FIM Pankkiiriliike Oy Ostotarjouksen järjestäjä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIM Pankkiiriliike Oy Ostotarjouksen järjestäjä"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA Glitnir banki hf.:n Julkinen ostotarjous kaikista FIM Group Oyj:n liikkeeseenlaskemista osakkeista ja optio-oikeuksista Glitnir banki hf. ( Tarjouksentekijä tai Glitnir ), joka on Islannin lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin ehdoin ostamaan kaikki FIM Group Oyj:n ( FIM tai Yhtiö ) liikkeeseenlaskemat osakkeet (yksittäin Osake ja yhdessä Osakkeet ) ja optio-oikeudet (yksittäin Optio-oikeus ja yhdessä Optio-oikeudet ), jotka eivät ole FIMin tai FIMin kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön omistuksessa ( Ostotarjous ). Glitnir julkisti tekevänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Osakkeista ja Optio-oikeuksista. Glitnir osti FIMin yhdeltätoista suurimmalta osakkeenomistajalta yhteensä Osaketta, joka vastaa yhteensä 68,11 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä (katso kohta Ostotarjouksen tausta ja tavoitteet ). Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukaisesti Glitnir tekee julkisen ostotarjouksen kaikista muista Yhtiön liikkeeseenlaskemista Osakkeista ja Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, koska toteutettujen kauppojen seurauksena Glitnirin osuus ylittää yli kolmen kymmenesosan (3/10) Osakkeiden äänimäärästä. FIM on Suomen lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella FIM1V. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI Glitnir on Islannin lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Islannin pörssin ( Islannin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella GLB. Glitnirin osakkeiden ISIN-tunnus on IS Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta maksettava tarjoushinta on 8,00 euroa käteisenä tai vaihtoehtoisesti 4,00 euroa käteisenä ja 14,75 kappaletta Glitnirin osaketta kutakin Osaketta vastaan. Optio-oikeuksien tarjoushinta on 2,95 euroa Optio-oikeudelta. Glitnir rahoittaa järjestelyn osakeannilla ja osittain Glitnirin omilla varoilla. Glitnirin julkistama Islannin Pörssin hyväksymä esite ja esitteen täydennys liittyen Glitnirin osakkeiden tarjoamiseen ja listaamiseen Islannin Pörssissä (esite ja esitteen täydennys, yhdessä Esite ) on liitetty tämän Tarjousasiakirjan liitteeksi D. Ostotarjouksen tarjousaika ( Tarjousaika ) alkaa klo ja päättyy klo 16.30, ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (katso kohta Ostotarjouksen ehdot Tarjousaika ). Ostotarjouksen hyväksymistä ei voi peruuttaa alkuperäisenä Tarjousaikana, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, Ostotarjouksen hyväksynyt osakkeenomistaja voi peruuttaa hyväksymisensä milloin tahansa jatkettuna Tarjousaikana. Hyväksytty Ostotarjous voidaan peruuttaa, mikäli Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa tai Esitettä Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan kuluessa (katso kohta Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen ). Tällä etusivulla kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa Ostotarjouksen ehdot, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli Ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hongkongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista. FIM Pankkiiriliike Oy Ostotarjouksen järjestäjä

2 Tärkeitä tietoja Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön, mukaan luettuna arvopaperimarkkinalaki (495/1989, muutoksineen) ( AML ), sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 11/252/2007. Rahoitustarkastus on antanut poikkeusluvan koskien velvollisuutta esittää tarjousasiakirjassa eräitä valtionvarainministeriön asetuksessa 479/2006 edellytettyjä tietoja. Poikkeusluvan diaarinumero on 10/252/2007. Islannin Pörssi ICEX on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan liitteenä D olevan Glitnirin osakkeiden tarjoamista koskevan Esitteen. Esite sisältää suomenkielisen tiivistelmän. Tarjousasiakirja on saatavilla viimeistään klo alkaen FIM Pankkiiriliike Oy:stä, osoite Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki tai Internet-osoitteesta Lisäksi Tarjousasiakirja on saatavilla OMX Way:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Tarjouksentekijä voi sovellettavien säännösten mukaisesti ostaa Osakkeita myös Helsingin Pörssissä ennen Tarjousajan päättymistä, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu tai jatkettu Tarjousaika on päätetty keskeyttää, ennen jatketun tai näin keskeytetyn Tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä Käteisvastiketta. Tiettyjen Suomen ulkopuolisten valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Tarjousasiakirjan ja siihen liittyvän hyväksymislomakkeen levittämiselle ja Ostotarjouksen tekemiselle. Tarjouksentekijä ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin julkisen ostotarjouksen tekemiseksi tai Tarjousasiakirjan julkistamiseksi muualla kuin Suomessa. Henkilöiden, jotka saavat Tarjousasiakirjan tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja haltuunsa, tulee ottaa selvää mahdollisesti sovellettavista rajoituksista ja noudattaa niitä. Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli Ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hongkongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista. Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilinpäätökseen, Yhtiön julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tarjousasiakirjaa tullaan täydentämään julkistettavalla FIMin vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksella. Muutoin Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Yhtiön tai Tarjouksentekijän tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, eikä Tarjouksentekijä tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden julkistamisesta. 2

3 Tärkeitä päivämääriä Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä. Tähdellä (*) merkityt ajankohdat ovat alustavia ja esitetty olettaen, että Tarjousaikaa ei ole jatkettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ilmoitus Tarjouksentekijän aikomuksesta käynnistää Ostotarjous Tarjouksentekijä osti yhteensä 68,11 % Yhtiön Osakkeista Enemmistöosakkeenomistajilta Ostotarjouksen aikataulun julkistaminen Tarjousaika alkaa Tarjousaika päättyy, ellei Tarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen arviolta * Ostotarjouksen toteuttaminen arviolta * Tarjoushinnan maksaminen (käteisvastike ja Yhdistetyn vastikkeen käteisosuus) arviolta * Vastikeosakkeiden toimitus 3

4 TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLINEN TAHO Tarjousasiakirjasta vastuullinen taho Glitnir banki hf. Kirkjusandur 155 Reykjavik Islanti Kotipaikka: Reykjavik Tarjouksentekijän vakuutus Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan AML:n 6 luvun 4 :n mukaisesti tässä kuvatun Ostotarjouksen tekemistä varten. Tarjouksentekijä vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään Tarjouksentekijän tiedossa olevaa asiaan tai Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Reykjavik, Glitnir banki hf. 4

5 TARJOUKSENTEKIJÄ JA SEN NEUVONANTAJAT Tarjouksentekijä Glitnir banki hf. Kirkjusandur 155 Reykjavik Iceland Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Eteläranta Helsinki Suomi FIMin taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Access Partners Oy Eteläesplanadi Helsinki Suomi FIMin oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä White & Case LLP Eteläranta Helsinki Suomi Ostotarjouksen järjestäjä FIM Pankkiiriliike Oy Pohjoisesplanadi 33 A Helsinki Suomi 5

6 SISÄLLYSLUETTELO TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLINEN TAHO... 4 TARJOUKSENTEKIJÄ JA SEN NEUVONANTAJAT... 5 OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 8 Ostotarjouksen tausta... 8 Enemmistöosakkeenomistajien myyntisitoumus ja sen toteuttaminen... 8 Enemmistöosakkeenomistajien Glitnirin osakkeita koskeva myyntirajoitus... 9 Yhdistymissopimus... 9 Ostotarjouksen hyväksyminen ja aikataulu... 9 Ostotarjouksen vaikutukset FIMin liiketoimintaan, omaisuuteen ja henkilöstöön... 9 Liiketoiminta... 9 Henkilöstö... 9 Strategiset suunnitelmat Ostotarjousta tukevat lausunnot Ostotarjouksen rahoittaminen Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä seikkoja KURSSIKEHITYS JA KAUPANKÄYNTIHINNAT Osakkeen kurssikehitys Kaupankäyntihinnat Kurssi- ja kaupankäyntitietoja Glitnirin osakkeista Islannin kruunu Enemmistöosakkeenomistajien myyntisitoumus ja sen toteuttaminen Muut ostotarjoukset OSTOTARJOUKSEN EHDOT Tarjouksentekijä ja tarjouksen kohde Tarjoushinta Tarjousaika Ostotarjouksen hyväksymismenettely Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen Ilmoitus Ostotarjouksen tuloksesta Maksuehdot ja selvitys Kaupankäynti Vastikeosakkeilla Omistusoikeuden siirtyminen Varainsiirtovero ja muut maksut Ostotarjouksen tekemistä koskevat rajoitukset Muut seikat YLEISTÄ TIETOA FIM GROUP OYJ:STÄ Osakkeet ja osakepääoma Optio-oikeudet Omistusrakenne TIEDOT TARJOUKSENTEKIJÄSTÄ Nimi, perustaminen ja rekisteröinti

7 Historia ja kehitys TARJOUKSENTEKIJÄN OSAKKEET Glitnirin osakepääoma Muunnettavissa olevat arvopaperit ja valtuudet osakepääoman korottamiseen Optiot Osakepääoman muutokset Glitnirin osakkeenomistajat Yhtiöjärjestys Toimiala Hallitus ja johto Osakkeisiin liittyvät oikeudet, etuoikeudet ja rajoitukset Tarvittavat toimenpiteet osakkeenomistajien oikeuksien muuttamiseksi Yhtiökokoukset KAUPANKÄYNTI GLITNIRIN OSAKKEILLA Listaus ICEX:ssä Tietoja ICEX:stä ja kaupankäyntijärjestelmästä ISLANNIN RAHOITUSMARKKINAT VEROTUS Verotus Suomessa Taustaa Yleistä Tarjouksen hyväksyminen Luovutusvoitot ja -tappiot Osinkojen verotus Varainsiirtovero Verotus Islannissa Rajoitetusti verovelvollisten osakkeenomistajien verotus Leimavero LIITTEET LIITE A FIM GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖS LIITE B FIM GROUP OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO LIITE C ACCESS PARTNERS OY:N FAIRNESS OPINION LIITE D GLITNIR BANKI HF:N JULKISTAMA ESITE JA ESITTEEN TÄYDENNYS

8 OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ostotarjouksen tausta Islantilainen Glitnir banki hf. (ICEX: GLB) tarjoaa kattavasti pankkipalveluja ja on johtava rahoitusalan toimija kolmella globaalilla toimialalla, jotka ovat kalatuotteet/elintarvikkeet, uusiutuva (geoterminen) energia sekä porauslauttojen huoltopalveluiden rahoitus. Glitnir on pohjoismainen pankki, joka pitää kotimarkkinoinaan Islantia ja Norjaa. Palveluihin kuuluvat vähittäis-, yritys- ja investointipankkitoiminta, arvopaperinvälitys ja varainhoito. Glitnir omistaa Luxemburgissa pankin (Glitnir Bank Luxembourg S.A.) ja pankkeja sekä rahoituspalveluyrityksiä Norjassa (BNBank and Glitnir Bank, Glitnir Securities ja Glitnir Kapitalforvaltning, factoring-yritys Glitnir Factoring, ja 50,1 prosenttia Glitnir Property Group AS:sta (aiemmin Union Gruppen AS). Glitnirin tytäryhtiö BNBank omistaa 45 prosenttia Norsk Privatøkonomi ASA:sta. Ruotsissa Glitnir omistaa johtavan ruotsalaisen osakevälittäjän Glitnir AB:n (aiemmin Fischer Partners). Glitnirillä on toimistot Lontoossa ja Kööpenhaminassa sekä edustajat Halifaxissa Kanadassa ja Shanghaissa Kiinassa. Glitnir omistaa 51 prosenttia Islannin MasterCardista. Glitnir on listattu Islannin Pörssiin. Glitnir julkisti tekevänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Osakkeista. Glitnir myös vastaanotti FIMin osakkeenomistajilta, jotka edustavat noin 68 prosenttia Osakkeista, sitoumuksen, jolla he myyvät Osakkeensa Glitnirille (katso alla Enemmistöosakkeenomistajien myyntisitoumus ja sen toteuttaminen ). Myyntisitoumus toteutettiin , jolloin Enemmistöosakkeenomistajat myivät omistamansa yhteensä Osaketta Glitnirille tarjoushinnalla, joka muodostui käteisvastikkeesta (4,00 euroa Osakkeelta) ja Glitnirin uusista osakkeista (14,75 Glitnirin uutta osaketta kutakin Osaketta vastaan). Tällöin Glitnirille syntyi velvollisuus AML:n nojalla tehdä ostotarjous Osakkeista ja Optio-oikeuksista. Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta maksettava tarjoushinta on vaihtoehtoisesti 8,00 euroa käteisenä tai 4,00 euroa käteisenä ja 14,75 kappaletta Glitnirin osaketta kutakin Osaketta vastaan. Glitnir rahoittaa järjestelyn osakeannilla sekä osittain Glitnirin omilla varoilla. Ostotarjouksessa kustakin Optio-oikeudesta maksettava tarjoushinta on 8,00 euroa Optio-oikeudelta vähennettynä Osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetulla keskikurssilla Helsingin Pörssissä välisenä aikana. Mainitusta kaupankäyntimäärällä painotetusta keskikurssista vähennetään Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti FIMin maksama osinko. FIMin tilikaudelta 2006 maksama osinko oli 0,14 euroa Osakkeelta. Edellä tarkoitettu keskikurssi oli 5,19 euroa, jolloin Optio-oikeuksien tarjoushinta on 2,95 euroa. Tarjoushinta on sama kuin FIMin Enemmistöosakkeenomistajille Osakkeista maksettu vastike. Käteisvastike verrattuna FIMin historiallisella kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Helsingin Pörssissä Osakkeiden julkisen kaupankäynnin alkamisesta lähtien ja ostotarjousaikomuksen julkistamista edeltävältä kolmelta kuukaudelta vastaa noin 37 ja 43 prosentin preemiota. Käteisvastike verrattuna Osakkeen Helsingin Pörssin päätöshintaan, 6,17 euroa Osakkeelta , joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen ostotarjousaikomuksen julkistamista, vastaa noin 30 prosentin preemiota. Islannin Pörssi ICEX on hyväksynyt Vastikeosakkeiden tarjoamiseen ja Islannin Pörssissä listalle ottamiseen liittyvän Glitnirin laatiman Esitteen. Englannin kielellä laadittu Esite sekä Esitteen tiivistelmän käännös on liitetty tämän Tarjousasiakirjan liitteeksi D. Enemmistöosakkeenomistajien myyntisitoumus ja sen toteuttaminen FIMin osakkeenomistajat Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Niklas Geust, Pekka Mölsä, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka Ylitalo, Antti Pohjola, Jan Forsbom, Jussi Hyöty ja Janne Holtari (yhdessä Enemmistöosakkeenomistajat ), joiden omistus vastasi yhteensä 68,11 prosenttia Osakkeista, olivat sitoutuneet Glitnirin antaman ilmoituksen ajankohtana edellyttäen tiettyjen ehtojen täyttymistä tarjoamaan Osakkeensa Glitnirille 8,00 euron kappalehintaan niin, että hinnasta 50 prosenttia maksetaan käteisellä ja 50 prosenttia Glitnirin osakkeilla. Enemmistöosakkeenomistajat sitoutuivat myymään Glitnirille myös omistamansa Optio-oikeudet Ostotarjouksen yhteydessä. Myyntisitoumus toteutettiin Osakkeiden osalta , jolloin Enemmistöosakkeenomistajat myivät omistamansa yhteensä Osaketta Glitnirille tarjoushinnalla, joka muodostui käteisvastikkeesta (4,00 euroa Osakkeelta) ja Glitnirin uusista osakkeista (14,75 Glitnirin uutta osaketta kutakin Osaketta vastaan). 8

9 Enemmistöosakkeenomistajien Glitnirin osakkeita koskeva myyntirajoitus Myyntisitoumuksen toteuttamisen yhteydessä purettiin FIMin pörssilistauksen yhteydessä sovitut Enemmistöosakkeenomistajien myyntirajoitukset, joiden nojalla FIMin pörssilistauksessa Osakkeita myyneet osakkeenomistajat olivat sitoutuneet olemaan luovuttamatta Osakkeita. Myyntisitoumuksen toteuttamisen yhteydessä Enemmistöosakkeenomistajat sitoutuivat Glitnirin osakkeita koskevaan myyntirajoitukseen. Myyntirajoitus koskee 60:ta prosenttia Glitnirin osakkeista, jotka kymmenen yhdestätoista Enemmistöosakkeenomistajasta sai vastineeksi heidän osakkeenomistuksestaan FIMissä. Näiden kymmenen Enemmistöosakkeenomistajan osuus koko FIMin osakekannasta oli 36,54 prosenttia. Yhdeksän Enemmistöosakkeenomistajan osalta myyntirajoitus vapautetaan seuraavasti: Viisi kuudeskymmenesosa (5/60) (1/12) myyntirajoituksen alaisista osakkeista vapautetaan järjestelystä jokaisena maaliskuun 31. päivänä, kesäkuun 30. päivänä, syyskuun 30. päivänä ja joulukuun 31. päivänä, kunnes kaikki osakkeet on vapautettu. Ensimmäinen vapautus toteutetaan ja viimeinen vapautus Erillinen myyntirajoitus soveltuu yhteen yhdestätoista Enemmistöosakkeenomistajasta. Tämä osakkeenomistaja omisti 31,57 prosenttia FIMin osakekannasta. Tämän osakkeenomistajan myyntirajoitusjärjestely soveltuu kaikkiin Glitnirin osakkeisiin, jotka kyseinen osakkeenomistaja on vastaanottanut ja myyntirajoitus vapautetaan seuraavasti: Vapautus toteutetaan asteittaisesti jokaisen kalenterikuukauden alusta alkaen vapauttamalla järjestelystä yksi kahdestoistaosa (1/12) osakkeista. Viimeinen vapautus toteutetaan Enemmistöosakkeenomistajien lisäksi sitoutuivat myös FIMin listautumisen yhteydessä järjestetyssä osakemyynnissä mukana olleet muut osakkeenomistajat Osakkeita koskeviin myyntirajoituksiin. Nämä osakemyynnissä mukana olleet osakkeenomistajat ovat oikeutettuja hyväksymään Ostotarjouksen kaikkien omistamiensa Osakkeiden osalta ja siten heidän osaltaan Osakkeita koskevat myyntirajoitukset purkautuvat kokonaisuudessaan Ostotarjouksen hyväksymistä vastaan. Mikäli tällainen osakkeenomistaja valitsee Ostotarjouksessa Yhdistetyn vastikkeen, ei tällaisen osakkeenomistajan vastaanottamiin Vastikeosakkeisiin myyntirajoitusta enää sovelleta. Yhdistymissopimus Glitnir on solminut FIMin kanssa yhdistymissopimuksen, joka koskee Ostotarjouksen keskeisiä ehtoja, eräitä FIMin antamia sitoumuksia liittyen sen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä tiettyjä muita tarjoukseen liittyviä ehtoja. Yhdistymissopimuksen keskeisiä ehtoja on kuvattu alla. Glitnirin ja FIMin välisessä yhdistymissopimuksessa määritellään keskeiset ehdot Glitnirin Ostotarjoukselle. Yhdistymissopimus ottaa myös huomioon FIMin hallituksen antaman suosituksen ja ehdot, joiden nojalla suositusta voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa Suomen osakeyhtiölain ja AML:n hallituksen jäsenille asettamien velvollisuuksien johdosta. Yhdistymissopimus sisältää myös ehtoja koskien osapuolten yhteistyötä liittyen tarvittavien lupien hakemiseen ja dokumentteihin, joita tarvitaan Ostotarjouksen täytäntöönpanemisen ja FIMin ostoon Glitnirin toimesta. FIM ja sen tytäryhtiöt tulevat Ostotarjouksen loppuunsaattamiseen saakka (i) jatkamaan liiketoimintaansa tavalliseen tapaan ja kaikissa tapauksissa perustuen kohtuulliseen liiketoiminnan arviointiin ja (ii) edellä sanotusta riippumatta pidättäytyvät tekemästä tai toteuttamasta muun muassa mitään olennaisia muutoksia liiketoimintaan, mitään olennaisia, normaalin liiketoimintaan kuulumattomia investointeja tai divestointeja, tai ottamasta normaaliin liiketoimintaan kuulumattomia lainoja ja/tai muuttamasta yhtiöjärjestystään. Ostotarjouksen hyväksyminen ja aikataulu Tarjousaika alkaa klo ja päättyy klo 16.30, ellei Tarjousaikaa jatketa tai jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (katso kohta Ostotarjouksen ehdot Tarjousaika ). Ostotarjouksen hyväksymistä ei voi peruuttaa alkuperäisen Tarjousajan kuluessa. Mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, Ostotarjouksen hyväksynyt osakkeenomistaja voi peruuttaa hyväksymisensä milloin tahansa jatkettuna Tarjousaikana. Samaten hyväksytty Ostotarjous voidaan peruuttaa, mikäli Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa tai Esitettä Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan kuluessa (katso kohta Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen ). Ostotarjouksen vaikutukset FIMin liiketoimintaan, omaisuuteen ja henkilöstöön Liiketoiminta Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä vaikutuksia FIMin tai sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan ja varojen käyttämiseen. Henkilöstö Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä vaikutuksia FIMin tai sen tytäryhtiöiden organisaatioon eikä FIMin tai sen tytäryhtiöiden johdon tai työntekijöiden asemaan. Glitnir ei ole antanut tai tehnyt mitään sitoumuksia FIMin johdon ja/tai hallituksen jäsenten kanssa Ostotarjouksen yhteydessä myönnettävistä palkkioista tai muista eduista. 9

10 Strategiset suunnitelmat Tarjouksentekijän mukaan FIM on strateginen täydennys Glitnirin kasvustrategiassa. Kyseessä on Glitnirin ensimmäinen yritysjärjestely, jossa Glitnirin osaketta käytetään merkittävänä maksuvälineenä, ja Tarjouksentekijän mukaan se on myös tärkeä osa järjestelyä. Tarjouksentekijä uskoo, että yritysosto vahvistaa Glitnirin asemaa Pohjoismaissa ja luo pankille kannattavan kasvun pohjaa sekä vahvistaa ja keskittää yritysrahoitustoimintaansa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yrityskauppa mahdollistaa Tarjouksentekijän mukaan sen, että yhtiö voi kasvattaa markkinaosuuttaan, jakelukanavaansa sekä asiakaskuntaansa. Glitnirin ja FIMin toimintatavat ovat samanlaisia ja tukevat toisiaan. FIMin mukaan tämä vahvistaa molempia organisaatioita ja parantaa sekä laajentaa asiakkaille tarjottavaa palvelua ja tuotevalikoimaa. FIM laajentaa Glitnirin tuotevalikoimaa useilla alueilla, joissa FIMillä on Tarjouksentekijän mukaan erinomaista näyttöä. FIMillä on Tarjouksentekijän mukaan myös vakaa asema pohjoismaisilla markkinoilla sekä vahva asiakaspohja. Lisäksi Glitnir voi tarvittaessa tukea FIMiä vähittäispankkitoiminnan kehittämisessä. Glitnirin tavoitteena on kasvaa ja kehittää yhtiön ydinosaamista sekä vahvistaa yhtiön asemaa johtavana pohjoismaisena sijoituspalveluyhtiönä, joka keskittyy varainhoitoon, välitykseen ja neuvonantopalveluihin. Glitnirin aikomuksena on vahvistaa erityisesti FIMin avainalueita. Lisäksi Glitnir arvioi, että sillä on edellytykset kasvattaa toimintaansa Suomessa käyttämällä hyväkseen FIMin kattavia osaketutkimuspalveluja. Glitnirillä ja FIMillä on myös mahdollisuus hyödyntää talonsisäistä tutkimusmateriaalia, osaamista ja toimeksiantoja Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Islannissa ja Venäjällä. Glitnirin mukaan FIMin kotimaiset vähittäisasiakkaat sekä Glitnirin kansainväliset asiakkaat ovat kiinnostuneita etenkin Venäjän markkinoista. Ostotarjouksen tekemisellä ei odoteta olevan vaikutuksia työpaikkojen säilymiseen tai toimipaikkojen sijaintiin. Suurempi organisaatio tarjoaa Tarjouksentekijän arvion mukaan FIMin työntekijöille uudenlaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Ostotarjousta tukevat lausunnot FIMin hallitus on antanut AML:n 6 luvun 6 :n mukaisen julkisen lausunnon Ostotarjouksesta. Lausunto on liitetty tähän Tarjousasiakirjaan liitteeksi B. Lausunnossaan FIMin hallitus toteaa, että arvioituaan tarjousta FIMin osakkeenomistajien näkökulmasta ja saatuaan ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan lausunnon (ns. fairness opinion) Access Partners Oy:ltä, hallitus arvioi, että Glitnirin tarjoama tarjousvastike osakkeenomistajille ja optionhaltijoille on kohtuullinen (engl. fair) taloudellisessa mielessä, minkä vuoksi, olettaen, että parempaa tarjousta ei tehdä Tarjousajan puitteissa, hallitus suosittelee osakkeenomistajia ja optionhaltijoita hyväksymään Ostotarjouksen. Tämän vuoksi hallitus on myös solminut Glitnirin kanssa yhdistymissopimuksen. FIM on myös suorittanut rajoitetun due diligence -tarkastuksen Glitniristä. Lausunnossaan hallitus tunnistaa yhdistetyn käteis- ja osaketarjouksen edut, mutta korostaa, että jokaisen FIMin osakkeenomistajan ja optionhaltijan tulee itsenäisesti päätöksentekohetkellä arvioida, hyväksyykö Ostotarjouksen, ja valitseeko Yhdistetyn vastikkeen vai käteisvastikkeen tai hyväksyykö Ostotarjousta ollenkaan. Hallitus suosittelee, että jokainen osakkeenomistaja arvioi itsenäisesti mahdollisen valuuttakurssimuutoksen vaikutusta, Islannin talouteen liittyviä riskejä, veroasemaansa, kaupankäynti- ja muita kustannuksia sekä volatiliteettiriskiä, joka liittyy Yhdistetyn vastikkeen osakekomponenttiin (Hallituksen lausunto kokonaisuudessaan, katso liite B). Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Access Partners Oy on antanut Yhtiön hallitukselle edellä kuvatun lausunnon englanninkielisenä. Mikäli englanninkielinen ja suomenkielinen versio eroavat toisistaan, sovelletaan englanninkielistä versiota. Lausunnossa Access Partners Oy toteaa, että tällä lausunnon päivämäärällä ja perustuen lausunnoissa mainittuihin oletuksiin, näkökohtiin ja rajoituksiin sekä muihin olennaisiin tekijöihin, tarjous on kohtuullinen (engl. fair) taloudellisessa mielessä FIMin osakkeenomistajille ja optionhaltijoille. Lausunto on liitetty tähän Tarjousasiakirjaan liitteeksi C. Ostotarjouksen rahoittaminen Glitnir rahoittaa järjestelyn osakeannilla sekä osittain Glitnirin omilla varoilla. Rahoitus ei ole riippuvainen mistään Ostotarjouksen täyttämiseen liittyvästä ehdosta. Glitnirin hallituksella on valtuutus laskea liikkeelle Vastikeosakkeet. Vastikeosakkeiden tarjoamisen yhteydessä ja Vastikeosakkeiden listaamiseen liittyen Glitnir on julkistanut liitteenä D olevan Esitteen. Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä seikkoja Arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous AML:n 6 luvun 10 :n mukaan osakkeenomistajan on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseenlaskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, jos osakkeenomistajan osuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) yhtiön osakkeiden äänimäärästä (pakollinen ostotarjous). Pakollinen ostotarjous on tehtävä myös silloin, jos osakkeenomistajan osuus muun kuin pakollisen ostotarjouksen seurauksena kasvaa yli puoleen (1/2) yhtiön äänimäärästä. Enemmistöosakkeenomistajien myyntisitoumuksen tultua toteutetuksi Glitnirin omistusosuus FIMissä on noussut yli 3/10:n ja 1/2:n, ja Glitnirille on syntynyt velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista Osakkeista ja muista Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista AML:n mukaisesti. 10

11 Vähemmistöosakkaiden lunastusmenettely Osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosa (9/10) yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Vastaavasti osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. Mikäli Tarjouksentekijä ja muut siihen osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaisessa suhteessa olevat tahot saavat omistukseensa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, FIMin osakkeenomistajille voidaan esittää osakeyhtiölain mukainen lunastusvaatimus. Täten Osakkeet, joita ei ole tarjottu Ostotarjouksen mukaisesti Tarjouksentekijälle, voidaan lunastaa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisella tavalla. FIMin Osakkeen poistaminen julkisesta kaupankäynnistä Tarjouksentekijä ei ole tehnyt mitään päätöstä koskien Osakkeen mahdollista poistamista Helsingin Pörssin pörssilistalta. Kaupankäynti Osakkeilla päättyy kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun Tarjouksentekijä on hankkinut omistukseensa kaikki Osakkeet. Sovellettava laki Tarjousasiakirjaan (lukuun ottamatta liitteenä olevaa Esitettä) ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Esitteeseen ja Tarjousvastikkeena annettaviin Glitnirin osakkeisiin sovelletaan Islannin lakia. Tarjousasiakirjaa ja Ostotarjousta koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. 11

12 KURSSIKEHITYS JA KAUPANKÄYNTIHINNAT Osakkeen kurssikehitys Alla olevassa kuviossa on esitetty Osakkeen kurssikehitys Helsingin Pörssissä sekä vaihdettujen Osakkeiden lukumäärä Yhtiön listautumisesta lukien siihen saakka kun Glitnirille syntyi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Osakkeista, eli ajanjaksolta Tällä ajanjaksolla Osakkeen alin päätöskurssi on ollut 4,85 euroa ja korkein päätöskurssi 8,26 euroa FIMin päivittäinen osakekurssikehitys ja kaupankäyntivolyymi, , ,00 7, , ,50 6, , ,00 4,50 4, Lähde: Bloomberg Volyym i Hinta Kaupankäyntihinnat Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 6,17 euroa , joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen kuin Glitnir ilmoitti aikomuksestaan tehdä Ostotarjous. Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä viimeisten kolmen (3) kuukauden ajalta ennen Glitnirin ilmoitusta aikomuksestaan tehdä Ostotarjous, eli ja väliseltä ajalta, oli 5,64 euroa. Käteisvastike vastaa noin 30 prosentin preemiota suhteessa Osakkeen päätöskurssiin viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Glitnir ilmoitti aikomuksestaan tehdä Ostotarjous. Käteisvastike vastaa noin 43 prosentin preemiota verrattuna Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeisten kolmen (3) kuukauden ajalta ennen Glitnirin ilmoitusta aikomuksestaan tehdä Ostotarjous ja noin 37 prosentin preemiota verrattuna Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin siitä lähtien kun Osake on ollut julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ( ) siihen saakka, kun Glitnir julkisti aikomuksensa tehdä Ostotarjous. Tarjouksentekijä on määritellyt Ostotarjouksen tarjoushinnan (8,00 euroa Osakkeelta) siten, että Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätösarvoa Islannin pörssissä Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, mikä vastaa Islannin Keskuspankin julkaisemaa keskikurssia. Sanotut ajankohdat vastaavat Islannin kruunun ja vastaavasti Glitnirin osakkeen arvoa siinä vaiheessa kun Ostotarjouksen ehdoista neuvoteltiin Tarjouksentekijän ja Enemmistöosakkeenomistajien välillä. Alla olevassa taulukossa on esitetty Osakkeen kaupankäyntihintoja ja määriä vuosineljänneksittäin alkaen siitä kun Osake otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ja päättyen vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun, eli ajanjaksolta Periodi Korkein toteutunut kauppahinta Alin toteutunut kauppahinta Euromääräinen vaihto Kappalemääräinen vaihto Q2/06 (1 8,25 4, Q3/06 5,55 4, Q4/06 6,10 5, Q1/07 (2 8,30 5, ) FIMin osake otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi ) Glitnirin ostotarjousvelvollisuus syntyi , kun 68,11 prosenttia osakkeista siirtyi Glitnirin omistukseen. 12

13 Glitnirin tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen kuukauden aikana Helsingin Pörssissä Osakkeen maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta oli 7,80 euroa. Kurssi- ja kaupankäyntitietoja Glitnirin osakkeista Alla olevassa kuviossa on esitetty Glitnirin osakkeen kurssikehitys Islannin Pörssissä sekä vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ajanjaksolta Tällä ajanjaksolla Glitnirin osakkeen alin päätöskurssi on ollut 12,45 ISK ( ) ja korkein päätöskurssi 28,30 ISK ( ). Glitnirin päivittäinen osakekurssikehitys ja kaupankäyntivolyymi, ISK Volume Lähde: Bloomberg Volyym i Glitnir (ISK) Islannin kruunu Alla olevassa kuviossa on esitetty euron ja Islannin kruunun vaihtosuhteen kehitys EUR/ISK, Lähde: Bloomberg EUR/ISK Enemmistöosakkeenomistajien myyntisitoumus ja sen toteuttaminen FIMin osakkeenomistajat Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Niklas Geust, Pekka Mölsä, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka Ylitalo, Antti Pohjola, Jan Forsbom, Jussi Hyöty ja Janne Holtari, joiden omistus vastasi kyseisenä ajankohtana yhteensä noin 68 prosenttia FIMin Osakkeista, olivat sitoutuneet Glitnirin antaman ilmoituksen ajankohtana edellyttäen tiettyjen ehtojen täyttymistä tarjoamaan Osakkeensa Glitnirille 8,00 euron kappalehintaan niin, että hinnasta 50 prosenttia maksetaan käteisellä ja 50 prosenttia Glitnirin osakkeilla. Enemmistöosakkeenomistajat sitoutuivat myymään Glitnirille myös omistamansa Optiooikeudet. Myyntisitoumus toteutettiin Osakkeiden osalta , jolloin Enemmistöosakkeenomistajat myivät omistamansa 13

14 yhteensä Osaketta Glitnirille tarjoushinnalla, joka muodostui käteisvastikkeesta (4,00 euroa Osakkeelta) ja Glitnirin uusista osakkeista (14,75 Glitnirin uutta osaketta kutakin Osaketta vastaan). Osakevastikkeen osalta murto-osaisista Glitnirin osakkeista maksettiin Enemmistöosakkeenomistajille käteiskorvaus. Enemmistöosakkeenomistajat sitoutuivat myymään Glitnirille myös omistamansa Optio-oikeudet Ostotarjouksen yhteydessä. Muut ostotarjoukset Osakkeista ja/tai Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista ei ole tehty kolmannen osapuolen toimesta julkista ostotarjousta tämän Ostotarjouksen tekemistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Glitnir on ostanut Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen Osaketta 8,00 euron kappalehintaan. Lukuun ottamatta toteutettua kauppaa ja toteutettua Osakkeiden ostamista Enemmistöosakkeenomistajilta, Glitnir tai siihen AML:n 6 luvun 10 pykälän 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat tahot eivät ole hankkineet Osakkeita tai Optio-oikeuksia julkisen ostotarjousvelvollisuuden syntymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana. 14

15 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Tarjouksentekijä ja tarjouksen kohde Glitnir banki hf. ("Glitnir" tai "Tarjouksentekijä") (tai Tarjouksentekijän täysin omistama tytäryhtiö) tekee jäljempänä esitetyin ehdoin tarjouksen kaikista FIM Group Oyj:n ("FIM" tai "Yhtiö") liikkeeseenlaskemista Osakkeista ja Optio-oikeuksista, jotka eivät ole FIMin tai sen konserniyhtiön hallussa. Tarjoushinta Osakkeet Tarjoushinta jokaiselta Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi peruutettu, on joko: a) yhdistetty käteis- ja osakevastike ( Yhdistetty vastike ), joka käsittää 4,00 euron käteismaksuosuuden ja 14,75 Glitnirin osaketta ( Vastikeosake ) jokaista Osaketta kohden. Yhdistetyn tarjouksen laskennallinen arvo on 8,00 euroa perustuen Kursseihin (määritelty tässä tarjouksessa), tai b) käteisvastike, joka on 8,00 euroa Osakkeelta. Mikäli kaikki FIMin osakkeenomistajat valitsevat Yhdistetyn vastikkeen, Vastikeosakkeena annettavien Glitnirin osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään kappaletta, ja Vastikeosakkeet vastaavat yhteensä 1,2 prosenttia Glitnirin kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. "Kurssit"; Tarjouksentekijä on määritellyt Ostotarjouksen tarjoushinnan (8,00 euroa Osakkeelta) siten, että Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätösarvoa Islannin pörssissä Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, mikä vastaa Islannin Keskuspankin julkaisemaa keskikurssia. Optio-oikeudet Optio-oikeuksien tarjoushinta on 2,95 euroa Optio-oikeudelta. Optio-oikeuksien tarjoushinta on määräytynyt seuraavasti: 2006A ja 2006H Optio-oikeuksien, jotka oikeuttavat Osakkeisiin, vastike on 8,00 euroa vähennettynä Optio-oikeuden toteutushinnalla, joka on Osakkeen Helsingin pörssissä muodostunut kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi, joka oli 5,19 euroa. Tätä toteutushintaa on tarkistettu Optiooikeuksien ehtojen mukaisesti FIMin yhtiökokouksen päättämällä osingon määrällä (0,14 euroa Osakkeelta), minkä johdosta tarjoushinta kunkin Optio-oikeuden osalta on 2,95 euroa. Optio-oikeuksien nojalla ei ole mahdollisuutta saada Yhdistettyä vastiketta. Optiot 2006B ja 2006C ovat FIM-konsernin hallinnassa, ja ne eivät ole Ostotarjouksen kohteena. Tarjousaika Ostotarjous on voimassa klo (Suomen aikaa) klo (Suomen aikaa) ( Tarjousaika ), jona aikana FIMin osakkeenomistajat ja Optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä Ostotarjouksen, ellei Ostotarjousaikaa jatketa tai jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä jäljempänä esitetyn mukaisesti. Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa. Tarjousaika voi olla yhteensä enintään 10 viikkoa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan pidentämisestä viimeistään Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan tai Optio-oikeuden haltijan oikeudesta peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyminen mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, katso jäljempänä Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen. Ostotarjouksen hyväksymismenettely FIM Pankkiiriliike Oy toimii Ostotarjouksen järjestäjänä ja huolehtii Glitnirin toimeksiannosta Ostotarjouksen toteuttamisesta ja sen yhteydessä tehtävistä kaupoista niiden Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien osalta Ostotarjouksen toteuttamisesta huolehtii vastaavasti Glitnir tai sen määräämä taho. 15

16 Osakkeet Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkaanaan oleville Australian, Hongkongin, Japanin, Etelä-Afrikan, Kanadan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella asuville FIMin osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta menettelyohjeineen ja hyväksymislomakkeineen, jos tästä on sovittu osakkeenomistajan ja hänen tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa välillä tai muutoin. Mikäli FIMin osakkeenomistaja ei saa tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy) menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, osakkeenomistaja voi hakea hyväksymislomakkeen myös FIM Pankkiiriliike Oy:stä, osoite Pohjoisesplanadi 33 A, 3. kerros, Helsinki tai pyytää hyväksymislomaketta FIMin Asiakaspalvelusta, puhelin (09) Hyväksymislomake on saatavilla myös FIMin Internet-sivuilla osoitteessa FIMin osakkeenomistajan tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajayhteisöönsä tai omaisuudenhoitajaansa menettelyohjeiden ja hyväksymislomakkeen osalta. FIMin osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksymislomake asianmukaisesti täytettynä arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli FIMin osakkeenomistajan oma tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy) ei vastaanota hyväksymislomaketta, osakkeenomistaja voi palauttaa lomakkeen vaihtoehtoisesti osoitteella FIM Pankkiiriliike Oy, back office, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti täytetyt hyväksymislomakkeet tai sellaisissa kirjekuorissa vastaanotetut hyväksymislomakkeet, jotka on leimattu Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa, tai joiden Tarjouksentekijä muuten katsoo lähetetyn Australiasta, Hongkongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista. Hyväksymislomakkeiden ja muiden vaadittavien asiakirjojen toimittaminen on FIMin osakkeenomistajien vastuulla ja nämä asiakirjat katsotaan toimitetuksi vasta, kun asianomainen tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja tai FIM Pankkiiriliike Oy on vastaanottanut ne. Asiakirjojen toimittamiseen tulee varata riittävästi aikaa ja niiden toimittamisessa on noudatettava kunkin FIMin osakkeenomistajan oman tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamia ohjeita. Hyväksymislomakkeen ja muiden vaadittavien asiakirjojen tulee olla perille toimitettuna klo mennessä Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan viimeisenä päivänä. Tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja saattaa pyytää FIMin osakkeenomistajaa palauttamaan hyväksymislomakkeen edellä mainittua ajankohtaa aiemmin. Niiden FIMin osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän (tai muun säilytysyhteisön) nimiin ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee hyväksyä Ostotarjous hallintarekisterin pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille FIMin osakkeenomistajille. Hyväksyminen katsotaan pätevästi tehdyksi, vasta kun kaikki Ostotarjouksen hyväksymistä koskevat asiakirjat on toimitettu Tarjousajan päättymiseen mennessä tilinhoitajayhteisölle tai FIM Pankkiiriliike Oy:lle. Osakkeenomistaja, joka on pantannut omistamansa Osakkeet, voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan pantinhaltijan suostumuksella. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen FIMin osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava kirjallisesti tilinhoitajayhteisölle. Ostotarjousta ei voi hyväksyä Internetissä eikä FIMin Asiakaspalvelun kautta. Ostotarjouksen hyväksyneet FIMin osakkeenomistajat eivät saa luovuttaa niitä Osakkeita, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle arvo-osuustilille merkitään näitä Osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntivaraus sen jälkeen, kun FIMin osakkeenomistaja on hyväksynyt Ostotarjouksen. Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova eikä sitä voi peruuttaa. Ostotarjouksen hyväksyminen on kuitenkin peruutettavissa jatkettuna Tarjousaikana ennen jatketun Tarjousajan päättymistä (katso jäljempänä kohta Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen ). Ostotarjouksen hyväksyminen on annettava arvo-osuustilikohtaisesti ja se koskee kaikkia Osakkeita, jotka luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen kirjaamishetkellä ovat FIMin osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä. Tarjouksentekijällä on kuitenkin oikeus päättää pätevästi vastaanottaa osittainkin annettu hyväksymistoimeksianto. Mikäli FIMin osakkeenomistaja kirjaamisen jälkeen hankkii lisää Osakkeita ja haluaa hyväksyä Ostotarjouksen näiden Osakkeiden osalta, tulee osakkeenomistajan hyväksyä Ostotarjous näiden Osakkeiden osalta erikseen ja toimittaa hyväksymislomake tilinhoitajayhteisölleen, omaisuudenhoitajalleen tai FIM Pankkiiriliike Oy:lle. Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole peruuttanut hyväksymistään Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Palauttamalla hyväksymislomakkeen FIMin osakkeenomistaja valtuuttaa FIMin, omaisuudenhoitajansa tai arvo-osuusrekisteritietojaan ylläpitävän tilinhoitajayhteisön merkitsemään arvoosuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sekä muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Osakkeiden myynnin ja Tarjoushinnan tilittämisen kannalta tarpeellisiin teknisiin toimiin, avaamaan ulkomaisten osakkeiden säilytystilin, ellei osakkeenomistajalla ennestään sellaista ole, omalla kustannuksellaan (katso kohta Maksuehdot ja selvitys ) sekä toteuttamaan Osakkeiden myynnin Helsingin Pörssissä tai vaihdon Vastikeosakkeisiin näiden ehtojen mukaisesti (katso jäljempänä kohta Maksuehdot ja selvitys Yhdistetyn vastikkeen valinneet Ostotarjouksen hyväksyjät ). Ostotarjoukseen liittyvien Osakkeiden kauppa toteutetaan jäljempänä esitetyn kohdan Maksuehdot ja selvitys mukaisesti. 16

17 Optio-oikeudet FIM lähettää Australian, Hongkongin, Japanin, Etelä-Afrikan, Kanadan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella asuville Optio-oikeuksien haltijoille ilmoituksen Ostotarjouksesta menettelyohjeineen ja hyväksymislomakkeineen. Optio-oikeuksien haltijan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksymislomake asianmukaisesti täytettynä osoitteella FIM Group Oyj/Mari Tyster, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki. Palauttamalla hyväksymislomakkeen Optiooikeuksien haltija valtuuttaa FIMin hoitamaan Optio-oikeuksien myynnin Tarjouksentekijälle ja ryhtymään muihin Tarjoushinnan tilittämisen kannalta tarpeellisiin teknisiin toimiin. Optio-oikeuksia ei ole laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä eikä niitä ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Ostotarjoukseen liittyvien Optio-oikeuksien kauppa toteutetaan jäljempänä esitetyn kohdan Maksuehdot ja selvitys mukaisesti. Muilta osin Ostotarjouksen hyväksymiseen Optio-oikeuksien osalta sovelletaan Osakkeiden osalta edellä sanottua soveltuvin osin. Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ostotarjouksen hyväksyminen on kuitenkin peruutettavissa jatkettuna Tarjousaikana ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, Osakkeiden osalta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatkettuna Tarjousaikana, toisin sanoen alkuperäisen Tarjousajan päätyttyä ( ) mutta ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa tai Esitettä, Ostotarjouksen hyväksyneellä taholla on oikeus peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyminen osalta AML:n perusteella ja alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen pätevästi edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle, jolle alkuperäinen Ostotarjouksen hyväksymisilmoitus on toimitettu. Jos kyseessä on hallintarekisteröinti, osakkeenomistajan tulee kehottaa hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamisilmoitus. Hyväksymisen peruuttamisessa on noudatettava kyseisen tilinhoitajayhteisön, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamia ohjeita. Kukin arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja on oikeutettu perimään peruuttamisen johdosta maksun oman hinnastonsa mukaisesti. Mikäli FIMin osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisen pätevästi, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan FIMin osakkeenomistajan arvo-osuustililtä arviolta kolmen pankkipäivän kuluttua Ostotarjouksen hyväksymisen peruutuksen toimittamisesta tilinhoitajayhteisölle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle. Hyväksymisen peruuttaneilla FIMin osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä Ostotarjous uudelleen milloin tahansa ennen jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä kohdassa Ostotarjouksen hyväksymismenettely kuvattua hyväksymismenettelyä noudattaen. Ilmoitus Ostotarjouksen tuloksesta Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan ensimmäisenä ja lopullinen tulos arviolta toisena Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Osakkeiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu. Maksuehdot ja selvitys Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, kauppa toteutetaan arviolta viimeistään Tarjousajan päättymistä, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena pankkipäivänä ( Täytäntöönpanopäivä ). Siinä määrin kun se on mahdollista, Osakkeiden kauppa toteutetaan Helsingin Pörssissä. Ostotarjouksessa vastaanotettujen Optio-oikeuksien Täytäntöönpanopäivä on sama. Optio-oikeuksien kauppa toteutetaan pörssin ulkopuolisena kauppana. Tarjouksentekijä vastaa kaupasta menevästä varainsiirtoverosta. 17

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitus on arvioinut OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 kello 9.30 Suomen aikaa Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Nokia Solutions and Networks Oy ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Comptel Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemat osakkeet

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Vaihtotarjouksen ehdot

Vaihtotarjouksen ehdot 1 (5) Mikäli näiden vaihtotarjouksen ehtojen suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on eroavuuksia, pidetään ratkaisevana englanninkielistä versiota, joka on esitetty 16.4.2010 päivätyssä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 15.3.2012 Clausal Computing Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Tectia Oyj:n Osakkeista ja Optio-oikeuksista Clausal Computing Oy ( Tarjouksentekijä tai Clausal Computing ), joka on Suomen

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 1) Mikä on vapaaehtoinen julkinen ostotarjous? Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n [OKOn logo] [OKOn logo] julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 24.11.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista 1 TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005 Schibsted ASA:n julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista Schibsted ASA ( Ostotarjouksen tekijä tai Schibsted ), joka on Norjan lain mukaan

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 Pörssitiedote TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 TIEDOTTA EI SAA JULKAISTA YHDYSVALLOISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI AUSTRALIASSA KONE

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Ostotarjouksen järjestäjä. [Carnegie logo]

Ostotarjouksen järjestäjä. [Carnegie logo] TARJOUSASIAKIRJA 16.6.2005 Novator Finland Oy:n [Novator Finland Oy logo] julkinen ostotarjous kaikista Saunalahti Group Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista Novator Finland Oy ( Ostotarjouksen tekijä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 16.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Julkaisupäivä: 19.tammikuuta 2017 12:00:00 Luokka: Julkinen ostotarjous PKC Group Oyj Pörssitiedote 19.1.2017 klo 21.00 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO LIITE D Yhtiön hallituksen 22.6.2005 antama lausunto Ostotarjouksesta sisältyy tähän Liitteeseen D siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Lisäksi tähän Liitteeseen D

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.5.2016 KLO 20.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden.

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden. TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN

Lisätiedot

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8.

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8. Sivu 1/11 Julkaistu: 2017-08-29 13:00:00 CEST Nasdaq Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010 2012 EHDOT Technopolis Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 26.2.2009 päättänyt esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Technopolis Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 8:00 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Ei julkistettavaksi

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä;

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä; EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 16.9.2013 INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Ingman Group Oy Ab ( Ingman Group tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2015 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot