Sivistystoimen palvelut Väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimen palvelut Väliraportti"

Transkriptio

1 Helsinki Vantaa-selvitys Sivistystoimen palvelut Teemaryhmä 3 Nykytilan kuvaus

2 Sivistystoimen palvelut 2 (15) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto Tehtävän rajaus Nykytilan kuvaus Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 14

3 Sivistystoimen palvelut 3 (15) 1. Toimeksianto Teemaryhmä tarkastelee varhaiskasvatus-, opetustoimen-, aikuiskasvatuksen, nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja. Lisäksi ryhmä tarkastelee työllisyydenhoidon palveluja. Teemaryhmä tulee kuvata oman teema-alueensa osalta tehtävien ja palveluiden hoito sekä nykytilanteessa että yhdistyneen kaupungin tilanteessa. Teemaryhmän tehtävänä on oman teemansa osalta arvioida kaupunkien mahdollisen yhdistämisen edut ja haitat seuraavien näkökulmien ja kriteerien avulla: hallinnon tehostuminen johtamisjärjestelmät ja -kulttuuri kustannustehokkuus palvelujen saatavuus, palveluverkko palvelutaso- ja tarpeet sekä -rakenteet palvelujen tuotantomalli henkilöstön saatavuus ruotsinkieliset palvelut kilpailukyky ympäristövaikutukset segregaatio ja sosiaalinen eheys (ml maahanmuuttajakysymykset) asukasvaikuttaminen asukas- ja asiakasnäkökulmat seutunäkökulma Teemaryhmän tehtävänä on lisäksi arvioida oman teemansa osalta kaupunkien mahdollisen yhdistymisen edut ja haitat suhteessa Helsingin seudun yhteistyöhön ja yhteisiin kuntayhtymiin. 2. Tehtävän rajaus Työryhmä on nimennyt alatyöryhmiä laatimaan nykytilankuvauksia ja selvittämään mahdollisen yhdistymisen etuja ja haittoja. Alatyöryhmät muodostettiin seuraaviin palveluihin: Varhaiskasvatuksen palvelut, perusopetuksen palvelut, toisen asteen koulutuspalvelut ( nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus), kirjastopalvelut, vapaa sivistystyö kulttuuripalvelut (sisältäen museot, kuvataidekoulut ja musiikkiopiston),liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, työllisyysasiat ja maahanmuuttaja-asiat 3. Nykytilan kuvaus Seuraavassa on esitetty tiivistelmä alatyöryhmien nykytilakuvauksista, jotka ovat väliraportin liitteenä. Tiivistelmässä on esitetty keskeiset erot ja yhtäläisyydet toiminnan nykytilassa.

4 Sivistystoimen palvelut 4 (15) Varhaiskasvatus Vuoden 2009 lopussa kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa sekä kotihoidon tuella oli Helsingissä yhteensä noin lasta, joista ruotsinkielisiä lapsia oli vajaat Kunnallisissa päiväkodeissa tai kunnallisessa perhepäivähoidossa lapsista oli Vantaalla lapsia oli yhteensä , joista ruotsinkielisessä hoidossa reilu 300. Näistä kunnallisissa päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa oli SUOMENKIELISET PALVELUT Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Vastuu-/tulosalue on jaettu päivähoitoalueisiin / tulosyksiköihin ja edelleen päivähoitoyksiköihin, johdon tukena tukiyksikkö. Toiminnan sisältö Varhaiskasvatuksen kehittämis- ja tutkimustyötä tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa VKK-Metrossa Pääkaupunkiseudun yhteinen asiakastyytyväisyys mittaus joka kolmas vuosi. SUOMENKIELISET PALVELUT Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Helsingissä varhaiskasvatuksen asioita käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja lapsi- ja perhejaostossa, esittelijä ltk:ssa viraston päällikkö ja jaostossa päivähoidon johtaja. Vantaalla opetuslautakunta, esittelijänä on tulosalueen johtaja. Helsingissä päivähoitoyksiköt on muodostettu pääosin hoitomuodoittain, Vantaalla samassa päivähoidon toimintayksikössä on useita hoitomuotoja. Vantaalla yksiköt ovat keskimäärin suurempia. Toiminnan sisältö Helsingissä on erillistä kohdennettua rahoitusta monikulttuuriseen päivähoitoon (PD raha) Eri asiakastietojärjestelmä: Helsingissä Tiedon ylläpitämä Effica, Vantaalla Locigan ylläpitämä VATJ Henkilöstö ja tukipalvelut Helsingissä kaikki erityisavustajat kaupungin palvelussuhteessa, Vantaalla valtaosa ostetaan Seure Oy:sta. Helsingissä vakituisia varahenkilöitä, Vantaa ostaa Seure Oy:sta. erityisryhmien henkilöstörakenne erilainen Helsingin päiväkotien siivoushenkilöstö pääosin päivähoidon henkilöstöä, Vantaalla siivous järjestetään Tilakeskuksen toimesta. Kustannukset Kunnallisen päiväkotihoidon vuosikustannukset lasta kohden olivat v Vantaalla 6,2 %, perhepäivähoidon 8,6 % ja kotihoidon tuen 21,9 % alhaisemmat kuin Helsingissä. Yksityisen hoidon tuen vuosikustannukset lasta kohden olivat Helsingissä 9,1 % alhaisemmat kuin Vantaalla. Eroihin vaikuttavat mm. päiväkotien vuokrakustannuserot, tukipalvelujen järjestämiserot, kuntien erilainen käytäntö kohdentaa yleisiä kustannuksia palveluille sekä erisuuruiset kuntalisät.

5 Sivistystoimen palvelut 5 (15) Toimitilat ja palveluverkko Kaupungin tilakeskus järjestää ja huolehtii palvelutoiminnan toimitiloista päiväkotihoidossa m2/ hoidossa ollut lapsi ovat melko samanlaiset Palvelustrategia kunnallinen ja ostopalveluna hankitun päivähoidon sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen järjestämisvastuu yhdellä vastuu- /tulosalueella. esiopetuksen järjestämisvastuu yhtenäistymässä pääsääntöinen palvelujen tuottamistapa on oma palvelutuotanto. Tavoitteena lisätä yksityisen hoidon tuen käyttöä. kerhotoiminnan lisääminen kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä käytössä RUOTSINKIELISET PALVELUT Organisaatio ja johtamisjärjestelmä kaupungeissa on ruotsinkielinen jaosto kaupungeissa on sekä hallinnollisia että ryhmässä toimivia päiväkodinjohtajia lähimmät yhteistyökumppanit ovat samoja Toimitilat ja palveluverkko toimitilojen määrittämisperiaatteet molemmissa kunnissa ovat samansuuntaiset kuin suomenkielisessä päivähoidossa Palvelustrategia Helsingissä ja Vantaalla hankitaan ostopalveluna osa peruspäivähoidon palveluista. Molemmissa kunnissa on tavoitteena vähentää ostopalvelujen osuutta ja lisätä omaa kunnallista tuotantoa yksityisen hoidon tuella toimivia palveluntuottajia on molemmissa kunnissa vähän Toimitilat ja palveluverkko Vantaalla lähipalveluperiaate on laajempi ja se on määritelty Vantaalla päiväkotien koko on keskimäärin suurempi kuin Helsingissä, Vantaalla on päiväkotien optimikoko määritelty 5-7 kotialueeksi (noin lasta). Palvelustrategia Leikki- ja muu toiminta (avoin varhaiskasvatus) on Helsingissä pääosin lapsiperheiden palvelujen vastuualueella, Vantaalla varhaiskasvatuksen tulosalueella Helsingissä kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään päivähoidon vastuualueella Kotihoidon tuen kuntalisä on euromääriltään, ikärajoiltaan ja maksamisen ehtojen osalta erilainen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on euromääriltään erilainen kaikissa hoitomuodoissa. RUOTSINKIELISET PALVELUT Organisaatio ja johtamisjärjestelmä Helsingissä ruotsinkielinen päivähoito kuuluu sosiaalitoimen aikuisten palvelujen vastuualueelle, suunnitteilla ruotsinkielisen päivähoidon siirtyminen opetustoimeen Toimitilat ja palveluverkko ruotsinkielisiä päivähoitoikäisiä lapsia on Vantaalla huomattavasti vähemmän. Siten palveluverkkokin on merkittävästi pienempi Palvelustrategia Helsingissä on tavoite lisätä yksityistä hoitoa

6 Sivistystoimen palvelut 6 (15) Perusopetus Helsingissä oli syksyllä 2009 kaikkiaan noin perusopetuksen oppilasta, joista runsas kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Ruotsinkielistä koulua oppilaista kävi Vantaalla perusopetuksen oppilaita oli kaikkiaan , joista kaupungin ylläpitämissä kouluissa. Oppilaista noin 800 kävi ruotsinkielistä koulua. Opetus Koulun arki kunnasta riippumatta aika samanlaista Opetussuunnitelmat ovat samansuuntaisia. Erityisopetusoppilaiden suhteelliset osuudet ovat samaa suuruusluokkaa. Pätevien opettajien osuus on samaa luokkaa. rehtorikoulutus koulujen varustetasot jaksotukset yms. vaihtelevat kaupunkien sisällä alueelliset erityisopetuksen koordinaattorit Ruotsinkieliset koulut ovat molemmissa kaupungeissa pieniä. Pätevistä erityisopettajista pula Oppilashuolto Oppilashuoltoryhmien toiminta samanlaista. Hallinto Monet tietokoneohjelmat ovat samoja mm. Primus, Kurre, Wilma, Fronter, Opetus Kouluille jaettavien resurssien määrä ja jakotapa (Hki tuntikehys, Vantaa rahamäärä) poikkeavat toisistaan Lähikouluperiaatetta noudatetaan Vantaalla tiukemmin, Helsingissä on soveltuvuuskokeilla otettavia oppilaita paljon, Helsingin kielitarjonta on huomattavasti monipuolisempi Vantaalla koulujen keskikoko on suurempi, Helsingissä on pieniä kouluja suhteellisesti enemmän Helsingissä on maahanmuuttajia enemmän. Maahanmuuttajat ovat jakautuneet Vantaalla tasaisemmin eri koulujen kesken (mm. aluerakenteet ovat erilaiset) Erityisopetusverkot erilaiset (Vantaalla vain yksi erityiskoulu, Helsingissä on kahdeksan suomalaista ja kaksi ruotsinkielistä erityiskoulua Vantaalla on vain yksi yksityinen koulu. Helsingissä on kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi sopimuskouluja ja muita yksityisiä ja valtion kouluja, jotka järjestävät suuren osan soveltuvuuskoepainotteisesta opetuksesta. Oppilashuolto Helsingissä oppilashuoltoon on resursoitu enemmän kuin Vantaalla. Vantaalla kuraattorit toimivat sosiaalitoimen alaisuudessa positiivinen diskriminaatio on hoidettu eri tavoin Hallinto johtamisjärjestelmät poikkeavat toisistaan. Vantaalla johtokunnilla on vähemmän päätösvaltaa. Resurssien määrää vertaillaan myöhemmin muualla

7 Sivistystoimen palvelut 7 (15) Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Vuonna 2009 Helsingin kaupungin ylläpitämissä lukioissa opiskeli runsas opiskelijaa ja yksityisissä tai valtion ylläpitämissä lukioissa vajaat opiskelijaa. Vantaalla kaupungin ylläpitämissä lukioissa opiskeli noin opiskelijaa ja yksityisessä lukiossa noin 60 opiskelijaa. Edellä mainituista opiskelijoista ruotsinkielistä lukiota kävi Helsingissä noin ja Vantaalla runsas 100. Lisäksi aikuislukioissa opiskeli Helsingissä vajaat ja Vantaalla vajaat 900 opiskelijaa, joista pääosa oli aineopiskelijoita. Helsingin kaupungin kolmessa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeli kaikkiaan ja Vantaan ammattiopisto Variassa opiskelijaa. Yksityisissä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeli Helsingissä reilu opiskelijaa ja Vantaalla noin 700 opiskelijaa. Kumpikaan kaupunki ei järjestä itse ruotsinkielistä ammatillista koulutusta. Aikuiskoulutuksen opiskelijatyövuosia kertyi Helsingissä noin ja Vantaalla Kaupungin järjestämässä oppisopimuskoulutuksessa sopimusten määrä oli Helsingissä noin ja Vantaalla 460. Työpajatoiminnan kokonaisvolyymi oli Helsingissä vajaat 400 ja Vantaalla vajaat 600. Lukio- ja ammatillinen koulutus kaupungit järjestäjänä hallinnollisesti samassa yksikössä Lukiokoulutus keskeyttäneiden määrä sama maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita prosentuaalisesti lähes saman verran vieraiden kielten valikoima lähes sama tuntimäärä/opiskelija lähes sama Lukio- ja ammatillinen koulutus Helsingissä enemmän yksityisiä ja valtion ylläpitämiä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia Helsingissä opiskelijamäärä moninkertainen Vantaaseen verrattuna Helsingissä perusopetuksen päättävistä jää ilman toisen asteen koulutuspaikkaa yli 400 nuorta, Vantaalla lähes kaikki sijoittuvat koulutukseen Helsingissä henkilö- ja muut resurssit suuremmat vantaalaisia opiskelee enemmän Helsingissä kuin helsinkiläisiä Vantaalla Vantaalla päätösvaltaa delegoitu enemmän virkamiehille kuin Helsingissä Helsingin kaupungin oppilaitoksissa johtokunnat Lukiokoulutus Helsingissä aloituspaikka 60 %:lle peruskoulun päättävistä, Vantaalla 50 %:lle Helsingissä erityistehtävän saaneita lukioita enemmän Vantaalla päivälukioiden keskikoko suurempi läpäisyaste Vantaalla korkeampi Vantaalla vähemmän 4. vuoden opiskelijoita opiskelijahuollon resurssit Helsingissä paremmat, paitsi opinto-ohjauksen resurssit Vantaalla paremmat käyttökustannukset /opiskelija Vantaalla 1200 alhaisemmat kuin Helsingissä vuonna 2008 Aikuislukioiden kurssimaksut erilaiset

8 Sivistystoimen palvelut 8 (15) Ammatillinen peruskoulutus kaupunkien ylläpitämissä oppilaitoksissa samat koulutusalat keskeyttäminen samansuuruista kaupungit ovat mukana Amiedussa ja Malmin kauppaoppilaitoksessa sekä ruotsinkielisessä ammatillisessa oppilaitoksessa Practikumissa. Ammatillinen peruskoulutus Helsingissä kolme oppilaitosta, Vantaalla yksi monialainen Helsingissä oppilaitokset bruttobudjetoituja, Vantaan Varia nettobudjetoitu lähiopetustuntien määrä /opiskelija ja opiskelijahuollon resurssi Helsingissä suuremmat Helsingissä suhteellisesti enemmän maahanmuuttaja- taustaisia opiskelijoita, Vantaalla enemmän erityisopiskelijoita läpäisyaste Vantaalla parempi Ammatillinen aikuiskoulutus järjestämismuodot samat Ammatillinen aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Helsingin järjestämän aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen määrä absoluuttisesti ja suhteellisesti suurta verrattuna Vantaaseen oppisopimuskoulutusyksikkö Helsingissä opetusvirastossa, Vantaalla Variassa Nuorten työpajatoiminta toiminta samantyyppistä Nuorten työpajatoiminta Helsingissä työpajatoiminta opetusvirastossa, Vantaalla nuorisopalveluissa Vantaalla perusopetuksen lisäopetus on Variassa ja Helsingissä peruskouluissa

9 Sivistystoimen palvelut 9 (15) Vapaa sivistystyö Vuonna 2009 kurssien ja oppituntien kokonaismäärät olivat Helsingin työväenopistossa kurssia ja oppituntia, Helsingfors arbiksessa kurssia ja oppituntia ja Vantaan aikuisopistossa kurssia ja oppituntia. Lisäksi Helsingissä toimivat muut vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestivät kaikkiaan vajaat kurssia ja vajaat oppituntia. Vapaan sivistystyön ja avoimen yliopiston opetus Sama määrä pendelöintiä Hgin (9 %) ja Vantaan (9 %) opistoissa, Arbiksessa (16 %) eniten. Ikäryhmät samankokoiset paitsi yli 65-vuotiaita Vantaalla vähemmän (Hto ja Arbis 27 %, Vantaa 6 %) Toiminnan suunnittelun periaatteet samanlaiset, käytännöt erilaiset Ilmoittautuminen Yhteistä edunvalvontaa ja muut yhteistyötä Vantaalla myös täydennys- ja tilauskoulutusta, perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta vuotiaille maahanmuuttajille sekä työelämä- ja kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille Organisaatiot erilaiset, samoin palveluverkot ja henkilöstörakenne Vantaa jakaa esitteen jokaiseen kotiin Kustannukset/tunti: Hto 131 e, Arbis 121 e, Vantaa 89 e Budjettirakenne erilainen Kurssimaksut eri suuruisia, samoin alennuskäytännöt Kirjastopalvelut Helsingin kirjastoissa oli vuonna 2008 lainaajia vajaat ja kokonaislainausmäärä oli noin 9,3 miljoonaa. Vantaalla vastaavat luvut olivat vajaat ja 3,1 miljoonaa. Yhteinen kirjastojärjestelmä ja yhteiskäyttöiset kokoelmat Lähes samanlainen palveluvalikoima. Lainat/asukas ja käynnit/asukas lähes samalla tasolla. Palveluverkko: Vantaalla harvempi kirjastoverkko ja suurempia kirjastoja. Vantaalla suhteessa vähemmän henkilökuntaa hallinto- ja kehittämistehtävissä. Vantaalla alueellinen hallintomallia (aluekirjastot, aluekirjastonhoitajat), Helsingissä keskitetty hallinto (kirjastotoimen apulaisjohtajat). Vantaan henkilöstö- ja kokonaiskustannukset asukasta kohti alle 70 % Helsingin vastaavista.

10 Sivistystoimen palvelut 10 (15) Kulttuuripalvelut Kaupunkien avustusraami kulttuuritoiminnalle on Helsingissä vajaat 15 miljoonaa euroa ja Vantaalla miljoona euroa. Oppilaita taiteen perusopetuksessa on Helsingissä noin ja Vantaalla noin 6 300, joista kaupungin omissa oppilaitoksissa Molemmissa kaupungeissa on kaupungin omistamat perinne- ja taidemuseot. Museoiden kävijämäärä oli 2008 Helsingissä runsas ja Vantaalla Vantaalla ei ole Helsingin tapaan kunnallisesti ylläpidettyä orkesteria. Omat museot (sekä perinne- että taidemuseot) Omia kulttuuritiloja Tulorahoitusta (esim. valtionosuutta) sekä suoraan kaupungille että yksityisille palveluntarjoajille Molempien kaupunkien palveluverkko koostuu itse tuotetuista palveluista ja avustuksilla tuotetuista palveluista Molemmat avustavat yksityisiä taidelaitoksia, taiteilijoita ja produktioita Molemmat tuottavat omaa kulttuuritoimintaa Laitosten tuottamien säännöllisten palvelujen lisäksi mm. festivaalit tarjoavat kansainvälisesti korkeatasoista ohjelmaa Helsingissä sivistystoimen alainen, Vantaalla vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan Helsingissä monen lautakunnan alainen, Vantaalla yhden Helsingissä useita kulttuurikonsernin osia, Vantaalla yhtenäinen Helsingissä suuremmat resurssit, sekä henkilöstö että budjetti Tuotantotavat eroavat, mm. Helsingissä oma orkesteri, Vantaalla omat taiteen perusopetuksen oppilaitokset Helsingissä kirjasto on sivistystoimen alla, samassa lautakunnassa kulttuuritoimen kanssa Liikuntapalvelut Liikuntapaikkoja on Helsingissä noin 2 000, joista hoidosta huolehtii kaupunkikonserni. Vantaalla liikuntapaikkoja on noin 530, joista noin 440 on kaupungin vastuulla. Kaupungin avustamia liikuntaseuroja on Helsingissä 400 ja Vantaalla 100. Samantyyppiset palvelut (ulkoliikuntapaikat, sisäliikuntapaikat, ulkoilualueet, ulkoilureitit ja ladut, ohjattu liikunta, veneily, kalastus ja liikuntaseurojen ja laitosten tukeminen). Runsaasti aktiivisesti toimivia liikuntaseuroja, joiden toimintaa aktivoidaan avustuksilla ja käyttäjille edullisilla liikuntatiloilla. Yhteiset tulevaisuuden haasteet. Helsingissä on oma liikunta-asioista vastaava liikuntalautakunta ja Vantaalla liikunta-asioista vastaa laaja-alaisempi vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta. Helsingin liikuntatoimella on oma rakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamisyksikkö, jolla on käytössä liikuntatoimen liikuntapaikkarakentamisen määrärahat. Vantaan sisäliikuntapaikkojen kiinteistöpalveluista ja laitoshuollosta vastaa kaupungin tilakeskus. Helsingissä liikuntatoimi vastaa hallinnoimiensa kiinteistöjen ylläpidosta ja isännöinnistä.

11 Sivistystoimen palvelut 11 (15) Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen pääkohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret, joita on Helsingissä noin ja Vantaalla noin Helsingissä nuorisotilatoiminnan omia käyntikertoja oli vuonna 2009 yhteensä noin vajaat ja muita käyntikertoja noin Vantaalla nuorisotilatoiminnan omia käyntikertoja oli noin ja lisäksi vajaat leirikäyntikertaa sekä muussa toiminnassa kävijöitä vajaat Samankaltainen arvopohja, perustehtävä ja toiminta-ajatus Molemmissa kaupungeissa runsaasti toiminnan kehittämistyötä, kehittämishankkeita ulkopuolisella rahoituksella ja tutkimustoimintaa Molemmissa nuorisotyön alueelliset lähipalvelut ovat tärkeitä Yhteistyö verkkoperustaisessa nuorisotyössä, kulttuurisissa tapahtumatuotannoissa ja liikennekasvatustoiminnassa Molemmat järjestävät laajasti nuorten lomaaikojen toimintaa ja molemmilla useita kesätoimintapaikkoja Molemmissa kv-yhteistyö kohdistuu sekä työntekijöiden vaihtoon että nuorisovaihtoon Lasten ja nuorten osallisuustoiminta ja sen kehittämiseen vahva panostaminen Samankaltainen kumppanuusrakenne keskeiset sisäiset kumppanit sosiaali-, terveys- ja opetustoimi, kumppanuudet järjestöjen kanssa, pääkaupunkiseudun verkostot, Kymppi-kaupunki- ja Kanuuna-verkostot, oppilaistoskumppanit Palveluverkon kehittäminen meneillään molemmissa kaupungeissa Visiot tuovat esiin kaupunkien väliset erot Vantaalla painopiste nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa, yhteiskuntaan integroimisessa, nuorten koulutukseen ohjaamisessa, koulutuksen täydentämisessä ja työllistymisessä sekä alueellisessa työssä Helsingissä painopiste nuorten osallisuudessa ja kulttuuriin liittyvissä palveluissa Helsingissä nuorten työpajatoimintaa toteuttaa opetusvirasto, Vantaalla nuorisopalvelut Helsingissä nuorisotilojen tilaverkko on laajempi ja tiheämpi Vantaalla ei ole nuorisojärjestöjen nimikkotiloja eikä kumppanuustaloja, Helsingissä nimikkotiloja on 17 ja kumppanuustaloja 8 Vantaalla toimii nuorisovaltuusto, Helsingissä Hesan Nuorten Ääni kampanja ja sen tukema nuorisotalodemokratia Vantaan nuorisopalvelujen kouluyhteistyö suuntautuu nivelvaiheen yhteistyöhön ja työpajatoimintaan, Helsingissä demokratiakasvatustyöhön Helsingissä nuorisopalvelujen hallintotaso on mittavampi ja sen sisällä on enemmän erilaisia erityisosaajia Oma tietotekniikkayksikkö ja viestintäyksikkö Vantaan nuorisopalvelut toimivat aluehallinnon periaatteella Vantaalla järjestöjä on integroitu mukaan palvelutuotantoon

12 Sivistystoimen palvelut 12 (15) Maahanmuuttoasiat Pääkaupunkiseudulla asuu puolet koko maan ulkomaan kansalaisista, ulkomaansyntyisistä ja muunkielisistä. Helsingin koko väestön ennustetaan kasvavan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä hengellä ja tästä kasvusta vieraskielisen väestön osuus on Vieraskielisen väestön määrä oli vuoden vaihteessa 2008/2009 noin ja sen ennustetaan olevan vuonna Vieraskielisten osuus kohoaa 20 vuodessa nykyisestä vajaasta 9,6 prosentista 19,3:een. Vantaalla väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä :lla, ja kasvusta suurin osa saadaan vieraskielisestä väestöstä. Vieraskielisiä asuu Vantaalla nyt ja määrän kohoaa :aan. Vieraskielisen väestön osuus koko väestöstä kasvaa 8,4:sta 18 prosentiin. - Maahanmuuttajien osuus lähes samalla tasolla - Yhteiset, maahanmuuton suurkaupunkiluonteeseen liittyvät haasteet - Kiinteä PKS-yhteistyö kehittämistoiminnassa - Yksimielisyys linjauksista liittyen valtioyhteistyöhön - Molemmilla viime vuonna hyväksytyt, hyvin yhtäläiset strategiset linjaukset, jotka ohessa - Maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluiden keskitetty koordinointi - Vantaan resurssit- sekä henkilöstö- että rahalliset huomattavasti vähäisemmät - Vantaa kehittänyt maahanmuuttajapalveluiden koordinointia myös alueellisesti, Hgissä keskitetympi koordinointi - Hgissä vahva strateginen ohjaus ja tuki keskushallinnosta käsin

13 Sivistystoimen palvelut 13 (15) Työllisyyden hoito Työllisyyden hoidon palveluiden piirissä on kaikkiaan Helsingissä noin ja Vantaalla noin henkeä. 1. Työttömyyden rakenne: - Molemmissa kaupungeissa miesten osuus työttömistä on noin 60 % - Molemmissa kaupungeissa työttömyysaste on korkeampi kuin Uudellamaalla keskimäärin, mutta matalampi kuin koko maassa keskimäärin 2. Palveluiden järjestäminen: - Molemmilla kaupungeilla on työllisyydenhoidossa samankaltainen palvelutarjonta - Molemmat kaupungit solmivat vuosittain yhteistyösopimuksen paikallisen te-toimiston kanssa 3. Muuta: - Alueellisen sosiaalityön ja työllisyydenhoidon palvelujen väliset työnjaot ja vastuut ovat epäselviä - Molemmissa kaupungeissa maahanmuuttajien osuus työllisyydenhoidon palveluissa on suurempi kuin heidän osuutensa työttömistä 1. Työttömyyden rakenne: - Vantaalla korkeampi työttömyysaste, nuorisotyöttömyys sekä vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien osuus - Helsingissä on enemmän maahanmuuttajia ja avoimia työpaikkoja 2. Palvelut: - Palkkatuessa Helsingissä enemmän oppisopimuskoulutusta ja Vantaalla varsinaisia palkkatukityöpaikkoja - Vantaa-lisän koordinointia ei ole keskitetty kuten Helsinki-lisää, lisäksi Hki-lisää voidaan maksaa enemmän ja monipuolisemmin perustein kuin Vantaa-lisää. Helsingissä maksettu Hki-lisää yhdistysten ja järjestöjen lisäksi myös yrityksille jo kolmen vuoden ajan, yrityspuoli Vantaalla vasta käynnistetty - Työvoiman palvelukeskusten toiminnassa ja painotuksissa eroja - Yrittäjäpalvelut järjestetty eri tavalla - Nuorten työpajatoiminta Vantaalla suhteellisesti laajempaa ja vastaavasti Helsingissä kuntouttava työtoiminta laajempaa - Yleisesti ottaen asiakasvalinta ja linjaukset eroavat hieman toisistaan 3. Muuta: - Työllisyydenhoidon organisaatio on Helsingissä hajasijoitetumpi kuin Vantaalla - Helsingissä poliittinen elin työllistämistoimikunta seuraa työllisyysmäärä-rahojen käyttöä, Vantaalla ei vastaavaa - Helsingissä erillinen työllisyydenhoidon kehittämisohjelma, joka linjaa toimintaa

14 Sivistystoimen palvelut 14 (15) 4. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen Teemaryhmän kokoonpano Työn eteneminen Helsinki apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen (Halke), varapuheenjohtaja suunnittelupäällikkö Birgitta Rickman (Taske) opetustoimen johtaja Rauno Jarnila (Opev) nuorisotoimen johtaja Lasse Siurala (Nk) liikuntajohtaja Anssi Rauramo (Liv) osastopäällikkö Marianna Kajantie (Kulke) (Opev), sihteeri Vantaa apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth (Sivistys), puheenjohtaja nuorisopalveluiden johtaja Eija Ahola (Vapaa-aika ja asukaspalv.) varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen (Sivistys) perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo (Sivistys) talousjohtaja Kristiina Tikkala (Keskushallinto) nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula Ylöstalo-Kuronen (Sivistys) (Sivistys), sihteeri Työryhmän pysyvänä asiantuntijana jäsenenä on Satu Järvenkallas, päivähoidon johtaja Helsingistä. Selvitys toteutetaan virkatyönä ja tarvittavilta osin ulkopuolisia asiantuntijapalveluita käyttäen. Valmistelu tapahtuu alatyöryhmissä, joihin kuhunkin on nimetty vastuuhenkilö kummastakin kaupungista. Alatyöryhmät ovat toiminnoittain seuraavat: - Kulttuuripalvelut (sisältäen museot, kuvataidekoulut ja musiikkiopiston) - Liikuntapalvelut - Nuorisopalvelut - Kirjastopalvelut - Työllisyysasiat - Maahanmuuttoasiat - Varhaiskasvatuksen palvelut - Perusopetuksen palvelut - Toisen asteen koulutuspalvelut (ml. aikuisten ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus) - Vapaa sivistystyö - Väestötiedot Alatyöryhmät voivat käyttää asiantuntijoita tarpeen mukaan. Työryhmä on tehnyt nykytilakuvakset palveluittain. Nykytilan kuvaukset ovat nähtävillä Fronterissa. Kuvauksissa on esitetty nykytilaa mm. määrällisenä ja tilastollisina tietoina.

15 Sivistystoimen palvelut 15 (15) Lisäksi työryhmä on käsitellyt kokouksissaan ja alatyöryhmissä alustavasti analysoituja yhdistymisen etuja ja haittoja seuraavista näkökulmista: - Palvelujen saatavuus, palveluverkko - Palvelutaso- ja tarpeet sekä rakenteet - Palvelujen tuotantomalli - Käytetyt resurssit ja kustannustehokkuus - Henkilöstön saatavuus - Ruotsinkieliset palvelut - Segregaatio ja sosiaalinen eheys (ml maahanmuuttajakysymykset) Kokouksessa todettiin, että etujen ja haittojen analysointia on perusteltua jatkaa toukokuun kokouksessa sekä kesäkuun seminaarissa ja sisällyttää ne kokonaisuutena vasta loppuraporttiin. Työryhmä jatkaa arviointia ja pidettävissä kokouksissa yhdistymisen eduista ja haitoista eri palvelujen osalta seuraavien näkökulmien kautta: - Hallinnon tehostuminen - Johtamisjärjestelmät ja -kulttuuri - Kilpailukyky - Ympäristövaikutukset - Asiakasvaikuttaminen - Asukas- ja asiakasnäkökulmat - Seutunäkökulma Lisäksi jatkotyönä analysoidaan keskeisiä toimintaympäristökuvaukseen sisältyviä tilasto- ja kustannustietoja. Kesäkuun kokous pidetään seminaarina, missä palataan myös aikaisemmin esitettyihin selvityksiin ja aloitetaan loppuraportin valmistelu, mitä jatketaan elokuussa. Kesäkuun seminaariin kutsutaan alatyöryhmät sekä alustajiksi edustajat toimintaympäristö, kuntatalous- ja kilpailukykytyöryhmistä.

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Sivistystoimen palvelut Loppuraportti

Sivistystoimen palvelut Loppuraportti Sivistystoimen palvelut Teemaryhmä 3 Helsinki 2010 Sivistystoimen palvelut 2 (83) Sisällysluettelo Sivistystoimen palvelut... 1... 1 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO

HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO ASIA 3 / LIITE 1 1(7) Helsinki-Vantaa selvitys Ohjausryhmä/ehdotus 4.12.2009 HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO Helsinki-Vantaa selvityksen tavoitteena on selvittää Helsingin ja Vantaan

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

perusopetuksesta toiselle

perusopetuksesta toiselle Nuoren polku - ennakoidusti perusopetuksesta toiselle asteelle Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Paula Ylöstalo-Kuronen Sivistystoimen toimiala Opetuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA

PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA Linjanjohtaja Kansakoulujärjestelmä Ensimmäistä suomenkielistä opetusta annettiin Helsingissä Kasarminkatu 21:n vuoro-opetuskoulussa (1839). Kansakouluasetuksen mukaiset

Lisätiedot

Teemaryhmän puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth 4.11.2010

Teemaryhmän puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth 4.11.2010 Sivistystoimen palvelut -teemaryhmä Teemaryhmän puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth 4.11.2010 Kunnallisen päivähoidon palvelutaso Kunnallisen päivähoidon palvelutaso ei saa merkittävästi

Lisätiedot

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen 21.01.2010 Paula Ylöstalo-Kuronen Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja 21.01.2010 PY-K 1 Sivistystoimen toimiala Opetuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Ammatillisen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014 KÄYTTÖTALOUS 2014 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 9 023 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 326 722 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Sivistystoimen toimiala. Organisaatio

Sivistystoimen toimiala. Organisaatio Sivistystoimen toimiala Organisaatio Sivistystoimi Opetuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Ruotsinkielinen jaosto Johdon tuki Apulaiskaupunginjohtaja Varhaiskasvatus Perusopetus Ruotsinkieliset palvelut

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut. l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 10.1.

Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut. l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 10.1. Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, l t kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Työn organisointi Työryhmän kokoonpano Sivistystoimenjohtaja j Aulis

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Asukasilta Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Vantaan aluemuutoksia Pitäjän rajat vuonna 1578 Vantaa Vantaan kaupungin rajat vuonna 2008 Helsinki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Vuoden 2009 alusta Vantaan

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kerava, Pieni suuri kaupunki

Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava ihmisen mittainen viherkaupunki pinta-alaltaan n. 30 km 2, asukkaita 34 549 työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa etäisyys Helsinkiin on 27

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet TILINPÄÄTÖS KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden talousarvion ja vuosien 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistystoimialan

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst.

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Opetus ja kulttuuri Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kunta huolehtii kuntalaisten opetusja kulttuuripalveluista Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain yli

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Elinikäisen oppimisen neuvoston ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yhteinen teemaseminaari Paula Ylöstalo-Kuronen Opettajan

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35.

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35. 1 2 Sivistyspalvelut- työryhmä Kokous 2/2014 Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00 Paikka Jokioisten kunnantalo Läsnä: Jokelainen Martti, Tammelan kunta, puheenjohtaja, martti.jokelainen@tammela.fi Keskitalo

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa Helena Mikkola Tiiminvetäjä/ Kansainväliset asiat Turun kaupungin sivistystoimiala/ Hallinto 6.5.2013 1 Yhteinen toiminta alkoi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 2013-2016

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 2013-2016 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 2013-2016 Koulutuksen järjestäjien aluetilaisuus 22.11.2013 Liisa Pohjolainen Linjanjohtaja Helsingin kaupunki Amkesun mahdollisuudet

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot