Laajakaista kaikille hankkeen infotilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajakaista kaikille hankkeen infotilaisuus"

Transkriptio

1 Laajakaista kaikille hankkeen infotilaisuus Kajaani Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö

2 Laajakaista kaikille hankkeen toteutus Kainuussa Esityksen sisältö: Taustaa Nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämisen tavoitteet Miksi 100 Mbit/s yhteyksiä ja verkkojen käytön kehitys Tarvekartoitus, maakunnallinen suunnitelma ja toteutusohjelma, alustavat hankesuunnitelmat Maakuntaliittojen ja Kainuun maakunta kuntayhtymän sekä muiden toimijoiden roolit Hankkeen aikataulu Pilottihankkeet 2009 Haasteita? Miten onnistumme tässä?

3 Taustaa Suomi jäänyt jälkeen tietoyhteiskuntakehityksessä viime vuosien aikana Selvitysmies Pursiaisen ehdotuksen Laajakaista kaikkien ulottuville, Kansallinen toimintasuunnitelma tietoyhteiskunnan infrastruktuurin parantamiseksi pohjalta Valtioneuvoston periaatepäätös Haja-asutusalueiden hanke, arvioidut kokonaiskustannukset 200 milj. Hankkeella työllistävä vaikutus

4 Verkkojen käytön kehitys

5 Laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla Kasvusysäys pysyvää työpaikkaa/vuosi Rakentamisvaihe Noin 500 työpaikkaa/ vuosi Työmahdollisuudet haja-asutusalueilla lisääntyvät parempien tietoliikenneyhteyksien ansiosta Yhteyksien kunnossapito 2015

6 Nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämisen tavoitteet Valtioneuvoston päätös Mbit/s vuoteen 2010 mennessä Jokaisessa vakinaisessa asunnossa sekä yrityksen ja julkishallinnon vakinaisessa toimipaikassa tulee voida käyttää kiinteää tai langatonta tilaajayhteyttä, jonka tulevan liikenteen välityskyky on keskimääräiseltä nopeudeltaan vähintään 1 Mbit/s. Nopeus 1 Mbit/s määritellään yleispalveluksi. Palveluntarjoaja voi valita, millä tekniikalla se yhteyttä tarjoaa, ts. yleispalveluvelvoite on tekniikkaneutraali. Ei käytetä budjettirahaa 100 Mbit/s vuoteen 2015 mennessä Lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon vakinaiset toimipaikat ovat enintään 2 km etäisyydellä 100 Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan Noin kotitaloutta jää taloudellisista syistä hankkeen ulkopuolelle Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet noin haja-asutusalueiden kotitalouteen rakennetaan osaksi julkisella tuella. Kilpailutettavat hankkeet toteutetaan vuosina (vuonna 2009 mahdollisesti muutama pilottihanke) Lähde: Juha Parantainen, neuvotteleva virkamies, LVM

7 Julkisesti tuettava osuus hankkeesta TAAJAMA Lähin liityntäpiste HAJA-ASUTUSALUE Kotitalous Olemassa oleva verkko Kaupallinen laajentumisalue Osa julkisesti tuettavaa valokuituhanketta (valtion, kuntien ja EU:n rahoitusosuus yhteensä enintään 2/3) Enintään 2 km Runkoverkko Liityntäverkko

8 Haja-asutusalueiden valokuituhankkeen rahoitus Hankkeen kustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa Valtio on tehnyt seuraavia rahoituspäätöksiä: VN periaatepäätös: valtio osallistuu enintään 66 milj. eurolla v Valtion rahoituksen ehtona on, että maakuntien liitot ja kunnat toimivat periaatepäätöksen mukaisesti. Vuoden 2009 lisäbudjetti: hanketta aikaistettiin niin, että ensimmäiset projektit alkavat jo vuonna 2009 Mahdollisella EU-rahoituksella pienennetään kuntien maksuosuutta; Manner-Suomen maaseutuohjelma 24 milj. Tukea maksetaan ainoastaan hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa. Valtio enintään 1/3 Maksuosuudet Teleyritykset vähintään 1/3 EU ja kunnat yhteensä enintään 1/3

9 Miksi 100 megan yhteyksiä myös hajaasutusalueille? Kyse on investoinnista, jonka tekninen ja taloudellinen käyttöikä on kymmeniä vuosia (30-50). Valokuitu on ainoa tekniikka, joka on kohtuullisin kustannuksin päivitettävissä niin, että se vastaa tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Valokuitu mahdollistaa kaikki tilaajaverkkoratkaisut Nykyistenkin palvelujen sujuva ja yhtäaikainen käyttö vaatii suuria nopeuksia. Uudet palvelut vaativat yhä suurempia nopeuksia. Tulevaisuuden viestintä, erityisesti kuvan ja äänen välitys, edellyttää myös nopeaa lähtevää liikennettä - symmetrisyys Useat palvelut vaativat, että tarjottu nopeus on varmasti saatavilla ja on häiriötön. Hyvä palvelutaso tulee voida tarjota myös verkon reuna-alueilla. Valokuidun nopeus ei heikenny pidemmän etäisyyden myötä. Haja-asutusalueilla nopeus/hinta jäänyt jälkeen kaupunkialueista. Tietoyhteiskuntapalvelujen kysyntä on niillä kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin kaupungeissa.

10 Mihin nopeita yhteyksiä tarvitaan? Sähköisiä palveluja lisää koko ajan (2013 tavoite) Palvelut sisältävät ja ovat yhä enemmän kuvaa ja ääntä Etäterveydenhuolto, terveyttä edistävät palvelut, kuntoutus Vertaistuki, yhteydenpito Yritystoiminta; maa- ja metsätalousyrittäjät, matkailuyrittäjät, etätyö Etäopiskelu Kylätalot, palvelupisteet Puhelut (IP puhelut), videoneuvottelut, Digit-TV, NettiTV, teräväpiirto (IPTV) TV:n siirtyminen tulevaisuudessa internettiin

11 Tarvekartoitus, maakunnallinen suunnitelma, hankesuunnittelun organisointi

12 Tarvekartoitus ja sen pohjalta maakunnalliset suunnitelmat ja toteutusohjelmat Maakuntaliittojen vastuulle, meillä Kainuun maakunta - kuntayhtymälle Viestintävirasto on rajannut kartoille alueet, joille laajakaistarunkoverkkoyhteyksiä rakennetaan ja huippunopeita laajakaistayhteyksiä arvioidaan olevan kaupallisin perustein saatavilla 2015 mennessä, Kainuu (pdf) Tarkoituksena selvittää, missä kaupallisen laajentumisalueen ulkopuolella on alueet, joissa nyt tai tulevaisuudessa on kysyntää julkisin varoin tuetuille runkoverkkohankkeille Maakunta ja kunnat kartoittavat tarpeet yhdessä alueella toimivia asukkaita ja yrityksiä kuunnellen Operaattoreiden kanssa selvitetään jo olemassa olevat kuituverkot eli tarjonta alueella Tarvekartoituksen ja myös olemassa olevan tarjonnan pohjalta maakunnallinen suunnitelma ja toteutusohjelma

13 Tarvekartoituksen tasot Välttämättömiä tarvekartoituksia Väestö, asuntokunnat, ikäjakauma, julkisen sektorin toimipaikat (koulut, kylätalot), yritykset (maatilatalous, karjatalous, matkailuelinkeinon toimipaikat), liityntäpisteet, jo alueella olemassa oleva valokuituverkko Suositeltavia tarvekartoituksia Teiden, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentaminen, sähköverkon kaapelityöt > yhteisrakentamisen mahdollisuudet Alustava kysynnän kartoitus, keskustelutilaisuudet asukkaiden ja yritysten kanssa, yksilöityjä käyttötarkoituksia verkolle, kiinnostus ja paikallinen puuhahenkilö Valinnaisia tarvekartoituksia Loma-asunnot (ympärivuotiset), etätyöntekijät, kaavoitushankkeet

14 Viestintäviraston rooli Neuvoa ja ohjata maakuntaliittoja/kuntayhtymiä ja kuntia hankesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä -> Laajakaista 2015 hankkeen kysymyksetvastaukset palsta Ohjeistaa tarjouspyynnön, kilpailutuksen ja valtion tuen hakemiseen liittyvien dokumenttien ja muiden asioiden osalta Tarkastaa alustavat hankesuunnitelmat, pyytää tarvittaessa täydennykset niihin Laatii yhteenvedon hankesuunnitelmista Arvioi laajakaistarunkoverkkohankkeen kokonaiskustannukset ja niiden jakautumisen maakunnittain

15 Maakuntaliittojen ja Kainuun maakunta kuntayhtymän rooli Koordinoida ja ohjata hankesuunnittelua maakunnan yksittäisten kuntien alueella Maakuntaliitot kokoavat alueensa hankesuunnitelmat yhteen ja toimittavat ne Viestintävirastolle arvioitavaksi Valtioneuvoston tuen jakautumista maakuntien kesken koskevan päätöksen jälkeen maakuntaliitot yhdessä kuntien kanssa laativat tarjouspyynnöt Tarjoukset pyydetään kunta-, hanke- tai hankekokonaisuuskohtaisesti

16 Maakunnallinen ohjausryhmä ja sen tehtävä Edistää hankkeen etenemistä ja avustaa kuntayhtymää hankkeen koordinoinnissa, kuulla asiantuntijoita, olla viestinviejänä kuntiin päin Kokoonpano: Kuntien edustus: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Puolanka Kainuun TE-keskus, maaseutuosasto Kainuun kylät, Kainuun Nuotta ry Ohjausryhmän kuultavaksi asiantuntijoita Paikkatieto- ja kartta-asiat, rahoitus, vesihuoltohankkeet, sähköverkkohankkeet, operaattorit Ensimmäinen kokous , seuraava

17 Kuntien rooli Osallistua yksittäisten alueelle sijoittuvien hankkeiden suunnitteluun tai laatia ne yhdessä maakuntaliittojen/ kuntayhtymän kanssa Viestintäviraston ja kuntayhtymän ohjeiden mukaan Kunnat voivat kartoittaa muut yhdyskuntatekniikan rakennushankkeet (sähkö, vesi ja viemäri, alueen kaavoitushankkeet), jotka alueella toteutetaan tai ovat suunnitteilla Antavat hankkeille rahoitussitoumuksen omalta osaltaan

18 Tarvekartoitus ja alustavien hankesuunnitelmien tarkoitus Kuvata ne hankealueet, joille vuosien on tarkoitus tässä vaiheessa esittää tuettaviksi Kuvattava riittävän yksilöidyllä tavalla, jotta koko runkoverkkohankkeen kokonaiskustannukset kyetään arvioimaan Laaditun yhteenvedon ja valtakunnallisten kokonaiskustannusten koostamisen jälkeen valtioneuvosto tekee päätöksen tuen jakautumisesta maakuntien kesken Hankkeisiin, joita alustavien hankesuunnitelmien vaiheessa ei ole kartoitettu ja kuvattu, ei ole mahdollista saada tukea tässä yhteydessä päätettävistä tukivaroista Mutta: Kaikkia hankkeita ei tulla toteuttamaan, eivätkä kaikki hankkeet ainakaan kokonaisuudessaan tule saamaan laajakaistatukea

19 Alustava hankesuunnittelu ja hankkeiden rajaus Kunnat ja kuntayhtymä laativat tarvekartoituksen pohjalta ja sijoittavat alustavat suunnitelmat kartalle Varmistetaan, ettei hankealueella jo ole olemassa 2015 vaatimustason täyttävää verkkoa (kaikkien alueella toimivien teleoperaattoreiden kanssa) Hankkeiden tulisi olla kiinnostavia, liittyjiä riittävä määrä Huomioitava verkon ylläpitokulut, liityntäsolmujen mitoitus muutamalle kymmenelle liittyjälle Yhteys verkon yhdistämiseksi yleiseen viestintäverkkoon kuuluu myös tuettavaan verkon osuuteen Tilaajayhteys liittyjän omalla kustannuksella

20 Alustavien hankesuunnitelmien vähimmäissisältö (kartalle ja lomakkeelle) hankkeen maantieteellisesti kattama alue verkon liityntäsolmujen suunniteltu sijainti ja niiden kokonaismäärä liityntäsolmusta kahden kilometrin etäisyydellä olevien tilaajien määrä ja kuinka suuri osa näistä sijaitsee tukikelpoisella alueella hankkeen vaatimat investoinnit valokuituverkkoon kilometreinä mikäli tieto runkoverkon liityntäpisteestä on olemassa ja tieto tämän arvioinnissa käytetyn liityntäpisteen sijainnista selvitys verkonosista, missä on mahdollisuus yhteisrakentamiseen (esim. vesi, viemäri, sähkö tai tie) arvio hankkeen kokonaiskustannuksista haluttaessa yksityiskohtaisempi selvitys potentiaalisista tilaajista hankkeen arvioitu kilpailutusaikataulu hankkeen arvioitu toteutusaikataulu tieto siitä, onko hanke tarkoitus kilpailuttaa yhdessä jonkin toisen suunnitellun hankkeen kanssa, mikäli katsotaan että yhteiskilpailutus edesauttaisi hankkeen toteutumista hankkeesta lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot

21 Alustavien hankesuunnitelmien aikataulu ja arviointi Kainuussa tarvekartoituksen kartat kuntiin Kunnat piirtävät hankealueet kartoille (käsin tai ohjelmalla), suunnitellaan yhdessä Karttojen palautus kuntayhtymälle viimeistään heinäkuussa, digitoidaan ja ohjelmalla lasketaan kustannukset Elokuussa tarkennetaan, neuvonpito operaattoreiden kanssa, kunnissa budjettien laadinta kuntayhtymä toimittaa alustavat hankesuunnitelmat (lomakkeilla) mennessä Viestintävirastoon arvioitavaksi, maakunnallinen suunnitelma ja hankkeiden toteuttamisjärjestys Lokakuussa mahdollisuus täydentää, lopulliset hankesuunnitelmat Viestintävirasto arvioi hankkeet

22 Muu aikataulu Ohjeet laajakaistarunkoverkkohankkeiden kilpailutuksesta (syyskuu 2009) Ohje laajakaistarunkoverkkohankkeiden valtiontuen hakemisesta (joulukuu 2009) Viestintävirasto koostaa yhteenvedon maakunnallisista suunnitelmista, arvioi kokonaiskustannukset Valtioneuvoston päätös tuen jakamisesta maakunnille vuoden 2010 alusta Yksityiskohtaiset hankesuunnitelmat ja niiden kilpailutus 2010 Kilpailutus Kainuussa: joko kunnat, maakunnan hankintatoimi tai maakunnan ja kuntien yhteinen hankintarengas Hankkeiden toteutus , välitarkistus 2012

23 Pilottihankkeet Haetaan kokemuksia laajakaistahankkeen päätoteutusta varten Periaatepäätöksen linjausten mukaisia Yksi hanke-ehdotus per maakunta Ilmoitus ja yleispiirteinen kuvaus hankkeesta LVM:öön mennessä Pilottihankkeita hyväksyttiin 10 kpl eri puolille Suomea Kilpailutus (maakuntaliitot) ja sopimukset siten, että pilottihankkeet voidaan aloittaa vuoden 2009 puolella

24 Haasteita? Koko hankkeen ja erityisesti valmistelun aikataulu Valmistelun aika liian lyhyt suhteessa tehtävien investointien suuruuteen ja asetettuun tavoitteeseen Budjetit vuodelle 2010 laaditaan kunnissa loppukesästä 2009, onko aikaa neuvotella? Hankkeiden kustannuksetkin lähinnä arvioita Kaikki tukea hakevat hankkeet oltava nyt samalla viivalla, muuten tukea ei myöhemminkään ole mahdollista saada tässä yhteydessä päätettävistä tukivaroista Kaikki alustavista hankesuunnitelmista eivät tule saamaan ainakaan kokonaisuudessaan laajakaistatukea Kuntien nykyinen ja lähitulevaisuuden taloustilanne heikko Tuen saantimahdollisuus oltava myöhemminkin suunniteltaville hankkeille -> hankkeen jaksottaminen Jos runkoverkko rakennetaan, tarvitaan myös tehokas liityntäverkko Tarvitaan heti toimivia palveluja tehokkaaseen verkkoon

25 Miten onnistumme tässä? Käymällä yhdessä ja yksituumaisesti urakan kimppuun: maakunta, kunnat ja kylät, alueen asukkaat ja yritykset Suuntaamalla katseet tulevaan ja pitämällä tavoite korkealla Puhaltamalla yhteen hiileen (eri toimijat, osuuskunnat, kylät ) Kartoittamalla liittyvien talouksien määrää Viestimällä tehokkaiden verkkojen hyödyistä Laatimalla hankkeista kiinnostavia Suunnittelemalla kuituverkot lähimmästä soveltuvasta liityntäpisteestä kotitalouksiin, yritysten ja julkishallinnon toimipisteisiin asti jo nyt tuen piiriin kuulumaton liityntäverkko osuus erotetaan omaksi urakakseen

26 Putki + aurattava kaapeli Jakamo Yleisnäkymä kuitua kotiin-projektista Lähde: Keskipohjanmaa, Tuija Riukulehto Ens. sij. kaapeli, (putkea esim. lähiöt) Putki + aurattava kaapeli Jakokaappi tai -kaivo kaapelien ja puhalluskuitujen hitsauksia varten Kaapeli, josta 2 kuitua kaikille tilaajille kytketään keskukselle asti + varaukset muutamille tuleville liittymille (alikeskus) Maajatkos kuitujen hitsaamiseen

27 Linkkejä > Kainuu > Tietoyhteiskunta > Laajakaista kaikille verkko/

28 Kiitos! Paula Karppinen Puh

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Ristijärven kylien ja järjestöjen ilta 24.2.2010 Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö Lait, asetukset

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI 1 SOPIMUS SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI Sopijapuolet Tilaaja Suonenjoen kaupunki Keskuskatu 3, PL 13 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Laajakaista kaikille Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu

Lisätiedot

Keski-Suomen laajakaistastrategia

Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen liitto Maakuntahallitus 20.10.2004 2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Yhteydet:

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA X.X.2009 Diaarinumero Sisällys 1. Viestintäverkon kehittämistarpeet ja nopeiden laajakaistayhteyksien kysyntä 3 2. Maakunnan alueelle esitettävät

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

Yhteenveto. Sisällysluettelo

Yhteenveto. Sisällysluettelo 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 26.6.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI; KESKUSTELUMUISTIO Yhteenveto Laajakaista kaikille 2015 hankkeen ensimmäinen väliarviointi valmistui alkuvuodesta 2012.

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Sivu 1 25.1.2011 Laajakaista kaikille 2015: Lähtökohdat Valtioneuvoston teki 4.12.2008

Lisätiedot

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko PYHÄNET OY Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko Hanne Nivala 31.1.2014 Tässä raportissa on kuvattu Haapajärven kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin tilannetta ja esitetty arvioita koko

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100

Lisätiedot

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy Reijo Salminen, 2011 - 2-1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...- 2-2 Tiivistelmä...- 5-3 Alueverkkohankkeen alustavat valmistelut...-

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi - SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014 - Tietoa päätöksenteon tueksi - SISÄLLYS 1 Johdanto.. 3 2 Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 7 3 Kustannus-hyötyjen

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi 1 Sisältö 1. Mikä 100 megan laajakaista? sivu 2-3 4. Mitä kaikkea valokuidulla saa? sivu 6 2. Tee sijoitus tulevaisuuteen sivu 4 5. Tilaa huippunopea laajakaista kotiisi

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Tämän tietopaketin tarkoituksena on tarjota kättä pidempää valokuituverkon laajentumisesta kiinnostuneille henkilöille. Tietopakettiin on pyritty kokoamaan perustiedot

Lisätiedot

Maaseudun infra syntyy yhteistyöllä

Maaseudun infra syntyy yhteistyöllä Osuuskunta rakensi valokuituverkon Tammela tehostaa jätevesihuoltoa Euroopan maaseutu ikääntyy Kyläsuunnitelma muutosten edessä 1 / 2 0 1 1 K Y L I E N J A P A I K A L L I S K E H I T T Ä J I E N Ä Ä N

Lisätiedot

ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE RAPORTTI 27.6.2013 AJALTA 10/2012 6/2013

ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE RAPORTTI 27.6.2013 AJALTA 10/2012 6/2013 ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE RAPORTTI 27.6.2013 AJALTA 10/2012 6/2013 Sisällysluettelo ORIMATTILAN, MYRSKYLÄN, LAPINJÄRVEN VERKKOSUUNNITELMAHANKE... 1 RAPORTTI 27.6.2013...

Lisätiedot