OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009

2 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 9 Vakavaraisuuden hallinta ja riskiasema 12 OP-Pohjola-ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset 18 Omistajajäsenet ja asiakkaat 18 Henkilöstö ja palkitseminen 19 OPK:n hallinto 19 Investoinnit ja palvelukehittäminen 20 Vuoden 2010 näkymät 20 Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin 20 Osuuspankkien yhteenliittymän ja OP-Pohjola-ryhmän juridinen rakenne 30 Keskeiset tuloslaskelma- ja tase-erät sekä taloudelliset tunnusluvut OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelma 39 OP-Pohjola-ryhmän tase 40 OP-Pohjola-ryhmän rahavirtalaskelma 41 Laskelma OP-Pohjola-ryhmän omien pääomien muutoksista 43 OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot 44 Liitetietojen sisällysluettelo 44 OP-Pohjola-ryhmän IFRS-tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 47 OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuuden hallinnan ja riskienhallinnan periaatteet 68 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 88 Varoja koskevat liitetiedot 98 Velkoja ja omaa pääomaa koskevat liitetiedot 116 Muut tasetta koskevat liitetiedot 128 Vastuusitoumuksia ja johdannaisia koskevat liitetiedot 133 Muut liitetiedot 142 Riskienhallinnan liitetiedot 154 Tilinpäätöslausuma 186 Tilintarkastuskertomus 187 OSAVUOSIKATSAUKSET 2010 OP-Pohjola-ryhmä ja Pohjola Pankki Oyj julkaisevat kumpikin vuonna 2010 kolme osavuosikatsausta: tammi maaliskuulta , tammi kesäkuulta ja tammi syyskuulta Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat luettavissa op.fi- ja pohjola.fi-verkkopalveluissa. Paperikopioita voi tilata puhelimitse numerosta tai sähköpostitse osoitteesta Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 1

3 OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 VUOSI 2009 TIIVISTETYSTI Tulos ennen veroja parani 25 % 464 miljoonaan euroon. Tulos käyvin arvoin (1 140 miljoonaa euroa) oli kaikkien aikojen paras. Tuotot yhteensä kasvoivat voimakkaasti eli 13 %. Kulujen kasvu taittui alle 1 %:iin. Järjestämättömien saamisten osuus luotto- ja takauskannasta säilyi edellisen vuoden matalalla 0,4 %:n tasolla. Luottotappiot lisääntyivät odotetusti ja olivat 179 miljoonaa euroa. Ryhmän markkina-asema vahvistui selvästi yritysluotoissa (1,9 %-yksikköä) ja sijoitusrahastoissa (0,9 %-yksikköä). Vuoden 2009 aikana osuuspankit nousivat henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusten suurimmaksi myyntikanavaksi. Riskinkantokyky on erittäin vahva. Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla oli 12,6 %. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän pääomapuskuri kasvoi 2,1 miljardiin euroon. Ryhmän vuoden 2010 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna Suurimmat epävarmuudet liittyvät luottotappioiden, korkotason ja sijoitusympäristön kehitykseen. 2

4 OP-POHJOLA-RYHMÄN AVAINLUKUJA 1 12/ /2008 Muutos* Tulos ennen veroja, milj. e ,6 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta ,6 Vahinkovakuutus ,7 Henkivakuutus ,9 Asiakkaille myönnetyt bonukset, milj. e ,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,9 4,1 1,8 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 14,7-6,0 20,7 Kulut/tuotot, % (pankki- ja sijoituspalvelutoiminta) Henkilöstö keskimäärin , Muutos* Tase, mrd. e 80,4 75,7 6,2 Vakavaraisuus, %** 12,6 12,6 0,0 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, %** 12,6 12,6 0,0 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään*** 1,58 1,40 0,17 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4 0,0 Markkinaosuus, % Luottokannasta 32,7 32,0 0,7 Talletuskannasta 33,2 33,8-0,6 Sijoitusrahastojen pääomista 23,4 22,5 0,9 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 20,0 19,4 0,6 1 12/ /2008 Muutos* Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta, % 25,0 29,3-4,3 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, asiakkaille myönnettyjä bonuksia, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. 3

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Maailmantalous ajautui vuonna 2009 syvimpään talouskriisiin vuosikymmeniin. Finanssikriisin kärjistyminen vuoden 2008 lopulla syöksi maailman eri talousalueet ennen näkemättömän yhtäaikaiseen pudotukseen. Kriisi levisi ympäri maailman rahoitusmarkkinoiden epäluottamuksen ja kansainvälisen kaupan välityksellä. Viranomaistoimet edesauttoivat luottamuksen palautumista rahoitusmarkkinoilla. Maailmantalous osoitti vakautumisen merkkejä jo vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä, ja vuoden jälkipuoliskolla tuotanto kääntyi syvän pudotuksen jälkeen varovaiseen kasvuun teollisuusmaissa. Maailmantalouden kriisin syvin vaihe ohitettiin vuoden 2009 aikana. Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on edelleen poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2010 keskeiset haasteet liittyvät elvytystoimien hallittuun purkamiseen. Maailmantalouden näkymiä varjostaa epävarmuus yksityisen sektorin kyvystä ottaa vetovastuu tilanteessa, jossa julkisten toimien talouskasvua tukevat vaikutukset väistämättä vaimenevat. Vuosi 2009 oli Suomessa kokonaistuotannon kasvun suhteen yksi kaikkien aikojen huonoimmista. Suomen vienti jäi vuonna 2009 noin neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Suomen talouden pudotus tasaantui muiden teollisuusmaiden tavoin vuoden 2009 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2010 odotetaan olevan Suomessa elpymisen aikaa. Sekä yritysten että kotitalouksien luottamus talouteen on vahvistunut. Vientimarkkinoiden piristyminen alkaa vähitellen nostaa vientiä, ja työttömyysuhan väheneminen työmarkkinoiden vakautuessa luo edellytyksiä kulutuskysynnän voimistumiselle. Yritysten investointien nousukäänne siirtynee seuraavan vuoden puolelle. Rakennuslupien ja aloitettujen asuntojen määrän kehitys ja asuntomarkkinoiden piristyminen ennakoivat asuntorakentaminen elpyvän vähitellen vuoden 2010 aikana. Euribor-korot laskivat vuoden 2009 kuluessa ennätysmatalalle tasolle Euroopan keskuspankin ohjauskoron mukana. Euribor-korkojen laskuun vaikutti myös rahamarkkinoiden luottamuksen palautuminen, joka supisti riskilisät finanssikriisiä edeltäneille tasoille. EKP:n ohjauskoron nostojen odotetaan ajoittuvan vuoden 2010 lopulle. Lyhyiden markkinakorkojen odotetaan kääntyvän hitaaseen nousuun jo vuoden 2010 alkupuolella. Vuonna 2009 toimialan luottokanta kasvoi hieman, kun asuntoluottojen kysyntä säilyi heikentyneestä talousympäristöstä huolimatta vireänä. Talouden elpymisen ja korkotason maltillisen nousun odotetaan ylläpitävän luottokannan hienoista kasvua myös vuonna Talouskriisi heijastui vuonna 2009 voimakkaasti yritysrahoitukseen, eikä tilanteen merkittävää paranemista ole vielä nähtävissä. Osakeindeksit nousivat vuonna 2009 ympäri maailman voimakkaasti maaliskuun alun pohjatasoiltaan. Rahastopääomat kasvoivat edellisvuoden romahduksen jälkeen voimakkaasti nettomerkintöjen kasvun sekä rahastojen arvonnousun myötä. Pääomamarkkinoiden elpyminen kasvatti myös vakuutussäästöjä. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kääntyi vuonna 2009 kolmen heikon vuoden jälkeen kasvuun erityisesti kapitalisaatiosopimuksista saadun maksutulon nousun ansiosta. Talletuskannan kasvu lähes pysähtyi vuonna 2009 edellisvuoden voimakkaan kasvun jälkeen. Erityisesti määräaikaistalletuksista siirtyi varoja muihin säästämiskohteisiin. Vahinkovakuuttamisen maksutulon kasvu hidastui vuonna 2009 muutaman %-yksikön edellisvuodesta. Maksutulon kasvu hidastui erityisesti yritysvakuuttamisessa työntekijöiden palkkasumman ja yritysten liikevaihdon supistumisen myötä. Taantuma alensi myös vahinkovakuutuksen korvausmenoa. 4

6 OP-POHJOLA-RYHMÄN TULOS JA TASE Tammi joulukuu Tulos ennen veroja ylitti muiden tuottojen vahvan kasvun ansiosta edellisen vuoden tason selvästi, ja oli 464 miljoonaa euroa (372)*. Koko vuonna kirjattiin tulosta heikentäviä arvonalentumisia ja käyvän arvon muutoksia yhteensä 417 miljoonaa euroa (278). Sijoitusmarkkinoiden elpymisen seurauksena tulos käyvin arvoin ennen veroja oli historiallisen hyvä miljoonaa euroa (-365). Pankkitoiminnan tulos ennen veroja supistui korkokatteen laskun ja luottotappioiden kasvun seurauksena edellisvuodesta, mutta oli suhdannetilanteeseen nähden kuitenkin hyvällä tasolla. Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen kannattavuus oli erittäin hyvä, mikä yhdessä sijoitustuottojen kasvun kanssa paransi segmentin kokonaistulosta edellisvuodesta. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde** parani 87,7 %:iin (91,5). Henkivakuutuksen tulos käyvin arvoin ennen veroja oli hyvä eli 194 miljoonaa euroa (-565). Tulosta ennen veroja pienensivät käyvän arvon rahastosta tehdyt tulosvaikutteiset sijoitusten arvonalentumiskirjaukset. Finanssiryhmän tuotot kasvoivat 13 % miljoonaan euroon (1 823). Korkokate oli miljoonaa euroa (1 189), eli 10 % alempi kuin vuotta aiemmin. Muut tuotot kasvoivat voimakkaasti. Ne olivat 981 miljoonaa euroa (634), eli 55 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Pankkitoiminnan sijoitusten ja kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat 202 miljoonaa euroa erityisesti johdannaiskaupankäynnin tuottojen kasvettua. Vertailuvuoden kaupankäynnin nettotuottoihin sisältyi 74 miljoonaa euroa likviditeettireserviin kuuluvista arvopapereista tulosvaikutteisesti kirjattua käyvän arvon laskua. Palkkiotuotot, 496 miljoonaa euroa (433), olivat erityisesti antolainauspalkkioiden kasvun seurauksena edellisvuotta suuremmat. Rahastopalkkiot supistuivat vuotta aiemmasta. Kulut olivat miljoonaa euroa (1 238) eli 0,8 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kulujen kasvu johtui pääosin henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulujen 4,0 % kasvuun vaikuttivat lähinnä palkkojen vuoden 2008 sopimuskorotukset. Muut hallintokulut sekä liiketoiminnan muut kulut supistuivat yhteensä 15 miljoonaa euroa huolimatta talletussuojarahaston kannatusmaksun 9 miljoonan euron noususta. Omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille maksetut bonukset kasvoivat 7,7 % ja olivat 142 miljoonaa euroa (132). Nettomääräiset arvonalentumiset lainoista ja saamisista kasvoivat 179 miljoonaan euroon (58). Bruttomääräisesti uusia arvonalentumisia kirjattiin 212 miljoonaa euroa eli 130 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtaosa luottotappioista kirjattiin yritysvastuista. Palautuksia vanhoista arvonalentumisista ja arvonalentumiskirjausten peruutuksia oli yhteensä 32 miljoonaa euroa (23). Arvonalentumiset olivat kuitenkin edelleen varsin matalalla tasolla eli 0,32 % luotto- ja takauskannasta (0,11 %). * Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi joulukuun 2008 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan ( ) luku. ** Yhdistetty kulusuhde ilman liiketoimintasegmenttiin kohdistettuja poistoja Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä ja ilman laskuperusteiden muutoksen vaikutusta. 5

7 Tulos ennen veroja, milj. Liiketoimintasegmenttien tulos ennen veroja, milj Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Henkivakuutus Tuloslaskelman pääerät, milj. Korkokate ja muut tuotot, milj. Korkokate, netto Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä 400 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä, milj. Vakuutustoiminnan maksutulon kehitys, milj Muut kulut ICT-kulut Henkilöstökulut Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

8 Saamisten arvonalentumiset, milj. Luotot ja talletukset, mrd Luotot (pl. valtion varoista välitetyt) Talletukset Järjestämättömät saamiset, milj. Omat varat, mrd Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Omat varat Omien varojen vaatimus Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omat varat, mrd. Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma, mrd Vähimmäismäärän ylitys Vähimmäismäärä Sijoitusrahastojen pääoma Perustekorkoiset henkivakuutussäästöt Sijoitussidonnaiset henkivakuutussäästöt

9 Tulosanalyysi Milj. e 1 12/ /2008 Muutos, milj. e Muutos, % Tulos ennen veroja ,6 Käyvän arvon rahaston muutos, brutto Tulos käyvin arvoin ennen veroja Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,9 4,1 1,8* Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 14,7-6,0 20,7* Tuotot Korkokate ,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,8 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,0 Palkkiotuotot, netto ,5 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot ,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,5 Muut tuotot yhteensä ,7 Tuotot yhteensä ,5 Kulut Henkilöstökulut ,0 Muut hallintokulut ,4 Liiketoiminnan muut kulut ,0 Kulut yhteensä ,8 Arvonalentumiset saamisista Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Bonukset ,7 Osuus- ja lisäosuuspääoman korot ,1 Palautukset yhteensä ,9 * %-yksikköä OP-Pohjola-ryhmän tase oli joulukuun lopussa 80,4 miljardia euroa (75,7). Vuoden lopussa saamiset asiakkailta olivat 53,0 miljardia euroa (51,7) ja talletukset 34,6 miljardia euroa (34,5). Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat kasvoivat 9,8 % 19,9 miljardiin euroon (18,2). Pohjola Pankki Oyj teki vuoden aikana kansainvälisille markkinoille kolmen ja viiden vuoden pituiset 750 miljoonan euron emissiot touko- ja elokuussa. Lisäksi OP-Asuntoluottopankki Oyj laski marraskuussa liikkeelle viiden vuoden mittaisen 1,25 miljardin euron kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Oma pääoma kasvoi 18,6 % 6,2 miljardiin euroon (5,2). Tilikauden tuloksen ja sijoitusomaisuuden arvonnousun lisäksi omaa pääomaa kasvatti 171 miljoonalla eurolla OPK:n tytäryhtiön Pohjola Pankki Oyj:n järjestämä 308 miljoonan euron merkintäoikeusanti. Käyvän arvon rahasto oli laskennallisella verosaamisella oikaistuna -54 miljoonaa euroa (-556). Käyvän arvon rahaston negatiivisuus muodostuu lähinnä henki- ja vahinkovakuutustoiminnan sijoituksista. Negatiivinen käyvän arvon rahasto purkautuu omaisuuden arvonnousujen ja tulosvaikutteisten arvonalentumiskirjausten kautta. Käyvän arvon rahastosta kirjataan tulosvaikutteisesti ne arvonmuutokset, jotka johdon harkinnan mukaan täyttävät edellytykset arvonalennuksille. Vuonna 2009 näitä tulosvaikutteisia sijoitusten arvonalentumisia on kirjattu yhteensä 276 miljoonaa euroa (51). 8

10 Osuuspankkien omistajajäsenten osuuspääoma- ja lisäosuuspääomasijoitukset olivat joulukuun lopussa 750 miljoonaa euroa (695). Osuuspankkien osuus- ja lisäosuuspääoman korkoja kirjattiin vuonna 2009 yhteensä 18 miljoonaa euroa (22). Pohjola Pankki Oyj:n hallitus esittää, että yhtiö maksaa vuodelta 2009 osinkoa 0,34 euroa A-sarjan osakkeelle ja 0,31 euroa K-sarjan osakkeelle. Päätöksen mukaan osingoiksi muodostuisi yhteensä 107 miljoonaa euroa (45). Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin Muutos Milj. e I II III IV % Korkokate ,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,8 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,0 Palkkiotuotot, netto ,5 Muut tuotot Tuotot yhteensä ,5 Henkilöstökulut ,0 Muut hallintokulut ,4 Liiketoiminnan muut kulut ,0 Kulut yhteensä ,8 Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ,9 Tulos ennen veroja ,6 VAKAVARAISUUS OP-Pohjola-ryhmälle lasketaan kaksi erilaista vakavaraisuussuhdelukua. Ryhmän toiminta perustuu lakiin osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista. Lain yhteisvastuu- ja yhteisturvasäännösten vuoksi osuuspankkien yhteenliittymälle on asetettu omien varojen vähimmäismäärä, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Keskus osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Vaikka OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään, on niihin tehdyillä sijoituksilla merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen. Tästä vakavaraisuudesta käytetään termiä osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus. OP-Pohjola-ryhmä muodostaa myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva. OP-Pohjola-ryhmä siirtyy luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään. OP-Pohjola-ryhmä on saanut Finanssivalvonnalta luvan käyttää luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa sisäisten luottoluokitusten menetelmää lukien. Lupa koskee Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaille myönnettyjä vastuita. Muilta osin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttöönotto pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta. Menetelmän käyttö lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Markkinariskien osalta OP-Pohjolaryhmä jatkaa standardimenetelmän käyttöä. Operatiivisten riskien osalta tavoitteena on siirtyä standardimenetelmän käyttöön vuonna

11 Finanssikriisin seurauksena pankkien vakavaraisuussäännöksiä ollaan tiukentamassa. Muutoksilla pyritään mm. parantamaan omien varojen laatua sekä vähentämään pääomavaateen syklisyyttä. Vuoden 2012 aikana voimaan tuleviksi suunnitellut muutokset ovat vielä valmisteluvaiheessa eikä niiden mahdollisia vaikutuksia kyetä täysin arvioimaan. OP-Pohjola-ryhmän vahva vakavaraisuus antaa kuitenkin vahvan suojan huomattavienkin säädösmuutosten varalle. Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän sekä luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus että ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakavaraisuussuhde olivat joulukuun lopussa 12,6 %, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lakisääteinen alaraja vakavaraisuussuhteelle on 8 %. Omat varat ja vakavaraisuus Milj. e Muutos, milj. e Muutos, % Omat varat Ensisijaiset omat varat ,0 Toissijaiset omat varat - - Omat varat yhteensä ,0 Riskipainotetut erät yhteensä ,1 Omien varojen vaade Luotto- ja vastapuoliriski ,1 Markkinariski ,1 Operatiivinen riski ,3 Yhteensä ,1 Vakavaraisuussuhde, % 12,6 12,6 0,0* Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,6 12,6 0,0* * %-yksikköä Ensisijaiset omat varat olivat joulukuun lopussa miljoonaa euroa (4 884). Vuoden tulos arvioidulla voitonjaolla vähennettynä on rinnastettu ensisijaisiin omiin varoihin. Vuoden aikana OP- Pohjola-ryhmän ensisijaiset omat varat kasvoivat 7,0 %. Omia varoja pienensivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyt vakuutusyhtiösijoitukset, toisaalta Pohjola Pankki Oyj:n osakeanti toisella vuosineljänneksellä lisäsi ryhmän omia varoja 171 miljoonalla eurolla. Pääomalainojen suhde ensisijaisiin omiin varoihin ennen vähennyseriä oli joulukuun lopussa 3,2 % (3,6). Ensisijaisiin omiin varoihin ei ole luettu sitä omien pääomien kasvua, joka on aiheutunut IFRS:n mukaisesta eläkevastuiden ja niiden katteena olevien omaisuuserien arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Toissijaiset omat varat olivat vuoden 2009 lopussa erään kohdistuvien vähennysten jälkeen nolla. Siltä osin kun vähennykset ylittivät toissijaiset omat varat, vähennykset on kohdistettu ensisijaisiin omiin varoihin. Pohjola sai toisen vuosineljänneksen aikana Finanssivalvonnalta luvan ostaa markkinoilta ennenaikaisesti takaisin toissijaisiin omiin varoihin luettavia velkainstrumentteja 150 miljoonan euron määrällä. Luvan perusteella lainoja lunastettiin takaisiin 7 miljoonalla eurolla. Jäljelle jääneet lainat luettiin vuoden lopussa toissijaisiin omiin varoihin. Vuoden lopussa omiin varoihin sisältyi 14 miljoonan euron positiivinen konsolidointiryhmän käyvän arvon rahasto (-84). Ensi- ja toissijaisista omista varoista puoliksi vähennettävät sijoitukset vakuutusyhtiöihin olivat joulukuun lopussa miljoonaa euroa (2 159). Odotettujen tappioiden ja arvonalentumisten alijäämänä omista varoista on vähennetty 162 miljoonaa euroa. Finanssivalvonnan antamien poikkeuslupien perusteella OP-Pohjola-ryhmän yhteisöjen tekemiä sijoituksia Pohjola Capital Partnersin hallinnoimiin pääomarahastoihin on käsitelty vakavaraisuuslaskelmassa elinkeinoyhteisöön tehdyn osakesijoituksen tavoin. 10

12 Omien varojen vaade oli joulukuun lopussa miljoonaa euroa (3 100). Vuoden aikana omien varojen vaade kasvoi 7,1 %. Merkittävin kasvuun vaikuttanut tekijä oli luotto- ja takauskannan pääomavaateen kasvu. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan lasketut OP-Pohjola-ryhmän omat varat ylittivät joulukuun lopussa laissa määritellyn vähimmäismäärän miljoonalla eurolla (1 406). Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omiin varoihin ei ole luettu vakuutusyhtiöiden tasoitusmäärää. Joulukuun 2009 lopussa vahinko- ja henkivakuutuksen verovelalla vähennetty yhteenlaskettu tasoitusmäärä oli 527 miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä toimii vakuutusyhtiöiden puskurina runsasvahinkoisia vuosia varten ja se on siten osa finanssiryhmän tosiasiallista tappiopuskuria. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus: Milj. e Muutos, milj. e Muutos, % OP-Pohjola-ryhmän omat pääomat ,6 Toimialakohtaiset erät ,6 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet ,0 Tasoitusmäärä ,6 Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin ,3 Ryhmittymän omat varat yhteensä ,6 Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade ,9 Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade ,8 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä ,6 Ryhmittymän vakavaraisuus ,9 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,58 1,40 0,17* * Suhdeluvun muutos 11

13 VAKAVARAISUUDEN HALLINTA JA RISKIASEMA Vakavaraisuuden hallinnan keskeiset tavoitteet ja periaatteet sekä organisointi pääpiirteissään Vakavaraisuuden hallinnan tavoitteena on turvata finanssiryhmän riskinkantokyky ja varmistaa siten toiminnan jatkuvuus. OP-Pohjola-ryhmässä vakavaraisuuden hallinta käsittää luotettavan hallinnon sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen. Vakavaraisuuden hallinnassa hyödynnetään taloudellista pääomaa, pääoman riittävyyttä varmistavaa stressitestausta sekä strategian yhteydessä laadittavia pääomasuunnitelmia ja omien varojen ennakoivaa varautumissuunnitelmaa. Vakavaraisuuden hallinta on integroitu osaksi liiketoiminnan ohjausta ja johtamista, ja toteutetaan liiketoiminnasta riippumattomasti. OP-Pohjola-ryhmän strategia sisältää merkittävimmät riskienhallinnalliset linjaukset sekä ryhmän riskinkantokyvyn ja riskinottohalun tavoitteet. Finanssiryhmän suhtautuminen riskinottoon on maltillinen. Riskinkantokyvyn pitkän aikavälin menestysmittarina strategiassa on rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan laskettu vakavaraisuus. Tavoitteena on, että lain mukaan lasketut OP-Pohjola-ryhmän omat varat ovat 1,5-kertaiset suhteessa laissa määriteltyyn vähimmäismäärään. OPK vastaa ryhmätasoa koskevasta vakavaraisuuden hallinnasta sekä ryhmän riskienhallintajärjestelmän riittävyydestä ja ajanmukaisuudesta. OPK antaa ryhmään kuuluville yhteisöille ohjeita riskienhallinnan turvaamiseksi ja valvoo yhteisöjen toimintaa. Finanssiryhmään kuuluvat yhteisöt vastaavat omasta vakavaraisuuden hallinnastaan toimintansa laajuuden ja luonteen mukaisesti. OP-Pohjola-ryhmän riskirajajärjestelmällä on merkittävä asema ryhmän riskienhallinnassa. OPK:n hallintoneuvosto määrittää ryhmän riskinkantokyvylle sekä eri riskilajeille riskirajat, jotka rajoittavat ryhmän riskinottoa. Näiden riskirajojen pohjalta OPK:n johtokunta on asettanut osuuspankeille ja Helsingin OP Pankki Oyj:lle sekä OPK:n yhteisöille valvontarajat, joita niiden ei tule toiminnassaan ylittää. Valvontarajojen perusteella edellä mainitut yhteisöt määrittävät toiminnalleen valvontarajoja tiukemmat riskirajat. OPK:n jäsenosuuspankkeihin kohdistuva ohjaus ja valvonta perustuvat merkittäviltä osin valvontarajajärjestelmään. OP-Pohjola-ryhmän riskiasema Riskinkantokyky OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky säilyi vahvana ja riskiasema vakaana, vaikka suhdannetilanne oli vuonna 2009 heikko. Käyvin arvoin vahvan tuloksen sekä Pohjolan osakeannin ansiosta ryhmän riskinkantokyky vahvistui edellisestä vuodesta. OP-Pohjola-ryhmän luottoriskiasema on vakaa. Taantuma heikensi luottosalkun laatua ja kasvatti luottoriskejä, mutta järjestämättömien ja muiden ongelmasaamisten osuus luotto- ja takauskannasta on edelleen varsin alhainen. Ryhmän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne säilyi hyvänä. Alhainen korkotaso realisoi ryhmän korkotulosriskiä ja heikensi korkokatetta. Sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja. OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyvylle asetettiin uudessa ryhmästrategiassa kaksi riskirajamittaria. Ensimmäinen mittareista on rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus. Ryhmän riskiraja tälle vakavaraisuussuhteelle on 1,2. Lain edellyttämä vähimmäistaso on 1. Vuoden lopussa omien varojen suhde vähimmäismäärään oli 1,58. Edellisen vuoden lopussa se oli 1,40. Vuoden lopussa ryhmän omat varat olivat miljoonaa euroa (710) suuremmat kuin ryhmän sisäinen riskiraja olisi edellyttänyt ja miljoonaa euroa (1 406) suuremmat kuin lakisääteinen raja. 12

14 Toinen strategiassa asetettu riskinkantokyvyn riskirajamittari on omien varojen ja taloudellisen pääoman suhde, jolle riskirajaksi asetettiin 1,1. Vuoden lopussa omien varojen suhde taloudelliseen pääomaan oli 1,60 (1,44). Ryhmän sisäisen riskirajan ylittävä omien varojen puskuri oli miljoonaan euroa (1 096). Vahva riskinkantokyky toimii puskurina ennakoimattomia tappioita vastaan ja luo edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle. OP-Pohjola-ryhmässä arvioidaan pääomien riittävyyttä säännöllisesti. Pääomahallintaa ohjaa ryhmän riskirajajärjestelmä. Pääomasuunnittelun keskeisin riskimittari on riskinkantokykyä mittaava rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus. Riskien kattamiseksi tarvittavien pääomien määrää arvioidaan OP-Pohjola-ryhmän sisäisellä taloudellisen pääoman mallilla. OP-Pohjola-ryhmässä laaditaan osana normaalia liiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta erilaisia stressitestejä ja skenaarioanalyysejä. Stressitesteillä arvioidaan muun muassa ryhmän tuloksen ja vakavaraisuuden kehitystä muutama vuosi eteenpäin mahdollisen, mutta poikkeuksellisen syvän laman olosuhteissa. Stressitestien tulosten mukaan OP-Pohjola-ryhmän tappionsietokyky on riittävä ja vakavaraisuus täyttäisi lähivuosina vakavankin taantuman oloissa nykyisen lainsäädännön vaatimukset. Luottoriskit OP-Pohjola-ryhmän luottoriskiasema on vakaa, vaikka taantuma onkin heikentänyt luottosalkun laatua ja kasvattanut luottoriskejä. Saamisten arvonalentumisten sekä järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten osuudet luotto- ja takauskannasta olivat heikosta suhdannetilanteesta huolimatta varsin alhaiset. OP-Pohjola-ryhmän luotto- ja takauskanta oli kertomusvuoden lopussa 55,6 miljardia euroa (53,9), eli 3 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Luotto- ja takauskannan 1,6 miljardin euron kasvusta suurin osa tuli kotitaloussektorilta. Vuoden 2009 aikana kotitalouksien asuntoluotot kasvoivat 6 % 25,7 miljardiin euroon, ja niiden osuus oli vuoden lopussa 46 % (45) ryhmän yhteenlasketusta luotto- ja takauskannasta. Kokonaisuudessaan kotitalouksien osuus luotto- ja takauskannasta oli 64 % (63) sekä yritysten ja asuntoyhteisöjen osuus 34 % (34). OP-Pohjola-ryhmän luotto- ja takauskanta on hajautunutta. Vuoden 2009 lopussa suurin yksittäisestä vastapuolesta muodostuva asiakasriski oli 5,9 % (7,1) ryhmän omista varoista. Riskiraja yksittäiselle suurelle asiakasriskille on 15 %. Suurin toimiala oli asuntojen vuokraus ja hallinta, jonka osuus yritysvastuista oli 16,0 %. Ryhmän riskirajajärjestelmässä toimialariskin laskennassa huomioidaan pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan saamisten ja sitoumusten lisäksi henki- ja vahinkovakuutustoiminnan suorat sijoitukset. Vuoden lopussa suurin toimiala oli asuntojen vuokraus ja hallinta, jonka osuus kaikista yrityssektorin saamisista ja sitoumuksista sekä suorista sijoituksista oli 15,6 % (15,5). Riskiraja suurimmalle toimialalle on 18 %. Ryhmän yritysluottojen luokittelujärjestelmän piiriin kuuluvat lähes kaikki yhtiömuotoiset asiakkaat. Luokittelun tarkoituksena on ryhmitellä asiakkaat riskin mukaisesti. Asiakkaiden luottoluokittelumallit arvioidaan aina tarvittaessa, vähintään kuitenkin vuosittain. Vuoden 2009 lopussa 97 % yritysvastuista oli luokiteltu. Vastuista 49 % (51) kuuluu 12 pääluokkaan jaetussa luottosalkussa viiteen parhaimpaan luottoluokkaan (ns. investointitaso). Heikoimpiin luottoluokkiin (luokat 9-12) kuuluvien vastuiden osuus oli 6 % (5). Myös henkilöasiakkaat ryhmitellään riskin mukaan luottoluokkiin. Henkilöasiakkaiden vastuista oli vuoden lopussa luokiteltu 92 %. Kuudesta pääluokasta kahteen heikoimpaan luokkaan kuului 4 % (4) vastuista. Näissä heikoimmissa luottoluokissa useilla asiakkailla on rästejä tai vakavia maksuvaikeuksia. 13

15 Vuoden 2009 lopussa OP-Pohjola-ryhmällä oli järjestämättömiä ja nollakorkoisia saamisia yhteensä 223 miljoonaa euroa, eli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luotto- ja takauskantaan oli kertomusvuoden lopussa 0,4 %, eli saman verran kuin vuonna Riskiraja tälle tunnusluvulle on 2,0 %. Arvonalentumiset saamisista olivat suhdannetilanteeseen nähden melko alhaisella tasolla. Niitä kirjattiin vuonna 2009 bruttomääräisesti 212 miljoonaa euroa, mikä oli 0,38 % luotto- ja takauskannasta. OP-Pohjola-ryhmän riskirajat 12/ /2009 Riskiraja Riskinkantokyky Vakavaraisuussuhde (RAVA) 1,40 1,58 1,20 Luottoriskit (%) Omat varat / taloudellinen pääoma 1,44 1,60 1,10 Suurin yksittäinen asiakasriski/omat varat 7,1 5,9 15,0 Suurten asiakasriskien yhteismäärä/omat varat 0,0 0,0 100,0 Toimialariski / saamiset ja sitoumukset 15,5 15,6 18,0 Järjestämättömät saamiset / luotto- ja takauskanta 0,38 0,40 2,00 Likviditeettiriskit (%) Rahoituspositio (kum) / pankkitoiminnan tase 12 kk -10,0-4, v -11,4-7, v -4,4-2,9-8 Likviditeettireservi / reservivaade Markkinariskit (%) Pankkitoiminnan korkoriski / taloudellinen pääoma 1,3 0,3 20 Vakuutustoiminnan sijoitusriski / taloudellinen pääoma 21,1 26,8 35 Vaihtoehtoiset sijoitukset / taloudellinen pääoma 50,7 39,7 80 Vahinkovakuutustekninen riski / taloudellinen pääoma 8,1 7,3 15 Kiinteistöriski / taloudellinen pääoma 6,4 5,

16 Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e Milj. e Muutos-% % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,4 92 0,5 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,7 1 0,0 Kauppa ,5 7 0,4 Muiden kiinteistöjen hallinta ,9 5 0,2 Rakentaminen ,1 10 0,6 Palvelut ,9 12 0,8 Kuljetus ja varastointi ,1 7 0,6 Kone ja laiteteollisuus (ml. huolto) ,0 18 1,7 Omien kiinteistöjen kauppa ,7 1 0,1 Metsäteollisuus ,5 5 0,7 Metalliteollisuus ,0 3 0,4 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,5 1 0,2 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,9 7 1,2 Energia ,8 0 0,0 Elintarviketeollisuus ,8 1 0,2 Kemian teollisuus ,3 1 0,1 Muu teollisuus ,6 4 0,7 Muut yritykset ,9 9 1,5 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,9 2 0,2 Kotitaloudet , ,5 Oikaisuerät ,1 Yhteensä , ,4 Markkinariskit OP-Pohjola-ryhmän markkinariskiasema säilyi hyvänä. Lyhytaikainen varainhankinta toimi hyvin ja pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus parani, kun luottamus lisääntyi vähitellen kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Poikkeuksellisen alhainen korkotaso heikensi rahoituskatetta, mutta sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat suotuisan markkinakehityksen myötä. Ryhmän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne on hyvä. Talletusten osuus varainhankinnasta oli noin kaksi kolmannesta. Osuus säilyi vuoden aikana lähes ennallaan, vaikka sijoittamistilien suosio hiipui korkotason laskun myötä. OP-Pohjola-ryhmän rahoitusasemaa vahvistivat vuoden aikana Pohjola Pankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat. Pohjola Pankki Oyj ylläpitää OP-Pohjola-ryhmän likviditeettireserviä, joka koostuu pääasiassa keskuspankkirahoituksen vakuudeksi kelpaavista saamistodistuksista. Likviditeettireserviin luettavia rahoitusvaroja oli vuoden 2009 lopussa 13,9 miljardia euroa (13,1). Likviditeettireservi ja OP-Pohjola-ryhmän likviditeetin hallintastrategiaan sisältyvän varautumissuunnitelman mukaiset keinot riittävät turvaamaan ryhmän maksuvalmiuden vähintään 24 kuukaudeksi. 15

17 OP-Pohjola-ryhmän likviditeettiriskin riskirajamittareina käytetään sekä rakenteellista rahoitusriskiä ohjaavaa kumulatiivisen rahoitusposition suhdetta pankkiliiketoiminnan taseeseen että likviditeettireservin suhdetta likviditeettireservivaateeseen. Rakenteellisen rahoitusriskin mittari kertoo kuinka suuri osuus ryhmän taseen nettokassavirroista saa enintään erääntyä alle vuoden, kolmen vuoden ja viiden vuoden aikana. Vuoden lopussa ryhmän taseen erääntyvät nettokassavirrat olivat kaikissa rajoitettavissa ajanjaksoissa selvästi riskirajojen sallimia enimmäismääriä pienemmät. Likviditeettireservin mittari kertoo reservin kyvyn kattaa kahden kuukauden aikana erääntyvä tukkuvarainhankinta ja lievän stressitilanteen mukainen talletuskannan pienentyminen. Ryhmän riskirajan mukaan likviditeettireservin tulee olla vähintään likviditeettireservivaateen suuruinen. Myös tämä mittari oli vuoden lopussa riskirajojen puitteissa, sillä reservi ylitti riskirajan mukaisen vähimmäisvaateen 51 prosentilla. Matala korkotaso ja hidastuva luottokasvu heikensivät OP-Pohjola-ryhmän korkokatetta. Korkokatteen laskuun vaikuttivat luottojen ja talletusten välisen korkoeron kapeneminen sekä tukkuvarainhankinnan kustannusten nousu. Markkinariskiä muodostuu vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa hinta-, korko- ja valuuttakurssiriskistä. Markkinariskien arvioinnissa keskeisimpiä ovat sijoituksiin liittyvät markkinariskit ja vastuuvelkaan sisältyvät markkinariskit, joista tärkein on korkoriski. Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusvarallisuus oli vuoden lopussa 2,9 miljardia euroa (2,4) ja henkivakuutustoiminnan 4,1 miljardia euroa (3,9). Vakuutustoiminnan sijoitusvarallisuuden jakaumasta ja tuotosta sekä vastuuvelasta on kerrottu tarkemmin tämän toimintakertomuksen liiketoimintasegmenttejä koskevassa osuudessa. Riskirajajärjestelmässä pankkitoiminnan korkoriskiä, vakuutustoiminnan sijoitusriskiä ja kiinteistöriskiä mitataan riskilajin taloudellisen pääoman suhteella kaikkien riskilajien taloudelliseen pääomaan (ennen hajautushyötyjä). Vuoden lopussa kaikkien edellä mainittujen riskilajien osuus OP-Pohjola-ryhmän taloudellisen pääoman vaateesta oli selvästi kyseiselle riskilajille asetettua riskirajaa alhaisempi. Edellä mainittujen markkinariskin riskirajamittareiden lisäksi OP-Pohjola-ryhmän riskirajajärjestelmässä rajoitetaan myös vaihtoehtoisten sijoitusten määrää. Tämä riskirajamittari kertoo vaihtoehtoisten ja strukturoitujen sijoitusten markkina-arvon suhteen ryhmän taloudelliseen pääomaan. Vuoden lopussa kyseisten sijoitusten markkina-arvo oli noin puolet mittarille asetetusta enimmäismäärästä. OP-Pohjola-ryhmän eläkeyhteisöjen (OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö) sijoitustoimintaan liittyy markkinariskejä. Eläkeyhteisöjä ei yhdistellä OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätökseen. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä aiheutuneet taloudelliset tappiot olivat vähäiset. Vakuutustekniset riskit Vahinkovakuutustoiminnan vakavaraisuuspääoma kasvoi 827 miljoonaan euroon (608) ja vastuunkantokyky vahvistui 88 prosenttiin (66). Vahinkojen lukumäärä ja suuruus vaihtelevat vuosittain. Vakuutusliikkeen vuosittaisesta tuloksen vaihtelusta suurvahinkojen korvausmeno selittää merkittävän osuuden. Vahinkovakuutuksen jälleenvakuutus on hoidettu keskitetysti. Riskikohtaisten jälleenvakuutusten omalla vastuulla oleva osuus on enintään 5 miljoonaa euroa ja katastrofijälleenvakuutuksen 5 miljoonaa euroa. Kumulaatiosuojaa antavan katastrofijälleenvakuutuksen kapasiteetti on 80 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen vastuuvelasta suuri osa on eläkevastuita, joiden määrään vaikuttaa arvioitu kuolevuus, inflaatio sekä käytetty diskonttauskorko. Keskimääräisen eliniän pidentyminen yhdellä vuodella lisää vastuuvelan määrää noin 30 miljoonalla eurolla (29). Diskonttokoron lasku 0,1 prosenttiyksiköllä lisää vastuuvelan määrää noin 16 miljoonalla eurolla (15). 16

18 Riskirajajärjestelmässä vahinkovakuutusteknistä riskiä mitataan riskilajin taloudellisen pääoman suhteella kaikkien riskilajien taloudelliseen pääomaan (ennen hajautushyötyjä). Vuoden lopussa vahinkovakuutusteknisten riskien taloudellisen pääoman osuus kaikkien riskilajien taloudellisesta pääomasta oli noin puolet sille asetetusta enimmäismäärästä. Henkivakuutustoiminnan toimintapääoma oli vuoden lopussa 551 miljoonaa euroa (236), mikä oli 2,8-kertainen suhteessa toimintapääoman vähimmäismäärään. Henkivakuutustoiminnan keskeisimmät riskit liittyvät sijoitustoimintaan. Sijoitustoiminnalle on vahvistettu erilliset riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. Sijoitustoiminnalle vahvistetaan vuosittain sijoitussuunnitelma, jossa määritellään sijoitustoiminnan taloudelliset tavoitteet sekä asetetaan sijoitustoiminnalle määrällisiä ja laadullisia rajoituksia. Vakuutustoiminnan riskiasemasta on kerrottu myös tämän toimintakertomuksen liiketoimintasegmenttejä koskevassa osuudessa. Luottoluokitukset ovat seuraavat: Luokituslaitos Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Fitch Ratings (OP-Pohjola-ryhmä ja Pohjola) F1+ AA- Standard & Poor's (Pohjola) A-1+ AA- Moody's (Pohjola) P-1 Aa2 Fitch Ratings antaa Iuokituksen sekä OP-Pohjola-ryhmälle että Pohjolalle. OP-Pohjola-ryhmän taloudellisella asemalla on huomattava vaikutus myös pelkästään Pohjolalle annettaviin luottoluokituksiin Standard & Poor s vahvisti Pohjolan luottoluokituksen ja piti vakaat luottokelpoisuusnäkymät ennallaan tammikuussa Moody's alensi syyskuussa Pohjolan pitkien luottojen luokituksen tasolle Aa2 ja vahvisti lyhyiden luottojen luokituksen edelleen tasolle Prime-1-. Luottoluokitusten näkymät Moody's säilytti negatiivisina. Fitch Ratings vahvisti heinäkuussa 2009 Pohjolan luottoluokituksen, mutta muutti pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitusnäkymän negatiiviseksi. Peruste sekä Moody'sin että Fitchin muutoksiin oli Suomen taloustilanteen nopea heikkeneminen ja sen mahdolliset vaikutukset Pohjolalle ja OP-Pohjola-ryhmälle, joiden liiketoiminta on keskittynyt Suomeen. Uusi liiketoimintastrategia OPK:n hallintoneuvosto vahvisti kesäkuussa OP-Pohjola-ryhmän kehittämisen pitkän aikavälin suuntaviivat määrittävän liiketoimintastrategian. Uudessa strategiassa vahinkovakuutusliiketoiminta integroituu ensi kertaa strategiatasolla osaksi laajaa finanssiryhmäkokonaisuutta. OP-Pohjola-ryhmän olemassaolon oikeutus lähtee omistajajäsenten ja asiakkaiden edusta. Ryhmän perustehtävä, arvot, päämäärä ja asiakaslupaus säilyivät ennallaan. Ryhmän menestystekijät kiteytyvät viiteen kilpailuetuun: kokonaisvaltainen finanssipalvelu, parhaat keskittämisedut, toiminta lähellä asiakasta, osuustoimintaperusta sekä suomalaisuus. Pankki- ja vahinkovakuutusliiketoiminnan integraation syventäminen on strategian keskeisin liiketoiminnallinen kulmakivi ja kasvun lähde. Uudessa strategiassa linjataan myös aiempaa selkeämmin OP-Pohjola-ryhmän tahtotila yritysasiakasliiketoiminnassa. Ryhmän tavoitteena on, että jokaisessa maakunnassa toimisi vähintään yksi riittävän palvelukyvyn omaava osuuspankki, jolla on kykyä kehittää maakunnan elinvoimaisuutta ja tarjota palvelut vaativiinkin henkilö- ja yritysasiakkaiden tarpeisiin. 17

19 Ryhmän hyvä vakavaraisuus antaa vahvan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle. Ryhmän suhtautuminen riskinottoon on edelleen maltillinen. Finanssiryhmä tavoittelee vähintään pääkilpailijoiden tasoista toiminnan tehokkuutta. Strategian yhteydessä täsmennettiin myös OP-Pohjola-ryhmän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitetasot on määritelty turvamaan finanssiryhmän pitkän aikavälin toimintaedellytykset. Niitä ei ole mukautettu vallitsevaan taloudelliseen toimintaympäristöön. Ryhmätasolla tavoitteet asetettiin riskinkantokyvylle, kannattavuudelle ja tehokkuudelle. Riskinkantokyvyn pitkän aikavälin tavoitteena on, että vakavaraisuussuhde rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskevan lain mukaan laskettuna (RAVA-vakavaraisuus) on 1,5. Kannattavuuden osalta tavoitteena on riskiperusteiselle taloudelliselle pääomalle laskettu 17 %:n tuotto. Koko finanssiryhmätasolla tehokkuutta mitataan tuottojen ja kulujen kasvuerolla. Tavoitteena on, että tuotot kasvavat kuluja nopeammin. OP-Pohjola-ryhmän 2009 menestysmittarit: Tavoite RAVA-vakavaraisuus 1,40 1,58 1,5 Taloudellisen pääoman tuotto, % (12 kk liukuva) 10,0 % 12,7 % 17 % Tuottojen ja kulujen kasvuero, %-yks. (12 kk liukuva) -28,8 %-yks. 11,7 %-yks. > 0 %-yks. OP-POHJOLA-RYHMÄN RAKENTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 220 osuuspankkia (227), OPK-konserni ja Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Kuusjoen, Kiikalan Rekijoen, Kiskon, Perniön ja Salon Seudun osuuspankit sulautuivat ja muodostivat kombinaatiofuusiolla uuden Salon Osuuspankin. Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon osuuspankit muodostivat kombinaatiofuusiolla Pielisen Osuuspankin. Fuusiot merkittiin kaupparekisteriin Kärsämäen Osuuspankki sulautui Haapaveden Osuuspankkiin Kiukaisten ja Hinnerjoen osuuspankit ovat tehneet päätöksen sulautua Euran Osuuspankkiin. Fuusion suunniteltu toteutumispäivä on OPK tarjosi joulukuussa 2008 jäsenosuuspankkiensa merkittäväksi sijoituksen OPK:n lisäosuuspääomaan. Merkintäaika päättyi ja lisäosuuspääomaa merkittiin annissa yhteensä 444 miljoonaa euroa. Pohjola Finance Oy sulautui emoyhtiöönsä Pohjola Pankki Oyj:hin OMISTAJAJÄSENET JA ASIAKKAAT Osuuspankeilla oli joulukuun lopussa omistajajäsentä eli enemmän kuin vuotta aiemmin. Osuuspankeilla ja pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin OP Pankki Oyj:llä oli joulukuun lopussa yhteensä OP-bonusasiakasta. Pankkipalvelujen käytön keskittämisestä OP-bonusasiakkaille kertyneiden bonusten arvo oli yhteensä 142 miljoonaa euroa eli 7,7 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Omistajajäsenille kertyneet bonukset on kirjattu OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelmassa erään "Palautukset omistajajäsenille". OP-bonusasiakkaat käyttivät tammi joulukuussa bonuksia pankkipalveluihin yhteensä 67 miljoonaa euroa (56) ja Pohjolan vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 58 miljoonaa euroa (17). Vuoden aikana bonuksia on käytetty yli vakuutuslaskuun. Näistä 24,9 % maksettiin kokonaisuudessaan bonuksilla. 18

20 OP-Pohjola-ryhmän asiakasmäärä Suomessa oli joulukuun lopussa Henkilöasiakkaiden määrä oli ja yritysasiakkaiden määrä Lisäksi OP-Pohjolaryhmällä on Baltiassa yhteensä noin vahinkovakuutusasiakasta. Suomessa pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena edellisvuoden joulukuusta :lla :een. Pohjolan etuasiakastalouksien määrä oli joulukuun lopussa Etuasiakastalouksien määrä kasvoi vuodessa :lla. Yli puolet etuasiakastalouksista on keskittänyt pankkiasiointinsa osuuspankkeihin. Säännöllisesti tehtävän kyselytutkimuksen mukaan pääasiallisena pankkinaan OP-Pohjolaryhmään kuuluvaa pankkia käyttävien yksityishenkilöiden osuus ylitti syksyllä 2009 ensimmäisen kerran 40 %:n rajan. Ero seuraavaksi suurimpaan pankkiryhmään kasvoi jo 9 %-yksikköön. HENKILÖSTÖ JA PALKITSEMINEN OP-Pohjola-ryhmän palveluksessa oli joulukuun lopussa henkilöä eli 248 vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahastoon kuuluu noin 94 % OP-Pohjolaryhmän henkilöstöstä. OP-Henkilöstörahaston rinnalla käytössä on myös johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä. OPK:N HALLINTO OPK on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö, OPK-konsernin emoyhteisö sekä OP- Pohjola-ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa oleva yritys. OPK toimii koko OP-Pohjola-ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena, strategisena omistusyhteisönä sekä ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. OPK:n osuuskunnan kokous pidettiin Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin kaudeksi toimitusjohtaja Kari Manninen, professori Jarmo Partanen, metsänhoitaja Jorma Vierula, toimitusjohtaja Tomi Korpisaari, professori Paavo Pelkonen, maakuntaneuvos Jorma Pitkälä ja toimitusjohtaja Jarmo Tuovinen. Vuonna 2011 päättyväksi kaudeksi toimitusjohtaja Jari Laaksosen tilalle valittiin toimitusjohtaja Leif Laine. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 34 jäsentä. Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen liikuntaneuvos Paavo Haapakosken. Varapuheenjohtajiksi valittiin professori Jaakko Pehkonen ja toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen. OPK:n ja OP-Pohjola-ryhmän tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2009 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Johtokunnan jäsenten toimisuhdetta koskevat tiedot OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajan, OPK:n toimitusjohtajan ja muiden OPK:n johtokunnan jäsenten sekä varajäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää OPK:n hallintoneuvosto. Kunkin johtokunnan jäsenen sekä varajäsenen toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka hallintoneuvosto on hyväksynyt. Pääjohtajalle maksettiin vuonna 2009 palkkaa ja palkkioita euroa sekä luontaisetuja euroa eli yhteensä euroa. Muiden johtokunnan jäsenten sekä varajäsenten palkat ja palkkiot olivat euroa ja luontaisedut euroa eli yhteensä euroa. Pääjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. Muiden johtokunnan jäsenten ja varajäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Eläke-etuudet määräytyvät eläkelakien ja OP-Pohjola-ryhmän omien eläkejärjestelmien mukaisesti. Sekä yllämainittujen henkilöiden että työnantajan noudattama irtisanomisaika on enintään 6 kuukautta. Erokorvauksena irtisanomisajan palkan lisäksi heille maksetaan 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. 19

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi joulukuu 2009. Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi joulukuu 2009. Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjola-ryhmän tulostiedote 1.1. 31.12. 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 11.2.2010 klo 08.00 1(45) Tiedoteluokka: Tilinpäätöstiedote OP-Pohjola-ryhmän tammi joulukuu Tulos ennen veroja parani 25 % 464 miljoonaan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 taustamateriaali Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisältö n toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 tiivistetysti...1 Toimintaympäristö...3 n tulos ja tase...6 Vakavaraisuus...10 Riskien ja vakavaraisuuden hallinta sekä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OP-Pohjola-ryhmä SISÄLTÖ OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus 2007 Vuosi 2007 tiivistetysti 2 OP-ryhmästä OP-Pohjola-ryhmä 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 6.8. klo 08.00 1(40) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Ryhmä saavutti alkuvuonna hyvän tuloksen tulos ennen veroja oli 281 miljoonaa euroa eli

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008 Tammi-syyskuu 2008 Avainlukuja 1-9/2008 1-9/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 466 757-38 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 473 536-12 706 Vahinkovakuutus 73 125-42 181 Henkivakuutus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus tammi syyskuu 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 5.11. klo 08.00 1(40) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu OP-Pohjola-ryhmän tulos oli tammi syyskuussa

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 05 SISÄLTÖ OP-ryhmän toimintakertomus 4 Vuosi 2005 tiivistetysti 5 Toimintaympäristö 5 OP-ryhmän tulos 8 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 9 Vakavaraisuus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 3.11.2010 klo 08.00 1(44) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän tulos oli selvässä

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.2.2013 klo 08.00 Tilinpäätöstiedote OP-Pohjola-ryhmän tulos ennen veroja parani 15 % - liiketoiminnan kasvu jatkui

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 5.5.2010 klo 08.00 1(42) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu 2010 Tulos ennen veroja, 128 miljoonaa

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Merkki hyvästä ryhmästä * Sisältö. OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus OP-Pohjola-ryhmän (Osuuspankkien yhteenliittymän) IFRS-tilinpäätös 2010

Merkki hyvästä ryhmästä * Sisältö. OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus OP-Pohjola-ryhmän (Osuuspankkien yhteenliittymän) IFRS-tilinpäätös 2010 Merkki hyvästä ryhmästä * OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Sisältö Merkki hyvästä ryhmästä * OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus 2010 Vuosi 2010 tiivistetysti...2 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011. Jussi Laitinen

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011. Jussi Laitinen Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa Yli 4,1 miljoonaa asiakasta Suomessa pankkiasiakkaita noin 3,3 miljoonaa Pohjolan vakuutusasiakkaita noin 1,8 miljoonaa pankki-

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 7, 23.2.2016 TÄYDENNYS 7, 23.2.2016 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2015 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ POHJOLA YRITYSKORKO AMERIKKA I/2016, POHJOLA SIJOITUSOBLIGAATIO

Lisätiedot

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimintakertomus Vuosi 2014 tiivistetysti Toimintaympäristö Ryhmän tulos ja tase Asiakkuudet Palvelukanavat Pohjola Pankin osakkeiden hankinta Vakavaraisuus

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 31.7.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot