SELVITYS LÄHI- JA LUOMURUOAN SEKÄ BIO- POLTTOAINEIDEN KYSYNNÄSTÄ JA TARJON- NASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS LÄHI- JA LUOMURUOAN SEKÄ BIO- POLTTOAINEIDEN KYSYNNÄSTÄ JA TARJON- NASTA"

Transkriptio

1 SELVITYS LÄHI- JA LUOMURUOAN SEKÄ BIO- POLTTOAINEIDEN KYSYNNÄSTÄ JA TARJON- NASTA Uuraisten Maalaispuoti -esiselvityshanke Satu Linna 2012 Selvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden kysynnästä ja tarjonnasta

2 1 SISÄLTÖ 1 Hankkeen toteuttaja Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Raportti Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Toimenpiteet Aikataulu Resurssit Toteutuksen organisaatio Kustannukset ja rahoitus Raportointi ja seuranta Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Esitykset jatkotoimenpiteiksi Lähiruokapiiri Uuraisten suoramyyntiosuuskunta Mukulaari osuuskunta Suoramyynnin kehittäminen tiloilta Jatkojalostuksen ulkoistaminen / tukkukauppa Yksityisyrittäjyys Allekirjoittajat ja päiväys KUVIOT Kuvio 1. Paikallisuutiset Kuvio 2. Kuntatiedote Kuvio 3. Paikallisuutiset TAULUKOT Taulukko Taulukko

3 2 1 Hankkeen toteuttaja Uuraisten kunta, hankkeen vastuuhenkilö oli kunnanjohtaja Juha Valkama ja hankevetäjä Satu Linna. 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus Selvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden kysynnästä ja tarjonnasta. Tunnus: Yhteenveto hankkeesta Uuraisten maalaispuoti esiselvityshankkeessa oli tavoitteena selvittää lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden kysyntää ja tarjontaa. Selvitystyö toteutettiin kyselytutkimuksilla keväällä Tutkimuksista kirjoitettiin erilliset raportit, jotka ovat liitteissä 1 ja 2. Tutkimusten lisäksi lähi- ja luomuruoan kysyntää ja markkinointikanavia sekä niiden toteutustapoja kartoitettiin lähiruokapuoteihin suuntautuvilla opintomatkoilla. Hankkeessa toimi hankevetäjä Satu Linna, jonka työtä ohjasi projektiryhmä. Hankkeen vastuuhenkilö oli Uuraisten kunnanjohtaja Juha Valkama. Hankkeen kustannukset toteutuivat hieman arvioitua pienempinä, kokonaiskustannusten ollessa 7350,27. Hanketta rahoittivat Jyväsriihi ry (90 %) sekä MTK Uurainen (10 %). Esiselvityshankkeen tulokset ovat suuntaa antavia, koska tutkimusten vastauksia ei käsitelty etsien tieteellistä tai tilastollista merkittävyyttä. Kohdealueella kotimaisilla lähi- ja luomutuotteilla on kovasti kysyntää, joten tarjontaa olisi perusteltua lisätä. Tällä hetkellä tarjonta on melko suppeaa. Tämän hankkeen tuottajatutkimukseen vastanneista maaseutuyrittäjistä hieman alle puolet on kiinnostuneita suoramyynnistä ja näistäkin osa kaipaa apua lupien hakemiseen ja tuotekehittelyyn. Ajan ja tarvittavien myyntitilojen puute ja kalliit investoinnit ovat suoramyynnin pääasialliset esteet. Hankkeen tuloksista syntyneitä jatkotoimenpiteitä on esitetty kappaleessa 5. 4 Raportti

4 3 4.1 Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Hankkeen ylemmän tason tavoitteena oli selvittää lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden suoramyynnin ja markkinoinnin kehittämistarpeita Hankkeen tavoitteet Uuraisten Maalaispuoti esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden (klapit ja hake) kysyntä ja tarjonta. Kohdealueena olivat Uurainen ja Uuraisten ympäristökunnat Jyväskylä ja Laukaa. Kohderyhmänä olivat kohdealueen maanviljelijät, maaseutumatkailuyrittäjät ja biopolttoaineiden tuottajat sekä kuluttajat. Lisäksi tavoitteena oli selvittää maaseutuyrittäjien kiinnostus tuotannon monipuolistamiseen, esimerkiksi puutarha- tai muiden erikoiskasvien tuottamiseen, kuluttajien kysyntään perustuen. Tuottajatutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää konkreettiset, suoramyyntiin jo nyt kelpaavien tuotteiden tarjonta. Kulutuskysyntätutkimuksen tavoitteena oli selvittää kysyntä lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden osalta. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa kuluttajien ostokäyttäytymistä. 4.2 Hankkeen toteutus Esiselvityshankkeen hallinnoi ja sen välirahoituksesta vastasi Uuraisten kunta. Hankkeelle perustettiin oma kustannuspaikka, Hankkeen taloushallinnon ja kirjanpidon hoiti Uuraisten kunta. Hankkeen käynnistyttyä pidettiin projektiryhmän kanssa aloituspalaveri tiistaina Lisäksi maanantaina pidettiin Jyväsriihen kanssa aloituspalaveri, missä käsiteltiin hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ja käytänteitä. Projektiryhmä kokoontui myös tiistaina Tiistaina järjestettiin infotilaisuus kohdealueen tuottajille, missä esiteltiin hankkeen tulokset ja keskusteltiin jatkotoimenpiteistä. Syyskuun 2012 aikana on vielä tarkoitus pitää vastaava tilaisuus kuluttajille.

5 Toimenpiteet Esiselvityshankkeen toimenpiteinä tehtiin kaksi erillistä kyselytutkimusta. Toinen suunnattiin kohdealueen maaseutuyrittäjille (tuottajatutkimus) ja toinen kuluttajille (kulutuskysyntätutkimus). Lisäksi esiselvityshanke teki lähiopintomatkoja kohdealueen lähiruokapuoteihin sekä pidemmän opintomatkan pääkaupunkiseudulle. Kyseiselle opintomatkalle osallistui myös projektiryhmä. Opintomatkojen tavoitteena ja tarkoituksena oli selvittää, millaisia haasteita suoramyynnissä ylipäätään voi olla, esimerkiksi tuotteiden saatavuudessa ja toimituksissa. Lisäksi selvitettiin tuotteiden kysyntää ja menekkiä Tuottajatutkimus Tuottajatutkimus toteutettiin Questbackin Digium Enterprise kyselyohjelmalla. Hankevetäjä sai väliaikaistunnukset käyttöön Jyväskylän Ammattikorkeakoululta, eikä näin ollen hankkeelle koitunut kustannuksia tutkimuksen käytännön toteuttamisesta. Tuottajatutkimuksen sähköinen lomake julkaistiin tiistaina ja tuottajille sen välittivät Uuraisten, Laukaan ja Jyväskylän maaseutusihteerit. Sähköinen vastauslinkki lähetettiin 49 uuraislaiselle tuottajalle ja noin 100 jyväskyläläiselle tuottajalle. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka monelle tuottajalle vastauslinkki lähetettiin Laukaassa, ei ole. Uuraisilla sähköistä kyselyä täydennettiin kirjekyselyllä, minkä sisältö oli samanlainen kuin sähköisessä kyselyssä. Kirjekyselyitä lähetettiin niille tuottajille, keillä ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä kyselyä. Kirjekyselyitä lähetettiin 41 kappaletta. Jyväskylään ja Laukaaseen kirjekyselyitä ei lähetetty. Vastausaikaa sähköiseen kyselyyn oli ja kirjekyselyyn asti. Ajankohta oli haasteellinen viljelijätukien päätukihaun vuoksi, mutta kysely päätettiin kuitenkin toteuttaa huhtikuussa. Kaiken kaikkiaan vastauksia tuli 49 kappaletta, joista kirjelomakkeita oli 7. Vastausprosentiksi Uuraisilla muodostui 28 % ja Jyväskylässä 20,72 %. Laukaan vastausprosenttia ei voitu laskea. Lukumääräisesti Laukaasta tuli 1 vastaus. Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan liitteessä Kulutuskysyntätutkimus

6 5 Kulutuskysyntätutkimus toteutettiin samalla ohjelmalla kuin tuottajatutkimus ja sen toteutus ajoittui toukokuun loppuun. Sähköinen lomake julkaistiin verkossa ja kyselylinkkiä välitettiin useita eri kanavia käyttäen. Tutkimuksesta myös tiedotettiin Paikallisuutisissa. Kyselyä täydennettiin paperilomakkeilla, ja vastauspisteitä oli Uuraisten kunnan tiloissa. Lisäksi hankevetäjä keräsi vastauksia kevättapahtumassa. Vastausaikaa oli asti. Vastaajien kesken arvottiin herkkukori, missä oli paikallisten tuottajien elintarvikkeita. Herkkukorin voitti Anita Kuosmanen Tikkakoskelta. Vastauksia tuli yhteensä 361, joista paperilomakkeita oli 55. Tutkimukseen vastanneista 34,2 % oli jyväskyläläisiä, 32,2 % uuraislaisia, 7,2 % laukaalaisia ja 26,4 % oli muilta paikkakunnilta. Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan liitteessä Opintomatkat

7 6 Esiselvityshankkeen hankesuunnitelmassa kaavailtiin kahta opintomatkaa. Kuitenkin hankkeen käynnistyttyä kävi ilmi, että nämä eivät riittäneet, joten loppujen lopuksi tehtiin kuusi opintomatkaa. Opintomatkoja tehtiin Laukaaseen, lähiruokapuoti Lobeliaan, Jyväskylään Katriinan kaupan myymälöihin, Ahlmanin tilapuotiin Tampereelle, Äänekoskelle suoramyyntiosuuskunta Torppareihin ja suoramyyntiosuuskunta Nestoriin Viitasaarelle. Kohteissa tutustuttiin tuotevalikoimaan, tuotteiden hinnoitteluun ja saatavuuteen sekä markkinointitapoihin. Lisäksi selvitettiin logistiikkaa ja toiminnan yleisiä käytänteitä sekä pohdittiin puotien sijaintia. Muutamassa kohteessa selviteltiin, että onko kuluttajilta tullut toiveita keskisuomalaisten tuotteiden valikoiman lisäämisestä. Lisäksi pohdittiin lainsäädäntöä ja viranomaisvalvontaa. Pidempi opintomatka tehtiin pääkaupunkiseudulle ja tälle matkalle osallistui myös hankkeen projektiryhmä. Opintomatkalla tutustuttiin Osuuskunta Oma Maahan, Eat & Joy Oy:hyn ja Heinolan Heila Oy:hyn. Tarkempi kuvamatkaraportti on liitteessä Aikataulu Uuraisten Maalaispuoti esiselvityshanke toteutettiin ajalla Hankkeen toimenpiteet aikataulutettiin niin, että huhtikuussa toteutettiin tuottajatutkimus, toukokuussa kulutuskysyntätutkimus ja tuottajatutkimuksen raportointi. Kesäkuussa tehtiin kulutuskysyntätutkimuksen raportointi. Raportteja opintomatkoilta kirjoitettiin heti matkojen jälkeen. Maksuhakemus ja loppuraportointi tehtiin elokuussa Resurssit Esiselvityshankkeen toteuttaja työskenteli työsuhteessa hankkeen hallinnoijaan. Työsuhde kesti 3 kk ajalla Työaika oli 80 % toimistotyöajasta, ollen 29 h / viikko. Toteuttaja oli Uuraisten kunnan työaikaseurannan piirissä Toteutuksen organisaatio Hankkeen vastuuhenkilö oli Uuraisten kunnanjohtaja Juha Valkama. Hankkeen toteutuksesta vastasi hankevetäjä, agrologiopiskelija Satu Linna. Projektiryhmään kuuluivat luonnonvarasihteeri Päivi Laasanen Uuraisten kunnasta, maanviljelijä Pekka Lah-

8 7 tinen Ohra-ahon tilalta ja maanviljelijä Tomi Ahonen Koivurannan tilalta. Lisäksi hankevetäjää ohjeisti lehtori Jaana Auer Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutista Kustannukset ja rahoitus Taulukko 1. KUSTANNUSARVIO Kustannuslaji huhtikuu toukokuu kesäkuu yht Henkilöstökulut (palkka, ym) 2021, , , ,29 Matkakulut (250km á 0,45) 112,50 Opintomatka 4 hlö, 1pv 360,00 360,00 Toimistokulut (paperi, posti ym) 101,00 101,00 101,00 303,00 Vuokra, tietokone 50,00 50,00 50,00 150,00 Vuokra, toimitila 11m2 200,00 Vuokra, puhelin 10,00 10,00 10,00 30,00 Matkapuhelinliittymä 30,00 30,00 30,00 90,00 Projektiryhmän matkakulut 3 x 80km 54,00 54,00 Projektiryhmän kokouspalkkiot 100,00 100,00 200,00 yht. 7563,79 90% hanketuki 6807,41 10 % yksit.rah 756,38 Hankkeen kustannusarvio oli 7563,79, josta yksityisen rahoituksen osuus oli 756,38. Yksityisestä rahoitusosuudesta vastasi MTK Uurainen. Hanketukea haettiin ja saatiin Jyväsriihi ry:ltä.

9 8 Kustannukset toteutuivat seuraavasti: Taulukko 2. HANKKEEN KUSTANNUKSET Kustannuslaji huhtikuu toukokuu kesäkuu yht Henkilöstökulut (palkka, ym) 1999, , , ,38 Kotimaan matkakulut yht. 550,57 Vuokra, tietokone 50,00 50,00 50,00 150,00 Vuokra, toimitila 11m2 200,00 Vuokra, puhelin 10,00 10,00 10,00 30,00 Muut kustannukset (mm.posti ja telepalv) 73,44 73,44 73,44 220,32 Projektiryhmän kokouspalkkiot 100,00 100,00 200,00 yht. 7350,27 90% hanketuki 6615,24 10 % yksit.rah 735, Raportointi ja seuranta Esiselvityshankkeen tekemistä tutkimuksista tehtiin raportit ja ne laitettiin luettaviksi Uuraisten kunnan verkkosivuille. Myös hankkeen loppuraportti tullaan julkaisemaan verkossa syksyn 2012 aikana. Raportit esiteltiin hankkeen infotilaisuudessa. Esiselvityshanke teki lähiopintomatkoja kohdealueen maaseutupuoteihin. Kyseisistä opintomatkoista kirjoitettiin matkaraportit, jotka lähetettiin sähköpostitse hankkeen projektiryhmälle. Pääkaupunkiseudulle suuntautuneelta opintomatkalta laadittiin kuvamatkaraportti, mikä laitettiin luettavaksi Uuraisten kunnanvirastolle ja esiteltiin hankkeen infotilaisuudessa. Kuvamatkaraportti on liitteessä 3. Projektiryhmä, rahoittaja ja hankevetäjän ohjaaja Jaana Auer seurasivat hankkeen edistymistä. Hankevetäjä piti kirjaa päivittäin tehdyistä työtehtävistä ja määritteli kunkin työvaiheen viemän työajan hankkeen käynnistyessä.

10 Tiedotus Hankkeesta tiedotettiin Paikallisuutisissa, Uuraisten kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedottamisen tarkoituksena oli herättää kiinnostusta hankkeeseen ja saada kuluttajia vastaamaan hankkeen toteuttamaan kulutuskysyntätutkimukseen. Kuvio 1. Paikallisuutiset

11 Kuvio 2. Kuntatiedote 10

12 Kuvio 3. Paikallisuutiset

13 Toteutusoletukset ja riskit Hanke toteutui oletuksen mukaisesti hyvin, koska esiselvityshankkeen hallinnoijana oli Uuraisten kunta. Hanke sai kunnalta resurssit toteutukseen eli työtilan ja tarvittavat välineet. Riskinä oli, että tutkimuksiin ei saada riittävästi vastauksia ja tämä korostui varsinkin tuottajien kohdalla. Tuottajatutkimus ajoittui viljelijätukien päätukien hakuaikaan. 4.3 Yhteistyökumppanit Uuraisten maalaispuoti esiselvityshankkeen yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Laukaan ja Jyväskylän maaseutuviranomaiset, Jyväskylän Paikallisagenda, Japa ry. Lisäksi arvokasta tietoa saatiin lähiruokapuodeista; Katriinan kauppa ky, Tmi Lobelia, Ahlman säätiö, osuuskunta Oma Maa, Eat and Joy Oy ja Heila Ravintolat Oy. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Tuottajatutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisen suoramyyntipisteen tarjonta, sekä selvittää tuottajien kiinnostusta tuotannon monipuolistamiseen. Koko kohdealueella on yhteensä noin 600 tuottajaa, joista tutkimukseen vastasi 49. Näin ollen vastaukset ovat suuntaa-antavia. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että kohdealueen tarjonta on melko yksipuolista, mutta on kuitenkin määrältään ihan kohtuullista. Tarjontaa on paljon biopolttoaineissa, naudanlihassa ja esimerkiksi mehiläistalouden tuotteissa. Osa tuottajista on kiinnostunut suoramyynnistä, ja toivoivat sitä kehitettävän. Haasteena ovat kuitenkin kalliit investoinnit, ajan ja tarvittavien tilojen puute, sekä usein elintarvikelainsäädännön koukerot. Vastaajista hieman alle puolet olisi valmiita lisäämään tuotantoa mm. erikoiskasveihin ja kananmuniin. Lisäksi muutamaa tuottajaa kiinnosti jatkojalostus, mutta kaipaisi apua tuotekehitykseen. Tarkempi raportti löytyy liitteestä 1. Kulutuskysyntätutkimuksella haluttiin kartoittaa mahdollisen suoramyyntipisteen kysyntää sekä kuluttajien ostokäyttäytymistä. Vastaajat tutkimukseen valikoituivat pitkälti niistä kuluttajista, ketkä ovat jo kiinnostuneita lähi- ja luomuruuasta. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että laadukkaalla, maukkaalla, kotimaisella ruoalla on nyt kysyntää. Vastaajista lähes kaikki olisivat valmiita lisäämään lähi- ja luomuruoan

14 13 osuutta päivittäistavaraostoksista. Kysyntää on etenkin kananmunissa, kasviksissa, leivässä ja viljoissa sekä maitojalosteissa. Kuluttajien ongelmana hankittaessa lähi- ja luomuruokatuotteita oli se, ettei tuotteita saa omasta lähikaupasta. Tuotevalikoiman suppeus, hankinnan monimutkaisuus sekä kalleus miellettiin myös ongelmiksi. Tarkempi raportti löytyy liitteestä 2. Tutkimusten lisäksi selvitystyöhön haettiin vastauksia opintomatkoilta. Lähiruokapuodeissa kysyntä on samansuuntaista kuin mitä kulutuskysyntätutkimuksen vastauksetkin kertoivat. Puodeista kysytään kotimaisia peruselintarvikkeita, kuten lihaa, kalaa, kananmunia, kasviksia ja viljoja. Hittituotteita ovat kananmunat ja kotimainen valkosipuli. Tämäntyyppisissä puodeissa asioi usein erikoisruokavalioita noudattavia, joten kysyntää on myös erikoistuotteille, kuten tinkimaito (ja siitä jalostetut tuotteet), kasviproteiinit (herne, härkäpapu), erikoiskasvit (hamppu, tattari, nokkonen), sekä mausteet. Lähiruokapuotien tuotevalikoimiin kuuluu aina myös muita tuotteita. Ne on usein valittu ekologisin perustein. Tällaisia tuotteita oli esimerkiksi luomukosmetiikka ja kierrätetyistä materiaaleista valmistetut tuotteet. Lisäksi monessa puodissa oli myynnissä erilaisia käsitöitä, vaatteita, koruja ja lähes kaikki tukeutuivat kahvilapalveluihin ja pitopalveluun. Projektiryhmän kanssa tehdyn opintomatkan kuvaraportti on liitteessä 3. Selvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden kysynnästä ja tarjonnasta esiselvityshankkeen vaikutukset ovat nähtävissä konkreettisesti vasta myöhemmin. Maaseutuyrittäjät eivät pysty lisäämään tarjontaa nopeasti, vaan tuotteiden myyntikuntoon saattaminen voi viedä jopa vuosia. Tuottajilla on nyt kättäpitempää tulevaisuuden suunnitelmia ajatellen. Kuluttajien suunnalta tulleet viestit osoittavat selkeästi sen, että kotimaisia, lähellä tuotettuja tuotteita toivotaan valikoimiin. Uuraisilta suoramyyntipiste puuttuu ja tällaisen pisteen kautta tuotteiden markkinointi voisi olla helpompaa. Vasta muutaman vuoden päästä nähdään, onko alkutuotanto Uuraisilla monipuolistunut ja onko tämän hankkeen tuloksista ollut aidosti hyötyä.

15 14 5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi Esiselvityshankkeen tulokset antavat suuntaa monenlaisille jatkotoimenpiteille. Moni tuottaja kaipaa apua suoramyynnin ja jatkojalostuksen kehittämiseen. Näiden tulosten pohjalta löytyy mahdollisuuksia useammanlaiseen yritys-, hanke- tai muuhun maaseutuelinkeinojen kehittämistoimintaan. 5.1 Lähiruokapiiri Moni tuottaja (15) oli sitä mieltä, että suoramyynti lähiruokapiirin kautta olisi se paras suoramyyntitapa omille tuotteille. Kuluttajista lähiruokapiiriä piti mieluisimpana ostopaikkana 66 vastaajaa. Viimevuosina Jyväskylän lähiympäristöön on perustettu useita lähiruokapiirejä, mutta Uuraisilta vastaava puuttuu. Toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen, joten sen kustannukset jäävät alhaisiksi. Vapaaehtoisia on yritetty kartoittaa Uuraisilla, mutta asiaa pitäisi selvittää uudemman kerran. Lähiruokapiirin etuna on myös se, että sen aloittamiskynnys on matala ja tuotteen hinta jää kokonaisuudessaan tuottajalle. Toiminnasta on myös jo valmiit toimintamallit ja niiden kautta saa pieniäkin eriä helposti myyntiin. Lähiruokapiirin ongelmana tuottajien mielestä on logistiikka ja välivarastoinnin puute. Joissakin piireissä vapaaehtoiset ovat varastoineet helposti säilyviä tuotteita. Lisäksi lähiruokapiirien haasteena ovat eläinperäiset tuotteet. Ostomahdollisuus on vain kerran kuussa. 5.2 Uuraisten suoramyyntiosuuskunta Uuraisten naapurikunta Äänekoskella on aktiivista tuottajien suoramyyntitoimintaa. Osuuskunta Torpparit ovat toimineet jo yli kymmenen vuotta. Myös Viitasaarella toimiva suoramyyntiosuuskunta Nestori on jo konkari lähi- ja luomuruoan myyjänä. Molemmissa osuuskunnissa toiminnassa on mukana muitakin yrittäjiä, kuten leipureita, käsityöläisiä ym. Tuusulassa toimiva osuuskunta on taas rakentunut pitkälle yhden luomuviljelijän aktiivisuuteen, ja jäseniä tässä osuuskunnassa on huomattavasti vähemmän kuin Äänekoskella ja Viitasaarella. Osuuskunnan käynnistäminen vaatii aikaa ja perehtymistä, mutta panostus voisi antaa lisäarvoa Uuraisten tuottajille. Tuottajilla itsellään on vapaat kädet konseptin suunnittelussa. Liikkeelle voisi lähteä melko pienin panostuksin, esimerkiksi torimyyntiä kehittämällä ja vaikkapa nettikaupalla. Oma suoramyyntiosuuskunta vaatii

16 15 kuitenkin tuottajilta jo ennestään tiukalla olevaa aikaa ja varmasti myös talkootyöpanosta. Luonnonvara-alan oppilaitoksista tai 4H:lta voisi saada työharjoittelijoita avuksi sekä suunnitteluun, että konkreettiseen myyntityöhön. 5.3 Mukulaari osuuskunta Jyväskylään on perusteilla tuottajien ja kuluttajien yhteinen lähi- ja luomuruokaosuuskunta, mikä pyörittää Palokan lähiruokapiiriä. Toiminnan tarkoituksena on yhteisöllistää tuottajia ja kuluttajia paikallisen ruokaketjun ympärille. Mukulaarissa on jo valmis toimintamalli ja tarvittavat liiketoimintasuunnitelmat ja rahoituslaskelmat ovat tehty. Lisäksi osuuskunnassa on suunniteltu paikallistoimintaa ympäristökuntiin. Jyväskyläkeskeinen myynti- ja markkinointikanava voisi antaa uuraislaisille tuottajille suoran väylän jyväskyläläisille kuluttajille. Jos toiminta laajenee kovin isoksi, niin jääkö uuraislaisille tuottajille toiminnasta konkreetista hyötyä? 5.4 Suoramyynnin kehittäminen tiloilta Tuottajatutkimuksesta kävi ilmi, että tuottajien suosituin suoramyyntitapa on myynti omalta tilalta. Toimintaa kuitenkin usein rajoittaa tarvittavien tilojen puute. Niillä tiloilla, joissa suoramyynti olisi mahdollista, toimintaa voisi kehittää esimerkiksi yhteismarkkinoinnilla ja tuotteistuksen kehittämisellä. Kaupunkilaisilla on selvästi kohonnutta uteliaisuutta maaseutua kohtaan, joten vaihtoehtoja on useita. Nyt pinnalla on toiminnalliset maatilamatkat, minkä voisi toteuttaa vaikka kahden maatilan yhteishankkeena. Myös firmojen tilaisuuksia voisi järjestää maatiloilla tai muita tapahtumamatkoja. Nämä tietenkin vaativat kovasti työpanosta, mutta tällaisiin hankkeisiin voisi saada apua alan oppilaitoksista. 5.5 Jatkojalostuksen ulkoistaminen / tukkukauppa Japa ry:ltä kerrottiin esimerkki Virossa toimivista yhteisökeittiöistä, community kitchen, mitkä olivat osittain hankerahalla toteutettuja. Ideana näissä oli se, että tuottajille vuokrattiin valmiit tilat, missä jatkojalostusta pystyi tekemään. Paikka tarjoaa tarvittavat tilat, laitteet ja koneet. Varsinaisen työn voi tehdä itse. Tällaisissa yhteisökeittiössä voisi tehdä vaikkapa hilloja, marmeladeja, leivonnaisia, mehuja jne. Keittiö voisi hoitaa, tai olla ainakin apuna viranomaistyössä, lupien hakemisessa, tuotteiden varastoinnissa, myynnissä ja markkinoinnissa. Tuotteita tuot-

17 16 taja voisi myydä, joko suoraan omalta tilaltaan, tai yhteisökeittiön kautta vaikkapa ravintoloihin, pikkupuoteihin ja ruokapiireihin. 5.6 Yksityisyrittäjyys Yksityisyrittäjyys on myös yksi vaihtoehto suoramyyntipisteen toteuttamiseksi. Yrittäjä voisi elintarvikkeiden myynnin ohella pyörittää kahvilaa, lähiruokalounasravintolaa, pitopalvelua tai tehdä vaikkapa pienimuotoista jatkojalostusta. Monissa yrittäjäpohjalta toimivissa puodeissa myös tuottajille jää hyötyä, koska kaupan väliporras jää pois. Yrittäjästä itsestä on kiinni, kuinka suurella katteella myy tuotteet eteenpäin. Lopuksi voidaan todeta, että yhteisen lähiruoka-aatteen eteenpäin viemiseksi mikään ei pois sulje näiden vaihtoehtojen yhdistelmiä ja variaatioita! 6 Allekirjoittajat ja päiväys Uuraisilla Juha Valkama Salla Saari Satu Linna Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Hankevetäjä

18 17

TUOTTAJATUTKIMUS. Raportti. Satu Linna. Toukokuu 2012. Uuraisten Maalaispuoti Esiselvityshanke

TUOTTAJATUTKIMUS. Raportti. Satu Linna. Toukokuu 2012. Uuraisten Maalaispuoti Esiselvityshanke Uuraisten Maalaispuoti Esiselvityshanke RAPORTTI Uuraisten kunta toukokuu 2012 Virastotie 4 41230 Uurainen TUOTTAJATUTKIMUS Raportti Satu Linna Toukokuu 2012 Esiselvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot

Lähiruokapiiri Korpilahdelle?

Lähiruokapiiri Korpilahdelle? Lähiruokapiiri Korpilahdelle? Info lähiruuasta ja lähiruokapiirin perustamisesta 26.9.2011 klo 18 Kati Kankainen, JAPA ry Miksi lähiruokaa ruokapiirin kautta? Tuoretta ja turvallista suoraan tutuilta tiloilta

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 5 / 2009 24 Kokousaika 23.06.2009 klo 9.00 10.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan.

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan. KEUKEN KUULUMISIA KEUKE NEUVOO. KEUKE KEHITTÄÄ. KEUKE YHDISTÄÄ. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan Yrityshautomo Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus 0-6 kk

Lisätiedot

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta TAVOITTEET Lisätä luomu- ja lähiruokatuotteiden tarjontaa Turun keskusta-alueen ravintoloissa Saada

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille Tiedot pyydettiin vuotta 2009 koskien Toteutus huhtikuussa 2010 Sähköinen kysely, tiedot vastaajakohtaisesti

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti Mutkat suoriksi ja suoramyymään 10.12. Johanna Mattila Aitoja makuja II Turun yliopiston Brahea-keskus Aitoja makuja II -hanke (2012-2014)

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti. Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? Kuulunko tähän ryhmään?

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti. Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? Kuulunko tähän ryhmään? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

KULUTUSKYSYNTÄTUTKIMUS

KULUTUSKYSYNTÄTUTKIMUS Uuraisten Maalaispuoti Esiselvityshanke RAPORTTI Uuraisten kunta kesäkuu 2012 Virastotie 4 41230 Uurainen KULUTUSKYSYNTÄTUTKIMUS Raportti Satu Linna Kesäkuu 2012 Esiselvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot - Selvitys ajoneuvopäättäjien ja -käyttäjien näkemyksistä 2.12.2014 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa organisaatioiden kiinnostusta erittäin

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

Luomuruoan käyttö julkisissa keittiöissä, KALLISTAKO?

Luomuruoan käyttö julkisissa keittiöissä, KALLISTAKO? Luomuruoan käyttö julkisissa keittiöissä, KALLISTAKO? Parasta pöytään Pirkanmaalta Ti 18.02.2014 Esityksen kulku - Poliittinen ohjaus - Luomu ammattikeittiöissä nyt - Onko luomu oikeasti kallista? - Portaat

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa?

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Luomusiipikarjan syysseminaari Tampere 25.10.2012/ Sirkka Karikko Esityksen sisältö - Hanke: - Hankkeen tausta - Hankkeessa selvitettyä - Haasteet 1 Hanke: Luomukalkkunan

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Suoramyynti herättää kysymyksiä miten elintarvikelainsäädäntö vastaa näihin kysymyksiin

Suoramyynti herättää kysymyksiä miten elintarvikelainsäädäntö vastaa näihin kysymyksiin Suoramyynti herättää kysymyksiä miten elintarvikelainsäädäntö vastaa näihin kysymyksiin Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Yyteri, Pori 5.5. projektipäällikkö Johanna Mattila Esityksen

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Suoramyynti lähiruoan tuottajatiloilta tuottajaoppaan esittely

Suoramyynti lähiruoan tuottajatiloilta tuottajaoppaan esittely Suoramyynti lähiruoan tuottajatiloilta tuottajaoppaan esittely Lähiruoka on bisnes! 9.10.2014 Johanna Mattila Koordinaattori Turun yliopiston Brahea-keskus Aitoja Makuja II Yhteistyö MTK:n ja SLC:n kanssa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry.

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Kanasta rahaa - siipikarjatuotannon mahdollisuudet tulevaisuudessa Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Siipikarjanlihan markkinat meillä ja muualla Valkoisen lihan menekki kasvaa kaikkialla Maailman

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto?

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Hyrrä Tilannekatsaus 15.-16.1.2013 Haikko, Porvoo Tuija Riukulehto Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Aloitettu 03/2012 Perusmäärittelyt, valmis 09/2012 Projektiryhmä aloitti työnsä

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta Kalle Erkkilä / WWF Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta TNS Gallup / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 2013 Kohderyhmä ja tutkimuksen toteutus

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle

Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle 10.6.2014 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Twitter: @IlkkaAlarotu Ruoka on osa identiteettiä 56

Lisätiedot

Lapuan yhteiskuivuri. Hankesuunnitelma. MTK - Lapua

Lapuan yhteiskuivuri. Hankesuunnitelma. MTK - Lapua Lapuan yhteiskuivuri Hankesuunnitelma MTK - Lapua 1 Hankesuunnitelma 1. Hankkeen tausta ja tarve Lapua on voimakasta maatalousaluetta ja tarve uusille viljankuivaamoinvestoinneille on koko ajan olemassa.

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Tehoa Luomutoimintaan!

Tehoa Luomutoimintaan! Tehoa Luomutoimintaan! luomuasiantuntija Agr. Mikko Rahtola Luomuliitto ry Luomupäivät 2010 16.03.10 1 Kansallinen luomustrategia Luomustrategiaryhmä & viestintätoimisto Kuule Oy Vuonna 2008 Osuus kotimaan

Lisätiedot

Tutkittua tietoa luomusta

Tutkittua tietoa luomusta Tutkittua tietoa luomusta Luomumarkkinoiden ja liiketoiminnan nykytila Sinikka Mynttinen, Aalto yliopiston Pienyrityskeskus 4.3.2014 Kansainväliset luomumarkkinat Luomumarkkinoiden kehitys Euroopassa ja

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Atria ja Luomu. Matti Perälä Atria Suomi Oy 09.11.2012

Atria ja Luomu. Matti Perälä Atria Suomi Oy 09.11.2012 Atria ja Luomu Matti Perälä Atria Suomi Oy 09.11.2012 1 12.11.2012 Luomu tuoreessa lihassa Luomulihan markkinan koko n 10 12 milj. - Kuluttajapakattuna n 7 meuroa PT-kaupassa luomulihan myynnin kasvu n

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot