KESÄ JA TALVI 2 LEPPÄVIRTA RENTOUDU, VIRKISTY JA NAUTI HYVÄSTÄ OLOSTA LEPPÄVIRRALLA! Saman katon alla. Treenejä seuroille. Virkistystä koko perheelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄ JA TALVI 2 LEPPÄVIRTA RENTOUDU, VIRKISTY JA NAUTI HYVÄSTÄ OLOSTA LEPPÄVIRRALLA! Saman katon alla. Treenejä seuroille. Virkistystä koko perheelle"

Transkriptio

1

2 RENTOUDU, VIRKISTY JA NAUTI HYVÄSTÄ OLOSTA LEPPÄVIRRALLA! S kto ll KESÄ JA TALVI Brk Sokos Hotl Vsilppis o itlti plvlkokoiss, jok plvlihi klvt hotlli, oipoli rvitolil, kokostilt, kylpyläossto, jäählli, hiihto-r, ktosli, rhilliik j hyvä olo hoitoj. Trjä sroill Hiihtorll voit tti loolll hiihtäisstä lähs ypäri vod. Arll voit hrrst yös phiihto. Jäählliss j lähiypäristössä voit järjstää rilisi tlvisii ktivitttihi liittyviä kilpilj ypäri vod. Ksäkt hotlli lähisyydssä olv rijlkpllokttä trjo loistvt hdollisdt jlkpllojokkid trihi j kylpylä ltt sovltvt iiosti isroj hrjoittl. Virkistystä koko prhll Lähillt löytyvät lst likki- j liikpisto, skittil, tis-, kori- j psäplloktät skä ldks ylisrhilkttä j rijlkpllokttä. Lisäksi sijiti kiiss järviisss trjo pt lkoil- j lkkipolt. Ktoil pääll rtodt kylpylä läpiissä ltiss. Brk Sokos Hotl Vsilppis Vokkol, 00 Lppävirt Myytiplvl: Ph. 00 0, fx Liiktplvlt:

3 sijits kskllä kit Järvi-So, oi 0 k Kopiost tlää. Pikkkll o hlppo sp ii tlästä ki pohjoisstki, j tsokkt stplvlt tkvt yös vilijöid viihtyis. Al hdottot vtolt ovt Brk Sokos Hotl Vsilppis kylpylöi, hiihtor skä kis j oiotoi järviloto. OSTOKSILLE UNNUKKAAN! Lppävirrll käydssää ktt poikt oipolisss Mtkilksks Ukss. Ldkkt tkistot, tliist skä kodi käyttö- j sisststottt voit poii ksi Iittl Otltist, rhil j vp-ik ksitottt Sport Otltist j Ak & Adss voit ttilist vstksll kok ohttto shoppilhtk! Ak & Ad o kokoisvltis pktis rkkiyyälä isill, ihiä koko ohttt. Shoppil loss voit virkistäytyä khvihtk ti tri rkissä Rvitol Uk Rss. Mtkilkskksss o yös tkilvot skä kikki vilijä trvitst plvlt. MATKAILUNEUVONTA Mtkilksks Ukk Mtkilvot llhd 00 Lppävirt Ph. (0) 0 VIETÄ KOKO PERHEEN TOIVELOMA! Ptikoi, lo, klst, shoppil, ttst ähtävyyksii skä ti ökki- ti hotllilost. Tlvisi trjoll o. stohiihto, tlviklstst, koirvljkkojl skä oottoriklkkil. Lppävirrll viihtyvät yös golfjt, siitä pitää hol Kos-Golf. Rtsst pääst polst Ti Hvosplvl Jo Bordii tllill. Vrsiki lpsill ilis läys o ttst koläiii Pjhrj tilll. Milrh j hiljistt o trjoll Vlo lostriss Hiävdllä ( k). tso trkt kohd-sittlyt:

4 Lppävirrll o oipolist rtkily- j lkoil-hdollisdt ypäri vod. Sri järvi ypäröiä kt o ksäisi vilks vily- j lotpikk, k ts tlvisi l lotoo pääs ttst hyvillä stohiihtoritillä, oottoriklkkill ti vikk koirvljkoill. LOMAOHJELMAA LEPPÄVIRRALLA Sivt - Opsttt ttstiskirrokst pikkk ähtävyyksii. Ph Ptikoiti- j lkoilritistöt tso ptikoiti-, lot- j oottoriklkkritit skä ldt osoittst: Kos-Golf Koks 00 Lppävirt Ph. (0) -väyläi, yläkötyyppi kttä, pro shop, khvio, pktistilt, välikorjsplvl. Hiihto- j oitoiir Vsilppis liikt j klttri Ph Hiihto, phiihto lähs ypäri vod. Mökijä- j oottoriklkksfrit K-Extr Ptti lo 0 Koslhti Ph. 00 0, 000 Ilpo Erä- j Lo Oy Erä- j lotortkt Ilpo h, ph. 0 0, pysyttttot/ Mtsäpiik opstttj lotortkiä ill j vsillä ypäri vod. Lil Pitkä, ph. 00 Ti Hvosplvlt Jo Bordi Lhii 00 Lppävirt Ph. 00 Ypärivotis käyttöö sopiv si. Pjhrj til Rtlhd 0 0 Koslhti Ph. 00 Loökkjä, so, ptikkpolkj, koläiiä, svs j klsts. MTG-T Horslhti 00 Lppävirt Ph. 0 oot j kjkki vokrs j opsttt lotrtkt. VirrGid Oy Mtkholto / hvil Ops- j tphtjärjstlyt rto -0 Ph: (0), Kotä til Kotä 0 Kotlhti Ph lsts- j lotortkiä, ottklstst ryhill, is- j lotoristilyjä, rä- j kokosplvlj.

5 ORINORO KUTSUU RETKELLE! Orioro rotko o koko prhll sopiv, iiks j jäittävä ptikoiti- j rtkikohd Soislo srss Mstiässä. Klj rkittyä lotopolk jääkd rt pystysiäis rotkoo, j pist kkr lr lvll. Rotko pits o. 00 j syvyys sriill liki 0. Rotko pohjll plpp lähd. Li j jää säilyvät rotkoss ksäkll skk. Uirt llio 0 Yli irt, hyppytori. Atsoi jkkilot, lotopstst j lo koltst skä lotklsto vokrst. Ph All Off Rod Koirvljkkojlt Tipl, 0 Näädä Ari Argilldr, ph. 00 Aqlis Oy / Vsibssiristilyt, h kstävät ristilyt llhti & Uk rt Arto Aholi, ph 000 Risto Räppääjä Lppävirr ksätttriss 0 KESÄTEATTERITOIMINTA LEPPÄVIRRALLA Lppävirr tttriyhdistys ry järjstää ksätttritoiit yhdssä Soisloopisto kss. Esityksiä vlistt ksää vrt ylsä kksi, joist toi o stt ikisill j toi koko prhll. Näytökst ksä-hiäkss. Koks kv ksätttri Käytiosoit: Koks Koks kv ksätttriss o kttt ktsoo j hvil-ikkrvitol Kostv plvlt. Lisädot: TAPAHTUMIA LEPPÄVIRRALLA Ksäk: Lppävirtpäivät, Bls Picic Hiäk: Ohjlllist ilttorit, Ukk-istl, Prkkolsr sot Mlisk: Soislo Hiihto, Kltkllorvit Lisäto l tphtist

6 LOMAOHJELMAA LEPPÄVIRRALLA VIRKISTYSKALASTUS Koskoskt Koskil Koks kv virllä, lll spi virtpikk pit srt välissä. Alll o rktt sit hittolitrit, rt lko syviä khlisll. Vrii slii k pääs käyttäällä vttä. lljit: järviti, hrjs, kh, hki, siik, säy j hv. Ti tki-isttkst vositti. Tltkopikkoj, lv j toill pikoitstil. hvil j ikkrvitol Kostp o voi ksäik, yös ökkivokrst. LUPAMYYNTI: Nst S. Lski, ph. (0) (yös vvokrst) j YHTENÄISET VIEHEKALASTUSALUEET Svsvd klstsl Pit-l j sijiti: 00 h, Svsvd lls/kr, räoi järvills. Vid lskpikt: Eoii klst Vhrsl kk: rt Horslhti: pivt Lvälhti j Mstilhti LUPAMYYNTI: Lppävirt Nst S. Lski ph. (0) Uk klstsl Pit-l j sijiti: 000 h Uk lt kski- j tläos, vsilit Vrkd kpgi välittöässä lähisyydssä, yös Hrslhti. Vid lskpikt: llhti: Mtkilksks Uk rt, kpl Livlitri syväväylä polll LUPAMYYNTI: Lppävirt Nst S. Lski, ph. (0). Sorsvd klstsl Pit-l j sijiti: 00 h, Sorsvsi. Vid lskpikt: Sorskosk st LUPAMYYNTI: Sorskoski: K-xtr, Käpy, ph. (0), Lppävirt: Nst S. Lski, ph. (0) Koirs-Sotk klstsl Pit-l.00 h. Sotkslkä, Koirsvsi, Kosvsi Ptosslst Koks kvll. Vid lskpikt: Lppävirt llhti LUPAMYYNTI: VP: Rt Prkki, ph. 0 0, Nst Lppävirt, ph. (0) NÄHTÄVYYDET JA KÄYNTIKOHTEET Lppävirr kirkko Ph. 00 C.L. Egli sittl hrkivikirkko vlisti vo, j siih ht yli 000 ihistä. Kirkko ihsttt vloisdll j hioll kstiikll. Alttritl o lt Sl Elgr. Lppävirr Kotistso Ph. (0) rilist kstllistä j klttrihistorillissti rvokst sittä käyttötvroist sisii skä tsästysj klststrvikkisii.

7 MANSIKKAHARJU TUKIKOHTASI LÄHELLÄ KAIKKEA! Nti ksästä ykyikisll liritälll kskllä kit st iv - lähisyydssä. ikki ktivittit j plvlt löytyvät pri kilotri sätltä. Plvlt: krvil, tlttill, hviljoitst, khvil-, kokos-, äyttly- j rokiltilt, kioski, pläitti rts, irt. Hrrsthdollisksi ovt. rlllistl, trpoliii, polkpyöräily, kjkkilot, vily j bch volly. Koks kv-l kv 00-lv poliväli oilt ykypäivää. Msikkhrj Cpig llhd, 00 Lppävirt Ph. 00 Erikoisyyälät Ukk: Iittl Otlt AKU & ADA Sport Otlt Hx Oy: klkk- j p-vrstt, Dix Otlt työvttt, Kip kirjksks ky Svokt, 00 Lppävirt ph. (0) 0 Atlj Lsiläyksiä: sissts- j tidlsi sittl, vlists j yyti, ph Tito Shop Lppävirt, ph. 0 0 Soitirktjt Af, KONNUKSEN KANAVAT Kol ri ikäistä kv j viisi kosk käsittävä Koks kvl sijits k Lppävirr kirkokylästä, virr yläjoksll. v yhdistää llvd j Uk. lstji j rtkilijöid sosill historillisll koskilll o liikkist hlpottvt pitkospt j litrit klstist vrt. Mkkr- ti klpistost skä otiokhvist voi tti lvll. hvil-ikkrvitol Kostp hvil, rvitol (A-oikdt), st, tssilv. Kostvll voi järjstää rilisi jhli j kokootisi, joihi voi yhdistää svs, ohjlplvlt j sisävsiristilyt. ph , Kv: Tpi

8 Kv: Hl Rökä MAJOITUS JA RAVINTOLAPALVELUT Sivt -0 SATAMAPALVELUT Uk virsvlitri llhdss Rvitol Uk Rt Ph./fksi (0) Holtorks, joss wc-tilt, sihkt skä pyykkitp koi Aispikkoj, poijpikkoj 0 litri sivst Sptitki j pilssivd tyhjys Sähkö- j vsipistt litrill Ekopist Holtos j kpp lähllä VP: Rtprkki syväväylä vrrll Vli-Pkk Jpp Ph. 0 0 Livlitri sivst käytttävissä pysähtyis Polttoijkl vs Vsipist, sptitki tyhjys, wc, sihk, vtrvikkit, korjsplvl, khvil, kioski, Koks kv hvil j ikkrvitol Kostp Ph j 000 Litri sivst. 0 Jopist, grilliktos, kivkäyälä Kostp: khvil, rvitol, pizzri, tssilv j klstslvt HOTELLIT JA KYLPYLÄT Brk Sokos Hotl Vsilppis Myyti: Ph. 00 0, fxi (0) 00, MAASEUTUMATKAILUKOHTEET Hirvol, Pihpisto jtlo Ilkk ii Tiol 00, 0 Tiol Ph. (0) Fksi (0) 0 Msikkhrj Cpig llhd, 00 Lppävirt Ph. 00 Niilot Nilä 00 Vrks Ph./fksi (0) PALVELUT: ökki- j hojoitst, svs, rvitol, ristilyt oottorivllä, opsttt klstsrtkt. Pikk sopii rioissti kokost skä jhli pitopikksi. Pjhrj Mtil Rtlhd 0 0 Koslhti Ph. 00 Slitlo, Soiilsl kyläyhdistys ry Hiävd Lppävirt Vrkst: Airi Mrkk, ph. 00 TILAT kolts-, liri- j jhlkäyttöö, jop 0 hlöä.

9 RAVINTOLAT JA KAHVILAT Cfé Agd Kivrikt Ph Sokos Hotl Vsilppis Myyti: ph. 00 0, fksi (0) 00 hvil Otp Svokt Ph hvil-ikkrvitol Kostp Sijits kiill Koks kv-lll Ph Vh tkkijätki käppää rktt khvil-rvitol A-oikksi. Trjoll ittvi ikkoksi, pizzt, pihvit y. okst. Trssi. Asikspikkoj yli 00, kysy yös yksityistilisksi. Lipoo-khvil Ali Kotilipä Svokt Ph. (0) Rvitol Uk Rt llhd Ph./fksi (0) Losrok, Kotipizz, khvil. Ukss livot jok tort pllt j kit. Rokrvitol M s Kivrikt Ph. (0) 0-pikki rok- j srstlrvitol,. losbfft, ksätrssill 0 sikspikk. VirrGid Oy Mtkholto / hvil rto -0 Ph: (0), 00 00

10 Mist thdä joitsvrkssi joiss! MÖKIT Evrilä loökit Josi, 00 Lppävirt Ph Hiskilä loökit Litili 0 Kotlhti Ph. 00, Ilpo Erä- j Lo Oy Ilpo h Ph ss loökit Ph Kiil loökit Toi Kopo Pökälhd, 00 Lppävirt Ph. 00 0, 00 kiil.lookit.co Kolri loökit Tisto Kolri Hvik 0 Itä-Soislo Ph Kotä til - Artis Kotä 0 Kotlhti Ph Lksid Vills Krol, 00 Vrks ph Mrkks loökit H Mrkk Hsii B 0 Orvikoski Ph. (0), 00 Pror Mlistlo Joko Prort j Rh Vori Hhislo A 0 Koslhti Ph , 00 0 Päivärit loökit Kolrisr 0, Krjl Ph. 0 0, 0 Rt loökit Pökälhd, 00 Lppävirt Ph. 0 0, 0 Syrjäjärv ökki Ir j Alis Kiä Syrjär 0 0 Näädä Ph Vjsl loökit Orvii 0 Orvikoski Ph. (0), 000 Rhtitp Pöyhört 0 Kotlhti Ph. 000 / Sri Brdt Viljovor loökki Torvhrj B 0 Näädä ph

11

12 VIETÄ UNELMIESI LOMA LEPPÄVIRRALLA! Loilij Lppävirt o kkkrkpll ystävällistä plvl, phdst järviloto j kiit isi skä kv tkistä koko prhll. Ttst trjot j t trvittvt vrkst vihättävä lisk hoktkst odottvt virilsi! Etäisyyksiä Hlsiki 0 k UNNUKAN MATKAILUNEUVONTA llhd 00 Lppävirt Ph. (0) 0 Kopio k Jos 0 k Jyväskylä 0 k Kso Mikkli 0 k Ol Ltoktät Kopio 0 k Vrks k Vs Rtst Piksääki 0 k Mikkli Hlsiki Trk v N j k 0 Msikkkt Mstikkkt j Polkk kt k ä R k l T ik ik j Mt V ti E iti j k li P i ikit rlv i 0 or J o tt 0 Rt V t r. P lto 0 Ko tik l po lio lk - iih i R Lppä virr kä lä ti Ri 0 P s pä t. Yri ttä jä H ihk 0 ol ti llio k Itä A B TIE EN SK Li Mo ih 0 ä Sp 0 Kos ä H v y s t r M o p. T rv irt päv Lp äk äv Lä KO Sors ä ti Pöl kk 0 ti s K r Vir j ii iki rlv is to i p rlvik k Riik ti P rkk is Tiit Prkkiii äy Ry t. r ort i 0. ip j ti Vil S v 0 äki Brk Sokos Hotl Vsilppis t. Prkkilhti r r k Ko iv ä r iv Pä p rj Mjr rlviki l L i t. räjä V ti vir S är B io t v 0 s Ri tk M Aht tty ti Mjriplto sy lly 0 Nii My p Ly Livlitri Hl tir Ko Livol Pppilplto lliot i kj iitt y ti N B iih i Ah o Psok Elo B To k oti i R t A B k o rh ti vo S Virsvlitri ri M L iv ikö ko ti llio ri L iv Li 0 lk 0 t o Miil 0 k ri p 0 tä P lpi Kirkk o Ukkol- i 0-0 to r v Ki 0 s g R 0 r lli ti llio t. o j S k s g R 0 t k vo A h K j l l ti Ko pi O o rt S S 0 k Lä äk äri k. ti ävirt Lpp S l o k ri NTIE Eli p olk Os 0 Piksä l i Hok v o T ir t ro Lppäslo Kilo o i P täi kö Urhilksks HEINÄ VEDE B 0 Norisosrtlo A 0 0 i pih Al V Likolpi Kil ks Py t ht. Lä Upikj t ol Liisl ti rv o T t R A lj Pih 0 ti s o O B k t Vo kk j rt l ik k T Virrlpi k Hr j 0 lk j 0 Lhto 0 po to k id L ti Nisklpi ä Jäkäläpolk i llhti kk Poi rvt. tt ilä P ä 0. k ri K h S il pp 0 po lk 0 to Koiv Mo Livlitri 0 jär Liisl Uirt s tv Os Trä B A 0 v Ksi Ms oti 0 VARKAUS d llh tki A ä P 0 A kosk ko Virsvlitri k Sors Kol K i Kirkko B t k it i ti j virr Mlilhti v 0 0 A o tlo Tivl- i Vo A Sr 0 S sih Notkok Lppä T k j ri rh T 0 p ist. lhti 0 0 po Rtlpi 0B Koskii 0 0 sk Ko L k k i i t k i B i Oks 0A Kri- ki k t Sil i ät ti Ilo krr l Ko hti l Lklpi k L ti ä M li Elj R 0 i Tollissl I r t to Niskslkä t. t Si so ri SORSAKOSKI 0 pik L j ti V t. lo s 0 i oo 0 htoo j k lk h Po po ö lli A t. ko s B 0 olk p Ko k olk tr P p A py Kir So rs ivo Kä r V tr P 0 Silt 0 ro P P L k IE st 0 0 v ollis A, l II 0 ko Trvo Tolliss hk V 0 Väliri 0 K ppiläki T pllo Hrigilhti pp Uirt ti Lä j s r Vi os r Tollissl I Itko Viit ti äri 0 ol T rv ll My ti sk vi ko Ktotlo 0 Or Al lo ti r ohiiht kj t Vir 0 IO i ov pp o Mik Pjläki Ev t.. 0 äri ti sk OP Viitos 0 d r Srkttlo KU h gil s c My ll Pillsh li l Ilo p tkä ri Ylä ri Vä H 0 Tohi Mi l Kivis T oll is Solhti P j ORAVIKOSKI li i ölä b Vä HEINÄVEDENT Tikk Pohj Tis o vik Or j l Uir. Lä S Vlitrit L tv Olli k t. Väi Oks ri 0 Mi prot Tyvi P Uitkk Orv losri osl rti 0 iti Pillslhti s ä 0 täjä P Uitkhrj Ok r 0 Kopio Kol vst ivtolhti Pitkäii Lohikt it R Svokt, PL 0 Lppävirt Ph. (0) 0 Fksi (0) 0 Or vk jä tä P 0 t k j st rj M sri Lo h ik Tls0 j t si k j Hsilhti H Viitos LEPPÄVIRRAN KUNTA Lppävirt Kopio k Jos Kopio Jyväskylä P rk ki l hd

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

2 LEPPÄVIRTA RENTOUDU, VIRKISTY JA NAUTI HYVÄSTÄ OLOSTA LEPPÄVIRRALLA! Saman katon alla KESÄ JA TALVI. Hyvinvointia ja uutta virtaa!

2 LEPPÄVIRTA RENTOUDU, VIRKISTY JA NAUTI HYVÄSTÄ OLOSTA LEPPÄVIRRALLA! Saman katon alla KESÄ JA TALVI. Hyvinvointia ja uutta virtaa! RENTOUDU, VIRKISTY JA NAUTI HYVÄSTÄ OLOSTA LEPPÄVIRRALLA! Saman katon alla KESÄ JA TALVI Sport&Spa Hotel Vesileppis on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jonka palveluihin kuuluvat hotelli, monipuolinen

Lisätiedot

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit Kpnkilom KEVADE RNU MNT UUS AIA I MALMI ISE LINDA GRANIID 2,1 7,5,4 VABRIKU TUSE STADTKARTE Kpngin krtt Kskst 0 50 100 200 300 400m VALGEVASE LKA 1 Blti Jm Cntrl Rilwy Sttion TOOMPUIESTEE Toomprk FALGI

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö

TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö TIEDOTE 2/2015 Siäorvittlt vltlli ydity Vl tlo Ilti 4 00400 Hlii www.lpci.fi www.viip.fi www.lovi.fi Pjotj Mi Mälä p. 050 560 9907 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Ud äärllä! T lvi, jo itä oli, o vitt vääi j o

Lisätiedot

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist

Lisätiedot

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI ENECON OY Lksoti SEINÄJOKI 9 timo.mtil@co.fi Uudisrkus, Jyrki Al-Mäklä, pr. Koy lukuu, Pioti, Ylöjärvi Piirustusluttlo.. Vstuuhkilö Timo Mtil, RI Asikirj Sisältö Mittkv Luttlot - Asikirjluttlo.. Pääpiirustukst

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä KokollS 33/45-5. 451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä Esityksen johdosta tiedllstellaan Invaliidijärj estöjen KeskLlslii ton mielipid8t vä. Kllrules se on saatll, j~too [,.:;ia öydi.ille.

Lisätiedot

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw.

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw. FYSIIKKA (FY02): 2. KURSST: Lämpö KOETEHTÄVIÄ Petteri on 1-4 m korkean mäen päällä pulkan kanssa. Petterin ja pulkan yhteismassa on g1. kg. Petteri lähtee levosta laskemaan alas mäkeä ja nopeudeksi mitataan

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä.

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä. Joka taloutn Orimattilassa, Tässä numrossa mm: Myrskylässä ja Pukkilassa.... s.4 21.1.2015 Jaklupainos n. 11 700 kpl... s.7 Orimattilan palvlujn, kaupan, osaamisn ja tapahtumin rikoislhti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot