista ja päädyttiin tulokseen, että ainakin Kainuussa hankealueita olisivat aina koko kunta, joka jakautuisi osahankkeisiin kunnan sisällä. Näin vakituisesta asutuksesta ei jätettäisi hankealueen ulkopuolelle tässä vaiheessa (asianomaisilta kysymättä) juurikaan ketään. Eero Vilhu kertoi, että EAKR -rahoitus ei ole vielä täysin poissuljettu kuntien rahoitusosuuden pienentämiseksi. EAKR rahoitusta voi käyttää vain jos rahoitusta jää jäljelle ja muista kohteista hakematta. Ohjelma-asiakirjaan olisi tehtävä tällöinkin muutos. EAKR:n seurantakomitean kokouksissa käsitellään tilannetta. Eri rahoittajien tapaaminen Paikallisten rahoittajien tapaamista (lähinnä TEM -maaseutuosasto ja alueen Leader ohjelmat), koskien lähinnä liityntäverkon (kyläverkon) rakentamisen tukemismahdollisuuksien selvittämiseksi, ei vielä ole ehditty järjestää. Hankesuunnitelmia esitellään tarvittaessa rahoitusryhmässä ja oma tapaaminen järjestetään sopivan tilaisuuden tullen. 3. Kuntien suunnitelmat kartoilla Paula kiitti kesän aikana runkoverkkosuunnitelmien parissa ahkeroineita kuntia ja maakunnan alueidenkäytön työpanosta karttojen digitoinnissa. Kaikista kunnista on alustavat suunnitelmat kartoille saatu. Valitettavasti viestintäviraston antamat ohjeet ovat työn edetessä koko ajan muuttuneet ja aiheuttaneet jossain määrin hämminkiä tehtävässä. Ville Koskimäki kertoi, että nyt kaikista kunnista on digitoitu aineisto, joka sisältää kunnan kartalla runkoverkon, 2 km puskurialueen rungon molemmin puolin, väestötiedot asukasruutuina, viestintäviraston arvioimat kaupalliset alueet, tilaajayhteydet puskurialueen ulkopuolelle (yli 2km säteellä runkoverkosta olevat taloudet) ja hankealueiden rajat. Kartoista on mittasuhteiltaan 1: kuntakohtaiset kartat ja 1: koko Kainuun kartta. Osa kunnista on merkinnyt hankealueeksi koko kunnan, osa on jakanut kunnan alueen pienempiin osahankkeisiin. Suunniteltujen runkoverkkojen pituudet kunnittain ovat suunnittelun tässä vaiheessa: Hyrynsalmi 77 km, Kajaani 174 km, Kuhmo 959 km (lyhenee kun päällekkäisyyksiä karsitaan), Paltamo 167 km, Puolanka 213 km, Ristijärvi 91 km, Sotkamo 420 km, Suomussalmi 499 km ja Vaala 113 km. Yhteensä km runkoverkkoa. Laskemalla ohjeen hinnan, 12,5 e/m Kainuun runkoverkon kokonaiskustannukseksi saadaan n. 34 milj.e. Runkoverkon kustannuksiin tulee laskea lisäksi liityntäkohtien (yksi liityntäpiste 20 liittyjää kohden) kustannukset (2600 e/liityntäkohta) sekä runkoverkosta yli kahden

4 4 / 6 kilometrin päässä (puskurialueen ulkopuolelle jäävien) olevien liittyjien liittämisen tukikelpoiset kustannukset (7 e /m). Näitä ei vielä ole laskettu. Luvut ovat alustavia ja tarkentuvat syyskuun loppuun mennessä. 4. Alustavien hankesuunnitelmien yhteensovittaminen ja yhtenäistäminen Sovittiin, että hankealueeksi määritellään koko kunta. Kunta jakautuu osahankkeisiin, joiden raja-alueet merkitään niin että kunnan vakituinen asutus saadaan hankealueiden rajojen sisäpuolelle. Hankesuunnitelmat viedään hankelomakkeilla osahankkeittain, jotta rakentamisjärjestys voidaan jakaa kuudelle vuodelle. Kuntien raja-alueet tarkastellaan ja katsotaan miten kuntarajojen läheisyydessä olevat taloudet parhaiten saadaan hankealueiden sisään ilman päällekkäisyyksiä. Tarkistetaan onko maakunnan rajat ylittäville hankealueille tarvetta. 5. Hankkeiden kustannuslaskenta Jaettiin viestintäviraston antama ohjehinnasto (liite) hankkeiden tarkempaa kustannuslaskentaa varten. Sen on laatinut Pöyry Telecom Operaattorien tapaaminen ti klo 9-12 (KPO, TeliaSonera, muut mahdolliset) 7. Jatkotoimet Paula Karppinen sopii operaattoreiden kanssa tarkemmat ajat, noin tunti kullekin operaattorille aikaa. Tilaksi on varattu Kaukametsän musiikkiopiston Leihu-sali. Kysymyksiä kannattaa miettiä valmiiksi ja lähettää Paulalle ennakkoon, jos ei pääse itse osallistumaan tapaamiseen. Kuulemisen pohjana on Kainuun alustava hankesuunnitelmakartta, josta halutaan kuulla operaattoreiden kommentit. Digitoidut kartat toimitetaan kunnille paperitulosteina ja pdf -tiedostoina postitse muistitikuilla. Sihteerin huom: Lähetämme kartan myös sähköpostitse aikataulusyistä! Vain oman kunnan. Kuntien tulee merkitä osahankkeiden rajat ja niiden toteuttamisjärjestys vuosille Runkoverkkojen 2 km:n ulkopuolelle ulottuvia tilaajayhteyksiä ei välttämättä tarvitse piirtää, mutta hankealueen rajat tulee ulottua näiden hajallaan olevien talouksien ympärille. Kuntien on hyvä myös nimetä hahmottelemansa hankkeet valmiiksi hankelomakkeiden täyttämistä varten. Kartat on palautettava sähköisinä tai paperilla to mennessä osoitteella Paula Karppinen, Kainuun maakunta kuntayhtymä, PL 400, Kainuu, s-posti Kuntien suunnittelemien hanke- ja osahankealueiden pohjalta täytetään hankekuvauslomakkeet maakunnassa. Mahdollisuuksien mukaan hankitaan asiantuntijapalveluja ostamalla apua paikkatiedon käsittelyyn syys-lokakuun ajaksi. Hankekuvauslomakkeisiin kootaan karttojen pohjalta paikkatietoaineistosta

5 5 / 6 hankekuvauksiin vaaditut minimitiedot (hankealueen rajat, runkoverkon reitti, puskurialue 2 km molemmin puolin runkoa, mahdollisten liittyjien määrä, vakituisten asuntojen, yritysten toimipisteiden, julkisen sektorin toimipisteiden ja vapaa-ajan asuntojen määrät sekä kustannuslaskelmat). Jos yhteisrakentamiseen on mahdollisuuksia, se huomioidaan (tie-, sähkö- vesi ja viemäriverkko). Hankeohjelmat on palautettava viestintäviraston arvioitavaksi ja tuen jakamiseksi maakuntien kesken syyskuun 2009 loppuun mennessä. Lokakuussa voi vielä tehdä täydennyksiä. Viestintävirasto ilmoittaa tuen jaosta vuoden vaihteessa. Tuen jaosta tehdään päätös vain kerran. Vuonna 2010 rakennettavien runkoverkkojen kilpailutus käynnistyy kevättalvella. Hankkeet kilpailutetaan toteuttamisjärjestyksessä vuosittain Maakunta laatii kunnille kirjeen/tiedotteen, jossa pyydetään varamaan kunnan rahoituksen osuus budjetteihin vuosille Jos esim. koko kunnan kustannusarvio on n. 5 milj.e., on siitä kunnan osuus EU-tuen jälkeen 22 % eli n. 1, 1 milj. e, joka jaettuna tasaisesti vuosille vaatii n euron määrärahan vuosittain. Osallistumisesta hankkeeseen tarvitaan syyskuun loppuun mennessä kunnanhallituksen sitoumus (euromäärä tai 22 % kokonaiskustannuksista). Maakunta tekee tiedotteen hankkeen etenemisestä joko nyt tai viimeistään syyskuun lopussa. 8. Muut asiat Viestintäministeri Suvi Linden vierailee Kuhmossa. Hän on kiinnostunut Kuhmon laajakaistarakentamishankkeista. Toivottiin, että hänelle esiteltäisiin kunnassa niin Kuhmon kuin koko maakunnan tilannetta alustavasti. Kysynnän kartoitusta ei vielä tehdä, vaan oletetaan koko vakituinen asutus potentiaalisiksi laajakaistaverkon käyttäjiksi. Tietoa laajakaistahankkeesta ja sen kautta saavutettavista kehittyvistä palveluista viedään edelleen kylille niissä järjestettävien erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Kyläverkoista (liityntä runkoverkosta kotitalouteen) puhuttiin. Osuuskuntamallin etuna olisi, että se tasaisi liittyjien kustannukset samaan summaan. Kaikilla kylillä ei kuitenkaan ole mahdollista perustaa valokuituosuuskuntia tai liittää sen toiminta jo olemassa olevien osuuskuntien tehtäviin.

6 6 / 6 9. Seuraavat kokoukset: 1) Operaattoritapaaminen klo 9-13, Kaukametsän musiikkiopiston Leihu-sali 2) Ohjausryhmän kokous klo , Kauppakatu 1, 4 krs. 10. Kokouksen päätös Kokous päättyi klo Muistion laati Liitteet Arja Korhonen, sihteeri Kuntien hankesuunnitelmat (näytetään kartat kokouksessa) Kainuun lausunto laista laajakaistarakentamisen tuesta Uusimmat ohjeet Viestintäviraston ohjehinnasto suunnittelua varten (Pöyry Telecom )

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Ristijärven kylien ja järjestöjen ilta 24.2.2010 Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö Lait, asetukset

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Laajakaista kaikille hankkeen infotilaisuus

Laajakaista kaikille hankkeen infotilaisuus Laajakaista kaikille hankkeen infotilaisuus Kajaani 24.6.2009 Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö Laajakaista kaikille hankkeen toteutus Kainuussa

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -valmisteluhanke Etelä-Savossa

Laajakaista kaikille -valmisteluhanke Etelä-Savossa ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Kirje kunnille Laajakaista kaikille -hanke 22.5.2009 Jakelu: - Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien hallitukset - Laajakaista kaikille -hankkeen Etelä-Savon kuntien yhteyshenkilöt

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA X.X.2009 Diaarinumero Sisällys 1. Viestintäverkon kehittämistarpeet ja nopeiden laajakaistayhteyksien kysyntä 3 2. Maakunnan alueelle esitettävät

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.04.2013 klo 17:30-19:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Valokuituverkon rakentaminen Kainuussa kuinka yhdessä rakennamme kattavan Kuitu kotiin -verkon mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle?

Valokuituverkon rakentaminen Kainuussa kuinka yhdessä rakennamme kattavan Kuitu kotiin -verkon mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle? Valokuituverkon rakentaminen Kainuussa kuinka yhdessä rakennamme kattavan Kuitu kotiin -verkon mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle? Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala Sali ke 25.1.2012, klo 10-15

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI 1 SOPIMUS SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI Sopijapuolet Tilaaja Suonenjoen kaupunki Keskuskatu 3, PL 13 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot